OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC"

Transkript

1 OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV

2 INNEHÅLL INSTALLATION OCH SÄKERHET 3 Rf-Exponeringsvarning 3 Viktig varningsinformation om batteri 4 ÖVERSIKT 4 Kontroller och uttag på Bluetooth-högtalare 5 Bluetooth-enhetskompatibilitet 5 Kontrollelement 5 Anslutningar 6 ANSLUTNİNG OCH FÖRBEREDELSE 6 Använda strömadaptern 6 Ladda enheten 6 Ansluta externa enheter 6 Ladda en Bluetooth-/USB-enhet 7 ANVÄNDNING 7 Bluetooth-funktion 8 Koppla från Bluetooth-enheten 8 Logga in på och ansluta en mobiltelefon eller en surfplatta (NFC-standard) 8 Högtalartelefon 9 Spela upp en ljudsignal från en extern enhet 9 Energisparläge 9 Stänga av 10 INFORMATION 10 Tekniska data 10 Miljömeddelande 2

3 INSTALLATION OCH SÄKERHET Läs följande instruktioner när du installerar enheten: 7 Den här enheten är avsedd för uppspelning av ljudsignaler. All annan användning är uttryckligen förbjuden. 7 Se till att ventilationen är fullgod vid utplacering av enheten. Det måste finnas ett ledigt utrymme på minst 10 cm bakom enheten. Placera inga föremål över ventilationsöppningarna. 7 För att säkerställa att enheten blir skvättskyddad ska du stänga gummiluckan till uttagen ordentligt. 7 Täck inte över ventilationsöppningarna med tidningar, dukar, gardiner etc. 7 När du beslutar var enheten ska placeras, tänk då på att möbelytor ofta är täckta med olika typer av lack och plast. De flesta av dem innehåller kemiska ämnen. Detta kan orsaka korrosion på enhetens fötter, vilket resulterar i fläckar på möblernas yta som kan vara svåra eller omöjliga att ta bort. 7 Om enheten utsätts för plötsliga ändringar i temperatur, exempelvis när den tas från kylan till ett varmt rum, ska du vänta minst två timmar innan du använder den. 7 Skydda enheten från hetta (värmeaggregat eller direkt solljus etc.) 7 Använd bara enheten i ett måttligt klimat. 7 Placera inte några kärl, t.ex. vaser, på enheten. 7 Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering. 7 Använd inte några rengöringsmedel, det kan skada höljet. Rengör enheten med en ren och lätt fuktad skinntrasa. 7 Åskväder utgör en fara för alla elektriska enheter. Även om enheten är frånslagen kan den skadas av en blixt mot huvudströmkällan. Koppla alltid ur strömkällan under åskväder. 7 Anslut inte någon annan utrustning när enheten är påslagen. Slå av andra enheter också innan du ansluter dem. 7 Koppla bara in enheten i eluttaget efter att du har anslutit de externa enheterna. Se till att strömkontakten är lätt att komma åt. Rf-Exponeringsvarning 7 Den här utrustningen måste installeras och användas i enlighet med instruktionerna och antennen/antennerna som används för den här sändaren måste installeras för att erbjuda ett avstånd på minst 20 cm från alla personer och får inte samplaceras eller användas i anslutning till någon annan antenn eller sändare. Viktig varningsinformation om batteri 7 Din produkt innehåller ett batteri- och laddningssystem som är utformat för att inte överskrida 50 C. Om du lämnar produkten inlåst i en stängd bil eller i bagaget där temperaturerna överskrider 50 C kan det leda till permanent batterifel, brand eller explosion. Ta ut produkten ur bilen när du kliver ur och placera inte produkten i bilens bagage och lämna inte produkten på någon plats där temperaturen kan överskrida 50 C. 3

4 ÖVERSIKT Kontroller och uttag på Bluetooth-högtalare 8 eii + B A DC IN 5V AUX IN 5V 500mA 4

5 ÖVERSIKT Bluetooth-enhetskompatibilitet Din GSB 200 ansluts med alla Bluetooth-enheeter som stöder A2DP-profilen, inklusive de flesta smartphones, bärbara datorer och surfplattor. Kontrollelement 8 Slår på och av enhetens standby-läge. eii Växlar mellan Bluetooth-läge och mottagning/avslutande av samtal. Startar uppspelningen; pausar uppspelningen. Minskar volymen. Ökar volymen. A Laddningsskärm: Strömadapter ansluten; tänds i orange enheten laddas; orange släcks enheten laddas. Strömadapter borttagen. B Användning och Bluetooth-skärm: av enheten stängs av; blinkar blått Bluetooth-inloggningsläge; tänds i blått Bluetooth-stödenheten är inloggad; blinkar rött låg batterinivå. Anslutningar DC IN 5V Micro USB-port för strömkabel till enhet. AUX IN Port för anslutning av extern enhet. 5V 500mA USB-port för laddning av USB-enhet, t.ex. MP3-spelare. 5

6 ANSLUTNİNG OCH FÖRBEREDELSE Använda strömadaptern 7 Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på strömadaptern för din lokala strömkälla. Om detta inte är fallet ska du kontakta din specialiståterförsäljare. 1 Anslut den enkla kontakten för strömadaptern till uttaget»dc IN 5V«. 2 Anslut den enkla strömadaptern till uttaget. Var försiktig! 7 Enheten ansluts till strömkällan med strömsladden. Dra ut strömadaptern om du vill koppla från enheten helt från strömkällan. 7 Kontrollera att strömadaptern är lätt att komma ut under användningen och inte hindras av andra föremål. Ladda enheten 1 Strömadaptern laddar automatiskt det inbyggda batteriet i enheten. Skärmen tänds i orange färg under laddningsprocessen och slocknar när batteriet laddats. 7 Laddningen tar omkring 6 timmar. 7 Om enheten slås på och inte är ansluten till strömkällan via huvudströmsadaptern visar skärmen när batteriet är urladdat (blinkar rött). Använda och hantera ditt laddningsbara batteri 7 Batteriet måste laddas i omkring 6 timmar före första användningen. 7 Vid lång förvaringstid ska du ladda batteriet minst en gång varannan månad för att bibehålla batteriet i gott skick. 7 När batteriet är fulladdat ska du omedelbart ladda det, oavsett om du planerar att använda batteriet eller inte för att maximera batteriets livslängd. 7 Laddningseffekten minskar när den omgivande temperaturen faller under 5 C eller överskrider 35 C. Varning! 7 Exponera inte batteriet för temperaturer som överskrider 45C. Ansluta externa enheter 7 Stäng av enheten innan du ansluter till externa enheter. 1 Använd en standardljudadapter för att ansluta ljudutgångar på den externa enheten till»aux IN«(ø 3.5 mm). 7 GBS 200 växlar automatiskt till AUX IN-läget från Bluetooth-läget efter att du stuckit in AUX IN-kabeln i enheten. 7 Om du vill växla till Bluetooth-läge, ska du dra ur AUX IN-kabeln från»aux IN«-uttaget. Ladda en Bluetooth-/USB-enhet Din GSB 200 har en USB-port på baksidan. Detta gör det möjligt för dig att ladda en Bluetooth-/USB-enhet med GSB Anslut din Bluetooth/USB med USB-kabeln till uttaget»5v 500mA«. Bluetooth-/USB-enheten börjar laddas. 7 GSB 200 stängs av automatiskt efter cirka 30 minuter. 7 Den utgående strömmen i USB-porten är 500 ma. Om din enhet kräver mer ström kan den inte laddas genom den här USB-porten. 7 Laddningsfunktionen kanske inte stöder alla smartphones, surfplattor eller elektroniska enheter. Var försiktig! 7 För att säkerställa att enheten är vattentät ska du stänga gummiluckan för uttagen ordentligt. 6

7 ANVÄNDNING Bluetooth-funktion Para ihop en Bluetooth-enhet 1 Tryck på och håll in knappen»8«i 2 sekunder för att slå på enheten. Indikatorn»B«börjar blinka blått. Nu kan du para ihop enheterna. 2 Aktivera Bluetooth-funktionen på Bluetooth-hjälpenheten. 3 Starta sökfunktionen på Bluetooth-hjälpenheten. Efter en kort stund visas GSB 200 på Bluetooth-hjälpenheten. 4 Välj GSB 200 på Bluetooth-hjälpenheten och anslut till den. 7 Ange»0000«när din Bluetooth-enhet ber om PIN-koden. 5 När Bluetooth-hjälpenheten ansluts till din enhet hörs en signal och»b«tänds med blått sken. 7 Trots att enheten bara kan strömma ljud från en enhet i taget kan den paras ihop med upp till åtta enheter. Ansluta en hopparad Bluetooth- enhet 7 Du behöver bara para ihop din Bluetooth-enhet med enheten en gång. 7 Nästa gång din Bluetooth-enhet och enheten inte ligger inom räckvidd för varandra och Bluetooth-funktionen är påslagen, ansluts de automatiskt. 7 Enheten ansluter bara automatiskt till den sista Bluetooth-enhet den var ansluten till. 7 Om din hopparade enhet inte ansluts automatiskt går du till Bluetooth-menyn på enheten och väljer enheten i listan. Spela upp en ljudsignal från din Bluetooth-enhet 1 Starta uppspelningen på Bluetooth-hjälpenheten. 2 Tryck på» «eller»+«på GSB 200 för att justera volymen. 3 Tryck på»eii«för att pausa uppspelningen. Tryck på»eii«igen för att fortsätta med uppspelningen. 4 Starta uppspelningen på Bluetooth-hjälpenheten. 7 Glöm inte att beroende på Bluetooth-enhet och strukturella förhållanden kan den trådlösa räckvidden vara upp till 9 m. 7 Volymkontrollerna på din Bluetooth-enhet arbetar oberoende av volymkontrollerna på GSB 200. Uppspelning med 2 Bluetooth-hjälpenheter Det går att köra två Bluetooth-hjälpenheter som är inloggade samtidigt på GSB 200. Om den första enheten växlar till uppspelning/paus kan uppspelning på den andra enheten startas. 7

8 ANVÄNDNING Koppla från Bluetooth-enheten 1 Logga ut från den Bluetooth-enhet du är inloggad på eller tryck på» «på GSB 200 och håll in knappen i 3 sekunder. Indikatorn»B«blinkar blått Återansluta Bluetooth-enheten 1 Om du förflyttar dig utanför räckvidden för Bluetooth-funktionen på enheten kommer enheten att kopplas från. 2 För att återansluta öppnar du bara Bluetooth Manager på Bluetooth-enheten och väljer GSB Om den registrerade GSB 200 inte kan ansluta till Bluetooth-enheten igen ska du ta bort GSB 200 från Bluetooth-enhetslistan, söka och ansluta igen. Utanför räckvidden eller tappad signal Om Bluetooth-enheten är utanför räckvidden (längre än 9 m) eller om det finns något som hindrar Bluetooth-signalen blinkar indikatorn»b«med blått sken för att indikera att Bluetooth-anslutningen med Bluetooth-enheten har tappats. Så här undviker du att anslutningen tappas 1 Flytta Bluetooth-enheten tillbaka inom räckvidden (inom 9 m), och/eller se till att det finns en fri siktlinje mellan GSB 200 och Bluetooth-enheten. 2 Om anslutningen försvinner behöver den återupprättas. Följ anvisningarna under Återanslutning av Bluetooth-enhet. Logga in på och ansluta en mobiltelefon eller en surfplatta (NFC-standard) Som ett alternativ till Bluetooth loggar du bara in på en mobiltelefon eller surfplatta som uppfyller kraven för standard-nfc (near field communication) på din GSB 200. Mobiltelefoner och surfplattor med rätt hård- och mjukvara passar. 1 Tryck på och håll in knappen»8«i 2 sekunder för att slå på enheten. 2 Håll mobiltelefonen eller surfplattan på» «med övre sidan mot din GSB 200. Inloggningen startar automatiskt. Om mobiltelefonen/surfplattan har upptäckts sänds en signal ut och indikatorn»b«tänds med blått sken. 7 Inloggningen måste bekräftas på mobiltelefonen/surfplattan när du logga in för första gången. 3 För att logga ut håller du i mobiltelefonen/surfplattan igen över» «-märkningen på ovansidan av din GSB 200. Högtalartelefon Du kan också använda din GSB 200 som högtalartelefon för telefonkonversationer. 1 För att godkänna ett samtal trycker du på» «. 2 För att avsluta ett samtal trycker du på» «igen. TM är ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc., och är registrerat i USA och i andra länder. 8

9 ANVÄNDNING Spela upp en ljudsignal från en extern enhet Alternativt kan du lyssna på ljudet från en ansluten extern enhet (t.ex. en MP3-spelare) genom enheten. 7 Den växlar automatiskt till AUX IN-läget från Bluetooth-läget efter att du stuckit in AUX IN-kabeln i enheten. 7 Om du vill växla till Bluetooth-läge, ska du dra ur AUX IN-kabeln från»aux IN«-uttaget. 1 Använd en standardljudadapter för att ansluta ljudutgångar på den externa enheten till»aux IN«(ø 3.5 mm). 2 Tryck på och håll in knappen»8«i 2 sekunder för att slå på enheten. 3 Slår på den externa enheten och startar uppspelningen. 4 Tryck på» «eller»+«på GSB 200 för att justera volymen. 5 Stoppa uppspelningen på den externa enheten. Energisparläge Enheten övergår till energisparläge om ingen ljudsignal spelas upp i 30 minuter. 1 Tryck på och håll in knappen»8«i 2 sekunder för att slå på enheten igen. Stänga av 1 Tryck på»8«för att stänga av enheten 9

10 INFORMATION Tekniska data Enheten är försedd med brusreducering i enlighet med gällande EU-direktiv. Den här produkten uppfyller EU-direktiven 1999/5/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU. Typplattan är placerad på enhetens undersida. CE-deklaration om överensstämmelse CE-deklarationen om överensstämmelse för enheten finns i PDF-format på hemsidan för Grundig, på adressen Strömförsörjning Strömadapter: Ingång: AC V ~ 50/60Hz Uteffekt: 5 V >, 1 A Max. strömförbrukning Aktiv: 5 W I standby: < 0,5 W Utgående ström DIN 45324, 10% THD Utgående effekt: 2 x 5 W Mått och vikt L x B x H: 133,6 x 65,5 x 80,1 mm Vikt: 462 g Miljömeddelande Den här produkten har tillverkats av delar av hög kvalitet och material som kan återanvändas och är lämpliga för återvinning. Av den anledningen får produkten inte slängas i hushållssoporna vid livsslut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen. Kontakta lokala myndigheter för mer information om närmaste återvinningsstation. Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter Teknik och design kan ändras utan föregående meddelande. 10

11 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /22

MINI HIFI SYSTEM M 2200

MINI HIFI SYSTEM M 2200 MINI HIFI SYSTEM M 2200 SV INNEHÅLL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH SÄKERHET 4 ÖVERSIKT

Läs mer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER PORTABLE RADIO CD/MP3/USB/SD PLAYER RCD 1450 DAB+ DE EN FR IT RU ES NL PL DA SV FI TR RCD 1450 DAB+ AC ~ 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA USB SD CD RADIO V DOWN ALBUM MEMORY Λ UP MODE MENU/INFO

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt.

easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. easytek Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Innan du börjar 4 Ingår vid leverans 4 Kompatibla hörapparater 5 Komponenter 6 Komma igång 8 Laddning 8 Bära easytek rätt

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips HTL2160 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 Hjälp och support 3 Säkerhet

Läs mer

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080

Din manual GRUNDIG UMS 4950 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3694080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för GRUNDIG UMS 4950 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner.

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09

www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 DISTRIBUTÖR www.unitron.com/se 09-042 029-5733-09 udirect Bruksanvisning Innehållsförteckning Din udirect...1 Beskrivning av din udirect...2 Batteriinformation...4 Slå PÅ och stänga AV din udirect...6

Läs mer

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

icom Bruksanvisning Din audionom www.phonak.se 0682! GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008 9:49 Uhr Seite 1 Bruksanvisning icom Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0692-09/V1.00/2008-03/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved GA_iCom_SE2.qxp 13.3.2008

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX Owner s manual Manuel d installation et ode d emploi Installation/Benutzerhandbuch Manuale di installazione/dell utente Installatie/Gebruikershandleiding Manual de Instalación/Propietario Installations-/Ägarmanual

Läs mer

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Bruksanvisning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas endast i beskrivande

Läs mer

Jabra CRUISER2. Bruksanvisning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Bruksanvisning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK....2 Om...2 HÖGTALARTELEFONENS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...4 LADDA HÖGTALARTELEFONEN...4 SLÅ PÅ OCH AV HÖGTALARTELEFONEN...5

Läs mer

Bluetooth Station BH01i/u

Bluetooth Station BH01i/u Bluetooth Station BH01i/u Användarhandbok Välkommen Välkommen till din nya Swissvoice epure Mobile Bluetooth Station(BH01), en elegant laddningsstation för mobiltelefoner med en intelligent trådlös telefonhögtalare

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved

www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved www.phonak.se www.dynamicsoundfield.com! 029-0710-09/V3.00/2010-09/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Installation 7 3. Allmänna

Läs mer

SP700 BRUKSANVISNING

SP700 BRUKSANVISNING SP700 BRUKSANVISNING svenska TACK!...2 OM JABRA SP700...2 DETTA GÖR DIN HÖGTALARTELEFON...3 ATT KOMMA IGÅNG...4 LADDA HÖGTALARTELEFONEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HÖGTALARTELEFONEN............... 5 IHOPPARNING

Läs mer

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium

31 Information om inspelning och reproduktion av tv-program 31 Möjliga restriktioner vid användning av ett externt datamedium Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta antenn och

Läs mer

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO

Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO Wi-Fi Combo Kit ANVÄNDARMANUAL + GARANTI INFO VIKTIGT: Innan du använder din Wi-Fi BacPac och Wi-Fi Remote behöver du ladda ner produktuppdateringar. Dessa hittar du på: gopro.com/update Wi-Fi Remote

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA

ADDON T12. Bruksanvisning 2X50W ACTIVE MONITOR 2X50W ACTIVE MONITOR OPTICAL IN SUB OUT AUX IN DC IN 17V LINE IN. DC OUT / 5V 250mA 2X50W ACTIVE MONITOR SPEAKER IN FROM LEFT DESIGNED AND ENGINEERED BY AUDIO PRO AB, SWEDEN OPTICAL IN L AUX IN R LINE IN 2X50W ACTIVE MONITOR DC OUT / 5V 250mA SPEAKER OUT TO RIGHT DESIGNED AND ENGINEERED

Läs mer