Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från"

Transkript

1

2 Innehåll Kontaktlista... 4 Skolans val... 7 Bra att veta... 8 När jag är sjuk... 8 Olycksfall... 8 Skolhälsovård... 8 Viktig information från elevhälsan... 9 Ledighet för elev... 9 Studieresa klassresa... 9 Andra aktiviteter... 9 Idrott/Skol IF... 9 Körsång Elevråd Bibliotek Matsalen Datorer Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ När jag tappat bort något Elevskåp Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler Lektionstid Rökning Besök av utomstående För eleven För skolskjutschauffören

3 Välkommen till Vidåker! SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta. Skolan är viktig för Dig och Din framtid. Det är en förmån att få gå i skolan. Om Du ser Dig omkring i världen så förstår Du att Du är privilegierad som bor och får gå i skolan i Vingåker. Vi har en förmåga att ta allt för givet, men en sak är säker - om Du själv vill så kommer Du att få tre fina och lärorika år hos oss på Vidåkersskolan. Och Du ska veta att vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa Dig! Vidåkersskolan är en skola med två rektorer. Tillsammans med Dig, lärarna och alla andra som jobbar på Vidåker ska vi se till att vår skola ska bli en skola som vi tillsammans kan vara stolta över och som Du känner Dig nöjd med. Vi hoppas verkligen att Du kommer att hjälpa oss med den viktiga uppgiften. Områdeschef/Rektor Barbro Pettersson: IV-programmet Resursskolan Autismgruppen, Kulturskolan Resursen och särskolan. Rektor Noome Hagelberg: Arbetslag 1-7A, 8A, 9A, 9B Arbetslag 2-7B, 8B, 8C, 9C Arbetslag 3-7C, 7D, 8D, 9D, 9E Vi ses den 18 augusti kl i aulan på Vidåker! Med vänliga hälsningar Barbro Pettersson och Noome Hagelberg Vidåkersskolans rektorer 3

4 Kontaktlista Expedition/Skolassistent Inger Frödén Ulrika Frödén Elevsjukanmälan/personal sjukanmälan Rektor Barbro Pettersson Rektor Noome Hagelberg Personalrummet Arbetsrum Arbetslag Arbetslag 1 o C-huset Sporthallen Resurscentret IV-programmet Vx Studie o Yrkesvägledning IngMarie Söderström Skolsköterska Margareta Karlsson Skolläkare Mottagningstid efter tidsbeställning hos skolsköterskan Skolkurator Therese Tagebjer Elevkooperativet Frallan, koordinator Mona Helmersson Vaktmästare Henry Blomberg Skolmåltidsföreståndare Camilla Wiström Skolbibliotekarie Madeleine Hedenberg Du når oss via e-post på följande adress: 4

5 Latttjo-Lajbandagen är en schemabrytande dag som inträder ca en gång per läsår. Målsättningen är att dagen ska komma som en överraskning för eleverna och att skapa en rolig dag med syfte att stärka samhörigheten i klasserna. Utklädningsdagen arrangeras av elevrådet och handlar om att alla som vill klär/spökar ut sig efter behag. Dagen innehåller ett visst mått av tävling, då en vinnare koras bland respektive pojkar-flickor-personal vid dagen slut. I övrigt följs ordinarie planering och schema. Luciadagen firas med Luciatablå i Vingåkers kyrka mellan kl ca Skolkören ansvarar för sången. Hela skolan tågar i fackeltåg från skolan till kyrkan. Efter besöket i kyrkan serveras Luciafika i respektive hemklassrum. Klart ca VHA-dagen (Vidåker Hjälper Andra) är en typ av dagsverkesdag där alla som vill deltar. Elevrådet utser mottagare av den summa pengar som eleverna arbetar ihop. De som ej vill delta i VHA-dagen har skoldag enligt schema. Dagen genomförs under vårterminen. Hälsaveckor genomförs i arbetslagens regi under läsåret. Huvudsyftet är att belysa framförallt relationer i olika former även hälsoperspektivet. Externa handledare/föreläsare deltar. Frallanresan är elevkooperativet. Frallans medlemsresa för medlemmar i åk 9 (bestämt på Frallans förvaltningsråd) Resan finansieras av kooperativets årliga vinst och resan brukar ske i slutet av vårterminen. 5

6 Skoljoggen arrangeras till förmån för cancerforskning och genomförs normalt i september och sponsras av ICA- Cityhallen HTL-dag (Hälsa-TrygghetLärande): Onsdag där arbetslagets elever i åk 7 träffar rektorer, bibliotekarie, kurator, skolsköterska och fritidsledare/skolkoordinator samt besöker fritidsgården Musikal framförs årligen av eleverna i åk 9. Arbetet börjar i slutet av höstterminen och premiären hålls vanligtvis veckan/veckorna innan påsklovet. Slottsdagen inträffar dagen innan skolavslutningen i Säfstaholms slottspark med olika aktiviteter. Elevrådet arrangerar. Picknick serveras i det gröna Vårbal för åk 9 genomförs sista onsdagskvällen på läsåret i Kjesäters slott med 3 rätters supé, dans till levande musik och avslutas med musikunderhållning i kapellet. 6

7 Skolans val I skolans val ingår tre övergripande årsteman: Åk 7 Vatten Åk 8 Skog, mark, luft Åk 9 Staden Mål och syfte: Meningen är att de tre temana ska ligga till grund för ämnesövergripande och ämnesvisa arbeten som belyser vattnets, skogens, markens, luftens och stadens betydelse för vårt samhälle, samt att utveckla samvaron/relationerna mellan eleverna och mellan lärare och elever under annorlunda former. I anslutning till respektive årskursteman finns tre lägerskolor: Åk 7 Lyttersta (höstterminen) Åk 8 Mentorsdagarna (vårterminen), klass och mentorer beslutar om vilken/vilka utflykter de ska göra för att nå målen Åk 9 Stockholm (höstterminen) I samtliga teman ingår en social dimension och skolning och ett medvetandegörande om hälsans och miljöns betydelse för välfinnande och livskvalitet. Hållbar samhällsutveckling Hälso- och miljökompetens Social kompetens 7

8 Bra att veta När jag är sjuk Frånvaroanmälan skall göras av målsman antingen per telefon kl till skolan på morgonen vid frånvarotillfället eller via vårt elevregistreringsprogram Dexter https://dexter.vingaker.se. Målsman skall ha erhållit lösenord via brev. Frånvarons troliga längd anges. Målsman är skyldiga att anmäla sjukdom för varje dag eller för sjukdomsperioden. Vid misstanke om smittsam eller långvarig sjukdom (mer än 5 dagar) ska distriktssköterska rådfrågas innan Du återgår till arbetet i skolan. Vid återkomsten till skolan efter tillfrisknandet bör Du uppsöka skolsköterskan. Elev som insjuknar eller av annan orsak måste lämna skolan under skoldagen, ska kontakta klassföreståndare eller expeditionen, så att hemmet kan meddelas Gå ej hem utan att anmäla! Sjuka elever kan få undervisning i hemmet efter anmälan till rektor. Detta gäller vid frånvaro beräknad till minst tre veckor. Låt målsman skriva under sjukintyg och lämna det snarast åter till klassföreståndarna Olycksfall Kommunen har tecknat en elevolycksfallsförsäkring hos Folksam försäkringar, som gäller personskador. Du kan läsa mer om detta på Skadeanmälningsblankett tillhandahålls på expeditionen eller på ovanstående webbadress Skolhälsovård Skolhälsovården handlägger frågor rörande elevernas hälsotillstånd, lämnar kostnadsfri rådgivning och hänvisar till behandling, men någon egentlig sjukvård handläggs inte. Akuta sjukdoms- och olycksfall hänvisas till Vårdcentralen i Vingåker helst efter föranmälan på telefon kl Brådskande fall mottages utan föranmälan. Sedan januari 1998 är detta kostnadsfritt för ungdomar under 19 år. Tidsbeställning på Vårdcentralen kan göras måndag- fredag på telefon Telefonsamtal med läkare efter överenskommelse med mottagningssköterskan. Vid akuta tandbesvär kan Du vända Dig direkt till Folktandvården tel Folktandvårdens målsättning är att se över tänderna varje år. Eleverna undersöks av skolläkare i åk 8. Hörselundersökning sker under högstadieperioden. 8

9 När Du lämnar en lektion för att t ex besöka folktandvård, skolsköterska eller kurator ska Du alltid begära besökslapp och lämna den till läraren så fort Du kommer tillbaka till lektion. Viktig information från elevhälsan Det finns många allergiker i vårt samhälle därför ska sådana ämnen som kan utlösa allergier och irritera andningsvägarna hållas på en så låg nivå som möjligt. Det är viktigt att Du tänker på några saker så att de elever som är allergiska inte ska behöva få besvär/anfall eller öka sin medicinering: Starka dofter som parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter. Röklukt slår sig i kläder och kan vara mycket irriterande. Pälsdjur. Undvika att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Om du är allergisk mot något eller några födoämnen som kräver specialkost i skolan kontaktar Du/Ni skolsköterskan för att få intyg till måltidspersonalen. Mer information om allergier finns på och hos skolsköterskan. Ledighet för elev Enligt grundskoleförordningen får klassföreståndaren/mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja ytterligare ledighet upp till tio dagar under ett läsår. Innan beslut fattas ska elevens vårdnadshavare och klassföreståndare ha samrått om lämpligheten av ledigheten: vårdnadshavaren bör därvid uppmärksammas på sin del i ansvaret för beslutet. Om ytterligare ledighet beslutar områdeschefen efter skriftlig ansökan i god tid. Observera att klassföreståndaren/mentorn och rektors beslut ej kan överklagas i annan instans Studieresa klassresa Studieresor kan ske i skolans regi. För klassresor som anordnas av elever och föräldrar beviljas ej ledighet under skoltid. Sådana resor får anordnas utanför skoltid, vid lov eller dylikt. Andra aktiviteter För skolans fritidsaktiviteter ansvarar elevrådet, SKOL IF och vår koordinator Mona Helmersson. Idrott/Skol IF Dina idrottslärare kommer att informera Dig mer om skolans idrottsförening. I vår sporthall bör Du använda idrottsskor med ljus sula. 9

10 Körsång Skolan erbjuder Dig att delta i frivillig körsång. Du får närmare upplysningar av dina klassföreståndare och av din musiklärare. Skolkören ansvara bl a för Lucia och sjunger på skolavslutningarna Elevråd Är elevernas samarbetsorgan. Varje klass har en ordinarie representant och en suppleant i elevrådet. Styrelsen väljs av klassrepresentanterna för varje år. Förslag lämnas från klassråden till elevrådet. Elevrådet deltar sedan i arbetet med att utveckla Vidåkersskolans verksamhet. På skolan finns också följande råd i vilka elever och personal deltar. Elevskyddsombud (lärarnas skyddsombud) Miljöråd (vakant) Estetiskt råd (textil- och bildlärare) Matråd (rektor) Friends (lärarrepresentanter) SkolIF (idrottslärarna) Bibliotek På biblioteket kan Du låna böcker, läsa tidningar tidskrifter och dyl. I biblioteket ska det råda lugn och ro. Du får mer information av Dina lärare och vår bibliotekarie om biblioteket. Matsalen För matsalen gäller följande: Ytterkläder, mössor och kepsar tar Du av Dig innan Du går in i matsalen Eftersom Du serverar Dig själv all mat, räknar vi med att Du tar så mycket mat Du behöver och äter upp den. Efter avslutad måltid snyggar man till på bordet och ställer tillbaka stolen efter sig för allas trevnad. Datorer Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. 10

11 Vidåkerskolans elevkooperativ och uppehållsrummet Frallan Information om medlemskap i Vidåkerskolans elevkooperativ Som medlem är man delägare i fiket Frallan och har då möjlighet att påverka vad som ska finnas till försäljning och hur det ska se ut och hur det skall skötas. Frallan fungerar som ett uppehållsrum där du t ex kan spela diverse spel, köpa förfriskningar, frukt mm eller bara sitta och prata med dina kamrater. Man får ta del av förmåner som medlem som t ex nedsatta priser på det som säljs i Frallan Medlemmarna kommer också att vara med och bestämma om man t ex ska göra en resa, köpa in något roligt till skolan eller ordna en rockkonsert etc. Medlemsavgiften är 50 kronor. Det ingår till viss del undervisning hur man driver ett företag med bokföring - anskaffning av varor försäljning mm samt att man får arbeta praktiskt med det om man önskar. Vi hoppas att Du blir medlem och kan vara med och påverka. Har Ni mer frågor kan Ni ta kontakt med Mona Helmersson på tel , dagtid. När jag tappat bort något Om du förlorar något, vänd dig till expeditionen, Frallan, vaktmästaren eller idrotttslärarna Förvara aldrig värdesaker och/eller pengar i jackor eller väskor som hänger kvar i båsen! Elevskåp Om Du önskar kan Du disponera ett skåp under läsåret där Du kan förvara dina saker. Du får närmare information av din mentor. Skolan har ej ansvar för förkomna saker. Vidåkersskolans ordningsregler/etiska regler För att vi tillsammans ska kunna göra Vidåkerskolan till en bra arbetsplats för både elever och personal måste vi ha några regler som gäller alla! Till grund för ordningsreglerna ligger Vidåkersskolans etiska regler: Vi reagerar alltid aktivt på trakasserier i alla former. Vi hävdar alltid allas lika värde och lever efter mottot som du vill att andra ska vara mot dig ska du också vara mot dem. Vi reagerar alltid mot klotter och nedskräpning och vi tar alla ett egenansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. 11

12 Lektionstid Du och Dina klasskamrater kan påverka om vad ni ska arbeta med, hur ni ska arbeta och hur ni ska redovisa arbetet. Detta gör Du/Ni tillsammans med lärarna. Allt detta kräver att Du är beredd att ta ansvar för Din skolgång efter bästa förmåga. Du ska komma i rätt tid till Dina lektioner. Tiderna finns på Ditt schema. Du ska ha med Dig de böcker och skrivmaterial som behövs till varje lektion. Glöm inte loggboken! Du har inte rätt att störa någon annan under arbetet på lektionstid. När Du besöker skolsköterska, kurator, rektor, expeditionen, tandläkare eller dylikt ska Du be att få ett intyg som Du sedan lämnar till Din lärare/mentor. Du tar ansvar för att vara rädd om skolans utrustning och lokaler. Du blir ersättningsskyldig om Du varit oaktsam eller medvetet förstört material eller byggnader. Efter lektionens slut tar Du ansvar för att: o Din bänk är ren från klotter. o Din stol inställd under bänken. o Det inte ligger skräp under/kring Din bänk. o Du tar med Dig eller plockar undan Ditt material. Dina ytterkläder hänger Du i klassens bås eller i Ditt elevskåp. Mössa eller keps tar Du av Dig innan Du går in i lektionssal, matsal eller aula. Mobiltelefonen stänger Du av innan Du går in till lektion. Rökning Rökning är förbjuden på skolans område enligt Tobakslagen. Bryter Du mot denna regel kommer Din mentor att ta kontakt med Dina föräldrar. Besök av utomstående. Vidåkersskolan är ingen allmän plats. Därför ska utomstående besökare ha tillstånd att vistas på skolan. Tillstånd inhämtas hos rektor. Detta gäller inte Dina föräldrar som har en stående inbjudan att besöka Vidåkersskolan. Om du bryter mot Vidåkers ordningsregler /etiska regler arbetar vi enligt följande arbetsgång: 1. Du får en tillsägelse 2. Du får ett enskilt samtal med din mentor 3. Du blir kallad till samtal tillsammans med dina föräldrar till din mentor 4. Du blir kallad till elevvårdskonferens till rektor tillsammans med dina föräldrar och din mentor Samtliga punkter dokumenteras och följs upp 12

13 Regler för skolskjutsverksamhet inom Vingåkers kommun För eleven Du ska uppträda lugnt och följa givna anvisningar både vid hållplatsen, under färden och vid fordonets ankomst till skolan. Du är skyldig att vid påstigning för resa till skolan ställa Dig i kö och därvid beakta att yngre kamrater ska gå först. Vid hemfärd från skolan ska Du stå i de bås som speciellt satts upp för en trygg påstigning. All vistelse utanför dessa bås är absolut förbjuden. Vidare är Du skyldig att efterfölja chaufförens och vakthavande lärares tillsägelser. Du ska sitta ned med ansiktet vänt i färdriktning. Endast en person per sittplats. För skolskjutschauffören Chaufförens huvuduppgift är att framföra bussen trafiksäkert och på ett för passagerarna trivsamt sätt. Vidare ska chauffören särskilt uppmärksamma de mindre eleverna och om så behövs hjälpa dem, på läsårets första skoldag informera eleverna om de speciella regler som gäller för deras skolskjutsfordon. Följer inte eleverna givna direktiv ska chauffören: 1. genom samtal tillrättavisa eleven 2. placera eleven så att denna lätt kan övervakas om åtgärder under punkt 1 och 2 inte ger önskad effekt 3. lämna skriftlig rapport till rektor, som ombesörjer att respektive vårdnadshavare informeras om det inträffade i sista hand äger BoU-nämnde rätt att för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts Busskort skall uppvisas utan anmaning Om chaufförens tillsägelser inte åtlyds underrättas Din vårdnadshavare skriftligt om det inträffade. Om Du vid upprepade tillfällen inte åtlyder chaufförens tillsägelser kan BoUnämnden för viss tid besluta om avstängning från skolskjuts. Om så sker åligger det målsman att själv svara för Din skolskjuts. Skadar eller förstör Du något i fordonet blir Du ersättningsskyldig. BoU-nämnden Information till föräldrar... från vår kostekonom Linda Hellström Samarbete Katrineholm och Vingåker har under 2010 ingått ett samverkansavtal gällande kost. Ökade krav inom kostverksamheten gör det svårt att samla all spetskompetens i en och samma tjänst. Då posten som kostchef i Vingåker blev vakant (april 2009) ingick Vingåker ett avtal med Katrineholm om att samverka inom kostområdet. Projektet syftar till att tillsammans trygga kvaliteten på maten samt säkerställa den erfordrade kostkompetensen. Kostpolitiskt program Under hösten kommer kostverksamheten och BoU i Vingåker att arbeta fram ett förslag till ett kostpolitiskt program som ska genomsyra verksamheterna och fungera som den röda tråden i arbetet med mat i skola/förskola och miljön krig måltiderna, med mera. I arbetet kommer 13

14 livsmedelsverkets rekommendationer om näringsriktig mat, (som också kommer skrivas in i skollagen) fungera som byggstenar och därefter anpassas efter verksamheten vad gällande mat -hälsa, miljö och visioner. Måltidsordning Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör ingen skollunch serveras före kl Intyg för allergi/specialkost Behov av särskild kost intygas av målsman på särskild blankett som kan hämtas i skola eller laddas ner från hemsida. Var noga med att meddela köket då barnet är sjukt eller av annan anledning inte kommer att äta i matsalen. Det står en kock enkommet och lagar denna mat. 14

15 Bilaga Syfte Skolans datorer och nätverk är till för att du som elev skall få tillgång till olika IT-tjänster och programvaror. Därmed ges förutsättningar att använda moderna IT-tjänster i undervisningen och annan verksamhet. It är ett viktigt verktyg i samhället och vi vill att IT skall bli ett naturligt arbetsredskap under din skoltid för information, kontakt och lärande. Tillgång till skolans datanät För att få tillgång till skolans datorer och datanät ställs vissa krav på användarna/eleverna Dina möjligheter/rättigheter! " # $ % " $ $ & '( # # $ )* *)* ++ 15

16 , * $ *-, *,-. &$!/) 0 0 $ & $ $ $ $ $ *$ 16

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011

Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 11-2011 Skolskjutsar Regler 1 augusti 2011 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar, elever och skolskjutschaufförer. Tillämpningsregler för skolskjutsar

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Skolskjuts i Karlshamns kommun

Skolskjuts i Karlshamns kommun Skolskjuts i Karlshamns kommun Information om Karlshamns kommuns skolskjutsverksamhet inom förskoleklass, grundskola och särskola Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 374 81 Karlshamn 0454-813 00

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare.

Om det finns anledning att misstänka att en elev far illa ska anmälan till socialtjänsten alltid göras efter information till vårdnadshavare. Bakgrund Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt enligt skolverket. Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente Skolskjutsreglemente Barn och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen 2015-02-03 Fastställd av barn och utbildningsnämnden 2015-02-23 Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till. Lindbergs skola

Välkommen till. Lindbergs skola Välkommen till Lindbergs skola Läsåret 10/11 en skola i centrum av en levande landsbygd ARIL Det är mycket viktigt att skolan är en plats dit vi går med glädje. Att vi känner en förväntan inför det vi

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE

Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA. Läsåret CAPE Informationskatalog för EKEDALENS SKOLA Läsåret 2014-2015 CAPE 2014-09 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Ekedalens skola Övertorpsvägen 9 522 93 Tidaholm 0502-421 24 ekedalenskolan@tidaholm.se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever

Välkommen till 2012-2013. Rutiner från A till Ö Elever Välkommen till 2012-2013 Rutiner från A till Ö Elever Alla elever når målen, gör sitt bästa och ser oändliga möjligheter i sin framtid Välkommen till Söderbymalmsskolan! Efter ett riktigt långt sommarlov

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Hantering av elevers frånvaro

Hantering av elevers frånvaro Hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Åtgärdstrappa och stödmaterial Anvisningar för registrering Lathund och instruktionsfilmer Stöd till skolor The Capital of

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2014/2015 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun? Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER

PRAKTISK INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER PRAKTISK INFORMATION OCH ORDNINGSREGLER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Till och från skolan... 3 Undervisningen... 3 På raster, håltimmar och lunchraster... 4 Frånvaro, lov, elevhälsa, försäkringar,

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium Reviderad januari 2014 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns gymnasium ska vara drogfritt! 2 Vår skola ska erbjuda

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOMMUN REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR INOM TÖREBODA KOMMUN Gäller från och med läsåret 2008/2009 Töreboda kommun är enligt skollagen 4 kap. 7 samt 6 kap. 6 skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition, frånvaroanmälan och meddelanden 08 511 759 20 Hemsida E-postadresser till

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17

Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Parkskolans information till hemmen Läsåret 2016/17 Från A till Ö Adress Parkskolan Idrottsstigen 2 942 33 Älvsbyn Linus Sköld, rektor 0929-172 47, 070-617 72 47 Anna-Karin Sandström, biträdande rektor

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

segevångsskolans ordningsregler 7-9

segevångsskolans ordningsregler 7-9 Malmö stad Segevångsskolan Segevångsskolans ordningsregler Vi vill ha en skola som är en trygg arbetsplats för alla. Det krävs då att alla visar respekt och hänsyn till varandra. Med denna informationsbroschyr

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 SKOLLEDNING Johan Lindeberg är ansvarig rektor för alla elever i årskurs F-9 i Sundet, Byn samt Viken. Bitr. rektor Jenny Råström ansvarar för Tegelvikens fritidshemsverksamhet.

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Skolskjuts i Nättraby. Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola.

Skolskjuts i Nättraby. Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola. Skolskjuts i Nättraby Handlingsplan samt information om Nättrabyskolans skolskjutsverksamhet inom förskoleklass och grundskola. Vad är skolskjuts? Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass och grundskola/särskola

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Regler och riktlinjer

Regler och riktlinjer TÖREBODA KOMMUN Regler och riktlinjer För skolskjutsar inom Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige: 2016-04-25 Inledning Töreboda kommun är enligt skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 samt 11 kap.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Östra Skolan 2012/2013. Planen reviderad 2012 08 01 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår från Skollagen

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun

Skolskjutsreglemente för Ånge kommun Skolskjutsreglemente antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22, 8 Dnr ks 10/16. Skrivfelsrättad av hum punkt 10 2010-09-29 Skolskjutsreglemente för Ånge kommun 1 LAGTEXT OCH FÖRORDNINGAR 2 2 DEFINITIONER

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Ta inte med egna leksaker mm till förskolan. Barnen får bara lämna gården i vuxens sällskap. Barnen får bara äta godis vid festligheter

Ta inte med egna leksaker mm till förskolan. Barnen får bara lämna gården i vuxens sällskap. Barnen får bara äta godis vid festligheter TRIVSELREGLER I FÖRSKOLAN Vår strävan är att alla upplever Skeda Udde och Slaka förskolor som trevliga arbetsplatser. Vi har alla ansvar för varandra. Våra nyckelord är HÄNSYN, ANSVAR OCH RESPEKT. Var

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors 2012-09-11 Syfte Syftet med Rutiner för specialkoster i skolan är att alla elever i skolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR

INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR Bildningsförvaltningen INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR OM SKOLSKJUTS Säker skolväg skapar vi tillsammans Skolskjutsinformation Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan

Läs mer

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun

Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013 11 08 Reglemente Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun Gäller elever i skolår F 9 och barn med särskilda behov inom särskolan. Antagen av barn och utbildningsnämnden 2013 12 11

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Centralskolan Perstorp 2014 Upprättad: 2014-01-07 Mål: Motverka mobbning, trakasserier och kränkningar på skolan så att eleverna känner sig trygga i skolmiljön. Förebyggande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR

REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR REGLEMENTE FÖR SKOLSKJUTSAR KIRUNA KOMMUN REVIDERAD AV KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 GÄLLER FROM 2015-06-13 SKOLSKJUTS Rätten till skolskjuts regleras för grundskolan i 10 kap 32 ; för grundsärskolan

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans

Riktlinjer för skolskjuts. säker skolväg skapar vi tillsammans Riktlinjer för skolskjuts säker skolväg skapar vi tillsammans gäller från och med läsåret 2012/2013 Vem har rätt till skolskjuts i Lessebo kommun Skolskjuts styrs av skollagens10 kapitel Skollagen (2010:800)

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer