Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE"

Transkript

1 Protégé Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT. MED ENSAMRÄTT.

2 Denna sida är avsiktligt tom. ii

3 Innehållsförteckning iii Protégé bärbar gasövervakare 1. Allmän och säkerhetsinformation Viktiga anmärkningar Certifieringar och godkännanden Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Allmänna regler för användning av Protégé Garanti Kontakta Scott Health & Safety Snabbreferens till förkortningar Inledning Sensorspecifikationer LCD-skärm Installation Batteri Ladda batteriet Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Byta batteriet Protégé programvara Installera programmet Gas Monitor Installation av JAVA-programmet Funktion Stänga av och slå på Protégé Slå på strömmen Stänga av Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Svagt batteri Över mätbart område Varning för lågt pumpflöde Sensorfel Protégé lalibrering och funktionstest Nollkalibrering Områdeskalibrering Funktionstest... 36

4 4.4. Valfria pumpens drift Installera pump med Protégé avstängd Installera pump med Protégé påslagen Koppla bort pumpen Gasinterferenser Använda programmet Gas Monitor Ansluta Protégé till en dator Programbeskrivning Ändra larminställningarna Ställa in datum och tid Visa dataloggen Programinställningar Underhåll Batteri Byta sensor Felsöka pumpen Rengöra pumpen Lista med delar och tillbehör Scott reparationer Bilaga iv

5 Lista med figurer Figur 2-1. Protégé-komponenter 12 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 Figur 2-3. LCD-indikationer 16 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri 18 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 21 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 22 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 23 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 25 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 26 Figur Installation av JAVA-programmet 26 Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé 28 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 Figur 4-3. Nollkalibrering 34 Figur 4-4. Inställning av områdeskalibrering 35 Figur 4-5. Områdeskalibrering 36 Figur 4-6. Inställning av funktionstest 37 Figur 4-7. Pumpinstallation 38 Figur 4-8. Pumpinställning 39 Figur 4-9. Protégé / datoranslutning 43 Figur Flikarna i programmet Gas Monitor 44 Figur Fliken Settings 45 Figur Fliken Set clock 47 Figur Fliken View Log 48 Figur 5-1. Ta bort Protégés hölje 52 Figur 5-2. Ta ut sensorn 53 Figur 5-3. Passa in stiften 54 Figur 5-4. Pumpskruvar 56 Figur 5-5. Ta isär pumpen 57 Figur 5-6. Pumpanslutningar och slangar 58 Figur 5-7. Sprutans installation 59 Figur 5-8. Pumpsladdar 60 Figur 5-9. Sätta ihop pumpen 60 v

6 Lista med tabeller Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar 9 Tabell 2-1. Protégé-komponenter 12 Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar 16 Tabell 4-1. När kalibrering eller funktionstest ska utföras 33 Tabell 4-2. Giftig gasinterferens 41 Tabell 4-3. Programinställningar 49 Tabell 5-1. Felsöka pumpen 55 vi

7 1. Allmän och säkerhetsinformation VARNING ALLA PERSONER SOM HAR ELLER KOMMER ATT HA ANSVAR FÖR ATT ANVÄNDA ELLER TESTA DENNA PRODUKT MÅSTE LÄSA OCH FÖRSTÅ INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING. PRODUKTEN KOMMER ENDAST ATT FUNGERA SOM AVSETT OM DEN ANVÄNDS OCH TESTAS ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA TILLVERKARENS ANVISNINGAR UPPHÄVER GARANTIN OCH GODKÄNNANDENA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA ANVISNINGAR KAN ÄVEN ORSAKA ALLVARLIGA SKADA ELLER DÖDSFALL Viktiga anmärkningar Scott Health and Safety tar inget ansvar för användning av denna utrustning om den inte används enligt anvisningarna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte tillhandahålls i denna bruksanvisning, kontakta Scott Health and Safety eller dess representant. Scott Health and Safety kan inte hållas ansvarigt för oavsiktliga eller följdskador i samband med ändrad, fel eller utelämnad information i denna bruksanvisning. Trots att vi har ansträngt oss för att säkerställa att informationen i denna bruksanvisning är korrekt ansvarar vi inte för fel eller utelämnad information. Denna publikation är inte avsedd att vara ett kontraktsunderlag och företaget förbehåller sig rätten att ändra utformningen, innehåller och detektorns specifikationer utan föregående meddelande. Dessutom kan standarder, regler och lagstiftning ändras. Användaren bör skaffa uppdaterade exemplar för att se till att de senaste reglerna, standarderna och riktlinjerna finns tillgängliga. Protégé-detektorn kan konfigureras med flera gassensorer för att ge skydd mot vissa gaser och uppfylla kraven på tillämpningen. 1 av 62

8 1.2. Certifieringar och godkännanden Protégé har testats och uppfyller följande direktiv, standarder eller standardiserade dokument: UL913 EN IEC EN IEC EN IEC USA CLASS I DIVISION 1 GROUPS A B C D Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C INTERNATIONELLT Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C 2 av 62

9 1.3. Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar har i detta dokument markerats för att rikta uppmärksamheten till potentiellt osäkra, farliga eller unika situationer som kräver användarens uppmärksamhet. Varje varning, försiktighetsåtgärd och anmärkning är märkt och snabbt identifieras med en ikon. VARNING - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER ALLVARLIG SKADA. FÖRSIKTIGT - INDIKERAR EN POTENTIELLT FARLIG SITUATION, SOM OM DEN INTE UNDVIKS KAN ORSAKA MÅTTLIGA ELLER MINDRE SKADOR. DEN KAN ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ATT VARNA FÖR OSÄKRA METODER. ANM. - INDIKERAR OLIKA SITUATIONER DÄR UPPMÄRKSAMHET PÅ DETALJER ÄR VIKTIGT FÖR PRODUKTENS PRESTANDA. 3 av 62

10 Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LÄS OCH FÖLJ TILLVERKARENS UNDERHÅLLSPROCEDURER UNDER DRIFT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING I EXPLOSIV ATMOSFÄR. LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR ÅTGÄRDER FÖR EGENSÄKERHET. BYTE AV KOMPONENTER KAN FÖRSÄMRA EGENSÄKERHETEN OCH LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. EN AVLÄSNING UTANFÖR SKALAN KAN INDIKERA EN EXPLOSIV KONCENTRATION. PROTÉGÉ MÅSTE LADDAS I ETT OMRÅDE KÄNT SOM OFARLIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ANTÄNDNING AV EN FARLIG ATMOSFÄR. PUMPAKTIVERING VERIFIERAS NÄR KOMMANDONA BLOCK PUMP, CLEAR PUMP HAR SLUTFÖRTS. TRYCK PÅ DEN VÄNSTRA KNAPPEN FÖR ATT ANSLUTA OCH AKTIVERA EN PUMP TILL PROTÉGÉ NÄR DENNA REDAN ÄR STRÖMFÖRANDE. FÖRSIKTIGT BEKRÄFTA FÖRE ANVÄNDNING ATT GASENS INLOPPSPORTAR ÄR RENA FRÅN SMUTS OCH SKRÄP. GAS DETEKTERAS INTE I INSTÄLLNINGSLÄGET. UTSÄTT INTE DETEKTORN FÖR KRAFTIGA MEKANISKA ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. UTFÖR ALLTID TESTPROCEDURERNA FÖR START- OCH FUNKTIONSTESTER EFTER ATT DEN UTSATTS FÖR STÖTAR FÖR ATT VERIFIERA ÖVERVAKARENS FUNKTION OCH NOGGRANNHET. 4 av 62

11 Varningar och försiktighetsåtgärder på sensorer för brännbara gaser Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av sensorerna i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR UTSÄTTS DETEKTORN FÖR GIFTIGA ELLER BRÄNNBARA GASER UNDER EN LÄNGRE TID KAN SENSORNS PRESTANDA FÖRSÄMRAS. OM ETT LARM AKTIVERAS UNDER HÖGA KONCENTRATIONER AV BRÄNNBARA GASER SKA ÖVERVAKAREN KALIBRERAS OM ELLER VID BEHOV BYTAS UT. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER BEHÖVER 10 % SYRE I ATMOSFÄREN FÖR ATT FUNGERA. ANVÄND INTE PROTÉGÉ FÖR ATT ÖVERVAKA BRÄNNBARA GASERS KONCENTRATION OM DU INTE KÄNNER TILL SYREHALTEN ELLER OM SYREHALTEN ÄR UNDER 10 %. FÖRSIKTIGT RENGÖR INTE DETEKTORN MED LÖSNINGSMEDEL, KEMIKALIER ELLER POLERMEDEL SOM INNEHÅLLER KISELFÖRENINGAR EFTERSOM DESSA KAN SKADA SENSORN. SENSORN FÖR BRÄNNBARA GASER KAN PÅVERKAS NEGATIVT AV EXPONERING FÖR SVAVELFÖRENINGAR, HALOGENER, KISEL ELLER FÖRENINGAR SOM INNEHÅLLER BLY ELLER FOSFOR. UNDVIK EXPONERING FÖR DESSA ÄMNEN. UTFÖR ETT GASTEST FÖR ATT VERIFIERA NOGGRANNHETEN OCH ATT DEN ÄR KORREKT KALIBRERAD OM DU MISSTÄNKER ATT DEN UTSATTS FÖR SÅDANA ÄMNEN. 5 av 62

12 Batterivarningar och försiktighetsåtgärder Följande lista med varningar och försiktighetsåtgärder gäller allmän användning och skötsel av batteriet i Protégé. Underlåtenhet att följa dessa varningar och försiktighetsåtgärder kan leda till dödsfall, skada eller dålig produktprestanda. VARNINGAR LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. LADDAREN FÅR INTE ÄNDRAS ELLER REPARERAS. FÖRSIKTIGT BYT INTE UT ÖVERVAKARENS BATTERI. SKICKA TILL SCOTT HEALTH AND SAFETY FÖR BYTE ELLER REPARATIONER. ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV ÖVERVAKARENS DATUM OCH TID OCH KAN LEDA TILL FELAKTIGA DATA I HÄNDELSELOGGEN. LADDA OMEDELBART BATTERIET NÄR BATTERIVARNINGEN AKTIVERAS. BATTERIETS LIVSLÄNGD (INSTRUMENTETS DRIFTTID) FÖRKORTAS VID LÅGA TEMPERATURER. LADDA BATTERIET NÄR DETEKTORN VARNAR FÖR LÅG BATTERILADDNING. 6 av 62

13 1.4. Allmänna regler för användning av Protégé Protégé bärbar gasövervakare Det är mycket viktigt att gasdetektorn används och underhålls korrekt. Underlåtenhet att göra detta kan sätta livet på spel för de människor som är beroende av dess funktion och orsaka skada eller dödsfall. ANVÄND ÖVERVAKAREN PÅ RÄTT SÄTT! Använd endast Protégé till att övervaka atmosfärer för de gaser och koncentrationer för vilka den är avsedd att detektera. STRÖMMEN MÅSTE VARA PÅ. Protégé upptäcker endast gaser när strömmen är på och inte när den är ansluten till datorn eller i kalibreringsläge. Ladda omedelbart batteriet när larmet för låg batterinivå aktiveras. UTFÖR ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST Testa sensorn varje dag före användning med en känd koncentration kalibreringsgas. Övervakaren bör visa en gaskoncentration inom 10 % av den aktuella gasen som finns på kalibratorcylinderns etikett. När gasindikationen är utan för 10 %-området ska en kalibrering utföras. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST VARJE DAG. UNDERLÅTENHET ATT UTFÖRA ETT DAGLIGT FUNKTIONSTEST KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA ELLER DÖDSFALL. VAR UPPMÄRKSAM PÅ förgiftade sensorer för brännbara gaser! Katalytiska sensorer för brännbara gaser kan påverkas mycket negativt av förekomst av silikoner, fria halogener, halogenerade kolväten och metalloxider i luften som övervakas. Om man misstänker förekomst av något av dessa ämnen rekommenderas att kalibreringen verifieras med tätare intervaller. VID TVEKSAMHET LÄMNA OMEDELBART OMRÅDET! Användarna bör omedelbart lämna området om Protégé indikerar en varning eller larmtilstånd. Användarna ska känna till och förstå sitt företags säkerhetsföreskrifter. KALIBRERING ÄR MYCKET VIKTIGT! Kalibrering ska alltid utföras regelbundet och ta hänsyn till övervakarens användning och miljöförhållandena. o Protégé ska dessutom alltid omkalibreras: Efter exponering för höga koncentrationer av giftiga eller brännbara gaser eller ångor. Om övervakaren tappas eller om den dränks eller sänks ner i vatten. Om övervakaren byter ägare. FÖRHÅLLANDEN FÖR LARM OCH DETEKTERINGSOMRÅDET! Operatören bör vara medveten om förhållanden när gasens koncentration är utanför övervakarens detekterbara område. Lämna genast området om övervakaren indikerar över det mätbara området. Utför ett funktionstest för att säkerställa övervakarens funktion om en indikation över det mätbara området inträffar. Utför en fullständig kalibrering om övervakaren inte klarar funktionstestet. 7 av 62

14 1.5. Garanti SCOTT HEALTH & SAFETY BEGRÄNSAD GARANTI Protégé TM gasövervakare Scott Health & Safety (SCOTT), en division i Scott Technologies Inc. garanterar att dess Protégé BÄRBARA GASDETEKTERINGSPRODUKTER (PRODUKTERNA) är fria från material- och fabrikationsfel under en period av två (2) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. Garantin gäller PRODUKTERNAS alla delar som levereras vid samma tidpunkt som den ursprungliga försäljningen av PRODUKTERNA, UTOM pump och utbytbara filter. SCOTT garanterar att pumpar som levereras med PRODUKTERNA är fria från material- och tillverkningsfel i ett (1) år från det ursprungliga tillverkningsdatumet hos SCOTT. SCOTT:s åtagande under garantin är begränsad till att byta ut eller reparera (enligt SCOTT:s beslut) PRODUKTERNA eller delarna med antingen material- eller tillverkningsfel. Endast SCOTT:s personal, eller auktoriserade SCOTT-representanter under ledning av SCOTT tillåts utföra garantiåtaganden. Garantin gäller inte defekter eller skador som orsakats av reparationer eller ändringar på PRODUKTERNA som utförts av ägaren eller tredjepart såtillvida de inte tillåts enligt SCOTT:s bruksanvisningar eller skriftligt tillstånd från SCOTT. Köparen måste villkorligen skicka produkten till SCOTT, en auktoriserad SCOTT-distributör eller ett auktoriserat SCOTT servicecenter för reparation. Produkter som returneras till SCOTT skall skickas till SCOTT HEALTH & SAFETY (Attn: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC 28111, USA. Garantin gäller inte för felfunktion eller skada på PRODUKTERNA som orsakats av olycka, ändring, felaktig användning eller missbruk. GARANTIN ÄR UTFÄRDAD I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET I ETT SPECIFIKT SYFTE. SCOTT FRISKRIVER SIG DESSUTOM FRÅN ANSVAR FÖR SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNING ELLER ANVÄNDNING AV SCOTT-PRODUKTER OCH INGET ANNAT FÖRETAG ELLER PERSON HAR TILLSTÅND ATT PÅTA SIG ETT SÅDANT ANSVAR Kontakta Scott Health & Safety Ring, faxa, skicka e-post eller skriv till Scott Health & Safety på: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC 28110, USA Webbplats: Telefon: Fax: av 62

15 1.6. Snabbreferens till förkortningar Flera förkortningar använd i bruksanvisningen. Tabell 1-1 ger en snabbreferens där man snabbt hittar betydelsen av okända förkortningar. Tabell 1-1. Snabbreferens till förkortningar Förkortning Definition AC Växelström CO Kolmonoxid C Grader Celcius F Grader Fahrenheit H 2 S Svavelväte ID Innerdiameter JRE Java körtidsmiljö LCD Flytkristallskärm (LCD-skärm) LED Lysdiod LEL Undre explosionsgräns O 2 Syre PC Persondator ppm Miljondelar RH Relativ luftfuktighet STEL Korttidsvärde TWA Tidsvägt medelvärde USB Universal Serial Bus (universell seriell buss) 9 av 62

16 Denna sida är avsiktligt tom. 10 av 62

17 2. Inledning Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. Beroende på vilka sensorer den är utrustad med, är Scott Protégé personliga multigasövervakare utformad för att övervakning av farliga nivåer med brännbara gaser, syrgasboosting eller syrgasbrist, kolmonoxid och svavelväte i omgivningsluften. Gasindikation meddelas till användaren genom direkt avläsning på en bakgrundsbelyst LCD-skärm, ett högt ljudande larm och ett vibrationslarm. Protégé inkluderar en nedladdningsbar loggfil med upp till 4000 händelser och registrerar STEL / TWA / PEAK-exponering, kalibreringar och gasvärden. En inbyggd USB-port på laddningsmodulen gör det möjligt att ladda ner data och när den används med Protégés programvara (inkluderad) kan användaren snabbt konfigurera drift- och larmparametrarna. Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri med lång livslängd. En provtagningspump för fjärrprovtagning finns tillgänglig som extrautrustning. En laddare som laddar upp till sex Protégéenheter samtidigt finns även som extrautrustning. Se Figure 2-1 och Figure av 62

18 Figur 2-1. Protégé-komponenter Tabell 2-1. Protégé-komponenter Nummer Komponent 1 LED-larm (2) 2 LCD-skärm 3 Akustiskt larmuttag 4 Funktionsknapp (2) 5 Gängat uttag till pump 6 Inloppsport för gas (3) 7 Strömkontakter till pump 8 Krokodilklämma 9 Laddnings-/kommunikationssko 10 Mottagarsko till kalibreringsadapter 11 Pumpens mottagningsflik 12 av 62

19 Figur 2-2. Protégé tillbehör 13 av 62

20 2.1. Sensorspecifikationer Specifikationer svavelvätesensor Område: 0 till 500 ppm Svarstid: T90 < 30 sek. Drifttemperatur: -4,0 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Kolmonoxid vid 300 ppm: < 2 ppm Svaveldioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 1 ppm Väte, ppm: < 10 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. 1 ppm Specifikationer kolmonoxidsensor Område: 0 till 999 ppm Svarstid: T90 < 25 sekunder Drifttemperatur: -4 F till +122 F / -20 C till +50 C Luftfuktighet: 15% till 90% RH, icke-kondenserande Förvaringstemperatur: +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorns ömsesidiga känslighet: Filtrerad mot H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Filtrerad mot SO2, 5 ppm: ca. 0 ppm Kväveoxid, 35 ppm: < 3 ppm Kvävedioxid, 5 ppm: ca. -1 ppm Klorin, 1 ppm: ca. 0 ppm Väte, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: ca. 0 ppm 14 av 62

21 Sensorspecifikationer syre Område: 0,0 till 25,0 % Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: T90 = 15 sekunder -4 F till +122 F / -20 C till +50 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C Sensorspecifikationer brännbar gas Område: Svarstid: Drifttemperatur: Luftfuktighet: Förvaringstemperatur: 0 till 80% LEL 0 till 5,0% v/v gas T50 = 10 sekunder T90 = 30 sekunder -40 F till 392 F / -40 C till 200 C 0% till 99% RH, icke-kondenserande +32 F till +68 F / 0 C till 20 C 2.2. LCD-skärm Protégés primära operatörsgränssnitt är via LCD-skärmen. Under drift visas kontinuerliga data för gaskoncentrationer och larmförhållanden. Användaren kan även övervaka gaskoncentrationernas toppvärden. Vid start visar bildskärmen aktuella larminställningar för varje installerad sensor, aktuellt datum och tid, installeras programvaruversion och när nästa kalibrering ska utföras. VARNING OM PROTÉGÉ INTE SVARAR ORDENTLIGT VID START ELLER OM KALIBRERINGEN ÄR INAKTUELL, ANVÄND INTE BILDSKÄRMEN TILLS DEN SERVATS ELLER KALIBRERATS. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Se Figure 2-3 och Table 2-2 för ytterligare information om LCD-indikationer. 15 av 62

22 Figur 2-3. LCD-indikationer Tabell 2-2. LCD-indikatorbeskrivningar Nummer Indikator Beskrivning 1 Etikett gastyp Indikerar detekterad gastyp. Etiketten blinkar om ett larm är kopplat till den gastypen. 2 TWA Indikerar att TWA visas när larminställningspunkterna har nåtts. 3 Batteriladdning Batteriets laddning visas som stolpar till vänster. 4 STEL STEL visas när larminställningspunkterna har nåtts. 5 PEAK Indikerar den högsta gaspexponeringen sedan instrumentet aktiverades för LEL och giftsensorer och högsta och lägsta värdet för syresensorn. Visa genom att trycka ned och släppa den vänstra knappen. 6 Hjärtslag Blinkar för att visa att instrumentet är i övervakningsläge. Blinkar inte under start eller kalibrering. 7 Larm Visas när larminställningspunkterna har nåtts. 8 Lågt larm Indikerar låg larmpunkt eller när den låga larmpunkten nåtts. 9 PUMP Visas när pumpen aktiverats. 10 Högt larm Indikerar hög larmpunkt eller när den höga larmpunkten nåtts. 16 av 62

23 3. Installation Protégé-enheten levereras med ett laddningsbart litiumbatteri och med en, två eller tre installerade sensorer och är klar att användas. En CD-skiva med programvara till Protégé gasövervakare levereras med enheten och måste installeras för att ändra Protégé-inställningar eller spara data från enheten. VARNING PROTÉGÉS BATTERI MÅSTE LADDAS FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING OCH DAGLIGEN EFTER ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FÖR KORT BATTERITID OCH ATT ENHETEN SLUTAR FUNGERA Batteri Protégé drivs av ett laddningsbart litiumbatteri. Typiskt drifttid är 18 timmar utan pump, larmtillstånd minskar dock drifttiden. Typisk laddningstid är mellan fyra och sex timmar. Kontrollera att batteriet är laddat före användning. OBS! BATTERIETS LIVSTID BEROR PÅ BILDSKÄRMSANVÄNDNING, MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH BATTERIETS ÅLDER Ladda batteriet Ladda batteriet så här. Se Figure 3-1. VARNING LADDA INTE BATTERIET I POTENTIELLT FARLIGA OMRÅDEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. Anslut ström- och kommunikationsmodulen och anslut Protégé genom att skjuta in anslutningsskon på Protégés sko. Bildskärmens bakgrundsbelysning tänds ett ögonblick och batteriladdningens ikon börjar blinka. LCD-skärmen visar BATTERY CHARGED när batteriet är fulladdat. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG TÄNDS BAKGRUNDSBELYSNINGEN NÄR LADDAREN ANSLUTS MEN BATTERIETS LADDNINGSIKON KANSKE INTE VISAS OMEDELBART. 17 av 62

24 Figur 3-1. Ladda Protégés batteri OBS! ETT FULLSTÄNDIGT URLADDAT BATTERI KAN ORSAKA FÖRLUST AV INSTÄLLNINGARNA FÖR BILDSKÄRMENS DATUM OCH TID OCH ORSAKA FELAKTIG LOGGNING AV GASHÄNDELSER. OM DU FÖRLORAR DATUM OCH TID, SE PARAGRAPH Ladda batteriet när detektorn varnar för låg batteriladdning Ladda batteriet med multiladdaren (extrautrustning) Protégés multiladdare (art.nr ) kan ladda upp till sex Protégé-enheter samtidigt. Till skillnad från ström- och kommunikationsmodulen kan inte multiladdaren anslutas till en dator. Dess enda funktion är att ladda Protégé-enheter. Ytterligare information om multiladdaren finns i multiladdarens snabbguide (art.nr ). 18 av 62

25 Byta batteriet Protégé bärbar gasövervakare Det installerade litiumbatteriet är laddningsbart och kan inte bytas ut eller servas av användaren. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska det bytas ut i fabrik. Byt inte ut övervakarens batteri. Skicka enheten till Scott Health and Safety för byte eller reparationer. 19 av 62

26 3.2. Protégé programvara Protégé levereras med en CD-ROM som innehåller Scott Monitors programvara GAS Monitor som gör det möjligt för användaren att ändra Protégés inställningar och öppna dataloggen. Programmet Gas Monitor kräver installation av Sun Microsystems JAVA körtidsprogram. Om det inte installerats tidigare på datorn kan JAVA-programmet installeras på datorn efter installation av gasövervakningsprogrammet. Datorns systemkrav: Operativsystem: Windows XP eller Windows Vista JAVA version 5 eller bättre USB-port Installera programmet Gas Monitor Installera PCI Gas Monitor på följande sätt. OBS! ANSLUT INTE PROTÉGÉS LADDARE TILL DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR SLUTFÖRD. OBS! UTFÖR STEG 1 MED WINDOWS VISTA, INNAN INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS. FORTSÄTT TILL STEG 2 MED WINDOWS XP. 1) Endast för Windows Vista-användare, gå till ANVÄNDARKONTON OCH SÄKERHET FÖR FAMILJEN med Kontrollpanelen och fortsätt med att inaktivera Kontroll av användarkonto (UAC) enligt Figure 3-2. Kryssrutan vid UAC måste vara avmarkerad. Start om datorn om detta är nödvändigt. 20 av 62

27 Figur 3-2. Windows Vista Kontroll av användarkonto 2) Sätt in CD-skivan som medföljde Protégé-enheten i datorns CD-ROM-enhet. 3) Om datorn har aktiverat automatisk körning startar installationsprogrammet. Om automatisk körning är inaktiverad, navigera till filen "gasmon.msi" på CD-skivan och dubbelklicka för att starta installationen. 4) Klicka på NEXT för att fortsätta installationen. 21 av 62

28 Figur 3-3. Installera programmet Gas Monitor 5) Markera kryssrutan för att godkänna villkoren i licensavtalet. Klicka på NEXT för att fortsätta. Figur 3-4. Installera programmet Gas Monitor 6) Välj en anpassad plats dit du vill installera programmet eller använd standardplatsen. Klicka på NEXT för att fortsätta. 22 av 62

29 Figur 3-5. Installera programmet Gas Monitor 7) Klicka på INSTALL och övervaka installationsförloppet. Figur 3-6. Installera programmet Gas Monitor 8) Klicka på FINISH för att avsluta installationen. 23 av 62

30 Figur 3-7. Installera programmet Gas Monitor 24 av 62

31 Installation av JAVA-programmet JAVA-programmet måste installeras för att använda programmet Scott Gas Monitor. Installationsprogrammet finns på samma CD-skiva som innehåller Gas Monitor. Avancerade användare med Internet-anslutning kan välja att hämta och installera JAVA från webbplatsen Installera JAVA från CD-skivan så här. 9) Navigera till Java-mappen och välj installationsfilen JAVA till datorns operativsystem. 10) Dubbelklicka för att starta installationen. 11) Kontrollera att installationen av Java körtidsmiljö (JRE) startar. Installationefilerna packas upp automatiskt. 12) Välj ACCEPT för att godkänna licensavtalet och fortsätt installationen. Figur 3-8. Installation av JAVA-programmet 13) Markera eller avmarkera de tredjepartsprogram som t.ex. Google Toolbar som Sun Microsystems bundlar med Javas programinstallation. OBS! ENDAST JAVA KRÄVS FÖR ATT KÖRA PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. ATT INSTALLERA ELLER INTE INSTALLERA VALFRIA PROGRAM PÅ DENNA SKÄRM PÅVERKAN INTE PROGRAMMET GAS MONITOR:S FUNKTION 25 av 62

32 Figur 3-9. Installation av JAVA-programmet 14) Klicka på NEXT för att fortsätta. 15) Titta på hur installationsskärmen fortskrider genom installationen. Installationstiden varierar med datorns prestanda men bör inte ta någon längre tid. 16) Klicka på FINISH för att avlsuta installationen av Java. Figur Installation av JAVA-programmet 26 av 62

33 Denna sida är avsiktligt tom. 27 av 62

34 4. Funktion 4.1. Stänga av och slå på Protégé Protégé övervakare levereras med ett installerat laddningsbart litiumbatteri. Anslut övervakaren till sitt laddningsställ tills fulladdad om den inte slås på efter följande steg. Operatören ska ladda övervakaren före första användningen och dagligen före användning. Övervakarens bildskärm indikerar BATTERY CHARGED när det är fulladdat Slå på strömmen Tryck och håll ned antingen vänster eller höger knapp tills nedräkningstimern är klar och RELEASE visas på LCD-skärmen. Om funktionsknappen hålls ned fem sekunder efter att RELEASE visas på bildskärmen startas inte övervakaren. OBS! OM BATTERISPÄNNINGEN BLIR MYCKET LÅG VISAR ENHETEN PLEASE CHARGE NÄR ENHETEN SLÅS PÅ. LADDA ALLTID BATTERIET FULLT FÖRE ANVÄNDNING. OBS! NEDRÄKNINGSTIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. Figur 4-1. Slå på strömmen till Protégé Protégé startar sitt självtest när man släpper funktionsknappen. Den består av följande. 17) Kontroll av LED, vibration, akustiskt larm - alla lysdioderna tänds, larmet hörs och vibrationslarmet aktiveras. 18) Program - visar den aktuella versionen. 19) Visar datum. 28 av 62

35 20) Visar tid. 21) Visar inställningen för Lågt larm. 22) Visar inställningen för Högt larm. 23) Visar inställningen för STEL-larm. 24) Visar inställningen för TWA-larm. 25) Cal Due - visar antalet dagar till nästa kalibrering. VARNING ANVÄNDS EN PROTÉGÉ-ÖVERVAKARE SOM ÖVERSKRIDIT SITT KALIBRERINGSDATUM KAN DEN ORSAKA FELAKTIGA AVLÄSNING AV DETEKTERADE GASER. LITAI NTE PÅ OGILTIGA AVLÄSNINGAR NÄR ENHETEN INTE ÄR KALIBRERAD. ANVÄNDS EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KALIBRERAD VISAR DEN INTE RÄTT MILJÖFÖRHÅLLANDEN VILKET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADA. VARNING VISAS CAL EXPIRED NÄR ENHETEN STARTAS HAR DEN INTE EN GILTIG AKTUELL KALIBRERING. TRYCK PÅ DEN HÖGRA FUNKTIONSKNAPPEN FÖR ATT HOPPA ÖVER OCH KALIBRERA OMEDELBART ÖVERVAKAREN. EN PROTÉGÉ SOM INTE ÄR KORREKT KALIBRERAD KAN ORSAKA DÖDSFALL OCH SKADA. VARNING ANVÄND ALDRIG PROTÉGÉ ÖVERVAKARE I GASÖVERVAKNINGSLÄGE MED KALIBRERINGSADAPTERN ANSLUTEN. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL DÖDSFALL ELLER SKADOR. När förloppet är slutfört återupptar Protégé typisk övervakning Stänga av Tryck och håll samtidigt ned båda funktionsknapparna tills nedräkningstimern är klar och LCDskärmen är tom. Om knapparna hålls ned fem sekunder efter att LCD-skärmen är tom försöker Protégé att slå på strömmen igen. OBS! TIMERNS PARAMETER KAN STÄLLAS IN MED PROGRAMMET SCOTT GAS MONITOR. SE PARAGRAPH FÖR INFORMATION OM HUR MAN JUSTERAR PARAMETERN. 29 av 62

36 Figur 4-2. Stänga av Protégé 30 av 62

37 4.2. Fönster och varningar på LCD-skärmen Gasvarning och larm Både gasvarningar och larm blinkar den gastyp för vilken larmet gäller. Akustiskt, visuellt och vibrationslarm aktiveras och sensorns koncentration / värde i larmet indikeras. Om en gastyp blinkar utan larm känner sensorn av en negativ avdrift. Utför en nollkalibrering för att ta bort avdriften. Om alternativet Drift med felaktiga sensorer har aktiverats i programmet gas Monitor, visar Protégé FAL istället för värdet på den aktuella sensorn. Detta alternativ rekommenderas inte om man inte tar hänsyn till Protégés minskade övervakningsförmåga och följer lokal godkänd praxis Svagt batteri Batteriets laddningsikon blinkar och övervakaren aktiverar det akustiska, visuella och vibrationslarmet när batteriet börjar bli svagt. Larmet för svagt batteri stängs av genom att trycka på den vänstra knappen. Användaren ska omedelbart lämna området och ladda Protégé när larmet för svagt batteri aktiveras Över mätbart område Om en sensor i övervakaren exponeras för en målgas som överskrider sensorns mätområde, aktiverar Protégé sitt visuella, akustiska och vibrationslarm och visar +++ vid sensorns plats på LCD-skärmen. Larmet upphör när gaskoncentrationen minskar. VARNING UTFÖR ETT FUNKTIONSTEST FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ÖVERVAKARENS FUNKTION OM EN INDIKATION ÖVER DET MÄTBARA OMRÅDET INTRÄFFAR. UTFÖR EN FULLSTÄNDIG KALIBRERING OM ÖVERVAKAREN INTE KLARAR FUNKTIONSTESTET. UNDERLÅTENHET ATT GÖRA DETTA KAN LEDA TILL FELAKTIG ÖVERVAKNING OCH LEDA TILL DÖDSFALL OCH SKADA Varning för lågt pumpflöde Low Flow Pump Warning visar när luftflödet genom pumpen minskar eller begränsad och äventyrar korrekt avläsning. Protégé stänger av pumpen och övervakaren aktiverar akustiskt, visuellt och vibrationslarm samtidigt som PUMP-ikonen blinkar. När orsaken till pumpfelet åtgärdats, återställ pumpen genom att trycka på och släppa den vänstra eller nhögra knappen Sensorfel FAL indikeras för varje sensor som inte klarar noll. eller områdeskalibrering. Kalibrera om övervakaren om detta inträffar. Om en sensor fortfarande är felaktig, byt ut den och omklibrera eller kontakta ett auktoriserat servicecenter. 31 av 62

Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE

Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE Protégé Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT. MED ENSAMRÄTT.

Läs mer

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide BW Clip4 Bärbar gasdetektor Snabbstartsguide Säkerhetsinformation Detektor för fyra gaser med 24 månaders användningstid Detektorn får endast användas enligt beskrivningen i denna snabbstartsguide och

Läs mer

G TECTA 4GP Multi-gas detektor

G TECTA 4GP Multi-gas detektor G TECTA 4GP Multi-gas detektor SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3 Batterikontroll 4 Slå på 4 Startsekvens

Läs mer

G TECTA 4G Multi-gas detektor

G TECTA 4G Multi-gas detektor G TECTA 4G Multi-gas detektor SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3 Batterikontroll 4 Slå på 4 G-TECTA

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas

G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas G TECTA SG Premium Singelgasdetektor för detektering av en gas SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3

Läs mer

GASMÄTARE DRÄGER PacIII

GASMÄTARE DRÄGER PacIII ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(6) 1. Introduktion Dräger PacIII är ett liten bärbart gasmätningsinstrument för att kontinuerligt mäta en gas i omgivande luft. Pac III använder de intelligenta

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik PRESTANDA MER ÄN VAD DU KAN SE VÅR SÄKERHETSVISION. Personal som ställs inför potentiellt farliga situationer förtjänar

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E D N I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

SenseAir Alarm pat. pend.

SenseAir Alarm pat. pend. Manual SenseAir Alarm pat. pend. CO 2 Bärbar koldioxidmätare/larm SenseAir Alarm för personlig säkerhet Sidan av 8 1 Allmänt SenseAir är ett mycket lätt, bärbart CO 2 -instrument med digital display för

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre SE Användarhandbok 2 Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Introduktion 3 Drift och installation 3 Cellaguard -funktioner 3 Initial

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG

VT30 TPM-SERVICEVERKTYG Snabbreferens VT30 TPM-SERVICEVERKTYG VT30 Kundtjänst 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-SE2 QRG3814d INNEHÅLL Avsnitt A ALLMÄN BESKRIVNING A1 Framsida sidan 3/10 A2 Strömförsörjning sidan

Läs mer