Kundinfo 2015 Översättare Reino Havbrandt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundinfo 2015 Översättare Reino Havbrandt"

Transkript

1 1 Översättning Teknisk text till svenska Bättre än originalet Kort och kärnfullt Originaltextens utformning Offerter och fakturering Leveransvillkor Korrekturläsning Kundens korrektur Filöverföring Översättning av program och elektronik Underleverantörer Teknik och program SDL TRADOS Studio Terminologi Program Filformat InDesign AutoCAD Översättning av pdf-filer Länkar Översättning 1.1 Teknisk text till svenska Jag översätter tekniska texter från engelska, tyska och finska till svenska. Jag har översatt servicemeddelanden, bruksanvisningar, broschyrer, hemsidor, säkerhetsdatablad, kvalitetshandböcker, kundtidningar, kontrakt, protokoll och ritningar. Mina kunder finns främst inom branscherna bygg, verkstad, elektronik och entreprenad. 1.2 Bättre än originalet Det är riktigt att juridiska texter, vittnesutlåtanden, sjukintyg, patent, kontrakt och avtal exakt bör återspegla originalet, inklusive inskjutna bisatser. Detta gäller dock oftast inte mina tekniska översättningar. Jag arbetar med handböcker, tekniskt säljmaterial och tekniska instruktioner, därför är andra krav viktigare än att alla ord i texten måste med. Originalen är ofta skrivna av japanska tekniker, tyska ingenjörer eller italienska tjänstemän, ibland på knagglig engelska eller med en onödigt högtravande stil. Jag gör alltid mitt bästa för att skapa en lättläst text som beskriver verkligheten.

2 1.3 Kort och kärnfullt En kortare text är oftast tydligare än en lång. Ifall texten är exporterad från exempel InDesign eller från PowerPoint, så får översättningen inte vara längre än originalet, annars blir det problem med layouten. 1.4 Originaltextens utformning Det går snabbare och blir billigare att översätta ett korrekt formaterat dokument. Tänk bland annat på följande: a) Lämna gärna extra utrymme i tabeller och textrutor, så att texten vid behov kan expandera. b) Undvik manuella radbrytningar i mitten av meningar. Låt texten flyta fritt mellan raderna, använd indrag, tabulatorer och linjalens funktioner för formatering och placering av texten. c) Använd inte flera tabbtecken efter varandra. Ställ upp tabeller med ett tab-tecken för varje kolumn, och ställ in tabbarnas lägen med programmets linjalfunktion. d) Använd helst Words tabellfunktion för tabeller. Undvik dock att lägga all löpande text i ett dokument i en lång Word-tabell. f) En handbok bör helst inte delas upp i ett stort antal dokument. Gör helst hela handboken som ett dokument, eller möjligen en fil per kapitel. För att enkelt kunna skapa automatiska innehållsförteckningar baserat på rubrikerna bör all text finnas i samma dokument. 2 Offerter och fakturering Min prissättning baseras på pris per ord, och jag ger rabatt för textens interna repetition och återvinning. Vissa arbeten, till exempel pdf-konvertering, debiteras per timme. Med Studio 2014 kan jag göra en fullständig analys av texten redan i samband med offerten. Analysfunktionen räknar ordantalet, antalet meningar som är upprepningar och jämför texten med min databas, som innehåller ungefär översatta meningar från tidigare projekt.

3 Datum Offert Ordpris SEK % av pris 2 Ord Pris Studio categories PerfectMatch 5% 0,10 0 0,00 Repetitions 20% 0, ,00 Context Match 10% 0, ,20 100% 25% 0, ,00 95%-99% 40% 0, ,00 85%-94% 50% 1, ,00 75%-84% 90% 1,80 3 5,40 50%-75% 100% 2, ,00 New 100% 2, ,00 Översättning ,60 PDF-konvertering Annat arbete Summa 16890,60 0% Studio-rabatt 24% Check Träffar+repetition 3106 ord Nya+nästa 8023 ord Genomsnittligt ordpris 1,51 Beräknad tidåtgång Timkostnad 500 SEK/h Timmar 33,8 h Dagar 4,2 dagar Kalenderdagar 4,2 dagar Teoretisk Leveransdag Offerten giltig tills Typiskt exempel på analys av en handbok på 45 sidor. Kalkylen visar också rabattsatserna för återvinningen.

4 2.1 Leveransvillkor Om inget annat överenskommits arbetar jag enligt nedanstående leveransvillkor. a) Jag lagrar beställarens material i minst 5 år. Alla datafiler lagras på min dator med backup på lösa hårddiskar. Översättningen lagras även i mitt översättningsminne och kan återanvändas, till exempel om en liknande text eller en revision av samma text behöver översättas. b) Min maximala skadeståndsskyldighet för översättningsfel begränsas till priset för översättningen. Anmärkningar på översättningen ska framföras skriftligt inom tre månader från leveransen. Jag har en sedvanlig företagsförsäkring genom Sveriges Facköversättarförening. c) Beställaren övertar alla rättigheter till översättningen. Normalt levererar jag filerna i samma format som originalen. Jag kan även leverera tvåspråkiga filer i form av en översättningstabell eller i formatet sdlxliff. Jag förbehåller mig dock rätten att använda informationen i översättningsminnet och i eventuella ordlistor från beställaren som internt referensmaterial i mitt arbete med andra projekt. d) Jag förutsätter att beställaren tar ansvar för slutresultatet, och att beställaren läser igenom och godkänner texten innan tryckning av materialet. Det är ju beställaren som måste ha (eller köpa in) den tekniska sakkunskap som behövs för att publicera materialet. e) En ändringsomgång från beställaren ingår i priset. f) Jag använder inte andra översättare som underkonsulter utan att meddela beställaren. När jag använder underkonsulter, granskar och korrekturläser jag all text innan leverans. g) Jag tar emot betalningar i Sverige via bankgiro eller direkt till mitt konto i Swedbank. h) Internationella betalningar kan göras via IBAN, SWIFT eller PayPal. Betalning med check accepteras inte.

5 3 Korrekturläsning Jag korrekturläser själv översättningar till svenska och i vissa fall kontrollerar jag termer även i översättningar till andra språk som görs av mina underleverantörer. Korrekturläsning innebär en extra kontroll av att allt är rätt, och ska inte vara en total omarbetning av texten. 3.1 Kundens korrektur 1) Det är viktigt att kunden läser igenom texten för att kontrollera, att termer och språkbruk stämmer överens med företagets och branschens terminologi. 2) Jag skickar korrektur i form av Word med ändringsmarkeringar påslagna, eller i vissa fall pdf. Vid behov skickar jag också en kommentarfil som innehåller en ordlista, även den med ändringsmarkeringar påslagna. Kunden kan göra ändringar på valfritt sätt. Ifall en term ska ändras genomgående så räcker det med att ändra på ett ställe, eller i ordlistan. Jag går alltid igenom dokumentet och ändrar genomgående. 3) En korrekturvända till mig ingår i priset för översättningsjobbet. 4 Filöverföring Det enklaste sättet att skicka filer är att bifoga dem som e-postbilaga. Ifall filerna är mycket stora kan man komprimera dem. Gränsen för e-postbilagor ligger på ungefär 10 Mb. Ifall filen efter komprimering fortfarande är för stor, kan Dropbox eller andra filöverföringssystem användas. 5 Översättning av program och elektronik En instruktionsbok för ett program eller en elektronisk anordning måste samordnas med det som visas på skärmar och displayer. Det är viktigt att innan översättningen ta reda på om programtexterna är översatta, ska översättas senare eller ska lämnas på originalspråket. Det är ganska vanligt att instruktionsboken översätts, men inte programmet. Jag rekommenderar alltid kunden att översätta både instruktionsbok och systemtexter parallellt, och att använda samma översättare. Om programmet inte är översatt, måste hänvisningarna till knappar, displayer och skärmbilder anpassas till det. Ifall programmet inte är översatt, använder jag följande nomenklatur: Print [Skriv ut] Om termen förekommer ofta, räcker det med att sätta in förklaringen vid första förekomsten eller i rubriken. Huvudregeln är tydlighet, och man kan ofta förutsätta, att användaren kan de grundläggande datorkommandona på engelska. Mera speciella knappbeteckningar bör i större utsträckning förklaras. 6 Underleverantörer Jag använder ibland underleverantörer av följande skäl: kunden behöver översättare för andra språkriktningar ett dokument ska till flera språk utöver till svenska tidsramen är så snäv att jag inte hinner med det själv delar av översättningen handlar om juridik, ekonomi eller medicin. Jag följer reglerna nedan och förutsätter även att mina underleverantörer gör det:

6 jag lägger aldrig ut uppdrag från översättningsbyråer till mina underleverantörer jag accepterar inte själv uppdrag som har mer än en mellanhand jag informerar alltid kunden om vilka underleverantörer jag använder. Om jag får förfrågningar som jag inte hinner med, eller har en språkkombination som jag inte behärskar så hänvisar jag till någon kollega. 7 Teknik och program 7.1 SDL TRADOS Studio 2014 Jag gör alla översättningar med översättningsprogrammet SDL Trados Studio Arbetsmetoden innebär, att texten ur originalfilen överförs till en särskild typ av taggad fil. Filen innehåller texten tillsammans med referenser och taggar som gör att originalet kan återställas efter översättning. Studio har ett stort sortiment av filter för olika originalformat till exempel Word, InDesign och HTML. De översatta meningsparen lagras i en databas, översättningsminnet, och kan därför återvinnas. Efter översättningen återställer jag texten i originalet, korrekturläser och slutgranskar layouten. Denna teknik har många fördelar: det blir enklare att hålla terminologin konsekvent texten kan återvinnas, ifall liknande texter återkommer om ändringar görs i originaltexten blir det enkelt att ta fram en ny översättning. Skärmbild från SDL TRADOS Studio Termer ur projektordlistan visas i rutan uppe till höger. 7.2 Terminologi Facktermerna i en teknisk text måste vara korrekta och konsekventa. För att säkerställa det använder jag följande hjälpmedel: tekniska ordlistor och databaser, både i datorn och på nätet terminologisystemet SDL Trados MultiTerm för projektspecifika ordlistor datoriserad terminologikontroll i Studio 2014 noggrann korrekturläsning

7 Studio 2014 är integrerat med terminologiverktyget MultiTerm. Det innebär att MultiTerm letar i projektordlistorna om den aktuella meningen innehåller facktermer, och lämnar förslag på översättning. Ifall det inte finns någon projektordlista för det aktuella projektet så använder jag en lämplig kombination av specialordlistor från gamla projekt. Jag har under åren samlat ihop ungefär termposter inom olika fackområden. Om kunden redan har en ordlista så lägger jag in den i MultiTerm. För större eller återkommande projekt gör jag en kundspecifik ordlista under projektets gång, i samråd med kunden. MultiTerm plockar termer ur mina special- och projektordlistor. 7.3 Program Jag använder bland annat följande program: Program Version Användning SDL Trados Studio 2014 SDL Multiterm 2014 Översättning och konvertering Terminologihantering och projektordlistor WordFinder Allmänna ordlistor; Engström, EriTerm, WSOY m.fl. InDesign CS4, CS5.5, CS6, CC Layoutprogram FrameMaker 8 Layoutprogram Adobe Acrobat Professional 8 Adobe Illustrator vid behov Bilder Nuance Power PDF Konvertering av pdf-textfiler ABBYY FineReader 11 OCR, konvertering av pdf-bildfiler Microsoft Office 2013 Word, Excel, PowerPoint Publisher Publisher-filer MOT Professional 6.0 Finska ordlistor, Talvitie progecad Konvertering från.dwg till.dxf TranslateCAD Konvertering av.dxf EditPad Pro Redigering av textfiler 7.4 Filformat Handböcker och teknisk dokumentation görs med olika typer av program och i varierande filformat. De vanligaste filformaten för handböcker är MS Word, InDesign, FrameMaker, Excel och PowerPoint. Filer sparade som pdf-filer måste konverteras och rensas, vilket blir dyrare och ger ett sämre slutresultat än originalfiler. Jag kan ta emot och översätta i följande filformat. Filerna levereras i samma format som originalet. Jag kan även leverera översättningarna som pdf om så önskas.

8 Filformat Filtillägg Studio 2014 Används för Word (Microsoft Word).doc,.docx ja Alla typer av dokument Excel.xls,.xlsx ja Kalkylblad och modeller PowerPoint.ppt, pptx ja Presentationer Publisher.pub specialmetod Publicering txt (textfiler).txt ja Exportfiler InDesign.indd,.idml ja Handböcker och broschyrer Illustrator.ai externt filter Broschyrer QuarkXPress.xtg,.tag ja Handböcker och broschyrer FrameMaker. fm,.mif ja Handböcker och broschyrer InCopy.icml externt filter Open Document.odt,.odp,.ods ja Alla typer av dokument AutoCAD (ritningar).dwg,.dxf specialmetod Ritningar Java Resources.properties ja Resursfiler för program XML (Microsoft. NET Resources.xml,.resx ja Resursfiler för program HTML (Hemsidor).htm,.html ja Hemsidor Adobe Acrobat.pdf konverteras Publicering Externt filter innebär, att filen måste konverteras innan den kan översättas i Trados Studio InDesign InDesign-filer kan översättas med Studio Originalfiler från InDesign (.indd) är mycket stora, och dessutom bör allt tilläggsmaterial i form av typsnitt, bilder och länkat material skickas med. För att kunna översätta InDesign exporterar jag till formatet.idml. Om beställaren vill undvika att skicka alla InDesign-filerna, räcker det med att från InDesign exportera filen till formatet.idml. Det ger ett dokument som är betydligt mindre, eftersom det länkade materialet inte behövs. Ifall jag får enbart.idml måste dock återimporten och slutjusteringen av layouten göras av beställaren AutoCAD Studio 2014 saknar filter för att direkt hantera AutoCAD, men med hjälp av konverteringsprogram kan jag plocka ut texterna ur AutoCAD-ritningarna, översätta i Studio och lägga tillbaka filerna. Jag använder programmen EditPad Pro, progecad och TranslateCAD för detta Översättning av pdf-filer Pdf-filer skapas genom att spara filerna som pdf från andra program eller genom att skanna in pappersdokument. Syftet med att använda pdf-filer är att skapa ett filformat som kan läsas utan att ha tillgång till originalprogrammet som dokumentet skapats med. Formatet pdf är utmärkt för att ge ut och sprida dokumentation som enbart ska läsas, men tyvärr ett dåligt format för översättning. Därför bör man alltid sträva efter att hitta originalfilerna från till exempel InDesign eller FrameMaker. I vissa fall kan det vara omöjligt att få fram originalen. Det kan till exempel vara inskannade pappersdokument, eller filer från en tredje part, som inte vill lämna ifrån sig originalversionerna. Det går att konvertera pdf-filer till textformat med olika verktyg, och det gör jag också ofta. Nackdelen med detta är att det blir dyrare och kvaliteten blir sämre; ofta kan man enbart få fram själva texten, utan bilder och formatering.

9 8 Länkar Allmän information om beställning av översättningar finns i följande broschyrer: SFÖ Sveriges Facköversättarförening På svenska: ATA American Translators Association På engelska: Reino Havbrandts hemsida:

MASTER I ÖVERSÄTTNING

MASTER I ÖVERSÄTTNING ÅR) MATSE EXAMENSARBETE VT 2011 MASTER I ÖVERSÄTTNING Specialisering i engelska Språk- och litteraturcentrum Översättarutbildningen CAT-verktyg: Hot eller möjlighet? Författare: John Wasmuth john@jwtranslations.se

Läs mer

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme

Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Innehåll Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Mats Linder (malinder@gmail.com) 19 juni 2007 Detta är en snabbkurs i användningen av Trados Translator s Workbench

Läs mer

Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument

Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument 2007-01-31 1(79) Guide för att skapa tillgängliga PDF-dokument Microsoft Word 2000 (eller nyare) InDesign CS Adobe Acrobat 7.0 Professional 2007-01-31 2(79) Innehållsförteckning Att skapa ett tillgängligt

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 11 Goda råd för din marknadsföring... 15 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu

ClaroRead. Manual. Artikelnummer 3024026. www.icap.nu ClaroRead Manual Artikelnummer 3024026 www.icap.nu 1 Välkommen till ClaroRead... 5 ClaroRead Översikt... 5 ClaroReads verktygsknappar... 6 Knapparna Spela och Stopp... 6 Knappen Typsnitt... 7 Knappen Avstånd...

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt.

Optical Character Recognition Program. ABBYY FineReader. Version 9.0 Anvandarmanual. 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Optical Character Recognition Program ABBYY FineReader Version 9.0 Anvandarmanual 2007 ABBYY. Med ensamrätt. Information i delta dokument kan änclras man föregående meddelande och innebår inget åtagande

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23

facköversättaren VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 organ för sveriges facköversättarförening nr 1 2012 årgång 23 facköversättaren Stort debattnummer! VAD GÖR EN FÖRSTE ÖVERSÄTTARE PÅ UD? 6 ÖVERSÄTTA BÖCKER I PRAKTIKEN 11 Nr 1 2012 Årgång 23 Innehållet

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

Funkas tips för redaktörer

Funkas tips för redaktörer Funkas tips för redaktörer Vår referens Jennifer Jordal jennifer.jordal@funkanu.se Tel: 08-555 770 81 Datum Senast uppdaterad: juni 2013 Om tipsen De här redaktörstipsen får du för att du är kund hos Funka.

Läs mer

Manual för avhandlingsmall

Manual för avhandlingsmall Manual för avhandlingsmall INNEHÅLL Allmänt... 2 Syfte... 2 Format och versioner... 2 Teckensnitt... 2 Mallens delar... 2 A-mallen... 2 B-mallen... 3 Att använda Formatmallar... 4 Att arbeta med mallen...

Läs mer

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev:

Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial. Datum: 2013-11-04 Rev: Chaosutbildning Nivå 2 och 3 Chaos utbildningsprogram Utbildningsmaterial Datum: 2013-11-04 Rev: UTBILDNINGSMETERIAL 2 (54) 1 Innehåll 2 Inledning... 5 3 Förutsättningar... 5 4 Mål... 6 5 Del 1 Inledning

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19

Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19 Förstudie inom Översättningstjänster 96-64-2014 2015-08-19 Sammanfattning Det nuvarande statliga ramavtalet inom området översättningstjänster har löpt sedan den 1 juli 2012 och kan användas av samtliga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten kan beställas från:

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

Att upphandla översättningstjänster

Att upphandla översättningstjänster Att upphandla översättningstjänster 1 Inledning Att upphandla översättningstjänster och säkerställa en hög kvalitet kan vara knepigt. Kraven på t.ex. patient- och rättssäkerhet är höga samtidigt som de

Läs mer

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev.

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev. Användarhandledning SANDÖDATA AKTIEBOKEN ver. 11.0 Välkommen till Sandödata Aktieboken. Alla aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen skyldighet att föra en aktiebok över de juridiska eller fysiska personer

Läs mer