Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0"

Transkript

1 Grafisk profilmanual april 2013 v 1.0

2 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Innehåll inledning Hallå, är det någon som hör mig?! Kommunvapnets historia regler kring kommunvapnet logotyp Kontorsmaterial E-postsignatur Kommunens olika broschyrer Kommunens olika annonser Gemensam kommunal annonsering i lokaltidningarna platsannonser Typografi Bilder Fordon profilkläder Kontakt

3 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Inledning Den grafiska profilen gör oss mer attraktiva Oskarshamns kommun är en stor organisation med många olika verksamheter. Kommunen är en viktig aktör för Oskarshamns framtid och oskarshamnsbornas välbefinnande. I alla de stora och små uppdrag som vi anställda och politiker i kommunen gör varje dag skapar vi en bild av kommunens kvalitet. Vi är ett gemensamt lag, ett team, som tillsammans skapar värde. För att bilden av Oskarshamns kommun ska bli tydlig är det viktigt att kommunen har en gemensam grafisk profil. Genom att konsekvent använda samma avsändare, på samma sätt blir det enkelt för våra medborgare, samarbetspartners och alla andra intressenter att känna igen ett budskap från Oskarshamns kommun. På följande sidor finns regler och riktlinjer för hur det ska se ut när vi presenterar Oskarshamns kommun. Den största förändringen är att vårt fina kommunvapen har fått ett modernare utseende. Vi har varsamt låtit Statsheraldikern göra kommunvapnet bättre anpassat för den moderna tidens alla nya mediakanaler. Vi har samtidigt låtit uppdatera hela logotypen. För att göra användningen enklare har vi tagit fram den här regelboken. Konkurrensen om framtidens investeringar, besökare och medborgare är stor i hela västvärlden. Vi i Oskarshamns kommun vill att fler ska flytta hit. Våra företag behöver arbetskraften. Ska vi kunna konkurrera med andra företag och kommuner om den kompetenta arbetskraften är det viktigt att vara attraktiv. I det arbetet är den nya grafiska profilen ett viktigt verktyg. Om du har frågor kring användningen av den grafiska profilen så är du välkommen att höra av dig till informationsfunktionen. Den grafiska profilmanualen finns att hämta på: Ted Lindquist Informationschef, Oskarshamns kommun

4 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Hallå, är det någon som hör mig?! Att nå fram med sitt budskap är inte alltid det enklaste. Det finns många som pockar på uppmärksamhet. Ibland är det svårt att göra sig hörd. Vi har därför satt ihop några goda råd för dig som vill höras i bruset. Vilka ska du kommunicera med? Förr sa man att man skulle tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin. Idag kan man behöva tänka på att olika målgrupper kan ha olika god förmåga att ta till sig budskapet. Om målgruppen har svårt att ta till sig ett skriftligt budskap kan det vara en idé att arbeta med symboler eller bilder istället. Om mottagaren har synsvårigheter är det viktigt att man anpassar typsnittstorleken till det. Kanske förekommer många fackuttryck och svåra ord i texten? Tänk på att förklara svåra ord så att mottagaren förstår budskapet. Vad ska du säga? Fundera gärna över vad du vill att målgruppen absolut ska ha tagit till sig. Det är kärnbudskapet. Ibland är det bra att upprepa det viktigaste i punktform eller i en speciell textruta. Hur ska du skriva? Som kommunala tjänstemän måste vi kommunicera en mängd olika budskap. Oavsett vad som ska sägas ska du försöka att använda ett så trevligt och enkelt språk som möjligt. Undvik att använda svåra ord som kanske inte förstås av alla. Var ska du säga det? Det finns många kanaler som kan föra ditt budskap till mottagaren. Ofta måste man betala för att kunna använda ett mediautrymme. Det kan vara kostnaden för porto eller för annonsutrymmet i tidningen. Ibland kan det vara smart och billigt att använda okonventionella budskapskanaler. Kanske kan information om återvinning anslås på de kommunala papperskorgarna! När ska du kommunicera? Ett budskap blir enklast ihågkommet om mottagaren får det vid rätt tidpunkt. Information om snöröjning är högaktuellt när det precis har snöat.

5 Hallå, är det någon som hör mig?! GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Sista minuten-tips! Gör det rätt, snyggt och prydligt! Tänk på att alla budskap som går ut från kommunen är en avspegling av kommunens kvalitetsnivå. Ett snyggt paketerat budskap visar att kommunen tar ansvar och vill leverera hög kvalitet. Vill du ha hjälp! Kontakta informationsansvariga på förvaltningarna eller informationsfunktionen för mer hjälp! Texten Korrekturläs texten. Låt gärna någon utomstående ge synpunkter. Kontrollera om det finns fackuttryck eller ord som borde förklaras. Originalet Är originalet tillräckligt bra för att kopieras. Bilder Är bilden av tillräckligt god kvalitet för att kunna återges på ett bra sätt? Har upphovsmannen till bilden godkänt användningen? Har eventuella personer på bilden godkänt användningen? Finns det konstnärliga verk på bilden måste konstnären kontaktas och ge sitt medgivande.

6 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kommunvapnets historia Oskarshamns kommunvapen har anor från talet. När köpingen Döderhultsvik blev stad 1856 fick orten ett nytt namn efter den regerande konungen. Hans monogram infogades då i stadsvapnet. Vapnet framställdes i olika varianter tills det fastställdes Landskommunerna Döderhult och Misterhult antog under 1950-talet egna vapen. Efter kommunbildningen registrerades vapnet för den nya kommunen år Före Oskarhamns kommun består av en fyrstyckad sköld. I det första fältet finns Hans Maj:t Konung Oskar I:s monogram i guld. I det andra fältet finns ett blått ankare mot en gyllene bakgrund. Motstående fält har en blå merkuriestav mot en en gyllene bakgrund. I det sista fältet finns ett ymnighetshorn i guld mot en blå bakgrund. Efter Merkuriestaven är en gammal symbol för handel och ymnighetshornet symboliserar välstånd. Ett ymnighetshorn kan aldrig bli tomt!

7 Kommunvapnets historia GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Ett kommunvapen ska kunna användas på allt från skyltar och flaggor till hemsidor. Det ställer stora krav på det grafiska uttrycket. För att anpassa kommunvapnet till de användningsområden som finns idag fick Statsheraldikern i uppdrag att uppdaterat vapnet så att det blir enklare att återge på ett bra sätt i dagens alla mediekanaler. Det nya vapnet går bättre och tydligare att återge med alla sina detaljer. Formen har förändrats, men innehållet är detsamma. Färgerna är som tidigare guld och blått.

8 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Komplett Regler kring kommunvapnet Om organisationer eller föreningar som inte tillhör Oskarshamns kommunorganisation vill använda vapnet ska versionen utan murkrön användas. Informationsfunktionen ska alltid tillfrågas om tillstånd. Utan murkrön

9 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp En logotyp är för ett företag vad ett namn och en namnteckning är för en person. En logotyp skänker trovärdighet till ett budskap. Symbol Namnet Oskarshamns kommuns logotyp har två beståndsdelar; vapnet och namnet. Dessa i kombination är kommunens viktigaste identitetsbärare. Genom att använda logotypen korrekt enligt de riktlinjer som återges här förstärks bilden av Oskarshamns kommun som ett innovativt serviceföretag med kunnig och kompetent personal. På följande sidor finns riktlinjer för hur logotypen får användas. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual.

10 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Före Logotyp före & efter I samband med uppdateringen av det kommunala vapnet har det även skett en förändring av hur namnet typograferas. I den tidigare versionen finns två blå fartränder, symboliserande himmel och hav, i anslutning till namnet och vapnet. I den nya versionen har dessa tagits bort. Efter Orden Oskarshamns kommun är skrivna med typsnittet Avant Garde. Typsnittet är valt därför att det skapar en modern och aktuell känsla som står sig bra mot kommunvapnets tradition och pondus. En viktig aspekt på typsnittet i logotypen är att det ska vara lättläst. Därför har ett öppet a skapats. Det ger också logotypen en särprägel och unikitet. Avant Garde skapades i slutet av 60-talet av Herb Lubalin och Tom Carnase. Formen är inspirerad av de sans seriffer som skapdes under 20- och 30-talen. Typsnittet är klassiskt och stilrent. Avant Garde är ett typsnitt med många fans världen över.

11 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Färg Logotyp i olika varianter Oskarshamns logotyp ska i första hand reproduceras i sina vackra färger; blått och guld, eller gult som det blir i tryckprocessen. Svart I vissa fall är emellertid fyrfärgstryck svårt eller alltför dyrt att åstadkomma. Vid dessa tillfällen kan den svartvita versionen användas. Om logotypen ska tryckas på en mörk botten kan den negativa logotypen användas. Logotypen för nedladdning finns på Mimer under Grafisk profil. Vit

12 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Standard storlek: 20 mm Mät storleken på logotypen efter vapnets topp och botten. Minsta rekommenderade storlek: 10 mm Utrymme: Logotyp storlek & utrymme Logotypens storlek Logotypen ska inte vara mindre än 10 mm hög. Blir den mindre syns inte alla detaljer och den tappar sin tydlighet. (Mät storleken på logotypen efter vapnets topp och botten). Logotypens utrymme För att logotypen ska behålla enhetligt uttryck i olika trycksammanhang fredar vi den med en frizon runt dess hörn. Avståndet mellan logotypens hörn och frizonens ytterkant är minst logotypens storlek. I detta område får inte någon text förekomma. Man måste också ta hänsyn till de omkringliggande logotyperna så att det känns bra för ögat. Den liggande logotypen ska användas i första hand.

13 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp specialfall Logotyp utan kommunvapen I de fall kommunens logotyp ska exponeras på mycket små utrymmen bör kommunvapnet utgå eftersom dess detaljer inte tydligt kan återges. I dessa specialfall används logotypen utan kommunvapen enligt exemplet här intill. Logotypen placeras med hänsyn och i proportion till övriga grafiska element. Sommaröppet på Servicecentret Nya öppettider från 1 juni Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Stängt

14 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp specialfall En stående variant är framtagen för att användas i specialfall på t ex flaggor och standard som är mer kvadratiska än liggande. Kontakta alltid informationsfunktionen vid specialfall.

15 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp färgsättning Gul CMYK 100 % Yellow 10 % Magenta PMS PMS 109 CVC Guld HEX #ffdc00 NCS S 0580-y Blå CMYK 50 % Magenta 100 % Cyan PMS 300 CVC HEX #006ab2 NCS S 2065-R90B Logotypens färg är en del av den grafiska profilen. Eftersom färger kan återges på olika sätt så är det viktigt att använda rätt färgbeteckningar så att nyansen blir den rätta. I trycksaker kan färgen återges i PMS eller CMYK (cyan, magenta, gult, svart) och vid webbproduktioner används HEX-koder. Vid 2-färgs tryck kan guld ersätta gult. Om logotypen ska placeras på mörk textil kan guld/gul användas till texten, om den blå färgen inte syns mot bakgrunden. Kontakta i så fall Informationsfunktionen för bedömning. På skyltar som produceras med folie använder man PMS färgkoderna som referens. Vid screentryck och brodyr används PMS färgkoderna som referens, likaså vid val av textiler och andra material. Till målning av t ex byggnader och andra interiöra eller exteriöra miljöer används NCS-färgsystem. Utskrift av denna manual får ej användas som färgprov! För korrekt jämförelse används Pantones färgguider/böcker.

16 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp placering Logotypen ska i första hand placeras längst upp till vänster på den disponibla ytan, men också med hänsyn tagen till bakgrunden. Den bör placeras i en lugn miljö för att inte förändras i uttrycket.

17 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kommunkontor Logotyp Förvaltningsnamn m.m. Förvaltningsnamn, enhetsnamn eller bolagsnamn ska inte placeras i direkt anslutning till Oskarshamn kommuns logotyp. Dessa bör istället placeras till höger, högerställt med lika mycket luft till höger om texten som det är till vänster om kommunvapnet. Kommunkontor Kommunkontor Minsta avståndet i sidled mellan logotypen och texten är två gånger logotypens storlek. Texten linjeras i underkant med ordet Oskarshamns. Textens versaler får ej vara högre än logotypens gemener. Vid placering under logotypen vänsterställs texten där det minsta avståndet i höjdled mellan logotypen och texten är halva logotypens storlek. Kommunkontor

18 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Räddningstjänstens logotyp Räddningstjänstens logotyp För Räddningstjänsten finns en gammal tradition att ha kommunvapnet innesluten i en åttauddig stjärna. En speciell anpassning av kommunvapnet har tagits fram för detta ändamål.

19 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Verksamheter med särprofilering Vissa verksamheter inom Oskarshamns kommun har egen profilering. Kommunens logotyp exponeras då tillsammans med verksamhetens logotyp så att verksamhetens relation tll kommunens organisation blir tydlig. För att kommunens gemensamma profilering ska bli tydlig får särprofilering endast förekomma i begränsad omfattning. I dagsläget förekommer särprofilering för Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling, Oscarsgymnasiet och Arena Oskarshamn. Nya särprofiler måste godkännas av kommunens informationschef. Projekt/kampanj logotyper Övergripande projekt/kampanjer med ett profilerande syfte ska alltid ha Oskarshamns kommun som avsändare och inte en enskild förvaltning, eftersom budskapet är hela kommunens. Särskilda logotyper för tidsbegränsade projekt/kampanjer får förekomma. Det får dock aldrig vara någon tvekan om vem som står bakom projektet/kampanjen projekt/ kampanj logotypen får alltså endast förekomma tillsammans med kommunens logotyp.

20 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Brevpapper, korrespondensmaterial och visitkort För verksamheter med egen grafisk profil ska all form av korrespondensmaterial även bära kommunens logotyp. Se exemplet till vänster. På visitkort markeras tillhörigheten till Oskarshamns kommun genom att kommunens logotyp placeras i nedre vänstra hörnet. Då utrymmet på visitkort är begränsat kan kommunens logotyp utan vapen även användas. Box 706, SE OSKARSHAMN Box 706, SE OSKARSHAMN

21 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Logotyp Andra logotyper Oskarshamns kommuns logotyp kommer ofta att exponeras tillsammans med andra logotyper. När inga andra restriktioner finns ska logotypen vara minst lika hög som de övriga logotyperna. Frizonen runt logotypen ska alltid beaktas. I vissa sponsringssammanhang visar logotypernas storlek vilken sponsringsnivå man är med på. I dessa sammanhang kan logotypen bli mindre än de övriga.

22 Logotyp GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Samexponering med logotypen för platsen Oskarshamn Oskarshamns kommun är en aktiv part i arbetet med att stärka Oskarshamns attraktivitet. Av den anledningen ska kommunens logotyp synas tillsammans med platsen logotyp när så är passande. I rent kommunala handlingar, kommunala beslut samt kungörelser ska dock enbart den kommunala logotypen användas.

23 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kontorsmaterial Brevpapper Färdig brevmall finns i Word.

24 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kontorsmaterial Kuvert Normalbrev Ekonomibrev Normalbrev Ekonomibrev

25 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kontorsmaterial Visitkort Tjänsteställe Box 706, S Oskarshamn E-post: Förnamn Efternamn Titel Telefon: 0491-xx xx xx Fax: 0491 xxx xx På våra visitkort ska förnamn, efternamn, titel, tjänsteställe och adressuppgifter placeras som i exemplet intill. Vid val av titel bör Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer följas. Visitkorten kan vara dubbelsidiga, när behov finns av engelsk text. En länk till beställning av visitkort finns på Mimer under Grafisk profil.

26 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kontorsmaterial Powerpoint- och OH-presentationer Genom att använda ett enhetligt och stilrent presentationsmaterial kan vi stärka kommunens grafiska profil såväl internt som externt. Presentationen ska utformas för största möjliga tydlighet och tillgänglighet, så att budskapet säkert når fram. Tänk alltid på att presentationer ska vara läsvänliga (brödtexten bör inte understiga 16 punkter), skriv kortfattat och undvik rörliga bilder eftersom de drar uppmärksamheten ifrån dig. Färdig mall finns i PowerPoint. Verksamheter med egen grafisk profil ska ha sin egen logotyp i nedre vänstra hörnet och kommunens logotyp i den högra. Se exemplet intill.

27 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v E-postsignatur Förnamn Efternamn Titel Förvaltning/ Tjänsteställe Oskarshamns kommun Tel: + 46 (0)491-anknytningsnummer Epost: Besöksadress: Varvsgatan 8 Postadress: Box 706, S Oskarshamn E-post som skickas från kommunen ska ha en tydlig och enhetlig utformning. Nedan beskrivs hur du ska utforma din e-post signatur. Personliga e-postsignaturer för Oskarshamn kommun ska innehålla följande delar: Namn Titel Förvaltning/ Tjänsteställe Oskarshamn kommun Telefonnummer Eventuellt Mobilnummer Eventuellt Faxnummer E-post Postadress/Besöksadress Eventuellt Fakturaadress Webbadress Infoga logotypen i slutet. Logotypen finns att hämta på Mimer under Grafisk profil.

28 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kommunens olika broschyrer I trycksaksproduktion finns stort utrymme att, inom ramen för det grafiska programmet, arbeta varierat och kreativt. På följande sidor visas några exempel på hur den grafiska profilen kan hanteras. Kommunens logotyp ska dock i samtliga fall placeras uppe i övre vänstra hörnet. På baksidan av trycksaker ska avsändaren lätt kunna identifieras. Undersökningar visar att de flesta söker sådan information längst ner på sista sidan. Tillägsavsändare, Oskarshamns kommun, adress, telefon, fax och e-post ska vara med. Friytan anpassas efter logotypens storlek. Bilden till vänster visar hur det kan se ut. Verksamheter med egen grafisk profil får ha sin logotyp ensam på första sidan och kommunens logotyp på sista sidan. I exemplen på följande sidor används exempelbilder.

29 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Rubrik duisi lit veliq uatum velis nim dit la feummy nostrud Rubrik duisi lit veliq uatum velis nim dit la feummy nostrud

30 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Rubrik Ingress quis adit la feummy nostrud min vel il et nonsequatio ea commy nonullandit exercil eugiat. Tem doloboreet, vel ing essectem ipit estrud ming euguerci eu feu feum vel dolesse. Magniat, venim nonsequam, commodo loborting er ing estio doluptat. Ut iliquatem del ut amet dionsequat vullam. Rubrik duisi lit veliq uatum velis nim dit la feummy nostrud Brödtext ugiam eugiat. Ut iurem zzrilit amcommo loreetummy num quat. Amcommod elis ad min hent verciliquis aliquatie magnim digna alis adit et nullam acilism odolenis alis adionsed tismolobore velit autem zzrillutpat ea am nonummodo consequi et ullan utpate tio corem iure tem vulla facincil dolorti scilla feu facinci tetum in ulla alit num vullam, consed tat, sum ipsusto core dolut utpat dolor alisl et utatuerat alit volestrud molobor percipisi. Mellanrubrik Volore deliquat. Ut prat, sit ullute dolore facincin hent vel del ut acil in henim vero odoloreet wiscidui blam do odolor auguer sumsan henim acipit veliquis dolore modolessi tatie te modolore vent eugait, sit ulluptat irit del dolesto conulputem vullaor ipit aliquisielent lam nonsed dolorper irilis aliquip suscip eugiatincil do odolort ismoluptat. Cidunt loreratie commy nibh er suscidunt lametue rostrud euguera esseniat nos nulla faccum veraesto conulla faccum vullum am nullam nulla alisi euguerilit nosto odoloreet veraesecte facilisisse dolore magnim dolenim dolore commy nos dolore feugiamcon ut atio con vel elent vulputpat. Ut ing et iliquat ad magna commy nulputat lore con hendreet adio consequi et ad endit ing et alit dignism odolut prat duipismod tet ullamcommy nos nit nonsed molore feu facipsu msandiam, quip eugiatum adigna commolorem autpat. Dui eu feuisci bla at aliquatet, vel in velesectem qui tatuer alis dolumsan henis erit pratie do dolore dolore commolestrud ex exero con henis nonsequam vulpute do core feuis et am iuscin henis et, summy nulla conse magna consectet, quip et exero diamcon eraese dolor ipis alisisisci tat. Uptat vendipi smolessim et wisl el ipsumsan etummy nim velit vendre molortis nullum irit prat, velis ent utet laore et luptatet dolorem iril euisi. Tie ver iureros num dolor sed modolore consed tio commy nostrud tis nis nonsectem zzriliquat num ipit laor suscilit, sequis non heniamet pratio dolorer senit lorer autpat, volobore velit, quat eu faccum zzriurer aci bla cor si tie te duis nisis alit pratum accummy nosto dipis nulputat. UdAcip euisi. In ut vullaor periusci blamet, quipismolore dolorper sum nos ad do core molor in volor sit etue magnibh ex ero ex essim nibh endipis sequis enit veniametuero ex exerat delendi psuscil dipsumsan eliquat luptat. Ril ullummo lorero odolore molore tie minit, senismod tatisi. Mellanrubrik Riliquating et enibh enit nulputet wisit vulla feugait ex et alisi. Urem niam nulla amet, suscilit alit nos adiam in euis nostio corem at nonse doluptat pratie velismo dipismodolut dolessit nulputem dionull uptate ex enis dolorting et in henim dolorem zzrit augue te dolor iure modolore consequis dolor susci tisim ilis nonsequatie diamcommy nos eugiamc onsequatisi. Magnit prat wis nibh ero consequi eum ip ero od tat, quatie magnim vendre dolummo dignit esequat dipit ut lutpat aut non utatue veros am vulla faccum quisim amet lute magna at. Tat lore vulput wis ad tie eniam ipis nim ip esto conse te dit lamcorem essisi.henit lummy nullaore consequamet adigna feugiam volor adiamco rperos et accummolore dolor irit prat ex ea feugait la Mellanrubrik Facil eliquis essim quissi blan vel ut nullummod essis dolortinis ero dolore magnim iuscil ut utat ipit, sum dolore magna feum nullaore velesed dipit veros nonulputat lum zzrilit velis dolobortie modignit dunt vulput ullam, qui el ut ver susto commy nos essequip ex elis nonsent dio corem el dipsum num dio er iriusti ssecte volor suscin ullan eu feuisi. Doloreetum dip euguerostie venit lorperatue et iureet delestio od tem dolobore con ute feum irit, commolore eraessi blamcom modipsumsan volorem quamet vullutpat. Ud modigna conse velismodigna con henit ipsustrud dolute duissecte dolor adigna consecte cortin elestie consequat. Ut vel ing et laore consed min estiscidunt nim accum iriure diam in vel dolorpero odipsuscil ulputet vel enim at ut essendiamcon essi.

31 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kommunens olika annonser I tidningsannonser ställs stramheten i typsnittsval mot den spänning och energi som bildspråket utgör. Annonser med bildelement har ett högre observationsvärde vilket väl motiverar den högre mediakostnaden. De bilder som används i annonsen bör förstärka de värdeord som kännetecknar Oskarshamn: kraft, energi, värme, sol, kust, liv, kompetens, industri, arbete, ansvar och högteknologi. I annonstexten kan de inledande tre till fyra orden i varje stycke fungera som mellanrubriker. De leder ögat framåt, utan att ta en massa dyrbar plats! Använd logotypen för platsen Oskarshamn tillsammans med kommunens logotyp i platsannonser i så stor utsträckning som möjligt. Beroende på annonsens storlek kan en eller flera bilder användas. Tänk emellertid på bildinnehållets riktning. Låt personernas ögon titta på det viktiga eller kroppsspråk leda ögat in mot resten av annonsen.

32 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Rubrik at lorer si blam guero conse veliqua mconsequis Idunt pratet utpat velesectet augait adipisi. Min er sed min ulla feu feugait aute exer adipsusting er sit in hendrem autpolendio eugiam alit pratinisis alissi el dolore verilit delesequat acillaor sit augue tetuer sustrudate ummodit lam aut ut praesectem do eros diam. Auisit acilit wissim am, vullam zzriusto ex et lanwign isciduipait aute exer adipsusting um vel dolore tate magnibh etum vendre tat lore etue dolut vel dolesto d dolortie consenim zzrit ait aute exer adipsusting ait aute exer adipsusting in henis nonsenit iliquis ciduis numsandre. Magna facing ea feugait veliquam doloboreet, con ut wis num ip et lut autpat am, consecte te mod magna faccum ero conullamet, commod delit wismolo rperiusci enim ilisl ut nim irit ut praes. Ut acidunt nisisl er ad delessequis dunt erat volor illaort incilissenit velissisl utat. Ectem in henisl ut velessecte faci tie corperostrud tisis doloreet la faci bla consectet non et prate consed dunt iurercin ut vel etumsandre mincidunt nim exeraessis nonsenibh ex el ing eum ea con henisci te feuguerit, si et lorem voloborpero doluptat utpat, commolore venisl utet amcon eratin henim verat. Ero con veliquatue tetuer uiscidui ea feugait ea facilis nulputat loreet nissectetue elesseq uatumsan et el ex ex etum augue dunt irilit wisl ut veliquis am zzrilla feugue er sim ip euissed esenis ad el elesequate magnibh enibh er sum verci euipit ad dolortie tat, quis dion henibh etuerit, quat in hent luptatie del in heniam, core dunt lutate consectem nullaorem nim adiatis dolore etum quat. Rumsand ionullumsan ullaor sim dignibh ex eum verat lum quis ex eros dion hent ilit aliquamcon exerosto do dunt nonsequamet lore corerosto dolor aci bla faci tat ad euismodit velendreet, sisit autpat. Putat, quis alis nulluptat inciliquat ad dolor iuscil dignim dipit in hendre vel ute dipit aliquat, quis augait dit venim essectet, vullan hendre conseniamet laorpero enim duis alit lut illumsandip erosto coreet aut non ex ercilis cipsumsan velisi. Box 706, SE OSKARSHAMN, Kontaktperson: Förnamn Efternamn, Tel:

33 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Gemensam kommunal annonsering i lokaltidningarna För att bland annat öka tydligheten kring den kommunala verksamheten och samtidigt visa upp bredden i allt spännande förvaltningarna jobbar med ska annonseringen i så stor utsträckning som möjligt ske gemensamt i lokaltidningarna. Den gemensamma annonseringen innebär flera fördelar som förbättrade möjligheter att nå läsarna, igenkännbarhet för läsarna och ökad tydlighet. Allmänheten får en bra bild av hela den kommunala verksamheten och aktuella frågor. Detta bidrar också till marknadsföringen av verksamheten och den attraktiva arbetsgivaren Oskarshamns kommun. Den gemensamma annonseringen sker viss lördag i månaden i samband med kungörelsen till kommunfullmäktiges sammanträden. Förvaltningarna måste planera sin annonsering i tid för att inte behöva vänta in nästa gemensamma annonseringstillfälle. Den lördagen samlas annonser, kungörelser med mera under vår gemensamma grafisk profil. Annonseringen sker på en bestämd lokalsida i tidningarna. Förvaltningarna bokar själva annonserna hos tidningarnas annonsavdelning. För mer information om vilka datum som gäller för gemensam annonsering kontakta kommunstyrelsens sekretariat. Den gemensamma annonseringen avser inte personalannonser/rekrytering för det sker på annan plats i tidningarna och på annat sätt.

34 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Platsannonser tips! Locka människor med en blandning av argument som tilltalar både plånbok och hjärta. Plånbokens argument: saker ska vara enkla, bekväma, billiga, praktiska och nödvändiga. Hjärtats argument: status, njutning, moraliska belöningar, bli lycklig och beundrad. Försöka inte framföra alla åsikter, det blir för rörigt. För stället att sticka ut, bli sedd och hörd satsa på så få argument som möjligt: väg argumenten mot varandra, sålla och sortera. En annonstext bör vara så kort som möjligt genom att använda bilder, loggor, rubriker, motton eller slogans kan man med få ord föra fram ett stort budskap. Språket ska vara rent och passande det svåraste är ofta att inte bli tråkig. Byt ut alldagliga uttryck mot mer dramatiska. Att förmedla en känsla på några korta rader ger ofta mer än tunga fakta om t.ex. antal anställda, omsättning etc. Berätta istället om något verksamhetsspecifikt, t.ex. miljöpolicy eller kompetensutveckling. Citat (från medarbetare/brukare) ger annonsen liv och trovärdighet. Det är viktigt att vi skapar platsannonser som förmedlar en positiv och enhetlig bild av Oskarshamns kommun. Platsannonsering ska föregås av en väl genomtänkt behovsanalys/kravprofil Platsannonsering ska föregås av en prövning i chefsportalen om rekryteringsbehovet eventuellt kan tillgodoses internt i kommunen Varje platsannons ska ha ett enhetligt utseende (följa den grafiska profilen) och innehålla viss obligatorisk information Varje platsannons ska tillverkas med hjälp av rekryteringsverktyget Offentliga jobb För detta ändamål finns dokumentet Rekryteringsprocessen i Oskarshamns kommun på Mimer under Personalinfo som innehåller den information du behöver för att skapa en platsannons. Ingen särprofilering får förekomma.

35 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Vill du sätta Oskarshamn på kartan?! Vi söker dig som är engagerad, självständig och utåtriktad! Du ska arbeta med nyproduktion och underhåll av data i våra kartdatabaser, vilket omfattar såväl fältarbete som olika typer av kartframställning. Sök jobbet som Mätningsingenjör på Förvaltningschef - som uppmuntrar nyfikenhet och lust att lära! Kan du gå från ord till handling och skapa förutsättningar som ger möjlighet till delaktighet och utveckling inom Barn- och utbildningsförvaltningen? I denna rekrytering samarbetar vi med

36 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Times New Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ Typografi En enhetlig användning av typsnitt bidrar till att göra kommunens grafiska profil tydligare. Vid valet av typsnitt har det varit viktigt att typsnittet blir tydligt att läsa såväl på papper som från skärm. I tryck I rubriker, ingresser, tabeller, diagram, bildtexter och annonser används typsnittet Arial. I brödtexter används Times New Roman. På hemsida På hemsidan används typsnittet Verdana. PowerPoint I PowerPoint-presentationer används typsnittet Arial. Textstorleken bör ej understiga 16 punkter. Inga andra typsnitt får användas. Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU- VWXYZÅÄÖ

37 Typografi GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Rubrik Ingress quis adit la feummy nostrud min vel il et nonsequatio ea commy nonullandit exercil eugiat. Tem doloboreet, vel ing essectem ipit estrud ming euguerci eu feu feum vel dolesse. Brödtext ugiam eugiat. Ut iurem zzrilit amcommo loreetummy num quat. Amcommod elis ad min hent verciliquis aliquatie magnim digna alis adit et nullam acilism odolenis alis adionsed tismolobore velit autem zzrillutpat ea am nonummodo consequi et ullan utpate tio corem iure tem vulla facincil dolorti scilla feu facinci tetum in ulla alit num vullam, consed tat, sum ipsusto core dolut utpat dolor alisl et utatuerat alit volestrud molobor percipisi. Mellanrubrik Volore deliquat. Ut prat, sit ullute dolore facincin hent vel del ut acil in henim vero odoloreet wiscidui blam do odolor auguer sumsan henim acipit veliquis dolore modolessi tatie te modolore vent eugait, sit ulluptat irit del dolesto conulputem vullaor ipit aliquisielent lam nonsed dolorper irilis aliquip suscip eugiatincil do odolort ismoluptat. TIPS! EXTRA TYDLIGT Vill du att din text ska vara extra tydlig så rekommenderas en typsnittsstorlek på punkter. Att använda 1,5 radavstånd ökar läsbarheten. Är det något du vill trycka extra på i texten så rekommenderas fetstil eller understrykning. Kursiv text är svårare att läsa. Använder du ljus text på mörk bakgrund så uppfattas texten som mindre och vi rekommenderar att du ökar typsnittet en punkt i storlek.

38 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Bilder En bild säger mer än tusen ord Oskarshamns kommuns bildspråk Bra bilder är en viktig del i Oskarshamns profil. Bilderna ska förstärka känslan av en innovativ och nytänkade kommunal organisation som levererar bra service till sina medborgare. Bilderna får gärna lyfta fram kraft och energi, det mänskliga och det varma. Bilderna ska gärna dokumentära med människor i fokus. Låt gärna bilderna innehålla mycket färg. Färg skapar också energi! Tänk på att skapa en helhet av bilder på unga, gamla, män, kvinnor och personer med olika etniskt ursprung.

39 Bilder GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Att tänka på för dig som köper fotograftjänster Ge skriftligt uppdrag till fotografen för att undvika eventuella missförstånd. Ange vad som ska fotograferas, vad fotona i första hand är tänkta att användas till, hur många bilder som ska levereras och när de ska levereras. Ange att Oskarshamns kommuns bildspråk ska följas. Fundera på hur bilden ska användas. Om bilden ska dras upp till ett större format, t.ex. en affisch eller en utfallande bild på framsidan av en broschyr, behövs högupplösta bilder. Bilder från Internet Det är inte tillåtet att ta en bild från Internet och publicera den. Såväl fotografen som de personer som kan finnas på bilden kan kräva ersättning. Friköpt bild: Bilden får användas av kommunen hur mycket som helst. Reprorätt: Kommunen har enbart köpt rättigheten att publicera bilden enligt i förväg angivna tillfällen. Lagen om namn och bild i reklam Eftersom Oskarshamns kommun använder bilder för marknadsföringsändamål måste de personer som finns på bilden ge sitt tillstånd för att bilden ska kunna publiceras. Personuppgiftslagen PUL Personuppgiftslagen har till syfte att skydda den enskilda personens integritet. Därför behöver Oskarshamns kommun som personuppgiftsansvarig ett skriftligt samtycke till att publicera bilder för reklam- och informationsmaterial på webben. Det är alltid bildköparen som ansvarar för att det finns påskrivna samtyckesblanketter från alla som syns på bild. PUL gäller naturligtvis även för de bilder som tagits av kommunens personal. Lagen om konstnärers rättigheter Runt om i Oskarshamn finns mängder av vacker konst. Det är dock viktigt att känna till att man inte får publicera bilder med konst som är placerad inomhus utan konstnärens tillstånd och man måste även betala en avgift till BildkonstUpphovsrätt Sverige, BUS. tel Konstverk som är placerade utomhus på allmän plats får dock fritt avbildas.

40 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Tekniska kontoret Fordon Grundprincip Huvudprincipen för användning av bildekaler är att logotypen ska placeras väl synligt på fordonet. Om billeverantören kan tillhandahålla en vit bil från sitt lager är rekommendationen att man väljer denna färg. Dock ska det inte göras specialbeställningar på vita bilar om detta innebär merkostnader. Tekniska kontoret Tekniska kontoret Finns endast mörkare bilar att tillgå ska logotypen vara vit. Se exempel på nästa sida. Som huvudregel gäller att endast kommunens logotyp ska exponeras på fordonet. Logotypen placeras på framdörren. Märkning med tilläggsavsändare I vissa fall kan det vara nödvändigt att komplettera kommunens logotyp med en tilläggsavsändare. Kommunens beställare måste då tänka på syftet med denna tilläggsavsändare vad är viktigast för den som ser bilen; att se bilens funktion eller vilken förvaltning den kommer ifrån? I de flesta fall torde bilens funktion vara viktigare än förvaltningsnamnet. För vissa förvaltningar, som har ett fåtal bilar som används för många olika funktioner, accepteras dock att förvaltningen står som avsändare.

41 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Denna tilläggsavsändare ska då placeras på ett väl tilltaget avstånd från Oskarshamns kommuns logotyp. Tekniska kontoret Förvaltningen eller verksamhetens namn ska skrivas i typsnittet Arial. Det är även möjligt att placera en dekal på bagageluckan eller bakdörren. Där kan man, om man så vill, också skriva ut kommunens webbadress även den i typsnittet Arial. Tekniska kontoret Kommunens hyrbilar På Oskarshamns kommuns leasade bilar ska bildekal med webbadressen användas och placeras välsynligt på bilens rutor. Webbadressen ska skrivas i typsnittet Arial. Se exemplet intill. Kommunens hyrbil Stora och små fordon De grundprinciper som anges på föregående sida ska tillämpas med den anpassning som är nödvändig för olika fordonstyper. I de fall det är lämpligt kan det energirika bildspråk som kännetecknar kommunen användas för att skapa större uppmärksamhet.

42 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Tekniska kontoret Rubrik duisi lit veliq uatum velis nim Tekniska kontoret Tekniska kontoret

43 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Tekniska kontoret Tekniska kontoret Rubrik duisi uatum velis nim Tekniska kontoret Tekniska kontoret

44 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Profilkläder Med arbetskläder representerar vi Oskarshamns kommun, och den grafiska profilen gäller även här. Det innebär en väl synligt placerad logotyp. Placering av logotyp varierar beroende på plagg. På följande sidor visas ett antal förslag som kan inspirera. Tekniska kontoret Förvaltningens namn ska skrivas i Arial och får ej vara större än O:et i Oskarshamns kommun. Namnet ska dessutom skrivas i samma blå färg som loggan har. Det vill säga C100%M50% eller PMS 300 CVC. Minsta avståndet i höjdled är halva logotypens storlek Texten ska vara linjär med logotypens vänsterkant och vänsterställd. Eftersom kommunvapnet är detaljrikt kan det vara svårt att återge med bra resultat på vissa material. Det innebär att profilkläder emellanåt kan ha kommunnamn och -vapen uppdelat på olika ställen på plagget. Märkning med tilläggsavsändare I vissa fall kan det vara nödvändigt att komplettera kommunens logotyp med en tilläggsavsändare. Denna tilläggsavsändare ska då placeras enligt exemplet här intill. Förvaltningen eller verksamhetens namn ska skrivas i typsnittet Arial. Placering av logotyp varierar beroende på plagg. Informationsfunktionen ger råd om placering.

45 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Om det gäller profilkläder avsedda för verksamheter med egen profilering under Oskarshamns kommun gäller således den grafiska profilen. Det innebär att logotypen för enheten ska placeras väl synligt i kombination med logotypen för Oskarshamns kommun. Ska plaggen användas av studenter och andra brukare ska profilkläderna enbart ha enhetens logotyp.

46 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v

47 GRAFISK PROFILMANUAL april 2013 v Kontakt För vidare information om de regler och riktlinjer som omgärdar den grafiska profilen kontakta Informationsfunktionen Tel: växel E-post: Manualen till den grafiska profilen finns att hämta på:

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015

Grafisk handbok. Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Grafisk handbok Kristianstads kommun Reviderad, januari 2015 Register 01 Varför en grafisk profil? 02 Vår identitet - vårt varumärke 03 Riktlinjer ger tydlighet och enhetlig form 04 Logotyp 05 Typografi

Läs mer

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008

MANUAL FÖR vår grafiska profil september 2008 MANUAL FÖR vår grafiska profil SEPTEMBER 2008 Vikten av en stark grafisk profil Denna manual har syftet att hjälpa oss som medlemmar av Hankens personal i vårt dagliga arbete med att kommunicera vår verksamhet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2010-05-20 Reviderad den: 2012-08-16 För revidering ansvarar:

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil

Innehåll. Innehåll. Grafisk profil Policydokument 1 Grafisk profil Innehåll Innehåll 1.0 Varför en grafisk profil? (s 3) 2.0 Kommunvapen (s 4) 3.0 Vision 2025 (s 6) 4.0 Logotyp och färger (s 8) 4.1 Logotyp (s 9) 4.2 Frizon (s 10) 4.3 Förvaltningarnas

Läs mer

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke

Grafisk profil. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke Sid 2/30 ens färger er Södertälje kommuns grafiska profil sammanfattar visuellt vad kommunen står för vår värdegrund.

Läs mer

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt

Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil Salems grafiska profil vårt ansikte utåt Vår grafiska profil representerar Salem. Den fungerar som kommunens ansikte utåt och ska hjälpa Salems kommun a bli igenkänd och ihågkommen.

Läs mer

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN

GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN GRAFISK MANUAL MORA KOMMUN EN ENHETLIG BILD AV MORA Mora kommuns grafiska profil beskriver hur och när kommunen ska använda sin logotyp, sina typsnitt, färger och grafiska element. Målet är att skapa en

Läs mer

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006

Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Grafisk profil Antagen av kommunfullmäktige 26 januari 2006 Dnr 2005-10218 Gäller från och med 1 februari 2006 Innehåll Eskilstuna kommun en tydlig avsändare 3 Varför en grafisk profil? 3 Så här använder

Läs mer

Acta-serien. Lokal grafisk manual

Acta-serien. Lokal grafisk manual Acta-serien Lokal grafisk manual med regler för placering av logotyp och regler för utformning av omslag och inlaga. Med Acta-serien avses förlaget Acta Universitatis Gothoburgensis med sina 15 underserier.

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009

Grafisk profilmanual. Version 1.0 September 2009 Grafisk profilmanual Version 1.0 September 2009 Stockholms universitets studentkår Grafisk profilmanual 090909 2 / 22 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Grundelementen det som bygger en visuell identitet

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0

DESIGN. Varumärkesmanual 1.0 smanual 1.0 DESIGN en består av flera beståndsdelar: logotyp, typografi, färger, mönster och bildmanér. Beståndsdelarna fungerar som en grafisk verktygslåda. Ibland kan vi välja att utnyttja samtliga beståndsdelar

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Grafisk profilhandbok Vårt ansikte utåt En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden medlemmar, allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen

Innehållsförteckning. 3 Säters Kommuns grafiska profil. 4 Sammanfattning av den grafiska profilen Grafisk Manual 1 Innehållsförteckning 3 Säters Kommuns grafiska profil 4 Sammanfattning av den grafiska profilen 5 Grundregler 6 Logotyp 9 Färger 10 Typografi 14 Layout 16 Papper 17 Tillämpningar 18 Korrespondensmaterial

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Grafisk. profilmanual

Grafisk. profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll 1 Förord 1:1 Kontaktpersoner 1:2 2 Profilfärger 2:1 Accentfärger 2:2 3 Logotyp 3:1 Logotyp varianter 3:2 3:3 Logotypens placering 3:4 Kommunvapen 3:5 4 Dekorelement 4:1 Illustration

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING. Grafiska riktlinjer STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING Grafiska riktlinjer 2 SSF GUIDELINES innehåll 4 Logotype och dekorelement 6 Färger, typografi och papper 8 Visitkort, brevpapper och kuvert 10 Trycksaker 14 Roll-ups

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer