STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, 20500 Åbo http://ises.abo.fi/"

Transkript

1 131 STATISTIK ASA, Fänriksgatan 2 B, Åbo Huvudämnesstrukturen för ämnet STATISTIK Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier Grundkurs i statistisk teori Stickprovsteknik med R Ämnesstudier Statistisk inferens 1 Bayesiansk statistik 2 valbara kurser à 5 sp inom Grupp A 10 sp Kandidatseminarier/avhandling 10 sp 10 sp 5 sp 10 sp 5 sp 25 sp 35 sp 10 sp Politices magisterexamen 85 sp Fördjupade studier Statistisk inferens 2 10 sp 3 valbara kurser à 10 sp inom grupp B 30 sp Seminarium 10 sp Avhandling pro gradu 40 sp 35 sp Valbara kurser inom grupp A à 5 sp Varians- och regressionsanalys Multivariatmetoder Tidsserieanalys Ekonometri 1 Analys av kontingenstabeller Demografi Industriell försöksplanering Icke-parametriska metoder Metoder för analys av longitudinell data Metoder för analys av livslängdsdata

2 132 Valbara kurser inom grupp B à 10 sp Ekonometri 2 Beslutsteori Lineära modeller Stokastiska processer (MNF) Försäkringsmatematik (MNF) Finansmatematik (MNF) Fourieranalys (MNF) GRUNDSTUDIER (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI (10 sp) Basic course in statistical theory Att lära deltagarna grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotesprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

3 133 Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Föreläsarens kompendium Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h) Tentamensrätt uppnås Godkända räkneövningar och hemuppgifter Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) GRUNDKURS I STATISTISK TEORI, LITT.KURS (10 sp) Basic course in statistical theory, lit. course Att lära deltaga grunderna i sannolikhetskalkyl och statistisk inferensteori. - diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler - sannolikhetsfördelningar - de vanligaste testen - punkt- och intervallskattningar - grunderna för korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys - sannolikhetskalkylens grunder - grunderna för estimationsteorin - grunderna för hypotsprövningsteorin - grunderna för korrelations- och regressionsanalys - grunderna för variansanalys - grunderna för multivariat analys Uppnådda färdigheter - förmåga att på egen hand lösa enkla problem inom sannolikhetskalkylen - förmåga att lösa enkla estimations- och hypotesprövningsproblem med standardmetoder - förmåga att utföra jämförelser mellan två populationer - förmåga att lösa elementära problem inom korrelations-, regressions-, varians- och multivariatanalys med utnyttjande av statistiska programpaket Förkunskaper Studerande som önskar avlägga minst grundstudier i statistik. Grundkurs i statistik

4 134 Blom G., Enger J., Englund G., Grandell J. och L. Holst. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 5:te uppl./2005. Studentlitteratur. (svenska, nord. språk) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) Hjälpmedel vid tentamen Miniräknare, tabell- och formelsamlingar (version 1) STICKPROVSTEKNIK (10 sp) Sampling techniques Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att anlysera resulaten av en stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som önskar välja statistik till minst kort biämne. Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

5 (version 1) STICKPROVSTEKNIK, LITT.KURS (10 sp) Sampling techniques, lit. course Att lära deltagarna grunderna för modern stickprovsteori samt planera och analysera resultaten av en stickprovsundersökning. - grundprinciperna för sannolikhetsurval - användningen av vikter - de vanligaste stickprovsdesignerna - användningen av tilläggsinformation - olika typer av felkällor vid en stickprovsundersökning - grundläggande teori - planering av en stickprovsundersökning - olika stickprovsdesigner och -strategier - användning av tilläggsinformation - användning av statistiska programpaket vid olika stickprovsdesigner Uppnådda färdigheter - förmåga att planera en stickprovsundersökning - kännedom om för- och nackdelarna med olika designer - förmåga att analysera resultaten av stickprovsundersökning under de vanligaste designerna Alla som väljer statistik till minst kort biämne. Lehtonen R. och E. J. Pahkinen. Practical methods for design and analysis of complex surveys. Sec.ed./2003. Chichester : Wiley. Särndal C.-E., Swensson B. och J. Wretman. Model assisted survey sampling New York : Springer. Kap. 1-8 (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) STATISTIK MED R (5 sp) Statistics with R Att lära deltagarna känna till och kunna använda R i enkla statistiska beräkningar. Statistiska analyser med R Kännedom om R

6 136 Uppnådda färdigheter Förmåga att använda R Antal deltagare min/max 5/10 Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period III Föreläsningar (60.00h), räkneövningar (33.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (20.00h) ÄMNESSTUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 1 (10 sp) Statistical inference 1 Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom de klassiska inferensteorin. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannoliketskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Förkunskaper Grundkurs i statistisk teori Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial På föreläsningarna utdelat material Period I Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (80.00h), kurstentamen (40.00h), hemuppgifter (inlämnas) (67.00h)

7 (version 1) STATISTISK INFERENS 1, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 1, lit. course Att lära ut de sannolikhetsteoretiska grundvalarna för statistisk inferens samt att lära deltagarna känna till och kunna använda de viktigaste grundbegreppen inom den klassiska inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förkunskaper - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - den lineära modellen De viktigaste grundbegreppen och arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Förmåga att på egen hand formulera och lösa inferensproblem. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Grundkurs i statistisk teori Bartoszynski R. ch M. Niewiadomska-Bugaj. Probability and statistical inference New York : Wiley Period I, Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BAYESIANSK STATISTIK, LITT. KURS (5 sp) Bayesian statistics, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för bayesiansk statistisk inferens. - likelihoodprincipen - utnyttjande av a priori information - posteriorianalys - beräkningsmetoder Kännedom om tolkningen och användningen av de viktigaste grundbegreppen inom bayesiansk metodik. Uppnådda färdigheter Att kunna lösa enkla inferensproblem med utnyttjande av bayesiansk metodik. Alla som väljer statistik till minst långt biämne.

8 138 Lee, P. M. Bayesian statistics: an introduction. London : Arnold,. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER (5 sp) Multivariate Methods Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Antal deltagare min/max 5/- Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period II Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h) (version 1) MULTIVARIATMETODER, LITT. KURS (5 sp) Multivariate Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste multivariata metoderna. - huvudkomponent- och faktoranalys - diskriminantanalys - klusteranalys - strukturekvationsmodeller

9 139 Basmetoderna inom multivariat analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av multivariata analyser med hjälp av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Chatfield C. och A. J. Collins. Introduction to multivariate analysis London : Chapman and Hall. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Annat kursmaterial Av läraren utdelat material Period IV Föreläsningar (80.00h), räkneövningar (23.00h), kurstentamen (20.00h), hemuppgifter (inlämnas) (10.00h)

10 (version 1) VARIANS- OCH REGRESSIONSANALYS, LITT. KURS (5 sp) Analysis of Variance and Regression Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till grunderna för variansanalys och regressionsanalys. - en- och tvåfaktors variansanalys - några mera komplicerade försökplaner - regressionsanalys med en och flere förklarande variabler Grundbegreppen inom variansanalys och regressionsanalys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av variansanalys och regressionsanalys med utnyttjande av statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Draper N.R. och H. Smith. Applied regression analysis. Third.ed /1998. New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) TIDSSERIEANALYS (5 sp) Time Series Analysis -att känna till de viktigaste metoderna för analys och prognostisering av tidsserier -att kunna specificera modeller för tidsserier -att känna till och kunna använda de vanligaste estimeringsmetoderna -att kunna tillämpa univariata och multivariata tidsseriemodeller Stokastiska processer och dess egenskaper Tidsserieanalys i tidsdomänen Prognosticering Tidsserieanalys i frekvensdomänen Bivariata processer Linjära system Multivariata tidsseriemodeller

11 141 Förkunskaper -, ekonom- och nationalekonomistuderanden Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Chatfield Chris. The Analysis of Time Series - An Introduction. 6. Chapman & Hall/CRC. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (48.00h), räkneövningar (32.00h), kurstentamen (28.00h), projektarbete (i grupp) (25.00h) (version 1) EKONOMETRI I (5 sp) Basic Econometrics - att förstå vad ekonometriska modeller kan användas till - att känna till de viktigaste principerna för specificering, estimering, testning och användning av ekonometriska modeller - metoder för analys av enekvationsmodeller - introduktion till flerekvationsmodeller - användning av ekonometriska modeller Förkunskaper Studerande i statistik, studerande i ekonomiska ämnen speciellt nationalekonomi Grundkurs i statistik, Grundkurs i statistisk teori Pindyck, R.S & D.L Rubinfeld. Econometric Models and Economic Forecasts. Fourth ed. McGraw-Hill International. Annat kursmaterial Meddelas i samband med föreläsningarna Period I Föreläsningar (53.00h), räkneövningar (30.00h), kurstentamen (20.00h), projektarbete (i grupp) (30.00h)

12 (version 1) ANALYS AV KONTINGENSTABELLER, LITT. KURS (5 sp) The Analysis of Contingency Tables, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av frekvensdata. - metoder för analys av frekvensdata - mått på samband i kontingenstabeller - log-lineära modeller Basmetoderna för analys av frekvensdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av frekvensdata. Alla som väljer statistik till minst långt biämne. Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Andersen, Erling B. Introduction to the statistical analysis of categorical data Berlin : Springer. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) DEMOGRAFI, LITT. KURS (5 sp) Demography, lit. course -att känna till demografins historia och förhållande till andra vetenskaper -att känna till definitionen på de vanligaste demografiska måtten -att känna till de vanligaste metoderna för konstruktion av livslängdstabeller -att känna till de vanligaste metoderna för uppgörande av befolkningsprognoser -kunna analysera aktuella nationella och globala befolkningsfrågeställningar Demografins utveckling, avgränsning och indelning Definition av grundbegreppen inom analysen av befolkningsutvecklingen Mätning av dödlighet Mätning av nativitet och fruktsamhet Mätning av äktenskapsbildning och omflyttning

13 143 Konstruktion av livslängdstabeller Konstruktion av befolkningsprojektioner och prognoser Standardiseringar och indexmått Demografiska problem i industiländerna Demografiska problem i underutvecklade länder Förkunskaper Studerande inom samhällsvetenskapliga ämnen Grundkurs i statistik Hofsten, Erland. Demografins grunder. 3. Studentlitteratur. Haimi, Olavi. Väestöntutkimus : periaatteet ja menetelmät. 1. Väestöntutkimuslaitos. (svenska, nord. språk) (50.00h), litteratur (finska) (63.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) INDUSTRIELL FÖRSÖKPLANERING, LITT. KURS (5 sp) Design and Analysis of Industrial Experiments, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för planering och analys av industriella försök. - olika försöksplaner - analys av data från en- och flerfaktors försök Basmetoderna för planering av och analys av data från försök. Uppnådda färdigheter Att kunna planera och genomföra ett industriellt experiment. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Montgomery, D. C. Design and analysis of experiments. Fifth ed./2001. New York : John Wiley & Sons, Inc. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h)

14 (version 1) ICKE-PARAMETRISKA METODER, LITT. KURS (5 sp) Non-parametric Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste icke-parametriska metoderna. - För- och nackdelarna med icke-parametriska metoder - De vanligaste testen Basmetoder inom icke-parametrisk analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av icke-parametrisk analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Gibbons J. D. Nonparametric statistical inference. Third ed. / New York : Dekker. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) LONGITUDINELL ANALYS, LITT. KURS (5 sp) Longitudinal Methods, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av longitudinella data. - användningen av lineära modeller - varianskomponent modeller - markovkedjor Basmetoder inom longitudinell analys. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av longitudinell analys. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hand D. och M. Crowder. Practical longitudinal data analysis London : Chapman & Hall.

15 145 (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) ANALYS AV LIVSLÄNGDSDATA, LITT. KURS (5 sp) Survival Analysis, lit. course Att lära deltagarna känna till de viktigaste metoderna för analys av livslängdsdata. - grundbegreppen - överlevnadstabeller - icke-parametriska, semiparametriska och parametriska metoder - analys med kovariater - Cox's modell Basmetoderna för analys av livslängdsdata. Uppnådda färdigheter Att kunna utföra enklare typer av analys av livslängdsdata med utnyttjande av olika statistiska programpaket. Alla som väljer statistik till minst långt biämne Övriga anmärkningar Valbar specialkurs inom Grupp A Hosmer D.W och S. Lemeshow. Applied survival analysis: regression modeling of time to event data New York : Wiley. (engelska) (113.00h), litteraturtentamen (20.00h) (version 1) KANDIDATAVHANDLING I STATISTIK (10 sp) Candidate thesis in statistics Att lära ut genomförandet av en statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering - deltagande i seminariearbete

16 146 Att kunna planera och genomföra en statistisk undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en statistisk undersökning. Alla som har för avsikt att välja statistik till minst långt biämne. Antal deltagare min/max 5/- Uppgörande av seminarieuppsats (46.00h), seminarietillfällen (7.00h), kandidatavhandling (214.00h) FÖRDJUPADE STUDIER (version 1) STATISTISK INFERENS 2, LITT.KURS (10 sp) Statistical inference 2, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk inferensteori. - sannolikhetskalkyl - estimering - hypotesprövning - asymptotisk teori - den generaliserade lineära modellen - varians och regressionsanalys Avancerad användning av de viktigaste arbetsredskapen inom sannolikhetskalkylen, fördelningsteorin och inferensteorin. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade inferensproblem. Alla som läser statistik som huvudämne Casella G. och R. L. Berger. Statistical inference. Sec.ed. /2001. Pacific Grove (CA) : Duxbury Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

17 (version 1) SEMINARIUM I STATISTIK (10 sp) Statistical seminars Att lära att presentera och kritiskt analysera en statistisk undersökning. - seminarieuppsats - seminariepresentation - deltagande i seminariearbete Kännedom om olika statistiska metoder. Uppnådda färdigheter Förmåga att kunna presentera och analysera en statistisk undersökning. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Antal deltagare min/max 5/ Period I + II + III + IV Uppgörande av seminarieuppsats (160.00h), seminarietillfällen (54.00h), presentation (53.00h) (version 1) PRO GRADU AVHANDLING I STATISTIK (35 sp) Pro gradu thesis in statistics Att kunna genomföra en avancerad statistisk undersökning. - planering - analys - rapportering Att kunna planera och genomföra en avancerad statistik undersökning. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand planera och genomföra en avancerad statistisk undersökning inkl. rapportering av resultaten. Alla som väljer statistik till huvudämne Förkunskaper Statistisk inferens 2 Pro gradu-avhandling (935.00h)

18 (version 1) EKONOMETRI 2, LITT.KURS (10 sp) Econometric Theory 2, lit. course Att lära deltagarna avancerade ekonometriska metoder. - en-ekvationsmodeller - simultanmodeller - tidsserieanalys Avancerad användning av de viktigaste metoderna inom ekonometri. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand formulera och lösa avancerade ekonometriska problem. Alla som läser statistik som huvudämne Förkunskaper Ekonometri 1 Greene, W. H. Econometric analysis. Fifth ed/2002. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) BESLUTSTEORI, LITT.KURS (10 sp) Decision theory, lit. course Att lära deltagarna avancerad statistisk beslutsteori. - utilitetsteori - max-min baserade beslutsregler - bayesiansk beslutsteori Förtrogenhet med användningen av olika avancerade beslutsteoretiska metoder vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda beslutsteoretiska metoder vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B

19 149 Berger, J. O. Statistical decision theory and Bayesian analysis. Sec.ed./1988. New York : Springer. (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h) (version 1) LINEÄRA MODELLER, LITT.KURS (10 sp) Linear Models, lit. course Att lära deltagarna avancerad teori för lineära modeller. - basteori för lineära modeller - generaliserade lineära modeller - GEE-estimering Avancerad användning av lineära modeller vid statistisk analys. Uppnådda färdigheter Förmåga att på egen hand utveckla och använda lineära modeller vid avancerad statistisk analys. Alla som läser statistik som huvudämne Övriga anmärkningar Valbar kurs inom Grupp B McCullagh P. och J. A. Nelder. Generalized linear models. Sec.ed / London : Chapman and Hall Period I + II + III + IV (engelska) (227.00h), litteraturtentamen (40.00h)

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Innehållsförteckning Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Vad är biostatistik? Arbetsmarknad Forskarutbildning i biostatistik Biostatistikprogrammet Planerat kursschema

Läs mer

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2004

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2004 1 Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2004 Innehållsförteckning Vad är biostatistik? Arbetsmarknad Forskarutbildning i biostatistik Biostatistikprogrammet Planerat kursschema

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATISTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

MASTERPROGRAM I STATISTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-498/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I STATISTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master in Applied Statistics, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng.

Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2005 Statistiska institutionen 2005-08-29 MC Beskrivning av och preliminära läsanvisningar till Fortsättningskurs i statistik, moment 1, Statistisk Teori, 10 poäng. KURSBESKRIVNING

Läs mer

Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm

Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm Biostatistikutbildning vid universiteten i Uppsala och Stockholm 1 Styrgruppen BIOSTAT AstraZeneca November 2000 2 Innehållsförteckning Vad är biostatistik? 4 Arbetsmarknad 4 Forskarutbildning i biostatistik

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2003

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2003 Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2003 Styrgruppen BIOSTAT AstraZeneca December 2002 Innehållsförteckning Vad är biostatistik? 4 Arbetsmarknad 4 Forskarutbildning i biostatistik

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström KURSBESKRIVNING FÖR REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGS-METODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT:

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Statistiska institutionen HT 2014 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp Kursen består av fyra moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I, tentamen, 6 hp 2. Inlämningsuppgift

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp Public Health Science MA, Quantitative Method and Epidemiology, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet

Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet Plan för forskarutbildning i statistik vid Umeå universitet 6 juni 2002 Filosofie doktorsexamen 160 poäng Filosofie licentiatexamen 80 poäng Studieplanen för forskarutbildningen i statistik vid Umeå universitet

Läs mer

Utbildningsplan. för KANDIDATPROGRAMMET. STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis)

Utbildningsplan. för KANDIDATPROGRAMMET. STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) Utbildningsplan för KANDIDATPROGRAMMET I STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) SYFTE I utbildningen skall den studerande förvärva en fördjupning i ämnet statistik och i integrationen

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v

ÅRSKURS 1 Period 1 v Information för nybörjare (åk 1) i matematik och statistik ges den 29.8.2013 kl. 14.15-16 i, ASA B, Fänriksg.3, III vån. Tutorer: Jenni Hakala och Jennifer Lindholm Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. HT2014 Annika Tillander, Statistiska Institutionen KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Kursen ingår i kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning

Läs mer

KANDIDATPROGRAMMET I STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) 180 Högskolepoäng

KANDIDATPROGRAMMET I STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för KANDIDATPROGRAMMET I STATISTIK OCH DATAANALYS (Statistics and Data Analysis) 180 Högskolepoäng SYFTE I utbildningen skall den studerande förvärva en fördjupning i ämnet statistik och

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35 Kurslitteratur i matematik HT 2016 Algebra I 5 hp Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5 hp Vretblad, Anders,

Läs mer

Statistik. 1 Beslut om inrättande av kursen. 2 Innehåll. Basic Statistics. Statistiska institutionen. Kurskod:

Statistik. 1 Beslut om inrättande av kursen. 2 Innehåll. Basic Statistics. Statistiska institutionen. Kurskod: Umeå Universitet Statistiska institutionen Kursplan Statistik A Basic Statistics Högskolepoäng: 30 Kurskod: Ansvarig institution: Statistiska institutionen. Ämne: Nivå: Betygsgrader: Statistik. Grundläggande.

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI PSYKOLOGI Period 1 För närmare information om tidpunkt och plats, se: http://www.abo.fi/institution/undervisnprogrpsyk Utvecklingspsykologi 5 sp 118010 Witting Beteendevetenskaplig forskning 5 sp 118014

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

HISTORIA Period 1 (v )

HISTORIA Period 1 (v ) Historia Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo I a) Träff med tutorer och egenlärare för första årets studerande måndag 27.8. kl. 15.00 b) Datorklassession för första årets studerande (för uppgörande av studieplan)

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Kursen ingår i civilekonomprogrammet samt kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Kursen ingår i civilekonomprogrammet samt kandidatprogrammet i företagsekonomi. VT 14 Statistiska institutionen KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift, 1.5 hp. Marknadsundersökningar,

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL VT14 ST123G. Kursen utgörs av två delkurser:

KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL VT14 ST123G. Kursen utgörs av två delkurser: 1 (9) VT14 ST123G KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15HP INNEHÅLL Kursen utgörs av två delkurser: 1. Regressionsanalys och tidsserieanalys 2. Undersökningsmetodik Regressionsanalys

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie

STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2013 Statistiska institutionen Termeh Shafie KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift,

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in forecasting and evaluation methodology, 60 Higher Education

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs)

Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs) STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen Raul Cano HT12 (reviderad 2012-10-16) Kursbeskrivning för Statistikens grunder, 15 högskolepoäng (kvällskurs) KURSENS INNEHÅLL I denna kurs betonas statistikens

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2007 Statistiska institutionen Tatjana Nahtman Karin Dahmström KURSBESKRIVNING FÖR REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist KURSBESKRIVNING FÖR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV FYRA MOMENT: Beslutsunderlag, inlämningsuppgift,

Läs mer

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Statistiska metoder för säkerhetsanalys Anna Lindgren Matematisk statistik 2 september 2013 Formalia Syfte och Mål Om kursen Kursen ger 7.5 hp och är obligatorisk på Riskhantering. Förutsätter en grundläggande kurs i statistik/matematisk statistik.

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Från datainsamling till rapport att göra en statistisk undersökning. (KD) 3:dje uppl, Studentlitteratur, Lund 2000.

Från datainsamling till rapport att göra en statistisk undersökning. (KD) 3:dje uppl, Studentlitteratur, Lund 2000. STOCKHOLMS UNIVERSITET VT 2004 Statistiska institutionen Karin Dahmström ANVISNINGAR TILL GRUNDKURS I STATISTIK, 20 P, MOMENT 1, UNDERSÖKNINGSMETODIK OCH STATISTISK DATAANALYS, 10 P UNDERSÖKNINGSMETODIK

Läs mer

Statistikens grunder (an, 7,5 hsp) Tatjana Nahtman Statistiska institutionen, SU

Statistikens grunder (an, 7,5 hsp) Tatjana Nahtman Statistiska institutionen, SU Statistikens grunder (an, 7,5 hsp) Tatjana Nahtman Statistiska institutionen, SU KURSENS INNEHÅLL Statistiken ger en empirisk grund för ekonomin. I denna kurs betonas statistikens idémässiga bakgrund och

Läs mer

Forskarutbildningskurs DATAHANTERING OCH DATABEARBETNING

Forskarutbildningskurs DATAHANTERING OCH DATABEARBETNING Forskarutbildningskurs DATAHANTERING OCH DATABEARBETNING Preliminärt schema Tid 060918-22, 40 timmar Plats Hälsa och Samhälle Lokaler Måndag hela dagen och fredag eftermiddag U 417 Övriga dagar U 202,U

Läs mer

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson:

Paragrafer: 1-9. Ordförande: Tomas Wahnström. Justeringsperson: 1 Tid: Kl. 13.00 Plats: Högskolan i Borås, Allégatan 1, Tornrummet Närvarande ledamöter: Tomas Wahnström ordförande Agnes Nagy ledamot via Skype Malin Bengtsson ledamot Britt-Lis Johnsson sekreterare Paragrafer:

Läs mer

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp

Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Statistiska institutionen HT 2011 Kursbeskrivning för statistisk teori med tillämpningar I + II, 15 hp Kursen består av två moment: 1. Statistisk teori med tillämpningar I 2. Statistisk teori med tillämpningar

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church 580200.0 (2012-2013 version Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church - beredskap att i praktiken omsätta kyrkans plan för konfirmandundervisning - beredskap att didaktiskt

Läs mer

Sannolikhet och statistik 1MS005

Sannolikhet och statistik 1MS005 UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Jesper Rydén Matematisk statistik Sannolikhet och statistik 1MS005 2013 08 28 Sannolikhet och statistik 1MS005 Kurshemsida: http://www2.math.uu.se/ jesper/sos13.html

Läs mer

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Datavetenskap 2015-2016 Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning)

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 20.6.2017 FOLKRÄTT (Samhällsvetenskaplig utbildning) HÖSTTERMIN - PERIOD 1 (v. 36-43) Kursnamn Omf. Kurskod Lärare

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp

Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp Statistiska institutionen VT2011 Kursbeskrivning för Statistisk teori med tillämpningar, Moment 1, 7,5 hp MOMENTETS INNEHÅLL Momentet ger studenten kunskap om ett antal olika statistiska modeller och hur

Läs mer

STA100, Statistik: Magisterkurs, 30,0 högskolepoäng Statistics: Magister Course, 30.0 higher education credits

STA100, Statistik: Magisterkurs, 30,0 högskolepoäng Statistics: Magister Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND STA100, Statistik: Magisterkurs, 30,0 högskolepoäng Statistics: Magister Course, 30.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 29.06.2017 Matematik Tutorer: Jessica Heinonen och Jenni Salomäki Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00, 15-17

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 ALGEBRA I, 5 hp Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 ALGEBRA ML/ALGEBRA FÖR LÄRARE,

Läs mer

Gästföreläsare: (Praktisk filosofi, tel ,

Gästföreläsare: (Praktisk filosofi, tel , 2007-12-12 OBS: Ändringar kan bli aktuella Schema: Biologisk statistik och vetenskaplig metodik, 15hp, VT 2008 Kursen arrangeras av Avdelningen för populationsgenetik, Zoologiska institutionen, Stockholms

Läs mer

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor

Förslagen har förankrats inom avdelningen. Vid ett internseminarium diskuterades MMTarbetet. Med vänlig hälsning. Jan Enger studierektor Avdelningen för matematisk statistik vid matematiska institutionen förslår fem kurser för MMT 2003. Två av dessa är grundkurser och tre är kurser på masternivå. Den först grundkursen, Sannolikhetslära

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare)

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015 Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) För information för nybörjare (åk 1) se undervisningsprogrammet för cell och

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik

4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7 Utbildningsplan för masterprogrammet i matematik 4.7.1 Beskrivning av programmet Kurserna inom programmet är på avancerad nivå. Efter genomgånget program kan studenten avlägga Masterexamen i matematik.

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Allmänt Studiehandbok Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA 3 c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160 poäng /Mathematics/ c4.1 Syfte PROGRAMSPECIFIK

Läs mer

Statistikutbildning för effektivare forskning

Statistikutbildning för effektivare forskning TM MEDICINSK SPSS software Statistikutbildning för effektivare forskning Spar tid med pedagogiska kurser i SPSS och Statistica. Kurser 2015 2016 Förenklat statistikarbete ger effektivare forskning Något

Läs mer

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG.

KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. STOCKHOLMS UNIVERSITET Statistiska institutionen HT 2016 Bo Wallentin 2016-10-25 KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSENS INNEHÅLL Kursen ger utökade och fördjupade kunskaper

Läs mer

Informationssystem

Informationssystem Informationssystem 2014-2015 Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter.

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation,

Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Programschema för Analytical Finance, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2012 Statistiska institutionen Göran Rundqvist, Termeh Shafie KURSBESKRIVNING REGRESSIONSANALYS OCH UNDERSÖKNINGSMETODIK, 15 HÖGSKOLEPOÄNG. Kursen består av fyra moment som läses

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Handelshögskolan Utbildningsplan Dnr CF 52-33/2009 Sida 1 (6) PROGNOS- OCH UTVÄRDERINGSMETODIK - MAGISTERPROGRAM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Program in forecasting and evaluation methodology, 60 higher education

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT vid tekniska fakulteten

DELEGATIONSBESLUT vid tekniska fakulteten 15-08-18 PROTOKOLL 1(1) DELEGATIONS vid tekniska fakulteten Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Helena Herbertsson föredragande Maria Boberg sekr 1 Regelverk för generell kandidat- och masterexamen i biologi,

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATISK STATISTIK MED INRIKTNING INDUSTRIELL STATISTIK TFN-ordförande 2007-06-21 1 Ämnesområde Matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistik,

Läs mer

Kurslitteratur höstterminen 2013

Kurslitteratur höstterminen 2013 Kurslitteratur höstterminen 2013 Algebra I 5hp, kursstart vecka 44 Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 Algebra och

Läs mer

SVENSKA ( Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp)

SVENSKA ( Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) SVENSKA version 1) 902501.0 (2009-2010 version 4) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Övriga anmärkningar Förfrågningar och anmälningar kan riktas direkt till lokalarrangören:

Läs mer

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp Varian, Hal (2006): Intermediate Microeconomics, a modern approach, sjunde upplagan. Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till

Läs mer

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re Utbildningskrav för aktuarier Erik Alm, Hannover Re 2013 Svenska Aktuarieföreningen Medlemskap Asssocierad medlem Inga utbildningskrav Röstberättigad medlem Baskunskaper i matematik och matematisk statistik

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

Diplomnämndens arbete

Diplomnämndens arbete Diplomnämndens arbete Gunnar Andersson, Erik Alm 11 oktober 2011 Disclaimer Denna presentation ger presentatörernas egen dagsaktuella bild av Diplomnämndens arbete. Den är inte bindande för framtida hantering

Läs mer

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik

Utbildningsplan. Fakulteten för teknik Dnr: 2014/2309 3.1.1. Utbildningsplan Fakulteten för teknik Matematik och modellering, masterprogram, 120 högskolepoäng Mathematics and Modelling, Master Programme, 120 credits Nivå Avancerad nivå Fastställande

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer