Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE"

Transkript

1 Protégé Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT. MED ENSAMRÄTT.

2 Denna sida är avsiktligt tom. ii

3 Innehållsförteckning iii Protégé bärbar gasövervakare 1. Allmän och säkerhetsinformation Viktiga anmärkningar Certifieringar och godkännanden Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Allmänna regler för användning av Protégé Garanti Kontakta Scott Health & Safety Snabbreferens till förkortningar Inledning Sensorspecifikationer LCD-skärm Installation Batteri Ladda batteriet Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Byta batteriet Protégé programvara Installera programmet Gas Monitor Installation av JAVA-programmet Funktion Stänga av och slå på Protégé Slå på strömmen Stänga av Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Svagt batteri Över mätbart område Varning för lågt pumpflöde Sensorfel Protégé lalibrering och funktionstest Nollkalibrering Områdeskalibrering Funktionstest... 36

4 4.4. Valfria pumpens drift Installera pump med Protégé avstängd Installera pump med Protégé påslagen Koppla bort pumpen Gasinterferenser Använda programmet Gas Monitor Ansluta Protégé till en dator Programbeskrivning Ändra larminställningarna Ställa in datum och tid Visa dataloggen Programinställningar Underhåll Batteri Byta sensor Felsöka pumpen Rengöra pumpen Lista med delar och tillbehör Scott reparationer Bilaga iv

5 Lista med figurer Figur 2-1. Protégé-komponenter 12 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 Figur 2-3. LCD-indikationer 16 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri 18 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 21 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 25 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 26 Figur Installation av JAVA-programmet 26 Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé 28 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 Figur 4-3. Nollkalibrering 34 Figur 4-4. Inställning av områdeskalibrering 35 Figur 4-5. Områdeskalibrering 36 Figur 4-6. Inställning av funktionstest 37 Figur 4-7. Pumpinstallation 38 Figur 4-8. Pumpinställning 39 Figur 4-9. Protégé / datoranslutning 43 Figur Flikarna i programmet Gas Monitor 44 Figur Fliken Settings 45 Figur Fliken Set clock 47 Figur Fliken View Log 48 Figur 5-1. Ta bort Protégés hölje 52 Figur 5-2. Ta ut sensorn 53 Figur 5-3. Passa in stiften 54 Figur 5-4. Pumpskruvar 56 Figur 5-5. Ta isär pumpen 57 Figur 5-6. Pumpanslutningar och slangar 58 Figur 5-7. Sprutans installation 59 Figur 5-8. Pumpsladdar 60 Figur 5-9. Sätta ihop pumpen 60 v

6 Lista med tabeller Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar 9 Tabell 2-1. Protégé-komponenter 12 Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar 16 Tabell 4-1. När kalibrering eller funktionstest ska utföras 33 Tabell 4-2. Giftig gasinterferens 41 Tabell 4-3. Programinställningar 49 Tabell 5-1. Felsöka pumpen 55 vi

7 1. Allmän och säkerhetsinformation VARNING ALLA PERSONER SOM HAR ELLER KOMMER ATT HA ANSVAR FÖR ATT ANVÄNDA ELLER TESTA DENNA PRODUKT MÅSTE LÄSA OCH FÖRSTÅ INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING. PRODUKTEN KOMMER ENDAST ATT FUNGERA SOM AVSETT OM DEN ANVÄNDS OCH TESTAS ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA TILLVERKARENS ANVISNINGAR UPPHÄVER GARANTIN OCH GODKÄNNANDENA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA ANVISNINGAR KAN ÄVEN ORSAKA ALLVARLIGA SKADA ELLER DÖDSFALL Viktiga anmärkningar Scott Health and Safety tar inget ansvar för användning av denna utrustning om den inte används enligt anvisningarna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte tillhandahålls i denna bruksanvisning, kontakta Scott Health and Safety eller dess representant. Scott Health and Safety kan inte hållas ansvarigt för oavsiktliga eller följdskador i samband med ändrad, fel eller utelämnad information i denna bruksanvisning. Trots att vi har ansträngt oss för att säkerställa att informationen i denna bruksanvisning är korrekt ansvarar vi inte för fel eller utelämnad information. Denna publikation är inte avsedd att vara ett kontraktsunderlag och företaget förbehåller sig rätten att ändra utformningen, innehåller och detektorns specifikationer utan föregående meddelande. Dessutom kan standarder, regler och lagstiftning ändras. Användaren bör skaffa uppdaterade exemplar för att se till att de senaste reglerna, standarderna och riktlinjerna finns tillgängliga. Protégé-detektorn kan konfigureras med flera gassensorer för att ge skydd mot vissa gaser och uppfylla kraven på tillämpningen. 1 av 62

8 1.2. Certifieringar och godkännanden Protégé har testats och uppfyller följande direktiv, standarder eller standardiserade dokument: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA CLASS I DIVISION 1 GROUPS A B C D Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C INTERNATIONELLT Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C 2 av 62

9 1.3. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar har i detta dokument markerats för att rikta uppmärksamheten till potentiellt osäkra, farliga eller unika situationer som kräver användarens uppmärksamhet. Varje varning, försiktighetsåtgärd och anmärkning är märkt och snabbt identifieras med en ikon. VARNING - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA. FÖRSIKTIGT - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN ORSAKA MÅTTLIGA ELLER MINDRE SKADOR. DEN KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT VARNA FÖR OSÄKRA METODER. ANM. - INDIKERAR OLIKA SITUATIONER DÄR UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER ÄR VIKTIGT FÖR PRODUKTENS PRESTANDA. 3 av 62

10 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LÄS OCH FÖLJ TILLVERKARENS UNDERHÅLLSPROCEDURER UNDER DRIFT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING I EXPLOSIV ATMOSFÄR. LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR ÅTGÄRDER FÖR EGENSÄKERHET. BYTE AV KOMPONENTER KAN FÖRSÄMRA EGENSÄKERHETEN OCH LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. EN AVLÄSNING UTANFÖR SKALAN KAN INDIKERA EN EXPLOSIV KONCENTRATION. PROTÉGÉ MÅSTE LADDAS I ETT OMRÅDE KÄNT SOM OFARLIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING AV EN FARLIG ATMOSFÄR. PUMPAKTIVERING VERIFIERAS NÄR KOMMANDONA BLOCK PUMP, CLEAR PUMP HAR SLUTFÖRTS. TRYCK PÅ DEN VÄNSTRA KNAPPEN FÖR ATT ANSLUTA OCH AKTIVERA EN PUMP TILL PROTÉGÉ NÄR DENNA REDAN ÄR STRÖMFÖRANDE. FÖRSIKTIGT BEKRÄFTA FÖRE ANVÄNDNING ATT GASENS INLOPPSPORTAR ÄR RENA FRÅN SMUTS OCH SKRÄP. GAS DETEKTERAS INTE I INSTÄLLNINGSLÄGET. UTSÄTT INTE DETEKTORN FÖR KRAFTIGA MEKANISKA ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. UTFÖR ALLTID TESTPROCEDURERNA FÖR START- OCH FUNKTIONSTESTER EFTER ATT DEN UTSATTS FÖR STÖTAR FÖR ATT VERIFIERA ÖVERVAKARENS FUNKTION OCH NOGGRANNHET. 4 av 62

11 Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av sensorerna i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR UTSÄTTS DETEKTORN FÖR GIFTIGA ELLER BRÄNNBARA GASER UNDER EN LÄNGRE TID KAN SENSORNS PRESTANDA FÖRSÄMRAS. OM ETT LARM AKTIVERAS UNDER HÖGA KONCENTRATIONER AV BRÄNNBARA GASER SKA ÖVERVAKAREN KALIBRERAS OM ELLER VID BEHOV BYTAS UT. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER BEHÖVER 10 % SYRE I ATMOSFÄREN FÖR ATT FUNGERA. ANVÄND INTE PROTÉGÉ FÖR ATT ÖVERVAKA BRÄNNBARA GASERS KONCENTRATION OM DU INTE KÄNNER TILL SYREHALTEN ELLER OM SYREHALTEN ÄR UNDER 10 %. FÖRSIKTIGT RENGÖR INTE DETEKTORN MED LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER ELLER POLERMEDEL SOM INNEHÅLLER KISELFÖRENINGAR EFTERSOM DESSA KAN SKADA SENSORN. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER KAN PÅVERKAS NEGATIVT AV EXPONERING FÖR SVAVELFÖRENINGAR, HALOGENER, KISEL ELLER FÖRENINGAR SOM INNEHÅLLER BLY ELLER FOSFOR. UNDVIK EXPONERING FÖR DESSA ÄMNEN. UTFÖR ETT GASTEST FÖR ATT VERIFIERA NOGGRANNHETEN OCH ATT DEN ÄR KORREKT KALIBRERAD OM DU MISSTÄNKER ATT DEN UTSATTS FÖR SÅDANA ÄMNEN. 5 av 62

12 Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av batteriet i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. LADDAREN FÅR INTE ÄNDRAS ELLER REPARERAS. FÖRSIKTIGT BYT INTE UT ÖVERVAKARENS BATTERI. SKICKA TILL SCOTT HEALTH AND SAFETY FÖR BYTE ELLER REPARATIONER. ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV ÖVERVAKARENS DATUM OCH TID OCH KAN LEDA TILL FELAKTIGA DATA I HÄNDELSELOGGEN. LADDA OMEDELBART BATTERIET NÄR BATTERIVARNINGEN AKTIVERAS. BATTERIETS LIVSLÄNGD (INSTRUMENTETS DRIFTTID) FÖRKORTAS VID LÅGA TEMPERATURER. LADDA BATTERIET NÄR DETEKTORN VARNAR FÖR LÅG BATTERILADDNING. 6 av 62

13 1.4. Allmänna regler för användning av Protégé Protégé bärbar gasövervakare Det är mycket viktigt att gasdetektorn används och underhålls korrekt. Underlåtenhet att göra detta kan sätta livet på spel för de människor som är beroende av dess funktion och orsaka skada eller dödsfall. ANVÄND ÖVERVAKAREN PÅ RÄTT SÄTT! Använd endast Protégé till att övervaka atmosfärer för de gaser och koncentrationer för vilka den är avsedd att detektera. STRÖMMEN MÅSTE VARA PÅ. Protégé upptäcker endast gaser när strömmen är på och inte när den är ansluten till datorn eller i kalibreringsläge. Ladda omedelbart batteriet när larmet för låg batterinivå aktiveras. UTFÖR ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST Testa sensorn varje dag före användning med en känd koncentration kalibreringsgas. Övervakaren bör visa en gaskoncentration inom 10 % av den aktuella gasen som finns på kalibratorcylinderns etikett. När gasindikationen är utan för 10 %-området ska en kalibrering utföras. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST VARJE DAG. UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. VAR UPPMÄRKSAM PÅ förgiftade sensorer för brännbara gaser! Katalytiska sensorer för brännbara gaser kan påverkas mycket negativt av förekomst av silikoner, fria halogener, halogenerade kolväten och metalloxider i luften som övervakas. Om man misstänker förekomst av något av dessa ämnen rekommenderas att kalibreringen verifieras med tätare intervaller. VID TVEKSAMHET LÄMNA OMEDELBART OMRÅDET! Användarna bör omedelbart lämna området om Protégé indikerar en varning eller larmtilstånd. Användarna ska känna till och förstå sitt företags säkerhetsföreskrifter. KALIBRERING ÄR MYCKET VIKTIGT! Kalibrering ska alltid utföras regelbundet och ta hänsyn till övervakarens användning och miljöförhållandena. o Protégé ska dessutom alltid omkalibreras: Efter exponering för höga koncentrationer av giftiga eller brännbara gaser eller ångor. Om övervakaren tappas eller om den dränks eller sänks ner i vatten. Om övervakaren byter ägare. FÖRHÅLLANDEN FÖR LARM OCH DETEKTERINGSOMRÅDET! Operatören bör vara medveten om förhållanden när gasens koncentration är utanför övervakarens detekterbara område. Lämna genast området om övervakaren indikerar över det mätbara området. Utför ett funktionstest för att säkerställa övervakarens funktion om en indikation över det mätbara området inträffar. Utför en fullständig kalibrering om övervakaren inte klarar funktionstestet. 7 av 62

14 1.5. Garanti SCOTT HEALTH & SAFETY BEGRÄNSAD GARANTI Protégé TM gasövervakare Scott Health & Safety (SCOTT), en division i Scott Technologies Inc. garanterar att dess Protégé BÄRBARA GASDETEKTERINGSPRODUKTER (PRODUKTERNA) är fria från material- och fabrikationsfel under en period av två (2) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. Garantin gäller PRODUKTERNAS alla delar som levereras vid samma tidpunkt som den ursprungliga försäljningen av PRODUKTERNA, UTOM pump och utbytbara filter. SCOTT garanterar att pumpar som levereras med PRODUKTERNA är fria från material- och tillverkningsfel i ett (1) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. SCOTT:s åtagande under garantin är begränsad till att byta ut eller reparera (enligt SCOTT:s beslut) PRODUKTERNA eller delarna med antingen material- eller tillverkningsfel. Endast SCOTT:s personal, eller auktoriserade SCOTT-representanter under ledning av SCOTT tillåts utföra garantiåtaganden. Garantin gäller inte defekter eller skador som orsakats av reparationer eller ändringar på PRODUKTERNA som utförts av ägaren eller tredjepart såtillvida de inte tillåts enligt SCOTT:s bruksanvisningar eller skriftligt tillstånd från SCOTT. Köparen måste villkorligen skicka produkten till SCOTT, en auktoriserad SCOTT-distributör eller ett auktoriserat SCOTT servicecenter för reparation. Produkter som returneras till SCOTT skall skickas till SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC 28111, USA. Garantin gäller inte för felfunktion eller skada på PRODUKTERNA som orsakats av olycka, ändring, felaktig användning eller missbruk. GARANTIN ÄR UTFÄRDAD I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET I ETT SPECIFIKT SYFTE. SCOTT FRISKRIVER SIG DESSUTOM FRÅN ANSVAR FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNING ELLER ANVÄNDNING AV SCOTT-PRODUKTER OCH INGET ANNAT FÖRETAG ELLER PERSON HAR TILLSTÅND ATT PÅTA SIG ETT SÅDANT ANSVAR Kontakta Scott Health & Safety Ring, faxa, skicka e-post eller skriv till Scott Health & Safety på: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC 28110, USA Webbplats: Telefon: Fax: av 62

15 1.6. Snabbreferens till förkortningar Flera förkortningar använd i bruksanvisningen. Tabell 1-1 ger en snabbreferens där man snabbt hittar betydelsen av okända förkortningar. Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar Förkortning Definition AC Växelström CO Kolmonoxid C Grader Celcius F Grader Fahrenheit H 2 S Svavelväte ID Innerdiameter JRE Java körtidsmiljö LCD Flytkristallskärm (LCD-skärm) LED Lysdiod LEL Undre explosionsgräns O 2 Syre PC Persondator ppm Miljondelar RH Relativ luftfuktighet STEL Korttidsvärde TWA Tidsvägt medelvärde USB Universal Serial Bus (universell seriell buss) 9 av 62

16 Denna sida är avsiktligt tom. 10 av 62

17 2. Inledning Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. Beroende på vilka sensorer den är utrustad med, är Scott Protégé personliga multigasövervakare utformad för att övervakning av farliga nivåer med brännbara gaser, syrgasboosting eller syrgasbrist, kolmonoxid och svavelväte i omgivningsluften. Gasindikation meddelas till användaren genom direkt avläsning på en bakgrundsbelyst LCD-skärm, ett högt ljudande larm och ett vibrationslarm. Protégé inkluderar en nedladdningsbar loggfil med upp till 4000 händelser och registrerar STEL / TWA / PEAK-exponering, kalibreringar och gasvärden. En inbyggd USB-port på laddningsmodulen gör det möjligt att ladda ner data och när den används med Protégés programvara (inkluderad) kan användaren snabbt konfigurera drift- och larmparametrarna. Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri med lång livslängd. En provtagningspump för fjärrprovtagning finns tillgänglig som extrautrustning. En laddare som laddar upp till sex Protégéenheter samtidigt finns även som extrautrustning. Se Figure 2-1 och Figure av 62

18 Figur 2-1. Protégé-komponenter Tabell 2-1. Protégé-komponenter Nummer Komponent 1 LED-larm (2) 2 LCD-skärm 3 Akustiskt larmuttag 4 Funktionsknapp (2) 5 Gängat uttag till pump 6 Inloppsport för gas (3) 7 Strömkontakter till pump 8 Krokodilklämma 9 Laddnings-/kommunikationssko 10 Mottagarsko till kalibreringsadapter 11 Pumpens mottagningsflik 12 av 62

19 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 av 62

20 2.1. Sensorspecifikationer Specifikationer svavelvätesensor Område: 0 till 500 ppm Svarstid: T90 < 30 sek. Drifttemperatur: -4,0 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Kolmonoxid vid 300 ppm: < 2 ppm Svaveldioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 1 ppm Väte, ppm: < 10 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Specifikationer kolmonoxidsensor Område: 0 till 999 ppm Svarstid: T90 < 25 sekunder Drifttemperatur: -4 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Filtrerad mot H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Filtrerad mot SO2, 5 ppm: ca. 0 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 3 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. -1 ppm Klorin, 1 ppm: ca. 0 ppm Väte, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: ca. 0 ppm 14 av 62

21 Sensorspecifikationer syre Område: 0,0 till 25,0 % Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: T90 = 15 sekunder -4 F till +122 F / -20 C till +50 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorspecifikationer brännbar gas Område: Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: 0 till 80% LEL 0 till 5,0% v/v gas T50 = 10 sekunder T90 = 30 sekunder -40 F till 392 F / -40 C till 200 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C 2.2. LCD-skärm Protégés primära operatörsgränssnitt är via LCD-skärmen. Under drift visas kontinuerliga data för gaskoncentrationer och larmförhållanden. Användaren kan även övervaka gaskoncentrationernas toppvärden. Vid start visar bildskärmen aktuella larminställningar för varje installerad sensor, aktuellt datum och tid, installeras programvaruversion och när nästa kalibrering ska utföras. VARNING OM PROTÉGÉ INTE SVARAR ORDENTLIGT VID START ELLER OM KALIBRERINGEN ÄR INAKTUELL, ANVÄND INTE BILDSKÄRMEN TILLS DEN SERVATS ELLER KALIBRERATS. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Se Figure 2-3 och Table 2-2 för ytterligare information om LCD-indikationer. 15 av 62

22 Figur 2-3. LCD-indikationer Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar Nummer Indikator Beskrivning 1 Etikett gastyp Indikerar detekterad gastyp. Etiketten blinkar om ett larm är kopplat till den gastypen. 2 TWA Indikerar att TWA visas när larminställningspunkterna har nåtts. 3 Batteriladdning Batteriets laddning visas som stolpar till vänster. 4 STEL STEL visas när larminställningspunkterna har nåtts. 5 PEAK Indikerar den högsta gaspexponeringen sedan instrumentet aktiverades för LEL och giftsensorer och högsta och lägsta värdet för syresensorn. Visa genom att trycka ned och släppa den vänstra knappen. 6 Hjärtslag Blinkar för att visa att instrumentet är i övervakningsläge. Blinkar inte under start eller kalibrering. 7 Larm Visas när larminställningspunkterna har nåtts. 8 Lågt larm Indikerar låg larmpunkt eller när den låga larmpunkten nåtts. 9 PUMP Visas när pumpen aktiverats. 10 Högt larm Indikerar hög larmpunkt eller när den höga larmpunkten nåtts. 16 av 62

23 3. Installation Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med en, två eller tre installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. VARNING PROTÉGÉS BATTERI MÅSTE LADDAS FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING OCH DAGLIGEN EFTER ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FÖR KORT BATTERITID OCH ATT ENHETEN SLUTAR FUNGERA Batteri Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri. Typiskt drifttid är 18 timmar utan pump, larmtillstånd minskar dock drifttiden. Typisk laddningstid är mellan fyra och sex timmar. Kontrollera att batteriet är laddat före användning. OBS! BATTERIETS LIVSTID BEROR PÅ BILDSKÄRMSANVÄNDNING, MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH BATTERIETS ÅLDER Ladda batteriet Ladda batteriet så här. Se Figure 3-1. VARNING LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Anslut ström- och kommunikationsmodulen och anslut Protégé genom att skjuta in anslutningsskon på Protégés sko. Bildskärmens bakgrundsbelysning tänds ett ögonblick och batteriladdningens ikon börjar blinka. LCD-skärmen visar BATTERY CHARGED när batteriet är fulladdat. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG TÄNDS BAKGRUNDSBELYSNINGEN NÄR LADDAREN ANSLUTS MEN BATTERIETS LADDNINGSIKON KANSKE INTE VISAS OMEDELBART. 17 av 62

24 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri OBS! ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV INSTÄLLNINGARNA FÖR BILDSKÄRMENS DATUM OCH TID OCH ORSAKA FELAKTIG LOGGNING AV GASHÄNDELSER. OM DU FÖRLORAR DATUM OCH TID, SE PARAGRAPH Ladda batteriet när detektorn varnar för låg batteriladdning Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Protégés multiladdare (art.nr ) kan ladda upp till sex Protégé-enheter samtidigt. Till skillnad från ström- och kommunikationsmodulen kan inte multiladdaren anslutas till en dator. Dess enda funktion är att ladda Protégé-enheter. Ytterligare information om multiladdaren finns i multiladdarens snabbguide (art.nr ). 18 av 62

25 Byta batteriet Protégé bärbar gasövervakare Det installerade litiumbatteriet är laddningsbart och kan inte bytas ut eller servas av användaren. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska det bytas ut i fabrik. Byt inte ut övervakarens batteri. Skicka enheten till Scott Health and Safety för byte eller reparationer. 19 av 62

26 3.2. Protégé programvara Protégé levereras med en CD-ROM som innehåller Scott Monitors programvara GAS Monitor som gör det möjligt för användaren att ändra Protégés inställningar och öppna dataloggen. Programmet Gas Monitor kräver installation av Sun Microsystems JAVA körtidsprogram. Om det inte installerats tidigare på datorn kan JAVA-programmet installeras på datorn efter installation av gasövervakningsprogrammet. Datorns systemkrav: Operativsystem: Windows XP eller Windows Vista JAVA version 5 eller bättre USB-port Installera programmet Gas Monitor Installera PCI Gas Monitor på följande sätt. OBS! ANSLUT INTE PROTÉGÉS LADDARE TILL DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD. OBS! UTFÖR STEG 1 MED WINDOWS VISTA, INNAN INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS. FORTSÄTT TILL STEG 2 MED WINDOWS XP. 1) Endast för Windows Vista-användare, gå till ANVÄNDARKONTON OCH SÄKERHET FÖR FAMILJEN med Kontrollpanelen och fortsätt med att inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC) enligt Figure 3-2. Kryssrutan vid UAC måste vara avmarkerad. Start om datorn om detta är nödvändigt. 20 av 62

27 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 2) Sätt in CD-skivan som medföljde Protégé-enheten i datorns CD-ROM-enhet. 3) Om datorn har aktiverat automatisk körning startar installationsprogrammet. Om automatisk körning är inaktiverad, navigera till filen "gasmon.msi" på CD-skivan och dubbelklicka för att starta installationen. 4) Klicka på NEXT för att fortsätta installationen. 21 av 62

28 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 5) Markera kryssrutan för att godkänna villkoren i licensavtalet. Klicka på NEXT för att fortsätta. Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 6) Välj en anpassad plats dit du vill installera programmet eller använd standardplatsen. Klicka på NEXT för att fortsätta. 22 av 62

29 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 7) Klicka på INSTALL och övervaka installationsförloppet. Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 8) Klicka på FINISH för att avsluta installationen. 23 av 62

30 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 av 62

31 Installation av JAVA-programmet JAVA-programmet måste installeras för att använda programmet Scott Gas Monitor. Installationsprogrammet finns på samma CD-skiva som innehåller Gas Monitor. Avancerade användare med Internet-anslutning kan välja att hämta och installera JAVA från webbplatsen Installera JAVA från CD-skivan så här. 9) Navigera till Java-mappen och välj installationsfilen JAVA till datorns operativsystem. 10) Dubbelklicka för att starta installationen. 11) Kontrollera att installationen av Java körtidsmiljö (JRE) startar. Installationefilerna packas upp automatiskt. 12) Välj ACCEPT för att godkänna licensavtalet och fortsätt installationen. Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 13) Markera eller avmarkera de tredjepartsprogram som t.ex. Google Toolbar som Sun Microsystems bundlar med Javas programinstallation. OBS! ENDAST JAVA KRÄVS FÖR ATT KÖRA PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. ATT INSTALLERA ELLER INTE INSTALLERA VALFRIA PROGRAM PÅ DENNA SKÄRM PÅVERKAN INTE PROGRAMMET GAS MONITOR:S FUNKTION 25 av 62

32 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 14) Klicka på NEXT för att fortsätta. 15) Titta på hur installationsskärmen fortskrider genom installationen. Installationstiden varierar med datorns prestanda men bör inte ta någon längre tid. 16) Klicka på FINISH för att avlsuta installationen av Java. Figur Installation av JAVA-programmet 26 av 62

33 Denna sida är avsiktligt tom. 27 av 62

34 4. Funktion 4.1. Stänga av och slå på Protégé Protégé övervakare levereras med ett installerat laddningsbart litiumbatteri. Anslut övervakaren till sitt laddningsställ tills fulladdad om den inte slås på efter följande steg. Operatören ska ladda övervakaren före första användningen och dagligen före användning. Övervakarens bildskärm indikerar BATTERY CHARGED när det är fulladdat Slå på strömmen Tryck och håll ned antingen vänster eller höger knapp tills nedräkningstimern är klar och RELEASE visas på LCD-skärmen. Om funktionsknappen hålls ned fem sekunder efter att RELEASE visas på bildskärmen startas inte övervakaren. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG VISAR ENHETEN PLEASE CHARGE NÄR ENHETEN SLÅS PÅ. LADDA ALLTID BATTERIET FULLT FÖRE ANVÄNDNING. OBS! NEDRÄKNINGSTIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé Protégé startar sitt självtest när man släpper funktionsknappen. Den består av följande. 17) Kontroll av LED, vibration, akustiskt larm - alla lysdioderna tänds, larmet hörs och vibrationslarmet aktiveras. 18) Program - visar den aktuella versionen. 19) Visar datum. 28 av 62

35 20) Visar tid. 21) Visar inställningen för Lågt larm. 22) Visar inställningen för Högt larm. 23) Visar inställningen för STEL-larm. 24) Visar inställningen för TWA-larm. 25) Cal Due - visar antalet dagar till nästa kalibrering. VARNING ANVÄNDS EN PROTÉGÉ-ÖVERVAKARE SOM ÖVERSKRIDIT SITT KALIBRERINGSDATUM KAN DEN ORSAKA FELAKTIGA AVLÄSNING AV DETEKTERADE GASER. LITAI NTE PÅ OGILTIGA AVLÄSNINGAR NÄR ENHETEN INTE ÄR KALIBRERAD. ANVÄNDS EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KALIBRERAD VISAR DEN INTE RÄTT MILJÖFÖRHÅLLANDEN VILKET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADA. VARNING VISAS CAL EXPIRED NÄR ENHETEN STARTAS HAR DEN INTE EN GILTIG AKTUELL KALIBRERING. TRYCK PÅ DEN HÖGRA FUNKTIONSKNAPPEN FÖR ATT HOPPA ÖVER OCH KALIBRERA OMEDELBART ÖVERVAKAREN. EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KORREKT KALIBRERAD KAN ORSAKA DÖDSFALL OCH SKADA. VARNING ANVÄND ALDRIG PROTÉGÉ ÖVERVAKARE I GASÖVERVAKNINGSLÄGE MED KALIBRERINGSADAPTERN ANSLUTEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADOR. När förloppet är slutfört återupptar Protégé typisk övervakning Stänga av Tryck och håll samtidigt ned båda funktionsknapparna tills nedräkningstimern är klar och LCDskärmen är tom. Om knapparna hålls ned fem sekunder efter att LCD-skärmen är tom försöker Protégé att slå på strömmen igen. OBS! TIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. 29 av 62

36 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 av 62

37 4.2. Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Både gasvarningar och larm blinkar den gastyp för vilken larmet gäller. Akustiskt, visuellt och vibrationslarm aktiveras och sensorns koncentration / värde i larmet indikeras. Om en gastyp blinkar utan larm känner sensorn av en negativ avdrift. Utför en nollkalibrering för att ta bort avdriften. Om alternativet Drift med felaktiga sensorer har aktiverats i programmet gas Monitor, visar Protégé FAL istället för värdet på den aktuella sensorn. Detta alternativ rekommenderas inte om man inte tar hänsyn till Protégés minskade övervakningsförmåga och följer lokal godkänd praxis Svagt batteri Batteriets laddningsikon blinkar och övervakaren aktiverar det akustiska, visuella och vibrationslarmet när batteriet börjar bli svagt. Larmet för svagt batteri stängs av genom att trycka på den vänstra knappen. Användaren ska omedelbart lämna området och ladda Protégé när larmet för svagt batteri aktiveras Över mätbart område Om en sensor i övervakaren exponeras för en målgas som överskrider sensorns mätområde, aktiverar Protégé sitt visuella, akustiska och vibrationslarm och visar +++ vid sensorns plats på LCD-skärmen. Larmet upphör när gaskoncentrationen minskar. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ÖVERVAKARENS FUNKTION OM EN INDIKATION ÖVER DET MÄTBARA OMRÅDET INTRÄFFAR. UTFÖR EN FULLSTÄNDIG KALIBRERING OM ÖVERVAKAREN INTE KLARAR FUNKTIONSTESTET. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FELAKTIG ÖVERVAKNING OCH LEDA TILL DÖDSFALL OCH SKADA Varning för lågt pumpflöde Low Flow Pump Warning visar när luftflödet genom pumpen minskar eller begränsad och äventyrar korrekt avläsning. Protégé stänger av pumpen och övervakaren aktiverar akustiskt, visuellt och vibrationslarm samtidigt som PUMP-ikonen blinkar. När orsaken till pumpfelet åtgärdats, återställ pumpen genom att trycka på och släppa den vänstra eller nhögra knappen Sensorfel FAL indikeras för varje sensor som inte klarar noll. eller områdeskalibrering. Kalibrera om övervakaren om detta inträffar. Om en sensor fortfarande är felaktig, byt ut den och omklibrera eller kontakta ett auktoriserat servicecenter. 31 av 62

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok

Acer Aspire 1360 / 1520-Serien. Användarhandbok Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Acer Aspire 1360 / 1520-Serien Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: Augusti 2004 Periodiska ändringar

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok

ICONIA W510 / W511 Användarhandbok ICONIA W510 / W511 Användarhandbok - 1 2012. Med ensamrätt. ICONIA W510 / W511 Användarhandbok Modell: W510 Första utgåvan: 11/2012 2 - INNEHÅLL Säkerhet och komfort 5 Först och främst 16 Dina guider...

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok

TravelMate 4400-Serien. Användarhandbok TravelMate 4400-Serien Användarhandbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Ensamrätt TravelMate 4400-Serien - Användarhandbok Ursprunglig Utgåva: Mars 2005 Informationen i den här publikationen kan

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

TravelMate 370-serien. Användarhandbok

TravelMate 370-serien. Användarhandbok TravelMate 370-serien Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Användarhandbok för TravelMate 370-serien Originalutgåva: Oktober 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 40 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 40 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare

Leica AutoStainerXL. Automatisk preparatbestänkare Leica AutoStainerXL Automatisk preparatbestänkare Bruksanvisning Leica AutoStainer XL, V2.3 Svenska 10/2012 Beställningsnr 14 0456 80114 RevC Förvara alltid denna manual i närheten av instrumentet! Läs

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer