TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling"

Transkript

1 TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig styrning, reglering och övervakning av luftbehandlingsaggregat i fastigheter. Följande reglerenheter finns: TAC 4, som erbjuder en rationell och effektiv lösning på luftbehandling där värmebatteriet reglerar rumstemperatur eller tilluftstemperatur. TAC 4, som har en utökad funktionalitet. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri och värmeåtervinning. TAC 43, som är den mest avancerade reglerenheten. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. TEKNISKA DATA Artikelnummer TAC TAC TAC Driftspänning...4 V AC ±0%, Hz inklusive fluktuation Effektförbrukning... 3W Omgivningstemperatur: Drift... ±0 C till +50 C Lagring...-0 C till +50 C Omgivande fuktighet....max 90% RH Kalenderklocka: Noggrannhet... ±6 minuter/år vid +5 C Gångreserv timmar Skyddsklass...IP 40 Färg....grå/röd/transparent Vikt...0,7 kg Yttermått BxHxD (mm) x96x96 aterial...abs/pc-plast Återvinning...alla kapslingsdetaljer är återvinningsbara Detta datablad beskriver alla funktioner som ingår i TAC 000-regulatorerna. I de fall en funktion förekommer endast i någon av regulatorerna står detta angivet i texten. Utöver redan angivna funktioner har TAC 000-regulatorerna följande gemensamt: Färdig systemlösning för luftbehandling. Tidsstyrning av fläktar. Inbyggd larmcentral med A- och B-larm vid driftsstörningar. Pumpstyrning och pumpmotionering. Börvärdesjustering av rumstemperatur eller tilluftstemperatur från yttre enhet (SPC-justering). TAC 4 Värmebatteri X Återvinning/ Spjäll TAC 4 X X Kylbatteri TAC 43 X X X Regulatorerna är lätta att använda för operatören. Alla börvärden samt mätvärden är avläsbara, och ändring av värden görs genom att använda ett fåtal knappar. Enkla symboler i teckenfönstret underlättar avläsningen av befintlig anläggningsstatus sv

2 REGLEREXEPEL Figur 3 ger exempel på systemlösningar för aggregat med vattenburen plattvärmeväxlare och vattenburet värmeoch kylbatteri. TAC 4, TAC 4 och TAC 43 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade flödes- och kopplingsscheman. GT 3 Regulator TAC 4 GT 8 PO GT 4 GT GT REGLERING Grundfunktionen för TAC 000-regulatorerna är att hålla rums- eller tillluftstemperaturen konstant genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. SV Regulator TAC 4 Figur Val av rums- eller tilluftstemperaturreglering görs med DIP-omkopplare nr (leveransinställning tilluftstemperatur). När rumsreglering väljs arbetar rumsregulatorn i kaskad med tilluftsregulatorn. Tilluftstemperaturen är min.- och max.- begränsad. Separata min.-begränsningsvärden gäller för börvärden vid värmefall respektive kylfall. När rumsreglering väljs kan man välja om rumsreglering skall ske från rumsgivare eller frånluftsgivare. GT 3 GT 7 GT 8 PO SV Regulator TAC 43 GT 4 GT GT Figur GT 7 GT 4 GT GT 3 GT 8 GT PO PO SV SV 5 Figur 3 FLÄKTSTYRNING TAC 000-reglerenheterna kan styra tvåhastighetsfläktar. Start och stopp av aggregatet styrs av inprogrammerade tider i vecko- och årsprogram. När aggregatet startas upp kör fläktarna igång med en ställbar och temperaturstyrd tidsfördröjning. Tilluftsfläkten (TF) aktiveras efter att frånluftsfläkten (FF) körts igång. Båda fläktarna startar på halvfart oavsett vilken hastighet som är vald. Om helfartsdrift väljs kopplas denna in 30 sekunder efter att TF har startats. Vid övergång från helfart till halvfartsdrift stoppas båda fläktar i 0 sekunder, varpå FF körs igång och därefter TF. För att helfart ska erhållas vid tidsstyrd drift måste både halvfarts- och helfartsprogrammen vara aktiva. Tidsfördröjning (s) Utetemperatur C När FF startar styrs värmeåtervinningen till 00 %, och värmeventilens öppningsgrad bestäms av utetemperaturen. Öppningsgraden är 0 % för utetemperaturer större eller lika med 0 C och ökar därefter linjärt utan brytning med sjunkande utetemperatur. Figur 4 Tilluftstemperaturens styrsekvens börjar reglera när TF aktiveras. Kurvans lutning (se figur 4) bestäms av en ställbar tidsfördröjning (P 33) vid 0 C. Vid elvärme gäller samma tidsfördröjning mellan fläktarna, men styrsignalen till elbatteriet är 0 % tills TF startar sv

3 BÖRVÄRDEN Värmeåtervinning och värmebatteri reglerar mot samma börvärde, Börvärde värme. I TAC 43 använder kylbatteriet ett separat börvärde, Börvärde kyla. Börvärdena är separat inställbara och skillnaden mellan dem är minst 0,5 C. NATTVÄRE Under natten styrs aggregatet av ett ställbart nattbörvärde. Aggregatet är normalt avstängt men startar om rumstemperaturen underskrider nattbörvärdet. När temperaturen har uppnått nattbörvärdet plus C stoppar aggregatet. Om återluftsspjäll är valt på TAC 4 och TAC 43, är uteluftsspjället stängt under nattvärme. ed värmeåtervinning gäller normalreglering. I båda fall gäller normala börvärden. Funktionen aktiveras automatiskt om rumsgivare är installerad. NATTKYLA Under sommarperioden krävs ett större kylbehov, och för att minska driftskostnaden utnyttjar TAC 000 den relativt kalla nattluften för att kyla ner byggnaden. Under förutsättning att utegivare och rumsgivare finns installerade, aktiveras nattkylafunktionen automatiskt även i de fall då tilluftsreglering är vald. Nattkylan startar då rumstemperaturen överstiger inställd startgräns och vissa villkor är uppfyllda. UTEKOPENSERING Börvärden för tilluftstemperatur eller rumstemperatur kan kompenseras direkt av utetemperaturen. Det finns två separata kompenseringskurvor; en för sommar och en för vinter (se figur 5). Funktionen faller bort om utegivare inte är installerad. Utekompenseringen är inte aktiverad vid leverans. Aktivering sker genom att önskade kompenseringsvärden för sommar respektive vinter ställs in. Kompenseringen kan vara både positiv och negativ. Kompenseringsgraden anger i C hur mycket börvärdena för tilluftstemperatur respektive rumstemperatur ska förskjutas. ax v.komp. Kompensering ( C) Stopp v.komp 6 4 Start v.komp Start s.komp ax s.komp. Stopp s.komp Utetemp. C Figur 5 VÄREÅTERVINNING TAC 4 och TAC 43 kan reglera alla typer av värmeåtervinning eller återluftsspjäll via reglerutgång Y. Reglerstrategi väljs med DIP-omkopplare nr 3 och 4. Styrsignalen är 0 0 V. Verkningsgradsberäkning sker med temperaturgivare i uteluft, frånluft och avluft. Larmet aktiveras vid låg verkningsgrad, men om det saknas någon givare faller denna funktion bort. Temperaturgivaren i avluften används dessutom som begränsningsgivare för att förhindra påfrysning på värmeväxlaren. Det kan uppstå frostbildning i värmeväxlaren, vilket påverkar återvinningsaggregatets verkningsgrad. För att förhindra detta finns en avfrostningsfunktion som aktiveras genom kortslutning av avluftsgivaren med en differenstryckvakt. Värmeväxlaren regleras då ner mot stängt läge med en separat regulator. Om avfrostningen inte avslutats inom en ställbar tid (leveransinställning 0 minuter) stoppar tilluftsfläkten för att påskynda avfrostningsförloppet. Larm utlöses då avfrostningen inte avslutats inom inställd max. tillåten avfrostningstid (leveransinställning 30 minuter). Se avsnitt om larm för detaljer. Återluftsspjäll Spjällregleringens styrsignal är 0 0 V, där 0 V är stängt utespjäll (0 %) och 0 V är öppet utespjäll (00 %). Ute-, åter- och avluftsspjällen regleras med en inställbar minsta uteluftsmängd (leveransinställning 30 %). På reglersekvensen finns två lägen; Ekonomi och Komfort. I Komfort -läge styrs värmebatteriet före det att återluftsspjället regleras ner mot minsta utleluftsposition. I Ekonomi -läge styrs värmebatteriet efter det att återluftsspjället reglerats ner mot minsta uteluftsposition sv 3

4 VÄREBATTERI Värmebatteri (vattenburet) TAC 4 har reglering i ett steg med värmebatteri. Då värmebehovet hos TAC 4 och TAC 43 inte kan tillgodoses med enbart värmeåtervinning, övergår reglersekvensen till värmebatteriet. Under uppstart av luftaggregatet öppnar värmeventilen efter utekurva. Normalläge för styrsignalen är 0 V men kan med DIP-omkopplare nr 7 väljas till 0 0 V, där 0 () V är stängd ventil (0 %) och 0 V är öppen ventil (00 %). Utgången styrs antingen av huvudregulatorn (regulator för tilluftstemperatur), en min.-begränsningsregulator eller, om aggregatet stoppar, en varmhållningsregulator. Pump Värmebatteriets cirkulationspump är i kontinuerlig drift när utetemperaturen understiger Utetemp.gräns för pumpstopp värmebatteri (leveransinställning 7 C). När sommarperiod gäller, stoppas pumpen med 5 minuters tidsfördröjning då utetemperaturen överstiger Utetemp. gräns för pumpstopp värmebatteri. Från Till Funktion Hysteres,5 C En fast hysteres finns inlagd vid pumpstopp för att förhindra att onödiga start och stopp inträffar då utetemperaturen ligger nära temperaturgränsen (figur 6). Pumpen motioneras en gång per dygn kl för att förhindra kärvning. Elvärmebatteri Elvärme väljs med DIP-omkopplare nr 5. När elvärme är vald blockeras frysvaktsfunktionen och ersätts med överhettningsvakt. Styrsignalen styr ett yttre programverk eller ett tyristordon. I värmefall regleras elbatteriet i sekvens med värmeåtervinningen. 7 C Utetemperatur Figur 6 När styrsignalen till värmeåtervinningen är 00 % sluter digitalutgång K4 först manöverkretsen. Styrsignalen tillåts sedan att reglera programverket. Vid stopp av aggregatet bryter K4 omedelbart och styrsignalen sätts till 0 %. Fläktarna går för efterblåsning på inställbar tid (leveransinställning 3 minuter). Vid fläktlarm eller överhettning gäller samma förlopp. KYLÅTERVINNING För att minska energiuttaget vid kylning har TAC 43 en ekonomifunktion som utnyttjar ett eventuellt kylinnehåll i frånluften. Om frånluftstemperaturen understiger utetemperaturen (inställbar gräns) startas ekonomifunktionen, vilket innebär att återvinningsaggregatet kör maximal kylåtervinning. Om återluftsspjäll är valt, intar spjället sina min. uteluftslägen och kylregleringen fortsätter. Kylåtervinningen avbryts då utetemperaturen understiger frånluftstemperaturen. Funktionen faller bort om givare saknas.

5 KYLBATTERI Kylbatteri Principlösningen för reglering av värme och kyla i TAC 43 bygger på en avancerad teknik för att uppnå högsta möjliga komfort med lägsta möjliga effektförbrukning. Genom att definiera en neutralzon (figur 7) som ligger mellan värme- och kylbörvärdena, kommer värme och kyla att kopplas in endast när ett verkligt behov föreligger. Detta innebär att risken för överlappning i intervallet mellan värme och kyla elimineras. När temperaturen ligger inom neutralzonen är varken värme- eller kylbatteri inkopplade. Först när den reglerade temperaturen (rums-eller tilluftstemperatur) har ökat så mycket att den nått kylbörvärdet kopplas kylbatteriet in. Då växlar TAC 43 automatiskt från att reglera från värmebörvärdet till att reglera på kylbörvärdet. Återgång till värmereglering sker först när temperaturen sjunkit ner till värmebörvärdet. Kylventilens styrsignal är 0 V, men kan ändras till 0 0 V med DIP-omkopplare nr % 0 % värmebatteri VVX värmebehov Pump Kylbatteriets pump är i kontinuerlig drift när kylfall råder. I övriga fall är pumpen avstängd och motioneras en gång per dygn kl DX-kyla DX-kyla väljs med DIP-omkopplare nr 6, och valet accepteras endast om rumsreglering är vald. I kylfall regleras DX-kylan direkt från rumsgivaren. kylåtervinning neutralzon kylbehov kylbatteri Figur 7 Ett DX-steg styrs via digitalutgång K5 och flera DX-steg via en 0 V signal på Y3 med spänningsrelä typ RY. Tilluftsgivaren har ingen reglerande funktion utöver att koppla ur DX-kylan om tilluftstemperaturen blir lägre än inställd min. temperatur. TIDSSTYRNING Det finns två veckoprogram som styr in-och urkoppling av aggregatet; ett helfartsprogram (/) och ett halvfartsprogram (/). Utöver veckoprogrammen finns ett årsprogram med sex helgperioder. Vid uppstart av aggregatet kör frånluftsfläkten (FF) igång först och efter en viss tidsfördröjning startas tilluftsfläkten (TF). Veckoprogram Start och stopp av aggregatet styrs av halvfartsprogrammet (/). För att starta helfartsprogrammet (/) måste halvfartsprogrammet vara aktiverat. Årsprogram Detta används för att stänga av aggregatet under helger och längre tidsperioder, t.ex. vid långhelger och semestrar. Det finns sex helgperioder som kan programmeras in ett år i förväg. Varje helgperiod bestäms av ett start- och stoppdatum. Sommartid Övergång till/från sommartid sker automatiskt. Sommarperiod Vissa funktioner i TAC 000-regulatorerna beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Följande villkor gäller: Kylreglering tillåts endast under sommarperiod. Pump för värmebatteri får stoppas endast under sommarperiod.

6 LAR TAC 000-regulatorerna har en inbyggd larmfunktion som informerar om larmtillstånd. Vid larm blinkar symbolen tillsammans med berörd symbol. Det finns två olika typer av larm; A-larm och B-larm. Vissa larm kan programmeras så att de utlöses som A- eller B- larm. Se parameterlistan för vilka valmöjligheter de olika larmen har. A-larm måste återställas manuellt och aktiverar alltid summalarmet. B-larm återställs automatiskt och aktiverar summalarmet endast om man väljer att få detta aktiverat. Fläktlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om larmet utlöses sker detta med 60 sekunders tidsfördröjning efter det att fläktvakten ger en slutande kontakt på ingång U4. Vid elvärme fungerar fläktvakten annorlunda; då erhålles larm när fläktvakten ger en brytande kontakt på ingång U4. beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Brandlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om tilluftstemperaturen är större än 70 C aktiveras brandlarmet för tilluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning. På samma sätt aktiveras brandlarmet för frånluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning om frånluftstemperaturen är större än 50 C. Det innebär att en kortslutning av givareledning eller parallell slutning via brandtermostat utlöser brandlarmet. Fryslarm Frysvakten aktiveras om temperaturen underskrider den ställbara frysgränsen. Aggregatet stoppar med 5 sekunders tidsfördröjning innan A-larm utlöses. Om frysvakten kortsluts, utlöses ett särkilt larm, Givarfel. Pump/Överhettningslarm Värmebatteriets pump och elbatteriets överhettningspump har samma ingång för larm. Vid brytande kontakt utlöses larmet med 5 sekunders tidsfördröjning. Avfrostningslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses om avfrostning inte är avslutad inom max. tillåten avfrostningstid. Verkningsgradslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses i följande situationer: Om VVX-signalen är 00 % och min. begränsningsfunktionen inte är aktiv. Om verkningsgraden understiger inställd larmgräns i mer än 60 minuter. Avvikelselarm Detta larm utlöses om tilluftstemperaturen avviker med mer än en inställbar gräns (3 C) från börvärdet under mer än 60 minuter. INSTALLATION OBS! Kopplingsschemat nedan visar alla enheter som kan anslutas till TAC 43 när aggregatet är försett med plattvärmeväxlare samt vattenburen värme och kyla. TAC 000 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade kopplingsscheman. 30V GX GT GT3 GT GT8 GT4 GX4 GT7 GP7 NC NO GP6 NC NO 4V/30V CO/SPC C C T 30V~ 4V RC G G0 B Y B B3 B4 Y Y3 U U TAC43 X X X3 U4 KC K K K3 K4 K5 U3 K6 K6 K K G X G0 X G 3 G X G0 X G ST ST SV ST4 SV5 SN0 P0 TF0 Tilluftsfläkt FF0 Frånluftsfläkt Helfart P0 Pump Värmeb. P0 Pump Kylb. Summa larm 4V N N Behöver ej anslutas K: Kontakter TF0 K: Kontakter FF sv

7 ANSLUTNINGSPLINTAR Anslutningsplintarna i figuren nedan visar vad TAC 000 regulatorerna kan erbjuda. Figuren illustrerar anslutningsplintarnas placering i regulatorns bakstycke. Om SPC-signalen ansluts från utrustning som har en annan transformator måste G0 från respektive transformator kopplas samman. Skenan med tre skruvar i mitten av bakstycket är isolerad och kan användas som mätnoll. Anslutning måste då göras mellan skenan och mätnoll () i plint. Plinten för skyddsjord utgör enbart fästpunkt för eventuell skyddsledare och har ingen anslutning i apparaten. L 6 Y 5 Y 4 Y3 3 K6 K6 0 9 G 8 G0 7 6 KC 5 K 4 K 3 K3 K4 K5 Värmebatteri VVX, värmeåtervinning Kylbatteri Summalarm Summalarm 4 V AC, fas 4 v, AC nolla Skyddsjord Spänninsmatning, relä K-K5 Tilluftsfläkt, TF Frånluftsfläkt,FF Helfart Pump, värmebatteri Pump, kylbatteri/dx-kyla ätnoll ätnoll Frånluftstemp. givare Avluftstemp. givare SPC/CO ätnoll Tilluftstemp. givare ätnoll Utetemp. givare Rumsgivre Reutrgivare/frysvakt Elv. överhettn., pump värmeb. Fläktlarm Förlängd drift (/) timer Förlängd drift (/) timer ätnoll U U U3 B B B3 B4 X3 U4 X X R DIP-OKOPPLARE DIP-omkopplarna sitter under snabbguiden på regulatorns framsida. Kontrollsignaler, typ av reglering, funktioner osv. ställs enkelt om via DIP-omkopparna. Leveransinställning för omkopplarna är i läge OFF Nr OFF ON Tilluftsreglering Rumsreglering (=on) VVX VVX vid stopp = 0% (3=off) Vatten-värme Vatten-kyla -0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles Rums/frånluftsreglering Frånluftsreglering (=on) Återluftsspjäll! VVX vid stopp =00% (3=off) Elbatteri-värme DX-kyla (endast om =on) 0-0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles LEDNINGSLÄNGDER När en TAC 4 V transformator monteras i direktanslutning till regulatorn gäller följande: Ledningslängd till G, G0 och övriga anslutningar på TAC 4 V ställdon får vara max. 50 meter med min. tvärsnittsarea 0,8 mm. Rekommenderad kabel: EKKR 3, 4 eller 7. Om kabellängden överstiger 50 meter är min. tvärsnittsarea,5 mm. Ledningslängd till anslutningarna KC och K K6 får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea,5 mm. Rekommenderad kabel: EKK 3 eller 4,5. Ledningslängd till anslutningarna B, U och X får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea 0,5 mm. Rekommenderad kabel: EKEK 0,8. UNDERHÅLL Regulatorn kräver inget särskilt underhåll men bör hållas ren. Dock bör reglerutrustningen hållas under kontinuerlig uppsikt så att eventuella fel inte orsakar överhettning eller sönderfrysning av ledningarna. enyfönstret kan vid behov torkas med en fuktig trasa. SPÄNNINGSAVBROTT Regulatorn behåller alla inställningar under obegränsad tid. Dock måste klockan ställas manuellt vid spänningsavbrott som varar längre än 48 timmar. TILLBEHÖR Benämning Art nr Transformator TR Apparatlåda med skyddsklass IP InTA 000V VARNING! All installation av starkströmskablar skall utföras av behörig installatör. Copyright 008-0, Schneider Electric All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved sv För mer information besök

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 %

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 % Regulator TAC43 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % 0 % 0-004-753- (SE), 000-0-0 Innehåll TAC43 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och hålls därför

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 % Regulator TAC4 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % Kylåtervinning Värmebatteri VVX Kylbatteri 0 % Neutralzon Värmebehov Kylbehov 0-004-7549-0 (SE), 998-0-6 Innehåll TAC4 Handbok

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Vista TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Xenta 103-A är en zonregulator som främst är avsedd för kyltaksapplikationer. Regulatorn konstanthåller temperaturen genom att modulera

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt:

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt: 46.201/1 RDT 708: Digital, programmerbar regulator, (ergoflex) Fördelar för bättre energi effektivitet Ingång för utetemperatur tillgänglig för bl.a. till sommaromställning samt fri nattkyla. Användningsområde

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C-3-5 994.05 TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE

INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE ggg INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD DRIFT & MANÖVER UNDERHÅLL & SERVICE FL filter art nr: Q4871 TL filter art nr: Q4872 1 INNEHÅLL Sid Installation & Injustering Säkerhet 3 Mottagning

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering.

Styrsystem COMPACT COMPACT. Handterminal/Manöverpanel. Värme COMPACT Air&Heat. Värme COMPACT Unit&Top. Styrning. Temperaturreglering. Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 50 Språk/Language... 50 Flödesenhet... 50 Min/Max inställning... 50 Grundinställning... 50 Styrning Styrning... 50 Kopplingsur... 50 Startsekvens... 50 Värme

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat SE Corrigo ver. no. 2.1-1-02 Fig. 1 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1. Tilluft 9. Värmeväxlare, Rotor 2. Frånluft 10. Rotor motor 3. Avluft 11. Filter, Frånluft 4. Uteluft

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual CE2P3226sv/Siemens v2.0 April 2008 Siemens Building Technologies 2006 Siemens Building Technologies

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation 2004. *087R548* *vi7ab707* Innehållsförteckning Sida Instruktion Före start

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Styrsystem IQnomic Standard

Styrsystem IQnomic Standard Handterminal/Manöverpanel Inställningar... 26 Språk/Language... 26 Flödesenhet... 26 Min/Max inställning... 26 Grundinställning... 26 Styrning Styrning... 26 Kopplingsur... 26 Startsekvens... 26 Värme

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600

Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för Kolibri 600 Kolibri 600 990427 Flexivent AB Smörhålevägen 9 434 42 Kungsbacka Tel. 0300-73000 Fax 0300-70550 ALLMÄNT Rumsaggregat KOLIBRI är en komplett ventilationsanläggning

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works.

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works. L10 Användarmanual Inledning CORRIGO L10 är en ny regulator som utvecklats med enkelt handhavande som ledstjärna. Den har bakgrundsbelyst LCD-display, larmindikeringsdiod inbyggd på fronten och manövreras

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val A900S/T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120 1. Allmänt BCVA värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer