minitek fjärrkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "minitek fjärrkontroll"

Transkript

1 minitek fjärrkontroll

2 2

3 Innehåll Innehåll minitek 4 Sändare 6 Ingår vid leverans 7 Avsedd användning 8 Viktig säkerhetsinformation 9 Grundläggande funktioner 13 Bluetooth 17 Bluetooth-kompatibla telefoner 19 Övriga Bluetooth-kompatibla enheter 21 Använda sändaren 22 Stereouttag 26 Använd ett slingsystem 27 Tillbehör 28 minitek Remote App 29 Underhåll och skötsel 31 Återvinning 32 Tekniska data - strömkälla 33 3

4 minitek minitek P s 4

5 minitek minitek är en automatisk streamer som skickar ljud trådlöst från ljudenheter till din hörapparat. Det är en fjärrkontroll som kan användas för att styra hörapparaten och hightech-apparater och ger dig utmärkt stereoljud Telefonknapp Viloläge för hörapparat; tyst läge minitek på/av Knapp för ljudkälla Höj volymen/sänk volymen 6 P Knapp för programbyte 7 8 2,5 mm stereouttag DAI-port för FM-mottagare 9 Uttag för strömkontakt 10 Mikrofonöppningar 11 Öppning för att fästa klämman 12 Fäste för halsband 13 Strömlysdiod 5

6 Sändare Sändare Transmitter Aux in On Off Sound level Power 1 På/av-brytare 2 Ljudnivå 3 USB-uttag för elkontakt 4 2,5 mm stereouttag 5 Lysdiod 6

7 OUTPUT Ingår vid leverans Ingår vid leverans minitek med nackband och klämma Sändare (med häftande tejp för fastsättning) Transmitter On Off Sound level Aux in Power 2 USB-kontakter med landsspecifika adaptrar (en för fjärrkontrollen, en för sändaren) Kablar: 1,8 m lång ljudkabel med en 3,5 mm stereokontakt och en 2,5 mm stereokontakt 0,3 m lång ljudkabel med en 3,5 mm stereokontakt och en 2,5 mm stereokontakt Adapterset: 2,5 mm stereokontakt till 3,5 mm stereouttag 6,3 mm stereokontakt till 3,5 mm stereouttag RCA (cinch) till 3,5 mm stereouttag RCA (cinch) till SCART 7

8 Avsedd användning Avsedd användning Denna fjärrkontroll är avsedd att styra hörapparater. Läs och följ instruktionerna i denna bruksanvisning för att undvika personskador eller skador på fjärrkontrollen. Symboler: Var uppmärksam på information markerad med dessa varningssymboler FARA, VARNING eller OBSERVERA! FARA gör dig uppmärksam på en situation som kan leda till allvarliga skador, VARNING indikerar en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador. OBSERVERA indikerar möjliga skador på produkten. Råd och tips om hur du kan använda din apparat på bästa sätt. Instruktion. Indikerar något som ska göras. Indikerar ett tillval som inte ingår i alla apparater. Be din hörselspecialist om hur du ska göra. Läs och följ instruktionerna i bruksanvisningen. 8

9 Viktig säkerhetsinformation Viktig säkerhetsinformation OBSERVERA Din enhet är känslig för kraftig värme, hög fuktighet, starka magnetiska fält (> 0,1T), röntgenstrålar och mekanisk påfrestning. u Utsätt inte din enhet för extrema temperaturer eller hög fuktighet. u Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus. u Sänk inte ner den i vatten. u Lägg inte din enhet i en mikrovågsugn. OBSERVERA Driftstemperatur: laddning min. 0 C till max. 45 C; urladdning min. -20 C till max. 60 C Förvaringsförhållanden: min. -20 C till max. 60 C; låg fuktighet FARA Risk för kvävning! Din apparat innehåller små delar som kan sväljas. u Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören utom räckhåll för barn och personer med psykiska funktionshinder. u Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en del har svalts. 9

10 Viktig säkerhetsinformation 10 FARA Trådlösa system kan störa mätapparater och elektronisk utrustning. u Stäng av apparaten när du är på sjukhus eller flygplan. u Innan du använder den tillsammans med ett elektroniskt implantat eller ett livsuppehållande system bör du kontrollera den elektromagnetiska kompatibiliteten. FARA Risk för interferens med aktiva implantat, t.ex. pacemakers. u Rådgör med en kardiolog innan du använder tillbehör med ljudströmningsfunktioner tillsammans med aktiva implantat. Prestandan av "wireless" kan påverkas av elektromagnetiska störningar, t.ex. från en datorskärm. u Flytta bort från störkällan om du upplever problem. I vissa länder finns restriktioner gällande användningen av trådlös utrustning. u Kontakta de lokala myndigheterna för vidare information.

11 Viktig säkerhetsinformation u Om hörapparaten kan styras av någon annans fjärrkontroll, lämna tillbaka fjärrkontrollen och hörapparaten till din hörselspecialist. FARA Explosionsrisk! u Använd inte din fjärrkontroll i explosiva atmosfärer (t. ex. i gruvområden). FARA Risk för strypning! u Kontrollera att nackbandet inte trasslar in sig, t. ex. vid flyttning av mekaniska delar av maskinen. u Använd endast det medföljande löstagbara halsbandet. Det kommer automatiskt att lossa om det trasslat ihop sig. u Nackbandet får inte användas av barn under tolv år. OBSERVERA Kontrollera att laddaren är lättillgänglig så att det går att koppla bort den från eluttaget vid behov. 11

12 Viktig säkerhetsinformation FARA Risk för elstöt! u Använd inte uppenbart skadade apparater utan lämna tillbaka dem till utprovningsstället. FARA Risk för att den elektroniska utrustningen påverkas! u Kontrollera om din apparat måste stängas av i områden där användningen av elektroniska eller trådlösa apparater är begränsad. 12

13 Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Innan du använder apparaten för första gången u Ladda minitek innan den används för första gången. Laddning u Anslut minitek med USB-kontakten till ett eluttag. Laddningen är klar när lysdioden lyser grönt. Strömlysdiodens status Fulladdat batteri Nästan tomt batteri minitek av av av minitek på blinkar grönt blinkar rött minitek av / laddning minitek på / laddning Stänga av minitek Starta minitek ständigt grönt blinkar grönt grönt / stängs av långsamt grönt i 3 sekunder, blinkar sedan grönt ständigt rött blinkar rött rött / stängs av långsamt rött i 3 sekunder, blinkar sedan rött Om du startar minitek och batteriet är tomt blinkar lysdioden snabbt i rött i 3 sekunder och släcks sedan. 13

14 Grundläggande funktioner Bära minitek u Håll inte minitek längre bort än 60 cm från hörapparaten. u Använd ett nackband eller en klämma för att bära minitek. Starta/stänga av minitek u Tryck på i ca 3 sekunder för att sätta igång minitek. Alla lysdioderna lyser i 3 sekunder, sedan lyser endast strömlysdioden. u Tryck på i ca 3 sekunder för att stänga av minitek. Alla lysdioderna lyser i 3 sekunder och släcks sedan långsamt. 14

15 Grundläggande funktioner Slå på/av hörapparaten u Tryck på i ca 3 sekunder för att stänga av din hörapparat (stand-by). i ca 3 sekunder för att slå på din hörap- u Tryck på parat igen. Byta lyssningsprogram för din hörapparat u Tryck på P för att byta lyssningsprogram. Varje gång du trycker på programknappen växlar din hörapparat till nästa program. Varje programändring bekräftas med en ljudsignal. Växla ljudkälla (om den är ansluten) Varje gång du trycker på växlar din minitek till nästa tillgängliga externa ljudkälla enligt följande översikt: FM-sändare (DAI) Ingång (2,5 mm stereouttag) Första sändare Andra sändare (option) T-spole Din audionom måste konfigurera din minitek för att den ska kunna fungera med dina ljudkällor. 15

16 Grundläggande funktioner Ändra volymen u Tryck på u Tryck på för att höja volymen. för att minska volymen. Knapplås u Tryck på och i 3 sekunder för att aktivera knapplåset. och Alla knappar utom lyser i 2 sekunder. låses. När knapplåset är aktiverat blinkar på/av-knappen rött om du trycker på en av de låsta knapparna. u Tryck på och i 3 sekunder för att inaktivera knapplåset. och lyser i 2 sekunder. Knapplåset inaktiveras. Försvaga omgivande ljud (tyst läge) för att koppla bort hörappara- u Tryck snabbt på tens mikrofon. för att koppla tillbaka hörappara- u Tryck snabbt på tens mikrofon. 16 Tack vare denna funktion kan du försvaga störande ljud från omgivningen (t.ex. när du tittar på TV).

17 Bluetooth Bluetooth Bluetooth är en trådlös standard som kan användas för att ansluta trådlösa apparater såsom mobiltelefoner, TV-apparater, hörlurar mm. Avståndet för Bluetooth-anslutningen är cirka 10 m. Väggar eller objekt mellan enheterna kan korta avståndet. minitek kan kopplas via Bluetooth med upp till två telefoner, två sändare, och ytterligare en extern Bluetooth-sändare (t.ex. mp3-spelare eller bärbar dator) samtidigt. När en bluetooth-enhet med kontrollpanel (t.ex. iphone, ipod, BlackBerry, mp3-spelare, bärbar dator) kopplas till minitek, upprättas anslutningen till minitek automatiskt. Koppling u Tryck på minitek. i ca 3 sekunder för att sätta igång u Aktivera din telefons Bluetooth-funktion. u Tryck på på din minitek i ca 5 sekunder för att förbereda din minitek för koppling. u Sök efter andra Bluetooth-enheter i din apparats meny. u Välj "RCU Connect" (RCU-anslutning) för att koppla ihop minitek och apparaten. u Ange PIN-koden "0000" vid behov. 17

18 Bluetooth När kopplingsläget har aktiverats lyser samtliga 3 knappar (på/av-knappen, telefonknappen och knappen för ljudkälla) i 3 sekunder, sedan blinkar samtidigt som minitek söker en anslutning till en ljudkälla. Detta kan ta flera sekunder. När en anslutning upprättats lyser med ett fast sken i 3 sekunder. u Läs bruksanvisningen för din anslutna apparat för mer detaljerad information om hur man länkar enheter via Bluetooth. 18

19 Bluetooth-kompatibla telefoner Bluetooth-kompatibla telefoner När du ringer ett samtal med en Bluetooth-kompatibel telefon eller mobiltelefon, kan du med minitek använda din hörapparat som trådlösa hörlurar. I stället för att använda telefonens mikrofon talar du i minitek och lyssnar genom din hörapparat. Om den har kopplats till två telefoner använder minitek olika ringsignaler för att skilja inkommande samtal. u Koppla den Bluetooth-kompatibla telefonen till din minitek (läs "Koppling" i kapitlet "Bluetooth"). Godkänna ett inkommande samtal Hörapparaten kommer automatiskt att växla till telefonprogrammet om din telefon ringer. u Tryck på för att godkänna ett inkommande samtal. u Tala i miniteks mikrofon. u Tryck på för att avsluta samtalet. Din hörapparat växlar tillbaka till det lyssningsprogram som du använde före samtalet. 19

20 Bluetooth-kompatibla telefoner Neka ett inkommande samtal u Tryck på i ca 3 sekunder för att neka det inkommande samtalet. Slå ett samtal u Slå det önskade numret på din telefon. u Om din telefon inte automatiskt överför anslutningen till minitek, tryck på en eller två gånger(*) för att överföra anslutningen från din telefon till minitek. u Tryck en eller två gånger(*) på för att överföra tillbaka samtalet från minitek till telefonen. (*) Testa för att se hur din telefon fungerar med minitek. 20

21 Övriga Bluetooth-kompatibla enheter Övriga Bluetooth-kompatibla enheter u Läs bruksanvisningen för din anslutna apparat för mer detaljerad information om hur man länkar enheter via Bluetooth. u Koppla den Bluetooth-kompatibla enheten (t.ex. mp3-spelare, bärbar dator) till din minitek (läs "Koppling" i kapitlet "Bluetooth"). u Starta ljudöverföringen på din Bluetooth-kompatibla enhet. Du kan nu höra ljudet från din apparat genom hörapparaten via Bluetooth. 21

22 Använda sändaren Använda sändaren Sändaren används för att göra enheter som saknar Bluetooth-funktion kompatibla med Bluetooth. Innan du använder apparaten för första gången Sändaren är försedd med ett uppladdningsbart batteri. u Ladda sändaren vid behov med hjälp av medföljande USB-kontakt. Under laddningen lyser lysdioden rött. Laddningstiden är ca 3 timmar beroende på det uppladdningsbara batteriets status. Starta/stänga av sändaren u Använd på/av-brytaren för att slå på sändaren. u Använd på/av-brytaren för att stänga av sändaren. Ljudnivå u Tryck på ljudnivå-knappen för att ändra ljudsignalens volym. Ljudnivån kan justeras i 5 nivåer. Lysdioden blinkar blått. Antalet gånger lysdioden blinkar indikerar volymnivån. 22

23 s Använda sändaren Ta emot en ljudström via sändare P Transmitter TV 23

24 Använda sändaren u Anslut sändaren med kontakten till ett eluttag eller ladda den regelbundet. u Använd en av de medföljande kablarna för att ansluta sändaren till en extern enhet (se bild på föregående sida). u Tryck på på/av-knappen för att slå på sändaren. Lysdioden på sändaren blinkar i blått när den söker en anslutning till din minitek. u Använd den medföljande häftande tejpen för att sätta fast sändaren på en lämplig plats. u Tryck på minitek. i ca 3 sekunder för att sätta igång u Tryck på på minitek för att växla ljudkälla manuellt (se tabellen Växla ljudkälla i kapitlet "Grundläggande funktioner"). blinkar medan din minitek söker en anslutning och den börjar lysa med ett fast sken om en anslutning har upprättats. Lysdioden på sändaren lyser i blått om en anslutning har upprättats. 24

25 Använda sändaren Varje gång du trycker på växlar din minitek till nästa tillgängliga externa ljudkälla enligt tabellen "Växla ljudkälla" i kapitlet "Grundläggande funktioner". u Starta ljudöverföringen på din apparat. Du kan nu höra ljudet från din externa apparat genom hörapparaten. u Tryck på P på din minitek för att sluta lyssna på den externa källan. Din hörapparat växlar tillbaka till det lyssningsprogram som du använde innan. Din audionom måste konfigurera din minitek för att den ska kunna fungera med externa apparater. u Du hittar mer information i den anslutna enhetens bruksanvisning. Du kan använd en andra sändare, som finns tillgängligt som tillbehör. På detta sätt förblir den första sändaren alltid ansluten till din föredragna apparat medan den andra sändaren är ansluten till en annan apparat (t.ex. en annan TV i ditt sovrum). 25

26 Stereouttag Stereouttag FARA u Tryck på minitek. Risk för elstöt! u Anslut endast ljudingången till enheter som uppfyller IEC kraven, IEC-normen för ljud, bild och andra elektroniska apparater. u Vid laddning bör du inte använda stereouttaget med enheter som är anslutna till eluttaget. i ca 3 sekunder för att sätta igång u Använd de medföljande kablarna och adaptrarna för att ansluta minitek med en ljudkälla. u Tryck på för att växla ljudprogram (se tabellen Växla ljudkälla i kapitlet "Grundläggande funktioner"). P s Om du trycker på utan att någon ljudenhet anslutits till den kommer minitek att söka efter en anslutning till andra ljudkällor. 26

27 Använd ett slingsystem Använd ett slingsystem Din minitek är försedd med en telespole. Den är avsedd för användning av induktionslingor, t. ex. i kyrkor, teatrar eller föreläsningssalar. u Tryck på minitek. i ca 3 sekunder för att sätta igång u Tryck på för att växla slingmottagare (se tabellen "Växla ljudkälla" i kapitlet "Grundläggande funktioner"). Du kan nu höra ljudet från slingsystemet genom hörapparaten. 27

28 Tillbehör Tillbehör FM-sändare (DAI) Din minitek kan anslutas till en vanlig FM-sändare. Det gör det möjligt att använda FM-system även med hörapparater som inte är försedda med någon audiosko. FM-system bidrar till att förbättra talförståelsen i svåra situationer och används ofta i skolor. u Tryck på minitek. u Aktivera FM-sändaren. i ca 3 sekunder för att sätta igång u Anslut FM-mottagaren till DAI-porten på minitek. u Tryck en gång på minitek för att växla till FMsändare. Du kan nu höra ljudet från FM-sändaren genom hörapparaten. Hörapparaten växlar automatiskt till telefonprogrammet när din telefon ringer och återgår till FM-sändaren efter att samtalet avslutats. 28

29 minitek Remote App minitek Remote App Med minitek Remote App kan du enkelt använda din minitek direkt från din Android * smartphone. Du kan styra din hörapparat och hur den ska interagera med alla dina elektroniska apparater. Oavsett om du ska se på TV, lyssna på dina favoritlåtar eller tala med en kompis på mobiltelefonen så styr du allt med enkla knapptryckningar. Eftersom applikationens gränssnitt liknar minitek är det enkelt att förstå. Krav för att kunna använda applikationen Du måste ha en minitek. Använd den som vanligt och starta den. Din Android smartphone måste vara inom användningsområdet för Bluetooth (ca 10 m). * Android och Google Play är varumärken från Google Inc. 29

30 minitek Remote App Krav för nedladdning och installation Din smartphone måste ha tillgång till internet. Du måste ha eller skapa ett konto hos Google Play * Store. Nedladdning och installation u Sök efter "minitek" i Google Play Store och installera appen på din smartphone. u För att starta applikationen hittar du den listad under namnet "minitek" på din smartphone. Alternativt, om du har en QR-kodläsare installerad på din smartphone, kan du skanna QR-koden för att hoppa direkt till nedladdningssidan i Google Play Store och starta installationen. 30

31 Underhåll och skötsel Underhåll och skötsel OBSERVERA u Lägg inte apparaten i vatten! u Rengör inte apparaten med alkohol eller bensin. u Rengör fjärrkontrollen med en mjuk trasa. u Undvik slipande rengöringsmedel med tillsatser som citron, ammoniak osv. 31

32 Återvinning Återvinning Inom Europeiska Unionen faller den märkta utrustningen under "Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter". Ändrat genom "Direktiv 2003/108/EG" (WEEE). u Återvinn hörapparater, batterier och tillbehör enligt nationella föreskrifter. Genom CE-märkning tillkännagiver Siemens överensstämmelsen med det europeiska direktivet 93/42/EEC om medicinsk utrustning och det europeiska direktivet 99/5/EEC (R&TTE) om radiooch telekommunikationsterminalsutrustning. 32

33 Tekniska data - strömkälla Tekniska data - strömkälla Kuantech modell: KSAA050080W1UV-1 Ingående spänning: V AC Ingående ström: 180 ma Ingångsfrekvens: Hz Utspänning: 5 VDC Utström: 0,8 A Fuhua modell: UE10W SPC Ingående spänning: V AC Ingående ström: 150 ma Ingångsfrekvens: Hz Utspänning: 5 VDC Utström: 0,8 A 33

34 34

35

36 Legal manufacturer Siemens Audiologische Technik GmbH Gebbertstrasse Erlangen Germany Phone Kontakt i Sverige Siemens Hörapparater A/S c/o Siemens AB Johanneslundsvägen Upplands Väsby Tel Formula A/S / 1 / 2000 / 0214 Siemens AG, /horsel

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems

TV Transmitter. Bruksanvisning. Hearing Systems TV Transmitter Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Innan du börjar 3 Ingår vid leverans 4 Komponenter 4 Komma igång 5 Ansluta till elnät 5 Ansluta till ljudenheter 6 Koppla ihop sändaren 7 Daglig användning

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Användarkontroller

Läs mer

Bakom-örat hörapparat

Bakom-örat hörapparat Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din bakom-örat hörapparat 4 Avsedd användning 7 Allmänt om säkerhet 8 Om batterier 11 Sätta in och ta ut dina hörapparater 14 Slå på/stänga av din

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Ace micon. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Ace micon Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 9 Batteristorlek

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem

Induktiv laddare. för användning med Cellion Bruksanvisning. Hörsystem Induktiv laddare för användning med Cellion Bruksanvisning Hörsystem Innehåll Innan du börjar 3 Komponenter 4 Förbereda laddaren 4 Laddning 7 Korrekt position för hörapparaterna 8 Laddningsstatus 8 Laddningstips

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Pure micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10 Batteristorlek

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Säkerhetsmanual för hörapparater

Säkerhetsmanual för hörapparater Säkerhetsmanual för hörapparater Innehåll Säkerhetsinformation 3 Avsedd användning 3 Symbolförklaringar 3 Allmänna varningar 4 Advarsel for højt udgangslydtryk 6 BTE eller RIC eller specialmodeller 13

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater

SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater SIEMENS Bruksanvisning bakom-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar

Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning. För implanterbara hörsellösningar Oticon Medical Streamer Bruksanvisning För implanterbara hörsellösningar Tack Tack för att du har valt vår produkt. För att göra det lättare för dig har vi lagt ner stor omsorg på att se till att din nya

Läs mer

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen

Ponto Streamer. Bruksanvisning. Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Ponto Streamer Bruksanvisning Ponto TM Den benförankrade hörsellösningen Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att utveckla Ponto Plus som vi hoppas

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 10

Läs mer

primax tillbehör Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Hearing Systems

primax tillbehör Life sounds brilliant. Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Hearing Systems primax tillbehör Hör ljudens färger. Tillbehör för hörapparater Life sounds brilliant. Hearing Systems Skräddarsy din lyssningsupplevelse. På morgonen kör du barnen till skolan, på lunchrasten träffar

Läs mer

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems.

Life sounds brilliant. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater. Hearing Systems. Hör ljudets färger. Tillbehör för hörapparater Life sounds brilliant. Hearing Systems www.signia-hearing.se En individuell och personlig upplevelse. På morgonen kör du barnen till skolan, på lunchrasten

Läs mer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batteristorlek

Läs mer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Nitro micon BTE Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning s Välkommen till en bättre hörupplevelse Stort grattis till din nya hörapparat från Siemens. Vi är övertygade om att ditt beslut att använda hörapparat är det första

Läs mer

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning

Jabra. Elite 25e. Bruksanvisning Jabra Elite 25e Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Life micon. Bruksanvisning. Livet låter fantastiskt.

Life micon. Bruksanvisning.  Livet låter fantastiskt. Life micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. www.phonak.se. 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz www.phonak.se 029-0228-09/2010-01/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Viktig

Läs mer

Hörapparater med extern hörtelefon

Hörapparater med extern hörtelefon Hörapparater med extern hörtelefon Bruksanvisning s Inledning Eftersom en hörselnedsättning som regel sker över en längre tid, måste du normalt vänja dig vid att höra många ljud igen. En hörapparat kompenserar

Läs mer

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz

Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V1.00/2010-04/A+W/FO Printed in Switzerland

Läs mer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Tack Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre. Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya TV-adapter håller högsta kvalitet och är enkel att använda

Läs mer

Bruksanvisning till Unitron utv 2

Bruksanvisning till Unitron utv 2 Bruksanvisning till Unitron utv 2 Tack Tack för att du valt Unitron utv 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 7 Inställningar 8 Batteristorlek

Läs mer

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0

Bruksanvisning. TV-adapter 3.0 Bruksanvisning TV-adapter 3.0 Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om din nya TV-adapter. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet Varningar. Det hjälper dig

Läs mer

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate

SOUNDGATE. Uppkopplad med SoundGate SOUNDGATE Uppkopplad med SoundGate Möjligheten att vara uppkopplad är bättre än någonsin. Tack vare ny teknik är det enklare att hålla kontakt med vänner, familj och kollegor, närsomhelst och varsomhelst.

Läs mer

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Signia Silk primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Signia Silk primax Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Inställningar 7 Batterier 8 Batteristorlek

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm

Felsökningsguide. Barn 0 5 år. Livet är nu. www.phonak.se/fm Felsökningsguide Barn 0 5 år Livet är nu Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Bruksanvisning. jabra.com/stealthuc Bruksanvisning jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten.

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. BTS-110 Bluetooth-högtalare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. 1. VIKTIGT Placera inga öppna lågor, såsom brinnande stearinljus på produkten eller i dess närhet. Placer

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

JUMPSTARTER MED LED-LJUS

JUMPSTARTER MED LED-LJUS JUMPSTARTER MED LED-LJUS LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk

Läs mer

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64

SVENSKA Manual. Ladda. Aktivera på www.tractive.com/activate. Ladda ner Tractive GPS appen. Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 SVENSKA Manual Ladda Aktivera på www.tractive.com/activate TRACKER ID ABCDEFGH Ladda ner Tractive GPS appen Placera Trackern på husdjurets halsband 13 / 64 LEVERANSEN INNEHÅLLER 1 Tractive GPS tracker

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Life is on. www.phonak.se

Life is on. www.phonak.se Life is on Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger. Genom att utmana teknologins gränser på ett kreativt sätt utvecklar vi innovationer, som hjälper

Läs mer

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr

EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare. Bruksanvisning. EH-101, Art nr /230850A EH-101+, Art nr EH-101/EH-101+ Samtalsförstärkare med inbyggd slingmottagare Bruksanvisning EH-101, Art nr 230850/230850A EH-101+, Art nr 230851 1 Innehåll Introduktion... 2 Delarna i förpackningen... 2 Översikt och grundinställningar...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar 1 Introduktion BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar är gjorda för en aktiv livstil kombinerat med en skön design och teknologi som enheten innehåller. Dessa exklusiva hörlurar

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power

Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical. Bruksanvisning. Ponto Pro Power Ponto det benförankrade hörselsystemet från Oticon Medical Bruksanvisning Ponto Pro Power Gratulerar! Vi vill börja med att gratulera dig till valet av den benförankrade hörapparaten Ponto. Ponto Pro Power

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9

1. Välkommen 5. 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 5 2. Lära känna Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Beskrivning av enheten 7 2.3 Indikatorlampa 9 3. Komma igång 14 Steg 1. Ladda Roger MyLink 14 Steg 2. Ta loss

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer