Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal för Nätuniversitetet 6"

Transkript

1 Nyckeltal för Nätuniversitetet

2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna Antal sökande (15 april) Registrerade studenter 4 5. Registrerade kurser och program 5 6. Kursutbudets struktur Hela utbildningar 4 poäng eller mer 6. Kurser utan obligatoriska träffar 6. Flexibel studietakt Ämnesgrupper inom olika ämnesområden Jämförelser & statistik Fördelning på ämnesområden Längre utbildningar per ämnesområde Helårsstudieplatser för Nätuniversitetet Nätuniversitetet i relation till alla utbildningar inom lärosätet Genomströmning inom Nätuniversitetet per lärosäte Genomströmning Åldersfördelning, höstterminen Studenter fördelade efter studieform, höstterminerna Arbetarbakgrund bland högskolenybörjare Antal besökare på

3 Vad säger siffrorna Att läsa på högskolan eller universitetet - hur går det till idag Ja, de flesta läser på traditionellt sätt, på campus. De flyttar hemifrån, bor i korridor, äter nudlar. Lever studentliv helt enkelt. De är oftast mellan 1 och 25 år. Men det finns också en annan stor grupp av studenter som är mer osynliga. De som har nätet som klassrum och kommunikationsverktyg. Som läser hemma i köket, sovrummet, eller den hörna där datorn står. Eller på biblioteket eller lärcentrumet. De har familj och barn, hund och villa kanske. Ofta också ett jobb som de sköter parallellt med studierna. 77 studenter läste 26 inom Nätuniversitetet. Nätuniversitetet startade 22. Det är ett partnerskap mellan 35 svenska lärosäten. På webbplatsen visar högskolor och universitet sina kurser och program som går att läsa på distans med hjälp av nätet. Distansutbildning via Internet har lett till att många fler i Sverige har fått möjlighet att studera. Eller kan vidareutbilda sig inom sitt yrke. I denna skrift får du en god bild av utvecklingen på området de senaste fem åren. Nyckeltalen visar tillsammans, och var för sig, vad som har skett ur olika aspekter. Vi lever i en tid som kräver ständig kompetensutveckling. Det är i det sammanhanget Nätuniversitetets uppgift och roll bör ses och bedömas. 1. Anslag Nätuniversitetet startade höstterminen 22. Under åren fick lärosätena en extra ersättning av regeringen för att starta kurser via Internet inom Nätuniversitetet. En halv miljard kronor fördelades under de tre åren. Från och med 25 har lärosätena inte fått något extra anslag Anslag i miljoner kronor per år mkr mkr 24 1 mkr 25 kr 26 kr KÄLLA: REGERINGSBESLUT. NYCKELTAL

4 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna Antalet sökande till kurser och program ökade särskilt mellan åren 23 och 24. Därefter har antalet sökande legat strax över 1 studenter. KÄLLA: FÖRFRÅGAN TILL RESPEKTIVE LÄROSÄTE. Uppgift saknas Deltog ej i partnerskapet Sökande till kurser och program per lärosäte. Lärosäte Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Danshögskolan 35 Ersta Sköndal högskola 1 Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan Väst Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Gymnastik- och idrottshögskolan Karlstads universitet Karolinska institutet NYCKELTAL 22 26

5 Sveriges nätuniversitet har ökat tillgängligheten till högskoleutbildning. Sökande till kurser och program per lärosäte. Lärosäte Kungliga tekniska högskolan Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lärarhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Södertörns högskola Teologiska högskolan, Stockholm Umeå universitet Uppsala universitet Växjö universitet Örebro teologiska högskola Örebro universitet Totalt NYCKELTAL

6 3. Sökande (15 april) Vi har hos varje lärosäte hämtat in uppgifter om antalet sökande till Nätuniversitetet. Siffrorna visar statistik för den 15 april inför höstterminens antagning till både kurser och program, samt enbart till programutbildningar Antal sökande (15 april). KÄLLA: FÖRFRÅGAN TILL RESPEKTIVE LÄROSÄTE år år år år år år år år 26 Sökande kurser och program Sökande program 4. Registrerade studenter Antalet registrerade studenter har ökat med 45 procent under perioden. * Nätuniversitetet startade höstterminen 22. Redan denna första termin registrerades över 24. studenter i systemet som läste på distans via nätet. KÄLLA: LADOK Registrerade studenter * * 22: endast höstterminen 4 NYCKELTAL 22 26

7 5. Registrerade kurser och program Under perioden har antalet kurser och program ökat med mer än 5 procent i NSHU:s databas som lärosätena använder för registrering. Diagrammet visar det antal kurser och program som lärosätena anmält till databasen. * Nätuniversitetet startade höstterminen 22. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN Registrerade kurser och program * * 22: endast höstterminen 6. Kursutbudets struktur Inom Nätuniversitetet har fempoängskurser domi- % Kursutbudets struktur i procent. nerat under den aktuella perioden. Totalt sett har 7% andelen kortare respektive längre kurser varit rätt likartad under åren. 6% KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. 5% 4% 3% % % p 1 p 2 p Övriga 3 NYCKELTAL

8 7. Hela utbildningar 4 poäng eller mer Under tidsperioden har det skett en ökning av längre utbildningar. Många finns inom ämnesområdena vård och omsorg samt juridik och samhällsvetenskap. Diagrammet visar det antal som registrerats i myndighetens databas. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN Antal registrerade utbildningar 4 poäng eller mer Kurser utan obligatoriska träffar Andelen kurser utan krav på obligatoriska träffar har ökat under hela tidsperioden. Under 26 var siffran 47 procent. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. 5% 4% Kurser utan obligatoriska träffar i procent. 3% 2% % 23 3% 24 37% 25 46% 26 47% 6 NYCKELTAL 22 26

9 . Flexibel studietakt Antalet kurser med flexibel studietakt har ökat under perioden men är fortfarande en liten andel av utbudet. Den vanligaste studietakten är halvfart. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. Antal kurser med flexibel studietakt. Lärosäte Danshögskolan 2 Gymnastik- och idrottshögskolan 1 Göteborgs universitet 3 1 Högskolan Dalarna 1 24 Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Nätuniversitetet attraherar studenter vars livssituation ställer höga krav på flexibilitet i studierna. Högskolan i Jönköping 1 1 Högskolan i Kalmar Högskolan Kristianstad 5 Högskolan Väst Karlstads universitet 2 1 Kungliga tekniska högskolan 1 Lärarhögskolan i Stockholm 71 Linköpings universitet 2 1 Lunds universitet 1 Malmö högskola Mittuniversitetet Sveriges lantbruksuniversitet 5 5 Stockholms universitet Teologiska högskolan, Stockholm 5 Umeå universitet Uppsala universitet Växjö universitet Örebro universitet Totalt NYCKELTAL

10 1. Ämnesgrupper inom olika ämnesområden 26 Från och med 24 har det varit möjligt att identifiera olika ämnesgrupper inom varje större område. Uppgifterna gäller 26 men är representativa för hela perioden. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. ÄMNESOMRÅDE Juridik och samhällsvetenskap (1125 kurser) ÄMNESOMRÅDE Humaniora och teologi (62 kurser) Praktisk pedagogik Juridik 4% 4% Övrigt % 27% ADB Teologi 1 3% Historisktfilosofiskt Ekonomi och administration 1% 3% Språkvetenskap 47% % Journalistik, kommunikation och information Beteendevetenskap ÄMNESOMRÅDE Medicin och odontologi (7 kurser) ÄMNESOMRÅDE Konstnärliga området (21 kurser) Teater, film och dans Odontologi 24%, 76% Medicin Slöjd 43% Idrott och friskvård Musik, Konst NYCKELTAL 22 26

11 ÄMNESOMRÅDE Teknik (42 kurser) Nätuniversitetet rekryterar i högre utsträckning studenter från arbetarhem, studenter som har barn, studenter som bor i glesbygd. Arkitektur Arbetsvetenskap Byggnadsteknik Övrigt 1, 4, Teknisk fysik, Samhällsbyggnadsteknik Maskinteknik 2% % 37% Datateknik Lantmäteri Kemiteknik 4% Industriell organisation och ekonomi 2, 1% Elektroteknik ÄMNESOMRÅDE Vård och omsorg (22 kurser) Social omsorg Rehabilitering % ÄMNESOMRÅDE Naturvetenskap (43 kurser) Övrigt, 1, Matematik 22, 7% Omvårdnad Lant- och skogsbruk, 36, Biologi Kemi % Geovetenskap 1 Fysik 4% Datavetenskap 1, Farmaci NYCKELTAL 22 26

12 11. Jämförelser & statistik På följande sidor redovisas statistik för lärosäten inom partnerskapet. I grafen redovisas antal kurser, registrerade studenter och helårsstudieplatser (hst). Högskolan Dalarna [www.du.se] KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN OCH LADOK Uppgift saknas HST Helårsstudieplats. En student som registrerat sig för 4 poäng på ett år Blekinge tekniska högskola [www.bth.se] Högskolan i Borås [www.hb.se] Göteborgs universitet [www.gu.se] Högskolan i Gävle [www.hig.se] NYCKELTAL 22 26

13 Högskolan i Halmstad [www.hh.se] Högskolan i Skövde [www.his.se] Högskolan i Jönköping [www.hj.se] Högskolan i Kalmar [www.hik.se] Högskolan Väst [www.hv.se] Högskolan Kristianstad [www.hkr.se] NYCKELTAL

14 Högskolan på Gotland [www.hgo.se] Karolinska institutet [www.ki.se] Kungliga tekniska högskolan [www.kth.se] Linköpings universitet [www.liu.se] GIH Gymnastik- och idrottshögskolan [www.gih.se] ,5 5 3,5 6 Karlstads universitet [www.kau.se] NYCKELTAL 22 26

15 Luleå tekniska universitet [www.ltu.se] Malmö högskola [www.mah.se] Lunds universitet [www.lu.se] Lärarhögskolan i Stockholm [www.lhs.se] Mittuniversitetet [www.miun.se] Mälardalens högskola [www.mdh.se] NYCKELTAL

16 Stockholms universitet [www.su.se] Teologiska högskolan, Stockholm [www.ths.se] 6 14 Umeå universitet [www.umu.se] Uppsala universitet [www.uu.se] Sveriges lantbruksuniversitet [www.slu.se] Södertörns högskola [www.sh.se] NYCKELTAL 22 26

17 Växjö universitet [www.vxu.se] Örebro teologiska högskola [www.orebromissionsskola.se] Örebro universitet [www.oru.se] Många studenter är kvinnor, har studerat vid högskola tidigare och är äldre än 34 år. NYCKELTAL

18 12. Fördelning på ämnesområden Fördelning på ämnesområden har inte förändrats nämnvärt under perioden. Juridik och samhällsvetenskap utgör den största andelen. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. Ämnesområden, procent Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap 1% 1% 1% 2% 33% 3 36% 36% Naturvetenskap och teknik 33% 2% 3 2% Medicin och odontologi samt Vård och omsorg 1 14% 12% Konstnärligt och övrigt område 3% Längre utbildningar per ämnesområde I tabellen visas antalet utbildningar, 4 poäng eller mer, som registrerats i NSHU:s databas under perioden. Flest antal utbildningar har generellt erbjudits inom vård och omsorg. År 26 erbjöds dock fler inom juridik och samhällsvetenskap. KÄLLA: JURIDISKA DATABASEN. Antal längre utbildningar. Ämnesområde Humaniora och teologi Juridik och samhällsvetenskap Naturvetenskap 4 1 Teknik Medicin och odontologi Vård och omsorg Övrigt, tvärvetenskap 14 5 Totalt NYCKELTAL 22 26

19 Det finns en samstämmighet kring framtiden från studenter, lärare och prefekter: IT-stödd distansutbildning är här för att stanna och den kommer att spela en allt större roll. 14. Helårsstudieplatser för Nätuniversitetet Andelen helårsstudieplatser, hst, för Nätuniversitetet inom all utbildning har ökat från drygt 4 procent 23 ( platser) till 7 procent 26 (1 445 platser) HST för Nätuniversitetet. KÄLLA: LADOK ,3% % % % NYCKELTAL

20 15. Nätuniversitetet i relation till alla utbildningar inom lärosätet Andelen hst inom Nätuniversitetet i relation till samtliga hst inom all utbildning varierar kraftigt mellan lärosätena. KÄLLA:LADOK. 23 Procent HST inom Nätuniversitetet av HST totalt Blekinge tekniska högskola 2% 23% 23% Uppgift saknas HST Helårsstudieplats. En student som registrerat sig för 4 poäng på ett år. Göteborgs universitet Högskolan Dalarna 2% 2% 3% 3% 4% 7% 1 22% Högskolan i Borås % % Högskolan i Gävle 13% 14% Högskolan i Halmstad 2% 3% 4% Högskolan i Jönköping 2% 2% Högskolan i Kalmar % 1 13% 14% Högskolan i Skövde 4% 6% 7% Högskolan Väst 13% 13% 14% 17% Högskolan Kristianstad 4% Högskolan på Gotland 27% 3 44% Gymnastik- och idrottshögskolan 2% 3,5 5 3,5 6 Karlstads universitet % 1 13% Karolinska institutet 2% 2% 3% 4% Kungliga tekniska högskolan 2% 3% 2% 3% NYCKELTAL 22 26

21 Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lärarhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mittuniversitetet Mälardalens högskola Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Växjö universitet Örebro universitet Procent HST inom Nätuniversitetet av HST totalt. 2% 3% 2% 4% 6% % % % 4% 6% 14% 1% 24% 7% 7% 7% 6% % % 2% 3% 7% 7% 3% 4% 6% % % 1 6% 7% 3% % För många studenter är IT-stödda distansutbildningar den enda möjligheten att kunna studera inom högskolan. NYCKELTAL

22 16. Genomströmning inom Nätuniversitetet per lärosäte I grafen redovisas genomströmning. Alltså hur stor procent av studenterna som fullföljt en kurs eller en programutbildning. I den svenska högskolan får lärosätet en del av studentpengen när studenten börjar att studera och den andra delen när studenten är examinerad. Genomströmningen har ökat från 5 procent till 5 procent under tidsperioden. Det är dock stor variation mellan lärosätena. KÄLLA:LADOK. Blekinge tekniska högskola Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Genomströmning i antal procent. 5 4% 42% 4 52% 5% 53% 53% 6 67% 72% 57% 5% 76% 6 67% Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad 3% 57% 6% 5% 52% 43% 52% 4 Högskolan i Jönköping 62% 5% 74% 5% Högskolan i Kalmar 5% 6 5% 62% Högskolan i Skövde 6% 7% 62% 62% Högskolan Väst 63% % 66% 62% En hel del utbildningar går både på campus och på distans. Det finns campusstudenter som hellre väljer att läsa via Internet om möjligheten finns. Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Karlstads universitet 32% 46% 56% 4% 43% 4% 46% 47% % 73% Karolinska institutet 6% 2% 6% 2 NYCKELTAL 22 26

23 Genomströmning i antal procent. Kungliga tekniska högskolan 33% % Linköpings universitet 52% 67% 54% 73% Luleå tekniska universitet 7 54% 64% 76% Lunds universitet 43% 54% 5 63% Lärarhögskolan i Stockholm 42% 3% 4% 7% Malmö högskola 4% 6% 5% 56% Mittuniversitetet 6 46% 4 5% Mälardalens högskola 5 62% 63% 63% Stockholms universitet 2 26% 26% 26% Sveriges lantbruksuniversitet 3% 3% 5% % Södertörns högskola 7 33% 3% 36% Umeå universitet 52% 53% 6 5% Uppsala universitet 3% 46% 5 5% Växjö universitet 47% 64% 5% 56% Örebro universitet 5 6% 1 * 6 *) Tidigare års genomströmning kan ha registrerats på följande år och ger då denna procentsiffra. NYCKELTAL

24 17. Genomströmning Genomströmning. Genomströmningen inom Nätuniversitetet har ökat från 5 procent till 5 procent (5%) HPR HST KÄLLA: LADOK (57%) HPR HST HST Helårsstudieplats. En student som registrerat sig för 4 poäng på ett år. HPR Helårsprestation. En student som presterat 4 poäng på ett år HST 1 66 (5%) HPR HST (5%) HPR Nätuniversitetet verkar fylla ett behov av fortoch vidareutbildning samt livslångt lärande. 1. Åldersfördelning, höstterminen 26 De som läser på distans är betydligt äldre än de som läser på campus. Av distansstudenterna är över 5 procent äldre än 34 år. För campus är motsvarande siffra 16 procent. KÄLLA: SCB/HSV. <21 24 år år år >45 år Nätuniversitetet Traditionell distansutbildning 12% 3% 3% 2% 3 32% 27% Campusutbildning 52% 32% 6% 22 NYCKELTAL 22 26

25 1. Studenter fördelade efter studieform Antalet studenter inom högskolan har minskat de senaste åren. Samtidigt ökar andelen studenter som vill studera på distans. Denna grupp har tredubblats de senaste tio åren. Grafen nedan visar siffror för höstterminerna KÄLLA: SCB/HSV. Blandutbildningar, Nätuniversitetet, 6% Traditionell distansutbildning, 4% Blandutbildningar, Nätuniversitetet, 7% Traditionell distansutbildning, 4% Campusutbildning, 4% Campusutbildning, Studenter efter studieform ht 23 Studenter efter studieform ht 24 Blandutbildningar, Nätuniversitetet, % Traditionell distansutbildning, 4% Blandutbildningar, Nätuniversitetet, % Traditionell distansutbildning, 4% Campusutbildning, 3% Campusutbildning, 2% Studenter efter studieform ht 25 Studenter efter studieform ht 26 NYCKELTAL

26 2. Arbetarbakgrund bland högskolenybörjare Nätuniversitetets studenter kommer i större utsträckning från arbetarhem än vad vad campusstudenterna gör (drygt 3 procent respektive 24 procent). Högskoleverket skriver i sin Årsrapport 27: Nätuniversitetet, som tillkom för fem år sedan och nu svarar för ungefär tre fjärdedelar av hela antalet distansstudenter, har i likhet med distansutbildningen i allmänhet en bredare rekrytering av studenter än vad campusutbildningen har. Till exempel rekryterar nätuniversitetet i större utsträckning nybörjarstudenter med arbetarbakgrund, studenter som bor i glesbygd och studenter som som bor längre från lärosätet. Det är också vanligare att nybörjarna inom Nätuniversitetet förvärvsarbetar och har barn, men mindre vanligt att de har studiestöd. KÄLLA: SCB/HSV. 4% Arbetarbakgrund bland högskolenybörjare % % % Nätuniversitetet Traditionell distansutbildning Campusutbildning Nätuniversitetet + campusutbildning Samtliga 21. Antal besökare på I snitt öppnar varje besökare 16 sidor på webbplatsen. 24 NYCKELTAL 22 26

27 CITATEN ÄR HÄMTADE FRÅN Uppföljning av Sveriges nätuniversitet, Högskoleverket 24:3 r. sidan 3, 7, 22 1 Uppföljning av Sveriges nätuniversitet, Högskoleverket 25:4 r. sidan, 15 4 Attityder till och erfarenheter av Nätuniversitetets it-stödda distansutbildningar hos studenter, lärare och prefekter 23 26, Pernilla Westerberg och Gunilla Mårald, Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. sidan 17, 1, UTGIVEN AV Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Telefon: Fax: E-post: 2 3 För text och statistik ansvarar Hans-Olof Forsberg, Jonas Paulsson och Nina Ulander. GRAFISK FORM P&P Kommunikation AB, Sundsvall. November 27. ISBN

28 Nätuniversitetet är ett partnerskap med 35 universitet och högskolor som samarbetar 6 kring IT-stödd distansutbildning. I den här 7 skriften får du siffror, statistik och nyckeltal. Det har varit en framgångsrik utveckling sedan starten 22. Att läsa hemifrån, med 4 datorn som arbetsredskap och lektionssal, lockar nya studenter till högskolans värld. NSHU har till uppgift att stödja lärosätena i deras arbete med IT-stödd distansutbild- 7 ning, breddad rekrytering och pedagogisk utveckling Adress Box 14, Härnösand Telefon E-post

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor www.hsv.se Rapport 2011:2 R Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor

Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor PM Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2010-12-21 Reg.nr. 63-2963-10 Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor Återrapportering av

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR

UNIVERSITET &HÖGSKOLOR UNIVERSITET &HÖGSKOLOR HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT 2003 TABELLBILAGA Innehållsförteckning sid Table of contents page Inledning 5 Introduction Definitioner av vissa begrepp 5 Definitions List of terms 6

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Medelcitering index Sammanfattning fördelningsunderlag för 2011 Lärosäte Volym Medelcitering index Bibliometrisk Andel Uppsala universitet 4965.9 1.12 4876.7 13.33% Lunds universitet 5536.0 1.15 5411.3 14.79% Göteborgs universitet

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000

Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 Lägsta antagningspoäng Urval 2, vårterminen 2000 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits ** Alternativa urvalsregler har tillämpats Vid markering Lokal antag vid Universitet/Högskola kontakta Universitet/Högskola

Läs mer

Utbildning i Gävleborg 2015

Utbildning i Gävleborg 2015 Utbildning i Gävleborg 2015 Statistik över ett antal utbildningar giongavleborg.se Januari 2016 Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 1 INLEDNING 3 GYMNASIESKOLA 4 ELEVER PÅ GYMNASIET LÄSÅRET 2014/2015

Läs mer

Innehållsförteckning. Nätstudentens erfarenheter av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning 18. Utbildningsstöd 26.

Innehållsförteckning. Nätstudentens erfarenheter av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning 18. Utbildningsstöd 26. Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Nätuniversitetets utbildningsutbud inom naturvetenskap och teknik ht 2004 5 Studiens genomförande 7 Nätstudenten inom naturvetenskap och teknik 10 Kön, ålder och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05

Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time postgraduate students 2004/05 UF 20 SM 0602 Universitet och högskolor Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 Higher education. Social background among university entrants 2005/06 and first time

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn Research and experimental development in the higher education sector 2013 UF 13 SM 1401 Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 2013 Research and experimental development in the higher education sector 2013 I korta drag Ökade medel till FoU inom universitet

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10

Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Specialrapport: SLU 2010-01-13 Fakta: Ungdomsbarometern 09/10 Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online-undersökning 28 september 28 oktober 2009 Ungdomar i Sverige, 15-24 år 9 650

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 UF 20 SM 1202 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2010/11 I korta

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010

Fler helårsstudenter 2015 första gången sedan 2010 STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2016-03-15 / Nr 4 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2002 TABELLBILAGA Sammanställning och bearbetning av data: Gerd Lindau Innehållsförteckning

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning

Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Totalt antal sökande vårterminen 2002 sorterade efter utbildning Utbildningsalternativ Universitet/Högskola Antal Antal sökande platser i första hand BETEENDEVETENSKAP ARBETSVET PROGRAM HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter

Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter EFFEKTIVITETSANALYS 1(12) Avdelning / löpunmmer 2014-02-25 2014/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Att utveckla uppföljningen av inaktiva studenter

Läs mer

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor PM Onni Tengner 2001-11-09 Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor Frågor rörande forskningsfinansiering har debatterats nyligen. Högskoleverket presenterar här

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer