Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE"

Transkript

1 Protégé Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT. MED ENSAMRÄTT.

2 Denna sida är avsiktligt tom. ii

3 Innehållsförteckning iii Protégé bärbar gasövervakare 1. Allmän och säkerhetsinformation Viktiga anmärkningar Certifieringar och godkännanden Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Allmänna regler för användning av Protégé Garanti Kontakta Scott Health & Safety Snabbreferens till förkortningar Inledning Sensorspecifikationer LCD-skärm Installation Batteri Ladda batteriet Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Byta batteriet Protégé programvara Installera programmet Gas Monitor Installation av JAVA-programmet Funktion Stänga av och slå på Protégé Slå på strömmen Stänga av Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Svagt batteri Över mätbart område Varning för lågt pumpflöde Sensorfel Protégé lalibrering och funktionstest Nollkalibrering Områdeskalibrering Funktionstest... 36

4 4.4. Valfria pumpens drift Installera pump med Protégé avstängd Installera pump med Protégé påslagen Koppla bort pumpen Gasinterferenser Använda programmet Gas Monitor Ansluta Protégé till en dator Programbeskrivning Ändra larminställningarna Ställa in datum och tid Visa dataloggen Programinställningar Underhåll Batteri Byta sensor Felsöka pumpen Rengöra pumpen Lista med delar och tillbehör Scott reparationer Bilaga iv

5 Lista med figurer Figur 2-1. Protégé-komponenter 12 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 Figur 2-3. LCD-indikationer 16 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri 18 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 21 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 25 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 26 Figur Installation av JAVA-programmet 26 Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé 28 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 Figur 4-3. Nollkalibrering 34 Figur 4-4. Inställning av områdeskalibrering 35 Figur 4-5. Områdeskalibrering 36 Figur 4-6. Inställning av funktionstest 37 Figur 4-7. Pumpinstallation 38 Figur 4-8. Pumpinställning 39 Figur 4-9. Protégé / datoranslutning 43 Figur Flikarna i programmet Gas Monitor 44 Figur Fliken Settings 45 Figur Fliken Set clock 47 Figur Fliken View Log 48 Figur 5-1. Ta bort Protégés hölje 52 Figur 5-2. Ta ut sensorn 53 Figur 5-3. Passa in stiften 54 Figur 5-4. Pumpskruvar 56 Figur 5-5. Ta isär pumpen 57 Figur 5-6. Pumpanslutningar och slangar 58 Figur 5-7. Sprutans installation 59 Figur 5-8. Pumpsladdar 60 Figur 5-9. Sätta ihop pumpen 60 v

6 Lista med tabeller Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar 9 Tabell 2-1. Protégé-komponenter 12 Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar 16 Tabell 4-1. När kalibrering eller funktionstest ska utföras 33 Tabell 4-2. Giftig gasinterferens 41 Tabell 4-3. Programinställningar 49 Tabell 5-1. Felsöka pumpen 55 vi

7 1. Allmän och säkerhetsinformation VARNING ALLA PERSONER SOM HAR ELLER KOMMER ATT HA ANSVAR FÖR ATT ANVÄNDA ELLER TESTA DENNA PRODUKT MÅSTE LÄSA OCH FÖRSTÅ INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING. PRODUKTEN KOMMER ENDAST ATT FUNGERA SOM AVSETT OM DEN ANVÄNDS OCH TESTAS ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA TILLVERKARENS ANVISNINGAR UPPHÄVER GARANTIN OCH GODKÄNNANDENA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA ANVISNINGAR KAN ÄVEN ORSAKA ALLVARLIGA SKADA ELLER DÖDSFALL Viktiga anmärkningar Scott Health and Safety tar inget ansvar för användning av denna utrustning om den inte används enligt anvisningarna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte tillhandahålls i denna bruksanvisning, kontakta Scott Health and Safety eller dess representant. Scott Health and Safety kan inte hållas ansvarigt för oavsiktliga eller följdskador i samband med ändrad, fel eller utelämnad information i denna bruksanvisning. Trots att vi har ansträngt oss för att säkerställa att informationen i denna bruksanvisning är korrekt ansvarar vi inte för fel eller utelämnad information. Denna publikation är inte avsedd att vara ett kontraktsunderlag och företaget förbehåller sig rätten att ändra utformningen, innehåller och detektorns specifikationer utan föregående meddelande. Dessutom kan standarder, regler och lagstiftning ändras. Användaren bör skaffa uppdaterade exemplar för att se till att de senaste reglerna, standarderna och riktlinjerna finns tillgängliga. Protégé-detektorn kan konfigureras med flera gassensorer för att ge skydd mot vissa gaser och uppfylla kraven på tillämpningen. 1 av 62

8 1.2. Certifieringar och godkännanden Protégé har testats och uppfyller följande direktiv, standarder eller standardiserade dokument: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA CLASS I DIVISION 1 GROUPS A B C D Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C INTERNATIONELLT Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C 2 av 62

9 1.3. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar har i detta dokument markerats för att rikta uppmärksamheten till potentiellt osäkra, farliga eller unika situationer som kräver användarens uppmärksamhet. Varje varning, försiktighetsåtgärd och anmärkning är märkt och snabbt identifieras med en ikon. VARNING - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA. FÖRSIKTIGT - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN ORSAKA MÅTTLIGA ELLER MINDRE SKADOR. DEN KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT VARNA FÖR OSÄKRA METODER. ANM. - INDIKERAR OLIKA SITUATIONER DÄR UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER ÄR VIKTIGT FÖR PRODUKTENS PRESTANDA. 3 av 62

10 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LÄS OCH FÖLJ TILLVERKARENS UNDERHÅLLSPROCEDURER UNDER DRIFT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING I EXPLOSIV ATMOSFÄR. LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR ÅTGÄRDER FÖR EGENSÄKERHET. BYTE AV KOMPONENTER KAN FÖRSÄMRA EGENSÄKERHETEN OCH LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. EN AVLÄSNING UTANFÖR SKALAN KAN INDIKERA EN EXPLOSIV KONCENTRATION. PROTÉGÉ MÅSTE LADDAS I ETT OMRÅDE KÄNT SOM OFARLIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING AV EN FARLIG ATMOSFÄR. PUMPAKTIVERING VERIFIERAS NÄR KOMMANDONA BLOCK PUMP, CLEAR PUMP HAR SLUTFÖRTS. TRYCK PÅ DEN VÄNSTRA KNAPPEN FÖR ATT ANSLUTA OCH AKTIVERA EN PUMP TILL PROTÉGÉ NÄR DENNA REDAN ÄR STRÖMFÖRANDE. FÖRSIKTIGT BEKRÄFTA FÖRE ANVÄNDNING ATT GASENS INLOPPSPORTAR ÄR RENA FRÅN SMUTS OCH SKRÄP. GAS DETEKTERAS INTE I INSTÄLLNINGSLÄGET. UTSÄTT INTE DETEKTORN FÖR KRAFTIGA MEKANISKA ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. UTFÖR ALLTID TESTPROCEDURERNA FÖR START- OCH FUNKTIONSTESTER EFTER ATT DEN UTSATTS FÖR STÖTAR FÖR ATT VERIFIERA ÖVERVAKARENS FUNKTION OCH NOGGRANNHET. 4 av 62

11 Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av sensorerna i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR UTSÄTTS DETEKTORN FÖR GIFTIGA ELLER BRÄNNBARA GASER UNDER EN LÄNGRE TID KAN SENSORNS PRESTANDA FÖRSÄMRAS. OM ETT LARM AKTIVERAS UNDER HÖGA KONCENTRATIONER AV BRÄNNBARA GASER SKA ÖVERVAKAREN KALIBRERAS OM ELLER VID BEHOV BYTAS UT. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER BEHÖVER 10 % SYRE I ATMOSFÄREN FÖR ATT FUNGERA. ANVÄND INTE PROTÉGÉ FÖR ATT ÖVERVAKA BRÄNNBARA GASERS KONCENTRATION OM DU INTE KÄNNER TILL SYREHALTEN ELLER OM SYREHALTEN ÄR UNDER 10 %. FÖRSIKTIGT RENGÖR INTE DETEKTORN MED LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER ELLER POLERMEDEL SOM INNEHÅLLER KISELFÖRENINGAR EFTERSOM DESSA KAN SKADA SENSORN. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER KAN PÅVERKAS NEGATIVT AV EXPONERING FÖR SVAVELFÖRENINGAR, HALOGENER, KISEL ELLER FÖRENINGAR SOM INNEHÅLLER BLY ELLER FOSFOR. UNDVIK EXPONERING FÖR DESSA ÄMNEN. UTFÖR ETT GASTEST FÖR ATT VERIFIERA NOGGRANNHETEN OCH ATT DEN ÄR KORREKT KALIBRERAD OM DU MISSTÄNKER ATT DEN UTSATTS FÖR SÅDANA ÄMNEN. 5 av 62

12 Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av batteriet i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. LADDAREN FÅR INTE ÄNDRAS ELLER REPARERAS. FÖRSIKTIGT BYT INTE UT ÖVERVAKARENS BATTERI. SKICKA TILL SCOTT HEALTH AND SAFETY FÖR BYTE ELLER REPARATIONER. ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV ÖVERVAKARENS DATUM OCH TID OCH KAN LEDA TILL FELAKTIGA DATA I HÄNDELSELOGGEN. LADDA OMEDELBART BATTERIET NÄR BATTERIVARNINGEN AKTIVERAS. BATTERIETS LIVSLÄNGD (INSTRUMENTETS DRIFTTID) FÖRKORTAS VID LÅGA TEMPERATURER. LADDA BATTERIET NÄR DETEKTORN VARNAR FÖR LÅG BATTERILADDNING. 6 av 62

13 1.4. Allmänna regler för användning av Protégé Protégé bärbar gasövervakare Det är mycket viktigt att gasdetektorn används och underhålls korrekt. Underlåtenhet att göra detta kan sätta livet på spel för de människor som är beroende av dess funktion och orsaka skada eller dödsfall. ANVÄND ÖVERVAKAREN PÅ RÄTT SÄTT! Använd endast Protégé till att övervaka atmosfärer för de gaser och koncentrationer för vilka den är avsedd att detektera. STRÖMMEN MÅSTE VARA PÅ. Protégé upptäcker endast gaser när strömmen är på och inte när den är ansluten till datorn eller i kalibreringsläge. Ladda omedelbart batteriet när larmet för låg batterinivå aktiveras. UTFÖR ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST Testa sensorn varje dag före användning med en känd koncentration kalibreringsgas. Övervakaren bör visa en gaskoncentration inom 10 % av den aktuella gasen som finns på kalibratorcylinderns etikett. När gasindikationen är utan för 10 %-området ska en kalibrering utföras. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST VARJE DAG. UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. VAR UPPMÄRKSAM PÅ förgiftade sensorer för brännbara gaser! Katalytiska sensorer för brännbara gaser kan påverkas mycket negativt av förekomst av silikoner, fria halogener, halogenerade kolväten och metalloxider i luften som övervakas. Om man misstänker förekomst av något av dessa ämnen rekommenderas att kalibreringen verifieras med tätare intervaller. VID TVEKSAMHET LÄMNA OMEDELBART OMRÅDET! Användarna bör omedelbart lämna området om Protégé indikerar en varning eller larmtilstånd. Användarna ska känna till och förstå sitt företags säkerhetsföreskrifter. KALIBRERING ÄR MYCKET VIKTIGT! Kalibrering ska alltid utföras regelbundet och ta hänsyn till övervakarens användning och miljöförhållandena. o Protégé ska dessutom alltid omkalibreras: Efter exponering för höga koncentrationer av giftiga eller brännbara gaser eller ångor. Om övervakaren tappas eller om den dränks eller sänks ner i vatten. Om övervakaren byter ägare. FÖRHÅLLANDEN FÖR LARM OCH DETEKTERINGSOMRÅDET! Operatören bör vara medveten om förhållanden när gasens koncentration är utanför övervakarens detekterbara område. Lämna genast området om övervakaren indikerar över det mätbara området. Utför ett funktionstest för att säkerställa övervakarens funktion om en indikation över det mätbara området inträffar. Utför en fullständig kalibrering om övervakaren inte klarar funktionstestet. 7 av 62

14 1.5. Garanti SCOTT HEALTH & SAFETY BEGRÄNSAD GARANTI Protégé TM gasövervakare Scott Health & Safety (SCOTT), en division i Scott Technologies Inc. garanterar att dess Protégé BÄRBARA GASDETEKTERINGSPRODUKTER (PRODUKTERNA) är fria från material- och fabrikationsfel under en period av två (2) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. Garantin gäller PRODUKTERNAS alla delar som levereras vid samma tidpunkt som den ursprungliga försäljningen av PRODUKTERNA, UTOM pump och utbytbara filter. SCOTT garanterar att pumpar som levereras med PRODUKTERNA är fria från material- och tillverkningsfel i ett (1) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. SCOTT:s åtagande under garantin är begränsad till att byta ut eller reparera (enligt SCOTT:s beslut) PRODUKTERNA eller delarna med antingen material- eller tillverkningsfel. Endast SCOTT:s personal, eller auktoriserade SCOTT-representanter under ledning av SCOTT tillåts utföra garantiåtaganden. Garantin gäller inte defekter eller skador som orsakats av reparationer eller ändringar på PRODUKTERNA som utförts av ägaren eller tredjepart såtillvida de inte tillåts enligt SCOTT:s bruksanvisningar eller skriftligt tillstånd från SCOTT. Köparen måste villkorligen skicka produkten till SCOTT, en auktoriserad SCOTT-distributör eller ett auktoriserat SCOTT servicecenter för reparation. Produkter som returneras till SCOTT skall skickas till SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC 28111, USA. Garantin gäller inte för felfunktion eller skada på PRODUKTERNA som orsakats av olycka, ändring, felaktig användning eller missbruk. GARANTIN ÄR UTFÄRDAD I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET I ETT SPECIFIKT SYFTE. SCOTT FRISKRIVER SIG DESSUTOM FRÅN ANSVAR FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNING ELLER ANVÄNDNING AV SCOTT-PRODUKTER OCH INGET ANNAT FÖRETAG ELLER PERSON HAR TILLSTÅND ATT PÅTA SIG ETT SÅDANT ANSVAR Kontakta Scott Health & Safety Ring, faxa, skicka e-post eller skriv till Scott Health & Safety på: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC 28110, USA Webbplats: Telefon: Fax: av 62

15 1.6. Snabbreferens till förkortningar Flera förkortningar använd i bruksanvisningen. Tabell 1-1 ger en snabbreferens där man snabbt hittar betydelsen av okända förkortningar. Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar Förkortning Definition AC Växelström CO Kolmonoxid C Grader Celcius F Grader Fahrenheit H 2 S Svavelväte ID Innerdiameter JRE Java körtidsmiljö LCD Flytkristallskärm (LCD-skärm) LED Lysdiod LEL Undre explosionsgräns O 2 Syre PC Persondator ppm Miljondelar RH Relativ luftfuktighet STEL Korttidsvärde TWA Tidsvägt medelvärde USB Universal Serial Bus (universell seriell buss) 9 av 62

16 Denna sida är avsiktligt tom. 10 av 62

17 2. Inledning Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. Beroende på vilka sensorer den är utrustad med, är Scott Protégé personliga multigasövervakare utformad för att övervakning av farliga nivåer med brännbara gaser, syrgasboosting eller syrgasbrist, kolmonoxid och svavelväte i omgivningsluften. Gasindikation meddelas till användaren genom direkt avläsning på en bakgrundsbelyst LCD-skärm, ett högt ljudande larm och ett vibrationslarm. Protégé inkluderar en nedladdningsbar loggfil med upp till 4000 händelser och registrerar STEL / TWA / PEAK-exponering, kalibreringar och gasvärden. En inbyggd USB-port på laddningsmodulen gör det möjligt att ladda ner data och när den används med Protégés programvara (inkluderad) kan användaren snabbt konfigurera drift- och larmparametrarna. Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri med lång livslängd. En provtagningspump för fjärrprovtagning finns tillgänglig som extrautrustning. En laddare som laddar upp till sex Protégéenheter samtidigt finns även som extrautrustning. Se Figure 2-1 och Figure av 62

18 Figur 2-1. Protégé-komponenter Tabell 2-1. Protégé-komponenter Nummer Komponent 1 LED-larm (2) 2 LCD-skärm 3 Akustiskt larmuttag 4 Funktionsknapp (2) 5 Gängat uttag till pump 6 Inloppsport för gas (3) 7 Strömkontakter till pump 8 Krokodilklämma 9 Laddnings-/kommunikationssko 10 Mottagarsko till kalibreringsadapter 11 Pumpens mottagningsflik 12 av 62

19 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 av 62

20 2.1. Sensorspecifikationer Specifikationer svavelvätesensor Område: 0 till 500 ppm Svarstid: T90 < 30 sek. Drifttemperatur: -4,0 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Kolmonoxid vid 300 ppm: < 2 ppm Svaveldioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 1 ppm Väte, ppm: < 10 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Specifikationer kolmonoxidsensor Område: 0 till 999 ppm Svarstid: T90 < 25 sekunder Drifttemperatur: -4 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Filtrerad mot H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Filtrerad mot SO2, 5 ppm: ca. 0 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 3 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. -1 ppm Klorin, 1 ppm: ca. 0 ppm Väte, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: ca. 0 ppm 14 av 62

21 Sensorspecifikationer syre Område: 0,0 till 25,0 % Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: T90 = 15 sekunder -4 F till +122 F / -20 C till +50 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorspecifikationer brännbar gas Område: Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: 0 till 80% LEL 0 till 5,0% v/v gas T50 = 10 sekunder T90 = 30 sekunder -40 F till 392 F / -40 C till 200 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C 2.2. LCD-skärm Protégés primära operatörsgränssnitt är via LCD-skärmen. Under drift visas kontinuerliga data för gaskoncentrationer och larmförhållanden. Användaren kan även övervaka gaskoncentrationernas toppvärden. Vid start visar bildskärmen aktuella larminställningar för varje installerad sensor, aktuellt datum och tid, installeras programvaruversion och när nästa kalibrering ska utföras. VARNING OM PROTÉGÉ INTE SVARAR ORDENTLIGT VID START ELLER OM KALIBRERINGEN ÄR INAKTUELL, ANVÄND INTE BILDSKÄRMEN TILLS DEN SERVATS ELLER KALIBRERATS. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Se Figure 2-3 och Table 2-2 för ytterligare information om LCD-indikationer. 15 av 62

22 Figur 2-3. LCD-indikationer Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar Nummer Indikator Beskrivning 1 Etikett gastyp Indikerar detekterad gastyp. Etiketten blinkar om ett larm är kopplat till den gastypen. 2 TWA Indikerar att TWA visas när larminställningspunkterna har nåtts. 3 Batteriladdning Batteriets laddning visas som stolpar till vänster. 4 STEL STEL visas när larminställningspunkterna har nåtts. 5 PEAK Indikerar den högsta gaspexponeringen sedan instrumentet aktiverades för LEL och giftsensorer och högsta och lägsta värdet för syresensorn. Visa genom att trycka ned och släppa den vänstra knappen. 6 Hjärtslag Blinkar för att visa att instrumentet är i övervakningsläge. Blinkar inte under start eller kalibrering. 7 Larm Visas när larminställningspunkterna har nåtts. 8 Lågt larm Indikerar låg larmpunkt eller när den låga larmpunkten nåtts. 9 PUMP Visas när pumpen aktiverats. 10 Högt larm Indikerar hög larmpunkt eller när den höga larmpunkten nåtts. 16 av 62

23 3. Installation Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med en, två eller tre installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. VARNING PROTÉGÉS BATTERI MÅSTE LADDAS FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING OCH DAGLIGEN EFTER ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FÖR KORT BATTERITID OCH ATT ENHETEN SLUTAR FUNGERA Batteri Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri. Typiskt drifttid är 18 timmar utan pump, larmtillstånd minskar dock drifttiden. Typisk laddningstid är mellan fyra och sex timmar. Kontrollera att batteriet är laddat före användning. OBS! BATTERIETS LIVSTID BEROR PÅ BILDSKÄRMSANVÄNDNING, MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH BATTERIETS ÅLDER Ladda batteriet Ladda batteriet så här. Se Figure 3-1. VARNING LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Anslut ström- och kommunikationsmodulen och anslut Protégé genom att skjuta in anslutningsskon på Protégés sko. Bildskärmens bakgrundsbelysning tänds ett ögonblick och batteriladdningens ikon börjar blinka. LCD-skärmen visar BATTERY CHARGED när batteriet är fulladdat. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG TÄNDS BAKGRUNDSBELYSNINGEN NÄR LADDAREN ANSLUTS MEN BATTERIETS LADDNINGSIKON KANSKE INTE VISAS OMEDELBART. 17 av 62

24 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri OBS! ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV INSTÄLLNINGARNA FÖR BILDSKÄRMENS DATUM OCH TID OCH ORSAKA FELAKTIG LOGGNING AV GASHÄNDELSER. OM DU FÖRLORAR DATUM OCH TID, SE PARAGRAPH Ladda batteriet när detektorn varnar för låg batteriladdning Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Protégés multiladdare (art.nr ) kan ladda upp till sex Protégé-enheter samtidigt. Till skillnad från ström- och kommunikationsmodulen kan inte multiladdaren anslutas till en dator. Dess enda funktion är att ladda Protégé-enheter. Ytterligare information om multiladdaren finns i multiladdarens snabbguide (art.nr ). 18 av 62

25 Byta batteriet Protégé bärbar gasövervakare Det installerade litiumbatteriet är laddningsbart och kan inte bytas ut eller servas av användaren. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska det bytas ut i fabrik. Byt inte ut övervakarens batteri. Skicka enheten till Scott Health and Safety för byte eller reparationer. 19 av 62

26 3.2. Protégé programvara Protégé levereras med en CD-ROM som innehåller Scott Monitors programvara GAS Monitor som gör det möjligt för användaren att ändra Protégés inställningar och öppna dataloggen. Programmet Gas Monitor kräver installation av Sun Microsystems JAVA körtidsprogram. Om det inte installerats tidigare på datorn kan JAVA-programmet installeras på datorn efter installation av gasövervakningsprogrammet. Datorns systemkrav: Operativsystem: Windows XP eller Windows Vista JAVA version 5 eller bättre USB-port Installera programmet Gas Monitor Installera PCI Gas Monitor på följande sätt. OBS! ANSLUT INTE PROTÉGÉS LADDARE TILL DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD. OBS! UTFÖR STEG 1 MED WINDOWS VISTA, INNAN INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS. FORTSÄTT TILL STEG 2 MED WINDOWS XP. 1) Endast för Windows Vista-användare, gå till ANVÄNDARKONTON OCH SÄKERHET FÖR FAMILJEN med Kontrollpanelen och fortsätt med att inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC) enligt Figure 3-2. Kryssrutan vid UAC måste vara avmarkerad. Start om datorn om detta är nödvändigt. 20 av 62

27 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 2) Sätt in CD-skivan som medföljde Protégé-enheten i datorns CD-ROM-enhet. 3) Om datorn har aktiverat automatisk körning startar installationsprogrammet. Om automatisk körning är inaktiverad, navigera till filen "gasmon.msi" på CD-skivan och dubbelklicka för att starta installationen. 4) Klicka på NEXT för att fortsätta installationen. 21 av 62

28 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 5) Markera kryssrutan för att godkänna villkoren i licensavtalet. Klicka på NEXT för att fortsätta. Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 6) Välj en anpassad plats dit du vill installera programmet eller använd standardplatsen. Klicka på NEXT för att fortsätta. 22 av 62

29 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 7) Klicka på INSTALL och övervaka installationsförloppet. Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 8) Klicka på FINISH för att avsluta installationen. 23 av 62

30 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 av 62

31 Installation av JAVA-programmet JAVA-programmet måste installeras för att använda programmet Scott Gas Monitor. Installationsprogrammet finns på samma CD-skiva som innehåller Gas Monitor. Avancerade användare med Internet-anslutning kan välja att hämta och installera JAVA från webbplatsen Installera JAVA från CD-skivan så här. 9) Navigera till Java-mappen och välj installationsfilen JAVA till datorns operativsystem. 10) Dubbelklicka för att starta installationen. 11) Kontrollera att installationen av Java körtidsmiljö (JRE) startar. Installationefilerna packas upp automatiskt. 12) Välj ACCEPT för att godkänna licensavtalet och fortsätt installationen. Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 13) Markera eller avmarkera de tredjepartsprogram som t.ex. Google Toolbar som Sun Microsystems bundlar med Javas programinstallation. OBS! ENDAST JAVA KRÄVS FÖR ATT KÖRA PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. ATT INSTALLERA ELLER INTE INSTALLERA VALFRIA PROGRAM PÅ DENNA SKÄRM PÅVERKAN INTE PROGRAMMET GAS MONITOR:S FUNKTION 25 av 62

32 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 14) Klicka på NEXT för att fortsätta. 15) Titta på hur installationsskärmen fortskrider genom installationen. Installationstiden varierar med datorns prestanda men bör inte ta någon längre tid. 16) Klicka på FINISH för att avlsuta installationen av Java. Figur Installation av JAVA-programmet 26 av 62

33 Denna sida är avsiktligt tom. 27 av 62

34 4. Funktion 4.1. Stänga av och slå på Protégé Protégé övervakare levereras med ett installerat laddningsbart litiumbatteri. Anslut övervakaren till sitt laddningsställ tills fulladdad om den inte slås på efter följande steg. Operatören ska ladda övervakaren före första användningen och dagligen före användning. Övervakarens bildskärm indikerar BATTERY CHARGED när det är fulladdat Slå på strömmen Tryck och håll ned antingen vänster eller höger knapp tills nedräkningstimern är klar och RELEASE visas på LCD-skärmen. Om funktionsknappen hålls ned fem sekunder efter att RELEASE visas på bildskärmen startas inte övervakaren. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG VISAR ENHETEN PLEASE CHARGE NÄR ENHETEN SLÅS PÅ. LADDA ALLTID BATTERIET FULLT FÖRE ANVÄNDNING. OBS! NEDRÄKNINGSTIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé Protégé startar sitt självtest när man släpper funktionsknappen. Den består av följande. 17) Kontroll av LED, vibration, akustiskt larm - alla lysdioderna tänds, larmet hörs och vibrationslarmet aktiveras. 18) Program - visar den aktuella versionen. 19) Visar datum. 28 av 62

35 20) Visar tid. 21) Visar inställningen för Lågt larm. 22) Visar inställningen för Högt larm. 23) Visar inställningen för STEL-larm. 24) Visar inställningen för TWA-larm. 25) Cal Due - visar antalet dagar till nästa kalibrering. VARNING ANVÄNDS EN PROTÉGÉ-ÖVERVAKARE SOM ÖVERSKRIDIT SITT KALIBRERINGSDATUM KAN DEN ORSAKA FELAKTIGA AVLÄSNING AV DETEKTERADE GASER. LITAI NTE PÅ OGILTIGA AVLÄSNINGAR NÄR ENHETEN INTE ÄR KALIBRERAD. ANVÄNDS EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KALIBRERAD VISAR DEN INTE RÄTT MILJÖFÖRHÅLLANDEN VILKET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADA. VARNING VISAS CAL EXPIRED NÄR ENHETEN STARTAS HAR DEN INTE EN GILTIG AKTUELL KALIBRERING. TRYCK PÅ DEN HÖGRA FUNKTIONSKNAPPEN FÖR ATT HOPPA ÖVER OCH KALIBRERA OMEDELBART ÖVERVAKAREN. EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KORREKT KALIBRERAD KAN ORSAKA DÖDSFALL OCH SKADA. VARNING ANVÄND ALDRIG PROTÉGÉ ÖVERVAKARE I GASÖVERVAKNINGSLÄGE MED KALIBRERINGSADAPTERN ANSLUTEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADOR. När förloppet är slutfört återupptar Protégé typisk övervakning Stänga av Tryck och håll samtidigt ned båda funktionsknapparna tills nedräkningstimern är klar och LCDskärmen är tom. Om knapparna hålls ned fem sekunder efter att LCD-skärmen är tom försöker Protégé att slå på strömmen igen. OBS! TIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. 29 av 62

36 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 av 62

37 4.2. Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Både gasvarningar och larm blinkar den gastyp för vilken larmet gäller. Akustiskt, visuellt och vibrationslarm aktiveras och sensorns koncentration / värde i larmet indikeras. Om en gastyp blinkar utan larm känner sensorn av en negativ avdrift. Utför en nollkalibrering för att ta bort avdriften. Om alternativet Drift med felaktiga sensorer har aktiverats i programmet gas Monitor, visar Protégé FAL istället för värdet på den aktuella sensorn. Detta alternativ rekommenderas inte om man inte tar hänsyn till Protégés minskade övervakningsförmåga och följer lokal godkänd praxis Svagt batteri Batteriets laddningsikon blinkar och övervakaren aktiverar det akustiska, visuella och vibrationslarmet när batteriet börjar bli svagt. Larmet för svagt batteri stängs av genom att trycka på den vänstra knappen. Användaren ska omedelbart lämna området och ladda Protégé när larmet för svagt batteri aktiveras Över mätbart område Om en sensor i övervakaren exponeras för en målgas som överskrider sensorns mätområde, aktiverar Protégé sitt visuella, akustiska och vibrationslarm och visar +++ vid sensorns plats på LCD-skärmen. Larmet upphör när gaskoncentrationen minskar. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ÖVERVAKARENS FUNKTION OM EN INDIKATION ÖVER DET MÄTBARA OMRÅDET INTRÄFFAR. UTFÖR EN FULLSTÄNDIG KALIBRERING OM ÖVERVAKAREN INTE KLARAR FUNKTIONSTESTET. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FELAKTIG ÖVERVAKNING OCH LEDA TILL DÖDSFALL OCH SKADA Varning för lågt pumpflöde Low Flow Pump Warning visar när luftflödet genom pumpen minskar eller begränsad och äventyrar korrekt avläsning. Protégé stänger av pumpen och övervakaren aktiverar akustiskt, visuellt och vibrationslarm samtidigt som PUMP-ikonen blinkar. När orsaken till pumpfelet åtgärdats, återställ pumpen genom att trycka på och släppa den vänstra eller nhögra knappen Sensorfel FAL indikeras för varje sensor som inte klarar noll. eller områdeskalibrering. Kalibrera om övervakaren om detta inträffar. Om en sensor fortfarande är felaktig, byt ut den och omklibrera eller kontakta ett auktoriserat servicecenter. 31 av 62

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruktionsblad Inledning Carbon Monoxide Meter CO-220 (i fortsättningen mätaren ) känner av förekomsten av koloxid (CO) och mäter koncentrationer på från 1 till 1000

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

G-TECTA G-TECTA. Bärbara instrument för gasdetektering.

G-TECTA G-TECTA. Bärbara instrument för gasdetektering. G-TECTA G-TECTA Bärbara instrument för gasdetektering. 2 Gasdetektering. AGA är en del av The Linde Group, en världsledande gasleverantör. Vi erbjuder expertis och produktlösningar för bland annat verkstads-,

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL

TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL TAMTRON OY KRANVÅG SCS PLUS ANVÄNDARMANUAL Tamtron Oy Kranvåg SCS PLUS Användarmanual i Copyright (c) Tamtron Oy, 2000 dokumentnr: 9063-ENG DOKUMENTNR: 9063-ENG skapat: KPi 1993-05-06 ändrat: TAu 1996-12-03

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG Snabbreferens VT30 TPM-SERVICEVERKTYG VT30 Kundtjänst 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-SE2 QRG3814d INNEHÅLL Avsnitt A ALLMÄN BESKRIVNING A1 Framsida sidan 3/10 A2 Strömförsörjning sidan

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer