#sekonsten. och på konstrundor i staden. Rolf Nowotny, Eric H Olson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev, Charlotte Walentin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#sekonsten. och på konstrundor i staden. Rolf Nowotny, Eric H Olson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev, Charlotte Walentin"

Transkript

1 Mårtenstorget Lund lundskonsthall.se Former i tillblivelse #sekonsten A Kassen,Upptäck KahdinBee Chow, Inger Ekdahl, offentliga konstskatt i Lund inne på LundsKasper konsthall Heiberg, Tiril Hasselknippe, och på konstrundor i staden. Carl Magnus, Kristina Matousch, Rolf Nowotny, Eric H Olson, Nobu Ota, Lea Porsager, Jakob Simonson, Fredrik Værslev, Charlotte Walentin Mats Andersson, Bianca Maria Barmen, Carl Boutard, Barbro Ann Böttcher, Alexander Calder, Shapes inbäckström, the Making Eduardo Chillida, Cecilia Edefalk, Jörgen Fogelquist, Liam Gillick, Tiril Hasselknippe, Olav Christopher Jenssen, Atti Johansson, Clay Ketter, Matts Leiderstam, Anna Ling, Eva Löfdahl, Ingegerd Lundahl Olsson, Oscar Reutersvärd, Vassil Simittchiev, Sophie Tottie, Thale Vangen, Magnus Wallin, John Wipp, Anders Österlin 16 2 november februari september 2014

2

3 Se konsten Utöver det ordinarie utställningsprogrammet 2014 uppmärksammar Lunds konsthall konsten i stadsrummet. Under åtta dagar i september lyfter vi fram ett urval av offentliga konstverk, inte bara från stadens gator och torg utan även från andra mer undanskymda platser. I Lund finns många offentliga konstverk värda att upptäcka på nytt. Med projektet Se konsten visar vi fram ett urval av skisser och modeller av offentliga konstverk inne på konsthallen och erbjuder guidade konstrundor genom staden. Dessa visningar sker till fots, med cykel eller buss. Vid några tillfällen kommer en konstnär att vara med och presentera sitt eget konstverk. Den offentliga konsten i Lund tillkommer i första hand på initiativ av kommunen, men också staten, universitetet, kyrkan och privata byggherrar är aktiva aktörer. Kommunens eller i själva verket lundabornas konstverk produceras i samband med uppförandet av en ny byggnad eller vid mer omfattande ombyggnation. Då avsätts en del av den planerade byggbudgeten till konst, närmare bestämt en och en halv procent. Utöver detta går en halv procent till en gemensam renoveringsfond som omfattar alla kommunala konstverk. De flesta byggnader som uppförs av kommunen är skolor och serviceboenden, men emellanåt förekommer större projekt som ett badhus, en arena eller ett kommunalhus. Lunds kommuns offentliga konst är i allmänhet avsedd för en bestämd byggnad och för den verksamhet som bedrivs där. Även om konstverken för det mesta är väl tillgängliga för allmänheten är detta inte en uttalad prioritering. De kommunala konstverk som återfinns på torgen eller på andra mer framskjutna plaster i staden har ofta några år på nacken. Kanske något att fundera över, eftersom den konst som placeras i stadsrummet har lång livstid och oundvikligen blir en viktig del av stadens identitet. Med projektet Se konsten vill vi öka medvetenheten om den konst som finns i Lund, var den är placerad och vad den gestaltar. I konsthallen visas modeller och skisser av konstnärerna Mats Andersson, Bianca Maria Barmen, Carl Boutard, Barbro Bäckström, Ann Böttcher, Alexander Calder, Eduardo Chillida, Cecilia Edefalk, Jörgen Fogelquist, Liam Gillick, Tiril Hasselknippe, Olav Christopher Jenssen, Atti Johansson, Clay Ketter, Matts Leiderstam, Anna Ling, Eva Löfdahl, Ingegerd Lundahl Olsson, Oscar Reutersvärd, Vassil Simittchiev, Sophie Tottie, Thale Vangen, Magnus Wallin, John Wipp och Anders Österlin. 3

4 Lunds konsthall vill framföra ett varmt tack till samtliga medverkande konstnärer för deras ovärderliga insatser. Stort tack också till Skissernas Museum för utomordentligt gott stöd och till alla kommunala verksamheter som öppnat sina portar för detta projekt. Åsa Nacking Chef, Lunds konsthall 4

5

6 Mats Andersson 1 Torna Hällestad 1:3,5 Torna Hällestad skola, Torna Hällestad, 2008 När de verksamhetsansvariga på skolorna i Lunds kommun tillfrågas om vilket konstverk som skulle passa hos dem brukar de svara: Vi vill ha något som är som Mats Anderssons konstverk i Torna Hällestad. Detta, om något, är ett bevis på att ett offentligt konstverk passar in i sitt sammanhang! Mats Andersson har skapat ett konstverk som lika mycket är en skulptur som ett hus, lika mycket en självständig form som en avbildning. Utgångspunkten är i sig enkel: ta den yttre formen på den befintliga skolan från sekelskiftet och förminska denna form tre och en halv gånger. Bygg sedan denna förminskade form som ett glashus. Resultatet blir en sinnrik konstruktion som ger barnen ett eget utrymme på skolgården. En plats för lek som både är ute och inne samtidigt, utförd i en skala avpassad för barn. Samtidigt är detta ett konstverk som kommenterar skolans unika historia. Under 1900-talet har skolan varit både för stor och för liten. På sjuttiotalet läggs skolan tillfälligtvis ned på grund av elevbrist och under 2000-talet är skolan i ständigt behov av att byggas ut för att passa större årskullar. Anderssons konstverk svarar på så vis mot skalförskjutningarna i de demografiska kurvorna. Skolan dubbelexponeras i både solid och genomskinlig form: när blicken vandrar mellan skolbyggnad och konstverk krymper och växer formerna i betraktarens sinne. Mats Andersson, född 1966, verksam i Malmö. Utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och vid Konsthögskolan i Malmö

7 Bianca Maria Barmen 2 3 Kommer ihåg att jag såg dig Skissernas Museums park, Lund, 2007 Vännens berättelse Gymnasieskolan Vipan, Lund, 2004 Bianca Maria Barmens skulpturer uttrycker upplevelser och betydelser som det talade språket inte förmår formulera. Ofta arbetar Barmen med figurer i liten skala, gestalter som framträder på trappor eller små avsatser. Stämningen i verken kan uppfattas som drömliknande eller som scener ur ett gåtfullt drama. I Lund finns det två offentliga verk av Barmen: Kommer ihåg att jag såg dig vid Skissernas Museums park och Vännens berättelse på Gymnasieskolan Vipan. I parken vid Skissernas Museum framträder två figurer: en hare och en sittande flicka. Verket beskriver ett möte i ögonblicket. Barnet blåser något ur handflatan och som i samma stund får syn på en hare. Haren, förklarar Barmen, är ett svåråtkomligt djur som tycks försvinna i samma ögonblick som det upptäcks. Haren förekommer därmed också i verkets titel som ett frånvarande minne (Kommer ihåg att jag såg dig); vid dess ankomst är den alltid redan borta. Ungefär som ögonblicket och tiden själv. Vid gymnasieskolan Vipan finns skulpturgruppen Vännens berättelse. Fyra gestalter skymtar vid en dunge: en apa, ett hus, en groda och en enbuske. Gestalterna gäckar betraktaren och snarare än att pocka på uppmärksamhet tycks de insmugna i sin miljö. De framträder på kullerstensbelagda stigar som möts i ett vägskäl. Skulpturgruppen består av motiv som kommit att bli en del av den symbolvärld som Barmen använder i sin konst. Apan, huset eller grodan upplevs som delar i en större berättelse, som något taget ur en fabel eller en dröm. Bianca Maria Barmen, född 1960 i Malmö, verksam i Lund. Utbildad vid Arkitektskolan LTH i Lund och vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn

8 Carl Boutard 4 Kugelbaum 2012, Kulparksskolan, Stångby Carl Boutard arbetar med konstens kanske äldsta och mest beprövade område, förhållandet till naturen. Samtidigt undviker han på ett självklart vis konstens vanliga förhållningssätt till skapelsen: imitation, stilisering eller abstraktion. Boutard närmar sig istället naturen som en samlare. Skogen eller slätten är inte en plats för förundran och skönhet, utan snarare ett upplag av delar som alla kan plockas isär och sättas ihop igen. Frökapslar, fruktskal, kvistar eller nötter bildar former som kapas, vrids och återuppstår som nya kompositioner. Ungefär såsom en poet använder sig av redan existerande ord för att sedan kombinera dem i nya betydelser återskapar Boutard naturens former genom kopiering, kombination och montage. För Kulparksskolan i Stångby har Boutard framställt skulpturen Kugelbaum, kulträdet. Grenar, frökapslar och höljen från ekollon bildar en ny skapelse, ett träd lika mycket från naturen som ur konstnärens sinne. I ursprungsmodellen, i liten skala, känns delarna från naturen igen med lätthet. Höljena från ekollonen blir trattar, frökapslarna fina små paket. I uppförstoring händer något. Grenar och kapslar återuppstår i nya dimensioner en förskjutning i storlek som påminner om sagoboksillustrationer. Trattarna från ekollonen antar former som för tankarna till något än mer samtida, närmare bestämt satellitdiskar från storstädernas balkonger. Dessa skivor i kulträdet tycks stillsamt lyssna på omgivningen. Carl Boutard, född 1975 i Kiruna, verksam i Malmö. Utbildad vid Konst- och konsthantverksskolan i Reykjavik , vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2005 och vid Konsthögskolan i Malmö

9 Barbro Bäckström 5 6 Ljusspegel Universitetssjukhuset, Lund, 1968 Skärm Lerbäcksskolan, Lund, 1969 Barbro Bäckström är för den större publiken känd som konstnären bakom de välkända tredimensionella bilderna av stiliserade människokroppar, skulpturer i järnduk som hon arbetade med i över 20 år. I Lunds offentliga miljö hittar man två konstverk av Barbro Bäckström, som båda är exempel på tidigare skeden i hennes konstnärskap. I foajén till Lunds universitetssjukhus huvudbyggnad Blocket återfinns reliefskulpturen Ljusspegel från Konstverket ansluter sig till hennes tidiga utforskande av naturfenomen som vågor och vind. Verket var från början placerat intill ett större ljusinsläpp och poängen var att den högblanka reliefen skulle reflektera och återge ljus och rörelser i rummet. I dag har det en mer undanskymd plats i foajén, men besökarna kan ändå föreställa sig Ljusspegel med en bättre placering och dessutom uppleva hur reliefens paneler samspelar med arkitekturen. På Lerbäckskolans gård finns en böljande skärm i brons som också det knyter an till Bäckströms tidiga intresse för naturens vågformer. Verket har en föredömligt praktisk funktion eftersom det är avsett som sittbänk. Formerna samverkar med användaren och bildar ett omslutande ryggstöd. Inriktningen mot fysisk beröring förebådar Bäckströms senare arbete med människans kroppsformer. Barbro Bäckström, född 1939 på Vindö, avliden 1990 i Lund. Utbildad vid Konstfack i Stockholm

10 Ann Böttcher 7 Resan och hamnen (Återbrukerskan) Gymnasieskolan Vipan, Lund, 2011 Ann Böttcher har i sin konst undersökt motiv och teman ur den näraliggande historien. I tidigare projekt har hon bland annat studerat hur granen använts som sinnebild för det svenska och det svårmodiga. I Böttchers konst förenas äldre hantverkstraditioner med en samtida syn på konsten som medvetet utforskande. För gymnasieskolan Vipan, en praktiskt orienterad yrkesskola, har Böttcher framställt en väggbonad till byggnadens gemensamma samlingsplats, aulan. Verket knyter an både till platsens historia och till den svenska sedvänjan med trasmattor. Trasmattan, länge en självklar del av böndernas och arbetarnas hemmiljö, är ett tydligt exempel på äldre tiders återanvändning av material. Mattorna var dessutom praktiskt användbara och vackra. I stark kontrast till dagens snabba konsumtionsvanor återanvändes textiler från uttjänta kläder och linne. Ett bruk som möjliggjorde att minnet av flera generationer kunde vara kvar som en naturlig del av hemmet. Mattorna vittnar om tidskrävande arbete, främst utfört av kvinnor. Resan och hamnen, verkets titel, är en kommentar till skoltiden som en bildningsresa som ska avslutas innan man nått hamn och kan ta klivet in i vuxenlivet. Men titeln vill också påminna om platsens historia innan området blev skola. Formuleringen har hämtats från en minnessten på Norra Kyrkogården i Lund med inskriptionen Var resan stormig: Huru skön är hamnen. Stenen har tillägnats de anonyma patienter som vistades på Vipeholm , en tid då området fungerade som sjukhus och hemvist för personer med funktionsnedsättningar. Ann Böttcher, född 1973 i Bruzaholm, verksam i Malmö. Utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Konsthögskolan i Malmö

11 Alexander Calder 8 L Un des nôtres (En av de våra) Fäladsgården, Lund, 1968 Det finns något tilltalande i att det offentliga konstverk i Lund som obestridligen har den mest beryktade upphovsmannen står på en skolgård i stadens utkant. Kanske är det få av dagens förbipasserande som verkligen uppmärksammar Alexander Calders verk vid Fäladsgården, men där står den i alla fall skulpturen skapad av en central figur i 1900-talets konsthistoria. Alexander Calder föddes in i en familj av skulptörer; både far och farfar Calder hade varit framgångsrika konstnärer. Kanske var det därför som den unge Alexander istället valde att utbilda sig till ingenjör. Efter ett par år i andra yrken bestämde han sig ändå till slut att slå in på den konstnärliga banan. Bakgrunden som ingenjör märks dock i det bidrag till konsthistorien som Calder är mest känd för: mobilen. Dessa delikata konstverk består av rörliga delar som genom balans och motvikter skapar en känsla av viktlöshet. Verket på Fäladsgården tillhör en annan typ av verk som, i motsats till mobilerna, kallas stabiler. Dessa stabilt förankrade verk lånar sin konstruktionsteknik och sitt material från skeppsindustrin. Det finns också något i formernas inre spel som påminner om hur ett skepp väger vinden, vattnet och tyngdkraften mot varandra. De förhållandevis enkla formerna i svartmålat järn ger en grafisk tydlighet mot det omgivande landskapet. Alexander Calder, född 1898 i Pennsylvania, USA, avliden 1976 i New York. Utbildad i maskinteknik vid Stevens Institute of Technology i Hoboken, New Jersey

12 Eduardo Chillida 9 Rymdfält av fred Stortorget, Lund, 1972 Konstnämnden i Lund meddelade pressen 1967 att man ämnade anlita den spanske skulptören Eduardo Chillida för att utsmycka Stortorget. Chillida nämndes i samma andetag som Pablo Picasso och Joan Miró. Detta hindrade dock inte den lokala opinionen att vädra upprörda känslor när modeller till verket offentliggjordes. Chillidas skulptur blev sedan föremål för en intensiv debatt i Lund under de följande åren. Sydsvenskan citerar dock en förbipasserande lundabo i samband med invigningen som menar att detta är en skulptur för framtiden: år 2000 kommer människor att prisa den, säger han hoppfullt. Kanske ligger det något i detta, skulpturen tycks ha följt Lund in i 2000-talet med större värdighet än många andra konstverk i stadsrummet. Chillidas konst inger känslan av en förbindelselänk mellan människans inre värld och ett större ogripbart kosmos. Konstnären har själv menat att blocken i hans skulpturer vill antyda rymden inom materien, en parallell till världsklotets inre och yttre rymder. I skulpturen Rymdfält för fred förenas denna kosmiska känsla med en utopisk vision om världsfred. När världsfred i framtiden uppnåtts skall ett av de sex blocken i diabas lyftas från konstverket. Den pusselartade strukturen öppnar sig då för människan och den slutna formen blir åtkomlig. Eduardo Chillida, född 1924 i San Sebastián, Spanien, avliden 19 augusti 2002 på samma ort. Utbildad till arkitekt vid Madrids Tekniska universitet

13 Cecilia Edefalk 10 Kalvbäraren Gruppboendet Källby, Lund, 2009 Cecilia Edefalks konst tycks på olika sätt kortsluta det klassiska europeiska arv som konsthistorien förmedlar. Fram till det moderna avantgardets uppkomst var det självklart för konstnärer att förhålla sig till måleriets tradition och till den antika skulpturen. Edefalk återupptar denna bekantskap, nu sedd från andra sidan av avantgardets krossade spegelbild. I hennes konst återkommer former ur antiken, men inte som idealiserade förebilder utan som fragment och kopierade rester. För gruppboendet Källby i Lund skapade Edefalk skulpturen Kalvbäraren Verket är en version av den välkända skulptur från 570-talet före vår tidräkning som grävdes fram ur platsen för det antika Akropolis En nygjord avgjutning av ett centralt verk ur den antika skulpturtraditionen blir både något ur det förflutna och samtidigt något helt nytt. I sitt antika sammanhang var kalvbäraren troligtvis förknippad med en offerrit eller med en skildring av den gode herden. I ny omstöpt version blir skulpturen en berättelse om hur meningar och betydelser uppstår och bryts ned, eftersom sambandet med kalvbärarens värld aldrig kan återfås. Ändå känner eftervärlden till flera redovisningar från antiken som omnämner kalv- och bockbärande figurer. Bäraren läses då som guden Hermes, eller någon som vill påkalla guden genom att upprepa hans handling. Hermes bar enligt de antika skildringarna ett offerdjur på sina axlar runt den forna staden Tanagras murar och kunde på så sätt rädda staden från pestsmitta. Här blir Edefalks placering av kalvbäraren vid ett gruppboende för äldre i Lund en beskyddare över platsen, ett symboliskt lyckotecken. Cecilia Edefalk, född 1954 i Norrköping. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack i Stockholm och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm I Lund har man senast kunnat se Cecilia Edefalks konst i separatutställningen CECI i Lunds konsthall sommaren

14 Jörgen Fogelquist 11 Singlande Slant Vårvädersvägen, Klostergården, Lund, 1967 Jörgen Fogelquist formades av femtiotalets konkreta och geometriska konst. Senare skulle han utveckla en målerisk stil som, i kontrast till dessa fasta former, låg mycket nära teckningens fria handrörelser. Rytm är ett ofta återkommande ledmotiv i Fogelquists kompositioner och det märks inte minst i hans välkända utsmyckning från 1962 av passagen som sammanbinder T-centralen och Centralstationen i Stockholm. Rytm är också ett bärande element i det offentliga verk för Klostergårdens bostadsområde i Lund som han skapade Singlande slant kallas skulpturen som består av sju cirkelformade skivor i fartygsplåt. Här återgår Fogelquist till ett mer slutet, geometriserande formspråk, till skillnad från T-centralens mer sirliga och diffusa rytmer. Trots att varje cirkel väger över ett ton skapar Fogelquist, genom stiliserad rörelse, former som upplevs lätta, nästan viktlösa. Skulpturen avbildar ett mynt, fångat mitt i dess ögonblick av rotation innan tyngdlagen tvingar det på fall. Upprepningen av cirkelformen påminner om hur filmmediet eller serietidningen skapar rörelse genom ett flöde av stillastående bilder. Det uppförstorade myntet blir även en parallell till den dåtida popkonstens vana att upphöja det triviala och kommersiella till monumentalform. Singlande slant är ett lyckat exempel på hur ett offentligt verk berikar en plats. Slantarnas rytm förstärks när betraktaren rör sig runt konstverket; strukturen av cirklar tillför ett spänningsmoment till platsen. Jörgen Fogelquist, född 1927 i Mariestad, avliden 2005 i Lund. Utbildad vid Konstfack i Stockholm , vid Académie Libre i Stockholm för Lennart Rodhe och Pierre Olofsson och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

15 Liam Gillick 12 Utan titel Kommunalhuset Kristallen, Lund, 2012 Den brittiske konstnären Liam Gillick är på många sätt unik, men även typisk för den generation konstnärer som slog igenom under nittiotalet. På grund av nittiotalskrisen fanns inte längre en köpstark samlarkrets som ville ha måleri och tydligt definierade konstföremål. Konsten under detta årtionde kom istället att domineras av olika slags skapade situationer där utgången aldrig var given på förhand. Man har talat om en social vändning i konsten under dessa år. Vissa har menat att den konst som här skapades förebådade dagens sociala, interaktiva medier genom att sätta upp ett ramverk som användarna själva fyllde med innehåll. Om Gillicks konst har det sagts att den aldrig ger slutgiltiga svar utan snarare handlar om att formulera motfrågor. Under lång tid har Gillick intresserat sig för efterkrigstidens sociala modeller, inte minst dem som uppstod under rekordåren i Skandinavien. Gillicks installationer tangerar ofta både arkitektur och design, men funktionen av hur installationerna används och konstnärens texter är ofta lika viktiga som de andra delarna. Hans verk växer fram i mellanrummen mellan fysisk struktur, retorik och praktisk användning fick Gillick i uppdrag att skapa ett konstverk som skulle integreras i Lunds nya kommunalhus. Här blir det tydligt att hans konstnärskap passar väldigt väl för den här typen av projekt. Kommunalhuset själv är en prismatisk konstruktion vars yttre form helt består av glas. I denna miljö har Gillick valt att skapa svarta former som kan vara både bänkar, hyllor eller avsatser. Just detta mellanläge mellan olika funktioner och denna öppenhet för olika användningsområden ger en indikation om hur Gillick ofta arbetar. De svarta formerna vandrar in från torget utanför och vävs sedan in i byggnadens struktur och funktion. Rummen som skapas är öppna för vad som kan hända i dem; de förutsätter en fri interaktion mellan liv och arbete. Liam Gillick, född 1964 i Aylesbury, Storbritannien, verksam i New York. Utbildad vid Goldsmiths College, London

16 Tiril Hasselknippe 13 Surfboards V-huset, Lunds Tekniska Högskola. Konstverket är under produktion, det färdiga verket kan ses Tiril Hasselknippes objekt kan förefalla hämtade från en avlägsen framtid eller en fossil urtid. Ofta återkommer kristalliska former och diagonala, strömmande linjer som ger verken ett blandat uttryck av både naturformer och futuristisk dynamik. Trots denna strömlinjeform skapar Hasselknippe alla sina föremål med hjälp av traditionella gjuttekniker och annat hantverk. Hon är mån om att själv utföra alla moment i tillverkningsprocessen och kanske är det just omsorgen kring detaljerna som ger objekten deras höga finish och som får dem att verka vara från en annan värld. Sedan ett par år tillbaks har Hasselknippe intresserat sig för något mer samtida: surfbrädan. Starkt förknippad med den amerikanska västkusten är surfbrädan en del av ett popkulturellt medvetande som de flesta har en tydlig bild av även om de aldrig satt sin fot i Kalifornien. Surfbrädan blir en symbol för det kreativa ruset; surfaren rider på starka naturkrafter ögonblicket före kraschen in i vågorna. I detta avseende tycks det passande att Hasselknippe gör en serie surfbrädor med tillhörande brädställ för Vattenhuset vid Lunds Tekniska Högskola. Denna hemvist för ingenjörer är, precis som konstnärsateljén, en plats för kreativt tänkande. Nya och banbrytande tankar framföds kanske, precis som hos surfaren, först efter ett mödosamt arbete med att nå upp på vågkrönet. Tiril Hasselknippe, född 1984 i Arendal, Norge. Verksam i Oslo. Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö Grundade CEO Gallery i Malmö och drev det

17 Olav Christopher Jenssen 14 Linguaphone Färs och Frosta Sparbank Arena och Ishallen, Lund, 2008 Olav Christopher Jenssens målningar och skulpturer iscensätter ett spel av former som succesivt förändras genom tiden. Verk som tillkommit under en viss period i hans produktion präglas av ett speciellt sätt att fungera; det uppstår en dialog mellan verken, en atmosfär som förenar dem. Att många målningar och skulpturer dessutom förekommer i namngivna serier förstärker intrycket att konstverken periodvis hakar i varandra, de talar med varandra. Palindrom, afasi, idiom : Jenssens verksviter lånar ofta sina titlar från språkvetenskapen. Det är som om hans konst ville hitta ett eget språkligt uttryck, en inre logik som fungerar i den värld som uppstår någonstans mellan verkens olika delar. Den serie av sju skulpturer som Jenssen skapat för Lunds ishall kallas Linguaphone. Det är en sammansättning av det latinska ordet för just språk eller tunga, lingua, och ordet phone, vilket kan läsas som den vardagliga engelska termen för telefon, som i sig kommer från det grekiska ph ónēma, som betyder språkljud. Samtidigt är ju Linguaphone ett varunamn, tidigare använt för språkkurser som byggde på grammonfonskivor eller kassettband. Skulpturerna i ishallens foajé anspelar på språkets till synes oändliga variationsmöjligheter utifrån givna grundelement. Varje skulptur framstår som en variation av de andra. Formerna tycks även anknyta till snöflingor, som trots att de först förefaller förvillande lika varandra alltid är helt unika. Olav Christopher Jenssen, född 1954 i Sortland, Norge. Verksam i Berlin. Utbildad vid Konsthantverkskolan i Oslo och vid Statens Kunstakademi i Oslo Professor i måleri vid Konsthögskolan i Hamburg och sedan 2009 vid Konsthögskolan i Braunschweig, Tyskland. 17

18 Atti Johansson 15 Byggstenar ur växtvärld Kemicentrum, Lunds universitet, 1986 Atti Johansson var verksam i Sollefteå, i en del av Sverige där skogsbruket länge varit huvudnäringen. I hennes konst förenas ett kritiskt budskap om teknik- och maskinsamhället med tron på människans kraft. Johansson skapade bilder som tydligt anknöt till sextio- och sjuttiotalens miljörörelse och radikala alternativa kultur. Inte sällan förenades hennes miljökritik med ett feministiskt synsätt på samhället. Mest känd är Johansson för sina monumentalmålningar med skogs- och miljömotiv i offentliga byggnader, däribland en utsmyckning för Sundsvalls sjukhus och en 65 meter lång målning för Dragonskolan i Umeå. För Kemicentrum i Lund skapade Atti Johansson 1986 bildväven Byggstenar ur växtvärld som visar hur människans händer söker efter kunskapens och naturens byggstenar. Kemicentrum i Lund arbetar med att ur växtvärlden finna byggstenar för att förbättra livsmedel och miljö. Alltså en positiv forskning! Det känns stimulerande, förklarade hon vid invigningen. Över byggstenarna i vävnaden framträder organiska naturformer som i genombruten skepnad anknyter till forskarvärldens förmåga att betrakta tingen på mikronivå. Till skillnad från Johanssons kritiska bilder av jordoch skogsbruket gestaltas här ett förhållande mellan människa och natur som grundas samexistens och tankar kring ett hållbart samhälle. Atti Johansson, född 1917 i Kiruna, avliden 2003 i Sollefteå. Studier vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn

19 Clay Ketter 16 Malltavla Skolan Munspelet, Lund, 2014 Clay Ketter arbetade länge som snickare och konstruktör parallellt med sitt konstnärskap. För konsthallar och gallerier skapade han socklar, väggar och andra utställningstekniska konstruktioner. De två verksamheterna tycktes också efter ett tag glida in i varandra. På nittiotalet visade Ketter målningar, skulpturer och installationer som var förvillande lika den tekniska infrastrukturen i utställningsrummet. Verken tycktes, liksom konceptkonsten, rikta uppmärksamheten mot själva förutsättningarna för hur konst ställs ut. För lågstadieskolan Munspelet i Lund skapar Ketter verket Malltavla. Utgångspunkten är hans relation till sin egen far som var ingenjör. När denne gick bort ärvde Ketter en uppsättning ritverktyg. Det var mallar med geometriska former som används i tekniskt ritarbete. Vid ett besök i en leksaksaffär upptäckte Ketter liknande ritmallar, fast istället med lekfulla former som dinosaurier, djur, fordon, husgeråd och klädesplagg. Dessa plastföremål var tydligt kodade i flick- och pojkaktiga färger, vilket förvånande nog fortfarande ofta är fallet med leksaker. Idén till verket blev en uppförstoring av dessa mallar i nytt material, färgat akrylglas. När mallarna sedan läggs ovanpå varandra blandas färger och former samman och löses upp för betraktaren. Verket blir en kommentar till de ramar och förutsättningar vuxenvärlden skapar för barnens lärande och skapande. Clay Ketter, född 1961 i Brunswick, USA. Verksam i Malmö. Utbildad vid School of Art & Design, Purchase College, New York

20 Matts Leiderstam 17 Periskop Häckebergaskolan, Genarp, 2011 Hos Matts Leiderstam är konsthistorien aldrig en stillastående plats. Konstverk, utställningstekniker och ekonomiska förhållanden ur det förflutna ger insyn i hur bilder och seende aldrig varit något passivt, utan istället ett sätt att aktivt upprätthålla makt och forma levnadssätt. Leiderstam återkommer ofta till måleriets historia för att utforska hur olika motiv och bildkonstruktioner har använts för att etablera normativt seende och ideologi. Hans konstnärskap präglas också av ett särskilt intresse för hur optiska instrument som kikare och förstoringsglas har påverkat konstens utveckling genom historien. För Häckebergaskolan i Genarp, där det går lågstadiebarn, skapade Leiderstam 2011 en skulptur med inbyggt periskop. Detta instrument har annars använts för att skydda betraktaren i farliga miljöer eller för att kunna se vad som pågår ovan ytan i en undervattensfarkost. Skulpturen ger här istället en vy mot slätterna runt skolan. Leiderstam inspirerades av platsen och av hur skolan tycktes vara placerad precis mellan landsbygd och tätort. Periskopet går att vrida så att barnen kan se åt alla håll också över skolans tak och landskapet på andra sidan byggnaden. Dess högresta form gör den till något av en symbol och ett riktmärke för den som vill hitta till skolan. Själva ordet periskop är en sammansättning av de grekiska orden perí, som betyder omkring eller runt och skopéō, som betyder att undersöka eller ta i beaktande. Ordet tycks därmed ha ett samband med det projekt som Leiderstam själv företagit sig i sitt konstnärskap. Genom att återupprepa, parafrasera och kopiera detaljer ur konsthistorien har han lyckats skapa denna böjda återblick, som möjliggör en ny, parallell läsning av det förflutna. Matts Leiderstam, född 1956 i Göteborg. Verksam i Stockholm. Utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg Doktorand i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö Professor vid Konsthögskolan i Malmö från

21 Anna Ling 18 Väktare Förskolan Ormen Långe, Lund, 2008 Anna Ling skapar lågmälda verk som återspeglar människans invecklade förhållande till naturen och sin nära omgivning. Inte sällan märks en vilja att utmana samtidens drift att klassificera och inordna tillvaron. I tidigare projekt har Ling belyst hur kartläggningar av olika platser tenderar att spegla människans egna verksamheter snarare än själva geografin. I förskolan Ormen Långe i Lund utförde Ling 2008 en serie skulpturer som avbildar utrotningshotade, eller så kallade rödlistade, grodor och paddor. I Sverige finns nio olika familjer av groddjur och av dessa nio är fem utrotningshotade. Utdikningar av landskapet och sänkta grundvattennivåer har i modern tid lett till att groddjurens naturliga habitat har reducerats på ett betydande sätt. Groddjuren är väldigt känsliga för förändringar i luft och vatten och är på så sätt en indikator på tillståndet i naturen. Ling har utformat grodorna i liten skala och placerat dem nära marknivå för att möta barnens eget perspektiv. Skulpturerna är utförda i brons med guldskimrande ytbehandling vilket ger dem ett fantasifullt och nästan sagolikt skimmer. Grodan är ett ofta återkommande inslag i barnsagor och får där representera det gåtfulla och det fördolda. Om man, mot allt förnuft, pussar den fuktiga amfibien uppenbaras en dold prins. Invid grodskulpturerna har Ling låtit placera skyltar med Naturskyddsföreningens upplysningar om den avbildade grodtypen. Klassificering och beskrivning blir här inte ett redskap för naturens underordnande utan istället ett verktyg för att skydda naturens mångfald och artrikedom. Anna Ling, född 1971 i Göteborg. Verksam i Malmö. Utbildad vid Konsthögskolan i Malmö, med ett utbytesår vid Edinburgh College of Arts

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling

KONST på Vallås äldreboende. Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling KONST på Vallås äldreboende Barbro Jönsson Jan Åberg Tommy E Westerling Gårdarna Den konstnärliga utsmyckningen på gårdarna utomhus anspelar på de teman som landskapsarkitekt Kerstin Teutsch angett, nämligen:

Läs mer

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960.

Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Jarlabanke Stig Blomberg Vikingastatyn Jarlabanke som är placerad utanför kommunalhuset i Roslags Näsby invigdes den 16 juni 1960. Konstnär: Stig Blomberg, Skulptör, tecknare. Född 1901 i Linköping, d.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Moa Israelsson Forsberg

Moa Israelsson Forsberg Monday Art Ateljébesök hos Moa Israelsson Forsberg Posted on mån 24 Feb 2014 by Eleonora Ånhammar Moa Israelsson Forsberg både bor och arbetar i det lilla samhället Åkers Styckebruk utanför Strängnäs.

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro

Bo Samuelsson Väv av ögonblick. September 1999 - Augusti 2003. Fisktorget i Örebro Bo Samuelsson Väv av ögonblick September 1999 - Augusti 2003 Fisktorget i Örebro Tävling Tävling Ögonblick i brytningstid hette den tävling som Örebro kommun utlyste 1999 i anslutning till millenieskiftet.

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

Helge Hirvinen, Ålandsälgen

Helge Hirvinen, Ålandsälgen Helge Hirvinen, Ålandsälgen Juha Pykäläinen Mariehamns Tryckeri, 2013 Text: Sebastian Johans Översättning: Helge Hirvinen Ålandsälgen av Juha Pykäläinen Text: Sebastian Johans Juha Pykäläinen Målare, grafi

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär

På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen. Tommy Jerhammar Konstnär På väg... Förslag till gestaltning i Hackeforsrondellen i cirkulationsplatsen vid korsningen väg 35 och Landerydsvägen Tommy Jerhammar Konstnär PÅ VÄG... inom Linköping till Linköping från Linköping i

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs!

Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Välkomna till Vårsalongen 2015 på Liljevalchs! Ett besök på Vårsalongen tillsammans med fröken Sara inleds med att vi tillsammans utforskar konsten i konsthallen. Vi funderar på hur man tittar på konst

Läs mer

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger!

Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Visa vad ni kan! Och var med i utställningen Trä äger! Handbok för lärare och elever som vill lära mer om trä, trähus och hållbart byggande. - ett samarbete mellan Västarvet och Kultur i Väst Tycker du

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014

STRÅKET - den röda tråden. Skärhamn, 2014 STRÅKET - den röda tråden Skärhamn, 2014 Stråket - den röda tråden i Skärhamn är ett projekt som syftar till att skapa ett sammanhängande och attraktivt gång- och cykelstråk genom Skärhamns centrum. Stråket

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET

En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET En människa kan göra skillnad EN INTRODUKTION TILL KONSTEN I SÖDRA ÖVERGÅNGSRUMMET 2 En introduktion till konsten i södra övergångsrummet Vi ska alltid minnas Vi ska alltid minnas när de som själva kan

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

84 klokahem klokahem 85

84 klokahem klokahem 85 klokahem 85 Bo som en I Södra Wales har Simon Dale byggt ett hus som påminner väldigt mycket om Sagan om Ringen. Han har byggt huset för hand och det har hittills kostat 45 000 kronor. Målet är att bo

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Arbetsblad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Arbetsblad Lotta Antonsson, A very young woman under the influence IV, 2000 fotografi på aluminium, 91x266 cm Lotta Antonsson Kvinna Kvinnor

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det

Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Det är svårare än vad man tror så enkelt är det Skillnaden mellan att göra en uppdragsbild eller en egen bild är väldigt enkel för mig. Med mina egna bilder är jag uppdragsgivare, det är min egen berättelse

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3

Koll på konst. Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Koll på konst Inspiration, handledning och pedagogiska ingångar för programmet riktat till Förskoleklass åk 3 Inledning Här finns förslag på saker ni kan göra före och/eller efter er medverkan i Koll på

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i:

Bild åk 7. Ämnets syfte: Centralt innehåll Detta kommer du att få undervisning i: Bild åk 7 Ämnets syfte: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6

BROR HJORTHS HUS på egen hand Torsdagar kl 12-16 ÅR 4-6 Torsdagar kl 12-16 Konst föder samtal. Som lärare kan du förbereda och genomföra ditt och din grupps/klass besök på Bror Hjorths Hus med hjälp av vår handledning Bror Hjorths Hus på egen hand. Bror Hjorths

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Matematikvandring på Millesgården

Matematikvandring på Millesgården Matematikvandring på Millesgården Kort beskrivning Detta är en matematikvandring på Millesgården där läraren går runt tillsammans med klassen och gör gemensamma stopp där eleverna löser olika matematikuppgifter

Läs mer

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19

SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 SOMMARENS UTSTÄLLNINGAR JENS FÄNGE, JOHANNES NYHOLM, JORDI ARKÖ, 2012.05.26 2012.08.19 Jens Fänge/BUS (2011), Jalousie, olja på duk. VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM! Sommaren är här och tre nya

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt En vandringsutställning producerad av Malmö Museer Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt Bakgrund Georg Oddner (1923-2007) hör till Sveriges mest betydande fotografer.

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

UrNebulosan och de blommande stenarna. av Katarina Jönsson Norling för Gävle kommun

UrNebulosan och de blommande stenarna. av Katarina Jönsson Norling för Gävle kommun UrNebulosan och de blommande stenarna av Katarina Jönsson Norling för Gävle kommun UrNebulosan och de blommande stenarna Ett konstverk till Polhemsskolans nya entré Katarina Jönsson Norling Gävle 2010

Läs mer