Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning"

Transkript

1 Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, SOLLENTUNA TEL: TEXTTEL: FAX: WEB: anpassar tekniken till människan

2 2

3 Innehållsförteckning 1 Ett symbolbaserat kommunikations-program för Microsoft Windows Om Winspeak 5 2 Att installera Winspeak Installation av demoversion Installation av användarlicens 6 3 Att använda Winspeak Exempelsidor Att använda tangentbordet 9 4 Att göra nya rutor och sidor Att välja ruta Att ställa in funktioner för en ruta Att välja till vilken sida rutan ska vara kopplad Att ställa in IR-kontroll Ange tal Utseende Att Scanna in en bild Bakgrundsfärg i rutorna Att återanvända innehåll i redan existerande rutor Sidstorlek 18 5 Att anpassa till användare Att använda Winspeak setup Olika användare Utseende Promptens inställningar Omgivningskontroll Inställningar för talsyntes Kontakter Mus Tangentbord Att importera och exportera sidor 31 Bilaga A: Syntetiskt tal...34 Windows 95, 98, 2000 och NT 34 Windows 3.x 34 Hårdvara 35 Bilaga B: Bilder...36 Bilaga C: Riktlinjer för den som gör Winspeaksidor för att distribuera till andra...38 Använd filnamnets suffix för att identifiera sidorna 38 Var noga med att göra en innehållsrik första sida 38 Bilaga D: Felsökning...40 Bilaga E: Sensory Control Panel...42 Ordlista 42 Backup 42 Användare 43 3

4 4

5 Winspeak 1 Ett symbolbaserat kommunikations-program för Microsoft Windows Winspeak är ett program som ger personer utan tal möjlighet att kommunicera genom att använda dator och symboler. Användare med viss skrivförmåga hänvisas även till programmet Windbag, som baseras på text i stället för symboler. Winspeak var inte det första datorbaserade programmet med symboler som grund, men det var det första programmet av sitt slag för Windows. Tidigare program, inklusive de så kallade samtalshjälpmedlen, har visat sig vara ganska komplicerade för omgivningen, som förväntats lära sig att anpassa kommunikationssystemen. Winspeak är annorlunda på så sätt att det är lätt att sköta. Det är enkelt att lägga till nya meddelanden och att göra nya sidor. För att bygga upp en bra vokabulär förutsätts goda kunskaper inom området kommunikationshandikapp. För övrigt klarar du, efter att ha läst den här manualen och speciellt avsnittet om nya rutor och sidor, att bygga upp ett dynamiskt kommunikationsprogram, i vilket användarens kommunikation har goda möjligheter att utvecklas. 1.1 Om Winspeak Styrsätt Winspeak kan styras med pekdon (mus, rullboll, pekskärm, o s v), via tangentbordet (inkl. anpassade tangentbord) eller med kontakter Display Winspeak består av SIDOR som innehåller symboler, vilka användaren kan välja mellan. Varje sida kan innehålla mellan 2 och 96 RUTOR. Varje ruta innehåller en bild/symbol och/eller text. Rutan kan bestå av ett talat MEDDELANDE och kan likaså vara kopplad till en serie av andra FUNKTIONER som utförs då rutan väljs/aktiveras Symboler Flera symbolsystem kan användas såsom t ex Pictogram, Picture Communication Symbols (PCS), egna symboler eller en kombination av redan existerande och egna symboler. Symboler kan hämtas från diskett, från ritprogram, genom scanner eller digitalkamera Prompt Symbolerna kan presenteras tillsammans med en prompt (en slags ledtråd), som förstärker innebörden av just denna ruta och som stöttar användarens läsförmåga Tal Winspeak kan användas med både digitalt (inspelat) och syntetiskt tal. 5

6 2 Att installera Winspeak Installationen av programmet består av två delar - installationen av demoversion samt installation av användarlicens. Demoversioner av flera andra program kan installeras samtidigt som Winspeaks demoversion. I demoversionerna finns en gräns för hur många gånger du kan starta programmet. Gränsen är 25 gånger och den tas bort med användarlicensen. 2.1 Installation av demoversion För att installera i Windows 95, 98, 2000 och NT sätt i CD:n i datorn. Om du har Windows inställt på att autostarta CD:s kommer ett fönster direkt upp där du kan välja vilket språk programmet ska installeras med. OBS - Om din dator ej är inställd för att autostarta CD:s; öppna filen Allsetup från CD:n via Den här datorn eller Utforskaren. Du kan installera programmen på vilken enhet eller katalog du vill men för att kunna använda gemensamma filer för de olika Sensory-programmen måste allt vara installerat på samma ställe. Om du är osäker, tryck ENTER eller klicka OK tills vidare. 2.2 Installation av användarlicens Om du inte redan installerat demoversionen, gör det nu. Sätt i disketten med användarlicensen och klicka på Start i Aktivitetsfältet. Skriv in: A:\updatews <ENTER> (Om din diskettenhet inte är A: så byt till rätt bokstav.) OBS - En licensdiskett kan innehålla mer än en installation. Observera dock att en enanvändarlicens endast får användas av en användare, även om programmet installeras på flera datorer. För information om hur licensen får användas hänvisas till separat Licensavtal. Om du gjort av med alla installationer, kontakta Gewa AB. 6

7 3 Att använda Winspeak Winspeak används på samma sätt som andra Windowsprogram. Du hittar Winspeakikonen i Utforskaren eller i Startmenyn under Program/Sensory Software och aktiverar den genom att dubbelklicka på ikonen med musen. När du använder Winspeak för första gången är programmet inställt för att styras med mus. OBS - Om programmet redan har installerats och anpassats till en användare kanske du har anpassningar gjorda för t ex kontakter. När Winspeak används fyller programmet hela skärmbilden i VGA (640 x 480) eller SVGA (800 x 600) upplösning. Aktivitetsfältet ligger dock synligt, men detta kan stängas om så önskas. OBS - Om Winspeak inte täcker hela skärmen så innebär det att din dator använder hög upplösning. Hög upplösning kan vara bra för den som gör nya anpassningar i Winspeak, men standard VGA eller 800 x 600 SVGA är bäst för användaren. Om du använder musen så aktiveras en ruta genom att du klickar med vänstra musknappen. Vid en aktivering av en ruta så utförs de funktioner som programmerats till rutan, t ex att ett meddelande sägs, eller att du kopplas vidare till en annan sida. 3.1 Exempelsidor Detta avsnitt handlar om de exempelsidor som kommer med programmet. Dessa sidor är inte avsedda att användas som färdiga kommunikationssystem utan är exempel på hur Winspeak fungerar och visar vad Winspeak kan erbjuda Ja/Nej-sida Nybörjare börjar här. Sidan består av två rutor med vilka man kan svara ja eller nej Första sidan Detta är en introduktionssida. Översta raden innehåller rutor med ett meddelande som sägs direkt när rutan aktiveras. Nästa rad innehåller rutor (symboler) som är kopplade till andra sidor. Detta innebär ett system som kan byggas upp med över- och underkategorier. Aktiveras en av dessa rutor kommer du till andra sidor som beskrivs nedan TV-sida På denna sida har vi gjort ett antal rutor för att visa hur enkelt det är att utöka antalet meddelanden i systemet. Aktiveras någon av dessa rutor sägs ett meddelande och därefter kommer användaren automatiskt tillbaka till första sidan. 7

8 Denna sida visar också hur man kan använda Winspeak tillsammans med omgivningskontroll. En del rutor innehåller meddelanden medan andra är programmerade att skicka en signal direkt från en sändare för omgivningskontroll. Kontakta GEWA AB för mer information om omgivningskontroll Resesida Denna sida visar hur effektivt det är att lägga sidorna i nivåer. Väljer man den här rutan kopplas man direkt till en annan sida med underkategorier, i det här fallet taxi och buss. Väljer man en av dessa rutor kopplas man vidare till ytterligare en sida med de för användaren vanliga resmålen och färdsätten. Använder man denna teknik med 24 rutor på varje sida, har man snart tillgång till meddelanden genom att göra tre val. Med 96 rutor på varje sida kan man få tillgång till nästan en miljon meddelanden! Sida med hälsningsfraser Här demonstreras hur meddelanden kan byggas ihop till meningar. Principen är enkel. Du väljer huvudordet i en fras t ex hej eller hej då och avslutar sedan med namnet på den du avser. Det går också att göra en serie av ämnessidor som innehåller användbara fraser, som kan kopplas samman för att göra flera olika meningar. Användaren väljer t ex ett huvudämne från första sidan. Detta är förmodligen uppdelat i flera mindre ämnesområden som alla innehåller ord som behövs för att konstruera meningar inom det området Matsida Denna sida innehåller flera av de funktioner som presenterats. Här finns snabbmeddelanden, som Jag är hungrig och här finns rutor som innehåller speciella ämnen, som frukost eller middag. Här finns också rutor, med vilka man kan göra meningar för de mest vanliga behoven och önskemålen, som t ex vilken mat användaren gillar eller hur många sockerbitar det ska vara i kaffet Ordsida Denna sida visar hur Winspeak kan utvecklas i takt med användarens utveckling. Förbättrad läsförmåga kan t ex innebära att symbolanvändningen minskar. På denna sida finns inga symboler utöver kontrollfunktioner. Meningar kan byggas upp med hjälp av orden. När meningen är klar sägs den genom att talrutan aktiveras Bokstavssida Denna sida består av bokstäver och innebär helt enkelt att användaren själv skriver sina meddelanden genom att välja bokstäver på skärmen. Denna sida kan naturligtvis kopplas till andra sidor som innehåller symboler så att användaren inte behöver bokstavera hela meddelandet. Kanske vill man bara skriva ett ord eller två för att komplettera en mening man börjat bygga upp med symboler. Om användarens läs- och skrivförmåga utvecklas kanske det är dags att prova textbaserad kommunikation och något alternativt tangentbord. GEWA AB kan ge mer information om sådana system. 8

9 Kom ihåg att dessa sidor endast är exempel på hur man kan göra. En användares anpassning kan innehålla många sidor där några nya meddelanden kan läggas till varje dag. Filosofin bakom Winspeak är att en användares kommunikationsbehov förändras varje dag beroende på bl a de människor denne kommunicerar med. Anpassningarna ska vara helt individuellt utformade. Professionella inom fältet Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och hjälpmedel kan ge värdefull hjälp vid uppbyggnad av en AKKanvändares system när det gäller tekniska och språkliga aspekter. Angående val av vokabulär, är det som regel den som ofta kommunicerar med användaren som har störst kunskap om vilka behov användaren har. Kanske är det mamma eller pappa, lärare, assistenter eller någon annan person som är betydelsefull för användaren. Dessa personer samarbetar då med den som ansvarar för anpassningens uppbyggnad. 3.2 Att använda tangentbordet Vissa tangentbordskommandon kan användas under tiden som Winspeak körs: Definiera ruta Använda kontakter Använda pekdon Använda tangentbord Använda annat program För att se aktiva sessioner Visa Sidhistorik Ökad scanningshastighet Minskad scanningshastighet Tillbaka till föregående sida Tillbaka till första sidan CTRL-E CTRL-S CTRL-P CTRL-K ALT-TAB CTRL-ESCAPE ESCAPE + tangent - tangent Backspace (backsteg) Home tangenten CTRL-S aktiverar kontakter utifrån de inställningar som är gjorda. Om användaren vanligtvis inte använder kontakter och man ber programmet om kontaktanvändning kan musen sättas ur funktion om mus och kontakt använder samma COM-port. CTRL-P aktiverar mus eller annat pekdon, som rullboll eller pekskärm. Detta innebär att man enkelt kan växla mellan olika styrsätt. CTRL-K innebär att Winspeak svarar på tangentbordskommandon och den som är ansvarig för systemet kan lätt göra förändringar i användarens program, även om programmet är inställt på kontaktanvändning. ALT-TAB är ett standardkommando i Windows som innebär att man kan växla mellan olika program. Flera program kan vara öppna samtidigt och användaren kan växla mellan dessa. 9

10 Håll nere ALT och omväxlande tryck ner och släpp upp TAB, så visar en liten ruta vilka program som är öppna just nu. Välj det program du vill använda genom att släppa ALT-tangenten. CTRL-ESCAPE gör att Windows Aktiva sessioner visas på skärmen. Denna funktion anger vilka program som är öppna. Ifrån denna ruta kan du välja ett av programmen i listan som visas och kan på så sätt byta program utan att avsluta Winspeak. Du kan återgå till Winspeak på samma sätt. Denna funktion kan vara värdefull om du t ex ritar bilder i ett annat program. I Windows aktiveras Startknappen så att du kan starta något annat program. Om du trycker på ESCAPE så kommer en lista att visas med de sidor du nyligen varit inne på. Du kan här se var du hamnar om du trycker på TILLBAKA -rutan. Här kan du också snabbt förflytta dig mellan sidorna genom att dubbelklicka på sidans namn. 10

11 4 Att göra nya rutor och sidor Nu när du lärt känna Winspeak genom exempelsidorna är det dags att göra egna meddelanden och sidor. 4.1 Att välja ruta För att ändra innehållet i en ruta eller för att lägga till en ny sida måste du först välja den ruta du vill förändra. Flytta musen till den ruta du vill förändra och klicka med högra musknappen. Om du inte använder mus så kan du gå till den ruta du vill förändra med piltangenterna och tryck sedan CTRL-E. Du ser nu ett nytt fönster på skärmen. Detta fönster heter Definiera ruta och här finns funktioner med vilka du kan förändra rutans innehåll. Alla förändringar som ska göras av rutor eller sidor görs via Definiera ruta. Här kan du göra följande: Ändra rutans Funktioner Tala om till vilken Sida rutan ska vara kopplad Ange Prompt och Tal Välja Bild Klippa ut och Kopiera innehåll från redan existerande rutor När du har gjort inställningarna för rutan så trycker du OK för att bekräfta dina val, eller Avbryt för att bevara rutans gamla inställningar. Om du inte använder mus kan du använda ENTER för OK och ESC för Avbryt. (Detta gäller i fortsättningen för alla inställningsfönster i Winspeak.) 4.2 Att ställa in funktioner för en ruta Du väljer en eller flera funktioner från listan genom att klicka i de små rutorna till vänster om texten. Ett X i dessa rutor innebär att funktionen är vald. Om du inte använder mus så håller du ner ALT-tangenten och trycker på den bokstav som är understruken i rubriken för funktionen. Använd piltangenter eller TAB för att välja en funktion och tryck MELLANSLAG för att markera en funktion i listan. Följande funktioner finns tillgängliga: Ta bort sista val Genom denna funktion tar man bort sista rutan från meningsfältet längst ner. Om inga symboler finns i meningsfältet händer ingenting Lägg till i mening Med denna funktion läggs rutan till i meningsraden. Om det är för många rutor för att alla ska få plats i meningsfältet på skärmen, läggs rutan till och 11

12 de första symbolerna flyttas från skärmen men finns ändå kvar. Högsta antal rutor som får plats i en mening är 24 st. OBS Lägg till i mening och Säg meddelande väljs automatiskt när man skriver in ett nytt meddelande eller redigerar ett befintligt meddelande Meningsöversikt Meningsöversikt innebär att man på skärmen får se alla rutor som ingår i meningen. Detta innebär att användaren kan se hela sin mening även om den innehåller fler rutor än vad som får plats i meningsfältet på skärmen Säg mening Alla meddelanden i de rutor som ingår i meningen läses upp Säg meddelande Den valda rutans meddelande läses upp Skriv ut mening I Winspeak finns det två möjligheter att skriva ut meningarna: Skriv ut senare; en fil skapas i Sensory -mappen: (C:)Sensory/Files/ som sedan kan skrivas ut av t ex en lärare eller personlig assistent. För att skriva ut måste programmet Picom (Picture communicator) öppnas. Det finns under Start>Program>Sensoryprograms. Högerklicka på någon ruta och välj sedan Arkiv>Öppna följt av Arkiv>Skriv ut. Skriv ut genast; skriver ut genast till den förinställda skrivaren. Både bild och text skrivs ut Radera mening Alla rutor raderas från meningsfältet Ångra Den här funktionen ångrar senaste Ta bort eller Ta bort allt. Observera att Ångra endast fungerar ett steg bakåt, dvs det sista du gjorde Avsluta Winspeak Den ruta som ges denna funktion används för att avsluta Winspeak. Många användare kommer inte att behöva denna möjlighet eftersom de inte använder andra Windowsprogram på egen hand. 4.3 Att välja till vilken sida rutan ska vara kopplad Alla rutor, på alla sidor, kan vara kopplade till en annan sida. För att välja sida trycker man på funktionen Gå till sida. Ett nytt fönster, Välj en sida kommer upp på skärmen. I detta väljer man till vilken sida man vill koppla rutan, eller om man vill göra en ny sida Sidans namn Till vänster kan man välja till vilken sida rutan ska kopplas. Genom att klicka på den lilla pilen överst i fönstret får man också en lista på alla de sidor man kan välja mellan. Välj bland dessa genom att klicka med musen. 12

13 Du kan också skriva in namnet på den sida du avser eller ange namnet på en ny sida i rutan bredvid pilen. Om du skriver in ett nytt namn görs automatiskt en ny sida. På denna sida kommer alla rutor att vara blanka förutom den första rutan. Den innehåller namnet på den nya sidan och har funktionen att gå tillbaka till ursprungssidan. OBS - Namnet på sidan får innehålla maximalt 8 bokstäver eller siffror följt av en punkt samt ytterligare upp till 3 bokstäver eller siffror. Nedan ges exempel på godkända namn. FRITID FRUKOST.1 FRUKOST.2 SALLY.CDS Övriga val Det finns ytterligare fyra val att göra i funktionen Välj en sida. Ta bort sida Med denna funktion tar man bort den sida vars namn står i textrutan till vänster i fönstret. Du kan inte ta bort förstasidan och inte heller den sida du använder just nu. Första sidan Winspeak startar alltid från en sida som kallas förstasida. Denna sida är från början satt att vara sida ett och kan inte raderas. Det är ofta bra att gå tillbaka till förstasidan efter att ett meddelande valts. Genom att använda denna funktion slipper man gå igenom alla sidnamn för att hitta sin första sida varje gång. OBS - Om du arbetar med en nybörjare och önskar använda enkla sidor med 2 eller 4 rutor och ingen särskild ruta för att gå tillbaka, kan du göra så att samtliga rutor innehåller meddelanden (med funktionen Gå till sida: förstasidan ). Du kan även gå tillbaka till första sidan genom att trycka på HOME-tangenten på tangentbordet. Föregående Det är ofta värdefullt att ha en allt-i-allo-sida, som kan användas i många olika situationer. Siffror, färger, namn och vanliga adjektiv kan t ex vara bra att använda i olika sammanhang. Genom att välja Föregående kommer man automatiskt till den sist använda sidan när rutan väljs. OBS Genom att döpa sidor till.pop på slutet kommer dessa att hoppas över när man väljer gå till föregående. Ingen sida Genom att markera denna funktion så kommer rutan inte att gå till en annan sida. Detta ger dig möjlighet att göra nya sidor som användaren inte har tillgång till förrän han/hon är redo. 13

14 4.4 Att ställa in IR-kontroll Omgivningskontroll används för att skicka kommandon till IR-mottagare genom att använda datorns serieport. Det mest vanliga är att använda en infraröd sändare, men det kan även användas till andra sändare. För att välja de infraröda inställningarna, klicka på IR-kontroll -knappen. Ett fönster kommer upp, som visar en lista med möjliga koder samt vilken som för tillfället är inställd (om någon). Du kan göra följande ändringar: Välj sändare (I användarinställningar) Winspeak kan användas till att styra de flesta system för omgivningskontroll, som kopplas till datorns serieport. I vissa fall kan mer än en sändare anslutas till samma serieport. När detta inträffar kan olika knappar i Winspeak skicka kommandon till olika sändare Välj funktion och nivå (i Definiera ruta ) Gewa Prog är ett exempel på en IR-sändare som kan skicka ett stort antal koder, som väljs genom att först välja en nivå och sedan en kod. När du väljer en nivå kommer en lista med koder att visas där du kan välja vilken kod som ska sändas. En beskrivning av koden visas då i fältet. OBS - Du kan inte ändra själva koderna. Listan över koder är specifik för den typ av omgivningskontroll du har, och varje kod motsvarar en knapp på sändaren. En fil som heter *.CMD måste finnas i USERmappen. GEWA.CMD för Gewa s sändare finns redan i Usermappen. Den korrekta versionen av den här filen kan annars levereras med den infraröda kontrollen Att testa koden Det finns en testknapp för att kontrollera att systemet skickar den kod du önskar Avbryta omgivningskontroll Om du trycker på Ingen skickar inte rutan någon kod till omgivningskontrollen. När du är färdig med inställningarna trycker du på OK för att bekräfta dina val eller Avbryt för att gå tillbaka till de inställningar som var gjorda från början. 14

15 4.5 Ange tal I den mellersta delen av Definiera ruta, markerad Tal lägger du till eventuellt ljud eller tal som ska vara kopplat till rutan. Det kan vara syntetiskt eller inspelat. OBS Det man skriver in som meddelande kopieras automatiskt till Text Prompt och Talad Prompt. Om du ändrar i Text Prompt görs automatiskt samma ändringar för Talad Prompt Syntetiskt tal Om du använder syntetiskt tal klickar du i Meddelande -rutan eller trycker ALT-M och skriver in det meddelande du vill ska sägas när rutan aktiveras. Använd Windows vanliga kommandon för att redigera Inspelat tal Om du använder inspelat tal (röster), se till att mikrofonen är kopplad till ljudkortet. Klicka på Spela in -knappen och välj sedan "Record" och tala in ditt meddelande. När du är klar, välj Stopp. Du kan lyssna på meddelandet igen genom att klicka på Play, eller radera inspelningen genom att klicka på Inget -knappen Ljudfiler Du kan också använda färdiga ljudfiler (Windows wave-filer) till bilderna. Detta kan t ex vara inspelningar gjorda i ett annat program, en ljudeffekt eller en del av ett musikstycke. Om du är osäker på hur man använder dialogrutan för att välja en fil, läs instruktionerna för att välja bilder i nästa avsnitt Talad prompt Om du använder avlyssnande scanning kan du lägga in en talad prompt här. Den behöver dock inte vara samma som textprompten. Om du inte lägger in en talad prompt läser Winspeak automatiskt textprompten med talsyntesen. 4.6 Utseende Här anger du vad den aktuella rutan ska innehålla för bild och text. Du kan ändra på bild, textprompt och bakgrundsfärg i rutorna Text prompt För att lägga till eller redigera en prompt, klicka i rutan Text Prompt eller tryck ALT-P och skriv in texten. Du kan använda vanliga Windowskommandon. OBS Det man skriver in som meddelande kopieras automatiskt till Text Prompt och Talad Prompt. Om du ändrar i Text Prompt görs automatiskt samma ändringar för Talad Prompt Att välja bild Om du klickar på Byt bild visas fönstret Välj bildfil. Detta fönster innehåller tre avdelningar som inte bör ge några problem för den som är van att använda Windows. 15

16 4.6.3 Filnamn Här väljer du den bild du vill ska synas i rutan. Välj genom att klicka på namnet på den bild du vill ha eller rulla fram fler bilder genom att trycka på den lilla pilen till höger. Här visas alla de bilder som ligger i Winspeaks bildkatalog, Pictures. Ett förslag är att du sparar dina vanliga bilder i katalogen Pictures och att du för övriga bilder skapar underkataloger. Om du inte använder mus trycker du ALT-N och använder sedan piltangenterna för att markera den bild du vill välja. Tryck ENTER för att välja bilden Kataloger På en PC är hårddisken indelad i olika kataloger. Man kan tänka sig hårddisken som en bokhylla där katalogerna utgör hyllplanen. Katalogsystemet kan också liknas vid ett träd, eftersom varje katalog kan innehålla både filer och fler kataloger, s k underkataloger. Programmet och alla filer som hör ihop med Winspeak finns i katalogen Sensory med underkataloger på hårddisken. Se även Bilagan: Sensory Control Panel. Varje sidkatalog (finns i Sensory\Grids) innehåller bilder och ljudfiler för den sidan, samt en indexfil. Bildkatalogen (finns i Sensory\Pictures) kan innehålla underkataloger med olika kategorier av bilder. Det kan mycket väl vara så att den bild du vill ha finns lagrad i en annan katalog. I katalogrutan kan du välja vilken av hårddiskens kataloger du vill gå till genom att dubbelklicka på den. Om du inte använder mus trycker du ALT-K och använder därefter piltangenterna för att markera den katalog du vill välja. Tryck sedan ENTER för att välja katalog Enheter I denna ruta kan du välja vilken enhet du vill använda. Om du har bilder du vill använda på diskett eller på CD ROM, väljer du dessa enheter. Diskettenheten är som tidigare nämnts nästan alltid A:. Om du inte använder mus trycker du ALT-E och använder därefter piltangenterna för att markera namnet på den enhet du vill använda. Tryck sedan ENTER för att välja enhet Bildformat Du kan välja vilken bild som helst i kompatibelt format, från vilken katalog eller enhet du vill. Winspeak klarar bilder lagrade i vanliga filformat. Du kan använda filer med följande suffix: 16

17 .WMF.PCX.TIF.DCX.BMP.TGA.DIB.GIF.IMG.JPG.ICO OBS Vissa gif-bilder och jpg-bilder kan inte användas i programmet. Om du har ritprogram eller program för att scanna in bilder, kan du med största sannolikhet spara dina bilder i något av ovan nämnda format. När du har hittat den bild du vill ha klickar du på OK. 4.7 Att Scanna in en bild Om du har ett scannersystem som är TWAIN kompatibelt kan du scanna in bilder i Winspeak genom att klicka på Scanna. Fönstret Välj bildfil utökas med en del till vänster, som innehåller fyra nya knappar Snabb scanning Med den här funktionen kan du scanna bilden direkt in till Winspeakfönstret, utan att först behöva gå in i scannerns eget program för att ändra inställningar. Vissa scanners tillåter dock inte detta, utan gör alltid en scanning med standardinställningar Reglerad scanning Du kopplas nu till kontrollpanelen för scannern. Vilka inställningar du kan göra varierar beroende på typen av scanner, men ofta kan du här experimentera med ljus och kontraster innan du slutligen scannar in bilden. När inscanningen är klar kommer du tillbaka till Välj bildfil Välj verktyg Många datoranvändare har idag mer än en scanner. Här väljer du varifrån bilden ska hämtas Godkänn bild Genom att trycka på denna knapp accepterar du att bilden förs över till Winspeak Välj ut en del av bilden I de flesta fall scannar du in mer än du vill använda. Genom att dra med musen kan du avgränsa den del av bilden som du vill använda i Winspeak. 4.8 Bakgrundsfärg i rutorna Färgen på rutan bestäms normalt av vilken funktion den har. En ruta som talar har en annan färg än en ruta som växlar till en annan sida. Det är också möjligt att använda olika bakgrundsfärger för att skilja mellan olika kategorier. För att ändra färg på en enskild ruta, klicka på Färg -knappen och välj färg. För att återställa till standardfärg, klicka på Default - knappen. Vill du ändra standardfärgerna, se avsnitt Färger i kapitel Att återanvända innehåll i redan existerande rutor För att slippa göra om alla inställningar från början för flera liknande rutor kan du kopiera och flytta rutor. 17

18 Längst ner i fönstret Definiera ruta finns en avdelning som kallas Redigera. Här finns tre knappar som aktiveras genom att man klickar på dem Klipp ut Genom att använda denna knapp tas funktioner, prompt, bild, tal och omgivningskontroll bort från rutan, men sparas i Winspeaks klippbord. En röd markering talar om för dig att du klippt ut rutan Kopiera Rutan och alla dess funktioner flyttas till klippbordet, men originalrutan lämnas oförändrad Klistra in Rutans innehåll kopieras från klippbordet till den ruta du arbetar med. När du gjort dina val bekräftar du genom att trycka på OK. Tryck på Avbryt om du vill behålla rutan som den var. Tips - när du omstrukturerar en sida, använd höger musknapp för att välja en ruta och använd sedan CTRL-X, CTRL-C och CTRL-V för att klippa ut, kopiera och klistra in rutan. Du kan även använda Sidhistorik (tryck på ESC för att komma till Sidhistorik) för att kopiera rutor mellan olika sidor; Kopiera en ruta från en sida, dubbelklicka på namnet på sidan du vill kopiera rutan till och klistra sedan in den där du vill ha den Sidstorlek Längst ner i Utseende -fönstret finns en ruta för att ändra storleken på sidan. Antingen klickar du i denna ruta och väljer sidstorlek, eller tryck ALT-S och använd piltangenterna för att ändra sidstorlek. Alla nya sidor har en grundinställning med 12 rutor. OBS - Winspeak kommer ihåg 96 rutor för varje sida. Genom att markera sidstorlek talar du om för Winspeak hur många rutor som ska visas på just denna sida. Om du ändrar en sida från 12 till 24 rutor, så kommer användaren att ha sina 12 välbekanta rutor och 12 nya rutor. 18

19 5 Att anpassa till användare I denna del lär du dig att anpassa Winspeak så att programmet passar en specifik användare. Här beskrivs sidornas utseende och hur användaren styr programmet. Du kan också läsa om syntetiskt tal och om hur man kan låta olika användare ta del av varandras sidor. 5.1 Att använda Winspeak setup Ta fram fönstret Definiera ruta genom att högerklicka, klicka på Användare -knappen. Du har nu Winspeak Setup framför dig. I fönstrets högra kant har du ett antal knappar att välja mellan för att kunna göra olika inställningar. I övre delen har du en meny. Om du använder mus väljer du knapp eller menyval genom att klicka på det du vill välja. Om du inte har någon mus tryck på ALT och den understrukna bokstaven i rubriken för funktionen. 5.2 Olika användare Du kan spara inställningar för olika användare på samma dator. För att lägga till en ny användare måste du avsluta Winspeak och starta programmet Sensory Control Panel. Alla grundinställningar och lexikon kopieras till den nya användaren. Däremot måste du själv skapa innehållet i rutorna. Flera användare kan vara användbart i följande fall: Två användare delar dator. En användare arbetar med två språk. Olika lexikon används vid olika tillfällen Välj första sida för aktuell användare Varje anpassning innehåller namnet på den sida som först visas när programmet startas. Du kan välja första sida för den aktuella användaren genom att välja denna funktion i Arkivmenyn. Från början är första sidan alltid Winspeak.se. 5.3 Utseende Hur Winspeak ser ut på skärmen kan ha avgörande betydelse för användaren. Därför är det viktigt att programmet ställs in för att stämma överens med användarens behov. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Personer med nedsatt synförmåga kan behöva stora rutor och speciella färgsammansättningar för att ha optimala möjligheter. Förmågan att följa ett rörligt objekt på skärmen kan också inverka på hur anpassningen bör se ut. Nivån på komplexitet som olika personer klarar av är naturligtvis mycket individuellt. För en del användare kan det vara bra att ha få sidor med många rutor. Andra kanske tycker det är lättare med en tydligare ämnesfokusering och färre rutor på varje sida. Huruvida prompt (text som syftar till symbolens innehåll) på symbolerna underlättar för användaren varierar. Ofta är detta dock en mycket viktig 19

20 funktion. Framför allt kan texten påverka läs- och skrivutvecklingen i positiv riktning. Det kan också vara till hjälp för den som känner igen ordbilder, eftersom symbolens betydelse då förstärks genom en prompt. I Utseende kan du ställa in hur du vill att sidorna ska se ut Maximalt antal rutor Här ställer du in maximalt antal rutor för en användare. Du kan inte ställa in fler rutor i Definiera ruta än det antal du angivit här. Detta innebär att ingen kan göra sidor som inte passar användaren, utan att första ändra i Utseende. Antal rutor per sida ska väljas noggrant. Om användaren t ex använder pekdon, som rullboll eller pekskärm bör du välja det största antal rutor som användaren klarar att hantera. För kontaktanvändare är det helt annorlunda. Om du räknar ut hur många rutor som är tillgängliga med ca 20 stegningar i rad/kolumn läge upptäcker du att en sida med 120 rutor bara kan avsökas en gång vilket endast ger tillgång till 120 rutor. Samma antal avsökningar kan täcka två sidor med 48 rutor vilket ger tillgång till 2500 rutor. Om du minskar antalet rutor per sida till 24 kan användaren scanna över tre sidor på samma tid och får då tillgång till rutor. För kontaktanvändare bör man inte använda fler rutor än nödvändigt. Tolv rutor är effektivt, men det kan vara svårt att skapa ett sammanhang med endast 12 rutor per sida. Vi rekommenderar maximalt 24 rutor per sida för kontaktanvändare, förutom om du av någon anledning måste presentera flera rutor tillsammans. För kontaktanvändare som använder linjär scanning blir skillnaden ännu mer påtaglig. En sida med 120 rutor kräver 120 stegningar. Om man tillåter samma antal stegningar med 24 rutor per sida kan man täcka 5 nivåer och få tillgång till åtta miljoner rutor! Markering Det finns två sätt att visa vilken ruta som är markerad. Om du väljer Bakgrundsfärg, kommer rutans färg att ändras när rutan är markerad. Om du väljer Färgad ram, kommer den markerade rutan att visas med en färgad ram. Om du väljer Färgad ram, kan du också koda rutorna i olika färger så att bakgrundsfärgen i varje ruta vägleder användaren till vilken funktion rutorna har. Du kan t ex välja olika färger för rutor som talar, rutor som leder till andra sidor eller rutor som styr en fjärrkontroll D effekt Denna funktion handlar i princip bara om vad användaren tycker ser bra ut. Du kan testa de olika alternativen direkt genom att klicka i de små rutorna bredvid texten och se hur bilderna förändras Bildstorlek Tanken med Winspeak är att man ska kunna göra anpassningar som passar olika användare. Det innebär att man ska kunna gå från basnivån med ja/nej 20

HandsOFF! Ett tangentbord på skärmen. Bruksanvisning

HandsOFF! Ett tangentbord på skärmen. Bruksanvisning HandsOFF! Ett tangentbord på skärmen Bruksanvisning BRUX\...\Handsoff\handsOFF 144 SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL:

Läs mer

Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Windbag. Textbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Windbag Textbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Windbag\Windbag2 144 SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL:

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt

Mind Express 3.0. Kort beskrivning. Systemkrav. Styrsätt Mind Express 3.0 Kort beskrivning Mind Express är ett kommunikationsprogram för att tala och skriva med symboler. Det har inbyggda grammatiska funktioner och möjlighet att använda olika inställningar/nivåer

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Komma igång. Sensory Software

Komma igång. Sensory Software Komma igång Sensory Software Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0

Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Widgit symbolskrift 2000, version 2.0 Kort beskrivning Widgit symbolskrift 2000 är ett program för att skriva med symboler och på annat sätt få symbolstöd i läs- och skrivprocessen. Ett sätt att använda

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

The Grid 2. Komma igång

The Grid 2. Komma igång The Grid 2 Komma igång g Framtagen och utgiven av Picomed AB, Sverige Utgåva: 2, mai 2012 Art.nr: 205123-SE-0 2 Innehållsförteckning Introduktion...4 Vad kan The Grid 2 göra?...4 Vad är Sidor?...4 Vad

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Symbol för Windows: Samtala 2.1

Symbol för Windows: Samtala 2.1 Symbol för Windows: Samtala 2.1 Kort beskrivning Samtala är ett kommunikationsprogram för talad kommunikation som ingår i serien Symboler för Windows. Denna serie innehåller även program för att skriva

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Flexiboard Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Förord Denna lathund är enbart ett axplock av allt det material som finns i Flexiboards

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Referensmanual. Sensory Software

Referensmanual. Sensory Software Referensmanual Sensory Software Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Speaking Dynamically Pro 5.0

Speaking Dynamically Pro 5.0 Speaking Dynamically Pro 5.0 Kort beskrivning Speaking Dynamically Pro är ett mångsidigt program för symbolkommunikation. Det har funnits länge för Macintosh, men finns nu också i en PC-version. Programmet

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

VS Communicator 4. Kommaigång

VS Communicator 4. Kommaigång VS Communicator 4 Kommaigång VÄLKOMMEN TILL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gör det möjligt för människor med fysiska handikapp eller nedsatt kommunikationsförmåga att använda en dator eller någon

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter.

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter. 2. Windows 10 Starta Windows logga in När du startar datorn, startar också Windows. Men för att du ska kunna använda systemets möjligheter, måste du i de allra flesta fall logga in. Det innebär att du

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Handbok Anteckningslappar. Fabian Dal Santo Greg M. Holmes Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Anteckningslappar. Fabian Dal Santo Greg M. Holmes Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Fabian Dal Santo Greg M. Holmes Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Anteckningslappar 6 3 Anpassa 9 3.1 Anpassa Anteckningslappars standardinställningar..................

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer