Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning"

Transkript

1 Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, SOLLENTUNA TEL: TEXTTEL: FAX: WEB: anpassar tekniken till människan

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Ett symbolbaserat kommunikations-program för Microsoft Windows Om Winspeak 5 2 Att installera Winspeak Installation av demoversion Installation av användarlicens 6 3 Att använda Winspeak Exempelsidor Att använda tangentbordet 9 4 Att göra nya rutor och sidor Att välja ruta Att ställa in funktioner för en ruta Att välja till vilken sida rutan ska vara kopplad Att ställa in IR-kontroll Ange tal Utseende Att Scanna in en bild Bakgrundsfärg i rutorna Att återanvända innehåll i redan existerande rutor Sidstorlek 18 5 Att anpassa till användare Att använda Winspeak setup Olika användare Utseende Promptens inställningar Omgivningskontroll Inställningar för talsyntes Kontakter Mus Tangentbord Att importera och exportera sidor 31 Bilaga A: Syntetiskt tal...34 Windows 95, 98, 2000 och NT 34 Windows 3.x 34 Hårdvara 35 Bilaga B: Bilder...36 Bilaga C: Riktlinjer för den som gör Winspeaksidor för att distribuera till andra...38 Använd filnamnets suffix för att identifiera sidorna 38 Var noga med att göra en innehållsrik första sida 38 Bilaga D: Felsökning...40 Bilaga E: Sensory Control Panel...42 Ordlista 42 Backup 42 Användare 43 3

4 4

5 Winspeak 1 Ett symbolbaserat kommunikations-program för Microsoft Windows Winspeak är ett program som ger personer utan tal möjlighet att kommunicera genom att använda dator och symboler. Användare med viss skrivförmåga hänvisas även till programmet Windbag, som baseras på text i stället för symboler. Winspeak var inte det första datorbaserade programmet med symboler som grund, men det var det första programmet av sitt slag för Windows. Tidigare program, inklusive de så kallade samtalshjälpmedlen, har visat sig vara ganska komplicerade för omgivningen, som förväntats lära sig att anpassa kommunikationssystemen. Winspeak är annorlunda på så sätt att det är lätt att sköta. Det är enkelt att lägga till nya meddelanden och att göra nya sidor. För att bygga upp en bra vokabulär förutsätts goda kunskaper inom området kommunikationshandikapp. För övrigt klarar du, efter att ha läst den här manualen och speciellt avsnittet om nya rutor och sidor, att bygga upp ett dynamiskt kommunikationsprogram, i vilket användarens kommunikation har goda möjligheter att utvecklas. 1.1 Om Winspeak Styrsätt Winspeak kan styras med pekdon (mus, rullboll, pekskärm, o s v), via tangentbordet (inkl. anpassade tangentbord) eller med kontakter Display Winspeak består av SIDOR som innehåller symboler, vilka användaren kan välja mellan. Varje sida kan innehålla mellan 2 och 96 RUTOR. Varje ruta innehåller en bild/symbol och/eller text. Rutan kan bestå av ett talat MEDDELANDE och kan likaså vara kopplad till en serie av andra FUNKTIONER som utförs då rutan väljs/aktiveras Symboler Flera symbolsystem kan användas såsom t ex Pictogram, Picture Communication Symbols (PCS), egna symboler eller en kombination av redan existerande och egna symboler. Symboler kan hämtas från diskett, från ritprogram, genom scanner eller digitalkamera Prompt Symbolerna kan presenteras tillsammans med en prompt (en slags ledtråd), som förstärker innebörden av just denna ruta och som stöttar användarens läsförmåga Tal Winspeak kan användas med både digitalt (inspelat) och syntetiskt tal. 5

6 2 Att installera Winspeak Installationen av programmet består av två delar - installationen av demoversion samt installation av användarlicens. Demoversioner av flera andra program kan installeras samtidigt som Winspeaks demoversion. I demoversionerna finns en gräns för hur många gånger du kan starta programmet. Gränsen är 25 gånger och den tas bort med användarlicensen. 2.1 Installation av demoversion För att installera i Windows 95, 98, 2000 och NT sätt i CD:n i datorn. Om du har Windows inställt på att autostarta CD:s kommer ett fönster direkt upp där du kan välja vilket språk programmet ska installeras med. OBS - Om din dator ej är inställd för att autostarta CD:s; öppna filen Allsetup från CD:n via Den här datorn eller Utforskaren. Du kan installera programmen på vilken enhet eller katalog du vill men för att kunna använda gemensamma filer för de olika Sensory-programmen måste allt vara installerat på samma ställe. Om du är osäker, tryck ENTER eller klicka OK tills vidare. 2.2 Installation av användarlicens Om du inte redan installerat demoversionen, gör det nu. Sätt i disketten med användarlicensen och klicka på Start i Aktivitetsfältet. Skriv in: A:\updatews <ENTER> (Om din diskettenhet inte är A: så byt till rätt bokstav.) OBS - En licensdiskett kan innehålla mer än en installation. Observera dock att en enanvändarlicens endast får användas av en användare, även om programmet installeras på flera datorer. För information om hur licensen får användas hänvisas till separat Licensavtal. Om du gjort av med alla installationer, kontakta Gewa AB. 6

7 3 Att använda Winspeak Winspeak används på samma sätt som andra Windowsprogram. Du hittar Winspeakikonen i Utforskaren eller i Startmenyn under Program/Sensory Software och aktiverar den genom att dubbelklicka på ikonen med musen. När du använder Winspeak för första gången är programmet inställt för att styras med mus. OBS - Om programmet redan har installerats och anpassats till en användare kanske du har anpassningar gjorda för t ex kontakter. När Winspeak används fyller programmet hela skärmbilden i VGA (640 x 480) eller SVGA (800 x 600) upplösning. Aktivitetsfältet ligger dock synligt, men detta kan stängas om så önskas. OBS - Om Winspeak inte täcker hela skärmen så innebär det att din dator använder hög upplösning. Hög upplösning kan vara bra för den som gör nya anpassningar i Winspeak, men standard VGA eller 800 x 600 SVGA är bäst för användaren. Om du använder musen så aktiveras en ruta genom att du klickar med vänstra musknappen. Vid en aktivering av en ruta så utförs de funktioner som programmerats till rutan, t ex att ett meddelande sägs, eller att du kopplas vidare till en annan sida. 3.1 Exempelsidor Detta avsnitt handlar om de exempelsidor som kommer med programmet. Dessa sidor är inte avsedda att användas som färdiga kommunikationssystem utan är exempel på hur Winspeak fungerar och visar vad Winspeak kan erbjuda Ja/Nej-sida Nybörjare börjar här. Sidan består av två rutor med vilka man kan svara ja eller nej Första sidan Detta är en introduktionssida. Översta raden innehåller rutor med ett meddelande som sägs direkt när rutan aktiveras. Nästa rad innehåller rutor (symboler) som är kopplade till andra sidor. Detta innebär ett system som kan byggas upp med över- och underkategorier. Aktiveras en av dessa rutor kommer du till andra sidor som beskrivs nedan TV-sida På denna sida har vi gjort ett antal rutor för att visa hur enkelt det är att utöka antalet meddelanden i systemet. Aktiveras någon av dessa rutor sägs ett meddelande och därefter kommer användaren automatiskt tillbaka till första sidan. 7

8 Denna sida visar också hur man kan använda Winspeak tillsammans med omgivningskontroll. En del rutor innehåller meddelanden medan andra är programmerade att skicka en signal direkt från en sändare för omgivningskontroll. Kontakta GEWA AB för mer information om omgivningskontroll Resesida Denna sida visar hur effektivt det är att lägga sidorna i nivåer. Väljer man den här rutan kopplas man direkt till en annan sida med underkategorier, i det här fallet taxi och buss. Väljer man en av dessa rutor kopplas man vidare till ytterligare en sida med de för användaren vanliga resmålen och färdsätten. Använder man denna teknik med 24 rutor på varje sida, har man snart tillgång till meddelanden genom att göra tre val. Med 96 rutor på varje sida kan man få tillgång till nästan en miljon meddelanden! Sida med hälsningsfraser Här demonstreras hur meddelanden kan byggas ihop till meningar. Principen är enkel. Du väljer huvudordet i en fras t ex hej eller hej då och avslutar sedan med namnet på den du avser. Det går också att göra en serie av ämnessidor som innehåller användbara fraser, som kan kopplas samman för att göra flera olika meningar. Användaren väljer t ex ett huvudämne från första sidan. Detta är förmodligen uppdelat i flera mindre ämnesområden som alla innehåller ord som behövs för att konstruera meningar inom det området Matsida Denna sida innehåller flera av de funktioner som presenterats. Här finns snabbmeddelanden, som Jag är hungrig och här finns rutor som innehåller speciella ämnen, som frukost eller middag. Här finns också rutor, med vilka man kan göra meningar för de mest vanliga behoven och önskemålen, som t ex vilken mat användaren gillar eller hur många sockerbitar det ska vara i kaffet Ordsida Denna sida visar hur Winspeak kan utvecklas i takt med användarens utveckling. Förbättrad läsförmåga kan t ex innebära att symbolanvändningen minskar. På denna sida finns inga symboler utöver kontrollfunktioner. Meningar kan byggas upp med hjälp av orden. När meningen är klar sägs den genom att talrutan aktiveras Bokstavssida Denna sida består av bokstäver och innebär helt enkelt att användaren själv skriver sina meddelanden genom att välja bokstäver på skärmen. Denna sida kan naturligtvis kopplas till andra sidor som innehåller symboler så att användaren inte behöver bokstavera hela meddelandet. Kanske vill man bara skriva ett ord eller två för att komplettera en mening man börjat bygga upp med symboler. Om användarens läs- och skrivförmåga utvecklas kanske det är dags att prova textbaserad kommunikation och något alternativt tangentbord. GEWA AB kan ge mer information om sådana system. 8

9 Kom ihåg att dessa sidor endast är exempel på hur man kan göra. En användares anpassning kan innehålla många sidor där några nya meddelanden kan läggas till varje dag. Filosofin bakom Winspeak är att en användares kommunikationsbehov förändras varje dag beroende på bl a de människor denne kommunicerar med. Anpassningarna ska vara helt individuellt utformade. Professionella inom fältet Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och hjälpmedel kan ge värdefull hjälp vid uppbyggnad av en AKKanvändares system när det gäller tekniska och språkliga aspekter. Angående val av vokabulär, är det som regel den som ofta kommunicerar med användaren som har störst kunskap om vilka behov användaren har. Kanske är det mamma eller pappa, lärare, assistenter eller någon annan person som är betydelsefull för användaren. Dessa personer samarbetar då med den som ansvarar för anpassningens uppbyggnad. 3.2 Att använda tangentbordet Vissa tangentbordskommandon kan användas under tiden som Winspeak körs: Definiera ruta Använda kontakter Använda pekdon Använda tangentbord Använda annat program För att se aktiva sessioner Visa Sidhistorik Ökad scanningshastighet Minskad scanningshastighet Tillbaka till föregående sida Tillbaka till första sidan CTRL-E CTRL-S CTRL-P CTRL-K ALT-TAB CTRL-ESCAPE ESCAPE + tangent - tangent Backspace (backsteg) Home tangenten CTRL-S aktiverar kontakter utifrån de inställningar som är gjorda. Om användaren vanligtvis inte använder kontakter och man ber programmet om kontaktanvändning kan musen sättas ur funktion om mus och kontakt använder samma COM-port. CTRL-P aktiverar mus eller annat pekdon, som rullboll eller pekskärm. Detta innebär att man enkelt kan växla mellan olika styrsätt. CTRL-K innebär att Winspeak svarar på tangentbordskommandon och den som är ansvarig för systemet kan lätt göra förändringar i användarens program, även om programmet är inställt på kontaktanvändning. ALT-TAB är ett standardkommando i Windows som innebär att man kan växla mellan olika program. Flera program kan vara öppna samtidigt och användaren kan växla mellan dessa. 9

10 Håll nere ALT och omväxlande tryck ner och släpp upp TAB, så visar en liten ruta vilka program som är öppna just nu. Välj det program du vill använda genom att släppa ALT-tangenten. CTRL-ESCAPE gör att Windows Aktiva sessioner visas på skärmen. Denna funktion anger vilka program som är öppna. Ifrån denna ruta kan du välja ett av programmen i listan som visas och kan på så sätt byta program utan att avsluta Winspeak. Du kan återgå till Winspeak på samma sätt. Denna funktion kan vara värdefull om du t ex ritar bilder i ett annat program. I Windows aktiveras Startknappen så att du kan starta något annat program. Om du trycker på ESCAPE så kommer en lista att visas med de sidor du nyligen varit inne på. Du kan här se var du hamnar om du trycker på TILLBAKA -rutan. Här kan du också snabbt förflytta dig mellan sidorna genom att dubbelklicka på sidans namn. 10

11 4 Att göra nya rutor och sidor Nu när du lärt känna Winspeak genom exempelsidorna är det dags att göra egna meddelanden och sidor. 4.1 Att välja ruta För att ändra innehållet i en ruta eller för att lägga till en ny sida måste du först välja den ruta du vill förändra. Flytta musen till den ruta du vill förändra och klicka med högra musknappen. Om du inte använder mus så kan du gå till den ruta du vill förändra med piltangenterna och tryck sedan CTRL-E. Du ser nu ett nytt fönster på skärmen. Detta fönster heter Definiera ruta och här finns funktioner med vilka du kan förändra rutans innehåll. Alla förändringar som ska göras av rutor eller sidor görs via Definiera ruta. Här kan du göra följande: Ändra rutans Funktioner Tala om till vilken Sida rutan ska vara kopplad Ange Prompt och Tal Välja Bild Klippa ut och Kopiera innehåll från redan existerande rutor När du har gjort inställningarna för rutan så trycker du OK för att bekräfta dina val, eller Avbryt för att bevara rutans gamla inställningar. Om du inte använder mus kan du använda ENTER för OK och ESC för Avbryt. (Detta gäller i fortsättningen för alla inställningsfönster i Winspeak.) 4.2 Att ställa in funktioner för en ruta Du väljer en eller flera funktioner från listan genom att klicka i de små rutorna till vänster om texten. Ett X i dessa rutor innebär att funktionen är vald. Om du inte använder mus så håller du ner ALT-tangenten och trycker på den bokstav som är understruken i rubriken för funktionen. Använd piltangenter eller TAB för att välja en funktion och tryck MELLANSLAG för att markera en funktion i listan. Följande funktioner finns tillgängliga: Ta bort sista val Genom denna funktion tar man bort sista rutan från meningsfältet längst ner. Om inga symboler finns i meningsfältet händer ingenting Lägg till i mening Med denna funktion läggs rutan till i meningsraden. Om det är för många rutor för att alla ska få plats i meningsfältet på skärmen, läggs rutan till och 11

12 de första symbolerna flyttas från skärmen men finns ändå kvar. Högsta antal rutor som får plats i en mening är 24 st. OBS Lägg till i mening och Säg meddelande väljs automatiskt när man skriver in ett nytt meddelande eller redigerar ett befintligt meddelande Meningsöversikt Meningsöversikt innebär att man på skärmen får se alla rutor som ingår i meningen. Detta innebär att användaren kan se hela sin mening även om den innehåller fler rutor än vad som får plats i meningsfältet på skärmen Säg mening Alla meddelanden i de rutor som ingår i meningen läses upp Säg meddelande Den valda rutans meddelande läses upp Skriv ut mening I Winspeak finns det två möjligheter att skriva ut meningarna: Skriv ut senare; en fil skapas i Sensory -mappen: (C:)Sensory/Files/ som sedan kan skrivas ut av t ex en lärare eller personlig assistent. För att skriva ut måste programmet Picom (Picture communicator) öppnas. Det finns under Start>Program>Sensoryprograms. Högerklicka på någon ruta och välj sedan Arkiv>Öppna följt av Arkiv>Skriv ut. Skriv ut genast; skriver ut genast till den förinställda skrivaren. Både bild och text skrivs ut Radera mening Alla rutor raderas från meningsfältet Ångra Den här funktionen ångrar senaste Ta bort eller Ta bort allt. Observera att Ångra endast fungerar ett steg bakåt, dvs det sista du gjorde Avsluta Winspeak Den ruta som ges denna funktion används för att avsluta Winspeak. Många användare kommer inte att behöva denna möjlighet eftersom de inte använder andra Windowsprogram på egen hand. 4.3 Att välja till vilken sida rutan ska vara kopplad Alla rutor, på alla sidor, kan vara kopplade till en annan sida. För att välja sida trycker man på funktionen Gå till sida. Ett nytt fönster, Välj en sida kommer upp på skärmen. I detta väljer man till vilken sida man vill koppla rutan, eller om man vill göra en ny sida Sidans namn Till vänster kan man välja till vilken sida rutan ska kopplas. Genom att klicka på den lilla pilen överst i fönstret får man också en lista på alla de sidor man kan välja mellan. Välj bland dessa genom att klicka med musen. 12

13 Du kan också skriva in namnet på den sida du avser eller ange namnet på en ny sida i rutan bredvid pilen. Om du skriver in ett nytt namn görs automatiskt en ny sida. På denna sida kommer alla rutor att vara blanka förutom den första rutan. Den innehåller namnet på den nya sidan och har funktionen att gå tillbaka till ursprungssidan. OBS - Namnet på sidan får innehålla maximalt 8 bokstäver eller siffror följt av en punkt samt ytterligare upp till 3 bokstäver eller siffror. Nedan ges exempel på godkända namn. FRITID FRUKOST.1 FRUKOST.2 SALLY.CDS Övriga val Det finns ytterligare fyra val att göra i funktionen Välj en sida. Ta bort sida Med denna funktion tar man bort den sida vars namn står i textrutan till vänster i fönstret. Du kan inte ta bort förstasidan och inte heller den sida du använder just nu. Första sidan Winspeak startar alltid från en sida som kallas förstasida. Denna sida är från början satt att vara sida ett och kan inte raderas. Det är ofta bra att gå tillbaka till förstasidan efter att ett meddelande valts. Genom att använda denna funktion slipper man gå igenom alla sidnamn för att hitta sin första sida varje gång. OBS - Om du arbetar med en nybörjare och önskar använda enkla sidor med 2 eller 4 rutor och ingen särskild ruta för att gå tillbaka, kan du göra så att samtliga rutor innehåller meddelanden (med funktionen Gå till sida: förstasidan ). Du kan även gå tillbaka till första sidan genom att trycka på HOME-tangenten på tangentbordet. Föregående Det är ofta värdefullt att ha en allt-i-allo-sida, som kan användas i många olika situationer. Siffror, färger, namn och vanliga adjektiv kan t ex vara bra att använda i olika sammanhang. Genom att välja Föregående kommer man automatiskt till den sist använda sidan när rutan väljs. OBS Genom att döpa sidor till.pop på slutet kommer dessa att hoppas över när man väljer gå till föregående. Ingen sida Genom att markera denna funktion så kommer rutan inte att gå till en annan sida. Detta ger dig möjlighet att göra nya sidor som användaren inte har tillgång till förrän han/hon är redo. 13

14 4.4 Att ställa in IR-kontroll Omgivningskontroll används för att skicka kommandon till IR-mottagare genom att använda datorns serieport. Det mest vanliga är att använda en infraröd sändare, men det kan även användas till andra sändare. För att välja de infraröda inställningarna, klicka på IR-kontroll -knappen. Ett fönster kommer upp, som visar en lista med möjliga koder samt vilken som för tillfället är inställd (om någon). Du kan göra följande ändringar: Välj sändare (I användarinställningar) Winspeak kan användas till att styra de flesta system för omgivningskontroll, som kopplas till datorns serieport. I vissa fall kan mer än en sändare anslutas till samma serieport. När detta inträffar kan olika knappar i Winspeak skicka kommandon till olika sändare Välj funktion och nivå (i Definiera ruta ) Gewa Prog är ett exempel på en IR-sändare som kan skicka ett stort antal koder, som väljs genom att först välja en nivå och sedan en kod. När du väljer en nivå kommer en lista med koder att visas där du kan välja vilken kod som ska sändas. En beskrivning av koden visas då i fältet. OBS - Du kan inte ändra själva koderna. Listan över koder är specifik för den typ av omgivningskontroll du har, och varje kod motsvarar en knapp på sändaren. En fil som heter *.CMD måste finnas i USERmappen. GEWA.CMD för Gewa s sändare finns redan i Usermappen. Den korrekta versionen av den här filen kan annars levereras med den infraröda kontrollen Att testa koden Det finns en testknapp för att kontrollera att systemet skickar den kod du önskar Avbryta omgivningskontroll Om du trycker på Ingen skickar inte rutan någon kod till omgivningskontrollen. När du är färdig med inställningarna trycker du på OK för att bekräfta dina val eller Avbryt för att gå tillbaka till de inställningar som var gjorda från början. 14

15 4.5 Ange tal I den mellersta delen av Definiera ruta, markerad Tal lägger du till eventuellt ljud eller tal som ska vara kopplat till rutan. Det kan vara syntetiskt eller inspelat. OBS Det man skriver in som meddelande kopieras automatiskt till Text Prompt och Talad Prompt. Om du ändrar i Text Prompt görs automatiskt samma ändringar för Talad Prompt Syntetiskt tal Om du använder syntetiskt tal klickar du i Meddelande -rutan eller trycker ALT-M och skriver in det meddelande du vill ska sägas när rutan aktiveras. Använd Windows vanliga kommandon för att redigera Inspelat tal Om du använder inspelat tal (röster), se till att mikrofonen är kopplad till ljudkortet. Klicka på Spela in -knappen och välj sedan "Record" och tala in ditt meddelande. När du är klar, välj Stopp. Du kan lyssna på meddelandet igen genom att klicka på Play, eller radera inspelningen genom att klicka på Inget -knappen Ljudfiler Du kan också använda färdiga ljudfiler (Windows wave-filer) till bilderna. Detta kan t ex vara inspelningar gjorda i ett annat program, en ljudeffekt eller en del av ett musikstycke. Om du är osäker på hur man använder dialogrutan för att välja en fil, läs instruktionerna för att välja bilder i nästa avsnitt Talad prompt Om du använder avlyssnande scanning kan du lägga in en talad prompt här. Den behöver dock inte vara samma som textprompten. Om du inte lägger in en talad prompt läser Winspeak automatiskt textprompten med talsyntesen. 4.6 Utseende Här anger du vad den aktuella rutan ska innehålla för bild och text. Du kan ändra på bild, textprompt och bakgrundsfärg i rutorna Text prompt För att lägga till eller redigera en prompt, klicka i rutan Text Prompt eller tryck ALT-P och skriv in texten. Du kan använda vanliga Windowskommandon. OBS Det man skriver in som meddelande kopieras automatiskt till Text Prompt och Talad Prompt. Om du ändrar i Text Prompt görs automatiskt samma ändringar för Talad Prompt Att välja bild Om du klickar på Byt bild visas fönstret Välj bildfil. Detta fönster innehåller tre avdelningar som inte bör ge några problem för den som är van att använda Windows. 15

16 4.6.3 Filnamn Här väljer du den bild du vill ska synas i rutan. Välj genom att klicka på namnet på den bild du vill ha eller rulla fram fler bilder genom att trycka på den lilla pilen till höger. Här visas alla de bilder som ligger i Winspeaks bildkatalog, Pictures. Ett förslag är att du sparar dina vanliga bilder i katalogen Pictures och att du för övriga bilder skapar underkataloger. Om du inte använder mus trycker du ALT-N och använder sedan piltangenterna för att markera den bild du vill välja. Tryck ENTER för att välja bilden Kataloger På en PC är hårddisken indelad i olika kataloger. Man kan tänka sig hårddisken som en bokhylla där katalogerna utgör hyllplanen. Katalogsystemet kan också liknas vid ett träd, eftersom varje katalog kan innehålla både filer och fler kataloger, s k underkataloger. Programmet och alla filer som hör ihop med Winspeak finns i katalogen Sensory med underkataloger på hårddisken. Se även Bilagan: Sensory Control Panel. Varje sidkatalog (finns i Sensory\Grids) innehåller bilder och ljudfiler för den sidan, samt en indexfil. Bildkatalogen (finns i Sensory\Pictures) kan innehålla underkataloger med olika kategorier av bilder. Det kan mycket väl vara så att den bild du vill ha finns lagrad i en annan katalog. I katalogrutan kan du välja vilken av hårddiskens kataloger du vill gå till genom att dubbelklicka på den. Om du inte använder mus trycker du ALT-K och använder därefter piltangenterna för att markera den katalog du vill välja. Tryck sedan ENTER för att välja katalog Enheter I denna ruta kan du välja vilken enhet du vill använda. Om du har bilder du vill använda på diskett eller på CD ROM, väljer du dessa enheter. Diskettenheten är som tidigare nämnts nästan alltid A:. Om du inte använder mus trycker du ALT-E och använder därefter piltangenterna för att markera namnet på den enhet du vill använda. Tryck sedan ENTER för att välja enhet Bildformat Du kan välja vilken bild som helst i kompatibelt format, från vilken katalog eller enhet du vill. Winspeak klarar bilder lagrade i vanliga filformat. Du kan använda filer med följande suffix: 16

17 .WMF.PCX.TIF.DCX.BMP.TGA.DIB.GIF.IMG.JPG.ICO OBS Vissa gif-bilder och jpg-bilder kan inte användas i programmet. Om du har ritprogram eller program för att scanna in bilder, kan du med största sannolikhet spara dina bilder i något av ovan nämnda format. När du har hittat den bild du vill ha klickar du på OK. 4.7 Att Scanna in en bild Om du har ett scannersystem som är TWAIN kompatibelt kan du scanna in bilder i Winspeak genom att klicka på Scanna. Fönstret Välj bildfil utökas med en del till vänster, som innehåller fyra nya knappar Snabb scanning Med den här funktionen kan du scanna bilden direkt in till Winspeakfönstret, utan att först behöva gå in i scannerns eget program för att ändra inställningar. Vissa scanners tillåter dock inte detta, utan gör alltid en scanning med standardinställningar Reglerad scanning Du kopplas nu till kontrollpanelen för scannern. Vilka inställningar du kan göra varierar beroende på typen av scanner, men ofta kan du här experimentera med ljus och kontraster innan du slutligen scannar in bilden. När inscanningen är klar kommer du tillbaka till Välj bildfil Välj verktyg Många datoranvändare har idag mer än en scanner. Här väljer du varifrån bilden ska hämtas Godkänn bild Genom att trycka på denna knapp accepterar du att bilden förs över till Winspeak Välj ut en del av bilden I de flesta fall scannar du in mer än du vill använda. Genom att dra med musen kan du avgränsa den del av bilden som du vill använda i Winspeak. 4.8 Bakgrundsfärg i rutorna Färgen på rutan bestäms normalt av vilken funktion den har. En ruta som talar har en annan färg än en ruta som växlar till en annan sida. Det är också möjligt att använda olika bakgrundsfärger för att skilja mellan olika kategorier. För att ändra färg på en enskild ruta, klicka på Färg -knappen och välj färg. För att återställa till standardfärg, klicka på Default - knappen. Vill du ändra standardfärgerna, se avsnitt Färger i kapitel Att återanvända innehåll i redan existerande rutor För att slippa göra om alla inställningar från början för flera liknande rutor kan du kopiera och flytta rutor. 17

18 Längst ner i fönstret Definiera ruta finns en avdelning som kallas Redigera. Här finns tre knappar som aktiveras genom att man klickar på dem Klipp ut Genom att använda denna knapp tas funktioner, prompt, bild, tal och omgivningskontroll bort från rutan, men sparas i Winspeaks klippbord. En röd markering talar om för dig att du klippt ut rutan Kopiera Rutan och alla dess funktioner flyttas till klippbordet, men originalrutan lämnas oförändrad Klistra in Rutans innehåll kopieras från klippbordet till den ruta du arbetar med. När du gjort dina val bekräftar du genom att trycka på OK. Tryck på Avbryt om du vill behålla rutan som den var. Tips - när du omstrukturerar en sida, använd höger musknapp för att välja en ruta och använd sedan CTRL-X, CTRL-C och CTRL-V för att klippa ut, kopiera och klistra in rutan. Du kan även använda Sidhistorik (tryck på ESC för att komma till Sidhistorik) för att kopiera rutor mellan olika sidor; Kopiera en ruta från en sida, dubbelklicka på namnet på sidan du vill kopiera rutan till och klistra sedan in den där du vill ha den Sidstorlek Längst ner i Utseende -fönstret finns en ruta för att ändra storleken på sidan. Antingen klickar du i denna ruta och väljer sidstorlek, eller tryck ALT-S och använd piltangenterna för att ändra sidstorlek. Alla nya sidor har en grundinställning med 12 rutor. OBS - Winspeak kommer ihåg 96 rutor för varje sida. Genom att markera sidstorlek talar du om för Winspeak hur många rutor som ska visas på just denna sida. Om du ändrar en sida från 12 till 24 rutor, så kommer användaren att ha sina 12 välbekanta rutor och 12 nya rutor. 18

19 5 Att anpassa till användare I denna del lär du dig att anpassa Winspeak så att programmet passar en specifik användare. Här beskrivs sidornas utseende och hur användaren styr programmet. Du kan också läsa om syntetiskt tal och om hur man kan låta olika användare ta del av varandras sidor. 5.1 Att använda Winspeak setup Ta fram fönstret Definiera ruta genom att högerklicka, klicka på Användare -knappen. Du har nu Winspeak Setup framför dig. I fönstrets högra kant har du ett antal knappar att välja mellan för att kunna göra olika inställningar. I övre delen har du en meny. Om du använder mus väljer du knapp eller menyval genom att klicka på det du vill välja. Om du inte har någon mus tryck på ALT och den understrukna bokstaven i rubriken för funktionen. 5.2 Olika användare Du kan spara inställningar för olika användare på samma dator. För att lägga till en ny användare måste du avsluta Winspeak och starta programmet Sensory Control Panel. Alla grundinställningar och lexikon kopieras till den nya användaren. Däremot måste du själv skapa innehållet i rutorna. Flera användare kan vara användbart i följande fall: Två användare delar dator. En användare arbetar med två språk. Olika lexikon används vid olika tillfällen Välj första sida för aktuell användare Varje anpassning innehåller namnet på den sida som först visas när programmet startas. Du kan välja första sida för den aktuella användaren genom att välja denna funktion i Arkivmenyn. Från början är första sidan alltid Winspeak.se. 5.3 Utseende Hur Winspeak ser ut på skärmen kan ha avgörande betydelse för användaren. Därför är det viktigt att programmet ställs in för att stämma överens med användarens behov. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Personer med nedsatt synförmåga kan behöva stora rutor och speciella färgsammansättningar för att ha optimala möjligheter. Förmågan att följa ett rörligt objekt på skärmen kan också inverka på hur anpassningen bör se ut. Nivån på komplexitet som olika personer klarar av är naturligtvis mycket individuellt. För en del användare kan det vara bra att ha få sidor med många rutor. Andra kanske tycker det är lättare med en tydligare ämnesfokusering och färre rutor på varje sida. Huruvida prompt (text som syftar till symbolens innehåll) på symbolerna underlättar för användaren varierar. Ofta är detta dock en mycket viktig 19

20 funktion. Framför allt kan texten påverka läs- och skrivutvecklingen i positiv riktning. Det kan också vara till hjälp för den som känner igen ordbilder, eftersom symbolens betydelse då förstärks genom en prompt. I Utseende kan du ställa in hur du vill att sidorna ska se ut Maximalt antal rutor Här ställer du in maximalt antal rutor för en användare. Du kan inte ställa in fler rutor i Definiera ruta än det antal du angivit här. Detta innebär att ingen kan göra sidor som inte passar användaren, utan att första ändra i Utseende. Antal rutor per sida ska väljas noggrant. Om användaren t ex använder pekdon, som rullboll eller pekskärm bör du välja det största antal rutor som användaren klarar att hantera. För kontaktanvändare är det helt annorlunda. Om du räknar ut hur många rutor som är tillgängliga med ca 20 stegningar i rad/kolumn läge upptäcker du att en sida med 120 rutor bara kan avsökas en gång vilket endast ger tillgång till 120 rutor. Samma antal avsökningar kan täcka två sidor med 48 rutor vilket ger tillgång till 2500 rutor. Om du minskar antalet rutor per sida till 24 kan användaren scanna över tre sidor på samma tid och får då tillgång till rutor. För kontaktanvändare bör man inte använda fler rutor än nödvändigt. Tolv rutor är effektivt, men det kan vara svårt att skapa ett sammanhang med endast 12 rutor per sida. Vi rekommenderar maximalt 24 rutor per sida för kontaktanvändare, förutom om du av någon anledning måste presentera flera rutor tillsammans. För kontaktanvändare som använder linjär scanning blir skillnaden ännu mer påtaglig. En sida med 120 rutor kräver 120 stegningar. Om man tillåter samma antal stegningar med 24 rutor per sida kan man täcka 5 nivåer och få tillgång till åtta miljoner rutor! Markering Det finns två sätt att visa vilken ruta som är markerad. Om du väljer Bakgrundsfärg, kommer rutans färg att ändras när rutan är markerad. Om du väljer Färgad ram, kommer den markerade rutan att visas med en färgad ram. Om du väljer Färgad ram, kan du också koda rutorna i olika färger så att bakgrundsfärgen i varje ruta vägleder användaren till vilken funktion rutorna har. Du kan t ex välja olika färger för rutor som talar, rutor som leder till andra sidor eller rutor som styr en fjärrkontroll D effekt Denna funktion handlar i princip bara om vad användaren tycker ser bra ut. Du kan testa de olika alternativen direkt genom att klicka i de små rutorna bredvid texten och se hur bilderna förändras Bildstorlek Tanken med Winspeak är att man ska kunna göra anpassningar som passar olika användare. Det innebär att man ska kunna gå från basnivån med ja/nej 20

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Trädet 3 - bruksanvisning

Trädet 3 - bruksanvisning Trädet 3 - bruksanvisning 1 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var

Läs mer

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes

BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes BRIGHT2 Version 2.00 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer