Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust."

Transkript

1 BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den vackra naturen, grönskan, närheten till Mälaren, osv. BRÅK, OTRYGGHET... Den kanske allra vanligaste kommentaren, som återkommer under flera olika frågor, handlar om otrygghet. Man säger att det är nervöst att gå ut på kvällarna, eller att man är rädd när det är mörkt, eller helst inte skulle gå ut men måste, eller att man kanske inte går ut alls på kvällarna. Man efterlyser mer belysning och bättre belysning. Några nämner särskilt otrygga platser: gångtunnlarna framför allt, ängen bakom kyrkan, och vägen hem från tunnelbanan om man kommer hem sent. En person tycker att det vore bra med eskortservice. Några personer nämner de faktiska våldsbrott som ägt rum: mord, våldtäkter. Det är ju sant, sånt har hänt. Men polis och statistik påstår ändå att Bredäng inte alls tillhör de mest våldsdrabbade områdena i Stockholm, inte heller är inbrott och liknande särskilt vanliga här. Det verkar som om det är mest de äldre som poängterar otrygghet, de yngre att Bredäng är deras hem och därför är bra. (Har inte kollat - skall vi räkna efter?) I varje fall de yngre männen. Det är mest kvinnor som skriver om otrygghet och att män, när de någon gång gör det, oftast säger att det är kvinnor som är rädda. Medan statistiken återigen talar ett annat språk: risken att råka ut för våld utomhus är betydligt större för män än för kvinnor. LUGN Det lustiga är att flera personer - inte lika många men inte heller så få - säger att det är lugnt. Antingen i Bredäng, eller i det kvarter där de bor. Otrygghetskänslorna måste tas på allvar, men vi bör också notera att det finns andra uppfattningar. Kanske har de att göra med hur det ser ut i kvarteret där man bor, dvs att folk generaliserar från det de oftast upplever till hela stadsdelen. BÄTTRE OCH SÄMRE Ganska många ger ett tidsperspektiv och säger att Bredäng blivit bättre eller sämre. Jag tror att sämre överväger, men än en gång, och ännu tydligare än vad gäller bråk/lugn, det finns olika åsikter. Här borde man kanske göra ett särskilt tema kring allt som försvunnit. En mycket hög andel av dem som svarat nämner service som funnits och som nu inte längre finns. De saknar post, bank och annan elementär service. Somliga gör listor. Systembolaget nämns av väldigt många, antagligen för att det försvunnit ganska nyligen. Kanske också för att det, liksom bankerna (som omnämns av allra flest trots att de försvann för mycket länge sedan), uppfattas som något lite extra som inte finns överallt men som skall finnas i bra centra, dvs att förlusten uppfattas som en prestigeförlust, en förolämpning, utöver de praktiska nackdelarna. Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

2 Kvarterspolis eller fotpatrullerande poliser efterlyses av ett antal personer, och en tycker att polisen kunde "visa sig oftare" och menar då kanske att det kunde räcka med att en polisbil visar sig. Bör BUR driva denna fråga? 2 SAKNADE TJÄNSTER Jag har räknat omnämnandena av de tjänster som nämns oftast (i alla frågorna): Bank: 28 Systembolaget: 27 Mer affärer i största allmänhet, eller mer varierade affärer: 20 (men en person tycker uttryckligen att utbudet är bra) Färghandel, järn: 10 Post: 8 Kläder, mode: 8 Tandläkare/Folktandvård: 4 Sybehör, garn, tråd: 4 Kaféer (bättre än nu, mer "modernt", etc.): 3 Högre kvalitet på utbudet: 3 Gym: 2 Fisk: 2 Konsum: 2 Bänkar, sittplatser i centrum: 2 Mötesplatser: 2 Porslin, presenter, etc. 2 Ett omnämnande: medborgarkontor, utescen, söndagsöppet bageri, trevliga toaletter, lördagsöppet apotek, föreningslokaler, papper och kopiering, McDonalds, foto, sport, skor, mer öppet i biblioteket. Livsmedelsbutiker tycks vi ha lagom av: ingen önskar sig fler, ingen säger (som om restaurangerna) att det finns för många. Bara en nämner frisersalonger och då för att säga att det finns tillräckligt. KOMMUNIKATIONER Detta frågade vi ju specifikt efter. Det verkar som om de flesta är någorlunda positiva. Ingen enda säger att kommunikationerna är dåliga. Några efterlyser relativt marginella förbättringar, som tätare turer. AKTIVITETER Ett inte alltför stort men intressant tema, för att det är svårtolkat och för att det hakar i flera andra. Några efterlyser "aktiviteter" i allmänhet, eller "aktiviteter för barn och ungdom". Det kan tolkas som något i stil med det BUR arbetar för, ett levande centrum, mötesplatser, osv, men det kan givetvis också tolkas bokstavligen, som särskild omsorg om just de yngre boende, och slutligen kan det tolkas som något i stil med kommentarerna om att centrum är tråkigt. IRRITATIONSMOMENT Vissa teman omnämns alltid med en tydlig ton av irritation: "invandrare" (några antyder - och fler gjorde det muntligen på torget - att de skräpar ner och förstör eller bråkar, men de flesta tar bara för givet att det är något negativt utan att konkretisera), mopeder på gångvägarna och även en del andra trafikfaror som har med höga hastigheter att göra. Skräpighet, bristande renhet, etc hör också hit. Det är teman som i och för sig är konkreta, och somliga av dem kanske mer eller mindre objektivt

3 observerade och åtgärdsbara. Men kanske finns det samtidigt en irritation som är större än de objektiva förhållandena kan förklara. Finns det kanske vissa teman som går särskilt lätt att ta fasta på när man har lust att klaga i största allmänhet? Jfr följande tema. 3 ESTETIK Kommentarerna om skönhet/fulhet är inte särskilt många, vilket förvånar mig. Jag undrar om inte många av kommentarerna om dåligt underhåll, dålig städning och kanske även bråk egentligen handlar om en upplevelse av fulhet som man inte riktigt har ord för. Att centrum är "tråkigt" säger ganska många, och då vet man ju inte om det handlar om brist på liv och rörelse eller om visuell tråkighet. Att fasaderna är fula nämns av ett par personer. Stadsplaneringen som sådan nämns endast av en person och då som "suverän" och i samband med trafiksäkerhet. Skall man dra slutsatsen att folk i allmänhet inte har några åsikter om de färger och former som omger oss? Eller beror svaren på hur vi formulerat frågorna? En person tycker att betongarkitekturen är bra i grunden, men sliten. Samma person tycker att skyltarna i centrum borde samordnas till färg och form. (Jag anmäler härmed avvikande åsikt!) Ett par personer säger att de trivs bra i sin lägenhet. Det kanske har med estetik att göra? Bullerproblem har givetvis också med estetik att göra, om än inte enbart med det utan även med hälsa, trivsel och service. Det omnämns av några, men inte särskilt många. De som nämner skönhet talar nästan alltid om grönska: fina blommor, den fina naturen, osv. En person säger att grönskan gör att de fula miljonprogramshusen känns mindre hemska. ETNICITET Vad gäller frågan om segregation/integration mellan "invandrare" och "svenskar" märks i svaren på fråga 10 något av irritationen jag nämnde ovan, men här finns också några trevande försök att efterlysa mer integration, mer förståelse, bättre kontakter, övervinnande av kulturkrockar. Detta är något BUR skulle kunna jobba kreativt med, tror jag. TEMAN JAG SAKNAR Inte många nämner barn alls. En person efterlyser fler eller bättre lekplatser. Någon nämner aktiviteter "för barn och ungdomar". Men barnen som tema lyser nästan helt med sin frånvaro. Är allt redan väl ordnat för barnen i Bredäng? Ingen enda nämner den stora turkiska kulturföreningen (jfr häftet Bredängsbor!), varken de som klagar på "invandrare" eller någon av de medlemmar i föreningen som man måste anta ändå besvarat enkäten. Detta får mig att tänka att man skulle, vid tillfälle, be folk göra listor på vad som är bra med Bredäng, och då inte "naturen" eller sådana allmänna teman, utan konkreta saker: en affär, en plats, en förening, en aktivitet... Sportaktiviteter nämns också förvånansvärt få gånger i enkäten.

4 Kulturella aktiviteter nämns inte alls, utom att någon tycker Kulturskolan verkar vara en tillgång, dock utan att närmare känna till den. Möjligen kan önskemålet "aktiviteter för barn och ungdom" antas ha visst kulturellt innehåll. 4 VAD BUR BÖR GÖRA Ganska många säger ingenting alls om huruvida BUR behövs eller inte, flera säger att de inte vet och bara 23 personer har lagt till egna kommentarer. De kommentarerna är oftast väldigt allmänna, men visar ändå på en inställning som liknar föreningens syften: - För att verka för bredängsbornas intressen i Skärholmens stadsdel och Stockholm stad. - BUR har kanske möjlighet att bevaka våra intressen mot stadsplanererna. - Sånt ni redan gör. Se till att B blir bättre/finare/lyfter frågor. - Göra bredäng bättre. - För att göra bättre liv i bredäng. - Genomföra förbättringar. - Fortsätt arbetet med att rådfråga boende och försöka förbättra vårt område! - Få mer genomslagskraft. Några är lite mer konkreta: - Skapa mötestillfällen för medborgarna. Skapa opinion och jobba för demokrati. - Skall ha kontakt med polis o stadsdelsnämnden. - Att den ska jobba ännu mera för att förbättra centrum och skapa mer aktiviteter för barnen. - Mer aktiviteter för ungdomar och gamla. - Se till att det känns säkert att gå ut på kvällarna. ev. Föräldravandring. - Förbättra utomhusmiljön. - Lobba för förbättringar i centrum; ev. ordna möten för diskussioner om utveckling (förlängning av enkätinsamling). - Fånga upp Bredängsbornas engagemang, och vara språkrör. - Fortsätta att driva frågor om Bredängs miljö etc. Och några kommer med uppmuntrande tillrop: - Mycket bra att det finns människor som engagerar sig! Det behöver vi alla! - Alla stadsdelar behöver ett råd. Fråga 15. Övriga synpunkter. Svårt att sammanfatta. Jag kopierar bara: - Systemet försvann. Färghandel försvann. Konsum försvann på grund av vandlisering. Banker försvann. Posten är ett skämt. - Så fort en svensk flyttar kommer det en ny utlänning. Svenskarna vill inte bo kvar. Det gäller de flesta. Har bott här sen juli Vad kan man göra åt rasslandet från tunnelbanan (bullerplank?) - Vore bra med sån där "eskort" - att lugna gatan eller liknande kan följa med en bit på vägen om man ska gå t ex från tunnelbanan och hem. - Saknar fotpatrulerande poliser. - Förbättra Centrum och skapa mera aktiviteter för barnen och aktivitetsplatser. - Man skulle önska att "gemene man" griper in när det händer hemskheter. Vi bör också hjälpa varandra med snyggheten och bry sig om varandra. Inte "bara jag" klarar mig. Tack för ordet! - Jag uppskattar ert arbete! - Var angagerd när barna var små och gick i skolan, satt i en del, vi var bl a skolföräldrar. - Lycka till med er!

5 - Jag vill gärna hjälpa till BUR. Farouk Abdulla. - Bredäng var bättre och förut och renare. har bott här i 40 år. var bra då. inte nu. - Kulturskolan verkar vara en suverän tillgång men vi vet inte så mycket om den (barnen ännu små). - Bredäng äger!!! - svensk - Inget - Nej! - mer underhålling. - Bredäng är ett bra ställe. Inte så störsam varje dag. TACK! - Det ska inte finnas cycklande på Bredängstorget. Mera sittplats på torget. Dämpa ljud på T-bana. - Jag tycker upprustning av centrum har pågåt så länge och ingenting blir gjort. Det var bättre på 60-talet. - Ruste upp centrum. Det för bedrövligt. - Hela samhället måste saneras från grunden. Begreppet underhåll är av vad jag förstår okända begrepp för dem som har ansvaret. - Jag vill att dom gör centrumet lite Roligare o trevligare. - Nope - Lycka till BUR! 5 Mina övriga kommentarer till kommentarerna - se filen "BUR-enkät BM-kommentarer".

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda?

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda? Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03 Jag saknar en del butiker här i Gottsunda, en skoaffär, Kapp Ahl, Cubus för ungdomarna här i Gottsunda samt Stadium alla de som finns i de andra stadsdelarna

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Fö r h r a l p m e x e s d n a MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 5 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om Eskilstunas infarter Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Juni 2010 Infartsprojektet analys medborgarenkäten Kerstin Palmqvist

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer