FORORD PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORORD... 7. PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen"

Transkript

1 INNEHALL FORORD PERSONNAMN... 9 Dansk navnelov - en succes s? Dorrit Sylvest Nielsen Den nye norske lov om pel'sonnavn,.og praktiseringen av den Pan Fannakis Från Ehrenstråhle till Eaglewing. Om svenska personnamnsregler Sonja Entzenberg och Eva Brylla Finlandsk personnamnslagstiftning. Får man sjalv bestamma over sitt namn? 45 Pirjo Mikkonen Den islandske navnelov Hamldur Bernharosson Færøsk personnavnelovgivning Anfinnur j ohansen Flerkulturell navnenormering i Norge Ivar Utne Persontecken inom teckenspråket Tomas Hedberg ORTNAMN Danske stednavne - officielt og uofficielt Bente Holmberg Stadnamnnormering i Noreg Terje Larsen Stabila socknar eller tlyktiga forsamlingar. Om namn och regional indelning i Sverige Staffan Nystr6m Svenska ortnamn i Finland i internationellt perspektiv Mikael Reuter

2 Ortnamn och tvåspråkighet - praktiska problem johanna Lehtonen Ortnamnsvård i FN Leif Nilsson Stedsnavn på Island -lov og forvaltning Ari Pdll Kristinsson Nunat Aqqinik Aalajangiisartut - Grønlands stednavnenævn Carl Chr. Olsen Kvenske stedsnamn i Nord-Norge Irene Andreassen Minoritetsspråkens stållning i ortnamnsbruket i Sverige Ulla Swedell Samiska ortnamn i Finland och Norge Kaarina Vuolab-Lohi 6VRIGANAMN Varumarken... ' j ørgen Schack Uttalande från Nordiska språkmotetjnordmålforum 2007 om namnvård och språkpolitik Litet grand, jodå, nej! Om uppfoljningen av Deklaration om nordisk språkpolitik Olle josephson Språk i fokus: Finska Paula Ehrnebo Det nordiska språksamarbetet Hannele Ennab

3 Ny språklitteratur Ari Pdll Kristinsson, Hannele Ennab, Rikke E. H auge, Charlotta cif Hdllstriim-Reijonen, Anna-Liisa Kristiansson-Seppala; Birgitta Lindgren, Svein Nestor, Jørgen Nørlry Jensen, KJaas Ruppel Samnordisk utgivning Danmark Fin/and Island Norge Sverige Om forfattarna Instruktioner till forfattarna Adresser till språknamnderna i Norden Skrifter Rapporter

4 FORORD Språk i Norden 2008 innehåller framst artiklar som baserar sig på fbredrag på Nordiska språkmbtet/ Nordmålforum i Uppsala 7-9 september Mbtet hade namn, namnvård och språkpolitik som tema. Darfbr ar också temat for denna årgång av Språk i Norden namnvård och namnlagstiftning. Namnforskning ar en gren av språkvetenskapen. De viktigaste områdena inom namnforskningen ar ortnamns- och personnamnsforskning. Och på samma satt som språkvården fbrhåller sig till språkvetenskapen, dvs. kan ses som tillampad språkvetenskap, på samma satt fbrhåller sig namnvården till namnforskningen. Namnvård ar den gren av språkvården som befattar med namn, framst ortnamn och personnamn. Artiklarna i denna skrift kan grovt taget delas in i två grupper, de som behandlar personnamn och de som behandlar ortnamn. I fråga om personnamnen kan man se att lagstiftningen inte ar likadan i alla de nordiska landerna. Vi har de lander som har en liberallagstiftning (Danmark och Norge), de som har en konservativ lagstiftning (Island och Farbarna) och de som kan placeras någonstans daremellan. Man kan också notera att namnskicket i de nordiska landerna har fbrandrats ratt kraftigt på.senare år, bland annat till fbljd av bkad invandring. Artiklarna i denna avdelning får ett mervarde av att publiceras så har tillsamrnans, så att man som Jasare kan jamfbra lagstiftning och praxis i de olika nordiska landerna. I den andra avdelningen behandlar artiklarna ortnamn. Dar kan man notera att minoritetsspråk lyfts fram i många av artiklarna. Man noterar också att ortnamn ofta vacker kanslor hos lokalbefolkningen. Många fbredrar till exempel gammaistavade namn på orterna. Av artiklarna i denna avdelning kan Leif Nilssons artikel namnas. Den behandlar ortnamnsvård i FN, och skrevs som ett svar på den debatt om utlandska namn (exonymer och bverforing av ortnamn till latinskt alfabet) som uppstod under språkmbtet. Bland artiklarna inom temat namn finns ave n Jørgen Schacks artikel om varumarken. Varumarken ar en alldeles egen typ av namn, som med sin ofta avvikande stavning kan ge upphov till många problem i lbpande text. Vi har återupplivat en artikelserie som inleddes i Språk i Norden 2002, dvs. Språk i fokus. I Språk i Norden 2002 sattes fokus på islandskan, och i årets nummer ar det dags fbr finskan. Attiklarna i serien ska belysa de olika nordiska språkens sardrag.

5 Som tidigare år innehåller Språk i Norden en oversikt over det nordiska språksamarbetet under det gångna året oeh en bibliografi over ny språklitteratur från de nordisk a landerna. Sedan 2005 har Språk i Norden haft engelska sammanfattningar av de publieerade artiklarna. Tanken med detta har varit att aven personer som inte laser skandina visk a språk flytande lattare ska kunna få en uppfattning om vad artiklarna handlar om. Från oeh med detta nummer har vi dessutom oversatt sammanfattningarna tih finska, samiska oeh islandska. De har av utrymmesskal inte kunnat publieeras i den tryekta boken, men finns allmant tihgangliga på webbadressen nsclitt.htm. Språk i Norden ar en årsbok for språknamnderna oeh språkråden i orden oeh utges med stod av Nordens språkråd. Språk i Norden redigeras av de nordiska sekreterarna på språknamnderna oeh språkråden i Danmark, Finland, Island, Norge oeh Sverige. Huvudredaktoren ar for narvarande från Finland. Redaktionen for Språk i Norden 2008 ar: Ari Pall Kristinsson (Stofnun Arna Magnussonar l Islenskum fræoum, Island), Hannele Ennab (Språkrådet, Sverige), Rikke E. Hauge (Språkrådet, Norge), Pia Jarvad (Dansk Sprognævn), Birgitta Lindgren (Språkrådet, Sverige), Svein Nestor (Språkrådet, Norge) oeh Charlotta af Hallstrom-Re ijonen (Forskningseentralen for de inhemska språken, Finland). Helsingfors, april 2008 Charlotta af Hallstrom-Reijonen huvudredaktor

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Språkvård och språkteknologi i Norden

Språkvård och språkteknologi i Norden Språkvård och språkteknologi i Norden Av Rickard Domeij og Torbjørg Breivik Ett helt avgörande instrument för människors möjligheter att använda modern informations- och kommunikationsteknologi är språket.

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2013... 6 Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2012

Rapport om klarspråksverksamheten 2012 1 Rapport om klarspråksverksamheten 2012 Sammanfattning Myndighetens bedömning Under 2012 har Språkrådet fortsatt att bredda och utveckla klarspråksverksamheten. Verksamheten är omfattande och når ut till

Läs mer

Namn och namnforskning

Namn och namnforskning 1 Namn och namnforskning Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit Frändén, Mats Wahlberg och Per Vikstrand Version 1 2013-02-19

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

16 Språkpolitik. att svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande. språk. att den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande.

16 Språkpolitik. att svenskan skall vara ett komplett och samhällsbärande. språk. att den offentliga svenskan skall vara korrekt och välfungerande. 16 Språkpolitik Frågor kring svenska språkets och andra språks ställning i Sverige har i grunden alltid varit en politisk fråga, men de har aldrig lyfts fram av riksdag och regering som ett eget politikområde

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2011

Rapport om klarspråksverksamheten 2011 2012-02-14 Rapport om klarspråksverksamheten 2011 Sammanfattning Språkrådets bedömning Språkrådets klarspråksverksamhet är omfattande och instruktionens punkt 8 uppfylls på en rad sätt. Verksamheten är

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Läs och förstå pedagogisk handledning

Läs och förstå pedagogisk handledning Läs och förstå pedagogisk handledning Denna app innehåller 4 olika övningar på två olika nivåer samt verktygsdelar för varje övningstyp. Den är förberedd för 4 ytterligare språk som kan användas både i

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Redaktörer Caroline Sandström Ilse Cantell Eija-Riitta Grönros Pirkko Nuolijärvi Eivor Sommardahl Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden Institutet för de inhemska språken Institutet

Läs mer

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011

IdéTorget Manual. Google kalender. Skapa din kalender på Internet. Uppdaterad oktober 2011 IdéTorget Manual Google kalender Skapa din kalender på Internet Uppdaterad oktober 2011 Googles kalender Att göra sin planering på en digital kalender har många fördelar. Det ger möjlighet att få hjälp

Läs mer

Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig

Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig Norska ISAAC uppmärksammar allas rätt att lära sig ISAAC Norge hade sin årliga konferens på Sundvolden hotel utanför Oslo 13-15 april. Två hundratjugo deltagare var anmälda och som vanligt var det ett

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir

IS-Norden: Bjarni Danielsson Ål-Norden: Folke Sjölund. FR-Norden: Eyrith Leyni FNF: Kristín Ólafsdóttir Protokol FOR PRESIDIETS MÖTE I VISBY FREDAG DEN 23. MAJ 2008 KL. 13.00-18.00 29 maj 2008 Sted: Hotell Strand, Visby Deltagere: DK-Norden: Frode Sørensen FIN-Norden: Outi Ojala Larserik Häggman N-Norden:

Läs mer

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT

ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT SV5 / SV6 ATT BEAKTA NÄR MAN SKRIVER MATERIALBASERAT 1. Läs anvisningarna noggrant och se till att du förstått uppgiften rätt. Det kan t.ex. finnas anvisningar om vilken typ av text uppsatsen ska representera

Läs mer