KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE"

Transkript

1 Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Nivå 2,3,4 och 5 Projektkoordinator: KAI Projektpartners: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

2 Innehållsförteckning A. Arbetsområden och nivåer i korthet... 3 B. Arbetsområden och enheter för nivå C. Arbetsområden och enheter för nivå D. Arbetsområden och enheter för nivå E. egensatta Arbetsområden och enheter för nivå F. Analys av arbetsområden i form av enheter, nivåer och lärandemål...12 KONTORSRUTINER...12 KONTORSMATERIAL OCH TEKNOLOGI...14 AFFÄRSKOMMUNIKATION, TELEFONKOMMUNIKATION, SOCIALA FÄRDIGHETER OCH RELATIONER...15 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION...20 ARKIVERINGSSYSTEM, DOKUMENTATION OCH DATABASER...22 BOKFÖRING OCH EKONOMISKA TRANSAKTIONER...25 AFFÄRSRESOR, KALENDERSYSTEM SAMT ATT PLANERA OCH ASSISTERA VID MÖTEN...26 BESÖKAR- OCH KUNDSERVICE...31 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNISKA (IT) KUNSKAPER...33 PROJEKT...40 HUMAN RESOURCES...41 NUMERISKA FÄRDIGHETER...42 FRÄMMANDE SPRÅK...43 EFFEKTIVITET OCH SKICKLIGHET PÅ KONTORET...45 STÄRKA LAGANDAN...47 SJÄLV-MANAGEMENT, HANDLEDNING OCH LEDARSKAP...48 AFFÄRSMILJÖ...50 GENERELL LAGSTIFTNING...53 GE STÖD PÅ FÖRETAGSNIVÅ...54 FÖRNYELSE OCH FÖRÄNDRING...55 CHEFSSEKRETERARE SOM CHEF...56 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

3 A. Arbetsområden och nivåer i korthet Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå 5 1. Kontorsrutiner 2. Kontorsmaterial och teknologi 3. Kommunikation, telefonkommunikation och relationen med externa parter 4. Skriftlig kommunikation 5. Arkiveringssystem, dokumentation och databaser 6. Bokföring och ekonomiska transaktioner 7. Affärsresor, kalendersystem samt att planera och assistera vid möten 8. Besökar- och kundservice 3 S i d a

4 Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå 5 9. Informations- och kommunikationstekniska kunskaper 10. Projekt 11. Human Resources 12. Numeriska färdigheter 13. Främmande språk 14. Effektivitet och skicklighet på kontoret 15. Stärka lagandan 16. Själv-management, handledning och ledarskap 17. Affärsmiljö 18. Generell lagstiftning 4 S i d a

5 Arbetsområden Nivå 2 Nivå 4 Nivå Ge stöd på företagsnivå 20. Förnyelse och förändring 21. Chefssekreterare som chef 5 S i d a

6 B. Arbetsområden och enheter för nivå 2 Kontorsrutiner Kontorsmaterial och teknologi Posthantering Lagerhållning Användning av kontorsmaterial för att utföra enkla uppgifter inklusive grundläggande felsökningar Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Skriftlig kommunikation Arkiveringssystem, dokumentation och databaser Bokföring och ekonomiska transaktioner Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna använda kommunikationsfärdigheter Kunna tillämpa principerna för effektiv telefonkommunikation Förstå sociala färdigheter Att på ett effektivt och skickligt sätt återge och använda principer för att skapa och bibehålla goda relationer Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika typer av affärsdokument Användning av arkiveringsfärdigheter för att upprätthålla ett etablerat system Tolka affärsdokument av standardslag Användning av grundläggande databasfärdigheter för att arkivera information i en databas Utföra grundläggande bokförings/ekonomiska transaktioner Rekommendera affärsresor och boende samt kunna förbereda relevanta dokument Förbereda för ett standard möte (inklusive mötesdokument) Användning av kalendersystem för rutinmässiga affärssyften Besökar- och kundservice Kunna bemöta besökare och kunder med professionalism Informations- och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg Användning av e-post för att utföra uppgifter 6 S i d a

7 C. Arbetsområden och enheter för nivå 3 Kontorsmaterial och teknologi Använda kontorsutrustning för att utföra uppgifter och lösa rutinmässiga problem Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Användning av god affärskommunikationsförmåga för att nå ut till olika grupper och nå fastställda mål Användning av effektiv telefonfärdighet i enlighet med organisatoriska regler och rutiner - Effektiv telefonkommunikation Uppvisa sociala färdigheter Skapa och förbättra arbetsrelationer Skriftlig kommunikation Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner Arkiveringssystem, dokumentation och databaser Användning av arkiveringsfärdigheter för att utforma och upprätthålla ett standardiserat arkiveringssystem efter specifika instruktioner Välja och tillämpa databasverktyg för att samla och organisera information i en databas Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Organisera affärsresor och boende Planera, organisera och understödja möten samt rekommendera förbättringar på rutiner Utforma (kontrollera vilken typ av information som behövs) och hantera kalendersystem Besökar- och kundservice Kunna hjälpa kunder i enlighet med organisatoriska rutinerna Informations-och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg Användning av e-post för att utföra uppgifter (såsom avancerade e-post eller snabbmeddelanden) Användning av elektroniska databasfärdigheter för att synkronisera mellan olika system Projekt Användning av projektledarfärdigheter för att implementera enkla lågriskprojek 7 S i d a

8 Human Resources Ha de kunskaper och färdigheter för att utföra grundläggande uppgifter med anknytning till HR-frågor Bokföring och ekonomiska transaktioner Utföra mer avancerade bokförings/ekonomiska transaktioner Numeriska färdigheter Applicera en rad grundläggande numeriska färdigheter Främmande språk Användning av verbal språkförmåga för att hantera rutinmässiga diskussioner eller uppgifter Kunna skapa skriftligt material för att hantera rutinmässiga arbetsuppgifter Effektivitet och skicklighet på kontoret Användning av planeringsfärdigheter för att säkerställa att arbetsuppgifter görs i tid Stärka laganda Användning av lagarbete för att lösa gruppuppgifter Själv-management, handledning och ledarskap Utvärdera sitt eget arbete baserat på givna kriterier Affärsmiljö Förstå och följa rutiner kring affärsmiljön Arbeta med företagsklimatet Kulturell medvetenhet och mångfald Uppvisa simultankapacitetsförmåga Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen 8 S i d a

9 D. Arbetsområden och enheter för nivå 4 Affärskommunikation, telefonkommunikation, sociala färdigheter och relationer Användning av affärskommunikationsfärdigheter som genererar lösningar vid specifika tillfällen Förbättra sociala färdigheter Förbättra sociala färdigheter Skriftlig kommunikation Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter läsarens behov samt att bidra till förbättringar av den skriftliga kommunikationen Affärsresor, kalendersystem samt planera och assistera vid möten Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Rekommendera förbättringar för kalendersystem Besökar- och kundservice Leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna och externa kunder Informations- och kommunikationstekniska kunskaper Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument av icke-standardslag Användning av kalkylprogram för att skapa komplexa dokument av icke-standardslag Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av ickestandardslag Projekt Användning av projektledarfärdigheter för att implementera avancerade högriskprojekt Human Resources Främmande språk Effektivitet och skicklighet på kontoret Ha de kunskaper och färdigheter för att finna lösningar till HR-relaterade problem Användning av verbal språkförmåga för att hantera avancerade diskussioner eller uppgifter Kunna skapa skriftligt material för att hantera arbetsuppgifter av icke-standardslag Användning av planering och Time Management för att nå egensatta mål på kort- och lång sikt Hantering av kontorslokaler 9 S i d a

10 Stärka laganda Generera lösningar genom lagarbete samt utvärdera och förbättra lagarbetsaktiviteter Själv-management, handledning och ledarskap Träna själv-management i förutsägbara situationer och ha uppsikt över andras rutinarbete Affärsmiljö Anpassa sitt beteende och sina handlingar i enlighet med kulturell medvetenhet och mångfald Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen Generell lagstiftning Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar till eventuella problem 10 S i d a

11 E. egensatta Arbetsområden och enheter för nivå 5 Affärsresor, kalendersystem samt att planera och assistera vid möten Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Självmanagement, handledning och ledarskap Ge handledning i oförutsägbara situationer och utveckla utvärderingskriterier för att granska och utveckla sitt egna och andras resultat Visa ledarskapsfärdigheter Generell lagstiftning Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar på konkreta problem Ge stöd på företagsnivå Ge stöd på företagsnivå Förnyelse och förändring Vara öppen inför förändringar Chefssekreterare som chef Agera som en chef 11 S i d a

12 F. Analys av arbetsområden i form av enheter, nivåer och lärandemål KONTORSRUTINER Ämne: Mail Enhet: Posthantering Nivå 2 LO1 Att kunna beskriva företagets rutiner kring inkommande och utgående post. LO2 LO3 Att på ett lämpligt sätt kunna sortera inkommande post. Att på ett lämpligt sätt kunna hämta, sortera och skicka iväg utgående post. 12 S i d a

13 Ämne: Lager Enhet: Lagerhållning Nivå 2 LO4 LO5 Att kunna beskriva och förklara kontorets rutiner kring lagerhållning som används för att kontoret ska kunna fungera smidigt. Att kunna upprätthålla en lämplig nivå på lagret av kontorsmaterial som behövs för att kontoret ska fungera smidigt genom att använda sig av specifika rutiner och hjälpmedel. 13 S i d a

14 KONTORSMATERIAL OCH TEKNOLOGI Ämne: Kontorsmaterial Enhet: Användning av kontorsmaterial för att utföra enkla uppgifter inklusive grundläggande felsökningar Nivå 2 LO6 Att känna till utrustning och tjänster som finns i kontoret och använda utrustningen för att möta olika affärskrav. Att genom användning av detta material kunna utföra enkla felsökningar i enlighet med de satta hälso- och säkerhetsreglerna. Enhet: Användning av kontorsutrustning för att utföra uppgifter och lösa rutinmässiga problem. LO38 LO39 LO40 Att kunna följa organisationens rutiner i användandet av den gemensamma kontorsutrustning, det vill säga användandet av kopiatorer, skrivare och faxmaskiner. I enlighet med organisationens rutiner utföra mer avancerade uppgifter och rekommendera procedurförbättringar. Att genom användning av manualer och hjälp från kollegor kunna utföra enkla felsökningar på utrustningen. Förklara hur man identifierar nödvändiga lokal- och kontorsutrustnings reparationer, beskriva vilka procedurer som krävs för att reparera dessa, förklara vilka problem som uppkommer vid användning och övervakning av kontorsutrustning samt hur man hanterar dessa. 14 S i d a

15 AFFÄRSKOMMUNIKATION, TELEFONKOMMUNIKATION, SOCIALA FÄRDIGHETER OCH RELATIONER Ämne: Affärskommunikation Enhet: Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna använda kommunikationsfärdigheter Nivå 2 LO7 Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna återkalla och använda de grundläggande principerna i effektiv verbal och ickeverbal kommunikation. Kunna använda PRaktiviteter för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Användning av god affärskommunikationsförmåga för att nå ut till olika grupper och nå fastställda mål LO41 LO42 Förklara fördelarna med effektiv kommunikation på arbetsplatsen. Visa förmåga att välja de kommunikationsmetoder som är mest lämpade för att nå ut till olika grupper i avsikt att nå fastställda mål. Beskriv olika språk- och skrivstilar som kan användas vid framställandet dokument för att kunna nå olika gruppers behov. Demonstrera korrekt användning av grammatik, skiljetecken och stavning i den skriftliga kommunikationen. 15 S i d a

16 LO43 Gör en effektiv muntlig presentation genom att använda lämplig ton och lämpligt kroppsspråk. Ge förslag på förbättringar som kan användas vid presentation av information och idéer. Enhet: Användning av affärskommunikationsfärdigheter som genererar lösningar vid specifika tillfällen Nivå 4 LO95 Förstå organisationens uppförelsekod och kunna föreslå förbättringar för att nå kunders och kollegors förväntningar. LO96 Kunna interagera med andra människor på ett effektivt och skickligt. Kunna generera lösningar i specifika situationer genom användning av effektiva kommunikationsfärdigheter. 16 S i d a

17 Ämne: Telefonkommunikation Enhet: Kunna tillämpa principerna för effektiv telefonkommunikation Nivå 2 L08 Att på ett tydligt och effektivt sätt kunna återkalla och använda de grundläggande principerna för effektiv telefonkommunikation. Kunna använda PR-aktiviteter för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Användning av effektiv telefonfärdighet i enlighet med organisatoriska regler och rutiner - Effektiv telefonkommunikation LO44 Att i enlighet med de organisatoriska rutinerna kunna förklara och demonstrera effektiv användning av telefonfärdigheter; genom observation av dessa färdigheter kunna ge förslag på förbättringar som ökar kundnöjdheten. 17 S i d a

18 Enhet: Förstå sociala färdigheter Nivå 2 Ämne: Sociala färdigheter LO9 Förstå organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. Enhet: Uppvisa sociala färdigheter LO45 Kunna förklara organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. Enhet: Förbättra sociala färdigheter Nivå 4 LO97 Kunna förklara hur koncepten jämställdhet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, åldersdiskriminering, sexuella trakasserier och religion tas itu med på olika institutioner på lokal-, regional- och national nivå samt på EU- och internationell nivå. LO98 Förstå, rättfärdiga och föreslå förbättringar på organisationens uppförelsekod gällande sociala -, ekonomiska - och kulturella sammanhang. LO99 Kunna förklara och ta itu med koncepten jämställdhet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, åldersdiskriminering, sexuella trakasserier, religion osv. Kunna föreslå förbättringar på organisationens policy för att ta itu med ovan nämnda koncept. 18 S i d a

19 Ämne: Relationer Enhet: Att på ett effektivt och skickligt sätt återge och använda principer för att skapa och bibehålla goda relationer Nivå 2 LO10 LO11 LO12 Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge nyckelprinciperna kring dataskydd, säkerhet och sekretess på arbetsplatsen. Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge och demonstrera nyckelprinciperna för att skapa och bibehålla goda relationer med kunder och andra externa parter. Kunna använda PR för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Att på ett effektivt och skickligt sätt kunna återge och demonstrera nyckelprinciperna för att skapa och bibehålla goda arbetsrelationer inom organisationen. Kunna använda PR för att förbättra relationerna på arbetsplatsen genom att exempelvis gratta medarbetare på födelsedagar, namnsdagar samt vid andra speciella tillfällen. Enhet: Skapa och förbättra arbetsrelationer LO46 LO47 LO48 Kunna skapa positiva arbetsrelationer med kunder, leverantörer och andra externa parter genom att använda organisationens nyckelprinciper för goda arbetsrelationer. Kunna analysera och utvärdera feedback från kunder, leverantörer och andra externa parter. Analysera organisationens nyckelprinciper för goda arbetsrelationer samt föreslå förbättringar som ökar interaktionen mellan organisationen och dess externa miljö. 19 S i d a

20 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION Ämne: Skriftlig kommunikation Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika typer av affärsdokument Nivå 2 LO13 LO14 LO15 Att på ett effektivt och tydligt sätt kunna återge samt demonstrera nyckelprinciperna för effektiv skriftlig kommunikation. Kunna framställa olika slags affärsdokument av standardslag (dvs. baserade på färdiga mallar). Kunna uttrycka sig affärsmässigt i skrift (användning av affärstermer, undvika talspråk etc.). Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner LO49 LO50 LO51 LO52 Kunna beskriva vikten av sekretess och kunna identifiera relevanta informationskällor vid framställning av skriftligt och elektroniskt material, dessutom ska hög grad av källkritik tillämpas för att säkerställa att den skriftliga informationen är korrekt. Kunna identifiera och prioritera olika typer av affärsdokument. Kunna skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter specifika instruktioner. Kunna framställa en kortare rapport baserad på anteckningar. 20 S i d a

21 LO53 Kunna framställa en text från ljudinspelningar. Enhet: Användning av skriftliga kommunikationsfärdigheter för att skapa olika slags dokument av icke-standardslag efter läsarens behov samt att bidra till förbättringar av den skriftliga kommunikationen Nivå 4 LO100 LO101 Visa förmåga att bedöma skriftlig information och kunskapsbehov som omfattar kvalitativ- och kvantitativ information, underförstådd och uttalad kunskap, officiella och inofficiella policy samt åsiktsdokument hos interna- och externa medarbetare, kunder samt intressenter. Förbättra och höja kvalitén på affärskommunikationen genom att förbättra den skriftliga kommunikationen för hela organisationen. 21 S i d a

22 ARKIVERINGSSYSTEM, DOKUMENTATION OCH DATABASER Ämne: Arkivering Enhet: Användning av arkiveringsfärdigheter för att upprätthålla ett etablerat system Nivå 2 LO16 Kunna upprätthålla ett etablerat manuellt och elektroniskt arkiveringssystem. Enhet: Användning av arkiveringsfärdigheter för att utforma och upprätthålla ett standardiserat arkiveringssystem efter specifika instruktioner LO54 Visa färdigheter i arkivering, inklusive utformning och underhåll av ett effektivt arkiveringssystem såväl som att kunna peka ut vilket material eller vilken elektronik som behövs för arkivering. LO55 Kunna analysera och rekommendera förbättringar på de rutiner som används vid arkivering baserat på olika arbetsroller och ansvarsområden. 22 S i d a

23 Ämne: Affärsdokument Enhet: Tolka affärsdokument av standardslag Nivå 2 LO17 Att kunna förbereda, tolka och kontrollera poster i affärsdokument. 23 S i d a

24 Ämne: Databaser Enhet: Användning av grundläggande databasfärdigheter för att arkivera information i en databas Nivå 2 LO18 Kunna arkivera relevant information i en redan existerande manuell eller elektronisk databas. Enhet: Välja och tillämpa databasverktyg för att samla och organisera information i en databas LO56 Kunna använda olika metoder och olika informationssystem för att samla information. LO57 Kunna arkivera relevant information i olika system, lägga in information i databaser, redigera och organisera information i en databas. 24 S i d a

25 BOKFÖRING OCH EKONOMISKA TRANSAKTIONER Ämne: Bokföring och ekonomiska transaktioner Enhet: Utföra grundläggande bokförings/ekonomiska transaktioner Nivå 2 LO19 Kunna utföra affärstransaktioner och betalningsförfaranden. LO20 Kunna betala leverantörer och motta betalningar från kunder i enlighet med organisationens procedurer. Enhet: Utföra mer avancerade bokförings/ekonomiska transaktioner LO58 Kunna hantera kund- och leverantörskonton manuellt eller elektroniskt i enlighet med de nationella normer och procedurer. LO59 Förstå grunden i bokföring (till exempel debet och kredit). 25 S i d a

26 AFFÄRSRESOR, KALENDERSYSTEM SAMT ATT PLANERA OCH ASSISTERA VID MÖTEN Ämne: Affärsresor och boende Enhet: Rekommendera affärsresor och boende samt kunna förbereda relevanta dokument Nivå 2 LO21 LO22 Kunna rekommendera affärsresor och boende som stämmer med tidsscheman, budget och organisatoriska procedurer. Kunna ta fram och kollationera resedokument inom lämpliga tidsramar för att möta resenärernas behov samt legala krav (för exempelvis visum). Förstå vikten av att på ett tydligt och effektivt sätt kontrollera reseplanering kort innan LO23 förestående resa. Enhet: Organisera affärsresor och boende LO60 LO61 LO62 LO63 LO64 Kunna organisera affärsresor och boende i enlighet med given budget. Kunna boka resa och boende i enlighet med given budget. Förstå viken av att kontrollera resväg och program med resenären innan slutgiltig bokning. Kunna ordna kreditkort och betalningsmöjligheter för resenärer i enlighet med givna budget förfaranden. Kunna lösa problem som kan uppkomma och vid behov kunna hänvisa till ekonomichefen. 26 S i d a

27 LO65 Kunna förse resenären med resväg och nödvändiga resedokument i god tid och kontrollera att dessa stämmer överens med resenärens önskemål. Ämne: Möten Enhet: Förbereda för ett rutinmässigt möte (inklusive mötesdokument) Nivå 2 LO24 LO25 Kunna förbereda ett rutinmässigt möte genom att skapa relevanta dokument, en enkel checklista samt kontakta mötesordföranden. Kunna skapa nödvändiga dokument efter ett rutinmässigt möte och förklara organisationen och det stöd som finns tillgängligt för möten. Enhet: Planera, organisera och understödja möten samt rekommendera förbättringar på rutiner LO66 LO67 Kunna analysera organisationen, dokument och material som finns tillgängligt på möten samt kunna rekommendera förbättringar. Kunna planera, organisera och understödja möten. LO68 Kunna slutföra nödvändiga uppgifter efter ett möte baserad på frågor som kom upp under mötet. 27 S i d a

28 Enhet: Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Nivå 4 LO102 LO103 På ett framgångsrikt sätt kunna inta rollen som arrangör och planera möten, konferenser eller andra tillställningar som uppfyller de fastställda målen, deltagarnas förväntningar och som håller den givna budgeten. Kunna förbereda inför evenemangen och på så sätt säkerställa att deltagarnas behov har tillgodosetts. Se till att alla legala och organisatoriska krav för hälso- och säkerhetsarrangemang har tillgodosetts samt organisera tillgångar och evenemangsmaterial. Ha koll på mötesplatsen och kontakta personer som är ansvariga för att hjälpa till för att säkerställa att alla behov har tillgodosetts samt att alla har förstått sina roller. Enhet: Utforma, planera och organisera möten samt andra evenemang Nivå 5 LO138 LO139 LO140 LO141 Kunna utveckla ett koncept baserat på marknadsforskning med introducering av innovation och kreativitet med hänsyn till tidigare eller konkurrerande evenemang, samt ha en god förståelse för deltagarnas behov och intressen. Kunna undersöka och komma överens om målen för ett evenemang, utvärdera möjligheten för dessa mål i operativa och finansiella termer, förhandla och komma överens om en slutgiltigt plan innan fortsatt planering kan ske. Kunna utveckla och enas om en affärsplan för ett evenemang och förhandla om den interna finansieringen samt den externa sponsringen. Affärsplanen bör innehålla ett gantschema och information om hur evenemanget kommer att övervakas och utvärderas. Kunna hitta, förhandla och säkerställa en plats för evenemanget. Platsen ska uppfylla de drifts- och budgetkrav som satts enligt affärsplanen och det är affärsplanen som ligger till grund för ett avtal med platschefen. 28 S i d a

29 Ämne: Kalendersystem Enhet: Användning av kalendersystem för rutinmässiga affärssyften Nivå 2 LO26 LO27 Kunna hantera ett elektroniskt kalendersystem för rutinmässiga affärssyften för att tillgodose arbetsgruppers och kunders behov. Kunna jämföra pappers- och elektroniska kalendersystem samt kunna rapportera eventuella skillnader till en överordnad. LO28 Förstå hur man gör då andra vill föra in eller ändra anteckningar i kalendersystemet. LO29 Förstå hur man använder kalendersystemet och lägger in nya anteckningar. Enhet: Utforma (kontrollera vilken typ av information som behövs) och hantera kalendersystem LO69 Kunna hantera kalendersystem som tillgodoser arbetsgruppers samt de interna och externa kundernas behov. LO70 LO71 Veta vilken information som måste finnas i kalendersystem och kunna skaffa relevant information för kalenderanteckningar. Analysera rapporter från kalenderanvändare för att rekommendera förbättringar och nödvändig utbildning. 29 S i d a

30 Enhet: Rekommendera förbättringar för kalendersystem Nivå 4 LO104 Analysera hur effektiva befintliga kalendersystem är samt hur väl de möter användarnas och affärsverksamhetens behov, rekommendera sedan nödvändiga förbättringar och utbildning. 30 S i d a

31 BESÖKAR- OCH KUNDSERVICE Ämne: Besökare/kunder Enhet: Kunna bemöta besökare och kunder med professionalism Nivå 2 LO30 Kunna ta emot besökare och kunder på ett professionellt vis och kunna identifiera i vilket ärende de kommit and kunna få besökare att känna sig välkomna medan de väntar. LO31 Kunna använda lämplig ton och lämpligt kroppsspråk i kontakten med besökare. LO32 Visa förståelse för kundvård och kunna applicera detta på ett effektivt sätt. Kunna lösa rutinmässiga problem med hjälp av enkla regler för att öka kundnöjdheten. Enhet: Kunna hjälpa kunder i enlighet med organisatoriska rutinerna LO72 Visa förståelse för kundvård samt att kunna applicera dessa i enlighet med de organisatoriska principerna. Kunna agera med ett anpassat och lämpligt beteende för att möta kundens behov. Kunna lösa kundens problem och klagomål genom att använda lämpliga metoder och verktyg som tillhandahålls av organisationen. 31 S i d a

32 Enhet: Leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna och externa kunder Nivå 4 LO105 LO106 Kunna leverera, övervaka och utvärdera kundservice till interna kunder genom att tillhandahålla och kontinuerligt förbättra servicen till dessa kunder. Beskriv de typer av produkter och service som är relevanta för de interna kunderna, vare sig de erbjuds av den egna organisationen eller på annat sätt. Förklara varför kundservice måste uppfylla eller överstiga de interna kundernas förväntningar för att utveckla positiva arbetsrelationer. Visa förmågan att leverera, övervaka och utvärdera den interna kundtillfredsställelsen och kontinuerligt förbättra kvalitén på kundservicen. Följ fastställda rutiner inom en överenskommen tid för att bearbeta och lösa problem och klagomål med hänvisning till andra vid behov. Inhämta, registrera, analysera och utvärdera interna kunders feedback och vidta åtgärder som leder till förbättrad kundservice. Kunna leverera, övervaka och utvärdera kundservice till externa kunder genom att tillhandahålla och kontinuerligt förbättra servicen till dessa kunder. Beskriv de typer av produkter och service som är relevanta för de externa kunderna, vare sig de erbjuds av den egna organisationen eller på annat sätt. Förklara varför kundservice måste uppfylla eller överstiga de externa kundernas förväntningar för att utveckla positiva arbetsrelationer. Visa förmågan att leverera, övervaka och utvärdera den externa kundtillfredsställelsen och kontinuerligt förbättra kvalitén på kundservicen. Följ fastställda rutiner inom en överenskommen tid för att bearbeta och lösa problem och klagomål med hänvisning till andra vid behov. Inhämta, registrera, analysera och utvärdera externa kunders feedback och vidta åtgärder som leder till förbättrad kundservice. 32 S i d a

33 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNISKA (IT) KUNSKAPER Ämne: Ordbehandling Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av standardslag Nivå 2 LO33 På ett säkert sätt kunna använda ordbehandlingsprogram för att framställa grundläggande dokument som tillgodoser kontorets behov. Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa dokument av icke-standardslag LO73 Uppvisa färdigheter i ordbehandling på avancerad nivå för att kunna skapa dokument av icke standardslag. 33 S i d a

34 Enhet: Användning av ordbehandlingsprogram för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument av ickestandardslag Nivå 4 LO107 Uppvisa färdigheter ordbehandlingstekniker på avancerad nivå för att skapa högkvalitativa och tilltalande dokument, med hjälp av tillgänglig utformning och produktionsresurser, som överensstämmer med givna specifikationer Ämne: Kalkylprogram Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av standardslag Nivå 2 LO34 På ett säkert sätt kunna använda kalkylprogram för att mata in, redigera och organisera numerisk samt annan data. Välja och använda lämpliga formler och dataanalysverktyg för att skapa ett dokument av standardslag. Kunna använda verktyg och tekniker för att presentera, formatera och publicera kalkylblad. 34 S i d a

35 Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa dokument av icke-standardslag LO74 På ett säkert sätt kunna använda kalkylprogram för att mata in, redigera och organisera numerisk samt annan data. Välja och använda lämpliga formler och dataanalysverktyg för att skapa ett dokument av icke-standardslag. Kunna använda verktyg och tekniker för att presentera, formatera och publicera kalkylblad. Enhet: Användning av kalkylprogram för att skapa komplexa dokument av icke-standardslag Nivå 4 LO108 Kunna skapa komplexa kalkylblad på avancerad nivå med hjälp av kalkylprogram 35 S i d a

36 Ämne: Presentationer Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa standardiserade presentationer Nivå 2 LO35 På ett säkert sätt kunna använda presentationsprogram för att ta fram enkla elektroniska presentationer som uppfyller kontorets krav samt kunna utvärdera resultatet. Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag LO75 Kunna använda presentationsprogram, verktyg och tekniker på avancerad nivå för att skapa avancerade elektroniska presentationer av icke-standardslag samt kunna utvärdera resultatet. Enhet: Användning av presentationsprogram för att skapa avancerade presentationer av icke-standardslag Nivå 4 LO109 Uppvisa förmåga att använda presentationsprogram på avancerad nivå för att skapa avancerade elektroniska presentationer av icke-standardslag. 36 S i d a

37 Ämne: Internet Enhet: Användning av internet för enklare uppdrag Nivå 2 LO36 Kunna koppla upp sig på internet på ett säkert sätt via en webbläsare. Kunna använda sökfunktioner samt kunna identifiera relevanta affärsrelaterade sidor och kommunikationsinformation online. Enhet: Användning av internet för att utföra olika uppgifter med hjälp av olika tekniker och verktyg LO76 Välja och upprätta en lämplig internetanslutning, analysera behoven hos olika användare. Ställa upp, övervaka och justera webbläsarverktygen och inställningarna för att underlätta användningen av programmet. På ett effektivt sätt lokalisera information, hantera och använda referenser samt lagra information. Arbeta ansvarsfullt och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. 37 S i d a

38 Ämne: E-post Enhet: Användning av e-post för att utföra enklare uppgifter Nivå 2 LO37 Kunna använda e-postverktyg och tekniker för att skapa och skicka meddelanden. Kunna hantera inkommande e-post på ett säkert och effektivt vis som går i linje med tjänstebehoven. Enhet: Användning av e-post för att utföra uppgifter (såsom avancerade e-post eller snabbmeddelanden) LO77 Kunna använda e-post och kommunikationsverktyg, Skype, snabbmeddelanden och kunna använda olika alternativ (t.ex. bilagor, röstknappar, spårning osv.) för att automatisera svar och länka till andra Office-verktyg (t.ex. adressbok och kalender). Kunna arkivera e-post på ett effektivt och säkert sätt samt kunna utföra felsökningar av användares problem. 38 S i d a

39 Ämne: Elektroniska databaser Enhet: Användning av elektroniska databasfärdigheter för att synkronisera mellan olika system LO78 Kunna synkronisera mellan olika system (till exempel mobil och Outlook). 39 S i d a

40 PROJEKT Ämne: Projekt Enhet: Användning av projektledarfärdigheter för att implementera enkla lågriskprojekt LO79 Kunna skapa och definiera enkla lågriskprojekt. Kunna skapa, redigera och uppdatera information om projektets aktiviteter och resurser. Välja och använda lämpliga verktyg och tekniker för att visa och rapportera om hur det går för projektet. Enhet: Användning av projektledarfärdigheter för att implementera avancerade högriskprojekt Nivå 4 LO110 Kunna tillämpa färdigheter, kunskap, och kompetens för att hantera projekt genom användandet av relevanta programvaror. LO111 Använda ett lämpligt uppförande som projektledare för att hantera ett projekt. LO112 LO113 LO114 Kunna använda sektorspecifik kunskap vid planering, implementering och utvärdering av projekt. Kunna använda ekonomiska färdigheter för att på ett effektivt och skickligt sätt hantera projektens budget. Kunna förutse eventuella problem under ett projekt och ge lämplig återkoppling samt kunna föreslå lösningar på avancerade problem med anknytning till projektledningen. 40 S i d a

41 HUMAN RESOURCES Ämne: Human Resources Enhet: Ha de kunskaper och färdigheter för att utföra grundläggande uppgifter med anknytning till HR-frågor LO80 LO81 Kunna utföra grundläggande administrativa uppgifter med anknytning till HR, såsom ledighets- och övertidsfrågor. Identifiera och upprätt administrativa förfaranden för personalutbildning under uppsikt. Enhet: Ha de kunskaper och färdigheter för att finna lösningar till HR-relaterade problem Nivå 4 LO115 Förstå teorier och utlärningsstilar för att planera, utforma och utveckla utbildningar. Kunna utvärdera en utbildning samt kunna använda lämpliga finansieringssystem för att kompetensutveckling. LO116 Förstå skillnader mellan personaladministration och HR för att stödja rekrytering, motivation och behålla medarbetare. LO117 Kunna följa upp uppsägningar och att lämplig dokumentation förberetts. 41 S i d a

42 NUMERISKA FÄRDIGHETER Ämne: Numeriska färdigheter Enhet: Applicera en rad grundläggande numeriska färdigheter LO82 Visa förmåga att använda enklare matematiska principer och processer i det dagliga arbetet (t ex räkna ut avdrag eller moms). 42 S i d a

43 FRÄMMANDE SPRÅK Ämne: Språk (verbal förmåga) Enhet: Användning av verbal språkförmåga för att hantera rutinmässiga diskussioner eller uppgifter LO83 Uppvisa tillräcklig språkförmåga för att hantera olika sociala och arbetsmässiga situationer samt kunna kommunicera effektivt i en rad andra situationer. Enhet: Användning av verbal språkförmåga för att hantera avancerade diskussioner eller uppgifter Nivå 4 LO118 Uppvisa tillräcklig språkförmåga I ett annat språk för att interagera med människor på ett effektivt och skickligt sätt i en rad olika situationer av icke-standardslag. 43 S i d a

44 Enhet: Kunna skapa skriftligt material för att hantera rutinmässiga arbetsuppgifter LO84 Demonstrera nödvändiga färdigheter för att använda det främmande språket i sin skriftliga form i rutinarbete och sociala sammanhang. Enhet: Kunna skapa skriftligt material för att hantera arbetsuppgifter av icke-standardslag Nivå 4 LO119 Kunna använda det främmande språket i sin skriftliga form för att utföra allt arbete och sociala sammanhang samt i uppgifter av icke-standardslag. 44 S i d a

45 EFFEKTIVITET OCH SKICKLIGHET PÅ KONTORET Ämne: Planering/Time Management Enhet: Användning av planeringsfärdigheter för att säkerställa att arbetsuppgifter görs i tid LO85 Prioritera aktiviteter för att säkerställa att arbetsuppgifterna görs i tid. Enhet: Användning av planering och Time Management för att nå egen satta mål på kort- och lång sikt Nivå 4 LO120 Uppvisa förmåga att sätta egna kort- och långsiktiga mål i enlighet med organisationens utvecklingsplan. LO121 Uppvisa förmåga att använda Time Management färdigheter att nå egna mål på kort- och lång sikt. 45 S i d a

46 Ämne: Hantering av kontorslokaler Enhet: Hantering av kontorslokaler Nivå 4 LO122 Kunna förse och underhålla kontorslokaler och utrustning för att tillgodose användarnas behov. LO123 Visa förmåga på att kunna samordna användningen av kontorets resurser. LO124 Visa förmåga på att implementera, kommunicera, granska och utvärdera kontorssystem och rutiner. LO125 Se till att kontorslokaler och utrustning används effektivt och ändamålsenligt. 46 S i d a

47 STÄRKA LAGANDAN Ämne: Laganda Enhet: Användning av lagarbete för att lösa gruppuppgifter LO86 Uppvisa, förstå och använda principer av lagarbete. Enhet: Generera lösningar genom lagarbete samt utvärdera och förbättra lagarbetsaktiviteter Nivå 4 LO126 Visa hur lagarbete kan bidra till lösningar. LO127 Utvärdera hur framgångsrik aktiviteten för lagarbete har varit. 47 S i d a

48 SJÄLV-MANAGEMENT, HANDLEDNING OCH LEDARSKAP Ämne: Hantering av sig själv och andra Enhet: Utvärdera sitt eget arbete baserat på givna kriterier LO87 Kunna utvärdera sitt eget arbete efter givna överenskomna kriterier Enhet: Träna själv-management i förutsägbara situationer och ha uppsikt över andras rutinarbete Nivå 4 LO128 Visa förmåga att öva själv-management i förutsägbara situationer som skulle kunna förändras. LO129 Visa förmågan att förstå andras behov och agera därefter. Kunna övervaka andras rutinmässiga arbete och ta lite ansvar över utvärderingen och förbättringsförslag. Kunna utvärdera sitt eget arbete i enlighet med överenskomna kriterier. LO130 Förstå sambandet mellan organisationsstruktur och kultur, betydelsen av olika metoder inom företagsledning och ledarskap, samt olika sätt att använda motiverande teorier i organisationer. Kunna applicera detta för att bygga upp och utveckla den egna administrationen med hänsyn till effekten av olika tekniker och kulturella världsbilder. 48 S i d a

49 Enhet: Ge handledning i oförutsägbara situationer och utveckla utvärderingskriterier för att granska och utveckla sitt egna och andras resultat Nivå 5 LO142 Kunna ge handledning och övervakning i aktiviteter med oförutsägbara förändringar. LO143 Kunna formulera och utvärdera kriterier för egna arbetet samt andras arbete och därigenom förbättra sitt egna och andras resultat. Enhet: Visa ledarskapsfärdigheter Nivå 5 LO144 Kunna identifiera gemensamma mål och intressen hos personalen för att utföra en viss uppgift. LO145 Kunna sätta upp en vision och en strategi för att uppnå den. LO146 Ha förmåga att handleda och leda ett lag. LO147 Ha förmågan att tänka i förväg för att förhindra eventuella kriser. LO148 Kunna mobilisera ens resurser. LO149 Kunna agera och reagera bestämt samt varsamt. LO150 Uppvisa situationsrelaterat ledarskap (60-sekunders privatsekreterare baserad på konceptet En-minuts-chefen) 49 S i d a

50 AFFÄRSMILJÖ Ämne: Affärsmiljö Enhet: Förstå och följa rutiner kring affärsmiljön LO88 Förstå och följa enskilda rättigheter och skyldigheter inom företags policy, företags uppförandekod och egna arbetsuppgifter Enhet: Arbeta med företagsklimatet LO89 Kunna främja och uppnå målet för organisationen genom att alltid ha organisationens värderingar i åtanke. LO90 Kunna tillämpa individuella rättigheter och skyldigheter inom företagets policy, i uppförandekoden och inom arbetsbeskrivningen. LO91 Kunna stödja konceptet för hållbar utveckling genom att inrätta och upprätthålla rutiner för att minimera avfall, genom att återvinna och genom att kassera farliga ämnen på rätt sätt. 50 S i d a

51 Ämne: Kulturell medvetenhet och mångfald Enhet: Kulturell medvetenhet och mångfald LO92 Uppvisa kunskap och förståelse för kulturell och språklig mångfald. Agera lämpligt mot grupper med kulturell och språkliga skillnader. Enhet: Anpassa sitt beteende och sina handlingar i enlighet med kulturell medvetenhet och mångfald Nivå 4 LO131 Kunna använda formuleringar och handlingar som gynnar mångfalden bland kollegor, kunder och externa parter. LO132 Kunna interagera med andra människor på ett respektfullt sätt som tar hänsyn till deras individuella behov samt till deras bakgrund, värderingar, traditioner och tro. LO133 Uppvisa förmågan att respektera och upprätthålla människor som är oliksinnades rättigheter. LO134 Att kunna lära sig från människor som är olik en själv samt att använda dessa lärdomar för att förbättra de egna interaktionskunskaperna med andra. 51 S i d a

52 Ämne: Simultankapacitet Enhet: Uppvisa simultankapacitetsförmåga LO93 Kunna hantera och hålla i mer än en uppgift i taget genom att använda enkla metoder, verktyg och tekniker. Ämne: Självbild och organisationens rykte Enhet: Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen LO94 Kunna upprätthålla en positiv och professionell attityd under press t ex under tidspress, eller i hantering av en svår situation eller klient. Enhet: Förmedla positiv bild av sig själv och organisationen Nivå 4 LO135 Kunna visa initiativförmåga och flexibilitet i samband med aktiviteter kopplade till organisationen. Kunna finna lösningar på problematiska frågor. 52 S i d a

53 GENERELL LAGSTIFTNING Ämne: Lagstiftning Enhet: Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar till eventuella problem Nivå 4 LO136 LO137 Uppvisa bred kunskap om arbetsrättsliga frågor för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar på eventuella problemskapande situationer. Uppvisa bred kunskap om frågor kring hälsa och säkerhet för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar på eventuella problemskapande situationer. Enhet: Uppvisa kunskaper om lagstiftningen för att finna lösningar på konkreta problem Nivå 5 LO151 Uppvisa breda, avancerade kunskaper om arbetsrättsliga frågor för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna avancerade lösningar på konkreta problem. LO152 Uppvisa breda, avancerade kunskaper om frågor kring hälsa och säkerhet för att hjälpa företaget eller organisationen att förutse och finna lösningar till konkreta problem. 53 S i d a

54 GE STÖD PÅ FÖRETAGSNIVÅ Ämne: Företagsnivå Enhet: Ge stöd på företagsnivå Nivå 5 LO153 Kunna tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna ge stöd samt finna lösningar till konkreta problem på företagsnivå. 54 S i d a

55 FÖRNYELSE OCH FÖRÄNDRING Ämne: Förnyelse och förändring Enhet: Vara öppen inför förändringar Nivå 5 LO154 Uppvisa en positiv attityd inför förändringar. LO155 Uppvisa förmåga att kunna pröva nya idéer och initiativ med entusiasm. LO156 Uppvisa förmåga att identifiera och utveckla möjligheter för förändring. LO157 Kunna implementera förändringar. 55 S i d a

56 CHEFSSEKRETERARE SOM CHEF Ämnen: Ansvarstagande, självförtroende, ihärdighet, initiativtagande, entreprenörskap Enhet: Agera som en chef Nivå 5 LO158 Kunna ta beslut (inom företagets eller organisationens fastställda ramar) och stå för sitt ansvar. LO159 Förmedla en känsla att det är möjligt att uppnå ett mål genom att tro på sig själv och sin kapacitet. LO160 Kunna visa ihärdighet i en uppgift med ett mål. LO161 Kunna agera handlingskraftigt utan att invänta reaktioner från andra. LO162 Kunna tänka framåt och förbereda för framtiden. LO163 Förmåga att se på frågor från ett bredare perspektiv för att uppnå organisationsmål. LO164 Uppvisa intresse för organisationen utanför den egna rollen. LO165 Uppvisa förståelse för vad organisationen strävar efter. 56 S i d a

57 LO166 Kunna identifiera möjligheter till professionella och/eller affärsaktiviteter, inklusive frågor i ett "bredare perspektiv" som tillhandahållande av det sammanhang där människor bor och arbetar, såsom en god överblick av ekonomiska sammanhang, och de möjligheter och utmaningar som en arbetsgivare eller organisation möter. Individen ska också vara medveten om etiska frågor kring företagande, och hur de kan verka som en god kraft genom rättvisehandel eller socialt företagande. 57 S i d a

58

59 Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom European Qualifications Framework Validate your knowledge, skills and competences

60 Coordinator: Head Office 16 Imvrou street Nicosia 1055 Cyprus Partners: KAI

EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ 2,3,4 och 5

EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ 2,3,4 och 5 EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ,, och Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Lärande mål (LO) LO1 LO LO LO Arbetsområden ENHET KOD WA kodenhet Lärandemål

Läs mer

EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ 2,3,4 och 5

EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ 2,3,4 och 5 EUPA KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE NIVÅ,, och Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Lärande mål (LO) Arbetsområden ENHET KOD WA kodenhet Lärandemål Nivå LO1.1 Kontorsrutiner.1.1

Läs mer

Validation of Formal, Non Formal and Informal Learning: The Case Study of Personal Assistants

Validation of Formal, Non Formal and Informal Learning: The Case Study of Personal Assistants Project Agreement number: 2009-2178/001-001 Project Acronym: EUPA Project Title: Validation of Formal, Non Formal and Informal Learning: The Case Study of Personal Assistants Deliverable No Deliverable

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Project Agreement number: 2009-2178/001-001 Project Acronym: Project Title: EUPA Validation of Formal, Non Formal and Informal Learning: The Case Study of Personal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Policy för IKT och digital kompetens i undervisningen på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 1 Antagen av prefekt och institutionsstyrelse 2012-03-26. Författad av Viktor Aldrin. Grafisk form:

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se LL LÄRLING I BUTIK DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK G U I D E Syftet med denna guide är att ge en överblick och en struktur för i vilken ordning du bäst kan använda materialet inom

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist

Referensramen för examina inom högskolan och SeQF. Janerik Lundquist Referensramen för examina inom högskolan och SeQF Janerik Lundquist 2015 11 11 European Qualifications Framework EQF EQF är en gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom UKF, Lomma kommun - Målformulering Alla medarbetare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Eftergymnasial utbildningsnivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Eftergymnasial utbildningsnivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer