Kundinfo 2015 Översättare Reino Havbrandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundinfo 2015 Översättare Reino Havbrandt"

Transkript

1 1 Översättning Teknisk text till svenska Bättre än originalet Kort och kärnfullt Originaltextens utformning Offerter och fakturering Leveransvillkor Korrekturläsning Kundens korrektur Filöverföring Översättning av program och elektronik Underleverantörer Teknik och program SDL TRADOS Studio Terminologi Program Filformat InDesign AutoCAD Översättning av pdf-filer Länkar Översättning 1.1 Teknisk text till svenska Jag översätter tekniska texter från engelska, tyska och finska till svenska. Jag har översatt servicemeddelanden, bruksanvisningar, broschyrer, hemsidor, säkerhetsdatablad, kvalitetshandböcker, kundtidningar, kontrakt, protokoll och ritningar. Mina kunder finns främst inom branscherna bygg, verkstad, elektronik och entreprenad. 1.2 Bättre än originalet Det är riktigt att juridiska texter, vittnesutlåtanden, sjukintyg, patent, kontrakt och avtal exakt bör återspegla originalet, inklusive inskjutna bisatser. Detta gäller dock oftast inte mina tekniska översättningar. Jag arbetar med handböcker, tekniskt säljmaterial och tekniska instruktioner, därför är andra krav viktigare än att alla ord i texten måste med. Originalen är ofta skrivna av japanska tekniker, tyska ingenjörer eller italienska tjänstemän, ibland på knagglig engelska eller med en onödigt högtravande stil. Jag gör alltid mitt bästa för att skapa en lättläst text som beskriver verkligheten.

2 1.3 Kort och kärnfullt En kortare text är oftast tydligare än en lång. Ifall texten är exporterad från exempel InDesign eller från PowerPoint, så får översättningen inte vara längre än originalet, annars blir det problem med layouten. 1.4 Originaltextens utformning Det går snabbare och blir billigare att översätta ett korrekt formaterat dokument. Tänk bland annat på följande: a) Lämna gärna extra utrymme i tabeller och textrutor, så att texten vid behov kan expandera. b) Undvik manuella radbrytningar i mitten av meningar. Låt texten flyta fritt mellan raderna, använd indrag, tabulatorer och linjalens funktioner för formatering och placering av texten. c) Använd inte flera tabbtecken efter varandra. Ställ upp tabeller med ett tab-tecken för varje kolumn, och ställ in tabbarnas lägen med programmets linjalfunktion. d) Använd helst Words tabellfunktion för tabeller. Undvik dock att lägga all löpande text i ett dokument i en lång Word-tabell. f) En handbok bör helst inte delas upp i ett stort antal dokument. Gör helst hela handboken som ett dokument, eller möjligen en fil per kapitel. För att enkelt kunna skapa automatiska innehållsförteckningar baserat på rubrikerna bör all text finnas i samma dokument. 2 Offerter och fakturering Min prissättning baseras på pris per ord, och jag ger rabatt för textens interna repetition och återvinning. Vissa arbeten, till exempel pdf-konvertering, debiteras per timme. Med Studio 2014 kan jag göra en fullständig analys av texten redan i samband med offerten. Analysfunktionen räknar ordantalet, antalet meningar som är upprepningar och jämför texten med min databas, som innehåller ungefär översatta meningar från tidigare projekt.

3 Datum Offert Ordpris SEK % av pris 2 Ord Pris Studio categories PerfectMatch 5% 0,10 0 0,00 Repetitions 20% 0, ,00 Context Match 10% 0, ,20 100% 25% 0, ,00 95%-99% 40% 0, ,00 85%-94% 50% 1, ,00 75%-84% 90% 1,80 3 5,40 50%-75% 100% 2, ,00 New 100% 2, ,00 Översättning ,60 PDF-konvertering Annat arbete Summa 16890,60 0% Studio-rabatt 24% Check Träffar+repetition 3106 ord Nya+nästa 8023 ord Genomsnittligt ordpris 1,51 Beräknad tidåtgång Timkostnad 500 SEK/h Timmar 33,8 h Dagar 4,2 dagar Kalenderdagar 4,2 dagar Teoretisk Leveransdag Offerten giltig tills Typiskt exempel på analys av en handbok på 45 sidor. Kalkylen visar också rabattsatserna för återvinningen.

4 2.1 Leveransvillkor Om inget annat överenskommits arbetar jag enligt nedanstående leveransvillkor. a) Jag lagrar beställarens material i minst 5 år. Alla datafiler lagras på min dator med backup på lösa hårddiskar. Översättningen lagras även i mitt översättningsminne och kan återanvändas, till exempel om en liknande text eller en revision av samma text behöver översättas. b) Min maximala skadeståndsskyldighet för översättningsfel begränsas till priset för översättningen. Anmärkningar på översättningen ska framföras skriftligt inom tre månader från leveransen. Jag har en sedvanlig företagsförsäkring genom Sveriges Facköversättarförening. c) Beställaren övertar alla rättigheter till översättningen. Normalt levererar jag filerna i samma format som originalen. Jag kan även leverera tvåspråkiga filer i form av en översättningstabell eller i formatet sdlxliff. Jag förbehåller mig dock rätten att använda informationen i översättningsminnet och i eventuella ordlistor från beställaren som internt referensmaterial i mitt arbete med andra projekt. d) Jag förutsätter att beställaren tar ansvar för slutresultatet, och att beställaren läser igenom och godkänner texten innan tryckning av materialet. Det är ju beställaren som måste ha (eller köpa in) den tekniska sakkunskap som behövs för att publicera materialet. e) En ändringsomgång från beställaren ingår i priset. f) Jag använder inte andra översättare som underkonsulter utan att meddela beställaren. När jag använder underkonsulter, granskar och korrekturläser jag all text innan leverans. g) Jag tar emot betalningar i Sverige via bankgiro eller direkt till mitt konto i Swedbank. h) Internationella betalningar kan göras via IBAN, SWIFT eller PayPal. Betalning med check accepteras inte.

5 3 Korrekturläsning Jag korrekturläser själv översättningar till svenska och i vissa fall kontrollerar jag termer även i översättningar till andra språk som görs av mina underleverantörer. Korrekturläsning innebär en extra kontroll av att allt är rätt, och ska inte vara en total omarbetning av texten. 3.1 Kundens korrektur 1) Det är viktigt att kunden läser igenom texten för att kontrollera, att termer och språkbruk stämmer överens med företagets och branschens terminologi. 2) Jag skickar korrektur i form av Word med ändringsmarkeringar påslagna, eller i vissa fall pdf. Vid behov skickar jag också en kommentarfil som innehåller en ordlista, även den med ändringsmarkeringar påslagna. Kunden kan göra ändringar på valfritt sätt. Ifall en term ska ändras genomgående så räcker det med att ändra på ett ställe, eller i ordlistan. Jag går alltid igenom dokumentet och ändrar genomgående. 3) En korrekturvända till mig ingår i priset för översättningsjobbet. 4 Filöverföring Det enklaste sättet att skicka filer är att bifoga dem som e-postbilaga. Ifall filerna är mycket stora kan man komprimera dem. Gränsen för e-postbilagor ligger på ungefär 10 Mb. Ifall filen efter komprimering fortfarande är för stor, kan Dropbox eller andra filöverföringssystem användas. 5 Översättning av program och elektronik En instruktionsbok för ett program eller en elektronisk anordning måste samordnas med det som visas på skärmar och displayer. Det är viktigt att innan översättningen ta reda på om programtexterna är översatta, ska översättas senare eller ska lämnas på originalspråket. Det är ganska vanligt att instruktionsboken översätts, men inte programmet. Jag rekommenderar alltid kunden att översätta både instruktionsbok och systemtexter parallellt, och att använda samma översättare. Om programmet inte är översatt, måste hänvisningarna till knappar, displayer och skärmbilder anpassas till det. Ifall programmet inte är översatt, använder jag följande nomenklatur: Print [Skriv ut] Om termen förekommer ofta, räcker det med att sätta in förklaringen vid första förekomsten eller i rubriken. Huvudregeln är tydlighet, och man kan ofta förutsätta, att användaren kan de grundläggande datorkommandona på engelska. Mera speciella knappbeteckningar bör i större utsträckning förklaras. 6 Underleverantörer Jag använder ibland underleverantörer av följande skäl: kunden behöver översättare för andra språkriktningar ett dokument ska till flera språk utöver till svenska tidsramen är så snäv att jag inte hinner med det själv delar av översättningen handlar om juridik, ekonomi eller medicin. Jag följer reglerna nedan och förutsätter även att mina underleverantörer gör det:

6 jag lägger aldrig ut uppdrag från översättningsbyråer till mina underleverantörer jag accepterar inte själv uppdrag som har mer än en mellanhand jag informerar alltid kunden om vilka underleverantörer jag använder. Om jag får förfrågningar som jag inte hinner med, eller har en språkkombination som jag inte behärskar så hänvisar jag till någon kollega. 7 Teknik och program 7.1 SDL TRADOS Studio 2014 Jag gör alla översättningar med översättningsprogrammet SDL Trados Studio Arbetsmetoden innebär, att texten ur originalfilen överförs till en särskild typ av taggad fil. Filen innehåller texten tillsammans med referenser och taggar som gör att originalet kan återställas efter översättning. Studio har ett stort sortiment av filter för olika originalformat till exempel Word, InDesign och HTML. De översatta meningsparen lagras i en databas, översättningsminnet, och kan därför återvinnas. Efter översättningen återställer jag texten i originalet, korrekturläser och slutgranskar layouten. Denna teknik har många fördelar: det blir enklare att hålla terminologin konsekvent texten kan återvinnas, ifall liknande texter återkommer om ändringar görs i originaltexten blir det enkelt att ta fram en ny översättning. Skärmbild från SDL TRADOS Studio Termer ur projektordlistan visas i rutan uppe till höger. 7.2 Terminologi Facktermerna i en teknisk text måste vara korrekta och konsekventa. För att säkerställa det använder jag följande hjälpmedel: tekniska ordlistor och databaser, både i datorn och på nätet terminologisystemet SDL Trados MultiTerm för projektspecifika ordlistor datoriserad terminologikontroll i Studio 2014 noggrann korrekturläsning

7 Studio 2014 är integrerat med terminologiverktyget MultiTerm. Det innebär att MultiTerm letar i projektordlistorna om den aktuella meningen innehåller facktermer, och lämnar förslag på översättning. Ifall det inte finns någon projektordlista för det aktuella projektet så använder jag en lämplig kombination av specialordlistor från gamla projekt. Jag har under åren samlat ihop ungefär termposter inom olika fackområden. Om kunden redan har en ordlista så lägger jag in den i MultiTerm. För större eller återkommande projekt gör jag en kundspecifik ordlista under projektets gång, i samråd med kunden. MultiTerm plockar termer ur mina special- och projektordlistor. 7.3 Program Jag använder bland annat följande program: Program Version Användning SDL Trados Studio 2014 SDL Multiterm 2014 Översättning och konvertering Terminologihantering och projektordlistor WordFinder Allmänna ordlistor; Engström, EriTerm, WSOY m.fl. InDesign CS4, CS5.5, CS6, CC Layoutprogram FrameMaker 8 Layoutprogram Adobe Acrobat Professional 8 Adobe Illustrator vid behov Bilder Nuance Power PDF Konvertering av pdf-textfiler ABBYY FineReader 11 OCR, konvertering av pdf-bildfiler Microsoft Office 2013 Word, Excel, PowerPoint Publisher Publisher-filer MOT Professional 6.0 Finska ordlistor, Talvitie progecad Konvertering från.dwg till.dxf TranslateCAD Konvertering av.dxf EditPad Pro Redigering av textfiler 7.4 Filformat Handböcker och teknisk dokumentation görs med olika typer av program och i varierande filformat. De vanligaste filformaten för handböcker är MS Word, InDesign, FrameMaker, Excel och PowerPoint. Filer sparade som pdf-filer måste konverteras och rensas, vilket blir dyrare och ger ett sämre slutresultat än originalfiler. Jag kan ta emot och översätta i följande filformat. Filerna levereras i samma format som originalet. Jag kan även leverera översättningarna som pdf om så önskas.

8 Filformat Filtillägg Studio 2014 Används för Word (Microsoft Word).doc,.docx ja Alla typer av dokument Excel.xls,.xlsx ja Kalkylblad och modeller PowerPoint.ppt, pptx ja Presentationer Publisher.pub specialmetod Publicering txt (textfiler).txt ja Exportfiler InDesign.indd,.idml ja Handböcker och broschyrer Illustrator.ai externt filter Broschyrer QuarkXPress.xtg,.tag ja Handböcker och broschyrer FrameMaker. fm,.mif ja Handböcker och broschyrer InCopy.icml externt filter Open Document.odt,.odp,.ods ja Alla typer av dokument AutoCAD (ritningar).dwg,.dxf specialmetod Ritningar Java Resources.properties ja Resursfiler för program XML (Microsoft. NET Resources.xml,.resx ja Resursfiler för program HTML (Hemsidor).htm,.html ja Hemsidor Adobe Acrobat.pdf konverteras Publicering Externt filter innebär, att filen måste konverteras innan den kan översättas i Trados Studio InDesign InDesign-filer kan översättas med Studio Originalfiler från InDesign (.indd) är mycket stora, och dessutom bör allt tilläggsmaterial i form av typsnitt, bilder och länkat material skickas med. För att kunna översätta InDesign exporterar jag till formatet.idml. Om beställaren vill undvika att skicka alla InDesign-filerna, räcker det med att från InDesign exportera filen till formatet.idml. Det ger ett dokument som är betydligt mindre, eftersom det länkade materialet inte behövs. Ifall jag får enbart.idml måste dock återimporten och slutjusteringen av layouten göras av beställaren AutoCAD Studio 2014 saknar filter för att direkt hantera AutoCAD, men med hjälp av konverteringsprogram kan jag plocka ut texterna ur AutoCAD-ritningarna, översätta i Studio och lägga tillbaka filerna. Jag använder programmen EditPad Pro, progecad och TranslateCAD för detta Översättning av pdf-filer Pdf-filer skapas genom att spara filerna som pdf från andra program eller genom att skanna in pappersdokument. Syftet med att använda pdf-filer är att skapa ett filformat som kan läsas utan att ha tillgång till originalprogrammet som dokumentet skapats med. Formatet pdf är utmärkt för att ge ut och sprida dokumentation som enbart ska läsas, men tyvärr ett dåligt format för översättning. Därför bör man alltid sträva efter att hitta originalfilerna från till exempel InDesign eller FrameMaker. I vissa fall kan det vara omöjligt att få fram originalen. Det kan till exempel vara inskannade pappersdokument, eller filer från en tredje part, som inte vill lämna ifrån sig originalversionerna. Det går att konvertera pdf-filer till textformat med olika verktyg, och det gör jag också ofta. Nackdelen med detta är att det blir dyrare och kvaliteten blir sämre; ofta kan man enbart få fram själva texten, utan bilder och formatering.

9 8 Länkar Allmän information om beställning av översättningar finns i följande broschyrer: SFÖ Sveriges Facköversättarförening På svenska: ATA American Translators Association På engelska: Reino Havbrandts hemsida:

Kundinfo Översättare Reino Havbrandt

Kundinfo Översättare Reino Havbrandt Kundinfo Översättare Reino Havbrandt 4 oktober 2017 Reino Havbrandt Västerås, Sverige Telefon (vinter): +46 70 614 79 60 Telefon (sommar): +358 40 325 70 37 E-post: reinohav@gmail.com LinkedIn: MyLinkedInProfile

Läs mer

Reino Havbrandts Style Guide vers 2015-09-17

Reino Havbrandts Style Guide vers 2015-09-17 Reino Havbrandts Style Guide vers 2015-09-17 Innehållsförteckning 1. Använda underleverantörer... 2 Varför jag lägger ut jobb... 2 2. Översättarstil... 2 Skriv bättre än originalet!... 2 Skriv lättläst

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

EasyConverter, version 4 Kom igång guide

EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter, version 4 Kom igång guide EasyConverter omvandlar olika slags källdokument till mer tillgängliga, alternativa format. Med EasyConverter kan du Skanna tryckt text direkt in i EasyConverter.

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

FTI Höstkonferens 2011, Karlstad den 16 nov. Robert Pernsteiner översättare/teknisk support

FTI Höstkonferens 2011, Karlstad den 16 nov. Robert Pernsteiner översättare/teknisk support FTI Höstkonferens 2011, Karlstad den 16 nov. Robert Pernsteiner översättare/teknisk support Källdokumentet Skriv på ditt modersmål Texten ska vara korrekt och lätt att förstå Var konsekvent i din användning

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

Snabbhjälp. SkanRead 3.1

Snabbhjälp. SkanRead 3.1 Snabbhjälp SkanRead 3.1 Snabbhjälp i SkanRead Snabbhjälp i SkanRead 3 Innehållsförteckning Snabbhjälp i SkanRead 3 Om SkanRead 6 Så här gör du! 7 När du vill skanna in en text 7 När du omvandlar bild/pdf

Läs mer

Matriks Doc 3 Importera dokument. Navision / Microsoft Dynamics NAV

Matriks Doc 3 Importera dokument. Navision / Microsoft Dynamics NAV Matriks Doc 3 Importera dokument Navision / Microsoft Dynamics NAV Hur du importerar filer som tex word, excel, pdf, jpg mfl. till kund, artikel, leverantör, offert, order mm. Joakim Hansson 2009-08-19

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0 Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Datum Författare Version 2016 05 23 Anne Lamér 1.0 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Skydda dina elektroniska handlingar från obehöriga...

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE

VÄLKOMMEN TILL STRATCORE VÄLKOMMEN TILL STRATCORE Förstahandsvalet för små till stora företag, organisationer och offentliga myndigheter som söker en snabb, professionell och högt kvalificerad språkpartner. STRATCORE EN FULLSERVICEBYRÅ

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2.

ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2. ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2. 1) Hur kan du göra så att flera mottagare får samma e-postmeddelande utan att de ser att andra fått samma meddelande? Man anger mottagarna som Hemlig mottagare 2) Hur kan

Läs mer

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna.

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Inför tryck Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Bilder: Spara bilderna som EPS (objektgrafik) eller TIFF (pixelbilder) Högupplösta (minst 300 ppi)

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Version X6 Fler tips

Version X6 Fler tips Version X6 Fler tips Jobba i ditt EndNote-bibliotek Hantera PDF:er För att använda dig av den automatiska Find fulltext-funktionen, markera den eller de referenser du vill söka fulltext för och välj References

Läs mer

viktig information om annonser i sonic

viktig information om annonser i sonic viktig information om annonser i sonic endast annonser som pdf/x-1 Som ett led i att minska risken för fel i annonser kommer Sonic i fortsättningen endast att acceptera annonser i formatet PDF/X-1, som

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-15 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Nya möjligheter med Office 2007

Nya möjligheter med Office 2007 Nya möjligheter med Office 2007 Göran Johannesson 19 mars 2007 www.programsupport.se Innehåll Helt nytt användargränssnitt...1 Teman och format styr utformningen...2 Bättre understöd för moderna mediefiler...3

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Vi översättare behövs! Vilket maskinöversättningsprogram. Time flies like an arrow, but fruit flies like a banana.

Vi översättare behövs! Vilket maskinöversättningsprogram. Time flies like an arrow, but fruit flies like a banana. Vi översättare behövs! Vilket maskinöversättningsprogram tror ni klarar: Time flies like an arrow, but fruit flies like a banana. 1 2 Det var en gång... original på papper Pappersoriginal, och skrivmaskin.

Läs mer

Att göra Web-sidor på Macintosh

Att göra Web-sidor på Macintosh Att göra Web-sidor på Macintosh Av Jacob Palme 95-10-30, senast ändrad 96-11-26 21.06. Original filnamn: web-sidor-med-mac.mw6. Detta dokument kan laddas ner från följande URL-er: I Adobe Acrobat format:

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

Digital inlämning av årsredovisning

Digital inlämning av årsredovisning Digital inlämning av årsredovisning Aviseringar och filformat Version 0.6 1 Innehållsförteckning 1 Ändringshistorik... 3 2 Inledning... 4 3 Översikt... 4 4 Aviseringsfil... 4 4.1 HFR-filformatet... 4 4.1.1

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning INNEHÅLL Inledning Teckenspråk Översättning och material Informationsproduktion på teckenspråk Video kriterier och lösningar Beställning och rådgivning Inledning Handbokens syfte är att fungera som vägledning

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9)

Guide för PDF/A Författare Avd Telefon Datum Version Sid Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Göran Lindqvist 0921-573 00 2006-08-16 1.1 1 (9) Inledning Detta dokument är framtaget för att ge generell hjälp med att skapa ett PDF/A-dokument av ett Microsoft Word-dokument. Även hur man ställer in

Läs mer

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan

Lathund - version 1.1 2014-09-17. Så här lämnar du in en koncessionsansökan Lathund - version 1.1 2014-09-17 Så här lämnar du in en koncessionsansökan 2 Inledning Den här handboken beskriver hur ni ska göra när ni lämnar in en ansökan om nätkoncession för linje. Vi utvecklar och

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer

Bilder i Writer. LibreOffice Writer 1.8 LibreOffice Writer är ett mycket flexibelt kontorsprogram, men kräver med sin mångfald tekniker en hel del laborerande innan man kommer sig underfund med dess formatering. Här skall visas några sätt

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Transit NXT. Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt

Transit NXT. Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt Transit NXT Kontextkänslig översättning och lokalisering Ergonomisk design Nya funktioner Processoptimerat användargränssnitt STAR Group Your single-source provider for corporate product communication

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet 1 (1) Material skapat av LexiConsult 2008 Språkinställningar för Office 2007 Ställa in språk i Office 2007 1. Klicka på Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD. Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun

EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD. Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inställningar... 4 Dags att sätta igång... 5 Spara Skriva ut... 9 Bildkorsord i Word...

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Brev I fakturaprogrammet finns ett delprogram som inget annat fakturaprogram har: Ett brevskrivningsprogram. Vad skall det vara bra för? frågar du kanske.

Läs mer

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD

Bilaga. till KRAVSPECIFIKATION CAD Bilaga till KRAVSPECIFIKATION CAD och andra digitala handlingar för TRELLEBORGS KOMMUN SERVICEFÖRVALTNINGEN Version 8. Projektnr: Datum: Avser: Objekt: Denna bilaga till kravspecifikationen är upprättad

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Bli en vassare skribent med Ulysses III

Bli en vassare skribent med Ulysses III Bli en vassare skribent med Ulysses III 7 Saknar glassiga funktioner som stör 7 Skriv mer fokuserat 7 Sätter textbearbetningen i fokus. Ulysses III Texten i fokus I Ulysses III kan du koncentrera dig på

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen

Skapa innehållsförteckning i WORD. IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i WORD IT-avdelningen Skapa innehållsförteckning i Word Detta är en handledning i hur man skapar innehållsförteckning i Word. När man gör innehållsförteckningar kan man göra

Läs mer