Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från"

Transkript

1

2 Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från elevhälsan... 9 Ledighet för elev... 9 Studieresa klassresa... 9 Andra aktiviteter... 9 Idrott/Skol IF... 9 Körsång Elevråd Bibliotek Matsalen Datorer Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ När jag tappat bort något Elevskåp Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler Lektionstid Rökning Besök av utomstående För eleven För skolskjutschauffören

3 Välkommen till Vidåker! SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta. Skolan är viktig för Dig och Din framtid. Det är en förmån att få gå i skolan. Om Du ser Dig omkring i världen så förstår Du att Du är privilegierad som bor och får gå i skolan i Vingåker. Vi har en förmåga att ta allt för givet, men en sak är säker - om Du själv vill så kommer Du att få tre fina och lärorika år hos oss på Vidåkersskolan. Och Du ska veta att vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa Dig! Vidåkersskolan är en skola med två rektorer. Tillsammans med Dig, lärarna och alla andra som jobbar på Vidåker ska vi se till att vår skola ska bli en skola som vi tillsammans kan vara stolta över och som Du känner Dig nöjd med. Vi hoppas verkligen att Du kommer att hjälpa oss med den viktiga uppgiften. Områdeschef/Rektor Barbro Pettersson: IV-programmet Resursskolan Autismgruppen, Kulturskolan Resursen och särskolan. Rektor Noome Hagelberg: Arbetslag 1-7A, 8A, 9A, 9B Arbetslag 2-7B, 8B, 8C, 9C Arbetslag 3-7C, 7D, 8D, 9D, 9E Vi ses den 18 augusti kl i aulan på Vidåker! Med vänliga hälsningar Barbro Pettersson och Noome Hagelberg Vidåkersskolans rektorer 3

4 Kontaktlista Expedition/Skolassistent Inger Frödén Ulrika Frödén Elevsjukanmälan/personal sjukanmälan Rektor Barbro Pettersson Rektor Noome Hagelberg Personalrummet Arbetsrum Arbetslag Arbetslag 1 o C-huset Sporthallen Resurscentret IV-programmet Vx Studie o Yrkesvägledning IngMarie Söderström Skolsköterska Margareta Karlsson Skolläkare Mottagningstid efter tidsbeställning hos skolsköterskan Skolkurator Therese Tagebjer Elevkooperativet Frallan, koordinator Mona Helmersson Vaktmästare Henry Blomberg Skolmåltidsföreståndare Camilla Wiström Skolbibliotekarie Madeleine Hedenberg Du når oss via e-post på följande adress: 4

5 Latttjo-Lajbandagen är en schemabrytande dag som inträder ca en gång per läsår. Målsättningen är att dagen ska komma som en överraskning för eleverna och att skapa en rolig dag med syfte att stärka samhörigheten i klasserna. Utklädningsdagen arrangeras av elevrådet och handlar om att alla som vill klär/spökar ut sig efter behag. Dagen innehåller ett visst mått av tävling, då en vinnare koras bland respektive pojkar-flickor-personal vid dagen slut. I övrigt följs ordinarie planering och schema. Luciadagen firas med Luciatablå i Vingåkers kyrka mellan kl ca Skolkören ansvarar för sången. Hela skolan tågar i fackeltåg från skolan till kyrkan. Efter besöket i kyrkan serveras Luciafika i respektive hemklassrum. Klart ca VHA-dagen (Vidåker Hjälper Andra) är en typ av dagsverkesdag där alla som vill deltar. Elevrådet utser mottagare av den summa pengar som eleverna arbetar ihop. De som ej vill delta i VHA-dagen har skoldag enligt schema. Dagen genomförs under vårterminen. Hälsaveckor genomförs i arbetslagens regi under läsåret. Huvudsyftet är att belysa framförallt relationer i olika former även hälsoperspektivet. Externa handledare/föreläsare deltar. Frallanresan är elevkooperativet. Frallans medlemsresa för medlemmar i åk 9 (bestämt på Frallans förvaltningsråd) Resan finansieras av kooperativets årliga vinst och resan brukar ske i slutet av vårterminen. 5

6 Skoljoggen arrangeras till förmån för cancerforskning och genomförs normalt i september och sponsras av ICA- Cityhallen HTL-dag (Hälsa-TrygghetLärande): Onsdag där arbetslagets elever i åk 7 träffar rektorer, bibliotekarie, kurator, skolsköterska och fritidsledare/skolkoordinator samt besöker fritidsgården Musikal framförs årligen av eleverna i åk 9. Arbetet börjar i slutet av höstterminen och premiären hålls vanligtvis veckan/veckorna innan påsklovet. Slottsdagen inträffar dagen innan skolavslutningen i Säfstaholms slottspark med olika aktiviteter. Elevrådet arrangerar. Picknick serveras i det gröna Vårbal för åk 9 genomförs sista onsdagskvällen på läsåret i Kjesäters slott med 3 rätters supé, dans till levande musik och avslutas med musikunderhållning i kapellet. 6

7 Skolans val I skolans val ingår tre övergripande årsteman: Åk 7 Vatten Åk 8 Skog, mark, luft Åk 9 Staden Mål och syfte: Meningen är att de tre temana ska ligga till grund för ämnesövergripande och ämnesvisa arbeten som belyser vattnets, skogens, markens, luftens och stadens betydelse för vårt samhälle, samt att utveckla samvaron/relationerna mellan eleverna och mellan lärare och elever under annorlunda former. I anslutning till respektive årskursteman finns tre lägerskolor: Åk 7 Lyttersta (höstterminen) Åk 8 Mentorsdagarna (vårterminen), klass och mentorer beslutar om vilken/vilka utflykter de ska göra för att nå målen Åk 9 Stockholm (höstterminen) I samtliga teman ingår en social dimension och skolning och ett medvetandegörande om hälsans och miljöns betydelse för välfinnande och livskvalitet. Hållbar samhällsutveckling Hälso- och miljökompetens Social kompetens 7

8 Bra att veta När jag är sjuk Frånvaroanmälan skall göras av målsman antingen per telefon kl till skolan på morgonen vid frånvarotillfället eller via vårt elevregistreringsprogram Dexter https://dexter.vingaker.se. Målsman skall ha erhållit lösenord via brev. Frånvarons troliga längd anges. Målsman är skyldiga att anmäla sjukdom för varje dag eller för sjukdomsperioden. Vid misstanke om smittsam eller långvarig sjukdom (mer än 5 dagar) ska distriktssköterska rådfrågas innan Du återgår till arbetet i skolan. Vid återkomsten till skolan efter tillfrisknandet bör Du uppsöka skolsköterskan. Elev som insjuknar eller av annan orsak måste lämna skolan under skoldagen, ska kontakta klassföreståndare eller expeditionen, så att hemmet kan meddelas Gå ej hem utan att anmäla! Sjuka elever kan få undervisning i hemmet efter anmälan till rektor. Detta gäller vid frånvaro beräknad till minst tre veckor. Låt målsman skriva under sjukintyg och lämna det snarast åter till klassföreståndarna Olycksfall Kommunen har tecknat en elevolycksfallsförsäkring hos Folksam försäkringar, som gäller personskador. Du kan läsa mer om detta på Skadeanmälningsblankett tillhandahålls på expeditionen eller på ovanstående webbadress Skolhälsovård Skolhälsovården handlägger frågor rörande elevernas hälsotillstånd, lämnar kostnadsfri rådgivning och hänvisar till behandling, men någon egentlig sjukvård handläggs inte. Akuta sjukdoms- och olycksfall hänvisas till Vårdcentralen i Vingåker helst efter föranmälan på telefon kl Brådskande fall mottages utan föranmälan. Sedan januari 1998 är detta kostnadsfritt för ungdomar under 19 år. Tidsbeställning på Vårdcentralen kan göras måndag- fredag på telefon Telefonsamtal med läkare efter överenskommelse med mottagningssköterskan. Vid akuta tandbesvär kan Du vända Dig direkt till Folktandvården tel Folktandvårdens målsättning är att se över tänderna varje år. Eleverna undersöks av skolläkare i åk 8. Hörselundersökning sker under högstadieperioden. 8

9 När Du lämnar en lektion för att t ex besöka folktandvård, skolsköterska eller kurator ska Du alltid begära besökslapp och lämna den till läraren så fort Du kommer tillbaka till lektion. Viktig information från elevhälsan Det finns många allergiker i vårt samhälle därför ska sådana ämnen som kan utlösa allergier och irritera andningsvägarna hållas på en så låg nivå som möjligt. Det är viktigt att Du tänker på några saker så att de elever som är allergiska inte ska behöva få besvär/anfall eller öka sin medicinering: Starka dofter som parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter. Röklukt slår sig i kläder och kan vara mycket irriterande. Pälsdjur. Undvika att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Om du är allergisk mot något eller några födoämnen som kräver specialkost i skolan kontaktar Du/Ni skolsköterskan för att få intyg till måltidspersonalen. Mer information om allergier finns på och hos skolsköterskan. Ledighet för elev Enligt grundskoleförordningen får klassföreståndaren/mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare ledighet upp till tio dagar under ett läsår. Innan beslut fattas ska elevens vårdnadshavare och klassföreståndare ha samrått om lämpligheten av ledigheten: vårdnadshavaren bör därvid uppmärksammas på sin del i ansvaret för beslutet. Om ytterligare ledighet beslutar områdeschefen efter skriftlig ansökan i god tid. Observera att klassföreståndaren/mentorn och rektors beslut ej kan överklagas i annan instans Studieresa klassresa Studieresor kan ske i skolans regi. För klassresor som anordnas av elever och föräldrar beviljas ej ledighet under skoltid. Sådana resor får anordnas utanför skoltid, vid lov eller dylikt. Andra aktiviteter För skolans fritidsaktiviteter ansvarar elevrådet, SKOL IF och vår koordinator Mona Helmersson. Idrott/Skol IF Dina idrottslärare kommer att informera Dig mer om skolans idrottsförening. I vår sporthall bör Du använda idrottsskor med ljus sula. 9

10 Körsång Skolan erbjuder Dig att delta i frivillig körsång. Du får närmare upplysningar av dina klassföreståndare och av din musiklärare. Skolkören ansvara bl a för Lucia och sjunger på skolavslutningarna Elevråd Är elevernas samarbetsorgan. Varje klass har en ordinarie representant och en suppleant i elevrådet. Styrelsen väljs av klassrepresentanterna för varje år. Förslag lämnas från klassråden till elevrådet. Elevrådet deltar sedan i arbetet med att utveckla Vidåkersskolans verksamhet. På skolan finns också följande råd i vilka elever och personal deltar. Elevskyddsombud (lärarnas skyddsombud) Miljöråd (vakant) Estetiskt råd (textil- och bildlärare) Matråd (rektor) Friends (lärarrepresentanter) SkolIF (idrottslärarna) Bibliotek På biblioteket kan Du låna böcker, läsa tidningar tidskrifter och dyl. I biblioteket ska det råda lugn och ro. Du får mer information av Dina lärare och vår bibliotekarie om biblioteket. Matsalen För matsalen gäller följande: Ytterkläder, mössor och kepsar tar Du av Dig innan Du går in i matsalen Eftersom Du serverar Dig själv all mat, räknar vi med att Du tar så mycket mat Du behöver och äter upp den. Efter avslutad måltid snyggar man till på bordet och ställer tillbaka stolen efter sig för allas trevnad. Datorer Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. 10

11 Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ Som medlem är man delägare i fiket Frallan och har då möjlighet att påverka vad som ska finnas till försäljning och hur det ska se ut och hur det skall skötas. Frallan fungerar som ett uppehållsrum där du t ex kan spela diverse spel, köpa förfriskningar, frukt mm eller bara sitta och prata med dina kamrater. Man får ta del av förmåner som medlem som t ex nedsatta priser på det som säljs i Frallan Medlemmarna kommer också att vara med och bestämma om man t ex ska göra en resa, köpa in något roligt till skolan eller ordna en rockkonsert etc. Medlemsavgiften är 50 kronor. Det ingår till viss del undervisning hur man driver ett företag med bokföring - anskaffning av varor försäljning mm samt att man får arbeta praktiskt med det om man önskar. Vi hoppas att Du blir medlem och kan vara med och påverka. Har Ni mer frågor kan Ni ta kontakt med Mona Helmersson på tel , dagtid. När jag tappat bort något Om du förlorar något, vänd dig till expeditionen, Frallan, vaktmästaren eller idrotttslärarna Förvara aldrig värdesaker och/eller pengar i jackor eller väskor som hänger kvar i båsen! Elevskåp Om Du önskar kan Du disponera ett skåp under läsåret där Du kan förvara dina saker. Du får närmare information av din mentor. Skolan har ej ansvar för förkomna saker. Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler För att vi tillsammans ska kunna göra Vidåkerskolan till en bra arbetsplats för både elever och personal måste vi ha några regler som gäller alla! Till grund för ordningsreglerna ligger Vidåkersskolans etiska regler: Vi reagerar alltid aktivt på trakasserier i alla former. Vi hävdar alltid allas lika värde och lever efter mottot som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot dem. Vi reagerar alltid mot klotter och nedskräpning och vi tar alla ett egenansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. 11

12 Lektionstid Du och Dina klasskamrater kan påverka om vad ni ska arbeta med, hur ni ska arbeta och hur ni ska redovisa arbetet. Detta gör Du/Ni tillsammans med lärarna. Allt detta kräver att Du är beredd att ta ansvar för Din skolgång efter bästa förmåga. Du ska komma i rätt tid till Dina lektioner. Tiderna finns på Ditt schema. Du ska ha med Dig de böcker och skrivmaterial som behövs till varje lektion. Glöm inte loggboken! Du har inte rätt att störa någon annan under arbetet på lektionstid. När Du besöker skolsköterska, kurator, rektor, expeditionen, tandläkare eller dylikt ska Du be att få ett intyg som Du sedan lämnar till Din lärare/mentor. Du tar ansvar för att vara rädd om skolans utrustning och lokaler. Du blir ersättningsskyldig om Du varit oaktsam eller medvetet förstört material eller byggnader. Efter lektionens slut tar Du ansvar för att: o Din bänk är ren från klotter. o Din stol inställd under bänken. o Det inte ligger skräp under/kring Din bänk. o Du tar med Dig eller plockar undan Ditt material. Dina ytterkläder hänger Du i klassens bås eller i Ditt elevskåp. Mössa eller keps tar Du av Dig innan Du går in i lektionssal, matsal eller aula. Mobiltelefonen stänger Du av innan Du går in till lektion. Rökning Rökning är förbjuden på skolans område enligt Tobakslagen. Bryter Du mot denna regel kommer Din mentor att ta kontakt med Dina föräldrar. Besök av utomstående. Vidåkersskolan är ingen allmän plats. Därför ska utomstående besökare ha tillstånd att vistas på skolan. Tillstånd inhämtas hos rektor. Detta gäller inte Dina föräldrar som har en stående inbjudan att besöka Vidåkersskolan. Om du bryter mot Vidåkers ordningsregler /etiska regler arbetar vi enligt följande arbetsgång: 1. Du får en tillsägelse 2. Du får ett enskilt samtal med din mentor 3. Du blir kallad till samtal tillsammans med dina föräldrar till din mentor 4. Du blir kallad till elevvårdskonferens till rektor tillsammans med dina föräldrar och din mentor Samtliga punkter dokumenteras och följs upp 12

13 Regler för skolskjutsverksamhet inom Vingåkers kommun För eleven Du ska uppträda lugnt och följa givna anvisningar både vid hållplatsen, under färden och vid fordonets ankomst till skolan. Du är skyldig att vid påstigning för resa till skolan ställa Dig i kö och därvid beakta att yngre kamrater ska gå först. Vid hemfärd från skolan ska Du stå i de bås som speciellt satts upp för en trygg påstigning. All vistelse utanför dessa bås är absolut förbjuden. Vidare är Du skyldig att efterfölja chaufförens och vakthavande lärares tillsägelser. Du ska sitta ned med ansiktet vänt i färdriktning. Endast en person per sittplats. För skolskjutschauffören Chaufförens huvuduppgift är att framföra bussen trafiksäkert och på ett för passagerarna trivsamt sätt. Vidare ska chauffören särskilt uppmärksamma de mindre eleverna och om så behövs hjälpa dem, på läsårets första skoldag informera eleverna om de speciella regler som gäller för deras skolskjutsfordon. Följer inte eleverna givna direktiv ska chauffören: 1. genom samtal tillrättavisa eleven 2. placera eleven så att denna lätt kan övervakas om åtgärder under punkt 1 och 2 inte ger önskad effekt 3. lämna skriftlig rapport till rektor, som ombesörjer att respektive vårdnadshavare informeras om det inträffade i sista hand äger BoU-nämnde rätt att för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts Busskort skall uppvisas utan anmaning Om chaufförens tillsägelser inte åtlyds underrättas Din vårdnadshavare skriftligt om det inträffade. Om Du vid upprepade tillfällen inte åtlyder chaufförens tillsägelser kan BoUnämnden för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts. Om så sker åligger det målsman att själv svara för Din skolskjuts. Skadar eller förstör Du något i fordonet blir Du ersättningsskyldig. BoU-nämnden Information till föräldrar... från vår kostekonom Linda Hellström Samarbete Katrineholm och Vingåker har under 2010 ingått ett samverkansavtal gällande kost. Ökade krav inom kostverksamheten gör det svårt att samla all spetskompetens i en och samma tjänst. Då posten som kostchef i Vingåker blev vakant (april 2009) ingick Vingåker ett avtal med Katrineholm om att samverka inom kostområdet. Projektet syftar till att tillsammans trygga kvaliteten på maten samt säkerställa den erfordrade kostkompetensen. Kostpolitiskt program Under hösten kommer kostverksamheten och BoU i Vingåker att arbeta fram ett förslag till ett kostpolitiskt program som ska genomsyra verksamheterna och fungera som den röda tråden i arbetet med mat i skola/förskola och miljön krig måltiderna, med mera. I arbetet kommer 13

14 livsmedelsverkets rekommendationer om näringsriktig mat, (som också kommer skrivas in i skollagen) fungera som byggstenar och därefter anpassas efter verksamheten vad gällande mat -hälsa, miljö och visioner. Måltidsordning Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör ingen skollunch serveras före kl Intyg för allergi/specialkost Behov av särskild kost intygas av målsman på särskild blankett som kan hämtas i skola eller laddas ner från hemsida. Var noga med att meddela köket då barnet är sjukt eller av annan anledning inte kommer att äta i matsalen. Det står en kock enkommet och lagar denna mat. 14

15 Bilaga Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. Tillgång till skolans datanät För att få tillgång till skolans datorer och datanät ställs vissa krav på användarna/eleverna Dina möjligheter/rättigheter! " # $ % " $ $ & '( # # $ )* *)* ++ 15

16 , * $ *-, *,-. &$!/) 0 0 $ & $ $ $ $ $ *$ 16

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011

Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 11-2011 Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar, elever och skolskjutschaufförer. Tillämpningsregler för skolskjutsar

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden

Dnr BSN/16/2013. Riktlinjer för SKOLSKJUTS. 2013-2014 Barn- och skolnämnden Dnr BSN/16/2013 Riktlinjer för SKOLSKJUTS 2013-2014 Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Inledning... 3 Rätt till skolskjuts... 3 1. Färdvägens längd... 3 2. Trafikförhållanden... 3 3. Funktionsnedsättning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun

Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Skolskjutsregler för grundskolan och särskolan Ovanåkers kommun Gäller från och med 15 juni 2012 Antagna av barn- och skolnämnden 14 maj 2012 1 (12) Det här dokumentet beskriver de regler som gäller för

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun SIG100, v2.0, 2010-02-26 1 (6) 2013-10-02 Vår beteckning BUN 2013:143 Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Riktlinjer för skolskjuts i Sigtuna kommun Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Finnvedens Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utvecklingssektorn- IMYRK-programmen, IMSPR, IMPRE och IMIND Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Välkomna till Ringsbergskolan!

Välkomna till Ringsbergskolan! Välkomna till Ringsbergskolan! Denna lilla informationsfolder är ett utdrag av det som finns på vår hemsida www.vaxjo.se/ringsbergskolan. På mångas begäran återkommer denna folder på prov. Vill man ha

Läs mer

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum

Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan Engelbrektskolan en skola för alla med kunskapen i centrum Engelbrektskolan är en F-9 skola som är centralt och vackert belägen vid Vattentornet i Borås. Hos oss går ca 740 elever i åldrarna

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor 1 Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun Gäller från 1 juli 2014 Fastställda av Kommunfullmäktige Nordanstigs kommun 2014-06-02 62 2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Avståndsregler

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Välkommen till HIMLASKOLAN

Välkommen till HIMLASKOLAN Information till elever och föräldrar för läsåret 2012-2013 Läs gärna denna folder tillsammans med ditt barn. Välkommen till HIMLASKOLAN Himlaskolans värdegrund Värdegrunden är den bas av gemensamma värderingar

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret BESLUT Datum Sid 2014-06-13 1 (7) RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS AVSEENDE GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA I ÖSTHAMMARS KOMMUN 2 (7) VAD SÄGER LAGEN? Skolformer Elever

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

Treälvsskolan Hårkdalen 6-9 Nr 1 Vecka 35 2010 Ansvarig utgivare: Ulrika Lundén

Treälvsskolan Hårkdalen 6-9 Nr 1 Vecka 35 2010 Ansvarig utgivare: Ulrika Lundén Treälvsskolan Hårkdalen 6-9 Nr 1 Vecka 35 2010 Redaktion: Ansvarig utgivare: Ulrika Lundén Nytt läsår Välkomna tillbaka efter sommaren och läsårets första infoblad. Denna gång får alla det i pappersform

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Kanalskolans likabehandlingsplan

Kanalskolans likabehandlingsplan Kanalskolans likabehandlingsplan Mål På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

TRYGGA TUNA Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Tunaholmsskolan i Mariestad

TRYGGA TUNA Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Tunaholmsskolan i Mariestad TRYGGA TUNA Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Tunaholmsskolan i Mariestad 2015/2016 Mariestad 2014-12-12 Inledning... 2 Upprättandet av planen kräver allas delaktighet... 2 Sammanfattning

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler Utbildningsenheten 2015-02-18 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr UBN/2014:226 haina.berndtsson@upplandsvasby.se Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Regler för skolskjuts

Regler för skolskjuts Styrdokument, regler 2011-01-01 Dnr BUN/2012:54 Regler för skolskjuts Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14, 61 Reviderad: 2012-02-29 Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14

VÄLKOMMEN. Till LÅNGÄNGSKOLAN. Läsåret 13/14. Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 VÄLKOMMEN Till LÅNGÄNGSKOLAN Läsåret 13/14 Välkommen till skolan! Alla elever nya som gamla hälsas välkomna till skolan och läsåret 2013/14 Vi strävar efter att Långängskolan ska kännetecknas av Utveckling

Läs mer

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut

Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala beslut Innehållsförteckning 1 Lagtext och förordningar 3 2 Definitioner 3 3 Regler 3 4 Ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Skolskjutsreglemente Laxå kommun

Skolskjutsreglemente Laxå kommun Skolskjutsreglemente Laxå kommun Ur Skollagen 4 kap 7 Hemkommunen är skyldig att sörja för att eleverna i grundskolan anordna kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer