Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?"

Transkript

1 Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag. Pedagogik & Med. dr Karolinska Institutet, Inst. NVS, Sektionen för omvårdnad och Karolinska universitetssjukhuset, AnOpIVA kliniken FoU, Huddinge Copyright Birgitta Åkesdotter Gustafsson Karolinska Institutet,

2 Utbildning av operationssjuksköterskor Specialistsjuksköterskeutbildningen omfattar ett års universitetsstudier på avancerad nivå med mer teoretisk än klinisk utbildning inom vårt eget område perioperativ omvårdnad Målet för utbildningen är att uppfylla samhällets krav på en operationssjuksköterska enligt högskolelag och högskoleförordning Eftersom operationssjuksköterskan i Sverige har givits en skyddad yrkestitel kan vi förstå att professionen är viktigt för vårt samhälle När blir en operationssjuksköterska färdig med sin utbildning och lärande? Referens SFS 1992:1434 Högskolelag, SFS 1993:100 Högskoleförordning

3 Perioperativ omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad Nursing Caring Vårdande inom vår Relationen Profession och kompetens mellan vårdare Område och vårdad Ethics etik och moral styr både verksamhet och våra omvårdnadshandlingar

4 Lärare för utbildning För samhälle och student är specialistutbildningen som fokuserar på vårt kunskapområde perioperativ omvårdnad en enhet av teoretisk & klinisk utbildning Utbildningen drivs och administreras av universitetet och lärare är lektorer och adjunkter som oftast är anställda av universitet/högskola tillsammans med Landsting ibland kommun

5 Lärare för utbildning På kliniken administreras och drivs utbildningen oftast av chef/kliniska lärare/ adjungerad kliniska adjunkt/huvudhandledare/yrkeshandledare. De har oftast olika utbildningsbakgrunder och är anställda av landstinget/kommun Det finns alltså ett antal olika versioner av hur stat/landsting/kommun delar på det gemensamma utbildningsansvaret för en blivande Specialistsjuksköterska med kunskaper för att tjänstgöra på operationsavdelning i hela landet/norden

6 Operationssjuksköterskans kompetens Operationssjuksköterskas kompetens är likartad i ett internationellt perspektiv Kunskaper och förmåga att utöva yrket Ledarskap Samarbete Skicklighet Empati Professionell Utveckling Reference Gillespie, Polit, Hamlin & Chaboyer. Developing a model of competence in the operating theatre: Psychometric validation of the Perceived Perioperative Competence Scale-Revised. International Journal of Nursing Studies, 49 (2012)

7 Operationssjuksköterskan (OS) har olika roller inom perioperativa omvårdnad Rollen OS och patientnära omvårdnad/vårdande I rollen är OS den ultimata experten på perioperativ omvårdnad vid patientens operation baserat på klinisk kunskap och skicklighet Rollen OS och chef I rollen som chef är OS expert på att koordinera och leda arbetet för bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att utföra vårdandet i Verksamheten Rollen OS och specialist I rollen som specialist inom en kirurgisk specialitet till expertstöd för sjuksköterskor i rollen för patientnära vårdande

8 Operationssjuksköterskans roller Rollen OS som lärare I rollen som lärare är OS expert på att lära sjuksköterskor att lära sig att bli operationssjuksköterskor genom pedagogisk och teoretisk kunskap om perioperativ omvårdnad. Befogenhet att examinera sjuksköterska under utbildning till specialistsjuksköterska Rollen OS som forskare I rollen som forskare är OS expert på att utforska, mäta, beskriva och utveckla kunskap inom perioperativ omvårdnad med nationellt och internationellt vedertagna vetenskapliga metoder Och andra roller som t ex Rollen OS på sterilcentral, Rollen OS som Produktexpert på företag mfl bidrar med sin expertkunskap

9 Operationssjuksköterskans roller Ibland har vi en roll under kortare eller längre period t ex i Rollen som expert i patientnära omvårdnad/vårdande, som chef, som specialist, som lärare eller som forskare etc Idag ser vi mer av mixade roller t ex patientnära vårdande & Specialist patientnära vårdande & Chef patientnära vårdande & lärare patientnära vårdande & forskare chef & lärare eller lärare & forskare etc...

10 Operationssjuksköterskans roller Oavsett vilken roll vi har som operationssjuksköterska bidrar samtliga med kunskaper för målet att ge patienter bästa möjliga perioperativa omvårdnad till medmänniskor i vårt samhälle

11 Perioperativ omvårdnad idag Gapet mellan klinisk kunskap och skicklighet och forskningsbaserad kunskap är fortfarande ett problem i förhållande till kravet på säker evidensbaserad perioperativa omvårdnad för patienten Och Varje dag utför operationssjuksköterskor excellent perioperativ omvårdnad i det patientnära perioperativa omvårdnaden som i många fall ännu inte har evaluerats enligt accepterade vetenskapliga metoder

12 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad Som patientens operationssjuksköterska ska vi kunna säga till patienten; Jag erbjuder dig bästa möjliga, evidensbaserade perioperativa omvårdnad vi har kunskap om idag vid din operation Hur kommer vi dit?

13 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad Vidareutveckling av anställningsformer mellat teoretisk och klinisk Utbildning dvs utveckla arbetsformer för kontinuerlig samverkan mellan operationssjuksköterskor i olika roller för målet att ta tillvara varandras kunskaper! Ingen kan hålla sig a jour inom samtliga av våra olika roller och Kunskapsområden samtidigt!! Operationssjuksköterska och lärare & och forskare tjänstgör på operationsavdelningen och operationssjuksköterskor specialister, och patientnära vårdande och chefer kan tjänstgöra vid teoretiska avsnitt på universitetet

14 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad I samverkan på kliniken mellan operationssjuksköterskor i olika roller genom t ex diskussioner på arbetstid Genom att tillsammans granska - Hur gör vi det vi gör varje dag? - Varför gör vi som vi gör? - Vet vi om det vi gör är det bästa sättet att göra det vi gör för patienten? - Vad händer senare med patienten efter att vi gjort det vi brukar göra? - Kan vi göra på något annat sätt? Och är det i så fall bättre? - Behöver vi förbättra det vi gör till säkrare vårdande? - Hur gör vi då?

15 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad Lärare och forskare på kliniken kan medverka till att - avdramtisera innehållet i vetenskapliga studier till användbar varje dag kunskap inkl visa enkla översättningsintrument till svenska m fl språk - handleda kliniska projekt, kandidat, magister uppsatser baserat på kliniska frågeställningar Tillsammans kan operationssjuksköterskekollegor med olika roller på kliniken söka, granska och dra slutsatser från vetenskapligt baserad material på nationell och internationell basis för vidareutveckling av kliniska frågor om sådant vi gör varje dag

16 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad Kunskap från andra operationssjuksköterskekollegor t ex från databaser som handlar om vård på vårt eget område Perioperative Nursing finns fler än hits som huvudsakligen behandlar operationssjuksköterskors vårdande i vardagen t ex i Pubmed Perioperative nursing and infection control; > 600 hits Perioperative nursing and patient safety; > 300 hits Perioperative nursing and documentation; > 200 hits Perioperative nursing and team work > 60 hits Perioperative nursing and perioperative visits > 30 hits I CINAHL t ex Perioperative nursing and surgical counting >80 etc I Google Scholar går det att söka i från i princip alla datorer med internet uppkoppling

17 Gemensam kunskapsutveckling inom perioperativ omvårdnad Summering För målet att kunna förena klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap för utveckling av evidensbaserad perioperativ omvårdnad måste vi finna strategier för kontinuerlig samverkan mellan operationssjuksköterskor med olika roller och expertkunskaper i vardagen Övriga ref, se abstrakt

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening Kompetensbeskrivning För legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård Innehåll Förord

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod

Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Vårdenhetschefers och sektionsledares uppfattningar om operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsarbete samt införande av denna arbetsmetod Eva Salvage 2012 Examensarbete, Avancerad nivå, 15 hp

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer