VÄLKOMMEN TILL STYRELSESEMINARIET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL STYRELSESEMINARIET"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL STYRELSESEMINARIET

2 EFTERMIDDAGENS PROGRAM Golfnyttan i samhället Golf & Ekonomi, Hälsa & Friskvård Golfbanan & Naturen, Lokal samverkan Fika Mer än golf. Utbildning inom intäktsökning och tillväxt för besöksnäringen

3 STYRELSESEMINARIERNA 2014 Tema Golfnyttan i samhället Golf & Ekonomi, Hälsa & Friskvård Golfbanan & Naturen Kommunikation

4 GOLFENS UTMANING 2014 Intresset för golf i Sverige är stort, men marknaden förändras Rörligheten bland golfspelarna ökar Intäkterna ökar inte lika snabbt som kostnaderna Intäkter från bara golf kommer kanske inte att räcka i framtiden Många klubbar behöver nya intäkter eller minskade kostnader

5 ÖKAD LEGITIMITET EN DEL AV LÖSNINGEN Vi behöver visa på: Golfens samhällsnytta när det gäller arbete, turism och konsumtion Golfens värden för människors hälsa och välbefinnande Golfens naturvärden och hur fler skulle kunna nyttja detta Golfens värden i det lokala samhället och samverkan med andra Lyckas vi här så ökar legitimiteten för golfen Då uppstår nya möjligheter för att stärka ekonomin

6 GOLFSPORTENS SAMHÄLLSNYTTA Tio olika faktorer eller dimensioner skapar värden i en golfklubb En rapport från IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC)

7 Speciellt för golfen är att den skapar stor monetär ekonomi med jobb och skatter. Dessutom skapar golfen ett mycket starkt nätverkskapital som gynnar näringsliv, folkhälsa, social samverkan och landskapsutveckling. Golf är den sport som sammantaget skapar mest av dessa värden i Sverige Klubbens och golfens mål bör vara att utveckla och maximera dessa värden kommande årtionden

8 GOLFENS BIDRAG TILL SAMHÄLLET LOKALT OCH NATIONELLT Beteende Attityd Intresse Kunskap

9 LEISURE & PLEASURE INDUSTRISVERIGE 270 MDR 100 mdr Fritidssektorn Hobbysysslor i hem och trädgård, bilskötsel, jakt, fiske, bärplockning, båt- och sjöliv, camping, natur- och fjällvandring, friluftsliv, bad. Upplevelsesektorn Nöjesfält, folkparker med mera 5 9 mdr Övrig kultursektor Teater, museer, bibliotek med mera 20 mdr Media IKT Internet, mobiler, spel, film med mera 50 mdr Musik mdr Rockfestivaler, musikförsäljning med mera Sport- och idrottssektorn Stora sektorer är fotboll och ishockey, större är hästsport, golf, alpin, segling och 70 mdr motorsporterna.

10 SPORTSEKTORN SVERIGE 70 mdr kronor i BNP (ca 2 % av Sveriges BNP) föreningar sportföretag årsarbeten idrottsanläggningar

11 GOLFNÄRINGEN SOM ETT ISBERG Synligt mätbara ekonomiska effekter (nationalräkenskaper) Osynligt golfens övriga effekter i form av mjuka värden värdekapital

12 ANALYS - KARLSTAD GOLFKLUBB Bildades Årets Golfklubb Dokumenterad idrottsverksamhet Anläggning med 27 hål Golfshop med anställd tränare Restaurang och golfshop genom entreprenad medlemmar och relativt höga greenfee-intäkter Omsättning 15 mkr

13 MULTIPLIKATOREFFEKTER ÖVER YTAN Klubbens kärnverksamhet Klubbens påverkan på andra branscher Cirkel 1 och 2 påverkan på andra branscher

14 1. Skapar sysselsättning på olika nivåer Karlstad GK genererar varje år cirka 13 årsarbeten i egen verksamhet (omräknat säsong/deltid tränare anställda) Medlemmarna genererar ytterligare varje år ett okänt antal årsarbeten genom multiplikatoreffekter

15 2. Produktion, konsumtion och skattekraft Karlstad GK skapar totalt cirka 15 mkr i BNP i egen verksamhet och genererar skatteinkomster genom multiplikatoreffekter Medlemmarna skapar därutöver multiplikatoreffekter med 4 tkr per medlem och år i golfkonsumtion.

16 3. Besöksnäringen Karlstad GK skapar tillväxt i besöksnäringen. Exempel; greenfeegäster 2013 (ggr 1 2 dygn) ggr 0,5 1,0 tkr utöver greenfee dvs cirka 4 5 mkr

17 GOLFTURISM I SKÅNE 2014 En rapport för Svenska Golfförbundet genom A-Golf

18 INFORMATIONSINSAMLING Enkät utsänd till spelare som spelat som gäst på golfklubb i Skåne och är folkbokförda utanför Skåne län respondenter

19 Hur mycket pengar har du spenderat under denna vistelse i Skåne på golf, shopping och liknande? Golf (greenfee) Avstår Boende Mat Shopping Resa Annat

20 Genomsnittligt antal kronor spenderat per dygn under Skånebesöket Antal respondenter Genomsnittlig längd på besöket 4.3 dygn Minsta genomsnittliga spenderade summa per dygn 21 kr Största genomsnittliga spenderade summa per dygn Genomsnittlig summa spenderad per dygn kr kr

21 Genomsnittligt antal kronor spenderat per dygn under Skånebesöket fördelat på kostnadsställe Kostnadsställe Golf (greenfee) Boende Mat Shopping Genomsnittligt antal kronor spenderat per dygn 515 kr 730 kr 527 kr 317 kr Resa Annat 447 kr 230 kr

22 Golfturismen i Skåne - värde Antal besökare perioden Genomsnittlig summa spenderad per dygn Genomsnittlig längd på besöket Golfturismens värde under perioden personer kr 4.3 dygn = kr Förväntat antal Skånegolfare under ett år* Golfturismens värde per år = kr

23 GOLFNÄRINGEN SOM ETT ISBERG Osynligt golfens övriga effekter i form av mjuka värden värdekapital

24 MJUKA KAPITALVÄRDEN 4. Alla åldrars deltagande Med medlemmar skapar Karlstad GK sänkta ohälsokostnader. Exempel; 27 tkr i sjukvårdskonsumtion/ inv & år. Golfpopulationen; 5 tkr lägre ggr ger 11 mkr i besparing 5. Folkhälsoekonomiska effekter Med medlemmar skapar Karlstad GK i folkhälsoeffekter och stora samhällsvinster. Exempel; En arbetslös/sjukskriven person kostar 170 tkr/år. Nytt heltidsarbete ger 700 tkr. 0,5 % av medl d.v.s. 11 medl ggr 870 tkr ger cirka 10 mkr.

25 EN MÄNNISKAS ÖDE SOM POSITIVT PÅVERKAS AV GOLFEN Stickan fick stroke. Golfen hjälpte honom tillbaka.

26 MJUKA KAPITALVÄRDEN 6. Exportfrämjande via profilering, nätverk etc Karlstad GK skapar exportfrämjande effekter (enligt regionala exportanalyser enligt IEC) 7. Social inkludering, integration och aktivering Karlstad GK skapar inkludering, gemenskap hos medborgare

27 MJUKA KAPITALVÄRDEN 8. Social och moralisk fostran Karlstad GK skapar fostran i sport etc för 280 juniorer och knattar. Vid riksgenomsnittets 10 % problemförekomst har fått ett bättre liv 9. Platsens varumärke, attraktivitet och livsmiljö Karlstad GK höjer ortens värden

28 MJUKA KAPITALVÄRDEN 10. Stadsbyggnadseffekter, landskap-, miljö- och naturvärden Karlstad GK bedöms skapa minst de positiva effekter och mindre av de negativa som andra golfanläggningar

29 NU LYFTER VI FRAM GOLFENS BIDRAG TILL SAMHÄLLET Beteende Attityd Intresse Kunskap

30 HÄLSA OCH FRISKVÅRD

31 Golfspelare motionerar optimalt Golfspelare är friskare högt upp i åren Golfspelare har en positiv livsstil

32 NULÄGE Svenska folkets toppar EU:s träningsbarometer 2014 Svenskar sitter mest i hela EU ( 20% 8.5 tim/dag) Hälsa har gått från att handla om att undvika sjukdom till att må bättre än bra

33 VAD ÄR HÄLSA? För många betyder hälsa att vara frisk och att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av om du trivs med de människor du har omkring dig och tycker ditt liv har en mening. Din hälsa påverkas också av ditt arbete, vad du äter, stress, sömn, rökning, alkohol och droger.

34 FRISKVÅRD VAD ÄR DET? Friskvårdens insatser syftar till att främja hälsa och välbefinnande utifrån ett holistiskt synsätt (helhetssyn på människan). Vi tror på kraften i individens eget ansvarstagande för sin hälsa och arbetar för att stärka såväl individ som grupp i denna utvecklingsprocess. Karolinska Institutet

35 Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan. Den ger avtryck inom såväl konsten som litteraturen, skänker sinnesro, ger oss ovärderliga upplevelser och främjar hälsan. Undersökningar visar att golfspelare värdesätter naturupplevelsen på golfbanan och möjligheten att röra sig ute i naturen högre än själva spelet. Därför finns det all anledning att erbjuda fler människor möjligheten att ta del av denna härliga miljö. Multifunktionella golfanläggningar - en outnyttjad resurs. M. Strandberg 2011

36 HÄLSOEFFEKTER VID FYSISK AKTIVITET Minskad risk för Hjärt-kärlsjukdomar Kärlkramp Hjärtinfarkt Blodfettsrubbning Högt blodtryck Slaganfall, Stroke Diabetes Benskörhet Cancer Besvär i rörelseorganen Bättre mag-tarmfunktion Fallolyckor Övervikt/fetma Minskade psykiska besvär Källa: Om fysisk aktivitet, Centrum för folkhälsa, Maria Wikland

37 HUR KAN GOLFEN VARA EN VIKTIG RESURS? Om några år kommer precisa diagnoser på människans hälsa att kunna ställas. Därmed ökar efterfrågan på passande motionsinsatser som kan leda till ökade intäkter för golfanläggningen Kan golfen bli svaret på skräddarsydda behov?

38

39 ELLER HUR GOLFEN BEVISLIGEN SKULLE BETYDA NÅGOT? Fysisk aktivitet för att uppnå hälsoeffekter 18 år 150 min/vecka steg/dag Golfspel 18 hål 270 min/runda steg (8 kilometer) Källor: Regelbunden fysisk aktivitet hälsosamt för alla åldrar, Läkartidningen 1998, volym 95, Nr. 38 World Health Organization Med friska slag, Gi Broman Vårdguiden

40 HUR SER ERT VECKOSCHEMA UT? Dag Aktivitet Tidsåtgång Antal steg Längd Kcal M/K Måndag 9 hål 1 tim 45 min km 320/240 Tisdag Onsdag 2x6 korthål alt. 6 hål 1 timme ,6 km 208/156 Torsdag Fredag 2x6 korthål alt. 6 hål 1 timme ,6 km 208/156 Lördag Söndag 18 hål 4 tim 30 min km 640/480

41 SÅ AKTIV ÄR SVERIGES BEFOLKNING 100 % 30 min/dag min/dag år år år år Källa: Folkhälsomyndigheten

42 SÅ AKTIVA ÄR SVERIGES GOLFSPELARE Källa: GIT Antal ronder Golfronder/år 25,9 18,7 12,9 11, år år år år

43 SÅ AKTIVA ÄR VI min/dag 60 min/dag Antal ronder ,9 Golfronder/år 18,7 11,5 25, år år år år år år år år

44 FAR - FYSISK AKTIVET PÅ RECEPT Golfklubben ser till att få hjälp med att utbilda ledare Farledare.se

45

46 SAMMANFATTNING Golf är en optimal motionssport Golf skapar aktiva människor upp i hög ålder Lyft fram golf som lämplig motionsform till sjukvården = ny möjlighet Utveckla anläggningen att låta andra vistas i golfbanas natursköna miljö Golfbanor motiverar folk till att vilja röra på sig vilket leder till ökad hälsa

47 KONTAKTA OSS Gilla Golfnyttan i samhället på Facebook här kan du ta del av nyheter, tips och få chansen att kommunicera mera Golf.se/golfnyttan här hittar du all information om Golfnyttan i samhället framöver

48 LOKAL SAMVERKAN GOLFBANAN OCH NATUREN

49 DISKUTERA MJUKA KAPITALVÄRDEN Vilka av dessa värden tänder ni på? Vilka möjligheter ser ni att er klubb/anläggning/verksamhet har? - Alla åldrars deltagande (sjukvårdskonsumtion) - Folkhälsoekonomiska effekter (ohälsa, samhällsvinster) - Exportfrämjande via profilering, nätverk - Social inkludering, integration och aktivering Vänd dig till din granne!

Stockholm Lund 2014-09-30

Stockholm Lund 2014-09-30 Stockholm Lund 2014-09-30 Fördjupad analys av golfsportens samhällsnytta. Effekter och underlag till effektiv kommunikation av golfens och golfklubbarnas starka värden för Sverige och det lokala samhället.

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I

Idro Idr t o te t ns ro ens r l o l i s ll i samhäl mhä l l et le II t I II En modell för idrottsgenererade sociala och monetära effekter på samhället FoU-rapport 2008:3 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: SCANPIX FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Rapport 13:05 maj 2013

Rapport 13:05 maj 2013 Rapport 13:05 maj 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare och roligare värld genom att utveckla och sprida kunskap. Tobias Nielsén är kulturekonom och vd för Volante Joakim Sternö

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015

På ålderns vår. Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 På ålderns vår Folkhälsokonferens i Sydnärke 13 februari 2015 Innehåll Inledning... 3 Hälsosamt åldrande - en introduktion... 3 Att främja ett hälsosamt åldrande... 5 Erfarenheter från Västerås stad...

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering

Unik, avdragsgill friskvård. dna-test för vikthantering Unik, avdragsgill friskvård dna-test för vikthantering Våra unika DNA-analyser ger svar om varje individs unika genetiska förutsättningar för ett ökat välmående och minskat antal sjukdagar. Vikthantering.se

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser

Betydelsen av förebyggande kring psykisk ohälsa. En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser Betydelsen av förebyggande insatser kring psykisk ohälsa En rapport om den ökade psykiska ohälsan och dess långsiktiga samhällskonsekvenser 3 Förord Det är hög tid att lyfta fram och synliggöra ett av

Läs mer

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi

Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En rapport från HUI RESEARCH på uppdrag av McDonald's Från 1973 in i framtiden McDonald's betydelse för svensk samhällsekonomi En

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer