Borås ENDA brasvärmebutik!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås ENDA brasvärmebutik!"

Transkript

1 Kommunguide 2012

2 Vi vet att olika ljussättningar skapar olika upplevelser. Borås ENDA brasvärmebutik! Skaraborgsv Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Vill du veta mer om oss, kontakta gärna Sofia Dehre, tel RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN Välkommen ska du vara till Råssa återvinningscentral! På Råssa tar vi emot hushållens grovavfall samt farligt avfall. Vi tar även emot förpackningar. Råssa hittar du mellan Bollebygd och Olsfors utmed gamla riksväg 40. Råssa är öppen för alla hushåll i kommunen som har sopabonnemang. Hushåll lämnar sorterat avfall gratis. Nära och enkelt med passion för miljön Mölndal Energi är ditt regionala energibolag med konkurrenskraftiga priser och ett mycket starkt miljöengagemang. Vi erbjuder dessutom en ypperlig service och finns alltid till hands för såväl stora som små kunder. Besök oss gärna på vår hemsida eller kontakta vår kundservice på så berättar vi mer om våra passioner. Sortera därför noga innan du åker till Råssa, det tjänar alla på. Är du osäker på hur du ska sortera ring oss så hjälper vi dig. Telefonnumret till Råssa är: Vi hjälper dig också på plats med att få avfallet i rätt container. Öppettider: Mån: stängt, tis: 13-18, ons: 13-18, tors: 13-20, fre: 12-17, lör: 9-14, sön: stängt Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, skärtorsdag, långfredag, påskafton, 1:a maj, Kristi himmelfärds dag, pingstafton, 6:e juni, midsommarafton, midsommardagen och allahelgonsdagen. Stängt

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 1 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Kommunalrådet har ordet Bollebygd är kommunen där vi bor bra och lever länge. Det är så vi marknadsför oss och det är också en, i högsta grad, verklig bild av kommunen. Det finns en stor efterfrågan på boende i Bollebygd, ett faktum som gör att det byggs nya lägenheter och villor i en glädjande snabb takt. Detta medför också att kommunen ökar i befolkning. Att våra invånare, såväl män som kvinnor, år efter år ligger högt i statistiken över uppnådd medellivslängd bekräftar väl också kommunens kvaliteter som bostadsort. Vår storslagna natur och vårt rena, friska vatten är tillgångar som bidrar till bilden av Bollebygd som en attraktiv kommun för alla åldrar. Kommunen kan dessutom erbjuda ett mycket rikt och varierat föreningsliv. Möjligheter till en aktiv fritid är naturligtvis också en viktig ingrediens i ett gott boende. Till detta kan läggas vårt geografiska läge. Det som eventuellt inte går att erhålla i Bollebygd finns på bekvämt pendlingsavstånd oavsett färdmedel. Jag hoppas att Du, genom Bollebygdsguiden 2012, ska kunna finna den information Du söker och att Du också tar tillfället att utnyttja alla de möjligheter som erbjuds i Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen Producerad av: Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Malin Höglund Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR/Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Foto: Stens Foto AB Björn Gustavsson 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande David Brorsson (M) Morjhult Persgården 44, Töllsjö 1:e vice ordförande Paul Orrestrand (S) :e vice ordförande Keijo Laine (KD) Kommunstyrelsen Ordförande Christer Johansson (M) , , Box 110, Bollebygd E-post: Vice ordförande Peter Rosholm (S) Kungsbackav. 58, Bollebygd E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (KF) med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden (budget, bokslut, detalj- och översiktsplaner etc). Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. KS bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Christer Johansson (m) är också kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och av fullmäktige antaget reglemente. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger de tekniska frågorna som t ex kommunens vatten- och avloppsverk, gator, parker, trafik, renhållning och byggnation. 4

5 Barn- och utbildningsnämnd De frågor barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handlar i första hand om förskola, grundskola, gymnasieskola, och särskola. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden ansvarar för frågor kring äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. Byggnads- och miljönämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshygien m.m. Barn- och utbildningsnämnden Ordförande Fredrik Olofsson (C) Gesebol Skogslund, Olsfors Vice ordförande Rolf Söderlund (S) Syllvägen 4, Bollebygd Omsorgsnämnd Ordförande Bente Johansson (M) Vice ordförande Lars-Erik Olsson (S) Eriksdalsvägen 12, Olsfors Byggnads- och miljönämnden Ordförande Bengt Classon (M) Hedegärde Gård, Bollebygd Vice ordförande Otto Andreasson (S) Trumslagargård, Bollebygd Revisorer Ordförande Jan-Åke Andersson (S) Göteborgsv. 42, Bollebygd Vice ordförande Nils-Bertil Andersson (C) Grimsås, Bollebygd 5

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de 800 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger AB, Hultafors AB, Skanska Prefab, Hammar Maskin AB, Fagerhult Retail Lighting AB. Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen ning och kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med företagen i focus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, tel

7 Bygg och Miljö Byggnadsinspektören lämnar bygglov och hanterar övriga frågor under en byggprocess samt handlägger bostadsanpassningsbidrag. Här får du hjälp både med praktiska frågor och hur man utformar sitt boende på bästa sätt. Byggnads- och miljöförvaltningen svarar också för kommunens arbete med frågor som rör människans hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Miljöinspektören handhar frågor om enskilt avlopp, livsmedelsverksamhet och miljöstörande verksamheter m.m. BYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN E-post: Faxnr: Besöksadress: Gästgivarev. 8, 2 vån. Byggnadsinspektör Administratör Miljöinspektörer

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNING Samhällsbyggnadschef Kommunarkitekt Planarkitekt GIS-ingeniör/kartverksamhet Fastighetsingenjör Fastighetsjour VA-Gata-Parkchef Råssa återvinningscentral Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 9-14 Söndag Stängt 8 Samhällsbyggnadsavdelningen Planering Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bra bostäder på rätt plats. Gator, vatten och avlopp, grönområden m m skall anläggas. Skolor och förskolor måste kanske byggas nya. På planeringsenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor, kartverksamheten m m. Parker Kommunen har tagit särskild hänsyn till människors behov av grönska och naturkontakt. Stora grönområden har därför bevarats i boende-miljön. De fungerar som ett biologiskt filter, vilket vi har stort behov av med dagens miljöpåfrestningar. Områdena fordrar stor arbetsinsats för att skötas och vi är tacksamma om fastighetsägare inte ytterligare belastar områdena med trädgårdsavfall eller nyttjar områdena som upplagsplats för allehanda material. Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Verksamheten omfattar snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter och lagning av skadad beläggning, skyltning m.m. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighets-ägare bör du före dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt skall all vegetation (buskar, trädgrenar etc.) som hänger utanför tomtgräns vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering mellan komposterbart, svart påse och övrigt i vit påse. Hushållens grovavfall lämnas på återvinningscentralen, Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Hultaforsvägen, Hultafors Källevägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Sjögaredsvägen, Töllsjö Vatten och avlopp Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö. Det innebär att kommunen producerar dricksvatten i vattenverk, distribuerar vattnet genom ett ledningsnät, avleder det använda vattnet och slutligen renar avloppsvattnet innan det återförs till naturen. I Bollebygd och Töllsjö produceras dricksvattnet i egna vattenverk. Hultafors och Olsfors får sitt vatten från Sjöbo vattenverk i Borås. Vi har mycket bra grundvattentäkter i Bollebygd och Töllsjö, som bara kräver en begränsad rening innan vattnet kan distribueras till användarna. Avloppsvattnet renas i kommunens reningsverk och kretsloppet sluts då det renade vattnet avbördas till Lygnerns vattensystem via Nol- och Sörån.

9 Barnomsorg och skola Barn 1-5 år Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg, i Bollebygd har den pedagogiska omsorgen formen av familjedaghem. Förskolorna finns i centralorten samt i Olsfors och Töllsjö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I den pedagogiska verksamheten är leken, skapandet och barnens eget kunskapssökande viktiga grundstenar. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem finns i Nedflo. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som sammanfaller med barnets egen närmiljö. Förskoleklass och fritidshem Vid sex års ålder övergår förskoleverksamheten till förskoleklass. I förskoleklassen blandas förskolans och grundskolans pedagogik och barnen förbereds för den fortsatta skolgången. Parallellt med förskoleklassen och grundskolan har barn till och med 12 års ålder rätt till plats i fritidshem. Grundskola Inom kommunen finns tre skolor: Bollebygdskolan med verksamhet Telefonnummer till de olika skolorna, förskolorna och fritidshemmen hittar du på sidan 17. BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare Nämndsekreterare Barnomsorgsassistent Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Töllsjöskolan Örelundskolan Samordningsrektor Gymnasieskola Särskola Kommunal vuxenutbildning Samordningsrektor Förskolor

10 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Introduktionsprogrammet OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Omsorgschef, ÄO Planeringssamordnare Förvaltningsassistent MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Avdelningschef, IFO/LSS Omsorgschef, IFO Socialsekreterare Behandlingsassistent Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper vi i angränsande kommuner, främst Härryda och Borås. I Bollebygd finns dock ett Introduktionsprogram, där studier och praktik varvas med sikte på att de studerande skall fortsätta sina gymnasiestudier på nationella program. Friskola Gaddenskolan, är en friskola i kommunen och tar emot barn från Social omsorg Äldre- och handikappomsorg Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Insatserna skall utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser samt vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. I kommunen finns ett nära samarbete med intresseorganisationerna, främst i form av deras representation i pensionärsrådet och i rådet för funktionsnedsatta. I råden är även politiker representerade. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar med vårdcentral och sjukhus m fl. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i de särskilda boendeformerna, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till kommunstyrelsen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektören, tfn

11 Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete och ska underlätta för dig som bor i eget boende genom att utföra korta insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Fixartjänster kan t ex vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fix- Omsorg om funktionsnedsatta Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, t ex vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syftet att förhindra uppkomsten av sociala problem. 11

12 Ekokommun och folkhälsa Ekokommun Vårt sätt att leva påverkar morgondagen. Vi behöver därför medvetet arbeta för en ren miljö, för mångfalden av arter i naturen. För människans hälsa och för att vi ska kunna känna en delaktighet i utvecklingen. Bollebygds kommun är med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, vilket innebär ett samarbete och att miljöfrågor drivs gemensamt på nationell nivå. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är ett gäng ungdomar mellan år som planerar och driver ungdomsrådet. från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär 1 gång/månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Ungdomsrådet samarbetar med Skottland, Mellerud och Vårgårda, de har möten med politiker och får tycka till om olika saker i kommunen! Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter Ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiken och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. 12 En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa under fliken Miljö och Hälsa på kommunens hemsida. Förälder i Bollebygd Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv. Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas, och det är relationen till föräldrarna som betyder mest för ett barns välfärd och hälsa. Föräldrar som förmedlar både omtanke och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärlden och till samhället. I Bollebygds kommun arbetar vi mot målet att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under barnets uppväxt. Vi vill skapa fler mötesplatser för föräldrar och barn och det ska vara enkelt att finna bra och tydlig information om vilket stöd som finns att få i kommunen. På kommunens hemsida har vi därför valt att starta med att ge dig som förälder en överblick i vad vi har att erbjuda för stöd i föräldrarollen i vår kommun. Genom att klicka dig fram kan du hitta information om planerade föreläsningar och kurser, mötesplatser för föräldrar och barn, vart du kan söka råd och stöd och litteraturtips.

13 Kultur och bibliotek Inom kulturavdelningens verksamhetsområde finns både bibliotek och annan kulturverksamhet. Förutom biblioteket i Bollebygd finns det ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med Internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund, är belägen i Bollebygds Bibliotek. Den sköts av Bollebygds Kulturförening. Biblioteket arrangerar barnteater, med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik (sång med rörelse) och tivitet brukar erbjudas. På finns information under Kultur om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och Föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan hörde Bollebygd till Borås kommun. Handlingar från perioden finns i Borås Stadsarkiv tfn: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller söker efter en särskild handling tfn: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg, på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Föreningsarkiv Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att, på ett betryggande sätt, förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Olsfors bibliotek Onsdagar FÖRENINGSARKIV För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjell Richardsson, Ingvar Andersson,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Camping, stuguthyrning Bollekollens camping har öppet hela året Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring (kommunens växel) Fiske V. och Ö. Nedsjön, Oxalasjön, Töllsjön, Sevärdheter enda byggnadsminne Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Vattenhjuldrivet sågverk & fornminnesstugor i Töllsjö. Fritid & Turism Kommunens varierade storslagna natur inbjuder till avkoppling, rekreation och ett aktivt friluftsliv. Här kan du uppleva naturens skiftningar såsom storskog, det öppna landskapet, de vackra och bördiga dalgångarna längs Nolån och Sörån samt de många sjöarna. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet och exporteras världen över. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och små fina bybildningar. Bad Här finns ett stort antal sjöar med barnvänliga sandstränder och härligt badvatten Västra Nedsjön: Nedflo Viaredssjön: Vikhult Östra Nedsjön: Tubbared Töllsjön Ballasjön Stockasjön I ovannämnda sjöar tar kommunen regelbundet provtagning av badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för badvatten-provtagningen i kommunen kan du ringa kommunens miljöinspektör på tfn Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd. Du är hjärtligt välkommen till Bollebygds många fiskevatten! Var aktsam om naturen och ha det skönt! Vandringsleder Knalleleden, som är en del av Europaled 1, tfn (Information och karta finns på kommunens hemsida Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet Kommunens fritid stöds ekonomiskt av kommunstyrelsen. Funktionsnedsatta/pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsnormer med aktuella bidrags-summor finns hos Patrik Gimfalk, tfn

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen, Bollebygd Tfn... Omegastugan IK Omega Lövaslätt, Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Bollebygdskolan Bräckevägen Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn... Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Tennis Hestrafors Tennisklubb Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn... Lokalbokning Bollebygdsskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn... Skolorna Tfn Krafthuset Tfn

16 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Kanslichef Planeringssekreterare Civil beredskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare Lönekamrer Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Tfn... Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Hedängsgården Odensgården Vitsippan Violen... Smörblomman Blåsippan Frejagården... Skattegården Solen Grön Solen Gul Regnbågen Blå Regnbågen Röd Myran... Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten Kråketorps förskola Måsen... Kråkan Töllsjö Tigern Ekorren Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem...

17 Olsfors, Sörån Grodan Snäckan Myggan... Sländan, fritidshem Snoken, fritidshem... Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken... Boken... Tallen Ekens Montessori... Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef Biståndshandläggare , Närståendestödjare LSS-handläggare... Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet... Restaurang Bollegården Fotvård Ballebo Gruppboende Enhetschef Gläntan Lyckan Ängen Hagen Hemtjänst Enhetschef... Grupplokal Bollebygd... Töllsjö

18 Telefonnummer ALKOHOLRÅDGIVNING Borås kommun APOTEK Tfn ARBETSFÖRMEDLING Tfn... BARNAVÅRDSCENTRAL Tfn , 30, 35 BEGRAVNINGSOMBUD Jan-Åke Andersson BORGERLIG VIGSEL Gun-Britt Ottosson Tfn... Gunnel Brandt Kontaktperson på Bollebygds kommun BOSTÄDER Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ulla Jonasson Camilla Hermansson Ingela Sandqvist ENERGI - OCH KLIMAT- RÅDGIVNING Tfn E-post: FAMILJERÅDGIVNING Tfn Äktenskapsskolan FELANMÄLAN Härryda Energi AB Under kontorstid Tfn... Under icke kontorstid Tfn Vattenfall Tfn Elstörning, felanmälan hela dygnet Teknisk verksamhet: gator, vägar, vatten, avlopp, slamsugning och parker Kommunens växel FOLKTANDVÅRD Tfn FRISKOLA Gadden... KONSUMENTVÄGLEDNING Tfn... Fax... E-post: LARM Ambulans (Även flygambulans och helikopter) I icke brådskande fall Tfn Räddningstjänst Upplysning om brandrisk/eldningsförbud I nödsituation Växel reception Jourhavande brandmästare Telefax Polis I icke brådskande fall Tfn... Läkare I icke brådskande fall Tfn... SOCIALJOUR Icke kontorstid MÖDRAVÅRDSCENTRAL Tfn PASTORSEXPEDITION Bollebygd Måndag-fredag Töllsjö Torsdag SOTNING Douglas Jansson... UTSKÄNKNINGSTILLSTÅND Borås kommun VÅRDCENTRALEN Tfn

19 19

20 Föreningsregister Adventskyrkan Hultafors Kp: Lars-Gustaf Larsson Fjällavägen HULTAFORS Tel BAFF Handboll Kp: Lena Märs Box BOLLEBYGD Tel Bohults IK Kp: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården TÖLLSJÖ Tel Bolleboule Bollebygd Kp: Ewa Nielsen Odens väg 38 h BOLLEBYGD Tel Bollebygds Arbetarkommun Kp: Kjell Richardsson Odens väg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Brukshundsklubb Kp: Bengt Fröjd Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Budo-kai Kp: Bo Söderpalm Forssa Företagscenter Bollebygd Tel Bollebygds Civilförsvarsförening Kp: Anders Bäck Odensväg 18B BOLLEBYGD Tel Bollebygds Församling Kp: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kp: Anita Andersson Box Bollebygd Tel Bollebygds Hemvärnsförening Kp: Eskil Johansson Villavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds IF Kp: Ann-Louise Alfredsson Björnskogsvallen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Kulturförening Kp: Gunnel Brandt Nedre Sörgården Bollebygd Tel Bollebygds Lottakår Kp: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds MHF Kp: Ingvar Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygd/ Töllsjö Moderata Partiförening Kp: Hanna Malmsjö Gesebolsv. 8, Olsfors Tel Bollebygds Ridklubb Kp: Göran Nord Holmens Gård BOLLEBYGD Tel Bollebygds Schackklubb Kp: Ingvar Andersson Kungsbackav BOLLEBYGD Tel Bollebygds Scoutkår Kp: Marita Elg Krokdalsvägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Socialdemokratiska förening Kp: Peter Rosholm Kungsbackav BOLLEBYGD Tel

21 Bollebygds Vattenskidklubb Kp: Peter Claesson Box Ulricehamn Tel Centern Bollebygd Yvonne Andrén Bua Nolåkern Bollebygd Tel Dragspelsseniorerna Kp: Jan-Bertil Frost Bua Östergård Pl BOLLEBYGD Tel Fjällastorps Byalag Kp: Östebro, Lilla Torpet, Fjällastorp Bollebygd lillatorpet.se Folkpartiet Liberalerna Kp: Kenneth Schultz Smedsbo HULTAFORS Tel Föreningsarkivet i Bollebygds kommun Kjell Richardsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Gesebols Byalag och Bygdegårdsförening Kp: Jan Smith Nedergården, Gesebol OLSFORS Tel Hestrafors IF Kp: Thomas Källström Brandshed BOLLEBYGD Tel Hestrafors TK Kp: Stefan Hederdal Stenkulla 32 B BOLLEBYGD Tel Hulta Golfklubb Kp: Thord Gustavsson Box BOLLEBYGD Tel Hultafors Bygdegårdsför. o Byalag Kp: Sassi Wemmer Kärnåsenvägen HULTAFORS Tel IF Olsfors Kp: Patrik Eliasson Eriksdalsvägen OLSFORS Tel IK Omega Kp: Simon Wannberg Lövaslätt, OLSFORS Tel IOGT / NTO Kp: Jan Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Kristdemokraterna Kp: Keijo Laine Granv HULTAFORS Tel Lions Club Hindås/ Bollebygd Kp: Anders Olausson Nedflo Gård HINDÅS Tel LRF Bollebygd-Gesebol Kp: Bengt Classon Hedegärde Gård BOLLEBYGD Tel LRF Kommungrupp Kp: Nils Andersson Horsared, TÖLLSJÖ Tel LRF Töllsjö Kp: Kurt Andersson Morjhult Bosgården TÖLLSJÖ Tel Miljöpartiet de Gröna Kp: Pembe Gencoglu Södra Almedalsvägen BOLLEBYGD Tel Missionskyrkan Olsfors Frikyrkoförsamling Kp: Berit Hammar Elins Gränd OLSFORS Tel OK Orinto Kp: Carl-Henry Andersson Hedeberg Rävlanda Tel PRO Olsfors/Hultafors Kp: Rosa-Lill Karlsson Vannasjön OLSFORS Tel Olsfors/Hultafors Socialdemokr.förening Kp: Herman Lampret Brådstupsvägen Olsfors Tel PRO Bollebygd Kp: Kjell Richardsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel

22 Reumatikerföreningen i Bollebygd Kp: Annika Karlsson Kråkvägen BOLLEBYGD Tel SMU Olsfors Kp: Hammar Horsared, OLSFORS Tel SPF Bollebygden Kp: Göran Apelqvist Odens väg 15 A BOLLEBYGD Tel Stenkulla Byalag Kp: Kerstin Fagerman Stenkulla BOLLEBYGD Tel Studieförbundet Vuxenskolan Kp: Lena Davidsson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Svenska Röda Korset Bollebygdskretsen Kp: Alice Kristiansen Diskusvägen BOLLEBYGD Tel Töllsjö Fornminnesförening Kp: Evald Gustavsson Storeskogen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Församling Kp: Erik Berglund Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Töllsjö IF Kp: David Brorsson Holmängen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö IOGT/NTO Kp: Elving Johansson Horsaredsvägen TÖLLSJÖ Tel Töllsjö IOGT/NTO Junior Kp: Lilly Johansson Horsared TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Röda Korskrets Kp: Laila Johansson Träkilsv TÖLLSJÖ Tel Töllsjö UNF Kp: Ulrika Persson Horsared 48, TÖLLSJÖ Tel Vänsterpartiet Bollebygd Kp: Barbro Ridell Djursnäs SANDARED Tel www2.vansterpartiet.se/ bollebygd/ Älgtjärns Byalag Kp: Leif Thorell Älltjärn Hindås Tel Töllsjö EFS Kp: Lars Benjaminsson Bohult skola TÖLLSJÖ Tel Töllsjö Skytteförening Kp: Stefan Hederdal Storegården TÖLLSJÖ Tel

23 Riktnr 033 om inget annat anges ALUMINIUMPRODUKTER Aluminium i Borås Göteborgsv. 25, SJÖMARKEN ANLÄGGNINGSTRANSPORTER LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS APOTEK Apoteket Linden Gästgivarev. 8 Vårdcentralen, BOLLEBYGD ARBETSKLÄDER Snobbar som Jobbar AB Morjhult Bosgården 26, TÖLLSJÖ Mobil ASFALTBELÄGGNINGAR NCC Roads AB Industrig. 31, BORÅS BANKER - HYPOTEK Swedbank Sjuhärad AB Göteborgsv. 15, BOLLEBYGD BARNOMSORG Gaddenskolan (Föräldrakoop.Gadden EK.Förening) Skräddaregårdsv. 21, BOLLEBYGD BEGRAVNINGSBYRÅER Lénbergs Begravningsbyrå AB Södra Kyrkog. 37, BORÅS Dygnet runt jour Se även vår annons BELYSNING, LAMPOR - TILLVERKARE, GROSSISTER Fagerhult Retail AB Rinnav. 12, BOLLEBYGD Se även vår annons BETONG Hedareds Sand & Betong AB Älvsgården 2, HEDARED Se även vår annons LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS BILREPARATIONER Berglunds Service AB/ Volvo Närservice Stationsv., BOLLEBYGD T & G Biltjänst AB Hindås v 2, BOLLEBYGD BILRESERVDELAR Funny Stuff StoreHouse/GLab *service- & slitdelar till din USA-bil* Kråktorp, Eriksbergsv. 1, BOLLEBYGD Mobil BLOMMOR, HANDELSTRÄDGÅRDAR ALFREDSSONS Alfredsson Blommor AB Rävlandav. 33, BOLLEBYGD BOKHANDLARE MH Bok & Papper Stationsv. 3, BOLLEBYGD Öppettider: tis-fre 10-18, lör BOSTADSFÖRETAG Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ballebov. 4, BOLLEBYGD Se även vår annons MS Strand AB Härkila Tomten 1, SÄTILA Se även vår annons BRANDREDSKAP Borås Brandservice AB Sagag. 4, BORÅS BUD & KURIR LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS BUSSTRAFIKFÖRETAG TransGe AB Krokdalsv. 100, BOLLEBYGD Mobil BYGGMÄSTARE L Bodéns Bygg AB Högalund 4, BOLLEBYGD Mobil Tyjon AB Grönbo Stenåsen, BOLLEBYGD Skanska Sverige AB, Region Stomsystem Råssa Industriområde, BOLLEBYGD Se även vår annons BYGGNADSSTÄLLNINGAR Blommor Hyrcentrum i Väst AB Dämmev. 4, HINDÅS BÄRGNING AB Borås Bil & Bärgningstjänst / Assistancekåren Rikstäckande larmtelefon Assistancekåren Härryda Bilbärgning Mobil Rikstäckande larm CONTAINER & AVFALL LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS CYKLAR - MOPEDER Fahlströms Motor & Cykel Göteborgsv. 34, BOLLEBYGD Försäljn. och rep. av motorsågar, gräsklippare m.m. DJURFODER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Även spån, torv, elstängsel, gårdsprodukter m.m DJURSJUKHUS - VETERINÄRER Mölnlycke Djurklinik Rådastocksv. 1, MÖLNLYCKE molnlyckedjurklinik.se/ DÄCKSERVICE HJ Däck Rävlandav. 20, BOLLEBYGD EL & RÖRARBETEN Bollebygds El & VVS AB Rävlanda v. 21, BOLLEBYGD Mobil ELINSTALLATIONER CE Elentreprenad AB Björklidev. 7, OLSFORS Olsfors Elektriska AB Boråsv. 16, OLSFORS Johan Simon ENERGIBOLAG Mölndal Energi AB Aminog. 21, MÖLNDAL ENTREPRENADMASKINSARBETEN Thorssons Schakt AB Joakim Thorsson Utför alla slag av entreprenadarbeten Med grävmaskin, hjullastare, dumper, även minigrävare Box 27, Bollebygd Tel Verkstad Biltel

24 Riktnr 033 om inget annat anges LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS Nätts Entreprenad AB Lisebergsv. 5, BOLLEBYGD PG Perssons Entreprenad Rinna Söderv. 30, BOLLEBYGD Thorssons Schakt AB Kungsbackav 65, Box 27, BOLLEBYGD Se även vår annons FAMILJEHEM Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Romssås 160, HÖKERUM Mobil FASTIGHETSMÄKLARE bobutiken i borås Kungsg. 40, BORÅS Elmgrens Fastighetsbyrå AB Biblioteksg. 16 B, MÖLNLYCKE Fastighetsbyrån - en del av Swedbank Göteborgsv. 15, BOLLEBYGD Hindås-Mäklaren Ringv. 12, HINDÅS Mobil Se även vår annons Mäklarhuset Bergqvist & Davidsson AB Göteborgsv. 18, BOLLEBYGD FISK, SKALDJUR Bollebygd Fisk Stationsv. 7, BOLLEBYGD FOTOGRAFER Knäpparen AB Kullaslättsv. 9, BOLLEBYGD FOTVÅRD FotSteget Hälsohuset, Göteborgsv. 32, BOLLEBYGD FÄRG - TILLVERKARE, GROSSISTER Flügger AB Grönkullen, BOLLEBYGD Se även vår annons FÖNSTERPUTS Tyréns Fönsterputs Odinslundsv. 1B, BOLLEBYGD Stefan Kvalitet med garanti! 24 FÖRPACKNINGAR Specialwell J & J AB Råssa Industriområde, OLSFORS GARNAFFÄR OCH CAFÉ Nedergårdens Garn, Kläder, Café & Mat Nedergården, BOLLEBYGD GULD, JUVELER Hindås Guld & Silversmedja, Jack Olsson Hindås Grönhultsv.11, HINDÅS ÖPPETTIDER; Torsdagar GYMNASIESKOLOR Naturbruksgymnasiet Svenljunga Box 193, Spinnareg. 7, SVENLJUNGA Inriktning: Hästhållning, Skogsbruk, Jakt- och Viltvård HOBBY Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Byggsatser i plast, metall & trä Bil & MC mm. modeller, slotracing, R/C Bare-metal Foil, evergreen osv. Även tillbehör/delar till MC och mopeder m.m. HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER Drottz Närservice TÖLLSJÖ, Kenneth HÄLSA Kroppskonst/Ingalill Tejder Sjökullen, OLSFORS KAKEL, KLINKER OCH GOLVVÄRME Specialgolv i Sandared AB Boråsv. 33C, SANDARED KAKEL, KLINKER OCH PLATTSÄTTNING Bengts Kakel Berghällsv. 5, OLSFORS Mobil KAMINER OCH SKORSTENAR Lilla Spisbutiken - Allt inom Skorsten och Eldstad DANSEREDS GÅRD 9, HÄRRYDA KLÄDER Danex Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD Modebutiken för henne! KONTORSMATERIAL - DETALJISTER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Fraktfri leverans av kontorsmateriel inom 033, 0301 och 031-området KYRKOR, SAMFUND Bollebygds församling Bollebygds Kyrkv. 1, BOLLEBYGD Töllsjö församling Tfn LANTBRUKSMASKINER Bollebygds Maskinverkstad AB Petared 34, BOLLEBYGD Mobil LARM, SÄKERHETSUTRUSTNINGAR KETAB AB Råssa 17, BOLLEBYGD Mobil Inbrottslarm, Brandlarm Passargesystem, CCTV LÅS - LÅSSMEDER Mölndals Låsservice Medborgarg. 9, MÖLNDAL MARKISER - DETALJISTER Borås Markis AB Djupedalsv. 5, GÅNGHESTER Tfn MASSÖRER Hälsohuset Göteborgsv. 32, BOLLEBYGD Lisa Edvardsson Sofie Jonason Anders Widerberg MEDICINSK FOTVÅRD Fot Plus Trastv. 17, HINDÅS Även Benvaxning och Zonterapi! MEKANISKA VERKSTÄDER Lasses Svets och Montage Mariehall Råssa 10, BOLLEBYGD Tfn MOTORCYKLAR, MOPEDER - DETALJISTER Lundgrens Försäljning i Bollebygd AB Tfn Reparation, försäljning av mopeder,scooters Tillbehör och delar även till MC och äldre modeller

25 Riktnr 033 om inget annat anges MÅLAREMÄSTARE Uno Karlssons Måleri Varpås v. 18, BOLLEBYGD Mobil VFT Måleri Hindåsv. 71, BOLLEBYGD Jan-Erik MÖBELAFFÄRER Eliassons Möbler AB Stationsv. 9, BOLLEBYGD OPTIKER - LEGITIMERADE Bågelins Optik Lilla Brog. 18, BORÅS Se även vår annons Glasögon City Österlångg. 5, Box 65, BORÅS Tfn Ögonläkare, glasögon och kontaktlinser PARFYMERI - PRESENTARTIKLAR Jills Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD PELLETS BRÄNNARE - BRASKAMINER Borås Brasvärme Pelletcenter AB Skaraborgsv. 80, BORÅS Mobil Se även vår annons PELLETS, VÄRMEPUMPAR - BADRUM Borås Rör & Sanitet Sundhultsv. 2, SANDHULT PIZZERIOR Bollebygds Pizzeria Göteborgsv. 17, BOLLEBYGD POLITISKA ORGANISATIONER Folkpartiet Liberalerna Tfn Miljöpartiet de gröna - Bollebygd Boråsv. 35C, OLSFORS Kontaktperson: Peter Berg Socialdemokraterna Bollebygd Odens v.10, BOLLEBYGD PRESENTER - INREDNINGAR Blomsterhuset Maria AB Göteborgsv. 28, BOLLEBYGD RADIO, TV, ANTENNER Jan Lind Radio & TV Stationsv. 1, BOLLEBYGD REDOVISNING Sandgren Redovisning Åv. 35, RÄVLANDA Mobil REDOVISNINGSKONSULTER - AUKTORISERADE Cirkelns Redovisning Stationsv. 11, BOLLEBYGD Mobil Ekonomiansvarig AB Göteborgsv. 22, BOLLEBYGD RESTAURANGER Georges Restaurang Yxhammarsg. 2, BORÅS Pizzahörnan Gula huset Ballebov. 5B, BOLLEBYGD SAND, GRUS, SINGEL, MAKADAM Härryda Kross AB Fraktv. 2, MÖLNLYCKE eller Se även vår annons LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS SIMHALLAR Sandareds Sim & Idrottshall Alingsåsvägen, SANDARED SKOLOR Gaddenskolan (Föräldrakoop.Gadden EK.Förening) Skräddaregårdsv. 21, BOLLEBYGD Tfn Fritids SLAMSUGNING & HÖGTRYCKSSPOLNING LBC Borås AB Getängsv. 18, BORÅS TANDLÄKARE - PRIVATPRAKTISERANDE Tandhälsocenter i Bollebygd Köpmansg. 2, BOLLEBYGD TAXI Taxi Borås AB Svenljungag. 39, BORÅS TRAFIKSKOLOR Körkortsteamet Trafikskola AB Arlag. 6, BORÅS Även MC, moped och intensivkurs. Riskutbildning och handledarutbildning. Skene Trafikskolan AB Örbyv 18, SKENE Även MC, moped och intensivkurs. Riskutbildning och handledarutbildning. UTBILDNINGAR Fristads Folkhögskola Folkhögskolev. 7, FRISTAD Naturbruksgymnasiet Strömmaskolan Strömma, SÄTILA Inriktning djurvård, hästhållning och jordbruk NTI-gymnasiet Borås Viskastrandsg. 3-5, BORÅS VAPEN Björns Vapenverkstad Råssa Gård 32, BOLLEBYGD Alla slags reparationer av vapen Försäljning av vapen, ammunition och kläder VÅRDCENTRAL Vårdcentralen Bollebygd Gästgivarev. 8, BOLLEBYGD VÄRMEPUMPAR & VÄRMEVÄXLARE L-E Ericssons Rör AB Borås v. 31, SVENLJUNGA ZOOBUTIKER Arken Zoo Göteborgsv. 25, BOLLEBYGD ÅTERVINNING Bollebygds Kommun Tekniska kontoret, BOLLEBYGD Se även vår annons 25

26 Jan-Erik Eskilsby Jan-Erik Eskilsby ases.me Patent pending Patent pending Levererar även energiefektiva värmesystem till villan! AB Svenskt Klimatneutralt Boende Telefon FAMILJEHEM SÖKES Vi behöver fler familjhem för personer från 18 år Har du tid, plats och engagemang? Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Romsås Hökerum Telefon till vårdcentralen för rådgivning och tidsbokning helgfria vardagar Tidsbokning till vårdcentralens laboratorium helgfria vardagar mellan Hemsida Vid kontakt med sjukvården övriga tider ring 1177 LENBERGS Södra Kyrkogatan Borås Jourtelefon Begravningsrådgivare: Lars Böhm Professionell telefonpassning låter Dig göra bra affärer! För mer inf PROGRESSIVA glasögon 2650:- ENKELSLIPADE glasögon 1270:- Kvalitets-glas från Essilor. Reflexfria och hårdbehandlade glas. Synundersökning ingår i priset. 26 LILLA BROGATAN 18 BORÅS

27 Vi hjälper dig att sänka dina värmekostnader! Värmepumpar Ved Pellets Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning! E-post: Häst Skog Jakt Den lilla skolan med de stora resurserna GYMNASIESKOLA Naturbruksgymnasiet Svenljunga Hedareds Sand & Betong AB Hedared Tel , Fax Bollebygd: Tel , Fax

28 ODR Total till hushåll Levererar KROSSPRODUKTER Lokalmäklare för Bollebygd, Hindås, Rävlanda, Marks kommun, samt kringliggande orter. Vid försäljning av hus vänd er med förtroende till oss. Tel: Mob: mail: Lägenheter och lokaler uthyres tel Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen Bollebygd Fax: telefon: Grönkullen, Bollebygd Tel , Fax: A

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Kommunguide 2011 Sälja eller köpa hus? 033-28 55 10 Stefan Waldeholt Mob: 0703-28 55 10 Fax: 033-28 42 02 www.maklarbyranab.se E-mail: info@maklarbyranab.se RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun

KOMMUNGUIDEN 2015. Lilla Edets Kommun KOMMUNGUIDEN 2015 Lilla Edets Kommun Asfalt & Betong Asfaltkontor Grunnebo Skanska Asfalt & Betong AB Grunnebo 245, Vänersborg Utför allt inom asfalt, mindre grävarbeten Tfn Ulrik Michael 010-448 070-66

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Sveriges bästa startsida

Sveriges bästa startsida Håboguiden 2009 Folktandvården ditt bästa val! Välkommen! Folktandvården Bålsta Centrumleden 2 746 32 Bålsta Tfn 0171-553 30 balsta.folktandvarden@lul.se Sveriges bästa startsida www.favoriter.se Professionell

Läs mer

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB. burlöv.kommunguide.se. 205 04 Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2011 Klicka till innehåll Mimmi Tel. 560 240 10 Troxhammar Butiksby, EKERÖ www.byleiad.se butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt

Läs mer

Kommunguide 2014-2015

Kommunguide 2014-2015 Kommunguide 2014-2015 Klicka till innehåll www.tibro.se Design och innovation Hantverk Inredning för offentlig miljö Tibro en innovativ mötesplats för världens inredare NOA:s TIBRO SWEDEN www.offecct.se

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com ö www.burlovguiden.nu Plattform & ställning AB www.begeab.se Tfn 040-631 34 50 Nya och begagnade symaskiner Egen serviceverkstad Allt i sybehör S. Söderg. 8, 222 23 Lund Tel 046-15 20 20 VIKING Vi erbjuder

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Markna n. Valet 2014 närmar sig. Annons- Läs om Nya Bollenkollen Sid 13. Nu åker fler vattenskidor Sid 6-7. annonsmarknan.se.

Markna n. Valet 2014 närmar sig. Annons- Läs om Nya Bollenkollen Sid 13. Nu åker fler vattenskidor Sid 6-7. annonsmarknan.se. Årg. 40 Å Onsdag 6 augusti 2014 Vecka 32 Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna n A Sid 14 VAL 2014 Valet 2014 närmar sig Annonsmarkna n publicerar samtliga partiers namn. Sid 10-11 Läs om Nya Bollenkollen

Läs mer

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com

Nordic Sugar AB 20504Malmö Tel 040-53 70 00 www.nordicsugar.com Burlövs Kommunguide 2 burlöv.kommunguide.se Vänsterpartiet i Burlöv Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i

Läs mer

Annons- DIN LOKALA TIDNING! HD Box 0 kr (värde 495 kr) 13 HD-kanaler 3 månader fritt (värde 864 kr) Fri basinstallation i hela huset

Annons- DIN LOKALA TIDNING! HD Box 0 kr (värde 495 kr) 13 HD-kanaler 3 månader fritt (värde 864 kr) Fri basinstallation i hela huset Markna n Annons- Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken Nummer 11 Årgång 38 DIN LOKALA

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

2013 i Burlöv - ett viktigt år

2013 i Burlöv - ett viktigt år Burlövs Kommunguide 2013 2 www.burlov.se www.burlov.se 3 Utgiven i samarbete med: Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv www.burlov.se Telefon 040-43 90 00 Telefax 040-43 51 12 Växeln är öppen

Läs mer

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014

Nya spännande utmaningar i Burlöv 2014 Burlövs Kommunguide Bilden: Enrico Petralia testar Åkarps nya skatepark. Enrico jobbar för Föreningen Bryggeriet som byggt skateparken tillsammans med KFUM Burlöv och Burlövs kommun 2014 2 www.burlov.se

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide

Partille 2010. Kultur- och fritidsguide Partille 2010 Kultur- och fritidsguide www.partilleguiden.nu För en positiv utveckling av Partille www.moderat.se/partille GÅ NER I VIKT OCH STANNA DÄR! Gå med i viktminskningsprogrammet från 595 kr per

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se Järfällaguiden 2014 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Markna n. Annons- Nummer 1 Årgång 38 Tisdagen den 10 januari 2012 DIN LOKALA TIDNING!

Markna n. Annons- Nummer 1 Årgång 38 Tisdagen den 10 januari 2012 DIN LOKALA TIDNING! Markna n Annons- Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 1 Årgång

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79.

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79. Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 7 Årgång 37 Tisdagen

Läs mer