NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor. Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor. Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD."

Transkript

1 NYinflyttad En tidning för alla nya Värmdöbor Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD.

2 Välkommen till Värmdö! Välkommen till kommunen med öar, som sträcker sig från yttersta havsbandet ända in till Gustavsberg. Det är en unik och omväxlande värld som nu väntar och som erbjuder de bästa möjligheterna för både aktiv och avkopplande fritid. I Värmdö är det trivsamt, underbart och tryggt för både gammal och ung. Gustavsberg är centralorten där det svenska vardagsporslinet skrev historia i början av talet. Säkert har du ätit på, njutit av eller på annat sätt brukat porslin härifrån. Idag är Gustavsberg navet för konst, kultur, design och hantverk och allt detta utvecklas hela tiden. Utöver centralorten erbjuder Värmdö fantastisk natur och skärgård, som måste ses och upplevas och som är svår att beskriva rättvist i ord. Kommunens befolkning har ökat kraftigt under senare år och prognosen är att Värmdö fortsätter växa befolkningsmässigt. Många väljer Värmdö för att bo nära naturen och med stor - staden inpå knuten. Kommunen är till stora delar en glesbygd med allt vad det innebär av speciella förutsättningar. I ytterområdena finns många fritidshus som blir permanenta bostäder och i redan befintliga centrumområden förtätas det genom nybyggnation. Detta samman taget ställer stora krav på den kommunala verksamheten för att kunna erbjuda och ge god service. Utvecklingen i Värmdö av social välfärd, ekonomi och miljö ska ske i balans med dom resurser som finns och utifrån vad naturen tål och bygga på att resurser brukas utan att förbrukas. Jag hoppas att du funnit din plats på jorden och kommer att trivas i vår fina kommun. Jag hoppas också på att du kommer att engagera dig i vår kommun och dess utveckling. Det finns en mångfald av föreningar och samfälligheter här som ger dig möjlig heter. Än en gång välkommen till ditt nya hem, till en attraktiv kommun att vistas, bo och arbeta i, till ett liv nära naturen, skärgården och storstaden. Välkommen till Stockholms stoltaste skärgård Värmdö! Monica Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande Kommuntorget ditt service- och kontaktcenter Har du frågor som rör kommunen men vet inte riktigt vem du ska vända dig till? Välkommen till informationsdisken i Kommuntorget på entréplanet i kommunhuset så hjälper vi dig tillrätta. I Kommuntorget kan du hämta broschyrer, använda datorer, titta på pågående utställningar och dricka en kopp kaffe. Du får information i olika frågor och vi hjälper dig att komma i kontakt med sakkunniga handläggare i organisationen. Du som medborgare är vår kund och i vårt uppdrag ligger att ge dig bästa möjliga service. Tjänster som Kommuntorget tillhandahåller: Konsumentvägledning Bostadsförmedling Färdtjänst Tar emot vattenprover Utfärda parkeringstillstånd Konferensservice Exempel på information som Kommuntorget tillhandahåller: Information och rådgivning vid bygg och miljöfrågor Renhållningsinformation Folkhälsoarbete Näringslivsfrågor Synpunktshantering Borgerlig vigsel och begravning Väg- och trafikupplysning Information om kommunala beslut Utställningar Utlämning av allmänna handlingar och protokoll Turistinformation Kommuntorget ligger i kommunhusets entré, Skogsbovägen Du når även Kommuntorget på: Öppettider: Måndag onsdag 8 17, Torsdag 8 19 Fredag 8 13 Mer information hittar du på kommunens hemsida Kontakta Värmdö kommun Besöksadress: Skogsbovägen 9 11 Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Telefon växel: Fax: E-post: Hemsida: Öppettider: Mån ons: Torsdag: Fredag: Den kommunala förvaltningen finns i kommunhuset på Skogsbovägen Undantagen är provarmdo som finns på Skogsbovägen 21 samt i kommunhuset och Centrum för arbete och studier som du hittar på Skärgårdsvägen 7. Om du är osäker på vart du ska vända dig, kontakta Kommuntorget, Kommunfakta Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan (438 kvadratkilometer). Kommunen består av cirka öar. Centralort är Gustavsberg, som ligger 20 kilometer från Kungliga slottet i Gamla stan. Kommunen har en ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. De största arbetsgivarna är Värmdö kommun, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Värmdö Bygg AB och Coop. I Värmdö finns ca fritidshus. Antal invånare: ca Per församling: Djurö, Möja, Nämdö: Gustavsberg Ingarö: Värmdö: Skatt: 32,23 Kommunalskatt. 20,13 kr Landstingsskatt: 12,10 kr Födda och döda 2011 Antal Män Kvinnor Födda Döda Utrikes födda 2010 Andel (%) av de boende i Män Kvinnor Totalt Kommunen: Riket: Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Camilla Grener. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen i Värmdö kommun och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Magnus Rietz. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden december 2012 november 2013 i Värmdö kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2012, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 67 2

3 Så styrs Värmdö Värmdös politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser. Både kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla intresserade är välkomna att lyssna. Värmdö styrs sedan valet 2010 av en koalition mellan moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Kommunfullmäktige i Värmdö kommunens riksdag består av 51 ledamöter och 29 ersättare. Efter det senaste kommunalvalet 2010 fördelas ledamöternas platser (mandat) i fullmäktige så här: Moderaterna 19 Socialdemokraterna 15 Folkpartiet 4 Miljöpartiet 5 Centerpartiet 3 Kristdemokraterna 2 Vänsterpartiet 1 Sverigedemokraterna 2 De politiska nämnderna och styrelserna i Värmdö Under kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet, finns närmast kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och centrala administration, planering, fastighetsförsörjning och näringsliv. Kommunstyrelsen ska också ha ett övergripande ansvar för hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare i Värmdö är anställda av kommunstyrelsen. Utöver kommunstyrelsen finns nio facknämnder och två styrelser. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnden är myndighetsnämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygg - lagen avseende tillstånd för bygglov, rivningslov, marklov samt ger tillstånd och utövar tillsyn enligt miljöbalken. Utbildningsstyrelse Utbildningsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av tjänster inom skolbarnomsorgs- och utbildningsområdet, bibliotek och restaurang- och måltidsservice samt är huvudman för samtliga verksamheter inom skolbarnomsorgs- och utbildningsområdet. Det innebär att nämnden ansvarar för verksamhet inom förskola, förskoleklass, barnomsorg, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning. Vård- och omsorgsstyrelse Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för produktion i kommunal regi av vård- och omsorgstjänster samt rehabilitering och service. Socialnämnd Nämnden ansvarar för ärenden angående individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen, stöd till funktionshindrade samt flykting- och arbetsfrågor. Samhällsplaneringsnämnd Samhällsplaneringsnämnden har ansvar för planeringen av mark och vatten och ska se till att bostadsbebyggande och samhällsbyggande främjas. Nämnden ansvarar för detaljplanering enligt plan- och bygglagen där inte kommunstyrelsen har ansvaret. Nämnden ansvarar också för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, trafik- och kollektivtrafikfrågor samt skötsel av skog- och parkmark. Kultur- och fritidsnämnd Nämnden ansvarar för kommunen fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, motionsspår, leder och anläggningar samt kulturskola. Nämnden är finansieringsnämnd för ovanstående verksamheter, men sköter också en del utförande verksamhet. Nämnden ansvarar även för vägnamns - frågor. Finansieringsnämnd för äldreomsorg Nämndens uppgift är att sätta mål och följa upp de finansierade verksamheterna inom äldreomsorgsområdet, samt att genom systematisk uppföljning se till att medborgarna får god kvalitet. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat-, föreningsoch kommunalt drivna. Finansieringsnämnd för utbildning Nämndens uppgift är att sätta mål och genom systematisk uppföljning se till att medborgarna får god kvalitet. Nämnden ansvarar för skolskjuts, skolpliktsbevakning samt ger tillstånd och utövar tillsyn inom förskoleområdet. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen, privat, föreningsdrivna och kommunalt drivna. Krisledningsnämnd Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd med Vaxholms stad. Nämnden utövar tillsyn, överförmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Valnämnd Valnämnden ansvarar för genomförande av de allmänna valen och folkomröstningar. De kommunala bolagen Värmdö kommun har fyra kommunala bolag. Dessa ägs till 100 procent av kommunen och styrs av en politiskt tillsatt styrelse: Värmdöbostäder AB. Bolaget äger och förvaltar cirka hyreslägenheter. Värmdö hamnar AB. Bolaget äger, förvaltar och vidareutvecklar hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter i Värmdö. Värmdö simhall AB. Bolaget svarar för driften och utvecklingen av simhallen i Gustavsberg. Gustavsbergs Porslinsmuseum AB. Bolaget svarar för driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum. Medborgare Medborgare Valberedning Kommunfullmäktige Revisorerna Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder och styrelser Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommunledningsgruppen (KLG) Krisledningsnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsplaneringsnämnden Socialnämnden Utbildningsstyrelsen Vård- och omsorgsstyrelsen Finansieringsnämnden för utbildning Finansieringsnämnden för äldreomsorg Kommunens aktiebolag Pro Varmdo Brukare Socialkontoret Bygg- och miljökontoret Samhällsbyggnadskontoret Kommunledningskontoret Kontor, avdelningar, enheter Friluftsfrämjandet Värmdö Vi har aktiviteter som: Kajak, Stavgång, Långfärdsskridskoåkning, Vandring och Barnverksamheter med Skogsmulle, Strövare och Frilufsare. Läs mer på Välkomna! Gustavsbergs Porslinsmuseum 3

4 Artipelag Värmdös senaste attraktion När Artipelag öppnade portarna den 3 juni förra året var det den enskilt största händelsen i Stockholms skärgård det året. Konsthall, operahus, matupplevelser, arkitektur, skärgårdsnatur det är svårt att inte bli imponerad av skärgårdens nya destination. Den kvadratmeter stora byggnaden ligger endast 5 minuter från Gustavsberg, vid Hålludden. Här hittar du en av Sveriges största konsthallar inbäddad i en sluttning bland tallar och klippor och med utsikt över Baggensfjärden. Initiativtagare är Björn Jakobsson, grundare av Babybjörn. Platsen är vald med stor omsorg. Den ligger nära Stockholm men har allt det som kännetecknar den unika svenska skärgården frisk luft, glittrande vatten, klippor, stränder och ett rikt växt- och djurliv. Kommer man med båt finns en lång sträcka med breda trä-spänger som leder från bryggorna genom det skiftande landskapet och upp till huvudbyggnaden. Dessa är anpassade så att rörelsehindrade kan få uppleva den orörda skärgårdsnaturen. Byggnaden, som ritades av arkitekten Johan Nyrén, är tänkt att integreras i den omgivande naturen. Utöver konsthallen innehåller Artipelag en kvm stor "Artbox" med 12 meters takhöjd för stora arrangemang. Här kan kulturella aktiviteter som större konstutställningar, operaföreställningar, TV-inspelningar och banketter ske inför en publik med upp till personer. Artipelag har också två restauranger och en designbutik. Att resa till Artipelag från Stockholms innerstad tar endast 20 minuter, med båt eller bil. Artipelagbussen går direkt från Vasagatan, mittemot Stockholm Tourist Center, och från Värmdö Marknad. Utförlig information om transporter och pågående utställningar hittar du på Artipelags webbplats, artipelag.se. Checka in, koppla av. Värmdös varumärke: Stockholms stoltaste skärgård Stockholms stoltaste skärgård. Det är sammanfattningen av Värmdös plats - varumärke som på lång sikt ska stärka omvärldens bild av vad platsen Värmdö står för. Hösten 2010 startade arbetet för att stärka Värmdös varumärke. Över 200 engagerade personer från näringsliv, föreningsliv och kommunen har deltagit. Arbetet visade att värmdöborna är ovanligt stolta över sin hembygd och i hög grad kan tänka sig att rekommendera andra att flytta hit. Det som upplevs som det mest unika och attraktiva är närheten till både natur och storstad. Ett välkänt och positivt laddat varumärke är viktigt för tillväxten. Det kan göra att fler väljer att bosätta sig i Värmdö, att fler företag vill etablera sig här och fler turister besöker Värmdö. För att kommunicera ut det nya varumärket har även en logotyp tagits fram. Platslogotypen ersätter inte kommunvapnet/kommunens logotyp. Varumärket består av flera olika begrepp. Stockholms stoltaste skärgård är den formulering som kommer att användas för att profilera Värmdö gentemot andraplatser och kommuner, medan kärnvärdena är stolt medveten nyfiken. Livsstilen kännetecknas av en aktiv, medveten vardag, och målgruppen är främst den medvetna storstadsmänniskan. Mer information finns på Vision Värmdö 2030: Skärgårdens mötesplats Värmdös vision heter Skärgårdens mötesplats och tar sikte på utvecklingen fram till Det är de förtroendevalda i kommunen som arbetat fram Skärgårdens mötesplats visionen som beskriver vardagslivet i Värmdö ur ett brett perspektiv, med fokus på miljö- och klimatfrågor. Värmdö är sedan 20 år en av Sveriges snabbast växande kommuner. Många väljer att bosätta sig i Värmdö för att bo nära naturen men samtidigt nära storstaden. Befolkningsprognoserna pekar fortsatt uppåt för Värmdös del samtidigt som klimat- och miljöfrågorna får en kraftigt ökad inverkan på vår framtid. Det ställer krav på en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Därför tillsatte kommunfullmäktige 2008 en framtids- och klimatberedning, som fick i uppgift att ta fram en vision för Värmdö år Olika teman Vision Värmdö 2030 har rubriken Skärgårdens mötesplats, med fem teman: Vi möter framtiden Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen Visionen tar upp hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och miljö- och klimatfrågorna är tongivande. Edenvik 4

5 Information om matavfallsinsamling Under 2012 började Värmdö kommun med insamling av matavfall. Ett 30-tal verksamheter och flerfamiljshus sorterar ut sitt matavfall och flera är på väg att ansluta sig. Etapp 1 Hemmesta, Vik och Hagaberg är i full gång och även etapp 2 Gustavsberg samt Mörtnäs är anslutna. Införandet av matavfallsinsamling är ytterligare ett steg i Värmdö kommuns plan för hållbar utveckling. Målet är att hela kommunen ska ha fått informationsblankett med anmälan hemskickad under Utsorteringen av matavfallet är frivilligt. På hem sidan finns mer information om när matavfalls insamlingen börjar i just ditt område. Startpaketet innehåller ett brunt sopkärl samt en mindre behållare som ni har inomhus, samt speciella pappers påsar. Avfallet rötas i en rötningsanläggning som sedan blir till biogas. Gasen i sin tur används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. Det är stor efterfrågan på biogas så du gör en bra insats för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Vad räknas som matavfall Bland annat matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, krossade äggskal, hushållspapper, kaffefilter, ofärgade servetter och näsdukar. Information om kommunalt vatten och avlopp Mjukt eller hårt vatten? Värmdö kommuns vatten är medelhårt till hårt beroende på var du bor i kommunen. För mer information om din vattenkvalitet besök kommunens hemsida Under augusti kommer du som har egen vatten - mätare att få ett avläsningskort i brevlådan. Det är viktigt att du läser av din vattenmätarställning och skickar in den till kundservice. Avläsningen används för att justera din vattenförbrukning så att du debiteras rätt. Tappställen för dricksvatten Här kan du kostnadsfritt hämta dricksvatten till hushållet: Placeras Mätarställning långt/tidigt vid kommunhuset på Skogsbovägen i 9 tidningen längst ner på Sofielundsvägen i Betsede vid pumpstationen vid Lövhamra infartsparkering på Ingarö vid pumpstationen i Ålstäket vid pumpstationen på Ejderns väg i Stavsnäs vid pumpstationen på Djurö kyrkväg på Djurö Vad får man kasta i toaletten? Endast det som passerat kroppen och toapapper hör hemma i toaletten! Kasta därför aldrig bomullstoppar, mediciner, fimpar, kattsand, bindor, trosskydd, tamponger eller kondomer i toaletten. De orsakar stopp och miljöproblem om de hamnar i avloppet. Slamsugning allmänt Det är viktigt att slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är placerade så att de är lättillgängliga för tömning. Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat till brunnen. Anläggningen ska markeras tydligt, gärna med fastighetsbeteckning, så att den går lätt att hitta. Locket ska kunna öppnas av en person utan verktyg och får inte vara övertäckt vid tömning. Avståndet från slambrunn till uppställningsyta för slamsugningsfordon eller landfäste för slamsugningsfärja bör inte överstiga 15 meter. Information om slamsugning Obligatorisk tömning av slamavskiljare Enligt gällande renhållningsordning ska tömning av slam från slamavskiljare ske minst en gång vart - annat år eller oftare vid behov. Det är fastighets - ägarens ansvar att det blir gjort. Kompostering av slam Kontakta bygg- och miljökontorets kundservice för mer information Verksamhetsansvar Samhällsplaneringsnämnden har verksamhetsansvaret för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Så här beställer du slamtömning Vill du beställa tömning av sluten tank, slamav - skiljare och fettavskiljare kontakta samhällsbyggnadskontoret kundservice via telefon eller fyll i beställ ningsformuläret på hemsidan. För mer information Samhällsbyggnadskontorets kundservice Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 5

6 Nu skapas framtidens Gustavsberg platser och attraktiva miljöer för bostäder och verksamheter. Fabriksstaden Värmdö har de senaste årtiondena utvecklats snabbt och folkmängden har ökat markant. Allt fl er väljer att bo nära naturen, men med storstaden inpå knuten. Gustavsberg står inför en spännande och expansiv utvecklingsfas. Stora satsningar ska göra Gustavsberg till en modernare tätort, där bland annat det fi na läget vid havsviken, de gamla bruksmiljöerna, det rika utbudet av idrott, natur, rekreation och kultur i närområdet samt närheten till både storstad och skärgård ska utvecklas och förädlas. De första tankarna på att förbinda centrum med fabriksområdet lanserades redan i samband med att Olof Thunström, Thun-Olle, på 1950-talet bland annat illustrerade ett sammanlänkande bebyggelsestråk i dalområdet mellan Kvarnberget och kyrkan. I och med att sanitetsporslinstillverkningen fl yttar från fabriksområdet frigörs stora ytor. Det blir därmed möjligt att komplettera centrala Gustavsberg med nya, spännande mötes- Gustavsbergs hamn En trivsam tätort Det övergripande syftet med projektet är att Gustavsberg ska bli en modern, allsidig och trivsam tätort. För att Gustavsberg ska bli mer levande och kunna erbjuda ett rikt och varierat utbud av bostäder, kultur, fritidsaktiviteter och handel behöver samhället förtätas. I framtiden är det tänkt att Gustavsbergs olika delar ska integreras till en helhet med hjälp av ny bebyggelse, parkstråk och gång- och cykelvägar för att bilda en komplett skärgårdsstad. Gustavsberg ska i framtiden också vara ett bra exempel på hållbar stadsutveckling. Det handlar både om rena miljöaspekter och om att förtäta i centrala områden där det redan finns service och kommunikationer. Kvarnberget Kvarnbergets norrsluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mittemot samhällets vardagsrum parken. Här ges spännande förutsättningar att skapa attraktiva bostäder och lokaler med utsikt över Farstaviken, kvällssol och kontakt med stadsparken. Bebyggelsen ska göra att promenaden mellan centrum och fabriksområdet upplevs som intressant och att de båda områdena knyts ihop. Bostäderna blandas med lokaler för publika verksamheter i gatuplanet. Områdets direkta närhet till kommunikationer och service är ytterligare starka plusfaktorer. Fabriksstaden I Fabriksstaden skapas en unik stadsdel som låter tala om sig. Gustavsberg är ett internationellt känt varumärke. Fabriksstaden är varumärkets vagga som alltjämt sjuder av hantverk och verksamhet. Här planeras för tydliga kvarter och tätare struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg. Möjligheterna för fortsatt utveckling av området för verksamheter inom konst och design är ett viktigt inslag i planarbetet. Fabriksparken bildar ett grönt stråk genom området, och förbinder Fabriksstaden med Farstaviken och centrum. De kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras är viktiga, eftersom de knyter an till Gustavsbergs historiska själ och ger området en unik identitet. Gustavsbergs hamn Gustavsbergs hamn är redan idag ett attraktivt besöksmål med Porslinsmuseet och Konsthallen som främsta dragplåster. Detta ska nu utvecklas till ett kluster för konst och design för hela östra Storstockholm. Hamnen ska bli ett centrum för aktiviteter och upplevelser och det kommersiella utbudet ska utvecklas med en profil mot marina näringar. Kommunen planerar också att utreda om den bibliotek- och kulturverksamhet som finns i Runda huset idag ska flytta till nya lokaler i hamnen. Gustavsbergs Centrum Gustavsbergs centrum blir en ny stadsdel med klimatsmart, spännande och modern bostadsbebyggelse. Här finns direkt närhet till inomoch utomhusbad, bussar, naturreservat, kulturutbud, affärer och stadspark. Parkeringsplatsen norr om Gustavsbergs centrum bebyggs delvis med bostäder. En ny karaktärsbyggnad kan bli ett uppstickande högre hus som markerar centrums plats. Även busstationen rustas upp. För att möta parkeringsbehovet kommer det i framtiden att finnas ca 500 p-platser avsedda för både centrum och Idrottsparken. Mariaterassen Mariaterrassens säregna läge, med direkt närhet till kommunikationer, centrum och natur, skapar en attraktiv boendemiljö. Här planeras cirka 120 lägenheter i moderna punkthus, varav en del som seniorboende. Idrottsparken Idrottsparken har ett unikt läge mellan centrum och naturreservatet Ösby träsk. Det är få orter förunnat att ha ett så stort utbud samlat på en och samma plats, nära centrumfunktioner och knutpunkten för kollektivtrafik. Sluttningen mellan badet och Ösby träsk lämpar sig väl för en äventyrslekpark. Träpromenaden runt den innersta delen av Ösby träsk kompletteras och blir därmed fullbordad. Området kring den tidigare finska bastun röjs upp och kompletteras med en badbrygga så att ett trivsamt och attraktivt naturbad skapas. Här kan också raststuga för friluftsakiviteter, grill- och sittplatser utmed Ösbyrundan byggas. I området ska också ett utegym anläggas. Strandvik Strandvik är pärlan vid vattnet där invånarna träffas till bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Den gröna och lummiga karaktären ska bevaras och utvecklas som ett rekreations- och grönområde för allmänheten. I den bakre delen av parken, runt den gamla disponentbostaden, föreslås en grupp hus med seniorbostäder. 6

7 Stadsparken Kvarnbergsterrassen Strandvik Nya bostäder: Seniorboende med 60 lägenheter. Centrum Nya bostäder: Cirka 240 lägenheter. Dessutom ett särskilt boende, gruppboende eller förskola vid OKQ8-macken. Övrigt: Affärslokaler och upprustad bussterminal, reserverat utrymme för nytt bibliotek/kulturhus, stor cykelparkering. Vattentornsberget Vattentornsberget Nya bostäder: Cirka 370 i punkthus och lamellhus, placerade som stad i park, samt ett särskilt boende för äldre. Vattentornsberget Kvarnbergsterrassen och Stadsparken Nya bostäder: Cirka 210 lägenheter på Kvarnbergets norra sluttning. Park: Den nya stadsparken öppnar utsikten mot Farstaviken och knyter samman centrum och Idrottsparken med hamnen och Fabriksstaden. Idrottsparken Nya anläggningar: Skatepark, aktivitetspark och parkeringsmöjligheter. Park: Här skapas en aktivitetspark med bland annat äventyrslek, naturbad, utomhusgym och ytor för spontanidrott. Vattentornsberget erbjuder en fantastisk vy och utsikt som sträcker sig vida omkring. Det innebär också att det är en miljö som syns från stora delar av Gustavsberg. Med stor varsamhet om träd, berg och grönska och en öppen bebyggelsestruktur kommer bergen och naturen att fortsatt vara markanta inslag i miljön. Vattentornsberget bebyggs med i huvudsak lamelloch punkthus som kan kompletteras med radhus för att variera skalan i bebyggelsen. De nya bostäderna ska ansluta mot befintlig bebyggelse i Munkmora, som på så sätt blir en naturlig förlängning av den centrala bebyggelsen i Gustavsberg. Fabriksstaden Nya bostäder: Cirka 1 400, främst lägenheter men även radhus. Park: Fabriksparken är ett stråk genom området som binder samman de norra och södra delarna. Mariaterrassen Nya bostäder: Cirka 120 lägenheter i punkthus, en del som seniorbostäder. Utställning i Runda huset Välkommen till en utställning om projektet Framtidens Gustavsberg i Runda huset på Bagarvägen 2 i Gustavsberg ((biblioteket plan 4). Utställningen ska pågå under en längre tid för att följa utvecklingen i projektet. Här fi nns bland annat mer information om de olika delområdena, en modell över hela området och mycket mer. För mer information och öppettider: Snabbfakta Område: Hela projektet omfattar Vattentornsberget, centrum med idrottsanläggningarna ner mot Ösby träsk, Kvarnbergsterrassen, grönområdet mellan centrum och Farstaviken, fabriksområdet och Strandvik. Antal nya bostäder: Totalt cirka 2 300, främst i fl erbostadshus. Antal nya invånare: Omkring Färdigt: Hela området cirka år

8 Käppala ger Värmdö hållbar lösning för vatten och avlopp Värmdö kommun satsar stort för att få en miljövänlig, kapacitetsstark och långsiktigt hållbar vatten- och avloppslösning. Sedan 2007 är kommunen medlem i Käppalaförbundet, som består av elva kommuner i norra och östra Storstockholm som gått ihop för att tillsammans hantera sina avloppsfrågor. Bra kollektivtrafik för pendlare 20 km eller 20 minuter till Stockholm är ingen myt utan verklighet för många boende i Värmdö. Så ska det vara även i framtiden. Många söker sig till Värmdö för att bo i skärgårdsmiljö på bekvämt avstånd från storstad och arbete. Genom att Värmdös kollektivtrafik baseras på busstrafik är det möjligt att med direktbussar som kör i egen fil nå Stockholm snabbare än från de flesta andra orter i regionen med ett motsvarande avstånd till city. Under den kommande 10-årsperioden kommer en ny förbindelse över Skurusundet med motorvägsstandard Hållbar tillväxt i Värmdö Här kan du ställa bilen Värmdö kommun har de senaste åren anlagt flera nya infartsparkeringar. Efterfrågan att få ställa bilen och ta bussen in till Stockholm är stor. Många värmdöbor ställer gärna bilen för att åka buss in till stan på morgonen. Förbindelserna till Slussen är täta under rusningstrafik. Behovet av nya infartsparkeringar är stort och kommunen letar hela tiden efter nya platser att anlägga en parkering på. Nr Område Antal platser 1 Gustavsbergs centrum Östra Ekedal 20 3 Bleket 20 4 Värmdö marknad/charlottendal Pilhamn 80 6 Brunns centrum 120 Foto: Bertil Nordahl och en modern bussterminal i Katarinaberget vid Slussen att byggas. Det kommer inte att förkorta resan, men höja kvaliteten och underlätta pendlingen. I kombination med infartsparkeringar vid servicepunkter skapas möjligheter till miljövänliga arbetsresor som i rusningstrafik kommer att gå snabbare än resa i egen bil på sträckan Gustavsberg Slussen. För boende i kommunens förändringsområden ger möjligheten att kombinera egen bil och buss ett snabbt och bekvämt alternativ. På korta avstånd kan cykel på särskilda gång- och cykelvägar kombineras med buss. Allt fler är medvetna om att en bra boendemiljö är grundbulten för en mera hållbar livsstil. Många väljer Värmdö för naturen och närheten till skärgården båda unika element i en hållbar boendemiljö. Fortsatt utveckling i Värmdö ska därför inriktas på hållbart byggande, miljövänliga tran -sporter, kretsloppsanpassad infrastruktur och bevarande av orörd natur. I slutet av förra året beslutade också kommunstyrelsen att köpa ett vindkraftverk för att tillgodose kommunens eget behov. Med utgångspunkt från översiktsplan satsar Värmdö på planering av flera nya bostadsområden i kollektivtrafiknära lägen i centrala Gustavsberg, Hemmesta, Brunn och Stavsnäs. Flera av de stora byggbolagen har planer för att bygga attraktiva lägenheter i flerbostadshus, radhus och punkthus. I väl belägna förändringsområden skapas nya möjligheter till mark- och naturnära boenden i småhus genom permanentning av fritidshus. Alla platser är avgiftsfria. Huvudregeln är att man får stå där i högst 24 timmar. Men vid Gustavsbergs centrum och i Charlottendal prövas andra maxtider för parkering säger Lars Kustus, trafikingenjör på samhällsbyggnadskontoret. Om uppställningstiden är annan än 24 timmar framgår av skyltarna vid aktuell parkering. Det är önskvärt att infartsparkeringarna ligger strategiskt vid de stora påstigningsplatserna för kollektivtrafiken, som Hemmesta centrum, Gustavsbergs centrum, Charlottendal och Brunn. Det optimala är när man kan förhindra att biltrafiken tar sig in på redan hårt trafikerade vägar. Framöver kan det bli aktuellt med färre stora infartsparkeringar och fler mindre. I ytterområdena kan det räcka med fem till tio platser. Det är en service till våra invånare som då slipper ta bilen in till stan, säger Lars Kustus. 7 Södra Mölnvik Grisslinge Ålstäket Hemmesta centrum Hemmesta vägskäl Ramsmora 55 I Värmdö finns allt I dag har 60 procent av värmdöborna kommunalt vatten och avlopp. Problemen med salt - vatteninträngning och vattenbrist i enskilda brunnar är stort, liksom den övergödning som undermåliga enskilda avloppsanläggningar orsakar. Fler abonnenter med kommunalt vatten och avlopp ger minskande miljöbelastning i sjöar, hav och mark samt lägre risk för salt vatten - inträngning. För att klara både nuvarande och framtida krav på reningsnivå, driftsäkerhet och slamhantering i ett snabbt växande Värmdö måste det kommunala vatten- och avloppssystemet byggas ut och moderniseras. Miljöaspekten hade avgörande betydelse för beslutet att gå med i Käppalaförbundet, vars medlemskommuner renar sitt avloppsvatten i ett av Europas modernaste och mest effektiva reningsverk Käppala på Lidingö. Alla investeringar för vatten och avlopp görs i ett långsiktigt perspektiv. Miljöpåverkan från kommunens egna reningsverk till Torsby - fjärden och Solöfjärden kommer att försvinna helt. Samtidigt kan utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp påskyndas, vilket minskar utsläppen från undermåligt skötta enskilda avloppsanläggningar, säger VA- och renhållningschef Majken Elfström. Sen 2009 är Värmdö anslutet till Käppala. Utbyggnad av kommunalt VA pågår och har hög prioritet. Med invånare och upp mot besökande sommartid finns ett bra underlag för det allt bredare serviceutbud som byggs ut i kommunen. Många Nya affärer har etablerat sig i kommunens handelsområden. Undersökningar av invånarnas köpvanor visar att de flesta klarar sina inköp i Värmdö handelsområden. Öppettider Värmdö kommuns återvinningscentraler Brunn och Hemmesta Måndag torsdag Lördag 9 15 Möja och Runmarö Vecka 18 42: jämn vecka torsdag 17 19, udda vecka lördag Övriga året: första helgfria lördagen varje månad Svartsö Vecka 18-42: lördag Övriga året: första helgfria lördagen varje månad Beställ slamtömning Tömning av slamavskiljare, slutna tankar eller fettavskiljare beställs hos samhällsbyggnads - kontorets kundservice. Du kan antingen ringa, mejla eller fylla i beställningsformuläret på hemsidan. Tel: Telefontid: måndag onsdag 8 16, torsdag 8 18, fredag Lunchstängt: (må to) Fax: E-post: Hemsida: Invånare/Avfall och återvinning Välkommen till Apoteket Fyren Gustavsberg Hos oss kan du hämta receptförskrivna läkemedel. Du får också råd om egenvård och friskvård. Välkommen in. Öppettider: Måndag fredag Lördag Söndag Varje dag året runt har vi öppet med inskränkning av tider tunga röda dagar (ex. juldagen, nyårsdagen o.s.v). Apoteket.se Tel Måste ligga i anslutning till Värmdö primärvård Hälsokoll hälsoenkät, mätning av blodtryck, kolesterol, blodsocker, midjemått och allergikoll. Samt ett samtal om värden, vanor och motivation. Tjänsten tar ca 30 minuter och utförs av en certifierad hälsokollsfarmaceut. Hela Sveriges Apotek 8

9 VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖ PRIMÄRVÅRD GUSTAVSBERGS VÅRDCENTRAL Odelbergs väg 19, i Gustavsbergs hamn Boka läkartid, sköterskerådgivning samt övrigt tfn Högersida långt fram Vi har öppet helgfria vardagar Kvällar och helger: Närakuten Nacka Forum tfn , Romansväg 12. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tfn Distriktsläkare Barnläkare Öron-, näsa- halsläkare Psykiatriker Gynekolog Hudläkare Psykologer Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Välkommen! Dietist Kiropraktor MVC tfn BVC tfn Ungdomsmottagning Första linjens barn- och ungdomspsykiatri Hemsjukvård Föreläsningar DJURÖ VÅRDCENTRAL Björkåsvägen 11 Boka besök på Vårdcentralen tfn Vi har öppet helgfria vardagar Kvällar och helger: Närakuten Nacka Forum tfn , Romansväg 12. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tfn Läkarbåten besöker öarna Möja, Runmarö, Sandhamn, Gällnö, Lådna, Svartsö och Nämdö, efter tidbokning. Vi har tre ordinarie distriktsläkare. Välkommen! Stockholms Läns Landsting 9

10 Bred skolverksamhet i Värmdö I Värmdö finns inte mindre än 42 förskolor och 19 grundskolor både kommunala och fristående i alla kommundelar inklusive skärgården. Vissa har en speciell inriktning eller profil, som till exempel Montessori eller språk. Dessutom finns 10 kommunala familjedaghem och två fristående. Här nedan hittar du en översiktlig presentation av förskolor och skolor i respektive kommundel. Läs mer på Familjedaghem och öppen förskola De 10 kommunala familjedaghem i Värmdö finns i alla geografiska områden utom på Ingarö och i skärgården. Dagbarnvårdarna tar emot barn i åldern ett till tolv år. Det finns två öppna förskolor som ligger i Gustavsberg respektive Hemmesta. Öppen förskoleverksamhet vänder sig till hemmavarande föräldrar eller andra vuxna med barn 0-6 år. Inriktningar och profiler Inom kommunen finns förskolor med olika pedagogiska inriktningar, bland annat Montessori, Reggio Emilia, natur och miljö, rörelse och lek, språk samt drama. Många förskolor lägger stor vikt vid hälso- och livsstilsfrågor. Uteverksamhet med lek och rörelse prioriteras och många barn sover middag ute. I Värmdö kommuns skolor finns profilklasser, exempelvis dans, fotboll, ma/no och idrott, musik. Dessutom kan skolan ha olika inriktningar såsom skärgård, kultur och hälsa eller estetisk inriktning. Sommarskola För att hjälpa grundskoleelever år 8 9 att stärka sina kunskaper i svenska, engelska och matematik kan Värmdö kommun anordna sommarskola. Den pågår under en treveckorsperiod och finns i Hemmesta skola. I sommarskolan får de elever som deltar möjlighet att bli behöriga för att söka in till gymnasiet. Föräldrakontakter Det är viktigt med en god kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Förskolorna arbetar med Portfoliomodellen. En portfolio redovisar barnets framsteg och utveckling och finns som grund för kommunikationen mellan förskolan och hemmet. Modellen är uppskattad och har även genomförts i de flesta skolor. Styrdokument Kommunens arbete med barn och ungdomar utgår från gällande läroplaner men också utifrån FN:s barnkonvention om barnens rättigheter och Agenda 21, som gäller barns inre och yttre arbetsmiljö. Alla barn och ungdomar ska behandlas med respekt och med ett genuint intresse för deras utveckling. Mer information På finns de olika enheternas hemsidor. Där kan du även ta del av resultatet från den årliga kvalitetsmätningen. Kontakta gärna kundvals- och finansieringsavdelningen för mer information, , eller Kommundel Kommunala förskolor Enskilda förskolor Kommunala skolor Enskilda skolor Djurö och Stavsnäs Djurö förskolor: Djuröhamn och Djuröskutan Djurö skola F-9 Talldungens montessoriförskola Gustavsberg Blomkulan Grindstugan Ekedalsskolan F-5 Antistilla (Norra Lagnö) F-3 Holmviksskogen Gustaf Kvarnbergsskolan 6 9 Lär F-5 Jungmannen Lär Munkmoraskolan F-3 Lemshaga Akademi F-9 Lugnet Antistilla (Norra Lagnö) Ösbyskolan F-9 Minimunkis Östra Ekedal Munkmora Kulskolan Solbacken Åkerlyckan Ösbydalen Ingarö Calle Flygares väg Varglyans föräldrakooperativ Brunn F-9 Fågelvik Ängsblomman Fågelvik F-3 Kottens föräldrakooperativ Långvik Lövhamra Värmdölandet Blåsippan Grantomta Montessori Hemmesta F-5 Grantomta Montessori F-5 Dalstugan Saltarö Barnbod Hemmesta 6 9 Haghulta Kyrskolan F-5 Hemmestaskolans förskola Viks skola F-5 Kopparmora Värmdö Särskola Labyrinten Lokatten Torshäll Vikingen Värmdövik Ängen Skärgården I skärgården finns förskola/skola på Runmarö, Möja och Svartsö samt enbart förskola på Sandhamn. Skärgårdsskolorna samarbetar med Djurö skola. Sandhamns skola och Nämdö förskola/skola är för närvarande vilande. 10

11 Kultur för alla barn Kommunens kulturenhet arrangerar varje år kulturupplevelser för alla barn och ungdomar i åldern 3 16 år. Upplevelserna ges till största delen i form av professionella teater-, musik- eller dansföreställningar. Alla barn får också se kvalitetsfilm som skolbio och ta del av olika skapande kulturprojekt. I Stockholmsområdet finns ett stort utbud av teater, dans och musik för barn och ungdom och vi på kulturenheten gör ett urval av det vi tycker är allra bäst. De flesta föreställningarna visas sedan på kommunens egen teater, Gustavsbergsteatern i Gustavsbergs centrum under skoltid. Men då kommunen är stor och alla inte har möjlighet att komma till Gustavsberg kan kulturprogrammen visas på Värmdö bygdegård, Fyrhuset i Stavsnäs eller på förskolan eller i skolan. Vi möjliggör också för barnen på kommunens större skärgårdsöar att få besök av teatergrupper. På alla skolor finns lärare med ett extra ansvar för kulturen, så kallade kulturombud. Genom kulturombuden får vi återkoppling och gensvar från vår unga publik. Kulturupplevelsen är i många fall en bra utgångspunkt till att ta upp viktiga frågor och göra fördjupade arbeten. Kulturupplevelsen ger också inspiration, glädje och kunskap och kan generera nya tankar och idéer om livet. Utöver kulturprogram kan skolorna låna filmer och filmutrustningar. Under skollov finns möjlighet att ta del av t ex konstskapande verksamhet eller se föreställningar. Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel till verksamheten och ser det som ett sätt att leva upp till FN:s barnkonvention, där man bland annat kan läsa att: Medlemsstaterna ska respektera och främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Mer information finns på Kulturenheten når du via kommunens växel eller Kultur både på fritiden och i skolan Inom den frivilliga undervisningen finns mycket att välja på du kan dansa, spela teater, sjunga solo och i kör, spela instrument enskilt, i olika ensembler, rockband och orkestrar eller lära dig mer om musikteori. Redan från treårsåldern kan man börja med dans och från sjuårsåldern med teater/drama eller börja spela ett instrument. All frivillig undervisning är avgiftsbelagd. Det finns tre anordnare av kulturskoleverksamhet i Värmdö kommun Värmdö kulturskola Gustavsbergbaletten Värmdö scenskola Värmdö kulturskola Värmdö kulturskola är kommunal och bedriver frivillig undervisning på olika instrument samt i sång, dans och teater. Utöver det finns möjlighet att delta i orkestrar, körer, olika typer av ensembler och i musikteori. För barn med särskilda behov finns möjlighet att prova att spela och sjunga i kursen musikverkstad. Förutom frivillig undervisning har Värmdö kulturskola en obligatorisk verksamhet i grundskolan som innebär att alla elever i årskurs 1 3 har dans, drama och rytmik på schemat. Det medför att eleverna får tillfälle att under ett helt läsår pröva dessa ämnen inom skolans ram. Se Gustavsbergbaletten Gustavsbergbaletten är en föreningsdriven kulturskola som erbjuder frivillig ämnesundervisning i dans med speciell inriktning på barndans och klassisk balett liksom karaktärs- och folkdanser från olika länder. Undervisningen sker enligt Royal Academy of Dance s baletteknik och pedagogik. Man har även pianoundervisning. Se Värmdö scenskola Värmdö scenskola är en föreningsdriven kulturskola som erbjuder frivillig ämnesundervisning i teater, teaterlek, jazz- och showdans, showdanslek, breakdance, cirkus samt musikgrupp - undervisning med instrumenten trummor, bas, gitarr och keyboard, en s k Rock Club. Se 11

12 Trygg i Värmdö Värmdö upplevs som en trygg kommun att leva och verka i. Ett lokalt och brett engagemang är viktigt för tryggheten. I Värmdö kommuns finns ett brottsförebyggande råd (BRÅ )som bidrar till ett kontinuerligt samarbetet mellan kommunen, andra myndigheter, företag och ideella krafter. Välkommen till Gustavsbergsbadet Badanläggningen i Gustavsberg är en mötesplats för såväl gammal som ung i Värmdö. Äventyrsbad är det som lockar flest besökare, tätt följt av motion i olika former. Foto: Jenny Jarnestedt Anläggningen innehåller en 25-metersbassäng med sex banor för motionssimning och vattengymnastik. Det finns även en undervisnings - bassäng med höj- och sänkbar botten, småbarnsplask, äventyrs- och upplevelsebad med två rutschbanor och bubbelpool. Simhallen ligger granne med Ösby träsk vilket skapar en känsla av överlappning mellan de båda vattnen. Detta förstärks av att en del av rekreationsbassängen mynnar ut genom ytterväggen i en mindre utomhuspool med strak strömkanal. I hälsodisken/kassan löser du entréavgift. Här anmäler man sig till simskola och andra kurser. För allas trivsel och säkerhet betalar alla kunder entréavgift och byter om till bad alternativt tunna fritidskläder. I grundutbudet ingår alltid äventyrsbad, bubbelpool, babyplasken, motionssim, bastu, vattengympa och annan gruppträning i olika former samt en motions - lokal. I motionslokalen finns träningsutrustning, lättare hantlar, löpband, crosstrainers och roddmaskiner. Det finns även separata grupptränings- samt cykelsalar med ca 50 pass per vecka att välja på till exempel gympa, aerobic, core, cykel, step up, yoga, mamma/baby, Bodypymp. Det finns en separat relaxavdelning endast för vuxna. Där har man tillgång till egen bubbelpool, bastu, ångbastu, trädgård med bastustuga och kallpool. Det är öppet för drop in men här erbjuds events såsom Harmonibastu och SPA-bastu då man måste boka plats. Relaxavdelning är även populär att hyra för släktträff, tjejträff, företaget m.m. I caféet säljs matiga smörgåsar, sallader, korv med bröd, glass och andra mer nyttiga alternativt det vill säga här säljs inte läsk, pommes frites och godis. Man får naturligtvis även ta med sig egen matsäck. På sommaren är gräsmattan en populär oas för alla lediga badgäster. I anläggningen tränar även många föreningar; Gustavsbergs simsällskap, Horizont kajak, Värmdö cykelklubb, Gustavsbergs tennisklubb med flera. Information om öppettider, entréavgifter, simträningar och andra aktiviteter finns på badets hemsida eller ring Brottsförebyggande arbete Handlar om att: 1. genomföra insatser som försvårar eller hindrar genomförandet av brott samt öka risken för att upptäcka den som begår brott 2. genomföra sociala insatser som minskar individers benägenhet att begå brott Målet är att Värmdö ska vara en trygg kommun med minskad brottslighet Positiv samverkan och brett engagemang För att lyckas med brottsförebyggande arbete krävs att människor och myndigheter samverkar. Det är också viktigt att utbyta kunskaper och tillvarata frivilligt engagemang. Värmdö kommuns brottsförebyggande råd har en bred representation där bland andra Svenska kyrkan, nattvandrande föräldrar, Närpolisen, representanter för skolorna, fritidsgårdsverksamheten, samhällsbyggnadskontoret och socialtjänsten, bostadsbolag och vaktbolag. Rådet träffas minst två gånger om året. Brottsförebyggande rådets mål för 2012 Stora delar av det brottsförebyggande arbetet fokuseras på ungdomar. Brottsförebyggande rådet enas varje år om ett antal mål som rådet ska arbeta för att uppnå. För 2012 är målen: Minskat klotter Minska tillgängligheten till alkohol och narkotika bland ungdomar Välkommen till hästarnas Värmdö! I Värmdö finns det mer än hästar fördelade på cirka 100 hästhållningar/ stall. Vill du veta mer om hästverksamheten i Värmdö så gå in på Att det finns många hästar innebär att du ofta kommer att se och möta hästar på vägarna. Då kan det vara bra att veta ett par saker. Hästen är ett flyktdjur och kan bli lika rädd för en papperspåse i diket som för din bil/mc/barnvagn/ paraply. Hästar reagerar på plötsliga ljud, därför är det bättre (om du kör ett motorfordon) att låta den gå på jämt och lågt motorvarv än att stänga av motorn och sen starta den igen. Kör lugnt förbi hästen och håll avstånd det är du som får stå för kostnaderna om din bil blir skadad. Hästar hör otroligt bra men ser dåligt, säg därför gärna något när du kommer cyklande, Öka tryggheten bland boende i Djurö Stavsnäs Vad kan du göra? Tipsa Polisen: Om du ser ett brott begås, har upplysningar som berör ett brott, vill anmäla ett brott, upptäcker skadegörelse eller har en allmän fråga, ring polisen på telefon Vid pågående brott ring 112. Starta grannsamverkan mot brott: Polisen hjälper din förening eller samfällighet igång med arbetet för att skapa ett tryggt och säker område. Du får kontakt med dem via Nattvandra: På finns telefonnummer och mailadress till vandringsvärdarna i Gustavsberg. Kontaktuppgifter till nattvandrarna på Ingarö finns på: Viktiga telefonnummer Värmdö socialjour når du på Polisen nås på Vid pågående brott gäller 112. Vill du veta mer? Gå in på varmdo.se eller ta kontakt med Brottsförebyggande rådets sekreterare Lisa Coudek på telefon gående, skidande eller annat. Då förstår hästen att du är en människa och inte ett rovdjur. Hoppas du uppskattar att hästarna håller marker och stigar i Värmdö öppna. Hittar du någon hästskit på vägen så ta den gärna, den är fin gödning för dina växter. Vill du ha mer är du välkommen att hämta på stallen. Vill du veta mer om hästar? Hör av dig till: Nätverket Vision Häst Värmdö Foto: Yngve Westerdahl Äventyrsbad Simma och motionera med hela familjen! Varmt välkomna! Tfn Ösby badväg 3 SOMMARPLATSER: Långsides Y-bom Kranlyft VINTERPLATSER: Inomhus varmt Isfri hamn Inomhus kallt Underhåll Utomhus Service Varvsvägen Ingarö l

13 Välkommen till Tandläkare Anders Wahlberg Tel Tandhygienist Marie Ljungberg Tel Tandhygienist Annica Unestrand Tel Allmän Tandvård, Hygienistbehandlingar Vi finns i Gustavsbergs Hamn, Tyra Lundgrens Väg 6 Ansluten till Försäkringskassan Hej, vi heter Gustaf! Vad heter du? 25 glada barn på förskolan Gustaf i Gustavsberg söker nya kompisar. Gustaf ligger i bilfri miljö med nära till bussar och bara 5 minuters promenadväg från centrum. Vi har 6 pedagoger, många aktiviteter i och utanför förskolan och ett nära samarbete med engagerade föräldrar. Hör av dig så berättar vi mer. DIN NISSAN-HANDLARE I NACKA OCH VÄRMDÖ! SERVICE RESERVDELAR HYRBILAR Tel: HEMMESTA C. VÄRMDÖ AUKTORISERAD NISSAN-ÅTERFÖRSÄLJARE Försäljning, reservdelar: Service: VARDAG LÖRDAG (Lördag stängt i Juni-Augusti) SHIFT_the way you move I Värmdö Köpcentrum En mottagning för hela familjen Vi hälsar både nya och gamla patienter ter hjärtligt t välkomna central som ligger i anslutning till mottagningen. Välkomna! Implantat Kirurgi Estetisk tandvård Tandhygienist Allmäntandvård Saknar du tänder eller har protes? implantatkonsultation: n: Ordinarie pris: 905:- Fenix Väg Gustavsberg Tel:

14 Välkommen hem! När broarna blir fler och luften lättare att andas, då vet du att du har kommit hem. Runt omkring dig finns det som lockat oss människor i årtusenden. De spegelblanka vikarna och de stormande öppna haven. Kanske är det just närheten till vattnet som har lockat dig hit. Vi hoppas att du ska hitta det just du söker! Värmdö är en varierad kommun med alltifrån modern tätort till enslig landsbygd och karg skärgårdsmiljö. Här finns mycket att göra och att se. Gör dig en egen upptäcksfärd i kommunen och hitta just ditt smultronställe eller botanisera bland vårt stora utbud på visitvarmdo.se. Än en gång Välkommen till Värmdö! Gustavsberg är skärgårdsstaden som är centralorten för hela Värmdö. Här skrevs det svenska vardagsporslinets historia. Nu är Gustavsberg navet i ett ständigt växande kluster av konst, kultur, design och hantverk. Vägar på land & vatten Kommunikationerna till Värmdö är goda. Flertalet busslinjer tar dig från Slussen och ut till de flesta platser man kan nå landvägen. Där vägarna slutar tar sjötrafiken vid. Waxholmsbolaget kör reguljärtrafik till många av skärgårdens öar året om med utgångspunkt från flera olika platser i Värmdö. Stavsnäs är den största knutpunkten, men även Sollenkroka, Boda, Lillsved och Björkvik trafikeras av Waxholmsbolagets båtar. Under högsäsong kan du även åka med Strömma Kanalbolag från Strömkajen i Stockholm och flera andra lokala aktörer från olika platser på Värmdö. Flera av öarna har mer än en ångbåtsbrygga för på och avstigning. Observera att du i reguljärtrafik måste fälla upp en semafor på din brygga för att båten ska lägga till. Mer information om hur du reser i Värmdö hittar du på visitvarmdo.se, waxholmsbolaget.se och stromma.se.

15 Nämdö är en egen skärgård med många hundra större och mindre öar med en genuin skärgårdsvärld och ett rikt kulturlandskap. Möja är huvudö i en egen skärgård. Det är en genuin skärgårdsmiljö med unika naturupplevelser inom räckhåll. Svartsö är den året-runt-levande ön med det öppna, landskapet i den mellersta skärgården. Välkomna till genuint skärgårdsliv. Djurö. Sommarens fest för hela familjen är Skärgårdsfestivalen på Djurönäset. Men egentligen är hela sommaren en fest på Djurö/ Vindö, dit man bekvämt tar bussen från Slussen. Grinda ligger en timmes båtresa från innerstan. Ett finare mål för dagsutflykten till skärgården är svårt att hitta och båtarna angör Grindas bryggor dagligen året om. Värmdölandet är mycket mer än vatten och öar. Det är närproducerad och ekologisk mat i restauranger och butiker, det är golf och vackra cykelleder. Värmdölandet är absolut skärgård men kryddad med en spännande urban känsla. Värd i Värmdö På ett 50-tal platser runt om i Värmdö finns en informations- och besökarservice som går under namnet Värd i Värmdö. Det är en satsning som startade för tre år sedan och syftar till att boende och besökare i Värmdö ska känna sig trygga, välkomna och välinformerade när de rör sig i eller besöker Värmdö. Läs mer om vad som händer i Värmdö på visitvarmdo.se. Ingarö är Värmdös mest lättillgängliga skärgårdsupplevelse. Ön nås med bil, SL-buss och båt. Vilket färdsätt ni än väljer kommer ni till en ö proppfull av upplevelser, aktiviteter och äventyr. Runmarö kallas Orkidéernas ö eller Författarnas ö. Bägge är lika korrekta och här arrangerar öborna t o m sin egen Nobelfest. Sandhamn är det klassiska utflyktsmålet i den yttersta delen av Värmdös skärgård. Här bjuds guldkantat skärgårdsliv året runt.

16 VI FINNS I HAMNEN Gratis kaffemugg till dig! Välkommen till Värmdö! Ta med annonsen och kom in till oss så får du en handgjord kaffemugg gratis (värde 75kr) som inflyttningspresent. Plus 10 % rabatt på ordinarie sortiment. Välkommen till Butik Gerbera! ButikGerbera Handgjord keramik för kök och matbord INSPIRATION TILL BADRUMMET. Chamottevägen 8, Gustavsberg Välkommen till vårt showroom. Chamottevägen 15. Se öppettider Möjligt att söka gymnasieprogram i hela Stockholms län I Värmdö kommun finns i dag två kommunala och en fristående gymnasieskola som var och en har ett eget programutbud. Hösten 2008 tecknade Värmdö kommun ett samverkansavtal med övriga kommuner i Stockholms län. Syftet med samverkan är att länets ungdomar i mesta möjliga mån ska få sitt förstahandsval tillgodosett. I dagsläget söker Värmdöeleverna till cirka 70 gymnasieskolor, kommunala eller fristående, runt om i Stockholms län. Ett nytt och reviderat samverkansavtal mellan kommunerna har tecknats inför Det gör det möjligt för elever folkbokförda i Värmdö kommun att konkurrera på samma villkor till alla gymnasieutbildningar i hela Stockholms län. Läs mer om gymnasieintagningen på Värmdö gymnasieskolor Värmdö gymnasium, Gullmarsplan, Gustavsbergs gymnasium, Gustavsberg, Värmdö tekniska gymnasium, Gustavsberg, Vuxenutbildning och SFI Värmdö kommun samverkar med sju andra kommuner i länet kring vuxenutbildning. Kommunens egen vuxenutbildning ansvarar Centrum för arbete och studier (CAS). CAS erbjuder även Svenska för invandrare (SFI). Det är genom CAS man ansöker till all vuxenutbildning oavsett var man ska läsa. CAS finns centralt i Gustavsbergs centrum, på Skärgårdsvägen 7. Läs mer på Ungdomsdialog i Värmdö kommun Värmdös förtroendevalda har fastställt att ungdomars inflytande ska öka. Därför arbetar Värmdö kommun med något som heter ungdomsdialog, som görs genom Ungdomsparlament och Ungdomsting. Båda metoderna syftar till att öka ungdomars intresse och förståelse för demokratin, det politiska besluts - fattandet och aktuella samhällsfrågor. Genom Ungdomsting, lokala rådslag och Ungdomsparlament, ges en plattform för en strukturerad dialog med kommunens politiker, som ett inslag inför beslut i kommunen. Var tredje år görs även en uppföljning av den lokala ungdomspolitiken genom LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungkulturhuset Gurraberg Chamottevägen 17, GUSTAVSBERG (bakom vårdcentralen i hamnen) Sallad Kebab Grill Hamburgare Pasta Tel: Ni kan även beställa pizza med glutenfri deg +10: Vi använder alltid färska råvaror Servering Avhämtning Öppettider: Mån fre Lör sön Här finns vi I Gustavsbergs centrum ligger ungkulturhuset Gurraberg. Ungkulturhuset är 1300 kvm stort hus fyllt av möjligheter med fokus på samtidens och framtidens kultur. Verksamheten riktar sig till Värmdös unga mellan 13 och 25 år. Vi erbjuder massor med roliga work - shops och intensivkurser, bland annat i foto, konsten att skriva låtar, musikproduktion, film, dans, DJ och mycket mycket mer. Hos oss finns även möjlighet att genomföra egna projekt och planera workshops, där vi i personalen finns för att coacha och hjälpa unga att förverkliga idéer. Bland annat har vi hjälpt till att arrangera biovisning på Gustavsbergsteatern, kulturfestival, teater och musikspelningar, säger personalen på ungkulturhuset. I huset finns café med scen, biosalong med 24 sittplatser, ateljé med keramikugn, kreativverkstad, danssal med trägolv och speglar, blackbox/dramalokal, replokal, DJ-rum och Kommande annons inspelningsstudio. Alla dessa rum får unga mellan 13 och 25 år boka grattis! I vissa av lokalerna som till exempel inspelningstudion krävs att man gått en kurs där man lär sig utrustningen och tekniken ordentligt innan man kan boka lokalen. Datum för vårens kurser och workshops samt mer info finns att hitta på hemsidan 16

17 Porslinsmuseet en skattkammare vid Farstaviken Gustavsbergs Porslinsmuseum är en skattkammare av keramik i alla former, med omfattande samlingar av konstgods och hushållsporslin från Gustavsbergs Porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporslin alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned. Varje år visas dessutom ett antal tillfälliga utställningar med skiftande innehåll. Kommunalt museum och statliga samlingar I december 2000 träffades ett historiskt avtal mellan Värmdö kommun, Nationalmuseum och Kooperativa Förbundet (KF). Avtalet innebar att KF, som ägde och drev fabriken mellan 1937 och 1987, skänkte den omfångsrika och betydande samlingen vid Gustavsbergs Porslinsmuseum till svenska staten genom Nationalmuseum. Denna samling av konstgods och bruksporslin, som successivt byggts upp under närmare 170 års obruten produktion på samma plats, fick då äntligen en säkrad framtid. Överenskommelsen innebar också att Värmdö kommun övertog ansvaret för verksamheten på Gustavsbergs Porslinsmuseum med utställningar, visningar och programaktiviteter. Mer än föremål I den så kallade Gustavsbergssamlingen har hitintills omkring föremål registrerats, dokumenterats, fotograferats och digitaliserats. Ännu återstår en del registreringsarbete, så troligen finns det mer än föremål i samlingarna vilka tillsammans utgör en omistlig del av det nationella kulturarvet! Under 2012 kommer samlingarna också att bli tillgängliga på Internet, när Nationalmuseums nya databas tas i bruk. Då kommer alla som vill kunna botanisera i de omfångsrika samlingarna med hjälp av några knapptryckningar. Se länken på museets hemsida! Utställningar med många klassiker I basutställningarna visas ett generöst urval ur samlingarna av såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporslin ur porslinsfabrikens långa historia. I utställningen Från handfat till kungavas kan man bland annat beundra 1800-talets många pampiga prakturnor som visats på de stora utställningarna världen runt, från överdådiga majolikapjäser till kitchsiga parianfigurer. Här finns också mängder med fina exempel på bruksporslin, med kända och okända dekorer bland de mer kända dekorerna märks Blå Blom, Allmoge och Blue Willow. När man sedan går vidare i utställningen så möter man 1900-talets Gustavsberg. I Studiorummet finns många exempel på det unika konstgodset från den berömda G-studion, som grundades Här visas bland annat Berndt Fribergs eleganta stengods, Kåges mer rustika Farstagods och Anders Liljefors surrealistiska skulpturer. I avdelningen Muggar och ställ hittar besökaren en sanitetshistorisk miniutställning, som uppmärksammar Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik. I det sista rummet, med utställningen Från Arbetareservis till Nobelservis, kan vi följa utvecklingen från 1917, året då Hemutställningen ägde rum och Wilhelm Kåge började som konstnärlig ledare, fram till början av 1990-talet då fabriken slutligen lades ned. Här brukar de flesta besökare känna igen sig här finns en mängd exempel på de många klassiker som skapades av fabrikens kända formgivare, till exempel Wilhelm Kåges Arbetareservis och den populära Pyro, Stig Lindbergs epokgörande Terma och den älskade Berså, Lisa Larsons ABC-flickor och Karin Björquists Nobelservis, Heja Sverige-pottan av Margareta Hennix och mycket annat. Även här finns det förstås många goda exempel på unikt konstgods, med Kåges Argenta och Stig Lindbergs fajanser, med mera. Varje år visas också ett antal temporära utställningar av skiftande omfattning, karaktär och innehåll. Under 2013 visas under våren Porslinsrederiet, som handlar om porslinsfabrikens eget rederi, som i mer än 100 år bedrev trafik med små och stora fartyg i skärgården och på Nordsjön. Till sommaren satsar vi stort på FIKA, en utställning som kommer att kretsa kring en i grunden mycket svensk företeelse, som nu också fått uppmärksamhet utomlands. Till hösten planerar vi en utställning med den danske keramikern Jørgen Haugen Sørensen, en av Danmarks mest kända keramiker. För mer info, besök vår hemsida: DIN SKADEVERKSTAD Låt oss ta hand om din bil Försäkringsskador Plåt & lackering Bilglas stenskottsrep Soldatvägen 15 Mitt emot bilprovningen i Lännersta 17

18 Sociala tjänster i Värmdö Socialtjänstens uppgift är att ge service till människor som på grund av exempelvis funktionsnedsättning, sociala eller ekonomiska problem är i behov av hjälp och stöd. Stödet ska utformas med hänsyn till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Socialtjänsten har också ansvar för att ge barn och unga det stöd och det skydd de behöver. Socialtjänstens verksamhet är en politiskt styrd organisation och bedrivs med stöd av lag - stiftning som exempelvis socialtjänstlagen. Ansvaret för barn, unga, personer med behov av ekonomiskt bistånd, med missbruk, socialpsykiatri, flyktingar och personer som är funktionshindrade ligger på socialnämnden och ansvaret för verksamheter för äldreomsorg ligger på finansieringsnämnden för äldreomsorg. För mer detaljerad information och kontaktuppgifter, se under Invånare Familj och omsorg. Där hittar du även kontaktuppgifter till respektive enhet. Du kan även ringa växeln, Socialjour Om du har ett akut ärende efter kontorstid, kvällar och helger kontakta socialjouren på telefon Begär socialjouren i Värmdö. Insatser för barn, ungdomar och vuxna En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att i nära samarbete med barnets familj se till att barn får det skydd och det stöd de behöver. Vi engagerar släkt, närstående och andra samverkansparter och försöker i första hand att hitta lösningar i barnets och familjens närhet. Vi arbetar även med förebyggande verksamhet bland barn och ungdomar och samarbetar bl.a. med polis, skola samt med kultur och fritid. Barn som far illa Är du orolig för ett barn eller en ungdom kan du kontakta oss. Barn- och familjegruppen arbetar med barn 0 11 år och deras familjer. Ungdomsgruppen arbetar med barn och ungdomar mellan år och deras familjer. Vi utreder barns och ungdomars behov av skydd och stöd samt föräldrars omsorgsförmåga. Vid behov erbjuder vi insatser till barnet och familjen. Barn- och ungdomsjouren, kontorstid , kvällar och helger se Socialjour. Barncentrum Barncentrum är en samverkan mellan socialtjänst, polis och åklagare för att förbättra utredningar kring barn som varit utsatta för våld i nära relation. Centrumet ligger granne med Nacka polismästardistrikt i Nacka strand. Försörjningsstöd vid tillfälliga ekonomiska problem Enheten Arbete och försörjning arbetar med personer som har försörjningssvårigheter och andra ekonomiska problem. Målet är att den enskilde ska klara sin försörjning själv och kunna leva ett självständigt liv. Den som inte kan klara sin försörjning själv och som bor eller vistas i kommunen, kan ansöka om ekonomiskt bistånd, s.k. försörjningsstöd/socialbidrag. Beroendegruppen Beroendegruppen arbetar med vuxna personer med någon form av missbruk: alkohol, narkotika, läkemedel, spel, medberoende m.m. Till Beroendegruppen kan enskilda eller familjer vända sig för att ansöka om olika insatser i enlighet med socialtjänstlagen och Värmdö kommuns riktlinjer. Du är också välkommen att ta kontakt om du är orolig för någon annans missbruk. Vårdnadsfrågor, adoptioner Socialkontorets Familjerättsgrupp handlägger ärenden som rör faderskap, umgänges- och vårdnadsfrågor och adoptioner. Familjerättsgruppen kan erbjuda samarbetssamtal till föräldrar i frågor som rör boende, vårdnad och umgänge av barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. MST- intensiv öppenvårdsbehandling på hemmaplan MST-teamet arbetar med ungdomar år som har allvarliga beteendeproblem som skol - svårigheter, kriminalitet, våld, aggressivitet och som bryter mot regler i familjen och samhället. Behandlingstiden är tre till fem månader. Ansökan om behandling görs till Ungdomsgruppen. Annan rådgivning och hjälp Beroendemottagningen Beroendemottagningen erbjuder information, rådgivning, individuella samtal, gruppsamtal, avgiftning i öppenvård, provtagning och drogkontroll samt stöd till anhöriga. Mottagningen arbetar utifrån frivillighet från den enskilde. Budget- och skuldrådgivning Erbjuder olika typer av råd och stöd när det gäller hushållsekonomi och skulder. Det kan vara hjälp att upprätta hushållsbudget, stöd till förändring av konsumtionsmönster, hjälp med kontakter och förhandlingar med fordringsägare, hjälp med kontakter med myndigheter som Kronofogdemyndigheten m.fl. En viktig uppgift är att ge information, råd och stöd i samband med skuldsanering. Familjerådgivning Rådgivning till par, familjer och andra som har samlevnadssvårigheter. Värmdö kommun erbjuder kundval och du kan välja mellan tre anordnare som har avtal med kommunen; Attendo Individ- och familj AB, Kajsa Kanrell Consulting AB och Söderstöd AB. Hamnen en mottagning för barn, unga och föräldrar Hamnen är en öppen mottagning i samverkan mellan socialtjänst och vårdcentralen i Gustavsberg. Dit kan barn, unga och föräldrar vända sig för råd, stöd och behandling. Det kan handla om konflikter i hem och/eller skola eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Hamnen erbjuder stödsamtal, gruppbehandlingar, individuella behandlingar, pedagogbedömning, föreläsningar och föräldragrupper som KOMET. Kommunal hyresgaranti Om du har svårt att få förstahandskontrakt på grund av betalningsanmärkningar kan kommunen ge hyresgaranti. Krissamtal för barn och unga Trappan Kvinnojouren i Nacka Värmdö erbjuder i samverkan med Värmdö och Nacka kommun krissamtal för barn som upplevt våld i en nära relation. Krissamtalen är enligt en modell, Trappan, som utvecklats av Rädda Barnen. Barn som upplevt våld i familjen har egna behov och ett eget perspektiv som inte alltid överensstämmer med de vuxnas. Samtalen är en första krishjälp och ingen terapeutisk behandling. Trappansamtal vänder sig till barn mellan 4 och18 år. Samtalen är kostnadsfria. Kvinnojouren i Nacka Värmdö Socialkontoret i Värmdö kommun har ett särskilt avtal med kvinnojouren i Nacka Värmdö vilket innebär att de ger särskild service till kommunens medborgare. Om du lever i en relation med våld är du välkommen att ta kontakt med Nacka Värmdö kvinnojour. Samtalsgrupper för kvinnor Kvinnojouren anordnar samtalsgrupper för kvinnor som lever eller har levt i en relation där våld eller hot förekommer. Det är kostnadsfritt att delta och tolkstöd kan erbjudas. Arbetet sker i samverkan med Värmdö och Nacka kommuner. Alternativ till våld (f d Mansmottagningen) i Nacka Värmdö Om det förekommer fysiskt eller psykiskt våld i din familj så kan du ta kontakt med mottgningen Alternativ till våld i Nacka-Värmdö. De erbjuder stöd och behandling för dig som använder våld i din relation till din partner eller till dina barn. Du som blir utsatt för våld kan också ta kontakt för att diskutera hur du ska göra. Polarna Värmdö Värmdöpolarna är en mobil grupp som består av 16 ungdomar i åldern år som tillsammans med vuxna arbetsledare arbetar för att förebygga drogmissbruk och brott. Värmdöpolarna har en minibuss och är där ungdomar rör sig på helgkvällar. Jourtelefon helger: Samtalsgrupper för barn till missbrukare Ungdomsmottagningen ansvarar för verksamheten, som riktar sig till barn som kommer i kontakt med missbruk i sin uppväxtmiljö. Grupperna är för barn mellan 7 och 18 år som bor i Värmdö och Nacka. Grupperna är kostnadsfria och åldersindelade. Stödcenter för unga brottsutsatta Stödcenter för unga brottsutsatta är ett samarbete mellan socialkontoret och närpolisen i Värmdö och riktar sig till ungdomar år, som blivit utsatta för brott. Stödcentret syftar till att ge ungdomar stöd och hjälp för att bearbeta den kränkning som brottet inneburit och förbereda dem för den fortsatta polisutredningen och en eventuell rättegång. Ungdomsmottagningen En öppen mottagning där ungdomar upp till 23 år kan få rådgivning och annan hjälp av barnmorskor och kurator i frågor som rör sex och samlevnad, droger mm. Insatser till personer med funktionsnedsättning För information kontakta enheten för funktionsnedsättning, Bostad med särskild service för vuxna I kommunen finns åtta gruppbostäder för vuxna med utvecklingsstörning varav en är privat. Två finns i Hemmesta och de övriga i Gustavsberg. Dessutom en gruppbostad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det finns ett antal särskilt anpassade bostäder för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, samt servicelägenheter. Bostadsanpassningsbidrag Detta bidrag kan beviljas för att anpassa bostaden med hänsyn till din funktionsnedsättning. Daglig verksamhet För personer i yrkesverksam ålder som har rätt att söka insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns möjlighet till daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är anpassad utifrån deltagarnas behov. Färdtjänst och riksfärdtjänst Kommunen ansvarar för färdtjänst för funktionsnedsatta under 65 år, kontakta Kommuntorget, tel: Riksfärdtjänst kan beviljas dig som till följd av en stor och varaktigt funktionsnedsättning måste resa utanför länet på ett särskilt kostsamt sätt eller inte kan resa utan ledsagare. Parkeringstillstånd Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter och kan beviljas dig som är svårt rörelsehindrad och har utpräglade gång - svårigheter. Kontakta Kommuntorget, tel: Psykiskt funktionshindrade Har du en psykisk funktionsnedsättning kan du få hjälp med boende och sysselsättning. I kommunen finns bland annat stöd i eget boende, rehabiliteringslägenheter. Träfflokalen finns i Gustavsberg och arbetsrehabilitering/sysselsättning finns i Hemmesta. Stöd till svårt funktionshindrade Om du är svårt funktionsnedsatt och har ett mycket omfattande omvårdnadsbehov har du rätt till särskilda insatser i form av stöd och service. Tanken är att du och dina anhöriga ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, trots funktionsnedsättningen. Du kan till exempel få hjälp med ledsagarservice, personlig assistans, kontaktperson, daglig verksamhet eller bostad med särskild service. För mer information kontakta biståndshandläggarna. Trygghetslarm För att känna trygghet i din bostad kan du beställa ett trygghetslarm. Med ett sådant larm kan du få kontakt med personal dygnet runt. Övrigt stöd Om du inte har rätt till insats enligt LSS på grund av omfattande omvårdnadsbehov men ändå behöver stöd och hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan du få hjälp i form av till exempel boendestöd, ledsagning/avlösning och kontaktperson enligt socialtjänstlagen. Är du intresserad av att hjälpa till? Kontaktpersoner och familjehem Vi behöver kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem till barn och ungdomar. Det kan exempelvis gälla stöd till barn med funktionshinder eller föräldrar som behöver avlastning. Kontakta Familjevårdsgruppen, Arbetsträning Har du ett företag eller är aktiv i en förening där det finns tid och bra arbetsuppgifter för personer som på ett mjukt sätt behöver komma ut i arbetslivet? Hör av dig till Eva Barnes Sundqvist tel:

19 Valfrihet för hjälp i hemmet Foto: Bildarkivet I Värmdö kommun finns flera vägar till hjälp i hemmet. Du kan få hemtjänst via kommunen, utförd av den kommunala hemtjänsten eller av ett godkänt privat hemtjänstföretag. Du kan också själv anlita ett företag som erbjuder så kallade hushållsnära tjänster, då har du möjlighet att få nedsatt kostnad genom RUT-avdraget med upp till 50 procent. Hemtjänst söker man hos kommunens enhet för bistånd äldre om över 65 år, eller hos enheten för bistånd funktionshinder om du är under 65 år. Har man fått beslut på att man får hemtjänst så kan man välja om man vill ha den kommunala hemtjänsten eller om man vill ha någon av de sju privata utförarna av hemtjänst. Priset man betalar är detsamma oavsett vad man väljer. Man kan byta till en annan utförare när man vill. Om man inte kan eller vill göra ett aktivt val av hemtjänstutförare så kan man kryssa i på ansökan att man välja att göra ett ickevalsalternativ. Detta innebär att man då får den utföraren som är på tur efter ett förutbestämt system där alla hemtjänstutförare som är godkända enligt Äldreomsorg Äldreomsorgen ansvarar för olika former av omsorg, service och vård till personer över 65 år. Målet är att äldre tryggt ska kunna bo kvar i sitt eget hem även vid sjukdom och funktionsnedsättning. Kommunen erbjuder vård och omsorg dygnet runt, i samverkan med landstingets hälso- och sjukvård. Har man så stora och omfattande behov av vård och omsorg att man inte kan bo kvar hemma erbjuder kommunen särskilt boende. Där ingår omsorg samt hälso- och sjukvård dygnet runt. Följande insatser kan fås efter särskild ansökan: Hemtjänst Dagvård Särskilt boende Trygghetslarm Färdtjänst och riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Parkeringstillstånd Lov finns med. Den kommunala utföraren bedriver hemtjänst på alla öar i skärgården. För personer bosatta på fastlandet som behöver hjälp nattetid är det den kommunala hemtjänstutföraren som utför dessa insatser. De privata utförarna av hemtjänst erbjuder utöver den biståndsbedömda hemtjänsten också så kallade hushållsnära tjänster. Det kan till exempel vara snöskottning, storstädning, trädgårdsskötsel eller matlagning i hemmet. Dessa tjänster får man betala själv, men det finns möjlighet att använda sig av så kallat RUT-avdrag, det vill säga man får betala halva timpriset upp till ett visst belopp. Hushållsnära tjänster kan också vara en möjlighet till stöd och hjälp i hemmet om man inte har så stora behov eller om man inte vill blanda in kommunen. Kommunen erbjuder också: Anhörigstöd Rådgivning och stöd vid demenssjukdom Öppen seniorverksamhet Fixartjänst Syn- och hörselinstruktör Uppsökande verksamhet Trygghetsboende för äldre (via bostadsförmedlingen) För mer information kontakta kommunens växel alternativt se kommunens hemsida. DRICKER DU FÖR MYCKET? På Beroendemottagningarna i Gustavsberg kan du få råd och stöd i frågor kring alkohol- eller drogproblem. Vid behov hjälper vi dig att finna rätt form av behandling eller annan insats. På mottagningarna arbetar alkohol- och drogrådgivare, kuratorer, sjuksköterskor och läkare. Är du anhörig till någon som har missbruksproblem finns det också stöd för dig på mottagningarna. Vi har tystnadsplikt och du kan söka helt anonymt till oss om du så önskar. Ring mottagningen i din kommun. Välkommen till Folktandvården Värmdö När vi får in sena återbudstider kan du fynda och få en undersökning till halva priset, 300 kr! Läs mer på vår hemsida under Sista minuten. Folktandvården Gustavsberg Skärgårdsvägen Folktandvården Djurö Stockholms läns sjukvårdsområde Nacka RehabCentrum Nacka Närsjukhus Nacka RehabCentrum bedriver specialiserad rehabilitering inom ett flertal områden. Vår specialiserade rehabilitering erbjuds i första hand Dig som bor i Nacka och Värmdö kommuner. Viss rehabilitering sker i team. Logoped Hjärtrehabilitering Lungrehabilitering Lymfödembehandling Neurologisk rehabilitering Reumarehabilitering Reception Fax Se Vårdguiden VÄRMDÖ BEROENDEMOTTAGNING Gamla Landstingshuset, Skärgårdsvägen 7 Tel Nacka RehabCentrum Nacka Närsjukhus Öppettider: Mån/Ons/Tors Tis , Fre Vi arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdens förvaltning 19

20 Välkommen att hitta din förening Är du intresserad av att komma i kontakt med någon förening för din hobby, specialintresse eller för att driva samhällsutvecklingen i någon särskild riktning? Troligen är den föreningen du söker med i Värmdö föreningsråd Rådet för lokal utveckling och vi hjälper dig att hitta rätt. Kommunens priser och stipendier Varje år, i samband med Nationaldagsfirandet, delar Värmdö kommun ut en rad stipendier och priser. Här nedan hittar du alla välkommen att själv söka stipendium eller nominera någon som du tycker förtjänar ett pris. Barn- och ungdomsledarpris Pris för insatser till barn- och ungdomsledare i Värmdö kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagaren, som får kronor. Värmdö kommun har möjlighet att dela ut ett barn- och ungdomsledarpris till barn- och ungdomsledare eller förening/sektion för insatser inom idrotts- och ungdomsverksamheten i Värmdö kommun. Priset är på sammanlagt kronor. Barn och ungdomsledarpriset utdelas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. Kulturstipendier Kultur- och fritidsnämnden i Värmdö delar ut kulturstipendier till person eller grupp som är Sök stipendium själv eller nominera någon till ovanstående priser senast den 31 mars varje år. På finns blanketter. Ansökan/nomineringen skickas till Värmdö kommun, Gustavsberg. Märk kuvertet med det stipendium/pris det gäller. Årets Värmdöbo Årets värmdöbo är ett kommunalt pris som instiftades Prissumman är kronor och priset delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni. Årets Värmdöbo utses i två omgångar, med start i mars/april. Den första omgången gäller nomineringar och den andra gäller att utse pristagaren bland de finalister som juryn valt ut. bosatt eller verksam i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Välkommen att söka senast 31 mars, Kulturstipendium kr Stipendium för verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film eller annat kulturellt område. Ungdomskulturstipendium kr Stipendium till dig mellan 18 och 25 år med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Miljöbelöning Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar ut en miljöbelöning på kronor till dig eller din grupp som ideellt verkar för en god miljö. Skönhetspris Skönhetsrådet i Värmdö har till uppgift att vara rådgivande till kultur- och fritidsnämnden i frågor som rör Värmdö kommuns offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller kommunens övriga skönhets- och naturvärden. Skönhetsrådet delar ut också Värmdö kommuns skönhetspris. Senast det delades ut var 2009 då det tilldelades Anders Wågberg, Maria Wågberg samt Stefan Persson för deras engagerade arbete med att iståndsätta, vårda och utveckla en del av Värmdös kulturlandskap. Vid Malma har dessa iståndsätt ett ca 300 hektar stort område med igenväxt åker- och betesmark. Skogens brynzoner har gallrat varsamt och värdefulla träd friställs och strandängar öppnas upp. GUSTAVSBERGS TRAFIKUTBILDNINGAR AB Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg Vi arbetar aktivt för att främja och ytterligare utveckla det rika föreningslivet i Värmdö med det långsiktiga målet att Värmdö ska vara en av de bästa kommuner att leva i där vi bryr oss om varandra, miljön och omgivningen helt enkelt en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. Vi arbetar med föreningsservice och för att hjälpa lokala utvecklingsgrupper/föreningar med projektidéer och stötta dem i utvecklingen av dessa. Vi arbetar med arbetsträning för den som står långt från arbetsmarknaden av olika skäl och de arbetar bland annat med vår secondhandbutik DONA som finns på Gustavsbergs - vägen 2, Kullen, Gustavsberg, se Varje år anordnar vi Nationaldagsfirande tillsammans med kommunen Varje september bjuder vi in till Förenings - dagar med höstmarknad. Föreningsrådet bildades 2003, idag är 120 st medlemmar av Värmdös cirka 300 föreningar. Samlat föreningsregister Värmdö Föreningsråd håller ett föreningsregister. Alla kan vara med i föreningsregistret: vägföreningar, vägsamfälligheter, villaföreningar, tomtägarföreningar, studieförbund, politiska föreningar, pensionärsföreningar, ungdomsföreningar, båtklubbar, idrottsföreningar, kulturföreningar, föreningar för handikappade, ekonomiska och kooperativa föreningar. Projekt Värmdö Föreningsråd arbetar aktivt med arbetsmarknadsfrågor och är sedan 2009 anordnare för regeringens jobb- och utvecklings - garanti fas3, vilket innebär att VFR kan erbjuda praktik och rehabiliteringsplatser för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. VFR räknas också som ett av landets 210 sociala företag. Vi arbetar tillsammans med nätverket Vision Häst Värmdö med att utveckla aktiv meningsfull dagligverksamhet i stall, kallat Stallkraft, för den som har ett funktionshinder och omfattas av LSS eller SOL. Se Vi har stor kunskap om vilka möjligheter det finns att söka stöd för den idé/verksamhet du brinner för. Hör av dig till oss! Vi behöver ta del av din kunskap, dina frågor. Du och din förening behöver kanske Värmdö Föreningsråd Rådet för lokal utveckling. Du når oss på , e-post: hemsida: Plannja Takpannor. Ett klokt val. Ditt tak måste ha bästa kvalitet för att år efter år klara de påfrestningar som väder och vind utsätter det för. Plannja Takpannor är vackra, funktionella och lätta att lägga. Välj bland flera lätta takpannor i stål eller aluminium. Den effektiva färgbeläggningen både skyddar och förskönar. Plannja Royal 500. Stålpannan med marknadens kraftigaste beläggning och vacker, sträv yta. ETT KLOKT RÅD. BESÖK TAKEXPERTEN I BUTIKEN. Plannja Takavvattning. Marknadens bredaste sortiment som passar alla tak och takbeläggningar. Från kompletta byggsatser med rännor och rör till små, kloka detaljer. Sälls Plåtindustri AB Grundat 1939 Medlem i SAF PLR Älggårdsvägen 6 Grisslinge, Värmdö Tel:

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022

Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 2013-08-15 Handläggare Peter Fahlander Kundvals- och finansieringsavdelningen Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022 Innehåll Sammanfattning... 2 Förskoleplatser 2013 till 2022... 2 Förskoleplatser

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

VÄRMDÖ GUSTAVSBERG LOKALFAKTA. Ekobacken

VÄRMDÖ GUSTAVSBERG LOKALFAKTA. Ekobacken VÄRMDÖ GUSTAVSBERG LOKALFAKTA Ekobacken Fastighetsbeteckning: Gustavsberg 1:7 (öster om Värmdö marknad) Ekobacken Gustavsberg Fastighetsyta: 1 000 m 2 till 26 000 m 2 Tillträdesdatum: 2011 Kontakt: JM

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Värmdöbor Kontaktcenter ger information & service Har du frågor som rör kommunen men vet inte riktigt vem du ska vända dig till? Välkommen att ringa Kontaktcenter

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Yttrande över trafikförändringsremiss T18

Yttrande över trafikförändringsremiss T18 2017-04-04 Handläggare Patrik Stenberg Samhällsbyggnadsavdelningen 2017KS/0164 Stockholms läns landsting registrator.tf@sll.se Yttrande över trafikförändringsremiss T18 Värmdö kommun har beretts tillfälle

Läs mer

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman 2015-03-05 Handläggare Ewa Norrström Avdelning styrning och kvalitet 15UTN/155:1 Skolinspektionens dnr31-2015:818 Skolinspektionen Registrator Box 23 069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan till Skolinspektionen

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder

Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder 2016-02-17 Handläggare Jenny Lönngren Jenny Danielsson Kultur- och fritidsavdelningen 15KOFN/043 Framtidens mötesplatser för unga förslag på åtgärder Förslag till beslut 1. Kommunikations-, inflytande-

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter

MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter MATAVFALLSINSAMLING i företag och verksamheter VARFÖR SAMLAR VI IN MATAVFALL? I maj 2012 antog regeringen ett nytt nationellt mål som innebär att 50 procent av matavfallet ska sorteras ut och behandlas

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION

FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN TYRESÖ KOMMUN KORTVERSION TYCK OM TYRESÖS FRAMTID IGEN! Hur ska det vara att leva i Tyresö kommun år 2035? Många Tyresöbor har tyckt till om det och mycket annat under den

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Scenkonst förskolan. Höst 2014

Scenkonst förskolan. Höst 2014 Scenkonst förskolan Höst 2014 Förskoleföreställningar Välkomna till en spännande och rolig scenkonsthöst! Vi får bl a möta busiga musiker på vift i tonernas underbara värld, Nasse som hittar en stol, den

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Året i korthet 2012 1

Året i korthet 2012 1 Året i korthet 2012 1 Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp Tack vare ett samarbete med Österåkers grannkommuner, kommer Roslagsbanan att rustas upp. I det här formatet berättar vi om året

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen!

Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Nu ska du sortera matavfall i Gröna Påsen! Dina matrester blir biogas och biogödsel Av alla sopor du slänger är nästan hälften matrester, det kan vara till exempel potatisskal, fiskben eller kaffesump.

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10

Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 1 (2) Designdialog Pärlan & Granhyddan Workshop 1 2012-10-10 Plats: Bedinge Golfklubb Tid: 18.00 20.00 Som en del i arbetet med utvecklingen av området kring Pärlan och Granhyddan arrangerar kommunen designdialogen.

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter

Kommunens fem ledord. Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Kommunens fem ledord Växande Hållbarhet Närhet Upplevelser Möjligheter Vi växer för en hållbar framtid Hållbarhet handlar om både ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. Vi kan växa befolkningsmässigt,

Läs mer