Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning"

Transkript

1 Windbag Textbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Windbag\Windbag2 144 SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, SOLLENTUNA TEL: TEXTTEL: FAX: WEB: anpassar tekniken till människan

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Att installera Windbag Installation av demoversion Installation av användarlicens 5 2 Använda Windbag en guidad tur Samtalsfönstret Snabbmeddelanden Klippbordet Fraser 8 3 Redigera och spara meddelanden Spara Samtalsfönstret Redigera meddelanden i Fraser Redigera dina Kategorier och Ämnen Spela in meddelanden Säkerhetskopia för ditt frasbibliotek 13 4 Användarinställningar Allmänna inställningar Inställningar för talsyntes Lexikon Prediktion 16 Bilaga A: Syntetiskt tal 17 Windows 95, 98, 2000, NT 17 Windows 3.x 17 Hårdvara 18 Bilaga B: Sensory Control Panel 19 Ordlista 19 Backup 19 Användare 20 3

4 4

5 Windbag 1 Att installera Windbag Installationen av programmet är i två delar - installation av demoversion samt installation av användarlicens. Demoversioner av flera andra program kan installeras samtidigt som Windbags demoversion. I demoversionerna finns en begränsning för hur många gånger du kan starta programmet. Begränsningen tas bort med användarlicensen. 1.1 Installation av demoversion För att installera i Windows 95/98/2000/NT, sätt i CD:n i datorn. Om du har Windows inställt på autostart av CD kommer ett fönster direkt upp där du kan välja vilket språk programmet ska installeras med. OBS - Om din dator ej är inställd för att autostarta CD:s; öppna filen Allsetup från CD:n via Den här datorn eller Utforskaren. Du kan installera programmen på vilken enhet eller katalog du vill men för att kunna använda gemensamma filer för de olika Sensory-programmen måste allt vara installerat på samma ställe. Om du är osäker, tryck ENTER eller klicka OK tills vidare. 1.2 Installation av användarlicens Om du inte redan installerat demoversionen från CD:n, gör det nu. Sätt i disketten med användarlicensen och klicka på Start i aktivitetsfältet och välj Kör. Skriv in: A:\updatewb <ENTER> (Om din diskettstation inte heter A:, Byt ut till rätt bokstav) OBS - En licensdiskett kan innehålla mer än en installation. Observera dock att en enanvändarlicens endast får användas av en användare, även om programmet installeras på flera datorer. För information om hur licensen får användas hänvisas till separat Licensavtal. Om du gjort av med alla installationer, kontakta Gewa AB. 5

6 2 Använda Windbag en guidad tur Windbag fungerar som de flesta andra Windowsprogram. Du finner Windbags ikon i startmenyn, under programgruppen Sensory Software. Obs - För tangentbords- eller kontaktanvändare: När du uppmanas att klicka på en knapp eller en meny, skall du uppmärksamma understruket tecken/bokstav i knappen eller i menyn. Håll ner ALTtangenten och tryck ned önskat tecken. Till exempel om en knapp är märkt Säg Rad kan du välja denna genom att trycka ALT och bokstaven R på ditt tangentbord. 2.1 Samtalsfönstret När du startar Windbag kommer du först till ett fönster som heter Samtal. Där kan du skriva text och få den uppläst. Du behöver inte vara orolig över att det redan finns text i Samtalsfönstret. Du kommer senare i manualen att få lära dig att ta bort detta. I följande avsnitt kommer vi använda dessa exempel för att visa vilka möjligheter som finns i Windbags Samtalsfönster Skriva och tala Detta är den enklaste användningen av programmet. När du skriver kommer varje ord att sägas. När meningen är avslutad med punkt, frågetecken, utropstecken eller ny rad med ENTER, läses meningen upp. Om du inte vill ha automatiskt tal, kommer du senare att få lära dig välja egna inställningar Prediktion Windbag innehåller ett ordprediktionssystem för att öka din skrivhastighet. Om du skriver ett par bokstäver kommer det i prediktionsfönstret att dyka upp förslag på ord, som programmet gissar att du vill skriva. Om du önskar ett av dessa ord, välj då det med hjälp av funktionstangenterna (F1 till F5), som är skrivna intill respektive ord. Du kan stänga av prediktionen om du inte har behov av den. Detta gör du under Inställningar och Prediktion Uppläsning av färdigskriven text Det finns flera sätt att återigen läsa upp ett samtal i Windbag. Testa detta genom att använda den text som redan är inskriven i Samtalsfönstret. Säg rad, mening eller stycke Klicka på en av knapparna Säg Rad, Säg Mening eller Säg Stycke för att läsa upp text där din textmarkör befinner sig. (Textmarkören är det blinkande vertikala streck, som visar var ditt nästa skrivtecken kommer att hamna). 6

7 Säg markerad text Du kan säga delar av en text genom att markera den text du vill säga (använd tangentbordet eller musen) klicka sedan på knappen Säg Markerat. Du kan markera text genom att med musen hålla ner vänster musknapp och dra musen över önskad text. I inställningarna kan du välja att få automatisk uppläsning då du släpper musknappen. Använda tangentbordet När som helst kan du få uppläst en textrad genom att trycka ENTER. Du kan förflytta dig upp och ner i din lista med meddelanden med hjälp av piltangenterna. Tips - När du skriver meddelanden i samtalsfönstret kan du använda förkortningar för att öka din samtalshastighet. Du kan också använda oavslutade fraser med en lucka att fylla i med önskade ord. En mer detaljerad beskrivning kommer senare i manualen. 2.2 Snabbmeddelanden Några vanliga svar vid konversationer finns redan programmerade som snabbmeddelanden i Windbag. F6 eller \ (bakåt-snedstreck) Nej F7 eller / (snedstreck) Ja F8 eller [ (vänsterhake) Vet inte F9 eller ] (högerhake) Tack F10 eller ` (grav accent) OK Du har tillgång till 26 snabbmeddelanden, som kan sägas med en bokstavstangent. Detta fönster med meddelanden plockas fram genom att trycka på = -tangenten. Då visas de 26 första meddelandena som finns i Fraser. Här kan du använda dessa meddelanden genom att trycka på den bokstav som finns i anslutning till respektive fras. 2.3 Klippbordet Klippbordet ger dig möjligheten att läsa upp text i andra Windowsprogram. T ex kan en text som är skriven i ett ordbehandlingsprogram läsas upp bit för bit. Klicka på knappen Klippbord. Då försvinner Samtalsfönstret och ett annat fönster, Talande klippbord, kommer fram. Detta kan användas på två olika sätt, manuellt eller automatiskt Manuellt Kopiera text från t ex ett ordbehandlingsprogram till Windows klippbord och klicka på knappen Säg i Windbags Talande klippbord. 7

8 2.3.2 Automatiskt Markera Automatiskt i Talande klippbord. Nu sägs automatiskt allt som kopieras till Windows klippbord, utan att du behöver klicka på Säg i Windbags Talande klippbord. Detta är speciellt användbart för kontaktanvändare. När du vill återvända till Samtalsfönstret, klicka på knappen Stäng i Talande klippbord. 2.4 Fraser Detta är en mycket kraftfull del av Windbag. Här har du tillgång till en lång lista med fraser, som kan användas i olika situationer. Du kan snabbt få tillgång till 3000 olika fraser genom tre tangenttryckningar. Du kan även spara ytterligare fraser Kategorier, ämnen och meddelanden Så här lagrar Windbag dina meddelanden i frasbiblioteket. För att se vilka fraser du sparat klickar du på knappen Fraser. Alla meddelanden är placerade i ett (och endast ett) ämne. Välj ett ämne så visas, i fönstret till höger, alla meddelanden inom detta ämne. Kategori är ofta en viss situation. Då du väljer en kategori får du upp en lista med ämnen som kan vara aktuella för just den situationen. T ex kategorin Handla innehåller ämnen som är aktuella i detta sammanhang såsom pengar, storlek och färg. Du kan välja kategori, ämne och meddelande genom att klicka med musen, eller göra valet via tangentbordet med den funktionstangent eller de tecken som finns i anslutning till respektive kategori, ämne eller meddelande. För att säga ditt namn kan du trycka F7 (kategorin om mig ) och siffran 1 (ämnet min identitet ) och sedan bokstaven A (meddelandet). Naturligtvis behöver du inte välja funktionstangent och siffra om meddelandet redan är synligt. Om du använder mus kan val av meddelande göras med dubbelklick eller med hjälp av Säg, som finns i menyraden Sök meddelande Det finns två sätt att söka meddelanden från Fraser. Sök När du i menyraden väljer Sök får du en uppmaning att skriva in en del av det meddelande som du söker efter. Detta kan vara ett ord eller en del av texten. Välj OK eller tryck ENTER, så visas en lista med meddelanden som innehåller det du sökt efter. Detta oavsett från vilket ämne de härstammar. 8

9 Begränsa Begränsa fungerar på ett liknande sätt som Sök, men letar endast i den meddelandelista som är framme just nu. Detta är mycket användbart om innehållet i Fraser är väldigt stort, och för många meddelanden visas åt gången. Sökning via kod Varje meddelande kan vara associerade med en kod. Koden kan vara vad som helst. När du söker efter ett meddelande och uppmanas skriva in ett ord, kan du då istället skriva in koden. Ett skäl till detta är att man kan märka ett antal meddelanden, som du behöver vid ett speciellt tillfälle. På så sätt räcker det att söka på koden och alla meddelanden presenteras samtidigt på bildskärmen, även om de tillhör olika ämnen Att använda Fraser via tangentbordet Följande tips kan vara viktiga om du använder Windbag utan mus. När du söker efter en kategori, ämne eller meddelande som är så långt ner på listan att bokstaven/tecknet framför dessa inte kan ses, förflytta dig då med piltangenterna. Här är ett säkert sätt att välja meddelanden med hjälp av tangentbordet: Tryck BACKSPACE (bakåtsteg) alla meddelanden visas på skärmen. Använd piltangenterna för att välja kategori och tryck ENTER Använd piltangenterna för att välja ämne och tryck ENTER Använd piltangenterna för att välja meddelande och tryck ENTER Windbag utnyttjar Windows standardfunktioner, såsom att kunna använda TAB-tangenten till att förflytta sig mellan olika listor och att kunna använda ALT-tangenten till att välja olika kommandon Stänga Fraser Du kan lämna Fraser genom att klicka på Stäng i menyn eller tryck ESC på tangentbordet. Ett alternativ för att lämna Fraser är att i menyraden välja Klistra in. Då kommer det meddelande som är markerat att klistras in i Samtalsfönstret och kan användas i en längre text. 9

10 3 Redigera och spara meddelanden Här får du en inblick i hur Windbag kan lagra stora mängder information, som du enkelt kan finna igen. I detta kapitel visas hur du kan spara meddelande i datorn för framtida bruk. 3.1 Spara Samtalsfönstret När du för första gången startar Windbag kommer det i Samtalsfönstrets namnlist stå Windbag Samtal: [default]. Detta är ett användarexempel som medföljer vid installationen av Windbag Ny fil När du önskar att rensa Samtalsfönstret och starta på nytt, välj Nytt från Arkiv-menyn. Samtalsfönstret rensas och texten i namnlisten ändras till Namnlös. Med detta avses att Windbag ej vet vilket namn du har tänkt sätta på filen Spara fil Om du vill spara innehållet i ditt Samtalsfönster, välj Spara i Arkivmenyn. Om det står Namnlös i namnlisten, kommer du att bli ombedd att skriva in ett filnamn. Detta kan innehålla maximalt åtta tecken. Skriv in namnet och tryck på ENTER. Om filen redan har ett namn, så kommer den aktuella versionen att sparas direkt Öppna fil Du kanske har sparat ett flertal samtal för framtida användning. För att återigen använda ett av dessa, välj Öppna i Arkiv-menyn. Nu visas en lista med alla sparade samtalsfiler. Välj en av dem och klicka på OK Skriv ut Du kan skriva ut innehållet i Samtalsfönstret när du vill. Detta gör du genom att välja Skriv ut i Arkiv-menyn. 3.2 Redigera meddelanden i Fraser När Fraser är öppen, kan du redigera, lägga till nya eller radera meddelanden. 10

11 3.2.1 Lägga till nya meddelanden Välj Nytt Meddelande från Meddelande-menyn. Ett dialogfönster visas. Skriv in meddelandet i inmatningsfältet. Tips - Om du vill skapa ett ofullständigt meddelande, kan en lucka skapas genom att skriva in ett underscore (_). När du skall säga meddelandet kommer Windbag be dig fylla i luckan. Om du önskar en snabbkod, skriv in koden i dess inmatningsfält. Om du önskar att meddelandet skall spelas in av en vän, markera rutan för inspelning eller markera pratbubblan. Välj ett ämne från listan till vänster. Om du utelämnar detta kommer ditt meddelande att representeras inom alla ämnen. Du kan också välja ett ämne för ditt meddelande senare. Om du önskar skapa ett nytt ämne för ditt meddelande, välj Kategorihanteraren under Meddelande i menyraden. Då visas Windbags Kategorihanterare som beskrivs nedan Redigera ett meddelande Välj ett meddelande genom att klicka på det i meddelandelistan. Välj Redigera Meddelande från Meddelande-menyn. Redigeringsfönstret för meddelanden visas och nu visas också befintlig meddelandetext. Du kan ändra informationen om meddelandet, inklusive vilket ämne det skall tillhöra Radera ett meddelande Välj ett meddelande genom att klicka på det i meddelandelistan. Klicka sedan på Ta bort Meddelande i Meddelande-menyn. Ett dialogfönster visas som ber dig bekräfta ditt val. 3.3 Redigera dina Kategorier och Ämnen När du redigerar ett meddelande kan du klicka på Kategori -knappen. Ett annat alternativ är att välja Kategorihanteraren i Meddelande-menyn Lägga till eller radera kategorier Du kan ha så många kategorier som du önskar. En kategori är endast en lista av ämnen som kan vara aktuella i en speciell situation. Lägga till en kategori Klicka på knappen Ny Kategori och skriv in dess namn. Klicka på OK. Radera en kategori Välj en kategori från listan, och klicka på knappen Ta bort Kategori. OBS: Detta raderar inte meddelanden eller ämnen. 11

12 3.3.2 Lägga till eller redigera ämnen Du kan ha så många ämnen som du önskar. Ett ämne är en grupp av meddelanden inom samma område. Lägga till ett ämne Klicka på knappen Nytt Ämne, och skriv in dess namn. Klicka på OK. Radera ett ämne Välj ämnet som skall raderas och klicka på knappen Ta bort Ämne. Här har du två alternativ att välja mellan. Du kanske vill använda meningarna från detta ämne i andra ämnen. Om så är fallet, välj det första alternativet. Ämnesnamnet försvinner då från listan, men meddelandena kommer att finnas kvar, som flytande meddelanden. De förekommer då i alla ämnen tills de har placerats i ett speciellt. Om du vill ta bort hela gruppen av meddelanden, välj det andra alternativet. Detta tar bort ämnet plus alla meddelanden som finns i det. Det finns inget sätt att få tillbaka meddelandena om du gör så här Tilldelning av ämnen till kategorier Kategorier är en lista med ämnen, där ämnen enkelt kan läggas till eller tas bort från respektive kategorilista. I Windbags Kategorihanterare väljs en kategori från listan till vänster. Listan i mitten visar alla ämnen som du har skapat. Listan till höger visar alla ämnen som finns representerade inom markerad kategori. Lägga till ett ämne till aktuell kategori. Välj ett ämne från listan i mitten och klicka på knappen Lägga till. Ta bort ämnen från aktuell Kategori Väj ett ämne ur listan till höger och klicka på knappen Ta bort. 3.4 Spela in meddelanden Inspelade (digitaliserade) meddelanden är mycket användbara vid presentation av dig själv, speciellt i telefon. Det enda problemet är att de måste vara inspelade av någon i förväg. Om du vill ha ett inspelat meddelande till texten så måste du markera i kryssrutan att det ska spelas in när du skapar eller redigerar ett meddelande. Sedan kan en lista med alla meddelanden som ska spelas in presenteras för den person som ska göra inspelningarna. När du redigerar ett meddelande med inspelat tal och ändrar i meddelandetexten måste du på nytt spela in meddelandet. Välj Spela in från Arkiv-menyn i fönstret Fraser. Ett inspelningsfönster visas. På vänster sida finns en lista med de filnamn där Windbag kommer att spara dina nya inspelningar. Till höger visas meddelandetexten till respektive filnamn och en inspelningskontroll. 12

13 Klicka på filnamnet i listan till vänster meddelandetexten visas i fönstret. Klicka på inspelningsknappen (en cirkel) och tala in ditt meddelande i datorns mikrofon. Avsluta inspelningen genom att klicka på stoppknappen (en fyrkant). Om du vill höra på din inspelning, klicka på playknappen (en triangel). Vill du ändra inspelning på ett meddelande, gå in i redigeringsfönstret, avmarkera spela in meddelande och markera det igen så är den gamla inspelningen borta. OBS: Listan visar endast oinspelade meddelanden. 3.5 Säkerhetskopia för ditt frasbibliotek Du bör spara dina meddelanden i frasbiblioteket, vilket görs genom att klicka på Spara meddelande nu i Meddelande-menyn. Detta sparar alla dina meddelanden. Det sparar också ämnena och kategorierna som du har. Om du skulle förstöra dina filer kan du alltid få dem tillbaka genom att klicka på Återskapa meddelanden. 13

14 4 Användarinställningar I Windbag kan många individuella anpassningar ställas in. För att ändra dessa inställningar, gå till Samtalsfönstret och välj Inställningar från Arkiv-menyn. Ett fönster med funktionsknappar visas, var och en döljer olika typer av inställningar. 4.1 Allmänna inställningar Detta innehåller inställningar för Windbags Samtalsfönster och Fraser Inställningar för Fraser Smarta meddelanden innebär att meddelanden, som används ofta, flyttas automatiskt upp mot toppen av listan så att du lätt kan finna dem. Detta kan spara mycket tid om du har byggt upp en stor bank med meddelanden. Du kommer säkert att memorera snabbtangenterna för många av dina meddelanden. Därför finns det en inställning för hur långt upp i listan sorteringen skall ske. En vettig gräns är 26; detta garanterar att de 26 första meddelandena alltid listas i samma ordning. På så sätt har du alltid samma snabbkommando på dessa ord Inställningar för Samtalsfönstret Säg ord medför att ord sägs efter mellanslag. Säg mening medför att meningen sägs direkt efter punkt, utropstecken eller frågetecken. Säg markerad text innebär att markerad text uttalas så fort musknappen släpps. Om detta stängs av kan du fortfarande välja att säga markerad text genom att klicka på knappen Säg markerat Fonter och bakgrunder Du kan välja font, storlek och färger på texten så att det passar dig, och du kan ändra bakgrundsfärg på Samtalsfönstret. 4.2 Inställningar för talsyntes Detta ger dig möjlighet att använda en talsyntes ihop med Windbag Syntetiskt tal Windbag stödjer både hård- och mjukvarutalsynteser. Windows 95, 98 and NT Windbag stödjer alla 32 bitars text till tal mjukvaror, som är gjorda för Windows 95, 98 eller NT. Med SAPI avses text till tal program, såsom Infovox 230 och 330, vilka använder Microsoft SAPI som grässnitt mot andra program. 14

15 Andra mjukvarutalsynteser Detta är för användare av Windows 3.x, eftersom 16 bitars Windows inte kan använda SAPI- systemet. Hårdvara Windbag stödjer Dolphin talsyntes, som finns tillgänglig på flera språk. En separat LCD display finns också tillgänglig, vilket gör att man har tillgång till ett separat textfönster, som kan vara användbart när tal är olämpligt Röst När du väljer en talsyntes kommer Windbag att visa vilka alternativ som finns tillgängliga för den. Röst och språk Detta beror på vilken talsyntes du har valt och, i vissa fall, på alternativen du har installerat. Tänk på att med SAPI talsystem är språkvalet ibland en del av röstnamnet. Hastighet och Grundton Du kan variera dessa inom vissa gränser. Extra inställningar Vissa talsystem (t ex DECtalk) tillåter att du tilldelar detaljerad information till ett meddelande. Detta för att du ska kunna kontrollera talet mer exakt. Windbag kommer att lägga till allt du skriver här till början av alla meddelanden som ska sägas. Du behöver manualen till din talsyntes för att göra detta. 4.3 Lexikon Windbag använder lexikonet till två ändamål: För att bearbeta ord som inte skrivs på samma sätt som de uttalas. För att kunna utnyttja förkortningar Undantag i stavning Skriv in ordet som uttalas felaktigt i textfältet, följt av = och den fonetiska stavningen, så som du vill att ordet skall sägas. Testa det genom att klicka på knappen Test. Lägg till ordet i Lexikonet genom att klicka på knappen Lägg till. Du kan ta bort ord genom att välja dem med musen och klicka på Ta bort Förkortningar Samma idé används för att skapa förkortningar. Du kan skapa ett eget förkortningssystem och använda det för att skriva in hela fraser i Samtalsfönstret, eller meddelanden från Windbags Fraser via ett fåtal tangenttryckningar. 15

16 Exempelvis om du har lagt in följande: mf = Min förkortning går mycket snabbare att skriva än hela det här meddelandet. Därefter kommer talsyntesen varje gång du skriver mf att säga hela den inlagda meningen. 4.4 Prediktion Windbag har ett eget inbyggt ordprediktionssystem. På detta sätt behöver användare, som utnyttjar en dator till kommunikation, inte köpa ett separat prediktionsprogram Inlärningsregler Windbags prediktionssystem kan lära sig din vokabulär automatiskt, men du kanske vill ha större kontroll över vilka ord som skall läggas till i ordlistan. Lär in nya ord Lär in nya ord lägger till alla nya ord i ordlistan. Ord utan riktig betydelse läggs också till, men dessa kommer automatiskt att försvinna vid slutet av listan om de inte används. Lär in nya ordpar Lär in nya ordpar lär in vilka ord som ofta kommer efter varandra. Flytta upp mest använda Flytta upp mest använda gör så att ofta använda ord (och nyligen använda en gång) oftare föreslås av prediktionsystemet. Minimum längd på nya ord Här kan man begränsa så att systemet bara lär sig längre ord Stäng av prediktion Om du inte vill använda dig av prediktionen kan den stängas av. Detta kan vara bra t ex om du har ett separat program för prediktion, (t ex ProtoType eller HandsOff tangentbord på skärmen, då behöver du inte ha båda programmen igång samtidigt Snabbredigering av prediktionslista Sensory Control panel tillåter ett snabbt och enkelt sätt att lägga till en stor mängd av ny vokabulär till din prediktionslista. Se Bilaga B. 16

17 Bilaga A: Syntetiskt tal Den vanligaste typen av talsyntes idag är de som använder datorns eget ljudkort, dvs. talsyntesen är en mjukvara. Sensory Software -programmen stöder dock både mjuk och hårdvarutalsynteser. Sensory Software -programmen levereras med Windows talsystem (SAPI, se nedan) tillsammans med DECtalk talsyntes och Microsoft speech som båda finns med ett flertal språk, dock ej svenska. Vill man ha en talsyntes på svenska kan vi rekommendera Infovox (se nedan). OBS - DECtalk kommer endast att fungera med demoversionen av programmet. Vill man sedan fortsätta använda DECtalk så krävs en särskild licens. Microsoft Speech däremot kommer alltid att fungera med programmet. Här nedan följer några talsynteser som fungerar tillsammans med Sensoryprogrammen. Windows 95, 98, 2000, NT SAPI SAPI (Speech Application Program Interface) är det nya universella systemet för att länka Windows-baserade program till talsynteser. De flesta nya talsynteser är SAPI-anpassade. De kan användas med Windbag utan att det behöver specialanpassas för varje enskild talsyntes. Har man flera SAPIanpassade talsynteser installerade kan man i programmet välja mellan de olika röstnamnen som finns i de olika talsynteserna. Infovox 230 och 330 (finns med Svenska röster) Bland ett flertal talsynteser som använder SAPI kan nämnas Infovox 230 och 330, vilka klarar ett flertal europeiska språk, inklusive de flesta skandinaviska, bl a Svenska. Använder du Infovox 230 eller 330, välj SAPI i Windbag, inte Infovox 220. På detta sätt länkar programmet automatiskt till den installerade talsyntesen, via SAPI. DECtalk Access32 Mycket klart tal med en rad nordamerikanska röster. Det finns också röster för brittisk engelska och spanska. Windows 3.x Dessa använder sig inte av SAPI, eftersom 16 bit Windows inte kan använda SAPI-systemet. Du kan därför inte använda SAPI-anpassade talsynteser. 17

18 Text Assist Den ger DECtalk röster på engelska, franska, tyska och spanska. Den fungerar bara om din dator har ett SoundBlaster ljudkort. Provoice Den här stöds av flera program som har talfunktion. Den stöds också av tidigare versioner av Sensory Software program. Provoice fungerar med alla ljudkort och alla versioner av Windows. Infovox 220 Detta är 16 bit versionen av Infovox. Bra tal på många språk, inklusive Svenska och andra skandinaviska språk. Hårdvara Det finns talsynteser som kan kopplas externt till en dator. De kan vara lämpliga när en dator utan ljudkort används. Dolphin Dolphin har ett antal talsynteser, som kopplas till datorns serieport. JUNO är en extern talsyntes och GEMINI är en PCMCIA version. Sensory Software tillhandahåller speciellt stöd för Dolphin eftersom man kan använda det på en mängd olika språk (inklusive maori, malajsiska, urdu och swahili). Andra talsynteser Sensory Software -programmen fungerar även med andra talsynteser, som är kopplade till datorns serieport. Du behöver då kontrollera inställningarna själv, med hjälp av talsyntesens manual. Extra kommandon i Tal - fönstret (under Inställningar ) tillåter dig att lägga till speciella kommandon för att kontrollera rösten. Display (LCD) Många användare vill ha ett kommunikationshjälpmedel, som tillåter en andra display för lyssnaren. Detta kan vara användbart i tysta (eller speciellt bullriga) platser, eller när man vill kommunicera med en döv person. 18

19 Bilaga B: Sensory Control Panel Sensory Control Panel är ett program som är gemensamt för de olika programmen från Sensory Software. Ändringar som görs här påverkar alltså ofta flera av Sensoryprogrammen. I Control Panel är det möjligt att redigera prediktionsordlistan, hantera backupfiler och byta användare. Sensoryprogrammen är uppbyggda så att de använder sig av filer som i vissa fall är gemensamma för flera av programmen. Alla dessa filer finns i katalogen Sensory (finns normalt i C:) eller underkataloger. De flesta av filerna är möjliga att öppna som textfiler (med t ex Notepad). Ordlista Här är det möjligt att lägga till eller ta bort ord i prediktionsordlistan. Du kan även läsa in hela texter och därmed lägga till alla de orden. Prediktionsordlistan innehåller från början ca 1800 ord men allteftersom man skriver, kommer nya ord att läggas till. En ordlista på några tusen ord kan låta lite i jämförelse med en vanlig ordlista men normalt använder vi endast några hundra ord till hälften av allt som skrivs. Ta bort allt Rensar all inklistrad text i det vänstra textfältet. Uppdatera Lägger till alla ord från det vänstra textfältet till Prediktionsordlistan resp. tar bort ord som har makerats i Prediktionsordlistan (till höger). Välj ord att ta bort Onödiga ord som har lärts in kan tas bort från Prediktionsordlistan genom att markera orden och sedan klicka på Uppdatera. Vill du markera flera ord kan SHIFT eller CTRL hållas in (SHIFT för att markera flera ord i följd och CTRL för att markera spridda ord). Skriv in nya ord Text som kopieras eller skrivs in i detta textfält läggs till i Prediktionsordlistan (till höger) genom att klicka på Uppdatera. Även ordfrekvensen registreras dvs vanligt förekommande ord kommer att hamna högt upp i den lista du får fram när du sedan använder prediktionen i ett program. Backup Här är det möjligt att göra säkerhetskopior av sidor i de olika programmen. Man kan även klistra in sidor från andra användare som har sparats på diskett. Det rekommenderas att säkerhetsspara sidor man är nöjd med, helst på diskett ifall något skulle hända med datorn eller programmet. 19

20 Aktuell sida Här ser man vilka sidor som finns att tillgå för den aktuella användaren. Samtliga sidor finns i Grids -mappen för den användaren. Sparade sidor Här visas vilka sidor som finns i den katalog som är markerad. För att kopiera en sida här ifrån till Aktuell sida måste sidan vara markerad i det här fältet. Kopiera Kopierar antingen markerad sida i Aktuell sida till markerad katalog (till höger) eller markerad sida i Katalog till listan med Aktuella sidor (till vänster). Sidan kommer dock ej att visas i listan förrän Control panel har startats om. Användare Det är möjligt för olika användare att använda samma program men med olika inställningar. Installerar man programmen med olika språk så kommer varje språk att bli en egen användare. På svenska kommer därför användaren att kallas Svenska. Man kan dock skapa nya användare med samma språk. Alla inställningar för den användare som för tillfället används ligger alltid i katalogen User. Alla inställningar för varje användare kommer även att sparas i en egen underkatalog i katalogen User. När man sedan byter Användare kommer alla inställningar och sidor att kopieras till User - katalogen. Inställningar för den gamla Användaren kommer att flyttas från User -katalogen till katalogen för den användaren. På så sätt kommer alla gamla inställningar att sparas när man byter användare. Byt användare Markera den användare du vill byta till i listan. Klicka sedan på Byt användare. Backup De ändrade inställningarna för den aktuella användaren sparas i användarens User katalog. Filer som byts ut eller ändras i User -katalogen kopieras/uppdateras till aktuell användares katalog, t ex Svenska. Samma sak händer automatiskt då man avslutar programmet eller byter användare. Lägg till ny användare Klicka på knappen Lägg till och skriv in namnet på en ny användare. Namnet får högst ha åtta bokstäver. Ta bort en användare Markera användaren som ska tas bort och klicka på Ta bort. Hela den användarkatalogen kommer att raderas. 20

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Bruksanvisning. FlexiView

Bruksanvisning. FlexiView Bruksanvisning Flexiboard Bruksanvisning FlexiView Version 3.0.8 och senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dolphin EasyProducer Användarmanual

Dolphin EasyProducer Användarmanual Dolphin EasyProducer Användarmanual Upphovsrättigheter Copyright 2007 Dolphin Computer Access Ltd. Alla rättigheter reserverade. All teknisk dokumentation i tryckt eller elektronisk form, vilken gjorts

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg...

Användarguide. Om SpeakApp... 2. Använda SpeakApp... 3. Verktyg... 5. Inställningar... 6. Licenshantering... 20. Externa verktyg... 1 Användarguide Om SpeakApp... 2 Använda SpeakApp... 3 Verktyg... 5 Inställningar... 6 Licenshantering... 20 Externa verktyg... 22 Rättstavning... 24 Hantera ordlistor... 26 Skrivfönstret... 28 Arkiv...

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer