God ljudmiljö. i det moderna kontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God ljudmiljö. i det moderna kontoret"

Transkript

1 God ljudmiljö i det moderna kontoret

2 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål. Tekniska data baseras på resultat erhållna under typiska testförutsättningar eller från lång erfarenhet under normala förhållanden. Angivna funktioner och egenskaper för produkter och system är endast giltiga under förutsättning att instruktioner, principskisser, installationsguider, skötselanvisningar samt andra angivna villkor och rekommendationer tagits i beaktande och följts. Vid avvikelser från detta, t ex genom byte av specifika komponenter eller produkter kan Ecophon inte ansvara för produkternas funktion, resultat och egenskaper. Alla beskrivningar, illustrationer och dimensionsangivelser i denna katalog representerar generella upplysningar och utgör inte del av något kontrakt. Ecophon förbehåller sig rätten att förändra produkterna utan föregående information. För den senaste informationen, gå in på eller kontakta närmaste representant för Ecophon. Bild framsida: Miles fashion showroom, Lübeck Tyskland Fotograf: Paul Ripke

3 En bra ljudmiljö skapar bättre arbetsplatser Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter och röster. Det är i denna miljö som vi mår som bäst. Dagens kontorsmänniska möter en ljudmiljö med många onaturliga ljud. Dessutom tillbringar vi närmare 90 % av vår tid inomhus, på kontoret eller på väg till och från arbetsplatsen. Tänk efter hur många timmar har du varit utomhus idag? Hur upplever du ljudmiljön på en lugn plats utomhus jämfört med kontoret? Den akustiska utmaningen är att skapa en inomhusmiljö som påminner om den naturliga utomhusmiljön. 3

4 4

5 Vägen till god ljudmiljö i öppna kontor Flexibla arbetsplatser och kontor med öppen planlösning blir allt vanligare. Tanken är att underlätta kommunikation samt öka flexibilitet och effektivitet. Men samtidigt innebär öppenheten att arbetsmiljön ibland blir åsidosatt på grund av att ljudmiljön inte blir den bästa. Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. I planeringen av ett modernt kontor måste man förutom akustiken väga in många andra aspekter för att skapa en god arbetsmiljö. Det gäller färgsättning, belysning, luftkvalitet, temperatur, etc. Detta försöker vi även ta hänsyn till i utformningen av våra akustiklösningar. När det gäller ljudmiljön vet man via forskning och undersökningar att ljud har en stor påverkan på hur människor presterar och mår i kontorsmiljön. Därför är det viktigt att man redan i planeringen av byggnaden tar fram lösningar som stödjer människors och organisationers behov. Utmaningen ligger i att människors behov varierar med typ av aktivitet och arbetssätt. Människor som arbetar tillsammans och har behov av att höra varandra skall erbjudas en miljö där kommunikationen är god. Samtidigt så vill andra människor inte störas på avstånd och det är här utmaningen ligger. För att skapa en funktionell och behaglig ljudmiljö bör man ta hänsyn till följande aspekter: Placering av arbetsplatserna gruppera arbetsplatser där människor som har behov av att tala med varandra sitter nära varandra, bygg tysta rum för koncentrationskrävande arbete eller där man kan samtala utan att störa andra etc. Utformning av rummet Välj material i tak, på väggar och golv som efterliknar utomhusmiljön och bidrar till en god ljudmiljö. Installera ljudabsorbenter i tak och på väggar samt komplettera med ljudabsorberande skärmar för att minska ljudutbredningen och sänka ljudnivån. Val av utrustning välj tyst utrustning för att minimera ljudnivån från ventilationsutrustning och kontorsmaskiner samt om möjligt, placera skrivare i ljudisolerade rum. Möblering välj möbler som bidrar till ljudabsorptionen och placera dessa så att de bidrar till en bättre ljudmiljö. Beteende utbilda människor i hur man beter sig i ett öppet kontor för att inte störa sina medarbetare. 5

6 Room Acoustic Comfort vägen till ökat välbefinnande Ecophon har utvecklat ett koncept med tips och råd om vad man bör tänka på när man vill skapa en god ljudmiljö i moderna kontor Room Acoustic Comfort. Fyra steg mot en bättre ljudkomfort 1. Utgå från hur medarbetarna upplever och påverkas av ljud Börja med att fråga människor om hur de upplever ljudmiljön och vilka deras ljudönskemål är. 2. Ta hänsyn till aktiviteten Olika aktiviteter medför olika prioritering av ljudönskemål. Ta reda på vad rummet är ämnat för och vilka de prioriterade ljudönskemålen är, t ex ljudnivå, ljudutbredning, taluppfattbarhet eller klang. 3. Använd relevanta akustiska parametrar Ljudupplevelsen är flerdimensionell och det krävs flera akustiska parametrar för att objektivt beskriva ljudönskemålen samt kontrollera att dessa uppfylls. Om ljudönskemålet är lägre ljudnivå är ljudstyrka, G (db), ett relevant akustiskt mått Om ljudönskemålet är minskad ljudutbredning - är DL 2 (db) och DL f (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är taluppfattbarhet är STI eller C 50 (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är klangfullhet är efterklangstid, T (sek), ett relevant akustiskt mått 4. Utforma rummet och välj material som bidrar till god ljudkomfort När man utformar rummet måste man ta hänsyn till hur rummets form, volym och materialval påverkar akustiken. 6

7 Konkretisera och kontrollera ljudmiljön När man vill konkretisera människors ljudönskemål, beskriva eller kontrollera ljudmiljön skall man försöka använda akustiska parametrar som speglar de akustiska kraven och önskemålen. I svensk ljudstandard ställs krav på klang. Människor har däremot ofta andra ljudönskemål än klang. Dessutom är hörseln mångdimensionell vilket inte kan beskrivas med en enstaka parameter. I Room Acoustic Comfort för vi fram följande akustiska parametrar som gör det möjligt att ge en mer nyanserad beskrivning av ljudmiljön. Ljudnivå Ljudstyrka G (db) är ett mått på hur mycket rummet förstärker ljudet från en ljudkälla jämfört med mätning i ett laboratorium utan ljudreflexer. Taluppfattbarhet Clarity, C 50 (db) mäter förhållandet mellan tidiga ljudreflexer som stödjer tal och sena reflexer som stör tal. STI Speech Transmission Index, mäts med en maskin som mäter hur tydligt man uppfattar tal, på en skala från 0, d.v. s. inget, till 1 som motsvarar perfekt uppfattning. Ljudutbredning DL f (db) är ett mått på hur rummet bidrar till ljudutbredningen jämfört med utomhus i fritt fält (d.v.s. där ljudet är helt opåverkat av reflexer), vid ett visst avstånd från ljudkällan. DL 2 (db) är ett mått på hur mycket ljudnivån minskar när avståndet från ljudkällan fördubblas. Efterklangstid Efterklangstid, T (sek), är ett mått på klangfullhet och visar hur lång tid det tar för ljudet att sjunka med 60 db efter att en ljudkälla stängts av. 7

8 Designmöjligheter för ögat och örat Med Ecophons breda utbud av akustiksystem kan man kombinera god akustik med estetiskt tilltalande designlösningar. Våra takabsorbenter finns i olika format, med olika kantutformningar, ytor och kulörer. Vill du definiera rummet ytterligare, t. ex skapa känsla av indelning eller experimentera, finns det olika typer av frihängande ljudabsorbenter. TurmCenter, Siegburg Tyskland. Fotograf: Manfred Hanisch 8

9 Yjoo, ST Gallen, Schweiz. Arkitekt: mkoeppel architekten fh. Fotograf: Till Hückels Kreativa akustiklösningar Med Ecophon Focus Lp (t.v.) får du möjlighet att skapa känsla av riktning och linjäritet. Du kan kombinera olika format, kulörer och belysningsarmaturer för att påverka upplevelsen av rummet. Ecophon Solo (ovan) är frihängande absorbenter i olika former och kulörer som ger stor frihet att skräddarsy ljudmiljön och det visuella intrycket. Som komplement till akustiktaket kan man använda väggabsorbenter som även kan fungera som designelement. Här kan man kombinera kulörer samt grafiskt trycka motiv på ytan. Se nästa uppslag. 9

10 10 Nordea, Göteborg. Fotograf: Erja Vainio

11 Ecophon Wall Panel På väggar kan man skapa olika former och färgkombinationer med våra väggabsorbenter som finns med olika ytor, kulörer och profiler. Dessutom går det att grafiskt trycka på våra väggabsorbenter, vilket gör det möjligt att skapa en spännande miljö med unika mönster och motiv. Ecophon, Hyllinge. Fotograf: Patrick Klemm Nordea Finans, Stockholm. Fotograf: Gabriella Wachtmeister 11

12 Inre och yttre miljö viktiga aspekter i val av akustiklösning Fritt från damm och emissioner Inomhusmiljön har stor påverkan på både hälsan och trivseln på arbetsplatsen. Våra akustiksystem är testade, bedömda av ett flertal stora institut. Ecophons akustikprodukter klarar de strängaste kraven enligt Dansk Indeklima och Finska M1 samt rekommenderas av Svenska Astma och Allergiförbundet. Rengörbarhet Akustiktakens ytor är smutsavvisande och lätta att rengöra. I hygieniska utrymmen, t ex i kök är det viktigt att ha akustiktak med ytor som tål stänk från livsmedel samt är extra smuts avvisande därtill lätta att rengöra. God ljuseffektivitet Belysning är också en viktig del i arbetsmiljön. Ecophons akustiktak har hög och jämn ljusreflektion som bidrar till en behaglig spridning av ljuset samt en kostnadseffektiv belysning. Ecophons akustiktak med Akutex -ytor har en ljusreflektion på ca 85 % och en ljus diffusion på ca 99 %. Brandsäkerhet Typen av utrymme styr de grundläggande kraven på tak och väggar avseende ytskiktsklassificering, I, II och III samt kravet på tändskyddande beklädnad i utrymningsvägar. Ecophons akustiksystem uppfyller samtliga av dessa krav. Miljö Våra absorbenter består av glasull som till ca 70 % kommer från återvunnet hushållsglas. Materialspillet i produktionen återanvänds till pellets som används vid dränering. Bärverken är tillverkade av galvaniserat stål som består av 50 % återvunnet stål och återvinns helt och hållet efter att det använts. Ecophon arbetar också med att minimera miljöbelastningen genom miljövänliga emballage och effektiva transporter. De flesta av Ecophons produkter är Svanen-märkta vilket innebär att våra system motsvarar krav och kriterier som utgör ett bra miljöval. 12

13 Olika aktiviteter i kontor har olika akustiska behov Ett modernt kontor består av många olika utrymmen. När man planerar kontorsmiljön bör man ha en helhetssyn och förståelse för de delar som bildar helheten (människor, rummet, verksamheten). Utmaningen är att återskapa den akustiska utomhusmiljön inomhus så långt det är möjligt eftersom vår hörsel fungerar bäst utomhus. När det sedan kommer till den praktiska planeringen är det viktigt att målet sätts realistiskt: allt störande ljud kan inte tas bort, men ljudfördelarna ska överväga ljudnackdelarna. Vi skall inte fråga oss hur vi inte vill ha det utan istället hur vi vill ha det. Även om prat på ett kontor kan vara störande är det ändå det som är grunden för kommunikation och informationsutbyte människor emellan det får vi aldrig bygga bort. På följande sidor ger vi några exempel på vanliga kontorsutrymmen: 1. Reception/Entré 2. Öppen planlösning 3. Cellkontor 4. Kopiatorer och skrivare 5. Konferensrum

14 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Reception/Entré Receptionen är företagets ansikte utåt och här får besökaren sitt första intryck. Här är det viktigt att skapa balans mellan att höra varandra bra på kort avstånd och samtidigt minimera ljudutbredningen. Akustiska önskemål Rummet Entréer har ofta hårda ytor för att tåla slitage. För att uppfylla de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och bra taluppfattbarhet krävs högabsorberande tak som om möjligt kompletteras med väggabsorbenter. Då skapas en god ljudmiljö för besökare såväl som receptionist. Besökaren och receptionisten ska enkelt kunna prata med varandra utan att bli störda av andra ljud. Det är också bra om personliga samtal eller telefonsamtal inte hörs ute i entrén. 14

15 Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus eller Ecophon Master för hög ljudabsorption. För att skapa en bra arbetsmiljö i receptionen kan väggabsorbenter Ecophon Wall Panel monteras på väggarna. På dessa kan man med fördel trycka fotografier eller logotyper. Om man vill förbättra ljudmiljön ytterligare för de som arbetar i receptionen kan man komplettera akustiktaket med frihängande absorbenter över receptionen, t.ex Ecophon Solo. Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman, Överst: Arcitecten M30-068, Oisterwijk Nederländerna. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch 15

16 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Öppen planlösning modernt och flexibelt För att skapa en flexibel byggnad som snabbt kan anpassas till organisationens skiftande behov och arbetssätt väljs ofta en öppen planlösning. Orsaken till denna typ av planlösning är att kommunikationen mellan människor underlättas och att olika grupper kan skapa sina egna arbetsutrymmen. Samtidigt är risken stor att olika arbetsgrupper stör varandra. Utmaningen ligger i att skapa en god ljudmiljö som underlättar för människor inom en arbetsgrupp att samtala men samtidigt se till att talet inte stör andra medarbetare på längre avstånd. Det som är information för en människa kan vara störande ljud för en annan. Akustiska önskemål För att minska störningen från tal som färdas långt i rummet gäller det att minska ljudutbredningen. Detta görs genom att använda akustiktak med högt AC-värde som ofta kompletteras med ljudabsorberande kontorsskärmar. Under en arbetsdag har människor ibland koncentrationskrävande arbetsuppgifter då tysta rum krävs. Dessa rum kan skapas med så kallade systemväggar som ansluter mot akustiktaket. För att klara ljudisoleringen ska akustiktaken inte bara vara ljudabsorberande, de måste även vara ljudisolerande. 16

17 FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais Rummet Den öppna planlösningen har ofta stora fönster för att få in mycket ljus i rummet. Detta ihop med avsaknaden av väggar gör att ljudet kan färdas långt. Inredning och skärmar måste vara absorberande, ha rätt storlek, vara rätt placerade för att bidra till minskad ljudutbredning. Flexibla lösningar genom ett kombinerat absorberande/isolerande undertak underlättar och stödjer flexibla organisationer. Tänk även på att i det öppna kontoret rekommenderas cirka ett tyst rum per tio anställda för koncentrationskrävande arbeten. Rekommenderad akustiklösning Vid flexibla öppna ytor rekommenderas Ecophon Combison DUO för högt AC-värde och högt ljudisoleringsvärde D n,f,w. Detta bidrar till mindre ljudutbredning samtidigt som det är möjligt att bygga rum med systemväggar som ansluter mot akustiktaket. Om det inte finns behov av att bygga rum med systemväggar rekommenderas Ecophon Master för högt AC-värde, vilket bidrar till mindre ljudutbredning. För att minska ljudutbredningen ytterligare kan frihängande absorbenter monteras, tex. t.ex Ecophon Solo och/eller Master Baffle. 17

18 Statens kulturråd, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Cellkontor Cellkontoret är en välbeprövad lösning som bygger på att alla medarbetare har sitt eget rum. Ett cellkontor erbjuder möjlighet till koncentrationskrävande arbete men minskar samtidigt möjligheten till kommunikation. Rummet Parallella väggar kan ibland ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd. Akustiska önskemål För att kunna arbeta med koncentrationskrävande arbetsuppgifter, krävs bra ljudisolering mot andra rum och korridoren. För en behaglig ljudmiljö rekommenderas högeffektiva ljudabsorbenter i taket. Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus för god ljudabsorption och flexibilitet gällande integrering av installationer i taket. Ecophon Wallpanel rekommenderas för att undvika fladderekon. 18

19 Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son 19

20 Rum för kopiatorer och skrivare Inom dessa ytor står maskinerna som ger ifrån sig ljud som nästan alltid uppfattas som buller. Man bör också isolera ljudkällan så mycket som möjligt för att inte ljudet ska breda ut sig till arbetsplatserna. Akustiska önskemål Eftersom ljud från kopiatorer och skrivare oftast uppfattas som buller ska dessa ljud dämpas så mycket som möjligt. Det gör man genom att minska ljudnivå och ljudutbredningen. Rummet För att motsvara de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och kort ljudutbredning krävs högabsorberande tak och väggabsorbenter. I de fall det finns skärmar ska de vara så högabsorberande som möjligt. Rekommenderad akustiklösning Ecophon Master och Ecophon Wall Panel för att få maximal ljudabsorption och på så vis sänka ljudnivån från maskinerna. 20

21 21

22 Konferensrum Konferensrummet har en central roll när det gäller kommunikation mellan människor. Ljudmiljön i konferensrummet måste planeras och utformas efter den huvudsakliga verksamheten samt att bidra till effektivitet och produktivitet. Då rummet ofta används för möten där många talar samtidigt bör låg ljudnivå prioriteras. Om rummet används för föreläsningar och presentationer måste man prioritera att talet når ut till lyssnarna i hela lokalen. När rummet är längre än 12 meter behövs ljudreflekterande ytor mellan talaren och lyssnarna. För att undvika sena ljudreflexer som försämrar tal uppfattbarheten bör väggabsorbenter monteras i öronhöjd på motstående vägg från talaren sett. I konferensrummet diskuteras ofta känsliga saker som inte ska höras av andra, därför måste kraven på sekretess uppfyllas. Akustiska önskemål För att få en funktionell ljudmiljö i konferensrum bör man sträva mot en kombination av bra taluppfattbarhet, god talarkomfort samt låg ljudnivå. Beroende på vilken sekretessnivå man vill uppnå i konferensrummet bör väggarnas ljudisoleringsvärde beaktas, oftast isoleringsvärde på 44 db och uppåt. Rummet Oftast är konferensrummets väggar hårda och parallella vilket ibland kan ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd eller att en av väggarna lutas så att ljudet styrs upp i akustiktaket. Ibland alstrar projektorer och annan teknisk utrustning störande ljud. Glöm därför inte att ställa krav på ljudnivån vid inköp av denna typ av utrustning. AFA Försäkring, Stockholm. Fotograf: Hjalmar Mann 22

23 Smörjteknik, Gävle. Arkitekt: Lennart Hagljung, Arkitektbyrån. Fotograf: Gunnar Almberg, IBAFOTO Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Master alpha för maximal ljudabsorption. Om rummet är längre än 12 m rekommenderas Ecophon Master gamma som reflektor mellan talaren och lyssnarna. I de fall man behöver komplettera med väggabsorbenter rekommenderar vi Ecophon Wall Panel i öronhöjd. Om rummet är större än 100 m 2 rekommenderas konsultation med en akustiker. Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman 23

24 Produktprestanda som matchar ljudönskemålen När man väljer akustiksystem gäller det att välja produkter med prestanda som matchar de akustiska kraven och önskemålen. Ljudnivå Om låg ljudnivå är prioriterad välj Klass A absorbenter med så hög absorptionsfaktor (α) som möjligt Ljudutbredning Om kort ljudutbredning är prioriterad välj absorbenter med AC-värde > 180 Klang Om klang är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Taluppfattbarhet Om taluppfattbarhet är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Produktprestanda Absorptionsklass är en indelning av ljudabsorbenter i klasserna A-E där A har högst ljudabsorberande förmåga och E lägst, i enlighet med EN ISO Absorptionsfaktorn, α, är ett mått på hur mycket som absorberas av det ljud som träffar absorbenten. Om α =1 absorberas allt infallande ljud, om α =0 reflekteras allt ljud. AC-värde (Articulation Class) är ett sätt att klassa akustiktak efter hur bra taket bidrar till att korta ljudutbredningen. Ju högre AC-värde en produkt har desto kortare ljudutbredning. 24

25 Vasakronan, Stockholm. Fotograf: Michael Perlmutter 25

26 För att skapa effektiva kontor måste vi anpassa byggnadens ljudmiljö efter människans grundläggande förutsättningar inte tvärtom Frans Davidsson, konceptutvecklare kontor FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais 26

27 Vår kompetens står till ditt förfogande Vi hjälper dig att skapa god ljudkomfort i kontor där nyckeln till framgång är att planera rätt i ett tidigt skede. Våra konceptutvecklare kan bistå dig med följande: Identifiera krav som bör ställas på ljudmiljön utifrån rummets utformning, typ av verksamhet och människors ljudönskemål Utarbeta rumsakustiska kravspecifikationer och ljudpolicy Reda ut akustiska begrepp och förklara svensk ljudstandard Ta fram principiella akustiska lösningar Dessutom erbjuder våra konceptutvecklare utbildningar, seminarier och föreläsningar där vi undervisar om ljud, vår hörsel, samt förmedlar det senaste inom rumsakustisk forskning. När det gäller frågor om produkter och systemlösningar ber vi dig kontakta våra marknadsingenjörer eller teknisk support. Du hittar mer information om akustik, system och produkter på vår hemsida Ecophons handbok Ladda ner vår handbok från vår hemsida, Kontaktuppgifter Växel Undertaksjouren

28 Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är Ecophon en global leverantör av akustiska takoch väggsystem som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industriella produktionslokaler. Vi ingår i Saint-Gobain koncernen och har försäljningsenheter och distributörer i många länder. Ecophon har en vision att förtjäna globalt ledarskap inom akustiktak och akustiska väggabsorbenter genom att erbjuda bästa nytta för slutanvändaren. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut, samt deltar i framtagandet av nationella ljudstandarder. Ecophon bidrar till att skapa en god ljudkomfort och därmed också till människors välbefinnande. Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, Hyllinge, Sverige Tel: , Fax: e-post: SE.Art nr:

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort

Room Acoustic Comfort. - fyra steg till god ljudkomfort Room Acoustic Comfort - fyra steg till god ljudkomfort 1 Room Acoustic Comfort TM ljuddesign för välbefinnande Room Acoustic Comfort TM är din guide med tips och råd om hur du skapar god ljudkomfort. Genom

Läs mer

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning

Ecophon Master Rigid. - optimerar rumsakustiken för undervisning Ecophon Master Rigid - optimerar rumsakustiken för undervisning Optimerad rumsakustik - förbättrar elevernas studieresultat Optimerad rumsakustik för undervisning Ecophon har lång erfarenhet av att skapa

Läs mer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Vår hörsel fungerar bäst utomhus

Vår hörsel fungerar bäst utomhus UTBILDNINGSmiljö Vår hörsel fungerar bäst utomhus Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning. Detta

Läs mer

God ljudmiljö i skolan. för elever och lärare

God ljudmiljö i skolan. för elever och lärare God ljudmiljö i skolan för elever och lärare 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården Konceptutvecklare vårdmiljöer Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar

Läs mer

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin Ljudnivåsänkning i livsmedelsindustrin Foto: Patrick Salaün En bra ljudmiljö skapar bättre förutsättningar för koncentrationskrävande arbete. Room Acoustic Comfort är ett kunskapspaket utvecklat av Ecophon,

Läs mer

Ecophon Master Rigid. optimerar ljudmiljön för inlärning

Ecophon Master Rigid. optimerar ljudmiljön för inlärning Ecophon Master Rigid optimerar ljudmiljön för inlärning 1 Den naturliga utomhusmiljön - en förebild för ljudmiljön i klassrum Under tusentals år har vår hörsel utvecklats i en utomhusmiljö full av naturliga

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S

Skapa, definiera, differentiera. med Ecophon Master Solo S Skapa, definiera, differentiera med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mer än god akustik Ecophons vision är att, med kunskap och produkter, bidra till en behaglig rumsmiljö, för ögat, örat och

Läs mer

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor

Skapa god ljudmiljö i öppna kontor Klas Hagberg Inredningsakustik Skapa god ljudmiljö i öppna kontor 2011-02-08 - Inredningsakustik Inledning repetition Kontroll av skärmar Ny standard? Hur kan ÅF hjälpa till? Öppna flexibla lokaler Enkla

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler

Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler Frans Davidsson Konceptutvecklare Kontorslokaler frans.davidsson@ecophon.se 042-179892 Ljuddesign i öppna kontor öka välbefinnande och produktivitet i en arbetsmiljö anpassa verksamheter så att ljud som

Läs mer

Känslan. av den skandinaviska naturen

Känslan. av den skandinaviska naturen Känslan av den skandinaviska naturen Ytskiktsevolutionen Waterschap Rivierenland Arkitekt: AGS Architecten & Planners B.V. Heerlen. Fotograf: Peter Bliek 2 Ytskiktsevolutionen Avancerad teknologi i människans

Läs mer

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal Sunda ljudmiljöer för patienter och personal idéclick/sandbring Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst

Läs mer

Ljudnivåsänkning. i storkök

Ljudnivåsänkning. i storkök Ljudnivåsänkning i storkök Foto: Thierry Le Guyader En bra ljudmiljö skapar bättre förutsättningar för koncentrationskrävande arbete. Room Acoustic Comfort i storkök Room Acoustic Comfort är en akustisk

Läs mer

Förbättra arbetsplatsen. med aktivitetsbaserad akustisk design

Förbättra arbetsplatsen. med aktivitetsbaserad akustisk design Förbättra arbetsplatsen med aktivitetsbaserad akustisk design 1 Ta med utemiljön in för att förbättra välbefinnande och prestationsförmåga Under hundratusentals år har våra öron utvecklats för att höra

Läs mer

Vilken är din smak? Texona kulörkollektion för Ecophon Wall Panel

Vilken är din smak? Texona kulörkollektion för Ecophon Wall Panel Vilken är din smak? Texona kulörkollektion för Ecophon Wall Panel Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är

Läs mer

TR 10130489.01 2009-12-21

TR 10130489.01 2009-12-21 TR 10130489.01 2009-12-21 Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum Woolbubbles och Squarebubbles, Wobedo Design WSP Akustik Uppdragsnr: 10130502 2 (7) Uppdrag WSP har haft i uppdrag att kontrollmäta

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Ecophon Solo Rectangle på vägg

Ecophon Solo Rectangle på vägg Ecophon Solo Rectangle på vägg Genom att installera Ecophon Solo Rectangle på vägg kan du öka ljudabsorptionen i rummet. Systemet ger designmöjligheter med olika lager och överlappande paneler för att

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP ENLIGT RUMMETS TYP Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan

Läs mer

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption Ecophon Solo kreativa former av ljudabsorption Utmana fyrkantigheten akustiklösningar i nya former Med Ecophon Solo Regular och Ecophon Solo Freedom får du nya möjligheter att förverkliga dina designidéer

Läs mer

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss

Ecophon Focus A. Systemöversikt. Format c, mm. XL 1800x600. XL 1200x x x600. XL 2000x x600 T15 T24 Tjocklek (tj) Principskiss Ecophon Focus A När önskemålet är ett akustiktak som är okomplicerat men robust och där varje absorbent är lätt att montera och demontera. Ecophon Focus A har synligt bärverk. Systemet består av Ecophon

Läs mer

Utsmyckning eller diskret bakgrund

Utsmyckning eller diskret bakgrund Utsmyckning eller diskret bakgrund Ecophon Wall Panel Vertikal akustik 1 Färg, design och struktur det nya systemet blir vad du gör det till! Genom att kombinera absorbenter, profiler och hörn kan du lätt

Läs mer

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Lämplig för klassrum eller andra lokaler där kraven på god akustik och taluppfattbarhet är viktigt men där också ett slagtåligt och demonterbart undertak önskas. Ecophon Master

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i någon större omfattning under de

Läs mer

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat.

Ecophon Focus Ds. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Systemet är patenterat. Ecophon Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är enkelt demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och

Läs mer

Akustikguiden. www.abstracta.se

Akustikguiden. www.abstracta.se Akustikguiden www.abstracta.se 1 Vad är akustik? Akustik är läran om hörbart ljud. Ordet akustik kommer från grekiskans att göra sig hörd. 2 1. Vad är akustik? Vad är ljud? Ljud är tryckvågor i luft. Örat

Läs mer

Bra ljudmiljö i öppna kontor

Bra ljudmiljö i öppna kontor Jonas Christensson Konceptutvecklare - Inredningsakustik Bra ljudmiljö i öppna kontor Hur vill vi ha det på kontoret? Hur vill vi inte ha det? Kräver olika behov Kommunikation - Pratar med människor -

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Ecophon Solo. Befriar kreativiteten

Ecophon Solo. Befriar kreativiteten Ecophon Solo Befriar kreativiteten 2 Fotograf: Saint-Gobain Ecophon Utmana fyrkantigheten akustiklösningar i nya former Ecophon Solo utökas med nya familjemedlemmar vilket innebär ytterligare designmöjligheter

Läs mer

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN

CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN CHECKLISTA LJUDGUIDE FÖR FÖRSKOLAN VÄGLEDNING TILL CHECKLISTAN I de situationer där pedagogen eller barnet önskar en tystare ljudmiljö eller en ljudmiljö som inte stör pågående verksamhet behövs en åtgärd.

Läs mer

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark

Ecophon Master Ds. Systemöversikt. Format c, mm. 600x600 T24. Tjocklek (tj) 40 M236, M242. Principskiss. Pharmakon,, Denmark Ecophon Master Ds Lämplig för kontorslandskap och andra lokaler med höga krav på god akustik och taluppfattbarhet, där man har behov av ett dolt bärverk samt att kunna demontera enskilda takplattor. Bärverket

Läs mer

Ecophon Wall Panel. mångfald inom väggakustik

Ecophon Wall Panel. mångfald inom väggakustik Ecophon Wall Panel mångfald inom väggakustik Akustiska lösningar som uppfyller människors behov Den bästa ljudmiljön finns utomhus. Under bar himmel, i skogen eller på slätterna. Där fungerar din hörsel

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit.

Ecophon Edge 500. Profilerna tillverkas av strängsprutad aluminium, medan hörnen består av formgjuten zink. Båda har en vit. Ecophon Edge 500 Ecophon Edge 500 är ett system som används för frihängande undertaksenheter i applikationer där vägg till vägg installationer inte är möjliga eller önskade, men där god ljudabsorption

Läs mer

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik får samverka Elegant ö utan ram Goda ljudabsorberande egenskaper Passar bra i de flesta typer av rum

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus Inspirerande lugn 2 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor,

Läs mer

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage A. bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage A När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage A har synligt bärverk. Varje absorbent är lätt demonterbar.

Läs mer

Ecophon Master Matrix. Svävande akustiktak för stora ytor

Ecophon Master Matrix. Svävande akustiktak för stora ytor Ecophon Master Matrix Svävande akustiktak för stora ytor Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad

Läs mer

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter Ecophon Akusto kontorsskärmar och väggabsorbenter Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

Bra ljudmiljö i öppna kontor - finns det?

Bra ljudmiljö i öppna kontor - finns det? Bra ljudmiljö i öppna kontor - finns det? Stockholm 2009-09-08 jonas.christensson@ecophon.se..att bidra till att skapa behagliga och effektiva kontorsmiljöer Hur vill vi ha det på kontoret? Hur vill vi

Läs mer

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Systemöversikt. Format c, mm. 1200x200 T24. Tjocklek (tj) 50 M143, M209. Principskiss. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing är ett system med vingformade ljudabsorbenter som monteras som avslutning på frihängande akustiktak av Ecophon Focus Ds eller Focus E. Systemet består av Ecophon Focus

Läs mer

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Flexiform A levereras plan och formas vid monteringen till konvex eller konkav form (min. radie 00 mm och max. radie 10 m) med hjälp av speciella profiler. Den är därför

Läs mer

ECOPHON Focus Ds. Ljudisolering: D n,c,w. Sektion av Focus Ds system. Focus Ds absorbent. Systemöversikt

ECOPHON Focus Ds. Ljudisolering: D n,c,w. Sektion av Focus Ds system. Focus Ds absorbent. Systemöversikt ECOPHON Focus Ds När önskemålet är ett akustiktak utan synligt bärverk, där enskilda plattor är demonterbara. Ecophon Focus Ds har dolt bärverk och symmetrisk kantdesign för enklare montering och integration

Läs mer

Sound Design at Work

Sound Design at Work Fritz Hansen S-Line Office AB Hallsberg, Sweden Telefon +46 582 120 70 www.sline.se Showrooms Smedjegatan 12 Nacka, Sweden Skøyen Design Center Drammensvn. 130 C1 Oslo, Norway Telefon +47 23 28 33 70 www.skoyendesigncenter.no

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus Inspirerande lugn 2 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor,

Läs mer

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A För akustiktak i sporthallar och liknande miljöer där det föreligger stor risk för mekanisk påverkan. Ecophon Super G Plus A har ett robust bärverk bestående av hattprofiler monterade

Läs mer

SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993

SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993 SOUND ABSORBERS Frapett creating good atmosphere since 1993 HANDLAR DET BARA OM LJUD? Givetvis skall en ljudabsorbent minimera ljudproblem, det vet vi. Men vi vet också att en genomtänkt inredning är så

Läs mer

SCREENS FOR FOCUSING

SCREENS FOR FOCUSING SCREENS FOR FOCUSING Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens möjligheter till flexibilitet

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14

Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Bedömning ljud och akustik Biblioteket Sannarpsgymnasiet Halmstads kommun 2013-10-14 Inledning... 3 Uppdragsgivare och arbetsställe... 3 Uppdrag... 3 Lagar och regler... 3 Metod... 4 Resultat/kommentarer...

Läs mer

NYHET! Gyptone Quattro 70

NYHET! Gyptone Quattro 70 NYHET! Akustikundertak och -väggar med fina perforeringar NYHET! Rena, lätta ytor med behagligt ljud Skapa estetiska omgivningar med en behaglig ljudmiljö. Med den nya serien kan du designa rum med lätta,

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Time to focus. på visuell akustik

Time to focus. på visuell akustik Time to focus på visuell akustik Focus på ögat och örat Ecophon Focus Ez är patenterad i Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland och Storbritannien Våra ögon och öron är porten till våra sinnen,

Läs mer

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik

Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik Rockfon Contour Ett annat sätt att få bra akustik En enkel och estetisk baffel Mycket bra ljudabsorberande egenskaper Nya designmöjligheter Rockfon Contour

Läs mer

Stilrena nivåövergångar. för kreativa lösningar med akustiktak

Stilrena nivåövergångar. för kreativa lösningar med akustiktak Stilrena nivåövergångar för kreativa lösningar med akustiktak Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst

Läs mer

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö. Katalog 5 Tyst va? Det är snön som dämpar ljudet så effektivt. Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt material som har samma ljudabsorption som snö. Virket kommer i huvudsak från svenska

Läs mer

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande

Läs mer

Bullersituationen i Göteborg

Bullersituationen i Göteborg Bullersituationen i Göteborg Bullerövervakning Framför allt övervakar vi trafikbuller eftersom det är den typen av buller som människor i städer störs mest av Vägtrafik är mest störande av de olika trafikslagen

Läs mer

Tysta leken! PÅ TAPETEN SÅ ÖVERLÅTER DU DITT FÖRETAG NYTT! HELENA MAGNUSSON SKAPAR ARBETSRO MED ABSORBENTER. Det här gäller just nu!

Tysta leken! PÅ TAPETEN SÅ ÖVERLÅTER DU DITT FÖRETAG NYTT! HELENA MAGNUSSON SKAPAR ARBETSRO MED ABSORBENTER. Det här gäller just nu! Bokföra på nätet Inreda med träpanel nr 4: 2007 pris SEK 79 [inkl moms] NOK 79 DKK 79 ALLT OM YTSKIKT FÖR DIG SOM ÄR PROFFS ROOMSERVICE PRO # 4 : 2007» ALLT OM YTSKIKT FÖR DIG SOM ÄR PROFFS PÅ TAPETEN

Läs mer

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak

Gyptone Kant D2. Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 Inspiration och design för nya undertak Gyptone Kant D2 bildar ett harmoniskt tak som ger ett vackert helhetsintryck. Ett nytt taksystem med dolt bärverkssystem En trivsam känsla Ett tak

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com ÅF Ljud och Vibrationer Akustik 1 Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com Akustik Buller Vibrationer Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Umeå Örnsköldsvik Ca 75 personer 2 Våra arbetsfält

Läs mer

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens

Läs mer

Stöd vid avrop av ljudabsorberande bords-, och golvskärmar

Stöd vid avrop av ljudabsorberande bords-, och golvskärmar Sid 1 (6) Stefan Persson stefan.persson@kammarkollegiet.se 2015-09-16 Dnr 96-75-2014 Stöd vid avrop av ljudabsorberande bords-, och golvskärmar En skärm kan ha följande akustiska egenskaper: Ljudabsorberande,

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

Operationssalar i modul Sundsvalls sjukhus

Operationssalar i modul Sundsvalls sjukhus Operationssalar i modul Sundsvalls sjukhus 1 Berättelse om verksamheten Målsättningen med de nya operationssalarna i modul var att skapa funktionella, ändamålsenliga och tilltalande lokaler som bidrar

Läs mer

Ecophon Akusto. Upptäck olika vertikala akustiklösningar

Ecophon Akusto. Upptäck olika vertikala akustiklösningar Ecophon Akusto Upptäck olika vertikala akustiklösningar Utekänsla inomhus förbättrar välbefinnandet och prestationsförmågan Våra öron har utvecklats för att höra perfekt utomhus, i naturen, under hundratusentals

Läs mer

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö.

Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt. material som har samma ljudabsorption som snö. Katalog Tyst va? Det är snön som dämpar ljudet så effektivt. Stenullen vi använder i våra produkter är ett naturligt material som har samma ljudabsorption som snö. Virket kommer i huvudsak från svenska

Läs mer

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre Mars 25 Kombinera god rumsakustik med ett tilltalande yttre Innehåll Gyproc Akustikvägg... 5 Enkelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 6 Dubbelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 7 Enkelsidig

Läs mer

ROCKFON BLANKA TÄNK OM ALLT VITT VAR SÅ HÄR LJUST

ROCKFON BLANKA TÄNK OM ALLT VITT VAR SÅ HÄR LJUST ROCKFON BLANKA TÄNK OM ALLT VITT VAR SÅ HÄR LJUST VISSA VITA NYANSER ÄR LJUSARE ÄN ANDRA Kritvit. Snövit. Benvit. Mjölkvit. Det finns otaliga nyanser av vitt och de upplevs och beskrivs helt olika beroende

Läs mer

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik.

F8 Rumsakustik, ljudabsorption. Hur stoppar vi ljudet? Rumsakustik 3 förklaringsmodeller. Statistisk rumsakustik. Hur stoppar vi ljudet? Isolering Blockera ljudvägen ingen energiförlust Absorption F8 Rumsakustik, ljudabsorption Omvandla ljud till värme energiförlust Rumsakustik 3 förklaringsmodeller Statistisk rumsakustik

Läs mer

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Nyhet: Gyptone BIG med unikt Sixtomönster och bättre åtkomst till tekniska installationer Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Gyptone Sixto produktserien NYHET Gyptone BIG Sixto

Läs mer

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt

Ecophon Focus C. Ecophon rekommenderar Connect Absorbentlim för snabbt och enkelt montage. Systemöversikt Ecophon Focus C För applikationer när man vill att akustiktaket ska ha minsta möjliga konstruktionshöjd. Absorbenterna limmas kant mot kant direkt mot underlaget och skapar ett undertak med slätt utseende.

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall. Ljudkravdokument 2011-11-09. Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 1(9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rosvalla Nyköping Nybyggnad av sporthall Ljudkravdokument 2011-11-09 Uppdragsnummer: 230743 Rapportnummer: 230743-R01 Uppdragsgivare: Aros Arkitekter AB gm Jörgen Winnberg Handläggare

Läs mer

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Används som vertikal absorbent tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i rummet, speciellt större lokaler. Ecophon Akusto Wall C har dolt bärverk och de

Läs mer

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län

Buller i skolmatsalar. En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Buller i skolmatsalar En undersökning av 20 skolor i Stockholms län Skolmatsalen bör vara en plats där eleverna får en chans att återhämta sig från skolarbetet med både näringsrik mat och social samvaro

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort där ljud möter ljus Inspirerande lugn 2 Ta med utomhusmiljön in Människans sinnen har utvecklats för en utomhusmiljö. Naturligt ljud och ljus påverkar positivt våra känslor,

Läs mer

Välkommen till en ljudlös skola

Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till en ljudlös skola Välkommen till ett nytt hus planerna på en ny byggnad för barn med hörselnedsättning tog form för nästan fem år sedan. Nu kan vi bevittna det färdiga resultatet. Alviksskolan

Läs mer

Vår upplevelse av ett rum hänger samman med rummets akustik. Du kan lita på Silent Gliss långa erfarenhet.

Vår upplevelse av ett rum hänger samman med rummets akustik. Du kan lita på Silent Gliss långa erfarenhet. Akustik i fokus Om akustik Vår upplevelse av ett rum hänger samman med rummets akustik. Rum med dålig akustik förmedlar en oangenäm känsla och verkar kyliga. När det finns många personer närvarande uppstår

Läs mer

Standarder, termer & begrepp

Standarder, termer & begrepp Bilaga 2 Standarder, termer & begrepp Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Ecophon Focus E. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör.

Ecophon Focus E. kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Ecophon Focus E När önskemålet är ett dekorativt akustiktak och man har behov av att lätt kunna demontera enskilda takplattor. Ecophon Focus E har synligt bärverk och nedsänkt kant, vilket ger ett undertak

Läs mer

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Fö 6 20080207 Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24] ETE319 VT08 Fö 6 20080207 Inspelningsrummet [Everest kapitel 20 och 22-24] Det krävs en rad olika övervägande för att bygga ett lyckat inspelningsrum. Hur rummet skall konstrueras och se ut beror till

Läs mer

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL

AKUSTIKVÄGGAR KOMPOSITMATERIAL Det ställs höga krav på arbetsmiljön idag. Med över 20 års erfarenhet av ljudsanering har Järven Plast & Smide AB kunskap om buller. För att uppnå bästa möjliga resultat, har vi kontinuerlig forskning

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

KREATIV OCH LJUDABSORBERANDE

KREATIV OCH LJUDABSORBERANDE PRIM 2 Prim Prim 3 PRIM Prim är ett musikintervall mellan två toner där Prim är den första rena tonen. Ordet kommer från latinets primus som betyder första. Vår Prim är en kreativ rumsavdelare som har

Läs mer

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1.

4.1. 458 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Byggnadsakustik. Ljud. A- och C-vägning. Decibel. Luftljud och luftljudsisolering. 4.1. .1 Begrepp I detta avsnitt finns förklaringar till de viktigaste begreppen inom byggnadsakustiken. Ljud Ljud, så som vi normalt uppfattar det, är små fluktuationer hos lufttrycket. Buller är ett uttryck

Läs mer

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud

Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud Gyptone Undertak 4.1 Akustik och ljud Reflecting everyday life Akustik och ljud Akustik är och har alltid varit en integrerad del av inomhusmiljön i byggnader. Grundläggande om ljud Akustik är en nödvändig

Läs mer

Samson väggabsorbent. Slagtålig väggabsorbent för komplettering av undertakets akustiska dämpning.

Samson väggabsorbent. Slagtålig väggabsorbent för komplettering av undertakets akustiska dämpning. Slagtålig väggabsorbent för komplettering av undertakets akustiska dämpning. Slagtålig väggabsorbent för komplettering av undertakets akustiska dämpning. Samson väggabsorbent har en vävd yta där själva

Läs mer

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17)

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17) 7 Bullerskydd BFS 1998:38 7:1 Allmänt 7 Bullerskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 7 BVF. (BFS 1995:17) 7 :1 Allmänt Byggnader skall dimensioneras och utformas med hänsyn till

Läs mer

En lugn och stilla sommarkväll i skogen: ca 30-35 db(a)

En lugn och stilla sommarkväll i skogen: ca 30-35 db(a) 2 En lugn och stilla sommarkväll i skogen: ca 30-35 db(a) 3 Innehållsförteckning Målet är en lugnare arbetsplats 5 Konsten att balansera ljudnivån 6 Skärmarna var ett stort lyft 8 Produkter Golvskärm Offizz

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer