AutoTrac Universal (ATU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoTrac Universal (ATU)"

Transkript

1 AutoTrac Universal (ATU) INSTRUKTIONSBOK AutoTrac Universal (ATU) OMPC21001 Utgåva J7 (SWEDISH) John Deere Ag Management Solutions Europeisk version Printed in Germany

2 Inledning Förord VÄLKOMMEN TILL GREENSTAR PRECISIONSSYSTEM FÖR LANTBRUK som erbjuds av John Deere. Styrningssystem utgör en del av John Deeres Precisionssystem för lantbruk och är avsedda att hjälpa föraren utföra lantbruksarbeten på ett mer effektivt sätt. VIKTIGT! Denna ATU-instruktionsbok ska användas tillsammans med styrningssystemets instruktionsbok. LÄS IGENOM BÅDA INSTRUKTIONSBÖCKERNA noggrant för att lära dig hantera och underhålla systemet på rätt sätt, annars kan det leda till person- eller maskinskador. Dessa instruktionsböcker kan också finnas på andra språk (kontakta John Deere-återförsäljaren ang. beställning). DENNA INSTRUKTIONSBOK BÖR ANSES som en permanent del av John Deeres GreenStar-system och ska medfölja systemet när det säljs. ALLA MÅTT i denna instruktionsbok är angivna i både metriska och engelska enheter. Använd endast rätta reservdelar och fästelement och använd passande verktyg. Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning framåt. GARANTIN utgör en del av John Deeres understödsprogram för kunder som använder och underhåller sina maskiner i enlighet med denna instruktionsbok. GreenStar-garantin förklaras på det garanticertifikat som du bör ha erhållit från återförsäljaren. Det garanteras att John Deere understödjer sina produkter om fel uppträder under garantiperioden. Under en del omständigheter utför John Deere också förbättringar på platsen, ofta utan kostnad för kunden, även om garantitiden har utgått. Om systemet missbrukas eller modifieras för att ändra dess prestanda utöver de ursprungliga fabriksspecifikationerna, blir garantin ogiltig och förbättringar på platsen kan förnekas. MYCKET NÖJE med ditt nya GreenStar AutoTrac Universal-system från John Deere! OUO6050,0000D7E 67 22SEP07 1/1 Kontroll före leveransen Följande kontroller, justeringar och service utfördes innan maskinen levererades: Den bästa prestationen erhålls med både permanent och brytarstyrd strömförsörjning. Det finns olika satser som passar GreenStar beroende på maskintyp. Se till att fästena, som förhindrar rotation, är ordentligt fastsatta på styrstången enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Se till att låsbrickan är monterad enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Utför ett motorprov (se lämpligt avsnitt för GSD4- eller GS2-monitor). Se till att ATU-systemet har aktiverats via enligt beskrivningen i installationsanvisningen. Ställ in alla maskinspecifika parametrar. Alla funktioner och säkerhetsföreskrifter som gäller ATU-systemet har förklarats för föraren. Återförsäljarens/serviceteknikerns underskrift: Datum: OUO6050,0000D9D 67 23SEP07 1/ PN=2

3 Innehåll Sida Sida Säkerhetsföreskrifter Lista på felkoder Lista på felkoder för monitorn Varningsskyltar Ursprunglig GreenStar-monitor AutoTrac uppfattad Processor Positionsmottagare AutoTrac Universal Felkoder Precision Varningsskärmar Allmän information Nödvändiga förhållanden för aktivering av Specifikationer AutoTrac Försäkran om överensstämmelse Ökning av AutoTrac Universal-systemets Säkerhetsanmärkning som gäller senare prestation installation av elektriska och elektroniska apparater och/eller Felsökning komponenter AutoTrac Universal AutoTrac Universal-stoppkoder Tillsammans med oss går arbetet bra John Deere reservdelar...ibc-1 GS2-monitor Rätt verktyg...ibc-1 Start-skärm Välutbildade montörer...ibc-1 Iståndsättning av systemet Snabb service...ibc-1 Aktivering av systemet Inaktivering av systemet Inställning Diagnosavläsningar Hemsidans layout Felsökning GS2-monitor Styrningsvarningar Pop-up-rutor med felkoder Styrningsprogramvara Ursprunglig GreenStar-monitor Start-skärm Iståndsättning av AutoTrac Universalstyrningssystem Aktivering av systemet Inaktivering av systemet AutoTrac AutoTrac Universal-styrningssats Motorprov- och AutoTrac-information Felsökning Ursprunglig GreenStar-monitor Varningsskärmar Alla informationer, illustrationer och specifikationer i denna bok är grundade på det senast tillgängliga materialet vid tiden för publiceringen. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles. COPYRIGHT 2007 DEERE & COMPANY Moline, Illinois All rights reserved A John Deere ILLUSTRUCTION Manual i PN=1

4 Innehåll ii PN=2

5 Säkerhetsföreskrifter Varningssymbol Detta är varningssymbolen. Den finns både på maskinen och i denna bok och varnar för risken för personskador. Undvik olyckor genom att alltid följa säkerhetsföreskrifterna. T81389 UN 07DEC88 DX,ALERT 67 29SEP98 1/1 Varningstexter Ordet VARNING används tillsammans med varningssymbolen och varnar för allvarlig olycksrisk. Maskinen är försedd med varningsdekaler där olycksrisken är som störst. Det kan även finnas varningsdekaler med allmänna säkerhetsföreskrifter. I denna bok används VARNING för att påkalla uppmärksamhet för olycksrisk. TS SEP88 DX,SIGNAL 67 03MAR93 1/1 Läs och beakta varningstexterna Läs noga varningstexterna i denna bok samt på maskindekalerna. Rengör dekalerna regelbundet. Ersätt omgående saknade eller skadade dekaler. Nya komponenter eller byteskomponenter måste vara försedda med aktuella varningsdekaler. Dekalerna kan anskaffas genom din John Deere återförsäljare. Vänj dig vid köregenskaperna och reglagens funktion innan maskinen tas i bruk. Låt ingen köra maskinen som inte fått ingående körinstruktioner. TS201 UN 23AUG88 Underhåll maskinen enligt givna anvisningar. Ej auktoriserad modifiering av maskinen kan inverka negativt på funktionen och/eller säkerheten samt livslängden. Vid osäkerhet eller om någonting är oklart, kontakta alltid din John Deere återförsäljare. DX,READ 67 03MAR93 1/ PN=5

6 Säkerhetsföreskrifter Säker användning av styrningssystem AutoTrac-systemet får inte användas på allmän väg. Slå alltid av (inaktivera och urståndsätt) AutoTracsystemet innan du kör upp på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTrac-systemet under körning på allmän väg. AutoTrac-systemet är avsett som hjälp till en mer effektiv funktion på fältet. Föraren är alltid ansvarig för maskinens bana. Undvik personskador genom att: vara på alerten och vara uppmärksam på omgivningen; ta över kontrollen över styrsystemet, när så behövs, för att undvika faror på fältet, åskådare, annan utrustning eller andra hinder. upphöra med verksamheten om det är svårt att köra maskinen eller att se människor eller hinder framför maskinen p.g.a. dålig sikt. OUO6050,0000D7C 67 23SEP07 1/1 Användning av ATU på godkända fordon Använd AutoTrac Universal-systemet enbart på godkända fordon se för en lista på godkända fordon. När en sitskontakt valts, måste den anslutas till AutoTrac Universal-systemets kabelhärva. Föraren måste förbli på sätet medan fordonet rör sig. Om föraren reser sig från sätet i mer än 7 sekunder, kopplas AutoTrac ur. När aktivitetsövervakning har valts, letar AutoTrac Universal-systemet efter föraraktivitet var sjunde minut. Föraren varnas 15 sekunder innan AutoTrac kopplas ur. Om återgångsknappen trycks in återställs övervakningstimern. OUO6050,0000D7D 67 23SEP07 1/ PN=6

7 Säkerhetsföreskrifter Använd säkerhetsbältet rätt Använd alltid säkerhetsbältet vid körning av maskiner utrustade med överstörtningsskydd (ROPS) eller hytt. Detta minskar risken för personskador om maskinen t.ex. skulle överstörta. Använd inte säkerhetsbältet på maskiner som inte är utrustade med överstörtningsskydd eller hytt. Byt ut det kompletta säkerhetsbältet om fästdelar, spänne, bälte eller bältesförsträckare visar tecken på skador. TS205 UN 23AUG88 Kontrollera bältet och fästdelarna minst en gång varje år. Kontrollera skruvförbandens åtdragning. Kontrollera bältet beträffande skärskador, fransning, onormal förslitning, missfärgning eller skavmärken. Använd endast för maskinen godkända reservdelar. Kontakta din John Deere återförsäljare. DX,ROPS JUL99 1/1 Var förberedd i nödsituationer Var beredd på att en eldsvåda kan inträffa. Ha första förband och eldsläckare lätt tillgängliga. Ring 112 och begär brandkår och/eller ambulans om olyckan skulle vara framme. TS291 UN 23AUG88 DX,FIRE MAR93 1/ PN=7

8 Säkerhetsföreskrifter Arbeta säkert Läs den aktuella servicesektionen i denna bok innan arbetet påbörjas. Arbetsplatsen skall vara ren och torr. Smörj eller utför aldrig någon service eller justering på maskinen medan den är i arbete. Håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. Koppla ur drivningarna och manövrera spakarna för att göra hydraulsystemet trycklöst. Sänk ned eventuellt redskap till marken. Stäng av motorn. Tag ur startnyckeln. Låt maskinen svalna. Palla på ett säkert sätt delar som måste lyftas för service. Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Skador skall åtgärdas omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Rengör maskinen regelbundet från fett, olja och växtrester. Med självgående utrustning, koppla alltid först från batterijordkabeln (-) innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. Med bogserade redskap, koppla alltid först från kabelhärvorna mellan redskapet och maskinen innan arbete på elsystemet eller svetsningsarbete påbörjas. TS218 UN 23AUG88 DX,SERV 67 17FEB99 1/1 Säker installation och borttagning av StarFire-mottagare och fästen När StarFire-mottagaren installeras eller tas bort, ska dessa riktlinjer följas för att undvika skador från ett fall. Använd en lämplig stege eller plattform för att komma åt monteringsstället på ett lätt sätt. Var säker på att fotfästen och handtag är stadiga och säkra. Unvik att installera eller ta bort mottagaren när det är vått eller halt. PC10340 UN 27SEP07 Mottagarmasten, som används på redskapen, är tung och kan vara besvärlig att hantera. Om en mottagarmast ska installeras på eller tas bort från ett redskap, ska riktlinjerna nedan följas: Två personer måste utföra arbetet på ställen som inte är lättåtkomliga från marken eller en plattform. Använd rätt slags lyftanordning. Använd lämplig skyddsutrustning. OUO6050,0000DC SEP07 1/ PN=8

9 Varningsskyltar AutoTrac uppfattad VARNING! AutoTrac uppfattad Om AutoTrac aktiveras på allmän väg kan kontrollen över fordonet gå förlorad. Stäng AV AutoTrac för körning på allmän väg för att undvika allvarliga eller livsfarliga skador. Detta meddelande uppträder under starten på fordon med installerat AutoTrac-system. PC10337 UN 27SEP07 OUO6050,0000E SEP07 1/ PN=9

10 AutoTrac Universal Precision VIKTIGT! AutoTrac-systemet förlitar sig på GPSsystemet som styrs av USAs regering vilken är uteslutande ansvarig för dess precision och underhåll. Systemet kan utsättas för ändringar som kan inverka på precisionen och funktionen för all GPS-utrustning. AutoTrac-systemets precision i allmänhet beror på många variabler. Ekvationen ser ut som följer: AutoTrac-systemets precision = signalprecisionen + fordonsinställningen + redskapsinställningen + fält- /markförhållandena. Därför är det mycket viktigt att mottagaren har genomgått uppvärmningsperioden efter starten, att fordonet är rätt inställt (med ballast enligt instruktionsboken o.s.v.), redskapet är inställt så att det går som det ska (förslitningsdelar som axelskaft, skovlar o.s.v. fungerar) och att föraren förstår hur fält- /markförhållandena inverkar på systemet (lös jord kräver mer styrning än fast jord, men fast jord kan orsaka ojämn dragkraftsbelastning). OUO6050,0000D7F 67 22SEP07 1/ PN=10

11 AutoTrac Universal Allmän information Alla förare måste vara förtrogna med AutoTracsystemet och dess funktionsegenskaper före användningen. Vi föreslår följande rutin för att göra föraren bekant med systemet: 1. Läs och förstå instruktionsboken för GreenStar 2 Styrning Parallel Tracking och AutoTracassisterade styrningssystem. 2. Välj ett öppet område utan hinder (diken, byggnader o.s.v.). 3. Ställ in avståndet mellan spår på 92 meter (300 ft) 4. Ställ in Spår 0 (A/B-linjen) OBS! Kör fordonet med lagom hastighet, vi rekommenderar lägre än 8 km/h (5 mph). 5. Iståndsätt AutoTrac på monitorn genom att slå PÅ Styrning 6. Tryck på återgångskontakten (Resume) för att aktivera AutoTrac (se Aktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 7. Kör en kort sträcka och vrid sedan på ratten för att vända bort fordonet från spåret och inaktivera AutoTrac (se Inaktivering av systemet längre fram i detta avsnitt). 8. Öva att aktivera AutoTrac på olika avstånd innan och efter spåret har korsats och vid olika vinklar. Öka och minska hastigheten för att imitera olika funktionsförhållanden. 9. Reducera avståndet mellan spåren för att nå flera spår och fortsätt att öva aktivering av AutoTrac vid olika vinklar och hastigheter för att förstå hur AutoTrac fungerar under olika förhållanden. Var alltid redo att överta kontrollen om AutoTrac inte utför de förväntade rörelserna eller om maskinens riktning måste ändras för att undvika person- eller egendomsskador. Föraren kan återgå till manuell styrning genom att vrida på ratten eller inaktivera AutoTrac genom att slå AV Styrning på monitorn. En vana som rekommenderas är att vara så nära önskat spår som möjligt innan AutoTrac aktiveras. Detta säkerställer rätt spår och riktning. Det grundläggande AutoTrac-systemet är avsett att användas som hjälp för mekaniska markörer på såningsmaskiner. Föraren måste bedöma systemets allmänna precision för att avgöra de särskilda fältförhållanden där assisterad styrning kan användas. Denna bedömning är nödvändig därför att den precision som krävs för olika fältarbeten kan variera beroende på lantbruksarbetet. Därför att AutoTrac använder StarFire-differentialkorrektionsnätet tillsammans med GPS-systemet, kan vissa lägesändringar inträffa med tiden. För att använda AutoTrac måste föraren ställa in Spår 0 (liknande Parallel Tracking) och alla spår läggs parallellt med Spår 0 genom avståndet mellan spår. AutoTrac-systemets funktionsstatus förekommer på fyra nivåer: INSTALLERAT, PROGRAMMERAT, ISTÅNDSATT OCH AKTIVERAT. När AutoTrac har iståndsatts (se Iståndsättning av AutoTrac ), aktiveras AutoTrac genom att trycka på återgångskontakten (Resume) på armstödet (se Aktivering av AutoTrac ). Föraren måste inaktivera systemet för att kunna återgå till manuell styrning (se Inaktivering av systemet ). Om så önskas kan spåret flyttas åt vänster, åt höger eller centreras genom knappen Ändra spår på monitorn (se Ändra spår ). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=11

12 AutoTrac Universal Nödvändiga förhållanden för aktivering av AutoTrac 80 Spår nr 0 40 % Fel i sidled från spåret Fel spårriktning Avstånd mellan spår 40 % Spårnumret ändras vid 50 % 80 Spår nr 1 S PC FEB02 När traktorn når slutet av raden måste föraren vända systemet till nästa bana. När ratten vrids, inaktiveras AutoTrac. Föraren måste vända in på nästa spår. AutoTrac kan aktiveras genom att trycka på återgångskontakten enbart när följande villkor har mötts: 1. Systemet är iståndsatt (Styrning PÅ på RUNskärmen). 2. Maskinen är inom 40 % av avståndet mellan spåren. 3. Riktningen är inom 80 grader från spåret. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=12

13 AutoTrac Universal Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Ökning av AutoTrac Universal-systemets prestation Sex slags känslighet kan ställas in för att öka AutoTrac Universal-systemets prestation. Rekommenderade inledande justeringar Fordonstyp Styrningshastighet Sökningskänslighet Linjekänslighet,Linjekänslighet, (Gäller inte (Justera i spårning riktning ATU 200) steg om 5) (Justera i steg om 20) Row Crop traktorer Bandtraktorer Ledade traktorer Sprutor Strängläggare Skördemaskiner Vid funktion i kurvor, börja med en kurvkänslighet som är lika med den bästa sökningskänsligheten. Dessa rekommenderade inställningar utgör en bra startpunkt för de flesta fordon. Varje inställning kan justeras för att försöka få bättre prestation. Det är möjligt att föraren måste justera om linjekänsligheten riktning och spårning för bästa resultat. Öka eller minska inställningarna för att ändra aggressiviteten efter behov. Om systemet inte reagerar nog, öka känslighetsinställningarna. Om önskad prestation inte kan uppnås, se vidare detaljer i avsnittet FELSÖKNING. Steg 1: Ökning av ratthastighet (Denna inställning gäller inte ATU 200) Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Koppla in AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Börja med att minska ratthastigheten tills systemet inte längre inaktiveras, när linjen söks. Under inställningen, justera i steg om 10 mellan ratthastighet 20 och 190 och i steg om 2 mellan 190 och 200. I allmänhet uppnås den bästa prestationen när ratthastigheten är inställd på en högre inställning. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=13

14 AutoTrac Universal PC8797 UN 21FEB06 PC8796 UN 21FEB06 Sökningskänsligheten för låg Steg 2 Ökning av sökningskänslighet Ställ in hastigheten genom att köra parallellt med och 1,2 m (4 ft) vid sidan om A/B-linjen. Aktivera AutoTrac Universal-systemet och ge akt på prestationen. Ställ in sökningskänsligheten tills maskinen når linjen på ett smidigt sätt. PC8999 Sökningskänsligheten för hög UN 08MAR06 A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=14

15 AutoTrac Universal PC8794 UN 08MAR06 PC8795 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för låg Steg 3: Ökning av linjekänsligheten PC8999 UN 08MAR06 Linjekänsligheten för hög A: Linjekänslighet, spårning Ställ in linjekänsligheten, spårning under körning längs A/B-linjen. Om maskinen vandrar för långt från A/B-linjen, justera känsligheten högre. Om maskinen blir ostadig runt A/B-linjen, justera känsligheten lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje B: Linjekänslighet, riktning Ställ in linjekänsligheten, riktning under körning längs A/B-linjen. Om maskinens framända vandrar för långt från spårets riktning, justera känsligheten högre. Om maskinen bli ostadig, justera känsligheten lägre. OBS! Linjekänsligheterna arbetar tillsammans om båda ställs in för högt, blir fordonet ostadigt. Om båda ställs in för lågt vandrar fordonet runt A/B-linjen. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=15

16 AutoTrac Universal PC8944 UN 21FEB06 PC8943 UN 21FEB06 Kurvkänslighet Kurvkänsligheten för låg PC8999 UN 08MAR06 Kurvkänsligheten för hög Ställ in kurvkänsligheten under körning längs ett kurvigt spår. Om fordonet svänger längs utsidan av kurvan, ska känsligheten ställas in högre. Om fordonet svänger längs insidan av kurvan, ska känsligheten ställas in lägre. A Önskat spår streckad linje B Verkligt spår hel linje Rattspel Rattspel används endast på fordon som har för stort spel i styrsystemet. Om den allmänna prestationen är oacceptabel p.g.a. för stort spel i styrsystemet, ska rattspelet ställas in högre tills effekten från det lösa styrsystemet minskas. Om rattspelet ställs in för högt, blir systemet ostadigt. Försök hitta den kombination av värden som bäst passar fordonet. OUO6050,0000D SEP07 4/ PN=16

17 Felsökning AutoTrac Universal Problem Orsak Åtgärd Traktorn svänger oförväntat åt Omkodaren utanför området när När framhjulen pekar framåt bör höger eller vänster när hjulen pekar framåt. omkodaren vara ±500. Kör framåt återgångskontakten trycks in med hjulen rakt framåt tills med fordonet redan inriktat på omkodaren är inom området. linjen ATU-systemet inaktiveras Anti-rotationsanordningen för stram Flytta om ATU så att den glider lätt orsakar felinriktning av ATU med på styraxeln och justera sedan antistyraxeln. rotationsanordningen. För hög ratthastighet på ett fordon med högt styrningsmotstånd. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Ratten är svår att vrida när ATU installerats. Reducera ratthastigheten Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Smörj styraxeln där den går genom konsolen. ATU-systemet ostadigt vid Sökningskänsligheten för hög. Minska känsligheten. ingången på spåret ATU-systemet dröjer för länge Sökningskänsligheten för låg. Öka känsligheten. med att gå in på nästa spår Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=17

18 Felsökning Problem Orsak Åtgärd ATU-systemet vandrar konstant i StarFire-höjden eller - Skriv in rätt StarFire-höjd- och - raden framåt/bakåtläget inte rätt inställt. framåt-/bakåtvärde. StarFire-mottagaren inte framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Fel linjekänslighet StarFire-mottagarens monteringsriktning i SETUP skiljer sig från den verkliga riktningen. För stort spel i styrningsmekanismen. Placera StarFire-mottagaren framför eller jäms med den fasta axeln (jäms med eller bakom för ledbar). Öka linjekänsligheten (se ÖKNING AV AUTOTRAC UNIVERSAL- PRESTATION i avsnittet Setup ). Passa ihop monteringsriktningen i TCM SETUP med den verkliga riktningen. Kontrollera styrcylinderbussningen, parallellstagsändarna o.s.v. för rätt tolerans. Öka spelet i styrningen. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Löshet eller rotation i styrningskonsolen. Lös mark. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. Sätt in mellanstycken för att bli av med glappet i styrningskonsolen. Tillsätt ballast. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. AutoTrac Universal aktiveras En stoppkod har uppfattats. Se listan på stoppkoder för att hitta inte. AutoTrac återgår inte problemet. AutoTrac Universal uppträder Systemet känner inte igen AutoTrac Se till att AutoTrac Universal är inte på INFO- eller SETUP- Universal på CAN-ledningen. anslutet till GreenStar-kabelhärvan skärmarna och erhåller ström. Kontrollera att det inte finns säkringar som gått i ATUkabelhärvan. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=18

19 Felsökning Problem Orsak Åtgärd Riktningen kan inte avgöras Gammal TCM-programvara. Uppdatera TCM-programvaran med den senaste versionen (1.08 eller högre). Ingen differentialkorrektion. Ingen GPS. ATU-systemet etablerade inte rätt riktning. Etablera en differentialkorrektion. Etablera en signal. Kör framåt med en hastighet som överstiger 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader i en riktning. AutoTrac Universal kör på Kurvkänsligheten för hög. Sänk kurvkänsligheten. insidan av kurvan ATU arbetar borta från linjen. Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. ATU hittar inte linjen efter Ett fordon med symmetrisk styrning Ställ in den asymmetriska styrningen vändning på vändtegen. har fel asymmetrisk på 100. styrningsinställning. Se dokumentet för asymmetrisk inställning som gäller fordonet ifråga. OUO6050,0000D SEP07 3/ PN=19

20 Felsökning AutoTrac Universal-stoppkoder Inga Stoppkod Beskrivning Lösning Ingenting har kontrollerats ännu. Ratt / ratten flyttades Ratten har flyttats för att inaktivera AutoTrac. Tryck på återgångskontakten för att aktivera AutoTrac igen. För långsam Fordonets hastighet för långsam för att Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h använda AutoTrac. (0.3 mph). För snabb Fordonets hastighet för snabb för att använda Reducera hastigheten till under den övre AutoTrac. gränsen. Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördemaskin 22 km/h (13.7 mph) Hastigheten för alla maskiner i bakåtläget 10 km/h (6 mph) Okänd riktning Okänd riktning Kör framåt med mer än 1,6 km/h (1 mph) och vrid ratten mer än 45 grader. Spåret ändrat Spårets nummer ändrat Rikta in fordonet på önskat spår och tryck på återgångskontakten. Dubbel-GPS förlorad SF1-, SF2- eller RTK-signalen har gått förlorad Etablera en signal. SSU-fel Ett SSU-fel som är allvarligt nog att Slå strömmen till ATU-systemet och urståndsätta AutoTrac. GreenStar-monitorn av och på. OK Sista uppdateringen lyckades. Ingen GreenStar-monitor (GSD) Dåliga GSD-meddelanden. Slå strömmen till GreenStar-monitorn av och på och etablera kommunikation. PT (Parallel Tracking) avstängd Spårningen inte igångsatt. Slå på spårning i Setup Spårning. Inget minneskort AutoTrac-minneskort eller -nyckel fattas. Sätt in ett AutoTrac-minneskort. Riktningsfel Riktningsfelet är utanför området. Rikta in traktorn inom riktningsgränserna (80 grader från spåret). Fel i sidled Felet i sidled är utanför området. Rikta in traktorn inom gränserna (40 % av spåravståndet). Ingen förare Föraravkänningskontakten är öppen. Föraren på sätet eller tryck på återgångskontakten för aktivitetsövervakningen för att återställa timern. Ingen TCM Antingen finns det ingen TCM eller så är den Slå på TCM-modulen eller installera den. avstängd. Ostadig spänning Spänningen för låg. Kontrollera ledningarna. Avstängning för bakåtläge Avstängningen för bakåtläge längre än 45 Lägg i en framåtväxel innan en sekunder. bakåtväxel läggs i igen. Avstängning för 0 hastighet Avstängning för 0 hastighet Öka hastigheten till mer än 0,5 km/h (0.3 mph). Sväng En sväng på det kurviga spåret är snävare än Kör genom snäva svängar för hand. tillåtet av AutoTrac. Spårning på linjen Söker en linje Fordonet kör längs linjen. Fordonet söker en linje ATU-temperatur (endast ATU 200) ATU-temperaturen har överskridit tröskelvärdet. Återgå till att använda ATU när systemets temperatur är inom -35 till 100 C (-31 to 212 F). OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=20

21 GS2-monitor Start-skärm Varje gång en maskin, som är utrustad med AutoTrac, sätts igång, uppträder denna skärm för att påminna föraren om hans/hennes ansvar, när AutoTracsystemet används. Gå ur denna skärm genom att trycka på knappen Jag går med på det. VIKTIGT! När en maskin, som har AutoTrac installerad, sätts igång och denna startskärm inte visas, måste AutoTracprogrammet uppdateras genom att gå till eller ring + 49 (0) OUO6050,0000D SEP07 1/1 Iståndsättning av systemet Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV för att växla mellan istånd- och urståndsättning av AutoTrac. För att iståndsätta systemet måste alla följande kriteria mötas: ATU-systemets motorkontakt är PÅ. Aktivering av AutoTrac har uppfattats. Spår 0 har ställts in Spårningsläget har valts. Rätt förare närvarande-läge har valts. TCM måste vara installerad och påslagen. AutoTrac Universal-styrningssats är ansluten. OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=21

22 GS2-monitor Aktivering av systemet VARNING! När AutoTrac-systemet är aktiverat, är föraren ansvarig för styrningen i slutet av spåret och för undvikandet av kollisioner. Motorströmmen måste slås av före körning på allmän väg. Försök inte sätta igång (aktivera) AutoTracsystemet under körning på allmän väg. När systemet har blivit ISTÅNDSATT, måste föraren manuellt ändra systemet till AKTIVERAT, när han/hon önskar styrningshjälp. Tryck på återgångskontakten (A). Detta inleder den assisterade styrningen. För att systemet ska kunna aktiveras måste följande kriteria mötas: A Återgångskontakt PC8700 UN 11AUG05 Fordonets hastighet är högre än 0,5 km/h (0.3 mph). Fordonets hastighet framåt är lägre än Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Fordonets hastighet bakåt är lägre än 10 km/h (6.0 mph) Fordonet är inom 45 från önskat spår. Föraren sitter på sätet TCM är påslagen. AutoTrac-systemet förblir aktiverat i 45 sekunder i bakåtriktningen. Efter 45 sekunder måste en framåtväxel läggas i innan bakåtriktningen kan aktiveras igen OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=22

23 GS2-monitor Inaktivering av systemet VARNING! Slå alltid AV ATU-systemets motorkontakt (A) före körning på allmän väg. AutoTrac-systemet kan INAKTIVERAS genom följande metoder: Slå AV ATU-systemets motorkontakt. Vrid på ratten. Reducera hastigheten till under 0,5 km/h (0.3 mph). Överskrid hastigheten framåt för Traktor 30 km/h (18.6 mph) Spruta 37 km/h (23 mph) Skördetröska 20 km/h (12.4 mph) Överskrid 10 km/h (6.0 mph) bakåt. Tryck på knappen STYRNING PÅ/AV tills STYRNING AV visas på STYRNINGSBILDEN. Föraren borta från sätet i mer än 7 sekunder, om sitskontakt används, eller ingen föraraktivitet har uppfattats under sju minuter av övervakningsanordningen. ATU-systemets motorkontakt PC8896A UN 23SEP07 OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=23

24 GS2-monitor Inställning PC9504 UN 14JUN07 A Visa-flik B Styrningsinställnings-flik C Ändra spår-flik D ATU-inställningar Tryck på ATU-INSTÄLLNINGS-knappen för att ställa in ATU. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 1/ PN=24

25 GS2-monitor VARNING! AutoTrac Universal kan inte styra rätt bakåt på ledade traktorer eller strängläggare. Föraren får inte koppla in AutoTrac i bakåtriktningen på ledade traktorer eller strängläggare. OBS! Inställningsinformationen på båda sidor måste skrivas in, inklusive StarFire-höjd och framåt/bakåt på sid. 2 av ATU-inställningar, innan AutoTrac Universal kan användas. Fordonstyp Fordonsinställningarna kan sparas för varje typ av fordon som upptas nedan. Dessa inställningar kan sparas och återkallas när ATU-satsen installeras på olika maskiner. Vid starten går varje fordonstyp till rekommenderade startjusteringsinställningar. Inställningarna sparas under vald fordonstyp. PC9467B UN 23OCT06 Row Crop-traktor 1 Row Crop-traktor 2 Ledad traktor 1 Ledad traktor 2 Strängläggare 1 Strängläggare 2 Skördetröska 1 Skördetröska 2 Spruta 1 Spruta 2 Bandtraktor 1 Bandtraktor 2 Skördemaskin 1 Skördemaskin 2 A Fordonstyp B Ratthastighet (20-200) C Förvärva känslighet (20-200) D Linjekänslighet, spårning (20-400) E Linjekänslighet, riktning (20-200) F Kurvkänslighet (0-200) G Rattspel (0-500) Om kunden använder AutoTrac vid höga hastigheter, kan han/hon välja en spruta som fordonstyp. Ratthastighet (Denna inställning används inte med ATU 200. Den kommer att vara gråtonad vid anslutningen till en ATU 200.) Ratthastighet avgör rattens högsta hastighet när den vrids för att korrigera. Större ökning vrider ratten snabbare. Mindre ökningar krävs för fordon med långsammare hydraulsystem. Den högsta ratthastigheten ökar när inställningen är från 20 till 190. Från 190 till 200 förblir den högsta hastigheten densamma, men rattens acceleration ökar. Rattens hastighet bör justeras i steg om 10 mellan 20 och 190 samt i steg om 2 mellan 190 och 200. Om ratthastigheten ställs in för högt kan ATUsystemet inaktiveras. Justera ratthastigheten så högt som möjligt utan att orsaka att ATU-systemet inaktiveras. Forts på nästa sida OUO6050,0000D SEP07 2/ PN=25

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

X5 Quick Start Guide

X5 Quick Start Guide X Quick Start Guide X OCH SGR- MONTERING. Montera SGR- antennen längs mittlinjen din traktors tak. SGR- antennen har magneter i botten för att säkra sin position. En metall monteringsplatta behövs till

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Startskärm. Kartskärm

Startskärm. Kartskärm Startskärm Anordningsinformation Inställningsmeny Välj sammanfattning Starta fältoperation Strömbrytare Kartskärm GPS-diagnostik Areal Lampfält på skärm Hastighet Passagenummer Kartalternativ -Guidning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

SectionMaster. Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 SectionMaster Sektionskontroll och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 MANUAL ID GPS-11 Rev dat. 2013-10-16 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering.

Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering. Exakt produktivitet börjar här Pro-moduler och mängddosering. Precisionslantbruk är enkelt Äger du redan en ISOBUS-förberedd spruta, såmaskin och/eller gödselspridare och vill nu kunna utnyttja fördelarna

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750

Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Sektionsavstängning och VRA via seriell kommunikation med CFX-750 Manual ID GPS-5 Rev dat. 2012-06-08 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1.

1 Komma igång... 3 1.1 Grundläggande inställningar... 3 1.2 Ställa in activity class (aktivitetsklass)... 4 1.3 Menynavigering... 6 1. sv Snabbguide 1 2 1 Komma igång.......................................................................... 3 1.1 Grundläggande inställningar.............................................. 3 1.2 Ställa in

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE

VIDA MJUKVARUBESTÄLLNING SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE SÅ HÄR KAN FRISTÅENDE AKTÖRER BESTÄLLA OCH LADDA NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA ALL-IN-ONE 1 SÅ HÄR BESTÄLLER DU OCH LADDAR NER MJUKVARA TILL BILAR MED VIDA I det här dokumentet beskrivs hur fristående

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Framåtvänd Instuktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Tack för att du valt BeSafe izi Up FIX BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installation instructions, accessories. Snökedja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 14 R

Installation instructions, accessories. Snökedja. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 14 R Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30664147 Version 1.0 Art. nr. Snökedja R7700468 Volvo Car Corporation Snökedja- 30664147 - V1.0 Sida 1 / 14 Utrustning A0000162 R7700458 Sida 2 / 14

Läs mer