Brf Utsikten i Rydebäck DagBok 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Utsikten i Rydebäck DagBok 2014"

Transkript

1 Brf Utsikn i Rydebäck DagBok 2014 Datum Åtgärd, Problem, Utfört arbe Utfört av Montör från KONE i Helsinborg har varit här och bytt en frekvensomvandlare som styr start/stopp av hissmotorn. Byt tog ca 2 tim. Efr helgerna årkommer de med en uppgradering av programvara. Den servicen beräknas ta ca 1 timme. Räkneverket visar att hissen har gjort ca starr (genomsnitt 160 starr/dag) sedan den monrades år Hissen är igång. Felkoder visar att en komponent mås bytas. Hissen stannat igen! Hissen i 7an har lagt av kl 17. Meddelande har satts upp på alla hissdörrar att vi in kallar på jour i natt utan vi begär en totalöversyn måndag 29 dec Hissen i 7an har lagt av. Stått stilla sedan kl 23 i natt. Flera hårda smällar har hörts den senas veckan. Ringt jour! Hissen är reparerad kl 12. Den hade gått över stoppläge. Då mås hissen köras manuellt av servicepersonal. Händer ytrst sällan. Smällarna är inget fel! Jonatan Persson, servicekniker hos ASSA ABLOY har varit här och undersökt vår garageport. Han hittar inget fel på utrustningen. Något annat styrsysm finns in anpassat för den här porn. Vi kör tills vidare med det vi har Beställt undersökning och reparation av garageport Kl 20:15 fick meddelande om att garageporn stoppat i öppet läge. Jag stängde med nyckel och gröna pilknappen Programmerat ny nyckelbricka som ersättning för skadad bricka (bricka nr 3, lgh 2) Kl 20:00 Telefon från medlem i Utblicken. Garageporn hakat upp sig. De öppnade, men porn gick aldrig ner igen. Att trycka på den gröna pilen räcker ofta in. Man mås sta först med med nyckel och sedan Gröna knappen. Nödstoppet var intryckt när jag kom ner Platta-balkongräcke lgh 10 har skadats under stormen i natt. Ingen åtgärd för tillfället Tel.-Medd. Garageporn hakat upp sig i öppet läge. Dubbelpassage! Jag stängde Flera klagomål på portlefonen. Den fungerar, men man mås trycka ordentligt Curt Nilsson (PEAB pensionär) har i samband med fönsrputsning av trapphus monrat ned prismat som suttit uppe på 5:ans fasad sedan husen mitmot byggdes Beställt underhållsplan via Lamaro från EVU Energi & VVS Utveckling AB, Lund Tage, Lars och Paul på kurs Styrelsens ansvar. Fastighetsjurist Christina Fregne, Jurideko Fastighetspartner AB och Hanibal Visnak, Lamaro Godkänt nya medlemmar i lgh 17. Baltzar och Els-Britt Söderström Gemensam glöggmingel med grannföreningen. TACK alla som hjälp till, TACK alla gäsr och TACK SMHI som lyckades fixa vädret. 1 (9)

2 Markerat ruta vid garageplats nr 2 där Lamaro ska ställa snöslunga och vägsalt Skrivit en resumé över de el-problem som vi har haft i vår fastighet sedan bygget och sänt vidare till Nisse Satt upp ljusslingor i föreningens julgran Nisse Larsson, Lamaro meddelar att han haft ett lefonmö med JM och Prenad. Nisse vill ha klargjort vad som gjorts under tidigare år och vem som stått för kostnader och vad som ytrligare ska göras beträffande problem med elledningar i våra byggnader Köpt allt för glöggmingel på lördag! Lamaro sopat garaget Lamaro satt upp julgranarna (levereade 21 nov) Problem med portlefonerna? Det verkar vara svårt att trycka in lgh-koderna. Mås knappsatserna bytas? Meddelande i postfack om avgiftshöjning för år Mona via brev! En stor eloge till Plantagen, Rydebäck. Jag fick byta tre felaktiga julgransslingor utan extra kostnad. Det var kortslutning i alla tre slingorna. De köps under nov 2012 och har använts i två år Meddelat Berndt i Utblicken om gemensamt glöggmingel 29 november kl 18: Beställt julgranar till båda föreningarna. Levereras och ställs upp i slut av vecka Mö i soprummet med Göran Svensson NSR. Vi har fått en avvikelserapport om att en tunna var felvänd. Tunna med 2 hjul ska stå med handtag/locket mot dig i rummet. Tunna med 3 eller 4 hjul kan vändas som man vill Talat med vår revisor, och hon hävdar bestämt att vi ska öka avskrivning i år från 0,33% till 1% i enlighet med nya redovisningsregler K2. ( för år 2015: kr ) Kl 16:35 Besked om att garageporn in gick att öppna. Gick ner och undersök. Nödstoppet på insidan av porn var intryckt. Använd nödstoppet endast vid en nödsituation! Erhållit budgetförslag från SBC. Tommy och Tage arbetar vidare på förslaget och har klart för diskussion till styrelsemö Eventuell avgiftshöjning ska redovisas till SBC senast Vi har fått en avvikelserapport från NSR om att en soptunna ( för metall) in tömdes för att den var felvänd. Vi har efr det fått besked om att alla tunnor ska vändas med handtagen utåt. Det öppna locket ska hänga så du har lockets insida mot dig. Allt detta av arbetsmiljöskäl. Vänd in tunnorna! Service på garageporn. Diskurat med Servicekniker om att fälla in nyckeldosan i gelväggen. Vi gör det själva utan att koppla loss elledningarna. Inga problem. tk- tk- tk Ågrens Plåtslageri, Bengt (via Lamaro) har tätat fönsr i trapphus i 7an. Vilplan 3-4, 4-5 och 5-6. Han har även kompletrat med JM-glömd plåtlist. När jag fått alla bilder ska jag kontakta Ronny på JM och diskura li fuskbygge med honom Lamaro skör om sopkärlstvätt i fortsättningen Diskussion med Nisse Larsson från Lamaro angående underhållsplan. Offert lämnas. -ls Otäta fönsr i trapphus. 5an vilplan 2-3 och 3-4, 7an vilplan 4-5 och 5-6 Plåtskoning jusras och delar av gummitätningar bys. V Jörgen meddelar att trappbelysning i 5an hakat upp sig. Hur länge har det lyst??? -ls 2 (9)

3 Södra soprumsdörren hänger löst! Blåst upp??? Jusrat och skruvat åt gängjärnen P.A.R.K. i Syd AB har avslutat jusring av plattor på gårdssidan P.A.R.K. i Syd AB har börjat jusra plattor på gårdssidan Klagomål från 5an att det är kallt (under 22C ) Tagit emot soptunna för färgat glas som följt med sopbilen för någon vecka sedan. Tommy hade ringt och påpekat att tunnan saknades Besked från Lamaro: misstänkt marialfel på isolering. Ledningar ska sändas för vidare marialsr. Lamaro-Bravida rekommenderar by av alla ledningar. Jag kommer att informera JM om när byt ska utföras och ska begära inspektion eller deltagande från deras sida för att kunna kräva ersättning för eventuella kostnader Lamaro förhandlar med Bravida Prenad AB tisdag den 30 sepmber angående kabelproblem Fredagen den 26 sepmber 2014, några minur efr tio (22:00) får jag ett lefonsamtal från en medlem om att garageporn står öppen. Han kan in stänga den. Jag går ner och stänger porn. Den hade bara hakat upp sig, och det finns ett par knep att sta för att få igen den. Dessutom lys det i garaget när jag kom ner, vilket betyder att någon varit där före mig, men efr att jag fått lefonsamtalet. Hur länge har porn varit öppen? Hur många tjuvar har gått in? Hur många av oss som går, cyklar eller kör bil genom porn stannar och kontrollerar att porn stängs? Om den in stängs vad gör vi då? -tk Bokat tid med Lamaro beträffande underhållsplanen ( :00) Telefonbesked från vår revisor att hon åtar sig kommande revision. Hur ska vi hanra det nya redovisningssysmet K2? Hon anser att vi in ska ändra våra stadgar, men däremot mås vi höja avskrivningen till 1 %, och gå med förlust detta år. Diskuras på styrelsemöt den 29 sep Hon påpekar också att reglerna in är anpassade för brf-er, och att ingen, vare sig revisorer eller jurisr vet hur det kommer att fungera Diskurat med SBC jurisr i Malmö och Göborg angående ändring av våra stadgar med anledning av nytt redovisningssysm K2. En instans rekommenderar ändring av stadgar före årsskift en annan att vi avvaktar och diskurar med våra revisorer. Vi tidigarelägger styrelsemöt en vecka för att diskura detta. Klart är att vi in får något besked ännu! Monrat en kontakt för julgransbelysning på en av fyrarna på gården Tommy avslutat oljning av staken. tk Tage och Tommy besökt SBC i Malmö för information om nya redovisningsregler. Reglerna gäller för årets verksamhet och påverkar budget och årsredovisning Bengt, Lamaro ordnar med undersökning av dräneringspump. Bravida varit här och rättat till nivågivarna. Pumpen har arbetat kontinuerligt, men är nu OK Lamaro och Bravida Prenad AB har bytt stigarledningar till lgh 12. Vid byt upptäcks att isoleringen var bränd på tre av fem ledningar. Förhandlingar pågår angående vidare åtgärder. Detta är den fem lägenhen där vi byr stigarledning. -tk -tk Skrivit och delat ut meddelande om kontrollmätning av samtliga elkablar från elcentral i källare till våra lägenher Boende i Utblicken ringer på dörren och talar om att garageporn in går ner. Inga problem att rätta till, men jag är ingen portvakt! Dessutom är ofta anledningen till att porn hakar upp sig att två bilar kör ut samtidigt Startat oljning av staket med hjälp av boende. tk 3 (9)

4 Tagit emot utrustning för att olja staken samt sge (2x3m) tk Problem med portlefon i 5an. Kan vara siffran 1 som krånglar. Vi borde byta kod för alla i hus A. Lämpliga lgh-koder: Vi avvaktar! Köpt träolja, penslar, skyddspapp, skyddshandskar och sge för att olja föreningens staket. Leverantör Algot Andersson, inklusive hemtransport Besked från Nisse, Lamaro. Efr mö denna morgon har Lamaro och Prenad beslutat att Prenad ska genomföra en total översyn och mäta alla kablar till varje lägenhet. Ett meddelande till alla boende kommer at delas ut med besked om tidpunkt för mätningen. All mätning ska genomföras vid samma tidpunkt som kommer att meddelas senare. Kablar till lgh 12 ska oavsett vidare beslut bytas för att kunna inspekras och mätas Fullt av vatn på två vilplan i 7an. Fönstren har in varit öppna! Två eller flera fönsr är otäta, och regn har tryckts in. Varningar har satts upp för halkrisken. Mattorna på vilplanen blir lätt hala när de är blöta. Tommy har kontrollerat vilplanen i 5an, och där var också läckage, men ytrs li. Det verkar vara de fasta fönstren som är otäta Boende meddelat att dräneringspumpen larmar i garaget. Ljudet är avstängt, men lampan blinkar. Vatn börjar tränga upp ur golvet i garageplats 23. Larmet årställdes automatiskt under natn Lamaro och Prenad har utfört mätning av kablar till lgh 12. Något felaktigt värde uppmäts, men man vill jämföra med besiktningsvärden från innan man tar ställning till vad felet kan vara. Lamaro kommer att kontakta ansvarig hos Prenad som ska redogöra för besiktningsprotokoll och mätresultat Gäsr i gästlägenhen har påpekat att spolning av toalett in fungerar bra. Inget fel upptäckt Brf Utsikn i Rydebäck har cknat ett nytt utökat avtal med Lamaro AB som omfattar knisk drift, skötsel och underhåll. Avtalet gäller från den 1 augusti 2014 och löper på två år Problem med tömning av avfallstunna för hårdplast. Trots upprepade påpekande töms in tunnan. Man har hoppat över en gång vilket ger fyra veckors avfall. In acceptabelt. Tunnan tömdes idag Brand & Säkerhet i Helsingborg AB (via TOOLS) hämtat låscylinder för reparation. Cylinder för slin, utbytt mot ny! Svar har kommit från Stadsbyggnadsförvaltningen angående vår önskan om ändrad körväg för buss 219 runt kvarret Ängsholmen. Svaret blev som så ofta här i världen goddag yxskaft. Se svaret här! Ugn undersökt av BOSCH-reparatör. Inget fel! Kablar från elcentral ska kontrollmätas vecka Låscylinder i sluss mot garage i 5an är skadat. Reparation beställs Dörren står på glänt tills vidare Hårdplasttunnan är överfull. Lars meddelat omgående till renhållningsverket att tunnan in tömts. Bortglömd! De skyller på att de in hade nyckel? -tk -tk ls ls- -ls Olle efrlyser hängrännor för att förhindra istappar. Vi tar upp frågan på nästa styrelsemö. Jag har svarat skriftligt till Olle Elavbrott i en lägenhet. Två faser kortslur och säkringar löser ut i el-central. Svårt med reparation i semesrtider. Samma fel som tidigare fyra lägenher? Nisse från Lamaro fixar på stört! Han är övertygad (nästan) om att det är fel på ugn. Ugnen är urkopplad tills vidare (någon vecka). Vi följer upp! Köpt nya säkringar 20A Besked idag! Fastslagen ränta 2.99% på 5 års-lån hos Länsförsäkringar! 4 (9)

5 Inbrottsförsök i garaget i natt. Samma förfarande som tidigare, men försöket avbröts, och porn öppnades aldrig. Reparation är utförd. Händelsen är polisanmäld Tidningsbärarna ställt vagnen vid 7an. Under sovrumsfönsr Lgh Gör VIASAT hembesök? Tänk på att in släppa in personer som du in känner! Trädgårdsgruppen - Anita har begärt in förslag på ändringar av rhododendronslänn, men förslagen kommer först efr semesrperioden Skickat brev till Tidningsbärarna angående omlastning, sorring av tidningarna i trapphus, placering av vagn och störande hanring på nätrna. Vi anser att det är oacceptabelt och har bett dem flytta hanringen från vår fastighet Mö med Utblicken med anledning av inbrott i garaget. De vill se över möjlighen att larma med ljudsignal och stroboskopljus. Förslag? Flera samtal från polisen om anmälan av inbrott. Var och en gör sin egen anmälan, men efrsom det är samma inbrott vill man koppla samman anmälningarna. ap Jordfelsbrytare löser ut i lgh 2. Verkar vara ugnen som är orsaken Söndag kl ringde på dörren. Yttre nyckeldosan för garageporn är bortslin och ligger lös på marken. Karaspark? Jour-service beställdes omgående och lappar sats upp. Albany Door Sysms har reparerat. Inbrott i grannföreningen, bilar och källarförråd. Moped stulen. Polisanmälan är gjord! Tommy har registrerat ändring av styrelsen hos Bolagsverket (www.verksamt.se) tk Mattias Gran, Länsförsäkringar. Förhandling och underskrift av lånehandlingar. tk Diskurat med Jessica Hall, Trygghetsvärdinna på Trygghetsboendet. Ärendet gällde matservering och eventuellt utökning till övriga intresserade i grannhusen. Hon förhandlar med Rödbetan som är intresserade att köra ut portioner som förbeställs på dagen. Äta i deras matsal eller ta med hem till sin egen lya. Hon kontaktar mig om de hittar en intressant lösning. Deras lokal är godkänd för 30 personer. Bo Bergman, SPF förmedlade kontakn Stämmoprotokoll jusrat. Kopierat 33 satser för distribution Lars delar ut! -ls Grannföreningen har oljat sina staket. Jag har tidigare diskurat med dem om att vi kanske väntar med att olja våra staket. Vi beslutade om att de oljar hela staket mellan våra fastigher i år så gör vi det nästa år. Det hade sett konstigt ut om bara halva staket var oljat Jag fick lefonsamtal om att ett lås i en lägenhetsdörr in gick att öppna inifrån. En nyckel kastades ut genom balkongen, och jag kunde öppna utifrån. Använd låsspray någon gång om året för att det in ska hända. Läs bopärmen! Jörgen påpekar att tilluftsventilen i trapphus är stängd. Det finns två ventiler på markplanet, mot gatan och mot gården. Ventilen vid entrén mot gatan var faktiskt nästan helt stängd. Jag öppnade den något. De ventilerna ska vara öppna så att trapphusen blir urluftade. Trapphusen ventileras genom hisschakt enligt relationsritningarna för ventilationen. Öppna in fönstren i trapphusen. Då sugs avgaser och matos ut i trapphusen när garagedörrar och lägenhetsdörrar öppnas Lars och Eva har tvättat soprumsgolvet ls-en Föreningsstämma och konstituerande mö Scandi Clean har tvättat sopkärlen ls Kone har bytt knapp för hiss på entréplan i 5an güc Jörgen meddelat att dörren på gårdssidan i 5an in går att öppna. Trolig orsak är spänningar p.g.a. värmeutvidgning. Lika som i 7an vid höga mperaturer. Jag har 5 (9)

6 stat på morgonen dagen efr, och då fungerade den perfekt! Beställt jusring av plattsättning på platå på baksidan och trapp ner mot soprummet P.A.R.K. i Syd AB utför arbet men in före semesrn Anna Engström, Ahlsell har kommit med glädjande besked beträffande vår trapphusbelysning. Det finns alrnativa lampor (två resp. fyra kontaktstift) och vår belysning är försedd med lampor som har fyra stift. Det betyder att lampor och och HF-don (anordning som tänder lysröret) in kommer att utgå ur produktion och lagerhållning inom en överskådlig framtid. Vi behöver in tänka på att byta ut belysningen! Diskussion med Lamaro (Hanibal Visnak och Nisse Larsson) om utökat ansvar för knisk förvaltning Drift och underhåll. Specificerad offert för utökat avtal översänds. styrelsen Bytt lås i föreningens postfack 16 i 5an Delat ut kallelse med motion och årsredovisning Kommit överens med Agne om att ändra skylt på postfack till ej reklam samt plocka bort den reklam som fyllt lådan. Lämnat kallelse. -ls Köpt halkskyddsjp och lim. Reparerat halkskydd på vilplan i trapphusen (4 st) Tvättning (högtrycksspolning) av tak ovanför entréer på båda husen har genomförts. Entreprenör via Lamaro Jusrat rörelsevakt i soprum Mö med Lamaro om offert, Teknisk förvaltning - Drift och Underhåll (Hanibal och??) Jämn rund (D=200) vatnfläck på bilplats 21 i garaget. Läckande rör eller vatn från blöt bil. Falsk alarm! styrelsen Offertförfrågan från Riksbyggen om fastighetsförvaltning (webbformulär) Vatn rinner på plattor på mellanvägg i lgh 10 mot lgh 9 i inglasad del av balkongen. Bilder finns i mapp lgh 10. Ingen åtgärd krävs Anna Engström, Ahlsell har besökt oss för att diskur belysning i garage och trapphus. Tage och Tommy har tidigare haft kontakt med Mathias Neuchel, Ahlsell. Besked om garagebelysning är, att det in finns något alrnativ till den belysning vi har, och att det kommer att finnas HF-don och lysrör även i framtiden för dessa. De är tillräckligt moderna och energieffektiva. Ett alrnativ är att byta till armaturer med LED-lysrör som fortfarande är under utveckling, och då byta ut ett antal armaturer åt gången. Tveksamt om detta är intressant. Vad gäller belysning i trapphus och slussar är problemet ett helt annat. År 2017 kommer de lampor som finns i varje armatur (2 kompaktlysrör x 72 armaturer, totalt antal 144 kompaktlysrör) in att tillverkas längre och kan in ersättas med andra lampor. Vårt alrnativ är att lägga ett antal lampor på lager och dra ut på byt i framtiden. Eller vi kan tänka om och byta ut till ett modernare sysm med LEDbelysning med sensorer (ev. med dimmer) för att tända upp endast den trappavsats man befinner sig på. Ett sådant by kan ske i etapper med ett antal armaturer vid varje tillfälle för att in få hela kostnaden på en gång. -ls Hämtat ut tryckta årsredovisningar hos GULF. Delas ut tillsammans med kallelsen i slut av vecka Garagesopning, in mycket damm! Tagit ner meddelande Mottagit årsredovisningen (original) inkl revisionsberätlse Avtalat mö med Hanibal Visnak, Lamaro , (9)

7 Spritt saneringsgranulat på oljefläckar i garage. Finns tillgängligt i pannrummet huvudsäkringar till lgh 12 har löst ut under natn. Avvaktar!!! Godkänt medlemmar för lgh 32 och meddelat mäklare Martin Persson samt SBC, Malmö, Claes Mårnsson. Registrerat lgh 32 och garageplats Skrivit ut och satt upp meddelande om garagestädning (8 ex) för båda föreningarna Köpt nya skruvar hos Algots och bytt alla skruvar för gångjärnen i karmen Bo meddelar att gångjärnen i södra soprumsdörren lossnat. För små skruvar. Bo hade 4 skruvar som vi använde. Alla skruvar ska bytas. -bb Sagt upp kontaktperson (Anita Karlsson) hos Seniorgården Sänt faktura till Svensk Fastighetsförmedling för låsby, samt meddelat Sandra Tidningsbärarna stör boende i 5an. De har sin vagn utanför, låser upp vagnen, lastar från bilen som står på trottoaren och dessutom tar in vagnen i trapphuset och under ca 10 minur sorrar tidningarna där. -bb Bo meddelar att port i 5an in låses. Smort som första åtgärd. -bb Besvarat förfrågningar från mäklare 3etage angående lägenhet nr 32. Detta aktualiserar behov av ett blad i bopärmen om åtgärder vid försäljning av lägenhet Monrat rullgardiner i utsiktsrummet -ee Anita och Barbro köpt rullgardiner till utsiktsrummet ap-bg Anita Perlis har målat balkongtak i och utanför inglasning. ap Beställt information från Länsförsäkringar Kollektiv Bostadsrättsförsäkring 35 st Beställt kontroll/reparation av belysning i soprum. Lamaro undersöker Arbet med Bopärmen är avslutad. Arbet påbörjades under hösn 2013 bg--ee Jörgen meddelat att soprumsbelysningen lyser kontinuerligt. Reparation beställs på måndag (14 april). Kan ej släckas! Meddelat på dörrarna. 4 armaturer á 2x35W -ee Sänt undercknad årsredovisning till revisor Bytt lampa i ytrbelysning entré 7an Beställt våtsopning av garage torsdagen den 8 maj. Jag meddelar i god tid. Samtidigt tvättas taken ovanför entréerna på gatusidan Kjell Dahlström är den första att måla balkontak i inglasningen. Mycket bra resultat! Programmerat in ny postkod -ls Endast styrelsemedlem ska ha kontakt med Sydannn angående vårt TV-utbud Förfrågan om TV-kanaler som försvann. Berott på TV-inställningar. TV4 Sport / TV Årets storstädning av gästlägenhen: diskat allt porslin glas och bestick, tvättat fönsr, golv, insidor skåp, badrum, duschdraperi, dammsugit sängar m.m Port på baksidan i 7an gick in att öppna inifrån. Vredet rorade fritt. 2 skruvar hade lossnat inne i låset. Jusrat! Kan bero på dåligt åtdragna skruvar vid montage efr cylinderreparation (Tage) Jusrat stängningskrafn på dörrstängare för entréportar. Inbrottsförsök i förråd på andra sidan gatan påskyndat arbet. Meddelande på anslagstavlor Tjuvar på gång Smort låsen i entréportar på framsidan. De går in igen och låses. bg-ee- 7 (9)

8 Till Ahlsell/Philips för info om LED-belysning i garage, trapphus och källarkorridorer tk Monrat brandsläckare i garaget ls Entréport i 7an går in igen helt. Rengjort och smort Lars har köpt en brandsläckare ls Besked kl 9:00 Brandskyddskontroll inställd! Besked om nästa tid kommer i början av vecka 8. Pannan behöver in stoppas mer än någon timme, så det kommer in att beröra oss boende Pannan stannat. Okänd anledning. Tommy upptäckt att det saknades varmvatn. Han möt upp i pannrummet och vi startade om pannan. Inga problem vid omstart! Värme och varmvatn är år igång. Anledning till stoppet av pannan var att en cirkulationspump havererat. Pumpen bytts under efrmiddagen. Den ersats med annan modell och fabrikat så man mås beställa en larmmodul som kommer att monras i efrhand. tk Entréporn i 7an går in alltid i lås! Undersök! Meddelat om brandskyddskontroll av panna. SIMAB :30 12: Problem med by av dyra HF-don för garagebelysning. Diskurat med Hanibal. Han årkommer med tankar och förslag Dörren i slussen mot garaget har in gått i lås. Rengjort och smort! DEKRA Besiktning av gaspanna (2 års inrvall). Vid besiktning användes sgen i pannrummet, men den får i fortsättningen in användas. Ny mås anskaffas Stor risk för istappar på baksidan. Togs även upp på styrelsemöt. Vad kan vi göra? Uppvärmning av inglasad balkong ökar risken för isbildning. ls Trappbelysningen i 5an lyser kontinuerligt. Släck från el-centralen Skottat rent över avloppsbrunnarna på gatan Brandskyddskontroll inplanerad , 10:30 12:00 (4 årsinrvall) Skapat en ny mobilanpassad webbsida Stora vatnsamlingar på vissa platser i garaget. Bilarna tar med sig stora mängder med snö när man kö in. Inget vatn tränger igenom betong eller lagning! Jörgen meddelat att porn in gått i lås efr tidningsbudet i dag (04.00) Smort! Den 22 januari fick vi ersättning för glasrutorna i entréerna från försäkringsbolaget. (1 368 kr). Självrisk kr. En ren förlustaffär! MST Syd AB har tätat vid ventilationsschakt (plats 15-16) i garaget. Klart! Förvaltningsberätlse skickad till SBC Skickat meddelande från SBC till Kerstin att man kan betala dubbel månadsavgift som sedan avräknas nästa månad. Man kan ange senas OCR-nummer. OCR-nummer mås anges för att pengarna ska sättas in på rätt konto! Agne ringde från Sydafrika ang. Berits lägenhet. Bad mig att ta bort namnskyltarna utom postfacket Meddelat Jonas MST Syd AB att de kan komma måndag morgon Bilarna kan flyttas för reparation i garaget. Sökt Agne beträffande garageplats Lampa utanför lgh 16 lyser ej! Lisbett meddelat. 8 (9)

9 Uppdarat statistik på hemsidan MST syd AB, Jonas Ohlin ringt. Vill täta vid bilplats mån-tis jan. Förutsättning att någon flyttar Jonnys bil. Meddela senast fredag fm Ronny ringde kl och ville diskura läckaget. Han skickar upp en man som ska utvärdera och bedöma åtgärder. (Jag har meddelat Tommy) Skrivit verksamhetsberätlsen för årsredovisningen Sänt mail till JM (Ronny Pålsson) med bild på läckage i garaget Inspekrat och fotograferat vatnläckage på golv vid bilplats Tommy tipsat! tk Sänt in skaderapport och faktura för skottskador till Länsförsäkringar Sopkärlet tömdes som vanligt. Kommer anmärkning?? Klagomål på Julgran i sopkärl, stålrör i hörn samt knivar på plankan i soprum Kontaktat Länsförsäkringar ang. skottskada. Faktura och kontoinformationtill dem Jörgen ringde. Porn i 5an går in alltid i lås. Smörj! Smort gångjärn på porn i 7an. Inget gnäll längre Skickat redovisning och kvitton för handkassan till SBC Tommy fixar ett lock för julgransfon i gräsmattan tk Jusrat dörrstängare garage-sluss i 7an. Problem med låset? Följ upp! Tommy och Tage monrat ner belysning i granen. Tommy sågar ner granen tk Ryds Glas har använt Utblickens kundnummer och adress. De sänder en kreditfaktura som Utblicken får hanra. Vi får en ny faktura SBC meddelat om faktura från TOOLS där tiden överskridits. Har ej visats för atst på SBCs reviderade hemsida. Tommy åtgärdar! Inger bekräftar att de anlitat Ryds Glas tidigare. Troligen deras kundnummer Ringt Ryds Glas, ingen tillgänglig före den 7 januari. Utblickens kunduppgifr? Bytt glödlampa ytrbelysning 5an. Anita P ringde! 9 (9)

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Handboken. BRF Bigarråträdet 2

Handboken. BRF Bigarråträdet 2 Handboken BRF Bigarråträdet 2 Handbok BRF Bigarråträdet 2 sid 2(37) ( Ändringshistorik Datum Ändrat av Åtgärd Version 2006-04-18 Sven Lörstad En första utgåva 1.01 2006-04-18 Jan Lundblad Ser över formatet

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla

Brf Jakob i Järfälla Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Informationshäfte A-Ö

Informationshäfte A-Ö Informationshäfte A-Ö Maj 2015 Bostadsrättsföreningen Majtalaren 7 Ängskärsgatan 6, Stockholm Viktigt information till alla medlemmar i vår förening och våra gemensamma förhållningsregler för ökad trivsel

Läs mer

Nyhetsblad Skvadronen 20

Nyhetsblad Skvadronen 20 Nyhetsblad Skvadronen 20 2013 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer