Kursprogram 2013 SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade SKF-återförsäljare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursprogram 2013 SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade SKF-återförsäljare"

Transkript

1 Kursprogram 2013 SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade SKF-återförsäljare

2 SKF erbjuder utbildning som kan hjälpa dig optimera anläggningens för att öka lönsamheten.

3 Sid 4 SKF erbjuder utbildning... A B C D E F Kundanpassad utbildning 5 SKF erbjuder skräddarsydda kurser Lagerrelaterad utbildning 6 SKF-certifierad lagerspecialist 6 Uppgraderingsutbildning för certifierade lagerspecialister 7 Grundläggande lagermontering 7 Fördjupning i lager- och monteringsteknik 8 Smörjning 8 Smörjning Excellence 9 Lagerskador 9 Montering och skötsel av rullningslager ombord 10 Praktisk hantering av Superprecisionslager Grundkurs 10 Lagerskador på Superprecisionslager Fortsättningskurs 11 Lagerinbyggnad Konstruktion och funktion Driftsäkerhet och underhåll 12 Att leda underhåll 13 Beredning och planering 13 Grundläggande underhåll 14 Effektiv felsökning 14 Effektiv förrådsstyrning 15 Praktiskt handhavande av smörjsystem Vibrationsanalys 16 Startkurs vibrationsmätning 16 Analyskurs 17 Balansering 17 Praktisk avancerad vibrationsmätning Övrig kurs 19 Verkstadsteknisk grundkurs 5 dagar 20 E-learning Webbaserad utbildning Övrigt 21 Kursanmälan och övriga upplysningar Kursanmälan, pris och datum effektivitet För senaste nytt om våra kurser, gå till 3

4 SKF erbjuder utbildning som kan hjälpa dig optimera anläggningens effektivitet för att öka lönsamheten Anläggningsoptimering, i syfte att öka vinstmarginalen och konkurrenskraften, är ett vanligt ledarskapsmål inom dagens industrikoncerner. SKFs koncept för anläggningsoptimering tar vid där traditionella program för hantering av produktionsutrustning inte längre räcker till. Enkelt uttryckt kan programmen för anläggningsoptimering hjälpa en fabrik att bibehålla produktionen till en lägre kostnad och/eller öka produktionen med bibehållen kostnad. Utbildningsprogrammen från SKF är inriktade på att öka effektiviteten för den produktionsutrustning i en fabrik som är själva hjärtat i tillverkningen. Utbildning är en kostnads effektiv investering Produktivitetsstudier har visat att professionellt utbildad personal är effektivare, mer produktiv och mer säkerhetsorienterad i sitt arbete. SKF erbjuder omfattande utbildningsprogram som till godoser utbildningsbehoven på alla nivåer, från verkstads - golv till ledningsnivå. SKFs utbildningsprogram håller absolut toppklass när det gäller effektivitet: SKF kan i samverkan med er ta fram ett utbildningsprogram som passar era önskemål. Vi kan skapa en lösning för dig och ditt team i allt från hantering av produktionsutrusning till grund läggande underhåll. SKF har ett komplett program av kurser som anordnas på många olika ställen i landet men passar det bättre för er så kan vi även hålla till i era lokaler. Stärk din personal skapa resultat För att klara högt ställda verksamhetsmål är det viktigt att kunna hantera totalkostnaden för ägarskapet genom att öka maskinernas driftsäkerhet och tillgänglighet. För att det kapital som har investerats i maskiner och utrustning ska ge avkastning är det viktigt att hela tiden utveckla personalen eftersom det ökar effektiviteten och produktiviteten. 4 För senaste nytt om våra kurser, gå till

5 Kundanpassad utbilding A Kundanpassad utbildning SKF erbjuder skräddarsydda kurser på plats hos er. Vi håller både teori och praktiska utbildningar efter era önskemål. Vår välutrustade SKF-vagn har praktiska arbetsstationer med den senaste tek niken inom underhåll och driftsäkerhet. Vid vagnen finns möjlig het att arbeta med t.ex. lagermontering och skötsel, precisions lagringar och mycket mer. Enligt ert önskemål. Kurskod: WE200 Kurstider: Från 1 dag till 1 vecka. Pris: Offereras separat. Hotellkostnad, reskostnad, restidsersättning och traktamente tillkommer för lärare. Max antal: Beroende på kurs Plats: Hos kund För senaste nytt om våra kurser, gå till 5

6 Vill du bli en SKF-certifierad lagerspecialist? Lagerrelaterad utbildning B Denna specialutbildning vänder sig till de per soner i företaget som bör ha hög special kompetens. Utbildningen spänner över ett brett kunskapsområde och är därför uppdelad i fem steg. Varje delsteg avslutas med ett teore tiskt prov. När alla fem stegen är avslutade och godkända, erhålls ett certifikat. Den som genomgått ett eller flera delsteg under de senaste fem åren får tillgodo räkna sig detta efter godkänt prov. Certifieringen gäller i 5 år, därefter krävs en uppdatering. Certifieringsutbildning När certifierad underhållspersonal anlitas vet man att underhållsarbetet blir utfört på ett professionellt sätt enligt de senaste normerna. Underhållspersonalens kompetens är avgörande för att skapa en problemfri drift i er anläggning. Du måste gå alla 5 steg för att bli certifierad. Steg 1 Grundläggande lagermontering, sida 7 2 dagars utbildning i rullningslager, montering, skötsel och underhåll. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Fördjupning i lager- och monteringsteknik, sida 7 3 dagars teori och praktisk utbildning i monterings- och demonteringsmetoder, lagerskadeanalys och mätning. Smörjning, sida 8 1 dags utbildning i smörjning av rullningslager. Lagerskador, sida 9 2 dagars teori och praktisk utbildning i lagerskador och deras orsaker. Grundläggande underhåll, sida 13 2 dagars teoriutbildning. I vårt kursutbud ser du att fem av kurserna är märkta med en symbol. Dessa kurser är nödvändiga att genomföra för att bli SKF-certifierad lagerspecialist. Utbildningen kan köpas i ett paket till ett rabatterat pris per del tagare som faktureras vid första kurstillfället. Om delstegen köps var för sig gäller angivet kurspris. Uppgraderingsutbildning för dig som redan är certifierad lagerspecialist För dig som gått vårt tidigare program för certifierad lagerspecialist erbjuder vi en uppgraderingsdag för att du ska ha möjlighet att fräscha upp dina kunskaper och få tillgång till ny information inom området. Denna endagsutbildning avslutas med ett teoretiskt prov. Godkänt prov leder till SKF-certifiering under ytterligare 5 år. 6 För senaste nytt om våra kurser, gå till

7 Lagerrelaterad utbildning B Grundläggande lagermontering Drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som i sitt arbete kommer i praktisk kontakt med rullningslager. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om: Olika lagertyper och deras användningsområden Lagerbeteckningar Metoder och verktyg för montering och demon tering av lager Smörjning av lager med fett respektive olja Bedömning av lagerskador och fastställande av deras orsaker 2 dagars teori och praktisk utbildning i rullnings lagers användning, montering, skötsel och underhåll. Kurskod: WE201 Kurstider: Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg, en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige eller hos kund. Steg 1 Fördjupning i lageroch monteringsteknik Drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som har god lager kunskap. Kursen förutsätter att man deltagit i grundkursen Grundläggande lagermontering. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar på verkliga objekt ha goda kunskaper om: Toleranser och passningar Lämpliga demonterings- och monteringsmetoder Analys av lagerskador Praktisk mätning på axlar och lagerhus 3 dagars teori och praktisk utbildning i monterings- och demonteringsmetoder, lagerskadeanalys och mätning. Kurskod: WE202 Kurstider: Max antal: 10 deltagare Plats: SKF i Göteborg, en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige eller hos kund. Steg 2 För senaste nytt om våra kurser, gå till 7

8 Lagerrelaterad utbildning B Smörjning Steg 3 Smörjning Excellence, 5 dagar Personal som arbetar med smörjning. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om: Smörjmedlets tillkomst Smörjmedlets sammansättning Att välja lämpligt smörjmedel till rätt applikation Smörjmedlets funktion i olika lagerinbyggnader Att eftersmörja med rätt mängd vid rätt tidpunkt 1 dags utbildning i smörjning av rullningslager. Kurskod: WE203 Kurstider: Max antal: 20 deltagare Plats: SKF i Göteborg, en auktoriserad SKF-återförsäljare i Sverige eller hos kund. 8 För senaste nytt om våra kurser, gå till Denna kurs vänder sig till beslutsfattare, arbetsledare och personal inom drift- och underhåll. Optimera smörjarbetet för att förhindra haverier och störningar. Kursen är på sammanlagt 5 dagar och uppdelad på 2 utbildningstillfällen. Ordning & reda Rengöring Oljehygien, hälsa/säkerhet Olja historik/kemi/egenskaper Ythållfasthet Slitage Smörjtillstånd Tillsatser Lambda, Kappa värde Oljeanalyser Oljerening En arbetsuppgift på den egna industrin skall göras under uppehållet mellan första och andra delen. Under kursdagarna varvas teoretiska och praktiska moment såsom genomgång av ett smörjmedelsförråd, och en verktygsmaskin för kontroll av metoder, befintlig utrustning, rutiner och hantering. Revision, komplettering och systematisering av smörjinstruktioner, praktiska fältmässiga oljeanalyser kommer också att genomföras. Efter utbildningen kommer deltagarna att ha en mycket bra grund för att kunna bedriva ett tribologiarbete i sann lubrication excellence anda. Kurskod: WE302 Kurstider: Max antal: 15 Plats: SKF i Göteborg Motoroljor Hydraulik Smörjfett Lagersmörjning Återsmörjning Lagerskador Temperaturområden Lagring av smörjmaterial Hjälpmedel Hantering Praktiska övningar

9 Lagerrelaterad utbildning B Lagerskador Steg 4 Montering och skötsel av rullningslager ombord Underhålls-, drifts- och verkstadspersonal. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om: Lagerskadors uppkomst Förebyggande åtgärder Att bedöma orsaken till lagerskador Att tolka spårmönster Faktorer som påverkar lagrets livslängd Lagerskadans utseende under mikroskop 2 dagars teori och praktisk utbildning i lagerskador och deras orsaker i rullningslager. Kurskod: WE204 Kurstider: Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg, en auktoriserad SKFåterförsäljare i Sverige eller hos kund. Kursen vänder sig i första hand till ombordpersonal såsom maskinister och elektriker samt landbaserad personal med tekniskt ansvar. Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar har fått en Grundläggande förståelse för rullningslager och monteringskunskap. 2 dagars utbildning i att kunna hantera montering och skötsel av rullningslager på rätt sätt för att minska underhållskostnader och risken för haverier ombord. Allmän lagerkännedom inom marina applikationer Monterings- och demonteringsmetoder Smörjning Lagerskador och förebyggande åtgärder Maskinanalys Praktiska övningar Kurskod: WE207 Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. Tid: För senaste nytt om våra kurser, gå till 9

10 Lagerrelaterad utbildning B Grundkurs Praktisk hantering av Superprecisionslager Personal som arbetar med underhåll och montering av precisions lagringar i t.ex. verktygsmaskiner. Deltagarna ska efter teori och praktiska övningar ha goda kunskaper om: Val av lagertyp Toleranser och passningar Montering av precisionslager Smörjning av precisionslagring Mätning av axlar, lagerhus och anslutande detaljer 2 dagars utbildning i handhavande av precisionslager. Kurskod: WE216 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund Fortsättningskurs Lagerskador på Superprecisionslager Personal som arbetar med underhåll och montering av precisions lager i t.ex. verktygsmaskiner. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om: Lagerskadans uppkomst Förebyggande åtgärder Att bedöma orsaken till lagerskadan Att tolka spårmönster Faktorer som påverkar lagrets livslängd Lagerskadans utseende under mikroskop 1 dags teori och praktisk utbildning i lagerskador och deras orsaker i precisionslager. Kurskod: WE205 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. 10 För senaste nytt om våra kurser, gå till

11 Lagerrelaterad utbildning B Lagerinbyggnad Konstruktion och funktion Personal som arbetar med konstruktion eller utvärdering av rullningslagers dimensionering (livslängd), inbyggnad och funktion. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och tillämpningsövningar ha goda kunskaper om: Lagertyper utförande, egenskaper, funktion och beteckningar Lagringens utformning lagerarrangemang, radiell och axiell fastsättning (toleranser och passningar), montering och demontering. Varvtal och vibration referens- och gränsvarvtal Smörjning val av smörjmedel och metod, beräkningar av oljefilm, eftersmörjning (fett), filtrering av olja. Tätningar - utföranden, egenskaper, beteckningar och inbyggnad Val av lagerstorlek dimensionering med hjälp av livslängdsformlerna och beräkningsprogram. 3 dagars teoriutbildning i inbyggnadskonstruktion av rullningslager, livslängdsberäkning, skötsel, underhåll och smörjteknik. Kurskod: WE301 Kurstider: Max antal: 12 deltagare hos SKF Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. För senaste nytt om våra kurser, gå till 11

12 Driftsäkerhet och underhåll C Att leda underhåll Utbildning som ger möjlighet till certifiering som European Expert in Maintenance Management enligt European Federa tion of National Maintenance Societies (EFNMS). Kraven på ökad lönsamhet, effektivitet och reducering av kostnader ökar idag. Underhållet har varit en bortglömd lönsamhetsfaktor, men allt fler börjar förstå att underhåll är nästa häv stång för ökad konkurrenskraft efter kvalitetscertifieringen. Många företag står inför en omvälvande förändring av sitt under håll, men ledningen för produktion och underhåll är osäker på hur man skall ta full kontroll över förändringen och utveck lingen, vilket får till följd att man förlorar dyrbar tid. Det är många frågor som måste hanteras och att finna de rätta svaren och införa rutiner för att uppnå uppsatta mål kan ibland kännas överväldigande. Med dagliga utmaningar i driften och allmän tidspress kan det förefalla omöjligt att identifiera möjlig heter till förbättringar och sedan genomföra dem. Att vara chef och leda en sådan förändring är en speciell och svår uppgift med många utmaningar och för att leva upp till dessa krav behövs: Faktaunderlag Kännedom om tillvägagångssätt Kunskap om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som skall vidtas Kunskap om goda erfarenheter vid tillämpningar Vem skall gå? Ledning och personal inom produktion och underhåll med uppgift att driva och utveckla underhållsverksamheten samt annan personal som medverkar i underhållet. Utbildningen i ledning av underhåll skall ge deltagarna relevant kunskap för att fullgöra arbetsuppgifterna som underhållschef och att skapa ett kostnadseffektivt underhåll som sänker underhålls kostnaden och ökar driftsäkerheten. Kursen ger dig möjligheter att sälla dig till den växande skaran av European Experts in Maintenance Management genom en certifiering av EFNMS. Kursen är på sammanlagt 12 dagar uppdelade i fyra block på 3 dagar där teori varvas med egna uppgifter mellan varje kurs tillfälle. Blocken består av: 1. Drift- och anläggningssäkerhet a. Definitioner inom underhåll och driftsäkerhet b. Matematiska samband och beräkningar c. Lagstiftning inom området d. Krav på uppföljning och analys e. Konstruktion, anskaffning och drift för driftsäkerhet 2. Underhållsmetoder a. Förebyggande åtgärder b. Tillståndskontroller c. Felsökningsteknik d. Reparationsmetoder 3. Beslutsstöd inom underhåll a. Beredning och planering av underhållsarbeten b. Dokumentationsupphandling c. Informationssystem d. Livscykelkostnad och vinst e. Förrådsstyrning 4. Ledning och organisation av underhåll a. Att sätta mål och skapa strategier b. Ekonomisk styrning och uppföljning c. Organisation av underhåll d. Ledning av teknisk personal e. Kompetensutveckling European Federation of National Maintenance Societies EFNMS är en sammanslutning av nationella underhållsorganisationer som drivs utan vinstintresse. Sverige representeras i EFNMS av UTEK ( Syftet för EFNMS är att förbättra underhållet till gagn för befolkningen i Europa. ( Kurskod: MS213 Kurstider: Start första dagen kl Slut sista dagen kl Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg 12 För senaste nytt om våra kurser, gå till

13 Driftsäkerhet och underhåll C Beredning och planering Grundläggande underhåll Steg 5 Produktions- och underhållspersonal, beredare och planerare samt förråd och annan berörd personal. Deltagarna skall förstå nödvändigheten av planerat arbete och dess påverkan på underhållsarbete. 2 dags utbildning: Arbetsorderprocessen Fördelar med beredning och planering Grunder för beredning av resurser Planering av beredda arbeten och personal Uppföljning och nyckeltal Ständiga förbättringar Kurskod: WC200 Kurstider: Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. Vilka är delarna i ett modernt underhåll? Vad är driftsäkerhet och hur mäter man det? Svaren på detta och mycket annat får ni i vår 2-dagarsutbildning Grundläggande underhåll. Kursen är en grund för att förstå hur och varför man ska bedriva underhåll inom ett företag. Personal från produktions- och underhållsavdelningar som arbetar med driftsäkerhets- och/eller effektivitetsfrågor. Deltagarna ska ha förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd samt känna till de ingående beståndsdelarna. 2 dagars teoretisk genomgång och praktiska tillämpningsövningar inom följande områden: Underhållsstrategi Förebyggande underhåll Nyckeltal (KPI) Underhållsprogram Anläggningseffektivitet Driftsäkerhet Varför bedriva underhåll Underhållssystemets uppbyggnad Kurskod: WE291 Kurstider: Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. För senaste nytt om våra kurser, gå till 13

14 Driftsäkerhet och underhåll C Effektiv förrådsstyrning Förrådspersonal, inköpspersonal, driftspersonal och underhålls personal. Fokusera på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. 2 dagars utbildning som behandlar följande område: Ekonomiska konsekvenser Reservdelsstrategi Klassificering av reservdelar ABC-analys Försäkringsreservdelar Förbrukningsmaterial Genomgång och träning på reservdelsbeslut med programvaran OEE-Spare Organisation av förrådsarbetet Programvaran OEE-Spare ingår i kursen. Kurskod: WC230 Kurstider: Start första dagen Slut sista dagen Max antal: 16 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. Effektiv felsökning Tiden för felsökning ökar i takt med att utrustningarna blir mer och mer komplexa. Att göra rätt bygger på att man tänker rätt. Denna kurs lär ut hur man på effektivaste sättet ska tänka och arbeta under en felsökning. För att kunna göra ett i alla avseenden bra arbete är det viktigt att inte bara ägna sig åt att rätta till felen utan att också hitta grundorsaken. Detta för att systematiskt kunna undanröja pro b lemet i grunden eller utforma rätt förebyggande åtgärder. Genom att hantera stopp och störning ar på ett systematiskt sätt får man till stånd ett lärande i sin organisation, som i sin tur är en god grund för ett ständigt förbättringsarbete. Alla som arbetar med att hitta grundorsaken till fel, störningar, och stopp i tekniska system. Kursen lämpar sig för yrkesverksamma elektriker, mekaniker och servicetekniker. Ge en insikt i hur man ska tänka och arbeta under en felsökning. Detta för att förbättra din och din organisations förmåga som problemlösare. Teori/praktisk utbildning Varför uppstår fel? Ständiga förbättringar en viktig tanke och för hållningssätt. Hur samla in och strukturera information om pro blemen? Hur tänka och arbeta under en felsökning? Vad är egen t ligen rätt åtgärd på kort respektive lång sikt? Hur tänka efter före? Risk analys! Hur göra det praktiskt användbart? En stor del av tiden ägnas åt praktiska övningar för att ge deltagarna förståelse för hur metoderna fungerar. 2 dagars utbildning där teori varvas med övningar. Kurskod: LP291 Kurstider: Max antal: 15 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. 14 För senaste nytt om våra kurser, gå till

15 Driftsäkerhet och underhåll C Praktiskt handhavande av smörjsystem Konstruktörer samt drifts-, underhålls- och verkstadspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med smörjutrustningar. Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha grundläggande kunskaper i: Progressivsystem Oljecirkulation 2-ledarsystem Monteringsdetaljer Underhåll och skötsel 1,5 dagars teori och praktisk utbildning i central smörjningsteknik. Kurskod: WE260 Kurstider: Max antal: 10 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. För senaste nytt om våra kurser, gå till 15

16 Vibrationsanalys D Startkurs vibrationsmätning Personal som direkt eller indirekt är engagerad i förebyggande underhåll med fokus på vibrationsmätning. Deltagarna ska efter kursen kunna bygga strukturerade mätronder samt utföra ronderande vibrationsmätningar. Efter utförd mätning kan mätdata kontrolleras och enklare analys göras. De skall också ha fått en insikt i tillståndsstyrt underhåll samt alternativa metoder för att utföra detta. 4 dagars utbildning med teori och praktiska övningar. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog och SKF programvara för vibrationsanalys. Tillståndsstyrt underhåll Vibrationsgrunder Hantering av SKF Microlog med analysmjukvara Bygga ronder Utföra mätningar Kontrollera mätdata Utföra enklare analyser Kurskod: WICM254 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. Analyskurs Personal som jobbar med vibrationsmätningar och som behöver fördjupa sina analyskunskaper Att efter kursen kunna utföra mera kvalificerade analyser samt ha fått en ökad förståelse för varför olika defekter har olika felmönster: 2 dagars utbildning i analysteori och praktiska övningar av maskinövervakning med hjälp av frekvensanalys. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och Analyst: Analyssystematik Signalverifiering Fördjupad kunskap om olika felmönster Analys i tids- respektive frekvensspektrum Kurskod: WI201 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. 16 För senaste nytt om våra kurser, gå till

17 Vibrationsanalys D Praktisk avancerad vibrationsmätning Användare av SKF Microlog och SKF programvara för vibrationsanalys. Användare som önskar utveckla sin kunskap i felsökning av roterande maskiner med hjälp av vibrationsmätning. Deltagarna skall efter teoretisk och praktiska genomgångar kunna tillämpa metoder och verktyg för avancerad felsökning. 3 dagars utbildning med teori och praktiska övningar i: Givare och fastsättningsmetoder Fasmätning (ballongdiagram, korsfas) Mätning på långsamtgående maskiner Simultanmätning med flera givare Resonanser (slagprov och upp och utrullning, kaskaddiagram) CTA (Cycle Time Analysis) Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF programvara för vibrationsanalys. Kurskod: WI205 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund. Balansering Kursen vänder sig till användare av microlog för vibrationsövervakning samt personal engagerad i förebyggande underhåll, med kunskap om hur man använder microlog. Deltagarna skall efter teoretisk genomgång samt praktiska övningar ha goda kunskaper om praktiskt tillämpning av balansering och hjälpmedel vid användning av microlog med balanseringsmodul. 1 dags utbildning i teori men framför allt praktisk tillämpning av balansering Vad är obalans? Vilka förberedelser krävs innan balansering och vilken utrustning som behövs? Val av vikter, massa och fastsättning. Enplans- och tvåplansbalansering. Balansering med hänsyn till balanseringsprogram, enplan eller tvåplan. Kursen är inriktad mot användning av SKF Microlog insamlare och SKF programvara för vibrationsanalys. Kurskod: WE250 Kurstider: Max antal: 12 deltagare Plats: SKF i Göteborg eller hos kund För senaste nytt om våra kurser, gå till 17

18 Övrig kurs E Verkstadsteknisk grundkurs 5 dagar Personal som jobbar med verkstads- och reparationsarbete inom metallområdet. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om arbete inom verkstadsindustrin och dessutom ge kunskap i att arbeta på ett från skydds- och miljösynpunkt säkert sätt. Kursen är på sammanlagt 5 dagar och innefattar både teoretiska och praktiska moment. Enklare skärande bearbetningar till förutbestämda mått Tillverka och sammanfoga enkla plåtprodukter Göra viss beredning av egna arbetsuppgifter Val av och användning av mätdon Vårda vertyg och maskiner samt beskriva maskinernas användningsområden Bänkarbete med de vanligaste handverktygen Läsa, tyda och utföra enkla ritningar med traditionella metoder Tyda och översiktligt beskriva beteckningssystem för material, standardartiklar och fästelement samt ge exempel på användningsområden Exempel på teknikens inverkan på samhällsutvecklingen och individens levnads- och arbetsvillkor Ge kunskaper om säkerhetsföreskrifter för heta arbeten Kurskod: SKC GBG Kurstider: Max antal: 6 deltagare Plats: SKF i Göteborg 18 För senaste nytt om våra kurser, gå till

19 E-learning Utbilda dig var du vill i din egen takt I det webbaserade utbudet från SKF hittar du ett växande antal e-utbildningskurser som omfattar många olika ämnesområden. Där kan du som deltagare förkovra dig i din egen takt och på den plats och vid de tillfällen som passar dig bäst. Handledning Funktionen fråga experten ger dig direkt tillgång till vårt omfattande nätverk av experter på olika ämnesområden vilket garanterar maximal effektivitet i inlärningsprocessen. Certifikat Efter avslutad kurs kan du som deltagare göra ett prov. Om du klarar det får du ett certifikat som du kan skriva ut. Övrig kurs E Strukturerad utbildning Dessa e-kurser är en integrerad del av det omfattande utbildnings programmet från SKF. De är utarbetade för att fungera som komp lement till den lärarledda utbildningen. Besök oss på vår hemsida Om du vill ha mer information om våra utbildningar och e- learning så besök gärna vår hemsida. Där finner du information, uppdateringar, senaste nytt och även anmälningsformulär till kurserna Eller med QR-kod: För senaste nytt om våra kurser, gå till 19

20 20

21 Kurser 2013 SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade SKF-återförsäljare Kundanpassad utbildning Lagerrelaterad utbildning Driftsäkerhet och underhåll Vibrationsanalys Övrig kurs Kursanmälan

22 Kundanpassad utbildning l Skräddarsydda kurser Kurskod: WE200 Plats och tidpunkt på begäran av kund Pris per deltagare: Offereras separat Övrigt F 22 För senaste nytt om våra kurser, gå till

23 Lagerrelaterad utbildning l SKF-certifierad lagerspecialist Steg 1 Grundläggande lagermontering Pris per deltagare: kr 2 dagars utbildning i rullningslager, montering, skötsel och underhåll. Steg 2 Fördjupning i lager- och monteringsteknik Pris per deltagare: kr 3 dagars teori och praktisk utbildning i monteringsoch demonteringsmetoder, lagerskadeanalys och mätning. Steg 3 Smörjning Pris per deltagare: kr 1 dags utbildning i smörjning av rullningslager. Steg 4 Lagerskador Pris per deltagare: kr 2 dagars teori och praktisk utbildning i lagerskador och deras orsaker. Steg 5 Grundläggande underhåll Pris per deltagare: kr 2 dagars teoriutbildning. Kurskod: WE 233 Utbildningen kan köpas i ett paket till ett rabatterat pris per deltagare som faktureras vid första kurstillfället. Om delstegen köps var för sig gäller angivet pris för respektive kurs. Paketpris per deltagare: kr Övrigt F l Uppgraderingsutbildning V24 12 juni Göteborg SKF Pris per deltagare: kr För senaste nytt om våra kurser, gå till 23

24 Lagerrelaterad utbildning l STEG 1 Grundläggande lagermontering Övrigt F Kurskod: WE201 Pris per deltagare: kr* V6 6 7 februari Göteborg SKF V mars Jönköping AB Sverull V mars Linköping Tools Momentum AB V mars Luleå Tools Momentum AB V mars Helsingborg Tools Momentum AB V april Göteborg SKF V april Kalmar Tools Momentum AB V april Västerås Tools Momentum AB V april Borlänge Tools Momentum AB V april Södertälje AB Sverull V april Örebro Tools Momentum AB V april Gävle Tools Momentum AB V maj Sundsvall AB Sverull V maj Jönköping Tools Momentum AB V maj Karlstad Tools Momentum AB V maj Solna Tools Momentum AB V maj Norrköping AB Sverull V september Göteborg SKF V september Växjö AB Sverull V september Trollhättan Tools Momentum AB V oktober Göteborg SKF V oktober Karlstad AB Sverull V oktober Luleå Tools Momentum AB V oktober Göteborg Tools Momentum AB V november Gävle Tools Momentum AB V november Göteborg SKF V november Karlstad Tools Momentum V november Malmö AB Sverull V december Göteborg SKF 24 För senaste nytt om våra kurser, gå till

25 Lagerrelaterad utbildning l STEG 2 Fördjupning i lager- och monteringsteknik Kurskod: WE202 Pris per deltagare: kr* V mars Göteborg SKF V maj Göteborg SKF V september Göteborg SKF V oktober Göteborg SKF V december Göteborg SKF Övrigt F l STEG 3 Smörjning Kurskod: WE203 Pris per deltagare: kr* V14 5 april Göteborg SKF V22 30 maj Göteborg SKF V45 7 november Jönköping AB Sverull V47 21 november Göteborg SKF l STEG 4 Lagerskador Kurskod: WE204 Pris per deltagare: kr* V april Göteborg SKF V april Jönköping AB Sverull V maj Göteborg SKF V november Göteborg SKF V november Norrköping AB Sverull l Smörjning Excellence, 5 dagar Kurskod: WE302 Pris per deltagare: kr Kursen är uppdelad på två tillfällen. En arbetsuppgift utdelas mellan kurserna. V maj Göteborg SKF V juni Göteborg SKF l GRUNDKURS Praktisk hantering av superprecisionslager Kurskod: WE216 Pris per deltagare: kr* V september Göteborg SKF För senaste nytt om våra kurser, gå till 25

26 Lagerrelaterad utbildning l FORTSÄTTNINGSKURS Lagerskador på Superprecisionslager Kurskod: WE205 Pris per deltagare: kr* V38 19 september Göteborg SKF Övrigt F l Lagerinbyggnad Konstruktion och funktion Kurskod WE301 Pris per deltagare: kr* V februari Göteborg SKF V oktober Göteborg SKF l Montering och skötsel av rullningslager ombord Kurskod: WE207 Pris per kurs: * Plats och tidpunkt på begäran av kund 26 För senaste nytt om våra kurser, gå till

27 Driftsäkerhet och underhåll l Att leda Underhåll Kurskod: MS213 Pris per deltagare: kr V april Göteborg, SKF Block 1 V september Göteborg, SKF Block 2 V oktober Göteborg, SKF Block 3 V november Göteborg, SKF Block 4 Övrigt l Beredning och planering F Kurskod: VC200 Pris per kurs: * Plats och tidpunkt på begäran av kund l STEG 5 Grundläggande underhåll Kurskod: WE291 Pris per deltagare: kr* V mars Göteborg SKF V oktober Göteborg SKF l Effektiv felsökning Kurskod: LP290 Pris per deltagare: kr* V april Göteborg SKF V november Göteborg SKF l Effektiv förrådsstyrning Kurskod: WC230 Pris per deltagare: kr* V maj Göteborg SKF V november Göteborg SKF l Praktiskt handhavande av smörjsystem Kurskod: WE260 V oktober Pris per deltagare: kr* För senaste nytt om våra kurser, gå till 27

28 Vibrationsanalys l Startkurs vibrationsmätning Kurskod: WICM254 Pris per deltagare: kr* V mars Göteborg SKF V oktober Göteborg SKF Övrigt F l Analyskurs Kurskod: WI201 Pris per deltagare: kr* V april Göteborg SKF V november Göteborg SKF l Praktisk avancerad vibrationsmätning Kurskod: WI205 Pris per deltagare: kr* V december Göteborg SKF l Balansering Kurskod: WE250 Pris per deltagare: kr* V15 11 april Göteborg SKF V43 24 oktober Göteborg SKF 28 För senaste nytt om våra kurser, gå till

29 Övrig kurs l Verkstadsteknisk grundkurs 5 dagar Kurskod: SKCGBG Plats: SKF Göteborg Tidpunkt på begäran av kund Pris per deltagare: kr* Övrigt F Kan sändas ofrankerat inom Sverige. Adressaten betalar portot. SKF Sverige AB, SKF Underhållsskola AFö-2 Svarsförsändelse SE Göteborg Sverige

30 Övrigt F Kursanmälan Kurs: Kurskod: Företag: Kursdatum: Adress: Faktureringsadress (om annan än ovan): Kontaktperson: E-post: Telefon/Fax: Underskrift: Datum: Vi anmäler följande person/er: Namn: Befattning: E-post: Avdelning:

31 Kursanmälan och övriga upplysningar Kursanmälan Vid frågor, kontakta Sylva Norrman. Tel: Tel: E-post: SKF Sverige AB, SE Göteborg Anmäl Dig på vår hemsida eller skicka e-post till Du kan också anmäla dig via din auktoriserade SKF-återförsäljare. Anmälningsvillkor Anmälan är bindande. Om du får förhinder att delta kan kursplatsen överlåtas till en kollega. Om anmälan måste återtas gäller följande: 1. Vid avbokning 4 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. 2. Vid avbokning 2 veckor före kursstart eller senare debiteras 100% av kurs avgiften. Övrigt F Bekräftelse När vi mottagit din anmälan skickar vi en bekräftelse. Om kursen är fulltecknad meddelar vi detta omgående och du erbjuds alternativ lösning. Kallelse Några veckor innan kursstart får du en kallelse med information om var kursen kommer att hållas och start- och sluttider. Logi Logi ingår ej i kursavgiften. Eventuell hotellbokning ansvarar kursdeltagaren själv för. Inställd kurs Om vi tvingas ställa in kursen på grund av för få deltagare underrättas du om detta senast 14 dagar innan kursen startar och erbjuds alternativ kurstid. Detta gäller även om läraren akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. SKF svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av kurs. Kursavgift För prisuppgifter se sidan 23. Kursavgiften faktureras efter kursen. Angivna priser är exklusive moms. Vid kurs hos kund tillkommer hotellkostnad, reskostnad, restidsersätt ning och traktamente för lärare. Priser i euro Alla priser i denna kursbroschyr anges i SEK. Vid behov offererar vi även i euro. Begär i så fall en offert i denna valuta. Vid kursförändringar gäller offererat pris i euro. Om pris offererats i annan valuta än euro gäller omräkningskursen vid ordertillfället. Dokumentation I samtliga kurser ingår dokumentation. Kundanpassad utbildning Överenskommes och offereras separat. Vid utbildning hos kund ansvarar kunden för lämplig kurslokal utrustad med AV-hjälpmedel samt dataprojektor. Force majeure SKF ansvarar ej för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout, oväder, krigs händelse eller annan liknande omständighet som står utanför SKFs kontroll.

32 skf.com SKF är ett varumärke registrerat av SKF-koncernen. SKF-koncernen 2012 Eftertryck även i utdrag får ske endast med SKFs skriftliga medgivande i förväg. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak. PUB SR/S /3 SV December 2012 Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com skf.com

Kursprogram. SKF Training Centre i samarbete med auktoriserade återförsäljare THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING

Kursprogram. SKF Training Centre i samarbete med auktoriserade återförsäljare THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING Kursprogram SKF Training Centre i samarbete med auktoriserade återförsäljare THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING SKF erbjuder utbildning som ka hjälpa dig optimera anläggning effektivitet och öka lönsamhete

Läs mer

SKF Training Solutions. Kursprogram 2015. SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade återförsäljare

SKF Training Solutions. Kursprogram 2015. SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade återförsäljare SKF Training Solutions Kursprogram 2015 SKF Underhållsskola i samarbete med auktoriserade återförsäljare SKF erbjuder utbildning som kan hjälpa dig optimera anläggningens för att öka lönsamheten. Sid 4

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2010

TOOLS Momentum Kursprogram 2010 TOOLS Momentum Kursprogram 2010 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrd underhåll Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum

Läs mer

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar.

MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. MOMENTUM kursprogram för utbildningar inom rullningslager, transmissioner, tätningar, pneumatik, service av fläktar och pumpar. KURSPROGRAM Undersökningar har visat att två tredjedelar av alla oplanerade

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk!

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! SKF en pålitlig partner Att ha rätt partner för smörjning är en viktig framgångsfaktor. Väljer du SKF kan du lita på att våra tekniker ger marknadsledande

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008

TPM Total Productive Maintenance. Kurskatalog TPM-programmet 2008 TPM Total Productive Maintenance Kurskatalog TPM-programmet 2008 2 Kurskatalog TPM-programmet Innehåll Sida - Information... 3 - Kursschema och priser... 4 - TPM-programmet... 6 - SE500 Introduktion till

Läs mer

Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping.

Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping. Kursen hölls 11 november för fjärde gången. För kunskaperna vid denna kurs står Termisk Systemteknik från Linköping. Bilden: Magnus Uppsäll, till höger, håller i kursen Introduktion till termografi Termografin

Läs mer

Produktivitet och lönsamhet

Produktivitet och lönsamhet Produktivitet och lönsamhet SKF-lösningar för massa- och pappersindustrin The Power of Knowledge Engineering Är det dags att gå ett steg längre? Vänd dig till experterna. Marknadskrafter och allt fler

Läs mer

SE lagerhus. En ny generation av SKF lagerhus konstruerad för maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

SE lagerhus. En ny generation av SKF lagerhus konstruerad för maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll SE lagerhus En ny generation av SKF lagerhus konstruerad för maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll SKF lagerhus har satt normen för delade stålagerhus under åtskilliga decennier. Nu har SKF med

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm Lennart Johansson Produktionsledare och Yrkeslärare Anstalten Tidaholm Anstalten Tidaholm Tidaholm är en sluten anstalt, Säkerhetsklass, B. Antal intagna är ca 200 Strafftiden är från 4 år och upp till

Läs mer

Självinställande rullager i utförande SKF Explorer. Nu med längre brukbarhetstid

Självinställande rullager i utförande SKF Explorer. Nu med längre brukbarhetstid Självinställande rullager i utförande Nu med längre brukbarhetstid Lager i utförande världss Certifierad prestanda Prestandaklassen har certifierats av Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd att hålla

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

Industritjänster till rätt grad

Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Industritjänster till rätt grad Inom den industriella sektorn är rätt temperatur viktig. Avvikelser får inte vara för stora. Dessutom har noggrannhet, driftsäkerhet och

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 SKF Multilog On-line System IMx-8 Kompakt övervakningsenhet, inte större än en bok Vikt: 450

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Kompetens & lönsamhetsutveckling

Kompetens & lönsamhetsutveckling 2013 Kompetens & lönsamhetsutveckling Vårt erbjudande är unikt för branschen och innehåller en helhet med långsiktig strategi från teoretiska grundkurser till handledda kundanpassade utbildningar. Områdena

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik Hjulutrustningsteknik Ämnet hjulutrustningsteknik behandlar den teknik som berör fordons hjulutrustning. Ämnet omfattar de kunskaper som behövs för reparation och utbyte av däck, fälgar och hjul samt detaljer

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB

Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA Mars Per Möller Idhammar AB Effektivt underhåll. Vad är det? SKOGSINDUSTRIDAGARNA 20-21 Mars 2014 Per Möller Idhammar AB 1 Idhammar AB - Startade 1973 - Ombildades 1993 - Omsätter 30 MSEK - Utbildning 60% konsult 40% - 13 konsulter

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala TrackingCode EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. TrackingCode EN UNIK Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

SKFs uppgraderingstjänster för läktar

SKFs uppgraderingstjänster för läktar SKFs uppgraderingstjänster för läktar Ett fullt sortiment av lösningar, från unika lagersystem till smörjsystem för cirkulerande olja, från en leverantör Är produktivitetsmålen skadas? För att leva upp

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Lars Forsberg 08-11-05

Lars Forsberg 08-11-05 Lars Forsberg 08-11-05 1 i Sverige Stålrörelse Luleå Vidareförädling Handel Borlänge Stockholm Finspång Oxelösund Göteborg Ronneby 2 Applikationer och varumärken Samt: 08-07-08 3 3 Våra anläggningar Produktionsflöde

Läs mer

Modern utrustning och välutbildad personal - en garanti för precision och effektivitet

Modern utrustning och välutbildad personal - en garanti för precision och effektivitet Göran Lindvall VD Direkt nr. 0923-794 00 Mobil nr. 070-246 58 70 Kenneth Andersson schef Direkt nr. 0923-794 02 Mobil nr. 070-317 53 41 Kjell Lindfors Teknik - Konstruktion Direkt nr. 0923-794 01 Mobil

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet hjulutrustningsteknik i gymnasieskolan; SKOLFS 2011:164 Utkom från trycket den 29 december 2011 beslutade

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling.

Swerea Virtual Lab, en gemensam satsning inom Swerea koncernen med fokus på virtuell matrial-, produkt- och processutveckling. KURSER FRÅN SwerEa VIRTUAL LAB 2015 2 Kurser inom Swerea virtual lab 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Swerea Virtual LaB 3 Gjutsimulering - Swerea SwecaST 4 KOmpositdimensionering - Swerea

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Undervisningen i ämnet verkstadsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet verkstadsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: VERKSTADSTEKNIK Ämnet verkstadsteknik behandlar bearbetning och sammanfogning av olika material. Ämnet handlar om tekniker och utrustning som används för att bearbeta och sammanfoga material. I ämnet ingår

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling 31/1-1/2 2007 Kurs i IT-systems handlingsbarhet design & utvärdering 7-8/3 2007

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

Produktivitet genom driftsäkerhet

Produktivitet genom driftsäkerhet Produktivitet genom driftsäkerhet SKFs produkter och tjänster för gruv-, mineralhanterings- och cementindustrin Styrkan i teknisk kunskap Du arbetar hårdare än någonsin. Borde inte dina maskiner också

Läs mer

SERVA LAGRA TÄTA DRIVA

SERVA LAGRA TÄTA DRIVA LAGRA DRIVA TÄTA SERVA Vi har fokus på Dina behov! Med specialkompetens, ett brinnande engagemang och högkvalitativa produkter är vi på Sverull ett säkert val när det gäller försörjning av: - Lager - Transmissioner

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Villkor

CMSE Certified Machinery Safety Expert. Villkor CMSE Certified Machinery Safety Expert Villkor VILLKOR 1. ANSÖKAN Ansökan till CMSE (Certified Machinery Safety Expert) utbildningen görs genom att fylla i formuläret CMSE ansökan. Ansökningsblankett kan

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer