God ljudmiljö. i det moderna kontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God ljudmiljö. i det moderna kontoret"

Transkript

1 God ljudmiljö i det moderna kontoret

2 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål. Tekniska data baseras på resultat erhållna under typiska testförutsättningar eller från lång erfarenhet under normala förhållanden. Angivna funktioner och egenskaper för produkter och system är endast giltiga under förutsättning att instruktioner, principskisser, installationsguider, skötselanvisningar samt andra angivna villkor och rekommendationer tagits i beaktande och följts. Vid avvikelser från detta, t ex genom byte av specifika komponenter eller produkter kan Ecophon inte ansvara för produkternas funktion, resultat och egenskaper. Alla beskrivningar, illustrationer och dimensionsangivelser i denna katalog representerar generella upplysningar och utgör inte del av något kontrakt. Ecophon förbehåller sig rätten att förändra produkterna utan föregående information. För den senaste informationen, gå in på eller kontakta närmaste representant för Ecophon. Bild framsida: Miles fashion showroom, Lübeck Tyskland Fotograf: Paul Ripke

3 En bra ljudmiljö skapar bättre arbetsplatser Under tusentals år har vi utvecklat vår hörsel i en utomhusmiljö fylld av naturliga ljud som porlande bäckar, fågelkvitter och röster. Det är i denna miljö som vi mår som bäst. Dagens kontorsmänniska möter en ljudmiljö med många onaturliga ljud. Dessutom tillbringar vi närmare 90 % av vår tid inomhus, på kontoret eller på väg till och från arbetsplatsen. Tänk efter hur många timmar har du varit utomhus idag? Hur upplever du ljudmiljön på en lugn plats utomhus jämfört med kontoret? Den akustiska utmaningen är att skapa en inomhusmiljö som påminner om den naturliga utomhusmiljön. 3

4 4

5 Vägen till god ljudmiljö i öppna kontor Flexibla arbetsplatser och kontor med öppen planlösning blir allt vanligare. Tanken är att underlätta kommunikation samt öka flexibilitet och effektivitet. Men samtidigt innebär öppenheten att arbetsmiljön ibland blir åsidosatt på grund av att ljudmiljön inte blir den bästa. Ecophon har under många år utvecklat kunskap och akustiksystem för bättre ljudmiljö i öppna kontor, där kraven på flexibilitet och effektivitet samtidigt uppfylls. I planeringen av ett modernt kontor måste man förutom akustiken väga in många andra aspekter för att skapa en god arbetsmiljö. Det gäller färgsättning, belysning, luftkvalitet, temperatur, etc. Detta försöker vi även ta hänsyn till i utformningen av våra akustiklösningar. När det gäller ljudmiljön vet man via forskning och undersökningar att ljud har en stor påverkan på hur människor presterar och mår i kontorsmiljön. Därför är det viktigt att man redan i planeringen av byggnaden tar fram lösningar som stödjer människors och organisationers behov. Utmaningen ligger i att människors behov varierar med typ av aktivitet och arbetssätt. Människor som arbetar tillsammans och har behov av att höra varandra skall erbjudas en miljö där kommunikationen är god. Samtidigt så vill andra människor inte störas på avstånd och det är här utmaningen ligger. För att skapa en funktionell och behaglig ljudmiljö bör man ta hänsyn till följande aspekter: Placering av arbetsplatserna gruppera arbetsplatser där människor som har behov av att tala med varandra sitter nära varandra, bygg tysta rum för koncentrationskrävande arbete eller där man kan samtala utan att störa andra etc. Utformning av rummet Välj material i tak, på väggar och golv som efterliknar utomhusmiljön och bidrar till en god ljudmiljö. Installera ljudabsorbenter i tak och på väggar samt komplettera med ljudabsorberande skärmar för att minska ljudutbredningen och sänka ljudnivån. Val av utrustning välj tyst utrustning för att minimera ljudnivån från ventilationsutrustning och kontorsmaskiner samt om möjligt, placera skrivare i ljudisolerade rum. Möblering välj möbler som bidrar till ljudabsorptionen och placera dessa så att de bidrar till en bättre ljudmiljö. Beteende utbilda människor i hur man beter sig i ett öppet kontor för att inte störa sina medarbetare. 5

6 Room Acoustic Comfort vägen till ökat välbefinnande Ecophon har utvecklat ett koncept med tips och råd om vad man bör tänka på när man vill skapa en god ljudmiljö i moderna kontor Room Acoustic Comfort. Fyra steg mot en bättre ljudkomfort 1. Utgå från hur medarbetarna upplever och påverkas av ljud Börja med att fråga människor om hur de upplever ljudmiljön och vilka deras ljudönskemål är. 2. Ta hänsyn till aktiviteten Olika aktiviteter medför olika prioritering av ljudönskemål. Ta reda på vad rummet är ämnat för och vilka de prioriterade ljudönskemålen är, t ex ljudnivå, ljudutbredning, taluppfattbarhet eller klang. 3. Använd relevanta akustiska parametrar Ljudupplevelsen är flerdimensionell och det krävs flera akustiska parametrar för att objektivt beskriva ljudönskemålen samt kontrollera att dessa uppfylls. Om ljudönskemålet är lägre ljudnivå är ljudstyrka, G (db), ett relevant akustiskt mått Om ljudönskemålet är minskad ljudutbredning - är DL 2 (db) och DL f (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är taluppfattbarhet är STI eller C 50 (db) relevanta akustiska mått Om ljudönskemålet är klangfullhet är efterklangstid, T (sek), ett relevant akustiskt mått 4. Utforma rummet och välj material som bidrar till god ljudkomfort När man utformar rummet måste man ta hänsyn till hur rummets form, volym och materialval påverkar akustiken. 6

7 Konkretisera och kontrollera ljudmiljön När man vill konkretisera människors ljudönskemål, beskriva eller kontrollera ljudmiljön skall man försöka använda akustiska parametrar som speglar de akustiska kraven och önskemålen. I svensk ljudstandard ställs krav på klang. Människor har däremot ofta andra ljudönskemål än klang. Dessutom är hörseln mångdimensionell vilket inte kan beskrivas med en enstaka parameter. I Room Acoustic Comfort för vi fram följande akustiska parametrar som gör det möjligt att ge en mer nyanserad beskrivning av ljudmiljön. Ljudnivå Ljudstyrka G (db) är ett mått på hur mycket rummet förstärker ljudet från en ljudkälla jämfört med mätning i ett laboratorium utan ljudreflexer. Taluppfattbarhet Clarity, C 50 (db) mäter förhållandet mellan tidiga ljudreflexer som stödjer tal och sena reflexer som stör tal. STI Speech Transmission Index, mäts med en maskin som mäter hur tydligt man uppfattar tal, på en skala från 0, d.v. s. inget, till 1 som motsvarar perfekt uppfattning. Ljudutbredning DL f (db) är ett mått på hur rummet bidrar till ljudutbredningen jämfört med utomhus i fritt fält (d.v.s. där ljudet är helt opåverkat av reflexer), vid ett visst avstånd från ljudkällan. DL 2 (db) är ett mått på hur mycket ljudnivån minskar när avståndet från ljudkällan fördubblas. Efterklangstid Efterklangstid, T (sek), är ett mått på klangfullhet och visar hur lång tid det tar för ljudet att sjunka med 60 db efter att en ljudkälla stängts av. 7

8 Designmöjligheter för ögat och örat Med Ecophons breda utbud av akustiksystem kan man kombinera god akustik med estetiskt tilltalande designlösningar. Våra takabsorbenter finns i olika format, med olika kantutformningar, ytor och kulörer. Vill du definiera rummet ytterligare, t. ex skapa känsla av indelning eller experimentera, finns det olika typer av frihängande ljudabsorbenter. TurmCenter, Siegburg Tyskland. Fotograf: Manfred Hanisch 8

9 Yjoo, ST Gallen, Schweiz. Arkitekt: mkoeppel architekten fh. Fotograf: Till Hückels Kreativa akustiklösningar Med Ecophon Focus Lp (t.v.) får du möjlighet att skapa känsla av riktning och linjäritet. Du kan kombinera olika format, kulörer och belysningsarmaturer för att påverka upplevelsen av rummet. Ecophon Solo (ovan) är frihängande absorbenter i olika former och kulörer som ger stor frihet att skräddarsy ljudmiljön och det visuella intrycket. Som komplement till akustiktaket kan man använda väggabsorbenter som även kan fungera som designelement. Här kan man kombinera kulörer samt grafiskt trycka motiv på ytan. Se nästa uppslag. 9

10 10 Nordea, Göteborg. Fotograf: Erja Vainio

11 Ecophon Wall Panel På väggar kan man skapa olika former och färgkombinationer med våra väggabsorbenter som finns med olika ytor, kulörer och profiler. Dessutom går det att grafiskt trycka på våra väggabsorbenter, vilket gör det möjligt att skapa en spännande miljö med unika mönster och motiv. Ecophon, Hyllinge. Fotograf: Patrick Klemm Nordea Finans, Stockholm. Fotograf: Gabriella Wachtmeister 11

12 Inre och yttre miljö viktiga aspekter i val av akustiklösning Fritt från damm och emissioner Inomhusmiljön har stor påverkan på både hälsan och trivseln på arbetsplatsen. Våra akustiksystem är testade, bedömda av ett flertal stora institut. Ecophons akustikprodukter klarar de strängaste kraven enligt Dansk Indeklima och Finska M1 samt rekommenderas av Svenska Astma och Allergiförbundet. Rengörbarhet Akustiktakens ytor är smutsavvisande och lätta att rengöra. I hygieniska utrymmen, t ex i kök är det viktigt att ha akustiktak med ytor som tål stänk från livsmedel samt är extra smuts avvisande därtill lätta att rengöra. God ljuseffektivitet Belysning är också en viktig del i arbetsmiljön. Ecophons akustiktak har hög och jämn ljusreflektion som bidrar till en behaglig spridning av ljuset samt en kostnadseffektiv belysning. Ecophons akustiktak med Akutex -ytor har en ljusreflektion på ca 85 % och en ljus diffusion på ca 99 %. Brandsäkerhet Typen av utrymme styr de grundläggande kraven på tak och väggar avseende ytskiktsklassificering, I, II och III samt kravet på tändskyddande beklädnad i utrymningsvägar. Ecophons akustiksystem uppfyller samtliga av dessa krav. Miljö Våra absorbenter består av glasull som till ca 70 % kommer från återvunnet hushållsglas. Materialspillet i produktionen återanvänds till pellets som används vid dränering. Bärverken är tillverkade av galvaniserat stål som består av 50 % återvunnet stål och återvinns helt och hållet efter att det använts. Ecophon arbetar också med att minimera miljöbelastningen genom miljövänliga emballage och effektiva transporter. De flesta av Ecophons produkter är Svanen-märkta vilket innebär att våra system motsvarar krav och kriterier som utgör ett bra miljöval. 12

13 Olika aktiviteter i kontor har olika akustiska behov Ett modernt kontor består av många olika utrymmen. När man planerar kontorsmiljön bör man ha en helhetssyn och förståelse för de delar som bildar helheten (människor, rummet, verksamheten). Utmaningen är att återskapa den akustiska utomhusmiljön inomhus så långt det är möjligt eftersom vår hörsel fungerar bäst utomhus. När det sedan kommer till den praktiska planeringen är det viktigt att målet sätts realistiskt: allt störande ljud kan inte tas bort, men ljudfördelarna ska överväga ljudnackdelarna. Vi skall inte fråga oss hur vi inte vill ha det utan istället hur vi vill ha det. Även om prat på ett kontor kan vara störande är det ändå det som är grunden för kommunikation och informationsutbyte människor emellan det får vi aldrig bygga bort. På följande sidor ger vi några exempel på vanliga kontorsutrymmen: 1. Reception/Entré 2. Öppen planlösning 3. Cellkontor 4. Kopiatorer och skrivare 5. Konferensrum

14 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Reception/Entré Receptionen är företagets ansikte utåt och här får besökaren sitt första intryck. Här är det viktigt att skapa balans mellan att höra varandra bra på kort avstånd och samtidigt minimera ljudutbredningen. Akustiska önskemål Rummet Entréer har ofta hårda ytor för att tåla slitage. För att uppfylla de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och bra taluppfattbarhet krävs högabsorberande tak som om möjligt kompletteras med väggabsorbenter. Då skapas en god ljudmiljö för besökare såväl som receptionist. Besökaren och receptionisten ska enkelt kunna prata med varandra utan att bli störda av andra ljud. Det är också bra om personliga samtal eller telefonsamtal inte hörs ute i entrén. 14

15 Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus eller Ecophon Master för hög ljudabsorption. För att skapa en bra arbetsmiljö i receptionen kan väggabsorbenter Ecophon Wall Panel monteras på väggarna. På dessa kan man med fördel trycka fotografier eller logotyper. Om man vill förbättra ljudmiljön ytterligare för de som arbetar i receptionen kan man komplettera akustiktaket med frihängande absorbenter över receptionen, t.ex Ecophon Solo. Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman, Överst: Arcitecten M30-068, Oisterwijk Nederländerna. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch 15

16 Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Öppen planlösning modernt och flexibelt För att skapa en flexibel byggnad som snabbt kan anpassas till organisationens skiftande behov och arbetssätt väljs ofta en öppen planlösning. Orsaken till denna typ av planlösning är att kommunikationen mellan människor underlättas och att olika grupper kan skapa sina egna arbetsutrymmen. Samtidigt är risken stor att olika arbetsgrupper stör varandra. Utmaningen ligger i att skapa en god ljudmiljö som underlättar för människor inom en arbetsgrupp att samtala men samtidigt se till att talet inte stör andra medarbetare på längre avstånd. Det som är information för en människa kan vara störande ljud för en annan. Akustiska önskemål För att minska störningen från tal som färdas långt i rummet gäller det att minska ljudutbredningen. Detta görs genom att använda akustiktak med högt AC-värde som ofta kompletteras med ljudabsorberande kontorsskärmar. Under en arbetsdag har människor ibland koncentrationskrävande arbetsuppgifter då tysta rum krävs. Dessa rum kan skapas med så kallade systemväggar som ansluter mot akustiktaket. För att klara ljudisoleringen ska akustiktaken inte bara vara ljudabsorberande, de måste även vara ljudisolerande. 16

17 FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais Rummet Den öppna planlösningen har ofta stora fönster för att få in mycket ljus i rummet. Detta ihop med avsaknaden av väggar gör att ljudet kan färdas långt. Inredning och skärmar måste vara absorberande, ha rätt storlek, vara rätt placerade för att bidra till minskad ljudutbredning. Flexibla lösningar genom ett kombinerat absorberande/isolerande undertak underlättar och stödjer flexibla organisationer. Tänk även på att i det öppna kontoret rekommenderas cirka ett tyst rum per tio anställda för koncentrationskrävande arbeten. Rekommenderad akustiklösning Vid flexibla öppna ytor rekommenderas Ecophon Combison DUO för högt AC-värde och högt ljudisoleringsvärde D n,f,w. Detta bidrar till mindre ljudutbredning samtidigt som det är möjligt att bygga rum med systemväggar som ansluter mot akustiktaket. Om det inte finns behov av att bygga rum med systemväggar rekommenderas Ecophon Master för högt AC-värde, vilket bidrar till mindre ljudutbredning. För att minska ljudutbredningen ytterligare kan frihängande absorbenter monteras, tex. t.ex Ecophon Solo och/eller Master Baffle. 17

18 Statens kulturråd, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman Cellkontor Cellkontoret är en välbeprövad lösning som bygger på att alla medarbetare har sitt eget rum. Ett cellkontor erbjuder möjlighet till koncentrationskrävande arbete men minskar samtidigt möjligheten till kommunikation. Rummet Parallella väggar kan ibland ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd. Akustiska önskemål För att kunna arbeta med koncentrationskrävande arbetsuppgifter, krävs bra ljudisolering mot andra rum och korridoren. För en behaglig ljudmiljö rekommenderas högeffektiva ljudabsorbenter i taket. Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Focus för god ljudabsorption och flexibilitet gällande integrering av installationer i taket. Ecophon Wallpanel rekommenderas för att undvika fladderekon. 18

19 Waterfront Building, Stockholm. Fotograf: Åke E:son 19

20 Rum för kopiatorer och skrivare Inom dessa ytor står maskinerna som ger ifrån sig ljud som nästan alltid uppfattas som buller. Man bör också isolera ljudkällan så mycket som möjligt för att inte ljudet ska breda ut sig till arbetsplatserna. Akustiska önskemål Eftersom ljud från kopiatorer och skrivare oftast uppfattas som buller ska dessa ljud dämpas så mycket som möjligt. Det gör man genom att minska ljudnivå och ljudutbredningen. Rummet För att motsvara de akustiska önskemålen om låg ljudnivå och kort ljudutbredning krävs högabsorberande tak och väggabsorbenter. I de fall det finns skärmar ska de vara så högabsorberande som möjligt. Rekommenderad akustiklösning Ecophon Master och Ecophon Wall Panel för att få maximal ljudabsorption och på så vis sänka ljudnivån från maskinerna. 20

21 21

22 Konferensrum Konferensrummet har en central roll när det gäller kommunikation mellan människor. Ljudmiljön i konferensrummet måste planeras och utformas efter den huvudsakliga verksamheten samt att bidra till effektivitet och produktivitet. Då rummet ofta används för möten där många talar samtidigt bör låg ljudnivå prioriteras. Om rummet används för föreläsningar och presentationer måste man prioritera att talet når ut till lyssnarna i hela lokalen. När rummet är längre än 12 meter behövs ljudreflekterande ytor mellan talaren och lyssnarna. För att undvika sena ljudreflexer som försämrar tal uppfattbarheten bör väggabsorbenter monteras i öronhöjd på motstående vägg från talaren sett. I konferensrummet diskuteras ofta känsliga saker som inte ska höras av andra, därför måste kraven på sekretess uppfyllas. Akustiska önskemål För att få en funktionell ljudmiljö i konferensrum bör man sträva mot en kombination av bra taluppfattbarhet, god talarkomfort samt låg ljudnivå. Beroende på vilken sekretessnivå man vill uppnå i konferensrummet bör väggarnas ljudisoleringsvärde beaktas, oftast isoleringsvärde på 44 db och uppåt. Rummet Oftast är konferensrummets väggar hårda och parallella vilket ibland kan ge upphov till ljud som studsar mellan väggarna, så kallade fladderekon. Dessa undviks med en väggabsorbent i öronhöjd eller att en av väggarna lutas så att ljudet styrs upp i akustiktaket. Ibland alstrar projektorer och annan teknisk utrustning störande ljud. Glöm därför inte att ställa krav på ljudnivån vid inköp av denna typ av utrustning. AFA Försäkring, Stockholm. Fotograf: Hjalmar Mann 22

23 Smörjteknik, Gävle. Arkitekt: Lennart Hagljung, Arkitektbyrån. Fotograf: Gunnar Almberg, IBAFOTO Rekommenderad akustiklösning Vi rekommenderar Ecophon Master alpha för maximal ljudabsorption. Om rummet är längre än 12 m rekommenderas Ecophon Master gamma som reflektor mellan talaren och lyssnarna. I de fall man behöver komplettera med väggabsorbenter rekommenderar vi Ecophon Wall Panel i öronhöjd. Om rummet är större än 100 m 2 rekommenderas konsultation med en akustiker. Jernhuset, Stockholm. Fotograf: Åke E:son Lindman 23

24 Produktprestanda som matchar ljudönskemålen När man väljer akustiksystem gäller det att välja produkter med prestanda som matchar de akustiska kraven och önskemålen. Ljudnivå Om låg ljudnivå är prioriterad välj Klass A absorbenter med så hög absorptionsfaktor (α) som möjligt Ljudutbredning Om kort ljudutbredning är prioriterad välj absorbenter med AC-värde > 180 Klang Om klang är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Taluppfattbarhet Om taluppfattbarhet är prioriterad ta kontakt med Ecophon för att välja rätt mix av absorbenter och reflektorer Produktprestanda Absorptionsklass är en indelning av ljudabsorbenter i klasserna A-E där A har högst ljudabsorberande förmåga och E lägst, i enlighet med EN ISO Absorptionsfaktorn, α, är ett mått på hur mycket som absorberas av det ljud som träffar absorbenten. Om α =1 absorberas allt infallande ljud, om α =0 reflekteras allt ljud. AC-värde (Articulation Class) är ett sätt att klassa akustiktak efter hur bra taket bidrar till att korta ljudutbredningen. Ju högre AC-värde en produkt har desto kortare ljudutbredning. 24

25 Vasakronan, Stockholm. Fotograf: Michael Perlmutter 25

26 För att skapa effektiva kontor måste vi anpassa byggnadens ljudmiljö efter människans grundläggande förutsättningar inte tvärtom Frans Davidsson, konceptutvecklare kontor FOJAB Arkitekter, Malmö. Fotograf: Ole Jais 26

27 Vår kompetens står till ditt förfogande Vi hjälper dig att skapa god ljudkomfort i kontor där nyckeln till framgång är att planera rätt i ett tidigt skede. Våra konceptutvecklare kan bistå dig med följande: Identifiera krav som bör ställas på ljudmiljön utifrån rummets utformning, typ av verksamhet och människors ljudönskemål Utarbeta rumsakustiska kravspecifikationer och ljudpolicy Reda ut akustiska begrepp och förklara svensk ljudstandard Ta fram principiella akustiska lösningar Dessutom erbjuder våra konceptutvecklare utbildningar, seminarier och föreläsningar där vi undervisar om ljud, vår hörsel, samt förmedlar det senaste inom rumsakustisk forskning. När det gäller frågor om produkter och systemlösningar ber vi dig kontakta våra marknadsingenjörer eller teknisk support. Du hittar mer information om akustik, system och produkter på vår hemsida Ecophons handbok Ladda ner vår handbok från vår hemsida, Kontaktuppgifter Växel Undertaksjouren

28 Allt startade 1958 då den första ljudabsorbenten av glasull producerades i Sverige för att förbättra den akustiska arbetsmiljön. Idag är Ecophon en global leverantör av akustiska takoch väggsystem som bidrar till god rumsakustik och sund inomhusmiljö med fokus på kontor, utbildnings-, vård- och industriella produktionslokaler. Vi ingår i Saint-Gobain koncernen och har försäljningsenheter och distributörer i många länder. Ecophon har en vision att förtjäna globalt ledarskap inom akustiktak och akustiska väggabsorbenter genom att erbjuda bästa nytta för slutanvändaren. Vi har en kontinuerlig dialog med myndigheter, arbetsmiljöorganisationer och forskningsinstitut, samt deltar i framtagandet av nationella ljudstandarder. Ecophon bidrar till att skapa en god ljudkomfort och därmed också till människors välbefinnande. Saint-Gobain Ecophon AB, Box 500, Hyllinge, Sverige Tel: , Fax: e-post: SE.Art nr:

Du kan bidra till att människor

Du kan bidra till att människor Du kan bidra till att människor lär, arbetar och mår bättre Vår mission och vision Ecophon erbjuder akustiklösningar som uppfyller de ökande kraven på en bra ljudmiljö där människor arbetar och kommunicerar

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER

BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER BUTIKSATMOSFÄRENS BETYDELSE I SECOND HAND-BUTIKER THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERICS IN SECOND HAND SHOPS Examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi Butikschefsprogrammet (BCP) B-nivå, 15 högskolepoäng

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok

Källor: Nationalencyklopedin, Bonniers svenska ordbok Kakofoni Störande missljud, störande blandning av olika ljud, disharmoni. Ordet kommer av grekiskans kakophonia missljud (kakos: dålig, phone: ljud, ton, röst ). Används subjektivt, om sådant ljud som

Läs mer

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv En handledning om att anpassa arbetsmiljön till äldre arbetstagares särskilda förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende Anpassning av arbetsförhållandena

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer