MA NU AL. Mitt lokala FTF UPPDATERAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MA NU AL. www.ftf.se. Mitt lokala FTF UPPDATERAD 2012-05-22"

Transkript

1 MA NU AL Mitt lokala FTF UPPDATERAD

2 INNEHÅLL 1. Riktlinjer för Mitt lokala FTF Inledning Riktlinjernas syfte Syftet med lokala sidor på FTFs webb Sidor på Mitt lokala FTF Sidor för Förtroendevald Webborganisationen och ansvar Redaktionella riktlinjer Utveckling, anpassningar och idéer 6 2. Så hittar du till den lokala sidan 7 3. Startsidan Att redigera startsidan 8 4. Det här gör vi 9 5. Aktuellt Lokal information Att ändra texten på sidan Lokal information Att lägga till nya sida under Lokal information Dokument Kalender Ladda upp dokument och bilder i filhanteraren Länkar Tabeller 16

3 Klubbens namn Föreningens namn Här kan du ändra dina personliga uppgifter så att dom alltid är aktuella. Namn Namn Xxxvägen Ort Xxx FTF-förening Förtroendevalda Namn Namn F-Ordförande på XX-förening Mobiltelefon: Arbetstelefon:

4 4 1. RIKTLINJER FÖR MITT LOKALA FTF 1.1. Inledning FTFs webbplats ska vara det självklara valet för alla anställda inom försäkringsbranschen när de söker information som rör arbetsliv och villkor på arbetsplatser i branschen. Det är målbilden för FTFs nya webbplats som lanserades i maj Under hela arbetet med webbplatsen har ledoreden varit användarvänlig, medlemsnära och varumärkesbyggande. t Användarvänlig FTFs webbplats ska vara tydlig, lättnavigerad och lättanvänd. Besökarens behov oavsett målgrupp ska stå i centrum. t Medlemsnära Besökarna på FTFs webbplats är nästan uteslutande medlemmar i FTF. Därför ska webbplatsen svara upp mot deras behov. Medlemsnära handlar också om att använda ett lättbegripligt språk. t Varumärkesbyggande Webbplatsen ska understödja bilden av FTF som det självklara valet för alla som jobbar i branschen. Genom att ge en tydlig bild av FTF, vad vi står för och vad vi gör, stärker vi banden till medlemmar och kan även attrahera nya medlemmar. Dessa ledord gäller också framöver när webben utvecklas vidare. De utgör också grund för FTFs lokala klubbar och föreningar, när ni fyller Mitt lokala FTF med innehåll Riktlinjernas syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd och hjälp för er som lokalt arbetar med det nya verktyget, webben. säkerställa att webben, de centrala och de lokala sidorna tillsammans, bildar en helhet som stärker FTFs varumärke Syftet med lokala sidor på FTFs webb FTF är det medlemsnära förbundet. Eftersom den egna arbetsplatsen och den lokala klubben/föreningen ligger närmare medlemmen än förbundet, är lokala webbsidor något som medlemmarna förväntar sig ska finnas/vill ha. Mitt lokala FTF är ett komplement till de centrala sidorna på webbplatsen och ska ha fokus på lokal information och lokalt material. Ni publicerar bara sådant som rör medlemmar och förtroendevalda i just er klubb/förening Sidor på Mitt lokala FTF De sidor som finns förberedda under Mitt lokala FTF, och som är tillgängliga för alla medlemmar i klubben/föreningen är 1. Startsida 2. Det här gör vi 3. Aktuellt 4. Lokal information 5. Dokument 6. Kalender 7. Mina förtroendevalda Föreningen/klubben har också sidor som endast nås av de förtroendevalda. På dessa sidor kan dokument laddas upp och behörighetssättas så att de enbart är tillgängliga för styrelsen. För förtroendevalda finns dessa sidor: 1. Aktuellt 2. Dokument 3. Kalender 4. Lokalt medlemsregister 5. Lönen på bolaget Så här är de olika sidorna tänkta att användas. Lokal landningssida Innehållet på startsidan hämtas från de sidor som ligger i vänstermenyn. I vissa fall genereras innehållet på startsidan automatiskt, i andra fall pekar ni själva ut vad som ska synas på startsidan. Överst på sidan finns en introduktionstext default som presenterar föreningen/klubben. Denna text är redigeringsbar och kan anpassas efter era lokala förhållanden. Default-texten ska ligga till grund för textens uppbyggnad och omfång. Introduktionstexten får inte tas bort. Läs vidare på sidorna 7 8 om startsidans innehåll. Det här gör vi På den här sidan har ni möjlighet att skriva friare om den verksamhet ni bedriver, presentera styrelsen, berätta om planerna för året med mera. Aktuellt Sidan Aktuellt används för att informera om aktuella lokala händelser och aktiviteter av tillfälliga karaktär. Det ska vara information som vänder sig medlemmar, till exempel inbjudan till medlemsmöten, information från senaste styrelsemötet, läges rapport från pågående förhandling, information om ett nytt lokalt avtal sådant som är på gång och som är aktuellt. Informationen under Aktuellt skrivs in som text, ni laddar inte upp dokument här. De tre senaste notiserna under Aktuellt visas automatiskt på startsidan. Notiserna under Aktuellt avpubliceras automatiskt efter 90 dagar (men ni kan självklart avpublicera själva tidigare än så) efter 90 dagar är det helt enkelt inte aktuellt längre. Skulle ni känna att informationen behöver finnas kvar längre än så, ska informationen förmodligen publiceras under Lokal information i stället. Lokal information Texterna under Lokal information är av mer permanent karaktär. Det kan till exempel vara korta

5 beskrivande texter om lokala villkor som är specifika för arbetsplatsen. Det kan också vara lokala medlemsförmåner, information om arbetsmiljörelaterade frågor och beskrivning av föreningens arbete i partsgemensamma organ som till exempel ledningsgrupper och bolagsstyrelse. Dokument Vill ni att medlemmarna ska ha tillgång till olika dokument, laddar ni upp dem här. Dokument som laddas upp ska vara så lätta som möjligt och helst i pdf-format. Worddokument bör inte innehålla stora bilder. Detta för att hålla nere utrymmet på servern. Dokumenten ska kategoriseras så att de hamnar under någon av följande rubriker: Protokoll Lokala avtal Nyhetsbrev/utskick Vår verksamhet Årsmöteshandlingar Övrigt Kalender Här kan ni lägga in aktiviter som vänder sig till medlemmar eller som det är bra att de har kännedom om. När ni har styrelsemöte kan till exempel vara bra att medlemmarna känner till. Mina förtroendevalda På den här sidan och undersidorna visas vilka förtroendevalda som finns i er klubb/förening. Informationen hämtas direkt ur medlemsregistret. Visas fel personer, beror det på att uppgifterna inte är uppdaterade i medlemsregistret. Även sidorna suppleanter, kontaktombud, revisorer och valberedare hämtar informationen direkt från medlemsregistret. Porträttbilder på dessa sidor måste läggas in centralt, ni tar då kontakt med webbredaktören på kansliet för att få hjälp med detta. Det finns också sidor för arbetsmiljöombud och representation i bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Den informationen måste ni själva lägga in Sidor för Förtroendevald Aktuellt Även på sidorna som nås enbart av förtroendevalda i er förening/klubb, finns en sida som heter Aktuellt. Där kan ni puffa för utbildning eller en FTF-kurs, informera om nytt material, kalla till möten för styrelsen eller för alla förtroendevalda, uppmaningar att läsa på material/information i någon viktig fråga och kampanjinformation i samband med värvning till exempel. Dokument Här lägger ni dokument som enbart vänder sig till förtroendevalda. Sidorna Dokument för kontaktombud och Dokument för arbetsmiljöombud nås av alla förtroendevalda i föreningen/klubben. Dokument som läggs upp under Dokument för styrelsen, nås bara av styrelsen. Dokumenten kategoriseras så att de hamnar under någon av följande rubriker: Möteshandlingar Styrelseprotokoll Övriga protokoll Verksamhetsplanering Motioner Övrigt Dokument som laddas upp ska vara så lätta som möjligt och helst i pdf-format. Worddokument bör inte innehålla bilder. Detta för att hålla nere utrymmet på servern (formulera om kanske?) Kalender Det finns möjlighet att ha ett kalendarium riktat till förtroendevalda i den egna klubben/föreningen. Lokala aktiviteter som rör det fackliga jobbet, ex styrelsemöten, medlemsmöten, planeringsmöten men också bolagsorgan där det finns facklig representation kan läggas här. Om man vill kan också centrala aktiviteter läggas in. Lokalt medlemsregister På den här sidan finns information om det lokala medlemsregistret och en länk till det. Sidan är inte redigerbar. Tillgång till det lokala medlemsregistret har ordinarie styrelseledamöter och medlemsregisteransvarig. Medlemsregistret är inte en del av webbplatsen. När ni klickar på den gröna knappen med texten Lokalt medlemsregister, skickas ni vidare till själva medlemsregistret. Lönen på bolaget Via den här sidan når ni lönestatistik för medlemmarna på bolaget. Själva statistiken ligger i det lokala medlemsregistret, när ni klickar på den gröna knappen med texten Lönen på bolaget, skickas ni vidare till det lokala medlemsregistret Webborganisationen och ansvar Levande webb är bra men viktigast av allt är att det inte ligger gammal eller inaktuell information på er lokala sida. Ni väljer själva hur aktiva ni vill vara på er Mitt lokala FTF men väljer ni att vara aktiva, innebär det också ett ansvar. Även om webbverktyget är hyfsat lätt att jobba i och det finns en manual att tillgå, bör någon i styrelsen gå en utbildning innan ni börjar publicera på Mitt lokala FTF. Alla ordinarie ledamöter i styrelsen samt webbansvarig har behörighet att publicera, redigare och ta bort information på er lokala sida. Men det bästa är att ni ändå utser någon som har huvudansvaret och att ni i styrelsen också har en genomtänkt idé om hur ni ska använda Mitt lokala FTF. 5

6 Ibland blir det fel. Därför har kansliet rätt att gå in på lokala sidor och redigera/korrigera det som står där. Det kan det vara så lite som att rätta ett stavfel eller göra en mindre språklig korrigering. Vid större ingrepp, som rättat sakinnehåll och borttagande av information, ska kansliet informera berörd förening om det som gjorts Redaktionella riktlinjer Mitt lokala FTF bildar tillsammans med de centrala sidorna en helhet det är en enda webbplats. Därför är de inte tillåtet att lägga in egna bilder och grafiska element på Mitt lokala FTF. Det visuella ska följa FTFs grafiska manual och designspecifikationen för webbplatsen. I sidmallarna för de lokala sidorna finns bilder och bildpuffar som kan aktiveras om så önskas. Dessa kan användas för att skapa variation på sidorna. Innehållet på Mitt lokala FTF kompletterar innehållet på de centrala sidorna, och ska därför ha fokus på det lokala. Information/aktuellt som redan finns på centrala webben ska därför inte läggas in lokalt. Tänk på att texter på webben generellt ska vara korta. Helst ska hela texten på en sida rymmas på en normalstor skärm. Språket som används ska följa FTFs copyplattform. Ha ett du-tilltal, tänk på att du skriver till en medlem. FTF följer Språkrådets skrivregler, Utveckling, anpassningar och idéer FTFs klubbar och föreningar har alla olika behov, beroende på storlek och organisatorisk struktur. Att göra en lokal sida som passar alla föreningar och klubbar är en utmaning, och för några kommer Mitt lokala FTF inte vara optimalt. FTF kommer inte att göra större anpassningar för enskilda lokala föreningar eller klubbar. Däremot tar vi gärna emot önskemål och idéer som input inför vidareutvecklingen av Mitt lokala FTF. Att ta ett samlat grepp kring utveckling och förändringar blir både billigare och mer tidseffektivt. 6

7 2. SÅ HITTAR DU TILL DEN LOKALA SIDAN Alla föreningar och klubbar har egna lokala sidor med lokal information för sina medlemmar och förtroendevalda. De lokala förenings- och klubbsidorna nås genom inloggning på FTFs centrala webbplats Här klickar du för att komma till din föreningssida och även din klubbs sida om du har en sådan. 3. STARTSIDAN Klubb (för dem som har) Förening På startsidan finns ett urval av föreningen eller klubbens information. Informationen på startsidan hämtas från de sidor som ligger i vänstermenyn. Har du en klubb på sin arbetsplats kan du växla mellan förening och klubb i mittenfältet. 2 1 Klubbens namn Föreningens namn Här kan du ändra dina personliga uppgifter så att dom alltid är aktuella. Namn Namn Xxxvägen Ort 1 Inledningstext 2 Vänstermeny 3 Aktuellt Här finns aktuell information. De tre närmast i tiden ligger på startsidan. 8 Förtroendevalda 3 4 Xxx FTF-förening Lokal information Här lägger ni mer permanent information. De viktigast ligger på startsidan och resten på en egen sida. 5 Dokument De dokument som ni väljer att visa Kalender Här visas de tre kalenderhändelser som ligger närmast i tiden. 7 Förtroendevalda - kontakt Här finns bild på ordförande och möjlighet att ställa fråga till lokalt förtroendevalda. Namn Namn F-Ordförande på XX-förening Mobiltelefon: Arbetstelefon: Förtroendevalda - meny Denna meny ser bara förtroendevalda. 9 Blogg-puff 10 Bild-puff 7

8 3.1. Att redigera startsidan Så här ändrar du på den information som har att göra med startsidan. Högerklicka någonstans på sidan och välj Till redigeraläge. Föreningens namn Klubbens namn Förtroendevalda Du är nu inne i publiceringsverktyget Episervers redigeraläge. Klicka på Redigera. + Föreningens namn Klubbens namn Förtroendevalda 8

9 Så här ändrar du startsidans innehåll. När du är klar klickar du på Spara och publicera. För att se sidan utanför Eipserver klickar du på uppe till höger Inledningstext Längst upp kan du ändra inledningstexten. 2 2 Fråga FTF - text Här ändrar du den text som syns vid ett formulär där besökare kan ställa frågor till er. 3 3 Fråga FTF E-post. OBS! Innan ni fyllt i e-postadress syns inte formuläret på startsidan! Bloggpuff Här skriver du om du vill skapa en puff med text och länk till en blogg, om ni har en sådan. 6 6 Bildpuff Här kan du lägga in en bild och om du vill ange en länk. I filhanteraren ligger bilder med budskapen Glad påsk!, Skön sommar! och God jul!. Läs mer i avsnittet Ladda upp bilder och dokument i filhanteraren. 5 Dokument på startsidan Här väljer du ut vilka dokument som ska visas på startsidan. Observera att du också behöver lägga upp de här dokumenten i vänster menyn under Dokument, se avsnittet Dokument. 9

10 Läs mer i avsnittet 4. DET HÄR GÖR VI Gör så här för att skriva text på sidan Det här gör vi. Gå till redigeraläge i Episerver. Fäll ut Menyn genom att klicka på +. Klicka sedan på Det här gör vi i menyn. Klicka på Redigera. Skriv din text och formatera rubriker genom att använda dropdown-fältet Om vi vill kan du välja bild genom att klicka under textfälet på den här symbolen. + Ladda upp bilder och dokument i filhanteraren. Förtroendevalda När du är klar klickar du på Spara och publicera. 5. AKTUELLT Gör så här för att lägga till en ny sida under aktuellt. Gå till redigeraläge i Episerver. Fäll ut Menyn genom att klicka på +. Högerklicka sedan på Aktuellt i menyn och välj Nya sida. Sedan skapar du innehåll på din sida genom att ange Namn Rubrik: Är frivilligt och ger en rubrik på själva sidan som skiljer sig från sidas namn. Innehåll: Här skriver du ditt innehåll och ger rubriker rätt format i dropdown-fältet. Bild: Om vi vill kan du välja bild genom att klicka under textfälet på den här symbolen. När du är klar klickar du på Spara och publicera. 10 Dina aktuella sida kommer dels att visas under rubriken Aktuellt i vänster menyn men dessutom visas de tre senaste i korthet på startsidan.

11 6. LOKAL INFORMATION Att ändra texten på sidan Lokal information Gå till redigeraläge i Episerver. Fäll ut Menyn genom att klicka på +. Klicka sedan på Lokal information i menyn. Klicka på Redigera. Ändra texten och formatera rubriker genom att använda dropdown-fältet. Om vi vill kan du välja bild genom att klicka under textfälet på Välj bild. När du är klar klickar du på Spara och publicera. + Förtroendevalda Att lägga till nya sida under Lokal information Högerklicka på rubriken Lokal information i vänstermenyn och välj Ny sida. Skapa innehåll på din nya sida genom att ange Namn Rubrik: Är frivilligt och ger en rubrik på själva sidan som skiljer sig från sidas namn. Innehåll: Skriv innehåll och ge rubriker rätt format i dropdown-fältet. Bild: Om vi vill kan du välja bild genom att klicka under textfälet på Välj bild. OBSERVERA! För att sidan ska visas på startsidan måste du kryssa i rutan Visa artikel på Startsidan! När du är klar klickar du på Spara och publicera. Din nya sida kommer att visas under rubriken Lokal information i vänstermenyn och på startsidan om du gjort det valet. 11

12 Läs mer i avsnittet 7. DOKUMENT Gör så här för att lägga till ett dokument. Gå till redigeraläge i Episerver. Fäll ut Menyn genom att klicka på +. Under Rubriken hittar du en lista på olika typer av dokument. Klicka på den dokumenttyp som passar för det dokument som du ska ladda upp, exempelvis Protokoll. Klicka sedan på Redigera. Klicka på Lägg till länk för att välja dokument från filhanteraren. Ladda upp bilder och dokument i filhanteraren. För att lägga upp en nytt dokument från din dator klicka här. Klicka på fliken Dokument, se till att kryssrutan Dokument på denna webbplats är vald och klicka sedan på rutan längst ned till höger. Klicka sedan på Klubb filer och sedan på mappen med din förenings eller klubbs namn. Välj sedan mappen Dokument (om ni har en sådan mapp) och den fil du vill ladda upp. Klubb filer När du är klar klickar du på Spara och publicera. 12 Ditt nya dokument kommer att visas på sidan Protikoll under Dokument i vänstermenyn. Du kan dessutom välja att dokumentet ska visas på starsidan där motsvarande Lägg till länk finns, se avsnittet Startsidans inenhåll.

13 8. KALENDER Gör så här för att lägga till händelse i kalendern. Gå till redigeraläge i Episerver. Fäll ut Menyn genom att klicka på +. Högerklicka sedan på Kalender i menyn och välj Ny sida. Sedan skapar du innehåll på din sida genom att ange Namn Rubrik. Är frivilligt och ger en rubrik på själva sidan som skiljer sig från sidas namn. Kalender - datum: När händelsen äger rum (endast startdatum är möjligt att ange). Kalender - plats: Var händelsen äger rum. Innehåll: Här skriver du ditt innehåll och ger rubriker rätt format i dropdown-fältet. Bild: Om vi vill kan du välja bild genom att klicka under textfälet på den här symbolen. När du är klar klickar du på Spara och publicera. Händelsen kommer nu att visas både på sidan Kalender i vänstermenyn men även på startsidan där de tre senaste händelserna listas. 13

14 9. LADDA UPP BILDER OCH DOKUMENT I FILHANTERAREN För att kunna lägga till en bild på en sida eller länka till ett dokument måste du först ladda upp bilden eller dokumentet i filhenteraren. Det gör du så här. Klicka på symbolen längst upp till höger i episervers redigeraläge varvid filhanteraren öppnar sig i till höger i episerver-vyn. Klubb filer Klicka på Klubb filer och sedan på mappen med din förenings eller klubbs namn. Välj sedan den mapp där du vill att bilden eller dokumentet ska ligga. Du kan enkelt skapa en ny mapp genom att klicka på. Klicka på för att lägga till en bild eller ett dokument som du har på din dator. Klicka sedan på Browse för att välja bild eller dokument på din dator. Klicka sedan på Spara. Bilden eller dokumentet ligger nu i filhanteraren. Klubb filer Klubb filer Om det är en bild som du laddat upp kan du lägga till den på en sida genom att öppna rätt sida och sedan klicka på Välj bild. Om det är ett dokument som du laddat upp kan du lägga till dokumentet till exempel under dokument. Läs mer om det under avsnittet Dokument. 14

15 10. LÄNKAR Du kan skapa klickbara länkar från till en sida på den lokala webbplatsen, eller till FTFs centrala webbplats. En länk kan dessutom gå till en annan webbplats. Så här skapar du en länk. Gå till redigeraläge och välj den sida där du vill skapa en länk. Markera det ord som ska vara klickbart. Klicka sedan på för att ange målet för länken. I den ruta som dyker upp väljer du om du vill länka till en Sidan på denna webbplats eller Sida på annan webbplats. (Bokmärke på denna sida kräver att du gör bokmärke på sidan först och tas inte upp i denna beskrivning.) Ska du länk till sida på webbplatsen klickar du på välja sida i strukturen. för att När du klickat på sida, klicka på Välj och sedan ok. Om du ska göra en länk till en sida på annan webbplats skriver du in hela adressen i fältet, exempelvis Kom ihåg att ange att länken ska öppnas i nytt fönster vid Målram. När du redigerar startsidan finns, som beskrevs tidigare, möjligheten att skapa en blogg-puff för högerspalten. Om du anger en text och skapar en länk kommer automatiskt en pil att visas före länken.

16 11. TABELLER Ibland kan du behöva använda tabeller för att beskriva din information. Så här gör du en tabell. Klicka först på den plats där du vill att tabellen ska hamna. Klicka sedan på symbolen infoga tabell Välj antal kolumner och rader. Hoppa gärna över att ange bredd. Då kommer tabellen att fylla ut hela bredden. Ange bredd i procent om du vill att den ska vara smalare. Genom att vid Klass ange Tabell eller Tabell utan ram får du ett snygg fördefinierat utseende på tabellen. Skriv in text i tabellen. Ange gärna rubrikformat Rubrik 3 (grön) till tabellens rubrikrad. Vill du lägga till eller ta bort rad eller kolumn använder du de här symbolerna: Vill du sammanfoga celler, markera cellerna och klicka på den här symbolen. Vill du dela upp en cell klickar du först på cellen och sedan på den här symbolen. Vill du ta bort ramen går du tillbaka till inställningarna genom att klicka någonstans i tabellen och sedan på igen. Vid Klass väljer du Tabell utan ram. 16

17

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se

1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 1. Gå till ungdomssidan: http://www4.idrottonline.se/iksavehof-handboll/ eller följ länken till ungdomssidan på www.savehof.se 3. Gå till det arbetsrum som du administrerar genom att välja i dropdown menyn

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset

1 Allmänt. 2 Hur gör man. 2.1 Gå till lagets sida, Logga in genom att trycka på hänglåset 1 Allmänt Detta är den lilla instruktionen för att redigera innehållet för laget. För att få en lagsida skicka ett mail till webmaster, webmaster@vikingstad.nu Ange namn, epostadress och lag 1 ALLMÄNT...1

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan.

Manual HSB Webb brf 2004 03 23. Den i särklass vanligaste är Standardartikeln så den beskrivs i detalj nedan. ARTIKLAR En artikel är så att säga själva innehållet på webbsidan. Innehållet kan bestå av text och bild eller ett formulär, en anslagstavla eller liknande. Artiklar bygger på olika mallar. Man skapar

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv

Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv Innehåll Manus för instruktionsfilm: Skapa ett filarkiv... 1 Introduktion: startsida... 1 Vad är ett filarkiv... 2 Öppna Produktionsverktyg... 2 Lägg till

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack.

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack. Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30 Utbildning i EpiServer för Konstfack Övningsuppgifter Oktober 2010 Övningsuppgifter I mappen kursmaterial på skrivbordet i

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Enkel manual för

Enkel manual för Enkel manual för www.hovmantorpgoif.se Skapa nyheter och lägga in bilder Frågor? Kontakta: Peter Karlsson E-post: fotboll@hovmantorpgoif.se Mobil: 070-532 32 15 Behörighet För att skapa nyheter, redigera

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012

Utbildning webbredaktörer. Hösten 2012 Utbildning webbredaktörer Hösten 2012 Att komma igång Organisation för webben Skapa en sida Publiceringsdatum Redigera sidan Bilder Länkar Spalter Rubriker Verktygslådan Att komma igång Registrera dig

Läs mer

Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor.

Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Composer Vad är Composer? Composer är ett verktyg för att skapa attraktivare startsidor. Verktyget är dynamiskt och går ut på att en sida byggs upp med olika block som kan

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5.

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Banners Vad är en banner? En banner är egentligen en bild. Med en banner menas oftast en reklambild eller ett erbjudande. Exempel på banners på innebandy.se (banners är

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida

Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Text och galleri på fotoklubbens nya hemsida Inloggning Denna instruktion vänder sig till användare som skall lägga upp texter/blogginlägg på klubbens hemsida. Användarna har behörighetsnivå Författare

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer