God ljudmiljö. i det moderna kontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God ljudmiljö. i det moderna kontoret"

Transkript

1 God ljudmiljö i det moderna kontoret

2 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål. Tekniska data baseras på resultat erhållna under typiska testförutsättningar eller från lång erfarenhet under normala förhållanden. Angivna funktioner och egenskaper för produkter och system är endast giltiga under förutsättning att instruktioner, principskisser, installationsguider, skötselanvisningar samt andra angivna villkor och rekommendationer tagits i beaktande och följts. Vid avvikelser från detta, t ex genom byte av specifika komponenter eller produkter kan Ecophon inte ansvara för produkternas funktion, resultat och egenskaper. Alla beskrivningar, illustrationer och dimensionsangivelser i denna katalog representerar generella upplysningar och utgör inte del av något kontrakt. Ecophon förbehåller sig rätten att förändra produkterna utan föregående information. För den senaste informationen, gå in på eller kontakta närmaste representant för Ecophon. Bild framsida: Miles fashion showroom, Lübeck Tyskland Fotograf: Paul Ripke

3 En bra ljudmiljö skapar bättre arbetsplatser Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter och röster. Det är i denna miljö som vi mår som bäst. Dagens kontorsmänniska möter en ljudmiljö med många onaturliga ljud. Dessutom tillbringar vi närmare 90 % av vår tid inomhus, på kontoret eller på väg till och från arbetsplatsen. Tänk efter hur många timmar har du varit utomhus idag? Hur upplever du ljudmiljön på en lugn plats utomhus jämfört med kontoret? Den akustiska utmaningen är att skapa en inomhusmiljö som påminner om den naturliga utomhusmiljön. 3

4 4

5 Vägen till god ljudmiljö i öppna kontor Flexibla arbetsplatser och kontor med öppen planlösning blir allt vanligare. Tanken är att underlätta kommunikation samt öka flexibilitet och effektivitet. Men samtidigt innebär öppenheten att arbetsmiljön ibland blir åsidosatt på grund av att ljudmiljön inte blir den bästa. Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. I planeringen av ett modernt kontor måste man förutom akustiken väga in många andra aspekter för att skapa en god arbetsmiljö. Det gäller färgsättning, belysning, luftkvalitet, temperatur, etc. Detta försöker vi även ta hänsyn till i utformningen av våra akustiklösningar. När det gäller ljudmiljön vet man via forskning och undersökningar att ljud har en stor påverkan på hur människor presterar och mår i kontorsmiljön. Därför är det viktigt att man redan i planeringen av byggnaden tar fram lösningar som stödjer människors och organisationers behov. Utmaningen ligger i att människors behov varierar med typ av aktivitet och arbetssätt. Människor som arbetar tillsammans och har behov av att höra varandra skall erbjudas en miljö där kommunikationen är god. Samtidigt så vill andra människor inte störas på avstånd och det är här utmaningen ligger. För att skapa en funktionell och behaglig ljudmiljö bör man ta hänsyn till följande aspekter: Placering av arbetsplatserna gruppera arbetsplatser där människor som har behov av att tala med varandra sitter nära varandra, bygg tysta rum för koncentrationskrävande arbete eller där man kan samtala utan att störa andra etc. Utformning av rummet Välj material i tak, på väggar och golv som efterliknar utomhusmiljön och bidrar till en god ljudmiljö. Installera ljudabsorbenter i tak och på väggar samt komplettera med ljudabsorberande skärmar för att minska ljudutbredningen och sänka ljudnivån. Val av utrustning välj tyst utrustning för att minimera ljudnivån från ventilationsutrustning och kontorsmaskiner samt om möjligt, placera skrivare i ljudisolerade rum. Möblering välj möbler som bidrar till ljudabsorptionen och placera dessa så att de bidrar till en bättre ljudmiljö. Beteende utbilda människor i hur man beter sig i ett öppet kontor för att inte störa sina medarbetare. 5

6 Room Acoustic Comfort vägen till ökat välbefinnande Ecophon har utvecklat ett koncept med tips och råd om vad man bör tänka på när man vill skapa en god ljudmiljö i moderna kontor Room Acoustic Comfort. Fyra steg mot en bättre ljudkomfort 1. Utgå från hur medarbetarna upplever och påverkas av ljud Börja med att fråga människor om hur de upplever ljudmiljön och vilka deras ljudönskemål är. 2. Ta hänsyn till aktiviteten Olika aktiviteter medför olika prioritering av ljudönskemål. Ta reda på vad rummet är ämnat för och vilka de prioriterade ljudönskemålen är, t ex ljudnivå, ljudutbredning, taluppfattbarhet eller klang. 3. Använd relevanta akustiska parametrar Ljudupplevelsen är flerdimensionell och det krävs flera akustiska parametrar för att objektivt beskriva ljudönskemålen samt kontrollera att dessa uppfylls. Om ljudönskemålet är lägre ljudnivå är ljudstyrka, G (db), ett relevant akustiskt mått Om ljudönskemålet är minskad ljudutbredning - är DL 2 (db) och DL f (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är taluppfattbarhet är STI eller C 50 (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är klangfullhet är efterklangstid, T (sek), ett relevant akustiskt mått 4. Utforma rummet och välj material som bidrar till god ljudkomfort När man utformar rummet måste man ta hänsyn till hur rummets form, volym och materialval påverkar akustiken. 6

7 Konkretisera och kontrollera ljudmiljön När man vill konkretisera människors ljudönskemål, beskriva eller kontrollera ljudmiljön skall man försöka använda akustiska parametrar som speglar de akustiska kraven och önskemålen. I svensk ljudstandard ställs krav på klang. Människor har däremot ofta andra ljudönskemål än klang. Dessutom är hörseln mångdimensionell vilket inte kan beskrivas med en enstaka parameter. I Room Acoustic Comfort för vi fram följande akustiska parametrar som gör det möjligt att ge en mer nyanserad beskrivning av ljudmiljön. Ljudnivå Ljudstyrka G (db) är ett mått på hur mycket rummet förstärker ljudet från en ljudkälla jämfört med mätning i ett laboratorium utan ljudreflexer. Taluppfattbarhet Clarity, C 50 (db) mäter förhållandet mellan tidiga ljudreflexer som stödjer tal och sena reflexer som stör tal. STI Speech Transmission Index, mäts med en maskin som mäter hur tydligt man uppfattar tal, på en skala från 0, d.v. s. inget, till 1 som motsvarar perfekt uppfattning. Ljudutbredning DL f (db) är ett mått på hur rummet bidrar till ljudutbredningen jämfört med utomhus i fritt fält (d.v.s. där ljudet är helt opåverkat av reflexer), vid ett visst avstånd från ljudkällan. DL 2 (db) är ett mått på hur mycket ljudnivån minskar när avståndet från ljudkällan fördubblas. Efterklangstid Efterklangstid, T (sek), är ett mått på klangfullhet och visar hur lång tid det tar för ljudet att sjunka med 60 db efter att en ljudkälla stängts av. 7

8 Designmöjligheter för ögat och örat Med Ecophons breda utbud av akustiksystem kan man kombinera god akustik med estetiskt tilltalande designlösningar. Våra takabsorbenter finns i olika format, med olika kantutformningar, ytor och kulörer. Vill du definiera rummet ytterligare, t. ex skapa känsla av indelning eller experimentera, finns det olika typer av frihängande ljudabsorbenter. TurmCenter, Siegburg Tyskland. Fotograf: Manfred Hanisch 8

9 Yjoo, ST Gallen, Schweiz. Arkitekt: mkoeppel architekten fh. Fotograf: Till Hückels Kreativa akustiklösningar Med Ecophon Focus Lp (t.v.) får du möjlighet att skapa känsla av riktning och linjäritet. Du kan kombinera olika format, kulörer och belysningsarmaturer för att påverka upplevelsen av rummet. Ecophon Solo (ovan) är frihängande absorbenter i olika former och kulörer som ger stor frihet att skräddarsy ljudmiljön och det visuella intrycket. Som komplement till akustiktaket kan man använda väggabsorbenter som även kan fungera som designelement. Här kan man kombinera kulörer samt grafiskt trycka motiv på ytan. Se nästa uppslag. 9

10 10 Nordea, Göteborg. Fotograf: Erja Vainio

11 Ecophon Wall Panel På väggar kan man skapa olika former och färgkombinationer med våra väggabsorbenter som finns med olika ytor, kulörer och profiler. Dessutom går det att grafiskt trycka på våra väggabsorbenter, vilket gör det möjligt att skapa en spännande miljö med unika mönster och motiv. Ecophon, Hyllinge. Fotograf: Patrick Klemm Nordea Finans, Stockholm. Fotograf: Gabriella Wachtmeister 11

12 Inre och yttre miljö viktiga aspekter i val av akustiklösning Fritt från damm och emissioner Inomhusmiljön har stor påverkan på både hälsan och trivseln på arbetsplatsen. Våra akustiksystem är testade, bedömda av ett flertal stora institut. Ecophons akustikprodukter klarar de strängaste kraven enligt Dansk Indeklima och Finska M1 samt rekommenderas av Svenska Astma och Allergiförbundet. Rengörbarhet Akustiktakens ytor är smutsavvisande och lätta att rengöra. I hygieniska utrymmen, t ex i kök är det viktigt att ha akustiktak med ytor som tål stänk från livsmedel samt är extra smuts avvisande därtill lätta att rengöra. God ljuseffektivitet Belysning är också en viktig del i arbetsmiljön. Ecophons akustiktak har hög och jämn ljusreflektion som bidrar till en behaglig spridning av ljuset samt en kostnadseffektiv belysning. Ecophons akustiktak med Akutex -ytor har en ljusreflektion på ca 85 % och en ljus diffusion på ca 99 %. Brandsäkerhet Typen av utrymme styr de grundläggande kraven på tak och väggar avseende ytskiktsklassificering, I, II och III samt kravet på tändskyddande beklädnad i utrymningsvägar. Ecophons akustiksystem uppfyller samtliga av dessa krav. Miljö Våra absorbenter består av glasull som till ca 70 % kommer från återvunnet hushållsglas. Materialspillet i produktionen återanvänds till pellets som används vid dränering. Bärverken är tillverkade av galvaniserat stål som består av 50 % återvunnet stål och återvinns helt och hållet efter att det använts. Ecophon arbetar också med att minimera miljöbelastningen genom miljövänliga emballage och effektiva transporter. De flesta av Ecophons produkter är Svanen-märkta vilket innebär att våra system motsvarar krav och kriterier som utgör ett bra miljöval. 12

13 Olika aktiviteter i kontor har olika akustiska behov Ett modernt kontor består av många olika utrymmen. När man planerar kontorsmiljön bör man ha en helhetssyn och förståelse för de delar som bildar helheten (människor, rummet, verksamheten). Utmaningen är att återskapa den akustiska utomhusmiljön inomhus så långt det är möjligt eftersom vår hörsel fungerar bäst utomhus. När det sedan kommer till den praktiska planeringen är det viktigt att målet sätts realistiskt: allt störande ljud kan inte tas bort, men ljudfördelarna ska överväga ljudnackdelarna. Vi skall inte fråga oss hur vi inte vill ha det utan istället hur vi vill ha det. Även om prat på ett kontor kan vara störande är det ändå det som är grunden för kommunikation och informationsutbyte människor emellan det får vi aldrig bygga bort. På följande sidor ger vi några exempel på vanliga kontorsutrymmen: 1. Reception/Entré 2. Öppen planlösning 3. Cellkontor 4. Kopiatorer och skrivare 5. Konferensrum

14 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Reception/Entré Receptionen är företagets ansikte utåt och här får besökaren sitt första intryck. Här är det viktigt att skapa balans mellan att höra varandra bra på kort avstånd och samtidigt minimera ljudutbredningen. Akustiska önskemål Rummet Entréer har ofta hårda ytor för att tåla slitage. För att uppfylla de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och bra taluppfattbarhet krävs högabsorberande tak som om möjligt kompletteras med väggabsorbenter. Då skapas en god ljudmiljö för besökare såväl som receptionist. Besökaren och receptionisten ska enkelt kunna prata med varandra utan att bli störda av andra ljud. Det är också bra om personliga samtal eller telefonsamtal inte hörs ute i entrén. 14

15 Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus eller Ecophon Master för hög ljudabsorption. För att skapa en bra arbetsmiljö i receptionen kan väggabsorbenter Ecophon Wall Panel monteras på väggarna. På dessa kan man med fördel trycka fotografier eller logotyper. Om man vill förbättra ljudmiljön ytterligare för de som arbetar i receptionen kan man komplettera akustiktaket med frihängande absorbenter över receptionen, t.ex Ecophon Solo. Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman, Överst: Arcitecten M30-068, Oisterwijk Nederländerna. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch 15

16 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Öppen planlösning modernt och flexibelt För att skapa en flexibel byggnad som snabbt kan anpassas till organisationens skiftande behov och arbetssätt väljs ofta en öppen planlösning. Orsaken till denna typ av planlösning är att kommunikationen mellan människor underlättas och att olika grupper kan skapa sina egna arbetsutrymmen. Samtidigt är risken stor att olika arbetsgrupper stör varandra. Utmaningen ligger i att skapa en god ljudmiljö som underlättar för människor inom en arbetsgrupp att samtala men samtidigt se till att talet inte stör andra medarbetare på längre avstånd. Det som är information för en människa kan vara störande ljud för en annan. Akustiska önskemål För att minska störningen från tal som färdas långt i rummet gäller det att minska ljudutbredningen. Detta görs genom att använda akustiktak med högt AC-värde som ofta kompletteras med ljudabsorberande kontorsskärmar. Under en arbetsdag har människor ibland koncentrationskrävande arbetsuppgifter då tysta rum krävs. Dessa rum kan skapas med så kallade systemväggar som ansluter mot akustiktaket. För att klara ljudisoleringen ska akustiktaken inte bara vara ljudabsorberande, de måste även vara ljudisolerande. 16

17 FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais Rummet Den öppna planlösningen har ofta stora fönster för att få in mycket ljus i rummet. Detta ihop med avsaknaden av väggar gör att ljudet kan färdas långt. Inredning och skärmar måste vara absorberande, ha rätt storlek, vara rätt placerade för att bidra till minskad ljudutbredning. Flexibla lösningar genom ett kombinerat absorberande/isolerande undertak underlättar och stödjer flexibla organisationer. Tänk även på att i det öppna kontoret rekommenderas cirka ett tyst rum per tio anställda för koncentrationskrävande arbeten. Rekommenderad akustiklösning Vid flexibla öppna ytor rekommenderas Ecophon Combison DUO för högt AC-värde och högt ljudisoleringsvärde D n,f,w. Detta bidrar till mindre ljudutbredning samtidigt som det är möjligt att bygga rum med systemväggar som ansluter mot akustiktaket. Om det inte finns behov av att bygga rum med systemväggar rekommenderas Ecophon Master för högt AC-värde, vilket bidrar till mindre ljudutbredning. För att minska ljudutbredningen ytterligare kan frihängande absorbenter monteras, tex. t.ex Ecophon Solo och/eller Master Baffle. 17

18 Statens kulturråd, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Cellkontor Cellkontoret är en välbeprövad lösning som bygger på att alla medarbetare har sitt eget rum. Ett cellkontor erbjuder möjlighet till koncentrationskrävande arbete men minskar samtidigt möjligheten till kommunikation. Rummet Parallella väggar kan ibland ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd. Akustiska önskemål För att kunna arbeta med koncentrationskrävande arbetsuppgifter, krävs bra ljudisolering mot andra rum och korridoren. För en behaglig ljudmiljö rekommenderas högeffektiva ljudabsorbenter i taket. Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus för god ljudabsorption och flexibilitet gällande integrering av installationer i taket. Ecophon Wallpanel rekommenderas för att undvika fladderekon. 18

19 Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son 19

20 Rum för kopiatorer och skrivare Inom dessa ytor står maskinerna som ger ifrån sig ljud som nästan alltid uppfattas som buller. Man bör också isolera ljudkällan så mycket som möjligt för att inte ljudet ska breda ut sig till arbetsplatserna. Akustiska önskemål Eftersom ljud från kopiatorer och skrivare oftast uppfattas som buller ska dessa ljud dämpas så mycket som möjligt. Det gör man genom att minska ljudnivå och ljudutbredningen. Rummet För att motsvara de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och kort ljudutbredning krävs högabsorberande tak och väggabsorbenter. I de fall det finns skärmar ska de vara så högabsorberande som möjligt. Rekommenderad akustiklösning Ecophon Master och Ecophon Wall Panel för att få maximal ljudabsorption och på så vis sänka ljudnivån från maskinerna. 20

21 21

22 Konferensrum Konferensrummet har en central roll när det gäller kommunikation mellan människor. Ljudmiljön i konferensrummet måste planeras och utformas efter den huvudsakliga verksamheten samt att bidra till effektivitet och produktivitet. Då rummet ofta används för möten där många talar samtidigt bör låg ljudnivå prioriteras. Om rummet används för föreläsningar och presentationer måste man prioritera att talet når ut till lyssnarna i hela lokalen. När rummet är längre än 12 meter behövs ljudreflekterande ytor mellan talaren och lyssnarna. För att undvika sena ljudreflexer som försämrar tal uppfattbarheten bör väggabsorbenter monteras i öronhöjd på motstående vägg från talaren sett. I konferensrummet diskuteras ofta känsliga saker som inte ska höras av andra, därför måste kraven på sekretess uppfyllas. Akustiska önskemål För att få en funktionell ljudmiljö i konferensrum bör man sträva mot en kombination av bra taluppfattbarhet, god talarkomfort samt låg ljudnivå. Beroende på vilken sekretessnivå man vill uppnå i konferensrummet bör väggarnas ljudisoleringsvärde beaktas, oftast isoleringsvärde på 44 db och uppåt. Rummet Oftast är konferensrummets väggar hårda och parallella vilket ibland kan ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd eller att en av väggarna lutas så att ljudet styrs upp i akustiktaket. Ibland alstrar projektorer och annan teknisk utrustning störande ljud. Glöm därför inte att ställa krav på ljudnivån vid inköp av denna typ av utrustning. AFA Försäkring, Stockholm. Fotograf: Hjalmar Mann 22

23 Smörjteknik, Gävle. Arkitekt: Lennart Hagljung, Arkitektbyrån. Fotograf: Gunnar Almberg, IBAFOTO Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Master alpha för maximal ljudabsorption. Om rummet är längre än 12 m rekommenderas Ecophon Master gamma som reflektor mellan talaren och lyssnarna. I de fall man behöver komplettera med väggabsorbenter rekommenderar vi Ecophon Wall Panel i öronhöjd. Om rummet är större än 100 m 2 rekommenderas konsultation med en akustiker. Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman 23

24 Produktprestanda som matchar ljudönskemålen När man väljer akustiksystem gäller det att välja produkter med prestanda som matchar de akustiska kraven och önskemålen. Ljudnivå Om låg ljudnivå är prioriterad välj Klass A absorbenter med så hög absorptionsfaktor (α) som möjligt Ljudutbredning Om kort ljudutbredning är prioriterad välj absorbenter med AC-värde > 180 Klang Om klang är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Taluppfattbarhet Om taluppfattbarhet är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Produktprestanda Absorptionsklass är en indelning av ljudabsorbenter i klasserna A-E där A har högst ljudabsorberande förmåga och E lägst, i enlighet med EN ISO Absorptionsfaktorn, α, är ett mått på hur mycket som absorberas av det ljud som träffar absorbenten. Om α =1 absorberas allt infallande ljud, om α =0 reflekteras allt ljud. AC-värde (Articulation Class) är ett sätt att klassa akustiktak efter hur bra taket bidrar till att korta ljudutbredningen. Ju högre AC-värde en produkt har desto kortare ljudutbredning. 24

25 Vasakronan, Stockholm. Fotograf: Michael Perlmutter 25

26 För att skapa effektiva kontor måste vi anpassa byggnadens ljudmiljö efter människans grundläggande förutsättningar inte tvärtom Frans Davidsson, konceptutvecklare kontor FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais 26

27 Vår kompetens står till ditt förfogande Vi hjälper dig att skapa god ljudkomfort i kontor där nyckeln till framgång är att planera rätt i ett tidigt skede. Våra konceptutvecklare kan bistå dig med följande: Identifiera krav som bör ställas på ljudmiljön utifrån rummets utformning, typ av verksamhet och människors ljudönskemål Utarbeta rumsakustiska kravspecifikationer och ljudpolicy Reda ut akustiska begrepp och förklara svensk ljudstandard Ta fram principiella akustiska lösningar Dessutom erbjuder våra konceptutvecklare utbildningar, seminarier och föreläsningar där vi undervisar om ljud, vår hörsel, samt förmedlar det senaste inom rumsakustisk forskning. När det gäller frågor om produkter och systemlösningar ber vi dig kontakta våra marknadsingenjörer eller teknisk support. Du hittar mer information om akustik, system och produkter på vår hemsida Ecophons handbok Ladda ner vår handbok från vår hemsida, Kontaktuppgifter Växel Undertaksjouren

28 Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är Ecophon en global leverantör av akustiska takoch väggsystem som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industriella produktionslokaler. Vi ingår i Saint-Gobain koncernen och har försäljningsenheter och distributörer i många länder. Ecophon har en vision att förtjäna globalt ledarskap inom akustiktak och akustiska väggabsorbenter genom att erbjuda bästa nytta för slutanvändaren. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut, samt deltar i framtagandet av nationella ljudstandarder. Ecophon bidrar till att skapa en god ljudkomfort och därmed också till människors välbefinnande. Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, Hyllinge, Sverige Tel: , Fax: e-post: SE.Art nr:

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer KONTORSmiljö Naturligt ljud skapar effektivare ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning.

Läs mer

Vår hörsel fungerar bäst utomhus

Vår hörsel fungerar bäst utomhus UTBILDNINGSmiljö Vår hörsel fungerar bäst utomhus Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i samma takt som vår omgivning. Detta

Läs mer

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin

Ljudnivåsänkning. i livsmedelsindustrin Ljudnivåsänkning i livsmedelsindustrin Foto: Patrick Salaün En bra ljudmiljö skapar bättre förutsättningar för koncentrationskrävande arbete. Room Acoustic Comfort är ett kunskapspaket utvecklat av Ecophon,

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Förbättra arbetsplatsen. med aktivitetsbaserad akustisk design

Förbättra arbetsplatsen. med aktivitetsbaserad akustisk design Förbättra arbetsplatsen med aktivitetsbaserad akustisk design 1 Ta med utemiljön in för att förbättra välbefinnande och prestationsförmåga Under hundratusentals år har våra öron utvecklats för att höra

Läs mer

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal

Sunda ljudmiljöer. för patienter och personal Sunda ljudmiljöer för patienter och personal idéclick/sandbring Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst

Läs mer

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption

Ecophon Solo. kreativa former av ljudabsorption Ecophon Solo kreativa former av ljudabsorption Utmana fyrkantigheten akustiklösningar i nya former Med Ecophon Solo Regular och Ecophon Solo Freedom får du nya möjligheter att förverkliga dina designidéer

Läs mer

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller

Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Strict Line Ljudtestade skärmväggar för fler arbetsplatser utan buller Bättre arbetsmiljö i öppna landskap Våra ISO-testade skärmar och väggar i glas, trä och textil är framtagna för att skapa en ny ljudkultur

Läs mer

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Lämplig för bullerdämpning i industrilokaler där behov av olika format och montagemetoder finns. Ecophon Industry Modus kan monteras i synligt bärverk med inlineprofiler eller med

Läs mer

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270

Ecophon Gedina E. Format c, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Tjocklek (tj) 15 15 15. Principskiss M270 Ecophon Gedina E När man önskar ett standardakustiktak som är enkelt att montera och demontera, men där man har höga funktionella krav. Ecophon Gedina E har försänkt bärverk, vilket ger ett akustiktak

Läs mer

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter

Ecophon Akusto. kontorsskärmar och väggabsorbenter Ecophon Akusto kontorsskärmar och väggabsorbenter Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera

Läs mer

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål.

Ecophon Advantage E. och kvalitet, använd Ecophon Connect bärverkssystem och tillbehör. Connect Bärverk är tillverkat av galvaniserat stål. Ecophon Advantage E När man önskar ett lättmonterat, demonterbart akustiktak för enklare applikationer som uppfyller baskraven. Ecophon Advantage E har försänkt bärverk, vilket ger ett undertak med skuggeffekter

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Tysta leken! PÅ TAPETEN SÅ ÖVERLÅTER DU DITT FÖRETAG NYTT! HELENA MAGNUSSON SKAPAR ARBETSRO MED ABSORBENTER. Det här gäller just nu!

Tysta leken! PÅ TAPETEN SÅ ÖVERLÅTER DU DITT FÖRETAG NYTT! HELENA MAGNUSSON SKAPAR ARBETSRO MED ABSORBENTER. Det här gäller just nu! Bokföra på nätet Inreda med träpanel nr 4: 2007 pris SEK 79 [inkl moms] NOK 79 DKK 79 ALLT OM YTSKIKT FÖR DIG SOM ÄR PROFFS ROOMSERVICE PRO # 4 : 2007» ALLT OM YTSKIKT FÖR DIG SOM ÄR PROFFS PÅ TAPETEN

Läs mer

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens

Läs mer

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö.

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Färgsätt framtiden En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Kunskapsskolan i Nyköping Hur ska en bra skolmiljö se ut? Räcker det med fyra väggar, tak och en svart tavla? Varje dag skickar föräldrar

Läs mer

Sonar sortimentet. Sonar Activity

Sonar sortimentet. Sonar Activity 52 Sonar sortimentet Sonar Sonar Plan Sonar Activity Sonar Bas Maximal designfrihet kännetecknar Sonarsortimentet, som består av produkterna: Sonar, Sonar Plan,Sonar Activity, Sonar Activity Plan och Sonar

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Smarta, säkra, snygga. korridorlösningar

Smarta, säkra, snygga. korridorlösningar Smarta, säkra, snygga korridorlösningar Ecophon Group 2009 Idé och layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Tryckeri: Skånetryck AB, Foto, sid 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson,

Läs mer

En bättre ljudmiljö. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene

En bättre ljudmiljö. med Ecophon Hygiene. Fiskeri/Engelsviken fotas. Ecophon Hygiene Ecophon Hygiene En bättre ljudmiljö med Ecophon Hygiene Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene system som håller vad de lovar Livsmedelsverket satte 1984 igång ett projekt tillsammans med Ecophon för

Läs mer

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons

Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons Buller - Skydd av bostäder och lokaler, enligt BBR, avsnitt 7 Visby 2015-05-06 FSB-seminarium Christian Simmons ab, Chalmers Teknikpark, 412 88 Göteborg, Tel: 031 27 66 00, info@simmons.se,, www.simmons.se

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 1 2008. Ljudmiljö och termiska. Frihängande akustiska enheter Nytta med ljudstandard. rumsakustik Estetiska väggabsorbenter

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 1 2008. Ljudmiljö och termiska. Frihängande akustiska enheter Nytta med ljudstandard. rumsakustik Estetiska väggabsorbenter FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr 1 2008 Ljudmiljö och termiska bjälklag Frihängande akustiska enheter Nytta med ljudstandard Det senaste om rumsakustik Estetiska väggabsorbenter Välkommen till ECO! Magasinet

Läs mer

Byggnad. Ljud & Vibrationer

Byggnad. Ljud & Vibrationer Byggnad Ljud & Vibrationer Idag ställs allt högre krav på bra ljudkvalitet. Trafiken och industrin ska generera så lite buller som möjligt. Samtidigt ökar insikten om att tysta bostäder och arbetsplatser

Läs mer

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA

LÅTER DET SOM GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA DET LÅTER SOM EN GETING I MITT HUVUD GOD LJUDMILJÖ I FÖRSKOLA Det blir allt bullrigare i våra förskolor och höga ljud från lek och skrik upplevs som väldigt jobbigt av såväl personal som barn. Orsakerna

Läs mer

LJUDMILJÖ Skype. SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald

LJUDMILJÖ Skype. SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald LJUDMILJÖ 05 SKYPE TEXT Olle Niklasson FOTO Jason Strong & Sara Arnald 06 LJUDMILJÖ PS ARKITEKTUR startades av Peter Sahlin 1996 och man är idag runt åtta medarbetare i ett kontor på Söder i Stockholm.

Läs mer

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion

Ta in naturens färger. Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Ta in naturens färger Akutex FT kulörkollektion Under utvecklingen av denna nya färgkollektion, kontaktade vi en grupp europeiska inredningsdesigners, arkitekter

Läs mer

Ljudlandskap Malmö. Redovisning av försök vid St. Knuts torg. Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap

Ljudlandskap Malmö. Redovisning av försök vid St. Knuts torg. Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap Ljudlandskap Malmö Redovisning av försök vid St. Knuts torg Installationsrum vid St. Knuts torg i Malmö. Projektform: Partnerskap Partners: SLU, Movium, Malmö stad, Ramböll. Gunnar Cerwén Doktorand vid

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Klassgränser: Ls,w,dB Skärmdämp-ningsklass. < 6 Ej klassad 6-8 D

Klassgränser: Ls,w,dB Skärmdämp-ningsklass. < 6 Ej klassad 6-8 D Kontorslandskap - storrum Akustisk rumsplanering, användning av kontorsskärmar Christian Simmons Får citeras, ange källa "Christian Simmons, simmons akustik & utveckling ab, www.simmons.se" INNEHÅLL 1

Läs mer

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten. Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck

Läs mer

Projektering av fasadåtgärder

Projektering av fasadåtgärder Bilaga 12 Projektering av fasadåtgärder Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 3 2010. Rumsakustik i det öppna kontoret. Idrottshall med bra akustik

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 3 2010. Rumsakustik i det öppna kontoret. Idrottshall med bra akustik FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr 3 2010 Rumsakustik i det öppna kontoret Ljudmätningar i skolan Idrottshall med bra akustik Undvik hörselskydd i industrin Ljudmiljön i värden Människan ett kapital att värna om

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem

Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex. Undertak och undertakssystem Fjord Exclusive, Classic, Nordic och Reflex Undertak och undertakssystem BSAB-96 NSF Rekv.nr 211 Ersätter rekv.nr 211 juni 2004, 214 och 217 Mars 2008 1 FJORD EXCLUSIVE Fjord Exclusive Parafon Fjord Exclusive

Läs mer

Mätning och beräkning av buller utomhus

Mätning och beräkning av buller utomhus Specialister på byggakustik och omgivningsbuller Mätning och beräkning av buller utomhus Vi hjälper er när ni har behov av att hantera buller utomhus, både vad gäller beräkningar och mätningar men även

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

2009-04-21. Praktisk användning av SS 25268

2009-04-21. Praktisk användning av SS 25268 Praktisk användning av SS 25268 1 Praktisk användning av SS 25268 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Omfattning, ljudklasser, projektanpassning sid 4 Krav och råd enligt BBR sid 5 Byggprojektets olika

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 2 2009. Ljudet i vården verksamhetsanpassad rumsakustisk rädda hörseln på lärare och elever

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr 2 2009. Ljudet i vården verksamhetsanpassad rumsakustisk rädda hörseln på lärare och elever FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr 2 2009 Ljudet i vården verksamhetsanpassad rumsakustisk rädda hörseln på lärare och elever glöm inte korridorerna! Planera för en hållbar innemiljö Tycker du som vi att folk inte

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Foto: brand x Pictures/Johnér BLAND COCKTAIL- BULLER OCH KÖKS- SLAMMER

Foto: brand x Pictures/Johnér BLAND COCKTAIL- BULLER OCH KÖKS- SLAMMER Foto: brand x Pictures/Johnér BLAND COCKTAIL- BULLER OCH KÖKS- SLAMMER 38 En alldeles särskild ekokris 3 Avskalat har länge varit den rådande trenden inom restaurangvärlden. Dukarna är nära nog borta,

Läs mer

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA

LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Ett forskningsprogram finansierat av Mistra, Vägverket och Vinnova LJUDLANDSKAP FÖR BÄTTRE HÄLSA Den goda staden kräver goda ljudlandskap 38 db 40 db 42 db 44 db 46 db 48 db 50 db 52 db 54 db 56 38 db

Läs mer

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD

EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB EFG ADD EFG WORKSTATIONS EFG ACTIVE EFG TAB e w r e h t e Tog ake it matter m Kopplingen mellan en varierande arbetsställning och en hälsosam arbetsmiljö har aldrig varit tydligare och det traditionella arbetssättet

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

Väggsystem Cassette 900

Väggsystem Cassette 900 Väggsystem Cassette 900 CASSETTE 900 är en flexibel och förändringsbar lösning för skräddarsydda utrymmen till mycket god totalekonomi. FLEXIBILITET 2 Flexibla lösningar vid behov av extra utrymme VÄGGSYSTEMET

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Open your mind, free your office.

Open your mind, free your office. Spacefulness Open your mind, free your office. 2 Spara utrymme med all-in-one kontorsarkiv 3 Kontorsarkivet som ger dig mer yta Spacefulness Vad skulle du göra om du kunde rensa ut hela kontoret och börja

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE

STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE STEP BY STEP TO YOUR NEXT OFFICE THE PERFECT WAY TO YOUR NEXT OFFICE STEG 1 - STEG 2 - ANALYS 1 STEG 3 - SKAPA VISION STEG 4 - INREDNINGSLÖSNING STEG 5 - & UPPFÖLJNING ANALYS FÖR ATT: Få en optimal planlösning.

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Träullit Agro Bygg med naturlragarn r a

Träullit Agro Bygg med naturlragarn r a Träullit Agro Bygg med naturlagarna Framtidens djurstallar har innertak av Träullit Agro för god miljö Vi har byggt Sveriges tystaste ladugård! Mindre buller ger mindre stress, friskare djur och en förbättrad

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Trafikbuller i planering och bygglov

Trafikbuller i planering och bygglov Trafikbuller i planering och bygglov ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB Leif Åkerlöf 070 301 93 19 leif.akerlof@ahakustik.se Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller Innehåll Nya riktvärden för trafikbuller

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE.

FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. FLEXIBLA MODUL LÖSNINGAR. WORLDWIDE. KONTOR OCH OFFENTLIG SEKTOR Daghem FRITIDSHEM OCH SKOLOR BYGG OCH INDUSTRI VÅRDCENTRALER OCH SERVICEHEM EVENT, MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR ON- OCH OFFSHORE SERVICELOKALER

Läs mer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer

Byggnadsakustik. ÅF-Ingemansson. ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Klas Hagberg 010 505 84 25 Klas.hagberg@afconsult.com www.soundandvibration.se ÅF-Ingemansson ÅF-Ingemansson Akustik Buller Vibrationer Umeå Örnsköldsvik Uppsala Oslo Stockholm Södertälje Borås Trollhättan

Läs mer

Frapett. Produktion. Ljudabsorbenter

Frapett. Produktion. Ljudabsorbenter Frapett Produktion Ljudabsorbenter Vad är Bas-O-Flex ljudabsorbenter? BAS-O-FLEX ljudabsorberingssystem bygger på ett antal standardformer av ljudelement klädda med tyg. Vi tillverkar även anpassade modeller

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter.

Västfastigheter. mail. lunch. entré. team-arbete. Fika. paus fly. möten. idéer. projektarbete vilorum prata i telefon. växter. Västfastigheter förråd toalett entré projektplancher sitta skönt checka in information idéer lunch större möte konst konferens konsulter frukostklubb färg paus fly team-arbete Fika växter personlig yta

Läs mer

Ordlista. 1. Termiskt aktiva byggsystem (TABS)

Ordlista. 1. Termiskt aktiva byggsystem (TABS) Kunskapsguide TABS 1. Termiskt aktiva byggsystem (TABS) Moderna byggnader kräver effektiva kylsystem. En lösning för att sänka temperaturen är att kyla betongplattan, vilket innebär att rummet kyls genom

Läs mer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Comfort Digisystem - Hörselprodukter i offentliga miljöer Hör alla tillräckligt bra i era lokaler? Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Ökad efterfrågan på kursen i.. medför behov av uppdatering

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR

Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Projekteringsanvisning Akustik-förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 04 20 OKTOBER 2015 14 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

Kv Cirkusängen 6, Sundbyberg Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan 563875 RAPPORT B 1 (6) Handläggare Datum Uppdragsnr 563875 Leif Åkerlöf 2011-06-16 Tel 010-5056058 Bilagor: B01-B03 Mobil 070-1845758 Fax 010-5051183 leif.akerlof@afconsult.com Rapport 563875 B Humlegården

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer