Medlemsavgift och medlemskort för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsavgift och medlemskort för 2012"

Transkript

1 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY HEMSIDA: TELEFON: KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN BANKGIRO: / SMK HÖRBY / TÄVLINGSSEKTIONEN POSTGIRO: / DAMKLUBBEN ORDFÖRANDE: LARS SERVIN, SEKRETERARE: TOMMY SVENSSON, KASSÖR: BERTIL GUNNARSSON, DAMKLUBBEN: ORDFÖRANDE: MARIANNE ANDERSSON, SEKRETERARE: KARIN GUNNARSSON, KASSÖR: PIA RITTBO, Nr: 1, 2012 Medlemsavgift och medlemskort för 2012 Vi har bytt ut vårt gamla medlemsregister mot ett nytt. Med i utskicket finns en faktura på medlemsavgiften för 2012 och medlemskort. Ett kort för varje medlem, även för varje medlem i ett familjemedlemskap. Medlemkorten är i kontokortsformat, men är utskurna ur ett A4-ark. Detta gör att de kan behöva putsas till lite i hörnen och lite varstans. Hoppas att du har tillgång till en sax och kan göra detta? Vill du göra ändringar eller rätta något i ditt medlemskap, adress, lägga till, eller ändra i familjemedlemskapet, värva ny medlem eller något annat, så hör av dej till mej via mail: eller telefon: Om du inte tidigare har lämnat din mailadress till oss, så gör det. Tanken är, att förutom detta utskick med medlemskort, skall vi för resten av året endast skicka ut SMK Bladet via mail, samt på hemsidan. Detta för att spara pengar på kopiering, kuvert, porto och framför allt arbete. Bertil G / Kassör s.v.o.

2 Boka den 25 mars för Express-Specialen. I år svarar vi åter för premiärtävlingen i RS-DM genom Express-Specialen. Söndagen den 25 mars är det dags, så boka in den här dagen och hjälp oss att genomföra tävlingen på ett bra sätt. Upplägget blir ungefär det samma som ifjol, men med Tävlignscentra hos Arvidssons Åkerier på Industriområdet. Alltså på samma ställe som vi hade TV-Svängen. Vi kör specialprov både i Hörby, Häglinge och Linderöd, hit behöver vi funktionärer. Tveka inte utan ring och anmäl dig redan nu att du vill hjälpa till. Vår tävlingsledare Magnus Helgesson har massor att fixa inför tävlingen och skulle bli oerhört glad och tacksam om han slapp ringa runt och fråga om hjälp. Därför ring Magnus och erbjud din hjälp den 25 mars. Magnus Helgesson eller bitr. tävlingsledare Mia Nilsson når du på Missa inte Förareträffen den 8 mars. Torsdagen den 8 mars ska du boka in för klubbens Förareträff. Här snackar vi lite om säsongen som gått, men framförallt den spännande säsongen vi har framför oss Träffen börjar klockan och klubben bjuder på fika som vanligt. Reselotteriet 2012 Årets reselotteri med tre resor till VM-rallyt i Finland är snart slutsålt. Just nu återstår bara drygt tio lotter, dock är där fortfarande en del obetalda lotter. Du som vet att du inte betalat gör, detta snarast till Tommy Svensson! När lotteriet är slutsålt kommer vi att ha dragning så fort det är möjligt.

3 Vill du bli kartläsare i Bilorientering? Den 21 april kör SMK Hörby Bilorienteringen Hörby-Rundan, en enkel nybörjarform av en billig men samtidigt jätterolig bilsport. En tävlingsserie är planerad i Skåne där Hörby-Rundan ingår. För att öka intresset och locka fler att upptäcka hur kul det är med orientering med bil blir det nybörjarkurs för förare och kartläsare i SMK Hörbys klubblokal. Kursen sker under ledaning av Södra BF:s Bil-O ansvarige Ingvar Hansson tillsammans med vår duktige och energiske Valdi Puhv. Två tisdagskvällar är planerat, den 3 och 10 april med teori första kvällen och sedan enkel praktik den andra. Är du intresserad så tveka inte utan ring och anmäl dig snarast till Valdi på Förare och kartläsarkurs i rally under våren. Klubben arrangerar förare och kartläsarutbildning nu i vår med Lars Mårtenson som kursledare. Tisdagen den 6 mars är utbildningen som sedan via en Debutanttävling ger C-licens. Du som inte har giltigt intyg för L-ABC kan även gå en sådan utbildning kvällen efter på Räddningstjänsten i Hörby. Anmälan till Tommy Svensson eller mobil/arb. OBS. Senaste anmälan den 4 mars. OBS Utbildningskalender hos Södra BF mars Funkkurs TL steg 2-3 Hässleholm C G Wilke Janne Rydh 3 mars Funkkurs TE steg 2-4 Hörby Tommy Book mars Domarkurs TL / TE Hässleholm SGA 10 mars Kurs för nationell licens Hässleholm C G Wilke mars L-ABC kurs Hässleholm 17 mars Notläsarkurs Älmhult Björn Larsson augusti Kurs för nationell licens Hässleholm C G Wilke augusti Notläsarkurs Älmhult Björn Larsson

4 Protokoll fört vid årsmöte med SMK Hörby Bilagor: 1. Närvaroförteckning 2. Förarersättningspott 3. Verksamhetsplan 4. Budget för Lars Servin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter proklamerades en tyst minut för att hedra vår bortgångne klubbkamrat Mikael Backstam. 2 Föreslagen dagordning godkändes. 3 Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom meddelande i klubbinformation nr 4/-11, på hemsidan, grupputskick via mejl och på informationstavlan i klubblokalen. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Servin och till sekreterare valdes Tommy Svensson 5 Till att justera årsmötets protokoll och rösträknare valdes Liselott Hansson och Kenneth Rittbo 6 Protokoll från föregående årsmöte upplästes och godkändes 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse genomgicks. Av tekniska orsaker saknades en sida i årsberättelsen vilken istället föredrogs muntligen av undertecknad. Efter detta godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen. 8 Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekomdenderade att vi ser över Mats Åkessons Minnesfond. 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 10:1 Start i egna tävlingar TV-Svängen Anmälan fram till Styrelsen avgör därefter om det finns möjligheter för alla att få starta. Obligatoriskt med arbete före och efter tävlingen vid tävlingscentra. Dessutom täckning på fredagen samt väglagning och övrigt jobb på söndagen för samtliga klubbens förare, co-drivers, även föråkare. Frånvaro utan giltigt förfall innebär tävlingsstopp i egna tävlingar nästkommande år och ingen förarersättning innevarande år. Styrelsen avgör sedan om det finns möjlighet för alla att få starta. Express-Specialen Samma regler som TV-Svängen, bortsett från att täckning ersätts med sopning och annat jobb kopplat till banan. Anmälan Hörby-Rundan Inga restriktioner, alla får köra som önskar. 10:2 Förarersättning 2011, regler Till förarersättning för 2011 anslås pengar enligt bilaga 2, att fördelas enligt inkomna ansökningar Förarersättning 2012: Beslöts att samma regler skall gälla som för 2011,

5 10:3 Medlemsavgift Oförändrad. Herrar 300:- Damer 200:- Junior 100:- Familj 400: 10:4 Milersättning kr/mil för tävlingsledare och banchefer vid arrangerandet av egna tävlingar samt när man på klubbens uppdrag är funktionär vid andra klubbars tävlingar. 10:5 Klubbmästerskap Samma regler som för Ansvarig är Roland Brorsson. 10:6 "Årets Prestation". Priset "Årets prestation" skall utdelas. Till kommitté omvaldes Tommy Svensson, Curt Jeppsson och Bertil Gunnarsson. 10:7 Verksamhetsplan för Beslöts att under 2012 arbeta med målsättning enligt bifogad verksamhetsplan. Bilaga 3. 10:8 Budgetförslag för verksamhetsåret Beslöts att arbeta efter bifogad budget. Bilaga Val förrättades enligt följande: Ordförande för en tid av 1 år: Omval av Lars Servin. 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: Omval av Tommy Svensson, Roland Brorsson, Jim Nilsson, Tommy Nilsson. Patrik Persson som var vald till 2013 har på egen begäran bett att få lämna styrelsen. Mötet beslöt att Patrik ersätts av Kurt Andersson fram till suppleanter för en tid av 1 år: Omval av Fredrik Nilsson, nyval av Magnus Helgesson. 1 revisor för en tid av 2 år: Omval av Bo Bengtsson. 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år: Omval av Susanne Andersson. 2 materialförvaltare för en tid av 1 år: Omval av Daniel Wikström och Tobias Wikström. 3 förarkontaktmän för en tid av 1 år, tillika adjungerade i styrelsen: Omval av Lars Mårtensson sammankallande, Rickard Andersson, Mikael Ottosson. 1 Ledamot i valberedningen för en tid av 2 år: Nyval Patrik Persson. 12. Lars Servin tackade för förtroendett få leda klubben ännu ett år och avslutade mötet. Efter mötet bjöd SMK Hörbys Damklubb på smörgåstårta. Dessutom delades priser ut till Christian Juhlin och Andreas Andersson som inte deltog vid utdelningen på Årsfesten. Vid protokollet Tommy Svensson Justeras Liselott Hansson Kenneth Rittbo

6 Planerad verksamhet i SMK Hörby Jan-mars Iskörning vid is. Ansvariga: Tommy Nilsson - Fredrik Nilsson Onsdagar Motionspromenad från klubbhuset Torsdagar Öppethållande och fika i klubbhuset. 14 jan. Årsfest Plats: Granbacken jan. Konferens Syd. Ungdomskonferens. Ansvariga: Södra BF. 25 feb Södra BF:s Årsmöte. Ansvariga: Styrelsen 03 mars Funktionärskurs, Tekniker Steg 2-4. Ansvariga: Södra BF. 03 mars Funktionärskurs, Tävlingsledare steg 2-3. Ansvariga: Södra BF. 03 mars Domare/Teknikerkurs. Ansvariga: Södra BF. 06 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: /Lars Mårtensson. 07 mars L-ABC-kurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Räddningstjänsten Hörby. 08 mars Förar och Co-driverträff. Ansvariga: R Brorson + Förarkontaktm. 10 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF. 11 mars L-ABC-kurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF 17 mars Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. Plats: Åhus Plats: Tomelilla Plats: Hörby Plats: Hässleholm Plats: Hässleholm Plats: Klubbhuset Plats: Brandstationen Plats: Klubbhuset Plats: Hässleholm. Plats: Hässleholm Plats: Hässleholm 25 mars Eldsläckarkontroll vid Express-Specialen.. Ansvariga: Räddningstjänsten Hörby. Plats Bilprovningen

7 25 mars Express -Specialen Plats: Hörby Ansvariga: Organisationskommittén 31 mars Funktionärspraktik Simrishamnsmixen Plats: Simrishamn Ansvariga: Styrelsen 3+10 april Nybörjarkurs i Bil-O förare/kartläsare Plats: Klubbhuset Ansvariga: Bil-O kommittén 21 april Hörby-Rundan. Plats: Klubbhuset Ansvariga: Bil-O kommittén 28 april Funktionärspraktik Kong Christian Race. Ansvariga: Styrelsen Plats: Kristianstad.05 maj Vårstädning. Ansvariga: Styrelsen Plats: Klubbhuset maj South Swedish Rally. Plats: Ljungby Ansvariga: Styrelsen.24 maj Trivselkväll. Ansvariga: Styrelsen. Plats: Klubbhuset Juni- juli Funktionärsaktivitet Ansvariga: Styrelsen. Plats:? Juli Sponsordag plus funktionärskurs Ansvariga: Styrelsen/förarkontaktmännen Plats: Millebygden Aug Funktionärskurs TL Steg 1. Ansvariga: Bertil Gunnarsson. 04 aug. Licenskurs för förare och kartläsare + L-ABC kurs. Ansvariga: Södra BF. 05 aug. Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. 08 sept. TV-Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén 08 nov Förare och Co-driverträff. Ansvariga: Lars Servin + förarkontaktmän Plats: Klubbhuset Plats: Hässleholm. Plats: Älmhult Hörby Plats: Klubbhuset

8 Nov. Höststädning. Ansvariga: Styrelsen Plats: Klubbhuset Nov. Rallymöte för alla. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hässleholm 13 dec. Luciafirande och tavelutdelning. Ansvariga: Styrelsen. Jan 2013 Årsfest 2012 Ansvariga: Styrelsen. Plats: Folkets Hus Hörby Plats: Löberöd blir Funktionärens år igen! Även i år har styrelsen beslutat att göra lite extra för våra trogna och duktiga funktionärer. Utan er medverkan blir det inga tävlingar, så ni är verkligen jätteviktiga. Problemet är som vanligt hur vi ska kunna belöna er för allt jobb ni lagt ner? Något vi hoppas ni är beredda att fortsätta med många år framöver Närmare detaljer om var, när och hur kommer lite längre fram. Styrelsen i SMK Hörby

9 Bilaga 1 Styrelse och förtroendevalda i SMK Hörby 2011 Bilaga 2 Bästa placerade i SMK Hörby 2011 Bilaga 3 Ekonomisk rapport 2011 Bilaga 4 Verksamhetsberättelse för SMK Hörbys Damsektion 2011 Bilaga 5 Program för SMK Hörbys Damsektion 2012 Bilaga 6 Ekonomisk rapport för SMK Hörbys Damsektion 2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Svenska Motorklubbens Hörbyavdelning, 51:a verksamhetsåret. I det följande lämnas en redogörelse över SMK Hörbys verksamhet under Damklubbens verksamhet framgår av bifogad verksamhetsberättelse, bilaga 4. Antalet medlemmar har under året varit 370 (374-10), en minskning med fyra medlemmar. Minskningen beror på genomförd medlemskontroll av dem som inte betalat sin medlemsavgift på flera år. I praktiken har klubben haft en positiv medlemsutveckling då nya aktiva medlemmar tillkommit under året. Av medlemmarna är 251 (255-10) män och 119 (118-10) kvinnor. Klubben är fjärde störst av de femtiosex klubbarna i Södra Bilsportförbundet. Styrelsen har under året haft nio ordinarie möten, samma som föregående år. Sammansättningen av styrelse och kommittéer framgår av bilaga 1. I Södra BF är Patrik Persson i kommitté SGA i rally. I styrelsen för South Swedish Rally AB är Bo Bengtsson och Bertil Gunnarsson ordinarie styrelsemedlemmar. Tävlings/funktionärslicenser Svenska Bilsportförbundet har under året förbättrat och uppdaterat sitt datasystem vilket numera gör att det är omöjligt att se antalet licensinnehavare. Vi kan dock konstatera att klubben har en fortsatt positiv utveckling vad gäller antalet tävlingslicenser. På funktionärssidan är det tråkigt nog i stort sett stiltje. Tävlingsresultat. SMK Hörby har haft ännu ett framgångsrikt år vad gäller tävlingsresultat. Se bilaga 2. Arrangerade tävlingar. Express-Specialen Hörby-Rundan TV-Svängen Intresset för Express-Specialen ökade kraftig mot året före, från 47 till drygt sextio ekipage som ställde upp i första deltävlingen i Södra BF:s RS-DM och Asfaltcup. De tävlande bjöds på en fin tävling som fick mycket beröm av deltagarna. Magnus Helgesson var tävlingsledare med Mia Nilsson som biträdande. Segrade gjorde återigen Mats Andersson från Eslöv. Hörby-Rundan lockade en liten men entusiastisk skara bilorienterare. Valdi Puhv, Bo Bengtsson och Evert Wilkens gjorde som vanligt ett strålande jobb med tävlingen.

10 TV-Svängen som kördes för 47.e gången, var deltävling i Sydsvenska Rallycupen, Rally-DM för Södra BF/Smålands BF samt TEKNOS Classic Rally Cup. Tävlingen lockade totalt 139 ekipage inklusive debutanter. TV-Svängen blev mindre tuff än året före och bara 27 förare fick kasta in handduken. Vann tävlingen gjorde Stoffe Nilsson, Hässleholms MK och detta för tredje gången i rad Ny start och målplats var Arvidssons Transporter på Industriområdet där även den centrala serviceplatsen var belägen, ett mycket lyckat koncept visade det sig. Både vid tävlingscentra och i skogen var det storpublik. Tävlingen fick mycket beröm av såväl deltagare som kunnig rallypublik. Tävlingsledare Patrik Persson med Mia Nilsson och Magnus Helgesson som biträdande svarade som vanligt för en mycket stark insats. Bancheferna Daniel Wikström och Markus Andersson gjorde ett kanonjobb Säkerhetschefen Leif Svensson hade som vanligt järnkoll på säkerheten kring tävlingen som fick mycket bra betyg. Damklubben skötte serveringen på ett föredömligt sätt och det är inte många tävlingar som kan erbjuda samma utbud i cafeterian som vi. Ekonomi. Årets resultat och ekonomiska ställning framgår av bifogade ekonomiska redogörelse, bilaga 3. Damklubbens ekonomiska ställning framgår av bilaga 6. Övriga aktiviteter. Våra aktiviteter har som vanligt varit mest knutna till tävlingarna, men det har funnits även annat på programmet. Två Förarmöte har hållits under året, i mars och november med god tillslutning. Lars Mårtensson, klubbens utbildare har under året haft kurser för nya förare/kartläsare. Under våren arrangerades BE-körkorts utbildning och ett drygt tiotal passade på att få behörighet för tungt släp. Att hålla klubbhuset och tomten i prydligt skick är tråkigt nog något som inte intresserar så många av medlemmarna. Under två helger, en på våren och en på hösten har en liten men tapper skara gjort sitt bästa för det ska se snyggt ut. Städningen invändigt sköter Vera Schuster. Tomten med gräsklippning har Jonas Hansson skött under året. I juli var det dags för Sponsordag och för första gången i Millebygden utanför Älmhult. Rickard Andersson höll i arrangemanget. I flera av våra grannklubbars tävlingar har klubben haft uppgifter. Första helgen i april var det Simrishamns MK där vi bemannade en specialsträcka. En månad senare ställde ett entusiastiskt gäng kosan mot Kristianstad och bemannade där en av sträckorna i Kong Christian Race. I SM-tävlingen Snapphanerally skötte SMK Hörbys målet på sista sträckan. När det var dags för South Swedish Rally, besattes flera av nyckelpositionerna av klubbens funktionärer. Dessutom hade vi ansvaret för första sträckan på Millebygden. I mitten av maj arrangerades Familjekväll med tipsrunda och korvgrillning med god tillslutning, cirka femtio personer hade lite mys den här fina vårkvällen. Här företogs även dragning av Reselotteriet som är en viktig del av klubbens ekonomi. Efter dragning skickade vi tre lyckliga vinnare till Finland och Rally-VM. I juli bjöd klubben alla funktionärer till Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp. Ett sextiotal funktionärer följde med i den gemensamma bussen och väl framme bjöds det på fika

11 och senare grillad korv. Man fick dessutom en uppskattad rundvandring på Svalövs Motorsportgymnasium. Årsfesten fick flyttas till den 14 januari 2012 på grund av lokal och musikerbrist. Ny festplats blev Granbacken i Löberöd och det nya konceptet blev praktsuccés. Nästan etthundrafemtio personer kom till festen. Här utsågs Martin Nilsson till Årets Förare. Ohla Wingren fick ännu en inteckning i priset till Årets Co-driver. Utmärkelsen Årets Funktionär gick välförtjänt till Rikard Andersson. Årets Prestation tilldelades Fredrik Nilsson. El-expressens pris till Årets Nykomling gick till Christian Juhlin medan Bertil Gunnarsson fick Lars Servins pris Årets SMK:are. EWA-Salongens pris till Årets Junior tilldelades Andreas Andersson. Luciafest med tavelutdelning till de tre första i de olika mästerskapen, skedde den 15 december. Även i år fick vi använda Folkets Hus, då nästan hundratjugo anmälde sig, Totalt tjugofyra av klubbens ekipage fick ta emot den traditionella tavlan. Under kvällen bjöds det på lussefika och ett riktigt fint luciatåg Klubblokalen har varit öppen varje helgfri torsdag med fika och rallysnack, dessutom en fortsatt glädjande ökning av antalet besökare. Ett nytt inslag under hösten är Motionspromenader från klubblokalen varje onsdag. Under året har klubblokalen hyrts ut till bland annat Södra BF för styrelsemöten och olika utbildningar. En del externa föreningar har också hyrt lokalen under året och gett oss lite extra inkomster. Webbmaster Roland Brorsson har sett till att vi fått en ny fräsch hemsida. Fyra nummer av SMK Bladet har utkommit under året. Slutord. Så är klubbens 51:a verksamhetsår till ända, ett år som även detta varit mycket positivt för SMK Hörby. Vi har stabil utveckling bland i antalet medlemmar saknas bara en dryg handfull från att ta över som tredje största klubb inom Södra BF. Vi har även lyckats få lite nya funktionärer till våra tävlingar, vilket är mycket positivt Glädjande är också den otroligt fina responsen vi får på våra tävlingar. Ett resultat av mycket arbete parat med hög kompetens plus stort engagemang och framförallt mycket hjärta. Något som alla som engagerat sig under året ska ta till sig. Glädjande har också året varit för våra aktiva med många framskjutna placeringar. I Rally-DM tog klubben tre av fyra guld och seger i både B och C-förarcupen vilket med eftertryck visar att SMK Hörby behåller positionen som den ledande rally klubben inom Södra BF. Under året har vi fortsatt att jobba på vår miljöprofil, klubben, klubbhuset och våra tävlingar är fortsatt certifierade under Riksidrottsförbundets Grön Idrott. Ekonomin är livsviktig för klubbens fortsatta positiva utveckling och året ger ett starkt positivt resultat. Klubben har fortfarande mycket god och stabil ekonomi, men noggrann kontroll av utgifterna är fortsatt nödvändig. Nu avslutar vi året och ser framemot 2012, som vi hoppas blir minst lika framgångsrikt som årets och ytterligare befäster SMK Hörbys ställning som motorklubben nummer ett i Södra BF. Hörby i januari För styrelsen i SMK Hörby Tommy Svensson/sekreterare Lars Servin/ordförande

12 Vi gratulerar, vi gratulerar SMK Hörby ber att få gratulera följande medlemmar som har eller ska nolla under Grattis! 70 år Valdi Puhv Hörby 16 maj Ewy Elofsson Hörby 8 juli 60 år. Bo Svensson Kristianstad 1 maj Rune Nilsson Höllviken 10 maj Gunn-Britt Larsson Stehag 26 juli Jan-Anders Nilsson Eslöv 23 september 50 år. Lars Servin Hörby 15 juli Cecilia Nilsson Staffanstorp 26 september 40 år. Michael Nyström Hurva 10 februari Jonas Dahlgren Hörby 25 februari Magnus Andersson Hörby 29 februari Rickard Andersson Ludvigsborg 5 maj Mia Nilsson Hörby 5 augusti Mikael Sjögren Hörby 5 september Patrik Dahl Höör 5 november 30 år. Rickard Frick Hörby 9 januari Rickard Andersson Löberöd 28 januari Jim Nilsson Hörby 15 juni Jonas Rangtoft Köinge 31 augusti Kristoffer malmgren Hörby 26 september Ida Isaksson Grimslöv 12 oktober Daniel Zsolyom Hörby 9 november

13 20 år Christoffer Ekelund Lyby 17 januari Henrik Lennartsson Södra Sandby 19 januari Martina Nilsson Satserup 11 februari Sofia Sörensson Revinge 15 juli Tobias Prahl Hörby 20 september Anna Palmqvist Hörby 4 december 10 år. Tobias Backstam Löberöd 12 mars Oliver Gren Hörby 2 september Fredricia Månsson Hörby 7 maj Lite nytt Asfaltspecialisten Ebbe Nilsson, Sösdala har bytt klubb från Hässleholms MK till SMK Hörby. Bytt klubb har även Therese Lennartsson från Södra Sandby gjort men i hennes fall är det från Tomelilla MK. SMK Hörby hälsar välkommen och hoppas Ni kommer att trivas hos oss. Södra BF delade för första gången ut nyinstiftade utmärkelsen Special Award i samband med Konferens Syd i Åhus. Först att ta emot den fina utmärkelsen var klubbens Tommy Svensson. South Swedish Rally bryter med Ljungby MK och flyttar årets tävlingscentra från Ljungby till Tingsryd. Här kommer man att husera på Tingsrydtravet med både den centrala serviceplatsen och sekretariat. Dessutom kommer en publiksträcka att köras i direkt anslutning. Asfaltcup får en fortsättning även 2012 och där Express-Specialen är först ut. Kul var det att SMK Hörby vann lagtävlingen i fjol och självklart kommer man att göra allt för att upprepa bravaden i år. Patrik Persson lämnade klubbstyrelsen ett år i förtid på grund av tidsbrist. Vi tackar Patrik för allt fint jobb han lagt ner under åren i styrelsen och hälsar nyvalde ersättaren Kurt Andersson välkommen.

14 Vad hände 1972? Saabs recept för framgångar, så lyder rubriken på första artikeln i den tidens motorbibel Motoråret. Artikeln handlade om Saabs framgångsrika tävlingsavdelning under RAC-Rallyt i England. Tyvärr fick Stig Blomquist till slut se sig slagen av hemmahoppet Roger Clark i en Ford Escort. Mekarna konstaterade bara Man kan bara inte vinna allt. Känns som att det är många, många år sedan de orden kunnat användas i samband med Saab Korsinsug och dubbla Weberförgasare var det som gjorde att man plockade ut hela 145 hästkrafter ur Stigs 1815cc V4:a motor. Ville du köpa en sådan motor direkt från tävlingsavdelningen i Trollhättan kostade det så klart därefter. Åtta tusen spänn ville Bosse Swanér ha för ett komplett krutpaket. Ronnie Peterson slutade nia i Formel1-VM med den tämligen misslyckade STP-sponsrade Marchen. En enda seger blev det och detta i premiären i Argentina något han följde upp med att bli tvåa i nästa tävling i Sydafrika. En andra plats till blev det under året, men tyvärr annars mest misslyckanden. Vann VM gjorde Emerson Fittipaldi medan Reine Wisell körde BRM men blev poänglös under året. Anmärkningsvärt är att hela 42 förare körde F1:a under året. Volvo-Cupen kördes som en ny racingklass det här året och bilarna 142 och 144 var i stort sett helt standard. Stentuffa bataljer och mycket plåtskrammel blev det innan Ingvar Carlsson stod som slutsegrare. Ingvar var helt överlägsen med 90 poäng mot tvåan, Hasse Wängstres 64. Sexa slutade Erik Berger, redan då veteran som höll på att trappa ner, nu fyrtio år senare är Berger fortfarande i full gång med sin lila Escort. Rallycross kördes det på Ring Knutstorp. Banan gick delvis på motocrossbanan, bland annat kördes en slinga långt upp i den backe som idag är publikplats. Premiären vanns av Björn Waldegård före Per Eklund. Ingvar Carlsson vann förutom Volvo-Cupen även SM i Rally för Grupp 1-klassen. Ingvar körde BMW 2002 Tii och segrade före Lille-Bror Nasenius Opel Ascona. En enda skåning tog SM-poäng, Kristianstads Lass Lassesson som slutade 27:a med sin BMW. Av de totalt 36 förarna som tog poäng körde alla BMW eller Opel, förutom dalslänningen Mats Adolfsson som var helt ensam Volvoåkare i klassen. Kulläng, Anders i förnamn var värst i den trimmade klassen Grupp 2. Värmlänningen körde Opel Ascona och var tre poäng vassare än Saab-proffset Carl Orrenius, med Stig Blomqvist som trea. På 43:e plats hittar vi Östen Andersson, då SMK Hörby numera Eslövs MK. En enda poäng hade Östen och den plockade han i KAK-Rallyt, numera Rally Sweden. Sm-finalen i Tillförlitlighet kördes i klasiska Knutstorpsvängen. Här lyckades SMK Hörbys B-förare Sune Esbjörnsson bli tvåa i B-förare Grupp 2 med sin Saab V4. Inte illa då man var 23 i klassen.

15 Larry Svensson blev bäste Hörbyförare i Grupp1 klassen i SM i T. Larrys slutade 22:a med sin klart handikappade Saab mot vinnaren Ingvar Carlssons dubbelt så motorstarka BMW. I Grupp 2 hette segraren Åke Bryggaren Andersson för PI Walfridsson. Inte en enda skåning tog SM-poäng i grupp 2. RM kallades det som vi idag benämner DM men då kördes mästerskapet ihop med Småland. I Grupp 2 delade Hörbyåkarna Östen Andersson och Ulf Larsson på sjätte platsen. Snabbast det här året var Kaj Jönsson från Ronneby före Gert Blomquist. I Grupp 1 var Stig Kristiansson bara en enda poäng från guld, men det snöt istället Gnosjös Bengt Sundén. Opel Ascona körde Roland Brorsson och detta så bra att det blev brons i OT-Special (RS) efter dåvarande OT special-kungen Bertil Andreasson från Höör och Hässleholms motsvarighet Bengt Persson. I C-klassen slutade Ronny Isacsson på fjärde plats. Tetrasvängen hette Lunds AC:s vintertävling som kördes den 15 januari. Lite kul var det att man hade en egen klass för C-förare standard-dubb med tretton startande. Här vann hemmaföraren Jan Andersson med en Amazon för Sven Hundra Olsson från Örkelljunga. Totalsegern hamnade hos Tommy Silverberg från Malmö i en Volvo 142. En Saab Sport kortnos hade Roland Brorsson köpt för skojs skull och det blev en femte plats i B-klassen. Dubbelt Hörby blev det i B-förare Grupp 1 med Bengt Anderssons Sprint-Kadett före Roland Bengtssons, Saab. Ljungbynatta blev en stor framgång för SMK Hörby som vann lagtävlingen före Kristianstad och Älmhult. Stor del i detta hade klassegraren Stig Kristiansson, trean Ulf Larsson i Grupp 2 samt inte minst Jan Nihlén som även han slutade trea i B-Grupp1. Tävlingen genomfördes under vidriga förhållanden, full snöstorm rådde över de sju milen SS. I februari kördes det allra första Kong Christian Race och med Stig Kristiansson som tvåa totalt, bara två sekunder efter Saabåkande Kungsbackafriskusen Björn Iderud. Curt Fredgardh från Trelleborg var en händig BMW-förare. Den 3 april körde han som Debutant i Asarums RS-tävling och slutade trea totalt. Helgen efter totalsegrade han i Lille-Mats i Hässleholm i kamp med sjuttiofem andra förare. Hygglig debut Mallorcaresa frestade KAK/ Södra med i sin OT-A Tjäreborgspecialen. Det blev Helsingborgaren Joakim Sjunnesson som fick åka till solen som vann B-klassen före Roland Brorsson. Joakims tider räckte även till totalseger. I C-klassen slutade Halmstads-föraren Goofy som åkte under pseudonym fyra och detta i en Renault 4 Laban. Trippel Hörby blev det nästan när Trelleborgs MK körde en OT-B på hösten. I B-grupp 1 vann Roland Brorsson, Bengt Andersson slutade tvåa tre sekunder bak medan Jan Nihlén gled in som fyra.

16 Kagarpsträckan i TV-Svängen blev det här året berömt för sin luriga målsväng. Här stapplades bilarna bokstavligen ovanpå varandra, bland dessa fanns numera klassikeråkaren Christer Wigren. En som klarade den skymda högern var Roger Johansson från Trollhättan som totalsegrade före hemmahoppet Östen Andersson. I B Grupp 2 blev det en fin tredje plats för Amazonåkande Hörbyföraren Inge Pensel Jönsson av tjugofyra startande. Inte många färre var där i Grupp 1 diton, där Roland Brorsson slutade tvåa. Tävlingen mätte nio mil special fördelat på elva sträckor. Stjärnsvängen i Tomelilla kämpade om TV-Svängen om titeln Skånes tuffaste tävling på sjuttiotalet. Det här årets upplaga tilltalade Hörbyföraren Bengt Malmgren som slutade tvåa i B Grupp 2 efter arrangörsklubbens meste rallyåkare Tom-Willy Björklund. Än värre var Lars Palm som vann Grupp 1 på exakt samma tid som Björklund och detta med en något sliten standard Rally Kadett. Bengt Håkansson var verkligt rallysugen och körde årets sista tävling den 29 december. Uppe i Sävsjö kördes Sten Sture-Trofén och de sex milen SS lockade honom och Saaben. Nu gick det sådär och Bengt fick nöja sig med sista platsen i C Grupp 1. Totalsegrade i den av Gert Blomquist ledda tävlingen gjorde Kent Rubertsson i en BMW före Roger Johansson. Renault 15 TS blev Årets Bil 1972, någon som minns? Modellen beskrevs som en sportbetonad familjecupé med 90 hästkrafter. Vad jag minns mest av Renaulten så var det en rostburk utan dess like. Inledde med Saab då är det inte mer än rätt att avsluta med Volvo. I Motoråret finns beskrivet hur du rustar din Volvo 142 för rally. Trimningssatsen till B20-rovan upp till 160 hästar gick loss på kronor, tätstegad låda på ytterligare kronor. Lite annat smågodis behövdes också, rallyavgassystem till exempel för 150 kronor och bromsbelägg en styv hundring. Totalt fick Volvofantasten punga ut med runt femton laxar för att göra rallybil av Volvon. Till detta kom även bilen och en ny 142:a kostade då kronor. Tommy Svensson

17 Bäst placerade från SMK Hörby Rally-DM Södra BF. Klass D1: 1. Christoffer Nordholm 2. Ola Wingren 3 Jim Nilsson Klass D2: 1. Joachim Kristiansson 2. Fredrik Nilsson Klass D4: 1. Thobias Svensson 2. Johan Edquist B-Förarcup: 1. Martin Nilsson 3. Ola Wingren C-förarcup: 1. Johnny Ottosson 2. Simon Nilsson 3. Kristoffer Strid RS-DM Södra BF. C-förarcup: 1. Martin Andersson AsfaltsCup. 2. Martin Andersson 3. Rikard Fors Lagtävl. 1. SMK Hörby Sydsvenska Rally Cupen. Klass 2: 3. Simon Nilsson Klass 4: 1. Martin Nilsson Suzuki Cup Juniorcupen 1. Andreas Andersson TEKNOS Classic Rally Cup. Klass 1: 2. Curt Jeppsson Camaro Cup 3 Tobias Brink Karting-DM. Junior 60: 2. Klara Andersson

18 Sydsvenska Rally Cupen. Datum Tävling Klubb 31 mars Simrishamnsmixen Simrishamns MK 28 apr Kong Christian Race Kristianstads MK 05 maj Silverratten Älmhults MK 2 Juni Karlskronapokalen Karlskrona MK 16 juni Skilling 500 Skillingaryds MK 30 Juni Dackefejden Wäxjö MS 11 aug Snapphanerallyt Hässleholms MK 25 Aug Emiltrofen Vimmerby MS 08 Sep TV Svängen SMK Hörby 22 Sep Ekratten Asarums MS 27 Okt Final SSRC Wäxjö MS Södra BF Rally-DM 1 31 mars Simrishamns MK Simrishamns Mixen 2 14 april Trelleborgs MK Rally Anderslöv 3 28 april Kristianstads MK Kong Christian Race 4 05 maj Älmhults MK Silverratten 5 02 juni Karlskrona AK Karlskronapokalen 6 30 juni Wäxjö MS Dackefejden 7 11 aug. Hässleholms MK Snapphanerallyt 8 08sept. SMK Hörby TV-Svängen 9 22 sept. Asarums MS Ekratten Södra BF RS-DM/Asfaltcup 1 25 mars Express - Specialen SMK Hörby 2 22 april Sturupssprinten Svedala MK 3 29 april Lille Mats Rally Sprint Hässleholms MK 4 06 juni Trelleborgs M-Show Trelleborgs MK 5 17 juni Färs Frosta Specialen Eslövs MK 6 28 juni Österlens Svampasprint Trelleborgs MK 7 19 aug. Skyttesvängen SMK Örkelljunga 8 02 sept. Sydsten AMC- Rejset Arlövs MC 9 15 sept. Lundatrofen Lunds AC okt. Svedala Runt Svedala MK okt Kanonen Eslövs MK

19 Rally Sweden Rally Sweden eller som det hette mitt första år i Värmland 1975, KAK-Rallyt fick i år mitt 38:e besök. Al Attaya med Nasser i förnamn visade att man kan åka fort på snö och is även om man är från ökenlandet Qatar. Som han laddade över hoppet på Värmullsåsen med Cittran som just där påminde väldigt mycket om hans andra favoritsport, lerduveskytte. Latvalla vann för andra gången, den första var Visade än en gång med eftertryck att han blir en Loeb/Hirvonen utmanare att räkna med i år. Lesjöforssträckan höll dock på att kosta Latvalla segern genom en ful sten där han genade lite onödigt med punka som följd. Yngst i rallytoppen var nog Pontus Tidemand med sin Skoda S2000. Hängde med bra och jag blir inte förvånad om han blåser Mats Jonsson på SM-guldet. Super gör man friskt på Colins Crest och här måste tas till krafttag om det inte ska urarta totalt. Vissa menar dock att det var lugnare där i år än tidigare, men det säger inte mycket. Publikuppträdandet i samband med folkfesten passar absolut inte i rallyskogen! Wrc står inför stora problem som FIA måste fixa om inte Rally-VM ska dö. Tyvärr känns det som att Jean Todt och grabbarna i Paris inte bryr sig utan hoppas att allting löser sig ändå Ett häligt gäng var de cyklande italienarna som trampat hela vägen, först till Norgesträckorna och vidare mot Hagfors. Övernattade i sovsäckar under bar himmel. Dubbar eller noga räknat stycken gick det åt i årets rally. Samtliga hade slagits i av Däckproffsen i Växjö. En knapp nittiogrammare höll på att kosta PG segern i SWRC sedan bärarmarna visat sig väga åttio gram för lite. Nu blev det bara två minuter tidstillägg vilket inte spelade någon roll. Norgesträckorna var klart positiva och i synnerhet SS7. Sträckan vid Kirkenär var ett mellanting mellan publiksträcka/grusgrop och riktig väg dessutom med perfekta publikplatser uppe på en gammal järnvägsbank. Jag gillade sträckan skarpt, Sebastien Loeb har nog en annan uppfattning Tommy Svensson

20 KLUBBMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2012 Rallyspecial: Rally: 25.3 SMK Hörby 31.3 Simrishamns MK 22.4 Svedala MK 28.4 Kristianstads MK 17.6 Eslövs MK 2.6 Karlskrona AK 19.8 SMK Örkelljunga 11.8 Hässleholms MK 2.9 Arlövs MC 8.9 SMK Hörby Eslövs MK 22.9 Asarums MS REGLER FÖR SMK HÖRBYS KLUBBMÄSTERSKAP 2012 Klubbmästerskapet i Rally resp. Rs skall vara sammanslaget för bil och förarklasser, där endast en klubbmästare koras i resp. gren. Poäng ges till totalt bäst placerade ekipage från SMK Hörby i varje tävling, med fördelningen poäng. Startpoäng, 2 poäng delas ut för varje start. Startpoängen tillgodoräknas i slutresultatet i samtliga tävlingar, totalt 12 startpoäng kan erhållas. Utöver detta delas bonuspoäng ut i Mry till bäst placerade ekipage i klasserna under 1400 cc med poäng. Av 6 uttagna tävlingar kommer 4 deltävlingar att räknas i slutresultatet. Ev. tolkningar av reglerna görs enväldigt av klubbmästerskapets ansvarige. KLUBBMÄSTERSKAP FÖR B- RESP. C-FÖRARE Under 2012 kommer SMK Hörby att som tidigare också kora klubbmästare i B- och C-klassen. Reglerna är följande: Alla uttagna tävlingar i "stora" klubbmästerskapet i Rally och Rs ingår i denna serie. Av totalt 12 tävlingar kommer 8 tävlingar att räknas samman enligt följande: 4 Rally och 4 Rs tävlingar. ( Poängberäkning enl. "stora" KM. Totalt 24 startpoäng kan erhållas.) B- resp C-förare tävlar dessutom som vanligt i det ordinarie klubbmästerskapet. Hörby Roland Brorsson

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå!

NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! NR 1 Årgång 88 2012 Inget Rally-SM 2012, men det blir full fart ändå! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Serieindelningen 2014/2015

Serieindelningen 2014/2015 Välkommen till Staffanstorps Bowling Klubb Senast uppdaterad 2014-06-19 11:51:33 Hem Nyheter Kalender Resultat UK's hörna Lotterier Om SBK Kontakt Medlemmar Bilder Länkar Gästbok 2014-06-08...som SvBf

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007

Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till höstsäsongen 2007 Uppslutningen var stor från Vellinge IF:s ungdomar och deras föräldrar när herrarna mötte Trellborgs FF i DM. Hemmamatcher herr/dam hösten

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet

Verksamhetsberättelse 2014 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsberättelse Svenska Bilsportförbundet Innehåll ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR SVENSK BILSPORT 2 VERKSAMHETEN 4 MÄSTERSKAP 24 UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER 27 ORGANISATION 28 STATISTIK 30 EKONOMI 32 Foto:

Läs mer

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009

Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 Kind-skallet Medlemstidning för Kind BK nr 1 2009 www.kindbk.se Info om Kind BK Kind BK Risa 51293 Svenljunga PG 384 382-8 Telefon Klubbstuga 0325-628041 www.kindbk.se Medlemsavgifter 2009 Helbetalande

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

SVKG Sportvagnsklubben Göteborg Nr 4-2008

SVKG Sportvagnsklubben Göteborg Nr 4-2008 Ledare: Vår ordförande önskar God Jul Touring: Höstrallyt i 2-takt Racing: Sprint # 2 Ale Ring Racing: Charlotte Haegermark testar Formula Palmer Reportage: Rune Ceder och hans Ockelbo-Volvo SPORTVAGNSKLUBBEN

Läs mer

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00

Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 ÅRSMÖTE Torsdagen den 22 februari 2007 Kl 18.00 Kvibergs Idrottscenter Göteborg Göteborgs Bilsportförbund - Årsmöte 22/2 2007 Innehållsförteckning DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2006 3 SM- OCH RM-MEDALJÖRER 2006

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Skillingetrycket maj 2014

Skillingetrycket maj 2014 Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Fastighetskommittén förändras Hur spelas KM 2014? Juniorerna igång, juniorläger Team Sollentuna i Portugal Nationaldax & Midsommardax Resultat från

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014

Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR. avseende 2014 Stockholms-Postens Idrottsklubbs ÅRSMÖTESHANDLINGAR avseende 2014 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning SPIK:s verksamhetsberättelse 2014 Sektionernas verksamhetsberättelser 2014 Styrelsens Ekonomiska berättelse

Läs mer

tvarnit@molndalsmk.se

tvarnit@molndalsmk.se TIDNINGENS GRUNDARE ROLAND ALKVIK Årgång 40 Nr. 3 / Juni 1922 MÖLNDALS MK 2012 Ny e-mailadress till tidningen tvarnit@molndalsmk.se 1 MÖLNDALS MOTORKLUBB STYRELSEN 2012 Ordförande Ledamot Mathias Fredrixon

Läs mer

Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering

Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering NYA EFK-nytt augusti 2012 Styrelsesuppleantens ruta Så var höstsäsongen igång. Äntligen! Med den väntar många roliga tävlingar på olika håll i Skåne. Men även sommaren har bjudit på mycket orientering

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar

NR 99 Mars 2011. Ur innehållet. Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar NR 99 Mars 2011 Klubbtidning för SFK BlåKnutens medlemmar Ur innehållet Styrelser 2010 Notiser! Medlemsavgifter 2011 mm. Storfiskeligan 2009 Höstfiske 2010 Matrutan Så fångade jag storrödingen Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer