SC Active 2200, 2106 & 2108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SC Active 2200, 2106 & 2108"

Transkript

1 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario Manuale dell operatore EN DE FR ES IT SC Active 2200, 2106 & 2108 Coin Sorters / Rev. 03

2 SCAN COIN AB Jägershillgatan 26 SE Malmö, Sweden Tel Fax This document was printed on paper made with low emissions during production (Nordic environmental label). Detta dokument är tryckt på miljömärkt papper. Dieses Dokument ist auf umweltschonend hergestelltem Papier Gedrückt. Ce document est imprimé sur du papier conforme aux normes scandinaves pour la protection de l environnement. Este documento ha sido impreso en un papel aprobado según las normativas de medio ambiente, es decir el papel es fabricado en un proceso con bajas emisiones. Questo documento è stato stampato su carta ecologica. SCAN COIN Industries AB Market Support Printed 2005

3 Bruksanvisning Bruksanvisning SC Active 2200, SC Active 2106 & SC Active 2108 Myntsorterare Allmän information Försäkran om överensstämmelse Överensstämmelse med miljölagstiftning Ansvar Säkerhetsföreskrifter Introduktion Myntflödet i maskinen Mjukvaruversion Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar Maskinens delar - framsida Maskinens delar - baksida Lägen och riktningar Installation Varningsetiketter Maskinskylt Driftssätt >>> Active 2200, 2106 & / Rev. 03 i

4 Bruksanvisning >>> Drift Manöverpanel och grafisk skärm Minnesinställning Komma igång Räkneläge Mjukvarustyrda funktioner i alfabetisk ordning.. 25 Driftinställningsläge Setup Inställningar Minne Kvantitetsminne Felsökning Ingen skärmbild Hög frekvens av felaktigt avsorterade mynt Malande oljud Felmeddelanden Underhåll Byte av skrivarpapper Byte av myntlist Rengöring Tekniska data ii Active 2200, 2106 & / Rev. 03

5 Allmän information Allmän information SCAN COIN AB förbehåller sig rätten att förändra och förbättra sina produkter. Detta dokument beskriver produkten vid publiceringstillfället och överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i framtiden. Detta dokument, eller delar av detsamma får inte reproduceras i någon form, med någon metod, för något annat syfte än köparens personliga bruk, utan särskilt tillstånd från SCAN COIN AB, Sverige. Försäkran om överensstämmelse Vi, SCAN COIN AB, Malmö, Sverige, försäkrar under eget ansvar att produkten i denna bruksanvisning, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med följande standarder och andra regelgivande dokument: EN : 1992; EN : 1992; EN : 1992 enligt villkoren i direktiv: Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC, samt följande tillägg 93/68/EEC, EMC-direktivet 89/336/EEC med följande ändringar 92/31/EEC samt följande tillägg 93/68/EEC. Överensstämmelse med miljölagstiftning WEEE-direktivet (gäller endast inom EU) EUs direktiv om avfall från elektriska och elektroniska apparater (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC. Maskiner märkta med denna symbol ska hanteras och återvinnas i enlighet med gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud för ytterligare information. Ansvar Leverantören av denna utrustning accepterar inget ansvar för personskada eller annan skada på personal eller utrustning, om utrustningen ändras på något sätt eller används på ett sätt för vilken den inte var avsedd vid tidpunkt för leverans. Om förutsättningarna för utrustningens användning ändras, måste leverantören kontaktas. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 1

6 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter! Denna bruksanvisning innehåller information om varningar som måste läsas av alla användare. Informationen visas som en varning enligt nedan: VARNING! Risk för personskada! Avser en överhängande fara för användarens hälsa och säkerhet. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. Akta! Avser en överhängande fara för maskinen, men inte en fara för människor. De anger i klartext vari faran består och hur den kan undvikas. De finns i bruksanvisningen vid de moment där faran kan uppstå. VARNING! Risk för elchock! Livsfarliga spänningar kan finnas i denna maskin när den är ansluten till spänningsmatning. Dra därför alltid ut nätkabeln innan du öppnar något skydd för att rengöra eller serva maskinen. VARNING! Risk för elchock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. VARNING! Klämrisk! Denna maskin innehåller rörliga delar och vassa kanter. Var alltid försiktig. Rör inga komponenter inuti maskinen, medan den är i drift. VARNING! Klämrisk! Huven och övredäck är tunga. Akta fingrar och händer så att de inte kommer i kläm. >>> 2 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

7 >>> Säkerhetsföreskrifter VARNING! Tipprisk! Belastas maskinen med tunga säckar kan den tippa. Fäst alltid maskinen i specialbordet ST Lägg märke till jordningsskruven. Justera hyllorna så att säckarna vilar mot dem. Varning! Risk för hörselskada! Använd alltid hörselskydd medan maskinen är i drift. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 3

8 Introduktion Introduktion Obs! Om inget annat anges gäller informationen SC Active 2200, SC Active 2106 och SC Active SC Active 2200 och SC Active 2106/2108 är mjukvarustyrda, och kompakta höghastighetssorterare utrustade med Active Sorting. Active Sorting förebygger onödiga driftsstopp. Till exempel kan en ny position automatiskt aktiveras när en låda/säck är full eller så kan sortering av en valör stoppas medan sorteringen av andra valörer fotsätter. En full låda/säck indikeras av en tänd utloppsknapp. SC Active 2200 SC Active 2106 SC Active 2108 Se tabell nedan för skillnader i maskinegenskaper: SC Active 2200 SC Active 2106/2108 Positioner st Lådväxling Ja Nej, en låda per myntvalör Antal valutor 4 st 1 st Myntvalörer 63 st 6-8 st Transaktions ID 8 nivåer 2 nivåer Antal set-up 4 (tillval) 1 ASA Tillval Nej Extern myntlift Ja Nej Manuell inmatning Ja Nej 4 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

9 Myntflödet i maskinen Mynten placeras i myntråget via inloppet och matas därifrån med hjälp av myntmataren till myntkammaren Introduktion 1 Huvudsensor 2 Solenoid 3 Låda/säck 4 Myntlist 5 Myntkammare Mynten pressas mot myntskivans kant och hålls fast där av myntlisten. De passerar sedan huvudsensorn där de identifieras för att sedan sorteras av solenoiderna till rätt låda/säck. Identifieras inte mynten korrekt återcirkuleras de för en ny identifiering. Obs! Bara mynt som är sorterade av solenoiderna är räknade. Mjukvaruversion Denna bruksanvisning beskriver maskiner med mjukvara Tillbehör, tillval och förbrukningsartiklar För information om de tillbehör och tillval som finns till maskinen, kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Förbrukningsartiklar TP Beskrivning Termopapper till skrivaren Myntlist Spännband Tång till spännband Active 2200, 2106 & / Rev. 03 5

10 Introduktion Maskinens delar - framsida Huvlås 2 Intern skrivare (tillval) 3 Myntmatare 4 Huvudsensor 5 Mynttråg 6 Myntlist 7 Myntlåda/säck, 6-9 st 8 Myntkammare 9 Returlåda/säck 10 Övre däck 11 Låsvred övre däck 12 Motor 13 Huv 6 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

11 Maskinens delar - baksida Introduktion SC Active SC Active 2106/ Mynttrågsingång 2 Intern skrivare (tillval) 3 Expansionsportar: COM1 COM2 COM3 COM4 4 Huvudströmbrytare 5 Nätanslutning inkl. säkring 6 Uttag för transportsystem (AUX2) 7 Uttag för myntlyftanordning (AUX1)1 Lägen och riktningar Om inget annat anges, anges lägen och riktningar såsom vänster, höger, övre, nedre, fram, bak, med- och moturs, på maskinen sedd framifrån. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 7

12 Introduktion Installation VARNING! Risk för elektrisk chock! Maskinen är av metallkonstruktion och måste därför alltid ha en jordad spänningsmatning. Kontrollera att både stickproppen på nätkabeln och spänningsmatningen är jordade. Detta är ett krav för denna typ av utrustning som om det inte åtföljs, kommer att överträda nationella och internationella bestämmelser om hälsa och säkerhet. Akta! Maskinen måste skyddas av en säkring eller ett överspänningsskydd i spänningsmatningen. Maskinen ska alltid installeras av en godkänd representant för SCAN COIN. Omgivningen ska uppfylla följande krav: Temperatur C Luftfuktighet 30 80% R.H. Placera inte maskinen nära radiatorer, och se till att det finns fritt utrymme runt maskinen så att luft kan cirkulera. Se till att maskinen placeras så att nätsladdens stickkontakt är lätt åtkomlig. Om stickproppen på nätkabeln har en säkring, se till att den tål rätt strömstyrka. Fastän maskinen har provats och uppfyller kraven enligt lågspänningsdirektivet (LVD), bör den inte placeras nära utrustning som avger höga nivåer av elektromagnetiska störningar (EMI) eller vibrationer. 8 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

13 Introduktion Varningsetiketter Maskinskylt Etiketten nedan visar ett exempel på den information som finns på maskinen VAC Hz ma Fuse A Made Maskintyp 2 Artikelnummer 3 Serienummer 4 WEEE-symbol* 5 CE-symbol 6 Nätspänning 7 Frekvens 8 Strömförbrukning 9 Säkring 10 Tillverkningsår 11 Tillverkningsort * Se Överensstämmelse med miljölagstiftning på sidan 1. Active 2200, 2106 & / Rev. 03 9

14 Introduktion Driftssätt Maskinen har två driftssätt: Räkneläget, det normala driftsättet vid sortering och räkning av mynt. I räkneläget har maskinen, beroende på konfiguration (utförd av SCAN COIN-ombud), avancerade möjligheter till identifiering och manuell inmatning av transaktioner. Driftinställningsläget (Superv) innehåller: Setupmeny, i denna meny görs val av setup, visas bara när det finns mer än en tillgänglig setup (tillval). Kvantitetsminnesmeny, i denna meny skapas rapporter över antalet fulla kvantiteter. Transaktionsminnesmeny, i denna meny skapas, beroende på hur maskinen är konfigurerad, avancerade kundspecifika rapporter, dessa kan skrivas ut om maskinen är utrustad med skrivare. Konfigurationsmeny, i denna meny görs alla inställningar. 10 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

15 Drift Drift VARNING! Klämrisk! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Manöverpanel och grafisk skärm Obs! Det som visas på skärmen beror på hur maskinen är konfigurerad. Om inget annat anges gäller följande instruktioner för grundläggande drift Utloppsknappar 2 Diod 3 Help-knapp 4 Piltangenter 5 Skärm 6 Funktionsknappar 7 Enter-knapp 8 Sifferknappar 9 Mem/Print-knapp 10 Backstegs-knapp 11 Start/Stop-knapp En tänd diod (2) visar att huvudströmbrytaren är tillslagen. Använd sifferknapparna (8) för att skriva in information. Markören visas som en ram runt den inskrivna posten. Enter-knappen (7) används för att bekräfta en inskriven post. I räkneläget används knappen Start/Stop (11) till att styra motorerna. I alla andra lägen återvänder man till räkneläget genom att upprepade gånger trycka på Start/Stop. Funktionsknapparna (6) används också för att styra maskinen, funktionen bestäms av den mjukvara maskinen använder. Aktuella funktioner visas på skärmens nedre del, ovanför varje knapp. >>> Active 2200, 2106 & / Rev

16 Drift >>> Använd piltangenterna (4) för att flytta markören. Markören visas antingen som ljus text på mörk bakgrund eller som en ram runt texten (om fältet kan ändras). Backstegs-knappen (10) används för att radera en felaktig inmatning. Tryck på Mem/Print-knappen (9) för att: spara nuvarande transaktion i transaktionsminnet, skriva ut transaktionen (om skrivare finns), nollställa transaktionen i arbetsminnet, skicka transaktionen till ett eventuellt on-line system. Utloppsknappen (1) tänds när en full kvantitet uppnås. Efter det att lådan/säcken tömts tryck på knappen för att nollställa kvantitesräknaren, knappen släcks då DENOM/ STATUS BOX :58:00 REJ MIX COUNTED TOTAL SUPERV 12 Klocka 13 Huvudområde 14 Räknad summa 15 Statusfält 16 Aktuell funktion 17 Symbol för aktiverad skrivare 18 Symbol för aktiverad On-line kommunikation De räknade mynten visas under en normal drift i huvudområdet (13). Den räknade summan (14) visas på nedre delen av skärmen. Felmeddelanden eller varningar visas i statusfältet (15). Rullningslist När det är fler rader än vad menyn kan visa finns en rullningslist till höger på skärmen. Använd piltangenterna för att visa den dolda informationen. 12 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

17 Minnesinställning Maskinen har två olika minnesinställningar: I transaktionsminne, lagras transaktionen var gång Mem/Print trycks ner. I kvantitetsminne, lagras information om antalet räknade fulla kvantiteter. Drift Transaktionsminnets innehåll För varje enskild transaktion finns följande information:, antalet mynt per myntvalör, datum och tid för avslutad transaktion, transaktionens identifiering, beroende av mjukvaran. Obs! Identiteten används för att man senare ska kunna hitta transaktionen i minnet. summering av transaktioner (värde och antal mynt) och summering per identitesnivå. Om manuell inmatning är tillgänglig och beroende på konfigureringen kan även följande information lagras: kredit, debet, förväntad totalsumma och antal sedlar per valör. Uppgifter om värde, differenser, totalsumma och räknat antal tas fram med hjälp av den lagrade informationen i transaktionsminnet. Active 2200, 2106 & / Rev

18 Drift Exempel på inställning av transaktionsminnet För att förklara möjligheterna med maskinen följer en beskrivning av hur transaktionsminnet kan ställas in. Företaget har två chaufförer som samlar in mynt från myntautomater i olika områden. Det är endast en chaufför per område. Setup (översta nivån) Chaufför (nivå 2) Område (nivå 3) Telefonkiosk/ myntautomat (lägsta nivån) De olika nivåerna kan namnges efter önskemål och i samråd med personal från SCAN COIN. SC Active 2200 har 8 möjliga nivåer. SC Active 2106/2108 har 2 möjliga nivåer. Information som kan fås ut av exemplet ovan är t ex: Hur mycket pengar en chaufför har samlat ihop. Antalet myntautomater. Hur mycket pengar som har samlats ihop i ett område. Totala antalet mynt per myntvalör för vart område. 14 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

19 Drift Exempel på vad som kan visas på displayen I området 040 har tre transaktioner gjorts, totalsumman är EUR. Raden Visar anger vad menyn visar för tillfället i detta fall information om chaufför 1 i STDSETUP som visas. Totala antalet transaktioner på denna nivå. Totala värdet av transaktionerna på denna nivå :58:00 Visar STDSETUP/1/* Antal 4/10 Värde / NED SUMMA Totalt har 10 transaktioner lagrats. Minnet innehåller End AREA # Totalt [ ] [ ] UPP RAPPORT/ AVSL Den nuvarande konfigurationens värde (det vill säga STDSETUP). Från nivå till nivå :58:00 Minnesinnehåll End STDSETUP # [ ] STDSETUP 10 Visar Alla inställningar Räknat 10/10 Använd funktionsknapparna Upp och Ner för att stega genom trädstrukturen i transaktionsminnet. Använd piltangenterna för flytta markören inom en nivå. NER UPP RAPPORT/ AVSL Active 2200, 2106 & / Rev

20 Drift Enskilda transaktioner På den lägsta nivån visas en detaljerad information om transaktionerna: :58:00 Transaktionsinnehåll 2 RÄKNAD SUMMA SEDLAR SUMMA TOTALSUMMA Identifikation Trans. 2 av 4 LÅDA OMRÅDE CHAUFF VALÖRER SUMMA ALLA ID UPP :14:15 6 1) Transaktionsinnehåll, i den stora rutan visas information om den valda transaktionen. 2) Identifikation, den valda transaktionen visas i den lilla rutan i nedre vänstra hörnet. 3) Valörer (mjukvarutangent), tryck Valörer för att visa antalet mynt och dess värde i den valda transaktionen. 4) Alla ID (mjukvarutangent), I identifieringsrutan kan bara tre nivåer visas samtidigt. Tryck Alla ID för att visa alla nivåer samtidigt. 5) Trans. 2 of 4, denna rad visar att på denna nivå finns fyra transaktioner och att det är den andra som visas. Stege igenom transaktionerna med vänster och höger piltangent 6) Datum och tid, när transaktionen utfördes visas i det nedre högra hörnet. 16 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

21 Skriv ut/nollställ hela transaktionsminnet Transaktionsminnet kan vid tillfälle bli fullt. Antalet transaktioner minnet kan innehålla kan variera mellan 500 och 1000 berorende på hur maskinen är konfigurerad. När 90% av minnet är fullt visas en varning. När 95% av minnet är fullt visas en varning efter varje transaktion. När minnet är fullt visas ett meddelande och ingen ny transaktion kan påbörjas. För att nollställa transaktionsminnet: 1) Gå till driftsinställningsläget (Superv). 2) Välj Minne för att komma till transaktionsminnet. En summering av innehållet i transaktionsminnet visas, en per konfiguration. 3) Markera vilken konfiguration som ska nollställas med Rapport/ Avsl. Drift :58:00 Minnesinnehåll End STDSETUP # [X] STDSETUP 10 Visar Alla inställningar Antal 10/10 NER UPP EJ RAPPORT Ett X markerar vilken nivå eller konfiguration som ska nollställas. Välj Ej rapport för att ångra markeringen. 4) Välj Upp för att lämna transaktionsminnesläget. >>> Active 2200, 2106 & / Rev

22 Drift >>> 5) En varning visas :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande STDSETUP/* Vill du även radera dessa transaktioner, tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Välj: Rapport för att få en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Avsluta för att få en utskrift och nollställa minnesinnehållet. Ångra för att lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet. Visas inte Minne i Driftinställningsläget bekräftar detta att minnet har nollställts. 18 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

23 Drift Skriv ut/nollställ enskilda transaktioner Denna funktion kan användas för att nollställa en viss del av transaktionsminnet så att nya transaktioner kan sparas. v ^ X X Denna gren är markerad för nollställning, det vill säga denna nivå och alla nivåer under denna. v Något under denna nivå är markerat för nollställning. ^ Något över denna nivå är markerat för nollställning. 1) Markera alla nivåer som ska nollställas. 2) Välj Upp tills högsta nivån i transaktionsminnet är nådd. 3) Välj Upp för att lämna transaktionsminnet. 4) En varning visas. Välj: Rapport för att få en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Avsluta för att få en utskrift och nollställa minnesinnehållet. Ångra för att lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande: STDSETUP/1/* STDSETUP/2/08/* Vill du även radera dessa transaktioner tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Active 2200, 2106 & / Rev

24 Drift Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet 1) Gå till driftsinställningsläget (Superv). 2) Välj Kvant för att komma till kvantitetsminnesläget. Kvantiteter märkta med X nollställs och ett kvitto skrivs ut (tillval) :58:00 Antal kvantiteter End Valör [X] SEK 0.50 [ ] SEK 1.00 [ ] SEK 5.00 [ ] SEK Kvantitetsminne [ ] BLANDAD POSITION 9 Liten Stor Värdet AVSLUTA/ ALLA AVSLUTA AVBRYT Välj Avsluta för att skriva ut och nollställa kvantitetsminnet för en markerad myntvalör, X visas vid myntvalören. Välj Avsluta/Alla för att skriva ut och nollställa alla myntvalörerna. Välj Avbryt för att nollställa de markerade kvantiteterna och lämna läget för kvantitetsminnet. Obs! Antalet fulla kvantiteter visas för varje myntvalör. När det gäller positioner med flera myntvalörer (gäller bara SC Active 2200) visas värdet istället för antalet. Nollställ innehållet i en låda/säck 1) Gå till Räkneläget. 2) Tryck på utloppsknappen för utvald position. "Rensa?" visas. 3) Tryck: Ja, för att nollställa innehållet i den valda positionen. Nej för att avbryta. Rensa Alla för att nollställa alla positioner. 20 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

25 Komma igång Komma igång 1) Ställ strömbrytaren i läge On. En självtest utförs av maskinen. 2) Hittas inga fel under självtesten visas Självtest OK!. 3) Tryck Avbryt för att komma till Räkneläge. Räkning 1) Kontrollera att alla lådor/säckar är rätt placerade. Obs! När säckar används, ställ in hyllorna så att säcken precis kan vila på hyllan och spänn skruven. 2) Lägg mynten i mynttråget. Obs! Fyll inte på för mycket mynt i mynttråget. 3) Tryck Start/Stop. Mynten sorteras och räknas. Den räknade summan visas på skärmen. Obs! Det är bara mynt som sorterats av solenoiderna som har räknats. Avbrott Orsaken till avbrottet visas i statusfältet. Vidtag lämplig åtgärd och tryck sedan på Start/Stop för att starta maskinen igen. Kvarstår felet kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Specificera felkoden som visas på skärmens övre del. Active 2200, 2106 & / Rev

26 Komma igång Avsluta Välj Mem/Print för att spara totalsumman och den nuvarande transaktionen i minnet. Efter detta nollsställs transaktionen. Är en skrivare ansluten skrivs ett kvitto ut. Är maskinen ansluten till ett on-linesystem, sänds informationen vidare. Töm full låda/säck under pågående kvantitetsräkning Akta! Ta aldrig bort en låda/säck under räkning om inte utloppsknappen är tänd. 1) Utloppsknappen tänds vid den låda/säck som är full. Maskinen fortsättet att räkna myntvalörer tilldelade de andra positionerna tills mynttråget är tomt eller tills alla lådor/säckar är fulla. 2) Töm den fulla lådan/säcken och sätt tillbaka den. Obs! Detta kan utföras under räkning om utloppsknappen är tänd. 3) Tryck på utloppsknappen för att nollställa innehållet i lådan/ säcken. Maskinen återupptar sorteringen av myntvalören till den tömda lådan/säcken. Innehållet lådan/säcken lagras i kvantitetsminnet. Töm en delvis fylld låda/säck För att tömma en låda/säck som inte är full, t ex vid dagens slut: 1) Se till att maskinen har slutat räkna, inte har någon transaktion på gång, och har stannat. 2) Töm lådan/säcken och sätt tillbaka den. 3) Tryck på utloppsknappen. 4) Meddelande "Radera säckinnehåll?" visas. 5) Välj: Ja, för att nollställa innehållet i den valda lådan/säcken, Nej för att avbryta eller, Rensa Alla för att nollställa innehållet i alla lådor/säckar. Innehållet lådan/säcken lagras i kvantitetsminnet. 22 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

27 Nollställ en position från Valör/Låda läget Komma igång :58: :58:00 REJ 0.01 VALÖR/ LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID SUPERV MIX Valör 4: EUR : EUR : EUR : EUR : EUR : EUR 0.01 R:REJEKTADE Avs *[X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Antal Värde LÅDA RÄKNAT Säckinnehåll RÄKNAD SUMMA SUPERV En position kan nollställas och/eller ett kvitto skrivas ut. 1) Välj Valör/Låda. 1) Välj position/positioner med hjälp av backstegs-knappen eller med siffertangeterna. Returpositionen har nummer 0. 2) Tryck på Mem/Print. En varning visas. Tryck: Ångra för att återgå till räkneläget. Skriv ut för utskrift Radera för att få en utskrift och nollställa positionen/ positionerna. Obs! Mem/Print kan bara användas när räkningen är klar. Active 2200, 2106 & / Rev

28 Räkneläge Räkneläge I räkneläget finns det flera tillgängliga mjukvarustyrda menyer. Tryck Avbryt i driftinställningsläget för att gå till räkneläget. Valör/Låda: Räknat*: :58: :58:00 Valör Säckinnehåll Antal Värde 4: EUR : EUR EUR : EUR : EUR EUR : EUR Transaktionsinnehåll SEK RÄKNAD SUMMA EUR RÄKNAD SUMMA RÄKNAD SUMMA LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID MANUELL SUPERV INMATN LÅDA RÄKNAD SUMMA VALÖRER ID SUPERV Låda: Valörer: :58: :58:00 REJ MIX Transaktionsinnehåll Valör Antal Värde SEK SEK SEK SEK VALÖR/ LÅDA RÄKNAT ID MANUELL INMATN RÄKNAD SUMMA SUPERV LÅDA RÄKNAD SUMMA RÄKNAT ID SUPERV ID*: :58:00 Manuell inmatn*: :58:00 LÅDA LÅDA # OMRÅDE CHAUFFÖR RÄKNAT MANUELL INMATN RÄKNAD SUMMA 0.00 SUPERV EUR 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 TOTALT EUR * Beroende på hur maskinen har konfigurerats. LÅDA Antal RÄKNAT ID MANUELL INMATN Värde AVVIKELSE SUPERV 24 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

29 Mjukvarustyrda funktioner i alfabetisk ordning Räkneläge Mjukvarustyrd funktion Låda Valör/Låda Valörer ID Beskrivning En grafisk presentation av innehållet i lådorna/ säckarna. Avs, alla positioner märkta med ett X kommer att skrivas ut/och eller nollställs när man trycker på Mem/Print. Använd backspace-knappen eller sifferknapparna för att markera positionerna. Returpositionen har nummer 0. * En asterisk bredvid Avs visar att boxen är full. Antal visar aktuella antalet räknade mynt för varje position. Värde visar värdet av de räknade mynt som för tillfället finns i maskinen. R:Retur visar antalet mynt i retur-lådan/säcken. Utloppsknappen blinkar dessutom. Visar antalet räknade mynt och värdet per myntvalör. Tryck ID för att identifiera en transaktion före eller under räkning. Tryck på Mem/Print-knappen för att identifiera transaktionen efter avslutad räkning. Alla inmatningar sparas automatiskt när man lämnar menyn. Obs! Text och antal fält ställs in tillsammans med ditt SCAN COIN-ombud. SC Active 2200 har upp till 8 identifikationsnivåer. SC Active 2106/2108 har upp till 2 identifikationsnivåer. Active 2200, 2106 & / Rev

30 Räkneläge Mjukvarustyrd funktion Manuell inmatn Övrigt Status Beskrivning Obs! Gäller endast SC Active Manuell inmatning används för att mata in värdet av sedlar, förväntad summa mm. Ange antingen antal sedlar eller deras värde. Manuell inmatning kan utföras före eller under tiden maskinen räknar. Denna funktion kan inte ändras direkt från maskinen. Fler rader kan läggas till i denna meny. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Välj Övrigt före eller under pågående räkning för att mata in kredit/debet/förväntad summa. Tryck Mem/Print efter avlsutad räkning för att mata in förväntad summa. Krediterad summa dras från totalsumman. Debiterad summa för checkar, kreditkort och så vidare läggs till totalsumman. Förväntad summa: när alla mynt, sedlar, kredit och debet har lagts ihop jämförs totalsumman med den förväntade summan. Totalsumman=mynt + sedlar + debet - kredit Avvikelse=totalsumman förväntad summa Visar summan av den pågående räkningen. 26 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

31 Driftinställningsläge Driftinställningsläge REJ MIX VALÖR/ LÅDA RÄKNAD SUMMA 0.00 RÄKNAT ID SUPERV SETUP INST MINNE KVANT AVBRYT BEHÖRIGHETSKOD Nivå 1 KVANT INST KVANT GRÄNS SORT. REGLER FLER AVBRYT Nivå 2 SKRIVARE ON-LINE KLOCKA FLER AVBRYT Nivå 3 BEHÖRIGHETS MYNTLIST KOD VÄXEL KURS FLER AVBRYT Driftinställningsläget (Superv) består av: Setupmeny (Setup), i denna meny görs val av setup. Denna meny visas bara när det finns mer än en tillgänglig setup. Konfigurationsmeny (Inst), i denna meny görs alla inställningar. Transaktionsminnesmeny (Minne), i denna meny skapas, beroende på hur maskinen är konfigurerad, avancerade kundspecifika rapporter. Kvantitetsminnesmenyn (Kvant), i denna meny skapas rapporter över antalet fullständiga kvantiteter. Active 2200, 2106 & / Rev

32 Driftinställningsläge Setup Mjukvarustyrd funktion Setup Ja Nej Ångra Beskrivning Töm alltid transaktionsminnet, kvantitetsminnet och alla positioner före byte av setup se Skriv ut/ nollställ hela transaktionsminnet på sidan 17, Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet på sidan 20 och Nollställ innehållet i en låda/säck på sidan 20. Den setup som används för tillfället visas i det övre högra hörnet på skärmen. För att byta setup: 1) Välj setup genom att flytta markören, med piltangenterna, till önskad setup. 2) Tryck Avbryt upprepade gånger tills en varningen Inställningarna är ändrade. Acceptera? visas. Spara och återvända till läget för driftsinställningar. Återvända till läget för driftsinställningar utan att byta setup. Stanna i setup-läget utan ändringar. 28 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

33 Inställningar Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Inst Beskrivning Ange behörighetskod och tryck på Enterknappen, tryck sedan åter på Inst för att gå till konfigurationsmenyn. Förvalt värde för behörighetskoden är 1479, för att byta se Behörighetskod på sidan 31. Nivå 1 KVANT INST KVANT GRÄNSER SORT REGLER FLER ABVRYT Obs! För att kunna välja Kvant inst Kvant gränser och Sort regler måste alla positioner och kvantitetsminnet nollställas see Nollställ innehållet i en låda/säck på sidan 20 och Skriv ut/nollställ hela kvantitetsminnet på sidan 20. Kvant Inst Kvant gränser Ändra storlek Byt mellan stor och liten kvantitetsstorlek för en position. Använd piltangenterna för att flytta mellan positionerna. Den aktiva positionen är markerad. Växla mellan Liten och Stor kvantitetsstorlek. Tryck Avbryt för att spara de nya värdena. Ställ in kvantitetsstorleken med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Vid en blandad kvantitet är det den minsta kvantitetsstorleken som används. Kvantitetsstorleken ställs in för var valör. Tryck Avbryt för att spara de nya värdena. Active 2200, 2106 & / Rev

34 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Beskrivning Sort regler Obs! Gäller endast SC Active Ställ in eller ändra vilka myntvalörer som ska sorteras till de olika positionerna. Använd piltangenterna för att flytta mellan positionerna. Ändra Ändra tilldelningen till den markerade positionen. När fler än fyra myntvalörer är tilldelade en position visas tre av dem i menyn, samtidigt som texten Fler... visas. Välj Ändra för att se de övriga myntvalörerna. Valör visar alla tillgängliga myntvalörer. Är Tillåten satt till Ja sorteras myntvalören till den markerad positionen. Nästa värde Växla mellan Ja och Nej. Fler Växla till nästa menynivå. Avbryt Återgå till räkneläget. Nivå 2 SKRIVARE ONLINE KLOCKA FLER AVBRYT Skrivare Nästa värde Avbryt Sätt skrivaren till Aktiverad eller Avstängd. Välj Avbryt för att spara, en varning visas Inställningarna ändrade. Acceptera?. Välj Ja för att spara inställningarna. Välj Ångra för att återgå utan att spara inställningarna. Välj Nej för att återgå till Konfigurationsmenyn. Växlar mellan Aktiverad och Avstängd. Bekräftar inställningen som visas på skärmen. 30 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

35 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion On-Line Flera Klocka Fler Nästa värde Avbryt Beskrivning Sätt On-line till Aktiverad eller Avstängd. Välj Avbryt för att spara, en varning visas, Inställningarna ändrade. Acceptera?. Välj Ja för att spara inställningarna. Välj Ångra för att återgå utan att spara inställningarna. Välj Nej för att återgå till Konfigurationsmenyn. Växlar mellan Aktiverad och Avstängd. Bekräftar inställningen som visas på skärmen. Gå vidare till nästa menynivå. Ställ in tid och datum med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Obs! AM/PM används bara när maskinen är inställd på 12-timmars klocka. Denna inställning görs före leverans i den landsberoende mjukvaran. Gå vidare till nästa menynivå. Nivå 3 BEHÖRIGHETS MYNT KOD LIST VÄXLINGS KURS FLERA AVBRYT Behörighets kod Spara & Avsluta Avbryt För att ändra behörighetskod. Ange den nya koden (1-9999) och bekräfta genom att ange den ytterligare en gång. Sätt behörighetskoden till 9999 för att få tillgång till Konfigurationsmenyerna utan att ange kod. Spara den nya behörighetskoden Lämna menyn utan att spara ändringrna. Active 2200, 2106 & / Rev

36 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Myntlist Nollställ Avbryt Växlingskurs Fler Beskrivning Myntlisten kräver ett periodiskt underhåll. Ett meddelande visas när den förinställda gränsen är nådd. När myntlisten är utbytt nollställ räknaren som anger antalet mynt sedan senast utbytt myntlist. Nollställa räknaren och välj sedan Avbryt. Lämna utan att nollställa. Obs! Gäller endast SC Active Denna möjlighet finns bara om maskinen kan hantera mer än en valuta. Transaktionsminnet måste nollställas innan växelkursen kan ändras se Skriv ut/nollställ hela transaktionsminnet på sidan 17. Ange ny växelkurs med hjälp av tangentbordet och piltangenterna. Obs! Sätt alltid växelkursen i relation till huvudvalutan märkt (ref). Gå vidare till nästa menynivå. 32 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

37 Minne Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Minne Upp Ner Valörer Summa Visa Skriv ut Alla ID Beskrivning Obs! I transaktionsminnet visas alltid den översta nivån först. Det går bara att lämna transaktionsminnet från den översta nivån. Använd de mjukvarubestämda knapparna Upp och Ner för att navigera genom trädstrukturen i transaktionsminnet. På den lägsta nivån visas de enskilda transaktionerna. Visar antalet och värdet av de mynt som ingår i den utvalda transaktionen. I alla menyer som visar enskilda transaktioner finns Valörer. Visar en summering av transaktionerna. Det blir olika summeringar beroende på vilken nivå man befinner sig på. Visar ytterligare information om en transaktion som ingår i en summering. Ger en utskrift med en kopia av den visade transaktionen. Alternativet Skriv ut visas bara när enskilda transaktioner visas. I alla menyer som visar enskilda transaktioner finns alternativet Alla ID. Tre identifieringsnivåer, ID på sidan 25, kan visas samtidigt i identifieringsrutan. Används fler välj Alla id för att se alla samtidigt. Active 2200, 2106 & / Rev

38 Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Rapport/ Avsl Beskrivning Markera vilken transaktion som ska nollställas. Välj Upp för att lämna transaktionsminnet i detta läge. En varning visas :58:00 Bekräfta? Du har begärt en rapport för följande STDSETUP/* Vill du även radera dessa transaktioner, tryck AVSLUTA. Annars, tryck RAPPORT. Om något är fel, tryck ÅNGRA. ÅNGRA RAPPORT AVSLUTA Avbryt Rapport Avsluta Ångra Ej rapport Ger en utskrift på det nuvarande minnesinnehållet. Ger en utskrift och nollställer minnet. Lämna transaktionsminnesläget utan utskrift eller nollställning av minnet. Ångra markering av transaktion, markeringen X försvinner. Återgå till räkneläget. 34 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

39 Kvantitetsminne Driftinställningsläge Mjukvarustyrd funktion Kvant Avsluta/Alla Avsluta Avbryt Beskrivning Välj Kvant i driftinställningsläget för att komma till kvantitetsminnesläget. Markerar eller avmarkerar alla valörer, X, för utskrift och nollställning. Antalet fullständiga kvantiteter visas. Markera eller avmarkera en myntvalör. Myntvalören som ska skrivas ut och nollställas ska vara markerad med ett X. Lämna läget för kvantitetsminnet, aktivera utskrift och nollställning. Obs! Alla fullständiga kvantiteter markerade med X skrivs ut och nollställs. Active 2200, 2106 & / Rev

40 Felsökning Felsökning VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Om de beskrivna åtgärderna inte löser problemet eller om felet uppstår igen kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Ingen skärmbild Visar inte bildskärmen någon bild när strömbrytaren sätts i läget On, kontrollera att dioden lyser. Lyser inte dioden, kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten och att säkringarna är hela, se Maskinens delar - baksida på sidan 7. Lyser dioden med grönt blinkande ljus, tryck valfri tangent på tangentbordet. Är skärmbilden otydlig håll ner Help och tryck på piltangenterna upp/ner tills bilden blir skarp. Hög frekvens av felaktigt avsorterade mynt Detta kan ske om: Ett mynt har fastnat i huvudsensorn. Avlägsna myntet. Skräp t ex tejp har fastnat på myntkniven. Huvudsensorn eller myntkniven är skadad. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Malande oljud Hörs ett malande oljud, kontrollera att det inte finns smuts i spåret på insidan av ringen eller på rullarna Rulle 1 36 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

41 Felmeddelanden Felkoder kan visas på skärmen under vanliga arbetsmoment. Läs meddelandet och utför sedan någon av åtgärderna. Om felet kvarstår eller återkommer kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Felkoden består av fem siffror, till exempel: Felsökning 4:1:5 cause=57:2 De första tre siffrorna står för felkoden, se listan nedan. Är något nummer ersatt med ett u eller ett frågetecken?, visar detta att olika siffror kan rapporteras, men att orsaken och åtgärderna är de samma. De två sista siffrorna har olika betydelse för olika felkoder. Visas bara en av dem i listan här nedan är orsaken och åtgärderna desamma för den typen av felkod. Meddela alltid hela felkoden, fem siffror, vid kontakt med ert SCAN COIN-ombud. Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 1:3:8 101 NVRAM nollställt av användaren. Alla transaktioner och inställningar är återställda Ladda ner alla inställningar. 109 Utför självtest (meddelandet är registrerat) Annat hårdvarufel 4:0:23 Transaktionen kunde inte sparas i internminnet 4:0:24 Felaktig on-line inställning Kontakta ditt SCAN COIN-ombud Stäng av strömmen ett par sekunder. Starta maskinen igen. Ta bort gamla transaktioner ur minnet för att få plats med nya. Spara transaktionen igen. Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Active 2200, 2106 & / Rev

42 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:1:5 Mekaniska problem 21 21:1 Mynt har fastnat: i myntmataren Ta bort mynten från myntkammare, huvudsensorn eller 21:2 i myntkammaren eller i huvudsensor myntmataren. 40 Mynt i huvudsensorn/ Huvudsensorn är öppen. Ett mynt finns kvar i huvudsensorn eller huvudsensorn är inte stängd. 50 Ej åtskruvat låsvred Spänn låsvredet. 53 För mycket mynt i en position 54 För många mynt i mynttråget Töm positionen och tryck på utloppsknappen. Kontrollera att posi-tionens kvantitetsgräns inte är för stor. Töm mynttråget och om en extern myntmatare används kontrollera att mataren är kopplad till AUX1, så att maskinen reglerar dess hastighet. 56 Huven är öppen. Stäng huven. Annat hårdvarufel 4:1:21 Maskinen stannar när en transaktion är avslutad Kontakta ditt SCAN COIN-ombud. Lägg till fler mynt eller avsluta transaktionen genom att trycka Mem/ Print. 38 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

43 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:1:37 Fel orsakade av mjukvaran 266 Transaktionsjournal ens minne är fullt 4:2:6 Inställd kvantitetsstorlek är nådd 4:2:37 Fel orsakade av mjukvaran 264 Trans. journalminnet ca. 90% fullt 265 Trans. journalminnet ca. 95% fullt 267 Vissa identifieringsfält är ej ifyllda 268 Förväntad summa ej ifylld Dessa fel uppstår när maskinen används på ett felaktigt sätt. Användaren förväntas vidta ytterligare åtgärder. Rensa bort några transaktioner från transaktionsjournalen Töm låda/säck och tryck på utloppsknappen för att återställa. Dessa fel uppstår när maskinen används på ett felaktigt sätt. Planera så att journalminnet kan rensas och en fullständig rapporter kan skrivas Spara transaktionerna så snart som möjligt. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 269 Sedlar ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 270 Krediterad summa ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. Active 2200, 2106 & / Rev

44 Felsökning Fel Orsak/beskrivning Åtgärd 4:2: Debiterad summa ej ifylld. Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 272 Annan data ej ifylld Fyll i den information som saknas och tryck Mem/ Print. 273 Varning då konfigurationen är ändrad Tryck Ja för att använda den nya konfigurationen eller Nej för att avbryta. 274 Maskinen styrs av on-line systemet 275 Maskinen har nollställts av on-line systemet Försök igen om ca. 20 s. Lägg till nya transaktioner. 310 Töm positionen Tryck Ja för att nollställa positionen. 311 Kvantitetsminnet måste tömmas 312 Transaktions-minnet måste tömmas 313 Transaktionen är inte sparad 4:1:27 Skrivaren kan inte initieras Nollställ kvantitetsminnet innan du fortsätter. Nollställ transaktionsminnet innan du fortsätter. Tryck Mem/Print och spara. Kontrollera skrivarpappret. 4:1:35 Ingen utskrift Kontrollera skrivarpappret. u:?: 2 Kommunikationsproblem med online systemet Kontrollera den seriella kabeln. Kabeln ska vara kopplad till port COM 1 på on-line systemet och till COM 1 på maskinen. 40 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

45 Underhåll Underhåll VARNING! Risk för elchock! Följ Säkerhetsföreskrifterna. Byte av skrivarpapper 1) Öppna huven. 2) Ta bort den gamla rullen. Tryck ihop axeln (A) för att lösgöra den. 3) Kontrollera att papperskanten på den nya rullen är rak. 4) Mata in papperet i guiden (B). Papperet matas fram automatiskt av skrivaren. Tryck Enter och Mem/Print samtidigt för att mata fram papperet manuellt. Obs! Det går bara att skriva på en sida av pappret. Blir det ingen utskrift kontrollera att rullen är monterad på rätt håll. Obs! Alla transaktioner som inte skrivs ut för A B att papperet är slut lagras i minnet. När det finns skrivarpapper igen och en utskrift efterfrågas kommer alla i minnet lagrade utskrifter att skrivas ut först. Därefter skrivs den efterfrågade utskriften ut. Byte av myntlist 1) Stäng av maskinen och öppna huven. 2) Lossa på låshandtaget och öppna övre däck. 3) Spännbandet kan fixeras i två olika lägen. C B A För att fästa spännbandet använd de två spetsiga krokarna. B För att fästa ihop spännbandet när bandet ska tas av eller sättas på plats, använd den runda kroken. >>> A Active 2200, 2106 & / Rev

46 Underhåll >>> 4) Placera tången på spännbandets verktygshållare (C). 5) Släpp på spännbandet genom att pressa ihop tången. Lås bandet innan det tas av genom att använda den runda kroken. 6) Dra spännbandet nedåt. 7) Sätt den nya myntlisten på plats. Obs! För att få myntlisten på rätt håll kontrollera att artikelnumret på myntlisten är placerat så att det går att läsa och att pilen pekar upp mot huven. 8) Placera spännbandet runt myntlisten när den sitter i maskinen. 9) Fäst spännbandet med de två spetsiga krokarna (A). 10) Snurra på ringen och kontrollera att myntlisten har kontakt med kanten på ringen. 11) Stäng övre däck och spänn låsvredet. Stäng huven. 12) Nollställ räknaren för mynt sedan förra bytet av myntlist, se Myntlist på sidan Active 2200, 2106 & / Rev. 03

47 Rengöring Rengör maskinen dagligen för att förhindra att ansamlingar av smuts bildas, eftersom detta kan leda till att alltför många mynt avsorteras. Akta! Använd bara sådana rengöringsmedel och verktyg som inte repar. Akta! Använd inga lösningsmedel. 1) Använd en dammsugare för att ta bort alla lösa objekt från mynttrågets inlopp. 2) Öppna huven och lossa på låsvredet för att öppna övre däck. Obs! Maskinen är utrustad med en mikrobrytare som automatiskt stannar maskinen när huven öppnas. 3) Ta bort alla lösa objekt från övre däck. Använd en mjuk borste. 4) Rengör myntknivens utsida noggrant. Underhåll 2 1 Myntkniv 2 Sensor 1 5) Använd en dammsugare för att försiktigt får bort alla lösa objekt och allt damm från maskinens nedre delar (mynttråg, låda/säck). För att underlätta rengöringen kan huvudsensorn öppnas. Obs! Kom ihåg att stänga och säkra huvudsensorn med hållaren. Akta! Var noga med att inte rubba huvudsensorns inställningar. Om det skulle ske kontakta ditt SCAN COIN-ombud. 6) Stäng övre däck, spänn låsvredet och stäng huven. 7) Torka rent skärmen med en mjuk fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Active 2200, 2106 & / Rev

48 Tekniska data Tekniska data Artikelnummer SC Active xxx SC Active xxx SC Active xxx Nätspänning / V AC Frekvens /50 Hz Strömförbrukning ,4 A /0,7 A Räkning Hastighet Myntdiameter 15 mm < 3000 mynt/minut Myntdiameter 25 mm < 1500 mynt/minut Myntdiameter 28,6 mm < 1100 mynt/minut Myntdiameter ,0-38,0 mm Mynttjocklek ,0-3,4 mm Teckenfönster siffror Kvantitetsområde Mynttrågsvolym ca 2000 mynt Dimensioner Bredd mm Djup mm Höjd mm Vikt kg Ljudnivå (under drift) db (A) 44 Active 2200, 2106 & / Rev. 03

SCAN COIN SC 22. Coin Sorter

SCAN COIN SC 22. Coin Sorter User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario Manuale dell operatore Uzívatel ská prírucka EN DE FR ES IT SCAN COIN SC 22 Coin Sorter SK 016545-000/06-137

Läs mer

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A

MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Manual No: M0012 Issue No: 2 Date: 2006-06-24 MANUAL MYNTSORTERARE CS-600A Innehåll 1. Snabbguide......2 2. Introduktion..3 3. Specifikation....4 4. Knappsats.....5 5. Försiktighetsåtgärder....6 6. Användarmanual...

Läs mer

SCAN COIN CDS 720/720E

SCAN COIN CDS 720/720E User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN CDS 720/720E Cash Deposit System 018459-000/04-402 Rev. 03 SCAN COIN AB Jägershillgatan

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SCAN COIN Active 4000

SCAN COIN Active 4000 User s Guide Bruksanvisning Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Instrucciones para el usuario EN DE FR ES SCAN COIN Active 4000 Coin Sorter 030932-000/06-044 Rev. 00 SCAN COIN AB Jägershillgatan 26

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. WAN och LAN. Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN 15:41 192.168.1.10 samt digivu Menystruktur i Med ansluten digivu 15:41 15:41 192.168.1.10 () TELIA S Grunddisplay LAN Ansluter via lokalt nätverk Grunddisplay WAN Ansluter via GPRS

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning

Rahaxi Thyron betalterminal bruksanvisning bruksanvisning Rahaxi Processing Oy Kundbetjäning tel. 09-612 0730 Version 1.0, 12.10.2006 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1 2 Startande av betalterminalen... 2 3 Allmänna funktioner...

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08

Vop handledning. Användarhandledning till Vop applikationen. UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 UPPGJORD: Mattias Gyllsdorff GODKÄND:Mattias Gyllsdorff REV: A DATUM: 2010-12-08 Vop handledning Användarhandledning till Vop applikationen Bring Technologies AB Innehållsförteckning 1 Introduktion...1

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Version 2 Fullständig Manual for ios V4.2 Index 3 - Vad gör AirPatrol WiFi? 4 - Lampor och knappar 5 - WiFi-nätverk. 6 - Installation av AirPatrol WiFi 7 - Steg för Snabb Inställning 8 -

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10

Manual digipostpro. samt digivu. v.1.16. WAN och LAN 15:41. digipostpro Sätt i kort... Ansluten 192.168.1.10 Manual WAN och LAN v.1.16 192.168.1.10 samt digivu Montering och anslutning Båda sidorna kan lyftas av för att kunna montera och ansluta. Respektive sida lyfts rakt upp när terminalen ligger platt. LAN

Läs mer

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE

Förgätmigej. Elektronisk kalender. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning Förgätmigej Elektronisk kalender Art.nr 508200 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Batteribackup... 6 Byte av batteri...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer