Hogia ART 4.1 Import och export

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hogia ART 4.1 Import och export"

Transkript

1 Hogia ART 4.1 Import och export Varje post skall separeras med Return (ascii = 13). Varje fält i posten skall separeras med Tab (ascii = 9). Alla fält skall lagras som text. Radbyte inom fält markeras med <CR> eller ascii = 10. Importfilen skall alltid inledas med en Rubrikpost. Postutseende Rubrikpost Posttyp Rubriktext Rubrik, fast text. Denna text visas vid import av filen. Texten får ej vara tom. Importfilen kan också innehålla en Datumformatpost. Innehåller importfilen en Datumformatpost används detta datumformat istället för det generella Windows-datumformatet vid inläsning av datumfält. Postutseende Datumformatpost Posttyp Format Datumformat, fast text. Datumformatet anges med Y för år, M för månad och D för dag. Tex YYYY-MM-DD OBS! Om tveksamhet skulle råda om hur man framställer en importfil, använd HogiaArts exempelföretag för att exportera till en fil. Öppna sedan denna fil med Din ordbehandlare och studera notationen. Om ändå tveksamhet finns, ring gärna till vår support. Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 1

2 Postutseende Grupper artiklar/uppdrag 1 Posttyp Obligatorisk AUGrupper, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Benämning Text 25 Obligatorisk 4 Temporär Boolean -1 = mal för tillfällig artikel, annars 0 5 Debiterbar Boolean -1 = debiterbar 0 = ej debiterbar 6 Typ Byte 0 = artikel,1 = uppdrag 7 Försäljningskonto Long integer 8 Exportkonto Long integer 9 Resultatenhet Long integer 10 Skriv antal Boolean -1 = Skriv ut antal på faktura 11 Skriv apris Boolean -1 = skriv ut apris på faktura 12 Skriv enhet Boolean -1 = skriv ut enhet på faktura 13 Förs. konto EU Long integer 14 Vara EU Boolean 15 Löneart Boolean För export till Hogia Lön Löneartsnr Rabattgrupp Long integer 17 Prismall Text Kommentar Text 19 Lagerförd Boolean 20 Strukturartikel Boolean -1 = strukturartikel 21 Kostnadskonto Long integer Kostnadskonto vid uttag från lager 22 Skriv antal på order Boolean -1 = Skriv ut antal på order 23 Skriv antal på följesedel Boolean -1 = Skriv ut antal på följesedel 24 Skriv apris på order Boolean -1 = Skriv ut apris på order 25 Skriv apris på följesedel Boolean -1 = Skriv ut apris på följesedel 26 Skriv enhet på order Boolean -1 = Skriv ut enhet på order 27 Skriv Enhet på följesedel Boolean -1 = Skriv ut enhet på följesedel 28 Skriv partinr på faktura Boolean -1 = Skriv ut partinummer på faktura 29 Skriv partinr på order Boolean -1 = Skriv ut partinummer på order 30 Skriv partinr på följesedel Boolean -1 = Skriv ut partinummer på följesedel Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 2

3 Postutseende Artiklar/uppdrag 1 Posttyp Obligatorisk Artiklar/uppdrag, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Text 20 Obligatorisk 4 Benämning Text 30 Obligatorisk 5 Temporär Boolean -1 om mall för tillfällig artikel, annars 0 6 Kommentar Text 7 Försäljningskonto Long integer Obligatorisk 8 Exportkonto Long integer 9 Resultatenhet Long integer 10 Grupp Text 25 Obligatorisk 11 Oms ackumulerad Currency 12 Oms perioden Currency 13 Oms ackumulerad antal Currency 14 Oms perioden antal Currency 15 TB ackumulerad Currency 16 TB perioden Currency 17 Typ Byte 1 - Uppdragsart, 0 - Artikel 18 Debiterbar Boolean -1 - debiterbar, 0 - ej debiterbar 19 Alternativ artikel Text Senaste inköpspris Currency 21 Skriv antal Boolean Skriv ut antal på fakturan 22 Skriv apris Boolean Skriv ut apris på fakturan 23 Skriv enhet Boolean Skriv ut enhet på fakturan 24 Förs.konto EU Long integer Normalt försäljningskonto inom EU 25 Vara EU Byte 0 om vara,1 om tjänst 26 Löneart Integer För export till Hogia Lön Löneartsnr Konteringsinfo Boolean -1 = konteringsinfo hämtas från grupp 28 Rabattgrupp Long integer 29 Prismall Text Lagerförd Boolean 31 Strukturartikel Boolean -1 = strukturartikel 32 Kostnadskonto Long integer Kostnadskonto vid uttag från lager 33 Skriv antal på order Boolean -1 = Skriv ut antal på order 34 Skriv antal på följesedel Boolean -1 = Skriv ut antal på följesedel 35 Skriv apris på order Boolean -1 = Skriv ut apris på order 36 Skriv apris på följesedel Boolean -1 = Skriv ut apris på följesedel 37 Skriv enhet på order Boolean -1 = Skriv ut enhet på order 38 Skriv Enhet på följesedel Boolean -1 = Skriv ut enhet på följesedel 39 Skriv partinr på faktura Boolean -1 = Skriv ut partinummer på faktura 40 Skriv partinr på order Boolean -1 = Skriv ut partinummer på order 41 Skriv partinr på följesedel Boolean -1 = Skriv ut partinummer på följesedel 42 Senaste inköpspris Currency 43 Standardinköpspris Currency 44 Partinummerberoende Boolean 45 Status Integer 0 - normal artikel 1 - leveransstoppad 2 - utgående 46 Skriv ej ut på prislista Boolean -1 om artikeln ej skall skrivas ut på prislista 47 Tillverkningsartikel Boolean -1 om artikeln skall tillverkas Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 3

4 Postutseende Ingående artiklar i strukturartikel Ingående artiklar kan vara en eller flera på en strukturartikel. Kontroll sker att huvudartikel och ingående artiklar finns registrerade. 1 Posttyp Obligatorisk Struktur, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Strukturartikel nr Text 20 Obligatorisk Huvudartikelns nummer 4 Artikelnr Text 20 Obligatorisk Ingående artikelns nummer 5 Benämning Text 30 Utelämnas benämningen hämtas denna från artikeln 6 Antal Currency Obligatorisk 7 Enhet Text 6 Obligatorisk Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 4

5 Postutseende Priser och enheter artiklar/uppdrag 1 Posttyp Obligatorisk Enheter, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Text 20 Obligatorisk 4 Enhet Text 6 Obligatorisk 5 Grundenhet Boolean Obligatorisk -1 - grundenhet 0 - ej grundenhet Endast en grundenhet per artikelnummer tillåts 6 Antal grundenheter Currency 7 Pris1 Currency Pris/enhet. Inkl el exkl moms 8 Pris2 Currency Pris3 Currency Pris4 Currency Pris5 Currency Pris6 Currency Pris7 Currency Pris8 Currency Pris9 Currency Pris10 Currency Reserv 18 Brytpunkt rabatt 1 Currency Antal per enhet 19 Brytpunkt rabatt 2 Currency Brytpunkt rabatt 3 Currency Brytpunkt rabatt 4 Currency Brytpunkt rabatt 5 Currency Brytpunkt rabatt 6 Currency Procentsats rabatt 1 Currency 25 Procentsats rabatt 2 Currency 26 Procentsats rabatt 3 Currency 27 Procentsats rabatt 4 Currency 28 Procentsats rabatt 5 Currency 29 Procentsats rabatt 6 Currency 30 Prisförh. fr. grundenhet Boolean Beräkna prisförhållande från grundenhet 31 Procentfaktor Currency Priset minskas med x procent 32 Avrundningsfaktor Currency 33 Justeringsfaktor Currency 34 Valuta Text 3 Sätts till bokföringsvaluta om utelämnad. Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 5

6 Postutseende Kontakt Fält nr (leveransadress) lämnas blanka om licensnyckeln är uppsatt för order. 1 Posttyp Obligatorisk Kontakt, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Obligatorisk 4 Namn Text 30 Obligatorisk 5 Postadress1 Text 30 6 Postadress2 Text 30 7 Postaadress3 Text 30 8 Postadress4 Text 30 9 Postadress pnr Text 5 10 Postadress5 Text Postadress6 Text Leveransadress1 Text Leveransadress2 Text Leveransadress3 Text Leveransadress4 Text Leveransadress pnr Text 5 17 Leveransadress5 Text Leveransadress6 Text Sorteringsbegrepp Text 30 Lämnas detta fält tommt används namnet som sorteringsbegrepp 20 Reserv 21 Reserv 22 Reserv 23 Kommentar Text 24 Reserv 25 Reserv 26 Kund Boolean -1 om kund, annars 0 27 Leverantör Boolean -1 om leverantör, annars 0 28 Telefon Text Telefax Text Referens Text 30 Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 6

7 Postutseende Kontaktperson 1 Posttyp Obligatorisk Kontaktperson, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Obligatorisk 4 Namn Text 30 5 Reserv 6 Reserv 7 Titel Text 30 8 Postadress1 Text 30 9 Postadress2 Text Postaadress3 Text Postadress4 Text PostNrPrefix Text 3 13 PostNr Text 5 14 Postadress5 Text Postadress6 Text Leveransadress1 Text Leveransadress2 Text Leveransadress3 Text Leveransadress4 Text LeveransPostnrPrefix Text 3 21 LeveransPostnr Text 5 22 Leveransadress5 Text Leveransadress6 Text Kommentar Text 25 PostMottagare Boolean -1 om mottagare, annars 0 26 TelnrStart Text Fast text. De två följande fält bör komma parvis och kan upprepas. 27 Telefonnummer Text Anmärkning Text TelnrSlut Text Fast text Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 7

8 Postutseende Kund Fält används endast om licensnyckeln är uppsatt för order. Fält 64 används endast om licensnyckeln är uppsatt för lager. 1 Posttyp Obligatorisk Kund, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Obligatorisk 4 Fordran Currency 5 Kreditgräns Currency 6 Reserv 7 Reserv 8 Reserv 9 Reserv 10 Reserv 11 Reserv 12 Reserv 13 Reserv 14 Leveransvillkor Text Betalningsvillkor Text Betalningsdagar Integer 17 Fordringskonto Long integer Obligatorisk 18 Vår referens Text 30 Default för kunden 19 Faktureras ej Boolean -1 om kunden ej skall faktureras, annars 0 20 Påminnelsetyp Byte 0 - Krav, 1 - Kontokurrant, 2 - Inget 21 Exportkund Boolean 22 Ränteberäkning Boolean 23 Faktureringsavgift Boolean 24 Obssingal Boolean -1 för bevakning, annars 0 25 Postförskott Boolean 26 Kommentar Text 27 Kundgrupp Long integer 28 Prislista Artiklar Integer Prislista 1-10, utelämnad prislista = 1 29 Prislista Tid Integer Prislista 1-10, utelämnad prislista = 1 30 Resultatenhet Long integer 31 Antal räntefria dagar Integer 32 EU - Kund Boolean -1 om kunden är inom EU 33 EG - Momsnr Text 30 Momsregnr inom EU 34 Expeditionsavgift Boolean 35 Påminnelseavgift Boolean 36 Koncernkund Boolean 37 Kontantkund Boolean 38 Internkund Boolean 39 Blankett Text Land Text 3 41 Språk Text 3 42 Valuta Text 3 43 Säljare Long integer 44 Alt. intäktskonto Long integer 45 Obs-text Text 46 Organisationsnr Text Reserv 48 Minsta räntebel. per fakt. Currency 49 Huvudkundnummer Text Leveranssätt Text Leverans/fakturastoppad Boolean Postutseende Kund forts. Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 8

9 52 Accepterar restorder Boolean 53 Samlingsfaktureras Boolean 54 Prioritet Integer 0 - normal, 1- vip, 2 - panik 55 Kräver följesedel Boolean 56 Kräver orderbekräftelse Boolean 57 Fraktkreditnr Text Budget Currency 59 Marknadsstöd Currency 60 Stående ordernr Long integer 61 Kräver inköpsorder Boolean 62 Visa artikelrader på samlingsfaktura Boolean 63 Visa artikelrader på följesedelsfaktura Boolean 64 Normalt lagerställe Integer 65 Autogiro Integer 0=Nej, 1=PG, 2=BG 66 GiroNr Text 20 PG/PG gironr, betalarnr eller kontonr Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 9

10 Postutseende Leveransadress Används om licensnyckeln är uppsatt för order. En eller flera poster per kund. 1 Posttyp Obligatorisk Leveransadress, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kundnummer Text 20 Obligatorisk 4 Adressnamn Text 20 Obligatorisk 5 Normalt lagerställe Integer 6 Leveransadress1 Text 30 7 Leveransadress2 Text 30 8 Leveransadress3 Text 30 9 Leveransadress4 Text Leveransadress pnr Text 30 Postnummer 11 Leveransadress5 Text Leveransadress6 Text Telenr Text Faxnr Text Mobilnr Text Text Kommentar Memo 18 Standardadress Boolean Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 10

11 Postutseende Leverantör 1 Posttyp Obligatorisk Leverantör, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Kontaktnummer Text 20 Obligatorisk 4 Vårt kundnummer Text 12 Kundnr hos leverantören 5 Upplupen skuld Currency 6 Skuld Currency 7 Inköpt ackumulerat Currency 8 Inköpt perioden Currency 9 Inköpt ack föreg Currency 10 Inköpt föreg per Currency 11 Rabattgräns Text Skuldkonto Long integer Obligatorisk 13 Ankomstkonto Long integer 14 Betalningsvillkor Text Betalningsdagar Integer 16 Betalningssätt Integer 0-bankgiro, 1-postgiro, 2-manuellt 17 Bankkonto Text 20 Bankgirokonto 18 Postkonto Text 20 Postgirokonto 19 Manuellt konto Text 20 Manuellt konto 20 Factoringbolag Text Kommentar Text 22 Resultatenhet Long integer 23 Kassarabatt procent Currency 24 Kassarabatt dagar Integer 25 Konto att betala till Text 20 Bankgiro-, postgiro- eller manuelt konto 26 EUleverantör Boolean 27 Importleverantör Boolean 28 Intern leverantör Boolean 29 Inhemsk leverantör Boolean 30 Land Text 3 31 Språk Text 3 32 Valuta Text 3 33 Alt. kostnadskonto Long integer 34 Leveransvillkor Text Leveranssätt Text Organisationsnr Text Momsnr EU Text 30 Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 11

12 Postutseende Kundfaktura Ett fakturaunderlag skall bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundfaktura följt av en eller flera poster av typen Fakturarad. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundfaktura-Slut. 1 Posttyp Obligatorisk Kundfaktura, fast text 2 FakturaNrPrefix Integer 1=Fakturaunderlag Sätts automatiskt till 1 om det saknas. 3 FakturaNr Currency Serie för normal faktura under företagsinställningar, flik Fakturering 1. (Hämtas automatiskt om det saknas) 4 Status Integer 0=Klar, ej utskriven, 1=Utskriven, ej godkänd Sätts automatiskt till 0 om den saknas. 5 Kundnummer Text 20 Obligatorisk Kundens nummer eller i förekommande fall huvudkundnummer 6 Fakturadatum Datum 7 Förfallodatum Datum 8 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera 9 Kommentar Text 10 Resultatenhet Long integer 11 Projekt Currency 12 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 13 Vår referens Text Betalningsvillkor Text Blankett Text Huvudtext Text 17 Er referens Text Säljare Long integer 19 Fakturaavgift Boolean 20 Exportfaktura Boolean -1 - Export, 0 - ej export 21 Prislista art Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 22 Prislista tid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 23 Inköpspris Currency 24 VårtOrdernr Long integer 25 ErtOrdernr Text Fakturaadress Text Kundnamn Text Kvittning Faktura Boolean 29 TredjePart Boolean -1 om kvittningsfaktura 30 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 31 BetingKod Text 2 1=Arbetsbeting 32 Leveransadress Text Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från kunden 34 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret 35 Autogiro Boolean -1 = Ja, 0=Nej (Kräver autogiro på kunden) 36 LeveransKund Text 20 Lika med kundnr. Om fältet kundnr innehåller leveranskund huvudkundnr är fältet lika med (under)kundens kundnr. Om utelämnad blir leveranskund lika med kundnummer. Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 12

13 Postutseende Fakturarad 1 Posttyp Obligatorisk Fakturarad, fast text 2 RadTyp Integer 1=Artikel/Uppdrag 2=Text 3=Tillfällig 4=text/belopp 3 ArtikelNr Text 20 Obligatorisk om radtyp=1 4 Antal Currency 5 Apris Currency Exkl moms. Om radtyp=4 skall beloppet anges här 6 Rabatt Currency 7 Artikelbenämning Text 30 Artikel benämning. 8 Konto Long integer Obligatorisk 9 Projekt Currency 10 Momsbelopp Currency 11 Momskod Integer 12 Enhet Text 6 Obligatorisk 13 Kommentar Text Intern, skrivsej ut på fakturan 14 Text Text Extern, skrivs ut på fakturan. 15 Medarbetare Long integer 16 Resultatenhet Long integer Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 13

14 Postutseende Order/Offert En order/offert skall bestå av ett block av poster. Först en post av typen Order eller Offert följt av en eller flera poster av typen Orderrad eller Offertrad. Slut på ordern markeras med posttyp Order-Slut eller Offert-Slut. 1 Posttyp Obligatorisk Order, Offert, fast text 2 OrderDatum Datum 3 Leveransdatum Datum Obligatorisk 4 LevVillkor Text 30 5 BetVillkor Text 30 6 Leveransadress Text Valuta Text 3 Anges endast om licensnyckeln är uppsatt för valuta 8 Export Boolean 9 InklMoms Boolean Utpriser inkl. moms 10 Vår referens Text Kundens ordernr Text Er referens Text Säljare Long integer 14 Projekt Currency Utelämnas projekt, sätt projekt till 0 15 Kund Text 20 Obligatorisk 16 Prislista artiklar Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 17 Prislista tid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 18 Blankett Text Huvudtext Text 20 Tredjepart Boolean -1 - Tredjepartshandel 0 - ej tredjepartshandel 21 Eu-Order Boolean -1 - Order inom EU 0 - ej inom EU 22 Betingkod Text arbetsbeting 23 Valutakurs Currency Anges endast om licensnyckeln är uppsatt för valuta 24 Delprojekt Integer 25 Prioritet Integer 0 - Normal. 1 - VIP, 2 - Panik 26 Lagerställe Integer 27 Status Integer 0-Ej levererad, 1-Helt levererad 28 HuvudKundNr Text 20 Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 14

15 Postutseende Orderrad/Offertrad För att skapa en kreditorder krävs att AntalBeställt, AntalBeställtUt, BeloppUt anges med minustecken framför. 1 Posttyp Obligatorisk Orderrad, Offertrad, fast text 2 RadTyp Byte Obligatorisk 1 - Vanlig 2 - Summa 3 - Text 4 - FastPris 5 - Rabatt 3 Artikelnr Text 20 4 Text Text 30 Artikelbenämning 5 Enhet Text 6 Beställd enhet 6 AntalBeställt Currency Antal i grundenhet 7 AntalBeställtUt Currency Antal i beställd enhet 8 AprisUt Currency Pris/beställd enhet 9 RabattProc Currency 10 BeloppUt Currency I akt. valuta eller ev. inkl. moms 11 BeloppBest Currency I bokf.valuta räknad vid beställning 12 BestSjalvKostn Currency Beräknad total självkostnad 13 LevSjalvKostn Currency Verklig total självkostnad 14 UnderProjekt Integer 15 Konto Long integer 16 Resenhet Long integer 17 Kommentar Text Intern dvs skrivs ej ut på ordern. 18 UtförsAv Long integer 19 Debiterbar Boolean 20 ExtraText Text Skrivs ut på ordern 21 SkrivUtAntal Boolean Skriv ut antal på ordern 22 SkrivUtApris Boolean Skriv ut apris på ordern 23 SkrivUtEnhet Boolean Skriv ut enhet på ordern 24 MomsKod Integer 25 Lagerställe Integer 26 Leveransdatum Datum Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 15

16 Postutseende ProjektGrupp 1 Posttyp Obligatorisk ProjektGrupp, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Long integer Obligatorisk 4 Benämning Text 30 Obligatorisk Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 16

17 Postutseende Delprojekt 1 Posttyp Obligatorisk Delprojekt, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Integer Obligatorisk 4 Benämning Text 30 Obligatorisk Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 17

18 Postutseende Projekt - tidredovisning 1 Posttyp Obligatorisk Projekt, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Currency Obligatorisk 4 UnderProjektNr Integer Obligatorisk Underprojekt Benämning Text 30 Obligatorisk 6 Ansvarig Text 30 7 AnsvarigNr Long integer 8 KundensProjNr Text 15 8 Pågående Boolean -1 om pågående projekt 9 Blankett Text KundGrupp Long integer 11 PrislistaArtiklar Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 12 PrislistaTid Integer 1-10, utelämnad prislista = 1 13 Resultatenhet Long integer 14 LevAdress1 Text LevAdress2 Text LevAdress3 Text LevAdress4 Text LevPostNr Text 5 19 LevAdress5 Text LevAdress6 Text FakturerasEj Boolean -1 om projektet ej skall faktureras 22 Kommentar Text 23 Grupp Long integer 24 InterntProjekt Boolean -1 om internt projekt 25 KundNr Text KontaktPerson Text TBAck Currency 28 TBPer Currency Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 18

19 Postutseende Projekt - projektredovisning 1 Posttyp Obligatorisk Projekt, fast text 2 Uppdatering Obligatorisk 10,11 - Uppdatera befintliga, skapa nya 20,21 - Uppdatera endast befintliga 30, 31 - Skapa endast nya Slutsiffra 0 - uppdatera inte tomma fält Slutsiffra 1 - uppdatera även tomma fält 3 Nr Currency Obligatorisk 4 Benämning Text 30 Obligatorisk 5 Ansvarig Text 30 6 Pågående Boolean -1 om pågående 7 Kommentar Text 8 Grupp Long integer Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 19

20 Postutseende Autogiro - Medgivanderegister 1 Posttyp Obligatorisk Autogiro-Medgivande, fast text 2 Reserv 3 Girotyp Obligatorisk 1=PG,2=BG 4 Transtyp Obligatorisk 1=Nytt medgivande, 2=Makulering av medgivande 5 VårtKundNr Text Obligatorisk Vårt kundnr hos PG/BG 6 VårtGironr Text Obligatorisk Vårt Gironr 7 KundNr Text Obligatorisk Kundens identitet 8 ClearingNr Text Endast Autogiro PG 9 Gironr/Kontonr Text Obligatorisk Postutseende Autogiro - Betalningsunderlag 1 Posttyp Obligatorisk Autogiro-Betalningsunderlag, fast text 2 Reserv 3 Typ Obligatorisk 0=Debet, 1=Kredit 4 Betalningsdag Datum Obligatorisk medgivande 5 VårtKundNr Text Obligatorisk Vårt kundnr hos PG/BG 6 VårtGironr Text Obligatorisk Vårt Gironr 7 Fakturanr Text Obligatorisk Referens för återrapportering 8 KundNr Text Obligatorisk Kundens identitet, PG 9 ClearingNr Text Endast Autogiro PG 10 Gironr/Kontonr Text Obligatorisk Endast Autogiro BG 11 Belopp Currency Obligatorisk 12 Girotyp Obligatorisk 1=PG,2=BG Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 20

21 Postutseende Autogiro - Redovisning betalningsuppdrag Startpost 1 Posttyp Obligatorisk Autogiro-Betuppdrag-Start, fast text 2 Reserv 3 Verserie Text Ev serie för bokföring 4 Belopp Currency * Totalsumma för uppdragen *) Totalsumman anges i startposten eller slutposten. Postutseende Autogiro - Redovisning betalningsuppdrag Rader 1 Posttyp Obligatorisk Autogiro-Betalningsuppdrag, fast text 2 Reserv 4 Girotyp Obligatorisk 1=PG, 2=BG 5 Typ Obligatorisk 0=debet, 1=Kredit 6 Resultat Obligatorisk 1=OK, 2=Ej utfört, 3=ej utfört koppling saknas, 4=Ej utfört, nytt försök görs 7 Betalningsdag Datum Obligatorisk 8 BetGiroNr Text Betalarens gironr 9 MotGironr Text Mottagarens gironr 10 Fakturanr Text Obligatorisk Referens för återrapportering 11 KundNr Text Obligatorisk Kundens identitet, PG 12 Belopp Currency Obligatorisk Postutseende Autogiro - Redovisning betalningsuppdrag Slutpost 1 Posttyp Obligatorisk Autogiro-Betuppdrag-Slut, fast text 2 Belopp Currency * Totalsumma för uppdragen *) Totalsumman anges i startposten eller slutposten Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 21

22 Postutseende Kundreskontra En kundfaktura till reskontran skall bestå av ett block av poster, först en post av typen Kundreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering. Slut på fakturan markeras med posttyp Kundreskontra-Slut. Konteringsposterna skall innehålla alla konteringar utom kontering på kundfordringskontot. Denna kontering skapas automatiskt, kundfordringskontot hämtas från kunden. På fakturatypen 1 - kredit skall beloppen ha omvänt tecken. 1 Posttyp Obligatorisk Kundreskontra, fast text 2 FakturaNr Currency Obligatorisk Fakturanumret får ej finnas i reskontran 3 Kundnummer Text 20 Obligatorisk 4 Fakturadatum Datum Obligatorsk 5 Förfallodatum Datum 6 Krediteras mot nr Currency Fakturanr att kreditera mot 7 Kommentar Text 8 Resultatenhet Long integer På fordringskontot 9 Projekt Currency På fordringskontot 10 Fakturatyp Integer 0=Debet 1=Kredit 11 Faktura belopp Currency Obligatorisk Inkl moms. 12 Moms Currency Obligatorisk 13 Betalningsvillkor Text Verifikationsserie Text 1 15 Verifikationstext Text Kvittnings Faktura Boolean 17 TredjePart Boolean -1 om kvittningsfatura 18 EuFaktura Boolean -1 om EU-faktura 19 BetingKod Text 2 1=Arbetsbeting 20 Valuta Text 3 Utelämnas valutan hämtas denna från kunden 21 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret Postutseende Kontering 1 Posttyp Obligatorisk Kontering, fast text 2 Konto Long integer Obligatorisk 3 Belopp Currency Obligatorisk 4 Antal Currency 5 Resultatenhet Long integer 6 Projekt Currency 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 22

23 Postutseende Leverantörsfaktura En leverantörsfaktura till reskontran skall bestå av ett block av poster, först en post av typen Levreskontra följt av en eller flera poster av typen Kontering. Slut på fakturan markeras med posttyp Levreskontra-Slut. 1 Posttyp Obligatorisk Levreskontra, fast text 2 Fakturanr Text 22 Obligatorisk 3 Leverantörsnr Text 20 Obligatorisk 4 Fakturabelopp Currency Obligatorisk 5 Fakturatyp Integer 1- Ankomst debet 2 - Ankomst kredit 3 - Definitiv debet 4 - Definitiv kredit Utelämnas fakturatyp sätts denna till 3 - debetfaktura 6 Verifikationsserie Text 1 7 Verifikationstext Text 30 8 Attesterad av Text 10 9 Fakturadatum Datum Obligatorisk 10 Forfallodatum Datum 11 Resultatenhet Long integer På skuldkontot 12 Projekt Currency På skuldkontot 13 Kommentar Text 14 Moms Currency 15 Valuta Text 3 16 Kurs Currency Utelämnas kursen hämtas denna från valutaregistret Postutseende Kontering 1 Posttyp Obligatorisk Kontering, fast text 2 Konto Long integer Obligatorisk 3 Belopp Currency Obligatorisk 4 Antal Currency 5 Resultatenhet Long integer 6 Projekt Currency 7 Spec Text 10 8 Text Text 9 Momskod Integer Utelämnas denna hämtas momskoden från kontot Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 23

24 Postutseende Bokföringsorder En bokföringsorder skall bestå av ett block av poster, först en post av typen BFO följt av en eller flera poster av typen BFO-rad. Slut på varje verifikation markeras med posttyp BFO-slut. 1 Posttyp Obligatorisk BFO, fast text 2 Serie Text 1 Utelämnas serie sätts denna till A 3 Text Text 30 Postutseende Bokföringsorder, rader 1 Posttyp Obligatorisk BFO-rad, Fast text 2 Konto Long integer Obligatorisk 3 Belopp Currency Obligatorisk 4 Antal Currency 5 Resultatenhet Long integer 6 Projekt Currency 7 Spec Text 10 8 Text Text 30 9 Momskod Byte Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 24

25 Postutseende Tidtransaktion 1 Posttyp Obligatorisk Transaktion, Fast text 2 Datum Datum Obligatorisk 3 Medarbetare Long integer Obligatorisk 4 Projekt Currency 5 Delprojekt Integer 6 Kund Text 20 7 Ordernr Long integer 8 Orderrad Integer 9 Uppdragsart Text 20 Obligatorisk 10 Antal Currency Antal i grundenhet 11 Apris Currency I akt valuta 12 Rabatt Currency Belopput Currency Belopp Currency I bokf. valuta exkl. moms 15 Inkl moms Boolean -1 om Belopput är inkl moms 16 Kommentar Text Självkostnad Currency 18 Konto Long integer 19 Resultatenhet Long integer 20 Godkänd för fakt Boolean -1 = godkänd för akturering 21 Debiterbar Boolean -1 = debiterbar 22 Skall ej faktureras Boolean -1 = skall ej faktureras 23 Fakturerad Boolean -1 =transaktionen är fakturerad 24 Över/underdebitering Boolean -1 = över/underdebitering 25 Benämning Text 30 Artikeln/uppdragsartens benämning 26 Reserv 27 Enhet Text 6 28 Attesterad Boolean -1 = transaktionen är attesterad 29 Prislista Byte Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 25

26 Koppling mot MPS-system Postutseende Tillverkningsorder (Från Art) 1 Posttyp Obligatorisk Tillverkningsorder, Fast text 2 Reserv 3 ID Longint Obligatorisk Id på orderrad 4 Ordernr Longint Obligatorisk Ordernr i Art 5 Kundnr Text 20 Obligatorisk Kundens id 6 Artikelnr Text 20 Obligatorisk 7 Beställt antal Currency Obligatorisk Antal i ordern 8 Saknas antal Currency Antal som saknas i lager 9 Leveransdatum Datum Önskat lev. Datum för ordern 10 Enhet Text 6 Obligatorisk Den enhet som beställningen görs i 11 Försäljningspris Currency Utpris på ordern 12 Säljare Text 30 Postutseende Återrapportering tillverkningsorder (Till Art) 1 Posttyp Obligatorisk Tillverkningsorder-OK, Fast text 2 Reserv 3 ID Longint Obligatorisk Id på orderrad 4 Ordernr Longint Obligatorisk Ordernr i Art 5 OK Boolean Obligatorisk -1 = OK, 0 =ej OK 6 Leveransdatum Datum Ev ändrat datum för leverans 7 Försäljningspris Currency Ev ändrat utpris på ordern 8 Inköpspris Currency Inpris på ordern 9 Kommentar Text 250 Ev kommentar Postutseende Uttag material tillverkningsorder (Till Art) 1 Posttyp Obligatorisk Uttag-Tillverkningsorder, Fast text 2 Reserv 3 Artikelnr Text 20 Obligatorisk 4 Antal Currency Obligatorisk 5 Tillverkningsorder Longint 6 Lagerställe Integer Hogia Art 41 import/export Ändringsdatum Sida 26

Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version 2015.2

Import / Export. Hogia Ekonomisystem. version 2015.2 Import / Export Hogia Ekonomisystem version 2015.2 Innehållsförteckning Allmänt......................................................... 1 Import och export - Allmänt........................................

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten

Fakturaradsexport. Vägledning. Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet. Kom igång med fakturaradsexporten Fakturaradsexport Spara tid och undvik att mata in bokförda fakturor manuellt i ekonomisystemet Vägledning Kom igång med fakturaradsexporten Detta dokument beskriver TimeLog Projects exportfunktion av

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Pyramid Business Studio 3.40A (2009-06-17) Fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 ska fakturamodellen användas vid skattereduktion för husarbeten

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer