Inspirationsdagar 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspirationsdagar 2013"

Transkript

1 Inspirationsdagar 2013 om arbetsmiljö och hälsa Som medarbetare i Umeå kommun är du välkommen till tre dagar med föredrag, workshops och prova-på aktiviteter på Umeå Folkets Hus. Kom och möt oss inom Personalfunktionen, Arbetsmiljö och hälsa tillsammans med företagshälsovården, Feelgood och personalföreningen Sporren. Alla seminarier och workshops är gratis! Datum Plats Anmälan oktober Umeå Folkets Hus, Loke och Grim via intranätet/personalfrågor och lön 21 oktober Kl Seminarium/workshop Föredragshållare/ledare Nya mål för bättre hälsa Hanna Ljungberg Min resa med meditation som Gustaf Ericsson verktyg i vardagen Medberoende - om att arbeta eller leva nära missbruk Ann-Charlotte Johansson 22 oktober Kl Seminarium/workshop Föredragshållare/ledare Vad kan vi göra för att tillsammans skapa hälsosamma arbetsplatser Maria Nordin och Anita Pettersson-Strömbäck Varför är sömn inte bara slöseri Merith Rask med tid? Läcker du energi? Så får du Jenny Eklund tillbaka, behåller och ökar din personliga kraft Konsten att uppnå VardagsLycka Susanne Perneholm 23 oktober Kl Seminarium/workshop Föredragshållare/ledare Två flugor i en smäll? Kan Sofia Elwér jämställdhet i arbetsmiljön bidra till bättre hälsa? Lyckofällan - och hur vi tar oss ur Joakim Blomqvist den! Soma Move prova på Sofia Åhman Den goda medmänniskan Trine Munkvold Välkommen! Personalfunktionen Arbetsmiljö och hälsa

2 Program måndag 21 oktober Kl Seminarium Nya mål för bättre hälsa En föreläsning om fysisk aktivitet och dess hälsovinster samt verktyg för ett effektivt målsättningsarbete. Föreläsningen avslutas med en praktisk del där du som deltagare själv, utifrån dina förutsättningar, får sätta upp mål och en handlingsplan för din hälsa. Föreläsare: Hanna Ljungberg, Personlig tränare och sjukgymnast på IKSU. Tidigare fotbollsspelare på elitnivå med ett brinnande intresse för fysisk aktivitet, hälsa och målsättningsarbete. Kl Workshop Min resa med meditation som verktyg i vardagen Erfarenheter av meditation och dess kopplingar till hälsa och välbefinnande är ett av Gustavs största intressen. I denna workshop berättar han om sin yttre och inre resa med meditation och hur det blivit en del av hans liv. Berättelsen gör vitt skilda nedslag i upplevelser från kloster i Japan till familjeliv på Umedalen. Workshopen innehåller också enkla praktiska övningar som deltagarna själva får prova på. Ledare: Gustav Ericsson är Sjukhuspräst vid NUS men också zenmeditationslärare med lång erfarenhet av retreater och meditation i både kristna och buddistiska sammanhang. För ett längre meditationspass och en komplett helhetsupplevelse bjuds seminariedeltagarna senare under kvällen in till att följa med på kostnadsfri meditation i Stadskyrkans fantastiska miljö, kl Kl Seminarium Medberoende - om att arbeta eller leva nära missbruk Alla på en arbetsplats eller i en familj påverkas när någon i ens närhet hamnar i missbruk eller utvecklar ett beroende. Skam, skuld, sorg, ilska är känslor som många anhöriga bär på men även bland arbetskamrater kan detta uppstå. Vanligtvis håller man detta för sig själv eller inom familjen. Arbetskamrater och anhöriga utvecklar ett så kallat medberoende som inte gagnar individen eller den som är inne i ett beroende. Att man agerar medberoende är inget konstigt, det är en mänsklig överlevnadsmekanism och anpassning till en jobbig situation. Med kunskap om beroende och medberoende och stöd på vägen kan man förebygga ohälsa på arbetsplatsen och i privatlivet. Föreläsare: Ann-Charlotte Johansson är samtalsterapeut hos FBE Konsult och föreläser om de svårigheter, upplevelser men också möjligheter som medarbetare och anhöriga kan ha att leva i harmoni - oavsett om personen väljer att ta sig ur sitt missbruk eller söker hjälp för sitt beroende. Att skaffa sig kunskap och förståelse för hur man påverkas - och hur man kan påverka - på ett sunt sätt är viktigt. Ann-Charlotte finns kvar för dialog efter föredraget.

3 Program tisdag 22 oktober Kl Seminarium och dialog Förmiddagen riktas främst till chefer, hälsoinspiratörer, skyddsombud och fackliga representanter. Kl Kl Kl Kaffe med smörgås Seminariet Vad kan vi göra för att tillsammans skapa hälsosamma arbetsplatser, efter seminariet ges utrymme för dialog Personalfunktionen finns på plats för att beskriva vilket stöd som kan ges till verksamheterna. Vad kan vi göra för att tillsammans skapa hälsosamma arbetsplatser? Den psykosociala arbetsmiljön utgörs av interaktionen mellan människor och organisatoriska och kulturella förutsättningar. Psykosocial ohälsa kommer inte plötsligt, det växer fram i den mänskliga interaktionen, där kommunikation och upplevelser/känslor/affekter blir en väv av symtom och orsaker. Individen har tillgång till ett antal skyddsstrategier för att skydda sig mot negativ psykosocial arbetsmiljö, där effektiv hantering av negativa affekter spelar stor roll. För att hantera den psykosociala arbetsmiljön krävs det att ALLA i organisationen iakttar, lyssnar och frågar oss själva och andra hur vi mår och klarar av arbetet. Föreläsare: Maria Nordin Universitetslektor i psykologi Psykologiska institutionen Umeå universitet Vi kommer att prata om hur affekter uppstår och påverkar individen, hur man via kommunikation hanterar konflikter på ett effektivt sätt samt hur ledningen kan utvecklas för att arbeta preventivt i frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Innehållet i föreläsningarna är baserad på forskning inom bland annat social-, kommunikations-, grupp-, hälso- och organisationspsykologi. Anita Pettersson-Strömbäck Forskningsassistent Yrkesmedicin Umeå universitet Kl Seminarium Varför är sömn inte bara slöseri med tid? Vi fördjupar oss i vår sinnrika kropp och vad som egentligen händer i kroppen när vi sover. Vi lär oss mer om sömnformeln och vad som kan bidra till att störa sömnen samt hur vi kan skapa förutsättningar för att nå en god nattsömn. Föreläsare: Merith Rask är psykolog. Hon fick ett stort intresse för stressrelaterad ohälsa i samband med att många insjuknade i något som kallades för utbrändhet i början av 2000-talet. Hon har därefter arbetat vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum i Umeå med insatser för att minska stressrelaterad ohälsa genom att verka för att få kropp och själ i balans. Beteendeförändringar och livsstilsförändringar. Merith arbetar idag inom Feelgoods företagshälsovård. På fritiden lever hon som hon lär och har stort intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas ute i skog och mark.

4 Fortsättning - Program 22 oktober Kl Workshop Läcker du energi? Så får du tillbaka, behåller och ökar din personliga kraft Känner du dig urladdad ibland, som att din personliga energi inte räcker till det du vill? Eller har du massor med kraft som försvinner alltför snabbt? Vi människor fungerar ungefär som uppladdningsbara batterier och alltför ofta slösar vi vår egen energi på fel saker. Under den här workshopen får du konkreta tips och övningar för att värna om olika aspekter av din personliga energi. Du kommer att få med dig insikt och användbara verktyg i vardagen hur du själv kan kontrollera och förändra för att spara kraft, ladda dig själv och fokusera på vad just din personliga energi bäst kan användas till. Vi ska också fundera lite på vad som är den största energitjuven i ditt liv Föreläsare: Jenny Eklund är en inspiratör för grupper eller personer som vill komma vidare i jobbet och livet. Hon jobbar som coach, kommunikationsstrateg och utbildare i Sprind Kompetens AB. Skapare av koncept som Mer effekt, Skriv ditt liv och Boost your energy. Kl Seminarium Konsten att uppnå VardagsLycka Konsten att uppnå VardagsLycka är en påminnelse om det enkla och värdefulla i vår vardag. Det är lätt att springa för fort i vår kravfyllda och stressiga tillvaro, kanske glömmer vi behovet av reflektion och tid för återhämtning. Föreläsningens första del tar upp tankar kring VARFÖR vi förlorar energi. I föreläsningens andra del använder jag mig av konceptet EnergiCirkeln som tar upp enkla och konkreta åtgärder för att återfå positiv energi i vardagen. Föreläsare: Susanne Perneholm - författare, föreläsare och illustratör. Dagsaktuell med boken: HANDBOK för arbetslösa, en bok för ALLA som berörs av arbetslöshet. Susanne föreläser bland annat om VardagsLycka, Resan till önskat läge och Hållbart företagande. Med stor livserfarenhet föreläser hon med värme, humor och engagemang. Susanne bjuder på tänkvärda tankar, konkreta tips, och inspiration till nya positiva tankar och handlingar.

5 Program onsdag 23 oktober Kl Seminarium och dialog Förmiddagen riktas främst till chefer, hälsoinspiratörer, skyddsombud, fackliga representanter. Kl Kl Kl Kaffe med smörgås Seminariet Två flugor i en smäll? Kan jämställdhet i arbetsmiljön bidra till bättre hälsa?, efter seminariet ges utrymme för dialog Personalfunktionen finns på plats för att beskriva vilket stöd som kan ges till verksamheterna. Två flugor i en smäll? Kan jämställdhet i arbetsmiljön bidra till bättre hälsa? Ett seminarium om hur jämställdhet och andra arbetsmiljöfaktorer påverkar vår hälsa. Våra arbetsplatser utgör en viktig del av våra sociala omständigheter vilket också innebär att möjligheter och begränsningar för vår hälsa tar avstamp här. Ojämställdhet i arbetslivet i stort och även på arbetsplatser kan därför vara en del av förklaringen till att kvinnor oftare än män skattar sin hälsa som dålig. Seminariet behandlar jämställdhet på arbetsplatser generellt med djupdykningar i den kvinnodominerade äldreomsorgen. Seminariet baserar på Sofia Elwérs avhandling om arbetsplatsmönster av jämställdhet och hälsoupplevelser. Föreläsare: Sofia Elwèr disputerade vid Umeå universitet i februari 2013 på en avhandling i folkhälsovetenskap med titeln Gender equality and health experiences: Workplace patterns in Northern Sweden. Sofia arbetar nu som post-doktor på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Kl Seminarium Lyckofällan - och hur vi tar oss ur den! Vi lever i ett må-bra samhälle där vi är besatta av lycka och hur vi ska finna den. I detta samhälle går det överallt att läsa om hur vi ska rensa ut och undvika negativa känslor och hur vi kan ersätta dem med positiva känslor. Senare forskning har dock visat att det är just jakten på lycka och positiva känslor som ofta gör oss mer olyckliga! Hur kan detta hänga ihop? Ja, I detta föredrag kommer ni att få lyssna till hur det hänger ihop samt vad man kan göra för att undvika att hamna i lyckofällan och istället bli bättre på att agera utifrån sina egna värderingar! Föreläsare: Joakim Blomqvist är Legitimerad Psykolog och har arbetat med såväl individuella samtal, organisationsutveckling, konflikthantering samt föreläsningar. Sedan 2010 har han kombinerat sitt arbete som psykolog med att vara huvudansvarig tränare för Umeå IK, Sveriges mest framgångsrika Damfotbollslag genom tiderna. Utöver psykologi och fotboll så är Joakim även certifierad yoga- och meditationslärare.

6 Fortsättning - Program 23 oktober Kl Workshop Soma Move - Prova på Vi utmanar kroppen med stora, mjuka rörelser och du får lära dig att använda kroppen på ett helt nytt sätt. Genom Soma Move utmanar jag ditt invanda rörelsemönster och lär din kropp att röra sig friare. Du blir starkare och smidigare. Klassen är mjuk och atletisk på samma gång. Tempot väljer du själv. Kom och prova Skorpionen, Pantern och Lion! Ledare: Sofia Åhman känner du igen från SVT:s Go kväll, där hon försöker inspirera svenska folket att röra på sig mer. Hon är idrottslärare på Dragonskolans PT- utbildning och instruktör på Umeå Sport och Motion. Sofia har jobbat i träningsbranschen i 20 år och leder klasser i allt från dans till styrke- och rörlighetsträning. Nöjdast är hon när hon får folk att svettas, skratta och må bra! Kl Seminarium Konsten att vara medmänniska Att vara en medmänniska, att vara med som människa, att se och ge av sig själv är det största av allt. Ser du dina medmänniskor och ser dina medmänniskor dig? Detta är frågor jag ofta ställer mig själv och som jag nu vill att du ställer dig själv. Ibland måste vi titta flera gånger för att verkligen se en människa. Ibland måste vi vilja se för att kunna se. Och ibland måste vi visa oss som dem vi verkligen är för att bli sedd. Trine s motto är: Inget är omöjligt, allt är möjligt. Just do it! Föreläsare: Trine Munkvold har många års erfarenhet av att jobba inom tredje sektorn med sociala projekt och människor i utsatthet, både i Sverige och utomlands. Hon är en person som älskar möten med nya människor och som går i gång på och bli inspirerad av möjligheten att påverka. Nyfikenhet och stort engagemang i människors livsvärldar är ord som på ett bra sätt beskriver henne. På dagarna hittar vi Trine på Röda Korset och MR-dagarna där hon jobbar med att förändra världen lite. På kvällarna och helgerna återfinns hon på IKSU eller I boxen hos CrossFit Umeå där hon spenderar många timmar som gör henne starkare och som ger henne kraft och energi i vardagen.

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010

KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010 Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 27 SEPTEMBER 2010 Välkommen till Kunskapsdagarna i Luleå! Nordkalotten Hotell & Konferens, Lulviksvägen 1 Du får tillfälle att välja bland 15 spännande

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014

KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 7 MAJ 2014 Välkommen till Kunskapsdagarna Karlskrona! Välj bland 11 spännande teman och inspirerande talare!

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

KunskapsDagarna 21 MAJ 2014

KunskapsDagarna 21 MAJ 2014 Hans Görgensson Grundare av Kunskapsdagarna Stärk din konkurrensförmåga - besök KunskapsDagarna 21 MAJ 2014 Välkommen till Kunskapsdagarna Kristianstad! Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Utvecklingsplan för dig som coachande chef

Utvecklingsplan för dig som coachande chef Insightguide Series En Insightguide till COACHANDE LEDARSKAP Coachande ledarskap Utvecklingsplan för dig som coachande chef MOduL Utvecklingsplan för dig som coachande chef Det tar bara en minut att bli

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer