Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare."

Transkript

1 Kommunguide 2011

2 Sälja eller köpa hus? Stefan Waldeholt Mob: Fax: RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN Nära och enkelt med passion för miljön Välkommen ska du vara till Råssa återvinningscentral! På Råssa tar vi emot hushållens grovavfall samt farligt avfall. Vi tar även emot förpackningar. Råssa hittar du mellan Bollebygd och Olsfors utmed gamla riksväg 40. Råssa är öppen för alla hushåll i kommunen som har sopabonnemang. Hushåll lämnar sorterat avfall gratis. Sortera därför noga innan du åker till Råssa, det tjänar alla på. Är du osäker på hur du ska sortera ring oss så hjälper vi dig. Telefonnumret till Råssa är: Vi hjälper dig också på plats med att få avfallet i rätt container. Öppettider: Mån: stängt, tis: 13-18, ons: 13-18, tors: 13-20, fre: stängt, lör: 10-14, sön: stängt Besök oss gärna på eller kontakta vår Kundservice på telefon så berättar vi mer om våra passioner. Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, skärtorsdag, påskafton, pingstdagen, midsommardagen och allahelgonsdagen. Stängt Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Vill du veta mer om oss, kontakta gärna fabrikschef Mats Persson, tel

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 1 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Kommunalrådet har ordet Bollebygd är kommunen där vi bor bra och lever länge. Det är så vi marknadsför oss och det är också en, i högsta grad, verklig bild av kommunen. Det finns en stor efterfrågan på boende i Bollebygd, ett faktum som gör att det byggs nya lägenheter och villor i en glädjande snabb takt. Detta medför också att kommunen ökar i befolkning. Att våra invånare, såväl män som kvinnor, år efter år ligger högt i statistiken över uppnådd medellivslängd bekräftar väl också kommunens kvaliteter som bostadsort. Vår storslagna natur och vårt rena, friska vatten är tillgångar som bidrar till bilden av Bollebygd som en attraktiv kommun för alla åldrar. Kommunen kan dessutom erbjuda ett mycket rikt och varierat föreningsliv. Möjligheter till en aktiv fritid är naturligtvis också en viktig ingrediens i ett gott boende. Till detta kan läggas vårt geografiska läge. Det som eventuellt inte går att erhålla i Bollebygd finns på bekvämt pendlingsavstånd oavsett färdmedel. Jag hoppas att Du, genom Bollebygdsguiden 2011, ska kunna finna den information Du söker och att Du också tar tillfället att utnyttja alla de möjligheter som erbjuds i Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen Kundtjänst: Annonsförsäljning: Malin Höglund Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande David Brorsson (M) Morjhult Persgården 44, Töllsjö 1:e vice ordförande Paul Orrestrand (S) Hultet Övregården, Hultafors 2:e vice ordförande Keijo Laine (KD) Granvägen 11, Hultafors Kommunstyrelsen Ordförande Christer Johansson (M) , , Box 110, Bollebygd E-post: Vice ordförande Peter Roswholm (S) , Kungsbackav. 58, Bollebygd E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (KF) med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden (budget, bokslut, detalj- och översiktsplaner etc). Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. KS bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Christer Johansson (M) är också kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och av fullmäktige antaget reglemente. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger de tekniska frågorna som t ex kommunens vatten- och avloppsverk, gator, parker, trafik, renhållning och byggnation. 4

5 Barn- och utbildningsnämnd De frågor barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handlar i första hand om förskola, grundskola, gymnasieskola, och särskola. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden ansvarar för frågor kring äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. Byggnads- och miljönämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshygien m.m. Barn- och utbildningsnämnden Ordförande Fredrik Olofsson (C) Gesebol Skogslund, Olsfors Vice ordförande Rolf Söderlund (S) Syllvägen 4, Bollebygd Omsorgsnämnd Ordförande Bente Johansson (M) Hembygdsvägen 6, Bollebygd Vice ordförande Lars-Erik Olsson (S) Eriksdalsvägen 12, Olsfors Byggnads- och miljönämnden Ordförande Bengt Classon (M) Hedegärde Gård, Bollebygd Vice ordförande Otto Andreasson (S) Trumslagargård, Bollebygd Revisorer Ordförande Jan-Åke Andersson (S) Göteborgsv. 42, Bollebygd Vice ordförande Nils-Bertil Andersson (C) Grimsås, Bollebygd 5

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de 700 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger AB, Hultafors AB, Skanska Prefab, Hammar Maskin AB, Fagerhult Retail Lighting AB och Bollebygdshus AB. Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: Ge god service åt befintliga företag Skapa goda förutsättningar för nyetableringar Stödja samverkansformer och projekt som har som mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen Skapa möjligheter till särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med företagen i focus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, tel

7 Bygg och Miljö Byggnadsinspektören lämnar bygglov och hanterar övriga frågor under en byggprocess samt handlägger bostadsanpassningsbidrag. Här får du hjälp både med praktiska frågor och hur man utformar sitt boende på bästa sätt. Byggnads- och miljöförvaltningen svarar också för kommunens arbete med frågor som rör människans hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Miljöinspektören handhar frågor om enskilt avlopp, livsmedelsverksamhet och miljöstörande verksamheter m.m. BYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN E-post: Faxnr: Besöksadress: Gästgivarev. 8, 2 vån. Byggnads- och miljöchef Byggnadsinspektör Förvaltningsassistent Miljöinspektörer

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNING Samhällsbyggnadschef Kommunarkitekt Planarkitekt GIS-ingeniör/kartverksamhet Fastighetsingenjör Fastighetsjour VA-Gata-Parkchef Råssa återvinningscentral Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Stängt Lördag Söndag Stängt Samhällsbyggnadsavdelningen Planering Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bra bostäder på rätt plats. Gator, vatten och avlopp, grönområden m m skall anläggas. Skolor och förskolor måste kanske byggas nya. På planeringsenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor, kartverksamheten m m. Parker Kommunen har tagit särskild hänsyn till människors behov av grönska och naturkontakt. Stora grönområden har därför bevarats i boende-miljön. De fungerar som ett biologiskt filter, vilket vi har stort behov av med dagens miljöpåfrestningar. Områdena fordrar stor arbetsinsats för att skötas och vi är tacksamma om fastighetsägare inte ytterligare belastar områdena med trädgårdsavfall eller nyttjar områdena som upplagsplats för allehanda material. Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Verksamheten omfattar snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter och lagning av skadad beläggning, skyltning m.m. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighetsägare bör du före dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt skall all vegetation (buskar, trädgrenar etc.) som hänger utanför tomtgräns vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering mellan komposterbart, svart påse och övrigt i vit påse. Hushållens grovavfall lämnas på återvinningscentralen, Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Källevägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Hultaforsvägen, Hultafors Sjögaredsvägen, Töllsjö 8 Vatten och avlopp Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö. Det innebär att kommunen producerar dricksvatten i vattenverk, distribuerar vattnet genom ett ledningsnät, avleder det använda vattnet och slutligen renar avloppsvattnet innan det återförs till naturen. I Bollebygd och Töllsjö produceras dricksvattnet i egna vattenverk. Hultafors och Olsfors får sitt vatten från Sjöbo vattenverk i Borås. Vi har mycket bra grundvattentäkter i Bollebygd och Töllsjö, som bara kräver en begränsad rening innan vattnet kan distribueras till användarna. Avloppsvattnet renas i kommunens reningsverk och kretsloppet sluts då det renade vattnet avbördas till Lygnerns vattensystem via Nol- och Sörån.

9 Barnomsorg och skola Barn 1-5 år Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg, i Bollebygd har den pedagogiska omsorgen formen av familjedaghem. Förskolorna finns i centralorten samt i Olsfors och Töllsjö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I den pedagogiska verksamheten är leken, skapandet och barnens eget kunskapssökande viktiga grundstenar. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem finns i Nedflo. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som sammanfaller med barnets egen närmiljö. Förskoleklass och fritidshem Vid sex års ålder övergår förskoleverksamheten till förskoleklass. I förskoleklassen blandas förskolans och grundskolans pedagogik och barnen förbereds för den fortsatta skolgången. Parallellt med förskoleklassen och grundskolan har barn till och med 12 års ålder rätt till plats i fritidshem. Grundskola Inom kommunen finns tre skolor: Bollebygdskolan med verksamhet för barn/ungdomar 6-16 år, Örelundskolan (Olsfors) med verksamhet för barn 6-13 år och Töllsjöskolan med verksamhet för barn 6-13 år. Telefonnummer till de olika skolorna, förskolorna och fritidshemmen hittar du på sidan 17. BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare Nämndsekreterare Barnomsorgsassistent Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Töllsjöskolan Örelundskolan Samordningsrektor Gymnasieskola Särskola Kommunal vuxenutbildning Samordningsrektor Förskolor

10 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: IV-programmet Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper vi i angränsande kommuner, främst Härryda och Borås. I Bollebygd finns dock ett Individuellt Program (IV), där studier och praktik varvas med sikte på att de studerande skall fortsätta sina gymnasiestudier på nationella program. Friskola Gaddenskolan, är en friskola i kommunen och tar emot barn från 6-12 år. OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Omsorgschef Utredare Förvaltningsassistent MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Avdelningschef, IFO/LSS Socialsekreterare Behandlingsassistent Social omsorg Äldre- och handikappomsorg Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Insatserna skall utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser samt vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. I kommunen finns ett nära samarbete med intresseorganisationerna, främst i form av deras representation i pensionärsrådet och i rådet för funktionsnedsatta. I råden finns också representation av politiska företrädare. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar med vårdcentral och sjukhus m fl. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i de särskilda boendeformerna, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till kommunstyrelsen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektören, tfn

11 Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete och ska underlätta för dig som bor i eget boende och utföra korta insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Fixartjänster kan t ex vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fixartjänst. Vill du veta mer? Kontakta Arne Nordberg Omsorg om funktionsnedsatta Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, t ex vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syftet att förhindra uppkomsten av sociala problem. COPE - verktyg för föräldrar Trehundra års värdefull erfarenhet av föräldraskap. Det är vad deltagarna i en COPE-kurs har tillsammans och det tänker vi ta vara på. Under 2011 planeras i Bollebygds kommun föräldrautbildning COPE. Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta: Camilla Falk Telefon: E-post: 11

12 Ekokommun och folkhälsa Ekokommun Vårt sätt att leva påverkar morgondagen. Vi behöver därför medvetet arbeta för en ren miljö, för mångfalden av arter i naturen. För människans hälsa och för att vi ska kunna känna en delaktighet i utvecklingen. Bollebygds kommun är med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, vilket innebär ett samarbete och att miljöfrågor drivs gemensamt på nationell nivå. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är ett gäng ungdomar mellan år som planerar och driver ungdomsrådet. De är idag ca 6 st som sitter i styrelsen och kommer från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär 1 gång/månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Ungdomsrådet har det senaste året rest till Skottland, haft möten med politiker och fått tycka till om olika saker i kommunen! 12 Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter Ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiken och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa under fliken Hälsa och Miljö på kommunens hemsida.

13 Kultur och bibliotek Inom kulturavdelningens verksamhetsområde finns både bibliotek och annan kulturverksamhet. Förutom biblioteket i Bollebygd finns det ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med Internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund, är belägen i Bollebygds Bibliotek. Den sköts av Bollebygds Kulturförening. Biblioteket arrangerar barnteater, med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik (sång med rörelse) och sagoklubb. För de lite äldre finns Läsgänget (år 4-6). Någon lovaktivitet brukar erbjudas. På finns information under Kultur om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och Föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Töllsjö kommun ( ), Bollebygds kommun ( ), Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan hörde Bollebygd till Borås kommun. Handlingar från perioden finns i Borås Stadsarkiv tfn: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller söker efter en särskild handling tfn: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg, på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Föreningsarkiv Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att, på ett betryggande sätt, förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Tisdagar Olsfors bibliotek Onsdagar FÖRENINGSARKIV För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjell Richardsson, Ingvar Andersson, Rolf Rosholm,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Camping, stuguthyrning Bollekollens camping har öppet hela året , Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring (kommunens växel) Fiske V. och Ö. Nedsjön, Oxalasjön, Ballasjön, Buasjön, , Morjhult, Töllsjön, Sevärdheter Hultafors stationshus, kommunens enda byggnadsminne Vanna kvarn, Fältspatsgruva Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Mårtensbacka, Vattenhjuldrivet sågverk & fornminnesstugor i Töllsjö. Lilian Lindgren, Hembygdsgården i Bollebygd Fritid & Turism Kommunens varierade storslagna natur inbjuder till avkoppling, rekreation och ett aktivt friluftsliv. Här kan du uppleva naturens skiftningar såsom storskog, det öppna landskapet, de vackra och bördiga dalgångarna längs Nolån och Sörån samt de många sjöarna. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet och exporteras världen över. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och små fina bybildningar. Bad Här finns ett stort antal sjöar med barnvänliga sandstränder och härligt badvatten Västra Nedsjön: Nedflo Viaredssjön: Vikhult Östra Nedsjön: Tubbared Töllsjön Ballasjön Stockasjön I ovannämnda sjöar tar kommunen regelbundet provtagning av badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för badvatten-provtagningen i kommunen kan du ringa kommunens miljöinspektör på tfn Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd. Du är hjärtligt välkommen till Bollebygds många fiskevatten! Vandringsleder Knalleleden, som är en del av Europaled 1, tfn (Information och karta finns på kommunens hemsida Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet Kommunens fritid stöds ekonomiskt av kommunstyrelsen. Funktionsnedsatta/pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsnormer med aktuella bidrags-summor finns hos Ann-Marie Nilsson, tfn

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen, Bollebygd Tfn Omegastugan IK Omega Lövaslätt, Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Bollebygdskolan Bräckevägen Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Tennis Hestrafors Tennisklubb Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn Lokalbokning Bollebygdsskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn Skolorna Kommunens vx Krafthuset Tfn

16 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Kanslichef Planeringssekreterare Civil beredskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare Tfn , Lönekamrer Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Tfn , Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Hedängsgården Odensgården Vitsippan Violen Smörblomman Blåsippan Frejagården , Skattegården Solen Grön Solen Gul Regnbågen Blå Regnbågen Röd Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten Kråketorps förskola Måsen Kråkan Töllsjö Tigern Ekorren Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem

17 Olsfors, Sörån Grodan Snäckan Myggan Sländan, fritidshem Snoken, fritidshem Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken Boken Tallen Ekens Montessori Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef , Biståndshandläggare , LSS-handläggare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet Restaurang Bollegården Fotvård Ballebo Gruppboende Enhetschef Gläntan Lyckan Ängen Hagen Hemtjänst Enhetschef Grupplokal Bollebygd Töllsjö

18 Telefonnummer ALKOHOLRÅDGIVNING Borås kommun APOTEK Tfn ARBETSFÖRMEDLING Tfn BARNAVÅRDSCENTRAL Tfn ,30,35 BEGRAVNINGSOMBUD Jan-Åke Andersson BORGERLIG VIGSEL Gun-Britt Ottosson Tfn Gunnel Brandt Kontaktperson på Bollebygds kommun BOSTÄDER Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ulla Jonasson Camilla Hermansson Ingela Sandqvist FAMILJERÅDGIVNING Tfn Äktenskapsskolan FELANMÄLAN Härryda Energi AB Under kontorstid Tfn Under icke kontorstid Tfn Vattenfall Tfn Elstörning, felanmälan hela dygnet Teknisk verksamhet: gator, vägar, vatten, avlopp, slamsugning och parker Kommunens växel FOLKTANDVÅRD Tfn FRISKOLA Gadden KONSUMENTVÄGLEDNING Tfn Fax E-post: Alla invånare i Bollebygds kommun kan ringa Härryda kommuns konsumentvägledning. LARM Ambulans (Även flygambulans och helikopter) I icke brådskande fall Tfn Räddningstjänst Upplysning om brandrisk/eldningsförbud I nödsituation Växel reception Jourhavande brandmästare Telefax Polis I icke brådskande fall Tfn Läkare I icke brådskande fall Tfn SOCIALJOUR Icke kontorstid MÖDRAVÅRDSCENTRAL Tfn PASTORSEXPEDITION Bollebygd och Töllsjö Måndag-fredag 8-12 Tfn SOTNING Douglas Jansson Telefontid, vardagar UTSKÄNKNINGSTILLSTÅND Borås kommun VÅRDCENTRALEN Tfn

19 19

20 Föreningsregister Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kp: Anita Andersson Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Hemvärnsförening Kp: Eskil Johansson Villavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds IF Kp: Ann-Louise Alfredsson Björnskogsvallen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Kulturförening Kp: Gunnel Brandt Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds Lottakår Kp: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds MHF Kp: Ingvar Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Adventskyrkan Hultafors Kp: Lars-Gustaf Larsson Fjällavägen HULTAFORS Tel BAFF Handboll Kp: Lena Märs Box BOLLEBYGD Tel Bohults IK Kp: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården TÖLLSJÖ Tel Bolleboule Bollebygd Kp: Ewa Nielsen Odens väg 38 h BOLLEBYGD Tel Bollebygds Arbetarkommun Kp: Kjell Richardsson Odens väg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Brukshundsklubb Kp: Bengt Fröjd Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Budo-kai Kp: Bo Söderpalm Forssa Företagscenter BOLLEBYGD Tel Bollebygds Civilförsvarsförening Kp: Anders Bäck Odensväg 18B BOLLEBYGD Tel Bollebygds Församling Kp: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Bollebygd/ Töllsjö Moderata Partiförening Kp: Hanna Malmsjö Gesebolsvägen OLSFORS Tfn Bollebygds Ridklubb Kp: Göran Nord Holmens Gård BOLLEBYGD Tel Bollebygds Schackklubb Kp: Ingvar Andersson Kungsbackav BOLLEBYGD Tel Bollebygds Scoutkår Kp: Marita Elg Krokdalsvägen BOLLEBYGD Tel

Borås ENDA brasvärmebutik!

Borås ENDA brasvärmebutik! Kommunguide 2012 Vi vet att olika ljussättningar skapar olika upplevelser. Borås ENDA brasvärmebutik! www.fagerhultretail.se Skaraborgsv.80 - www.brasvarme.se Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade

Läs mer

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50. Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Kommunguide 2015 www.strandab.se info@strandab.se Lägenheter och lokaler uthyres tel 0301-462 50 Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat Ballebovägen 4 517 83 Bollebygd e-mail: info@bollebo.se

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti

Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel. Augusti Delas ut till hushållen i Sävar Kommundel Augusti Läs SävarNytt på www.savarik.se SÄVAR IK informerar. Tråkiga nyheter Någon har varit inne och kört med bil och sladdat. Händelsen är mycket tråkig då Sävar

Läs mer

Hitta bostad i Borås

Hitta bostad i Borås Hitta bostad i Borås Bostad Borås POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsgatan 55 WEBBPLATSPLATS boras.se/bostadboras E-POST bostadboras@boras.se TELEFON 033-35 73 17 Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26)

Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Kommunfullmäktige 2008-09-18 1 (26) Plats och tid Gesebols Bygdegård, torsdagen den 18 september 2008, kl. 17.20-21.15 (ajournering 18.45-18.50 och 18.53-19.15) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Företagslotsen en väg in

Företagslotsen en väg in Företagslotsen en väg in Företagarnas guide till den kommunala verksamheten Vad gör vi? Det lokala näringslivet är en förutsättning för att Eda ska bli en levande kommun. Vår ambition är att skapa förutsättningar

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer