Kommunen får backa i färdtjänstärende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunen får backa i färdtjänstärende"

Transkript

1 Vad har Östhammars reningsverk för reningskapacitet i dag för rening av tillkommande avloppsvatten? Ingemar Adén (BoA) frågar kommunstyrelsen DEBATT Det är hög tid att riksdag och regering går in och hindrar dessa stora privata aktörer från att utesluta en betydande del av befolkningen från grundläggande service. Kontanter som betalmedel kommer alltid att behövas om än i mindre omfattning, skriver styrelsen för Hela Sverige ska leva. >> 3 Fredag 27 Februari 2015 NR 9 ÅRGÅNG 20 PRIS: 15 KRONOR POSTTIDNING A. RETUR: Fria Tidningar ek förening Box 2034, Skarpnäck Kommunen får backa i färdtjänstärende LÅNGALMA/ÖSTHAMMAR Iréne Segersköld-Lindén, Långalma, har till sist fått rätt. Förvaltningsrätten bifaller hennes överklagan av Östhammars kommuns färdtjänstbeslut och kommunen väljer att inte överklaga. SPORT: UNG TALANG Enligt Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande i socialnämnden kommer nu handläggande tjänsteperson i samverkan med Iréne Segersköld-Lindén behandla ärendet enligt fastställd dom. >> 5 Gruvan får kvartalsrespit ÖSTERBYBRUK/DANNEMORA Dannemora Minerals ansökan om förlängd företagsrekonstruktion för ytterligare tre månader får godkänt av Uppsala tingsrätt. >> 5 Nya demokratiprojekt på gång ÖREGRUND Kommunlobbyisten och Öregrundsbon Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson får ofta påstötningar av människor omkring henne som vill att hon ska driva olika frågor och i veckan startar hon ett nytt parti, även om drömmen om en nättidning får vänta. >> 6 Sandra Salminen, 14 år, och bosatt i Lysta utanför Gimo, tävlar med framgång i fristilsbrottning för Östervåla AK. Hon kom trea i ungdoms-sm i sin viktklass. >> 10 FOTO: THOMAS GUSTAFSSON Skärpta miljökrav vid livsmedelsköp Östhammars kommun skärper kraven på miljö- och djurskyddshänsyn vid upphandling av livsmedel. Ett steg i rätt riktning, anser Sören Axelsson, Landsbygdspartiet oberoende (LpO). Nu gäller det att man ser till att bra mat faktiskt levereras. >> 8 9 Gimo hockey spelar vidare GIMO Gimos ishockeyherrar lyckades vinna fortsättningsserien i division tre östra. Nu på lördag börjar den första matchen i playoffrundan som kan leda vidare till en kvalserie där en plats i division 2 hägrar om allt stämmer för Gimo. >> 10 Spännande avslutning för Alundas damer WALUNDA Alunda IBF damer har fortfarande chansen att spela playoff om vidare avancemang till division 1. Laget ligger på tredje plats, som innebär kvalspel när två matcher återstår av division 2 GUDH. Men Hedemora ligger tätt bakom och kan ännu gå förbi. >> 11 TIPSA REDAKTIONEN:

2 DEBATT 2 FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ön RedaktöR: thomas Gustafsson Anläggandet av en våtmark som lösning för Östhammars Reningsverk uppfyller inte Målet för en långsiktig ekologisk hållbar utveckling, skriver Ingemar Adén, Borgerligt alternativ. Han vänder sig till kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) med anledning av majoritetens planer på att anlägga en våtmark för att minska kvävebelastningen på Östhammars övergödda fjärdar. Våtmarken är ingen lösning MILJÖ Våtmark är en omfattande vattenverksamhet, som påverkar tredje man. Det krävs till exempel en vattendom för det. Efter ett antal år blir våtmarkens mark mättad och reduceringen av kväve avtar succesivt för att till slut upphöra med reduceringen av kväve helt. Vad har östhammars RenInGsVeRk för reningskapacitet i dag för rening av tillkommande avloppsvatten? Hur stora avloppsvolymer kommer att pumpas över till våtmarken? ska BostadsPRoduktIonen kunna öka i Östhammar måste en långsiktig lösning komma tillstånd. Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: Finns det någon utredning som redovisar anläggandet av en våtmark ur miljöperspektiv samt utifrån effektivitet och ekonomisk vinst? När har beslut om införandet av våtmarken tagits? Ekonomi: a) Prislapp på våtmarksprojektet? b) Vad kostar markinlösen och markbyten? c) Slutlig totalkostnad. Finns tillstånd från Mark- och Miljödomstolen? InGemaR adén (Boa) Ledamot i kommunfullmäktige FOTO: LENA CARLBERG Ingemar Adén har tankar om våtmarksrening som metod för att minska belastningen på Östhammars fjärdar. Bilden är från Orlångens naturreservat i Huddinge. FOTO: ROBIN HALDERT/TT Oro över landstingets sits Efter mötet i personalutskottet i Landstinget i Uppsala län den 17 februari blev det tydligt för mig att allt arbetsmiljöansvar för personalen i dag och fortsatt vilar på landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S). Detta kommer att gälla till dess en ordinarie landstingsdirektör är tillsatt alternativt att vi än en gång tar upp delegationsordningen för beslut i Landstingsstyrelsen. Jag är orolig över den situation som landstinget idag beinner sig i. På Landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari beslutades om ändringar i delegationsordningen för Landstinget. Trots att lera ändringar gjordes, valde vänstermajoriteten att inte ändra delegationsordningen för arbetsmiljöfrågorna. Ändå var det bara de som visste att de tänkte sparka landstingsdirektören en vecka senare, och därmed ställa landstingsstyrelsens ordförande med eget ansvar för hela arbetsmiljöfrågorna. Förstår Börje Wennberg (S) vilket ansvar han tagit på sig? RoBIn kronvall (m) Oppositionsråd Robin Kronvall (M). ÖN Östhammars Nyheter är en nyhetstidning med Östhammars kommun som bevakningsområde. Vi på Östhammars Nyheter äger vår tidning själva genom mediekooperativet Fria Tidningar. Redaktionen tar gärna emot texter, och är särskilt intresserad av andra perspektiv än de som mest dominerar i media. ISSN: Tryckeri: V TAB. Distribution: Posten. Upplagan är TS kontrollerad. PRenumeRatIon E-post: Telefon: Kundtjänsts telefontider: Måndag och onsdag kl Tidag och torsdag kl Fredag stängt Du kan även kontakta kundtjänst på: annons/bokning Telefon: E-post: Se till att boka din annons i god tid! RedaktIon Telefon: E-post: Adress: Box 7, Östhammar Besöksadress: Kvarteret Färgaren, Drottninggatan 14, Östhammar Webb: Utgivare: Thomas Gustafsson Chefredaktörer: Thomas Gustafsson, Lena Carlberg, Nyheter, kultur & reportage: Lena Carlberg Debatt, sport & familj: Thomas Gustafsson HAR DU INTE FÅTT VECKANS NUMMER AV ÖN? Ring eller mejla marsnyheter.nu Östhammars Nyheter ges ut av mediekooperativet Fria Tidningar ekonomisk förening. För beställt material köper Fria Tidningar all förfoganderätt, möjlighet att välja distributionsform och publicera det i företagets samtliga produkter (se Fria Tidningar förbehåller sig också rätten att skriva om alla texter till lätt svenska för publicering i Sesam och Nyhetstidningen samt dess hemsidor. Det material som publiceras i Fria Tidningars produkter inns också tillgängligt hos Infopaq. ÖN:s texter lagras elektroniskt. Fria Tidningar ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Den som sänder in obeställt material till ÖN medger elektronisk lagring och publicering enligt ovan.

3 ön Fredag 27 Februari 2015 DEBATT 3 RedaktöR: thomas Gustafsson Vården måste finnas där människorna bor! Vi moderater vet att det drabbar patienterna att behöva resa långt till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att få sjukvård, därför måste vi erbjuda mer specialistvård ute i länet inte mindre som nu sker, skriver moderaterna Nina Lagh, Måns Vilhelmsson och Åsa Sikberg. Åsa Sikberg (M), landstingspolitiker med ett gosigt lamm. FOTO: PRIVAT Hur prioriterar vänstermajoriteten? Nina Lagh (M), landstingsråd. En av skribenterna bakom kritiken mot landstingsstyrelsen. FOTO: MAGNUS LAUPA Måns Vilhelmsson (M). FOTO: PRIVAT POLITIK/SJUKVÅRD Landstinget i Uppsala län har stora utmaningar framöver, investeringsbehoven är många och att ge medborgare vård nära hemmet eller arbetet med närvård torde tillhöra prioriterat område. Vänstermajoriteten har sagt sig fokusera på närvårdsarbetet men gör ingenting för att rädda ögonmottagningen i Tierp. Det hade kostat kronor men pengar saknas tydligen. När landstingsdirektören sägs upp med omedelbar verkan inns plötsligt 1,5 miljoner över. Vi moderater tycker att prioriteringen är felaktig inte bara för att det kostar mycket utan främst för att vi värnar om att våra medborgare utanför Uppsala har en tillgänglig vård. Frågan om köket på Akademiska sjukhuset utreds på nytt trots att frågan utretts under minst 10 år och att sex partier var eniga vid senaste beslutet. den senaste tiden har vi kunnat läsa om sparkravet på 30 miljoner kronor som drabbar psykiatrin, omorganisationer på akuten i Östhammar som gör att både läkare och sköterskor sagt upp sig samt nedläggningar av länsdelsberedningar vilket innebär att de naturliga samverkanskanalerna med kommunerna nu är som bortblåsta. Vad händer härnäst? Det är av största vikt att Landstinget engagerar sig i diskussioner med kommunerna för att säkerställa att det bästa beslutet för personal och patient alltid fattas. Vivianne Macdisi (S) framhåller att dialogen ska prioriteras och att den ska skötas av högsta ledningen i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det är högst oklart vem eller vilka som ingår i denna ledning. Närvårdsgrupperna som fortfarande inns kvar, ingen vet hur länge, är ett forum där den diskussionen kan ske, om det nu var så att vänstermajoriteten hade tillsatt de grupperna. Det är tydligt att den S+V+MP inte har för avsikt att samverka med kommunerna i länet om vårdfrågorna. Hur kan vi säkerställa att patienten får den vård den behöver när vården lyttas ifrån patienterna? VåRden måste innas där människorna bor! Vi moderater vet att det drabbar patienterna att behöva resa långt till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att få sjukvård, därför måste vi erbjuda mer specialistvård ute i länet inte mindre som nu sker. Det är viktigt att det inns vårdcentraler nära hem och arbetsplatser så patienter kan få vård snabbt och på enklaste sätt. Genom att erbjuda vård ute i länet i större utsträckning minskar vi också trycket på Akademiska sjukhuset som i sin tur gör att vi kortar köer och väntetider. Vi är oroliga för vad som händer ute i länet. Vilka ska råka illa ut nästa gång? VänsteRmaJoRIteten i landstinget gör stora satsningar på kollektivtraiken med sänkta priser på månadskort. Det låter förvisso bra men vem ska betala priset på 70 miljoner kronor? Frågan om köket på Akademiska sjukhuset utreds på nytt trots att frågan utretts under minst 10 år och att sex partier var eniga vid senaste beslutet. Det var bara Miljöpartiet som valde en annan väg. Detta förvärrar inte bara situationen för personal och patienter, det kostar också skattebetalarna kronor om dagen. Hur prioriterar vänstermajoriteten? nina LaGh (m) måns VILheLmsson (m) åsa sikberg (m) Bankerna måste acceptera kontanter! hela sverige ska leva ställer sig helhjärtat bakom upproret som fd rikspolischefen och landshövdingen Björn eriksson startat: mot bankernas försök att skapa ett kontantlöst samhälle. kontanter är ett de facto existerande lagligt betalmedel och det ska bankerna rätta sig efter! EKONOMI Bankerna driver på mot ett kontantlöst samhälle där det som gäller är betalning med kort eller annan teknisk utrustning och de gör det i snabb takt och på ett okänsligt sätt. Vi ska självfallet utnyttja den nya tekniken som på många vis underlättar och effektiviserar transaktioner. Men det ska inte ske på ett sådant sätt att det skapar stora problem för enskilda människor som inte kan eller har svårt för att använda sig av den nya tekniken. Inte heller så att små föreningar och företag ställs inför problem som riskerar att kullkasta verksamheten. PROBLEMEN MED den krympande kontanthanteringen inns i hela landet, men de är särskilt svåra på stora delar av landsbygden. Där saknas ofta möjligheter att betala med kort eller med mobilen för att förbindelserna helt enkelt inte fungerar; det inns inget mobilnät. Hela Sverige ska leva med alla lokala utvecklingsgrupper jobbar hårt för att bygga byanät, och i- berföreningar etableras nu i rask takt. Vi trycker också på för att förbättra mobiltäckningen i hela landet. Innan en ny struktur inns på plats kan rimligen inte ett existerande system skrotas. Tyvärr är det här inte det enda exemplet på förändringar som drabbar landsbygden och dess befolkning negativt. Det är hög tid att riksdag och regering går in och hindrar dessa stora privata aktörer från att utesluta en betydande del av befolkningen från grundläggande service. Kontanter som betalmedel kommer alltid att behövas om än i mindre omfattning. styrelsen för hela sverige ska LeVa Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av cirka lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och nära 50 medlemsorganisationer. Se för mer information. Omöjlighet på landsbygden? Telefonbutiken 3, tar inte längre emot kontanter i butiken, bara kort. FOTO: BERTIL ERICSON/TT

4 DEBATT 4 Fredag 27 Februari 2015 ön RedaktöR: thomas Gustafsson FOTO: ERIK G SVENSSON/TT Både pojkar och lickor kan drabbas av mobbning, däremot är lickor mer utsatta vad gäller sexuella trakasserier, skriver debattörerna. När mobbningsbrott sammantaget innebär ett utdraget förlopp upplevs de som långt mycket värre än varje enskilt brott. Därför vill Centerkvinnorna och Centerpartiet att mobbning ska kriminaliseras, skriver Lisa Landberg, Inga Alm och Gunilla Hjelm. Vi vill kriminalisera mobbning PoLItIk Mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling är allvarliga samhällsproblem som drabbar våra barn och unga i skolan, men även vuxna på arbetsplatser. Mobbning består ofta av många mindre brott, som förtal, ringa misshandel, skadegörelse och så vidare där vart och ett av brotten har ett begränsat straffvärde. Men när brotten sammantaget innebär ett utdraget förlopp upplevs de som långt mycket värre än varje enskilt brott. Därför vill Centerkvinnorna och Centerpartiet att mobbning ska kriminaliseras. många av de BRott som begås i samband med det som kallas mobbning eller trakasserier är redan straffbelagda, till exempel misshandelsbrott. Någon samlande Med dagens teknik kan trakasserierna följa den utsatte även i hemmet och pågå dygnet runt. benämning inns dock inte för när samlade ringa brott anses ha högre straffvärde än de enskilda brotten var för sig, som till exempel kvinnofridsbrottet. mobbning är tyvärr inget nytt varken på skolor eller på arbetsplatser. Men med dagens teknik kan trakasserierna följa den utsatte även i hemmet och pågå dygnet runt. Det inns inte längre någon fredad zon. Både pojkar och lickor kan drabbas av mobbning, däremot är lickor mer utsatta vad gäller sexuella trakasserier. All mobbning leder till försämrad självkänsla, otrygghet och inte sällan till fysisk och psykisk ohälsa. När mobbningen dessutom kan fortgå alla dygnets timmar är det viktigare än någonsin att vi skapar märkbara konsekvenser för förövarna och utkräver ansvar av dem som har det yttersta ansvaret för att stoppa mobbningen såsom skoleller arbetsledningen. CenteRPaRtIet har skrivit en riksdagsmotion med följande krav: En lag om kriminalisering av mobbning utreds. Helheten av mobbningens konsekvenser bör kriminaliseras på liknande sätt som brottet grov kvinnofridskränkning. Se över stärkta sanktioner mot skolor eller arbetsgivare som väljer att blunda för mobbningen. Dessa bör införas i skollagen samt arbetsmiljölagen. Se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förebygga och förhindra mobbning på arbetsplatser och skolor. Enligt antimobbningsorganisationen Friends drabbas cirka svenska barn och unga varje år. Arbetsmiljöverket bekräftar att en av tio vuxna uppger att de blivit utsatta för mobbning på jobbet. Det ligger ett ofantligt stort psykiskt lidande bakom dessa siffror. Ett lidande vi inte längre kan låta fortgå i det tysta. Det är hög tid att sluta acceptera mobbning vart det än sker. GunILLa hjelm Förbundsordförande Centerkvinnorna InGa alm alunda centerkvinnoavdelning LIsa LandBeRG börstil västra centerkvinnoavdelning Gunilla Hjelm, inga alm och lisa landberg. FOTO: PRIVAT Lågvattenmärke av Annie Lööf Förtroendet, respekten och trovärdigheten för Centerpartiets partiledare Annie Lööf är nu NOLL. På Nya moderaternas extrastämma valdes Anna Kinberg Batra till ny ledare för M. Då hon hållit sitt tal kallade ordföranden för mötet upp de andra tre partiledarna i alliansen och ställde frågan, först till Annie Lööf: Vad ska vi nu göra i alliansen? Annie Lööf svarade: Vi ska jaga sossar, varpå ordföranden omedelbart lämnade över frågan och micken till nästa person. Lööf kallar kanske detta lågvattenmärkesyttrande för konstruktiv, seriös politik, men jag tycker att det är lågt av en person i hennes ställning att fälla ett dylikt yttrande. Det är inte acceptabelt, och skulle hon bortförklara sig med att det var ett skämt är hon ännu mindre trovärdig. Av det sätt yttrandet framfördes på framgick med all tydlighet att det var på fullt allvar. Jan stanje annie lööf (C) under en debatt i riksdagen. foto: Claudio BresCiani/tt

5 ön Fredag 27 Februari 2015 NYHETER RedaktöR: LeNa CaRLBeRG 5 Förvaltningsrätten går på Irénes linje kommunen får backa på beslutet Iréne Segersköld- Lindén, Långalma, har till sist fått rätt. Förvaltningsrätten bifaller hennes överklagan av Östhammars kommuns färdtjänstbeslut och kommunen väljer att inte överklaga. LÅNGaLMa Det har varit en lång och jobbig resa för Iréne Segersköld-Lindén, från att hon förlorade rätten att ta med sig sitt specialfordon via färdtjänsten i april förra året till genombrottet i förvaltningsrätten i Uppsala nu i februari. Jag är förstås nöjd med domen så att jag nu kan förlytta mig på resmålen när jag behöver men ingen från kommunen har ännu hört av sig till mig, så vad som händer nu vet jag inte, säger Iréne Segersköld-Lindén som nu med domen i ryggen åter hoppas kunna föra med sig sin elscooter när hon använder sig av färdtjänsten i kommunen. ORdFöRaNde I socialnämnden i Östhammars kommun Kerstin Bjöck-Jansson (C) och socialchef Kenneth Lindholm i Östhammars kommun svarar gemensamt om än något återhållsamt via mail på tidningens frågor i ärendet efter onsdagens nämndesammanträde. det SISta StYCket i förvaltningsrättens dom lyder: Syftet med färdtjänstlagen är att möjliggöra transporter för personer med funktionshinder. Det är funktionshindrets art och beskaffenhet som ska vara avgörande för rätten till färdtjänst. På grund av den enskildes funktionshinder kan det vara nödvändigt att medta hjälpmedel så att denne ges möjlighet att förlytta sig vid resmålet. Iréne Segersköld-Lindén behöver sin elskoter för att kunna delta i olika samhällsaktiviteter. Utan möjlighet att medta sin elskoter skulle den tjänst som tillhandahålls henne genom färdtjänsten i princip bli meningslös. Med hänsyn härtill och då en elskoter endast Det är inte ett underkännande av kommunens tillämpning av färdtjänstlagen. Det är ett klargörande för hur förvaltningsrätten tolkar lagstiftningen. Kerstin björck-jansson och Kenneth Lindholm om kommunens misslyckande i förvaltningsrätten kan transporteras med specialfordon anser förvaltningsrätten att Iréne Segersköld-Lindén har rätt till färdtjänst med specialfordon. Överklagandet ska därför bifallas. Ska domen ses som ett fullständigt underkännande av Östhammars kommuns tilllämpning av färdtjänstlagen liksom hanteringen av Iréne Segersköld-Lindéns färdtjänstärende? Det är inte ett underkännande av kommunens tilllämpning av färdtjänstlagen. Det är ett klargörande för hur förvaltningsrätten tolkar lagstiftningen, skriver Kerstin Björck-Jansson och Kenneth Lindholm i sitt svar. MS-sjuka Iréne Segersköld-Lindén har fått rätt i förvaltningsrätten att ta med sin elscooter vid färdtjänstresor. Kommunen utfärdar nu tillståndet enligt fastställd dom. Hur tänker ni generellt kring domen? En dom som avser en person kan inte vara prejudicerande för en grupp människor. Däremot kan domen få betydelse för handläggning i liknande ärenden. Det är bra att ärendet har prövats i domstol. Vi uppmanade till och med också personen att överklaga sitt ärende, svarar de. kenneth LINdOLM har vid ett tidigare tillfälle sagt till tidningen att Östhammars kommun kommer att gå på förvaltningsrättens linje, en åsikt som dock inte vid samma tidpunkt delades av handläggaren av ärendet. I vår bedömning kommer förvaltningen inte att begära prövning av ärendet i Kammarrätten, skriver Kerstin Björck- Jansson och Kenneth Lindholm. Enligt Kerstin Björck-Jansson kommer nu handläggande tjänsteperson i samverkan med Iréne Segersköld-Lindén behandla ärendet enligt fastställd dom. Hon behöver inte ansöka på nytt, tidigare ansökan gäller, förtydligar Kenneth Lindholm. LeNa CaRLBeRG FOTO: LENA CARLBERG Ytterligare andrum för gruvbolagen Dannemora Minerals ansökan om förlängd företagsrekonstruktion får godkänt av Uppsala tingsrätt enligt ett pressmeddelande. Därmed förlängs företagsrekonstruktionen ytterligare med tre månader till den 13 maj 2015 för Dannemora Mineral AB och Dannemora Magnetit AB. Nya förutsättningar för ökad återvinning 38,53 kg förpackningar per person lämnade invånare i Östhammar till återvinning under Men detta är siffror man vill ändra på och för att öka återvinningen har Östhammars kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tecknat ett samverkansavtal. Syftet är menar man att konstruktivt skapa goda förutsättningar för en ännu bättre samordning av producentansvaret med den kommunala renhållningsskyldigheten. Ungdomsfestival på Möbeln i mars Ung Kultur Möts, UKM, är en festival med öppen scen för alla skapande ungdomar mellan 13 och 20 år. Allt som går att framföra från en scen, ilmduk eller som kan ställas ut är välkommet till den 27 mars på Möbeln i Tierp. Sista anmälningsdatum är 13 mars på UMK:s hemsida. Snöröjning en jämställdhetsfråga östhammarspolitikern Åsa Lindstrand (MP) lyfte jämställd snöröjning i en motion vid kommunfullmäktigesammanträdet i tisdags. Förlagan är karlskoga kommun där resultaten inte låtit vänta på sig. östhammar Det inns många fördelar och samhälls ekonomiska vinster med detta. Färre skadar sig, vi slipper sjukskrivningar och sjukhusvistelser, samhället blir tillgängligt för alla, även de med funktionshinder, barnvagnar eller de som bara vill ut och promenera. I dagsläget går det ju inte, säger Åsa Lindstrand. Men vad är då jämställd snöröjning? Enligt Åsa Lindstrand handlar det om att göra omprioriteringar i röjandet av snö. I nuläget röjs bilvägarna i första hand. Traditionellt kör många män bil medan kvinnor promenerar, cyklar eller åker kollektivt. Men att röja trottoarer, gångstråk och busshållplatser sist i ordningen lämnar ler grupper strandsatta. Många kan helt enkelt inte ta sig förbi halka, snö och snövallar eller så vågar de sig inte ut inte på grund av skaderisken. Jag är inte det minsta funktionsnedsatt men jag har verkligen haft problem att ta mig runt i Östhammar den här säsongen. Vi har förvisso en ny entrepenör på jobbet och det kan ta en stund innan det sätter sig men prioriteringsordningen bör ses över, säger Åsa Lindstrand som främst uttalar sig om Östhammarsförhållanden, hon menar dock att det sannolikt ser likadant ut i resten av kommunen. tillämpas en jämställd snörjning kommer alltså trottoarer, cykelvägar och promenadstråk röjas före eller parallellt med vägarna. Har du fått några reaktioner på din motion? De allra lesta är positiva. Sedan inns det alltid de som reagerar på till exempel ordet jämställd och att jag gör det till en jämställdhetsfråga. De tycker att jag kunde stanna vid att kallla det omprioritering, säger Åsa Lindstrand. MeN HON MeNaR att det inns en viktig poäng i att belysa vilka konsekvenser det får för många att göra en omprioritering i snöröjningen just utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ser man till att ploga på det här viset, kommer folk ut i samhället. Varför ska vi vara sämre än Karlskoga? I år har det varit is, grus och knöggligt på trottoarerna, det går ju inte att ta sig fram, säger Åsa Lindstrand. LeNa CaRLBeRG FP vill se vårdstudenter på Ackis För att Akademiska sjukhuset ska kunna bedriva vård i världsklass även i framtiden måste övertidsberget under sommaren kapas menar Kajsa Dovstad (FP), ledamot i landstingets Produktionsstyrelse. Uppsala är en studentstad som under juni, juli och augusti har hundratals lediga medicin- och vårdstudenter, menar Kajsa Dovstad. Studenter som hon tänker inte är fullfjädrade yrkeskunniga men som med rätt arbetsledning och bra handledning kan utgöra ett värdefullt bidrag till vårdorganisationen. TIPSA ÖN!

6 KULTUR 6 FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ön RedaktöR: LeNa CaRLBeRG Jakten på demokrati fortsätter tidningsprojektet läggs på is kommunlobbyisten och öregrundsbon Yvonne ahtaanluoma- Pettersson får ofta påstötningar av människor omkring henne som vill att hon ska driva olika frågor. Men det är jobbigt att göra det, helst skulle jag nog vilja skita i allt, säger hon med ett strävt skratt. öregrund Många är de medborgarärenden, demokratiprojekt och folkinitiativ som har Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson som avsändare, men nu börjar tålamodet tryta att agera megafon åt andra. Hon gav sig själv ett nyårslöfte: att släppa det lokala engagemanget och fokusera på familjen, barn och barnbarn, sig själv och företaget. Men jag har tydligen en gen som gör att det inte går att backa från demokratin, trots att jag ibland blir less på allt. Min bror är likadan, det ska fan vara rättvist. Fast jag har börjat säga ifrån. Om jag är den enda som höjer rösten gör jag dem som behöver hjälp en otjänst. Då tror de i kommunhuset att det bara jag som går omkring och är förbannad, säger Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson. HON HaR därför börjat uppmana de som kontaktar henne att själva driva sina ärenden. Är det ler som gör sin röst hörd måste ju kommunen reagera till sist, menar hon. Tycker du att något är fel har du ett ansvar att göra något åt det. Du har, menar jag, ansvar när du har kunskap, säger Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson. HON BeRättaR att även lokala politiker kontaktar henne för att föra upp frågor på kom munagendan. Och det inner Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson kanske än mer anmärkningsvärt än att privatpersoner gör det. Hon är rejält kritisk mot lokalmedia som inte tar i de ärenden de blir visade på. För det är ju inte så att jag får tipsen eller samtalen först, de kommer till mig efter att det försökt med både politiker och media, säger hon. Igår torsdag inledde Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson valupptakten med sikte på 2018 tillsammans med Maja Glarke, Kristina Svensson och Kerstin Johansson. De fyra musketörerna som bland annat stod bakom folkinitiativet för folkomröstning som rörde huvudmannaskap för räddningstjänsten. FOTO: LENA CARLBERG Jag har tydligen en gen som gör att det inte går att backa från demokratin, trots att jag ibland blir less på allt. Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson Men Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson när en längtan efter att vända på stenar eller som hon säger själv jag vill att folk ska se skiten som pågår i den här kommunen. Hon tände därför till rejält när hon hittade en möjlighet att testa att driva en webbtidning gratis i 30 dagar. Det verkar innas ett behov hos medborgarna av att få svar på frågor som upprör. Men media får hård konkurrens av sociala medier, när informationen väl kommer i tidningen är det inte längre nyheter, säger Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson. Med allt engagemang hon har vid sidan av sin familj och sitt företag har hon insett att tiden ännu inte är mogen. Dygnet har bara 24 timmar. Om jag inte ens har tid att testa nättidningens funktioner har jag deinitivt inte tid att driva den, säger Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson och fortsätter: Men om jag hade haft tid skulle jag vilja intervjua människor. Ställa samma frågor som Sveriges kommuner och landsting ställer i sina undersökningar. Men ställa dem här i kommunen. Jag är intresserad av människor och deras åsikter. Jag vill få människor att förstå att de är intressanta, inns ju bara en av varje liksom. Drivkraften är som tidigare hennes demokratisträvan, hon vill möjliggöra för medborgare utan politisk makt att ändå påverka samhället. Visa att det är möjligt. Jag vill skriva så att medborgarna får sista ordet. När jag väl går ut med något måste jag ha ordentligt på fötterna, jag kan sitta i veckor och rota för att få kött på benen, säger Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson. VId tisdagens kommunfullmäktigesammanträde i Östhammar hade Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson en fråga med under allmänhetens frågestund. Men hon är återigen besviken på Östhammars politiker. Min fråga rörde hur demokratiutvecklingen utvärderas i kommunen. Svaret jag ick av Margareta Widén-Berggren (S) rörde kommunikationskanaler. Det känns helt tröstlöst att ställa en fråga och få svar på en helt annan, säger hon. YVONNe Ahtaanluoma-Pettersson har även gjort slut med Direktdemokraterna (DD) ett politiskt parti som får klara sig utan hennes insatser. Men hon har inte gett upp politiken och sin tanke om att injicera riktig demokrati i samhället. Vi kommer nog att ställa upp i kommunvalet 2018 men i egen regi. Vi vill inte vara under foten på ett riksparti. Vi kommer att starta ett lokalt parti men utan ordet demokrati i namnet, det har gått inlation i ordet och det har förlorat sin betydelse. Namnet hoppas jag att vi kan bestämma på mötet på torsdag, säger Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson. LeNa CaRLBeRG

7 ÖN FREDAG 27 FEBRUARI 2015 KORSORD 7 Sms:a korsordslösningen till Skriv först ko, därefter mellanslag och sedan din lösning (till exempel ko xxxxxx). Det kostar 5 kronor att sms:a lösning en. Du kan också skicka korsordet som vanligt till Östhammars Nyheter, Box 7, Östhammar. Skriv då ditt namn, din adress och vilken vinst du vill ha en diktsamling eller en roman. Vi vill ha din lösning senast nästa fredag. Vinnare av korsordet 13/2 är Margit Pettersson, Östhammar. Rätt lösning: HON HAR BÖRJAT PÅ NY KULA samt KALASFINT.

8 REPORTAGE 8 Fredag 27 Februari 2015 ön RedaktöR: LeNa CaRLBeRG Under tisdagens kommunfullmäktige klubbades en ny livsmedelspolicy för Östhammars kommun igenom. Ett steg i rätt riktning, menar Sören Axelsson, (LpO) lantbrukare och politiker som vill ha större kontroll av både kommun och leverantör. Ny miljöpolicy är tänkt att uppfylla baskraven på råvaror Redan i somras beslutades det att Östhammars kommuns upphandlingar skulle regleras av Miljöstyrningsrådets, MSR, baskrav. Trots detta har en minoritet av råvarorna svenskt ursprung och få lever upp till MSR:s riktlinjer. Kött och charkprodukterna som vi köper in är mestadels från svenska uppfödare och klarar baskraven, men majoriteten av råvarorna som levereras inom kommunen gör det inte, säger Anneli Wallén, måltidschef vid Östhammars kommun. Hon hoppas att detta kommer att ändras i och med att den nya livsmedelspolicyn införs. Policyn innebär bland annat att MSR:s baskrav nu gäller alla sorters råvaror. Inköpen ska även anpassas efter rådande säsong. På sin GåRd utanför Valö föder Sören Axelsson upp nötkreatur enligt Krav-direktiv. Han är även politiskt aktiv för Landsbygdspartiet Oberoende, LpO, och vill att kommunen och leverantörerna ska granskas hårdare för att säkerställa att råvarorna som sänds ut motsvarar kraven. Under tisdagens kommunfullmäktige föreslog därför Sören Axelsson att livsmedelspolicyn kompletterades med möjligheten att ge ut varningar och vite till leverantörer. Tillägget ick stöd av oppositionen men röstades i slutänden ner. MILJÖSTYRNINGSRÅDET: är en del av Konkurrensverket dess expertgrupp tar fram drivande kriterier för miljöanpassad upphandling, och bidrar med information och rådgivning inom området. ställer krav på information om ursprung, salmonellafrihet och antibiotikabehandling. Kraven varierar beroende på om produkten klassas som ekologisk eller konventionell. ska hjälpa upphandlare att minska miljöpåverkan genom mat. KÄLLA: KRAV.SE OCH KONKURRENSVERKET Vi vill att svensk mat ska prioriteras, men när den inte inns tillgänglig så måste vi ta en annan produkt. Tillägget innebär att vi måste ta tester på kött och mat som vi ska ta in. Det skulle bli en komplicerad kontrollapparat som inte Östhammars kommun skulle klara av i dagsläget, säger Lisa Landberg (C), som annars var mycket positiv till policyn. Hon påpekade även att det skulle vara mycket svårt för ett företag att vinna ytterligare upphandlingar om det kom fram att de agerat ohederligt. Även Margareta Widdén-Berggren (S) var emot tillägget och ifrågasatte om ett sådant förslag verkligen behövs. Först och främst så var förslaget nytt för mig och det krävs tid för utredning innan man tar ställning till ett sådant förlag. Men spontant känner jag att det är en självklarhet att vi följer lagstiftningen, säger hon efter mötet. Redan i dag kan Östhammars kommun kräva vite av ett företag, men oftast stannar det vid att en ersättningsprodukt skickas. Det händer att det är slut på en vara som exempelvis en skola ska ha och då skickar ofta leverantören en ersättningsprodukt. Det är då upp till skolan att avgöra om det godtar kvalitén eller om man väljer att göra en avvikelse i matsedeln och ersätter rätten med en annan, säger Anneli Wallén. HUR OFta LeVeRaNtöReR avviker från upphandlingen kan inte Anneli Wallén svara på och det är ingen information som Östhammars kommun sammanställer. Detta är något som Sören Axelsson ställer sig mycket kritisk till. Om jag som lantbrukare skulle misssköta mig så skulle det bli aktuellt med en åtgärdsplan, sedan vite och slutligen djurförbud. En motsvarande form av eskalering vid misskötsel måste även innas för matleverantörer och kommunen, säger Sören Axelsson som anser att policyn, även utan tillägget, är ett steg i rätt riktning. Tidigare i år förkunnade Sören Axelsson att inga ler skolelever var välkomna på studiebesök till hans gård. Besöken hos lokala bönder görs för att eleverna ska få tydligare bild av var maten kommer ifrån och hur arbetet går till på en bondgård eller ett lantbruk. En gest som var menad som en protest mot Östhammars kommun hyckleri. Ett besöksförbud han nu är redo att dra tillbaka. Det är fel av politiker på lokal och riksnivå att ställa hårda krav på oss bönder och samtidigt importera kött från andra länder. Det är hyckleri i världsklass. Nu gäller det att man ser till att bra mat faktiskt levereras, säger han. På FRåGaN OM HaN planerar att ta upp frågan vid nästa kommunfullmäktige svarar han att man inte ska vara dumvrång. Det är bättre att låta frågan ligga och gro lite. Vid ett senare tillfälle kan jag kolla vad min dotter får för mat i skolan och vid behov lyfta behovet av kontroll genom exempelvis en föräldragrupp. Jag kommer inte att släppa frågan i och med detta, LpO är inte ett enfrågeparti. adam sjöborg FOTO: LENA CARLBERG Vi vill att svensk mat ska prioriteras, men när den inte inns tillgänglig så måste vi ta en annan produkt. Tillägget innebär att vi måste ta tester på kött och mat som vi ska ta in. Det skulle bli en komplicerad kontrollapparat som inte Östhammars kommun skulle klara av i dagsläget. Lisa Landberg (C) om LpO:s likabehandlingsplan Det är fel av politiker på lokal och riksnivå att ställa hårda krav på oss bönder och samtidigt importera kött från andra länder. Det är hyckleri i världsklass. Nu gäller det att man ser till att bra mat faktiskt levereras. Sören axelsson (LpO) om den svenska bondens vardag FOTO: KARIN LINDER

9 ÖN FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ÖSTHAMMAR 9 REDAKTÖR: LENA CARLBERG Från första juli i år regleras Östhammars kommuns upphandlingar av Miljöstyrningsrådets, MSR:s, baskrav. Trots detta har en minoritet av råvarorna som köps in till kommunens olika verksamheter svenskt ursprung och få lever upp till MSR:s riktlinjer. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT ANNONS Välkommen ombord på M/S Eckerö Stora skärgårdsbordet står dukat och vi bjuder på ett fartfyllt nöjesprogram alla dagar. Nöjesnyhet i Kubb Kuling: Äntligen tisdag med allt från samba, soul och country till Elvis. Läs mer om allt som händer på 40: * BUSS + BÅT T/R Gott på riktigt! Se ilmerna om vår matilosoi på ERBJUDANDE! Buss + båt t/r + skärgårdsbord 215: per person Gäller dagskryssningar på 15-avgången. Förhandsboka senast kl. 16 dagen innan. Bokningskod 5BORD. Sportlovstips! Badpaket Mariebad 2 vuxna + 2 barn u. 12 år, från 1500: I priset ingår: person- och bilbiljetter t/r med en övernattning i dubbelrum med 1 2 extrabäddar/rum inkl. frukost på Hotell Savoy i Mariehamn samt ett 3-timmars besök på Mariebad. Bokningskod 5BADS. Åland flera turer dagligen året om Tel Öppet alla dagar Anslutningsbussar En dag till havs och hemma igen till kvällen! Tisdagar, fredagar och lördagar till båtens avgång kl Från kl. hemma Öregrund, Håkanssons gata Sund gamla afären Norrskedika Bygdegården Alunda (endast tisdagar) Östhammar busstation Hökhuvud Gimo busstation Hargkorset Nöjestur fredagar till båtens avgång kl Öregrund, Håkanssons gata Sund gamla afären Norrskedika Bygdegården Östhammar busstation Hökhuvud Gimo busstation Hargkorset Förhandsboka senast kl dagen innan avresa på eller ring tel Gävlebussen stannar i Österbybruk måndagar och torsdagar kl vid Folkets Hus (förhandsbokas senast kl vardagen innan avresa)! * ) 40: vid webbokning (telefonbokning 60: )

10 SPORT 10 FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ön RedaktöR: thomas Gustafsson FOTO: PEKKA LAHTI Gimo hockey mot playoff FOTO: PEKKA LAHTI Saken är klar. Gimovinsten mot Stortorparna innebär att Gimo spelar playoff om en plats i division 2. Glada miner för Gimo IF HC a-herrar. Nu väntar playoff mot Iron eller Farsta. segern över stortorparna innebär att Gimo får spela vidare om en plats i tvåan nästa säsong. ISHOCKEY Gimos ishockeyherrar tog sista chansen att ta hem seriesegern i division tre östra fortsättning. I tisdags kväll besegrades Stortorparna med hela 9 0 hemma i Gimo ishall. Gimo hockey var inställda för kamp men Stortorparna var inte i sitt esse denna kväll. Antagligen hade Stortorparnas coach svårt att motivera hela truppen att komma till spel på bortais en tisdagskväll när laget saknade möjligheter att nå playoff. Publiken som kom till Gimo ishall i tisdags kväll ick se en riktig målfest som lovar gott inför helgens playoff för Gimos del. Jag tror att deras intresse svalnade efter ett tag och vi spelade bra. Det roligaste av allt var att målvakten Patrik Putte Ingemarsson ick hålla nollan. Han har spelat riktigt bra, säger Gimos tränare Nicklas Rinaldo. RInaLdo tycker själv att Gimotruppen har gjort en otroligt stark bedrift som kommit så här långt med tanke på alla skador som spelarna råkat ut för under säsongen. Till exempel har David Wallin varit skadad ett tag och därför stått över från spel. Men de som spelar har gjort det riktigt bra och i söndags mot Liljan blev det seger på bortaplan med 6 1, vilket gav Gimo guldläget mot Stortorparna sedan IFK Mariehamn förlorat mot Hässelby Kälvesta samma dag. I LöRdaGs förlorade Gimo mot serieledande IFK Mariehamn borta på Åland en riktigt dramatisk match som slutade 5 5 vid full tid och ick avgöras på straffar. Men det var en oerhört viktig bortapoäng som Gimo ändå tog, sammantaget var det en riktigt bra hockeymatch där två bra lag turades om att föra spelet, menar Nicklas Rinaldo. Mariehamn började bäst men Gimo kom tillbaka i framför allt den andra perioden men tappade lite på slutet då Mariehamn kom i kapp och kvitterade. Och matchen visade sig sedan vara så jämn att det behövdes strafläggning för attt en vinnare skulle kunnas utses. De som spelar får slita hårt. Det gäller att några kliver fram och tar sitt ansvar och det tycker jag att de har gjort, berömmer Rinaldo. Nu på lördag eftermiddag väntar antingen Iron eller Farsta hemma. Ett av lagen går vidare till en kvalserie där avancemang till division 2 väntar de vinnande lagen. Men först behöver Gimo alltså vinna i playoffspelet. Vi får se det som en bonus att vi är där vi är, även om vi inte nöjer oss med det, tillägger Nicklas Rinaldo. thomas Gustafsson Salminen bronsmedaljör i USM sandra salminen, 14 år, och bosatt i Lysta utanför Gimo, lyckades förra helgen ta sin allra första sm-medalj. sporten är fristilsbrottning. BROTTNING Sandra Salminen började med brottning när hon var åtta år, då brottades hon för Östhammars brottarklubb, ÖBK. Men som de lesta brottningsklubbar i Sverige tränar klubben i grekisk-romersk stil men den inns inte som tävlingsform för damer. I stället är det fristil som gäller för damklasserna och unga tjejer som vill komma framåt inom brottningssporten. Förre ÖBK-tränaren Peter Puls letade med ljus och lykta efter en fristilstränare men på grund av svårigheterna att hitta en valde Sandra Salminen att byta klubb till Östervåla AK, en av få klubbar i Uppland med en fristilstränare. Jag har Niklas Eriksson som tränare. Han är bra, intygar Sandra Salminen. efter klubbytet för cirka fyra år sedan har Sandra Salminen utvecklats enormt som brottare och i år kom den stora belöningen i form av en bronsmedalj i ungdoms-sm, som avgjordes i Västerås. Hon kom trea av sju deltagare i 46 kg-klassen för lickor, fristil. Jag hade tränat mycket inför tävlingen. Det känns bra, säger Sandra Salminen. Redan kommande helg väntar nästa tävling: Mälarcupen i Västerås, en tävling med lägre status än USM. Jag går upp en viktklass till 52 kg för att få tuffare motstånd, förtäljer Sandra Salminen och tillägger att hon ser Mälarcupen mer som ett tillfälle att träna än att prestera. och nog tränar hon: minst fyra gånger i veckan varav tre gånger i Östhammar där hon både tränar fysik, kondition, smidighet och teknik. Träningen med Niklas Eriksson är en gång i veckan i Sävja, Uppsala, och helt inriktad på fristilsträning. För Sandra Salminen tar resan till Uppsala ungefär en timme med bil enkel väg men utan den träningen skulle hon aldrig ha lyckats nå Sverigetoppen i sin åldersklass. För övrigt lyckades även en släkting till Sandra Salminen bra i ungdoms-sm. Thanawut Ylijääskö, ÖBK, kom sexa i klassen 46 kg pojkar, grekisk-romersk stil. thomas Gustafsson Sandra Salminen, nöjd bronsmedaljör i senaste ungdoms-sm i fristilsbrottning. FOTO: THOMAS GUSTAFSSON

11 ön FREDAG 27 FEBRUARI 2015 SPORT 11 RedaktöR: thomas Gustafsson Michaela Mickis Larsson i Alunda IBF dribblar och letar skottläge. FOTO: THOMAS GUSTAFSSON Alunda damer med i playoffstriden Alunda IBF damer vann relativt enkelt mot Bålsta med 5 3. Bålsta utnyttjade en dubbelutvisning men var spelmässigt klart sämre än AIBF. Alundaherrarna var däremot chanslösa mot Hässelby och ick endast ett mål på totalt åtta försök. INNEBANDY division 2 Gudh, damer Bålsta FBC Alunda IBF 3 5 (0 0, 0 3, 3 2) division 1 östra, herrar Alunda IBF-Hässelby SK IBK 1 7 (0 5, 1 1, 0 1) Therese Brösemyr, Diana Larsson, Therese Pehrsson, Carolina Svensson och Sarah Svensson stod för Alundas målproduktion i fredagens bortamatch mot bottenlaget Bålsta FBC. Det gick trögt för Alunda inledningsvis och trots ett klart spelövertag dröjde det till andra perioden innan Alunda lyckades sätta första målet. Therese Bröse Brösemyr stod för den bedriften och efter det lossnade det för Alundas forwards. Spelmässigt dominerade Alunda, tryckte på och Bålsta ick inrikta sig på försvarsspel. Bålsta låg under med 5 0 i tredje perioden när de lyckades göra första reduceringsmålet. De sista två målen tillkom efter två utvisningar i tät följd som Alunda onödigt drog på sig via Isabelle Bella Nelin och Felicia Karlsson. Bålsta reducerade då till 5 3 men ett fulltaligt Alunda stängde sedan matchen och Alunda kunde spela på säkerhet under de sista minuterna. Totalt vann Alunda skottstatistiken med 49 18, det var med andra ord ett överlägset Alundalag mot ett hårt försvarande defensivt spelande Bålsta. nu På fredag spelar Alundadamerna hemma mot bottenlaget Sandvikens AIK. Eftersom Alunda ligger trea inns chansen till playoffspel kvar det är två poäng upp till tvåan IBF Falun ungdom. Fyran IBF Hedemora har lika många poäng som Alunda men sämre målskillnad. Mot Sandviken vinner vi. Vi hade vissa problem med dem på bortaplan senast, men vi vann ändå ganska komfortabelt. Vi har ett ganska bra lag. Däremot kommer vi inte att ta in några spelare från utvecklingslaget som spelar en viktig match mot Östhammar samtidigt som a-laget möter Sandviken. De är bättre att de spelare som brukar spela i u-laget går in där. Både Östhammar och Alundas utvecklingslag spelar för att hänga kvar i division tre, tillägger Peter Eriksson, tränare i Alundas a-lag. Samtidigt är det viktigt att Alunda vinner de två återstående matcherna i tvåan för att vara säkra på att nå kvalplats. Vi och Hedemora följs åt, det är väldigt spännande att se hur det slutar, tillägger Peter Eriksson. Vi och Hedemora följs åt, det är väldigt spännande att se hur det slutar. Alunda IBF herrar har ett tuffare läge i sin serie. Senaste storförlusten mot Hässelby med 1 7 hemma i Olandshallen i fredags innebär att Alunda rasar ytterligare i tabellen och ligger nu nia. Alunda hade åtta skott på mål, varav ett enda gick in. Sebastian Mattsson var målskytt och ensam om att överlista Hässelbys försvarsmur. nu På fredag möter Alunda Gottsunda IBF på bortaplan, ett lag som ligger på nedlyttningsplats. Alundaherrarna behöver ta full pott på återstående matcher för att för att kunna vara med och kämpa om en fjärde plats och därmed gå vidare till playoff. Svårt men inte helt omöjligt för nykomlingarna. thomas Gustafsson RESULTAT ANNONS BRIDGE ÖSTHAMMARS BK. 16/2, MEDEL 108 P 1. L.G Holmberg - G Wahlberg 138 p 2. L Eriksson - M Jutoft 126 p 3. H Roos - S Persson 122 p 4. P Markusson - K Hellman 120 p 5. I Revoniemi - L Wallström 107 p TRIVSELBRIDGE, 18/2 SOLGÅR- DEN 1. G Sundberg - S Persson 64 p 2. P Jonasson - C Blomqvist 62 p 3. B Lindström - K Andersson 57 p 4. L Eriksson 54 p 5. M Sigurdson - C Stark 43 p SPH, 22/2 1. M-B Lindroth - L-L Treusein 44 p 2. Birgitta Michels - Greta Sundberg 41 p 3. S-O Pettersson - S Persson 38 p 4. M Rankka - Ö Andersson 37 p 5. Catharina Stark - Margit Sigurdson 35 p Konsten att göra gott. Med ett testamente till Hjärnfonden gör du gott idag och imorgon. Hjärnfonden Givarservice tel Plusgiro Bankgiro

12 12 TV FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ÖN Melodikrysset v.9-28 februari Melodikrysset v.10-7 mars Melodikrysset lördag kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Melodikrysset sänds på lördagar kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag veckan efter att programmet har sänts. Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, Stockholm Melodikrysset lördag kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Melodikrysset sänds på lördagar kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag veckan efter att programmet har sänts. Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, Stockholm Namn:... Namn:... Adress:... Adress:... Postadress:... Postadress:... FREDAG 27 FEBRUARI rapport gomorron sverige sammandrag gomorron sverige Dagsaktuella gäster i intervjuer, debatter och diskussioner i soffan varje kvart Vid lägerelden Finsk programserie från genialt eller galet Danskt program från alpint: Världscupen Direktsändning gift vid första ögonkastet anslagstavlan VM i Falun Direktsändning gomorron sverige sammandrag Columbo Klassisk deckarserie från sverige idag sportnytt rapport regionala nyheter gokväll Göran Everdahl och Anna-Karin Ferm i kvällens bok- och ilmpanel. Författaren och programledaren Joseine Sundström bjuder spännande gäster på middag Kulturnyheterna regionala nyheter rapport seriestart: stjärnor hos babben Del 1 av 10. I premiärprogrammet träffar vi Robert Gustafsson. Babben Larsson tar våra svenska stjärnor på pulsen och kollar vad de minns av sitt liv och karriär skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan shetland Brittisk kriminalserie från Efter Ann Cleeves böcker rapport rome Amerikansk dramaserie från arne dahl: en midsommarnattsdröm Svenskt kriminaldrama från Del 2 av Familjer på äventyr Del 6 av 6. Seglarna återvänder till Malmö efter fyra år till havs och det blir en känslosam hemkomst debatt sverige! Kulturliv i hela landet girl Svensk kortilm från Toini Svensk dokumentär från Toini Gustafsson Rönnlund är kvinnan som bröt den sovjetiska skiddominansen sverige idag Nyheter från hela Sverige gokväll svt Forum rapport svt Forum Historiska personligheter Hockeykväll Från studion i Stockholm med fokus på dagens matcher Nyhetstecken oddasat uutiset Världens fakta: det stora kriget Europeisk samproducerad dokumentärserie om första världskriget från Vem vet mest? Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från Del 67 av 110. Celina avslöjar sanningen om vem som är Tiagos biologiska pappa VM-magasin Falun aktuellt Kulturnyheterna Väder regionala nyheter sportnytt Filmklubben: Hannah och hennes systrar Amerikansk långilm från Under ett år får vi följa Hannah och systrarna i deras kärleksbekymmer Hannahs man blir kär i hennes syster Lee. Medan hennes hypokondriske ex-man tar upp sin relation med hennes andra syster Holly. Regi: Woody Allen. I rollerna: Mia Farrow, Dianne Wiest, Michael Caine, Barbara Hershey, Carrie Fisher, m.l. (Hannah and Her Sisters) Filmen presenteras av Fredrik Sahlin afrikas okända kungadömen Brittisk serie från Del 3 av 4. Vi besöker Marocko, som en gång var ett stort kungadöme, skapat av berberna. I fem hundra år har västvärldens experter haft en snäv bild av Afrika som primitivt och outvecklat Vision rapport Nyhetstecken Vision rapport sverige idag Nyheter från hela Sverige sportnytt Vision rapport gudstjänst Vision rapport gomorron sverige sammandrag Vision rapport Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer arne dahl: en midsommarnattsdröm Svenskt kriminaldrama från Veckans brott Del 6 av Hockeykväll Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från en bok, en författare Pionjär och veteran 50 år med Kina Franska kusten från ovan seriestart: Vår samiska kamp Logikens lockelse Dave Cliff, professor i datavetenskap, inviger oss i logikens värld grönlands osynliga miljöhot Holländsk dokumentär från Övervikten i usa anthony bourdain på okända platser Världen Strida som soldater, dö som barn. Bruket av barnsoldater växer i världens konlikthärdar en dotters kamp för demokrati ur samtiden en bok, en författare Hälsa på recept. Vill du leva längre och bli yngre rent biologiskt? Dagens forskning visar att regelbunden fysisk träning är rena rama mirakelkuren. Läkaren Anders Hansen berättar i Hälsa på recept om den senaste vetenskapen kring träning och hälsa ur samtiden Minnesmästarens mindshow Det går att med ganska enkla knep förbättra minnet antikmagasinet Del 8 av 12. Bruno Mathsson är en av Sveriges mest ryktbara arkitekter och möbelformgivare Framtidens städer djurvärldens superkrafter Nytt liv i sikte Hundpensionat eller stuguthyrning. Familjen Whitehead Jonathan och Fiona och 20-åriga Emma, vill skapa ett nytt liv tillsammans. Ett test visar deras viktigaste prioriteringar, och de får hjälp att hitta sitt nya drömliv dokument utifrån: den onda cirkeln Fransk dokumentär från Logikens lockelse Dave Cliff, professor i datavetenskap, inviger oss i logikens värld en bok, en författare Hälsa på recept Malou efter tio Hem till gården Brittisk dramaserie från Hem till gården Coronation street Brittisk dramaserie från Del 86 av Coronation street Brittisk dramaserie från Del 87 av Trinny och susannah stylar om Norge Brittisk livsstilsserie från Del 31 av Jamie oliver: Middag på 30 minuter Brittisk matlagningsserie från Del 35 av Från ett hus till ett hem Brittisk dokumentärserie från Del 35 av Husjägarna Brittisk livsstilsserie från Del 9 av Äntligen hemma Svensk inredningsserie från Del 5 av V75-klubben Svenskt sportmagasin från Vardagspuls Svensk livstilsserie från Del 10 av Keno Nyheterna Vädret Postkodmiljonären Svensk frågesport från Del 17 av Lets dance Svensk underhållning från Del 1 av Nyheterna och sport Vädret den gröna milen Amerikanskt drama från I rollerna: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan och James Cromwell. Regi: Frank Darabont The good guy Amerikansk romantisk komedi från I rollerna: Alexis Bledel, Scott Porter och Bryan Greenberg. Regi: Julio DePietro bloopers Amerikansk underhållning från Del 35 av 40. Repris från SKA du FLyttA? Glöm inte att adressändra!

13 ÖN Fredag 27 Februari 2015 TV 13 Lördag 28 Februari uppdrag granskning Granskande samhällsprogram Vintermagasinet Vinterstudion Tjej-vasan Vinterstudion alpint: Världscupen VM i Falun Vinterstudion VM i Falun: nordisk kombination VM i Falun: backhoppning Direktsändning från skid-vm i Falun Helgmålsringning Helgmålsringning från Röda Sten, Göteborg Sportnytt rapport gokväll Skådespelaren Adam Pålsson (Torka aldrig tårar utan handskar och Portkod 1525) är aktuell i Kjell Sundvalls nya ilm I nöd eller lust Sverige! rapport Sportnytt Melodifestivalen Melodifestivalens fjärde deltävling direktsänds i kväll från Örebro. På plats inns programledarna Sanna Nielsen och Robin Paulsson grantchester Brittisk deckare från Del 4 av 6. När Geordie påverkas av en personlig tragedi, prövas hans och Sidneys relation till det yttersta. Kommer duon att kunna lägga personliga konlikter åt sidan i jakten på en mördare? rapport Lördagsbio: elizabeth: The golden age Engelsk långilm från Året är Nästan tre decennier har förlutit sedan den unga Elizabeth I besteg Englands tron nattilm: Laura Amerikansk långilm från Skavlan rome au pair i London Finsk realityserie från Del 7 av 10. Anna, Hilla, Mira och Jasmiina är i London för att jobba som au pair. Mira har fått en ny chans och är angelägen om att göra ett bra jobb, men redan första dagen blir en prövning. Jasmiina har funderat länge och väl och till sist fattat ett stort beslut Columbo gokväll Skådespelaren Adam Pålsson (Torka aldrig tårar utan handskar och Portkod 1525) är aktuell i Kjell Sundvalls nya ilm I nöd eller lust Världens fakta: det stora kriget Europeisk samproducerad dokumentärserie om första världskriget från rapport agenda Lenas resor rapport alpint: Världscupen rapport Hockeykväll rapport Carl-einar Häckner: Swedish meatballs med lingon Svensk humorföreställning från 2013 av och med Carl-Einar Häckner det är något med Susan boyle Brittisk dokumentär från Innan Susan deltog i Britain s Got Talent var hon en mobbad, arbetslös och ensam kvinna i 50-årsåldern som ansågs förståndshandikappad Vem vet mest? Vem vet mest? Vem vet mest? rapport Vem vet mest? Vem vet mest? en ovanlig livsresa VM i Falun: backhoppning Vinterstudion Vinterstudion analyserar och summerar dagens tävlingar VM-magasin Falun Summering och framåtblickar direkt från medaljfesten på torget i Falun Veckans föreställning: Och bob Hund dör i slutet Förra året sålde Bob Hund sina instrument och måste låna av andra för att kunna spela i ondskans spår Tysk-österrikisk kriminalserie från i avslutade fall Seriestart: Hunted Brittisk-amerikansk agentserie från Del 1 av 8: Mort. I kölvattnet på en våldsam fritagningsoperation i Tanger utsätts en av den privata säkerhetsirman Byzantiums agenter, Sam, för ett bakhåll och blir skjuten afrikas okända kungadömen Brittisk serie från Del 4 av 4. Om hur uppkomsten av Buganda utmanade det ugandiska kungadömet Bunyoros dominans Vision rapport Vision rapport Vision rapport Vision rapport Vision rapport ridsport: göteborg Horse Show Direktsändning av Göteborg Trophy och sammandrag av världscupen i dressyr: kür akuten Brittisk dokumentärserie från Så ska det låta Musiklek för hela familjen med Kalle Moraeus nytt liv i sikte Hundpensionat eller stuguthyrning. Familjen Whitehead Jonathan och Fiona och 20-åriga Emma, vill skapa ett nytt liv tillsammans Fotografens favorit ur Samtiden Stora barriärrevet Brittisk naturserie från Världens natur: ryggradsdjuren Brittisk naturilm från Nya fynd av fossil skriver hela tiden om utvecklingshistorien för den djurgrupp vi själva tillhör. Följ David Attenborough på ryggradsdjurens långa resa som började i havet, fortsatte upp på land och slutligen upp i luften Logikens lockelse Dave Cliff, professor i datavetenskap, inviger oss i logikens värld. För 15 år sedan utvecklade Cliff världens första datorprogram som överträffade människan när det kom till att bevaka valutahandel. Nu har han samlat 25 stycken 7-åringar som får tillverka den första datorn helt byggd av barn, enbart baserad på logik Havsörnens osynlige iende Norskt naturprogram från djurvärldens superkrafter Brittisk naturserie från i taxi genom Kanada Hur upplevs en stad bäst om inte genom att åka igenom den, in i dess gränder? Världens första ballonglygare Fransk dokumentär från The endless summer Dokumentärklassiker Singel med barnlängtan Filmaren Nina Davenport, 41 år, lever i New York och längtar efter barn men lever som singel Världens historia Brittisk historieserie från Lucky dog en andra chans Chuggington barnprogram The looney tunes show Scooby-doo! Mystery incorporated Teenage mutant ninja turtles Amerikansk animerad serie nyhetsmorgon Let;s dance bloopers bästa bonden Sveriges mästerkock Svensk matlagningsserie från Säsong 5. Del 10 av Klockan nio hos stjärnorna Svensk matlagningsserie från Säsong 3. Del 4 av renées brygga Svensk underhållningsserie från Säsong 1. Del 2 av Keno Vinnare V75 Svenskt sportmagasin från Redovisning av dagens V75-tävlingar nyheterna Sporten Vädret Postkodmiljonären Svensk frågesport från Säsong 19. Del 18 av Lotto, Joker och drömvinsten Dagens lotto- och jokerdragningar Lurad! Brittisk underhållning från Säsong 2. Del 4 av bloopers Amerikansk underhållning från Del 24 av 40. Repris från 21/ Maria Wern svart fjäril Svensk dramaserie från Del 1 av 4. När ett medium hittas mördat och ytterligare två mord sker på samma sätt, ställs Gotlandspolisen inför en seriemördare nyheterna Vädret Maria Wern svart fjäril, forts Svensk dramaserie från Del 1 av 4. När ett medium hittas mördad och ytterligare två mord sker på samma sätt ställs Gotlandspolisen inför en seriemördare aeon Flux Amerikansk action från I rollerna: Charlize Theron, Marton Csokas, Jonny Lee Miller, Sophie Okonedo och Frances McDormand. Regi: Karyn Kusama Falling down Amerikansk thriller från I rollerna: Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey och Tuesday Weld. Regi: Joel Schumacher bloopers Med reservation för ändringar i tablån. Söndag 1 MarS Toini Här är ditt liv Vinterstudion alpint: Världscupen Direktsändning Vinterstudion alpint: Världscupen Direktsändning Vinterstudion alpint: Världscupen Direktsändning från Bansko, Bulgarien och den alpina världscupen Vinterstudion VM i Falun Vinterstudion bandy: elitserien Direktsänd semiinal rapport regionala nyheter Landet runt Sportspegeln rapport regionala nyheter Så ska det låta Musiklek för hela familjen med Kalle Moraeus arne dahl: dödsmässa Svenskt kriminaldrama från Del 1 av 2. En tidig morgon utsätts ett bankkontor i centrala Stockholm för ett våldsamt rån men när polisen stormar lokalen är rånarna spårlöst försvunna Fortitude Brittisk dramathriller från Del 2 av akuten Brittisk dokumentärserie rapport Melodifestivalen Melodifestivalens fjärde deltävling direktsänds i kväll från Örebro Shetland Brittisk kriminalserie från Efter Ann Cleeves böcker. Andra säsongen. Del 5 av grantchester Brittisk deckare från Del 4 av Sportspegeln antikrundan Del 8 av 12. Antikrundan är återigen i Falun. Anne Lundberg och Antikrundans experter möter folk och prylar i Falun. Dalahästar, dalaskåp dyker upp men också spännande konst av t.ex. svenska konstnärinnan Molly Faustman. Och Rickard Thunér blir andlös när han ser ett par mycket speciella länstolar Sverige! Kulturliv i hela landet. Programledare: Ann-Marie Rauer. Från 28/2 i SVT Landet runt Spännande och intressanta reportage från hela Sverige. Programledare: Henrik Kruusval. Från SVT1 tidigare i dag djurvärldens snillen rapport djurvärldens snillen naturfotografens uppdrag rapport gudstjänst Söndagens gudstjänst kommer från Frälsningsarmén i Västerås. Dagens predikan hålls av major Marina Bratterud. Medverkar gör Gospelkören Real Life och Musikkåren, solist är Daniel Viklund. Gudstjänsten leds av Maria Persson Safaridrama rapport Kärlek och svek Kärlek och svek Brasiliansk telenovela rapport Kärlek och svek Kärlek och svek Via Sverige Finsk resereportageserie alpint: Världscupen Safaridrama Historiska personligheter Del 7 av 14. Alexander den store ridsport: göteborg Horse Show rapport ridsport: göteborg Horse Show Popreel Hollywood and Bollywood. Var produceras det mest ilm, i Hollywood eller Bollywood? Popreel Game of Thrones, Vance Joy and a Zombie story. På Nordirland besöker vi Winterfell i Game of Thrones-serien Kortilmsklubben - ryska bandy: elitserien Direktsänd semiinal Vinterstudion Världens natur: ryggradsdjuren Brittisk naturilm från den som inte får innas Amanda har bestämt sig för att ta kommandot över sina negativa tankar, Karl vill helst vara som alla andra och Fredrik blir lycklig av att lyssna på musik aktuellt agenda Sportnytt dokument utifrån; ryssland enligt Putin Kanadensisk dokumentär från gudstjänst Söndagens gudstjänst kommer från Frälsningsarmén i Västerås game of thrones Amerikansk fantasyserie från 2014, fjärde säsongen Vision rapport Vision rapport Vision rapport Vision rapport Vision rapport Columbo Klassisk deckarserie från 1974, fjärde säsongen Veckans föreställning: Och bob Hund dör i slutet Förra året sålde Bob Hund sina instrument och måste låna av andra för att kunna spela gift vid första ögonkastet Svensk realityserie från den som inte får innas Svensk dokumentärserie från Strömsö anthony bourdain på okända platser New Mexico Musikvideons historia: Oasis ur Samtiden The endless summer att bo granne med havet underverk i världen Världens första ballonglygare grönlands osynliga miljöhot Holländsk dokumentär från guds stad - tio år senare Filmen Guds stad, som hade premiär 2002, handlade om ungdomar i Rio de Janeiros slumkvarter. Tio år efter att strålkastarljuset slocknade möter vi dem igen, och tar del av deras liv som rör sig mellan skådespelarkarriärer och grov brottslighet Seriestart: extrema städer Fransk dokumentärserie från Del 1 av 4: Jakutsk i östra Sibirien har länge varit den kallaste staden på jorden. Den största utmaningen för denna stad i östra Sibirien är att permafrosten nu börjat tina, i och med den globala uppvärmningen av planeten antikmagasinet Del 8 av 12. Bruno Mathsson är en av Sveriges mest ryktbara arkitekter och möbelformgivare. Hans böjda trämöbler bygger på sittandets mekanik. Antikmagasinet uppmärksammar en av våra största formgivare nytt liv i sikte Hundpensionat eller stuguthyrning berömda städer: Kanton Del 8 av 11. Kanton, den legendariska handelsstaden belägen på Pärlloden Världen Dokumentärilm. Blodsbröder volontärliv i Indien. Rocky lämnar det traditionella livet i USA och inner gemenskap och mening med tillvaron på ett barnhem i Indien. Som volontär delar han vardag och svårigheter med barnen Lucky dog en andra chans Amerikansk dokumentärserie från Säsong 1. Del 25 av barnprogram Thomas tåget Brittisk barnserie. Del 20. Om det lilla blå tankloket Thomas äventyr tillsammans med sina vänner Scooby-doo! Mystery incorporated Amerikansk animerad serie från Säsong 2. Del 8 av Justice league Amerikansk animerad äventyrsserie från Säsong 1. Del Pokémon Japansk tecknad serie. Del 45. Ash Ketchum har en licens som ger honom rätt att fånga och träna pokémon för att vinna pokémonligan nyhetsmorgon Hugo Cabret Amerikanskt äventyr från I rollerna: Asa Butterield, Chloe Moretz och Christopher Lee. Regi: Martin Scorsese björn Skifs sommarturné Svensk underhållningsserie från Säsong 1. Del 1 av björn Skifs sommarturné Svensk underhållningsserie från Säsong 1. Del 2 av bygglov Svensk inredningsserie från Familjen annorlunda Svensk dokumentärserie från Säsong 7. Del 6 av Keno Tina på besök Svensk matlagningsserie från Säsong 2. Del 2 av nyheterna Sporten Vädret Hellenius hörna Svensk pratshow från Säsong 4. Del 4 av Farmen Wallander: Försvunnen Svenskt kriminaldrama från I rollerna: Krister Henriksson, Charlotta Jonsson, Douglas Johansson och Signe Dahlkvist. Regi: Leif Magnusson nyheterna Vädret Wallander: Försvunnen, forts Fotbollskanalen europa Svenskt fotbollsmagasin från Del 6 av 30. Programmet visar det viktigaste som hänt i den europeiska fotbollen under den senaste veckan och helgen Life at the extreme: Volvo ocean race gentlemen broncos nick 21 år och 90 cm lång Brittisk dokumentär från gotham

14 14 TV Fredag 27 Februari 2015 ÖN Måndag 2 Mars rapport gomorron sverige sammandrag gomorron sverige Dagsaktuella gäster i intervjuer, debatter och diskussioner i soffan varje kvart. Tips om mat och resor och recensioner av ilm och böcker m.m Här är ditt liv En intressant person kidnappas och överraskas av människor ur sitt liv i 90 graders värme Fyra kvinnor lär känna varandra i en bastu. Samtal om motorcyklar, mammor och kärlek stjärnor hos Babben Del 1 av 10. I premiärprogrammet träffar vi Robert Gustafsson. Babben Larsson tar våra svenska stjärnor på pulsen och kollar vad de minns av sitt liv och karriär Melodifestivalen Melodifestivalens fjärde deltävling direktsänds i kväll från Örebro. På plats inns programledarna Sanna Nielsen och Robin Paulsson Matiné: när Bengt och anders bytte hustrur Svensk långilm från Bengt Bengtsson och Anders Persson bor grannar på var sin gård i Sörmland. Anders satsar gärna sina slantar på nymodigheter. Bengt lägger inte ut ett öre mer än vad som behövs gomorron sverige sammandrag smak av England Brittisk matlagningsserie från sverige idag sportnytt rapport regionala nyheter Fråga doktorn Kulturnyheterna regionala nyheter rapport Husdrömmar Jordskott Svensk dramathriller från dox: Kids for cash Amerikansk dokumentär från rapport arne dahl: dödsmässa Svenskt kriminaldrama från Fortitude Brittisk dramathriller från Del 2 av så ska det låta Musiklek för hela familjen med Kalle Moraeus akuten skavlan i 90 graders värme sverige idag Popreel Popreel Kortilmsklubben - ryska svt Forum rapport svt Forum gudstjänst Jan och kronhjortskalven nyhetstecken Nyheter på teckenspråk Oddasat Samiskspråkiga nyheter Uutiset Finskspråkiga nyheter Världens fakta: Våra vanligaste parasiter Brittisk vetenskapsilm från En gammal skeppshandel Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från Manu är totalt uppriven efter att hon ertappat Ana och Rodrigo i en het stund Vetenskapens värld Del 6 av 20. Internets skuggsida. 25 år efter att webben skapades pågår nu den stora striden om övervakningen på nätet aktuellt Kulturnyheterna regionala nyheter nyhetssammanfattning sportnytt seriestart: Top of the lake Brittisk-amerikansk dramaserie från 2013 av Jane Campion. Del 1 av 6. Sydön på Nya Zeeland. En 12-årig gravid licka räddas ur en sjö. Polisen tillkallas och lickan försvinner. Kommissarie Robin Grifin är specialist på övergrepp mot barn. Hon har återvänt till hemstaden för att ha hand om sin cancersjuka mamma. Robin kopplas in på fallet av den lokala polisen, en utredning som kommer skaka hela samhället och tvinga Robin att konfrontera sitt smärtsamma förlutna nurse Jackie Amerikansk dramakomedi från Fjärde säsongen av serien om sjuksköterskan Jackie Peyton på All Saints Hospital i New York, som har en fäbless för smärtstillande. Del 5 av 10: One-Armed Jacks rawfood inför rätta Francis i Nederländerna har valt strikt kosthållning, rawfood, till sig själv och sonen Tom Vision rapport nyhetstecken Vision rapport sverige idag sportnytt Vision rapport agenda Vision rapport gomorron sverige sammandrag Vision rapport Jordskott Svensk dramathriller från Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer i ondskans spår Tysk-österrikisk kriminalserie från i avslutade fall stjärnor hos Babben Del 1 av Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från En bok, en författare Hälsa på recept Franska kusten från ovan antikmagasinet Del 8 av 12. Bruno Mathsson är en av Sveriges mest ryktbara arkitekter och möbelformgivare Övervikten i Usa Begravningsentreprenörerna Brittisk dokumentärserie från Del 3 av 3. Begravningstraditioner och olika sätt att ta farväl till en avliden förändras i taxi genom Kanada Hur upplevs en stad bäst om inte genom att åka igenom den, in i dess gränder? Världens historia Brittisk historieserie från Del 4 av 8: Handeln sammanför kulturer som varit åtskilda på grund av krig grönlands osynliga miljöhot Holländsk dokumentär från Världen Dokumentärilm Ur samtiden En bok, en författare Författarsamtal Logikens lockelse Dave Cliff, professor i datavetenskap, inviger oss i logikens värld nytt liv i sikte Hundpensionat eller stuguthyrning Kärlek efter 70 Dokumentär om kärlek och speed-dejting på ålderns höst Livet på rättspsyk Carol och Michael är patienter på en rättspsykiatrisk klinik. De berättar om sina brott, sjukdomar och tankar om framtiden guds stad - tio år senare Filmen Guds stad, som hade premiär 2002, handlade om ungdomar i Rio de Janeiros slumkvarter. Tio år efter att strålkastarljuset slocknade möter vi dem igen En bok, en författare Författarsamtal. Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Alexandru Panican är il. dr. och universitetslektor vid Lunds universitet Malou efter tio Svenskt magasin från Del 1 av 50. Samhällsprogram med Malou von Sivers Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 101 av Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 102 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 88 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 89 av Trinny och susannah stylar om norge Brittisk livsstilsserie från Säsong 2. Del 32 av Jamie Oliver: Middag på 30 minuter Brittisk matlagningsserie från Säsong 1. Del 36 av Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från Säsong 10. Del 1 av Husjägarna Brittisk livsstilsserie från Säsong 15. Del 10 av Äntligen hemma Svensk inredningsserie från Säsong 18. Del 6 av Vardagspuls Svensk livstilsserie från Säsong 1. Del 11 av Keno nyheterna Vädret Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 31 av Bästa bonden Svensk underhållning från Säsong 1. Del 5 av Klockan nio hos stjärnorna Svensk matlagningsserie från Säsong 3. Del 5 av nyheterna Ekonominyheterna sporten Väder Hawaii ive 0 Amerikansk kriminalserie från Säsong 1. Del 9 av Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. En pojke försvinner spårlöst Tyst vittne Brittisk kriminaldramaserie från Säsong 12. En tolvårig pojkes hittas död på en skolgård och hans kompis är spårlöst försvunnen Beauty and the beast Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 8 av Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 31 av 50. Med reservation för ändringar i tablån. Tisdag 3 Mars rapport gomorron sverige sammandrag gomorron sverige Dagsaktuella gäster i intervjuer, debatter och diskussioner i soffan varje kvart skavlan smak av England Brittisk matlagningsserie från nudisten idrottens himmel och helvete De supermotiverade. Vilka risker inns inom ungdomsidrotten? Men jag kämpar sverige! Fråga doktorn Husdrömmar Svensk realityserie från Matiné: Kanske en diktare Svensk långilm från gomorron sverige sammandrag strömsö Finlandssvenskt livsstilsmagasin från Inspiration för hus och hem, fritid och vardagsliv sverige idag sportnytt rapport regionala nyheter gokväll Intervju med skådespelarna Jan Malmsjö och Claes Malmberg som ser fram emot sommaren då de ska göra den klassiska komedin Charleys tant tillsammans Kulturnyheterna regionala nyheter rapport seriestart: Under samma tak Svensk realityserie från Veckans brott True detective rapport nattilm: Marley och jag Amerikansk långilm från Husdrömmar Svensk realityserie från Plus Konsumentmagasin. Del 2 av 8. Malin köpte en villa. Kort efter tillträdet hörde en konkursförvaltare av sig Fråga doktorn smak av England sverige idag gokväll Intervju med skådespelarna Jan Malmsjö och Claes Malmberg som ser fram emot sommaren då de ska göra den klassiska komedin Charleys tant tillsammans Världens fakta: Våra vanligaste parasiter svt Forum rapport svt Forum Vetenskapens värld Internets skuggsida. 25 år efter att webben skapades pågår nu den stora striden om övervakningen på nätet. Forskare som försvarar internets grundidé har hamnat i strid med rättsapparater runtom i världen nyhetstecken Nyheter på teckenspråk. Om programmet Se tidigare program Oddasat Samiskspråkiga nyheter Uutiset Finskspråkiga nyheter Världens fakta: Vaneslavar Brittisk dokumentär från Vi har alla en vana vi skulle vilja bli av med, men hur mycket vi än bestämmer oss är det svårt att lura kroppen att sluta med något vi har vant den vid. Men hur ser hjärnans kemiska reaktioner ut när det kommer till att hantera vanemönster och självbehärskning? En närmare titt på hur vårt beteende kring dåliga vanor ser ut. Även i SVT2 4/ Tones dockhus Norskt program från Tone Henningsen älskar de små detaljerna och tar hand om allt, från snickerier, till måleri och elektriska arbeten, när hon bygger sina dockhus Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer. Förutom bred allmänbildning krävs också ett strategiskt tänkande Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från Del 69 av 110. Manu är totalt uppriven efter att hon ertappat Ana och Rodrigo i en het stund. Rodrigo blir förtvivlad och vill inte alls att Manu lyttar hem till mormor Min sanning: Ulf Ekman aktuellt Kulturnyheterna regionala nyheter nyhetssammanfattning sportnytt nurse Jackie Undercover på bordell det är något med susan Boyle Brittisk dokumentär från Vision rapport nyhetstecken Vision rapport sverige idag sportnytt Vision rapport debatt Vision rapport gomorron sverige sammandrag Vision rapport Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer game of thrones Amerikansk fantasyserie från den som inte får innas Svensk dokumentärserie från gårdshuset på strömsö strömsö Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från En bok, en författare Franska kusten från ovan idrottslärarens drömmar och dilemman Livet på rättspsyk Carol och Michael är patienter på en rättspsykiatrisk klinik Kärlek efter 70 Dokumentär om kärlek Världens första ballonglygare Fransk dokumentär från I slutet av 1700-talet blev två franska bröder historiska när de genomförde den första lygningen med en varmluftsballong. Men de hade svåra rivaler om äran. Från 28/2 i K. Även i K 4/ Begravningsentreprenörerna Brittisk dokumentärserie från anthony Bourdain på okända platser Jerusalem. Anthony Bourdain besöker välkända och historiska platser i Jerusalem som Västra muren och Via Dolorosa Extrema städer Ur samtiden Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor - vetenskap och kunskap. Från UR En bok, en författare Författarsamtal. Hem att bo granne med havet Jubileumsfesten. Det blir stor fest för traktens invånare och turister Världens natur: ryggradsdjuren Brittisk naturilm från seriestart: Ett labb bland molnen Brittisk vetenskapsserie från Del 1 av 2. Hur mycket väger ett moln? Världen Krigsveteraner på hemväg. Oscarsnominerade ilmaren Sebastian Junger följer en grupp krigsveteraner som vandrar till fots i USA och sover under bar himmel The endless summer Dokumentärklassiker En bok, en författare Malou efter tio Svenskt magasin från Del 2 av 50. Samhällsprogram med Malou von Sivers Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 103 av Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 104 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 90 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 91 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 1 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 2 av Jamie Oliver: Middag på 30 minuter Brittisk matlagningsserie från Säsong 1. Del 37 av Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från Säsong 10. Del 2 av Husjägarna Brittisk livsstilsserie från Säsong 15. Del 11 av Äntligen hemma Svensk inredningsserie från Säsong 18. Del 7 av Vardagspuls Svensk livstilsserie från Säsong 1. Del 12 av Keno nyheterna Vädret Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 32 av Bygglov Svensk inredningsserie från Säsong 11. Del 9 av Hustrumördaren Brittisk kriminaldramaserie från Säsong 1. Del 3 av nyheterna nyheterna Ekonominyheterna sporten Väder Hawaii ive 0 Amerikansk kriminalserie från Säsong 1. Del 10 av Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. En pojke försvinner spårlöst Tyst vittne Brittisk kriminaldramaserie från Säsong 12. En tolvårig pojkes hittas död på en skolgård och hans kompis är spårlöst försvunnen Beauty and the beast Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 9 av Farmen Svensk realityserie

15 ÖN Fredag 27 Februari 2015 TV 15 ONSDAG 4 MARS rapport gomorron sverige sammandrag gomorron sverige strömsö Del 2 av go kväll Från 3/3 i SVT arkitekturens pärlor Under samma tak Del 1 av Landet runt så ska det låta Del 9 av gift vid första ögonkastet Del 5 av Matiné: Korsdrag i paradiset Amerikansk långilm från gomorron sverige sammandrag Vita vidder Del 2 av sverige idag sportnytt rapport regionala nyheter go kväll Li Pamp är tillbaka för att berätta om spännande antika föremål. Christoffer Barnekow och Martin Rörby undersöker arkitektur och möbeldesign Kulturnyheterna regionala nyheter rapport Uppdrag granskning Del 8 av seriestart: alla är fotografer Andra säsongen. Del 1 av 6: Den manliga blicken. Johan och Henrik har kritiserats för att ta bilder som cementerar unkna könsroller. Kritikerna menar att de fotograferar med en manlig blick. Därför ger de varandra i uppgift att komma till rätta med detta. Johan ska porträttera en chef med stor makt utan att använda sig av slitna könsklichéer och Henrik ska plåta en kommersiell underklädesreklam som inte får vara sexistisk. Som coach har han sin värsta iende Genusfotografen Tomas Gunnarsson seriestart: Hitlåtens historia Björn skifs Del 1 av 6. En programserie om svenska världshitar och deras väg till toppen Idrottens himmel och helvete Del 7 av Pluggkoden Strategier för minnet. Programmet lär ut hur man med liten ansträngning uppgraderar minnesförmågan. Del 1 av au pair i London Del 8 av rapport state of play Amerikansk långilm dox: Lyckliga människor Veckans brott Del 7 av Vid lägerelden sverige idag go kväll Världens fakta: Vaneslavar svt Forum rakt på rapport svt Forum Min sanning: Ulf Ekman Del 3 av nyhetstecken Nyheter på teckenspråk Oddasat Samiskspråkiga nyheter Uutiset Finskspråkiga nyheter Världens fakta: sanningen om fusk Brittisk dokumentär från runes träbåt Norskt program från Vem vet mest? Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från Del 70 av seriestart: när livet vänder Svensk intervjuserie från Del 1 av 8. Viljar Hanssen befann sig på Utøya den ödesdigra dagen 22 juli Viljar var vid vattenbrynet, precis nedanför Kärleksstigen, när han plötsligt mötte Anders Behring Breivik. Han träffades av fem skott när han försökte skydda sin lillebror vid massakern. Ikväll berättar Viljar sin historia. Ibland ändrar sig livet och tar en annan riktning. I den tredje säsongen fortsätter Anja Kontor att träffa människor som berättar om var trösten kan innas när det oväntade händer seriestart: På bröllop med Kakan Svensk realityserie. Del 1 av 6. Följ med Kakan Hermansson på sex spännande och färgsprakande bröllop! Ikväll möter hon Mona och Mustafa, som bara känt varandra i fyra månader. Och nu ska de vigas av en imam. Båda två är nämligen uppfostrade med att man måste vara gift om man ska få vara ihop. Hur nu det ska gå till. För Mona har sitt drömjobb i Malmö och Mustafa sitt i Manchester aktuellt Kulturnyheterna regionala nyheter nyhetssammanfattning sportnytt game of thrones Del 9 av Måns Möller: Jävla pajas det här skojar du inte bort Svensk standup-föreställning från Vision rapport nyhetstecken Nyheter på teckenspråk Vision, rapport, sverige idag, sportnytt, Vision, rapport, Landet runt, Vision rapport, gomorron sverige sammandrag, Vision, rapport Vem vet mest? nurse Jackie Amerikansk dramakomedi från Idrottens himmel och helvete - syntolkat Akademispecial True detective Amerikansk dramaserie från skavlan Talkshow med Fredrik Skavlan Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från En bok, en författare Franska kusten från ovan Medialized Del 1 av Övervikten i Usa Del 2 av 4: Val Världen Krigsveteraner på hemväg Berömda städer: Kanton Del 8 av Extrema städer Fransk dokumentärserie från Del 1 av 4: Jakutsk i östra Sibirien har länge varit den kallaste staden på jorden stora barriärrevet Brittisk naturserie från Del 2 av Livet på rättspsyk Ur samtiden En bok, en författare Författarsamtal. Självmedkänsla. Överdriven självkritik står i vägen för människors välbeinnande, menar författaren Agneta Lagercrantz. Självmedkänsla handlar om att stötta sig själv i motgångar istället för att reagera med hård inre kritik guds stad tio år senare Filmen Guds stad, som hade premiär 2002, handlade om ungdomar i Rio de Janeiros slumkvarter. Tio år efter att strålkastarljuset slocknade möter vi dem igen, och tar del av deras liv som rör sig mellan skådespelarkarriärer och grov brottslighet sanningen om fett Brittisk vetenskapsilm från Vad är det egentligen som gör att somliga blir överviktiga och andra inte? Och varför upplever västvärlden en sådan epidemi av fetma? I taxi genom Fiji dokument utifrån; ryssland enligt Putin Kanadensisk dokumentär från Världens första ballonglygare Fransk dokumentär från Världens natur: ryggradsdjuren Brittisk naturilm från Del 1 av En bok, en författare Författarsamtal. Självmedkänsla. Överdriven självkritik står i vägen för människors välbeinnande, menar författaren Agneta Lagercrantz. Från UR. Från K tidigare i dag. Även i K 5/ Malou efter tio Svenskt magasin från Del 3 av 50. Samhällsprogram med Malou von Sivers Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 105 av Hem till gården Säsong 28. Del 106 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 92 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 93 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 3 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 4 av Jamie Oliver: Middag på 30 minuter Brittisk matlagningsserie från Säsong 1. Del 38 av Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från Säsong 10. Del 3 av Husjägarna Brittisk livsstilsserie från Säsong 15. Del 12 av Äntligen hemma Svensk inredningsserie från Säsong 18. Del 8 av Vardagspuls Svensk livstilsserie från Säsong 1. Del 13 av Lotto, Joker och drömvinsten Vardagspuls, forts Keno nyheterna Vädret Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 33 av sveriges mästerkock Svensk matlagningsserie från Säsong 5. Del 11 av renées brygga Svensk underhållningsserie från Säsong 1. Del 3 av nyheterna nyheterna Ekonominyheterna sporten Väder Hawaii ive 0 Amerikansk kriminalserie från Säsong 1. Del 11 av Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 11 av Tyst vittne Brittisk kriminaldramaserie från Säsong 12. En tolvårig pojkes hittas död på en skolgård och hans kompis är spårlöst försvunnen Beauty and the beast Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 10 av Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 33 av 50. Med reservation för ändringar i tablån. TORSDAG 5 MARS rapport gomorron sverige sammandrag gomorron sverige Hem till byn Del 6 av go kväll djurkyrkogården Uppdrag granskning Del 8 av alla är fotografer Andra säsongen. Del 1 av 6: Den manliga blicken. Från 4/3 i SVT Hitlåtens historia Björn skifs Del 1 av 6. En programserie om svenska världshitar och deras väg till toppen au pair i London Del 8 av Under samma tak Del 1 av gomorron sverige sammandrag Minnenas television: Vi äro musikanter En mustig Berns-show från vintern skidskytte: VM rapport regionala nyheter go kväll Beppe Starbrink åker till San Diego i USA, som blivit lite av huvudstaden för hantverksbryggt öl Kulturnyheterna regionala nyheter rapport antikrundan Del 9 av Plus Konsumentmagasin. Del 3 av 8. Hur mycket expert är egentligen experterna? Den frågan ställer Plus ikväll och presenterar en granskning av hur travexperter klarat sig på V75 under ett halvår. Vi möter också familjen Tufvesson som köpte en resa med Apollo men som ick den förstörd efter att ha inkvarterats i ett mögelskadat rum på Korfu debatt Programledare Kristina Hedberg med gäster från studion i Göteborg gift vid första ögonkastet Svensk realityserie från Sex singlar som har provat allt i jakten på den stora kärleken, matchas ihop av ett expertteam. Inför tv-kamerorna ska de sedan gifta sig, fast de aldrig tidigare mötts. Paren ska leva som äkta makar i fyra veckor. Uppstår kärlek har experimentet lyckats, om inte ska de skiljas rapport Jordskott Del 3 av 10. Från 2/3 i SVT Uppdrag granskning Del 8 av alla är fotografer Del 1 av Hitlåtens historia Björn skifs Del 1 av stjärnor hos Babben Del 1 av gift vid första ögonkastet Vita vidder Del 2 av go kväll Världens fakta: sanningen om fusk svt Forum svt Forum: statsministerns frågestund Statsråden svarar på ledamöternas frågor svt Forum rapport svt Forum agenda Via sverige Del 7 av Nyhetstecken Nyheter på teckenspråk oddasat Samiskspråkiga nyheter Uutiset Finskspråkiga nyheter skidskytte: VM Vem vet mest? Kärlek och svek Del 71 av Min morfar hade en rymdhund Svensk dokumentär från Excentrikern Per Emil Brusewitz påverkade både världshistorien och hela sin familj genom sina dramatiska resor på motorcykel genom revolutionens Ryssland. När konstnären Leo Brusewitz följer sin äventyrlige morfars fotspår blir det en animerad upptäcktsfärd, kantad av agenthistorier, komik och kontakt med andevärldar blandat med bilder från den unga sovjetstaten och tankar om det rättvisa samhället Herregud vad det är vackert Inom ramarna för en kolonilott förklaras våra existentiella gåtor genom en äldre mans funderingar. Viljan att tygla det okontrollerbara. Och att själv spela en blygsam statistroll i detta pågående drama. Trädgårdsarbetet. En av vår tids största rörelser. En kortilm av Claes Jurander aktuellt Kulturnyheterna regionala nyheter Nyhetssammanfattning sportnytt Hockeykväll Mannen som älskade Yngve Norsk långilm från Det är november 1989, Berlinmuren har precis fallit och Jarle som går på gymnasiet i Stavanger är lyckligt ovetande om att världen står i förändring. Han har allt en 18-åring kan tänka sig. Men så dyker plötsligt Yngve upp, den nye killen i klassen, och inget är längre som förr. Regi: Stian Kristiansen När livet vänder Del 1 av 8. Från 4/ Vision, rapport, Nyhetstecken, rakt på, Vision, rapport, sportnytt, Vision, rapport, sverige!, Vision rapport, gomorron sverige sammandrag, Vision, rapport Vem vet mest? Rickard Olsson leder de tävlande genom SVT:s frågesport som kan handla om allt från Abba till atomer rome Amerikansk dramaserie från Top of the lake Brittisk-amerikansk dramaserie från 2013 av Jane Campion Vita vidder Norsk programserie från au pair i London Finsk realityserie från Kärlek och svek Brasiliansk telenovela från en bok, en författare Franska kusten från ovan Familjen Dokumentärserie Arvet. Om konsten att höra ihop och arvet. Lo Kauppi, Gunilla Bergström och Jonas Modig samtalar. Besök hos familjer i Abbekås och Blackeberg. Del 10 av 12. Från UR. Från The endless summer Dokumentärklassiker Världen Mormonernas parningslek Begravningsentreprenörerna Brittisk dokumentärserie från Del 3 av djurvärldens superkrafter Brittisk naturserie från Del 3 av 3. Rädd för hajar? guds stad tio år senare Från 1/ ramp om historia Wallenberg i Budapest Vår samiska kamp Stolt framtid Ur samtiden en bok, en författare Författarsamtal. ADHD-hjälpen. Katarina A. Sörngård är bl.a. leg. psykolog. ADHD-hjälpen riktar sig till vuxna som har adhd, och innehåller konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Boken är också en kunskapskälla för närstående och behandlare. Intervjuare: Olle Palmlöf. Från UR stora barriärrevet Brittisk naturserie från Del 3 av Världens historia Del 5 av antikmagasinet Del 9 av 12: Armbandsur Berömda städer: Phnom Penh Del 9 av Kärlek efter 70 Dokumentär om kärlek och speed-dejting på ålderns höst. Med värme och öppenhet delar singlarna med sig av sina önskningar och erfarenheter av kärlek. Från UR Berättelser på väg Kärlek. Hur uppstår kärleken, hur dör den, och vad händer med vårt fysiska hjärta när vi har hjärtesorg? Del 1 av ett labb bland molnen Del 1 av 2. Hur mycket väger ett moln? Från 3/3 i K en bok, en författare Författarsamtal. ADHD-hjälpen Malou efter tio Svenskt magasin från Del 4 av 50. Malou gästas av skådespelaren Alexander Karim som berättar om sin uppväxt Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 107 av Hem till gården Brittisk dramaserie från Säsong 28. Del 108 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 94 av Coronation street Brittisk dramaserie från Säsong 53. Del 95 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 5 av Mannen som talar med hundar Amerikansk realityserie från Säsong 1. Del 6 av Jamie oliver: Middag på 30 minuter Brittisk matlagningsserie från Säsong 1. Del 39 av Halv åtta hos mig Svensk matlagningsserie från Säsong 10. Del 4 av Bröd bara bröd Brittisk matlagningsserie från Del 1 av 6. Repris från Friidrott Inomhus EM. Från Prag, Tjeckien. Direkt Nyheterna Vädret Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 34 av eldsjälsgalan med miljonbingo Svensk gala från Här hyllas föreningslivet och dess hjältar genom stipendier. Kategorierna är årets eldsjäl, årets unga ledare och årets förening Nyheterna Nyheterna ekonominyheterna sporten Väder Hawaii ive 0 Amerikansk kriminalserie från Säsong 1. Del 12 av Brottskod: Försvunnen Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 12 av Tyst vittne Brittisk kriminaldramaserie från Säsong 12. En tolvårig pojkes hittas död på en skolgård och hans kompis är spårlöst försvunnen Beauty and the beast Amerikansk kriminalserie från Säsong 2. Del 11 av Farmen Svensk realityserie från Säsong 8. Del 34 av 50.

16 FAMILJ 16 FREDAG 27 FEBRUARI 2015 ön RedaktöR: thomas GUStaFSSON Föreningsnytt I veckan... Semlan ett måste vid sammankomster med Gimo PRO i alla fall när det är fettisdag. Årsmöte med semlor för Gimo PRO ÅRSMöte Tisdagen den 17 februari höll Gimo PRO sitt sedvanliga årsmöte i Idrottsgården, Gimo. Av föreningens 420 medlemmar hade 67 personer slutit upp för att följa årsmötesförhandlingarna. Mötet startade med att sittande ordförande Kenneth Karlsson hälsade alla välkomna. Därefter höll han en parentation över de sju föreningsmedlemmar som avlidit under år Efter en tyst minut sjöngs unisont psalmen Härlig är jorden. Börje Joppe Jansson valdes som ordförande för årsmötet och som sekreterare valdes Rolf Eklöv. I styrelsen för år 2015 invaldes följande funktionärer: Ordförande: Kenneth Karlsson Vice ordförande: Anita Hållinder Sekreterare: Rolf Eklöv Kassör: Christer Lindström Studieorganisatör/Vice sekreterare: Bengt Petersson Ledamot: Ingvar Johansson, Annette Jacobsson, Kurt Huldén, Alf Hägg Ersättare: Mona Werme Wallin, Lennart Löfgren, Kurt Wallin NYa I StYReLSeN är: Christer Lindström, Mona Werme Wallin och Kurt Wallin. Börje ledde förhandlingarna med stor vana och snabbhet till allas belåtenhet. Kenneth avtackade några veteraner med en bukett blommor efter avslutat uppdrag i PRO. SÅ VaR det dags för kaffe och semla. (Det var ju fettisdag). Sedvanlig dragning genomfördes i handarbetslotteriet med vinster från sygruppens ina arbete. Ingvar Johansson informerade kort om 2015 års reseprogram. Björn Karlsson underhöll med musik, historier och allsång. Björn har moderniserat allsången genom att visa texterna på skärm som på tv vid Allsång på Skansen. Som vanligt var framträdandet bejublat. Ordförande Kenneth Karlsson tackade alla närvarande för ett väl genomfört årsmöte SIeVeRt kjellin FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/TT tisdag 3 mars UTBILDNINGAR Välkommen på utbildning till Värd i Roslagen 3 utbildningstillfällen. Vi vill erbjuda information om Roslagen på många platser där människor känner sig sedda, viktiga och välkomna till Roslagen. Det är där du och ditt företag/förening kommer in. Har du ett företag och/eller representerar en förening som har en entré för allmänheten och besökare? Vill du kunna erbjuda information om den ort du verkar på i Roslagen och har ett välkomnande värdskap? Då är du välkommen att bli värd i Roslagen. Innehåll: Övergripande svensk turismkunskap, grundläggande turismkunskap för området, värdskap och infopoint:ens funktion. Presentation av vanligast förekommande webbsidor, broschyrer och annat informationsmaterial. Framförallt genomgång av de vanligast förekommande frågorna man får på aktuell ort. Vi bjuder på frukost. Varmt välkommen! Boka Östhammar senast 1 mars, Norrtälje senast 6 mars, Åkersberga 13 mars, anmäl till Tel Arr: Visit Roslagen AB q 3 mars Missionshuset, Östhammar, kl q 10 mars Turistbyrån, Norrtälje, kl q 17 mars Turistbyrån, Åkersberga, kl Onsdag 4 mars BERÄTTARKVÄLL Margareta Jansson berättar en tidshistoria om släkterna Holmgren och Södergren från Lerbo, Vreta och Stenhusen i Gimo. Arr: Gimo hembygdsförening och Knutmassoföreningen. q Kl , Kvarnen Gimo. Fri entré FÖREDRAG Rysslands historia från Alexander II till Putin. Ekonomihistorikern Martin Kragh berättar utifrån sin bok Rysslands historia från alexander II till Putin från Arr: Alunda bibliotek q Alunda bibliotek, kl torsdag 5 mars FÖRFATTARBESÖK Katarina Kieri en av våra mest prisade författare just nu. Katarina Kieri har trogna läsare i alla åldrar. Arr: Öregrunds bibliotek q Öregrunds bibliotek, kl Fredag 6 mars PUBKVÄLL Medlemspub med det lokala bandet Q-cuts som tidigare gett oss härliga danskvällar. Inträde 80 kr. Servering. Arr: Hargshamns Folkets hus-förening q Hargshamns Folkets hus, från kl UTSTÄLLNINGAR Målningar av Ted Stanley. Visas på Österbybruks bibliotek. Arr: Österbybruks bibliotek q 12 februari 31 mars, under bibliotekets öppettider. Fotograier, motiv från Upplands-ekeby av Per Månsson. Arr: Gimo bibliotek q Visas på Gimo bibliotek 12 februari 31 mars under bibliotekets öppettider. Vintersjöfart av Gunnar Frisell. Östhammarskonstnären Gunnar Frisell ställer ut målningar av fartyg i vintermiljö. Arr: Östhammars bibliotek q Östhammars bibliotek, 2 31 mars, under bibliotekets öppettider. trasmattor i dubbelbindning av Eva Sveijer. Arr: Östhammars bibliotek q Visas på Östhammars bibliotek februari under bibliotekets öppettider. Finsk konst- och kulturmanifestation, SKB:s utställningshall i Östhammar. Sju inlandssvenska konstnärer ställer ut målningar på SKB Östhammar 6 februari 4 mars. Öppet vardagar kl 10 15, lunchstängt kl Program: Susanna Laine talar om insk konst. Hans Raab kåserar om svenskt, inskt, inlandssvenskt. Den inska kören Kiiriminna framför en minimusikal under ledning av Anna- Maija Högström. Kaffe serveras. Arr: Finska förvaltningsområdet i samarbete med Östhammars konstnärsförening. q Öppet vardagar kl 10 15, SKB Östhammar. textilt utställning av vävstugans medlemmar, Öregrunds bibliotek, 23 februari 31 mars under bibliotekets öppettider. q Arr: Öregrunds bibliotek textil konst och konsthantverk på SKB:s utställningshall, Östhammar. Fem textilare visar sina alster i SKB s utställningshall (fd stadshotellet i Östhammar). Det blir vävar, applikationer, broderier, mössor m.m. Utställare: Anne-Britt Stigsdotter, Monica Danielsson Bichsel, Marja Forsberg, Ann Söderberg Jansson, Tippi Unge. Arr: Östhammars konstnärsförening q Öppet alla vardagar kl 10 15, 6 25 mars Klipp ut och skicka in portofritt! PRENUMERERA PÅ ÖSTHAMMARS NYHETER! pja, tack, jag vill prenumerera på ÖN! pvia autogiro för 60 kronor/månad. pi ett halvår för 385 kronor. pi ett år för 730 kronor. Alla uppgifter är obligatoriska. Texta gärna, och fyll i adress uppgifterna detaljerat, så blir det lättare för tidningsbudet! Namn: Adress: Postnr & ort: E-post: Telefon: Vi behandlar kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationerna samt lämna erbjudanden för våra egna produkter. PORTO BETALT ÖN 2015 FRIA TIDNINGAR SVARSPOST SKARPNÄCK Grattis... Stort grattis Ella som fyller 10 år den 1 mars. Många grattiskramar från Felix, mormor, morfar, mamma och pappa. FOTO: PRIVAT

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Stålbucklan Kvalspel 2014

Stålbucklan Kvalspel 2014 Uppsala 2014-01-25 Hej Allesammans! Nu är det dags för säsongens första höjdpunkt: Kvalspelet i Stålbucklan 2014! Otroligt kul, stimulerande och samtidigt (som alltid) litet pirrigt Förutom Uppland deltar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-24 1 (35) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 18.00 20.30 Beslutande Enligt särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) och Bertil Alm (C) Justeringens

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Oskar Söderberg Advokatfirman Per Nyberg AB Rådhusesplanaden 7 A 903 28

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan

Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KF 27 30 MARS 2015 Handläggare Kylesten Anders Kommunfullmäktige Motion av Simon Alm (SD) om att stävja gatuvåld på Dragarbrunnsgatan KSN-2014-0181 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00

2015-02-09 1 (5) Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 2015-02-09 1 (5) Plats och tid Deltagande Cafeterian i Storbrunn, Östhammar Måndagen den 9 februari 2015, kl. 18.30 20.00 Gräsö Skärgårdsråd Alunda utvecklingsgrupp Norrskedika utvecklingsgrupp Österbybruks

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 Vecka 22 201306 01-02 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014

Hanna Olsson. Datumordning texter. från Måndag 15 September 2014 Hanna Olsson Datumordning texter från Måndag 15 September 2014 till Lördag 12 januari 2013 Måndag 15 September 2014 Rapport från Tjejernas Regionsläger I Hallsberg 12-14 September. Region Väst och Region

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn

Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket. till arbetsgivare inom välfärdssektorn till arbetsgivare inom välfärdssektorn Råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket Sveriges Kommuner och Landsting har sammanställt följande råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket. Råden är till för dig som

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet

Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet PROTOKOLL Justeringsdatum 2006-10-04 1 (5) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson 2006-09-20 VU 3/06 Protokoll från sammanträde med vuxenutskottet Tid Onsdagen den 20 september kl. 9.00

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:31 LS 1006-0509 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 kalmarflyg kalmarflyg Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Svensk författningssamling Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk; SFS 2009:724 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 11 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

Medlemsinformation. Steg för steg. Hänt i media. Nätvandring motverkar mobbning. Upprättelse för mobbade. Tematräff om mobbning. Hjälp oss bli fler!

Medlemsinformation. Steg för steg. Hänt i media. Nätvandring motverkar mobbning. Upprättelse för mobbade. Tematräff om mobbning. Hjälp oss bli fler! Medlemsinformation Steg för steg maj 2015 för en bra psykosocial miljö Hänt i media Nätvandring motverkar mobbning Upprättelse för mobbade Tematräff om mobbning Hjälp oss bli fler! Ordföranden har ordet

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer