Brf Utsikten i Rydebäck DagBok 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Utsikten i Rydebäck DagBok 2014"

Transkript

1 Brf Utsikn i Rydebäck DagBok 2014 Datum Åtgärd, Problem, Utfört arbe Utfört av Montör från KONE i Helsinborg har varit här och bytt en frekvensomvandlare som styr start/stopp av hissmotorn. Byt tog ca 2 tim. Efr helgerna årkommer de med en uppgradering av programvara. Den servicen beräknas ta ca 1 timme. Räkneverket visar att hissen har gjort ca starr (genomsnitt 160 starr/dag) sedan den monrades år Hissen är igång. Felkoder visar att en komponent mås bytas. Hissen stannat igen! Hissen i 7an har lagt av kl 17. Meddelande har satts upp på alla hissdörrar att vi in kallar på jour i natt utan vi begär en totalöversyn måndag 29 dec Hissen i 7an har lagt av. Stått stilla sedan kl 23 i natt. Flera hårda smällar har hörts den senas veckan. Ringt jour! Hissen är reparerad kl 12. Den hade gått över stoppläge. Då mås hissen köras manuellt av servicepersonal. Händer ytrst sällan. Smällarna är inget fel! Jonatan Persson, servicekniker hos ASSA ABLOY har varit här och undersökt vår garageport. Han hittar inget fel på utrustningen. Något annat styrsysm finns in anpassat för den här porn. Vi kör tills vidare med det vi har Beställt undersökning och reparation av garageport Kl 20:15 fick meddelande om att garageporn stoppat i öppet läge. Jag stängde med nyckel och gröna pilknappen Programmerat ny nyckelbricka som ersättning för skadad bricka (bricka nr 3, lgh 2) Kl 20:00 Telefon från medlem i Utblicken. Garageporn hakat upp sig. De öppnade, men porn gick aldrig ner igen. Att trycka på den gröna pilen räcker ofta in. Man mås sta först med med nyckel och sedan Gröna knappen. Nödstoppet var intryckt när jag kom ner Platta-balkongräcke lgh 10 har skadats under stormen i natt. Ingen åtgärd för tillfället Tel.-Medd. Garageporn hakat upp sig i öppet läge. Dubbelpassage! Jag stängde Flera klagomål på portlefonen. Den fungerar, men man mås trycka ordentligt Curt Nilsson (PEAB pensionär) har i samband med fönsrputsning av trapphus monrat ned prismat som suttit uppe på 5:ans fasad sedan husen mitmot byggdes Beställt underhållsplan via Lamaro från EVU Energi & VVS Utveckling AB, Lund Tage, Lars och Paul på kurs Styrelsens ansvar. Fastighetsjurist Christina Fregne, Jurideko Fastighetspartner AB och Hanibal Visnak, Lamaro Godkänt nya medlemmar i lgh 17. Baltzar och Els-Britt Söderström Gemensam glöggmingel med grannföreningen. TACK alla som hjälp till, TACK alla gäsr och TACK SMHI som lyckades fixa vädret. 1 (9)

2 Markerat ruta vid garageplats nr 2 där Lamaro ska ställa snöslunga och vägsalt Skrivit en resumé över de el-problem som vi har haft i vår fastighet sedan bygget och sänt vidare till Nisse Satt upp ljusslingor i föreningens julgran Nisse Larsson, Lamaro meddelar att han haft ett lefonmö med JM och Prenad. Nisse vill ha klargjort vad som gjorts under tidigare år och vem som stått för kostnader och vad som ytrligare ska göras beträffande problem med elledningar i våra byggnader Köpt allt för glöggmingel på lördag! Lamaro sopat garaget Lamaro satt upp julgranarna (levereade 21 nov) Problem med portlefonerna? Det verkar vara svårt att trycka in lgh-koderna. Mås knappsatserna bytas? Meddelande i postfack om avgiftshöjning för år Mona via brev! En stor eloge till Plantagen, Rydebäck. Jag fick byta tre felaktiga julgransslingor utan extra kostnad. Det var kortslutning i alla tre slingorna. De köps under nov 2012 och har använts i två år Meddelat Berndt i Utblicken om gemensamt glöggmingel 29 november kl 18: Beställt julgranar till båda föreningarna. Levereras och ställs upp i slut av vecka Mö i soprummet med Göran Svensson NSR. Vi har fått en avvikelserapport om att en tunna var felvänd. Tunna med 2 hjul ska stå med handtag/locket mot dig i rummet. Tunna med 3 eller 4 hjul kan vändas som man vill Talat med vår revisor, och hon hävdar bestämt att vi ska öka avskrivning i år från 0,33% till 1% i enlighet med nya redovisningsregler K2. ( för år 2015: kr ) Kl 16:35 Besked om att garageporn in gick att öppna. Gick ner och undersök. Nödstoppet på insidan av porn var intryckt. Använd nödstoppet endast vid en nödsituation! Erhållit budgetförslag från SBC. Tommy och Tage arbetar vidare på förslaget och har klart för diskussion till styrelsemö Eventuell avgiftshöjning ska redovisas till SBC senast Vi har fått en avvikelserapport från NSR om att en soptunna ( för metall) in tömdes för att den var felvänd. Vi har efr det fått besked om att alla tunnor ska vändas med handtagen utåt. Det öppna locket ska hänga så du har lockets insida mot dig. Allt detta av arbetsmiljöskäl. Vänd in tunnorna! Service på garageporn. Diskurat med Servicekniker om att fälla in nyckeldosan i gelväggen. Vi gör det själva utan att koppla loss elledningarna. Inga problem. tk- tk- tk Ågrens Plåtslageri, Bengt (via Lamaro) har tätat fönsr i trapphus i 7an. Vilplan 3-4, 4-5 och 5-6. Han har även kompletrat med JM-glömd plåtlist. När jag fått alla bilder ska jag kontakta Ronny på JM och diskura li fuskbygge med honom Lamaro skör om sopkärlstvätt i fortsättningen Diskussion med Nisse Larsson från Lamaro angående underhållsplan. Offert lämnas. -ls Otäta fönsr i trapphus. 5an vilplan 2-3 och 3-4, 7an vilplan 4-5 och 5-6 Plåtskoning jusras och delar av gummitätningar bys. V Jörgen meddelar att trappbelysning i 5an hakat upp sig. Hur länge har det lyst??? -ls 2 (9)

3 Södra soprumsdörren hänger löst! Blåst upp??? Jusrat och skruvat åt gängjärnen P.A.R.K. i Syd AB har avslutat jusring av plattor på gårdssidan P.A.R.K. i Syd AB har börjat jusra plattor på gårdssidan Klagomål från 5an att det är kallt (under 22C ) Tagit emot soptunna för färgat glas som följt med sopbilen för någon vecka sedan. Tommy hade ringt och påpekat att tunnan saknades Besked från Lamaro: misstänkt marialfel på isolering. Ledningar ska sändas för vidare marialsr. Lamaro-Bravida rekommenderar by av alla ledningar. Jag kommer att informera JM om när byt ska utföras och ska begära inspektion eller deltagande från deras sida för att kunna kräva ersättning för eventuella kostnader Lamaro förhandlar med Bravida Prenad AB tisdag den 30 sepmber angående kabelproblem Fredagen den 26 sepmber 2014, några minur efr tio (22:00) får jag ett lefonsamtal från en medlem om att garageporn står öppen. Han kan in stänga den. Jag går ner och stänger porn. Den hade bara hakat upp sig, och det finns ett par knep att sta för att få igen den. Dessutom lys det i garaget när jag kom ner, vilket betyder att någon varit där före mig, men efr att jag fått lefonsamtalet. Hur länge har porn varit öppen? Hur många tjuvar har gått in? Hur många av oss som går, cyklar eller kör bil genom porn stannar och kontrollerar att porn stängs? Om den in stängs vad gör vi då? -tk Bokat tid med Lamaro beträffande underhållsplanen ( :00) Telefonbesked från vår revisor att hon åtar sig kommande revision. Hur ska vi hanra det nya redovisningssysmet K2? Hon anser att vi in ska ändra våra stadgar, men däremot mås vi höja avskrivningen till 1 %, och gå med förlust detta år. Diskuras på styrelsemöt den 29 sep Hon påpekar också att reglerna in är anpassade för brf-er, och att ingen, vare sig revisorer eller jurisr vet hur det kommer att fungera Diskurat med SBC jurisr i Malmö och Göborg angående ändring av våra stadgar med anledning av nytt redovisningssysm K2. En instans rekommenderar ändring av stadgar före årsskift en annan att vi avvaktar och diskurar med våra revisorer. Vi tidigarelägger styrelsemöt en vecka för att diskura detta. Klart är att vi in får något besked ännu! Monrat en kontakt för julgransbelysning på en av fyrarna på gården Tommy avslutat oljning av staken. tk Tage och Tommy besökt SBC i Malmö för information om nya redovisningsregler. Reglerna gäller för årets verksamhet och påverkar budget och årsredovisning Bengt, Lamaro ordnar med undersökning av dräneringspump. Bravida varit här och rättat till nivågivarna. Pumpen har arbetat kontinuerligt, men är nu OK Lamaro och Bravida Prenad AB har bytt stigarledningar till lgh 12. Vid byt upptäcks att isoleringen var bränd på tre av fem ledningar. Förhandlingar pågår angående vidare åtgärder. Detta är den fem lägenhen där vi byr stigarledning. -tk -tk Skrivit och delat ut meddelande om kontrollmätning av samtliga elkablar från elcentral i källare till våra lägenher Boende i Utblicken ringer på dörren och talar om att garageporn in går ner. Inga problem att rätta till, men jag är ingen portvakt! Dessutom är ofta anledningen till att porn hakar upp sig att två bilar kör ut samtidigt Startat oljning av staket med hjälp av boende. tk 3 (9)

4 Tagit emot utrustning för att olja staken samt sge (2x3m) tk Problem med portlefon i 5an. Kan vara siffran 1 som krånglar. Vi borde byta kod för alla i hus A. Lämpliga lgh-koder: Vi avvaktar! Köpt träolja, penslar, skyddspapp, skyddshandskar och sge för att olja föreningens staket. Leverantör Algot Andersson, inklusive hemtransport Besked från Nisse, Lamaro. Efr mö denna morgon har Lamaro och Prenad beslutat att Prenad ska genomföra en total översyn och mäta alla kablar till varje lägenhet. Ett meddelande till alla boende kommer at delas ut med besked om tidpunkt för mätningen. All mätning ska genomföras vid samma tidpunkt som kommer att meddelas senare. Kablar till lgh 12 ska oavsett vidare beslut bytas för att kunna inspekras och mätas Fullt av vatn på två vilplan i 7an. Fönstren har in varit öppna! Två eller flera fönsr är otäta, och regn har tryckts in. Varningar har satts upp för halkrisken. Mattorna på vilplanen blir lätt hala när de är blöta. Tommy har kontrollerat vilplanen i 5an, och där var också läckage, men ytrs li. Det verkar vara de fasta fönstren som är otäta Boende meddelat att dräneringspumpen larmar i garaget. Ljudet är avstängt, men lampan blinkar. Vatn börjar tränga upp ur golvet i garageplats 23. Larmet årställdes automatiskt under natn Lamaro och Prenad har utfört mätning av kablar till lgh 12. Något felaktigt värde uppmäts, men man vill jämföra med besiktningsvärden från innan man tar ställning till vad felet kan vara. Lamaro kommer att kontakta ansvarig hos Prenad som ska redogöra för besiktningsprotokoll och mätresultat Gäsr i gästlägenhen har påpekat att spolning av toalett in fungerar bra. Inget fel upptäckt Brf Utsikn i Rydebäck har cknat ett nytt utökat avtal med Lamaro AB som omfattar knisk drift, skötsel och underhåll. Avtalet gäller från den 1 augusti 2014 och löper på två år Problem med tömning av avfallstunna för hårdplast. Trots upprepade påpekande töms in tunnan. Man har hoppat över en gång vilket ger fyra veckors avfall. In acceptabelt. Tunnan tömdes idag Brand & Säkerhet i Helsingborg AB (via TOOLS) hämtat låscylinder för reparation. Cylinder för slin, utbytt mot ny! Svar har kommit från Stadsbyggnadsförvaltningen angående vår önskan om ändrad körväg för buss 219 runt kvarret Ängsholmen. Svaret blev som så ofta här i världen goddag yxskaft. Se svaret här! Ugn undersökt av BOSCH-reparatör. Inget fel! Kablar från elcentral ska kontrollmätas vecka Låscylinder i sluss mot garage i 5an är skadat. Reparation beställs Dörren står på glänt tills vidare Hårdplasttunnan är överfull. Lars meddelat omgående till renhållningsverket att tunnan in tömts. Bortglömd! De skyller på att de in hade nyckel? -tk -tk ls ls- -ls Olle efrlyser hängrännor för att förhindra istappar. Vi tar upp frågan på nästa styrelsemö. Jag har svarat skriftligt till Olle Elavbrott i en lägenhet. Två faser kortslur och säkringar löser ut i el-central. Svårt med reparation i semesrtider. Samma fel som tidigare fyra lägenher? Nisse från Lamaro fixar på stört! Han är övertygad (nästan) om att det är fel på ugn. Ugnen är urkopplad tills vidare (någon vecka). Vi följer upp! Köpt nya säkringar 20A Besked idag! Fastslagen ränta 2.99% på 5 års-lån hos Länsförsäkringar! 4 (9)

5 Inbrottsförsök i garaget i natt. Samma förfarande som tidigare, men försöket avbröts, och porn öppnades aldrig. Reparation är utförd. Händelsen är polisanmäld Tidningsbärarna ställt vagnen vid 7an. Under sovrumsfönsr Lgh Gör VIASAT hembesök? Tänk på att in släppa in personer som du in känner! Trädgårdsgruppen - Anita har begärt in förslag på ändringar av rhododendronslänn, men förslagen kommer först efr semesrperioden Skickat brev till Tidningsbärarna angående omlastning, sorring av tidningarna i trapphus, placering av vagn och störande hanring på nätrna. Vi anser att det är oacceptabelt och har bett dem flytta hanringen från vår fastighet Mö med Utblicken med anledning av inbrott i garaget. De vill se över möjlighen att larma med ljudsignal och stroboskopljus. Förslag? Flera samtal från polisen om anmälan av inbrott. Var och en gör sin egen anmälan, men efrsom det är samma inbrott vill man koppla samman anmälningarna. ap Jordfelsbrytare löser ut i lgh 2. Verkar vara ugnen som är orsaken Söndag kl ringde på dörren. Yttre nyckeldosan för garageporn är bortslin och ligger lös på marken. Karaspark? Jour-service beställdes omgående och lappar sats upp. Albany Door Sysms har reparerat. Inbrott i grannföreningen, bilar och källarförråd. Moped stulen. Polisanmälan är gjord! Tommy har registrerat ändring av styrelsen hos Bolagsverket (www.verksamt.se) tk Mattias Gran, Länsförsäkringar. Förhandling och underskrift av lånehandlingar. tk Diskurat med Jessica Hall, Trygghetsvärdinna på Trygghetsboendet. Ärendet gällde matservering och eventuellt utökning till övriga intresserade i grannhusen. Hon förhandlar med Rödbetan som är intresserade att köra ut portioner som förbeställs på dagen. Äta i deras matsal eller ta med hem till sin egen lya. Hon kontaktar mig om de hittar en intressant lösning. Deras lokal är godkänd för 30 personer. Bo Bergman, SPF förmedlade kontakn Stämmoprotokoll jusrat. Kopierat 33 satser för distribution Lars delar ut! -ls Grannföreningen har oljat sina staket. Jag har tidigare diskurat med dem om att vi kanske väntar med att olja våra staket. Vi beslutade om att de oljar hela staket mellan våra fastigher i år så gör vi det nästa år. Det hade sett konstigt ut om bara halva staket var oljat Jag fick lefonsamtal om att ett lås i en lägenhetsdörr in gick att öppna inifrån. En nyckel kastades ut genom balkongen, och jag kunde öppna utifrån. Använd låsspray någon gång om året för att det in ska hända. Läs bopärmen! Jörgen påpekar att tilluftsventilen i trapphus är stängd. Det finns två ventiler på markplanet, mot gatan och mot gården. Ventilen vid entrén mot gatan var faktiskt nästan helt stängd. Jag öppnade den något. De ventilerna ska vara öppna så att trapphusen blir urluftade. Trapphusen ventileras genom hisschakt enligt relationsritningarna för ventilationen. Öppna in fönstren i trapphusen. Då sugs avgaser och matos ut i trapphusen när garagedörrar och lägenhetsdörrar öppnas Lars och Eva har tvättat soprumsgolvet ls-en Föreningsstämma och konstituerande mö Scandi Clean har tvättat sopkärlen ls Kone har bytt knapp för hiss på entréplan i 5an güc Jörgen meddelat att dörren på gårdssidan i 5an in går att öppna. Trolig orsak är spänningar p.g.a. värmeutvidgning. Lika som i 7an vid höga mperaturer. Jag har 5 (9)

6 stat på morgonen dagen efr, och då fungerade den perfekt! Beställt jusring av plattsättning på platå på baksidan och trapp ner mot soprummet P.A.R.K. i Syd AB utför arbet men in före semesrn Anna Engström, Ahlsell har kommit med glädjande besked beträffande vår trapphusbelysning. Det finns alrnativa lampor (två resp. fyra kontaktstift) och vår belysning är försedd med lampor som har fyra stift. Det betyder att lampor och och HF-don (anordning som tänder lysröret) in kommer att utgå ur produktion och lagerhållning inom en överskådlig framtid. Vi behöver in tänka på att byta ut belysningen! Diskussion med Lamaro (Hanibal Visnak och Nisse Larsson) om utökat ansvar för knisk förvaltning Drift och underhåll. Specificerad offert för utökat avtal översänds. styrelsen Bytt lås i föreningens postfack 16 i 5an Delat ut kallelse med motion och årsredovisning Kommit överens med Agne om att ändra skylt på postfack till ej reklam samt plocka bort den reklam som fyllt lådan. Lämnat kallelse. -ls Köpt halkskyddsjp och lim. Reparerat halkskydd på vilplan i trapphusen (4 st) Tvättning (högtrycksspolning) av tak ovanför entréer på båda husen har genomförts. Entreprenör via Lamaro Jusrat rörelsevakt i soprum Mö med Lamaro om offert, Teknisk förvaltning - Drift och Underhåll (Hanibal och??) Jämn rund (D=200) vatnfläck på bilplats 21 i garaget. Läckande rör eller vatn från blöt bil. Falsk alarm! styrelsen Offertförfrågan från Riksbyggen om fastighetsförvaltning (webbformulär) Vatn rinner på plattor på mellanvägg i lgh 10 mot lgh 9 i inglasad del av balkongen. Bilder finns i mapp lgh 10. Ingen åtgärd krävs Anna Engström, Ahlsell har besökt oss för att diskur belysning i garage och trapphus. Tage och Tommy har tidigare haft kontakt med Mathias Neuchel, Ahlsell. Besked om garagebelysning är, att det in finns något alrnativ till den belysning vi har, och att det kommer att finnas HF-don och lysrör även i framtiden för dessa. De är tillräckligt moderna och energieffektiva. Ett alrnativ är att byta till armaturer med LED-lysrör som fortfarande är under utveckling, och då byta ut ett antal armaturer åt gången. Tveksamt om detta är intressant. Vad gäller belysning i trapphus och slussar är problemet ett helt annat. År 2017 kommer de lampor som finns i varje armatur (2 kompaktlysrör x 72 armaturer, totalt antal 144 kompaktlysrör) in att tillverkas längre och kan in ersättas med andra lampor. Vårt alrnativ är att lägga ett antal lampor på lager och dra ut på byt i framtiden. Eller vi kan tänka om och byta ut till ett modernare sysm med LEDbelysning med sensorer (ev. med dimmer) för att tända upp endast den trappavsats man befinner sig på. Ett sådant by kan ske i etapper med ett antal armaturer vid varje tillfälle för att in få hela kostnaden på en gång. -ls Hämtat ut tryckta årsredovisningar hos GULF. Delas ut tillsammans med kallelsen i slut av vecka Garagesopning, in mycket damm! Tagit ner meddelande Mottagit årsredovisningen (original) inkl revisionsberätlse Avtalat mö med Hanibal Visnak, Lamaro , (9)

7 Spritt saneringsgranulat på oljefläckar i garage. Finns tillgängligt i pannrummet huvudsäkringar till lgh 12 har löst ut under natn. Avvaktar!!! Godkänt medlemmar för lgh 32 och meddelat mäklare Martin Persson samt SBC, Malmö, Claes Mårnsson. Registrerat lgh 32 och garageplats Skrivit ut och satt upp meddelande om garagestädning (8 ex) för båda föreningarna Köpt nya skruvar hos Algots och bytt alla skruvar för gångjärnen i karmen Bo meddelar att gångjärnen i södra soprumsdörren lossnat. För små skruvar. Bo hade 4 skruvar som vi använde. Alla skruvar ska bytas. -bb Sagt upp kontaktperson (Anita Karlsson) hos Seniorgården Sänt faktura till Svensk Fastighetsförmedling för låsby, samt meddelat Sandra Tidningsbärarna stör boende i 5an. De har sin vagn utanför, låser upp vagnen, lastar från bilen som står på trottoaren och dessutom tar in vagnen i trapphuset och under ca 10 minur sorrar tidningarna där. -bb Bo meddelar att port i 5an in låses. Smort som första åtgärd. -bb Besvarat förfrågningar från mäklare 3etage angående lägenhet nr 32. Detta aktualiserar behov av ett blad i bopärmen om åtgärder vid försäljning av lägenhet Monrat rullgardiner i utsiktsrummet -ee Anita och Barbro köpt rullgardiner till utsiktsrummet ap-bg Anita Perlis har målat balkongtak i och utanför inglasning. ap Beställt information från Länsförsäkringar Kollektiv Bostadsrättsförsäkring 35 st Beställt kontroll/reparation av belysning i soprum. Lamaro undersöker Arbet med Bopärmen är avslutad. Arbet påbörjades under hösn 2013 bg--ee Jörgen meddelat att soprumsbelysningen lyser kontinuerligt. Reparation beställs på måndag (14 april). Kan ej släckas! Meddelat på dörrarna. 4 armaturer á 2x35W -ee Sänt undercknad årsredovisning till revisor Bytt lampa i ytrbelysning entré 7an Beställt våtsopning av garage torsdagen den 8 maj. Jag meddelar i god tid. Samtidigt tvättas taken ovanför entréerna på gatusidan Kjell Dahlström är den första att måla balkontak i inglasningen. Mycket bra resultat! Programmerat in ny postkod -ls Endast styrelsemedlem ska ha kontakt med Sydannn angående vårt TV-utbud Förfrågan om TV-kanaler som försvann. Berott på TV-inställningar. TV4 Sport / TV Årets storstädning av gästlägenhen: diskat allt porslin glas och bestick, tvättat fönsr, golv, insidor skåp, badrum, duschdraperi, dammsugit sängar m.m Port på baksidan i 7an gick in att öppna inifrån. Vredet rorade fritt. 2 skruvar hade lossnat inne i låset. Jusrat! Kan bero på dåligt åtdragna skruvar vid montage efr cylinderreparation (Tage) Jusrat stängningskrafn på dörrstängare för entréportar. Inbrottsförsök i förråd på andra sidan gatan påskyndat arbet. Meddelande på anslagstavlor Tjuvar på gång Smort låsen i entréportar på framsidan. De går in igen och låses. bg-ee- 7 (9)

8 Till Ahlsell/Philips för info om LED-belysning i garage, trapphus och källarkorridorer tk Monrat brandsläckare i garaget ls Entréport i 7an går in igen helt. Rengjort och smort Lars har köpt en brandsläckare ls Besked kl 9:00 Brandskyddskontroll inställd! Besked om nästa tid kommer i början av vecka 8. Pannan behöver in stoppas mer än någon timme, så det kommer in att beröra oss boende Pannan stannat. Okänd anledning. Tommy upptäckt att det saknades varmvatn. Han möt upp i pannrummet och vi startade om pannan. Inga problem vid omstart! Värme och varmvatn är år igång. Anledning till stoppet av pannan var att en cirkulationspump havererat. Pumpen bytts under efrmiddagen. Den ersats med annan modell och fabrikat så man mås beställa en larmmodul som kommer att monras i efrhand. tk Entréporn i 7an går in alltid i lås! Undersök! Meddelat om brandskyddskontroll av panna. SIMAB :30 12: Problem med by av dyra HF-don för garagebelysning. Diskurat med Hanibal. Han årkommer med tankar och förslag Dörren i slussen mot garaget har in gått i lås. Rengjort och smort! DEKRA Besiktning av gaspanna (2 års inrvall). Vid besiktning användes sgen i pannrummet, men den får i fortsättningen in användas. Ny mås anskaffas Stor risk för istappar på baksidan. Togs även upp på styrelsemöt. Vad kan vi göra? Uppvärmning av inglasad balkong ökar risken för isbildning. ls Trappbelysningen i 5an lyser kontinuerligt. Släck från el-centralen Skottat rent över avloppsbrunnarna på gatan Brandskyddskontroll inplanerad , 10:30 12:00 (4 årsinrvall) Skapat en ny mobilanpassad webbsida Stora vatnsamlingar på vissa platser i garaget. Bilarna tar med sig stora mängder med snö när man kö in. Inget vatn tränger igenom betong eller lagning! Jörgen meddelat att porn in gått i lås efr tidningsbudet i dag (04.00) Smort! Den 22 januari fick vi ersättning för glasrutorna i entréerna från försäkringsbolaget. (1 368 kr). Självrisk kr. En ren förlustaffär! MST Syd AB har tätat vid ventilationsschakt (plats 15-16) i garaget. Klart! Förvaltningsberätlse skickad till SBC Skickat meddelande från SBC till Kerstin att man kan betala dubbel månadsavgift som sedan avräknas nästa månad. Man kan ange senas OCR-nummer. OCR-nummer mås anges för att pengarna ska sättas in på rätt konto! Agne ringde från Sydafrika ang. Berits lägenhet. Bad mig att ta bort namnskyltarna utom postfacket Meddelat Jonas MST Syd AB att de kan komma måndag morgon Bilarna kan flyttas för reparation i garaget. Sökt Agne beträffande garageplats Lampa utanför lgh 16 lyser ej! Lisbett meddelat. 8 (9)

9 Uppdarat statistik på hemsidan MST syd AB, Jonas Ohlin ringt. Vill täta vid bilplats mån-tis jan. Förutsättning att någon flyttar Jonnys bil. Meddela senast fredag fm Ronny ringde kl och ville diskura läckaget. Han skickar upp en man som ska utvärdera och bedöma åtgärder. (Jag har meddelat Tommy) Skrivit verksamhetsberätlsen för årsredovisningen Sänt mail till JM (Ronny Pålsson) med bild på läckage i garaget Inspekrat och fotograferat vatnläckage på golv vid bilplats Tommy tipsat! tk Sänt in skaderapport och faktura för skottskador till Länsförsäkringar Sopkärlet tömdes som vanligt. Kommer anmärkning?? Klagomål på Julgran i sopkärl, stålrör i hörn samt knivar på plankan i soprum Kontaktat Länsförsäkringar ang. skottskada. Faktura och kontoinformationtill dem Jörgen ringde. Porn i 5an går in alltid i lås. Smörj! Smort gångjärn på porn i 7an. Inget gnäll längre Skickat redovisning och kvitton för handkassan till SBC Tommy fixar ett lock för julgransfon i gräsmattan tk Jusrat dörrstängare garage-sluss i 7an. Problem med låset? Följ upp! Tommy och Tage monrat ner belysning i granen. Tommy sågar ner granen tk Ryds Glas har använt Utblickens kundnummer och adress. De sänder en kreditfaktura som Utblicken får hanra. Vi får en ny faktura SBC meddelat om faktura från TOOLS där tiden överskridits. Har ej visats för atst på SBCs reviderade hemsida. Tommy åtgärdar! Inger bekräftar att de anlitat Ryds Glas tidigare. Troligen deras kundnummer Ringt Ryds Glas, ingen tillgänglig före den 7 januari. Utblickens kunduppgifr? Bytt glödlampa ytrbelysning 5an. Anita P ringde! 9 (9)

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan. Den största enskilda frågan för styrelsens arbete under året blir att bereda föregående års föreningsstämmans uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2014 UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen UTSIKTEN I RYDEBÄCK

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2013 Augusti Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Medlemsinformation 2011-1

Medlemsinformation 2011-1 Medlemsinformation 2011-1 Det är tyvärr ganska länge sedan ni fick den senaste medlemsinformationen. Vi ber om ursäkt för detta och skall i fortsättningen sträva efter att så ofta som möjligt ge er relevant

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde

Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde Info nr 2, 2012 BRF Ekensbergs Udde NYINFLYTTADE Nyinflyttade 2012 till vår förening är: Tobias Håkansson 167:an, Jessica Westman & Jonas Andersson 167:an, Mats Olsson & Lili Zoi Nikolaidou 171:an, Jenny

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Monteringsanvisning. ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Monteringsanvisning ASSA Entré d12-k1 Behörssats ASSA Entré d12-b1, d12-b2, d12-b3, d12-s1 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA d12 cylinder Kopieringsskyddad nyckel Kontrollera

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Närvarande: Swante Gustafsson, Ingemar Sjöstedt, Ulf Selstam, Arne Holgersson, Carl Bergström, Anette Bawel samt Jan Olderin Ej närvarande: Sven Cristea,

Läs mer

I detta nr: Styrelsen informerar. Vicevärden. informerar. Bilaga: Autogiroblankett

I detta nr: Styrelsen informerar. Vicevärden. informerar. Bilaga: Autogiroblankett nr 3/2011 okt - nov I detta nr: Styrelsen informerar Vicevärden informerar Bilaga: Autogiroblankett Nästa nummer beräknas komma ut i nov/dec. Lämna in annonser eller annat material senast den 23 november.

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida.

FORSKARHUS I 1. Byta lysrör mellan seminarierum 10:an och sal KS 101. Maria 2. Tag bort armaturer i korridoren / fråga Peter på Bravida. Systematisk brandskyddarbete 4 november 2008 Närvarande: Matilda Silva / CFAB Peder Stärnman /Akademiska Hus Maria Liritsi / Husansvarig KB 0. Plan 9. Plan 8. Plan 7 Plan 5 FORSKARHUS I 1. Byta lysrör

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet 27:e årgången februari 2015 Viktig information! Ordföranden har ordet Hej medlemmar i Brf Nybygård! Nu är det dags att sammanfatta min första tid som ordförande i vår förening. Jag tackar alla medlemmar

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm

Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm 2005-11-05 sid 1 Riktlinjer för uppsättning av balkonginglasning i HSB:s Brf Bränneriet i Stockholm Bakgrund Uppsättning av balkonginglasning styrs av bygglov och Stockholms stads riktlinjer enligt gällande

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMA! BF Muttern 14 u.p.a. 2014 Nuvarande styrelse 2013/2014 Anna Lena Centing Nils Hallén Sandra Garcia Malin Schmidt Ingmar Neveus Sam Parvaneh Nya medlemmar Josefin Johansson och

Läs mer

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö

Brf Näktergalen 16 Lugna gatan 50, 211 59 Malmö Föreningsinformation för Bostadsrättsföreningen Näktergalen 16, Malmö Nedan redovisas frågor som föreningen har fått vid olika tillfällen samt svar på frågorna. Bra information finns även i föreningens

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28

Brf Vimpeln 20. Information från styrelsen 2012-01-28 Information från styrelsen 2012-01-28 Brf Vimpeln 20, vilka är det? Alla vi medlemmar äger tillsammans föreningen och fastigheten, det betyder att vi alla får dela på kostnaderna som uppstår genom naturligt

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Agenda: Anteckningar: Styrelsemöte 2014-11-11. Närvarande: Didem Islercelik. Henrik Pers

Agenda: Anteckningar: Styrelsemöte 2014-11-11. Närvarande: Didem Islercelik. Henrik Pers Styrelsemöte 2014-11-11 Närvarande: Didem Islercelik Henrik Pers Nanna Wedar Anteckningar Agenda: 1, Genomgående av föregående protokoll. 2, Nycklar 3, Sophantering 4, OVK 5, Trivselregler 6, Webb 7, Underhållsplan

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande

Dessutom finns ett antal p-platser disponibla, dessa är avsedda för boende. Besöksparkeringarna är enbart avsedda för besökande ORDNINGSREGLER Reviderade 2012-05-28 Trafik och parkering Varje lägenhet har ett garage och en parkeringsplats utanför sitt garage, denna plats skall alltid i första hand användas Dessutom finns ett antal

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015. Protokoll från styrelsemöte 2015-05-04

BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015. Protokoll från styrelsemöte 2015-05-04 BRF Dalens Ekgård Protokoll 4/2015 Protokoll från styrelsemöte 2015-05-04 Närvarande ordinarie styrelseledamöter: Marie Louise Engström Mathias Kreissl Fredrik Molin Bengt-Arne Swahn Michel Appelgren Närvarande

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Ann-Sofie Fredrikson Gunnar Scott Margareta Olofsson

Läs mer

Nyhetsblad RBF Odonvidet

Nyhetsblad RBF Odonvidet 140124 Nr 1 Ordinarie stämma Lämna gärna in skriftliga motioner. Senast 31/1 behöver styrelsen ha fått dessa, enligt stadgarna, för att de ska kunna tas upp på ordinarie stämma. Ordinarie stämma blir 23/4

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Ansökan om balkonginglasning

Ansökan om balkonginglasning Ansökan om balkonginglasning Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen: Trappa: Vi vill montera balkonginglasning på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av balkonginglasningssystem:

Läs mer

Motion: Användning Gårdshus 12

Motion: Användning Gårdshus 12 Motion: Användning Gårdshus 12 Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion:Medlemskap Svar från styrelsen Styrelsen tar hänsyn till förslaget. Motion: Utbildning för Bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till Pettersberg!

Välkommen till Pettersberg! Välkommen till Pettersberg! Här är en sammanställning av råd och anvisningar för dig som hyr storstugan på Pettersberg. Det finns även en checklista som skall användas vid ankomst och före avfärd. Vi ber

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

Brf Stjärnhusen Stockholm. Kallelse till Årsstämma 2015

Brf Stjärnhusen Stockholm. Kallelse till Årsstämma 2015 Kallelse till Årsstämma 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 Tidpunkt: 19.00 Plats: Blommensbergsskolans matsal Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Serenadgatan 22 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Högaholm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med stora grönområden, perfekt för hundägare. Härlig utsikt över

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Kallelse. Dagordning

Kallelse. Dagordning HSB BRF Lugnet i Malmö 716406-7378 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Brf Lugnet kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 18 mars 2003 kl 18.30. Lokal: Hilton Hotell Triangeln

Läs mer

Informationsblad nr 2/2012 November

Informationsblad nr 2/2012 November Brf Älvsjö Centrum 1 Informationsblad nr 2/2012 November Hösten är kommen, hör stormarna gny! Men vi fick våra amerikanska blåbär på plats! Tack alla ni som hjälpte till, t ex ni fyra familjer i hörnen

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer