NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor"

Transkript

1 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Värmdöbor

2 Kontaktcenter ger information & service Har du frågor som rör kommunen men vet inte riktigt vem du ska vända dig till? Välkommen att ringa Kontaktcenter eller besöka oss i kommunhuset på entréplanet så hjälper vi dig tillrätta. I kommunhuset kan du hämta broschyrer, använda datorer, titta på pågående utställningar och dricka en kopp kaffe. Du får information i olika frågor och vi hjälper dig att komma i kontakt med sakkunniga handläggare i organisationen. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga service. Exempel på service som Kontaktcenter tillhandahåller: Generell information om kommunens service och verksamhet Hjälp med kommunens självservice Information och vägledning vid bygg och miljöfrågor Renhållningsinformation Ta emot synpunkter om verksamheten Information om borgerlig vigsel och begravning Väg- och trafikupplysning Information om kommunala beslut Utställningar Utlämning av allmänna handlingar och protokoll Turistinformation Du når Kontaktcenter på telefonnummer och i kommunhusets entré, Skogsbovägen Öppettider: Måndag onsdag 8 17 Torsdag 8 19 Fredag 8 17 Mer information hittar du på kommunens hemsida Välkommen till Värmdö! Välkommen till kommunen med öar, som sträcker sig från yttersta havsbandet ända in till Gustavsberg. Det är en unik och omväxlande värld som nu väntar och som erbjuder de bästa möjligheterna för både aktiv och avkopplande fritid. I Värmdö är det trivsamt, underbart och tryggt för både gammal och ung. Gustavsberg är centralorten där det svenska vardagsporslinet skrev historia i början av 1800-talet. Säkert har du ätit på, njutit av eller på annat sätt brukat porslin härifrån. Idag är Gustavsberg navet för konst, kultur, design och hantverk och allt detta utvecklas hela tiden. Utöver centralorten erbjuder Värmdö fantastisk natur och skärgård, som måste ses och upplevas och som är svår att beskriva rättvist i ord. Kommunens befolkning har ökat kraftigt under senare år och prognosen är att Värmdö fortsätter växa befolkningsmässigt. Många väljer Värmdö för att bo nära naturen och med stor -staden inpå knuten. Kommunen är till stora delar en glesbygd med allt vad det innebär av speciella förutsättningar. I ytterområdena finns många fritidshus som blir permanenta bostäder och i redan befintliga centrumområden förtätas det genom nybyggnation. Detta sammantaget ställer stora krav på den kommunala verksamheten för att kunna erbjuda och ge god service. Utvecklingen i Värmdö av social välfärd, ekonomi och miljö ska ske i balans med dom resurser som finns och utifrån vad naturen tål och bygga på att resurser brukas utan att förbrukas. Jag hoppas att du funnit din plats på jorden och kommer att trivas i vår fina kommun. Jag hoppas också på att du kommer att engagera dig i vår kommun och dess utveckling. Det finns en mångfald av föreningar och samfälligheter här som ger dig möjligheter. Än en gång välkommen till ditt nya hem, till en attraktiv kommun att vistas, bo och arbeta i, till ett liv nära naturen, skärgården och stor-staden. Välkommen till Stockholms stoltaste skärgård Värmdö! Monica Pettersson (M) Kommunstyrelsens ordförande Kommunfakta Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan (438 kvadratkilometer). Kommunen består av cirka öar. Centralort är Gustavsberg, som ligger 20 kilo - meter från Kungliga slottet i Gamla Stan. Kommunen har en ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år och medelåldern är 38,4 år. Antal invånare: ca (per den 31/ ) Kvinnor: Män: Skatt: 32,18 Kommunalskatt. 20,08 kr Landstingsskatt: 12,10 kr De största arbetsgivarna är Värmdö kommun, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Värmdö Bygg AB och Coop. I Värmdö finns ca fritidshus och vår befolkning växer till drygt invånare under sommarhalvåret. Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Camilla Grener. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan kommunikationsavdelningen i Värmdö kommun och Storstadspress AB. Omslagsfoto: Bo Lindh. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden december 2013 november 2014 i Värmdö kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2013, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 67 2

3 Värmdö skärgårdens mötesplats Värmdö är sedan 20 år en av Sveriges snabbast växande kommuner. Kommunen utgörs helt och hållet av öar, över hela , och ligger i hjärtat av Stockholms skärgård. Värmdö har en rik kulturhistoria och ett varierande skärgårdslandskap med kända öar som Sandhamn, Runmarö, Möja och Grinda samt ett 40-tal naturreservat. Namnet härstammar förmodligen från Vindö ström som var en av de viktigaste farlederna i äldre tid. Denna ström var känd för att hålla sig öppen länge vintertid, vilket ordet värmd sannolikt syftar på. Vårt kommunvapen går i blått, rött och silver och består av två porslinsbrännugnar på röd stam/eld och den blå färgen symboliserar himmel/havet. Motivet syftar på porslinsindu - strin på orten och två porslinsbrännugnar som användes där. Vår vision om framtiden Skärgårdens mötesplats - det är Värmdös vision som tar sikte på utvecklingen fram till 2030 och som beskriver vardagslivet i Värmdö ur ett brett perspektiv med fokus på miljö- och klimat - frågor. Vision Värmdö 2030 har sin utgångspunkt i fem olika teman: Vi möter framtiden Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen Visionen tar upp hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv där miljö- och klimatfrågorna är tongivande. Allt mellan himmel och hav, året om Värmdölandet och öarna utanför har alltid varit ett skafferi för stockholmarna. Och idag åker matmedvetna stockholmare till Värmdö för att handla närodlat, ekologiskt och smakrikt. Flera av Värmdös restauranger och lanthandlare köper också varor av lokala odlare och upp - födare. Utöver det erbjuder vi fantastiska miljöer och upplevelser. Bli turist i din egen kommun ta en tur till Gustavsbergs hamn och gör ett besök på Porslinsmuseet, någon av outletbutikerna eller varför inte passa på att besöka konsthallen Artipelag? Om du hellre njuter av natur och miljö så bjuder Värmdö på både vandringsleder och naturreservat. Året om kan du som bor och besöker Värmdö välja ur en lång och innehållsrik upplevelsemeny med säsongens favoriter. Du hittar mer om Värmdös sevärdheter och upplevelser på sidan 14 15, Upplev Värmdö. Du kan också läsa mer om vad vi kan erbjuda på visitvarmdo.se Foto: Bo Lind Så styrs Värmdö kommun Värmdö kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommun - styrelse samt nämnder och styrelser. Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och är öppna för allmänheten. Sammanträdena webbsänds även på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens, och stora delar av övriga nämnders och styrelsers, sammanträden är offentliga. Information om vilka ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde, och vilka av dessa som är offentliga, framgår av kallelsen till sammanträdet som publiceras genom kommunens hemsida. Värmdö kommun styrs sedan valet 2010 av en koalition mellan moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Kommunfullmäktige i Värmdö kommunens motsvarighet till Sveriges riksdag består av 51 ledamöter och 29 ersättare. 22 av dessa ledamöter är 22 kvinnor. Kommunstyrelsen Närmast under kommunfullmäktige i den poli - tiska organisationen finns kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet, ekonomi och centrala administration, planering, fastighetsförsörjning och näringsliv. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnden är myndighetsnämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygg - lagen avseende bland annat tillstånd för bygglov, rivningslov, marklov samt tillstånd och tillsyn enligt miljöbalken. Utbildningsstyrelse Utbildningsstyrelsen har ansvar för den kommunala verksamheten inom skollagsstyrd verksamhet, bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola samt restaurang- och måltidsservice. Vård- och omsorgsstyrelse Vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar för verksamhet i kommunal regi av vård- och omsorgstjänster samt rehabilitering och service. Socialnämnd Nämnden ansvarar bland annat för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen samt för stöd till funktionshindrade. Nämnden ansvarar även för introduktion av flyktingar till kommunen liksom för vissa arbetsmarknadsfrågor. Samhällsplaneringsnämnd Samhällsplaneringsnämnden samordnar frågor som rör samhällsbyggnad och behandlar ärenden om markexploatering, områdesplaner, tra- fik, renhållning, VA-verksamhet samt gatu- och parkfrågor. Kultur- och fritidsnämnd Nämnden ansvarar för kommunen fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, motionsspår, leder och anläggningar samt kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens konstnärliga utsmyckning liksom för vägnamnsfrågor. Finansieringsnämnd för äldreomsorg Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bland annat socialtjänstlagen avseende stöd till äldre, färdtjänst, bostadsanpassningsbidrag. Finansieringsnämnd för utbildning Nämnden ansvarar för medborgarnas rätt till förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasie - skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt skollagen. Nämnden godkänner och har tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. Krisledningsnämnd Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en händelse som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och därför kräver skyndsamma insatser av kommunen. Överförmyndarnämnd Värmdö kommun har sedan 2011 en gemensam överförmyndarnämnd med Vaxholms stad. Nämnden utövar tillsyn, överförmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Valnämnd Valnämnden ansvarar för genomförande av de allmänna valen och folkomröstningar i Värmdö kommun. De kommunala bolagen Värmdö kommun har fyra kommunala bolag som är helägda kommunen. Bolagen styrs av en VD och en politiskt tillsatt styrelse. Värmdö bostäder AB äger och förvaltar cirka hyreslägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö. Värmdö hamnar AB äger, förvaltar och vidareutvecklar hamnanläggningar med tillhörande fastigheter och verksamheter i Värmdö. Gustavsbergsbadet AB svarar för driften och utvecklingen av simhallen i Gustavsberg. Gustavsbergs Porslinsmuseum AB ansvarar för driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum. 3

4 TRAFIK & MILJÖ Foto: Trafikverket/Dissing + Weitling Bra kollektivtrafik för pendlare 30 minuter till Stockholm är ingen myt utan verklighet för många boende i Värmdö. Så ska det vara även i framtiden. Många söker sig till Värmdö för att bo i skärgårdsmiljö på bekvämt avstånd från storstad och arbete. Kollektivtrafiken från Värmdö baseras på direktbussar som har eget körfält på väg 222, och därigenom når Slussenterminalen och Stockholm snabbare än kollektivtrafik från de flesta andra orter i regionen med ett motsvarande avstånd till city. Så ta bussen till Slussen! Ljus och trygg bussterminal i Katarinaberget Eftersom Slussen är 75 år gammal och utsliten kommer den och bussterminalen att byggas om från grunden. Området är Stockholmsregionens näst största bytespunkt för kollektivtrafik och varje dag passerar nästan personer förbi platsen. Om Slussen inte fungerar som bytespunkt för kollektivtrafiken stannar Stockholm, därför ska området anpassas för att möta dagens och morgondagens pendlare och besökare. Ombyggnaden av Slussen planeras att starta under Inne i Katarinaberget planeras en modern och rymlig bussterminal. Den kommer att byggas samman med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att det går att förflytta sig inomhus vid byten mellan bussar, tåg och tunnelbana. I lokalerna runt bussterminalen planeras för affärer och kaféer. Huvudentrén till den nya terminalen kommer att vara på Katarinavägen. Du som bor i Värmdö kommer under de första åren att använda befintlig bussterminal och under 2016 flyttas bussarna ut till en tillfällig terminal på Stadsgårdsleden. Den tillfälliga terminalen ska hålla lika god standard som en permanent terminal när det gäller komfort, säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Den nya permanenta terminalen kommer att vara färdig under tidsperioden Framtidens Slussen ska bli en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Den nya Skurubron För att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten i framtiden så planerar Trafikverket tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner för en ny Skurubro. Arbetet påbörjas under 2014 och beräknas vara klart under För att förbättra situationen i ett kortare perspektiv och i väntan på den nya bron, kommer en ny påfartsramp att byggas vid Björknäs under Under hela brobygget kommer fyra genomgående körfält att vara öppna. Värmdö kommuns mål är att i samverkan med andra berörda kommuner, SL och Trafikverket ha en pro-aktiv inställning och arbetsform gällande trafiksituationen ut till öarna, bland annat genom olika samverkansprojekt gällande kollektivtrafik och bilburen trafik. Syftet är att förebygga och skapa nya lösningar för kollektivtrafiken samt att säkerställa att befintliga leder, påfarter och infartsparkeringar håller den standard och det utrymme som krävs för en säker och framkomlig transport mellan Stockholms city och Värmdö kommun. Idag finns det 14 olika infartsparkeringar med sammanlagt 1340 platser på Värmdö. Plats Antal Brunns Centrum 97 Charlottendal 290 Djuröbron 54 Grisslinge 142 Gustavsberg Bagarv. 74 Gustavsberg C 185 Hemmesta C 65 Läs mer om hur trafiken påverkar din resa på: Varmdo.se Trafikverket.se/skurubron Stockholm.se/slussen Infartsparkeringar på Värmdö Alla platser är avgiftsfria och många Värmdöbor ställer gärna bilen för att ta bussen till Slussen speciellt på morgonen då förbindelserna under rusningstrafik är täta men även vid andra tidpunkter för att förenkla resan. I kombination med infartsparkeringar vid servicepunkter skapas möjligheter till miljövänliga arbetsresor som i rusningstrafik kommer att gå snabbare än att resa i egen bil på motsvarande sträcka. För att du enklare ska kunna ta bussen till Slussen under de stora bygg- och broprojekten i Stockholmsområdet, arbetar Värmdö kommun ständigt för att utöka antalet platser för infartsparkering. Håll dig uppdaterad på varmdo.se under Ta bussen till Slussen. Hemmesta vägskäl (under ombyggnad) 40 Ingarö Pilhamn 90 Mölnvik ICA Maxi 103 Mölnvik Norra 60 Mölnvik Södra 50 Styrsvik Runmarö 27 Ålstäket 70 Östra Ekedal 20 Käppala ger Värmdö hållbar lösning för vatten och avlopp Värmdö kommun satsar stort för att få en miljövänlig, kapacitetsstark och långsiktigt hållbar vatten- och avloppslösning. Sedan 2007 är kommunen medlem i Käppalaförbundet, som består av elva kommuner i norra och östra Storstockholm som gått ihop för att tillsammans hantera sina avloppsfrågor. I dag har 60 procent av värmdöborna kommunalt vatten och avlopp. Problemen med saltvatteninträngning och vattenbrist i enskilda brunnar är stort, liksom den övergödning som undermåliga enskilda avloppsanläggningar orsakar. Fler abonnenter med kommunalt vatten och avlopp ger minskande miljöbelastning i sjöar, hav och mark samt lägre risk för saltvatteninträngning. För att klara både nuvarande och framtida krav på reningsnivå, driftsäkerhet och slamhantering i ett snabbt växande Värmdö måste det kommunala vatten- och avloppssystemet byggas ut och moderniseras. Miljöaspekten hade avgörande betydelse för beslutet att gå med i Käppalaförbundet, vars medlemskommuner renar sitt avloppsvatten i ett av Europas modernaste och mest effektiva reningsverk Käppala på Lidingö. Utbyggnad av kommunalt VA pågår och har hög prioritet. Värmdö är idag sammankopplat med vattenledningsnätet i Stockholm och Foto: Anja Baklien Nacka och 60 % av det förbrukade dricksvattnet kommer därifrån, resten produceras vid egna vattenverk i kommunen. 4

5 TRAFIK & MILJÖ Matavfallsinsamling, en bra insats för miljön Från september 2013 har hela fastlandet möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Införandet av matavfallsinsamling är ytterligare ett steg i Värmdö kommuns plan för hållbar utveckling. Samtliga fastigheter har fått information med anmälningsblankett hemskickad. Det går även bra att anmäla sig via vår kundservice. När du anmäler dig får du ett startpaket som innehåller ett brunt sopkärl, en mindre påshållare som ni har inomhus samt speciella papperspåsar. Utsortering av matavfallet är frivilligt, görs ingen anmälan så behåller ni ert ordinarie abonnemang. På kommunens hemsida finns mer information om hämtdagar, avgifter och var nya påsar kan hämtas. Matavfallet rötas i en rötningsanläggning och sedan blir till biogas som i sin tur används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. Efterfrågan på biogas är stort så du gör en bra insats för miljön när du väljer att sortera ut ditt matavfall. Vad räknas som matavfall? Bland annat matrester, ben från kött och fiskrens, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, krossade äggskal, hushållspapper, kaffefilter, ofärgade servetter och näsdukar. Information om slamsugning Slamsugning allmänt För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Slutna tankar ska vara kopplade till larm och tömmas vid behov medan slamavskiljare måste tömmas minst vartannat år. Som fastighetsägare ansvarar du för anläggningens funktion och underhåll. Gör beställning i god tid innan anläggningen blir överfylld! Anläggningen ska markeras tydligt, gärna med fastighetsbeteckning, så att den går lätt att hitta. Locket ska kunna öppnas av en person utan verktyg och får inte vara övertäckt vid tömning. Vintertid ska vägen till fastigheten vara plogad och det ska vara skottat till och runt brunnen, kontrollera att brunnslocket inte är fastfruset. Kompostering av slam Vill du ta hand om ditt eget slam, kontakta bygg- och miljökontoret för mer information (vxl). Så här beställer du slamtömning Beställning av tömning av ditt enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar) gör du hos samhällsbyggnadskontorets kundservice eller genom att fylla i beställningsformuläret på webben. För att underlätta för dig som fastighetsägare kan du ha slamtömning på abonnemang. Öppettider Värmdö kommuns återvinningscentraler Brunn och Hemmesta mån tors 15:00 19:00. lörd 09:00 15:00 Utökade öppettider mån-tors 1 maj 31 juli 13:00-19:00 Möja och Runmarö Vecka 18 42: jämn vecka tors 17:00 19:00, udda vecka lörd 09:00 13:00 Övriga året: första helgfria lördagen varje månad 09:00 13:00 Svartsö Vecka 18-42: Lörd 11:00 13:00 Övriga året: första helgfria lördagen varje månad 11:00 13:00 Under sensommaren 2014 öppnas Djurö ÅVC tors 15:00 19:00 lör 09:00 15:00 Annonsera i Nyinflyttad tel Vi söker engagerade nya medlemmar! Ring vår ordf.krister Malmqvist Tel: Mail: krister Frågor vi driver: Behålla våra skärgårdsskolor inga trängselavgifter Slussen plan B Utbyggd Skärgårdstrafik Uppgradera Nacka Sjukhus till akut o närsjukhus Ha kvar Ambulanshelikoptern Värmdö Centern Kommunalt vatten och avlopp Mjukt eller hårt vatten? Värmdö kommuns vatten är medelhårt till hårt beroende på var du bor i kommunen. För mer information om din vattenkvalitet besök kommunens webbplats varmdo.se. vid pumpstationen vid Lövhamra infartsparkering på Ingarö vid pumpstationen i Ålstäket vid pumpstationen på Ejderns väg i Stavsnäs vid pumpstationen på Djurö kyrkväg på Djurö Mätarställning Under augusti kommer du som har egen vattenmätare att få ett avläsningskort i brevlådan. Det är viktigt att du läser av din vattenmätarställning och skickar in den till kundservice. Avläsningen används för att justera din vattenförbrukning så att du debiteras rätt. Tappställen för dricksvatten Här kan du kostnadsfritt hämta dricksvatten till hushållet: vid kommunhuset på Skogsbovägen 9 längst ner på Sofielundsvägen i Betsede För mer information Samhällsbyggnadskontorets kundservice Tel: Telefontid: mån ons 08:00 16:00 tors 08:00 18:00 fre 08:00 12:30 Använd avloppet på rätt sätt! Du kan göra en insats för miljön genom att använda avloppet på rätt sätt. Spola inte ner något annat än det som kommer ut från kroppen och toalettpapper i toaletten Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel Lämna överbliven färg och kemikalier till miljöstationen Lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket Häll inte ut fett i avloppet Tvätta bilen i godkänd biltvätt Lunchstängt: 12:00 13:00 (måndag torsdag) Fax: E-post: Webbplats: varmdo.se Folktandvården finns till för alla människor i alla åldrar. Hos oss får du inte bara den bästa allmäntandvården, specialisttandvården och medicinska tandvården när du har behov, utan också förebyggande tandvård. I nästan 75 år har vi hjälpt svenska folket att få en bättre munhälsa. Bryr du dig om dina tänder, välj en tandläkare som också gör det. Välkommen! Folktandvården Gustavsberg Skärgårdsvägen

6

7

8 UNG I VÄRMDÖ Bred skolverksamhet i Värmdö I Värmdö finns inte mindre än 42 förskolor och 14 grundskolor både kommunala och fristående i alla kommundelar inklusive skärgården. Vissa har en speciell inriktning eller profil, som till exempel Montessori eller språk. Dess - utom finns 10 kommunala familjedaghem och tre fristående. Du hittar en översiktlig presentation av förskolor och skolor i respektive kommundel på varmdo.se. Familjedaghem och öppen förskola De 10 kommunala familjedaghem i Värmdö finns i alla geografiska områden utom på Ingarö och i skärgården. Dagbarnvårdarna tar emot barn i åldern ett till tolv år. Det finns två öppna förskolor som ligger i Gustavsberg respektive Hemmesta. Öppen förskoleverksamhet vänder sig till hemmavarande föräldrar eller andra vuxna med barn 0 6 år. Förskola för alla Värmdö erbjuder förskola för alla barn mellan 1 5 år i den omfattning det behövs för föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov. Inom kommunen finns förskolor med olika pedagogiska inriktningar, bland annat Montessori, Reggio Emilia, natur och miljö, rörelse och lek, språk samt drama. Många förskolor lägger stor vikt vid hälso- och livsstilsfrågor. Uteverksamhet med lek och rörelse prioriteras och många barn sover middag ute. Grundskola Alla barn som är folkbokförda i Värmdö kommun får automatiskt plats i en närliggande skola. Du som har barn i åldern 6 15 år har även möjlighet att välja vilken grundskola du vill att barnet ska gå i. Utbildningen i grundskolan ska ge alla elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhällslivet, samt en grund för fortsatt utbildning. Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Innehållet styrs av läroplan och kursplaner i de olika ämnena. Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår och betyg ges från årskurs 6. I Värmdö kommuns skolor finns profilklasser, exempelvis dans, fotboll, ma/no och idrott, musik. Dessutom kan skolan ha olika inriktningar såsom skärgård, kultur och hälsa eller estetisk inriktning. Föräldrakontakter Det är viktigt med en god kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Förskolorna arbetar med Portfoliomodellen. En portfolio redovisar barnets framsteg och utveckling och finns som grund för kommunikationen mellan förskolan och hemmet. Modellen är uppskattad och har även genomförts i de flesta skolor. Styrdokument Kommunens arbete med barn och ungdomar utgår från gällande läroplaner men också utifrån FN:s barnkonvention om barnens rättigheter och Agenda 21, som gäller barns inre och yttre arbetsmiljö. Alla barn och ungdomar ska behandlas med respekt och med ett genuint intresse för deras utveckling. Mer information På varmdo.se hittar du de olika enheternas hemsidor. Där kan du även ta del av resultatet från den årliga kvalitetsmätningen. Kontakta gärna kundvals- och finansieringsavdelningen för mer information, , eller Friluftsfrämjandet Värmdö Vi har aktiviteter som: Kajak, Stavgång, Långfärdsskridskoåkning, Vandring och Barnverksamheter med Skogsmulle, Strövare och Frilufsare. Läs mer på Välkomna! Lite mindre mörkblå...betydligt mer liberala Vill du vara med och påverka din nya kommun? Möjligt att söka gymnasieprogram i hela Stockholms län I Värmdö kommun finns i dag två kommunala och en fristående gymnasieskola som var och en har ett eget programutbud. Hösten 2008 tecknade Värmdö kommun ett samverkansavtal med övriga kommuner i Stockholms län. Syftet med samverkan är att länets ungdomar i mesta möjliga mån ska få sitt förstahandsval tillgodosett. I dagsläget söker Värmdöeleverna till kommunala eller fristående gymnasieskolor runt om i Stockholms län. Ett nytt och reviderat samverkansavtal mellan kommunerna har tecknats inför Det gör det möjligt för elever folkbokförda i Värmdö kommun att konkurrera på samma villkor till alla gymnasieutbildningar i hela Stockholms län. Läs mer om gymnasieintagningen på Värmdö gymnasieskolor Värmdö gymnasium, Gullmarsplan, Gustavsbergs gymnasium, Gustavsberg, Värmdö tekniska gymnasium, Gustavsberg, Vuxenutbildning och SFI Värmdö kommun samverkar med sju andra kommuner i länet kring vuxenutbildning. För kommunens egen vuxenutbildning ansvarar Centrum för arbete och studier (CAS). CAS erbjuder även Svenska för invandrare (SFI). Det är genom CAS man ansöker till all vuxenutbildning oavsett var man ska läsa. CAS finns centralt i Gustavsbergs centrum, på Skärgårdsvägen 7. Läs mer på 8

9 UNG I VÄRMDÖ Kulturskola både på fritiden och i skolan GUSTAVSBERGS TRAFIKUTBILDNINGAR AB Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg Din trafikskola på Värmdö Inom den frivilliga undervisningen finns mycket att välja på du kan dansa, spela teater, sjunga solo och i kör, spela instrument enskilt, i olika ensembler, rockband och orkestrar eller lära dig mer om musikteori. Redan från treårsåldern kan man börja med dans och från sjuårsåldern med teater/drama eller börja spela ett instrument. All frivillig undervisning är avgiftsbelagd. Det finns tre anordnare av kulturskoleverksamhet i Värmdö kommun Värmdö kulturskola Gustavsbergbaletten Värmdö scenskola Värmdö kulturskola Värmdö kulturskola är kommunal och bedriver frivillig undervisning på olika instrument samt i sång, dans och teater. Utöver det finns möjlighet att delta i orkestrar, körer, olika typer av ensembler och i musikteori. För barn med särskilda behov finns möjlighet att prova att spela och sjunga i kursen musikverkstad. Förutom frivillig undervisning har Värmdö kulturskola en obligatorisk verksamhet i grundskolan som innebär att alla elever i årskurs 1-3 har dans, drama och rytmik på schemat. Det medför att eleverna får tillfälle att under ett helt läsår pröva dessa ämnen inom skolans ram. Se Gustavsbergbaletten Gustavsbergbaletten är en föreningsdriven kulturskola som erbjuder frivillig ämnesundervisning i dans med speciell inriktning på barndans och klassisk balett liksom karaktärs- och folkdanser från olika länder. Undervisningen sker enligt Royal Academy of Dance s baletteknik och pedagogik. Man har även pianoundervisning. Se Värmdö scenskola Värmdö scenskola är en föreningsdriven kulturskola som erbjuder frivillig ämnesundervisning i teater, teaterlek, jazz- och showdans, showdans - lek, breakdance, cirkus samt musikgruppundervisning med instrumenten trummor, bas, gitarr och keyboard, en s k Rock Club. Se Hushållsnära tjänster Trädgårdstjänster Bygg & Snickeri Har du svårt att få tiden att räcka till? Behöver du hjälp? Vi finns till för att hjälpa dig! Veckostäd, storstäd,flyttstäd, inför visning städ Klädvård, strykning, tvättning, mangling. Trädgårdstjänster, beskärning, gräsklippning, plantering, krattning, rensa och röja, bortforsling, köra till tipp, tömma förråd m.m. Hantverkstjänster, snickerier, målning, tapetsering, plattsättning, elinstallation m.m Vi tillämpar RUT- och ROT! Tveka inte, kontakta oss för mera information! Tel: Mån-fre Algatan 1 (2 tr.) GUSTAVSBERG Kultur för alla barn Kommunens kulturenhet arrangerar varje år kulturupplevelser för alla barn och ungdomar i åldern 3 16 år. Upplevelserna ges till största delen i form av professionella teater-, musik- eller dansföreställningar. Alla barn får också se kvalitetsfilm som skolbio och ta del av olika skapande kulturprojekt. I Stockholmsområdet finns ett stort utbud av teater, dans och musik för barn och ungdom och vi på kulturenheten gör ett urval av det vi tycker är allra bäst. De flesta föreställningarna visas sedan på kommunens egen teater, Gustavsbergsteatern i Gustavsbergs centrum under skoltid. Men då kommunen är stor och alla inte har möjlighet att komma till Gustavsberg kan kulturprogrammen visas på Värmdö bygdegård, Fyrhuset i Stavsnäs eller på förskolan eller i skolan. Vi möjliggör också för barnen på kommunens större skärgårdsöar att få besök av teatergrupper. På alla skolor finns lärare med ett extra ansvar för kulturen, så kallade kulturombud. Genom kulturombuden får vi återkoppling och gensvar från vår unga publik. Kulturupplevelsen är i många fall en bra utgångspunkt till att ta upp viktiga frågor och göra fördjupade arbeten. Kulturupplevelsen ger också inspiration, glädje och kunskap och kan generera nya tankar och idéer om livet. Utöver kulturprogram kan skolorna låna filmer och filmutrustningar. Under skollov finns möjlighet att ta del av t ex konstskapande verksamhet eller se föreställningar. Kultur- och fritidsnämnden avsätter medel till verksamheten och ser det som ett sätt att leva upp till FN:s barnkonvention, där man bland annat kan läsa att: Medlemsstaterna ska respektera och främja barns rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Mer information finns på Kulturenheten når du via kommunens växel eller via Hej, vi heter Gustaf! Vad heter du? 25 glada barn på förskolan Gustaf i Gustavsberg söker nya kompisar. Gustaf ligger i bilfri miljö med nära till bussar och bara 5 minuters promenadväg från centrum. Vi har 6 pedagoger, många aktiviteter i och utanför förskolan och ett nära samarbete med engagerade föräldrar. Hör av dig så berättar vi mer. Tel:

10 UNG I VÄRMDÖ Ungdomsdialog i Värmdös kommun till lokala rådslag, som är ett förberedande möte innan Ungdomstinget. Till rådslaget kommer representanter från skolan, fritidsgården och föreningar för att diskutera och rösta fram frågor som sedan ska slussas vidare till Ungdomstinget. Ett av målen för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar ska ha samma möjligheter som vuxna att aktivt delta i den demokratiska processen att påverka samhällsfrågor och beslut samt sin egen personliga situation. Ungas aktiva deltagande är inte bara viktigt av rättighetsskäl, utan också för att ungdomars erfarenheter och perspektiv är en resurs och en tillgång inför beslutsfattandet. Värmdö är en växande kommun och har ett stort antal invånare som är unga medborgare. Kommunens förtroendevalda har därför fastställt att ungdomars inflytande i Värmdö ska öka genom ett projekt som heter ungdomsdialog. Arbetet och dialogen sker genom Ungdomstinget som syftar till att öka ungdomars intresse och förståelse för demokratin, det politiska beslutsfattandet och aktuella samhällsfrågor. Genom Ungdomsting, klassråd, elevråd och lokala rådslag ges en plattform för en strukturerad dialog med kommunens politiker. Var tredje år görs även en uppföljning av den lokala ungdomspolitiken genom LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Demokratirollspel Arbetet med att öka ungas inflytande sker genom en årlig process. Varje höst inleder kommunen med att bjuda in alla elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet till ett demokratirollspel som hålls i kommunstyrelsens mötesrum. Lokala rådslag Under oktober månad bjuder fritidsgårdarna in Ungkulturhuset Gurraberg Ungdomsting På Ungdomstinget i november presenterar de lokala rådslagen sina frågor för inbjudna politiker och de unga deltagarna röstar sedan fram de fem viktigaste frågorna. Dessa frågor diskuteras på plats med politiker och tjänstemän genom en kreativ och interaktiv metod i form av en Framtidsverkstad. Engagemang leder till genomförande Ibland är det frågor som väcker mer intresse och engagemang och det leder till att ungdomarna som vill engagera sig djupare i frågan bilder intressegrupper. De har då möjlighet att ansöka om pengar från Idébanken på en summa upp till kr för att genomföra sin idé. För att säkerställa att frågorna ska bli genomförbara, att politiker och tjänstemän lyssnar samt ger rätt återkoppling till de unga, så genomförs sedan ett par år en politikerhearing. Den äger rum på våren och då ger de förtroendevalda återkoppling på de frågor som Ungdomstinget röstade fram. Exempel på ungdomsfrågor som genomförts: Flytten av fritidsgården från skolan Kvarnbergsskolan ner till Gustavsberg centrum en utbildning för kommunens alla elevråd en sommarjobbsmässa för möte mellan unga som söker jobb och företag som söker personal Sänkt ålder för att få söka sommarjobb till 15 år Frågor som ofta återkommer på Ungdomstinget är bättre kollektivtrafik, fler bostäder för unga samt bättre belysning och fler cykel- och gångvägar. I Gustavsbergs centrum hittar du Ungkulturhuset Gurraberg. Fokus ligger på samtidens och framtidens kultur och ungas egen estetiska verksamhet och erbjuder kurser i bland annat foto, film, konsten att skriva låtar, musikstudioteknik, keramik, podcast, re-make/design av kläder, street-dance och DJ-ing. Kommunens priser och stipendier Varje år, i samband med Nationaldags - firandet, delar Värmdö kommun ut en rad stipendier och priser. Här nedan hittar du alla välkommen att själv söka stipendium eller nominera någon som du tycker förtjänar ett pris. Barn- och ungdomsledarpris Pris för insatser till barn- och ungdomsledare i Värmdö kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser pristagaren, som får kronor. Värmdö kommun har möjlighet att dela ut ett barnoch ungdomsledarpris till barn- och ungdomsledare eller förening/sektion för insatser inom idrotts- och ungdomsverksamheten i Värmdö kommun. Priset är på sammanlagt kronor. Barn och ungdomsledarpriset utdelas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. Kulturstipendier Kultur- och fritidsnämnden i Värmdö delar ut kulturstipendier till person eller grupp som är bosatt eller verksam i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, Sök stipendium själv eller nominera någon till ovanstående priser senast den 31 mars varje år. På finns blanketter. Ansökan/nomineringen skickas till Värmdö kommun, Gustavsberg. Märk kuvertet med det stipendium/pris det gäller. Årets Värmdöbo Årets värmdöbo är ett kommunalt pris som instiftades Prissumman är kronor och priset delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande den 6 juni. Årets Värmdöbo utses i två omgångar, med start i mars/april. Den första omgången gäller nomineringar och den andra gäller att utse pristagaren bland de finalister som juryn valt ut. film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Välkommen att söka senast 31 mars, Mer information och blanketter finns på hemsidan. Kulturstipendium kr Stipendium för verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, film eller annat kulturellt område. Ungdomskulturstipendium kr Stipendium till dig mellan 18 och 25 år med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Arbetsstipendium kr Stipendiet syftar till att ge professionella konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen. Miljöbelöning Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar ut en miljöbelöning på kronor till dig eller din grupp som ideellt verkar för en god miljö. Skönhetspris Skönhetsrådet i Värmdö har till uppgift att vara rådgivande till kultur- och fritidsnämnden i frågor som rör Värmdö kommuns offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller kommunens övriga skönhets- och naturvärden. Skönhetsrådet delar ut också Värmdö kommuns skönhetspris. Senast det delades ut var 2009 då det tilldelades Anders Wågberg, Maria Wågberg samt Stefan Persson för deras engagerade arbete med att iståndsätta, vårda och utveckla en del av Värmdös kulturlandskap. Vid Malma har dessa iståndsätt ett ca 300 hektar stort område med igenväxt åkeroch betesmark. Skogens brynzoner har gallrat varsamt och värdefulla träd friställs och strandängar öppnas upp. I huset finns scen, biosalong med 24 sittplatser, ateljé med keramikugn, kreativ verkstad, danssal med trägolv och speglar, blackbox/drama - lokal, replokal, DJ-rum och inspelningsstudio. Alla dessa rum får unga mellan 13 och 25 år boka gratis! I vissa av lokalerna som till exempel inspelningsstudion krävs att man gått en kurs där man lär sig utrustningen och tekniken ordentligt innan man kan boka lokalen. Projektstöd för goda ideér Här finns även möjlighet att genomföra egna projekt, evenemang eller kurser där vi i personalen finns för att coacha och hjälpa unga att förverkliga idéer. Vi kan hjälpa unga att ansöka om pengar från kommunen, i form av projektstödet Idébanken som riktar sig för de i åldern år. Bland annat har vi hjälpt till att arrangera biovisning på Gustavsbergsteatern, kulturfestival, teater och musikspelningar. Verksamheten håller till ovanför Coop i Gustavsbergs Centrum. Ungkulturhuset är kvm stort, fyllt av möjligheter för dig mellan 13 och 25 år. Datum för kurser, evenemang samt mer info finns på hemsidan Bli gärna vår vän på Facebook sök på Ungkultur Gurraberg. Välkommen till Apoteket Fyren Gustavsberg Hos oss kan du hämta receptförskrivna läkemedel. Du får också råd om egenvård och friskvård. Välkommen in. Öppettider: Måndag fredag Lördag Söndag Varje dag året runt har vi öppet med inskränkning av tider tunga röda dagar (ex. juldagen, nyårsdagen o.s.v). Apoteket.se Tel Boka gärna in en tid för rådgivning och blodtrycksmätning. Hela Sveriges Apotek

11 VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖ PRIMÄRVÅRD GUSTAVSBERGS VÅRDCENTRAL Odelbergs väg 19, i Gustavsbergs hamn Boka läkartid, sköterskerådgivning samt övrigt tfn Vi har öppet helgfria vardagar Kvällar och helger: Närakuten Nacka Forum tfn , Romansväg 12. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tfn Distriktsläkare Barnläkare Öron-, näsa- halsläkare Psykiatriker Gynekolog Hudläkare Psykologer Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dietist Kiropraktor MVC tfn BVC tfn Ungdomsmottagning Första linjens barn- och ungdomspsykiatri Hemsjukvård Föreläsningar Välkommen! DJURÖ VÅRDCENTRAL Björkåsvägen 11 Boka besök på Vårdcentralen tfn Vi har öppet helgfria vardagar Kvällar och helger: Närakuten Nacka Forum tfn , Romansväg 12. Sjukvårdsrådgivning dygnet runt tfn Läkarbåten besöker öarna Möja, Runmarö, Sandhamn, Gällnö, Lådna, Svartsö och Nämdö, efter tidbokning. Vi har tre ordinarie distriktsläkare. Välkommen! Stockholms Läns Landsting 11

12 Välkommen till ditt bibliotek! Var du än bor i Värmdö har du nära till ett bibliotek. I vår vidsträckta kommun finns fyra bibliotek, en bokbuss och en bokbåt. Huvudbiblioteket ligger i Runda huset i Gustavsbergs centrum och de tre filialbiblioteken hittar du i Djurö, Hemmesta och Ingarö. Våra bibliotek vill stimulera till möten mellan människor På biblioteken hittar du böcker av alla de slag. Om du inte hittar det du söker kan vi kan oftast skaffa fram det. Här är exempel på vad vi mer erbjuder: Filmer, musik och ljudböcker Tidningar och tidskrifter Språkkurser Böcker på andra språk än svenska Olika program som släktforskning, läsecirklar och författarbesök Läs- och studieplatser Internetdatorer och trådlöst nätverk Barn och ungdomar i fokus Barn och ungdomar är prioriterade grupper och vi har en bred verksamhet i en kreativ miljö. Populära sagostunder, pyssel, bokcirklar och lovverksamhet är något av vad vi erbjuder. Alla nyfödda barn i Värmdö får ett erbjudande om en bokgåva från sitt bibliotek via BVC. Vi har ett nära samarbete med kommunens skolor och erbjuder bokprat och biblioteksinformation. Värmdös sexåringar får en bok och ett biblioteksbesök med klassen under sitt första skolår. Boken kommer Om du har ett funktionshinder och har svårt att komma till biblioteket finns tjänsten Boken kommer som innebär att du får böckerna hemskickade. För mer information ring Biblioteket hemifrån Vår hemsida når du dygnet runt. Med ditt lånekort och fyrsiffriga pinkod kan du beställa böcker, förlänga dina lån, ladda ned e-böcker och e- ljudböcker. På hemsidan får du också tips på böcker, filmer och information om olika arrangemang på biblioteken. Bokbuss för alla Vår Bokbuss Saga besöker förskolor, skolor och andra platser som har långt till närmsta bibliotek. Turlistan finns på biblioteken och på hemsidan. Varje onsdag finns bokbussen i Stavsnäs, på parkeringen vid ICA. Ö-bibliotek På de större skärgårdsöarna finns bibliotek/ mötesplatser. Ö-biblioteken ligger på Möja, Runmarö, Svartsö, Nämdö och Sandhamn. Här kan du låna böcker och läsa tidningar. På några av dem finns har du där tillgång till datorer och internet. De fem ö-biblioteken drivs i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden, lokala föreningar, Skärgårdsskolan och boende på öarna. Vi är till för dig Vi vill att du framför dina idéer, synpunkter och frågor till oss. Lämna gärna inköpsförslag på böcker, musik och film. Språkotek och skoldatatek I Runda huset finns språkoteket, dit personal och föräldrar kan vända sig för att få specialpedagogiskt stöd och låna material som stimulerar barnets/elevens språkliga och kommunikativa förmåga. Här finns också skoldatateket som riktar sig till skolpersonal i 08-frågor angående alternativa hjälpmedel. För mer information ring eller Litteratur om Värmdö Böckerna finns att köpa i Gustavsbergs porslinsmuseum, biblioteket i Gustavsberg och i Kommuntorget i kommunhuset. Information om bibliotekets service Gustavsbergs bibliotek, Runda Huset Bagarvägen 2, Gustavsberg Tel: , e-post: Djurhamn örlogshamn under Vasatid Förf: Katarina Schoerner Från medeltiden och in på talet var Djurhamn en känd ankringshamn för örlogsfartyg och handelsskepp utmed farleden till huvudstaden. Pris 140 kr. Gustavsbergs porslins fabrik. Människor och miljöer Förf: Edla Sofia Arvidsson, Johan Aspfors, Lena Gullmert Boken handlar om Gustavsbergs industriområde och människorna som arbetat där. Tillsammans med det intressanta bildmaterialet får läsaren en levande bild av den kända porslinsfabriken. Pris 150 kr. Gustavsbergs norra bruks - gator en riksintressant kulturmiljö i Värmdö kommun Förf: Johan Aspfors I denna skrift beskrivs Gustavsbergs äldsta bostadskärna, de norra bruksgatorna vid kyrkan. Illustrerad med både äldre och nytagna fotografier. Pris 75 kr. Höjdhagen och Östra Ekedal i Gustavsberg en riksintressant kulturmiljö i Värmdö kommun Förf: Jan-Bertil Schnell, Johan Aspfors, Edla Sofia Arvidsson Höjdhagen i Gustavsberg är ett område med en kulturhistoriskt intressant funkisbebyggelse från I denna skrift skildras områdets historia samt hur den värdefulla miljön kan bevaras. Pris 100 kr. Djurö bibliotek Djurö skola, Sollenkrokavägen Djurhamn Tel: , e-post: Hemmesta Bibliotek Hemmesta högstadieskola, Motionsvägen Värmdö Tel: , e-post: Ingarö bibliotek Brunns skola, Brunns centrum Ingarö Tel: , e-post: Ö-biblioteken För ytterligare information: Värmdö kulturenhet, Lena Gullmert eller Karin Fernström, tel: , eller Människor och hus i Gustavsberg Förf: Edla Sofia Arvidsson Här berättas om människorna och miljöerna i brukssamhället Gustavsberg från 1820-talet fram till idag. Berättelserna kompletteras med ett mycket intressant bildmaterial. Pris 150 kr. Sandhamn en riksintressant kulturmiljö i Värmdö kommun Förf: Johan Aspfors Skriften skildrar det kända lotsoch tullsamhället Sandhamn och dess bebyggelse. Illustrerad med många fotografier, både äldre och nytagna. Finns även på engelska. Pris 70 kr, eng 100 kr. Stavsnäs by en kulturhistoriskt värdefull miljö i Värmdö kommun Förf: Johan Aspfors Skriften ger en inblick i hur bebyggelsen i Stavsnäs by växt fram och förändrats genom århundradena. Fyrfärg. Pris 120 kr. Värmdöpussel Sture Öbergs trevliga Värmdökarta som pussel. Pusslet består av 52 bitar förpackad i burk. Priset är 50 kr. Bokbussen Saga se turlista på vår hemsida varmdo.se/bibliotek 12

13 Fokus på näringslivsfrågor En lyhörd kommun är en bra samarbetspartner för näringslivet. Därför arbetar vi i Värmdö aktivt med att hålla oss informerade om de lokala företagen, deras planer och önskemål. Här kommer en sammanfattning av några av de visioner som Värmdö kommun har i sitt näringslivsprogram. Välkommen till Nordea i Gustavsbergs Centrum Nordea Bank Sverige AB (publ) En rik flora av företag I Värmdö finns nästan 4000 företag. Många har funnits här länge och viljan och förmågan att starta nya företag är stor. För kommunens långsiktiga utveckling är det väsentligt att närings - livet utvecklas positivt, att företagen är konkurrenskraftiga och att det finns goda lokala villkor för att driva företag med lönsamhet och tillväxt. Det skapar arbetstillfällen och bidrar till en ökning av kommunens skattebas. Ungdomarna våra framtida företagare Värmdö är en ung kommun. Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att redan under skoltiden få kunskap om och lust till eget företagande Breda kontaktytor Kunskap, nätverk och mötesplatser är viktiga för att dialogen mellan näringsliv och kommun ska fungera bra. Kommunens tjänstemän måste få ökad kunskap om, och förståelse för, företagarnas villkor och företagen bör få veta mer om de möjligheter och de begränsningar som finns i en kommun. Möten och arrangemang Näringslivsrådet har möten 3 4 gånger per år för att diskutera och informera varandra. Näringslivskontoret arrangerar Frukostakademin, lokala frukostmöten, nätverksmöten och seminarier. Via näringslivskontoret kan man också boka in besök från kommunledningen. Värmdö Företagardag har utvecklats till en intressant årlig aktivitet. Den ger framförallt möjlighet för företagare att knyta nya kontakter på det lokala planet. Skärgårdsföretagen Skärgårdsföretagen har flera egna organisationer som oftast sträcker sig långt utanför den egna kommunen. En stark, bred företagsamhet på öarna är också en förutsättning för att utveckla turismen. Regionala kontakter Värmdö kommun är en av kommunerna i Stockholm Mälardalen som tillsammans bildar Stockholm Business Alliance. SBA:s målsättning är att attrahera fler företag till regionen och samtidigt verka för goda villkor för de etablerade företagen. Visit Värmdö Visit Värmdö är ett samarbete mellan Värmdö kommun och närings- och föreningslivet för att utveckla besöksnäringen. Näringslivet och föreningslivet har bildat en ideell förening, "Värmdö Turism Ideella Förening". De aktiviteter som genomförs inom ramen för Visit Värmdö är öppet för alla företag och föreningar, oavsett om man är medlem i Värmdö Turism Ideella Föreningen eller inte. Målet är att öka turistkonsumtionen i högre takt än genomsnittet i Sverige. Kommunen som bollplank Kommunen får inte bidra med ekonomiskt stöd till enstaka företag. Det vi kan och bör göra är att se till att infrastrukturen fungerar vägar, vatten, avlopp. Vi ska också hålla en hög servicenivå som bygger på bemötande attityd, helhetstänkande och korrekt myndighets - utövning. Boka ett möte med oss! nordea.se Din begravningstjänst på Värmdö! Nova Begravningsbyrå Välkommen att kontakta oss Hitta rätt personal med Värmdö matchning Värmdö matchning underlättar för företag att rekrytera personal och gör det lättare för människor att komma in på arbetsmarknaden. Genom individuellt utformade utbildningar och matchning mellan arbetssökande och lediga tjänster är det här ett enkelt och kostnadsfritt sätt att rekrytera personal. Fördelarna är många för dig som arbetsgivare. Du får hjälp med urvalsprocessen vilket gör att du och din personal avlastas. De personer du väljer ut får en skräddarsydd utbildning enligt dina krav utan att du står för utbildningskostnader eller försörjning/lön under utbildnings - tiden. Så här går det till Om du har behov av att anställa en eller flera personer tar du kontakt eller blir kontaktad av Värmdö matchnings näringslivssamordnare. Tillsammans för ni en diskussion om vilken kompetens och utbildning som behövs för den aktuella anställningen och arbetsgivaren gör en kravspecifikation, som utgör underlag när Värmdö matchning väljer ut tänkbara kandidater. Du får intervjua dessa och bestämma dig för vilken/vilka du vill anställa. Därefter genomförs den skräddarsydda utbildningen enligt krav - specifikationen. Kontakt Värmdö matchning når du genom näringslivssamordnare Joakim Lindqvist: , eller eller närings - livschef Lars Berlin: , eller Din Nissan handlare i Nacka och Värmdö. SERVICE RESERVDELAR HYRBILAR Försäljning: Service: Reservdelar: VARDAGAR LÖRDAGAR-SÖNDAG Leveransvägen 1-3, Gustavsberg. 13

14

15

16 Spår- och vandringsleder i Värmdö Värmdö kommuns vackra omgivningar inbjuder till motion, promenader och vandringar på många olika natur- och kulturstigar samt vandringsleder. Samtidigt som du får tillfälle att röra på dig har du även möjlighet att upptäcka en del av din hembygd och att få kunskap om kulturhistoriskt intressanta miljöer. Motions- och skidspår med belysning Ekedalsspåret i Gustavsberg (skidspår vid tjänlig väderlek): 2,5 km i vacker skogsnatur. Barnvagns- och rullstolsvänlig, med två rastplatser. Utgår från Ekedalsskolans fotbollsplan. Hemmestaspåret (skidspår vid tjänlig väderlek): 2,5 km, omväxlande spår med någon enstaka tung backe. Utgår från Värmdövallen i Hemmesta. Motions- och skidspår utan belysning Hemmestaspåret: 5 km, 6,5 km och 7,5 omväxlande spår med någon enstaka tung backe. Utgår från Värmdövallen i Hemmesta. Skidspår anläggs också vid tjänlig väderlek på Nacka golfbana med anslutning till Ekedalsspåret i Gustavsberg. Natur- och kulturspår Björnö naturreservat på Ingarö. 7,1 km längs stigar och småvägar genom ett omväxlande skärgårdslandskap. Markerat. Start vid p-platsen i reservatets västra del. Naturstig på Värmdölandet. 1 km markerad skogsstig med informationstavlor om naturen. Rastplats med eldstad. Start vid Stigmötet Noravägen Värmdöleden Runt Knuts Hav. 3 km skogsstig i kuperad bergsterräng med start vid Hovslagarvägen i Hästhagen. Orange metallskyltar. Kvarnsjön Runt. 4,2 km längs småvägar och stigar med start vid Kvarndammen. Gula metallskyltar. Stavsnässpåret. 5,6 km längs gator och större stigar. Start vid Stavsnäs sommarhamn eller matbutiken vid Stavsnäs gärde. Delvis markerat i gult. Lättgånget. Ösbyrundan 1. 4,5 km längs väg och skogsstig med start bakom tennishallen vid Ekvallen. Gula metallskyltar. Ösbyrundan 2. 1 km till större delen på trä - trall. Barnvagns- och rullstolsvänlig. Start bakom tennishallen vid Ekvallen. Gula metallskyltar. Gottholmarundan. 2,4 km i ett kulturlandskap med hästbete under sommarmånaderna. Ej anpassad för barnvagn. Gul markering. Start vid Farsta Slottsvik. Sjöhistoriska stigen på Djurö. Sjöhistoriska stigen är samlingsnamnet på tre natur- och kulturstigar på Djurö. Längs stigarna finns sammanlagt 35 skyltar som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur. 16 Tjustviksrundan. 5 lättgångna km med rastplatser vid Baggensfjärden. Barnvagnsvänlig med undantag för ett stenigt avsnitt. Röd markering. Start vid Farsta Slottsvik. Värmdöleden. 25 km med start vid Strömmen vid Stora Koviks Gård och avslutning vid Sal - tarö. Merparten av leden, som är markerad i orange, går i lättgången terräng genom skogsoch ängsmark och passerar flera fina badplatser. Längs leden finns nio infotavlor med ledkartor. Ännu bättre är att hämta Värmdöledskartan i kommunhuset med info om bl a rastplatser och vindskydd samt p-platser och busshållplatser i anslutning till leden, som naturligtvis även kan vandras i kortare etapper. Vandringsled Lillsved. Spåren startar i samma riktning och delar sedan upp sig. Terrängspåren är mest lämpade för löpning, de sträcker sig längs grusvägar och enstaka stigar. Vandringslederna går längs skogsstig. Cykelslinga runt Farstalandet Cykla (eller promenera) runt Farstalandet och upplev en del av Värmdös historia och vackra natur. Den 16 km långa slingan startar i Gustavsberg och är markerad med blått. Lättcyklad med undantag för sträckan utmed Tjustviken. Guide och kartor hittar du på varmdo.se Cykel till utsiktsberg Fyll picknick-korgen och cykla till vackra vyer över den vackra innerskärgården. Inom 5 km från Gustavsberg finns sex utsiktsberg. Guide och kartor på varmdo.se Kartor Kartor till de flesta stigar och leder samt till cykelslingan finns att hämta i Kommuntorget, Skogsbovägen 9 11, samt på Gustavsbergs bibliotek, Bagarvägen 1. För information om de idrottsanläggningar, gymnastiksalar, kommunala lekplatser och parker som finns i Värmdö, besök gärna varmdo.se eller visitvarmdo.se för att få veta mer Naturområden I Värmdö finns 44 naturreservat. De flesta reservaten finns i ytterskärgården, men några fina områden ligger i närheten av Gustavsberg och på de stora öarna med fast vägförbindelse och är lätta att nå. Skärgårdsstiftelsen har anlagt en ny tillgänglighetsanpassad snorkelled vid Torpesand, Björnö naturreservat. Leden är ca 200m lång och består av 15 st. informationsskyltar under vatten. För mer info besök varmdo.se Hemmesta sjöäng nytt rekreationsområde för fågel, fisk och människa. Anläggningsarbetet av kommunens nya rekreationsområde sker i perioder mellan hösten 2012 och våren Området kommer vara tillgänglighetsanpassat. För mer info besök varmdo.se Förenings- och friluftsliv I Värmdö kommun är det lätt att skapa sig en aktiv fritid, både i våra föreningar och genom att besöka Värmdös naturreservat och grönområden. I en skärgårdskommun som Värmdö finns många naturliga förutsättningar för fritidsaktiviteter, som till exempel kajakpaddling, dykning och segling. Även de lokala idrottsanläggningarna öppnar stora möjligheter att ägna dig åt både lag - Aktivitetsguide för ungdomar Speciellt för dig som är mellan sex och nitton år finns aktivitetsguiden Ha Värmdö. I den hittar du många av de föreningar och mötesplatser som finns i Värmdö kommun och Aktiviteter som funkar för dig i behov av särskilt stöd Hästarnas Värmdö I Värmdö finns det mer än 1000 hästar fördelade på cirka 100 hästhållningar/stall. Hästarna hjälper till att hålla marker och stigar öppna. Att det finns många hästar innebär att du ofta kommer att se och möta hästar på vägar och leder. Vill du veta mer om hästverksamheten i Värmdö så gå in på För information om de idrottsanläggningar, gymnastiksalar, kommunala lekplatser och parker som finns i Värmdö, se sport och individuell träning, exempelvis fotboll, handboll, bandy, ishockey, gymnastik och friidrott. På många ställen finns motionsspår, vandringsleder och elljusspår. Kommunens anläggningar erbjuder även stora möjligheter till inomhussport och fotboll. I Gustavsberg finns ishall, uterink och konstfrusen bandyplan. Läs mer om alla möjligheter på varmdo.se som riktar sig till dig som ung. Hitta guiden på varmdo.se eller kontakta föreningssamordnare på I Värmdö erbjuds flera aktiviteter som är särskilt anpassade för dig i behov av särskilt stöd. Allt från skytte, simning, judo och fritidsgårdar med inkluderande verksamhet. Fritidsnätet.se är en ny webbtjänst som samlar länets olika fritidsaktiviteter och mötesplatser för dig med funktionsnedsättning. Nya aktiviteter dyker upp hela tiden så håll utkik på hemsidan fritidsnatet.se Vill du veta mer? Kontakta gärna föreningssamordnare på Upplev Värmdö På webbplatsen visitvarmdo.se hittar du många aktiviteter i Värmdö kommun. Där finns information om badplatser, golfbanor, båtuthyrningar, ridning och mycket mer. Kom ihåg att det händer en massa spännande saker i Värmdö. Leta dig fram genom internet, sociala medier och tidningar för att ta reda på mer. Tänk på att många mötesplatser och föreningar har sina sidor på exempelvis Facebook!

17 Kaffekopp Berså, design Stig Lindberg. Foto: Nationalmuseum Figurin Öst från serien Alla världens barn, design Lisa Larson. Foto: Nationalmuseum Porslinsmuseet en skattkammare vid Farstaviken Gustavsbergs Porslinsmuseum är en skattkammare av porslin och keramik i alla former. Här sitter historien i väggarna. I de gamla fabrikskvarteren ekar ännu namn som Wilhelm Kåge, Stig Lindberg och Lisa Larson och här har Karin Björquists Nobelservis sitt ursprung. Här lever traditionen också vidare i den småskaliga produktionen i Gustavsbergs Porslinsfabrik runt hörnet, i Villeroy & Boch Gustavsbergs sanitetsporslin och bland konstnärerna i Ateljéföreningen G-studion. På museet speglas Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på bruksporslin, alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned. Men detta utgör endast en bråkdel av den totala Gustavsbergssamlingen som innehåller närmare keramikföremål tillverkade vid Gustavsbergs porslinsfabrik, formgivna av kreatörer som Gunnar Wennerberg, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Bernt Friberg, Lisa Larson, Karin Björquist, Margareta Hennix och många fler. Från Arbetarservis till Nobelservis Hela museets övre plan består av den permanenta utställningen. Den är indelad i olika rum med olika teman och innehåll. I utställningen i det första rummet Det vita guldet får besökaren en liten historieintroduktion om porslinet, brukssamhället Gustavsberg och om porslinstillverkning i största allmänhet. I nästa rum, Från handfat till kungavas, får besökaren vandra genom 1800-talets pampiga överdåd med magnifika prakturnor från de stora världsutställningarna, überdekorerade majolikapjäser, lyxiga bordsserviser och kitschiga parianfigurer. I G-studiorummet kan besökarens sedan beundra unika alster tillverkade från början av 1940-talet till början av 1990-talet, formgivna av 15 olika konstnärer verksamma i den berömda G-Studion Därefter följer den sanitetshistoriska miniutställningen Muggar och ställ som uppmärksammar Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik och dess stora betydelse för såväl samhällsutvecklingen som för fabriken. Utställningen Från Arbetarservis till Nobelservis slutligen, representerar fabrikens utveckling och produktion från 1917, då Wilhelm Kåge började som konstnärlig ledare, fram till början av 1990-talet då fabriken till slut lades ned. Här brukar de flesta besökare känna igen sig här finns många exempel på de klassiker som skapades av fabrikens kända formgivare, till exempel Wilhelm Kåges Arbetarservis och den populära Pyro, Stig Lindbergs epokgörande Terma och den älskade Berså, Lisa Larsons ABC-flickor, Heja Sverige-pottan av Margareta Hennix, och slutligen, som en ståtlig slutfanfar i fabriken historia, Karin Björquists Nobelservis. G-studion ett estetiskt laboratorium Wilhelm Kåge var fabrikens konstnärlige ledare mellan Det var han som 1942 drog igång Gustavsbergs Studio G-studion tillsammans med Stig Lindberg och Berndt Friberg. Studion debuterade i maj 1942 med utställningen Fajanser målade i vår, som gjorde stor succé. Inför studions lansering tog Kåge fram symbolen Studiohanden som bestod av en hand och bokstaven "G" som målades på föremålets undersida. Denna signatur visade att föremålet var en unik pjäs i begränsad upplaga. Så småningom knöts flera konstnärer till G-studion, som snart lanserades som ett "estetiskt laboratorium" inom fabrikens ramar. Målsättningen för studion var att utgöra en konstnärlig frizon utanför den storskaliga serieproduktionen. En symbol bevarad för eftervärlden Bruksorten Gustavsberg har blivit en symbol för efterkrigstidens uppbyggnad av det svenska folkhemmet. Utöver konst och design blev även hygien ett av fabrikens fokusområden, inte minst under den period, , då miljonprogrammet genomfördes i Sverige. Efter nedläggningen av den stora fabriken 1993 rådde under några år osäkerhet om fram- tiden för museet och dess samlingar. Men vid millennieskiftet slöts ett trepartsavtal mellan den tidigare ägaren Kooperativa Förbundet (KF), Nationalmuseum samt Värmdö kommun. Överenskommelsen innebar bl.a. att museisamlingen skänktes till Nationalmuseum. Tanken var att bevara samlingen i Gustavsberg åt eftervärlden och att samtidigt säkerställa Porslinsmuseets framtid. En stor del av samlingen är registrerad i en databas, f.n. är drygt föremål registrerade i Nationalmuseums databas och därmed tillgängliga för allmänheten via internet. Idag står Gustavsbergs Porslinsmuseum för ett form- och industrihistoriskt avtryck. Verksamheten drivs idag som ett kommunalt bolag och leds av museichef Kjell Lööw med personal. Utöver den permanenta utställningen erbjuder även museet en rad tillfälliga utställningar, visningar och olika programaktiviteter. Nya Gustavsberg i de gamla fabrikskvarteren Gustavsberg är ett internationellt känt varumärke och idag är hamnen, med Porslinsmuseet och Konsthallen, flera olika outletbutiker, caféer och restauranger ett mycket attraktivt besöksmål. Nu planeras en ny unik stadsdel i de gamla kvarteren Fabriksstaden. De kulturhistoriskt intressanta byggnader som ska bevaras är viktiga, eftersom de knyter an till Gustavsbergs historia och ger området en unik identitet. Vi bjuder dig på entrén! Som nybliven Värmdöbo får du fri entré vid ett tillfälle på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Klipp ut annonsen för Gustavsbergs Porslinsmuseum i högra hörnet och ta med den till museet. Biljetten gäller för två vuxna vid ett besökstillfälle. Barn under 18 går in gratis året om. Väl på plats kan ni, utöver att besöka porslinsutställningen, ta med barnen in i målarsalen och prova på att måla en egen tallrik eller mugg för att ta med hem. Det är också populärt att göra ett avtryck av små barnfötter eller händer på porslin. I museibutiken finns varjehanda att köpa, det finns många intressanta böcker bl.a. om Gustavsbergs historia och om form och design. Där finns också såväl klassiska som moderna porslins- och keramikprodukter Lisa Larsons Alla världens barn och Chatarina Kippels Elsa Beskow-muggar är några som finns representerade där. Eller varför inte köpa museets unika Fika-memo med klassiska kaffekoppar! För mer info, besök museets hemsida: 17

18 FÖREBYGGANDE ARBETE OCH OMSORG Omsorg & hjälp Varje människa är unik och vi lever våra liv med olika förutsättningar. Men ibland kan livet bli komplicerat och vi kan behöva olika former av stöd och omsorg i det dagliga livet. Värmdö kommun erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med olika typer av sociala problem eller funktionsnedsättning. Framför allt ser vi till barnens bästa. Det är socialtjänstens uppgift och ansvar att ge sådan service, men oftast krävs en utredning för att komma fram till vilka insatser som ska ges. Stödet ska alltid utformas med hänsyn till den enskilda personens egna resurser, förutsättningar och behov inom ramen för aktuella lagar och kommunens riktlinjer. Den som är orolig för sin egen eller andras barn, ungdomar, vuxnas sociala livssituation och säkerhet, är alltid välkommen att höra av sig till socialtjänsten med frågor och funderingar. Detsamma gäller om det är svårt att klara sig ekonomiskt. Om inkomsterna inte räcker till den egna försörjningen kan försörjningsstöd (socialbidrag) fås efter ansökan och utredning. Kommunens mål är att alla kommunmedborgare ska kunna leva ett tryggt, självständigt, aktivt liv och ha inflytande över sin vardag och i samhället. Det är angeläget att alla hjälps åt med att uppmärksamma barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd - för alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Vill du veta mer? Ta en titt på den nya hem - sidan eller ring under kontorstid: Socialtjänsten eller skicka ett mail till: Socialjour akut hjälp under kvällar, nätter och helger Om du har akuta sociala problem på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren. Socialjour: Du kan få hjälp med sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan gälla till exempel: barn och ungdomar som far illa insatser för våldsutsatta personer med råd och stöd akut behov av skyddat boende akut behov av logi insatser för missbrukare råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar Observera att frågor om försörjningsstöd inte handläggs under kvällar, nätter eller helger. Stockholms läns sjukvårdsområde Nacka RehabCentrum Nacka Närsjukhus Nacka RehabCentrum bedriver specialiserad sjukgymnastik inom ett flertal områden. Hjärtrehabilitering Lungrehabilitering Lymfödembehandling Neurologisk rehabilitering Reumarehabilitering Idrottsmedicinsk rehabilitering Ortopedmedicinsk rehabilitering Psykosomatisk rehabilitering för barn Reception Vi har även Logoped Kiropraktor Sjukgymnastik Arbetsterapi Dietist Se Vårdguiden Nacka RehabCentrum Nacka Närsjukhus Öppettider: Mån/Ons/Tors Tis , Fre Vi arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdens förvaltning Våld och hot i nära relation Vem som helst kan utsättas för våld. Om du utsatts för hot eller våld har du rätt till information och stöd från socialtjänsten Barn tar skada av att ha upplevt starka konflikter och/eller våld i nära relationer. Socialtjänsten kan hjälpa till med: Individuella stödsamtal / rådgivning. Riskbedömning och säkerhetsplanering Vid behov hjälp till skyddat boende Information och stöd till kontakter med andra myndigheter Tel kontorstid: E-post: Brottsförebyggande arbete I handlingsplanen för 2013 prioriterar Brottsförebyggande rådet följande områden: Förstärka tonåringars och vuxnas restriktiva inställning till cannabis Minskad möjlighet att få tag i narkotika Minska barn/tonåringars möjlighet att få tag i alkohol Stöd till Nätverket för ett trygg och säkert Djurö Stavsnäs Trygg- och säkert Gustavsbergscentrum Grannsamverkan Polarna de ungas räddningstjänst Polarna Värmdö har sedan 1999 arbetat för att skapa lugn och trygghet genom drog- och brottsförebyggande arbete Varje kväll är minst en vuxen arbetsledare ute tillsammans med fyra till fem ungdomar och målet är att synas, bygga nätverk och att skapa dialog med ungdomarna. Gruppen består av tre arbetsledare samt 10 ungdomar i åldrarna som alternerar med att synas i miljöer där kommunens ungdomar rör sig under fredags- och lördagskvällar. Syftet är att vara en förebild för andra unga, att arbeta förebyggande mot alkohol och droger samt att motverka våld mellan unga. Nätverk som skapar lugn och trygghet Polarna får en fyradagars grundutbildning som bland annat består av första hjälpen, HLR, konflikthantering, ledarskap samt kunskap om hur socialförvaltningen och socialtjänstlagen fungerar. Utbildningen sker i samarbete med Närpolisen, Räddningstjänsten och Socialkontoret. Arbetet sker i nätverksform tillsammans med polis, nattvandrande föräldrar, Svenska Kyrkan, fritidsgårdar, Maria Ungdomsenhet och andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar och arbetar för att skapa lugn och trygghet. Kontakta Polarna på

19 FÖREBYGGANDE ARBETE OCH OMSORG Valfrihet för hjälp i hemmet Foto: Bildarkivet I Värmdö kommun finns flera vägar till hjälp i hemmet. Du kan få hemtjänst via kommunen, utförd av den kommunala hemtjänsten eller av ett godkänt hemtjänstföretag. Du kan också själv anlita ett företag som erbjuder så kallade hushållsnära tjänster, då har du möjlighet att få nedsatt kostnad genom RUTavdraget med upp till 50 procent. Hemtjänst söker man hos kommunens enhet för bistånd äldre om över 65 år, eller hos enheten för bistånd funktionshinder om du är under 65 år. Har man fått beslut på att man får hemtjänst så kan man välja om man vill ha den kommunala hemtjänsten eller om man vill ha någon av de privata utförarna av hemtjänst. Priset man betalar är detsamma oavsett vad man väljer. Man kan byta till en annan utförare när man vill. Om man inte kan eller vill göra ett aktivt val av hemtjänstutförare kan man välja icke - valsalternativet, biståndshandläggaren kan informera om vilket det är. Hemtjänst nattetid och på öar utan broförbindelse utförs enbart av den kommunala utföraren. De privata utförarna av hemtjänst erbjuder utöver den biståndsbedömda hemtjänsten också så kallade hushållsnära tjänster. Det kan till exempel vara snöskottning, storstädning, trädgårdsskötsel eller matlagning i hemmet. Dessa tjänster får man betala själv, men det finns möjlighet att använda sig av så kallat RUT-avdrag, det vill säga man får betala halva timpriset upp till ett visst belopp. Äldreomsorg Äldreomsorgen ansvarar för olika former av service, omsorg och vård till personer över 65 år. Målet är att äldre tryggt ska kunna bo kvar i sitt eget hem även vid sjukdom och funktionsnedsättning. Kommunen erbjuder vård och omsorg dygnet runt, i samverkan med landstingets hälsooch sjukvård. Har man så stora och omfattande behov att man inte kan bo kvar hemma har man möjlighet att ansöka om vård- och omsorgsboende. Där ingår omsorg samt hälso- och sjukvård dygnet runt. Följande insatser kan fås efter särskild ansökan: Hemtjänst Dagvård Vård- och omsorgsboende Trygghetslarm Färdtjänst och riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Parkeringstillstånd Kommunen erbjuder också: Anhörigstöd Rådgivning och stöd vid demenssjukdom Öppen seniorverksamhet Fixartjänst Syn- och hörselinstruktör Förebyggande hembesök Trygghetsboende för äldre För mer information kontakta kommunens växel alternativt se kommunens hemsida. Chamottevägen 17, GUSTAVSBERG (bakom vårdcentralen i hamnen) Fri Parkering Sallad Kebab Grill Hamburgare Pasta Tel: Ni kan även beställa pizza med glutenfri deg Vi använder alltid färska råvaror Öppettider: Mån fre Lör sön Här finns vi Servering Avhämtning Ta med annonsen få 10% rabatt på hela köpet!!! 19

20 Plannja Takpannor. Ett klokt val. ISO9001 ISO14001 Vi är ett familjeföretag med 50-årig erfarenhet av miljövård & service! Spolning av din dricksvattenbrunn torrsug Vattenleveranser till pool och brunn Rengöring av din borrade eller grävda vattenbrunn Avloppsrensning rotskärning vid stopp i avlopp Miljövänlig dammbindning av vägar och grusplaner JOUR DYGNET RUNT Tel Fax Cija Tank AB Box 166, Saltsjö-Boo hemsida: e-post: DIN SKADEVERKSTAD Låt oss ta hand om din bil Försäkringsskador Plåt & lackering Bilglas stenskottsrep. Ditt tak måste ha bästa kvalitet för att år efter år klara de påfrestningar som väder och vind utsätter det för. Plannja Takpannor är vackra, funktionella och lätta att lägga. Välj bland flera lätta takpannor i stål eller aluminium. Den effektiva färgbeläggningen både skyddar och förskönar. Plannja Royal 500. Stålpannan med marknadens kraftigaste beläggning och vacker, sträv yta. ETT KLOKT RÅD. BESÖK TAKEXPERTEN I BUTIKEN. Plannja Takavvattning. Marknadens bredaste sortiment som passar alla tak och takbeläggningar. Från kompletta byggsatser med rännor och rör till små, kloka detaljer. Sälls Plåtindustri AB Grundat 1939 Medlem i SAF PLR Älggårdsvägen 6 Grisslinge, Värmdö Tel: VI TAR HAND OM DIN SAAB ELLER OPEL! Vi reparerar och servar andra bilmärken också. Välkommen till oss på Ekman Bil & Båt AB! Auktoriserad serviceverkstad för Saab och Opel Ekman Bil & Båt AB Minos Väg 17 Mölnvik, Värmdö Soldatvägen 15 Mitt emot bilprovningen i Lännersta VÄLKOMMEN TILL VÄRMDÖS ÖPPNASTE APOTEK Du hittar oss inne på Maxi ICA Stormarknad Värmdö Recept alla dagar

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Scenkonst förskolan. Höst 2014

Scenkonst förskolan. Höst 2014 Scenkonst förskolan Höst 2014 Förskoleföreställningar Välkomna till en spännande och rolig scenkonsthöst! Vi får bl a möta busiga musiker på vift i tonernas underbara värld, Nasse som hittar en stol, den

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG

I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor som rör DIG När du som medborgare i Gävleborg föds så ska du veta att du är viktig för samhället. Du får därför ett bevis redan på BB som

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan

Kvalitetsgaranti Öppna förskolan ÖPPNA FÖRSKOLAN Sid 1 (6) Giltig 2015 Genom öppna förskolan erbjuds familjer möjlighet att möta andra föräldrar och barn. Här erbjuds en planerad pedagogisk och social verksamhet vars innehåll påverkas

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor. Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD.

NYinflyttad. En tidning för alla nya Värmdöbor. Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD. 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Värmdöbor Välkommen till Värmdö! STOCKHOLMS STOLTASTE SKÄRGÅRD. Välkommen till Värmdö! Välkommen till kommunen med 10 000 öar, som sträcker sig från yttersta

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31

Innehåll. De politiska partierna...30 Repetitionsfrågor De politiska partierna...31 Innehåll Riksdagen...5 Var finns riksdagen?...6 Vad gör riksdagen?...7 Hur arbetar riksdagen?...8 Repetitionsfrågor Riksdagen...11 Regeringen...13 Vad gör regeringen?...14 Hur arbetar regeringen?...15

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan

Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Skapande skola 2015-2016, Strömsunds kommun Strategi/Handlingsplan Bakgrund - problembeskrivning Strömsunds kommun är den nordligaste av Jämtlands läns kommuner. Strömsund är en vacker glesbygdskommun,

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

Dags att välja. abonnemang för ditt hushållsavfall. För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Dags att välja abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Varbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Kommunens medlemskap i intresseorganisationer

Kommunens medlemskap i intresseorganisationer 2013-11-05 Handläggare Anna Boman provarmdo 13US/226 Utbildningsstyrelsen Kommunens medlemskap i intresseorganisationer Förslag till beslut Redovisningen godkänns Beslutsnivå Utbildningsstyrelsen Bakgrund

Läs mer

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända

För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen. Den svenska skolan för nyanlända För ditt barn 1 6 år Förskolan och förskoleklassen Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär-

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer