AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM"

Transkript

1 AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS FORM Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera optimal materialeffektivitet. SMALA RUM MED HÖGT I TAK OCH PARALLELLA VÄGGAR Att placera ljudabsorberande material i taket i ett smalt rum skulle inte ge önskad akustisk effekt. Ljudabsorbenter ska placeras så nära ljudkällan som möjligt. Därför ska de absorberande materialen främst placeras på väggarna. RUNDA RUM Ljudet rör sig in mot konstruktionens mittpunkt och ger därmed eko. De ljuddiffuserande elementen bör placeras på de välvda ytorna så att ljudet kan spridas åt många håll. Arbetsplatser bör inte placeras vid konstruktionens mittpunkt. Där bör i stället placeras inventarier med ljuddiffuserande egenskaper.

2 STORA RUM MED LÅGT I TAK I stora rum är spridningen av ljudet den största utmaningen, eftersom prat kan höras på stora avstånd. Här bör man använda ljudabsorberande och ljuddiffuserande material och lägga in ljudbarriärer i taket. Ljudregleringen från golvet skapas av inventarierna och användning av ljudbarriärer. OBS: Om ljudabsorbenterna i taket absorberar för mycket ljud kommer reflektionerna från väggarna att bli ännu tydligare. Om så är fallet måste väggarna förses med ljudabsorberande eller ljuddiffuserande material STORA RUM MED HÖGT I TAK en akustiska miljön i stora rum får en ibland att tro att man befinner sig på en järnvägsstation. Det beror dels på att det är svårt att koncentrera sig på grund av den relativt höga bullernivån, dels på att samtal över korta avstånd hämmas av att ljudet undertrycks av eller drunknar i bullret runt omkring. Ljudnivån bör sänkas på ett sätt som gör att en del av den ljudundertryckande effekten från det aktuella bullret fortfarande finns kvar. Dessutom måste spridningen av ljudet begränsas. Därför är det viktigt att alla öppna ytor förses med effektiva ljudabsorberande och ljuddiffuserande material. Tillsammans med inventarierna spelar ljudbarriärerna en mycket aktiv roll genom att diffusera ljudet, vilket ökar de existerande ljudabsorberande och ljuddiffuserande materialens effektivitet.

3 SMÅ RUM MED PARALLELLA VÄGGAR I små rum dominerar ofta de låga frekvenserna. Därför låter det ofta som om prat mest består av brus eller brummande. Här bör man använda ljudabsorbenter med lågfrekvensprofil som placeras i taket. KUPOLTAK Ljudet rör sig in mot konstruktionens mittpunkt och ger därmed eko. De ljuddiffuserande elementen bör placeras på de välvda ytorna så att ljudet kan spridas åt många håll. Arbetsplatser bör inte placeras vid konstruktionens mittpunkt. Där bör i stället placeras inventarier med ljuddiffuserande egenskaper.

4 SNEDTAK Snedtak verkar både ljudspridande och ljudkoncentrerande. I de flesta fall koncentreras ljudet, eftersom man inte har funderat på att ljudreglera området kring snedtaket. Väggen mitt emot snedtaket bör också förses med ljudabsorberande material. Som huvudregel ska alla ytor över normal takhöjd (2,60), däribland kortväggarna, förses med ljudabsorbenter. SNEDVÄGGAR edväggar verkar både ljudspridande och ljudkoncentrerande. Den ljudspridande effekten får man genom att snedställa väggen i förhållande till övriga väggar och taket. I allmänhet ger väggar som lutar mer än 6 grader en mycket bra ljuddiffusion. Den effektivaste diffusionen får man genom att ha flera lutningsvinklar.

5 VALVTAK I rum med valvtak koncentreras ljudet vid konstruktionens mittpunkt där det känns starkare. Ljudvågorna är också kraftigare längs den välvda ytan. De ljuddiffuserande elementen bör placeras på de välvda ytorna så att ljudet kan spridas åt många håll. Arbetsplatser bör inte placeras vid konstruktionens mittpunkt. Där bör i stället placeras inventarier med ljuddiffuserande egenskaper. Man bör sätta barriärer längs den välvda ytan för att förhindra ljudet från att spridas. VÄLVDA VÄGGAR I rum med välvda väggar koncentreras ljudet vid konstruktionens mittpunkt där det känns starkare. Om man står för nära den välvda väggen känns det som om man stod i en telefonkiosk. Välvda väggar bör endast användas om man vill ha en speciell ljudeffekt. Den välvda väggen bör förses med ljuddiffuserande element.

6 SAMMANHÄNGANDE RUM Anslutande rum med en stor öppning emellan påverkar varandras ljudmiljö. Ett rum utan akustikreglering kan fungera som ett resonansrum som förstärker ljudet om det ligger i anslutning till ett akustikreglerat rum. Båda rummen ska förses med ljudabsorbenter. Om avståndet mellan öppningen och den motsatta väggen är kort (5 6 m) måste väggarna täckas med ljudabsorberande eller ljuddiffuserande material. KONVEXA TAK Konvexa tak sprider ljudet och bidrar därmed till ljuddiffusionen. Tack vare sin förmåga att sprida ljudet lämpar sig konvexa tak för exempelvis konsertsalar och konferenslokaler. Om den ljuddiffuserande effekten ska förstärkas måste de välvda ytorna förses med diffuserande material. Ett annat alternativ är att förse de välvda ytorna med ljudabsorberande material.

7 KONVEXA VÄGGAR Konvexa väggar sprider ljudet och fungerar därmed som ljudspridare. Konvexa väggkonstruktioner lämpar sig särskilt bra för rum med parallella ytor och gör att absorbenterna blir effektivare och förhindrar eko. RUM I FLERA PLAN I rum med flera plan innebär rummets stora volym att det är svårt att få plats med tillräckligt mycket absorberingsmaterial och därmed tillräckligt stor ljudabsorption. Man ska placera ljudabsorberande och ljuddiffuserande material på alla öppna ytor. Absorptionen bör förstärkas med fristående absorberande element.

8 LJUDSLUSS Passagen som förbinder två rum med olika efterklangstider ska fungera som en ljudsluss som skapar en jämn övergång från den ena efterklangstiden till den andra. Rummens efterklangstider kan justeras genom att anpassa mängden och typen av absorberande material. RUM MED INSKJUTET VÅNINGSPLAN I rum med inskjutet våningsplan är det möjligt att skapa olika ljudmiljöer i samma rum. I det stora, öppna rummet skapas en miljö med lång efterklangstid. Rummet över och under det inskjutna våningsplanet har kortare efterklangstid. Utmaningen i den här typen av rum är ljudreflektansen och övertonerna som skapas av de olika efterklangstiderna. Väggen mitt emot det inskjutna våningsplanet ska förses med ljudabsorberande eller ljuddiffuserande material. Dessutom bör ljudabsorberande material placeras på det inskjutna våningsplanets undersida och räcken. För att förhindra stora skillnader i efterklangstiderna mellan det stora rummet och rummet runt det inskjutna våningsplanet kan man använda ljudbarriärer.

God ljudmiljö. i det moderna kontoret

God ljudmiljö. i det moderna kontoret God ljudmiljö i det moderna kontoret 2 Denna trycksak visar applikationer ur vårt sortiment. Specifikationerna avser att ge en generell vägledning till vilken produkt som är bäst lämpad för angivna önskemål.

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

XTZ 99 W8.16. Aktiv subwoofer. Bruksanvisning

XTZ 99 W8.16. Aktiv subwoofer. Bruksanvisning XTZ 99 W8.16 Aktiv subwoofer Bruksanvisning XTZ 99 W8.16 har ovanligt många möjligheter, så för att bäst kunna utnyttja Din nya högtalare bör Du läsa igenom denna bruksanvisning innan Du tar systemet i

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren

TRIDENT EU-RAMP. EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren TRIDENT EU-RAMP EU-RAMP den perfekta rampen hela vägen fram till dörren Den perfekta rampen EU-ramp är avsedd för personer som vill förflytta sig snabbt och säkert gående, med hjälp av rollator eller rullstol.

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Ljud Molekyler i rörelse

Ljud Molekyler i rörelse A här får du lära dig J hur ljud bildas och sprids varför vi ser blixten före vi hör mullret när åskan går vad som menas med ultraljud och infraljud skillnaden mellan starka och svaga samt höga och låga

Läs mer

Koltrasten som trodde att den var en ambulans. Anders Mildner

Koltrasten som trodde att den var en ambulans. Anders Mildner Koltrasten som trodde att den var en ambulans Anders Mildner "Until I die there will be sounds. And they will continue following my death. One need not fear about the future of music." John Cage Till mina

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Aktiv subwoofer Bruksanvisning

Aktiv subwoofer Bruksanvisning XTZ 99 W10.16 Aktiv subwoofer Bruksanvisning Copyright 2009 Innehållförteckning Sida: Innehåll 2 Om XTZ 3 Teknisk presentation 4 Förberedelser 4 Ljudpraktik / Tips för installation och placering 5 Montering

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer