Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare."

Transkript

1 Kommunguide 2011

2 Sälja eller köpa hus? Stefan Waldeholt Mob: Fax: RÅSSA ÅTERVINNINGSCENTRAL I BOLLEBYGDS KOMMUN Nära och enkelt med passion för miljön Välkommen ska du vara till Råssa återvinningscentral! På Råssa tar vi emot hushållens grovavfall samt farligt avfall. Vi tar även emot förpackningar. Råssa hittar du mellan Bollebygd och Olsfors utmed gamla riksväg 40. Råssa är öppen för alla hushåll i kommunen som har sopabonnemang. Hushåll lämnar sorterat avfall gratis. Sortera därför noga innan du åker till Råssa, det tjänar alla på. Är du osäker på hur du ska sortera ring oss så hjälper vi dig. Telefonnumret till Råssa är: Vi hjälper dig också på plats med att få avfallet i rätt container. Öppettider: Mån: stängt, tis: 13-18, ons: 13-18, tors: 13-20, fre: stängt, lör: 10-14, sön: stängt Besök oss gärna på eller kontakta vår Kundservice på telefon så berättar vi mer om våra passioner. Julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, skärtorsdag, påskafton, pingstdagen, midsommardagen och allahelgonsdagen. Stängt Vi finns i Bollebygd och tillverkar prefabricerade betongelement. Vi sysselsätter bland annat gjutare, snickare och målare. Vill du veta mer om oss, kontakta gärna fabrikschef Mats Persson, tel

3 Utgiven i samarbete med: Bollebygds Kommun Besöksadress: Ballebovägen 1 Tel: Fax: E-post: Hemsida: Org.nr: Bollebygds kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Kommunalrådet har ordet Bollebygd är kommunen där vi bor bra och lever länge. Det är så vi marknadsför oss och det är också en, i högsta grad, verklig bild av kommunen. Det finns en stor efterfrågan på boende i Bollebygd, ett faktum som gör att det byggs nya lägenheter och villor i en glädjande snabb takt. Detta medför också att kommunen ökar i befolkning. Att våra invånare, såväl män som kvinnor, år efter år ligger högt i statistiken över uppnådd medellivslängd bekräftar väl också kommunens kvaliteter som bostadsort. Vår storslagna natur och vårt rena, friska vatten är tillgångar som bidrar till bilden av Bollebygd som en attraktiv kommun för alla åldrar. Kommunen kan dessutom erbjuda ett mycket rikt och varierat föreningsliv. Möjligheter till en aktiv fritid är naturligtvis också en viktig ingrediens i ett gott boende. Till detta kan läggas vårt geografiska läge. Det som eventuellt inte går att erhålla i Bollebygd finns på bekvämt pendlingsavstånd oavsett färdmedel. Jag hoppas att Du, genom Bollebygdsguiden 2011, ska kunna finna den information Du söker och att Du också tar tillfället att utnyttja alla de möjligheter som erbjuds i Bollebygds kommun. Christer Johansson Ordförande i kommunstyrelsen Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen Kundtjänst: Annonsförsäljning: Malin Höglund Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: Posten Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. 3

4 VÅRA POLITIKER Kommunfullmäktige Ordförande David Brorsson (M) Morjhult Persgården 44, Töllsjö 1:e vice ordförande Paul Orrestrand (S) Hultet Övregården, Hultafors 2:e vice ordförande Keijo Laine (KD) Granvägen 11, Hultafors Kommunstyrelsen Ordförande Christer Johansson (M) , , Box 110, Bollebygd E-post: Vice ordförande Peter Roswholm (S) , Kungsbackav. 58, Bollebygd E-post: Så styrs kommunen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (KF) med 31 ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunens riksdag. Fullmäktige väljer ledamöter till nämnder och styrelser och fattar beslut i principiellt viktiga ärenden (budget, bokslut, detalj- och översiktsplaner etc). Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska organ och kan liknas vid kommunens regering. KS bereder ärenden till kommunfullmäktige och har ansvar för utveckling och ekonomi inom kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens ordförande, Christer Johansson (M) är också kommunalråd på heltid. Kommunstyrelsens verksamhet regleras i kommunallagen och av fullmäktige antaget reglemente. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger de tekniska frågorna som t ex kommunens vatten- och avloppsverk, gator, parker, trafik, renhållning och byggnation. 4

5 Barn- och utbildningsnämnd De frågor barn- och utbildningsnämnden ansvarar för handlar i första hand om förskola, grundskola, gymnasieskola, och särskola. Omsorgsnämnd Omsorgsnämnden ansvarar för frågor kring äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård och individ- och familjeomsorg. Byggnads- och miljönämnd I nämndens ansvarsområde ingår miljö- och hälsoskydd, miljöskydd, livsmedelshygien m.m. Barn- och utbildningsnämnden Ordförande Fredrik Olofsson (C) Gesebol Skogslund, Olsfors Vice ordförande Rolf Söderlund (S) Syllvägen 4, Bollebygd Omsorgsnämnd Ordförande Bente Johansson (M) Hembygdsvägen 6, Bollebygd Vice ordförande Lars-Erik Olsson (S) Eriksdalsvägen 12, Olsfors Byggnads- och miljönämnden Ordförande Bengt Classon (M) Hedegärde Gård, Bollebygd Vice ordförande Otto Andreasson (S) Trumslagargård, Bollebygd Revisorer Ordförande Jan-Åke Andersson (S) Göteborgsv. 42, Bollebygd Vice ordförande Nils-Bertil Andersson (C) Grimsås, Bollebygd 5

6 Näringsliv Nära till allt Näringslivet i kommunen präglas av genuina småföretagartraditioner. Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att utvecklas positivt. Ett fåtal större företag finns, men de flesta av de 700 registrerade företagen har en till fem anställda. Kommunens största företag är Flügger AB, Hultafors AB, Skanska Prefab, Hammar Maskin AB, Fagerhult Retail Lighting AB och Bollebygdshus AB. Syftet med kommunens näringslivsarbete är att: Ge god service åt befintliga företag Skapa goda förutsättningar för nyetableringar Stödja samverkansformer och projekt som har som mål att utveckla företag och i sin förlängning öka antalet arbetstillfällen Skapa möjligheter till särskilda satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Vi arbetar aktivt med företagen i focus så att vårt arbete kan bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. En god kännedom om företagen är vår största och viktigaste tillgång. På så sätt kan vi arbeta målinriktat med speciella projekt som ger mervärde åt företagen. På regional nivå finns en mängd aktörer som arbetar för utveckling av näringslivet. Nyttja vår kunskap om dessa för en smidigare och snabbare kontakt. För ytterligare information kontakta planeringssekreterare Ann-Marie Nilsson, tel

7 Bygg och Miljö Byggnadsinspektören lämnar bygglov och hanterar övriga frågor under en byggprocess samt handlägger bostadsanpassningsbidrag. Här får du hjälp både med praktiska frågor och hur man utformar sitt boende på bästa sätt. Byggnads- och miljöförvaltningen svarar också för kommunens arbete med frågor som rör människans hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Miljöinspektören handhar frågor om enskilt avlopp, livsmedelsverksamhet och miljöstörande verksamheter m.m. BYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN E-post: Faxnr: Besöksadress: Gästgivarev. 8, 2 vån. Byggnads- och miljöchef Byggnadsinspektör Förvaltningsassistent Miljöinspektörer

8 SAMHÄLLSBYGGNADS- AVDELNING Samhällsbyggnadschef Kommunarkitekt Planarkitekt GIS-ingeniör/kartverksamhet Fastighetsingenjör Fastighetsjour VA-Gata-Parkchef Råssa återvinningscentral Öppettider: Måndag Stängt Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Stängt Lördag Söndag Stängt Samhällsbyggnadsavdelningen Planering Bollebygds kommun utvecklas och växer. Det måste ske på ett bra sätt med bra bostäder på rätt plats. Gator, vatten och avlopp, grönområden m m skall anläggas. Skolor och förskolor måste kanske byggas nya. På planeringsenheten arbetar man med kommunens framtida utveckling. Här sköts även mark- och exploateringsfrågor, kartverksamheten m m. Parker Kommunen har tagit särskild hänsyn till människors behov av grönska och naturkontakt. Stora grönområden har därför bevarats i boende-miljön. De fungerar som ett biologiskt filter, vilket vi har stort behov av med dagens miljöpåfrestningar. Områdena fordrar stor arbetsinsats för att skötas och vi är tacksamma om fastighetsägare inte ytterligare belastar områdena med trädgårdsavfall eller nyttjar områdena som upplagsplats för allehanda material. Gator Kommunen är väghållare inom tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö. Verksamheten omfattar snöröjning, sandning, sandupptagning, dikesslåtter och lagning av skadad beläggning, skyltning m.m. Sandupptagning sker normalt under april månad och som fastighetsägare bör du före dess sopa ut eventuell sand från tomtgränsen någon meter ut i gatan. Samtidigt skall all vegetation (buskar, trädgrenar etc.) som hänger utanför tomtgräns vara beskuren och bortforslad. Riset lämnas lämpligen på kommunens återvinningscentral vid Råssa. Renhållning Hushållens avfall hämtas vid fastigheten efter sortering mellan komposterbart, svart påse och övrigt i vit påse. Hushållens grovavfall lämnas på återvinningscentralen, Råssa. Förpackningar sorteras och lämnas till återvinningsstationerna på: Skräddargårdsvägen, Bollebygd Källevägen, Bollebygd Ekedalsvägen, Bollebygd Boråsvägen, Olsfors Hultaforsvägen, Hultafors Sjögaredsvägen, Töllsjö 8 Vatten och avlopp Kommunen ansvarar för vatten och avlopp i Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö. Det innebär att kommunen producerar dricksvatten i vattenverk, distribuerar vattnet genom ett ledningsnät, avleder det använda vattnet och slutligen renar avloppsvattnet innan det återförs till naturen. I Bollebygd och Töllsjö produceras dricksvattnet i egna vattenverk. Hultafors och Olsfors får sitt vatten från Sjöbo vattenverk i Borås. Vi har mycket bra grundvattentäkter i Bollebygd och Töllsjö, som bara kräver en begränsad rening innan vattnet kan distribueras till användarna. Avloppsvattnet renas i kommunens reningsverk och kretsloppet sluts då det renade vattnet avbördas till Lygnerns vattensystem via Nol- och Sörån.

9 Barnomsorg och skola Barn 1-5 år Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan 1-5 år. Den bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg, i Bollebygd har den pedagogiska omsorgen formen av familjedaghem. Förskolorna finns i centralorten samt i Olsfors och Töllsjö. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I den pedagogiska verksamheten är leken, skapandet och barnens eget kunskapssökande viktiga grundstenar. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem finns i Nedflo. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället som sammanfaller med barnets egen närmiljö. Förskoleklass och fritidshem Vid sex års ålder övergår förskoleverksamheten till förskoleklass. I förskoleklassen blandas förskolans och grundskolans pedagogik och barnen förbereds för den fortsatta skolgången. Parallellt med förskoleklassen och grundskolan har barn till och med 12 års ålder rätt till plats i fritidshem. Grundskola Inom kommunen finns tre skolor: Bollebygdskolan med verksamhet för barn/ungdomar 6-16 år, Örelundskolan (Olsfors) med verksamhet för barn 6-13 år och Töllsjöskolan med verksamhet för barn 6-13 år. Telefonnummer till de olika skolorna, förskolorna och fritidshemmen hittar du på sidan 17. BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare Nämndsekreterare Barnomsorgsassistent Expedition F Expedition Rektorer Bollebygdsskolan, år F Bollebygdsskolan, år Töllsjöskolan Örelundskolan Samordningsrektor Gymnasieskola Särskola Kommunal vuxenutbildning Samordningsrektor Förskolor

10 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN E-post: IV-programmet Gymnasium Största delen av gymnasieutbildningen köper vi i angränsande kommuner, främst Härryda och Borås. I Bollebygd finns dock ett Individuellt Program (IV), där studier och praktik varvas med sikte på att de studerande skall fortsätta sina gymnasiestudier på nationella program. Friskola Gaddenskolan, är en friskola i kommunen och tar emot barn från 6-12 år. OMSORGSFÖRVALTNINGEN E-post: Omsorgschef Utredare Förvaltningsassistent MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Avdelningschef, IFO/LSS Socialsekreterare Behandlingsassistent Social omsorg Äldre- och handikappomsorg Hemtjänsten utför insatser i det egna boendet för personer med olika funktionshinder. Insatserna skall utformas så att de tillvaratar den enskildes resurser samt vara ett komplement till den enskildes egna funktioner. Biståndshandläggaren i kommunen bedömer behovet av insatser och beviljar bistånd i form av hemtjänst i det egna hemmet. Biståndshandläggaren informerar gärna om vilka insatser som hemtjänsten kan erbjuda. I Bollebygd finns äldreboendet Bollegården som är ett boende för människor med omfattande funktionshinder. Den hjälp och det stöd som den enskilde får lämnas av omvårdnadspersonal. I kommunen finns ett nära samarbete med intresseorganisationerna, främst i form av deras representation i pensionärsrådet och i rådet för funktionsnedsatta. I råden finns också representation av politiska företrädare. Hemsjukvård Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare som har behov av sjukvård i hemmet. Kommunen har sjuksköterskor och distriktssköterskor i tjänst dygnet runt som vid behov gör hembesök. Genom att kontakta behandlande läkare eller kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor kan den som inte vårdas på sjukhus i stället få hemsjukvård. Vården planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Hemsjukvården samarbetar med vårdcentral och sjukhus m fl. Rehabilitering Kommunens rehabilitering vänder sig till de kommuninvånare som bor i de särskilda boendeformerna, deltar i kommunens dagverksamhet samt till dem som har hemsjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast planerar och utvärderar behandlingen i samarbete med läkare, sjuksköterska och hemtjänsten. De ansvarar också för ordination och förskrivning av hjälpmedel samt bostadsanpassning. Bostadsanpassning Det är samhällets målsättning att personer med funktionshinder i möjligaste mån ska ges möjligheter att kunna leva ett normalt liv. Ett led i detta är att bostaden anpassas så att man kan bo kvar hemma. Ansökan om bidrag lämnas till kommunstyrelsen på särskild blankett. För ytterligare information kontakta byggnadsinspektören, tfn

11 Fixarservice Fixartjänsten är ett led i kommunens förebyggande arbete och ska underlätta för dig som bor i eget boende och utföra korta insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Fixartjänster kan t ex vara byte av glödlampor, flytt av mindre möbler samt upphängning av tavlor och gardiner. Fixartjänsten är avgiftsfri, men det material som behövs får du betala själv. Du ska ha fyllt 70 år men du behöver inte ha hemtjänst för att få hjälp av kommunens fixartjänst. Vill du veta mer? Kontakta Arne Nordberg Omsorg om funktionsnedsatta Kommunen arbetar för att människor med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Verksamheten regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen, IFO, har ett ansvar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå. Det innebär att man kan erhålla ekonomisk rådgivning och vid behov ekonomiskt bistånd. Olika former av stödinsatser utarbetas efter individens eller familjens behov, t ex vid relationsproblem eller problem med alkohol eller narkotika. Man kan vända sig till IFO för att få råd när man upplever att man behöver stöd i den egna livssituationen. IFO ansvarar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden och arbetar därför förebyggande med syftet att förhindra uppkomsten av sociala problem. COPE - verktyg för föräldrar Trehundra års värdefull erfarenhet av föräldraskap. Det är vad deltagarna i en COPE-kurs har tillsammans och det tänker vi ta vara på. Under 2011 planeras i Bollebygds kommun föräldrautbildning COPE. Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta: Camilla Falk Telefon: E-post: 11

12 Ekokommun och folkhälsa Ekokommun Vårt sätt att leva påverkar morgondagen. Vi behöver därför medvetet arbeta för en ren miljö, för mångfalden av arter i naturen. För människans hälsa och för att vi ska kunna känna en delaktighet i utvecklingen. Bollebygds kommun är med i Föreningen Sveriges Ekokommuner, vilket innebär ett samarbete och att miljöfrågor drivs gemensamt på nationell nivå. Ungdomsrådet i Bollebygd Ungdomsrådet är ett gäng ungdomar mellan år som planerar och driver ungdomsrådet. De är idag ca 6 st som sitter i styrelsen och kommer från olika delar av kommunen och går på olika skolor. Ungefär 1 gång/månaden träffas rådet och diskuterar frågor som berör Bollebygd och sådana frågor som de själva tycker är intressanta. Ungdomsrådet har det senaste året rest till Skottland, haft möten med politiker och fått tycka till om olika saker i kommunen! 12 Vill du komma med eller veta mer? Kontakta eller sök efter Ungdomsrådet Bollebygd på Facebook. Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa. Ansvaret för folkhälsan vilar på samhället, politiken och myndigheter, medan ansvaret för individens hälsa är ett samspel mellan den enskilda och samhället. En god folkhälsa är inte bara en hälsa som ligger på en så bra nivå som möjligt. För en god folkhälsa är det också viktigt hur hälsan är fördelad mellan olika grupper och att den är så jämlikt fördelad som möjligt. Bollebygds kommun driver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad. Mer om arbetet som bedrivs finns att läsa under fliken Hälsa och Miljö på kommunens hemsida.

13 Kultur och bibliotek Inom kulturavdelningens verksamhetsområde finns både bibliotek och annan kulturverksamhet. Förutom biblioteket i Bollebygd finns det ett väl utbyggt skolbibliotek på Bollebygdskolan samt kombinerade skol- och folkbibliotek i Olsfors och Töllsjö. På biblioteken finns förutom böcker inom olika områden även tidskrifter, ljudböcker, musik, film och cd-rom. På huvudbiblioteket i Bollebygd finns ett antal publika datorer, med Internet, ordbehandling och databaser för släktforskning. Kommunens konsthall, Galleri Odinslund, är belägen i Bollebygds Bibliotek. Den sköts av Bollebygds Kulturförening. Biblioteket arrangerar barnteater, med föreställningar för olika åldersgrupper. För de yngsta finns rytmik (sång med rörelse) och sagoklubb. För de lite äldre finns Läsgänget (år 4-6). Någon lovaktivitet brukar erbjudas. På finns information under Kultur om aktuella evenemang samt bibliotekets katalog. Kommunarkiv Bollebygds kommunarkiv och Föreningsarkiv finns i Bollebygds bibliotek. I kommunarkivet förvaras kommunens handlingar från Övriga kommunbildningar som finns bevarade i arkivet är Töllsjö kommun ( ), Bollebygds kommun ( ), Bollebygds kommun inklusive Töllsjö ( ). Mellan hörde Bollebygd till Borås kommun. Handlingar från perioden finns i Borås Stadsarkiv tfn: Kommunarkivet är inte bemannat. Kontakta kommunarkivarien om du har frågor eller söker efter en särskild handling tfn: För dig som söker efter äldre handlingar finns sådana att söka på Landsarkivet i Göteborg, på Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se). Kartor bevaras hos Lantmäteriet i Vänersborg och i Gävle (www.lantmateriet.se). Föreningsarkiv Föreningsarkivet i Bollebygds kommun är en idéell arkivverksamhet med stöd av Bollebygds kommun. Syftet är att, på ett betryggande sätt, förvara handlingar för bevarandet av föreningarnas egen historia som ju också är en del av kommunens och bygdens historia. Förvaringen är kostnadsfri. BIBLIOTEK E-post: Huvudbibliotek, Bollebygd Expedition/utlåning Bibliotekarier Öppettider Bollebygds Huvudbibliotek Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Töllsjö bibliotek Tisdagar Olsfors bibliotek Onsdagar FÖRENINGSARKIV För medlemskap, för inlämnande av handlingar eller för att ta del av i arkivet förvarade handlingar så kan kontakt tas med någon av nedanstående funktionärer. Kjell Richardsson, Ingvar Andersson, Rolf Rosholm,

14 TURISTINFORMATION Bollebygds turistinformation Kommunhuset Hemsida: Camping, stuguthyrning Bollekollens camping har öppet hela året , Bollebygds Fritidsområde i Åsa För information ring (kommunens växel) Fiske V. och Ö. Nedsjön, Oxalasjön, Ballasjön, Buasjön, , Morjhult, Töllsjön, Sevärdheter Hultafors stationshus, kommunens enda byggnadsminne Vanna kvarn, Fältspatsgruva Hultafors Intresse & Bygdegårdsförening, Mårtensbacka, Vattenhjuldrivet sågverk & fornminnesstugor i Töllsjö. Lilian Lindgren, Hembygdsgården i Bollebygd Fritid & Turism Kommunens varierade storslagna natur inbjuder till avkoppling, rekreation och ett aktivt friluftsliv. Här kan du uppleva naturens skiftningar såsom storskog, det öppna landskapet, de vackra och bördiga dalgångarna längs Nolån och Sörån samt de många sjöarna. Dricksvattnet i Bollebygd är dokumenterat av mycket hög kvalitet och exporteras världen över. Vildmarksnatur kan du uppleva i Gesebolsområdet med dess rika sjösystem och fågelliv. På höjderna runt Morjhult finns gammal kulturbygd med ett öppet odlingslandskap och små fina bybildningar. Bad Här finns ett stort antal sjöar med barnvänliga sandstränder och härligt badvatten Västra Nedsjön: Nedflo Viaredssjön: Vikhult Östra Nedsjön: Tubbared Töllsjön Ballasjön Stockasjön I ovannämnda sjöar tar kommunen regelbundet provtagning av badvattnet under sommarhalvåret. Vill du nå ansvariga för badvatten-provtagningen i kommunen kan du ringa kommunens miljöinspektör på tfn Fiske Här finns det mesta en fritidsfiskare kan önska sig. Du kan välja bland många olika sjöar i en naturskön bygd. Du är hjärtligt välkommen till Bollebygds många fiskevatten! Vandringsleder Knalleleden, som är en del av Europaled 1, tfn (Information och karta finns på kommunens hemsida Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet Kommunens fritid stöds ekonomiskt av kommunstyrelsen. Funktionsnedsatta/pensionärsverksamhet samt barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade. Fullständiga bidragsnormer med aktuella bidrags-summor finns hos Ann-Marie Nilsson, tfn

15 Fritidsanläggningar Boule Bollebygdskolan Bräckevägen, Bollebygd Tfn Omegastugan IK Omega Lövaslätt, Olsfors Tfn Elljusspår Hestrafors Hestrafors IF Elljusspår 3 km Utan elljus 5 km Tfn Olsfors IK Omega Elljusspår 2,5 km Utan elljus 5 km Tfn Fotbollsplaner Bollebygd Björnskogsvallen Hägnen (träningsplan) Bollebygds IF Tfn Bollebygdskolan Bräckevägen Tfn Hestrafors Bollevi Hestrafors IF Tfn Olsfors Eriksdalsparken IF Olsfors Tfn Töllsjö Holmängen Töllsjö IF Tfn Friidrott Björnskogsvallen Bollebygds IF Tfn Golf Hulta Golfklubb Hulta Herrgård Tfn Hundsport Bollebygds Brukshundsklubb Tfn Idrottshallar Bollebygdskolan Töllsjöskolan Örelundskolan (gymnastikhall) Ridning Bollebygds Ridklubb Holmens Gård Tfn Tennis Hestrafors Tennisklubb Tfn Vattenskidåkning Bollebygds Vattenskidklubb Tfn Lokalbokning Bollebygdsskolans idrottshall Tfn Bollegårdens dagcentral Bollegården Tfn Skolorna Kommunens vx Krafthuset Tfn

16 Kommunen till din tjänst Kommunhuset Postadress: Bollebygd Besöksadress: Ballebovägen 2 Tfn växel Fax E-post: Hemsida: Riktnummer 033 om inget annat anges Kansliavdelningen Kommunchef Kanslichef Planeringssekreterare Civil beredskap Folkhälsosamordnare IT-samordnare Överförmyndare Personalavdelningen Personalchef Personalsekreterare Tfn , Lönekamrer Löneassistenter Ekonomiavdelningen Ekonomichef Ekonom/inköp Ekonomer Tfn , Ekonomiassistenter Förskolor/fritidshem Hedängsgården Odensgården Vitsippan Violen Smörblomman Blåsippan Frejagården , Skattegården Solen Grön Solen Gul Regnbågen Blå Regnbågen Röd Ekdalens förskola Mullvaden Igelkotten Kråketorps förskola Måsen Kråkan Töllsjö Tigern Ekorren Lejonet Granen, fritidshem Rönnen, fritidshem

17 Olsfors, Sörån Grodan Snäckan Myggan Sländan, fritidshem Snoken, fritidshem Skolor Bollebygdsskolan Expedition Skolpsykolog Skolsköterska Skolbibliotek Asken Boken Tallen Ekens Montessori Töllsjöskolan Skolsköterska Skolbibliotek Örelundsskolan Skolsköterska Skolbibliotek Äldreomsorg Bollegården, servicehus Enhetschef , Biståndshandläggare , LSS-handläggare Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Dagverksamhet Restaurang Bollegården Fotvård Ballebo Gruppboende Enhetschef Gläntan Lyckan Ängen Hagen Hemtjänst Enhetschef Grupplokal Bollebygd Töllsjö

18 Telefonnummer ALKOHOLRÅDGIVNING Borås kommun APOTEK Tfn ARBETSFÖRMEDLING Tfn BARNAVÅRDSCENTRAL Tfn ,30,35 BEGRAVNINGSOMBUD Jan-Åke Andersson BORGERLIG VIGSEL Gun-Britt Ottosson Tfn Gunnel Brandt Kontaktperson på Bollebygds kommun BOSTÄDER Bollebo Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Ulla Jonasson Camilla Hermansson Ingela Sandqvist FAMILJERÅDGIVNING Tfn Äktenskapsskolan FELANMÄLAN Härryda Energi AB Under kontorstid Tfn Under icke kontorstid Tfn Vattenfall Tfn Elstörning, felanmälan hela dygnet Teknisk verksamhet: gator, vägar, vatten, avlopp, slamsugning och parker Kommunens växel FOLKTANDVÅRD Tfn FRISKOLA Gadden KONSUMENTVÄGLEDNING Tfn Fax E-post: Alla invånare i Bollebygds kommun kan ringa Härryda kommuns konsumentvägledning. LARM Ambulans (Även flygambulans och helikopter) I icke brådskande fall Tfn Räddningstjänst Upplysning om brandrisk/eldningsförbud I nödsituation Växel reception Jourhavande brandmästare Telefax Polis I icke brådskande fall Tfn Läkare I icke brådskande fall Tfn SOCIALJOUR Icke kontorstid MÖDRAVÅRDSCENTRAL Tfn PASTORSEXPEDITION Bollebygd och Töllsjö Måndag-fredag 8-12 Tfn SOTNING Douglas Jansson Telefontid, vardagar UTSKÄNKNINGSTILLSTÅND Borås kommun VÅRDCENTRALEN Tfn

19 19

20 Föreningsregister Bollebygds Hembygds & Fornminnesförening Kp: Anita Andersson Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Hemvärnsförening Kp: Eskil Johansson Villavägen BOLLEBYGD Tel Bollebygds IF Kp: Ann-Louise Alfredsson Björnskogsvallen BOLLEBYGD Tel Bollebygds Kulturförening Kp: Gunnel Brandt Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds Lottakår Kp: Birgitta Alfredsson Nedre Sörgården BOLLEBYGD Tel Bollebygds MHF Kp: Ingvar Andersson Kungsbackavägen BOLLEBYGD Tel Adventskyrkan Hultafors Kp: Lars-Gustaf Larsson Fjällavägen HULTAFORS Tel BAFF Handboll Kp: Lena Märs Box BOLLEBYGD Tel Bohults IK Kp: Jörgen Pärnaste Slätthult Västergården TÖLLSJÖ Tel Bolleboule Bollebygd Kp: Ewa Nielsen Odens väg 38 h BOLLEBYGD Tel Bollebygds Arbetarkommun Kp: Kjell Richardsson Odens väg BOLLEBYGD Tel Bollebygds Brukshundsklubb Kp: Bengt Fröjd Box BOLLEBYGD Tel Bollebygds Budo-kai Kp: Bo Söderpalm Forssa Företagscenter BOLLEBYGD Tel Bollebygds Civilförsvarsförening Kp: Anders Bäck Odensväg 18B BOLLEBYGD Tel Bollebygds Församling Kp: Urban Olander Bollebygds Kyrkväg BOLLEBYGD Tel Bollebygd/ Töllsjö Moderata Partiförening Kp: Hanna Malmsjö Gesebolsvägen OLSFORS Tfn Bollebygds Ridklubb Kp: Göran Nord Holmens Gård BOLLEBYGD Tel Bollebygds Schackklubb Kp: Ingvar Andersson Kungsbackav BOLLEBYGD Tel Bollebygds Scoutkår Kp: Marita Elg Krokdalsvägen BOLLEBYGD Tel