B Ö N D E R N A S T I D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B Ö N D E R N A S T I D"

Transkript

1 Innehåll Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas betydelse 21 Källmaterialet DEL 3 BÖNDERNAS TID KAPITEL 9 Ideologier och mentaliteter 27 Upplysning och nya politiska ideologier 30 Kultur 32 Kyrkans roll och sekulariseringen 37 Lagstiftning och förordningar 41 Skolan 41 Kyrkskolan 42 Utbildningsfrågor 44 Folkskolan 45 Några linjer läskunnighet 51 KAPITEL 10 Befolkningsomvandlingen 54 Minoriteterna 56 Befolkningsteori 59 Dödsorsaker 62 Befolkningsstatistik 66 Sjunkande giftermålsfrekvens 70 Maktrelationer inom familjen 74 Några linjer en sexuell revolution? 5

2 79 KAPITEL 11 Människorna och deras näringar 79 Ekonomisk tillväxt och prisförändringar 83 Infrastruktur 88 Handel, distribution och konsumtion 91 Städerna 93 Jordbrukets omvandling den agrara revolutionen 98 Jordbrukets regionala skillnader 104 Nya grödor, odlingssystem och redskap 108 Skiftesreformer 112 Arbete och försörjning 112 Arbete på landsbygden 115 Arbete i städerna 128 Levnadsstandard 130 De som blev över 137 Några linjer ekonomiskt tänkande och ekonomisk politik 143 KAPITEL 12 Från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag 143 En oklar tronföljd 144 Maktens fördelning under frihetstiden 147 Frihetstiden i politiken 154 Den gustavianska tiden fram till 1780-talet 156 Maktens fördelning under den Gustavianska tiden 160 Början till slutet Gustav III:s sista år 162 Från Gustav IV Adolf till Jean Baptiste Bernadotte 165 Bernadotte till makten 168 Maktens fördelning i 1809 års regeringsform 173 Ståndssamhället avvecklas 176 Några linjer kvinnofrågan DEL 4 ARBETARNAS TID KAPITEL 13 Vägen till demokrati 188 Det begränsade medborgarskapet 188 Rösträtt och valbarhet 190 Det tidiga partiväsendet 190 Försvars- och tullfrågorna 192 Stat och samhälle 6

3 193 Den moderna staden 195 Socialhjälpsstat och filantropi 197 Infrastrukturbygge 199 Folkrörelserna 201 Väckelserörelsen 202 Nykterhetsrörelsen 203 Arbetarrörelsen 208 Idrottsrörelsen 210 Kvinnorörelsen 212 Folkrörelserna i 1800-talets samhälle 213 Arbetsmarknadsrelationerna 214 Industrisamhällets genusordnade arbetsmarknad 215 Statarna 216 De patriarkala bruksmiljöerna 218 Modern industri mellan patriarkalism och byråkrati års storstrejk 221 Staten som arbetsgivare 222 Unionsupplösning och författningsrevision 223 Unionsupplösande tendenser 224 Unionsupplösningens mekanismer 225 Ett första steg mot parlamentarism 225 Nya partibildningar 226 Kampen för rösträtt 227 Karl Staaff och rösträtten 228 Rösträttsreform med konservativa förtecken 229 Världskrig och demokratiskt genombrott 229 Försvarsfrågan 230 Bondetåg och regeringskris 231 Regeringen Hungerskjöld och krigstidsproblemen års författningsrevision 234 Nationalism och demokrati 235 Nationalismens problem 236 En svensk nationalism 238 Nationalism, politik och rasbiologi 240 Nationalismens genus 240 Några linjer 245 KAPITEL 14 Människorna och deras näringar 245 Befolkningsutvecklingen 248 Den demografiska transitionen 249 Befolkningsutvecklingens orsaker 7

4 250 Familjens förändrade roll 252 Från utvandrar- till invandrarland 252 Emigrationen 254 Emigrationens orsaker 256 Immigrationen 257 Immigrationens orsaker och följder 258 Urbaniseringen 259 Stadsutvecklingen Stadsexpansionen Det moderna Sveriges kommuner 261 Näringarna 262 Näringsstrukturens förändring 263 Jordbrukets omvandling 266 Rennäringens speciella villkor 268 Industrialismens tid 273 Några linjer 275 KAPITEL 15 Det svenska folkhemmet 276 En demokrati med problem minoritetsparlamentarismens decennium 277 Försvars- och säkerhetspolitik 278 Förbudsfrågan talets arbetsmarknadsfrågor mellan Åkarp och Saltsjöbaden 281 Kosackval och skott i Ådalen 284 Folkhemsbygget års krisuppgörelse 287 Befolkningsfrågan 289 Bostadsfrågan 291 Saltsjöbadsavtalet och arbetsmarknadens förändring 293 Arbetsmarknadens genus 295 Den svenska modellen 1930-talet 296 Sverige under andra världskriget 297 Ålandsfrågan och krigsutbrottet 298 Nationell samling och neutralitetskriser 299 Svensk flyktingpolitik 300 Världskrigets vardag 301 Världskrig och demokrati 302 Efterkrigstidens högkonjunktur en socialdemokratisk skördetid 305 Den lokala demokratin 306 En förändrad arbetsmarknad 8

5 308 Sverige i världen atombomb och neutralitet 310 Pensionsstriden Ett medborgarskap med problem 313 Miljonprogrammet 314 Nya politiska krafter svenskt 1960-tal 317 Efter folkhemmet? 1900-talets epilog talets författningsreformer 318 Regimskifte och kärnkraftsomröstning ( ) 321 Kampen om regeringsmakten Nya frågor och nya folkrörelser 325 Nya partier och nya politiska former 326 Arbetsmarknadens förändring 327 Varannan damernas 329 Sverige i världen 330 Några linjer 333 KAPITEL 16 Tänkande, minne och kulturarv 333 Skola och bildning 334 Från folkskola till bottenskola 335 Läroverk för pojkar och flickskolor års skolpolitiska beslut 337 Det frivilliga bildningsarbetet 338 Grundskola och friskolor 339 Den högre utbildningen 340 Den massmediala revolutionen 340 Dagspressen 342 Filmen 343 Radio och TV 345 Teknik, media och samhällsutveckling 346 Minne och kulturarv 347 Industrisamhällets kulturarv 348 Kulturarv och turism 349 Historieämnets förändring 351 Historieskrivningen som popularisering och utbildning 353 Den kommersialiserade fritiden 353 Den nya fritiden 355 Ungdomen som hot eller löfte 356 Musikens makt från jazz till hiphop 359 Kommersialisering och globalisering 360 Några linjer 9

6 Bibliografi Referenser i urval 365 Översiktsarbeten 367 Landsbygdens ekonomiska och sociala historia 368 Städernas utveckling 369 Demografi och hälsa 370 Politiska förlopp och lagstiftning 371 Stånds- köns- och klassfrågor 372 Levnadsförhållanden och social förändring 374 Kyrkan, religionen, förändrade tankar, upplysningen, läskunnighet 383 Register 10

1968 när allt var i rörelse

1968 när allt var i rörelse Kjell Östberg 1968 när allt var i rörelse Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna Innehåll Förord... 1 Inledning... 1 Varför 1968?... 1 Vågor... 3 Vad var 60-talet?... 9 Det liberala 60-talet...

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR

VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR VIDGADE VYER, DJUPARE KUNSKAP OM BILDNING HÄR OCH NU FOTO: FREDRIK SVEDEMYR Vidgade vyer, djupare kunskap om bildning här och nu Producerad av Kultur i Väst 2015. Boken är framtagen i ett samarbete mellan

Läs mer

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens bedömning. Censorerna beslutar om de kriterier som används

Läs mer

Från folkskola till grundskola 1842-1962

Från folkskola till grundskola 1842-1962 Från folkskola till grundskola 1842-1962 Författare: Christina Florin Folkundervisningen i Sverige inleddes inte med folkskolestadgan 1842. Att undervisa befolkningen hade startat långt tidigare med kyrkans

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012

EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN. Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 EN MÖTESPLATS I VÄRLDEN Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 FÖRORD I. 2000-TALETS KULTURPOLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER II. BERÄTTELSEN OM VÄSTRA GÖTALAND III. KULTURPOLITIK SOM INFRASTRUKTUR

Läs mer

Kapitel 3 Vad är demokrati?

Kapitel 3 Vad är demokrati? Kapitel 3 Vad är demokrati? 70 Kapitel 3 Vad är demokrati? Hur är det ställt med demokratin i världen? Och vad är egentligen demokrati? I det här kapitlet berättar vi om vilka länder som är demokratier

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap ATT UTBILDA VÄRLDSMEDBORGARE! nordiska folkhögskolelärare

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Samarbete mellan hem och skola Erfarenheter från elevers, föräldrars och lärares arbete

Samarbete mellan hem och skola Erfarenheter från elevers, föräldrars och lärares arbete Samarbete mellan hem och skola Erfarenheter från elevers, föräldrars och lärares arbete Gunilla Johansson Karin Wahlberg Orving Pedagogiska institutionen, Umeå universitet Samarbete mellan hem och skola

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Är kulturpolitiken bara historia eller är kulturpolitikens historia dess framtid?

Är kulturpolitiken bara historia eller är kulturpolitikens historia dess framtid? Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Är kulturpolitiken bara historia eller är kulturpolitikens historia dess framtid? Björn Linnell Är kulturpolitiken bara historia eller är kulturpolitikens

Läs mer

Läroplaner för de yngre barnen Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag

Läroplaner för de yngre barnen Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 4 s 241 269 issn 1401-6788 Läroplaner för de yngre barnen Utvecklingen från 1800-talets mitt till idag ANN-CHRISTINE VALLBERG ROTH Lärarutbildningen, Malmö

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Nationella Symboler. Genom tiderna NATIONALISM

Nationella Symboler. Genom tiderna NATIONALISM Nationella Symboler Genom tiderna Av Inga Larsson 1942. Ur Gustaf Fahlanders samling (1989:027). Svenskt barnbildarkiv. Nationella symboler som flaggan, folkdräkten och nationaldagen har en lång historia.

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Välkommen till riksdagen

Välkommen till riksdagen Sveriges riksdag 2 Sveriges riksdag Välkommen till riksdagen Öppenhet och tillgänglighet är viktiga inslag i den svenska demokratin och i riksdagens arbete. På riksdagens webbplats www.riksdagen.se kan

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER

DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER DRÖM OM DEMOKRATI LÄRARHANDLEDNING AV: ANITA BECKER 1 DRÖM OM DEMOKRATI Serie 6 x 15 minuter 1. Att rösta 2. Grundlagarna 3. Partipolitik 4. Hundra år i Sverige 5. Utanför systemet 6. Utmaningar OM SERIEN

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Folkhälsoupplysning genom tiderna

Folkhälsoupplysning genom tiderna LUNDS UNIVERSITET Folkhälsoupplysning genom tiderna Helena Sandberg 2000-01-01 Helena Sandberg Doktorand vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer