Medlemsavgift och medlemskort för 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsavgift och medlemskort för 2012"

Transkript

1 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, HÖRBY HEMSIDA: TELEFON: KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN BANKGIRO: / SMK HÖRBY / TÄVLINGSSEKTIONEN POSTGIRO: / DAMKLUBBEN ORDFÖRANDE: LARS SERVIN, SEKRETERARE: TOMMY SVENSSON, KASSÖR: BERTIL GUNNARSSON, DAMKLUBBEN: ORDFÖRANDE: MARIANNE ANDERSSON, SEKRETERARE: KARIN GUNNARSSON, KASSÖR: PIA RITTBO, Nr: 1, 2012 Medlemsavgift och medlemskort för 2012 Vi har bytt ut vårt gamla medlemsregister mot ett nytt. Med i utskicket finns en faktura på medlemsavgiften för 2012 och medlemskort. Ett kort för varje medlem, även för varje medlem i ett familjemedlemskap. Medlemkorten är i kontokortsformat, men är utskurna ur ett A4-ark. Detta gör att de kan behöva putsas till lite i hörnen och lite varstans. Hoppas att du har tillgång till en sax och kan göra detta? Vill du göra ändringar eller rätta något i ditt medlemskap, adress, lägga till, eller ändra i familjemedlemskapet, värva ny medlem eller något annat, så hör av dej till mej via mail: eller telefon: Om du inte tidigare har lämnat din mailadress till oss, så gör det. Tanken är, att förutom detta utskick med medlemskort, skall vi för resten av året endast skicka ut SMK Bladet via mail, samt på hemsidan. Detta för att spara pengar på kopiering, kuvert, porto och framför allt arbete. Bertil G / Kassör s.v.o.

2 Boka den 25 mars för Express-Specialen. I år svarar vi åter för premiärtävlingen i RS-DM genom Express-Specialen. Söndagen den 25 mars är det dags, så boka in den här dagen och hjälp oss att genomföra tävlingen på ett bra sätt. Upplägget blir ungefär det samma som ifjol, men med Tävlignscentra hos Arvidssons Åkerier på Industriområdet. Alltså på samma ställe som vi hade TV-Svängen. Vi kör specialprov både i Hörby, Häglinge och Linderöd, hit behöver vi funktionärer. Tveka inte utan ring och anmäl dig redan nu att du vill hjälpa till. Vår tävlingsledare Magnus Helgesson har massor att fixa inför tävlingen och skulle bli oerhört glad och tacksam om han slapp ringa runt och fråga om hjälp. Därför ring Magnus och erbjud din hjälp den 25 mars. Magnus Helgesson eller bitr. tävlingsledare Mia Nilsson når du på Missa inte Förareträffen den 8 mars. Torsdagen den 8 mars ska du boka in för klubbens Förareträff. Här snackar vi lite om säsongen som gått, men framförallt den spännande säsongen vi har framför oss Träffen börjar klockan och klubben bjuder på fika som vanligt. Reselotteriet 2012 Årets reselotteri med tre resor till VM-rallyt i Finland är snart slutsålt. Just nu återstår bara drygt tio lotter, dock är där fortfarande en del obetalda lotter. Du som vet att du inte betalat gör, detta snarast till Tommy Svensson! När lotteriet är slutsålt kommer vi att ha dragning så fort det är möjligt.

3 Vill du bli kartläsare i Bilorientering? Den 21 april kör SMK Hörby Bilorienteringen Hörby-Rundan, en enkel nybörjarform av en billig men samtidigt jätterolig bilsport. En tävlingsserie är planerad i Skåne där Hörby-Rundan ingår. För att öka intresset och locka fler att upptäcka hur kul det är med orientering med bil blir det nybörjarkurs för förare och kartläsare i SMK Hörbys klubblokal. Kursen sker under ledaning av Södra BF:s Bil-O ansvarige Ingvar Hansson tillsammans med vår duktige och energiske Valdi Puhv. Två tisdagskvällar är planerat, den 3 och 10 april med teori första kvällen och sedan enkel praktik den andra. Är du intresserad så tveka inte utan ring och anmäl dig snarast till Valdi på Förare och kartläsarkurs i rally under våren. Klubben arrangerar förare och kartläsarutbildning nu i vår med Lars Mårtenson som kursledare. Tisdagen den 6 mars är utbildningen som sedan via en Debutanttävling ger C-licens. Du som inte har giltigt intyg för L-ABC kan även gå en sådan utbildning kvällen efter på Räddningstjänsten i Hörby. Anmälan till Tommy Svensson eller mobil/arb. OBS. Senaste anmälan den 4 mars. OBS Utbildningskalender hos Södra BF mars Funkkurs TL steg 2-3 Hässleholm C G Wilke Janne Rydh 3 mars Funkkurs TE steg 2-4 Hörby Tommy Book mars Domarkurs TL / TE Hässleholm SGA 10 mars Kurs för nationell licens Hässleholm C G Wilke mars L-ABC kurs Hässleholm 17 mars Notläsarkurs Älmhult Björn Larsson augusti Kurs för nationell licens Hässleholm C G Wilke augusti Notläsarkurs Älmhult Björn Larsson

4 Protokoll fört vid årsmöte med SMK Hörby Bilagor: 1. Närvaroförteckning 2. Förarersättningspott 3. Verksamhetsplan 4. Budget för Lars Servin hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. Därefter proklamerades en tyst minut för att hedra vår bortgångne klubbkamrat Mikael Backstam. 2 Föreslagen dagordning godkändes. 3 Årsmötet ansågs behörigt utlyst genom meddelande i klubbinformation nr 4/-11, på hemsidan, grupputskick via mejl och på informationstavlan i klubblokalen. 4 Till ordförande för årsmötet valdes Lars Servin och till sekreterare valdes Tommy Svensson 5 Till att justera årsmötets protokoll och rösträknare valdes Liselott Hansson och Kenneth Rittbo 6 Protokoll från föregående årsmöte upplästes och godkändes 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse genomgicks. Av tekniska orsaker saknades en sida i årsberättelsen vilken istället föredrogs muntligen av undertecknad. Efter detta godkändes verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen. 8 Revisorernas berättelse upplästes. Revisorerna rekomdenderade att vi ser över Mats Åkessons Minnesfond. 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 10:1 Start i egna tävlingar TV-Svängen Anmälan fram till Styrelsen avgör därefter om det finns möjligheter för alla att få starta. Obligatoriskt med arbete före och efter tävlingen vid tävlingscentra. Dessutom täckning på fredagen samt väglagning och övrigt jobb på söndagen för samtliga klubbens förare, co-drivers, även föråkare. Frånvaro utan giltigt förfall innebär tävlingsstopp i egna tävlingar nästkommande år och ingen förarersättning innevarande år. Styrelsen avgör sedan om det finns möjlighet för alla att få starta. Express-Specialen Samma regler som TV-Svängen, bortsett från att täckning ersätts med sopning och annat jobb kopplat till banan. Anmälan Hörby-Rundan Inga restriktioner, alla får köra som önskar. 10:2 Förarersättning 2011, regler Till förarersättning för 2011 anslås pengar enligt bilaga 2, att fördelas enligt inkomna ansökningar Förarersättning 2012: Beslöts att samma regler skall gälla som för 2011,

5 10:3 Medlemsavgift Oförändrad. Herrar 300:- Damer 200:- Junior 100:- Familj 400: 10:4 Milersättning kr/mil för tävlingsledare och banchefer vid arrangerandet av egna tävlingar samt när man på klubbens uppdrag är funktionär vid andra klubbars tävlingar. 10:5 Klubbmästerskap Samma regler som för Ansvarig är Roland Brorsson. 10:6 "Årets Prestation". Priset "Årets prestation" skall utdelas. Till kommitté omvaldes Tommy Svensson, Curt Jeppsson och Bertil Gunnarsson. 10:7 Verksamhetsplan för Beslöts att under 2012 arbeta med målsättning enligt bifogad verksamhetsplan. Bilaga 3. 10:8 Budgetförslag för verksamhetsåret Beslöts att arbeta efter bifogad budget. Bilaga Val förrättades enligt följande: Ordförande för en tid av 1 år: Omval av Lars Servin. 4 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: Omval av Tommy Svensson, Roland Brorsson, Jim Nilsson, Tommy Nilsson. Patrik Persson som var vald till 2013 har på egen begäran bett att få lämna styrelsen. Mötet beslöt att Patrik ersätts av Kurt Andersson fram till suppleanter för en tid av 1 år: Omval av Fredrik Nilsson, nyval av Magnus Helgesson. 1 revisor för en tid av 2 år: Omval av Bo Bengtsson. 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år: Omval av Susanne Andersson. 2 materialförvaltare för en tid av 1 år: Omval av Daniel Wikström och Tobias Wikström. 3 förarkontaktmän för en tid av 1 år, tillika adjungerade i styrelsen: Omval av Lars Mårtensson sammankallande, Rickard Andersson, Mikael Ottosson. 1 Ledamot i valberedningen för en tid av 2 år: Nyval Patrik Persson. 12. Lars Servin tackade för förtroendett få leda klubben ännu ett år och avslutade mötet. Efter mötet bjöd SMK Hörbys Damklubb på smörgåstårta. Dessutom delades priser ut till Christian Juhlin och Andreas Andersson som inte deltog vid utdelningen på Årsfesten. Vid protokollet Tommy Svensson Justeras Liselott Hansson Kenneth Rittbo

6 Planerad verksamhet i SMK Hörby Jan-mars Iskörning vid is. Ansvariga: Tommy Nilsson - Fredrik Nilsson Onsdagar Motionspromenad från klubbhuset Torsdagar Öppethållande och fika i klubbhuset. 14 jan. Årsfest Plats: Granbacken jan. Konferens Syd. Ungdomskonferens. Ansvariga: Södra BF. 25 feb Södra BF:s Årsmöte. Ansvariga: Styrelsen 03 mars Funktionärskurs, Tekniker Steg 2-4. Ansvariga: Södra BF. 03 mars Funktionärskurs, Tävlingsledare steg 2-3. Ansvariga: Södra BF. 03 mars Domare/Teknikerkurs. Ansvariga: Södra BF. 06 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: /Lars Mårtensson. 07 mars L-ABC-kurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Räddningstjänsten Hörby. 08 mars Förar och Co-driverträff. Ansvariga: R Brorson + Förarkontaktm. 10 mars Licenskurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF. 11 mars L-ABC-kurs för förare och kartläsare. Ansvariga: Södra BF 17 mars Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. Plats: Åhus Plats: Tomelilla Plats: Hörby Plats: Hässleholm Plats: Hässleholm Plats: Klubbhuset Plats: Brandstationen Plats: Klubbhuset Plats: Hässleholm. Plats: Hässleholm Plats: Hässleholm 25 mars Eldsläckarkontroll vid Express-Specialen.. Ansvariga: Räddningstjänsten Hörby. Plats Bilprovningen

7 25 mars Express -Specialen Plats: Hörby Ansvariga: Organisationskommittén 31 mars Funktionärspraktik Simrishamnsmixen Plats: Simrishamn Ansvariga: Styrelsen 3+10 april Nybörjarkurs i Bil-O förare/kartläsare Plats: Klubbhuset Ansvariga: Bil-O kommittén 21 april Hörby-Rundan. Plats: Klubbhuset Ansvariga: Bil-O kommittén 28 april Funktionärspraktik Kong Christian Race. Ansvariga: Styrelsen Plats: Kristianstad.05 maj Vårstädning. Ansvariga: Styrelsen Plats: Klubbhuset maj South Swedish Rally. Plats: Ljungby Ansvariga: Styrelsen.24 maj Trivselkväll. Ansvariga: Styrelsen. Plats: Klubbhuset Juni- juli Funktionärsaktivitet Ansvariga: Styrelsen. Plats:? Juli Sponsordag plus funktionärskurs Ansvariga: Styrelsen/förarkontaktmännen Plats: Millebygden Aug Funktionärskurs TL Steg 1. Ansvariga: Bertil Gunnarsson. 04 aug. Licenskurs för förare och kartläsare + L-ABC kurs. Ansvariga: Södra BF. 05 aug. Notläsarkurs för co-driverlicens. Ansvariga: Södra BF. 08 sept. TV-Svängen. Ansvariga: Organisationskommittén 08 nov Förare och Co-driverträff. Ansvariga: Lars Servin + förarkontaktmän Plats: Klubbhuset Plats: Hässleholm. Plats: Älmhult Hörby Plats: Klubbhuset

8 Nov. Höststädning. Ansvariga: Styrelsen Plats: Klubbhuset Nov. Rallymöte för alla. Ansvariga: Södra BF. Plats: Hässleholm 13 dec. Luciafirande och tavelutdelning. Ansvariga: Styrelsen. Jan 2013 Årsfest 2012 Ansvariga: Styrelsen. Plats: Folkets Hus Hörby Plats: Löberöd blir Funktionärens år igen! Även i år har styrelsen beslutat att göra lite extra för våra trogna och duktiga funktionärer. Utan er medverkan blir det inga tävlingar, så ni är verkligen jätteviktiga. Problemet är som vanligt hur vi ska kunna belöna er för allt jobb ni lagt ner? Något vi hoppas ni är beredda att fortsätta med många år framöver Närmare detaljer om var, när och hur kommer lite längre fram. Styrelsen i SMK Hörby

9 Bilaga 1 Styrelse och förtroendevalda i SMK Hörby 2011 Bilaga 2 Bästa placerade i SMK Hörby 2011 Bilaga 3 Ekonomisk rapport 2011 Bilaga 4 Verksamhetsberättelse för SMK Hörbys Damsektion 2011 Bilaga 5 Program för SMK Hörbys Damsektion 2012 Bilaga 6 Ekonomisk rapport för SMK Hörbys Damsektion 2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Svenska Motorklubbens Hörbyavdelning, 51:a verksamhetsåret. I det följande lämnas en redogörelse över SMK Hörbys verksamhet under Damklubbens verksamhet framgår av bifogad verksamhetsberättelse, bilaga 4. Antalet medlemmar har under året varit 370 (374-10), en minskning med fyra medlemmar. Minskningen beror på genomförd medlemskontroll av dem som inte betalat sin medlemsavgift på flera år. I praktiken har klubben haft en positiv medlemsutveckling då nya aktiva medlemmar tillkommit under året. Av medlemmarna är 251 (255-10) män och 119 (118-10) kvinnor. Klubben är fjärde störst av de femtiosex klubbarna i Södra Bilsportförbundet. Styrelsen har under året haft nio ordinarie möten, samma som föregående år. Sammansättningen av styrelse och kommittéer framgår av bilaga 1. I Södra BF är Patrik Persson i kommitté SGA i rally. I styrelsen för South Swedish Rally AB är Bo Bengtsson och Bertil Gunnarsson ordinarie styrelsemedlemmar. Tävlings/funktionärslicenser Svenska Bilsportförbundet har under året förbättrat och uppdaterat sitt datasystem vilket numera gör att det är omöjligt att se antalet licensinnehavare. Vi kan dock konstatera att klubben har en fortsatt positiv utveckling vad gäller antalet tävlingslicenser. På funktionärssidan är det tråkigt nog i stort sett stiltje. Tävlingsresultat. SMK Hörby har haft ännu ett framgångsrikt år vad gäller tävlingsresultat. Se bilaga 2. Arrangerade tävlingar. Express-Specialen Hörby-Rundan TV-Svängen Intresset för Express-Specialen ökade kraftig mot året före, från 47 till drygt sextio ekipage som ställde upp i första deltävlingen i Södra BF:s RS-DM och Asfaltcup. De tävlande bjöds på en fin tävling som fick mycket beröm av deltagarna. Magnus Helgesson var tävlingsledare med Mia Nilsson som biträdande. Segrade gjorde återigen Mats Andersson från Eslöv. Hörby-Rundan lockade en liten men entusiastisk skara bilorienterare. Valdi Puhv, Bo Bengtsson och Evert Wilkens gjorde som vanligt ett strålande jobb med tävlingen.

10 TV-Svängen som kördes för 47.e gången, var deltävling i Sydsvenska Rallycupen, Rally-DM för Södra BF/Smålands BF samt TEKNOS Classic Rally Cup. Tävlingen lockade totalt 139 ekipage inklusive debutanter. TV-Svängen blev mindre tuff än året före och bara 27 förare fick kasta in handduken. Vann tävlingen gjorde Stoffe Nilsson, Hässleholms MK och detta för tredje gången i rad Ny start och målplats var Arvidssons Transporter på Industriområdet där även den centrala serviceplatsen var belägen, ett mycket lyckat koncept visade det sig. Både vid tävlingscentra och i skogen var det storpublik. Tävlingen fick mycket beröm av såväl deltagare som kunnig rallypublik. Tävlingsledare Patrik Persson med Mia Nilsson och Magnus Helgesson som biträdande svarade som vanligt för en mycket stark insats. Bancheferna Daniel Wikström och Markus Andersson gjorde ett kanonjobb Säkerhetschefen Leif Svensson hade som vanligt järnkoll på säkerheten kring tävlingen som fick mycket bra betyg. Damklubben skötte serveringen på ett föredömligt sätt och det är inte många tävlingar som kan erbjuda samma utbud i cafeterian som vi. Ekonomi. Årets resultat och ekonomiska ställning framgår av bifogade ekonomiska redogörelse, bilaga 3. Damklubbens ekonomiska ställning framgår av bilaga 6. Övriga aktiviteter. Våra aktiviteter har som vanligt varit mest knutna till tävlingarna, men det har funnits även annat på programmet. Två Förarmöte har hållits under året, i mars och november med god tillslutning. Lars Mårtensson, klubbens utbildare har under året haft kurser för nya förare/kartläsare. Under våren arrangerades BE-körkorts utbildning och ett drygt tiotal passade på att få behörighet för tungt släp. Att hålla klubbhuset och tomten i prydligt skick är tråkigt nog något som inte intresserar så många av medlemmarna. Under två helger, en på våren och en på hösten har en liten men tapper skara gjort sitt bästa för det ska se snyggt ut. Städningen invändigt sköter Vera Schuster. Tomten med gräsklippning har Jonas Hansson skött under året. I juli var det dags för Sponsordag och för första gången i Millebygden utanför Älmhult. Rickard Andersson höll i arrangemanget. I flera av våra grannklubbars tävlingar har klubben haft uppgifter. Första helgen i april var det Simrishamns MK där vi bemannade en specialsträcka. En månad senare ställde ett entusiastiskt gäng kosan mot Kristianstad och bemannade där en av sträckorna i Kong Christian Race. I SM-tävlingen Snapphanerally skötte SMK Hörbys målet på sista sträckan. När det var dags för South Swedish Rally, besattes flera av nyckelpositionerna av klubbens funktionärer. Dessutom hade vi ansvaret för första sträckan på Millebygden. I mitten av maj arrangerades Familjekväll med tipsrunda och korvgrillning med god tillslutning, cirka femtio personer hade lite mys den här fina vårkvällen. Här företogs även dragning av Reselotteriet som är en viktig del av klubbens ekonomi. Efter dragning skickade vi tre lyckliga vinnare till Finland och Rally-VM. I juli bjöd klubben alla funktionärer till Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp. Ett sextiotal funktionärer följde med i den gemensamma bussen och väl framme bjöds det på fika

11 och senare grillad korv. Man fick dessutom en uppskattad rundvandring på Svalövs Motorsportgymnasium. Årsfesten fick flyttas till den 14 januari 2012 på grund av lokal och musikerbrist. Ny festplats blev Granbacken i Löberöd och det nya konceptet blev praktsuccés. Nästan etthundrafemtio personer kom till festen. Här utsågs Martin Nilsson till Årets Förare. Ohla Wingren fick ännu en inteckning i priset till Årets Co-driver. Utmärkelsen Årets Funktionär gick välförtjänt till Rikard Andersson. Årets Prestation tilldelades Fredrik Nilsson. El-expressens pris till Årets Nykomling gick till Christian Juhlin medan Bertil Gunnarsson fick Lars Servins pris Årets SMK:are. EWA-Salongens pris till Årets Junior tilldelades Andreas Andersson. Luciafest med tavelutdelning till de tre första i de olika mästerskapen, skedde den 15 december. Även i år fick vi använda Folkets Hus, då nästan hundratjugo anmälde sig, Totalt tjugofyra av klubbens ekipage fick ta emot den traditionella tavlan. Under kvällen bjöds det på lussefika och ett riktigt fint luciatåg Klubblokalen har varit öppen varje helgfri torsdag med fika och rallysnack, dessutom en fortsatt glädjande ökning av antalet besökare. Ett nytt inslag under hösten är Motionspromenader från klubblokalen varje onsdag. Under året har klubblokalen hyrts ut till bland annat Södra BF för styrelsemöten och olika utbildningar. En del externa föreningar har också hyrt lokalen under året och gett oss lite extra inkomster. Webbmaster Roland Brorsson har sett till att vi fått en ny fräsch hemsida. Fyra nummer av SMK Bladet har utkommit under året. Slutord. Så är klubbens 51:a verksamhetsår till ända, ett år som även detta varit mycket positivt för SMK Hörby. Vi har stabil utveckling bland i antalet medlemmar saknas bara en dryg handfull från att ta över som tredje största klubb inom Södra BF. Vi har även lyckats få lite nya funktionärer till våra tävlingar, vilket är mycket positivt Glädjande är också den otroligt fina responsen vi får på våra tävlingar. Ett resultat av mycket arbete parat med hög kompetens plus stort engagemang och framförallt mycket hjärta. Något som alla som engagerat sig under året ska ta till sig. Glädjande har också året varit för våra aktiva med många framskjutna placeringar. I Rally-DM tog klubben tre av fyra guld och seger i både B och C-förarcupen vilket med eftertryck visar att SMK Hörby behåller positionen som den ledande rally klubben inom Södra BF. Under året har vi fortsatt att jobba på vår miljöprofil, klubben, klubbhuset och våra tävlingar är fortsatt certifierade under Riksidrottsförbundets Grön Idrott. Ekonomin är livsviktig för klubbens fortsatta positiva utveckling och året ger ett starkt positivt resultat. Klubben har fortfarande mycket god och stabil ekonomi, men noggrann kontroll av utgifterna är fortsatt nödvändig. Nu avslutar vi året och ser framemot 2012, som vi hoppas blir minst lika framgångsrikt som årets och ytterligare befäster SMK Hörbys ställning som motorklubben nummer ett i Södra BF. Hörby i januari För styrelsen i SMK Hörby Tommy Svensson/sekreterare Lars Servin/ordförande

12 Vi gratulerar, vi gratulerar SMK Hörby ber att få gratulera följande medlemmar som har eller ska nolla under Grattis! 70 år Valdi Puhv Hörby 16 maj Ewy Elofsson Hörby 8 juli 60 år. Bo Svensson Kristianstad 1 maj Rune Nilsson Höllviken 10 maj Gunn-Britt Larsson Stehag 26 juli Jan-Anders Nilsson Eslöv 23 september 50 år. Lars Servin Hörby 15 juli Cecilia Nilsson Staffanstorp 26 september 40 år. Michael Nyström Hurva 10 februari Jonas Dahlgren Hörby 25 februari Magnus Andersson Hörby 29 februari Rickard Andersson Ludvigsborg 5 maj Mia Nilsson Hörby 5 augusti Mikael Sjögren Hörby 5 september Patrik Dahl Höör 5 november 30 år. Rickard Frick Hörby 9 januari Rickard Andersson Löberöd 28 januari Jim Nilsson Hörby 15 juni Jonas Rangtoft Köinge 31 augusti Kristoffer malmgren Hörby 26 september Ida Isaksson Grimslöv 12 oktober Daniel Zsolyom Hörby 9 november

13 20 år Christoffer Ekelund Lyby 17 januari Henrik Lennartsson Södra Sandby 19 januari Martina Nilsson Satserup 11 februari Sofia Sörensson Revinge 15 juli Tobias Prahl Hörby 20 september Anna Palmqvist Hörby 4 december 10 år. Tobias Backstam Löberöd 12 mars Oliver Gren Hörby 2 september Fredricia Månsson Hörby 7 maj Lite nytt Asfaltspecialisten Ebbe Nilsson, Sösdala har bytt klubb från Hässleholms MK till SMK Hörby. Bytt klubb har även Therese Lennartsson från Södra Sandby gjort men i hennes fall är det från Tomelilla MK. SMK Hörby hälsar välkommen och hoppas Ni kommer att trivas hos oss. Södra BF delade för första gången ut nyinstiftade utmärkelsen Special Award i samband med Konferens Syd i Åhus. Först att ta emot den fina utmärkelsen var klubbens Tommy Svensson. South Swedish Rally bryter med Ljungby MK och flyttar årets tävlingscentra från Ljungby till Tingsryd. Här kommer man att husera på Tingsrydtravet med både den centrala serviceplatsen och sekretariat. Dessutom kommer en publiksträcka att köras i direkt anslutning. Asfaltcup får en fortsättning även 2012 och där Express-Specialen är först ut. Kul var det att SMK Hörby vann lagtävlingen i fjol och självklart kommer man att göra allt för att upprepa bravaden i år. Patrik Persson lämnade klubbstyrelsen ett år i förtid på grund av tidsbrist. Vi tackar Patrik för allt fint jobb han lagt ner under åren i styrelsen och hälsar nyvalde ersättaren Kurt Andersson välkommen.

14 Vad hände 1972? Saabs recept för framgångar, så lyder rubriken på första artikeln i den tidens motorbibel Motoråret. Artikeln handlade om Saabs framgångsrika tävlingsavdelning under RAC-Rallyt i England. Tyvärr fick Stig Blomquist till slut se sig slagen av hemmahoppet Roger Clark i en Ford Escort. Mekarna konstaterade bara Man kan bara inte vinna allt. Känns som att det är många, många år sedan de orden kunnat användas i samband med Saab Korsinsug och dubbla Weberförgasare var det som gjorde att man plockade ut hela 145 hästkrafter ur Stigs 1815cc V4:a motor. Ville du köpa en sådan motor direkt från tävlingsavdelningen i Trollhättan kostade det så klart därefter. Åtta tusen spänn ville Bosse Swanér ha för ett komplett krutpaket. Ronnie Peterson slutade nia i Formel1-VM med den tämligen misslyckade STP-sponsrade Marchen. En enda seger blev det och detta i premiären i Argentina något han följde upp med att bli tvåa i nästa tävling i Sydafrika. En andra plats till blev det under året, men tyvärr annars mest misslyckanden. Vann VM gjorde Emerson Fittipaldi medan Reine Wisell körde BRM men blev poänglös under året. Anmärkningsvärt är att hela 42 förare körde F1:a under året. Volvo-Cupen kördes som en ny racingklass det här året och bilarna 142 och 144 var i stort sett helt standard. Stentuffa bataljer och mycket plåtskrammel blev det innan Ingvar Carlsson stod som slutsegrare. Ingvar var helt överlägsen med 90 poäng mot tvåan, Hasse Wängstres 64. Sexa slutade Erik Berger, redan då veteran som höll på att trappa ner, nu fyrtio år senare är Berger fortfarande i full gång med sin lila Escort. Rallycross kördes det på Ring Knutstorp. Banan gick delvis på motocrossbanan, bland annat kördes en slinga långt upp i den backe som idag är publikplats. Premiären vanns av Björn Waldegård före Per Eklund. Ingvar Carlsson vann förutom Volvo-Cupen även SM i Rally för Grupp 1-klassen. Ingvar körde BMW 2002 Tii och segrade före Lille-Bror Nasenius Opel Ascona. En enda skåning tog SM-poäng, Kristianstads Lass Lassesson som slutade 27:a med sin BMW. Av de totalt 36 förarna som tog poäng körde alla BMW eller Opel, förutom dalslänningen Mats Adolfsson som var helt ensam Volvoåkare i klassen. Kulläng, Anders i förnamn var värst i den trimmade klassen Grupp 2. Värmlänningen körde Opel Ascona och var tre poäng vassare än Saab-proffset Carl Orrenius, med Stig Blomqvist som trea. På 43:e plats hittar vi Östen Andersson, då SMK Hörby numera Eslövs MK. En enda poäng hade Östen och den plockade han i KAK-Rallyt, numera Rally Sweden. Sm-finalen i Tillförlitlighet kördes i klasiska Knutstorpsvängen. Här lyckades SMK Hörbys B-förare Sune Esbjörnsson bli tvåa i B-förare Grupp 2 med sin Saab V4. Inte illa då man var 23 i klassen.

15 Larry Svensson blev bäste Hörbyförare i Grupp1 klassen i SM i T. Larrys slutade 22:a med sin klart handikappade Saab mot vinnaren Ingvar Carlssons dubbelt så motorstarka BMW. I Grupp 2 hette segraren Åke Bryggaren Andersson för PI Walfridsson. Inte en enda skåning tog SM-poäng i grupp 2. RM kallades det som vi idag benämner DM men då kördes mästerskapet ihop med Småland. I Grupp 2 delade Hörbyåkarna Östen Andersson och Ulf Larsson på sjätte platsen. Snabbast det här året var Kaj Jönsson från Ronneby före Gert Blomquist. I Grupp 1 var Stig Kristiansson bara en enda poäng från guld, men det snöt istället Gnosjös Bengt Sundén. Opel Ascona körde Roland Brorsson och detta så bra att det blev brons i OT-Special (RS) efter dåvarande OT special-kungen Bertil Andreasson från Höör och Hässleholms motsvarighet Bengt Persson. I C-klassen slutade Ronny Isacsson på fjärde plats. Tetrasvängen hette Lunds AC:s vintertävling som kördes den 15 januari. Lite kul var det att man hade en egen klass för C-förare standard-dubb med tretton startande. Här vann hemmaföraren Jan Andersson med en Amazon för Sven Hundra Olsson från Örkelljunga. Totalsegern hamnade hos Tommy Silverberg från Malmö i en Volvo 142. En Saab Sport kortnos hade Roland Brorsson köpt för skojs skull och det blev en femte plats i B-klassen. Dubbelt Hörby blev det i B-förare Grupp 1 med Bengt Anderssons Sprint-Kadett före Roland Bengtssons, Saab. Ljungbynatta blev en stor framgång för SMK Hörby som vann lagtävlingen före Kristianstad och Älmhult. Stor del i detta hade klassegraren Stig Kristiansson, trean Ulf Larsson i Grupp 2 samt inte minst Jan Nihlén som även han slutade trea i B-Grupp1. Tävlingen genomfördes under vidriga förhållanden, full snöstorm rådde över de sju milen SS. I februari kördes det allra första Kong Christian Race och med Stig Kristiansson som tvåa totalt, bara två sekunder efter Saabåkande Kungsbackafriskusen Björn Iderud. Curt Fredgardh från Trelleborg var en händig BMW-förare. Den 3 april körde han som Debutant i Asarums RS-tävling och slutade trea totalt. Helgen efter totalsegrade han i Lille-Mats i Hässleholm i kamp med sjuttiofem andra förare. Hygglig debut Mallorcaresa frestade KAK/ Södra med i sin OT-A Tjäreborgspecialen. Det blev Helsingborgaren Joakim Sjunnesson som fick åka till solen som vann B-klassen före Roland Brorsson. Joakims tider räckte även till totalseger. I C-klassen slutade Halmstads-föraren Goofy som åkte under pseudonym fyra och detta i en Renault 4 Laban. Trippel Hörby blev det nästan när Trelleborgs MK körde en OT-B på hösten. I B-grupp 1 vann Roland Brorsson, Bengt Andersson slutade tvåa tre sekunder bak medan Jan Nihlén gled in som fyra.

16 Kagarpsträckan i TV-Svängen blev det här året berömt för sin luriga målsväng. Här stapplades bilarna bokstavligen ovanpå varandra, bland dessa fanns numera klassikeråkaren Christer Wigren. En som klarade den skymda högern var Roger Johansson från Trollhättan som totalsegrade före hemmahoppet Östen Andersson. I B Grupp 2 blev det en fin tredje plats för Amazonåkande Hörbyföraren Inge Pensel Jönsson av tjugofyra startande. Inte många färre var där i Grupp 1 diton, där Roland Brorsson slutade tvåa. Tävlingen mätte nio mil special fördelat på elva sträckor. Stjärnsvängen i Tomelilla kämpade om TV-Svängen om titeln Skånes tuffaste tävling på sjuttiotalet. Det här årets upplaga tilltalade Hörbyföraren Bengt Malmgren som slutade tvåa i B Grupp 2 efter arrangörsklubbens meste rallyåkare Tom-Willy Björklund. Än värre var Lars Palm som vann Grupp 1 på exakt samma tid som Björklund och detta med en något sliten standard Rally Kadett. Bengt Håkansson var verkligt rallysugen och körde årets sista tävling den 29 december. Uppe i Sävsjö kördes Sten Sture-Trofén och de sex milen SS lockade honom och Saaben. Nu gick det sådär och Bengt fick nöja sig med sista platsen i C Grupp 1. Totalsegrade i den av Gert Blomquist ledda tävlingen gjorde Kent Rubertsson i en BMW före Roger Johansson. Renault 15 TS blev Årets Bil 1972, någon som minns? Modellen beskrevs som en sportbetonad familjecupé med 90 hästkrafter. Vad jag minns mest av Renaulten så var det en rostburk utan dess like. Inledde med Saab då är det inte mer än rätt att avsluta med Volvo. I Motoråret finns beskrivet hur du rustar din Volvo 142 för rally. Trimningssatsen till B20-rovan upp till 160 hästar gick loss på kronor, tätstegad låda på ytterligare kronor. Lite annat smågodis behövdes också, rallyavgassystem till exempel för 150 kronor och bromsbelägg en styv hundring. Totalt fick Volvofantasten punga ut med runt femton laxar för att göra rallybil av Volvon. Till detta kom även bilen och en ny 142:a kostade då kronor. Tommy Svensson

17 Bäst placerade från SMK Hörby Rally-DM Södra BF. Klass D1: 1. Christoffer Nordholm 2. Ola Wingren 3 Jim Nilsson Klass D2: 1. Joachim Kristiansson 2. Fredrik Nilsson Klass D4: 1. Thobias Svensson 2. Johan Edquist B-Förarcup: 1. Martin Nilsson 3. Ola Wingren C-förarcup: 1. Johnny Ottosson 2. Simon Nilsson 3. Kristoffer Strid RS-DM Södra BF. C-förarcup: 1. Martin Andersson AsfaltsCup. 2. Martin Andersson 3. Rikard Fors Lagtävl. 1. SMK Hörby Sydsvenska Rally Cupen. Klass 2: 3. Simon Nilsson Klass 4: 1. Martin Nilsson Suzuki Cup Juniorcupen 1. Andreas Andersson TEKNOS Classic Rally Cup. Klass 1: 2. Curt Jeppsson Camaro Cup 3 Tobias Brink Karting-DM. Junior 60: 2. Klara Andersson

18 Sydsvenska Rally Cupen. Datum Tävling Klubb 31 mars Simrishamnsmixen Simrishamns MK 28 apr Kong Christian Race Kristianstads MK 05 maj Silverratten Älmhults MK 2 Juni Karlskronapokalen Karlskrona MK 16 juni Skilling 500 Skillingaryds MK 30 Juni Dackefejden Wäxjö MS 11 aug Snapphanerallyt Hässleholms MK 25 Aug Emiltrofen Vimmerby MS 08 Sep TV Svängen SMK Hörby 22 Sep Ekratten Asarums MS 27 Okt Final SSRC Wäxjö MS Södra BF Rally-DM 1 31 mars Simrishamns MK Simrishamns Mixen 2 14 april Trelleborgs MK Rally Anderslöv 3 28 april Kristianstads MK Kong Christian Race 4 05 maj Älmhults MK Silverratten 5 02 juni Karlskrona AK Karlskronapokalen 6 30 juni Wäxjö MS Dackefejden 7 11 aug. Hässleholms MK Snapphanerallyt 8 08sept. SMK Hörby TV-Svängen 9 22 sept. Asarums MS Ekratten Södra BF RS-DM/Asfaltcup 1 25 mars Express - Specialen SMK Hörby 2 22 april Sturupssprinten Svedala MK 3 29 april Lille Mats Rally Sprint Hässleholms MK 4 06 juni Trelleborgs M-Show Trelleborgs MK 5 17 juni Färs Frosta Specialen Eslövs MK 6 28 juni Österlens Svampasprint Trelleborgs MK 7 19 aug. Skyttesvängen SMK Örkelljunga 8 02 sept. Sydsten AMC- Rejset Arlövs MC 9 15 sept. Lundatrofen Lunds AC okt. Svedala Runt Svedala MK okt Kanonen Eslövs MK

19 Rally Sweden Rally Sweden eller som det hette mitt första år i Värmland 1975, KAK-Rallyt fick i år mitt 38:e besök. Al Attaya med Nasser i förnamn visade att man kan åka fort på snö och is även om man är från ökenlandet Qatar. Som han laddade över hoppet på Värmullsåsen med Cittran som just där påminde väldigt mycket om hans andra favoritsport, lerduveskytte. Latvalla vann för andra gången, den första var Visade än en gång med eftertryck att han blir en Loeb/Hirvonen utmanare att räkna med i år. Lesjöforssträckan höll dock på att kosta Latvalla segern genom en ful sten där han genade lite onödigt med punka som följd. Yngst i rallytoppen var nog Pontus Tidemand med sin Skoda S2000. Hängde med bra och jag blir inte förvånad om han blåser Mats Jonsson på SM-guldet. Super gör man friskt på Colins Crest och här måste tas till krafttag om det inte ska urarta totalt. Vissa menar dock att det var lugnare där i år än tidigare, men det säger inte mycket. Publikuppträdandet i samband med folkfesten passar absolut inte i rallyskogen! Wrc står inför stora problem som FIA måste fixa om inte Rally-VM ska dö. Tyvärr känns det som att Jean Todt och grabbarna i Paris inte bryr sig utan hoppas att allting löser sig ändå Ett häligt gäng var de cyklande italienarna som trampat hela vägen, först till Norgesträckorna och vidare mot Hagfors. Övernattade i sovsäckar under bar himmel. Dubbar eller noga räknat stycken gick det åt i årets rally. Samtliga hade slagits i av Däckproffsen i Växjö. En knapp nittiogrammare höll på att kosta PG segern i SWRC sedan bärarmarna visat sig väga åttio gram för lite. Nu blev det bara två minuter tidstillägg vilket inte spelade någon roll. Norgesträckorna var klart positiva och i synnerhet SS7. Sträckan vid Kirkenär var ett mellanting mellan publiksträcka/grusgrop och riktig väg dessutom med perfekta publikplatser uppe på en gammal järnvägsbank. Jag gillade sträckan skarpt, Sebastien Loeb har nog en annan uppfattning Tommy Svensson

20 KLUBBMÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2012 Rallyspecial: Rally: 25.3 SMK Hörby 31.3 Simrishamns MK 22.4 Svedala MK 28.4 Kristianstads MK 17.6 Eslövs MK 2.6 Karlskrona AK 19.8 SMK Örkelljunga 11.8 Hässleholms MK 2.9 Arlövs MC 8.9 SMK Hörby Eslövs MK 22.9 Asarums MS REGLER FÖR SMK HÖRBYS KLUBBMÄSTERSKAP 2012 Klubbmästerskapet i Rally resp. Rs skall vara sammanslaget för bil och förarklasser, där endast en klubbmästare koras i resp. gren. Poäng ges till totalt bäst placerade ekipage från SMK Hörby i varje tävling, med fördelningen poäng. Startpoäng, 2 poäng delas ut för varje start. Startpoängen tillgodoräknas i slutresultatet i samtliga tävlingar, totalt 12 startpoäng kan erhållas. Utöver detta delas bonuspoäng ut i Mry till bäst placerade ekipage i klasserna under 1400 cc med poäng. Av 6 uttagna tävlingar kommer 4 deltävlingar att räknas i slutresultatet. Ev. tolkningar av reglerna görs enväldigt av klubbmästerskapets ansvarige. KLUBBMÄSTERSKAP FÖR B- RESP. C-FÖRARE Under 2012 kommer SMK Hörby att som tidigare också kora klubbmästare i B- och C-klassen. Reglerna är följande: Alla uttagna tävlingar i "stora" klubbmästerskapet i Rally och Rs ingår i denna serie. Av totalt 12 tävlingar kommer 8 tävlingar att räknas samman enligt följande: 4 Rally och 4 Rs tävlingar. ( Poängberäkning enl. "stora" KM. Totalt 24 startpoäng kan erhållas.) B- resp C-förare tävlar dessutom som vanligt i det ordinarie klubbmästerskapet. Hörby Roland Brorsson

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 7 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset

RS-DM 2013 1 ( 3 ) l.lilja@telia.com. 30/6 Ljungbyheds Rallysprint. 16/6 Färs Frosta Specialen. 4/5 Lille Mats Rallysprint. 8/9 Sydsten AMC-Rajset 1 ( 3 ) RS-DM 2013 21/4 Sturupssprinten 4/5 Lille Mats Rallysprint 19/5 Ystad-Sprinten 6/6 Köpingesvängen 16/6 Färs Frosta Specialen 30/6 Ljungbyheds Rallysprint 12/7 Österlen Sprinten 18/8 Skyttesvängen

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2013.

Medlemsavgift och medlemskort för 2013. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 8 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14

RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 RS DM 2013 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. TÄVLINGAR 3. DELTAGARE 4. KLASSINDELNING 5. ANMÄLAN och GALLRING 6. POÄNGBERÄKNING 7. PRISER och PRISUTDELNING

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

RM-final i Hörby den 18 september.

RM-final i Hörby den 18 september. Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

Medlemsavgift och medlemskort för 2014.

Medlemsavgift och medlemskort för 2014. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 8 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RS-DM 2015 Bilklass R1a 1 ( 6 ) Bilklass R1a 1 Edquist Johan A SMK Hörby VW Golf E 8 8 11 6 8 9 9 9 5 11 84 2 Larsson Jesper B Kristianstads MK Toyota Corolla E 10 5 8 7 6 11 7 8 6 8 76 3 Larsson Hampus C Kristianstads MK VW

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 7 Nr 1, 2000 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@hem.passagen.se

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2015 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2015 Bilklass R1a 28/3 Simrishamnsmixen 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Svensson Thobias A SMK Hörby VW Golf E 11 11 10 11 11 11 65 2 Larsson Jesper B Kristianstads MK Toyota Corolla E 7 (5) 5 6 8 8 9 8 51 3 Ryke Carl A Karlskrona

Läs mer

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a

SÖDRA BF's RY-DM 2016 Bilklass R1a 1 ( 5 ) Bilklass R1a 1 Thobias Svensson A SMK Hörby VW Golf MK4 E 20 20 2 Magnus Sigvardsson B SMK Hörby VW Golf II E 17 17 3 Hampus Larsson B Kristianstads MK Toyota Corolla E 14 14 4 Carl Ryke A Karlskrona

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET. Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY Page 1 of 6 Nr 3 1999 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@hem.passagen.se

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Hörby Bil-Svängen 2003

Hörby Bil-Svängen 2003 Page 1 of 9 SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY TELEFON: 0415-132 90 WEBB-ADRESS: http://hem.passagen.se/smkhorby/ E-POSTADRESS: smkhorby@passagen.se KLUBBLOKAL:

Läs mer

SMK Hörby BLADET. Medlemskorten 2008.

SMK Hörby BLADET. Medlemskorten 2008. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN 19.30 POSTGIRO:

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN

ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Tobias Brink vann Camaro Cup!

Tobias Brink vann Camaro Cup! SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM

Final official classification Sydrallyt/Midsommardansen DM 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat spec 4wd A-B-C förare 1 1 272 Andreas Magnusson Skillingaryds MK Mitsubishi Evo V SE 0 0 28.34,3 0.00,0 Henrik Hulterskog 0.00,0 5.22,0 6.33,9 7.06,2 5.34,7 3.57,5 2 2 228 A

Läs mer

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12

Officiell resultatlista Bilmånsson Rallysprint Eslövs MK 2016-06-12 A-förare R1a - R1a,Gr E, N-1400 62 1 38 A Jesper Larsson Kristianstads MK Toyota Corolla SE 0 0 21.19,5 4.06,2 Robin Rosengren Kristianstads MK Larsson Rally 8.09,8 6.39,8 6.29,9 A-förare R1b - R1b,Voc,

Läs mer

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön

St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång1 Omgång2 Omgång3 Totalt Total lag 1 Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 3 2 5 10 101 Martin Schön St Namn Klubb Anmälare Bil Omgång Omgång Omgång Totalt Total lag Marcus Schön Kristianstad FRC Team Buse Ford 0 0 Martin Schön Kristianstad FRC team Buse Ford 0 0 Magnus Olsson Asarums MS Volvo 0 0 0 Jens

Läs mer

RS DM 2014 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-11-15

RS DM 2014 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-11-15 RS DM 2014 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2013-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. VARVLOPP 3. TÄVLINGAR 4. DELTAGARE 5. KLASSINDELNING 6. ANMÄLAN och GALLRING 7. POÄNGBERÄKNING 8. PRISER

Läs mer

TACK! Styrelsen i SMK Hörby

TACK! Styrelsen i SMK Hörby SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

ARLÖVS MOTOR CLUB 1973-2003

ARLÖVS MOTOR CLUB 1973-2003 ARLÖVS MOTOR CLUB 1973-2003 1973 Den 8/11 1973 sammankallades till möte för att bilda en motorklubb i Arlöv. Detta skedde i en lokal på Burlövs Centrum, där c.a 30 st. rallyintresserade Arlövsungdomar

Läs mer

Officiell resultatlista AMC Rajset

Officiell resultatlista AMC Rajset A-Förare D1A Grp F RWD Volvo Original 25 1 36 A Jim Nilsson SMK Hörby Volvo 944 SE 0 0 23.16,5 2.16,1 Rickard Frick SMK Hörby 7.49,5 7.48,0 7.39,0 30 2 37 A Tyko Nilsson Hässleholm MK Volvo 940 SE 0 0

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Vi önskar ALLA våra medlemmar en:

Vi önskar ALLA våra medlemmar en: SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Årsfest 18 januari 2014?

Årsfest 18 januari 2014? SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK - 2007

1922 MÖLNDALS MK - 2007 Årgång 34 Nr. 2/Februari 2007 1922 MÖLNDALS MK - 2007 Innehåll i detta nummer: Kallelse till årsmöte, 28 feb. kl 18:30 i vår nya klubblokal Inbetalning av medlemsavgiften Anmälan till Tjolöholm Classic

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Nu laddar vi för den 46:e TV-Svängen!

Nu laddar vi för den 46:e TV-Svängen! SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10

RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10 RS DM 2016 SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET UTGÅVA 2016-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA REGLER 2. ANMÄLAN TILL TÄVLING 3. VARVLOPP 4. TÄVLINGAR 5. DELTAGARE 6. KLASSINDELNING 7. ANMÄLAN och GALLRING 8. POÄNGBERÄKNING

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Officiell resultatlista TV-Svängen

Officiell resultatlista TV-Svängen A-förare Grupp E 27 1 83 A Thobias Svensson SMK Hörby VW Golf SE 0 0 31.51,7 3.31,3 Emil Månsson LS Bygg Hörby 0.00,0 4.46,7 4.35,4 4.28,4 4.31,3 3.02,8 5.01,2 5.25,9 37 2 84 A John Nilsson Kristianstads

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

SSRC Klass 1. Klass 2

SSRC Klass 1. Klass 2 SSRC 2012 Tävling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Klass 1 1 Morgan Olsson Vimmerby MS Volvo 36 52 88 2 Ola Wingren SMK Hörby Volvo 39 40 79 3 Jim Nilsson SMK Hörby Volvo 45 28 73 4 Per Ola Thörnberg Vetlanda

Läs mer

Klassiska Rallycupen (KRC)

Klassiska Rallycupen (KRC) 2009 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET REGLER Klassiska Rallycupen (KRC) och Historiska Rallycupen (HRC) för Historiska Rallybilar Utgåva November 2014 HRY_Regler_Klassiska-Historiska_Rallycupen-2015.doc

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte: 10 10 24 Tid: 12.00-15.30 Plast: Morby Moralund Närvarande: Karl- Bertil Ling, ordförande Henrik Boivie Jörgen Einar Annette Åhman, sekreterare Jan Hagberg (telefon)

Läs mer

Förare och Co-drivermöte den 3 november.

Förare och Co-drivermöte den 3 november. SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE

SEKTIONSÅRSMÖTE SEKTIONSÅRSMÖTE 2013-01-08 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Eskilstuna MKs årsmötet 2009-02-25 VALBEREDNINGLISTA År 2008 Förslag År 2009 Ordförande: Tommy Pettersson Sekreterare: Kjell Eriksson Kassör: Vice ordf: Ledamot:: H-E Insulander Lars Tenglin Dan Samuelsson

Läs mer

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt

Tävlingskalender 2009 HRC klass 6 (HRB 6) Namn Klubb Bil start p Totalt Tävling, 0/ Utrikesrundan MK Nordjämten Tävling 2, 3/ Örnskölden Örnsköldsviks RK Tävling 3, 2/2 Kopparsvängen MK Kopparberg Tävling 5, 5/8 A.R.C. rallyt Almunge MK Tävling 6, 2/9 TVSvängen SMK Hörby Tävling

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Nu laddar vi för den 45:e TV-Svängen!

Nu laddar vi för den 45:e TV-Svängen! SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: http://hem.passagen.se/smkhorby E-MAIL: smkhorby@telia.com TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING:

Läs mer

En skön sommar tillönskas alla våra medlemmar / SMK HÖRBY

En skön sommar tillönskas alla våra medlemmar / SMK HÖRBY SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00

Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00 Verksamhetsberättelse 2011 Årsmöte i klubblokalen 12:e februari 2012 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Söndagen den 12 februari 2011 kl.15.00 i klubblokalen, Industrigatan

Läs mer

RESULTATLISTA. 50:e Lille Mats Rallysprint den 4/5 om

RESULTATLISTA. 50:e Lille Mats Rallysprint den 4/5 om RESULTATLISTA GA 50:e Lille Mats Rallysprint den 4/5 om LINDBERG IMPORT RallyCup samt Jubileumssprinten den 5/5 TOTALSEGRARE Joachim Grahn / Rickard Nilsson Vinnare av C G Wilke s Vandringspokal 2:a året

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY

SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY E-MAIL: smkhorby@passagen.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG FRÅN 19.30 POSTGIRO:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003

Protokoll från Västkustens Isjaktsällskaps, VIS, årsmöte 2003 1(5) Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 20/11 2003 Plats: Johan Gregerssons kontor i Johanneberg Närvarande: 12 st. medlemmar 1 Fastställande av röstlängd för mötet. Enligt

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE

SEKTIONSÅRSMÖTE SEKTIONSÅRSMÖTE 2012-01-10 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Vi önskar ALLA våra medlemmar en:

Vi önskar ALLA våra medlemmar en: SMK Hörby BLADET Svenska Motor Klubben Hörbyavdelningen Box 8, 242 21 HÖRBY HEMSIDA: www.smkhorby.se E-MAIL: info@smkhorby.se TELEFON: 0415-132 90 KLUBBLOKAL: Norregatan 2B ÖPPETHÅLLNING: HELGFRI TORSDAG

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

St.nr Förare Klubb Anmälare Bil 1 2 3 Poäng Final Plats. MS Rovegårdens FR

St.nr Förare Klubb Anmälare Bil 1 2 3 Poäng Final Plats. MS Rovegårdens FR Sida 1 av 5 SENIOR St.nr Förare Klubb Anmälare Bil 1 2 3 Poäng Final Plats 20 Jerry Beast Power SAAB 8 8 16 A1 1 50 Sten S Hbg SAAB 8 8 16 A2 2 8 Robert Lunds AC SAAB 8 8 16 A3 3 41 Daniel Pettersson Rovegårdens

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer