KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE"

Transkript

1 Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Nivå 2,3,4 och 5 Projektkoordinator: KAI Projektpartners: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

2 Innehållsförteckning A. Arbetsområden och nivåer i korthet... 3 B. Arbetsområden och enheter för nivå C. Arbetsområden och enheter för nivå D. Arbetsområden och enheter för nivå E. egensatta Arbetsområden och enheter för nivå F. Analys av arbetsområden i form av enheter, nivåer och lärandemål...12 KONTORSRUTINER...12 KONTORSMATERIAL OCH TEKNOLOGI...14 AFFÄRSKOMMUNIKATION, TELEFONKOMMUNIKATION, SOCIALA FÄRDIGHETER OCH RELATIONER...15 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION...20 ARKIVERINGSSYSTEM, DOKUMENTATION OCH DATABASER...22 BOKFÖRING OCH EKONOMISKA TRANSAKTIONER...25 AFFÄRSRESOR, KALENDERSYSTEM SAMT ATT PLANERA OCH ASSISTERA VID MÖTEN...26 BESÖKAR- OCH KUNDSERVICE...31 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNISKA (IT) KUNSKAPER...33 PROJEKT...40 HUMAN RESOURCES...41 NUMERISKA FÄRDIGHETER...42 FRÄMMANDE SPRÅK...43 EFFEKTIVITET OCH SKICKLIGHET PÅ KONTORET...45 STÄRKA LAGANDAN...47 SJÄLV-MANAGEMENT, HANDLEDNING OCH LEDARSKAP...48 AFFÄRSMILJÖ...50 GENERELL LAGSTIFTNING...53 GE STÖD PÅ FÖRETAGSNIVÅ...54 FÖRNYELSE OCH FÖRÄNDRING...55 CHEFSSEKRETERARE SOM CHEF...56 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 A. Arbetsområden och nivåer i korthet Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå 5 1. Kontorsrutiner 2. Kontorsmaterial och teknologi 3. Kommunikation, telefonkommunikation och relationen med externa parter 4. Skriftlig kommunikation 5. Arkiveringssystem, dokumentation och databaser 6. Bokföring och ekonomiska transaktioner 7. Affärsresor, kalendersystem samt att planera och assistera vid möten 8. Besökar- och kundservice 3 S i d a

4 Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå 5 9. Informations- och kommunikationstekniska kunskaper 10. Projekt 11. Human Resources 12. Numeriska färdigheter 13. Främmande språk 14. Effektivitet och skicklighet på kontoret 15. Stärka lagandan 16. Själv-management, handledning och ledarskap 17. Affärsmiljö 18. Generell lagstiftning 4 S i d a

5 Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå Ge stöd på företagsnivå 20. Förnyelse och förändring 21. Chefssekreterare som chef 5 S i d a

6 B. Arbetsområden och enheter för nivå 2 Kontorsrutiner Kontorsmaterial och teknologi Posthantering Lagerhållning Användning av kontorsmaterial för att utföra enkla uppgifter inklusive grundläggande felsökningar Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Skriftlig kommunikation Arkiveringssystem, dokumentation och databaser Bokföring och ekonomiska transaktioner Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna använda kommunikationsfärdigheter Kunna tillämpa principerna för effektiv telefonkommunikation Förstå sociala färdigheter Att på ett effektivt och skickligt sätt återge och använda principer för att skapa och bibehålla goda relationer Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika typer av affärsdokument Användning av arkiveringsfärdigheter för att upprätthålla ett etablerat system Tolka affärsdokument av standardslag Användning av grundläggande databasfärdigheter för att arkivera information i en databas Utföra grundläggande bokförings/ekonomiska transaktioner Rekommendera affärsresor och boende samt kunna förbereda relevanta dokument Förbereda för ett standard möte (inklusive mötesdokument) Användning av kalendersystem för rutinmässiga affärssyften Besökar- och kundservice Kunna bemöta besökare och kunder med professionalism Informations- och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg Användning av e-post för att utföra uppgifter 6 S i d a

7 C. Arbetsområden och enheter för nivå 3 Kontorsmaterial och teknologi Använda kontorsutrustning för att utföra uppgifter och lösa rutinmässiga problem Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Användning av god affärskommunikationsförmåga för att nå ut till olika grupper och nå fastställda mål Användning av effektiv telefonfärdighet i enlighet med organisatoriska regler och rutiner - Effektiv telefonkommunikation Uppvisa sociala färdigheter Skapa och förbättra arbetsrelationer Skriftlig kommunikation Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner Arkiveringssystem, dokumentation och databaser Användning av arkiveringsfärdigheter för att utforma och upprätthålla ett standardiserat arkiveringssystem efter specifika instruktioner Välja och tillämpa databasverktyg för att samla och organisera information i en databas Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Organisera affärsresor och boende Planera, organisera och understödja möten samt rekommendera förbättringar på rutiner Utforma (kontrollera vilken typ av information som behövs) och hantera kalendersystem Besökar- och kundservice Kunna hjälpa kunder i enlighet med organisatoriska rutinerna Informations-och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg Användning av e-post för att utföra uppgifter (såsom avancerade e-post eller snabbmeddelanden) Användning av elektroniska databasfärdigheter för att synkronisera mellan olika system Projekt Användning av projektledarfärdigheter för att implementera enkla lågriskprojek 7 S i d a

8 Human Resources Ha de kunskaper och färdigheter för att utföra grundläggande uppgifter med anknytning till HR-frågor Bokföring och ekonomiska transaktioner Utföra mer avancerade bokförings/ekonomiska transaktioner Numeriska färdigheter Applicera en rad grundläggande numeriska färdigheter Främmande språk Användning av verbal språkförmåga för att hantera rutinmässiga diskussioner eller uppgifter Kunna skapa skriftligt material för att hantera rutinmässiga arbetsuppgifter Effektivitet och skicklighet på kontoret Användning av planeringsfärdigheter för att säkerställa att arbetsuppgifter görs i tid Stärka laganda Användning av lagarbete för att lösa gruppuppgifter Själv-management, handledning och ledarskap Utvärdera sitt eget arbete baserat på givna kriterier Affärsmiljö Förstå och följa rutiner kring affärsmiljön Arbeta med företagsklimatet Kulturell medvetenhet och mångfald Uppvisa simultankapacitetsförmåga Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen 8 S i d a

9 D. Arbetsområden och enheter för nivå 4 Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Användning av affärskommunikationsfärdigheter som genererar lösningar vid specifika tillfällen Förbättra sociala färdigheter Förbättra sociala färdigheter Skriftlig kommunikation Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter läsarens behov samt att bidra till förbättringar av den skriftliga kommunikationen Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Rekommendera förbättringar för kalendersystem Besökar- och kundservice Leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna och externa kunder Informations- och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa komplexa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av ickestandardslag Projekt Användning av projektledarfärdigheter för att implementera avancerade högriskprojekt Human Resources Främmande språk Effektivitet och skicklighet på kontoret Ha de kunskaper och färdigheter för att finna lösningar till HR-relaterade problem Användning av verbal språkförmåga för att hantera avancerade diskussioner eller uppgifter Kunna skapa skriftligt material för att hantera arbetsuppgifter av icke-standardslag Användning av planering och Time Management för att nå egensatta mål på kort- och lång sikt Hantering av kontorslokaler 9 S i d a

10 Stärka laganda Generera lösningar genom lagarbete samt utvärdera och förbättra lagarbetsaktiviteter Själv-management, handledning och ledarskap Träna själv-management i förutsägbara situationer och ha uppsikt över andras rutinarbete Affärsmiljö Anpassa sitt beteende och sina handlingar i enlighet med kulturell medvetenhet och mångfald Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen Generell lagstiftning Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar till eventuella problem 10 S i d a

11 E. egensatta Arbetsområden och enheter för nivå 5 Affärsresor, kalendersystem samt att planera och assistera vid möten Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Självmanagement, handledning och ledarskap Ge handledning i oförutsägbara situationer och utveckla utvärderingskriterier för att granska och utveckla sitt egna och andras resultat Visa ledarskapsfärdigheter Generell lagstiftning Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar på konkreta problem Ge stöd på företagsnivå Ge stöd på företagsnivå Förnyelse och förändring Vara öppen inför förändringar Chefssekreterare som chef Agera som en chef 11 S i d a

12 F. Analys av arbetsområden i form av enheter, nivåer och lärandemål KONTORSRUTINER Ämne: Mail Enhet: Posthantering Nivå 2 LO1 Att kunna beskriva företagets rutiner kring inkommande och utgående post. LO2 LO3 Att på ett lämpligt sätt kunna sortera inkommande post. Att på ett lämpligt sätt kunna hämta, sortera och skicka iväg utgående post. 12 S i d a

13 Ämne: Lager Enhet: Lagerhållning Nivå 2 LO4 LO5 Att kunna beskriva och förklara kontorets rutiner kring lagerhållning som används för att kontoret ska kunna fungera smidigt. Att kunna upprätthålla en lämplig nivå på lagret av kontorsmaterial som behövs för att kontoret ska fungera smidigt genom att använda sig av specifika rutiner och hjälpmedel. 13 S i d a

14 KONTORSMATERIAL OCH TEKNOLOGI Ämne: Kontorsmaterial Enhet: Användning av kontorsmaterial för att utföra enkla uppgifter inklusive grundläggande felsökningar Nivå 2 LO6 Att känna till utrustning och tjänster som finns i kontoret och använda utrustningen för att möta olika affärskrav. Att genom användning av detta material kunna utföra enkla felsökningar i enlighet med de satta hälso- och säkerhetsreglerna. Enhet: Användning av kontorsutrustning för att utföra uppgifter och lösa rutinmässiga problem. LO38 LO39 LO40 Att kunna följa organisationens rutiner i användandet av den gemensamma kontorsutrustning, det vill säga användandet av kopiatorer, skrivare och faxmaskiner. I enlighet med organisationens rutiner utföra mer avancerade uppgifter och rekommendera procedurförbättringar. Att genom användning av manualer och hjälp från kollegor kunna utföra enkla felsökningar på utrustningen. Förklara hur man identifierar nödvändiga lokal- och kontorsutrustnings reparationer, beskriva vilka procedurer som krävs för att reparera dessa, förklara vilka problem som uppkommer vid användning och övervakning av kontorsutrustning samt hur man hanterar dessa. 14 S i d a

15 AFFÄRSKOMMUNIKATION, TELEFONKOMMUNIKATION, SOCIALA FÄRDIGHETER OCH RELATIONER Ämne: Affärskommunikation Enhet: Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna använda kommunikationsfärdigheter Nivå 2 LO7 Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna återkalla och använda de grundläggande principerna i effektiv verbal och ickeverbal kommunikation. Kunna använda PRaktiviteter för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Användning av god affärskommunikationsförmåga för att nå ut till olika grupper och nå fastställda mål LO41 LO42 Förklara fördelarna med effektiv kommunikation på arbetsplatsen. Visa förmåga att välja de kommunikationsmetoder som är mest lämpade för att nå ut till olika grupper i avsikt att nå fastställda mål. Beskriv olika språk- och skrivstilar som kan användas vid framställandet dokument för att kunna nå olika gruppers behov. Demonstrera korrekt användning av grammatik, skiljetecken och stavning i den skriftliga kommunikationen. 15 S i d a

16 LO43 Gör en effektiv muntlig presentation genom att använda lämplig ton och lämpligt kroppsspråk. Ge förslag på förbättringar som kan användas vid presentation av information och idéer. Enhet: Användning av affärskommunikationsfärdigheter som genererar lösningar vid specifika tillfällen Nivå 4 LO95 Förstå organisationens uppförelsekod och kunna föreslå förbättringar för att nå kunders och kollegors förväntningar. LO96 Kunna interagera med andra människor på ett effektivt och skickligt. Kunna generera lösningar i specifika situationer genom användning av effektiva kommunikationsfärdigheter. 16 S i d a

17 Ämne: Telefonkommunikation Enhet: Kunna tillämpa principerna för effektiv telefonkommunikation Nivå 2 L08 Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna återkalla och använda de grundläggande principerna för effektiv telefonkommunikation. Kunna använda PR-aktiviteter för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Användning av effektiv telefonfärdighet i enlighet med organisatoriska regler och rutiner - Effektiv telefonkommunikation LO44 Att i enlighet med de organisatoriska rutinerna kunna förklara och demonstrera effektiv användning av telefonfärdigheter; genom observation av dessa färdigheter kunna ge förslag på förbättringar som ökar kundnöjdheten. 17 S i d a

18 Enhet: Förstå sociala färdigheter Nivå 2 Ämne: Sociala färdigheter LO9 Förstå organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. Enhet: Uppvisa sociala färdigheter LO45 Kunna förklara organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. Enhet: Förbättra sociala färdigheter Nivå 4 LO97 Kunna förklara hur koncepten jämställdhet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, åldersdiskriminering, sexuella trakasserier och religion tas itu med på olika institutioner på lokal-, regional- och national nivå samt på EU- och internationell nivå. LO98 Förstå, rättfärdiga och föreslå förbättringar på organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. LO99 Kunna förklara och ta itu med koncepten jämställdhet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, åldersdiskriminering, sexuella trakasserier, religion osv. Kunna föreslå förbättringar på organisationens policy för att ta itu med ovan nämnda koncept. 18 S i d a

19 Ämne: Relationer Enhet: Att på ett effektivt och skickligt sätt återge och använda principer för att skapa och bibehålla goda relationer Nivå 2 LO10 LO11 LO12 Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge nyckelprinciperna kring dataskydd, säkerhet och sekretess på arbetsplatsen. Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge och demonstrera nyckelprinciperna för att skapa och bibehålla goda relationer med kunder och andra externa parter. Kunna använda PR för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge och demonstrera nyckelprinciperna för att skapa och bibehålla goda arbetsrelationer inom organisationen. Kunna använda PR för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Skapa och förbättra arbetsrelationer LO46 LO47 LO48 Kunna skapa positiva arbetsrelationer med kunder, leverantörer och andra externa parter genom att använda organisationens nyckelprinciper för goda arbetsrelationer. Kunna analysera och utvärdera feedback från kunder, leverantörer och andra externa parter. Analysera organisationens nyckelprinciper för goda arbetsrelationer samt föreslå förbättringar som ökar interaktionen mellan organisationen och dess externa miljö. 19 S i d a

20 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Ämne: Skriftlig kommunikation Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika typer av affärsdokument Nivå 2 LO13 LO14 LO15 Att på ett effektivt och tydligt sätt kunna återge samt demonstrera nyckelprinciperna för effektiv skriftlig kommunikation. Kunna framställa olika slags affärsdokument av standardslag (dvs. baserade på färdiga mallar). Kunna uttrycka sig affärsmässigt i skrift (användning av affärstermer, undvika talspråk etc.). Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner LO49 LO50 LO51 LO52 Kunna beskriva vikten av sekretess och kunna identifiera relevanta informationskällor vid framställning av skriftligt och elektroniskt material, dessutom ska hög grad av källkritik tillämpas för att säkerställa att den skriftliga informationen är korrekt. Kunna identifiera och prioritera olika typer av affärsdokument. Kunna skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner. Kunna framställa en kortare rapport baserad på anteckningar. 20 S i d a

21 LO53 Kunna framställa en text från ljudinspelningar. Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter läsarens behov samt att bidra till förbättringar av den skriftliga kommunikationen Nivå 4 LO100 LO101 Visa förmåga att bedöma skriftlig information och kunskapsbehov som omfattar kvalitativ- och kvantitativ information, underförstådd och uttalad kunskap, officiella och inofficiella policy samt åsiktsdokument hos interna- och externa medarbetare, kunder samt intressenter. Förbättra och höja kvalitén på affärskommunikationen genom att förbättra den skriftliga kommunikationen för hela organisationen. 21 S i d a

22 ARKIVERINGSSYSTEM, DOKUMENTATION OCH DATABASER Ämne: Arkivering Enhet: Användning av arkiveringsfärdigheter för att upprätthålla ett etablerat system Nivå 2 LO16 Kunna upprätthålla ett etablerat manuellt och elektroniskt arkiveringssystem. Enhet: Användning av arkiveringsfärdigheter för att utforma och upprätthålla ett standardiserat arkiveringssystem efter specifika instruktioner LO54 Visa färdigheter i arkivering, inklusive utformning och underhåll av ett effektivt arkiveringssystem såväl som att kunna peka ut vilket material eller vilken elektronik som behövs för arkivering. LO55 Kunna analysera och rekommendera förbättringar på de rutiner som används vid arkivering baserat på olika arbetsroller och ansvarsområden. 22 S i d a

23 Ämne: Affärsdokument Enhet: Tolka affärsdokument av standardslag Nivå 2 LO17 Att kunna förbereda, tolka och kontrollera poster i affärsdokument. 23 S i d a

24 Ämne: Databaser Enhet: Användning av grundläggande databasfärdigheter för att arkivera information i en databas Nivå 2 LO18 Kunna arkivera relevant information i en redan existerande manuell eller elektronisk databas. Enhet: Välja och tillämpa databasverktyg för att samla och organisera information i en databas LO56 Kunna använda olika metoder och olika informationssystem för att samla information. LO57 Kunna arkivera relevant information i olika system, lägga in information i databaser, redigera och organisera information i en databas. 24 S i d a

25 BOKFÖRING OCH EKONOMISKA TRANSAKTIONER Ämne: Bokföring och ekonomiska transaktioner Enhet: Utföra grundläggande bokförings/ekonomiska transaktioner Nivå 2 LO19 Kunna utföra affärstransaktioner och betalningsförfaranden. LO20 Kunna betala leverantörer och motta betalningar från kunder i enlighet med organisationens procedurer. Enhet: Utföra mer avancerade bokförings/ekonomiska transaktioner LO58 Kunna hantera kund- och leverantörskonton manuellt eller elektroniskt i enlighet med de nationella normer och procedurer. LO59 Förstå grunden i bokföring (till exempel debet och kredit). 25 S i d a

26 AFFÄRSRESOR, KALENDERSYSTEM SAMT ATT PLANERA OCH ASSISTERA VID MÖTEN Ämne: Affärsresor och boende Enhet: Rekommendera affärsresor och boende samt kunna förbereda relevanta dokument Nivå 2 LO21 LO22 Kunna rekommendera affärsresor och boende som stämmer med tidsscheman, budget och organisatoriska procedurer. Kunna ta fram och kollationera resedokument inom lämpliga tidsramar för att möta resenärernas behov samt legala krav (för exempelvis visum). Förstå vikten av att på ett tydligt och effektivt sätt kontrollera reseplanering kort innan LO23 förestående resa. Enhet: Organisera affärsresor och boende LO60 LO61 LO62 LO63 LO64 Kunna organisera affärsresor och boende i enlighet med given budget. Kunna boka resa och boende i enlighet med given budget. Förstå viken av att kontrollera resväg och program med resenären innan slutgiltig bokning. Kunna ordna kreditkort och betalningsmöjligheter för resenärer i enlighet med givna budget förfaranden. Kunna lösa problem som kan uppkomma och vid behov kunna hänvisa till ekonomichefen. 26 S i d a

27 LO65 Kunna förse resenären med resväg och nödvändiga resedokument i god tid och kontrollera att dessa stämmer överens med resenärens önskemål. Ämne: Möten Enhet: Förbereda för ett rutinmässigt möte (inklusive mötesdokument) Nivå 2 LO24 LO25 Kunna förbereda ett rutinmässigt möte genom att skapa relevanta dokument, en enkel checklista samt kontakta mötesordföranden. Kunna skapa nödvändiga dokument efter ett rutinmässigt möte och förklara organisationen och det stöd som finns tillgängligt för möten. Enhet: Planera, organisera och understödja möten samt rekommendera förbättringar på rutiner LO66 LO67 Kunna analysera organisationen, dokument och material som finns tillgängligt på möten samt kunna rekommendera förbättringar. Kunna planera, organisera och understödja möten. LO68 Kunna slutföra nödvändiga uppgifter efter ett möte baserad på frågor som kom upp under mötet. 27 S i d a

28 Enhet: Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Nivå 4 LO102 LO103 På ett framgångsrikt sätt kunna inta rollen som arrangör och planera möten, konferenser eller andra tillställningar som uppfyller de fastställda målen, deltagarnas förväntningar och som håller den givna budgeten. Kunna förbereda inför evenemangen och på så sätt säkerställa att deltagarnas behov har tillgodosetts. Se till att alla legala och organisatoriska krav för hälso- och säkerhetsarrangemang har tillgodosetts samt organisera tillgångar och evenemangsmaterial. Ha koll på mötesplatsen och kontakta personer som är ansvariga för att hjälpa till för att säkerställa att alla behov har tillgodosetts samt att alla har förstått sina roller. Enhet: Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Nivå 5 LO138 LO139 LO140 LO141 Kunna utveckla ett koncept baserat på marknadsforskning med introducering av innovation och kreativitet med hänsyn till tidigare eller konkurrerande evenemang, samt ha en god förståelse för deltagarnas behov och intressen. Kunna undersöka och komma överens om målen för ett evenemang, utvärdera möjligheten för dessa mål i operativa och finansiella termer, förhandla och komma överens om en slutgiltigt plan innan fortsatt planering kan ske. Kunna utveckla och enas om en affärsplan för ett evenemang och förhandla om den interna finansieringen samt den externa sponsringen. Affärsplanen bör innehålla ett gantschema och information om hur evenemanget kommer att övervakas och utvärderas. Kunna hitta, förhandla och säkerställa en plats för evenemanget. Platsen ska uppfylla de drifts- och budgetkrav som satts enligt affärsplanen och det är affärsplanen som ligger till grund för ett avtal med platschefen. 28 S i d a

29 Ämne: Kalendersystem Enhet: Användning av kalendersystem för rutinmässiga affärssyften Nivå 2 LO26 LO27 Kunna hantera ett elektroniskt kalendersystem för rutinmässiga affärssyften för att tillgodose arbetsgruppers och kunders behov. Kunna jämföra pappers- och elektroniska kalendersystem samt kunna rapportera eventuella skillnader till en överordnad. LO28 Förstå hur man gör då andra vill föra in eller ändra anteckningar i kalendersystemet. LO29 Förstå hur man använder kalendersystemet och lägger in nya anteckningar. Enhet: Utforma (kontrollera vilken typ av information som behövs) och hantera kalendersystem LO69 Kunna hantera kalendersystem som tillgodoser arbetsgruppers samt de interna och externa kundernas behov. LO70 LO71 Veta vilken information som måste finnas i kalendersystem och kunna skaffa relevant information för kalenderanteckningar. Analysera rapporter från kalenderanvändare för att rekommendera förbättringar och nödvändig utbildning. 29 S i d a

30 Enhet: Rekommendera förbättringar för kalendersystem Nivå 4 LO104 Analysera hur effektiva befintliga kalendersystem är samt hur väl de möter användarnas och affärsverksamhetens behov, rekommendera sedan nödvändiga förbättringar och utbildning. 30 S i d a

31 BESÖKAR- OCH KUNDSERVICE Ämne: Besökare/kunder Enhet: Kunna bemöta besökare och kunder med professionalism Nivå 2 LO30 Kunna ta emot besökare och kunder på ett professionellt vis och kunna identifiera i vilket ärende de kommit and kunna få besökare att känna sig välkomna medan de väntar. LO31 Kunna använda lämplig ton och lämpligt kroppsspråk i kontakten med besökare. LO32 Visa förståelse för kundvård och kunna applicera detta på ett effektivt sätt. Kunna lösa rutinmässiga problem med hjälp av enkla regler för att öka kundnöjdheten. Enhet: Kunna hjälpa kunder i enlighet med organisatoriska rutinerna LO72 Visa förståelse för kundvård samt att kunna applicera dessa i enlighet med de organisatoriska principerna. Kunna agera med ett anpassat och lämpligt beteende för att möta kundens behov. Kunna lösa kundens problem och klagomål genom att använda lämpliga metoder och verktyg som tillhandahålls av organisationen. 31 S i d a

32 Enhet: Leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna och externa kunder Nivå 4 LO105 LO106 Kunna leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna kunder genom att tillhandahålla och kontinuerligt förbättra servicen till dessa kunder. Beskriv de typer av produkter och service som är relevanta för de interna kunderna, vare sig de erbjuds av den egna organisationen eller på annat sätt. Förklara varför kundservice måste uppfylla eller överstiga de interna kundernas förväntningar för att utveckla positiva arbetsrelationer. Visa förmågan att leverera, övervaka och utvärdera den interna kundtillfredsställelsen och kontinuerligt förbättra kvalitén på kundservicen. Följ fastställda rutiner inom en överenskommen tid för att bearbeta och lösa problem och klagomål med hänvisning till andra vid behov. Inhämta, registrera, analysera och utvärdera interna kunders feedback och vidta åtgärder som leder till förbättrad kundservice. Kunna leverera, övervaka och utvärdera kundservice till externa kunder genom att tillhandahålla och kontinuerligt förbättra servicen till dessa kunder. Beskriv de typer av produkter och service som är relevanta för de externa kunderna, vare sig de erbjuds av den egna organisationen eller på annat sätt. Förklara varför kundservice måste uppfylla eller överstiga de externa kundernas förväntningar för att utveckla positiva arbetsrelationer. Visa förmågan att leverera, övervaka och utvärdera den externa kundtillfredsställelsen och kontinuerligt förbättra kvalitén på kundservicen. Följ fastställda rutiner inom en överenskommen tid för att bearbeta och lösa problem och klagomål med hänvisning till andra vid behov. Inhämta, registrera, analysera och utvärdera externa kunders feedback och vidta åtgärder som leder till förbättrad kundservice. 32 S i d a

33 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNISKA (IT) KUNSKAPER Ämne: Ordbehandling Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av standardslag Nivå 2 LO33 På ett säkert sätt kunna använda ordbehandlingsprogram för att framställa grundläggande dokument som tillgodoser kontorets behov. Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag LO73 Uppvisa färdigheter i ordbehandling på avancerad nivå för att kunna skapa dokument av icke standardslag. 33 S i d a

34 Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument av ickestandardslag Nivå 4 LO107 Uppvisa färdigheter ordbehandlingstekniker på avancerad nivå för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument, med hjälp av tillgänglig utformning och produktionsresurser, som överensstämmer med givna specifikationer Ämne: Kalkylprogram Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av standardslag Nivå 2 LO34 På ett säkert sätt kunna använda kalkylprogram för att mata in, redigera och organisera numerisk samt annan data. Välja och använda lämpliga formler och dataanalysverktyg för att skapa ett dokument av standardslag. Kunna använda verktyg och tekniker för att presentera, formatera och publicera kalkylblad. 34 S i d a

35 Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag LO74 På ett säkert sätt kunna använda kalkylprogram för att mata in, redigera och organisera numerisk samt annan data. Välja och använda lämpliga formler och dataanalysverktyg för att skapa ett dokument av icke-standardslag. Kunna använda verktyg och tekniker för att presentera, formatera och publicera kalkylblad. Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa komplexa dokument av icke-standardslag Nivå 4 LO108 Kunna skapa komplexa kalkylblad på avancerad nivå med hjälp av kalkylprogram 35 S i d a

36 Ämne: Presentationer Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa standardiserade presentationer Nivå 2 LO35 På ett säkert sätt kunna använda presentationsprogram för att ta fram enkla elektroniska presentationer som uppfyller kontorets krav samt kunna utvärdera resultatet. Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag LO75 Kunna använda presentationsprogram, verktyg och tekniker på avancerad nivå för att skapa avancerade elektroniska presentationer av icke-standardslag samt kunna utvärdera resultatet. Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Nivå 4 LO109 Uppvisa förmåga att använda presentationsprogram på avancerad nivå för att skapa avancerade elektroniska presentationer av icke-standardslag. 36 S i d a

37 Ämne: Internet Enhet: Användning av internet för enklare uppdrag Nivå 2 LO36 Kunna koppla upp sig på internet på ett säkert sätt via en webbläsare. Kunna använda sökfunktioner samt kunna identifiera relevanta affärsrelaterade sidor och kommunikationsinformation online. Enhet: Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg LO76 Välja och upprätta en lämplig internetanslutning, analysera behoven hos olika användare. Ställa upp, övervaka och justera webbläsarverktygen och inställningarna för att underlätta användningen av programmet. På ett effektivt sätt lokalisera information, hantera och använda referenser samt lagra information. Arbeta ansvarsfullt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. 37 S i d a

38 Ämne: E-post Enhet: Användning av e-post för att utföra enklare uppgifter Nivå 2 LO37 Kunna använda e-postverktyg och tekniker för att skapa och skicka meddelanden. Kunna hantera inkommande e-post på ett säkert och effektivt vis som går i linje med tjänstebehoven. Enhet: Användning av e-post för att utföra uppgifter (såsom avancerade e-post eller snabbmeddelanden) LO77 Kunna använda e-post och kommunikationsverktyg, Skype, snabbmeddelanden och kunna använda olika alternativ (t.ex. bilagor, röstknappar, spårning osv.) för att automatisera svar och länka till andra Office-verktyg (t.ex. adressbok och kalender). Kunna arkivera e-post på ett effektivt och säkert sätt samt kunna utföra felsökningar av användares problem. 38 S i d a

39 Ämne: Elektroniska databaser Enhet: Användning av elektroniska databasfärdigheter för att synkronisera mellan olika system LO78 Kunna synkronisera mellan olika system (till exempel mobil och Outlook). 39 S i d a

40 PROJEKT Ämne: Projekt Enhet: Användning av projektledarfärdigheter för att implementera enkla lågriskprojekt LO79 Kunna skapa och definiera enkla lågriskprojekt. Kunna skapa, redigera och uppdatera information om projektets aktiviteter och resurser. Välja och använda lämpliga verktyg och tekniker för att visa och rapportera om hur det går för projektet. Enhet: Användning av projektledarfärdigheter för att implementera avancerade högriskprojekt Nivå 4 LO110 Kunna tillämpa färdigheter, kunskap, och kompetens för att hantera projekt genom användandet av relevanta programvaror. LO111 Använda ett lämpligt uppförande som projektledare för att hantera ett projekt. LO112 LO113 LO114 Kunna använda sektorspecifik kunskap vid planering, implementering och utvärdering av projekt. Kunna använda ekonomiska färdigheter för att på ett effektivt och skickligt sätt hantera projektens budget. Kunna förutse eventuella problem under ett projekt och ge lämplig återkoppling samt kunna föreslå lösningar på avancerade problem med anknytning till projektledningen. 40 S i d a

41 HUMAN RESOURCES Ämne: Human Resources Enhet: Ha de kunskaper och färdigheter för att utföra grundläggande uppgifter med anknytning till HR-frågor LO80 LO81 Kunna utföra grundläggande administrativa uppgifter med anknytning till HR, såsom ledighets- och övertidsfrågor. Identifiera och upprätt administrativa förfaranden för personalutbildning under uppsikt. Enhet: Ha de kunskaper och färdigheter för att finna lösningar till HR-relaterade problem Nivå 4 LO115 Förstå teorier och utlärningsstilar för att planera, utforma och utveckla utbildningar. Kunna utvärdera en utbildning samt kunna använda lämpliga finansieringssystem för att kompetensutveckling. LO116 Förstå skillnader mellan personaladministration och HR för att stödja rekrytering, motivation och behålla medarbetare. LO117 Kunna följa upp uppsägningar och att lämplig dokumentation förberetts. 41 S i d a

42 NUMERISKA FÄRDIGHETER Ämne: Numeriska färdigheter Enhet: Applicera en rad grundläggande numeriska färdigheter LO82 Visa förmåga att använda enklare matematiska principer och processer i det dagliga arbetet (t ex räkna ut avdrag eller moms). 42 S i d a

43 FRÄMMANDE SPRÅK Ämne: Språk (verbal förmåga) Enhet: Användning av verbal språkförmåga för att hantera rutinmässiga diskussioner eller uppgifter LO83 Uppvisa tillräcklig språkförmåga för att hantera olika sociala och arbetsmässiga situationer samt kunna kommunicera effektivt i en rad andra situationer. Enhet: Användning av verbal språkförmåga för att hantera avancerade diskussioner eller uppgifter Nivå 4 LO118 Uppvisa tillräcklig språkförmåga I ett annat språk för att interagera med människor på ett effektivt och skickligt sätt i en rad olika situationer av icke-standardslag. 43 S i d a

44 Enhet: Kunna skapa skriftligt material för att hantera rutinmässiga arbetsuppgifter LO84 Demonstrera nödvändiga färdigheter för att använda det främmande språket i sin skriftliga form i rutinarbete och sociala sammanhang. Enhet: Kunna skapa skriftligt material för att hantera arbetsuppgifter av icke-standardslag Nivå 4 LO119 Kunna använda det främmande språket i sin skriftliga form för att utföra allt arbete och sociala sammanhang samt i uppgifter av icke-standardslag. 44 S i d a

45 EFFEKTIVITET OCH SKICKLIGHET PÅ KONTORET Ämne: Planering/Time Management Enhet: Användning av planeringsfärdigheter för att säkerställa att arbetsuppgifter görs i tid LO85 Prioritera aktiviteter för att säkerställa att arbetsuppgifterna görs i tid. Enhet: Användning av planering och Time Management för att nå egen satta mål på kort- och lång sikt Nivå 4 LO120 Uppvisa förmåga att sätta egna kort- och långsiktiga mål i enlighet med organisationens utvecklingsplan. LO121 Uppvisa förmåga att använda Time Management färdigheter att nå egna mål på kort- och lång sikt. 45 S i d a

46 Ämne: Hantering av kontorslokaler Enhet: Hantering av kontorslokaler Nivå 4 LO122 Kunna förse och underhålla kontorslokaler och utrustning för att tillgodose användarnas behov. LO123 Visa förmåga på att kunna samordna användningen av kontorets resurser. LO124 Visa förmåga på att implementera, kommunicera, granska och utvärdera kontorssystem och rutiner. LO125 Se till att kontorslokaler och utrustning används effektivt och ändamålsenligt. 46 S i d a

47 STÄRKA LAGANDAN Ämne: Laganda Enhet: Användning av lagarbete för att lösa gruppuppgifter LO86 Uppvisa, förstå och använda principer av lagarbete. Enhet: Generera lösningar genom lagarbete samt utvärdera och förbättra lagarbetsaktiviteter Nivå 4 LO126 Visa hur lagarbete kan bidra till lösningar. LO127 Utvärdera hur framgångsrik aktiviteten för lagarbete har varit. 47 S i d a

48 SJÄLV-MANAGEMENT, HANDLEDNING OCH LEDARSKAP Ämne: Hantering av sig själv och andra Enhet: Utvärdera sitt eget arbete baserat på givna kriterier LO87 Kunna utvärdera sitt eget arbete efter givna överenskomna kriterier Enhet: Träna själv-management i förutsägbara situationer och ha uppsikt över andras rutinarbete Nivå 4 LO128 Visa förmåga att öva själv-management i förutsägbara situationer som skulle kunna förändras. LO129 Visa förmågan att förstå andras behov och agera därefter. Kunna övervaka andras rutinmässiga arbete och ta lite ansvar över utvärderingen och förbättringsförslag. Kunna utvärdera sitt eget arbete i enlighet med överenskomna kriterier. LO130 Förstå sambandet mellan organisationsstruktur och kultur, betydelsen av olika metoder inom företagsledning och ledarskap, samt olika sätt att använda motiverande teorier i organisationer. Kunna applicera detta för att bygga upp och utveckla den egna administrationen med hänsyn till effekten av olika tekniker och kulturella världsbilder. 48 S i d a

49 Enhet: Ge handledning i oförutsägbara situationer och utveckla utvärderingskriterier för att granska och utveckla sitt egna och andras resultat Nivå 5 LO142 Kunna ge handledning och övervakning i aktiviteter med oförutsägbara förändringar. LO143 Kunna formulera och utvärdera kriterier för egna arbetet samt andras arbete och därigenom förbättra sitt egna och andras resultat. Enhet: Visa ledarskapsfärdigheter Nivå 5 LO144 Kunna identifiera gemensamma mål och intressen hos personalen för att utföra en viss uppgift. LO145 Kunna sätta upp en vision och en strategi för att uppnå den. LO146 Ha förmåga att handleda och leda ett lag. LO147 Ha förmågan att tänka i förväg för att förhindra eventuella kriser. LO148 Kunna mobilisera ens resurser. LO149 Kunna agera och reagera bestämt samt varsamt. LO150 Uppvisa situationsrelaterat ledarskap (60-sekunders privatsekreterare baserad på konceptet En-minuts-chefen) 49 S i d a

50 AFFÄRSMILJÖ Ämne: Affärsmiljö Enhet: Förstå och följa rutiner kring affärsmiljön LO88 Förstå och följa enskilda rättigheter och skyldigheter inom företags policy, företags uppförandekod och egna arbetsuppgifter Enhet: Arbeta med företagsklimatet LO89 Kunna främja och uppnå målet för organisationen genom att alltid ha organisationens värderingar i åtanke. LO90 Kunna tillämpa individuella rättigheter och skyldigheter inom företagets policy, i uppförandekoden och inom arbetsbeskrivningen. LO91 Kunna stödja konceptet för hållbar utveckling genom att inrätta och upprätthålla rutiner för att minimera avfall, genom att återvinna och genom att kassera farliga ämnen på rätt sätt. 50 S i d a

51 Ämne: Kulturell medvetenhet och mångfald Enhet: Kulturell medvetenhet och mångfald LO92 Uppvisa kunskap och förståelse för kulturell och språklig mångfald. Agera lämpligt mot grupper med kulturell och språkliga skillnader. Enhet: Anpassa sitt beteende och sina handlingar i enlighet med kulturell medvetenhet och mångfald Nivå 4 LO131 Kunna använda formuleringar och handlingar som gynnar mångfalden bland kollegor, kunder och externa parter. LO132 Kunna interagera med andra människor på ett respektfullt sätt som tar hänsyn till deras individuella behov samt till deras bakgrund, värderingar, traditioner och tro. LO133 Uppvisa förmågan att respektera och upprätthålla människor som är oliksinnades rättigheter. LO134 Att kunna lära sig från människor som är olik en själv samt att använda dessa lärdomar för att förbättra de egna interaktionskunskaperna med andra. 51 S i d a

52 Ämne: Simultankapacitet Enhet: Uppvisa simultankapacitetsförmåga LO93 Kunna hantera och hålla i mer än en uppgift i taget genom att använda enkla metoder, verktyg och tekniker. Ämne: Självbild och organisationens rykte Enhet: Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen LO94 Kunna upprätthålla en positiv och professionell attityd under press t ex under tidspress, eller i hantering av en svår situation eller klient. Enhet: Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen Nivå 4 LO135 Kunna visa initiativförmåga och flexibilitet i samband med aktiviteter kopplade till organisationen. Kunna finna lösningar på problematiska frågor. 52 S i d a

53 GENERELL LAGSTIFTNING Ämne: Lagstiftning Enhet: Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar till eventuella problem Nivå 4 LO136 LO137 Uppvisa bred kunskap om arbetsrättsliga frågor för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar på eventuella problemskapande situationer. Uppvisa bred kunskap om frågor kring hälsa och säkerhet för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar på eventuella problemskapande situationer. Enhet: Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar på konkreta problem Nivå 5 LO151 Uppvisa breda, avancerade kunskaper om arbetsrättsliga frågor för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna avancerade lösningar på konkreta problem. LO152 Uppvisa breda, avancerade kunskaper om frågor kring hälsa och säkerhet för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar till konkreta problem. 53 S i d a

54 GE STÖD PÅ FÖRETAGSNIVÅ Ämne: Företagsnivå Enhet: Ge stöd på företagsnivå Nivå 5 LO153 Kunna tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna ge stöd samt finna lösningar till konkreta problem på företagsnivå. 54 S i d a

55 FÖRNYELSE OCH FÖRÄNDRING Ämne: Förnyelse och förändring Enhet: Vara öppen inför förändringar Nivå 5 LO154 Uppvisa en positiv attityd inför förändringar. LO155 Uppvisa förmåga att kunna pröva nya idéer och initiativ med entusiasm. LO156 Uppvisa förmåga att identifiera och utveckla möjligheter för förändring. LO157 Kunna implementera förändringar. 55 S i d a

56 CHEFSSEKRETERARE SOM CHEF Ämnen: Ansvarstagande, självförtroende, ihärdighet, initiativtagande, entreprenörskap Enhet: Agera som en chef Nivå 5 LO158 Kunna ta beslut (inom företagets eller organisationens fastställda ramar) och stå för sitt ansvar. LO159 Förmedla en känsla att det är möjligt att uppnå ett mål genom att tro på sig själv och sin kapacitet. LO160 Kunna visa ihärdighet i en uppgift med ett mål. LO161 Kunna agera handlingskraftigt utan att invänta reaktioner från andra. LO162 Kunna tänka framåt och förbereda för framtiden. LO163 Förmåga att se på frågor från ett bredare perspektiv för att uppnå organisationsmål. LO164 Uppvisa intresse för organisationen utanför den egna rollen. LO165 Uppvisa förståelse för vad organisationen strävar efter. 56 S i d a

57 LO166 Kunna identifiera möjligheter till professionella och/eller affärsaktiviteter, inklusive frågor i ett "bredare perspektiv" som tillhandahållande av det sammanhang där människor bor och arbetar, såsom en god överblick av ekonomiska sammanhang, och de möjligheter och utmaningar som en arbetsgivare eller organisation möter. Individen ska också vara medveten om etiska frågor kring företagande, och hur de kan verka som en god kraft genom rättvisehandel eller socialt företagande. 57 S i d a

58

59 Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom European Qualifications Framework Validate your knowledge, skills and competences

60 Coordinator: Head Office 16 Imvrou street Nicosia 1055 Cyprus Partners: KAI

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Kurser för intag 2016 och 2017

Kurser för intag 2016 och 2017 Kurser för intag 2016 och 2017 Administration och juridik i vården 30yhp Kursens mål är ge kunskaper utifrån gällande lagstiftning för att kunna utföra vårdrelaterad administration och dokumentation. Kurser

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Syllabus för naturvetenskapliga program

Syllabus för naturvetenskapliga program Syllabus för naturvetenskapliga program Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se Innehåll 1 Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga... 3 kunskaper... 3 1.1. kunskaper i grundläggande matematiska

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HP) Ämne: ADMINISTRATION Administrativ service A ADM200 Eleven motiverar val av programvaror, utrustning och arbetssätt med hänsyn till funktion, ekonomi och arbetsmiljö.

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte

GRAFISK PRODUKTION. Ämnets syfte GRAFISK PRODUKTION Ämnet behandlar den grafiska processen, hur en grafisk produkt utvecklas från idé till färdig produkt och de arbetsflöden processen bygger på. Det behandlar även betydelsen av samarbete

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften

Följ med oss idag. www.cerf.gr. Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften Certification Standard for European Reference Framework Key Competences 5 Nyckelkompetenser för den europeiska arbetskraften En viktig faktor i EU:s innovation, produktivitet och konkurrenskraft Följ med

Läs mer

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter

Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter Lönekriterier för Utbildningskontorets verksamheter - Lärare UTBILDNINGSKONTORET 2014-08-25 Färdigheter Omsätter goda kunskaper undervisningen. Skapar helhet och sammanhang för eleverna. Har svårt att

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer