SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY"

Transkript

1 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY TELEFON: KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN POSTGIRO: / SMK HÖRBY / TÄVLINGSSEKTIONEN / DAMKLUBBEN ORDFÖRANDE: LARS SERVIN, SEKRETERARE: TOMMY SVENSSON, KASSÖR: BERTIL GUNNARSSON, DAMKLUBBEN: ORDFÖRANDE: MARIANNE ANDERSSON, SEKRETERARE: KARIN GUNNARSSON, KASSÖR: PIA RITTBO, Nr: 1, 2006 Medlemskorten Nu är det dags att betala medlemsavgift för Avgiften är densamma som För SMK Hörby är medlemsavgiften vår största inkomstkälla och är oerhört viktig för oss. Precis som tidigare skickar vi bara ut ett enda medlemskort till er som löser familjemedlemskap, då det framkommit att ytterst få familjemedlemmar har behov av varsitt eget medlemskort. Dock, den som önskar ett familjemedlemskort utskrivet på någon övrig familjemedlem, kan självklart få detta. Kontakta då vår medlemsansvarige Bertil Gunnarsson el Vill du inte längre vara med i SMK Hörby, var snäll och meddela detta! För er aktiva: Tänk på att medlemskapet måste vara betalt före första tävlingen. Utan detta, är tävlingslicensen ogiltig och du kan bli rapporterad till SBF.

2 Funktionärskurser våren Kurs för nya funktionärer, hålls i klubblokalen den 16 mars och är en Steg 1-kurs. Kursledare är Bertil Gunnarsson, aktiv domare och oerhört väl insatt i rallysportens regelverk. Efter kursen och viss praktik, får man sin funktionärslicens. Tveka inte, ring och anmäl dig direkt. Anmälan till Bertil Gunnarsson för Steg 1-kursen el eller till klubblokalen torsdagskvällar efter på telefon Senast den 12 mars. Du som redan har licens och vill klassa upp denna kan gå en Steg 2-4 kurs i Hässleholm den 4-5 mars. Kursen gäller för Tävlingsledare. Samma helg går Teknikerna kurs i Hörby. Det finns ingen åldersgräns för att bli tävlingsfunktionär, så detta är ett ypperligt tillfälle för alla yngre som vill engagera sig i rallysporten. Å andra sidan finns det inte heller någon övre åldersgräns, alla kan dra sitt välbehövliga strå till stacken. Licenskurs för förare och kartläsare. Du som är sugen på att börja köra rally, har möjlighet att gå kurs och få tävlingslicens lördagen den 25 mars. Platsen är Hässleholms MK:s klubbstuga ute vid Österås idrottsplats i Hässleholm. Anmälan skriftligen till: Claes-Göran Wilke Kometvägen Hässleholm. Har du något att sälja eller vill du köpa???? Några medlemmar har hört av sig och tycker vi ska starta en köp och säljsida i SMK Bladet. Så har du något du vill sälja eller köpa, hör av dig till Tommy Svensson.

3 Vill du hyra klubblokalen? Vet du att du som medlem i SMK Hörby kan hyra nya klubblokalen? Även andra föreningar och klubbar har denna möjlighet, dock inga utomstående privatpersoner. Priset för SMK-medlemar är 200kr/hyrestillfälle (t.ex. lördag-söndag). Föreningar betalar 600 kr för samma sak. Ett krav för att hyra lokalen är att den städas och återlämnas i samma skick som före. Dans och vanlig fest är INTE tillåtet på grund av golvslitage med mera. Om du vill hyra lokalen så kontakta: Tommy Svensson eller Välkommen på Garageträff! Söndagen den 2 juli är SMK Hörbys medlemmar och andra motorintresserade välkomna till Håstenslöv på garageträff hos Kenneth Nilsson och Lars Karmlid. Vi börjar klockan med att kolla in vad som finns i rallygaraget och snackar motorsport. Sedan fortsätter vi och umgås så länge vi har lust. Grillen är tänd och på den lägger vi lite korv och sedan så fikar vi. Anmälan på telefon , (säkrast måndag-torsdag på dagtid) och senast den 27 juli vill vi höra ifrån er. Välkomna. Kenneth och Lars

4 Protokoll fört vid årsmöte med SMK Hörby Bilagor: 1. Närvaroförteckning 2. Förarersättningspott 3. Verksamhetsplan 4. Budget för Lars Servin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2 Föreslagen dagordning godkändes. 3 Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom meddelande i klubbinformation nr 4/-05, på hemsidan och på informationstavlan i klubblokalen. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Servin och till sekreterare valdes Tommy Svenson 5 Till att justera årsmötets protokoll och rösträknare valdes Kenneth Rittbo och Kenneth Nilsson. 6 Protokoll från föregående årsmöte upplästes och godkändes. 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse genomgicks och godkändes. 8 Revisorns berättelse upplästes. 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 10:1 Start i egna tävlingar TV-Svängen Fri anmälan fram till Styrelsen avgör därefter om det finns möjligheter för alla att få starta. Mötet beslöt att ha starkare kravbeskrrivning än tiidigare, (nya skrivningen i fet stil). Obligatoriskt med arbete före och efter tävlingen vid tävlingscentra. Dessutom täckning på fredagen samt väglagning och övrigt jobb på söndagen för samtliga klubbens förare, co-drivers. även föråkare. Frånvaro utan giltigt förfall innebär tävlingsstopp i egna tävlingar nästkommande år och ingen förarersättning innevarande år Hörby Bil-Svängen Samma regler som TV-Svängen. Anmälan :2 Förarersättning 2005, regler 2006.

5 Till förarersättning för 2005 anslås pengar enligt bilaga 2, att fördelas enligt inkomna ansökningar. Förarersättning 2006: Beslöts att samma regler skall gälla som för 2005, med tillägget, Karting likställs med racing. 10:3 Medlemsavgift Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrad. Herrar 300:- Damer 200:- Junior 100:- Familj 400: 10:4 Milersättning kr/mil för tävlingsledare och banchefer vid arrangerandet av egna tävlingar. 10:5 Klubbmästerskap Samma regler som för Ansvarig är Roland Brorsson. 10:6 "Årets Prestation". Priset "Årets prestation" skall utdelas. Till kommitté omvaldes Tommy Svensson, Curt Jeppsson och Bertil Gunnarsson. 10:7 Verksamhetsplan för Beslöts att under 2006 arbeta med målsättning enligt bifogad verksamhetsplan. Bilaga 3. 10:8 Budgetförslag för verksamhetsåret Beslöts att arbeta efter bifogad budget. Bilaga Val förrättades enligt följande: Ordförande för en tid av 1 år: Omval av Lars Servin. 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: Omval av Tommy Svensson, Tommy Nilsson, Roland Brorsson. Nyval av Jim Nilsson. Nyval av Tekniskt sakkunnig, adjungerad i styrelsen för en tid av 2 år: Tommy Book. 2 suppleanter för en tid av 1 år: Omval av Fredrik Nilsson, Kurt Andersson. 1 revisor för en tid av 2 år: Curt Jeppsson, 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år: Irené Nilsson. 2 materialförvaltare för en tid av 1 år: Omval av Krister Kristensson och Rickard Jönsson. 3 förarkontaktmän för en tid av 1 år, tillika adjungerade i styrelsen: Rickard Andersson, Lars Mårtensson, Mikael Ottosson. 2 Ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år: Omval av Magnus Helgesson. 12. Lars tackade för den goda uppslutningen och för förtroendet att leda klubben ännu ett år. Han presenterade även Damklubbens nyvalde ordförande Marianne Andersson Därefter avslutades mötet med att SMK Hörbys Damklubb bjöd på smörgåstårta och kaffe med kaka. Vid protokollet Tommy Svensson

6 Planerad verksamhet i SMK Hörby Jan-mars Jan-dec Torsdagar Iskörning vid is. Ansvariga: Tommy Nilsson - Fredrik Nilsson Studiecirkel SMK Hörbys historia. Klar till 2010: Ansvariga: Tommy Svensson Curt Jeppsson. Öppethållande och fika i klubbhuset. Ansvariga: Styrelsen 26 jan. Klubbsponsorer. Utökning med tre nya: Ansvariga: Styrelsen. 28/29 jan. Konferens Syd. Ansvariga: Södra BF. Plats: Lund 15 feb Södra BF:s Årsmöte. Ansvariga Lars Servin, Tommy Nilsson. Plats: Backagården Höör 25 feb. Rallyträff. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hässleholms MK:s klubbstuga. 4-5 mars Funktionärskurs, tävlingsledare och tekniker steg 2-4. Ansvariga: Södra BF C-G Wilke. Plats: Hörby. 9 mars Förarträff. Ansvariga: R Brorson + Förarkontaktm. Plats: SMK Hörbys klubbhus 16 mars Funktionärskurs TL steg 1. Ansvariga: B.Gunnarsson + T. Book. Plats: SMK Hörbys Klubblokal 25 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF C-G Wilke. Plats: Hässleholms MK:s klubbstuga 26 mars Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hörby 2 april Hörby Bil - Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén 8 april Vårstädning. Ansvariga: Styrelsen. 22 april Funktionärspraktik Momentum Kong Christian Race. Ansvariga: Styrelsen 12/14 maj South Swedish Rally. Plats: Vetlanda

7 18 maj Trivselkväll. Ansvariga: Styrelsen. Plats: SMK Hörbys klubbhus. 25 maj Sponsordag Svampabanan. Ansvariga: Förarkontaktmännen och styrelsen 3 juni Funktionärspraktik Karlskrona Pokalen. Ansvariga: Styrelsen. 26/27 juni Midnattsolsrallyt. Ansvariga: Styrelsen. 27 aug. Barncancerföreningen i Svensköp. Ansvariga: Lars Servin + förarkontaktmännen 16 september TV-Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén. 23 sept. Höststädning. Ansvariga: Organsisationskommitén 11 november Årsfest. Ansvariga: Styrelsen Plats: Linderöds Bygdegård 14 dec. Luciafirande och tavelutdelning. Ansvariga: Styrelsen Program för SMK HÖRBY;s Damklubb 2006 Må 30 jan Må 13 mars Sö 2 april Må 10 april Må 8 maj Må 4 sept Lö 16 sep Må 9 okt Må 13 nov Sö 3 dec Föreläsning, Looking good feeling great Månadsmöte HörbyBil-Svängen Månadsmöte Grillkväll på klubblokalen kl Medtag något att grilla samt dryck. TV-svängsmöte på klubblokalen TV-Svängen Månadsmöte Månadsmöte och Tombolamöte Tombola, julskyltningen Tips och ideér till våra månadsmöten emottages gärna. Vi träffas andra måndagen i månaden kl i SMK;s klubblokal, på Norregatan Alla är hjärtligt välkomna!

8 Vi gratulerar, vi gratulerar SMK Hörby ber att få gratulera medlemmar som nollar under år Kjell Lundgren 60 år. Bo Bengtsson Göran Ohlsson Christer Nilsson Christer Lineau Tommy Andersson 50 år. Håkan Oddshammar Stefan Dahlman Bernt Larsson Bengt Prahl Lars Nilsson Christer Johnsson 40 år. Jonas Karlsson Dan Gustavsson Håkan Ekholm Peter Blomquist Jan Lindström 30 år. Henrik Fridh Thobias Svensson Anders Carlsson Fredrik Rosvall Fredrik Lindén Jens Persson Henrik Levin 20 år. Emil Månsson 6 okt. 25 april 28 juni 29 juli 2 aug. 1 dec. 21 febr. 22 febr. 19 mars 4 juli 4 sept. 25 nov. 5 april 9 april 17 maj 4 sept. 3 nov. 17 febr. 27 mars 31 mars 21 april 20 maj 17 aug. 20 nov. 13 april

9 Nio tävlingar på tolv helger, svettigt! Hörby Bil-Svängen andra deltävlingen i Södras RS-DM. Trots att det känns långt till våren med ett tjockt snötäcke utanför fönstret, så kommer den snart med stormsteg. Första riktiga vårtecknet att räkna med, är vår egen RS-tävling Hörby Bil-Specialen, söndagen den 2 april. RS-premiären svarar Trelleborgs MK för med sin traditionella Vikinga-dansen helgen före. Sedan rullar det på för RS-folket och på tolv helger ska man köra nio tävlingar. Som alla förstår ett fullständigt tokigt upplägg, tre lediga helger från den 26 mars till den 18 juni. Är det någon som undrar varför hela RS-sporten är i djup kris? På hösten körs sedan en enda RS-tävling, den 12 augusti svarar Tomelilla MK för denna heroiska, insats att våga köra på hösten. Nu måste det snart vara dags för Södra BF att ta tag i detta, då uppenbarligen klubbarna inte själva förstår sitt eget bästa. För vår del är det motiverat att köra på våren, då vi har TV-Svängen på hösten,.men tre av de andra RS-arrangörerna har bara denna enda tävling på hela året. Inte skulle det vara omöjligt för dessa att flytta till september-oktober? Behövs det påpekas att det behövs funktionärer till Hörby Bil-Svängen? Ett ypperligt tillfälle för alla som går Funktionärskursen den 16 mars. Här får ni möjlighet att utöva era nyvunna kunskaper i skarpt läge! Tävlingscentra kommer att vara på Hörby Bils förnämliga anläggning på Industriområdet. Även i år blir det en ren asfalttävling med några prov i Hörby, ett i Västerstad och två spännande utmaningar på Räddningsskolan i Revinge. Än en gång påminner vi om behovet av funktionärshjälp söndagen den 2 april. Fler vill vara med i SMK Hörby. Ökningen av antalet medlemmar som vill vara med i SMK Hörby fortsätter ökade vi med tolv nya medlemmar mot 2004 till 339 och trenden håller i sig. Vi har dessutom fått flera tunga rallynamn som kommer att köra med SMK Hörbys sponsordekal under Därför hälsar vi välkommen till vår hovleverantör av kakor och smörgåstårtor, Thord Todde Johansson. För honom är det lite av comeback då han körde för oss i sin ungdom, för att sedan gå över till Kristianstads MK. Thord kör en nybyggd Volvo 940 i A-förare grupp H och med en av klubbens tungviktare i högerstolen, Thorvald Wikström. Lika välkommen är den alltid glade och positive bilmeckaren från Veberöd, Niklas Bladh. Niklas kommer från Simrishamns MK och är en välkänd profil med sin vassa och mycket välbyggda Volvo 940. Även han kör i grupp H och är numera A-förare. På rallycross-sidan har far och son Nyström, Janne och Michael även flyttat licensen till SMK Hörby från Tomelilla MK.

10 Nytt Luciarekord! När det var dags för vår årliga Luciafest och tavelutdelning så slog det alla rekord. Veckan före hade vi med råge passerat det antal som var möjligt att knöka in i klubblokalen. Goda råd var dyra, men turligt nog var Hörby FF:s klubblokal ledig och det var där vi fick ha vårt luciafirande. Över nittio personer kunde njuta av ett, som vanligt, mysigt luciatåg under ledning av Mia. Därefter var det dags för tavelutdelning och även där var det snudd på rekord då tolv mästare med respektive co-driver, kallades fram för att ta emot sin tavla. Lotteri är något som är gångbart när SMK:are samlas, luciafesten var inget undantag. Lotter för runt 2000 kronor såldes och till detta hörde ett stort vinstbord. Luciafirande utan lussekatt och pepparkakor är ingen riktig lucia så därför fanns detta också självklart med i programmet.... Nu kommer snart Sportsponsorkortet. Nu i vår dyker det snart upp ett nytt plastkort för SMK Hörbys medlemmar. Det är Sportsponsorkortet som alla får hemskickat och som klubben hoppas ska inbringa många sköna kronor så småningom. Sportsponsorkortet är en helt ny grej för Sverige. I korthet går det ut på följande: När du gör ett inköp i någon butik/företag som är ansluten till Sportsponsorkortet så lämnar du fram ditt kort och detta blir då draget i en kortterminal. Företaget har då i förväg lämnat en viss procent i rabatt och denna summa, minus provision till företaget Sportsponsor, tillfaller SMK Hörby. Sportsponsor har huvudkontor i Kristianstad och är börsnoterat. Sedan några veckor tillbaka är kortet igång i nordost Skåne och snart är det vår tur. I Hörby kommer flera butiker att vara anslutna, bland annat ICA Kvantum, Svenssons Järn och Lokalföreningen. Så var gång du handlar här, lämna fram kortet och du ger automatiskt ett ekonomiskt bidrag till SMK Hörby.

11 Tävlingskalender för Södra BF Rally-DM: 22 april Kristianstad MK DM + KRC +3x10 6 maj Nybro AC DM + Småland 20 maj Ljungby MK DM + Småland + 3x10 3 juni Karlskrona AK DM + Supercupen 1 juli Södra Sunnerbo MK Småland + 3x10 12 augusti Vimmerby MS Småland + KRC + 3x10 19 augusti Växjö MS DM + Småland + 3x10 9 september Lunds AC DM 16 september SMK Hörby DM + Supercupen + 3x10 7 oktober Trelleborgs MK DM + 3x10 28 oktober Asarums MS DM + Småland + 3x10 RS-DM: 26 mars Trelleborgs MK DM 2 april SMK Hörby DM 9 april Eslövs MK DM 17 april Halmstads AK DM 30 april Hässleholms MK DM 7 maj Svedala MK DM 26 maj Arlövs MC DM 11 juni Trelleborgs MK DM 18 juni SMK Örkelljunga DM 12 augusti Tomelilla MK DM Övriga viktiga tävlingar: 11 mars Lima MS Supercupen maj South Swedish Rally EM + SM 27 juni Midnattsolsrallyt 5 augusti Kils MK SM augusti Hässleholms MK SM 2 september SMK Uppsala Supercupen september Östgötarallyt SM 4 november Nässjö MK Småland 18 november Simrishamns MK Ravlunda

12 Efter 40 år är det dags igen. Midnattsolsrallyt startar i Hörby. En folkfest i nostalgi! Under den benämningen saluför KAK och Klassiska Rallycupen Midnattsolsrallyt när det återuppstår efter 40 år. Tävlingen som egentligen är föregångaren till Svenska Rallyt kommer att starta från Gamla Torg i Hörby tisdagen den 27 juni klockan Via sjutton specialsträckor, pilade enligt dåtiden, ska första bil anlända till slutmålet i Östersund på fredagen den 31 juni. En kul grej i dagens moderna samhälle, är att deltagarna själva får rita in färdvägen från Hörby till Östersund från en vanlig KAK Bilatlas. Vad då Roadbook och GPS, karta och penna duger lika bra! Redan nu är intresset stort och cirka femtio ekipage är anmälda, trots att ingen Tävlingsinbjudan är klar. Dessutom förväntar sig arrangörerna att ett antal utländska rallyåkare ska lockas till Sverige när det är som vackrast. Midnattsolsrallyt är enbart öppet för klassiska och historiska rallybilar som är Appendix K besiktigade och inte nyare än Extra kul är det också att SMK Hörby fått förtroendet att ta hand om besiktningen av rallybilarna på måndagskvällen. Sedan sköter vi även den officiella starten från Gamla Torg. Här kommer man att montera upp en riktig startramp enligt samma modell som användes på sextiotalet. Specialsträcka ett är också den skött av SMK Hörby och kommer att köras på Kylesträckan. Denna och en sträcka norr om Kristianstad blir de enda specialsträckorna i Skåne. Så boka redan nu en semesterdag till den 27 juni och se på rally när det är som allra bäst, åtminstone enligt... Tommy Svensson Förare och co-driver träff den 9 mars. Glöm inte den årliga träffen för alla aktiva torsdagen den 9 mars klockan i klubblokalen. Här får du veta lite om året som gick, men framförallt om säsongen som ligger framför oss. Roland Brorsson och Tommy Book håller i trådarna, tillsammans med vår fortåkande ordförande Lars Servin. Ett par gäster hoppas vi också kommer och informerar om nyheter. Klubben bjuder på fika.

13 Nya klubbkläder för SMK Hörby. Som medlem i SMK Hörby vill du naturligtvis gärna visa att du tillhör motorklubben nummer ett. Nu blir det enklare att profilera dig själv och klubben, när vi introducerar en helt ny klädkollektion våren Tillsammans med företaget Din Profil har det skapats en hel serie med nya tuffa och snygga kläder i SMK Hörbys färger. Här finns allt, vinter och sommarjacka, T-tröjor, varma fleecetröjor, mössor med mera. Samtliga försedda med SMK Hörbys klubbmärke och i flera fall med möjlighet att få ditt eget namn tryckt under. Kläderna beställer du enklast genom att gå in på SMK Hörbys hemsida och klicka på SMK Hörbys klädkollektion. Här finns sedan bild på plaggen samt priser och storlekar. Beställningen gör du enklast genom internet, men du kan också ringa direkt till Din Profil i Hörby och beställa. Det dröjer ännu några dagar innan allt finns att beställa, men i slutet av februari ska sidan vara komplett. Vill du läsa Årsmötes och Styrelseprotokollen? Nu har du möjlighet att ta del av alla protokoll från styrelsen och tävlingskommiténs möte. Via SMK Hörbys hemsida, klickar du på Administration och sedan på lösenord, SMK Reselotteriet inne på sluttampen! Nu är reselotteriet med resorna til Finska VM-rallyt i augusti inne på sluttampen. Idag återstår cirka tjugofem lotter,så du som vill vara med när Rallytravels bussar drar iväg mot årets rallyäventyr, får sno på. Kontakta Tommy Svensson om du inte redan har köpt lott, de kostar 200 kr/st.

14 Trettio år med Svenska Rallyt! I år var det mitt 31:a år på Svenska Rallyt, första gången jag åkte till Värmlandskogarna var alltså Om det året, sista gången tävlingen hette KAK-Rallyt, finns inte så mycket att säga, mer än att Björn Waldegård vann med en Lancia Stratos och att startfältet var tunnt bara 58 deltagare. Då finns det desto mer att berätta om året efter. Svenska Rallyt 1976 är den upplaga som jag betecknar som alla rallyns moder. Anledningen till min flashback är naturligtvis Daniel Carlssons och Giggi Gallis ursinniga jakt i årets upplaga. En jakt som har mycket gemensamt med Stig Blomquist och Per Eklunds uppgörelse 1976, dock var denna betydligt tuffare. Tävlingen då ingick både i VM för konstruktörer, det skulle dröja tre år till innan Förar-VM instiftades, samt i SM. Ett betydligt större startfält än året före, 213 ekipage hade en minst sagt tuff bana framför sig. Totalt 34 specialsträckor på sammanlagt 70 mil och dessutom i ett smällkallt Värmland med massor av snö. Detta rally var alltså mer än tre gånger så långt som det Grönholm körde hem i år. Nu snackar vi alltså riktig biltävling... Waldegård och Blomquist favoriter. Storfavoriter var Björn Waldegård, återigen i en fabriks Lancia Stratos med 250 hk och Stig Blomquist i sin Saab V4 med nästan hundra hästar mindre. Waldegård inledde bäst och var snabbast på det inledande provet på Färjestads Travbana. Detta var också det enda han kunde glädja sig åt, för sen handlade det enbart om Stig Blomquist och Per Eklund i sina Pistagegröna Saabar. Båda var fast knutna till Saab:s fabriksteam, med Blomquist som klart uttalad försteförare. Något som självklart inte Eklund gillade. Egentligen hade man skillt de bägge åt i SM, Stig körde V4 i Klass Special och Per rattade en 99 EMS i Standard A, men nu fick båda köra trimmat. Eklund var taggad till tusen och vann efter travbanan sju sträckor i rad och chockade Blomquist med att leda med en hel minut. Waldegård och Lancian var mest statister, hela tre minuter efter. Blomquist gav sig dock inte, växlade upp och vann ett par sträckor med Eklund som tvåa. Även Waldegård vaknade till liv och var snabbast på en sträcka innan matuppehållet i Torsby. Waldegård skottade snö. Sedan började det snöa. Lancian hade svårt att få grepp och det slutade med en avåkning för Waldegård. Åtta minuter tog det innan man skottat upp den grön/vita Alitaliasponsade Stratosen på vägen. Klassiska sträckan Hagfors-Rämmen var det här året förlängd till sju mil och här tänkte Blomquist sätta in en stöt. Taktiken lyckades och Eklund fick stryk med exakt en minut och nu flåsade åter Mäster hemmasonen i nacken. Vid etappuppehållet i Karlstad ledde så Eklund med futtiga 14 sekunder före Blomquist. Det var nu som biltävlingen satte igång på allvar. Både Stig och Per var fast beslutna att vinna inget annat räknades, till Saabchefen Bosse Hellbergs förtvivlan.han insåg att PR-vinsten med två Saabar i topp mycket väl kunde sluta i skogen. Hellberg bad på sina knän bägge chaufförerna att besinna sig och släppa av och köra lite taktiskt för att inte äventyra reklamvärdet. Han kunde inte talat för mera stängda öron. Efter halva andra etappen, när bägge V4:orna var spetsade till halva bredden där bak, gav han till slut båda två sparken om de inte slutade jaga livet ur varandra. Ingen reaktion från någon av de två, nu gällde det mer än livet...

15 Eklund fick överta Stigs begagnade däck. Själv blev jag vittne till när de bägge hetsporrarna rullade in för service. Mekarna bytte snabbt till nya friska däck på Blomquists bil och rullade sedan bort de utbytta till servicebilen. När Eklund kom in, bytte man däck även på hans bil och satte på samma som man just plockat av Blomquists. Om Per märkte det eller ej vet jag inte, men en sak är säker, maken till biltävling som de två bjöd på i Värmlandsskogen kommer aldrig att upprepas! Jag minns när vi stod i nattmörkret, halva tävlingen kördes på natten, och väntade på Saabarna. Kallt som f-n, minus 25 grader och inte på långa vägar den publikuppsluttning som numera. Plötsligt börjar det vråla i skogen, ljuskäglorna spelar långt borta i mörkret. Först kommer Blomquist, inte ett släpp inför den luriga vänsterkurvan med telefonstolpen rakt fram, bara en kort dutt på vänsterbromsen och Mäster jagar vidare. Ny väntan och så spelas samma scen upp ännu en gång. Om Blomquist inte släppte av så hade Eklund inte ens en antydan. Till och med vänsterbromsdutten saknades när han trotsade alla naturlagar och höll Saab:en på hjulen. Dubbelseger för Saab i VM. Till slut tvingades Blomquist att inse att det här var Eklunds rally. Hur han än försökte, så var antagonisten från Arvika alltid några sekunder bättre. En avåkning på slutet som kostade en halv minut gjorde inte saken bättre. I mål skilde till sist cirka två minuter till Eklunds fördel. Vid målet, ute på industriområdet Wåxnäs, togs Per emot som Kungen av Värmland, vilket han också var just då. Glad var också Saabbossen Hellberg som kunde notera en dubbelseger för Saab i VM. Tänk om samma sak hade hänt nu trettio år senare? Då kanske Saab lockat fler köpare än medelålders tjänstebilsåkare! Trea, långt långt efter slutade Anders Kulläng i en Opel Kadett GT/E och på fjärde plats Simo Lampinen i en likadan Lancia som Waldegård. Noterbart är att Volvochefen på Kristianstad Automobil, Sören Skanse slutade sjua med sin Volvo 142. Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det inte handlar om hur många hästkrafter det finns under huven, för att njuta av rally. Grönholm och Loeb har bilar som är ljusår från Eklunds och Blomquist men kampen, den kommer aldrig att bli lika ursinnig som den här februarihelgen Tommy Svensson

16 KLUBBMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2006 Rallyspecial: Rally: 9.4 Eslövs MK 22.4 Kristianstads MK 7.5 Svedala MK 20.5 Ljungby MK 26.5 Arlövs MC 19.8 Växjö MS 11.6 Trelleborgs MK 9.9 Lunds AC 18.7 SMK Örkelljunga 7.10 Trelleborgs MK 12.8 Tomelilla MK Asarums MS REGLER FÖR SMK HÖRBYS KLUBBMÄSTERSKAP 2006 Klubbmästerskapet i Rally resp. Rs skall vara sammanslaget för bil och förarklasser, där endast en klubbmästare koras i resp. gren. Poäng ges till totalt bäst placerade ekipage från SMK Hörby i varje tävling, med fördelningen poäng. Startpoäng, 1 poäng delas ut för varje start. Startpoängen tillgodoräknas i slutresultatet i samtliga tävlingar, totalt 6 startpoäng kan erhållas. Utöver detta delas bonuspoäng ut i Mry till bäst placerade ekipage i klasserna under 1400 cc med poäng. Av 6 uttagna tävlingar kommer 4 deltävlingar att räknas i slutresultatet. Ev. tolkningar av reglerna görs enväldigt av klubbmästerskapets ansvarige. KLUBBMÄSTERSKAP FÖR B- RESP. C-FÖRARE Under 2006 kommer SMK Hörby att som tidigare också kora klubbmästare i B- och C-klassen. Reglerna är följande: Alla uttagna tävlingar i "stora" klubbmästerskapet i Rally och Rs ingår i denna serie. Av totalt 12 tävlingar kommer 8 tävlingar att räknas samman enligt följande: 4 Rally och 4 Rs tävlingar. ( Poängberäkning enl. "stora" KM. Totalt 12 startpoäng kan erhållas.) B- resp C-förare tävlar dessutom som vanligt i det ordinarie klubbmästerskapet. Hörby Roland Brorsson

Medlemsavgift och medlemskort för 2012

Medlemsavgift och medlemskort för 2012 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå!

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010

FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010 FIA U18-VM KARTING RALLY-SM SPECIAL 2010 Historien om FIA-CIK U18-VM i Karting. Våra kartingkillars stora Europaäventyr. Joakim Dagberg och Jakob Lindblad, for ut i världen på VM-turné. Här är berättelsen

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

SVKG Sportvagnsklubben Göteborg Nr 4-2008

SVKG Sportvagnsklubben Göteborg Nr 4-2008 Ledare: Vår ordförande önskar God Jul Touring: Höstrallyt i 2-takt Racing: Sprint # 2 Ale Ring Racing: Charlotte Haegermark testar Formula Palmer Reportage: Rune Ceder och hans Ockelbo-Volvo SPORTVAGNSKLUBBEN

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

RALLY P-G FOLKETS RALLYHJÄLTE I RAMPLJUSET. 36 sidor med RALLYKVÄLL SVEMA BIL. allt om fartfesten. Onsdag 9/2 kl. 18.30-20.

RALLY P-G FOLKETS RALLYHJÄLTE I RAMPLJUSET. 36 sidor med RALLYKVÄLL SVEMA BIL. allt om fartfesten. Onsdag 9/2 kl. 18.30-20. TEMATIDNING RALLY OFFICIELL MEDIAPARTNER EN BILAGA FRÅN VÄRMLANDS FOLKBLAD NUMMER 2 FEBRUARI 2011 P-G FOLKETS RALLYHJÄLTE I RAMPLJUSET FOTO: PETER BÄCKER 36 sidor med allt om fartfesten RALLYKVÄLL Onsdag

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

tvarnit@molndalsmk.se

tvarnit@molndalsmk.se TIDNINGENS GRUNDARE ROLAND ALKVIK Årgång 40 Nr. 3 / Juni 1922 MÖLNDALS MK 2012 Ny e-mailadress till tidningen tvarnit@molndalsmk.se 1 MÖLNDALS MOTORKLUBB STYRELSEN 2012 Ordförande Ledamot Mathias Fredrixon

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009

Bosjökloster GK. I väntan på våren. Årsmöte 8 mars kl 14.00. och den 36:e säsongen KLUBBNYTT NR 1-2009 Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2009 I väntan på våren och den 36:e säsongen Årsmöte 8 mars kl 14.00 Bosjökloster GK Klubbnytt - Medlemstidning för Bosjökloster GK I detta nummer Kansliet informerar 3 Kallelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Ett stort tack till våra samarbetspartners

Ett stort tack till våra samarbetspartners LEDARE LEDARE Snart är sommaren här, plocka blommor och bär gå på stranden och vara nästan som man är Ett stort tack till våra samarbetspartners Mats Paulsons vackra visa om sommaren, som så många skolbarn

Läs mer

Serieindelningen 2014/2015

Serieindelningen 2014/2015 Välkommen till Staffanstorps Bowling Klubb Senast uppdaterad 2014-06-19 11:51:33 Hem Nyheter Kalender Resultat UK's hörna Lotterier Om SBK Kontakt Medlemmar Bilder Länkar Gästbok 2014-06-08...som SvBf

Läs mer

FARFARS HÖRNA ARENABYGGET. GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER

FARFARS HÖRNA ARENABYGGET. GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER 2 2013 YIF ARENABYGGET FARFARS HÖRNA GATUFEST YSTAD Tis 9 juli kl 10-22 GULD OCH BRONSMEDALJÖRER I NORRKÖPING VÄLGÖRENHETSMATCH FÖR BARNCANCER Årets komet i Svenska Handboll blev Jim Gottfridsson Vi serverar

Läs mer

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8

förbundet V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 Svenska Bilsport förbundet Under Ronnie Peterson Historic Grand Prix på Anderstorp vann Stefan "Lill-Lövis" Johansson med den Lotus 79, även kallad "Black Beauty", som Ronnie tävlade med 1978. Foto: Leif

Läs mer

Styrelseledamotens ruta

Styrelseledamotens ruta NYA EFK-nytt DECEMBER 2011 Styrelseledamotens ruta Traditionsenligt börjar det svenska idrottsåret med orientering i Tormestorp på Nyårsdagen. Men i år var vintern så rejäl att de flesta bangade för snöpulsning

Läs mer

Frostabladet. Ordföraren har ordet

Frostabladet. Ordföraren har ordet FROSTA OK-ORIENTERARKLUBB I HÖRBY Frostabladet Ordföraren har ordet Så har vi klarat av ett årsmöte till. Åren går fort, när orienteringssäsongen i princip pågår hela året. Men det är inte fel att klubbmedlemmarna

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8

Fördelardosan. Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16. 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker 2014 Reportage på sid 8 Fördelardosan Nr 105 september - november 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Traktorrally med 73 deltagare Reportage på sid 16 230 anmälda till Västkustrallyt i Tvååker

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ur innehållet Ungdomsklassen KM i Pingis Nr 136 mars 2014 www.kappelshamnsik.se Finalister i GA Cup

ur innehållet Ungdomsklassen KM i Pingis Nr 136 mars 2014 www.kappelshamnsik.se Finalister i GA Cup Nr 136 mars 2014 Ungdomsklassen KM i Pingis Finalister i GA Cup ur innehållet Berras sida...2 Fotboll...3 100-klubben... 6 Fiberföreningen...7 KM i Pingis... 8 PUK... 9 Mats krönika... 10 Rilles frågesport...11

Läs mer