TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling"

Transkript

1 TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig styrning, reglering och övervakning av luftbehandlingsaggregat i fastigheter. Följande reglerenheter finns: TAC 4, som erbjuder en rationell och effektiv lösning på luftbehandling där värmebatteriet reglerar rumstemperatur eller tilluftstemperatur. TAC 4, som har en utökad funktionalitet. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri och värmeåtervinning. TAC 43, som är den mest avancerade reglerenheten. Rumstemperatur eller tilluftstemperatur regleras genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. TEKNISKA DATA Artikelnummer TAC TAC TAC Driftspänning...4 V AC ±0%, Hz inklusive fluktuation Effektförbrukning... 3W Omgivningstemperatur: Drift... ±0 C till +50 C Lagring...-0 C till +50 C Omgivande fuktighet....max 90% RH Kalenderklocka: Noggrannhet... ±6 minuter/år vid +5 C Gångreserv timmar Skyddsklass...IP 40 Färg....grå/röd/transparent Vikt...0,7 kg Yttermått BxHxD (mm) x96x96 aterial...abs/pc-plast Återvinning...alla kapslingsdetaljer är återvinningsbara Detta datablad beskriver alla funktioner som ingår i TAC 000-regulatorerna. I de fall en funktion förekommer endast i någon av regulatorerna står detta angivet i texten. Utöver redan angivna funktioner har TAC 000-regulatorerna följande gemensamt: Färdig systemlösning för luftbehandling. Tidsstyrning av fläktar. Inbyggd larmcentral med A- och B-larm vid driftsstörningar. Pumpstyrning och pumpmotionering. Börvärdesjustering av rumstemperatur eller tilluftstemperatur från yttre enhet (SPC-justering). TAC 4 Värmebatteri X Återvinning/ Spjäll TAC 4 X X Kylbatteri TAC 43 X X X Regulatorerna är lätta att använda för operatören. Alla börvärden samt mätvärden är avläsbara, och ändring av värden görs genom att använda ett fåtal knappar. Enkla symboler i teckenfönstret underlättar avläsningen av befintlig anläggningsstatus sv

2 REGLEREXEPEL Figur 3 ger exempel på systemlösningar för aggregat med vattenburen plattvärmeväxlare och vattenburet värmeoch kylbatteri. TAC 4, TAC 4 och TAC 43 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade flödes- och kopplingsscheman. GT 3 Regulator TAC 4 GT 8 PO GT 4 GT GT REGLERING Grundfunktionen för TAC 000-regulatorerna är att hålla rums- eller tillluftstemperaturen konstant genom sekvensreglering av värmebatteri, värmeåtervinning och kylbatteri. SV Regulator TAC 4 Figur Val av rums- eller tilluftstemperaturreglering görs med DIP-omkopplare nr (leveransinställning tilluftstemperatur). När rumsreglering väljs arbetar rumsregulatorn i kaskad med tilluftsregulatorn. Tilluftstemperaturen är min.- och max.- begränsad. Separata min.-begränsningsvärden gäller för börvärden vid värmefall respektive kylfall. När rumsreglering väljs kan man välja om rumsreglering skall ske från rumsgivare eller frånluftsgivare. GT 3 GT 7 GT 8 PO SV Regulator TAC 43 GT 4 GT GT Figur GT 7 GT 4 GT GT 3 GT 8 GT PO PO SV SV 5 Figur 3 FLÄKTSTYRNING TAC 000-reglerenheterna kan styra tvåhastighetsfläktar. Start och stopp av aggregatet styrs av inprogrammerade tider i vecko- och årsprogram. När aggregatet startas upp kör fläktarna igång med en ställbar och temperaturstyrd tidsfördröjning. Tilluftsfläkten (TF) aktiveras efter att frånluftsfläkten (FF) körts igång. Båda fläktarna startar på halvfart oavsett vilken hastighet som är vald. Om helfartsdrift väljs kopplas denna in 30 sekunder efter att TF har startats. Vid övergång från helfart till halvfartsdrift stoppas båda fläktar i 0 sekunder, varpå FF körs igång och därefter TF. För att helfart ska erhållas vid tidsstyrd drift måste både halvfarts- och helfartsprogrammen vara aktiva. Tidsfördröjning (s) Utetemperatur C När FF startar styrs värmeåtervinningen till 00 %, och värmeventilens öppningsgrad bestäms av utetemperaturen. Öppningsgraden är 0 % för utetemperaturer större eller lika med 0 C och ökar därefter linjärt utan brytning med sjunkande utetemperatur. Figur 4 Tilluftstemperaturens styrsekvens börjar reglera när TF aktiveras. Kurvans lutning (se figur 4) bestäms av en ställbar tidsfördröjning (P 33) vid 0 C. Vid elvärme gäller samma tidsfördröjning mellan fläktarna, men styrsignalen till elbatteriet är 0 % tills TF startar sv

3 BÖRVÄRDEN Värmeåtervinning och värmebatteri reglerar mot samma börvärde, Börvärde värme. I TAC 43 använder kylbatteriet ett separat börvärde, Börvärde kyla. Börvärdena är separat inställbara och skillnaden mellan dem är minst 0,5 C. NATTVÄRE Under natten styrs aggregatet av ett ställbart nattbörvärde. Aggregatet är normalt avstängt men startar om rumstemperaturen underskrider nattbörvärdet. När temperaturen har uppnått nattbörvärdet plus C stoppar aggregatet. Om återluftsspjäll är valt på TAC 4 och TAC 43, är uteluftsspjället stängt under nattvärme. ed värmeåtervinning gäller normalreglering. I båda fall gäller normala börvärden. Funktionen aktiveras automatiskt om rumsgivare är installerad. NATTKYLA Under sommarperioden krävs ett större kylbehov, och för att minska driftskostnaden utnyttjar TAC 000 den relativt kalla nattluften för att kyla ner byggnaden. Under förutsättning att utegivare och rumsgivare finns installerade, aktiveras nattkylafunktionen automatiskt även i de fall då tilluftsreglering är vald. Nattkylan startar då rumstemperaturen överstiger inställd startgräns och vissa villkor är uppfyllda. UTEKOPENSERING Börvärden för tilluftstemperatur eller rumstemperatur kan kompenseras direkt av utetemperaturen. Det finns två separata kompenseringskurvor; en för sommar och en för vinter (se figur 5). Funktionen faller bort om utegivare inte är installerad. Utekompenseringen är inte aktiverad vid leverans. Aktivering sker genom att önskade kompenseringsvärden för sommar respektive vinter ställs in. Kompenseringen kan vara både positiv och negativ. Kompenseringsgraden anger i C hur mycket börvärdena för tilluftstemperatur respektive rumstemperatur ska förskjutas. ax v.komp. Kompensering ( C) Stopp v.komp 6 4 Start v.komp Start s.komp ax s.komp. Stopp s.komp Utetemp. C Figur 5 VÄREÅTERVINNING TAC 4 och TAC 43 kan reglera alla typer av värmeåtervinning eller återluftsspjäll via reglerutgång Y. Reglerstrategi väljs med DIP-omkopplare nr 3 och 4. Styrsignalen är 0 0 V. Verkningsgradsberäkning sker med temperaturgivare i uteluft, frånluft och avluft. Larmet aktiveras vid låg verkningsgrad, men om det saknas någon givare faller denna funktion bort. Temperaturgivaren i avluften används dessutom som begränsningsgivare för att förhindra påfrysning på värmeväxlaren. Det kan uppstå frostbildning i värmeväxlaren, vilket påverkar återvinningsaggregatets verkningsgrad. För att förhindra detta finns en avfrostningsfunktion som aktiveras genom kortslutning av avluftsgivaren med en differenstryckvakt. Värmeväxlaren regleras då ner mot stängt läge med en separat regulator. Om avfrostningen inte avslutats inom en ställbar tid (leveransinställning 0 minuter) stoppar tilluftsfläkten för att påskynda avfrostningsförloppet. Larm utlöses då avfrostningen inte avslutats inom inställd max. tillåten avfrostningstid (leveransinställning 30 minuter). Se avsnitt om larm för detaljer. Återluftsspjäll Spjällregleringens styrsignal är 0 0 V, där 0 V är stängt utespjäll (0 %) och 0 V är öppet utespjäll (00 %). Ute-, åter- och avluftsspjällen regleras med en inställbar minsta uteluftsmängd (leveransinställning 30 %). På reglersekvensen finns två lägen; Ekonomi och Komfort. I Komfort -läge styrs värmebatteriet före det att återluftsspjället regleras ner mot minsta utleluftsposition. I Ekonomi -läge styrs värmebatteriet efter det att återluftsspjället reglerats ner mot minsta uteluftsposition sv 3

4 VÄREBATTERI Värmebatteri (vattenburet) TAC 4 har reglering i ett steg med värmebatteri. Då värmebehovet hos TAC 4 och TAC 43 inte kan tillgodoses med enbart värmeåtervinning, övergår reglersekvensen till värmebatteriet. Under uppstart av luftaggregatet öppnar värmeventilen efter utekurva. Normalläge för styrsignalen är 0 V men kan med DIP-omkopplare nr 7 väljas till 0 0 V, där 0 () V är stängd ventil (0 %) och 0 V är öppen ventil (00 %). Utgången styrs antingen av huvudregulatorn (regulator för tilluftstemperatur), en min.-begränsningsregulator eller, om aggregatet stoppar, en varmhållningsregulator. Pump Värmebatteriets cirkulationspump är i kontinuerlig drift när utetemperaturen understiger Utetemp.gräns för pumpstopp värmebatteri (leveransinställning 7 C). När sommarperiod gäller, stoppas pumpen med 5 minuters tidsfördröjning då utetemperaturen överstiger Utetemp. gräns för pumpstopp värmebatteri. Från Till Funktion Hysteres,5 C En fast hysteres finns inlagd vid pumpstopp för att förhindra att onödiga start och stopp inträffar då utetemperaturen ligger nära temperaturgränsen (figur 6). Pumpen motioneras en gång per dygn kl för att förhindra kärvning. Elvärmebatteri Elvärme väljs med DIP-omkopplare nr 5. När elvärme är vald blockeras frysvaktsfunktionen och ersätts med överhettningsvakt. Styrsignalen styr ett yttre programverk eller ett tyristordon. I värmefall regleras elbatteriet i sekvens med värmeåtervinningen. 7 C Utetemperatur Figur 6 När styrsignalen till värmeåtervinningen är 00 % sluter digitalutgång K4 först manöverkretsen. Styrsignalen tillåts sedan att reglera programverket. Vid stopp av aggregatet bryter K4 omedelbart och styrsignalen sätts till 0 %. Fläktarna går för efterblåsning på inställbar tid (leveransinställning 3 minuter). Vid fläktlarm eller överhettning gäller samma förlopp. KYLÅTERVINNING För att minska energiuttaget vid kylning har TAC 43 en ekonomifunktion som utnyttjar ett eventuellt kylinnehåll i frånluften. Om frånluftstemperaturen understiger utetemperaturen (inställbar gräns) startas ekonomifunktionen, vilket innebär att återvinningsaggregatet kör maximal kylåtervinning. Om återluftsspjäll är valt, intar spjället sina min. uteluftslägen och kylregleringen fortsätter. Kylåtervinningen avbryts då utetemperaturen understiger frånluftstemperaturen. Funktionen faller bort om givare saknas.

5 KYLBATTERI Kylbatteri Principlösningen för reglering av värme och kyla i TAC 43 bygger på en avancerad teknik för att uppnå högsta möjliga komfort med lägsta möjliga effektförbrukning. Genom att definiera en neutralzon (figur 7) som ligger mellan värme- och kylbörvärdena, kommer värme och kyla att kopplas in endast när ett verkligt behov föreligger. Detta innebär att risken för överlappning i intervallet mellan värme och kyla elimineras. När temperaturen ligger inom neutralzonen är varken värme- eller kylbatteri inkopplade. Först när den reglerade temperaturen (rums-eller tilluftstemperatur) har ökat så mycket att den nått kylbörvärdet kopplas kylbatteriet in. Då växlar TAC 43 automatiskt från att reglera från värmebörvärdet till att reglera på kylbörvärdet. Återgång till värmereglering sker först när temperaturen sjunkit ner till värmebörvärdet. Kylventilens styrsignal är 0 V, men kan ändras till 0 0 V med DIP-omkopplare nr % 0 % värmebatteri VVX värmebehov Pump Kylbatteriets pump är i kontinuerlig drift när kylfall råder. I övriga fall är pumpen avstängd och motioneras en gång per dygn kl DX-kyla DX-kyla väljs med DIP-omkopplare nr 6, och valet accepteras endast om rumsreglering är vald. I kylfall regleras DX-kylan direkt från rumsgivaren. kylåtervinning neutralzon kylbehov kylbatteri Figur 7 Ett DX-steg styrs via digitalutgång K5 och flera DX-steg via en 0 V signal på Y3 med spänningsrelä typ RY. Tilluftsgivaren har ingen reglerande funktion utöver att koppla ur DX-kylan om tilluftstemperaturen blir lägre än inställd min. temperatur. TIDSSTYRNING Det finns två veckoprogram som styr in-och urkoppling av aggregatet; ett helfartsprogram (/) och ett halvfartsprogram (/). Utöver veckoprogrammen finns ett årsprogram med sex helgperioder. Vid uppstart av aggregatet kör frånluftsfläkten (FF) igång först och efter en viss tidsfördröjning startas tilluftsfläkten (TF). Veckoprogram Start och stopp av aggregatet styrs av halvfartsprogrammet (/). För att starta helfartsprogrammet (/) måste halvfartsprogrammet vara aktiverat. Årsprogram Detta används för att stänga av aggregatet under helger och längre tidsperioder, t.ex. vid långhelger och semestrar. Det finns sex helgperioder som kan programmeras in ett år i förväg. Varje helgperiod bestäms av ett start- och stoppdatum. Sommartid Övergång till/från sommartid sker automatiskt. Sommarperiod Vissa funktioner i TAC 000-regulatorerna beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Följande villkor gäller: Kylreglering tillåts endast under sommarperiod. Pump för värmebatteri får stoppas endast under sommarperiod.

6 LAR TAC 000-regulatorerna har en inbyggd larmfunktion som informerar om larmtillstånd. Vid larm blinkar symbolen tillsammans med berörd symbol. Det finns två olika typer av larm; A-larm och B-larm. Vissa larm kan programmeras så att de utlöses som A- eller B- larm. Se parameterlistan för vilka valmöjligheter de olika larmen har. A-larm måste återställas manuellt och aktiverar alltid summalarmet. B-larm återställs automatiskt och aktiverar summalarmet endast om man väljer att få detta aktiverat. Fläktlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om larmet utlöses sker detta med 60 sekunders tidsfördröjning efter det att fläktvakten ger en slutande kontakt på ingång U4. Vid elvärme fungerar fläktvakten annorlunda; då erhålles larm när fläktvakten ger en brytande kontakt på ingång U4. beror på om aktuellt datum ligger inom sommarperiod eller vinterperiod. Brandlarm Larmet är blockerat under 60 sekunder efter att tilluftsfläkten startats. Om tilluftstemperaturen är större än 70 C aktiveras brandlarmet för tilluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning. På samma sätt aktiveras brandlarmet för frånluftskanalen med 60 sekunders tidsfördröjning om frånluftstemperaturen är större än 50 C. Det innebär att en kortslutning av givareledning eller parallell slutning via brandtermostat utlöser brandlarmet. Fryslarm Frysvakten aktiveras om temperaturen underskrider den ställbara frysgränsen. Aggregatet stoppar med 5 sekunders tidsfördröjning innan A-larm utlöses. Om frysvakten kortsluts, utlöses ett särkilt larm, Givarfel. Pump/Överhettningslarm Värmebatteriets pump och elbatteriets överhettningspump har samma ingång för larm. Vid brytande kontakt utlöses larmet med 5 sekunders tidsfördröjning. Avfrostningslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses om avfrostning inte är avslutad inom max. tillåten avfrostningstid. Verkningsgradslarm Detta larm gäller enbart TAC 4 och TAC 43 regulatorerna. Larm utlöses i följande situationer: Om VVX-signalen är 00 % och min. begränsningsfunktionen inte är aktiv. Om verkningsgraden understiger inställd larmgräns i mer än 60 minuter. Avvikelselarm Detta larm utlöses om tilluftstemperaturen avviker med mer än en inställbar gräns (3 C) från börvärdet under mer än 60 minuter. INSTALLATION OBS! Kopplingsschemat nedan visar alla enheter som kan anslutas till TAC 43 när aggregatet är försett med plattvärmeväxlare samt vattenburen värme och kyla. TAC 000 har ett flertal kombinationer av funktioner. Se Applikationsguiden för andra detaljerade kopplingsscheman. 30V GX GT GT3 GT GT8 GT4 GX4 GT7 GP7 NC NO GP6 NC NO 4V/30V CO/SPC C C T 30V~ 4V RC G G0 B Y B B3 B4 Y Y3 U U TAC43 X X X3 U4 KC K K K3 K4 K5 U3 K6 K6 K K G X G0 X G 3 G X G0 X G ST ST SV ST4 SV5 SN0 P0 TF0 Tilluftsfläkt FF0 Frånluftsfläkt Helfart P0 Pump Värmeb. P0 Pump Kylb. Summa larm 4V N N Behöver ej anslutas K: Kontakter TF0 K: Kontakter FF sv

7 ANSLUTNINGSPLINTAR Anslutningsplintarna i figuren nedan visar vad TAC 000 regulatorerna kan erbjuda. Figuren illustrerar anslutningsplintarnas placering i regulatorns bakstycke. Om SPC-signalen ansluts från utrustning som har en annan transformator måste G0 från respektive transformator kopplas samman. Skenan med tre skruvar i mitten av bakstycket är isolerad och kan användas som mätnoll. Anslutning måste då göras mellan skenan och mätnoll () i plint. Plinten för skyddsjord utgör enbart fästpunkt för eventuell skyddsledare och har ingen anslutning i apparaten. L 6 Y 5 Y 4 Y3 3 K6 K6 0 9 G 8 G0 7 6 KC 5 K 4 K 3 K3 K4 K5 Värmebatteri VVX, värmeåtervinning Kylbatteri Summalarm Summalarm 4 V AC, fas 4 v, AC nolla Skyddsjord Spänninsmatning, relä K-K5 Tilluftsfläkt, TF Frånluftsfläkt,FF Helfart Pump, värmebatteri Pump, kylbatteri/dx-kyla ätnoll ätnoll Frånluftstemp. givare Avluftstemp. givare SPC/CO ätnoll Tilluftstemp. givare ätnoll Utetemp. givare Rumsgivre Reutrgivare/frysvakt Elv. överhettn., pump värmeb. Fläktlarm Förlängd drift (/) timer Förlängd drift (/) timer ätnoll U U U3 B B B3 B4 X3 U4 X X R DIP-OKOPPLARE DIP-omkopplarna sitter under snabbguiden på regulatorns framsida. Kontrollsignaler, typ av reglering, funktioner osv. ställs enkelt om via DIP-omkopparna. Leveransinställning för omkopplarna är i läge OFF Nr OFF ON Tilluftsreglering Rumsreglering (=on) VVX VVX vid stopp = 0% (3=off) Vatten-värme Vatten-kyla -0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles Rums/frånluftsreglering Frånluftsreglering (=on) Återluftsspjäll! VVX vid stopp =00% (3=off) Elbatteri-värme DX-kyla (endast om =on) 0-0 V utgång, värme/kyla Varmstart. Startar om hårdvaran, och alla inställningar utom datum och tid behålles LEDNINGSLÄNGDER När en TAC 4 V transformator monteras i direktanslutning till regulatorn gäller följande: Ledningslängd till G, G0 och övriga anslutningar på TAC 4 V ställdon får vara max. 50 meter med min. tvärsnittsarea 0,8 mm. Rekommenderad kabel: EKKR 3, 4 eller 7. Om kabellängden överstiger 50 meter är min. tvärsnittsarea,5 mm. Ledningslängd till anslutningarna KC och K K6 får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea,5 mm. Rekommenderad kabel: EKK 3 eller 4,5. Ledningslängd till anslutningarna B, U och X får vara max. 00 meter med min. tvärsnittsarea 0,5 mm. Rekommenderad kabel: EKEK 0,8. UNDERHÅLL Regulatorn kräver inget särskilt underhåll men bör hållas ren. Dock bör reglerutrustningen hållas under kontinuerlig uppsikt så att eventuella fel inte orsakar överhettning eller sönderfrysning av ledningarna. enyfönstret kan vid behov torkas med en fuktig trasa. SPÄNNINGSAVBROTT Regulatorn behåller alla inställningar under obegränsad tid. Dock måste klockan ställas manuellt vid spänningsavbrott som varar längre än 48 timmar. TILLBEHÖR Benämning Art nr Transformator TR Apparatlåda med skyddsklass IP InTA 000V VARNING! All installation av starkströmskablar skall utföras av behörig installatör. Copyright 008-0, Schneider Electric All brand names, trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Information contained within this document is subject to change without notice. All rights reserved sv För mer information besök

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Drift och skötselanvisning Sekundex

Drift och skötselanvisning Sekundex 201203 Drift och skötselanvisning Sekundex F G D C A B 31 17A 9 1 24 16 24 23B 20 17 1. Värmeväxlare varmvatten, Alfalaval CB 20IS27H, isolerad 9. Reglercentral värme, Siemens RVS46.530/1 10. Framledningsgivare

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05

Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar 1994.05 INCENTIVE-GRUPPEN TA R Luftbehandling konstant lokaltemperatur, tre utgångar C-3-5 994.05 TA R är en regulator i Control 80-systemet och är avsedd för reglering av rumstemperaturen i luftbehandlingssystem.

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1 Installations- och skötselanvisning Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Vista TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Xenta 280 är en serie programmerbara regulatorer för zonstyrning eller styrning av mindre värme- och ventilationssystem. I en TAC Xenta 280 ingår grundläggande

Läs mer

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1 METRO THERM METRO Superb Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning R Q C D O S L F Förteckning A I M P B J U T N H E K G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Expansionskärl Manometer värmesystem

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se OUMAN EH-800 Värmeregulator Användarmanual www.ouman.se OUMAN EH-800 översikt EH-800 regulator för vattenburna värmesystem i bostäder och industrifastigheter. Till regulatorn finns möjlighet att ansluta

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord

Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Energiutredning av ventilationen i fastigheten Njord Joacim Hammarberg Högskoleingenjörsprogrammet Energiteknik Umeå Universitet Examensarbete C-nivå Sammanfattning Detta examensarbete innefattar en energiutredning

Läs mer

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet Styrutrustning Climatix Basdokumentation Climatix Styrenhet Innehåll 1. Om detta dokument...7 1.1 Revisionshistorik...7 1.2 Referensdokument...7 1.3 Innan du börjar...7 2. Filosofin för standardluftbehandlingssystem...9

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer