Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version 2015.2"

Transkript

1 Import / Export Hogia Ekonomisystem version

2 Innehållsförteckning Allmänt Import och export - Allmänt Språkförkortningar Automatisk import Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag Postutseende ProjektGrupp Postutseende Projekt - projektredovisning Postutseende Projekt - tidredovisning Postutseende Delprojekt Postutseende Kontakt Postutseende Kund Postutseende Leverantör Postutseende Leveransadress Postutseende Kundfaktura Postutseende Fakturarad Kundreskontra Postutseende Kontering Kundreskontra Postutseende Leverantörsreskontra Postutseende Kontering Leverantörsreskontra Postutseende Bokföringsorder Postutseende Bokföringsorder, rader Posttyp (äldre format med begränsningar) Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Posttyp (äldre format med begränsningar) Förändringar i versionerna Version Version Hogia bedriver kontinuerlig utveckling av programmet och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Version Hogia Business Products AB, mars 2015

3

4 1 Allmänt Import och export - Allmänt Varje post skall separeras med Return (ascii = 13) Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9) Alla fält skall lagras som text Radbyte inom fält markeras med <CR> eller ascii = 10 Importfilen skall alltid ha filformatet textdokument och ANSI-kodning övriga filformat kommer att avvisas med förklaringen Detta är ingen korrekt importfil. Importfilen skall alltid inledas med en Rubrikpost Postutseende Rubrikpost: Posttyp Rubrik, fast text. Rubriktext Den här texten visas vid import av filen. Texten får ej vara tom. Importfilen kan också innehålla en Datumformatpost. Innehåller importfilen en Datumformatpost används det här datumformatet istället för det generella Windows-datumformatet vid inläsning av datumfält. Postutseende Datumformatpost: Posttyp Format Datumformat, fast text. Datumformatet anges med Y för år, M för månad och D för dag. T ex YYYY-MM-DD. För att kunna importera en fil måste du som användare ha skrivbehörighet i nätverket på den katalog där importfilen finns. Detta beror på att importfunktionen avslutar med att, i importfilen, skriva vem som importerade och när det skedde. OBS! Svenska nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste vara kommatecken om importen ska bli korrekt. Språkförkortningar SE -Sverige NO- Norge SP- Spanien GB- England FI- Finland FR- Franska Förändrad till version

5 2 Automatisk import Om du vill importera en textfil behöver du inte starta programmet Hogia Administration. En automatisk import kan göras direkt via Start - Kör. Den automatiska importen fungerar på samma sätt som den vanliga importen. För att starta importen via Kör så behöver du ange en kommandoradssträng. Nedan följer ett exempel på en sådan sträng. HAS_HogiaImp.exe /GI /DB=Fanta /NR=9998 /IF=c:\allt.txt /LF=c:\logg.txt /VL=1 /DL=1 För att förstå vad de olika parameterna betyder så finns följande beskrivning. /GI generell import /DB=Fanta serverns namn /NR eller ID=9998 ftg nr eller ID-nummer /IF=c:\temp\imp.txt importfil /LF=c:\temp\logg.txt loggfil /VL=0 visa inte loggfil efter import /VL=1 visa loggfil efter import /DL=1 nödvändiga dialoger visas på skärmen /DL=0 inga dialoger visas. Kör med standardvärden. Parametrarna /VL och /DL kan bara ha ett värde. Om det finns mellanslag i sökvägarna för importfil och loggfil så sätt citationstecken runt hela strängen, (""). OBS! det går inte att använda rutinen för automatisk import om du aldrig varit inloggad på företaget importen ska göras till. Import från Ekonomisystemet Om du iställer vill importera filen i Ekonomisystemet gör du det via menyn Arkiv - Import och Övrig. I Affärssystemet importerar du filen under Bearbeta - Import/Export och Import och sedan valet Övrig.

6 3 Grupper artiklar/uppdrag /omkostnader 1 Posttyp Ja "AUGrupper", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Benämning Text 25 Ja 4 Temporär Boolean -1 = mall för tillfällig artikel, annars 0 5 Debiterbar Boolean -1 = debiterbar, 0 = ej debiterbar 6 Typ Byte Ja 0 = artikel,1 = uppdrag, 2 = omkostnader 7 Försäljningskonto Long Integer 8 Exportkonto Long Integer 9 Dimension Skriv antal Boolean -1 = Skriv ut antal på faktura 11 Skriv apris Boolean -1 = Skriv ut apris på faktura 12 Skriv enhet Boolean -1 = Skriv ut enhet på faktura 13 Förs. konto EU Long Integer 14 Vara EU Boolean 15 Reserv Integer 16 Rabattgrupp Long Integer 17 Prismall Text Kommentar Text 19 Reserv Boolean 20 Reserv Boolean 21 Reserv Long Integer 22 Reserv Boolean 23 Reserv Boolean 24 Reserv Boolean 25 Reserv Boolean 26 Reserv Boolean 27 Reserv Boolean 28 Reserv Boolean 29 Reserv Boolean 30 Reserv Boolean 31 Dimension Fsg-konto för omvänd Long integer 4-siffror i intervallet moms

7 4 Postutseende Artiklar/uppdrag / omkostnader 1 Posttyp Ja "Artiklar/uppdrag", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 -Uppdat befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Text 20 Ja 4 Benämning Text 30 Ja 5 Temporär Boolean -1 om mall för tillfällig artikel, annars 0 6 Kommentar Text 7 Försäljningskonto Long Integer Ja 8 Exportkonto Long Integer 9 Dimension Grupp Text 25 Ja 11 Reserv Currency 12 Reserv Currency 13 Reserv Currency 14 Reserv Currency 15 Reserv Currency 16 Reserv Currency 17 Typ Byte Ja 0 - Artikel, 1 - Uppdragsart, 2 = Omkostnad 18 Debiterbar Boolean -1 - debiterbar, 0 - ej debiterbar 19 Alternativ artikel Text Senaste inköpspris Currency 21 Skriv antal Boolean Skriv ut antal på fakturan 22 Skriv apris Boolean Skriv ut apris på fakturan 23 Skriv enhet Boolean Skriv ut enhet på fakturan 24 Förs.konto EU Long Integer Normalt försäljningskonto inom EU 25 Vara EU Byte 0 om vara, 1 om tjänst 26 Reserv Integer 27 Konteringsinfo Boolean -1 = konteringsinfo hämtas från grupp 28 Rabattgrupp Long Integer 29 Prismall Text Reserv Boolean 31 Reserv Boolean 32 Reserv Long Integer 33 Reserv Boolean 34 Reserv Boolean 35 Reserv Boolean 36 Reserv Boolean 37 Reserv Boolean 38 Reserv Boolean 39 Reserv Boolean 40 Reserv Boolean 41 Reserv Boolean 42 Senaste inköpspris Currency 43 Standardinköpspris Currency 44 Reserv Boolean 45 Status Integer 0 - normal artikel, 1 - leveransstoppad, 2 - utgående 46 Reserv Boolean 47 Reserv Boolean 48 Dimension Fsg-konto för omvänd Long integer 4-siffror i intervallet moms

8 5 Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag 1 Posttyp Ja "Enheter", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Text 20 Ja 4 Enhet Text 6 Ja 5 Grundenhet Boolean Ja -1 - grundenhet, 0 - ej grundenhet. Endast en grundenhet per artikelnummer tillåts. 6 Antal grundenheter Currency 7 Pris 1 Currency Pris/enhet. Inkl el exkl moms. 8 Pris 2 Currency ---"--- 9 Pris 3 Currency ---" Pris 4 Currency ---" Pris 5 Currency ---" Pris 6 Currency ---" Pris 7 Currency ---" Pris 8 Currency ---" Pris 9 Currency ---" Pris 10 Currency ---" Reserv 18 Brytpunkt rabatt 1 Currency Antal per enhet. 19 Brytpunkt rabatt 2 Currency ---" Brytpunkt rabatt 3 Currency ---" Brytpunkt rabatt 4 Currency ---" Brytpunkt rabatt 5 Currency ---" Reserv Currency 24 Procentsats rabatt 1 Currency 25 Procentsats rabatt 2 Currency 26 Procentsats rabatt 3 Currency 27 Procentsats rabatt 4 Currency 28 Procentsats rabatt 5 Currency 29 Reserv Currency 30 Prisförh. fr. grundenhet Boolean Beräkna prisförhållande från grundenhet. 31 Procentfaktor Currency Priset minskas med x procent. 32 Avrundningsfaktor Currency 33 Justeringsfaktor Currency 34 Valuta Text 3 Sätts till bokföringsvaluta om utelämnad.

9 6 Postutseende ProjektGrupp 1 Posttyp Ja "ProjektGrupp", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Long Integer Ja 4 Benämning Text 30 Ja

10 7 Postutseende Projekt - projektredovisning 1 Posttyp Ja "Projekt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Currency Ja Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 4 Benämning Text 30 5 Ansvarig Text 30 6 Pågående Boolean -1 om pågående 7 Kommentar Text 8 Grupp Long Integer

11 8 Postutseende Projekt - tidredovisning 1 Posttyp Ja "Projekt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Currency Ja Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 4 UnderProjektNr Integer Underprojekt Benämning Text 30 6 Ansvarig Text 30 7 AnsvarigNr Long Integer 8 KundensProjNr Text 15 9 Status Integer 0 om avslutat projekt 1 om pågående projekt (-1 är också pågående proj. jmf tidigare ver) 2 om offert 10 Blankett Text KundGrupp Long Integer 12 PrislistaArtiklar Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 13 PrislistaTid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 14 Dimension LevAdress 1 Text LevAdress 2 Text LevAdress 3 Text LevAdress 4 Text LevPostNr Text 5 20 LevAdress 5 Text LevAdress 6 Text Faktureras Ej Boolean -1 om projektet ej skall faktureras 23 Kommentar Text 24 Grupp Long Integer 25 InterntProjekt Boolean -1 om internt projekt 26 KundNr Text KontaktPerson Text TBAck Currency 29 TBPer Currency 30 Dimension

12 9 Postutseende Delprojekt 1 Posttyp Ja "Delprojekt", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga. 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Nr Integer Ja 4 Benämning Text 30 Ja

13 10 Postutseende Kontakt För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från registret Kontakter ska bli komplett måste du alltid ta med postutseendet för Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. I importfilen måste Kontakt ligga före Kund. 1 Posttyp Ja "Kontakt", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Namn Text 50 Ja 5 Postadress 1 Text 30 6 Postadress 2 Text 30 7 Postadress 3 Text 30 8 Postadress 4 Text 30 9 Postadress pnr Text 5 10 Postadress 5 Text Postadress 6 Text Reserv 13 Reserv 14 Reserv 15 Reser 16 Reserv 17 Reserv 18 Reserv 19 Sorteringsbegrepp Text 50 Lämnas det här fältet tomt används namnet som sorteringsbegrepp. 20 Reserv 21 Reserv 22 Reserv 23 Kommentar Text 24 Reserv 25 Reserv 26 Kund Boolean -1 om kund, annars 0 27 Leverantör Boolean -1 om leverantör, annars 0 28 Telefon Text Telefax Text Referens Text EAN lokal kod Text E-post Text IBAN Text 50

14 11 Postutseende Kund För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. I importfilen måste Kontakt ligga före Kund. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. 1 Posttyp Ja "Kund", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Fordran Currency 5 Kreditgräns Currency 6 Reserv 7 Reserv 8 Reserv 9 Reserv 10 Reserv 11 Reserv 12 Reserv 13 Reserv 14 Leveransvillkor Text Betalningsvillkor Text Betalningsdagar Integer 17 Fordringskonto Long Integer Ja 18 Vår referens Text 30 Default för kunden 19 Faktureras ej Boolean -1 om kunden ej skall faktureras, annars 0 20 Påminnelsetyp Byte 0 - Krav, 1 - Kontokurrant, 2 - Inget 21 Exportkund Boolean -1 om kunden är Exportkund 22 Ränteberäkning Boolean 23 Faktureringsavgift Boolean 24 Obssingal Boolean -1 för bevakning, annars 0 25 EUleverantör Boolean 26 Kommentar Text 27 Kundgrupp Long Integer 28 Prislista Artiklar Integer Prislista 1-10, utelämn prislista = 1 29 Prislista Tid Integer Prislista 1-10, utelämn prislista = 1 30 Dimension Antal räntefria dagar Integer 32 EU - Kund Boolean -1 om kunden är inom EU 33 EG-momsnr/VAT-nr Text 30 Momsregnr inom EG 34 Reserv Boolean 35 Påminnelseavgift Boolean 36 Reserv Boolean 37 Kontantkund Boolean 38 Reserv Boolean 39 Blankett Text Land Text 3 Landkod 41 Språk Text 2 Enl. språkkoderna i ekonomisystemet. SE -Svenska, NO- Norska, SP- Spanska, GB- Engelska, FI- Finska, FR- Franska 42 Valuta Text 3 43 Säljare Long Integer

15 12 44 Reserv 45 Obs-text Text 46 Organisationsnr Text Reserv 48 Minsta räntebel. per fakt.currency 49 Reserv Text Reserv Text Reserv Boolean 52 Reserv Boolean 53 Reserv Boolean 54 Reserv Integer 55 Reserv Boolean 56 Reserv 57 Reserv Text Reserv Currency 59 Reserv Currency 60 Reserv Long integer 61 Reserv Boolean 62 Reserv Boolean 63 Reserv Boolean 64 Reserv Integer 3=Ja, BG kontonummer 65 Autogiro Integer 0=Nej, 1=PG, 2=BG, 3=Ja, BG kontotonummer. BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat 66 GiroNr Text 20 PG/PG gironr, betalarnr eller kontonr 67 Dimension E-faktura Boolean 1= e-faktura, 0= lokal pappersfaktura 69 E-faktura XML transport Integer 0= e-faktura via VAN, 1= e-faktura e-post, 2= pappersfaktura via VAN 70 Omvänd momshantering Boolean -1 = omvänd momshantering 71 Husarbetskund Bit -1 om kunden är en husarbetskund, annars Fastighetsbeteckning Text 40 Fastighets/Lägenhetsbeteckning 73 Organisationsnummer Text 11 Bostadsrättsförenings organisationsnummer 74 Första köparens Text 11 Köparens organisationsnr/personpersonnummer nummer, format ååmmdd-nnnn 75 Första köparens namn Text 50 Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer 76 Andra köparens Text 11 Köparens organisationsnr/personpersonnummer nummer, format ååmmdd-nnnn 77 Andra köparens namn Text 50 Namn för ovanstående organisationsnummer/personnummer 78 Reserv 79 E-postadress Text 60 Har du i pos 69 satt 1 e-faktura via anger du här till vilken e-postadress fakturan skall skickas.

16 13 Postutseende Leverantör För att import och export av Kunder, Leverantörer och Övriga kontakter till/från Kontaktregistret ska bli komplett måste du alltid ta med Kontakt. Kontakt tar med alla allmänna uppgifter på kunder/leverantörer såsom kontaktnummer, adress m m. Postutseendet för Kund respektive Leverantör innehåller enbart reskontrauppgifter. 1 Posttyp Ja "Leverantör", fast text. 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya. 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya. Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält. Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält. 3 Kontaktnummer Text 20 Ja 4 Vårt kundnummer Text 12 Kundnr hos leverantören 5 Reserv Currency 6 Skuld Currency 7 Inköpt ackumulerat Currency 8 Inköpt perioden Currency 9 Inköpt ack föreg Currency 10 Inköpt föreg per Currency 11 Rabattgräns Text Skuldkonto Long Integer Ja 13 Ankomstkonto Long Integer Ja Om du i Företaginställningar valt att använda ankomstregistrering 14 Betalningsvillkor Text Betalningsdagar Integer 16 Betalningssätt Integer 0-bankgiro, 1-postgiro, 2-manuellt 17 Bankkonto Text 20 Bankgirokonto 18 Postkonto Text 20 Postgirokonto 19 Manuellt konto Text 20 Manuellt konto 20 Factoringbolag Text Kommentar Text 22 Dimension Kassarabatt procent Currency Informationsfält 24 Kassarabatt dagar Integer Informationsfält 25 Konto att betala till Text 20 Bankgiro-, postgiro- eller manuellt konto 26 Reserv Boolean 27 Importleverantör Boolean 28 Reserv Boolean 29 Inhemsk leverantör Boolean 30 Land Text 3 Landkod 31 Språk Text 3 SE -Svenska, NO- Norska, SP- Spanska, GB- Engelska, FI- Finska, FR- Franska 32 Valuta Text 3 33 Alt. kostnadskonto Long Integer 34 Reserv Text Reserv Text Organisationsnr Text EG-momsnr/VAT-nr Text Dimension E-faktura Boolean 40 Autogiro leverantör bit - 1om du har autogiro till lev annars 0 BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat

17 14 41 Alt. Ing. moms konto Integer 4 Nej 42 Kassarabatt dagar 1 Integer 43 Kassarabatt procent 1 Currency 44 Kassarabatt dagar 2 Integer 45 Kassarabatt procent 2 Currency 46 Kassarabatt dagar 3 Integer 47 Kassarabatt procent 3 Currency 48 Kassarabatt dagar 4 Integer 49 Kassarabatt procent 4 Currency 50 Kassarabatt dagar 5 Integer 51 Kassarabatt procent 5 Currency 52 Reducera moms Boolean -1 om momsen skall reduceras vid kassarabatt 53 Valutakonto Text Motkonto till ankomst- Long Integer Ja Om du i Företagsinställningar valt konto att använda ankomstregistrering. 55 Bankadress1 Text Bankadress2 Text Bankadress3 Text Bankadress4 Text Bankadress5 Text Bankadress6 Text 30

18 15 Postutseende Leveransadress 1 Posttyp Ja "Leveransadress", fast text 2 Uppdatering Ja 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kundnummer Text 20 Ja 4 Adressnamn Text 20 Ja 5 Reserv Integer 6 Leveransadress 1 Text 30 7 Leveransadress 2 Text 30 8 Leveransadress 3 Text 30 9 Leveransadress 4 Text Leveransadress pnr Text 30 Postnummer 11 Leveransadress 5 Text Leveransadress 6 Text Telenr Text Faxnr Text Mobilnr Text Text Kommentar Memo 18 Standardadress Boolean

19 16 Postutseende Kundfaktura Ett fakturaunderlag är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundfaktura följt av en eller flera poster av typen Fakturarad. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundfaktura-Slut. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta. Ex kundfaktura fakturarad fakturarad kundfaktura-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. När du importerar kundfakturor hamnar dessa i Fristående faktura och du kan sedan skriva ut dem därifrån och hantera dem på samma sätt som om de vore skapade i ekonomiprogrammet. Om fakturan är i annan valuta än grundvalutan ska beloppen vara i grundvaluta. 1 Posttyp Ja "Kundfaktura", fast text. 2 FakturaNrPrefix Integer 1=Fakturaunderlag, 0=Inget fakturaunderlag. Sätts automatiskt till 1 om det saknas. Är posttypen satt till 1 skall posttyp 4 vara 0. Är posttypen satt till 0 skall posttyp 4 vara 1 eller 2. 3 FakturaNr Currency Serie för normal faktura under företagsinställningar, flik Fakturering 1. Fakturanummer får vara max 13 tkn (Hämtas automatiskt om det saknas) Om post 2 är satt till 0= inget fakturaunderlag, så är fakturanummer obligatoriskt i filen. 4 Status Integer 0=Klar, ej utskriven, 1=Utskriven, ej godkänd 2=Utskriven, klar Sätts automatiskt till 0 om den saknas. 5 Kundnummer Text 20 Ja Kundens nummer 6 Fakturadatum Datum 7 Förfallodatum Datum 8 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera 9 Kommentar Text 10 Dimension Projekt Currency 12 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 13 Vår referens Text Betalningsvillkor Text Blankett Text Huvudtext Text 17 Er referens Text Säljare Long Integer 19 Fakturaavgift Boolean -1 = Faktureringsavgift, 0 = Ej fakturingsavgift 20 Exportfaktura Boolean -1 - Export, 0 - ej export 21 Prislista art Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 22 Prislista tid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 23 Reserv 24 VårtOrdernr Long Integer 25 ErtOrdernr Text Fakturaadress Text 254 Ja

20 27 Kundnamn Text 30 Ja Om fältet lämnas blankt kommer kundnamnet att hämtas från kundregistret i de fall då kunden finns upplagd i ekonomisystemet. 28 Kvittning Faktura Boolean -1 om kvittningsfaktura 29 TredjePart Boolean -1 om Tredjepart 30 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 31 Reserv Text 2 32 Leveransadress Text Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från kunden 34 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret 35 Autogiro Boolean -1 för Autogirofaktura. BG, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat 36 Reserv Text Leveransdatum Datum 38 Leveransvillkor Text Leveranssätt Text 64 Om fältet inte fylls i hämtas info från kund. Om det finns en * i fältet ska inget leveranssätt skrivas ut. 40 Extra1 Text Extra information som kommer ut på fakturans extrafält1 41 Extra2 Text Extra information som kommer ut på fakturans extrafält Dimension EInvoiceStatus Integer 0= efaktureras inte 1=efaktureras 2=Skickad 45 Omvänd momshantering Boolean -1 = omvänd momshantering 17

21 18 Postutseende Fakturarad 1 Posttyp Ja "Fakturarad", fast text. 2 Radtyp Integer 1=Artikel/Uppdrag 2=Text 3=Tillfällig, 4= Text+belopp, 12 = Summarad 3 ArtikelNr Text 20 Obligatoriskt om radtyp=1 4 Antal Currency Obligatoriskt om inte Totaltpris är angivet och radtyp = 1 eller 3 5 Apris Currency Obligatoriskt om inte Totaltpris är angivet och radtyp = 1,3 eller 4 Exkl moms 6 Rabatt Currency 7 Artikelbenämning Text Max 60 Artikel benämning 8 Konto Long Integer Ja 9 Projekt Currency Utelämnas projekt hämtas denna från projekt på kundfakturaposten. 10 Momsbelopp Currency Totalt för hela raden (antal x àpris) 11 Momskod Integer Utelämnas momskod hämtas det från kontoplanen Om momsbelopp är 0 och momskod finns räknas momsen (antal - rabatt) x momssats 12 Enhet Text 6 Ja 13 Kommentar Text Intern, skrivs ej ut på fakturan 14 Text Text Extern, skrivs ut på fakturan 15 Medarbetare Long Integer 16 Dimension Utelämnas dimension 1 hämtas denna från dimension 1 på kundfakturaposten 17 Reserv Currency 18 Reserv Currency 19 Dimension Utelämnas dimension 2 hämtas denna från dimension 2 på kundfaktura posten 20 Totalpris Currency Ja Obligatoriskt om inte Antal och Apris är angivet. Är radtyp = 4 skall beloppet anges här. Totalpris = 0 om nollfaktura. Saknas värde räknar programmet om totalpris genom att ta (antal*apris) - ev rabatt. I bokföringsvaluta. Exkl moms 21 Fakturaavgift Boolean Nej -1 = Faktureringsavgift, 0 = Ej fakturingsavgif Om fakturan är i en annan valuta än grundvaluta skall beloppen vara i grundvaluta.

22 19 Kundreskontra En kundfaktura till reskontran är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundreskontra-Slut. OBS! Konteringsposterna ska innehålla alla konter-ingar utom kontering på kundfordringskontot. Denna kontering skapas automatiskt, kundfordringskontot hämtas från kunden. På fakturatyp 1 - kredit ska beloppen ha omvänt tecken. Beloppen ska alltid anges i grundvaluta. Ex kundreskontra kontering kontering kundreskontra-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. Kundreskontraposter för kundfaktura är redan utskrivna och importeras till ekonomiprogrammet för bevakning och betalning. 1 Posttyp Ja "Kundreskontra", fast text. 2 FakturaNr Currency Ja Fakturanumret får ej finnas i reskontran 3 Kundnummer Text 20 Ja 4 Fakturadatum Datum Ja 5 Förfallodatum Datum Ja 6 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera mot 7 Kommentar Text 8 Dimension På fordringskontot 9 Projekt Currency På fordringskontot. Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 10 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 11 Faktura belopp Currency Ja Inkl moms, anges med två decimaler 12 Moms Currency Ja 13 Betalningsvillkor Text Verifikationsserie Text 4 15 Verifikationstext Text Kvittnings Faktura Boolean -1 om kvittningsfaktura 17 TredjePart Boolean -1 om tredje part 18 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 19 Reserv Text 2 20 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas den från kunden 21 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas den från valutaregistret 22 Reserv Integer 23 Dimension På fordringskontot 24 Hoppa över första Boolean -1 om första konteringen är en konteringen kundfordringskontering. Importen hoppar då över den första konteringen och skapar kundfordringskonteringen med automatik från ekonomisystemet. 25 Fakturabelopp i valuta Currency Ja Obligatoriskt om faktura i utländsk valuta 26 Verifikationsdatum Datum 27 Autogiro Boolean -1 om autogiro.bg, PG eller bankkontonummer måste anges när autogiro är markerat

23 20 Postutseende Kontering Kundreskontra 1 Posttyp Ja "Kontering", fast text. 2 Konto Long Integer Ja Kostnads-, skuld- och momskonto. Om resterande utelämnas = uppdateras endast reskontran ej redovisning. Om internkonto används måste de ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass , om de tar ut varandra. Om du inte vill ha in konteringar i reskontran kan du här ange en * 3 Belopp Currency Ja Belopp anges med två decimaler 4 Antal Currency 5 Dimension Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Long Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot 10 Dimension

24 21 Postutseende Leverantörsreskontra En leverantörsfaktura till reskontran är en sammansatt post som ska bestå av ett block av poster, först en post av typen Levreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering". Slut på fakturan markeras med posttyp Levreskontra-Slut. OBS! Skuldkontot måste ingå i konteringen. Ex levreskontra kontering kontering levreskontra-slut Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. 1 Posttyp Ja Levreskontra", fast text. 2 Fakturanr Text 22 Ja 3 Leverantörsnr Text 20 Ja 4 Fakturabelopp Currency Ja Anges med två decimaler, Fakturor med nollbelopp importeras inte. 5 Fakturatyp Integer 1 - Ankomst debet 2 - Ankomst kredit 3 - Definitiv debet 4 - Definitiv kredit Utelämnas fakturatyp sätts denna till 3 - debetfaktura. 6 Verifikationsserie Text 4 7 Verifikationstext Text 30 8 Attestansvarig Text 10 9 Fakturadatum Datum Ja 10 Forfallodatum Datum 11 Dimension På skuldkontot 12 Projekt Currency På skuldkonto. Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 13 Kommentar Text 14 Moms Currency 15 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från leverantören 16 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret 17 Löpnummer Long Integer 18 Dimension Riksbankskod Integer 20 Terminsnummer Text Ärendenummer Text OCR-referens 23 Autogiro faktura Integer -1 om autogirofaktura, annars 0 24 Kassarabatt underlag Currency 25 Kassarabatt moms Currency 26 Fakturabelopp i valuta Currency Ja Obligatoriskt om faktura i utländsk valuta 27 Kassarabatt underlag Currency i valuta 28 Kassarabatt moms Currency i valuta 29 Verifikationsdatum Datum

25 22 Postutseende Kontering Leverantörsreskontra 1 Posttyp Ja "Kontering", fast text. 2 Konto Long Integer Ja Skuld-, kostnads- och momskonto. Om internkonto används måste dessa ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass , om de tar ut varandra. Om du inte vill ha in konteringar i reskontran kan du här ange en * 3 Belopp Currency Ja Belopp anges med två decimaler 4 Antal Currency 5 Dimension Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Long Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot 10 Dimension

26 23 Postutseende Bokföringsorder En bokföringsorder är en sammansatt post och ska bestå av ett block av poster, först en post av typen "BFO" följt av en eller flera poster av typen "BFO-rad". Slut på varje verifikation markeras med posttyp "BFO-slut". Ex BFO (bokföringsorder) BFO-rad (bokföringsorderrad) BFO-rad (bokföringsorderrad) BFO-slut (bokföringsorder-slut) Sammansatta poster kan inte skickas hur som helst dvs de tillåter inte andra poster emellan. 1 Posttyp Ja "BFO", fast text 2 Serie Text 4 Utelämnas serie sätts den till "A" Om serie är Y sätts datum för verifikationerna till räkenskapsårets sista dag. Y är serien för bokslutstransaktioner 3 Text Text 30 4 VerDatum Datum Nej Förslag till verifikationsdatum 5 Reserv Boleean 1 Saldering = -1 i Art 6 InklMoms Boolean 1 Ja -1 innebär att programmet kontrollerar om kontona är momskodbelagda i kontoplanen d v s i systemet, beräknar momsen därefter och bokar den på tillhörande momskonton. (Se Ftg-inställningar, Redovisning - Momsfliken. OBS! Inga momskonteringar ska skickas med bland konteringsraderna då. Noll(0) eller inget innebär att konteringarna läses in så som de är d v s ingen momsberäkning sker.

27 24 Postutseende Bokföringsorder, rader 1 Posttyp Ja "BFO-rad", fast text 2 Konto Long Integer Ja Om internkonto används måste de ta ut varandra. Om poster för internkonton inte tar ut varandra får du ett felmeddelande på loggfilen. Programmet fortsätter att läsa in konteringar för kontoklass , om de tar ut varandra. 3 Belopp Currency Ja 4 Antal Currency 5 Dimension Projekt Currency Bindestreck i projektnumret är inte tillåtet. 7 Spec Text 10 8 Text Text 30 9 Momskod Byte Utelämnas den hämtas momskoden från kontot 10 Dimension

28 25 Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Plus Posttyp (äldre format med begränsningar) Start Slut Längd Innehåll Postidentifierare '214004' Anställningsnummer N, Löneartsnummer N, Antal N,U, Ex (=utelämnat värde) Antal*100, max 6 siffror A-pris N,U, Ex (=utelämnatvärde) A-pris*100(ören), max 6 siffror Belopp N,U Ex (=utelämnat värde) Belopp*100(ören),max 8 siffror Fr o m datum N,U Ex T o m datum N,U Ex Om så önskas t ex vid frånvaro Resultatenhet AN Projekt AN Konto AN Kostnadsbärare AN Anmärkning AN, valfri längd, max 66 tecken Förkortningar: U - kan utelämnas, importeras ej. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i hela fältet N - numeriskt AN alfanumeriskt, vänsterställt

29 26 Postutseende tidtransaktioner till Hogialön Posttyp (äldre format med begränsningar) Start Slut Lgd Innehåll Postidentifierare '214003' Anställningsnummer N, Löneartsnummer N, Resultatenhet AN,U Projekt AN,U Antal N,U, Ex (=utelämnat värde) Antal*100, max 9 siffror A-pris N,U, Ex (=utelämnat värde) A-pris*100(ören), max 9 siffror Belopp N,U Ex (=utelämnat värde) Belopp*100(ören),max 11 siffror Fr o m datum N,U Ex T o m datum N,U Ex Anmärkning AN, valfri längd, max 66 tecken Förkortningar: U - kan utelämnas. Utelämnat värde markeras med nollutfyllnad i hela fältet N - numeriskt AN alfanumeriskt I formatet kan startpost med sex nollor (000000) utelämnas.

30 27 Förändringar i versionerna Version I den här versionen av ekonomisystemet går det att välja om export av tidtransaktioner ska ske till Hogia Lön eller till HogiaLön Plus. Version Fr o m den här versionen fungerar det inte längre att ha punkt istället för kommatecken som decimaltecken. Svenska nationella inställningar ska användas vilket innebär att decimaltecken måste vara kommatecken om importen ska bli korrekt.

Hogia ART 4.1 Import och export

Hogia ART 4.1 Import och export Hogia ART 4.1 Import och export Varje post skall separeras med Return (ascii = 13). Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9). Alla fält skall lagras som text. Radbyte inom fält markeras

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Så här arbetar du med Hogia VAT

Så här arbetar du med Hogia VAT Så här arbetar du med Hogia VAT Hogia VAT är ett tillägg i Hogia Approval för företag med blandad verksamhet och används för att hantera begränsad avdragsrätt av moms på ankommande fakturor. Funktionen

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Import från Excel 3L Pro 2015. Import från Excel. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Import från Excel Innehåll INSTÄLLNINGAR... 4 REGISTRERA STANDARDVÄRDEN... 4 IMPORT FRÅN EXCEL... 5 VÄRT ATT NOTERA... 10 EXEMPEL PÅ VAL I DROPPLISTOR... 11 INLÄSNING AV BUDGET FRÅN EXCEL... 13 ATT GÖRA

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering, exempelvis vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) I Hogia Ekonomi kan du på ett enkelt sätt arbeta med avdrag för husarbeten med hjälp av tilläggsmodulen

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer