Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från"

Transkript

1

2 Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från elevhälsan... 9 Ledighet för elev... 9 Studieresa klassresa... 9 Andra aktiviteter... 9 Idrott/Skol IF... 9 Körsång Elevråd Bibliotek Matsalen Datorer Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ När jag tappat bort något Elevskåp Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler Lektionstid Rökning Besök av utomstående För eleven För skolskjutschauffören

3 Välkommen till Vidåker! SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta. Skolan är viktig för Dig och Din framtid. Det är en förmån att få gå i skolan. Om Du ser Dig omkring i världen så förstår Du att Du är privilegierad som bor och får gå i skolan i Vingåker. Vi har en förmåga att ta allt för givet, men en sak är säker - om Du själv vill så kommer Du att få tre fina och lärorika år hos oss på Vidåkersskolan. Och Du ska veta att vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa Dig! Vidåkersskolan är en skola med två rektorer. Tillsammans med Dig, lärarna och alla andra som jobbar på Vidåker ska vi se till att vår skola ska bli en skola som vi tillsammans kan vara stolta över och som Du känner Dig nöjd med. Vi hoppas verkligen att Du kommer att hjälpa oss med den viktiga uppgiften. Områdeschef/Rektor Barbro Pettersson: IV-programmet Resursskolan Autismgruppen, Kulturskolan Resursen och särskolan. Rektor Noome Hagelberg: Arbetslag 1-7A, 8A, 9A, 9B Arbetslag 2-7B, 8B, 8C, 9C Arbetslag 3-7C, 7D, 8D, 9D, 9E Vi ses den 18 augusti kl i aulan på Vidåker! Med vänliga hälsningar Barbro Pettersson och Noome Hagelberg Vidåkersskolans rektorer 3

4 Kontaktlista Expedition/Skolassistent Inger Frödén Ulrika Frödén Elevsjukanmälan/personal sjukanmälan Rektor Barbro Pettersson Rektor Noome Hagelberg Personalrummet Arbetsrum Arbetslag Arbetslag 1 o C-huset Sporthallen Resurscentret IV-programmet Vx Studie o Yrkesvägledning IngMarie Söderström Skolsköterska Margareta Karlsson Skolläkare Mottagningstid efter tidsbeställning hos skolsköterskan Skolkurator Therese Tagebjer Elevkooperativet Frallan, koordinator Mona Helmersson Vaktmästare Henry Blomberg Skolmåltidsföreståndare Camilla Wiström Skolbibliotekarie Madeleine Hedenberg Du når oss via e-post på följande adress: 4

5 Latttjo-Lajbandagen är en schemabrytande dag som inträder ca en gång per läsår. Målsättningen är att dagen ska komma som en överraskning för eleverna och att skapa en rolig dag med syfte att stärka samhörigheten i klasserna. Utklädningsdagen arrangeras av elevrådet och handlar om att alla som vill klär/spökar ut sig efter behag. Dagen innehåller ett visst mått av tävling, då en vinnare koras bland respektive pojkar-flickor-personal vid dagen slut. I övrigt följs ordinarie planering och schema. Luciadagen firas med Luciatablå i Vingåkers kyrka mellan kl ca Skolkören ansvarar för sången. Hela skolan tågar i fackeltåg från skolan till kyrkan. Efter besöket i kyrkan serveras Luciafika i respektive hemklassrum. Klart ca VHA-dagen (Vidåker Hjälper Andra) är en typ av dagsverkesdag där alla som vill deltar. Elevrådet utser mottagare av den summa pengar som eleverna arbetar ihop. De som ej vill delta i VHA-dagen har skoldag enligt schema. Dagen genomförs under vårterminen. Hälsaveckor genomförs i arbetslagens regi under läsåret. Huvudsyftet är att belysa framförallt relationer i olika former även hälsoperspektivet. Externa handledare/föreläsare deltar. Frallanresan är elevkooperativet. Frallans medlemsresa för medlemmar i åk 9 (bestämt på Frallans förvaltningsråd) Resan finansieras av kooperativets årliga vinst och resan brukar ske i slutet av vårterminen. 5

6 Skoljoggen arrangeras till förmån för cancerforskning och genomförs normalt i september och sponsras av ICA- Cityhallen HTL-dag (Hälsa-TrygghetLärande): Onsdag där arbetslagets elever i åk 7 träffar rektorer, bibliotekarie, kurator, skolsköterska och fritidsledare/skolkoordinator samt besöker fritidsgården Musikal framförs årligen av eleverna i åk 9. Arbetet börjar i slutet av höstterminen och premiären hålls vanligtvis veckan/veckorna innan påsklovet. Slottsdagen inträffar dagen innan skolavslutningen i Säfstaholms slottspark med olika aktiviteter. Elevrådet arrangerar. Picknick serveras i det gröna Vårbal för åk 9 genomförs sista onsdagskvällen på läsåret i Kjesäters slott med 3 rätters supé, dans till levande musik och avslutas med musikunderhållning i kapellet. 6

7 Skolans val I skolans val ingår tre övergripande årsteman: Åk 7 Vatten Åk 8 Skog, mark, luft Åk 9 Staden Mål och syfte: Meningen är att de tre temana ska ligga till grund för ämnesövergripande och ämnesvisa arbeten som belyser vattnets, skogens, markens, luftens och stadens betydelse för vårt samhälle, samt att utveckla samvaron/relationerna mellan eleverna och mellan lärare och elever under annorlunda former. I anslutning till respektive årskursteman finns tre lägerskolor: Åk 7 Lyttersta (höstterminen) Åk 8 Mentorsdagarna (vårterminen), klass och mentorer beslutar om vilken/vilka utflykter de ska göra för att nå målen Åk 9 Stockholm (höstterminen) I samtliga teman ingår en social dimension och skolning och ett medvetandegörande om hälsans och miljöns betydelse för välfinnande och livskvalitet. Hållbar samhällsutveckling Hälso- och miljökompetens Social kompetens 7

8 Bra att veta När jag är sjuk Frånvaroanmälan skall göras av målsman antingen per telefon kl till skolan på morgonen vid frånvarotillfället eller via vårt elevregistreringsprogram Dexter https://dexter.vingaker.se. Målsman skall ha erhållit lösenord via brev. Frånvarons troliga längd anges. Målsman är skyldiga att anmäla sjukdom för varje dag eller för sjukdomsperioden. Vid misstanke om smittsam eller långvarig sjukdom (mer än 5 dagar) ska distriktssköterska rådfrågas innan Du återgår till arbetet i skolan. Vid återkomsten till skolan efter tillfrisknandet bör Du uppsöka skolsköterskan. Elev som insjuknar eller av annan orsak måste lämna skolan under skoldagen, ska kontakta klassföreståndare eller expeditionen, så att hemmet kan meddelas Gå ej hem utan att anmäla! Sjuka elever kan få undervisning i hemmet efter anmälan till rektor. Detta gäller vid frånvaro beräknad till minst tre veckor. Låt målsman skriva under sjukintyg och lämna det snarast åter till klassföreståndarna Olycksfall Kommunen har tecknat en elevolycksfallsförsäkring hos Folksam försäkringar, som gäller personskador. Du kan läsa mer om detta på Skadeanmälningsblankett tillhandahålls på expeditionen eller på ovanstående webbadress Skolhälsovård Skolhälsovården handlägger frågor rörande elevernas hälsotillstånd, lämnar kostnadsfri rådgivning och hänvisar till behandling, men någon egentlig sjukvård handläggs inte. Akuta sjukdoms- och olycksfall hänvisas till Vårdcentralen i Vingåker helst efter föranmälan på telefon kl Brådskande fall mottages utan föranmälan. Sedan januari 1998 är detta kostnadsfritt för ungdomar under 19 år. Tidsbeställning på Vårdcentralen kan göras måndag- fredag på telefon Telefonsamtal med läkare efter överenskommelse med mottagningssköterskan. Vid akuta tandbesvär kan Du vända Dig direkt till Folktandvården tel Folktandvårdens målsättning är att se över tänderna varje år. Eleverna undersöks av skolläkare i åk 8. Hörselundersökning sker under högstadieperioden. 8

9 När Du lämnar en lektion för att t ex besöka folktandvård, skolsköterska eller kurator ska Du alltid begära besökslapp och lämna den till läraren så fort Du kommer tillbaka till lektion. Viktig information från elevhälsan Det finns många allergiker i vårt samhälle därför ska sådana ämnen som kan utlösa allergier och irritera andningsvägarna hållas på en så låg nivå som möjligt. Det är viktigt att Du tänker på några saker så att de elever som är allergiska inte ska behöva få besvär/anfall eller öka sin medicinering: Starka dofter som parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter. Röklukt slår sig i kläder och kan vara mycket irriterande. Pälsdjur. Undvika att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Om du är allergisk mot något eller några födoämnen som kräver specialkost i skolan kontaktar Du/Ni skolsköterskan för att få intyg till måltidspersonalen. Mer information om allergier finns på och hos skolsköterskan. Ledighet för elev Enligt grundskoleförordningen får klassföreståndaren/mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare ledighet upp till tio dagar under ett läsår. Innan beslut fattas ska elevens vårdnadshavare och klassföreståndare ha samrått om lämpligheten av ledigheten: vårdnadshavaren bör därvid uppmärksammas på sin del i ansvaret för beslutet. Om ytterligare ledighet beslutar områdeschefen efter skriftlig ansökan i god tid. Observera att klassföreståndaren/mentorn och rektors beslut ej kan överklagas i annan instans Studieresa klassresa Studieresor kan ske i skolans regi. För klassresor som anordnas av elever och föräldrar beviljas ej ledighet under skoltid. Sådana resor får anordnas utanför skoltid, vid lov eller dylikt. Andra aktiviteter För skolans fritidsaktiviteter ansvarar elevrådet, SKOL IF och vår koordinator Mona Helmersson. Idrott/Skol IF Dina idrottslärare kommer att informera Dig mer om skolans idrottsförening. I vår sporthall bör Du använda idrottsskor med ljus sula. 9

10 Körsång Skolan erbjuder Dig att delta i frivillig körsång. Du får närmare upplysningar av dina klassföreståndare och av din musiklärare. Skolkören ansvara bl a för Lucia och sjunger på skolavslutningarna Elevråd Är elevernas samarbetsorgan. Varje klass har en ordinarie representant och en suppleant i elevrådet. Styrelsen väljs av klassrepresentanterna för varje år. Förslag lämnas från klassråden till elevrådet. Elevrådet deltar sedan i arbetet med att utveckla Vidåkersskolans verksamhet. På skolan finns också följande råd i vilka elever och personal deltar. Elevskyddsombud (lärarnas skyddsombud) Miljöråd (vakant) Estetiskt råd (textil- och bildlärare) Matråd (rektor) Friends (lärarrepresentanter) SkolIF (idrottslärarna) Bibliotek På biblioteket kan Du låna böcker, läsa tidningar tidskrifter och dyl. I biblioteket ska det råda lugn och ro. Du får mer information av Dina lärare och vår bibliotekarie om biblioteket. Matsalen För matsalen gäller följande: Ytterkläder, mössor och kepsar tar Du av Dig innan Du går in i matsalen Eftersom Du serverar Dig själv all mat, räknar vi med att Du tar så mycket mat Du behöver och äter upp den. Efter avslutad måltid snyggar man till på bordet och ställer tillbaka stolen efter sig för allas trevnad. Datorer Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. 10

11 Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ Som medlem är man delägare i fiket Frallan och har då möjlighet att påverka vad som ska finnas till försäljning och hur det ska se ut och hur det skall skötas. Frallan fungerar som ett uppehållsrum där du t ex kan spela diverse spel, köpa förfriskningar, frukt mm eller bara sitta och prata med dina kamrater. Man får ta del av förmåner som medlem som t ex nedsatta priser på det som säljs i Frallan Medlemmarna kommer också att vara med och bestämma om man t ex ska göra en resa, köpa in något roligt till skolan eller ordna en rockkonsert etc. Medlemsavgiften är 50 kronor. Det ingår till viss del undervisning hur man driver ett företag med bokföring - anskaffning av varor försäljning mm samt att man får arbeta praktiskt med det om man önskar. Vi hoppas att Du blir medlem och kan vara med och påverka. Har Ni mer frågor kan Ni ta kontakt med Mona Helmersson på tel , dagtid. När jag tappat bort något Om du förlorar något, vänd dig till expeditionen, Frallan, vaktmästaren eller idrotttslärarna Förvara aldrig värdesaker och/eller pengar i jackor eller väskor som hänger kvar i båsen! Elevskåp Om Du önskar kan Du disponera ett skåp under läsåret där Du kan förvara dina saker. Du får närmare information av din mentor. Skolan har ej ansvar för förkomna saker. Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler För att vi tillsammans ska kunna göra Vidåkerskolan till en bra arbetsplats för både elever och personal måste vi ha några regler som gäller alla! Till grund för ordningsreglerna ligger Vidåkersskolans etiska regler: Vi reagerar alltid aktivt på trakasserier i alla former. Vi hävdar alltid allas lika värde och lever efter mottot som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot dem. Vi reagerar alltid mot klotter och nedskräpning och vi tar alla ett egenansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. 11

12 Lektionstid Du och Dina klasskamrater kan påverka om vad ni ska arbeta med, hur ni ska arbeta och hur ni ska redovisa arbetet. Detta gör Du/Ni tillsammans med lärarna. Allt detta kräver att Du är beredd att ta ansvar för Din skolgång efter bästa förmåga. Du ska komma i rätt tid till Dina lektioner. Tiderna finns på Ditt schema. Du ska ha med Dig de böcker och skrivmaterial som behövs till varje lektion. Glöm inte loggboken! Du har inte rätt att störa någon annan under arbetet på lektionstid. När Du besöker skolsköterska, kurator, rektor, expeditionen, tandläkare eller dylikt ska Du be att få ett intyg som Du sedan lämnar till Din lärare/mentor. Du tar ansvar för att vara rädd om skolans utrustning och lokaler. Du blir ersättningsskyldig om Du varit oaktsam eller medvetet förstört material eller byggnader. Efter lektionens slut tar Du ansvar för att: o Din bänk är ren från klotter. o Din stol inställd under bänken. o Det inte ligger skräp under/kring Din bänk. o Du tar med Dig eller plockar undan Ditt material. Dina ytterkläder hänger Du i klassens bås eller i Ditt elevskåp. Mössa eller keps tar Du av Dig innan Du går in i lektionssal, matsal eller aula. Mobiltelefonen stänger Du av innan Du går in till lektion. Rökning Rökning är förbjuden på skolans område enligt Tobakslagen. Bryter Du mot denna regel kommer Din mentor att ta kontakt med Dina föräldrar. Besök av utomstående. Vidåkersskolan är ingen allmän plats. Därför ska utomstående besökare ha tillstånd att vistas på skolan. Tillstånd inhämtas hos rektor. Detta gäller inte Dina föräldrar som har en stående inbjudan att besöka Vidåkersskolan. Om du bryter mot Vidåkers ordningsregler /etiska regler arbetar vi enligt följande arbetsgång: 1. Du får en tillsägelse 2. Du får ett enskilt samtal med din mentor 3. Du blir kallad till samtal tillsammans med dina föräldrar till din mentor 4. Du blir kallad till elevvårdskonferens till rektor tillsammans med dina föräldrar och din mentor Samtliga punkter dokumenteras och följs upp 12

13 Regler för skolskjutsverksamhet inom Vingåkers kommun För eleven Du ska uppträda lugnt och följa givna anvisningar både vid hållplatsen, under färden och vid fordonets ankomst till skolan. Du är skyldig att vid påstigning för resa till skolan ställa Dig i kö och därvid beakta att yngre kamrater ska gå först. Vid hemfärd från skolan ska Du stå i de bås som speciellt satts upp för en trygg påstigning. All vistelse utanför dessa bås är absolut förbjuden. Vidare är Du skyldig att efterfölja chaufförens och vakthavande lärares tillsägelser. Du ska sitta ned med ansiktet vänt i färdriktning. Endast en person per sittplats. För skolskjutschauffören Chaufförens huvuduppgift är att framföra bussen trafiksäkert och på ett för passagerarna trivsamt sätt. Vidare ska chauffören särskilt uppmärksamma de mindre eleverna och om så behövs hjälpa dem, på läsårets första skoldag informera eleverna om de speciella regler som gäller för deras skolskjutsfordon. Följer inte eleverna givna direktiv ska chauffören: 1. genom samtal tillrättavisa eleven 2. placera eleven så att denna lätt kan övervakas om åtgärder under punkt 1 och 2 inte ger önskad effekt 3. lämna skriftlig rapport till rektor, som ombesörjer att respektive vårdnadshavare informeras om det inträffade i sista hand äger BoU-nämnde rätt att för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts Busskort skall uppvisas utan anmaning Om chaufförens tillsägelser inte åtlyds underrättas Din vårdnadshavare skriftligt om det inträffade. Om Du vid upprepade tillfällen inte åtlyder chaufförens tillsägelser kan BoUnämnden för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts. Om så sker åligger det målsman att själv svara för Din skolskjuts. Skadar eller förstör Du något i fordonet blir Du ersättningsskyldig. BoU-nämnden Information till föräldrar... från vår kostekonom Linda Hellström Samarbete Katrineholm och Vingåker har under 2010 ingått ett samverkansavtal gällande kost. Ökade krav inom kostverksamheten gör det svårt att samla all spetskompetens i en och samma tjänst. Då posten som kostchef i Vingåker blev vakant (april 2009) ingick Vingåker ett avtal med Katrineholm om att samverka inom kostområdet. Projektet syftar till att tillsammans trygga kvaliteten på maten samt säkerställa den erfordrade kostkompetensen. Kostpolitiskt program Under hösten kommer kostverksamheten och BoU i Vingåker att arbeta fram ett förslag till ett kostpolitiskt program som ska genomsyra verksamheterna och fungera som den röda tråden i arbetet med mat i skola/förskola och miljön krig måltiderna, med mera. I arbetet kommer 13

14 livsmedelsverkets rekommendationer om näringsriktig mat, (som också kommer skrivas in i skollagen) fungera som byggstenar och därefter anpassas efter verksamheten vad gällande mat -hälsa, miljö och visioner. Måltidsordning Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör ingen skollunch serveras före kl Intyg för allergi/specialkost Behov av särskild kost intygas av målsman på särskild blankett som kan hämtas i skola eller laddas ner från hemsida. Var noga med att meddela köket då barnet är sjukt eller av annan anledning inte kommer att äta i matsalen. Det står en kock enkommet och lagar denna mat. 14

15 Bilaga Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. Tillgång till skolans datanät För att få tillgång till skolans datorer och datanät ställs vissa krav på användarna/eleverna Dina möjligheter/rättigheter! " # $ % " $ $ & '( # # $ )* *)* ++ 15

16 , * $ *-, *,-. &$!/) 0 0 $ & $ $ $ $ $ *$ 16

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016

VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 VÄLKOMMEN TILL ALLÉSKOLAN 7-9 2015/2016 Med det här häftet vänder vi oss speciellt till dig som är ny på skolan men också som repetition för er andra. Vi vill att du som elev läser igenom detta och att

Läs mer

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor

Informationshäfte. Läsåret 2014/2015. SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor Informationshäfte Läsåret 2014/2015 SJUKANMÄLAN FÖR ELEVER: Telefon: 0522-21610 eller via Infomentor VD & Rektors inledning Välkomna till läsåret 2014/2015 Vi och all personal har glädjen att hälsa Er

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden

Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Läsåret 2014-15 Pilt-guiden Skolledningen Karolinska skolan På Karro får du chansen att lyckas - Där kultur och vetenskap möts Välkommen till Karolinska skolan! Vi är glada över att du valt en utbildning

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA

KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA KATEDRALSKOLAN 2015-2016 VIKTIGT ATT VETA Camilla Holmqvist förvaltningschef camilla.holmqvist@vaxjo.se Utbildningsförvaltningen Adress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, Växjö Telefon

Läs mer

Nyckeln till framtiden

Nyckeln till framtiden Nyckeln till framtiden Elevkalender 2013-2014 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2013-2014 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011

VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL GULLMARSGYMNASIET I LYSEKIL LÄSÅRET 2010-2011 ALLMÄN INFORMATION ELEVER Vi som arbetar på Gullmarsgymnasiet hälsar dig Välkommen. Vår förhoppning är att du skall trivas hos oss. INFORMATION

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015

2015-01-14. Välkommen. till ett nytt läsår på. Elevinformation inför läsåret 2014-2015 1 2015-01-14 Välkommen till ett nytt läsår på Elevinformation inför läsåret 2014-2015 2 Välkomna till Önnestadsgymnasiet! Vill med några enkla ord hälsa alla hjärtligt välkomna till Önnestadsgymnasiet.

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer