RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET"

Transkript

1 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet. Det sker på äskande blankett enligt bilaga 1, som på anmodan lämnas till föreningens kassör. OBS! Samtliga punkter ska åtföljas av motivering/redogörelse. Sektionernas budgetäskande utgör underlag för föreningens ansökan om föreningsbidrag hos företaget. Beviljade budgeterade medel insätts på bankkonto som sammankallande sektionsledare (om inte annat överenskommit med kassören) ansvarar för. Sektionsledarna ska ansvara för att den uppgjorda budgeten följs. Vid eventuell omdisponering av medel kontaktas kassören. Gemensamma arrangemang Sektionen ska vara behjälplig vid gemensamma arrangemang. Verksamhetsberättelse Sektionsledningen ska, till föreningens sekreterare, lämna skriftlig sammanställning över det gångna årets aktiviteter för underlag till den årliga verksamhetsberättelsen. Sammanställningen ska vara sekreteraren tillhanda senast 31 december. Redovisning av förbrukning Redovisning av använda medel ska göras med hjälp av blankett enligt bilaga 2. Blanketten skickas ut av kassören tillsammans med kopia av bankens kontouppgift. Ifylld blankett ska tillsammans med specificerade kvitton tillställas föreningens kassör i samband med föreningsbokslut. Redovisning kan begäras när som helst på anmodan av kassör/revisorer. Skrivelser - Protokoll Från sektionen utgående officiella skrivelser ska alltid undertecknas med namnförtydligande omedelbart under namnteckningen, registreras samt godkännas hos styrelsen Enligt gällande regler för registrering och arkivering. Sektionen ska delge styrelsen minst 2 mötesanteckningar per år.

2 2 (5) + 3 bilagor Representation i Linköpingskorpen Sektionen ska, tillsammans med styrelserepresentant för KORPEN Saab Linköping, i fortsättning kallad KORPEN Saab, vara representerad vid av KORPEN Linköping sammankallande möte i idrottsgren där KORPEN Saab har verksamhet. 2. SEKTIONENS VERKSAMHET 2.1 Seriespel eller motsvarande Sektionsledningen ska. tillsända Konsulenten, manus till inbjudan för annonsering i på hemsidan på Wingnet senast onsdag veckan före önskad publiceringsvecka. i samband med Konsulenten och/eller Korpstyrelsen upprätta tävlingsregler och övriga förutsättningar för arrangemangens genomförande och i god tid delge Konsulenten speldatum OBS! Tillse att inga andra aktiviteter är planerade Förbundsregler anpassas till vår verksamhet. ta emot anmälningar och genom lottning/ seedning upprätta spelprogram/startlista för tävlingarna. sammanställa anmälningarna till Linköpingskorpens serier, erhållna från lagledarna eller sökanden, varefter Konsulenten anmäler dessa till Linköpingskorpen. Beräknade startavgifter och arvoden i ev Linköpingskorpens anordnade serier specificeras och tas upp i budgetäskandet. Reserveras i centrala kassan. Observera föreningens redovisningsansvar gentemot skattemyndighet. när så erfordras, för tävlingarnas genomförande, sända ut PM till deltagarna. vidtala och ansvara för att erforderligt antal funktionärer och tävlingsledare finns på plats på tävlingsdagen. efter avslutat seriespel/tävlingar upprätta resultatlista samt se till att den tillkännages på hemsidan på Wingnet. Resultatlistor skickas också till lagledare, deltagare, tävlingsledare/konsulenten samt ett exemplar till föreningens sekreterare. Som prisutdelare kan t.ex. en styrelseledamot tillfrågas.

3 3 (5) + 3 bilagor 2.2 Korpmästerskap Sektionsledningen ska skapa förutsättningar för ett årligen återkommande korpmästerskap inom den egna sektionen Beträffande tävlingens genomförande, startlistor, spelregler samt resultatlistor gäller samma anvisningar som för Seriespel. i samarbete med Konsulenten och/eller Korpstyrelsen upprätta tävlingsregler och övriga förutsättningar för mästerskapets genomförande. Max fyra klasser per gren samt minst en damklass rekommenderas. Dock minst tre deltagare per klass. vidtala och ansvara för att erforderligt antal funktionärer och tävlingsledare finns på plats tävlingsdagen. Funktionärsfrågan kan lösas genom att sektionerna byter tjänster. om det bedöms nödvändigt utse tävlingsjury. (En eller flera ledamöter) tillhandahålla Korpmästerskapsmedaljer i guld samt priser till de tre främsta i varje klass som styrelsen för KORPEN Saab tillhandahåller Kostnader/Finansiering av Korpmästerskap Kostnader för Korpmästerskap ska i möjligaste mån finansieras med KORPEN Saabs medel. Inom ramen för Korpmästerskap ingår: plan/hallhyra domarersättning funktionärsersättning att tillhanda hålla utrustning som ej räknas som personlig (t ex bollar, målvaktsskydd etc). Enklare mellanmål (kaffe, dricka, bulle, frukt, korv) Endast faktisk kostnad för genomförande av arrangemanget ersätts. Dock får kostnaden inte överstiga 1,5 x ordinarie medlemsavgift per deltagare. Därutöver måste deltagare/spelare själv skjuta till medel för deltagande (startavgift/deltagaravgift). Kostnader som täcks av intäkter från deltagare/spelare SKA redovisas i sektionens ekonomiska uppföljning.

4 4 (5) + 3 bilagor 2.3 Saabmästerskap Saabmästerskapen är öppna för alla anställda inom Saab-koncernen. Saabmästerskapen arrangeras av den koncernomspännande föreningen Saab AKTIV som i sin tur, genom sin Tävlingskommitté, delegerar det praktiska arrangemanget till en lokal förening eller ort inom Saab-koncernen. Tävlingarna/arrangemangen är vanligtvis förlagda till den arrangerande föreningens/ortens hemmabanor, men kan också av praktiska skäl förläggas till ort med bättre förutsättningar för arrangemangets genomförande. När KORPEN Saab i Linköping, i samråd med aktuell sektion inom föreningen, åtar sig ett arrangemang bildas vid behov en lokal planeringskommitté, bestående av företagets representant i Saab AKTIVs Tävlingskommitté KORPEN Saabs konsulent sektionsledningen eventuellt förstärkt med någon från styrelsen (t ex sektionens fadder). Kostnaderna för tävlingarna, priser och kamratmåltid bestrides av Saab AKTIV. KORPEN Saab står i regel för resekostnader/researrangemang till/från tävlingarna (buss alternativt fyllda personbilar). Sådana kostnader ska budgeteras under punkt 2.3. Deltagare/lag representerar KORPEN Saab. Lag ska uppträda i KORPEN Saabs dresser. Beträffande inbjudan, priser och tävlingsbestämmelser, se Saab AKTIV under SaabNet Utbytesarrangemang Sektioner som inte har utbyte med företag utanför KORPEN Saabs sfär, t ex genom Saabmästerskap, kan med styrelsens stöd få ordna utbytesarrangemang. Vid de tillfällen som tävlingarna genomförs med KORPEN Saab Linköping som värd, betalas hyra av planer och idrottsanläggningar med därtill budgeterade medel. Övriga kostnader såsom priser och eventuell kamratmåltid efter tävlingen ska finansieras med startavgifter. Då deltagare/lag från KORPEN Saab gästar annan ort för tävlingsutbyte utgår milersättning för körning med privat bil enligt Saabs ersättningsnormer under förutsättning att samåkning sker. I undantagsfall (ej årligen) kan bidrag till logikostnader beviljas. Kostnaderna för utbytesarrangemang budgeteras under punkt 2.3.1, utbytesarrangemang, med specifikation över beräknat antal deltagare och kostnader. 3. MEDLEMSAKTIVERING 3.1 Information Sektionsledningen ska informera om egen sektion på hemsidan på Wingnet (Saabs Intranet). Textunderlag ska alltid skickas till korpkonsulenten senast onsdag veckan före önskad publiceringsvecka.

5 5 (5) + 3 bilagor 3.2 Allmänna motionsaktiviteter Klassikerarrangemang (checklista som bilaga 3) TRIM-Bingo 3.3 Trivselskapande motionsaktiviteter Sektionsledningen kan medverka till att öka antalet lag/deltagare i egen sektion t.ex. genom extra satsning på att försöka få företagets tjejer mer aktiva (kvinnodeltagande) eller genom att anordna träffar där intresserade får möjlighet att prova på respektive sektions aktiviteter. Även icke medlemmar kan inbjudas för att därigenom få insyn i Korpverksamheten. Målsättningen ska vara motions-rekreation-kamratlig samvaro. Vid större satsningar ska äskandet åtföljas av motivering. anordna gemensamma träningskvällar anordna fester, resor, utflykter samt arrangera kursverksamhet/studiecirklar och föreläsningar. Uppmuntringspriser och liknade finansieras med sektionens budgeterade medel. Budgetäskandet åtföljs av motivering. 4. ÖVRIGT 4.1 Inköp av materiel Vid behov av materiel ska medel äskas, samt antal specificeras. OBS! Inköpen görs centralt genom kassör/konsulent för att på så vis samordna behoven och göra förmånligare inköp. 4.2 Matersättning Sektionsledningen kan, vid varje möte som är förlagt till arbetsdagen, lunch/kväll, ta ut matersättning. Medel ska vara budgeterade.

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Innehållsförteckning Stadgar för SMF Riksförening... 2 Regler för SMF Riks... 3 Stadgar för Lokalavdelning... 4 Regler för Lokalavdelningar... 5 Stadgar för

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m.

TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb. Gäller from 2014-10-01 t.o.m. TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST HOS VALLENTUNA BRUKSHUNDKLUB (VaBK) 1(7) TILL DIG SOM HAR EN FÖRTROENDEPOST information från styrelsen för Vallentuna Brukshundklubb Gäller from 2014-10-01 t.o.m. 2015-12-31

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER Sidan 1 (36) FÖR 2012/2013 11:e utgåvan Gällande från den 1 juli 2012 Sidan 2 (36) 1. KAP. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER sid 4 1 Administration sid 4-14 2 Matchstart sid 15 3 Matchdräkt sid 15 4 Arena reklam sid

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008

Tävlingsföreskrifter för 2007 / 2008 Sidan 1 (36) för 2007 / 2008 Fastställda vid NIBF Styrelsemöte 20007-08-12 Godkända av SIBF Bjarne Hald Bjarne Hald NIBF Ordförande Mats-Ola Sahlström Mats-Ola Sahlström Ordförande NIBF Tävlings- och domarkommitté

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer