Borås ENDA brasvärmebutik!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås ENDA brasvärmebutik!"

Transkript

1 Kommunguide 2012

2 Vi vet att olika ljussättningar skapar olika upplevelser. Borås ENDA brasvärmebutik! Skaraborgsv Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Vill du veta mer om oss, kontakta gärna Sofia Dehre, tel RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN Välkommen ska du vara till Råssa återvinningscentral! På Råssa tar vi emot hushållens grovavfall samt farligt avfall. Vi tar även emot förpackningar. Råssa hittar du mellan Bollebygd och Olsfors utmed gamla riksväg 40. Råssa är öppen för alla hushåll i kommunen som har sopabonnemang. Hushåll lämnar sorterat avfall gratis. Nära och enkelt med passion för miljön Mölndal Energi är ditt regionala energibolag med konkurrenskraftiga priser och ett mycket starkt miljöengagemang. Vi erbjuder dessutom en ypperlig service och finns alltid till hands för såväl stora som små kunder. Besök oss gärna på vår hemsida eller kontakta vår kundservice på så berättar vi mer om våra passioner. Sortera därför noga innan du åker till Råssa, det tjänar alla på. Är du osäker på hur du ska sortera ring oss så hjälper vi dig. Telefonnumret till Råssa är: Vi hjälper dig också på plats med att få avfallet i rätt container. Öppettider: Mån: stängt, tis: 13-18, ons: 13-18, tors: 13-20, fre: 12-17, lör: 9-14, sön: stängt Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, skärtorsdag, långfredag, påskafton, 1:a maj, Kristi himmelfärds dag, pingstafton, 6:e juni, midsommarafton, midsommardagen och allahelgonsdagen. Stängt

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 1 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Kommunalrådet har ordet Bollebygd är kommunen där vi bor bra och lever länge. Det är så vi marknadsför oss och det är också en, i högsta grad, verklig bild av kommunen. Det finns en stor efterfrågan på boende i Bollebygd, ett faktum som gör att det byggs nya lägenheter och villor i en glädjande snabb takt. Detta medför också att kommunen ökar i befolkning. Att våra invånare, såväl män som kvinnor, år efter år ligger högt i statistiken över uppnådd medellivslängd bekräftar väl också kommunens kvaliteter som bostadsort. Vår storslagna natur och vårt rena, friska vatten är tillgångar som bidrar till bilden av Bollebygd som en attraktiv kommun för alla åldrar. Kommunen kan dessutom erbjuda ett mycket rikt och varierat föreningsliv. Möjligheter till en aktiv fritid är naturligtvis också en viktig ingrediens i ett gott boende. Till detta kan läggas vårt geografiska läge. Det som eventuellt inte går att erhålla i Bollebygd finns på bekvämt pendlingsavstånd oavsett färdmedel. Jag hoppas att Du, genom Bollebygdsguiden 2012, ska kunna finna den information Du söker och att Du också tar tillfället att utnyttja alla de möjligheter som erbjuds i Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen Producerad av: Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Malin Höglund Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Foto: Stens Foto AB Björn Gustavsson 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande David Brorsson (M) Morjhult Persgården 44, Töllsjö 1:e vice ordförande Paul Orrestrand (S) :e vice ordförande Keijo Laine (KD) Kommunstyrelsen Ordförande Christer Johansson (M) , , Box 110, Bollebygd E-post: Vice ordförande Peter Rosholm (S) Kungsbackav. 58, Bollebygd E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (KF) med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden (budget, bokslut, detalj- och översiktsplaner etc). Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. KS bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Christer Johansson (m) är också kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och av fullmäktige antaget reglemente. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger de tekniska frågorna som t ex kommunens vatten- och avloppsverk, gator, parker, trafik, renhållning och byggnation. 4

5 Barn- och utbildningsnämnd De frågor barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handlar i första hand om förskola, grundskola, gymnasieskola, och särskola. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden ansvarar för frågor kring äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. Byggnads- och miljönämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshygien m.m. Barn- och utbildningsnämnden Ordförande Fredrik Olofsson (C) Gesebol Skogslund, Olsfors Vice ordförande Rolf Söderlund (S) Syllvägen 4, Bollebygd Omsorgsnämnd Ordförande Bente Johansson (M) Vice ordförande Lars-Erik Olsson (S) Eriksdalsvägen 12, Olsfors Byggnads- och miljönämnden Ordförande Bengt Classon (M) Hedegärde Gård, Bollebygd Vice ordförande Otto Andreasson (S) Trumslagargård, Bollebygd Revisorer Ordförande Jan-Åke Andersson (S) Göteborgsv. 42, Bollebygd Vice ordförande Nils-Bertil Andersson (C) Grimsås, Bollebygd 5

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de 800 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger AB, Hultafors AB, Skanska Prefab, Hammar Maskin AB, Fagerhult Retail Lighting AB. Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen ning och kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med företagen i focus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, tel

7 Bygg och Miljö Byggnadsinspektören lämnar bygglov och hanterar övriga frågor under en byggprocess samt handlägger bostadsanpassningsbidrag. Här får du hjälp både med praktiska frågor och hur man utformar sitt boende på bästa sätt. Byggnads- och miljöförvaltningen svarar också för kommunens arbete med frågor som rör människans hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Miljöinspektören handhar frågor om enskilt avlopp, livsmedelsverksamhet och miljöstörande verksamheter m.m. BYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN E-post: Faxnr: Besöksadress: Gästgivarev. 8, 2 vån. Byggnadsinspektör Administratör Miljöinspektörer

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNING Samhällsbyggnadschef Kommunarkitekt Planarkitekt GIS-ingeniör/kartverksamhet Fastighetsingenjör Fastighetsjour VA-Gata-Parkchef Råssa återvinningscentral Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 9-14 Söndag Stängt 8 Samhällsbyggnadsavdelningen Planering Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bra bostäder på rätt plats. Gator, vatten och avlopp, grönområden m m skall anläggas. Skolor och förskolor måste kanske byggas nya. På planeringsenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor, kartverksamheten m m. Parker Kommunen har tagit särskild hänsyn till människors behov av grönska och naturkontakt. Stora grönområden har därför bevarats i boende-miljön. De fungerar som ett biologiskt filter, vilket vi har stort behov av med dagens miljöpåfrestningar. Områdena fordrar stor arbetsinsats för att skötas och vi är tacksamma om fastighetsägare inte ytterligare belastar områdena med trädgårdsavfall eller nyttjar områdena som upplagsplats för allehanda material. Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Verksamheten omfattar snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter och lagning av skadad beläggning, skyltning m.m. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighets-ägare bör du före dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt skall all vegetation (buskar, trädgrenar etc.) som hänger utanför tomtgräns vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering mellan komposterbart, svart påse och övrigt i vit påse. Hushållens grovavfall lämnas på återvinningscentralen, Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Hultaforsvägen, Hultafors Källevägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Sjögaredsvägen, Töllsjö Vatten och avlopp Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö. Det innebär att kommunen producerar dricksvatten i vattenverk, distribuerar vattnet genom ett ledningsnät, avleder det använda vattnet och slutligen renar avloppsvattnet innan det återförs till naturen. I Bollebygd och Töllsjö produceras dricksvattnet i egna vattenverk. Hultafors och Olsfors får sitt vatten från Sjöbo vattenverk i Borås. Vi har mycket bra grundvattentäkter i Bollebygd och Töllsjö, som bara kräver en begränsad rening innan vattnet kan distribueras till användarna. Avloppsvattnet renas i kommunens reningsverk och kretsloppet sluts då det renade vattnet avbördas till Lygnerns vattensystem via Nol- och Sörån.

9 Barnomsorg och skola Barn 1-5 år Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg, i Bollebygd har den pedagogiska omsorgen formen av familjedaghem. Förskolorna finns i centralorten samt i Olsfors och Töllsjö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I den pedagogiska verksamheten är leken, skapandet och barnens eget kunskapssökande viktiga grundstenar. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem finns i Nedflo. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som sammanfaller med barnets egen närmiljö. Förskoleklass och fritidshem Vid sex års ålder övergår förskoleverksamheten till förskoleklass. I förskoleklassen blandas förskolans och grundskolans pedagogik och barnen förbereds för den fortsatta skolgången. Parallellt med förskoleklassen och grundskolan har barn till och med 12 års ålder rätt till plats i fritidshem. Grundskola Inom kommunen finns tre skolor: Bollebygdskolan med verksamhet Telefonnummer till de olika skolorna, förskolorna och fritidshemmen hittar du på sidan 17. BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare Nämndsekreterare Barnomsorgsassistent Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Töllsjöskolan Örelundskolan Samordningsrektor Gymnasieskola Särskola Kommunal vuxenutbildning Samordningsrektor Förskolor

10 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Introduktionsprogrammet OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Omsorgschef, ÄO Planeringssamordnare Förvaltningsassistent MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Avdelningschef, IFO/LSS Omsorgschef, IFO Socialsekreterare Behandlingsassistent Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper vi i angränsande kommuner, främst Härryda och Borås. I Bollebygd finns dock ett Introduktionsprogram, där studier och praktik varvas med sikte på att de studerande skall fortsätta sina gymnasiestudier på nationella program. Friskola Gaddenskolan, är en friskola i kommunen och tar emot barn från Social omsorg Äldre- och handikappomsorg Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Insatserna skall utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser samt vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. I kommunen finns ett nära samarbete med intresseorganisationerna, främst i form av deras representation i pensionärsrådet och i rådet för funktionsnedsatta. I råden är även politiker representerade. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar med vårdcentral och sjukhus m fl. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i de särskilda boendeformerna, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till kommunstyrelsen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektören, tfn

11 Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete och ska underlätta för dig som bor i eget boende genom att utföra korta insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Fixartjänster kan t ex vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fix- Omsorg om funktionsnedsatta Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, t ex vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syftet att förhindra uppkomsten av sociala problem. 11

12 Ekokommun och folkhälsa Ekokommun Vårt sätt att leva påverkar morgondagen. Vi behöver därför medvetet arbeta för en ren miljö, för mångfalden av arter i naturen. För människans hälsa och för att vi ska kunna känna en delaktighet i utvecklingen. Bollebygds kommun är med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, vilket innebär ett samarbete och att miljöfrågor drivs gemensamt på nationell nivå. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är ett gäng ungdomar mellan år som planerar och driver ungdomsrådet. från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär 1 gång/månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Ungdomsrådet samarbetar med Skottland, Mellerud och Vårgårda, de har möten med politiker och får tycka till om olika saker i kommunen! Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter Ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiken och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. 12 En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa under fliken Miljö och Hälsa på kommunens hemsida. Förälder i Bollebygd Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv. Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas, och det är relationen till föräldrarna som betyder mest för ett barns välfärd och hälsa. Föräldrar som förmedlar både omtanke och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärlden och till samhället. I Bollebygds kommun arbetar vi mot målet att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under barnets uppväxt. Vi vill skapa fler mötesplatser för föräldrar och barn och det ska vara enkelt att finna bra och tydlig information om vilket stöd som finns att få i kommunen. På kommunens hemsida har vi därför valt att starta med att ge dig som förälder en överblick i vad vi har att erbjuda för stöd i föräldrarollen i vår kommun. Genom att klicka dig fram kan du hitta information om planerade föreläsningar och kurser, mötesplatser för föräldrar och barn, vart du kan söka råd och stöd och litteraturtips.

13 Kultur och bibliotek Inom kulturavdelningens verksamhetsområde finns både bibliotek och annan kulturverksamhet. Förutom biblioteket i Bollebygd finns det ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med Internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund, är belägen i Bollebygds Bibliotek. Den sköts av Bollebygds Kulturförening. Biblioteket arrangerar barnteater, med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik (sång med rörelse) och tivitet brukar erbjudas. På finns information under Kultur om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och Föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan hörde Bollebygd till Borås kommun. Handlingar från perioden finns i Borås Stadsarkiv tfn: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller söker efter en särskild handling tfn: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg, på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Föreningsarkiv Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att, på ett betryggande sätt, förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Olsfors bibliotek Onsdagar FÖRENINGSARKIV För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjell Richardsson, Ingvar Andersson,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Camping, stuguthyrning Bollekollens camping har öppet hela året Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring (kommunens växel) Fiske V. och Ö. Nedsjön, Oxalasjön, Töllsjön, Sevärdheter enda byggnadsminne Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Vattenhjuldrivet sågverk & fornminnesstugor i Töllsjö. Fritid & Turism Kommunens varierade storslagna natur inbjuder till avkoppling, rekreation och ett aktivt friluftsliv. Här kan du uppleva naturens skiftningar såsom storskog, det öppna landskapet, de vackra och bördiga dalgångarna längs Nolån och Sörån samt de många sjöarna. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet och exporteras världen över. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och små fina bybildningar. Bad Här finns ett stort antal sjöar med barnvänliga sandstränder och härligt badvatten Västra Nedsjön: Nedflo Viaredssjön: Vikhult Östra Nedsjön: Tubbared Töllsjön Ballasjön Stockasjön I ovannämnda sjöar tar kommunen regelbundet provtagning av badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för badvatten-provtagningen i kommunen kan du ringa kommunens miljöinspektör på tfn Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd. Du är hjärtligt välkommen till Bollebygds många fiskevatten! Var aktsam om naturen och ha det skönt! Vandringsleder Knalleleden, som är en del av Europaled 1, tfn (Information och karta finns på kommunens hemsida Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet Kommunens fritid stöds ekonomiskt av kommunstyrelsen. Funktionsnedsatta/pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsnormer med aktuella bidrags-summor finns hos Patrik Gimfalk, tfn

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen, Bollebygd Tfn... Omegastugan IK Omega Lövaslätt, Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Bollebygdskolan Bräckevägen Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn... Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Tennis Hestrafors Tennisklubb Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn... Lokalbokning Bollebygdsskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn... Skolorna Tfn Krafthuset Tfn

16 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Kanslichef Planeringssekreterare Civil beredskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare Lönekamrer Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Tfn... Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Hedängsgården Odensgården Vitsippan Violen... Smörblomman Blåsippan Frejagården... Skattegården Solen Grön Solen Gul Regnbågen Blå Regnbågen Röd Myran... Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten Kråketorps förskola Måsen... Kråkan Töllsjö Tigern Ekorren Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem...

17 Olsfors, Sörån Grodan Snäckan Myggan... Sländan, fritidshem Snoken, fritidshem... Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken... Boken... Tallen Ekens Montessori... Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef Biståndshandläggare , Närståendestödjare LSS-handläggare... Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet... Restaurang Bollegården Fotvård Ballebo Gruppboende Enhetschef Gläntan Lyckan Ängen Hagen Hemtjänst Enhetschef... Grupplokal Bollebygd... Töllsjö

18 Telefonnummer ALKOHOLRÅDGIVNING Borås kommun APOTEK Tfn ARBETSFÖRMEDLING Tfn... BARNAVÅRDSCENTRAL Tfn , 30, 35 BEGRAVNINGSOMBUD Jan-Åke Andersson BORGERLIG VIGSEL Gun-Britt Ottosson Tfn... Gunnel Brandt Kontaktperson på Bollebygds kommun BOSTÄDER Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ulla Jonasson Camilla Hermansson Ingela Sandqvist ENERGI - OCH KLIMAT- RÅDGIVNING Tfn E-post: FAMILJERÅDGIVNING Tfn Äktenskapsskolan FELANMÄLAN Härryda Energi AB Under kontorstid Tfn... Under icke kontorstid Tfn Vattenfall Tfn Elstörning, felanmälan hela dygnet Teknisk verksamhet: gator, vägar, vatten, avlopp, slamsugning och parker Kommunens växel FOLKTANDVÅRD Tfn FRISKOLA Gadden... KONSUMENTVÄGLEDNING Tfn... Fax... E-post: LARM Ambulans (Även flygambulans och helikopter) I icke brådskande fall Tfn Räddningstjänst Upplysning om brandrisk/eldningsförbud I nödsituation Växel reception Jourhavande brandmästare Telefax Polis I icke brådskande fall Tfn... Läkare I icke brådskande fall Tfn... SOCIALJOUR Icke kontorstid MÖDRAVÅRDSCENTRAL Tfn PASTORSEXPEDITION Bollebygd Måndag-fredag Töllsjö Torsdag SOTNING Douglas Jansson... UTSKÄNKNINGSTILLSTÅND Borås kommun VÅRDCENTRALEN Tfn

19 19

20 Föreningsregister Adventskyrkan Hultafors Kp: Lars-Gustaf Larsson Fjällavägen HULTAFORS Tel BAFF Handboll Kp: Lena Märs Box BOLLEBYGD Tel Bohults IK Kp: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården TÖLLSJÖ Tel Bolleboule Bollebygd Kp: Ewa Nielsen Odens väg 38 h BOLLEBYGD Tel Bollebygds Arbetarkommun Kp: Kjell Richardsson Odens väg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Brukshundsklubb Kp: Bengt Fröjd Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Budo-kai Kp: Bo Söderpalm Forssa Företagscenter Bollebygd Tel Bollebygds Civilförsvarsförening Kp: Anders Bäck Odensväg 18B BOLLEBYGD Tel Bollebygds Församling Kp: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kp: Anita Andersson Box Bollebygd Tel Bollebygds Hemvärnsförening Kp: Eskil Johansson Villavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds IF Kp: Ann-Louise Alfredsson Björnskogsvallen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Kulturförening Kp: Gunnel Brandt Nedre Sörgården Bollebygd Tel Bollebygds Lottakår Kp: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds MHF Kp: Ingvar Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygd/ Töllsjö Moderata Partiförening Kp: Hanna Malmsjö Gesebolsv. 8, Olsfors Tel Bollebygds Ridklubb Kp: Göran Nord Holmens Gård BOLLEBYGD Tel Bollebygds Schackklubb Kp: Ingvar Andersson Kungsbackav BOLLEBYGD Tel Bollebygds Scoutkår Kp: Marita Elg Krokdalsvägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Socialdemokratiska förening Kp: Peter Rosholm Kungsbackav BOLLEBYGD Tel

21 Bollebygds Vattenskidklubb Kp: Peter Claesson Box Ulricehamn Tel Centern Bollebygd Yvonne Andrén Bua Nolåkern Bollebygd Tel Dragspelsseniorerna Kp: Jan-Bertil Frost Bua Östergård Pl BOLLEBYGD Tel Fjällastorps Byalag Kp: Östebro, Lilla Torpet, Fjällastorp Bollebygd lillatorpet.se Folkpartiet Liberalerna Kp: Kenneth Schultz Smedsbo HULTAFORS Tel Föreningsarkivet i Bollebygds kommun Kjell Richardsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Gesebols Byalag och Bygdegårdsförening Kp: Jan Smith Nedergården, Gesebol OLSFORS Tel Hestrafors IF Kp: Thomas Källström Brandshed BOLLEBYGD Tel Hestrafors TK Kp: Stefan Hederdal Stenkulla 32 B BOLLEBYGD Tel Hulta Golfklubb Kp: Thord Gustavsson Box BOLLEBYGD Tel Hultafors Bygdegårdsför. o Byalag Kp: Sassi Wemmer Kärnåsenvägen HULTAFORS Tel IF Olsfors Kp: Patrik Eliasson Eriksdalsvägen OLSFORS Tel IK Omega Kp: Simon Wannberg Lövaslätt, OLSFORS Tel IOGT / NTO Kp: Jan Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Kristdemokraterna Kp: Keijo Laine Granv HULTAFORS Tel Lions Club Hindås/ Bollebygd Kp: Anders Olausson Nedflo Gård HINDÅS Tel LRF Bollebygd-Gesebol Kp: Bengt Classon Hedegärde Gård BOLLEBYGD Tel LRF Kommungrupp Kp: Nils Andersson Horsared, TÖLLSJÖ Tel LRF Töllsjö Kp: Kurt Andersson Morjhult Bosgården TÖLLSJÖ Tel Miljöpartiet de Gröna Kp: Pembe Gencoglu Södra Almedalsvägen BOLLEBYGD Tel Missionskyrkan Olsfors Frikyrkoförsamling Kp: Berit Hammar Elins Gränd OLSFORS Tel OK Orinto Kp: Carl-Henry Andersson Hedeberg Rävlanda Tel PRO Olsfors/Hultafors Kp: Rosa-Lill Karlsson Vannasjön OLSFORS Tel Olsfors/Hultafors Socialdemokr.förening Kp: Herman Lampret Brådstupsvägen Olsfors Tel PRO Bollebygd Kp: Kjell Richardsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel

22 Reumatikerföreningen i Bollebygd Kp: Annika Karlsson Kråkvägen BOLLEBYGD Tel SMU Olsfors Kp: Hammar Horsared, OLSFORS Tel SPF Bollebygden Kp: Göran Apelqvist Odens väg 15 A BOLLEBYGD Tel Stenkulla Byalag Kp: Kerstin Fagerman Stenkulla BOLLEBYGD Tel Studieförbundet Vuxenskolan Kp: Lena Davidsson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Svenska Röda Korset Bollebygdskretsen Kp: Alice Kristiansen Diskusvägen BOLLEBYGD Tel Töllsjö Fornminnesförening Kp: Evald Gustavsson Storeskogen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Församling Kp: Erik Berglund Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Töllsjö IF Kp: David Brorsson Holmängen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö IOGT/NTO Kp: Elving Johansson Horsaredsvägen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö IOGT/NTO Junior Kp: Lilly Johansson Horsared TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Röda Korskrets Kp: Laila Johansson Träkilsv TÖLLSJÖ Tel Töllsjö UNF Kp: Ulrika Persson Horsared 48, TÖLLSJÖ Tel Vänsterpartiet Bollebygd Kp: Barbro Ridell Djursnäs SANDARED Tel www2.vansterpartiet.se/ bollebygd/ Älgtjärns Byalag Kp: Leif Thorell Älltjärn Hindås Tel Töllsjö EFS Kp: Lars Benjaminsson Bohult skola TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Skytteförening Kp: Stefan Hederdal Storegården TÖLLSJÖ Tel

23 Riktnr 033 om inget annat anges ALUMINIUMPRODUKTER Aluminium i Borås Göteborgsv. 25, SJÖMARKEN ANLÄGGNINGSTRANSPORTER LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS APOTEK Apoteket Linden Gästgivarev. 8 Vårdcentralen, BOLLEBYGD ARBETSKLÄDER Snobbar som Jobbar AB Morjhult Bosgården 26, TÖLLSJÖ Mobil ASFALTBELÄGGNINGAR NCC Roads AB Industrig. 31, BORÅS BANKER - HYPOTEK Swedbank Sjuhärad AB Göteborgsv. 15, BOLLEBYGD BARNOMSORG Gaddenskolan (Föräldrakoop.Gadden EK.Förening) Skräddaregårdsv. 21, BOLLEBYGD BEGRAVNINGSBYRÅER Lénbergs Begravningsbyrå AB Södra Kyrkog. 37, BORÅS Dygnet runt jour Se även vår annons BELYSNING, LAMPOR - TILLVERKARE, GROSSISTER Fagerhult Retail AB Rinnav. 12, BOLLEBYGD Se även vår annons BETONG Hedareds Sand & Betong AB Älvsgården 2, HEDARED Se även vår annons LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS BILREPARATIONER Berglunds Service AB/ Volvo Närservice Stationsv., BOLLEBYGD T & G Biltjänst AB Hindås v 2, BOLLEBYGD BILRESERVDELAR Funny Stuff StoreHouse/GLab *service- & slitdelar till din USA-bil* Kråktorp, Eriksbergsv. 1, BOLLEBYGD Mobil BLOMMOR, HANDELSTRÄDGÅRDAR ALFREDSSONS Alfredsson Blommor AB Rävlandav. 33, BOLLEBYGD BOKHANDLARE MH Bok & Papper Stationsv. 3, BOLLEBYGD Öppettider: tis-fre 10-18, lör BOSTADSFÖRETAG Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ballebov. 4, BOLLEBYGD Se även vår annons MS Strand AB Härkila Tomten 1, SÄTILA Se även vår annons BRANDREDSKAP Borås Brandservice AB Sagag. 4, BORÅS BUD & KURIR LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS BUSSTRAFIKFÖRETAG TransGe AB Krokdalsv. 100, BOLLEBYGD Mobil BYGGMÄSTARE L Bodéns Bygg AB Högalund 4, BOLLEBYGD Mobil Tyjon AB Grönbo Stenåsen, BOLLEBYGD Skanska Sverige AB, Region Stomsystem Råssa Industriområde, BOLLEBYGD Se även vår annons BYGGNADSSTÄLLNINGAR Blommor Hyrcentrum i Väst AB Dämmev. 4, HINDÅS BÄRGNING AB Borås Bil & Bärgningstjänst / Assistancekåren Rikstäckande larmtelefon Assistancekåren Härryda Bilbärgning Mobil Rikstäckande larm CONTAINER & AVFALL LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS CYKLAR - MOPEDER Fahlströms Motor & Cykel Göteborgsv. 34, BOLLEBYGD Försäljn. och rep. av motorsågar, gräsklippare m.m. DJURFODER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Även spån, torv, elstängsel, gårdsprodukter m.m DJURSJUKHUS - VETERINÄRER Mölnlycke Djurklinik Rådastocksv. 1, MÖLNLYCKE molnlyckedjurklinik.se/ DÄCKSERVICE HJ Däck Rävlandav. 20, BOLLEBYGD EL & RÖRARBETEN Bollebygds El & VVS AB Rävlanda v. 21, BOLLEBYGD Mobil ELINSTALLATIONER CE Elentreprenad AB Björklidev. 7, OLSFORS Olsfors Elektriska AB Boråsv. 16, OLSFORS Johan Simon ENERGIBOLAG Mölndal Energi AB Aminog. 21, MÖLNDAL ENTREPRENADMASKINSARBETEN Thorssons Schakt AB Joakim Thorsson Utför alla slag av entreprenadarbeten Med grävmaskin, hjullastare, dumper, även minigrävare Box 27, Bollebygd Tel Verkstad Biltel

24 Riktnr 033 om inget annat anges LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS Nätts Entreprenad AB Lisebergsv. 5, BOLLEBYGD PG Perssons Entreprenad Rinna Söderv. 30, BOLLEBYGD Thorssons Schakt AB Kungsbackav 65, Box 27, BOLLEBYGD Se även vår annons FAMILJEHEM Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Romssås 160, HÖKERUM Mobil FASTIGHETSMÄKLARE bobutiken i borås Kungsg. 40, BORÅS Elmgrens Fastighetsbyrå AB Biblioteksg. 16 B, MÖLNLYCKE Fastighetsbyrån - en del av Swedbank Göteborgsv. 15, BOLLEBYGD Hindås-Mäklaren Ringv. 12, HINDÅS Mobil Se även vår annons Mäklarhuset Bergqvist & Davidsson AB Göteborgsv. 18, BOLLEBYGD FISK, SKALDJUR Bollebygd Fisk Stationsv. 7, BOLLEBYGD FOTOGRAFER Knäpparen AB Kullaslättsv. 9, BOLLEBYGD FOTVÅRD FotSteget Hälsohuset, Göteborgsv. 32, BOLLEBYGD FÄRG - TILLVERKARE, GROSSISTER Flügger AB Grönkullen, BOLLEBYGD Se även vår annons FÖNSTERPUTS Tyréns Fönsterputs Odinslundsv. 1B, BOLLEBYGD Stefan Kvalitet med garanti! 24 FÖRPACKNINGAR Specialwell J & J AB Råssa Industriområde, OLSFORS GARNAFFÄR OCH CAFÉ Nedergårdens Garn, Kläder, Café & Mat Nedergården, BOLLEBYGD GULD, JUVELER Hindås Guld & Silversmedja, Jack Olsson Hindås Grönhultsv.11, HINDÅS ÖPPETTIDER; Torsdagar GYMNASIESKOLOR Naturbruksgymnasiet Svenljunga Box 193, Spinnareg. 7, SVENLJUNGA Inriktning: Hästhållning, Skogsbruk, Jakt- och Viltvård HOBBY Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Byggsatser i plast, metall & trä Bil & MC mm. modeller, slotracing, R/C Bare-metal Foil, evergreen osv. Även tillbehör/delar till MC och mopeder m.m. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER Drottz Närservice TÖLLSJÖ, Kenneth HÄLSA Kroppskonst/Ingalill Tejder Sjökullen, OLSFORS KAKEL, KLINKER OCH GOLVVÄRME Specialgolv i Sandared AB Boråsv. 33C, SANDARED KAKEL, KLINKER OCH PLATTSÄTTNING Bengts Kakel Berghällsv. 5, OLSFORS Mobil KAMINER OCH SKORSTENAR Lilla Spisbutiken - Allt inom Skorsten och Eldstad DANSEREDS GÅRD 9, HÄRRYDA KLÄDER Danex Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD Modebutiken för henne! KONTORSMATERIAL - DETALJISTER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Fraktfri leverans av kontorsmateriel inom 033, 0301 och 031-området KYRKOR, SAMFUND Bollebygds församling Bollebygds Kyrkv. 1, BOLLEBYGD Töllsjö församling Tfn LANTBRUKSMASKINER Bollebygds Maskinverkstad AB Petared 34, BOLLEBYGD Mobil LARM, SÄKERHETSUTRUSTNINGAR KETAB AB Råssa 17, BOLLEBYGD Mobil Inbrottslarm, Brandlarm Passargesystem, CCTV LÅS - LÅSSMEDER Mölndals Låsservice Medborgarg. 9, MÖLNDAL MARKISER - DETALJISTER Borås Markis AB Djupedalsv. 5, GÅNGHESTER Tfn MASSÖRER Hälsohuset Göteborgsv. 32, BOLLEBYGD Lisa Edvardsson Sofie Jonason Anders Widerberg MEDICINSK FOTVÅRD Fot Plus Trastv. 17, HINDÅS Även Benvaxning och Zonterapi! MEKANISKA VERKSTÄDER Lasses Svets och Montage Mariehall Råssa 10, BOLLEBYGD Tfn MOTORCYKLAR, MOPEDER - DETALJISTER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Reparation, försäljning av mopeder,scooters Tillbehör och delar även till MC och äldre modeller

25 Riktnr 033 om inget annat anges MÅLAREMÄSTARE Uno Karlssons Måleri Varpås v. 18, BOLLEBYGD Mobil VFT Måleri Hindåsv. 71, BOLLEBYGD Jan-Erik MÖBELAFFÄRER Eliassons Möbler AB Stationsv. 9, BOLLEBYGD OPTIKER - LEGITIMERADE Bågelins Optik Lilla Brog. 18, BORÅS Se även vår annons Glasögon City Österlångg. 5, Box 65, BORÅS Tfn Ögonläkare, glasögon och kontaktlinser PARFYMERI - PRESENTARTIKLAR Jills Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD PELLETS BRÄNNARE - BRASKAMINER Borås Brasvärme Pelletcenter AB Skaraborgsv. 80, BORÅS Mobil Se även vår annons PELLETS, VÄRMEPUMPAR - BADRUM Borås Rör & Sanitet Sundhultsv. 2, SANDHULT PIZZERIOR Bollebygds Pizzeria Göteborgsv. 17, BOLLEBYGD POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet Liberalerna Tfn Miljöpartiet de gröna - Bollebygd Boråsv. 35C, OLSFORS Kontaktperson: Peter Berg Socialdemokraterna Bollebygd Odens v.10, BOLLEBYGD PRESENTER - INREDNINGAR Blomsterhuset Maria AB Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD RADIO, TV, ANTENNER Jan Lind Radio & TV Stationsv. 1, BOLLEBYGD REDOVISNING Sandgren Redovisning Åv. 35, RÄVLANDA Mobil REDOVISNINGSKONSULTER - AUKTORISERADE Cirkelns Redovisning Stationsv. 11, BOLLEBYGD Mobil Ekonomiansvarig AB Göteborgsv. 22, BOLLEBYGD RESTAURANGER Georges Restaurang Yxhammarsg. 2, BORÅS Pizzahörnan Gula huset Ballebov. 5B, BOLLEBYGD SAND, GRUS, SINGEL, MAKADAM Härryda Kross AB Fraktv. 2, MÖLNLYCKE eller Se även vår annons LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS SIMHALLAR Sandareds Sim & Idrottshall Alingsåsvägen, SANDARED SKOLOR Gaddenskolan (Föräldrakoop.Gadden EK.Förening) Skräddaregårdsv. 21, BOLLEBYGD Tfn Fritids SLAMSUGNING & HÖGTRYCKSSPOLNING LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS TANDLÄKARE - PRIVATPRAKTISERANDE Tandhälsocenter i Bollebygd Köpmansg. 2, BOLLEBYGD TAXI Taxi Borås AB Svenljungag. 39, BORÅS TRAFIKSKOLOR Körkortsteamet Trafikskola AB Arlag. 6, BORÅS Även MC, moped och intensivkurs. Riskutbildning och handledarutbildning. Skene Trafikskolan AB Örbyv 18, SKENE Även MC, moped och intensivkurs. Riskutbildning och handledarutbildning. UTBILDNINGAR Fristads Folkhögskola Folkhögskolev. 7, FRISTAD Naturbruksgymnasiet Strömmaskolan Strömma, SÄTILA Inriktning djurvård, hästhållning och jordbruk NTI-gymnasiet Borås Viskastrandsg. 3-5, BORÅS VAPEN Björns Vapenverkstad Råssa Gård 32, BOLLEBYGD Alla slags reparationer av vapen Försäljning av vapen, ammunition och kläder VÅRDCENTRAL Vårdcentralen Bollebygd Gästgivarev. 8, BOLLEBYGD VÄRMEPUMPAR & VÄRMEVÄXLARE L-E Ericssons Rör AB Borås v. 31, SVENLJUNGA ZOOBUTIKER Arken Zoo Göteborgsv. 25, BOLLEBYGD ÅTERVINNING Bollebygds Kommun Tekniska kontoret, BOLLEBYGD Se även vår annons 25

26 Jan-Erik Eskilsby Jan-Erik Eskilsby ases.me Patent pending Patent pending Levererar även energiefektiva värmesystem till villan! AB Svenskt Klimatneutralt Boende Telefon FAMILJEHEM SÖKES Vi behöver fler familjhem för personer från 18 år Har du tid, plats och engagemang? Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Romsås Hökerum Telefon till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning helgfria vardagar Tidsbokning till vårdcentralens laboratorium helgfria vardagar mellan Hemsida Vid kontakt med sjukvården övriga tider ring 1177 LENBERGS Södra Kyrkogatan Borås Jourtelefon Begravningsrådgivare: Lars Böhm Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer inf PROGRESSIVA glasögon 2650:- ENKELSLIPADE glasögon 1270:- Kvalitets-glas från Essilor. Reflexfria och hårdbehandlade glas. Synundersökning ingår i priset. 26 LILLA BROGATAN 18 BORÅS

27 Vi hjälper dig att sänka dina värmekostnader! Värmepumpar Ved Pellets Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning! E-post: Häst Skog Jakt Den lilla skolan med de stora resurserna GYMNASIESKOLA Naturbruksgymnasiet Svenljunga Hedareds Sand & Betong AB Hedared Tel , Fax Bollebygd: Tel , Fax

28 ODR Total till hushåll Levererar KROSSPRODUKTER Lokalmäklare för Bollebygd, Hindås, Rävlanda, Marks kommun, samt kringliggande orter. Vid försäljning av hus vänd er med förtroende till oss. Tel: Mob: mail: Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen Bollebygd Fax: telefon: Grönkullen, Bollebygd Tel , Fax: A

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Kommunguide 2011 Sälja eller köpa hus? 033-28 55 10 Stefan Waldeholt Mob: 0703-28 55 10 Fax: 033-28 42 02 www.maklarbyranab.se E-mail: info@maklarbyranab.se RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28)

Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Kommunfullmäktige 2009-03-19 1 (28) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 19 mars 2009, kl. 17.00-20.55 (ajournering 18.30-19.00) Ordförande Beslutande Paul Orrestrand (s) Christer Johansson (m) Bente

Läs mer

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4

SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat. Besöksadress: Ballebovägen 4 SKATTEGÅRDEN TRIVSAM NÄRHET FÖR ALLA I CENTRALA BOLLEBYGD Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Besöksadress: Ballebovägen 4 bygger 58 nya lägenheter påe-post: info@bollebo.se Hemsida: www.bollebo.se

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Till dig som bor i Norberg Vart ska jag vända mej?

Till dig som bor i Norberg Vart ska jag vända mej? NORBERGSORBERGS KOMMUNS SOCIALFÖRVALTNING OCH LANDSTINGET VÄSTMANLAND INFORMERAR Till dig som bor i Norberg Vart ska jag vända mej? Man måste inte alltid veta lösningen för att be om hjälp. Det räcker

Läs mer

Norsjö Kommunförvaltning

Norsjö Kommunförvaltning Allmänna Utskottet Skol och Omsorgsutskottet Teknik och Fritidsutskottet Norsjö Kommunförvaltning Kommunchef Kommunchefens STAB - Personalchef - Ekonomichef - Kanslichef - Utredningschef Förvaltningens

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bortrest! Per Lindgren Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare publik samt vår personal en Ryggont, nackbesvär? kiropraktisk behandling massage

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Fyra måsten när du besöker Bollebygd. Bada i Bollebygd. Njut av vår vackra natur. Foto: Shutterstock

Fyra måsten när du besöker Bollebygd. Bada i Bollebygd. Njut av vår vackra natur. Foto: Shutterstock Fyra måsten när du besöker Bollebygd Bada i Bollebygd Vår vackra natur, vandringslederna Lanthandlarmuseet i Hultafors Kommunfakta 01 Antal invånare 8 179 Yta 284,34 km² Centralort Bollebygd Län Västra

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14)

Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Rådet för funktionsnedsatta 2009-05-18 1 (14) Plats och tid Bollegården, måndagen den 18 maj 2009, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Roland Andersson (c) ordförande Jan Smith (fp)

Läs mer

2012-05-14. Roland Andersson (C), ordförande

2012-05-14. Roland Andersson (C), ordförande Minnesanteckningar 2012-05-14 1(9) Plats och tid Dynamiken Bollegården, måndagen 14 maj 2012 kl 17.30-19.50 Ordförande Beslutande Roland Andersson (C), ordförande Roland Andersson (C) Eivor Carlsson (KD)

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare

Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik. nämndsekreterare Tid och plats Måndagen den 17 mars 2007, kl 17.00-19.00 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-11 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20)

Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Kommunfullmäktige 2009-10-15 1 (20) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.10 (ajournering 18.10-18.30) Ordförande Paul Orrestrand (s) 131-135 Ingridh Anderén (m) 136-141

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare

Torsdagen den 5 mars, kl i Dynamiken, Bollegården. Gun Bodén (pro) John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Tid och plats Torsdagen den 5 mars, kl 17.00 19.20 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 1-13 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand (spf) Gun Bodén (pro) Hannu

Läs mer

Eurotourism www.eurotourism.com

Eurotourism www.eurotourism.com Fyra måsten när du besöker Bollebygd Bada i Bollebygd Testa fin fiskelycka i våra fiskevatten Vår vackra natur, vandringslederna Lanthandlarmuseet i Hultafors 01 Kommunfakta Antal invånare 8 179 Yta 284,34

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Borgmästarens hemvård

Borgmästarens hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning Borgmästarens hemvård ger stöd och hjälp till ungefär 300 personer.

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun

Stöd i hemmet. Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd i hemmet Omsorg och hjälp i Motala kommun I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel Augusti Läs SävarNytt på www.savarik.se SÄVAR IK informerar. Tråkiga nyheter Någon har varit inne och kört med bil och sladdat. Händelsen är mycket tråkig då Sävar

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com

Anhörigstöd. i Gällivare kommun. Foto: andreaslundgren.com Anhörigstöd i Gällivare kommun Foto: andreaslundgren.com Utgiven av: Gällivare kommun Socialförvaltningen i samband med projekt utveckling av anhörigstöd år 2007 t o m 2008. Text: Ann-Louise Lundgren.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson

Nummer 2 2014. Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Nummer 2 2014 Vårlycka - vår lycka!? Foto: Stig Gustavsson Korsgatan 38 K 447 35 VÅRGÅRDA info@htybygg.se Ny- till & ombyggnation Renovering Betonghåltagning Våtrumsbehörighet 0322 62 12 00 070 338 54

Läs mer

Hitta bostad i Borås

Hitta bostad i Borås Hitta bostad i Borås Bostad Borås POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsgatan 55 WEBBPLATSPLATS boras.se/bostadboras E-POST bostadboras@boras.se TELEFON 033-35 73 17 Innehållsförteckning

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014

Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Kontaktpolitiker i omvårdnadsnämnden, 2011 2014 Lena Lundgren, ordförande anhöriga till personer med demenssjukdom Sysselsättning: Specialpedagog Anita Walther, vice ordförande Parti: Vänsterpartiet Sysselsättning:

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

För dig som vill veta mer om särskilt boende

För dig som vill veta mer om särskilt boende ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om särskilt boende INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006-06-30 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Innehåll Särskilt boende - så fungerar det...sidan 2 Så här söker

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl

Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl Tid Tisdagen den 23 maj 2006, kl. 18.00-19.30 Plats Tingshuset Ärenden 10-17 Ordförande Marita Andersson (c) Beslutande Marita Andersson (c) Olof Andersson (s) Sigge Bodén (s) Krister Schwartz (kd) Werner

Läs mer