TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling"

Transkript

1 TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig styrning, reglering och övervakning av luftbehandlingsaggregat i fastigheter. Följande reglerenheter finns: TAC 4, som erbjuder en rationell och effektiv lösning på luftbehandling där värmebatteriet reglerar rumstemperatur eller tilluftstemperatur. TAC 4, som har en utökad funktionalitet. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri och värmeåtervinning. TAC 43, som är den mest avancerade reglerenheten. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. TEKNISKA DATA Artikelnummer TAC TAC TAC Driftspänning...4 V AC ±0%, Hz inklusive fluktuation Effektförbrukning... 3W Omgivningstemperatur: Drift... ±0 C till +50 C Lagring...-0 C till +50 C Omgivande fuktighet....max 90% RH Kalenderklocka: Noggrannhet... ±6 minuter/år vid +5 C Gångreserv timmar Skyddsklass...IP 40 Färg....grå/röd/transparent Vikt...0,7 kg Yttermått BxHxD (mm) x96x96 aterial...abs/pc-plast Återvinning...alla kapslingsdetaljer är återvinningsbara Detta datablad beskriver alla funktioner som ingår i TAC 000-regulatorerna. I de fall en funktion förekommer endast i någon av regulatorerna står detta angivet i texten. Utöver redan angivna funktioner har TAC 000-regulatorerna följande gemensamt: Färdig systemlösning för luftbehandling. Tidsstyrning av fläktar. Inbyggd larmcentral med A- och B-larm vid driftsstörningar. Pumpstyrning och pumpmotionering. Börvärdesjustering av rumstemperatur eller tilluftstemperatur från yttre enhet (SPC-justering). TAC 4 Värmebatteri X Återvinning/ Spjäll TAC 4 X X Kylbatteri TAC 43 X X X Regulatorerna är lätta att använda för operatören. Alla börvärden samt mätvärden är avläsbara, och ändring av värden görs genom att använda ett fåtal knappar. Enkla symboler i teckenfönstret underlättar avläsningen av befintlig anläggningsstatus sv

2 REGLEREXEPEL Figur 3 ger exempel på systemlösningar för aggregat med vattenburen plattvärmeväxlare och vattenburet värmeoch kylbatteri. TAC 4, TAC 4 och TAC 43 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade flödes- och kopplingsscheman. GT 3 Regulator TAC 4 GT 8 PO GT 4 GT GT REGLERING Grundfunktionen för TAC 000-regulatorerna är att hålla rums- eller tillluftstemperaturen konstant genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. SV Regulator TAC 4 Figur Val av rums- eller tilluftstemperaturreglering görs med DIP-omkopplare nr (leveransinställning tilluftstemperatur). När rumsreglering väljs arbetar rumsregulatorn i kaskad med tilluftsregulatorn. Tilluftstemperaturen är min.- och max.- begränsad. Separata min.-begränsningsvärden gäller för börvärden vid värmefall respektive kylfall. När rumsreglering väljs kan man välja om rumsreglering skall ske från rumsgivare eller frånluftsgivare. GT 3 GT 7 GT 8 PO SV Regulator TAC 43 GT 4 GT GT Figur GT 7 GT 4 GT GT 3 GT 8 GT PO PO SV SV 5 Figur 3 FLÄKTSTYRNING TAC 000-reglerenheterna kan styra tvåhastighetsfläktar. Start och stopp av aggregatet styrs av inprogrammerade tider i vecko- och årsprogram. När aggregatet startas upp kör fläktarna igång med en ställbar och temperaturstyrd tidsfördröjning. Tilluftsfläkten (TF) aktiveras efter att frånluftsfläkten (FF) körts igång. Båda fläktarna startar på halvfart oavsett vilken hastighet som är vald. Om helfartsdrift väljs kopplas denna in 30 sekunder efter att TF har startats. Vid övergång från helfart till halvfartsdrift stoppas båda fläktar i 0 sekunder, varpå FF körs igång och därefter TF. För att helfart ska erhållas vid tidsstyrd drift måste både halvfarts- och helfartsprogrammen vara aktiva. Tidsfördröjning (s) Utetemperatur C När FF startar styrs värmeåtervinningen till 00 %, och värmeventilens öppningsgrad bestäms av utetemperaturen. Öppningsgraden är 0 % för utetemperaturer större eller lika med 0 C och ökar därefter linjärt utan brytning med sjunkande utetemperatur. Figur 4 Tilluftstemperaturens styrsekvens börjar reglera när TF aktiveras. Kurvans lutning (se figur 4) bestäms av en ställbar tidsfördröjning (P 33) vid 0 C. Vid elvärme gäller samma tidsfördröjning mellan fläktarna, men styrsignalen till elbatteriet är 0 % tills TF startar sv

3 BÖRVÄRDEN Värmeåtervinning och värmebatteri reglerar mot samma börvärde, Börvärde värme. I TAC 43 använder kylbatteriet ett separat börvärde, Börvärde kyla. Börvärdena är separat inställbara och skillnaden mellan dem är minst 0,5 C. NATTVÄRE Under natten styrs aggregatet av ett ställbart nattbörvärde. Aggregatet är normalt avstängt men startar om rumstemperaturen underskrider nattbörvärdet. När temperaturen har uppnått nattbörvärdet plus C stoppar aggregatet. Om återluftsspjäll är valt på TAC 4 och TAC 43, är uteluftsspjället stängt under nattvärme. ed värmeåtervinning gäller normalreglering. I båda fall gäller normala börvärden. Funktionen aktiveras automatiskt om rumsgivare är installerad. NATTKYLA Under sommarperioden krävs ett större kylbehov, och för att minska driftskostnaden utnyttjar TAC 000 den relativt kalla nattluften för att kyla ner byggnaden. Under förutsättning att utegivare och rumsgivare finns installerade, aktiveras nattkylafunktionen automatiskt även i de fall då tilluftsreglering är vald. Nattkylan startar då rumstemperaturen överstiger inställd startgräns och vissa villkor är uppfyllda. UTEKOPENSERING Börvärden för tilluftstemperatur eller rumstemperatur kan kompenseras direkt av utetemperaturen. Det finns två separata kompenseringskurvor; en för sommar och en för vinter (se figur 5). Funktionen faller bort om utegivare inte är installerad. Utekompenseringen är inte aktiverad vid leverans. Aktivering sker genom att önskade kompenseringsvärden för sommar respektive vinter ställs in. Kompenseringen kan vara både positiv och negativ. Kompenseringsgraden anger i C hur mycket börvärdena för tilluftstemperatur respektive rumstemperatur ska förskjutas. ax v.komp. Kompensering ( C) Stopp v.komp 6 4 Start v.komp Start s.komp ax s.komp. Stopp s.komp Utetemp. C Figur 5 VÄREÅTERVINNING TAC 4 och TAC 43 kan reglera alla typer av värmeåtervinning eller återluftsspjäll via reglerutgång Y. Reglerstrategi väljs med DIP-omkopplare nr 3 och 4. Styrsignalen är 0 0 V. Verkningsgradsberäkning sker med temperaturgivare i uteluft, frånluft och avluft. Larmet aktiveras vid låg verkningsgrad, men om det saknas någon givare faller denna funktion bort. Temperaturgivaren i avluften används dessutom som begränsningsgivare för att förhindra påfrysning på värmeväxlaren. Det kan uppstå frostbildning i värmeväxlaren, vilket påverkar återvinningsaggregatets verkningsgrad. För att förhindra detta finns en avfrostningsfunktion som aktiveras genom kortslutning av avluftsgivaren med en differenstryckvakt. Värmeväxlaren regleras då ner mot stängt läge med en separat regulator. Om avfrostningen inte avslutats inom en ställbar tid (leveransinställning 0 minuter) stoppar tilluftsfläkten för att påskynda avfrostningsförloppet. Larm utlöses då avfrostningen inte avslutats inom inställd max. tillåten avfrostningstid (leveransinställning 30 minuter). Se avsnitt om larm för detaljer. Återluftsspjäll Spjällregleringens styrsignal är 0 0 V, där 0 V är stängt utespjäll (0 %) och 0 V är öppet utespjäll (00 %). Ute-, åter- och avluftsspjällen regleras med en inställbar minsta uteluftsmängd (leveransinställning 30 %). På reglersekvensen finns två lägen; Ekonomi och Komfort. I Komfort -läge styrs värmebatteriet före det att återluftsspjället regleras ner mot minsta utleluftsposition. I Ekonomi -läge styrs värmebatteriet efter det att återluftsspjället reglerats ner mot minsta uteluftsposition sv 3

4 VÄREBATTERI Värmebatteri (vattenburet) TAC 4 har reglering i ett steg med värmebatteri. Då värmebehovet hos TAC 4 och TAC 43 inte kan tillgodoses med enbart värmeåtervinning, övergår reglersekvensen till värmebatteriet. Under uppstart av luftaggregatet öppnar värmeventilen efter utekurva. Normalläge för styrsignalen är 0 V men kan med DIP-omkopplare nr 7 väljas till 0 0 V, där 0 () V är stängd ventil (0 %) och 0 V är öppen ventil (00 %). Utgången styrs antingen av huvudregulatorn (regulator för tilluftstemperatur), en min.-begränsningsregulator eller, om aggregatet stoppar, en varmhållningsregulator. Pump Värmebatteriets cirkulationspump är i kontinuerlig drift när utetemperaturen understiger Utetemp.gräns för pumpstopp värmebatteri (leveransinställning 7 C). När sommarperiod gäller, stoppas pumpen med 5 minuters tidsfördröjning då utetemperaturen överstiger Utetemp. gräns för pumpstopp värmebatteri. Från Till Funktion Hysteres,5 C En fast hysteres finns inlagd vid pumpstopp för att förhindra att onödiga start och stopp inträffar då utetemperaturen ligger nära temperaturgränsen (figur 6). Pumpen motioneras en gång per dygn kl för att förhindra kärvning. Elvärmebatteri Elvärme väljs med DIP-omkopplare nr 5. När elvärme är vald blockeras frysvaktsfunktionen och ersätts med överhettningsvakt. Styrsignalen styr ett yttre programverk eller ett tyristordon. I värmefall regleras elbatteriet i sekvens med värmeåtervinningen. 7 C Utetemperatur Figur 6 När styrsignalen till värmeåtervinningen är 00 % sluter digitalutgång K4 först manöverkretsen. Styrsignalen tillåts sedan att reglera programverket. Vid stopp av aggregatet bryter K4 omedelbart och styrsignalen sätts till 0 %. Fläktarna går för efterblåsning på inställbar tid (leveransinställning 3 minuter). Vid fläktlarm eller överhettning gäller samma förlopp. KYLÅTERVINNING För att minska energiuttaget vid kylning har TAC 43 en ekonomifunktion som utnyttjar ett eventuellt kylinnehåll i frånluften. Om frånluftstemperaturen understiger utetemperaturen (inställbar gräns) startas ekonomifunktionen, vilket innebär att återvinningsaggregatet kör maximal kylåtervinning. Om återluftsspjäll är valt, intar spjället sina min. uteluftslägen och kylregleringen fortsätter. Kylåtervinningen avbryts då utetemperaturen understiger frånluftstemperaturen. Funktionen faller bort om givare saknas.

5 KYLBATTERI Kylbatteri Principlösningen för reglering av värme och kyla i TAC 43 bygger på en avancerad teknik för att uppnå högsta möjliga komfort med lägsta möjliga effektförbrukning. Genom att definiera en neutralzon (figur 7) som ligger mellan värme- och kylbörvärdena, kommer värme och kyla att kopplas in endast när ett verkligt behov föreligger. Detta innebär att risken för överlappning i intervallet mellan värme och kyla elimineras. När temperaturen ligger inom neutralzonen är varken värme- eller kylbatteri inkopplade. Först när den reglerade temperaturen (rums-eller tilluftstemperatur) har ökat så mycket att den nått kylbörvärdet kopplas kylbatteriet in. Då växlar TAC 43 automatiskt från att reglera från värmebörvärdet till att reglera på kylbörvärdet. Återgång till värmereglering sker först när temperaturen sjunkit ner till värmebörvärdet. Kylventilens styrsignal är 0 V, men kan ändras till 0 0 V med DIP-omkopplare nr % 0 % värmebatteri VVX värmebehov Pump Kylbatteriets pump är i kontinuerlig drift när kylfall råder. I övriga fall är pumpen avstängd och motioneras en gång per dygn kl DX-kyla DX-kyla väljs med DIP-omkopplare nr 6, och valet accepteras endast om rumsreglering är vald. I kylfall regleras DX-kylan direkt från rumsgivaren. kylåtervinning neutralzon kylbehov kylbatteri Figur 7 Ett DX-steg styrs via digitalutgång K5 och flera DX-steg via en 0 V signal på Y3 med spänningsrelä typ RY. Tilluftsgivaren har ingen reglerande funktion utöver att koppla ur DX-kylan om tilluftstemperaturen blir lägre än inställd min. temperatur. TIDSSTYRNING Det finns två veckoprogram som styr in-och urkoppling av aggregatet; ett helfartsprogram (/) och ett halvfartsprogram (/). Utöver veckoprogrammen finns ett årsprogram med sex helgperioder. Vid uppstart av aggregatet kör frånluftsfläkten (FF) igång först och efter en viss tidsfördröjning startas tilluftsfläkten (TF). Veckoprogram Start och stopp av aggregatet styrs av halvfartsprogrammet (/). För att starta helfartsprogrammet (/) måste halvfartsprogrammet vara aktiverat. Årsprogram Detta används för att stänga av aggregatet under helger och längre tidsperioder, t.ex. vid långhelger och semestrar. Det finns sex helgperioder som kan programmeras in ett år i förväg. Varje helgperiod bestäms av ett start- och stoppdatum. Sommartid Övergång till/från sommartid sker automatiskt. Sommarperiod Vissa funktioner i TAC 000-regulatorerna beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Följande villkor gäller: Kylreglering tillåts endast under sommarperiod. Pump för värmebatteri får stoppas endast under sommarperiod.

6 LAR TAC 000-regulatorerna har en inbyggd larmfunktion som informerar om larmtillstånd. Vid larm blinkar symbolen tillsammans med berörd symbol. Det finns två olika typer av larm; A-larm och B-larm. Vissa larm kan programmeras så att de utlöses som A- eller B- larm. Se parameterlistan för vilka valmöjligheter de olika larmen har. A-larm måste återställas manuellt och aktiverar alltid summalarmet. B-larm återställs automatiskt och aktiverar summalarmet endast om man väljer att få detta aktiverat. Fläktlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om larmet utlöses sker detta med 60 sekunders tidsfördröjning efter det att fläktvakten ger en slutande kontakt på ingång U4. Vid elvärme fungerar fläktvakten annorlunda; då erhålles larm när fläktvakten ger en brytande kontakt på ingång U4. beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Brandlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om tilluftstemperaturen är större än 70 C aktiveras brandlarmet för tilluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning. På samma sätt aktiveras brandlarmet för frånluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning om frånluftstemperaturen är större än 50 C. Det innebär att en kortslutning av givareledning eller parallell slutning via brandtermostat utlöser brandlarmet. Fryslarm Frysvakten aktiveras om temperaturen underskrider den ställbara frysgränsen. Aggregatet stoppar med 5 sekunders tidsfördröjning innan A-larm utlöses. Om frysvakten kortsluts, utlöses ett särkilt larm, Givarfel. Pump/Överhettningslarm Värmebatteriets pump och elbatteriets överhettningspump har samma ingång för larm. Vid brytande kontakt utlöses larmet med 5 sekunders tidsfördröjning. Avfrostningslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses om avfrostning inte är avslutad inom max. tillåten avfrostningstid. Verkningsgradslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses i följande situationer: Om VVX-signalen är 00 % och min. begränsningsfunktionen inte är aktiv. Om verkningsgraden understiger inställd larmgräns i mer än 60 minuter. Avvikelselarm Detta larm utlöses om tilluftstemperaturen avviker med mer än en inställbar gräns (3 C) från börvärdet under mer än 60 minuter. INSTALLATION OBS! Kopplingsschemat nedan visar alla enheter som kan anslutas till TAC 43 när aggregatet är försett med plattvärmeväxlare samt vattenburen värme och kyla. TAC 000 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade kopplingsscheman. 30V GX GT GT3 GT GT8 GT4 GX4 GT7 GP7 NC NO GP6 NC NO 4V/30V CO/SPC C C T 30V~ 4V RC G G0 B Y B B3 B4 Y Y3 U U TAC43 X X X3 U4 KC K K K3 K4 K5 U3 K6 K6 K K G X G0 X G 3 G X G0 X G ST ST SV ST4 SV5 SN0 P0 TF0 Tilluftsfläkt FF0 Frånluftsfläkt Helfart P0 Pump Värmeb. P0 Pump Kylb. Summa larm 4V N N Behöver ej anslutas K: Kontakter TF0 K: Kontakter FF sv

7 ANSLUTNINGSPLINTAR Anslutningsplintarna i figuren nedan visar vad TAC 000 regulatorerna kan erbjuda. Figuren illustrerar anslutningsplintarnas placering i regulatorns bakstycke. Om SPC-signalen ansluts från utrustning som har en annan transformator måste G0 från respektive transformator kopplas samman. Skenan med tre skruvar i mitten av bakstycket är isolerad och kan användas som mätnoll. Anslutning måste då göras mellan skenan och mätnoll () i plint. Plinten för skyddsjord utgör enbart fästpunkt för eventuell skyddsledare och har ingen anslutning i apparaten. L 6 Y 5 Y 4 Y3 3 K6 K6 0 9 G 8 G0 7 6 KC 5 K 4 K 3 K3 K4 K5 Värmebatteri VVX, värmeåtervinning Kylbatteri Summalarm Summalarm 4 V AC, fas 4 v, AC nolla Skyddsjord Spänninsmatning, relä K-K5 Tilluftsfläkt, TF Frånluftsfläkt,FF Helfart Pump, värmebatteri Pump, kylbatteri/dx-kyla ätnoll ätnoll Frånluftstemp. givare Avluftstemp. givare SPC/CO ätnoll Tilluftstemp. givare ätnoll Utetemp. givare Rumsgivre Reutrgivare/frysvakt Elv. överhettn., pump värmeb. Fläktlarm Förlängd drift (/) timer Förlängd drift (/) timer ätnoll U U U3 B B B3 B4 X3 U4 X X R DIP-OKOPPLARE DIP-omkopplarna sitter under snabbguiden på regulatorns framsida. Kontrollsignaler, typ av reglering, funktioner osv. ställs enkelt om via DIP-omkopparna. Leveransinställning för omkopplarna är i läge OFF Nr OFF ON Tilluftsreglering Rumsreglering (=on) VVX VVX vid stopp = 0% (3=off) Vatten-värme Vatten-kyla -0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles Rums/frånluftsreglering Frånluftsreglering (=on) Återluftsspjäll! VVX vid stopp =00% (3=off) Elbatteri-värme DX-kyla (endast om =on) 0-0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles LEDNINGSLÄNGDER När en TAC 4 V transformator monteras i direktanslutning till regulatorn gäller följande: Ledningslängd till G, G0 och övriga anslutningar på TAC 4 V ställdon får vara max. 50 meter med min. tvärsnittsarea 0,8 mm. Rekommenderad kabel: EKKR 3, 4 eller 7. Om kabellängden överstiger 50 meter är min. tvärsnittsarea,5 mm. Ledningslängd till anslutningarna KC och K K6 får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea,5 mm. Rekommenderad kabel: EKK 3 eller 4,5. Ledningslängd till anslutningarna B, U och X får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea 0,5 mm. Rekommenderad kabel: EKEK 0,8. UNDERHÅLL Regulatorn kräver inget särskilt underhåll men bör hållas ren. Dock bör reglerutrustningen hållas under kontinuerlig uppsikt så att eventuella fel inte orsakar överhettning eller sönderfrysning av ledningarna. enyfönstret kan vid behov torkas med en fuktig trasa. SPÄNNINGSAVBROTT Regulatorn behåller alla inställningar under obegränsad tid. Dock måste klockan ställas manuellt vid spänningsavbrott som varar längre än 48 timmar. TILLBEHÖR Benämning Art nr Transformator TR Apparatlåda med skyddsklass IP InTA 000V VARNING! All installation av starkströmskablar skall utföras av behörig installatör. Copyright 008-0, Schneider Electric All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved sv För mer information besök

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utkompenserad styrkurva och referensgivare. Du får:

Läs mer

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 %

Regulator TAC2413. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7523-2 (SE), 2000-02-02 100 % 0 % Regulator TAC43 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % 0 % 0-004-753- (SE), 000-0-0 Innehåll TAC43 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och hålls därför

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 % Regulator TAC4 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % Kylåtervinning Värmebatteri VVX Kylbatteri 0 % Neutralzon Värmebehov Kylbehov 0-004-7549-0 (SE), 998-0-6 Innehåll TAC4 Handbok

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 % Regulator TAC2411 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 100 % 0 % 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 Innehåll TAC2411 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning

TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Vista TAC Xenta 103-A Zonregulator med luftkvalitetsstyrning TAC Xenta 103-A är en zonregulator som främst är avsedd för kyltaksapplikationer. Regulatorn konstanthåller temperaturen genom att modulera

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TAC 2222 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2222 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2222 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter

Läs mer

TAC Montering. Installationsanvisning 0FL

TAC Montering. Installationsanvisning 0FL TAC 2222 0FL-3573-004 Installationsanvisning 1. ontering 1.1 Regulator Placera regulatorn så att man enkelt kan läsa av och ställa in värden och att luckan går att öppna. Område för tillåten omgivningstemperatur

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

TAC Montering. Installationanvisning 0FL

TAC Montering. Installationanvisning 0FL TAC 2112 0FL-3603-004 Installationanvisning 1. ontering 1.1 Regulator Placera regulatorn så att man enkelt kan läsa av och ställa in värden och att luckan går att öppna. Område för tillåten omgivningstemperatur

Läs mer

Regulator TAC2412. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi (SE), % 0 %

Regulator TAC2412. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi (SE), % 0 % Regulator TAC242 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % 0 % 0-004-7548-2 (SE), 998-05-30 Innehåll TAC242 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och hålls

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller 8:550 DIITAL REULATOR FÖR VÄRERELERIN AV VATTENBURNA ELLER ELEKTRISKA VÄRESYSTE Beskrivning, regulator (v2.40*) Reglerar olika typer av värmesystem enligt ett programval vid uppstart Reglerar öka/minska-

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i:

M800. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon. M800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem styrs valfritt av en öka/minska-signal eller av

Läs mer

TAC Xenta 110-D. Tvåzonsregulator. TAC Vista

TAC Xenta 110-D. Tvåzonsregulator. TAC Vista TAC Vista TAC Xenta 110-D Tvåzonsregulator TAC Xenta 110-D är gjord för flexibla lösningar för att styra värme/kyla, lampor m m. Den är speciellt avsedd för användning i två zoner. Regulatorn innehåller

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt:

Universiella ingångar De analoga ingångarna kan även användas på följande sätt: 46.201/1 RDT 708: Digital, programmerbar regulator, (ergoflex) Fördelar för bättre energi effektivitet Ingång för utetemperatur tillgänglig för bl.a. till sommaromställning samt fri nattkyla. Användningsområde

Läs mer

Luftbehandling konstant tillufttemperatur, tre utgångar

Luftbehandling konstant tillufttemperatur, tre utgångar INCENTIVE-GRUPPEN Luftbehandling konstant tillufttemperatur, tre utgångar C-31-10 1994.05 är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av tillufttemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon

M400. Forta TEKNISKA DATA. Ventilställdon 01 Ventilställdon är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: värmesystem luftbehandlingssystem är främst avsett att användas i installationer med mindre krav på ställdonets

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700 B3140.2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör Välkommen till SYNCO700 Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv2 060417 1/6 1 Behörighetsnivå

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Cirkulationspumpen

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd

Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Omgivningsavkännande termostat Energibesparande reglerenhet för frostskydd Temperaturreglerenheten RAYSTAT-ECO-10 är avsedd för att reglera värmekablar i frostskyddsanläggningar.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Styrsystem Curo. Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS

Styrsystem Curo. Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS Mjukvaruversion: 2.04 Augusti 2014 Inledning, placering av in- och utgångar på styrkort Inledning Denna instruktion beskriver ett antal reglerfunktioner

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer