SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY"

Transkript

1 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY TELEFON: KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN POSTGIRO: / SMK HÖRBY / TÄVLINGSSEKTIONEN / DAMKLUBBEN ORDFÖRANDE: LARS SERVIN, SEKRETERARE: TOMMY SVENSSON, KASSÖR: BERTIL GUNNARSSON, DAMKLUBBEN: ORDFÖRANDE: MARIANNE ANDERSSON, SEKRETERARE: KARIN GUNNARSSON, KASSÖR: PIA RITTBO, Nr: 1, 2006 Medlemskorten Nu är det dags att betala medlemsavgift för Avgiften är densamma som För SMK Hörby är medlemsavgiften vår största inkomstkälla och är oerhört viktig för oss. Precis som tidigare skickar vi bara ut ett enda medlemskort till er som löser familjemedlemskap, då det framkommit att ytterst få familjemedlemmar har behov av varsitt eget medlemskort. Dock, den som önskar ett familjemedlemskort utskrivet på någon övrig familjemedlem, kan självklart få detta. Kontakta då vår medlemsansvarige Bertil Gunnarsson el Vill du inte längre vara med i SMK Hörby, var snäll och meddela detta! För er aktiva: Tänk på att medlemskapet måste vara betalt före första tävlingen. Utan detta, är tävlingslicensen ogiltig och du kan bli rapporterad till SBF.

2 Funktionärskurser våren Kurs för nya funktionärer, hålls i klubblokalen den 16 mars och är en Steg 1-kurs. Kursledare är Bertil Gunnarsson, aktiv domare och oerhört väl insatt i rallysportens regelverk. Efter kursen och viss praktik, får man sin funktionärslicens. Tveka inte, ring och anmäl dig direkt. Anmälan till Bertil Gunnarsson för Steg 1-kursen el eller till klubblokalen torsdagskvällar efter på telefon Senast den 12 mars. Du som redan har licens och vill klassa upp denna kan gå en Steg 2-4 kurs i Hässleholm den 4-5 mars. Kursen gäller för Tävlingsledare. Samma helg går Teknikerna kurs i Hörby. Det finns ingen åldersgräns för att bli tävlingsfunktionär, så detta är ett ypperligt tillfälle för alla yngre som vill engagera sig i rallysporten. Å andra sidan finns det inte heller någon övre åldersgräns, alla kan dra sitt välbehövliga strå till stacken. Licenskurs för förare och kartläsare. Du som är sugen på att börja köra rally, har möjlighet att gå kurs och få tävlingslicens lördagen den 25 mars. Platsen är Hässleholms MK:s klubbstuga ute vid Österås idrottsplats i Hässleholm. Anmälan skriftligen till: Claes-Göran Wilke Kometvägen Hässleholm. Har du något att sälja eller vill du köpa???? Några medlemmar har hört av sig och tycker vi ska starta en köp och säljsida i SMK Bladet. Så har du något du vill sälja eller köpa, hör av dig till Tommy Svensson.

3 Vill du hyra klubblokalen? Vet du att du som medlem i SMK Hörby kan hyra nya klubblokalen? Även andra föreningar och klubbar har denna möjlighet, dock inga utomstående privatpersoner. Priset för SMK-medlemar är 200kr/hyrestillfälle (t.ex. lördag-söndag). Föreningar betalar 600 kr för samma sak. Ett krav för att hyra lokalen är att den städas och återlämnas i samma skick som före. Dans och vanlig fest är INTE tillåtet på grund av golvslitage med mera. Om du vill hyra lokalen så kontakta: Tommy Svensson eller Välkommen på Garageträff! Söndagen den 2 juli är SMK Hörbys medlemmar och andra motorintresserade välkomna till Håstenslöv på garageträff hos Kenneth Nilsson och Lars Karmlid. Vi börjar klockan med att kolla in vad som finns i rallygaraget och snackar motorsport. Sedan fortsätter vi och umgås så länge vi har lust. Grillen är tänd och på den lägger vi lite korv och sedan så fikar vi. Anmälan på telefon , (säkrast måndag-torsdag på dagtid) och senast den 27 juli vill vi höra ifrån er. Välkomna. Kenneth och Lars

4 Protokoll fört vid årsmöte med SMK Hörby Bilagor: 1. Närvaroförteckning 2. Förarersättningspott 3. Verksamhetsplan 4. Budget för Lars Servin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2 Föreslagen dagordning godkändes. 3 Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom meddelande i klubbinformation nr 4/-05, på hemsidan och på informationstavlan i klubblokalen. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Servin och till sekreterare valdes Tommy Svenson 5 Till att justera årsmötets protokoll och rösträknare valdes Kenneth Rittbo och Kenneth Nilsson. 6 Protokoll från föregående årsmöte upplästes och godkändes. 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse genomgicks och godkändes. 8 Revisorns berättelse upplästes. 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 10:1 Start i egna tävlingar TV-Svängen Fri anmälan fram till Styrelsen avgör därefter om det finns möjligheter för alla att få starta. Mötet beslöt att ha starkare kravbeskrrivning än tiidigare, (nya skrivningen i fet stil). Obligatoriskt med arbete före och efter tävlingen vid tävlingscentra. Dessutom täckning på fredagen samt väglagning och övrigt jobb på söndagen för samtliga klubbens förare, co-drivers. även föråkare. Frånvaro utan giltigt förfall innebär tävlingsstopp i egna tävlingar nästkommande år och ingen förarersättning innevarande år Hörby Bil-Svängen Samma regler som TV-Svängen. Anmälan :2 Förarersättning 2005, regler 2006.

5 Till förarersättning för 2005 anslås pengar enligt bilaga 2, att fördelas enligt inkomna ansökningar. Förarersättning 2006: Beslöts att samma regler skall gälla som för 2005, med tillägget, Karting likställs med racing. 10:3 Medlemsavgift Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad. Herrar 300:- Damer 200:- Junior 100:- Familj 400: 10:4 Milersättning kr/mil för tävlingsledare och banchefer vid arrangerandet av egna tävlingar. 10:5 Klubbmästerskap Samma regler som för Ansvarig är Roland Brorsson. 10:6 "Årets Prestation". Priset "Årets prestation" skall utdelas. Till kommitté omvaldes Tommy Svensson, Curt Jeppsson och Bertil Gunnarsson. 10:7 Verksamhetsplan för Beslöts att under 2006 arbeta med målsättning enligt bifogad verksamhetsplan. Bilaga 3. 10:8 Budgetförslag för verksamhetsåret Beslöts att arbeta efter bifogad budget. Bilaga Val förrättades enligt följande: Ordförande för en tid av 1 år: Omval av Lars Servin. 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: Omval av Tommy Svensson, Tommy Nilsson, Roland Brorsson. Nyval av Jim Nilsson. Nyval av Tekniskt sakkunnig, adjungerad i styrelsen för en tid av 2 år: Tommy Book. 2 suppleanter för en tid av 1 år: Omval av Fredrik Nilsson, Kurt Andersson. 1 revisor för en tid av 2 år: Curt Jeppsson, 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år: Irené Nilsson. 2 materialförvaltare för en tid av 1 år: Omval av Krister Kristensson och Rickard Jönsson. 3 förarkontaktmän för en tid av 1 år, tillika adjungerade i styrelsen: Rickard Andersson, Lars Mårtensson, Mikael Ottosson. 2 Ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år: Omval av Magnus Helgesson. 12. Lars tackade för den goda uppslutningen och för förtroendet att leda klubben ännu ett år. Han presenterade även Damklubbens nyvalde ordförande Marianne Andersson Därefter avslutades mötet med att SMK Hörbys Damklubb bjöd på smörgåstårta och kaffe med kaka. Vid protokollet Tommy Svensson

6 Planerad verksamhet i SMK Hörby Jan-mars Jan-dec Torsdagar Iskörning vid is. Ansvariga: Tommy Nilsson - Fredrik Nilsson Studiecirkel SMK Hörbys historia. Klar till 2010: Ansvariga: Tommy Svensson Curt Jeppsson. Öppethållande och fika i klubbhuset. Ansvariga: Styrelsen 26 jan. Klubbsponsorer. Utökning med tre nya: Ansvariga: Styrelsen. 28/29 jan. Konferens Syd. Ansvariga: Södra BF. Plats: Lund 15 feb Södra BF:s Årsmöte. Ansvariga Lars Servin, Tommy Nilsson. Plats: Backagården Höör 25 feb. Rallyträff. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hässleholms MK:s klubbstuga. 4-5 mars Funktionärskurs, tävlingsledare och tekniker steg 2-4. Ansvariga: Södra BF C-G Wilke. Plats: Hörby. 9 mars Förarträff. Ansvariga: R Brorson + Förarkontaktm. Plats: SMK Hörbys klubbhus 16 mars Funktionärskurs TL steg 1. Ansvariga: B.Gunnarsson + T. Book. Plats: SMK Hörbys Klubblokal 25 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF C-G Wilke. Plats: Hässleholms MK:s klubbstuga 26 mars Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hörby 2 april Hörby Bil - Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén 8 april Vårstädning. Ansvariga: Styrelsen. 22 april Funktionärspraktik Momentum Kong Christian Race. Ansvariga: Styrelsen 12/14 maj South Swedish Rally. Plats: Vetlanda

7 18 maj Trivselkväll. Ansvariga: Styrelsen. Plats: SMK Hörbys klubbhus. 25 maj Sponsordag Svampabanan. Ansvariga: Förarkontaktmännen och styrelsen 3 juni Funktionärspraktik Karlskrona Pokalen. Ansvariga: Styrelsen. 26/27 juni Midnattsolsrallyt. Ansvariga: Styrelsen. 27 aug. Barncancerföreningen i Svensköp. Ansvariga: Lars Servin + förarkontaktmännen 16 september TV-Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén. 23 sept. Höststädning. Ansvariga: Organsisationskommitén 11 november Årsfest. Ansvariga: Styrelsen Plats: Linderöds Bygdegård 14 dec. Luciafirande och tavelutdelning. Ansvariga: Styrelsen Program för SMK HÖRBY;s Damklubb 2006 Må 30 jan Må 13 mars Sö 2 april Må 10 april Må 8 maj Må 4 sept Lö 16 sep Må 9 okt Må 13 nov Sö 3 dec Föreläsning, Looking good feeling great Månadsmöte HörbyBil-Svängen Månadsmöte Grillkväll på klubblokalen kl Medtag något att grilla samt dryck. TV-svängsmöte på klubblokalen TV-Svängen Månadsmöte Månadsmöte och Tombolamöte Tombola, julskyltningen Tips och ideér till våra månadsmöten emottages gärna. Vi träffas andra måndagen i månaden kl i SMK;s klubblokal, på Norregatan Alla är hjärtligt välkomna!

8 Vi gratulerar, vi gratulerar SMK Hörby ber att få gratulera medlemmar som nollar under år Kjell Lundgren 60 år. Bo Bengtsson Göran Ohlsson Christer Nilsson Christer Lineau Tommy Andersson 50 år. Håkan Oddshammar Stefan Dahlman Bernt Larsson Bengt Prahl Lars Nilsson Christer Johnsson 40 år. Jonas Karlsson Dan Gustavsson Håkan Ekholm Peter Blomquist Jan Lindström 30 år. Henrik Fridh Thobias Svensson Anders Carlsson Fredrik Rosvall Fredrik Lindén Jens Persson Henrik Levin 20 år. Emil Månsson 6 okt. 25 april 28 juni 29 juli 2 aug. 1 dec. 21 febr. 22 febr. 19 mars 4 juli 4 sept. 25 nov. 5 april 9 april 17 maj 4 sept. 3 nov. 17 febr. 27 mars 31 mars 21 april 20 maj 17 aug. 20 nov. 13 april

9 Nio tävlingar på tolv helger, svettigt! Hörby Bil-Svängen andra deltävlingen i Södras RS-DM. Trots att det känns långt till våren med ett tjockt snötäcke utanför fönstret, så kommer den snart med stormsteg. Första riktiga vårtecknet att räkna med, är vår egen RS-tävling Hörby Bil-Specialen, söndagen den 2 april. RS-premiären svarar Trelleborgs MK för med sin traditionella Vikinga-dansen helgen före. Sedan rullar det på för RS-folket och på tolv helger ska man köra nio tävlingar. Som alla förstår ett fullständigt tokigt upplägg, tre lediga helger från den 26 mars till den 18 juni. Är det någon som undrar varför hela RS-sporten är i djup kris? På hösten körs sedan en enda RS-tävling, den 12 augusti svarar Tomelilla MK för denna heroiska, insats att våga köra på hösten. Nu måste det snart vara dags för Södra BF att ta tag i detta, då uppenbarligen klubbarna inte själva förstår sitt eget bästa. För vår del är det motiverat att köra på våren, då vi har TV-Svängen på hösten,.men tre av de andra RS-arrangörerna har bara denna enda tävling på hela året. Inte skulle det vara omöjligt för dessa att flytta till september-oktober? Behövs det påpekas att det behövs funktionärer till Hörby Bil-Svängen? Ett ypperligt tillfälle för alla som går Funktionärskursen den 16 mars. Här får ni möjlighet att utöva era nyvunna kunskaper i skarpt läge! Tävlingscentra kommer att vara på Hörby Bils förnämliga anläggning på Industriområdet. Även i år blir det en ren asfalttävling med några prov i Hörby, ett i Västerstad och två spännande utmaningar på Räddningsskolan i Revinge. Än en gång påminner vi om behovet av funktionärshjälp söndagen den 2 april. Fler vill vara med i SMK Hörby. Ökningen av antalet medlemmar som vill vara med i SMK Hörby fortsätter ökade vi med tolv nya medlemmar mot 2004 till 339 och trenden håller i sig. Vi har dessutom fått flera tunga rallynamn som kommer att köra med SMK Hörbys sponsordekal under Därför hälsar vi välkommen till vår hovleverantör av kakor och smörgåstårtor, Thord Todde Johansson. För honom är det lite av comeback då han körde för oss i sin ungdom, för att sedan gå över till Kristianstads MK. Thord kör en nybyggd Volvo 940 i A-förare grupp H och med en av klubbens tungviktare i högerstolen, Thorvald Wikström. Lika välkommen är den alltid glade och positive bilmeckaren från Veberöd, Niklas Bladh. Niklas kommer från Simrishamns MK och är en välkänd profil med sin vassa och mycket välbyggda Volvo 940. Även han kör i grupp H och är numera A-förare. På rallycross-sidan har far och son Nyström, Janne och Michael även flyttat licensen till SMK Hörby från Tomelilla MK.

10 Nytt Luciarekord! När det var dags för vår årliga Luciafest och tavelutdelning så slog det alla rekord. Veckan före hade vi med råge passerat det antal som var möjligt att knöka in i klubblokalen. Goda råd var dyra, men turligt nog var Hörby FF:s klubblokal ledig och det var där vi fick ha vårt luciafirande. Över nittio personer kunde njuta av ett, som vanligt, mysigt luciatåg under ledning av Mia. Därefter var det dags för tavelutdelning och även där var det snudd på rekord då tolv mästare med respektive co-driver, kallades fram för att ta emot sin tavla. Lotteri är något som är gångbart när SMK:are samlas, luciafesten var inget undantag. Lotter för runt 2000 kronor såldes och till detta hörde ett stort vinstbord. Luciafirande utan lussekatt och pepparkakor är ingen riktig lucia så därför fanns detta också självklart med i programmet.... Nu kommer snart Sportsponsorkortet. Nu i vår dyker det snart upp ett nytt plastkort för SMK Hörbys medlemmar. Det är Sportsponsorkortet som alla får hemskickat och som klubben hoppas ska inbringa många sköna kronor så småningom. Sportsponsorkortet är en helt ny grej för Sverige. I korthet går det ut på följande: När du gör ett inköp i någon butik/företag som är ansluten till Sportsponsorkortet så lämnar du fram ditt kort och detta blir då draget i en kortterminal. Företaget har då i förväg lämnat en viss procent i rabatt och denna summa, minus provision till företaget Sportsponsor, tillfaller SMK Hörby. Sportsponsor har huvudkontor i Kristianstad och är börsnoterat. Sedan några veckor tillbaka är kortet igång i nordost Skåne och snart är det vår tur. I Hörby kommer flera butiker att vara anslutna, bland annat ICA Kvantum, Svenssons Järn och Lokalföreningen. Så var gång du handlar här, lämna fram kortet och du ger automatiskt ett ekonomiskt bidrag till SMK Hörby.

11 Tävlingskalender för Södra BF Rally-DM: 22 april Kristianstad MK DM + KRC +3x10 6 maj Nybro AC DM + Småland 20 maj Ljungby MK DM + Småland + 3x10 3 juni Karlskrona AK DM + Supercupen 1 juli Södra Sunnerbo MK Småland + 3x10 12 augusti Vimmerby MS Småland + KRC + 3x10 19 augusti Växjö MS DM + Småland + 3x10 9 september Lunds AC DM 16 september SMK Hörby DM + Supercupen + 3x10 7 oktober Trelleborgs MK DM + 3x10 28 oktober Asarums MS DM + Småland + 3x10 RS-DM: 26 mars Trelleborgs MK DM 2 april SMK Hörby DM 9 april Eslövs MK DM 17 april Halmstads AK DM 30 april Hässleholms MK DM 7 maj Svedala MK DM 26 maj Arlövs MC DM 11 juni Trelleborgs MK DM 18 juni SMK Örkelljunga DM 12 augusti Tomelilla MK DM Övriga viktiga tävlingar: 11 mars Lima MS Supercupen maj South Swedish Rally EM + SM 27 juni Midnattsolsrallyt 5 augusti Kils MK SM augusti Hässleholms MK SM 2 september SMK Uppsala Supercupen september Östgötarallyt SM 4 november Nässjö MK Småland 18 november Simrishamns MK Ravlunda

12 Efter 40 år är det dags igen. Midnattsolsrallyt startar i Hörby. En folkfest i nostalgi! Under den benämningen saluför KAK och Klassiska Rallycupen Midnattsolsrallyt när det återuppstår efter 40 år. Tävlingen som egentligen är föregångaren till Svenska Rallyt kommer att starta från Gamla Torg i Hörby tisdagen den 27 juni klockan Via sjutton specialsträckor, pilade enligt dåtiden, ska första bil anlända till slutmålet i Östersund på fredagen den 31 juni. En kul grej i dagens moderna samhälle, är att deltagarna själva får rita in färdvägen från Hörby till Östersund från en vanlig KAK Bilatlas. Vad då Roadbook och GPS, karta och penna duger lika bra! Redan nu är intresset stort och cirka femtio ekipage är anmälda, trots att ingen Tävlingsinbjudan är klar. Dessutom förväntar sig arrangörerna att ett antal utländska rallyåkare ska lockas till Sverige när det är som vackrast. Midnattsolsrallyt är enbart öppet för klassiska och historiska rallybilar som är Appendix K besiktigade och inte nyare än Extra kul är det också att SMK Hörby fått förtroendet att ta hand om besiktningen av rallybilarna på måndagskvällen. Sedan sköter vi även den officiella starten från Gamla Torg. Här kommer man att montera upp en riktig startramp enligt samma modell som användes på sextiotalet. Specialsträcka ett är också den skött av SMK Hörby och kommer att köras på Kylesträckan. Denna och en sträcka norr om Kristianstad blir de enda specialsträckorna i Skåne. Så boka redan nu en semesterdag till den 27 juni och se på rally när det är som allra bäst, åtminstone enligt... Tommy Svensson Förare och co-driver träff den 9 mars. Glöm inte den årliga träffen för alla aktiva torsdagen den 9 mars klockan i klubblokalen. Här får du veta lite om året som gick, men framförallt om säsongen som ligger framför oss. Roland Brorsson och Tommy Book håller i trådarna, tillsammans med vår fortåkande ordförande Lars Servin. Ett par gäster hoppas vi också kommer och informerar om nyheter. Klubben bjuder på fika.

13 Nya klubbkläder för SMK Hörby. Som medlem i SMK Hörby vill du naturligtvis gärna visa att du tillhör motorklubben nummer ett. Nu blir det enklare att profilera dig själv och klubben, när vi introducerar en helt ny klädkollektion våren Tillsammans med företaget Din Profil har det skapats en hel serie med nya tuffa och snygga kläder i SMK Hörbys färger. Här finns allt, vinter och sommarjacka, T-tröjor, varma fleecetröjor, mössor med mera. Samtliga försedda med SMK Hörbys klubbmärke och i flera fall med möjlighet att få ditt eget namn tryckt under. Kläderna beställer du enklast genom att gå in på SMK Hörbys hemsida och klicka på SMK Hörbys klädkollektion. Här finns sedan bild på plaggen samt priser och storlekar. Beställningen gör du enklast genom internet, men du kan också ringa direkt till Din Profil i Hörby och beställa. Det dröjer ännu några dagar innan allt finns att beställa, men i slutet av februari ska sidan vara komplett. Vill du läsa Årsmötes och Styrelseprotokollen? Nu har du möjlighet att ta del av alla protokoll från styrelsen och tävlingskommiténs möte. Via SMK Hörbys hemsida, klickar du på Administration och sedan på lösenord, SMK Reselotteriet inne på sluttampen! Nu är reselotteriet med resorna til Finska VM-rallyt i augusti inne på sluttampen. Idag återstår cirka tjugofem lotter,så du som vill vara med när Rallytravels bussar drar iväg mot årets rallyäventyr, får sno på. Kontakta Tommy Svensson om du inte redan har köpt lott, de kostar 200 kr/st.

14 Trettio år med Svenska Rallyt! I år var det mitt 31:a år på Svenska Rallyt, första gången jag åkte till Värmlandskogarna var alltså Om det året, sista gången tävlingen hette KAK-Rallyt, finns inte så mycket att säga, mer än att Björn Waldegård vann med en Lancia Stratos och att startfältet var tunnt bara 58 deltagare. Då finns det desto mer att berätta om året efter. Svenska Rallyt 1976 är den upplaga som jag betecknar som alla rallyns moder. Anledningen till min flashback är naturligtvis Daniel Carlssons och Giggi Gallis ursinniga jakt i årets upplaga. En jakt som har mycket gemensamt med Stig Blomquist och Per Eklunds uppgörelse 1976, dock var denna betydligt tuffare. Tävlingen då ingick både i VM för konstruktörer, det skulle dröja tre år till innan Förar-VM instiftades, samt i SM. Ett betydligt större startfält än året före, 213 ekipage hade en minst sagt tuff bana framför sig. Totalt 34 specialsträckor på sammanlagt 70 mil och dessutom i ett smällkallt Värmland med massor av snö. Detta rally var alltså mer än tre gånger så långt som det Grönholm körde hem i år. Nu snackar vi alltså riktig biltävling... Waldegård och Blomquist favoriter. Storfavoriter var Björn Waldegård, återigen i en fabriks Lancia Stratos med 250 hk och Stig Blomquist i sin Saab V4 med nästan hundra hästar mindre. Waldegård inledde bäst och var snabbast på det inledande provet på Färjestads Travbana. Detta var också det enda han kunde glädja sig åt, för sen handlade det enbart om Stig Blomquist och Per Eklund i sina Pistagegröna Saabar. Båda var fast knutna till Saab:s fabriksteam, med Blomquist som klart uttalad försteförare. Något som självklart inte Eklund gillade. Egentligen hade man skillt de bägge åt i SM, Stig körde V4 i Klass Special och Per rattade en 99 EMS i Standard A, men nu fick båda köra trimmat. Eklund var taggad till tusen och vann efter travbanan sju sträckor i rad och chockade Blomquist med att leda med en hel minut. Waldegård och Lancian var mest statister, hela tre minuter efter. Blomquist gav sig dock inte, växlade upp och vann ett par sträckor med Eklund som tvåa. Även Waldegård vaknade till liv och var snabbast på en sträcka innan matuppehållet i Torsby. Waldegård skottade snö. Sedan började det snöa. Lancian hade svårt att få grepp och det slutade med en avåkning för Waldegård. Åtta minuter tog det innan man skottat upp den grön/vita Alitaliasponsade Stratosen på vägen. Klassiska sträckan Hagfors-Rämmen var det här året förlängd till sju mil och här tänkte Blomquist sätta in en stöt. Taktiken lyckades och Eklund fick stryk med exakt en minut och nu flåsade åter Mäster hemmasonen i nacken. Vid etappuppehållet i Karlstad ledde så Eklund med futtiga 14 sekunder före Blomquist. Det var nu som biltävlingen satte igång på allvar. Både Stig och Per var fast beslutna att vinna inget annat räknades, till Saabchefen Bosse Hellbergs förtvivlan.han insåg att PR-vinsten med två Saabar i topp mycket väl kunde sluta i skogen. Hellberg bad på sina knän bägge chaufförerna att besinna sig och släppa av och köra lite taktiskt för att inte äventyra reklamvärdet. Han kunde inte talat för mera stängda öron. Efter halva andra etappen, när bägge V4:orna var spetsade till halva bredden där bak, gav han till slut båda två sparken om de inte slutade jaga livet ur varandra. Ingen reaktion från någon av de två, nu gällde det mer än livet...

15 Eklund fick överta Stigs begagnade däck. Själv blev jag vittne till när de bägge hetsporrarna rullade in för service. Mekarna bytte snabbt till nya friska däck på Blomquists bil och rullade sedan bort de utbytta till servicebilen. När Eklund kom in, bytte man däck även på hans bil och satte på samma som man just plockat av Blomquists. Om Per märkte det eller ej vet jag inte, men en sak är säker, maken till biltävling som de två bjöd på i Värmlandsskogen kommer aldrig att upprepas! Jag minns när vi stod i nattmörkret, halva tävlingen kördes på natten, och väntade på Saabarna. Kallt som f-n, minus 25 grader och inte på långa vägar den publikuppsluttning som numera. Plötsligt börjar det vråla i skogen, ljuskäglorna spelar långt borta i mörkret. Först kommer Blomquist, inte ett släpp inför den luriga vänsterkurvan med telefonstolpen rakt fram, bara en kort dutt på vänsterbromsen och Mäster jagar vidare. Ny väntan och så spelas samma scen upp ännu en gång. Om Blomquist inte släppte av så hade Eklund inte ens en antydan. Till och med vänsterbromsdutten saknades när han trotsade alla naturlagar och höll Saab:en på hjulen. Dubbelseger för Saab i VM. Till slut tvingades Blomquist att inse att det här var Eklunds rally. Hur han än försökte, så var antagonisten från Arvika alltid några sekunder bättre. En avåkning på slutet som kostade en halv minut gjorde inte saken bättre. I mål skilde till sist cirka två minuter till Eklunds fördel. Vid målet, ute på industriområdet Wåxnäs, togs Per emot som Kungen av Värmland, vilket han också var just då. Glad var också Saabbossen Hellberg som kunde notera en dubbelseger för Saab i VM. Tänk om samma sak hade hänt nu trettio år senare? Då kanske Saab lockat fler köpare än medelålders tjänstebilsåkare! Trea, långt långt efter slutade Anders Kulläng i en Opel Kadett GT/E och på fjärde plats Simo Lampinen i en likadan Lancia som Waldegård. Noterbart är att Volvochefen på Kristianstad Automobil, Sören Skanse slutade sjua med sin Volvo 142. Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det inte handlar om hur många hästkrafter det finns under huven, för att njuta av rally. Grönholm och Loeb har bilar som är ljusår från Eklunds och Blomquist men kampen, den kommer aldrig att bli lika ursinnig som den här februarihelgen Tommy Svensson

16 KLUBBMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2006 Rallyspecial: Rally: 9.4 Eslövs MK 22.4 Kristianstads MK 7.5 Svedala MK 20.5 Ljungby MK 26.5 Arlövs MC 19.8 Växjö MS 11.6 Trelleborgs MK 9.9 Lunds AC 18.7 SMK Örkelljunga 7.10 Trelleborgs MK 12.8 Tomelilla MK Asarums MS REGLER FÖR SMK HÖRBYS KLUBBMÄSTERSKAP 2006 Klubbmästerskapet i Rally resp. Rs skall vara sammanslaget för bil och förarklasser, där endast en klubbmästare koras i resp. gren. Poäng ges till totalt bäst placerade ekipage från SMK Hörby i varje tävling, med fördelningen poäng. Startpoäng, 1 poäng delas ut för varje start. Startpoängen tillgodoräknas i slutresultatet i samtliga tävlingar, totalt 6 startpoäng kan erhållas. Utöver detta delas bonuspoäng ut i Mry till bäst placerade ekipage i klasserna under 1400 cc med poäng. Av 6 uttagna tävlingar kommer 4 deltävlingar att räknas i slutresultatet. Ev. tolkningar av reglerna görs enväldigt av klubbmästerskapets ansvarige. KLUBBMÄSTERSKAP FÖR B- RESP. C-FÖRARE Under 2006 kommer SMK Hörby att som tidigare också kora klubbmästare i B- och C-klassen. Reglerna är följande: Alla uttagna tävlingar i "stora" klubbmästerskapet i Rally och Rs ingår i denna serie. Av totalt 12 tävlingar kommer 8 tävlingar att räknas samman enligt följande: 4 Rally och 4 Rs tävlingar. ( Poängberäkning enl. "stora" KM. Totalt 12 startpoäng kan erhållas.) B- resp C-förare tävlar dessutom som vanligt i det ordinarie klubbmästerskapet. Hörby Roland Brorsson

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 7 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

RM-final i Hörby den 18 september.

RM-final i Hörby den 18 september. Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 8 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Medlemskorten 2008.

SMK Hörby BLADET. Medlemskorten 2008. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

Hörby Bil-Svängen 2003

Hörby Bil-Svängen 2003 Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 8 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 6 Nr 3 1999 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@hem.passagen.se

Läs mer

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Västkustens Isjaktssällskap - VIS

Västkustens Isjaktssällskap - VIS 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 18/11 2004 Plats: Semcons kontor, Norra Älvstranden Närvarande: 9 st. medlemmar 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Samtliga

Läs mer

Eskilstuna MKs årsmötet 2009-02-25 VALBEREDNINGLISTA År 2008 Förslag År 2009 Ordförande: Tommy Pettersson Sekreterare: Kjell Eriksson Kassör: Vice ordf: Ledamot:: H-E Insulander Lars Tenglin Dan Samuelsson

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 7 Nr 1, 2000 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@hem.passagen.se

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2012

Medlemsavgift och medlemskort för 2012 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte: 10 10 24 Tid: 12.00-15.30 Plast: Morby Moralund Närvarande: Karl- Bertil Ling, ordförande Henrik Boivie Jörgen Einar Annette Åhman, sekreterare Jan Hagberg (telefon)

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

TACK! Styrelsen i SMK Hörby

TACK! Styrelsen i SMK Hörby SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2016-02-19 1. Mötets öppnande: Dagen började med att ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2016. Önskar b.la. att

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2014.

Medlemsavgift och medlemskort för 2014. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

Tobias Brink vann Camaro Cup!

Tobias Brink vann Camaro Cup! SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2013.

Medlemsavgift och medlemskort för 2013. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Silly Season i 1300RallyCup

Silly Season i 1300RallyCup Silly Season i 1300RallyCup Säsongen börjar närma sig med stormsteg, många har kämpat med renoveringar och uppgraderingar hela hösten/vintern. Nu får man lite extra tid på sig att putsa till det sista

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Thobias Svensson A SMK Hörby VW Golf MK4 E 20 20 2 Magnus Sigvardsson B SMK Hörby VW Golf II E 17 17 3 Hampus Larsson B Kristianstads MK Toyota Corolla E 14 14 4 Carl Ryke A Karlskrona

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala

Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala Styrelsemöte rallyklassikerna Datum: 10 08 27 Plats: Scandic Hotell Nord, Uppsala Närvarande: Karl- Bertil Ling, Henrik Boivie, Jan Hagberg, Jörgen Einar, Annette Åhman, Åke Hansson (tom 21.15) samt Kenth

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors.

Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors. Samuel Bergs debutant tävling i Hällefors. Ett stort Grattis till Anita Kronberg Kopparberg, Göran Linnman Kopparberg, Jan Putte Frisk Kopparberg, Lennart Persson Glanshammar, Tommy Hagstedt Fliseryd och

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2015 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2015 Bilklass R1a 28/3 Simrishamnsmixen 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Svensson Thobias A SMK Hörby VW Golf E 11 11 10 11 11 11 65 2 Larsson Jesper B Kristianstads MK Toyota Corolla E 7 (5) 5 6 8 8 9 8 51 3 Ryke Carl A Karlskrona

Läs mer

MOTORBLOCKET. Hösten / Vintern 2006

MOTORBLOCKET. Hösten / Vintern 2006 MOTORBLOCKET Hösten / Vintern 2006 Nu drar det ihop sig till motorårets största händelse... Prisutdelningen sker på Årsfesten... Prisutdelare: Mattias i hôla VMK S ÅRSFEST Lördagen den 27 januari 2007

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 maj 2015 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 128:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK - 2007

1922 MÖLNDALS MK - 2007 Årgång 34 Nr. 2/Februari 2007 1922 MÖLNDALS MK - 2007 Innehåll i detta nummer: Kallelse till årsmöte, 28 feb. kl 18:30 i vår nya klubblokal Inbetalning av medlemsavgiften Anmälan till Tjolöholm Classic

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Fagersta MK inbjuder till

Fagersta MK inbjuder till Fagersta MK inbjuder till Fagersta Motorklubb inbjuder till Nattkröken. Ingående i Autoexperten Rallycup. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser. Ansvar, den

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten

Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten Motorblocket Vintern 2009 Du vet väl att vandringspriset för Aktivas Pris går ut i år... Prisutdelning kommer att ske på årsfesten VMK s årsfest 2009 Lördagen den 31 januari 2009 kl 18.00 I år håller vi

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013 Arådalsnytt Nummer 43, juli 2013 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Vi är inne i ett generationsskifte bland stugägarna. Det innebär att det är några

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla

Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014. Upplands skyttesportförbund hälsar alla Nationellt SM 300m. Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 23-24 Augusti 2014 Upplands skyttesportförbund hälsar alla välkomna till Ekebyboda skyttecenter i Uppsala Upplands skyttesportförbunds gevärssektion har

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer