Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september"

Transkript

1 Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1

2 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta bort de sex insatsområdena? Ange i stället bara uppgifter som information och rådgivning utveckling av infrastruktur och tjänster samordning av policy På lite längre sikt: ett mer omfattande arbete med mål och strategi Vilket underlag att ta fram, blueprint, vision, strategic framework? Tidsplan för diskussionen Sidnummer 2

3 Sidnummer 3

4 Sidnummer 4

5 Sidnummer 5

6 Programmets karaktär Två synsätt på programmets karaktär, lite hårddraget Hittills: Ett program där KB samlar sina insatser för Open Access och samråder med övriga intressenter om vad KB ska göra. KB står för huvudfinansiering av projektstöd, KKS och VR har samfinansierat Förslag: En gemensam plattform för arbete för Open Access i Sverige KB samordnar programmet i form av kansli och webbplats Olika typer av insatser görs av alla deltagande organisationer och diskuteras i styrgruppen Alla deltagande organisationer beslutar själv om de insatser man gör men OA-styrgruppens förslag väger tungt KB har fortsatt vissa medel för projektstöd. Övriga? Sidnummer 6

7 Styrgruppens uppgifter från utvärderingen Have a clear position and a more official role in a collaborative way Have the overall responsibility for the OA programme and funding Have the responsibility for the strategic framework and overall action plans based on the advice from the subcommittees Have the responsibility for the strategic OA promotion framework and overall action plans based on the advices of the subcommittees Take action on political and organisational level as ambassadors for OA promotion Meet twice annually Have a strategic seminar every year together with subcommittee chairpersons and special invited national/international experts. Sidnummer 7

8 KB:s prioriteringar och förslag Arbetet ska vägledas av en tydlig strategi och mätbara mål Sekretariatet bör förstärkas KB kan fortsatt avsätta vissa medel för utvecklingsstöd, men ser gärna fler finansiärer KB vill stärka samordningen med KB:s arbete med digital insamling och digitalt bevarande KB vill samordna arbetet med OA starkare med arbetet med nationella e- licenser Sidnummer 8

9 Open Access Policy KB räknar med ett initiativ från Utbildningsdepartementet och är beredda att stödja det Den nya styrgruppen har bred representativitet och borde vara ett forum där policy kan preciseras, samordnas och vidareutvecklas. En policy ska sätta in Open Access i en allmän ram för utvecklingen av svensk forskning och högre utbildning Klargöra vilka mål man vill uppnå genom stöd till Open Access, beskriva ett idealläge för den vetenskapliga kommunikationen i en framtida forskningsinfrastruktur Ange vilka medel som ska användas, vilka frågor som behöver lösas etc Sidnummer 9

10 Sidnummer 10

11 Information och rådgivning Göra om OpenAccess.se till en webbplats som i första hand ger råd och information till forskare och doktorander Ska utgöra en allmän ingång och ett komplement till den information som finns på universitet och hos forkningsfinansiärer Ska också finnas en informell OA-blogg, öppen för medverkan från dem som är aktiva inom området Sidnummer 11

12 OpenAIRE 3-årigt projekt med stöd inom det sjunde ramprogrammet för F&U Stöd till genomförandet av EU:s krav på OA inom ramprogrammet och ERC Skapa portal och helpdesk Ett nätverk för öppna arkiv i alla europeiska länder Experiment med anknytningar till forskningsdata KB med OpenAccess.se svensk nod OpenAIRE Guidelines 1.0 for content providers of the OpenAIRE information space Samarbete med VINNOVA och VR kring EU-forskning ska utvecklas Sidnummer 12

13 Sidnummer 13

14 Infrastruktur och användartjänster Utvärderarna: bygg vidare på framgångsrika projekt, stärk den internationella anknytningen Vidareutveckla SwePub. Även som underlag för utvärdering och resursfördelning? Bygg vidare på PAVA, underlätta parallellpublicering för användarna, inmatning och rättsklarering Utvidga innehållet i öppna arkiv, kopplingar till forskningsdata och digitala lärresurser Skapa ett mer samordnat stöd för utvecklingen av svenska OA-tidskrifter, i samarbete med råden och med möjlig koppling till DOAJ Medverka i europeisk och internationell utveckling Hur ska högskolans e-publicering fogas in i KB:s kommande arbetsflöden för digital insamling med stöd av e-plikt och digitalt bevarande. Sidnummer 14

15 Open access-policy för KB Kungliga biblioteket undertecknade 2006 Berlindeklarationen, KB har därmed åtagit sig att främja fri tillgång på Internet till vetenskaplig information och kulturarv. Open access-principer berör flera delar av KB:s verksamhet och KB utvecklar därför en samlad policy för open access. Den ska skapa en bättre samordning inåt och tydligt förmedla myndighetens gemensamma hållning utåt. Sidnummer 15

16 Open access-policy för KB KB stöder utvecklingen av open access-publicering inom högskolan både i form av öppna digitala arkiv vid lärosätena och av svenska vetenskapliga open access-tidskrifter. KB verkar för att svenska forskares open access-publicering underlättas inom ramen för nationella licenser för elektroniska tidskrifter. När KB digitaliserar icke upphovsrättskyddat material ur sina egna samlingar ska detta göras fritt tillgängligt på Internet, i undantagsfall med en viss fördröjning. Sidnummer 16

17 Open access-policy för KB När KB:s medarbetare inom sin anställning publicerar sig i vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter ska de kräva rätten att göra sina artiklar fritt tillgängliga på Internet via KB:s webbplats senast inom 6 månader. De publikationer som KB ger ut ska som regel göras fritt tillgängliga på Internet utan fördröjning. I alla fall där det är tillämpligt, använder KB Creative Commons-licenser för att förtydliga villkoren för användningen av KB-publikationer. De metadata som KB producerar och sammanställer ska vara fritt tillgängligt att använda och återanvända utan restriktioner för tredje part. Sidnummer 17

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet YTTRANDE 1(5) 2004-03-16 02-676-2003 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på promemorian Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet 1. Sammanfattning KB menar att promemorian utgår

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Mer än bara fjärrlån?

Mer än bara fjärrlån? Mer än bara fjärrlån? en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd Malene Jensen Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Kära medarbetare! Varmt välkomna tillbaka till ett nytt arbetsår på Stockholms universitet! För ett år sedan höll jag efter ett halvår som rektor mitt första upptaktstal, och jag kan konstatera att det

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer