Laddinfrastruktur för elfordon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laddinfrastruktur för elfordon"

Transkript

1 Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen

2 Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT Vilka olika typer av laddsystem finns det? Vilken typ av laddstation ska jag välja? Välj mode 3 typ 2! Vilka regler gäller för att ansluta en laddstation eller laddstolpe till elnätet? Frågor och svar om laddning och elfordon TEKNISK BILAGA FÖR ELTEKNIKER OCH ANDRA SOM VILL VETA MER Rekommendationer angående utförande av laddstationer Vilka säkerhetskrav finns och hur uppfyller jag dem? LITEN ORDLISTA FÖR DENNA VÄGLEDNING AC: växelström DC: likström Elfordon: här avses både rena elbilar och laddhybrider Mode 3 typ 2 : mode 3 beskrivs i EU-standarderna IEC och typ 2 i IEC

3 FÖRORD Fler och fler elbilar och laddhybrider börjar synas i trafiken. Ökningstakten är hög men från en mycket låg nivå. I juni 2014 rullade lite drygt laddbara elfordon på vägarna. Med eldrift kan bilen laddas hemma i garaget, medan den står på parkeringen på arbetsplatsen eller utanför stormarknaden när man handlar. Men för de som bor i städer och saknar tillgång till eget garage med eluttag eller som inte kan ladda på arbetsplatsparkeringen, finns det behov av att sätta upp publika laddstationer. Svensk Energi är elbranschens intresseorganisation och medlemsföretagen får alltfler frågor från allmänheten, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner som vill veta mer om vad som gäller för den som vill sätta upp en eller flera laddstationer. Detta är tredje versionen av en vägledning för den som är intresserad av att sätta upp en laddstation eller laddstolpe. Denna uppdatering har framför allt gjorts för att elbranschen, bilbranschen och ledande laddstationstillverkare i Sverige har kommit överens om att från maj 2013 rekommendera den europeiska standarden som kallas för mode 3 typ 2 för laddstationer i publik miljö. Vägledningen tar upp huvudsak upp laddning med kabel (s.k. konduktiv laddning) av personbilar. Denna vägledning berör frågor som laddsystem, gällande standarder, regelverk för anslutning till elnätet och lite allmänna frågor och svar kring elsystemet kopplat till denna avgränsning. Vägledningen tar inte upp snabbladdning, trådlös laddning, laddning under färd, laddning av lätta fordon som 2- eller 3-hjulingar eller laddning av tunga fordon. Sedan den första versionen, som kom i maj 2010, kunskapen hos företag och allmänhet har ökat. Denna version har därför omarbetats och gjorts mer användarvänlig för personer som inte har en teknisk bakgrund. Tekniska avsnitt har lagts sist i en särskild bilaga. I vår ambition att bidra till en kostnadseffektiv utbyggnad av laddinfrastruktur har vi tagit fram denna vägledning som enkelt steg-för-steg beskriver hur man går till väga. Ditt lokala elnätsföretag kan också svara på frågor och hjälpa till att ansluta en laddstation där du vill ha den, om det inte är så att det redan är tillåtet att sätta upp den. Ett särskilt tack riktas till Peter Herbert, Vattenfall, som kvalitetsgranskat och uppdaterat avsnitten om säkerhet och standarder och Mikael Hagman, Jämtkraft, som bidragit med många användbara synpunkter. Ansvaret för eventuella felaktigheter i innehållet vilar dock på Svensk Energi. Kjell Jansson VD Svensk Energi Synpunkter på denna vägledning skickas till LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 3

4 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation 1. Sök markägarens (eller garageägarens) tillstånd att sätta upp en laddstation. 2. Undersök hos kommunen om andra tillstånd behövs, till exempel bygglov. 3. Ta in offerter från olika laddstationsleverantörer utifrån dina behov. 4. Om du ska ta betalt för laddtjänsten, fundera igenom affärsmodellen. 5. Välj märke och modell i ett upphandlingsförfarande och försäkra dig om att elsäkerhetskrav är uppfyllda (läs mer om elsäkerhet och standarder i den tekniska bilagan). 6. Förbered anslutning av laddstationen till elnätet (läs mer i avsnitt 3): a. Undersök om det är möjligt att använda det särskilda undantaget för laddning av elfordon eller något annat undantag. b. Vid anslutning till koncessionspliktigt nät: Teckna ett abonnemang hos aktuellt nätbolag för varje laddstation samt välj elhandelsbolag. 7. Anlita en behörig elinstallatör eller en teknikkonsult med elkompetens för att dimensionera elkabel. 8. Anlita behörig elinstallatör som drar fram kabeln och installerar laddstationen. 4 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

5 1. VILKA OLIKA TYPER AV LADDSYSTEM FINNS DET? För att kunna ladda ett elfordon måste det finnas tillgång till ett laddsystem. Man brukar skilja på olika typer av laddning beroende på vilken laddeffekt laddsystemet har. Vilken laddeffekt systemet har påverkar i sin tur hur lång tid det tar att ladda fordonet. En låg laddeffekt ger långsam laddning och en hög effekt kortare laddningstid. Hur lång tid det tar att fulladda ett tomt batteri beror också på vilken batterikapacitet elfordonet har. Batterikapaciteten varierar mellan olika elfordonsmodeller. Hur lång körsträckan blir efter laddning beror förutom på laddeffekt och laddtid även på fordonets energiförbrukning. Laddhybriden har förstås ett mindre batteri men en annan motor att köra på när batteriet tar slut. Energiförbrukningen varierar också mellan olika modeller, men i genomsnitt kan man utgå från en energiförbrukning på 2 kwh per mil för normal drift (ej vid stort värme- eller kylbehov i kupén). Följande typer av laddning med laddkabel är aktuella idag: Normal laddning (eller vardagsladdning ) Halvsnabb laddning Snabbladdning Tillfällig laddning På sikt är det även tänkbart att laddning utan kabel, så kallad induktiv laddning, kommer att vara aktuell för elbilar och laddhybrider. Laddning under drift med olika tekniker undersöks också. Normal laddning eller vardagsladdning ( 3,7 kw) De flesta elfordon som säljs idag är anpassade för att ladda med en för ändamålet avsedd laddstation. Laddstationen bör vara av typen mode 3 typ 2 och med sådan utrustning kan personen som laddar känna sig säker på att laddningen blir pålitlig och säker. Med köpet av elbilen eller laddhybriden följer ofta med utrustning för att ladda i ett vanligt jordat uttag. Det innebär vissa risker som mode 3 typ 2 inte medför. Vid mode 3 har en elektriker kontrollerat att installationen är utförd på rätt sätt och nödvändiga säkerhetskomponenter för fordonsladdning följer med installationen av laddstationen. Typ 2 kontakten är robust och tål hög ström under lång tid. Laddning med standarden mode 3 typ 2 innebär en maximal laddeffekt på 3,7 kw (enfas 230V, 16A) beroende på hur laddstationen eller laddboxen är dimensionerad. Hur lång tid det tar att ladda batteriet fullt beror på sammantaget på vilken laddeffekt som används och hur mycket som finns kvar i batteriet. De undersökningar som gjorts i Sverige av användningen av elfordon visar att merparten av all laddning sker vid nattparkering och då spelar det liten roll om laddningen kan ta upp till 9 timmar. De laddställen som finns och planeras i Sverige idag är med några få undantag avsedda för normalladdning. Mycket talar för att normalladdning kommer att vara den dominerande laddningstypen även i framtiden. Halvsnabb laddning (från 3,7 kw till 50 kw) Halvsnabb laddning är inte entydigt definierat utifrån förekommande laddsituationer eftersom det råder osäkerhet kring vilka tekniker och laddsituationer som kommer att användas. Anledningar till att ladda halvsnabbt kan vara att bilanvändaren har bråttom att ladda eller att man genom att reglera laddeffekten bättre kan styra laddningen till tider då elnäten eller den lokala elinstallationen inte är hårt belastade och då ladda med högre effekt. Effektområdet innefattar hela området mellan normalladdning och snabbladdning. LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 5

6 NORMALLADDNING ELLER VARDAGSLADDNING Passar bra för laddning över natten eller över dagen. Enfas 230V, säkring 10A/16A. Laddeffekt 3,7 kw. En timmes laddning ger 1-2 mils körsträcka (för 10A resp. 16 A säkring). Utrustning i enlighet med mode 3 typ 2. HALVSNABB LADDNING Vid behov av att hinna ladda bilen snabbare än vid normalladdning eller för att underlätta att styra laddning bort från effekttoppar i elnät eller lokal elinstallation. Laddeffekt mellan 3,7 kw och 50 kw. Utrustning i enlighet med mode 3 typ2 för AC-laddning eller DC-laddning (laddstation utanför bil). Flera olika tekniklösningar är möjliga. SNABBLADDNING Ambitionen är att användaren endast behöver vänta en kort stund på att bilen blir fulladdad (ca 10 minuter), alternativt att ladda så snabbt som det är tekniskt möjligt med dagens teknik. Laddeffekt upp till 50 kw. Än så länge endast DC-laddning vilket innebär separat laddare utanför bilen med fast kabel. Kräver speciella typer av kontakter pga de höga effekterna, Chademokontakter eller CCS-kontakter. En halv timmes laddning (50kW) ger cirka 12 mils körsträcka. TILLFÄLLIG LADDNING UR JORDAT UTTAG Ger möjlighet att ladda där det inte finns en laddstation. Möjligt i jordat hushållsuttag (rekommenderas ej) eller CEE-uttag. Enfasuttag, spänning 230 V, säkring 10A. Laddeffekt upp till 2,3 kw (Max laddeffekt kan vara begränsad till lägre värde motsvarande mellan 6 A och 8 A). Utrustning i enlighet med mode 2 vilket garanterar jordfelsbrytare av rätt sort. En timmes laddning ger upp till 1 mils körsträcka. 6 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

7 Det finns i huvudsak tre alternativ att höja laddeffekten till halvsnabb laddning: 1) Säkra upp och eventuellt förstärka elinstallationen för enfasladdning, 2) Utnyttja 3-fasladdning, 3) DC laddning. De aktuella teknikerna har olika egenskaper. Tre-fas kan till exempel medföra att maximering av laddeffekten utan uppsäkring eller förstärkning, eller för att fördela lasten mellan faser, medan alla nämnda tekniker kan användas för att maximera effekten med mer eller mindre modifieringar i elanläggningen. Osäkerheten kring i vilken omfattning bilar kommer kunna laddas med 3-fas och osäkerheten kring om DC för halvsnabb laddning kommer bli aktuellt gör att det idag troligen inte är meningsfullt att dela upp effektområdet för halvsnabb laddning, men det kan bli aktuellt när fler bilar kommer på marknaden och allteftersom möjligheter och problem visar sig. Snabbladdning (50 kw och uppåt) Det finns ingen egentlig definition på vad som räknas som snabbladdning. En möjlig definition är att laddningen ska gå så snabbt den som laddar är beredd att stå kvar och vänta vid fordonet under laddningen. Det skulle kunna innebära att laddningen ska ta högst ca tio minuter. För att få så korta laddtider krävs laddeffekter på ca 250 kw (för 20 mils bilkörning, 2 kwh/mil). Idag finns snabbladdningsstationer som klarar 50kW men vi kan förvänta oss att den möjliga effekten kommer öka i framtiden i takt med utvecklingen av batterier och laddinfrastruktur. Vanligen avses DC-laddning (likström) från en laddstation utanför bilen. Detta eftersom laddarna är för stora, tunga och dyra för att ha ombord i bilen när laddeffekterna är höga. Det finns idag flera koncept för snabbladdning som utvecklas parallellt av olika tillverkare. Idag (2014) verkar det som om marknaden går mot två typer av snabbladdning: Chademo-konceptet och CCS-konceptet (Combined Charging System) som båda är enligt aktuell standard (IEC ) dimensionerade för upp till cirka 120 kw respektive 200 kw (europaversionen av CCS). Produkter på marknaden tillämpar emellertid idag (2014) max ca 50 kw laddningseffekt. Koncepten skiljer sig tekniskt på flera punkter men skillnaden för användaren är endast utformningen av anslutningsdonet. Denna vägledning går inte in på detta mer än så eftersom den inte omfattarsnabbladdningsstationer. För tunga fordon är snabbladdning med DC eller 3-fasladdning de enda laddningsalternativen, eftersom det med enfaskabel inte är möjligt att fylla ett batteri med de energimängder som krävs på rimlig tid. En annan möjlighet är batteribyte. För tunga fordon diskuteras för framtiden också alternativet strömtillförsel under färd. Snabbladdning har hittills utnyttjas endast i liten utsträckning i Sverige men snabbladdningsstationer blir allt vanligare. Även i den närmaste framtiden ses snabbladdning som ett komplement till normalladdning, inte som en ersättning. Tillfällig laddning ur jordat uttag (upp till 2,3 kw) Om inget annat står till buds, kan jordade uttag i undantagsfall vara ett alternativ. Elbranschen rekommenderar dock att laddning sker med hjälp av utrustning som är avsedd för elfordonsladdning, en laddstation som är gjord för mode 3, typ 2. För tillfällig laddning rekommenderas mode 2 laddning eftersom man då kan vara säker på att det finns en jordfelsbrytare av rätt sort och att det finns en kontroll av att jordledaren är hel, åtminstone mellan dosan på kabeln och fordonet. (Vissa varianter kan även ha inbyggd kontroll att jordfunktionen fungerar ända in i elanläggningen). Vid användning av befintliga eluttag av hushålls- eller av CEE-typ rekommenderas att man förvissar sig om att elinstallationen är av erforderlig kvalitet för att tåla laddning under den relativt långa tid som det tar att ladda en bil. LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 7

8 2. VILKEN TYP AV LADDSTATION SKA JAG VÄLJA? VÄLJ MODE 3 TYP 2! Bakgrund Den svenska elbranschen genom Svensk Energi, svenska bilbranschen genom Bil Sweden och ledande laddstationstillverkare i Sverige har ställt sig bakom att ladda enligt mode 3 med kontakter av typ 2. Dessa svenska aktörer verkar för att detta utförande som är tänkt att gälla i EU från 2016 (EU-direktiv), redan nu ska användas på publik laddinfrastruktur. Med andra ord, om du tänker sätta upp en laddstation i publik miljö eller i alla fall i en miljö där olika användare kan tänkas använda din laddstation, då bör du välja mode 3 typ2. Mode 3 anger krav på laddstation och installation. Typ 2 avser hur kontaktdon ska vara utformad vid fordonsladdning. Den laddstationsmodell du väljer kan dessutom inkludera olika funktioner beroende av modell. Du kan också få detta utförande när du köper en enklare laddbox att ha i garaget hemma. Då får du mycket god elsäkerhet och en kontakt som fungerar för så gott som alla elfordon i EU. Tillverkare och återförsäljare kan svara på fler frågor. Vad innebär mode 3 typ 2? Laddning med utrustning enligt mod 3 beskrivs i den svenska standarden SS-EN om Allmänna fordringar vid konduktiv laddning. Typ 2 beskrivs i den svenska standarden SS-EN om Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon. Båda standarderna är även europeisk och internationell standard. Standarderna är en plattform som möjliggör olika utföranden men där vissa grundfunktioner och krav alltid finns med. Grundfunktionerna i mode 3 är: Särskilt avsedd för laddstation permanent kopplad till växelspänningsnätet. Ladduttaget är spänningssatt endast när fordonet är korrekt anslutet. Ladduttaget görs spänningslöst direkt om anslutningen av någon anledning bryts under laddning. Kontinuerlig övervakning av att laddkabelns PE-ledaren (skyddsjord) är hel. Möjlighet till styrning av laddningsströmmen genom signalering mellan laddstation och elfordonet. Då ladduttag på laddstationen är av typ 2 behöver bilföraren en egen kabel att ansluta med. Det finns kablar som antingen passar till elintag av typ 2 eller typ 1 i fordonet, beroende på hur bilen är utrustad (typ 1 finns på vissa tidiga bilmodeller och i vissa länder utanför Europa). Typ 2 på fordonssidan är dock den standard som de europeiska elfordonen kommer att följa framöver. Vissa laddstationer kommer sannolikt även vara utrustade med fast installerade kablar vilket ökar bekvämligheten för föraren. 8 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

9 Vidare är det möjligt att dimensionera för 1, 2 eller 3-fas laddning och olika strömstyrkor. Vad som är lämpligt beror på hur man vill att laddstationen ska användas. Om bilen ska stå parkerad endast en kort stund eller över natten påverkar till exempel valet av lämplig laddeffekt. Som exempel så ger laddning med 1-fas 10A och 230V en möjlig maximal effekt av cirka 2,3 kw medan laddning med 3-fas och 32A ger cirka 22 kw som mest, förutsatt att elinstallationen och fordonet är anpassat för detta. Margareta Olsson, kommunikatör på Vattenfall, visar laddbox med fast kabel. LADDKABEL MED KONTAKTER AV TYP 2 FÖR LADDNING ENLIGT MOD 3. Till vänster i bild ses kontakten mot fordonet och till höger mot laddstationen. Det förekommer också varianter av laddstationer där kabeln är fast monterad och då finns följaktligen bara kontakten mot bil. Källa: Phoenix Contact LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 9

10 3. VILKA REGLER GÄLLER FÖR ATT ANSLUTA EN LADDSTATION ELLER LADDSTOLPE TILL ELNÄTET? Vilka regler gäller för anslutning till elnätet? Vem som får distribuera el begränsas av Ellagen (1997:857). Där står att inga starkströmsledningar får byggas eller användas utan tillstånd från regeringen (så kallad nätkoncession ). Elnät är alltså som huvudregel en reglerad monopolverksamhet. Vissa typer av nät är dock undantagna från monopolet och finns listade i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den så kallade IKN-förordningen. IKN står för Icke Koncessionspliktiga Nät. Vissa undantag i förordningen gäller endast för lågspänningsnät. Gränsen mellan högspänning och lågspänning går vid 1000 V. IKN-förordningen är inte helt lätt att förstå eller tolka. Vid tveksamheter, kontakta ditt lokala nätbolag eller Energimarknadsinspektionen (Ei). Det särskilda undantaget för fordons elbehov Den 1 juni 2012 infördes (22 b ) i IKN-förordningen ett undantag från kravet på nätkoncession som tillåter ett internt elnät om det huvudsakligen används för fordons elbehov. Det är också möjligt att överföra el för annans räkning (31 ) på ett sådant nät. Undantaget begränsas till lågspänningsnätet, dvs max 1000 V. Detta är en avsevärd förenkling och torde täcka de flesta av behoven av att sätta upp laddstationer. Öresundskraft kombinerar solceller med elfordonsladdning. 10 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

11 Betydelsen av detta undantag är att du bara behöver en anslutning till det koncessionspliktiga elnätet (vilket bör betyda minskade anslutningskostnader) och att du alltså kan ansluta en grupp laddstationer på ett internt nät, t.ex: Längs stadsgata. Fristående parkeringsplats. På stormarknadsparkering. I parkeringshus. Vid flerfamiljshus. Hur många laddstationer det i praktiken kan bli begränsas tekniskt av att det enbart får vara fråga om lågspänningsnätet. Samtidigt, som för andra undantag, får elnätet för laddstationerna inte ha för stor utbredning och det måste vara väl avgränsat. Vad dessa tre kriterier betyder i praktiken, får rättspraxis visa. Om du är osäker på vad som gäller för just den plats/det nät du är intresserad av, så kan Energimarknadsinspektionen på skriftlig begäran lämna ett så kallat bindande besked om nätet omfattas av IKN-förordningens undantag eller inte. Laddstation i parkeringshus Utöver det ovan beskrivna undantaget som gäller för interna nät som huvudsakligen är avsedda för fordons elbehov skulle även andra undantag i IKN-förordningen kunna vara tillämpliga avseende elnät som är avsedda för att ladda elbilar. Det gäller i första hand det undantag som avser interna nät på eller inom byggnad (5 ). Ett elnät inom ett parkeringshus kan vara undantaget från koncessionsplikt enligt denna bestämmelse. Överföring av el för annans räkning får ske på ett sådant nät enligt 24 IKN-förordningen. Detta innebär att man inom byggnaden (parkeringshuset) kan bygga laddstolpar och ta betalt för elen av en laddkund. Hur många laddstationer som i praktiken kan anslutas beror på vilken huvudsäkring som byggnaden har och övrig elanvändning i byggnaden. Vad gäller för koncessionspliktiga nät? (Detta avsnitt är för den som vill fördjupa sig i regler kring koncessionsplikt.) Nätkoncession kan sökas för ledningsdragning utefter viss sträckning eller inom ett geografiskt område. Den som har nätkoncession för område eller linje är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning till ledningsnätet. Elnätsföretagen bestämmer själva sina anslutningsavgifter, och en eventuell tvist avgörs i efterhand av Ei. Inspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Regler om anslutningsavgifter finns i ellagen. Vidare har Ei tagit fram schablonavgifter för vissa anslutningar. Ellagens bestämmelser anger att den som har nätkoncession är skyldig att mäta mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Det är nätkoncessionshavarens ansvar att rapportera resultaten av de mätningar och beräkningar som görs (3 kap. 10 Ellagen). En ledning för att ansluta en laddstation kan dras fram med stöd av nätkoncession för linje eller område. För att bli elkund behöver du göra följande: LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 11

12 BEGÄR ETT NÄTABONNEMANG hos det nätföretag som har koncession i det område du är intresserad av. Precis som om det gällde exempelvis ett bostadshus betalar du då en anslutningsavgift samt abonnemangsavgift till nätföretaget. VÄLJ ELHANDELSBOLAG, till vilket du betalar för din elförbrukning. Sedan kan du på valfritt sätt ta betalt av dem som använder laddstationen. Nackdelen är att varje laddstation då behöver anslutas till elnätet samt ha ett separat nätabonnemang. Denna sorts utbyggnad av infrastruktur för att ladda elfordon kan alltså bli både dyrare och mer omständigt än anslutning till ett icke-koncessionspliktigt nät. Det företag som äger det koncessionspliktiga nätet får inte sälja el. De som i sådana fall får sälja el till laddkunder är elhandelsföretag och andra aktörer. Vad gäller för icke-koncessionspliktiga nät? (Detta avsnitt är för den som vill fördjupa sig i hur regelverket för icke-koncessionspliktiga nät är uppbyggt.) Det finns vissa undantag från ellagens krav på nätkoncession. Dessa undantag regleras i IKNförordningen. I förordningsmotivet till IKN-förordningen (Fm 2007:1), som förtydligar syftet och bakgrunden med bestämmelserna, anges att tre grundläggande förutsättningar måste vara uppfyllda för att IKN-förordningen ska kunna tillämpas: 1. Ledningen ska vara ett internt nät, det vill säga innehavaren ska överföra el för egen räkning. 2. Ett internt nät får inte ha för stor utbredning. 3. Området ska vara väl avgränsat. I vissa av undantagen från kravet på nätkoncession får man även överföra el för annans räkning. I de fall där det är tillåtet att överföra el för annans räkning är det också tillåtet att sälja elen vidare till kund utan att söka ytterligare tillstånd. I de fall där det inte är tillåtet att överföra el för annans räkning går det heller inte att ta separat betalt för den uppmätta elförbrukningen. Den som äger laddstolpen får i sådana fall ta betalt för förbrukningen på annat sätt. Exempelvis kan avgiften för laddning inkluderas i parkeringsavgiften, men detta förfarande är dock en juridisk gråzon, som ännu inte prövats rättsligt. 12 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

13 4. FRÅGOR OCH SVAR Laddning och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer, bland annat bilens vikt, hastighet och trafikförhållanden (start & stopp). Dessutom spelar utomhustemperaturen in om bilen skall värmas med el eller kylas via luftkonditionering. Ofta anges elförbrukningen till cirka 2 kwh/ mil, men förbrukningen kan vara både högre och lägre beroende på bilmodell. Hur långt en elbil kan köra på en laddning bestäms av körförhållanden och av batteriets storlek. Det bilar för enbart eldrift som finns idag går mellan 10 och 20 mil på en laddning. Laddhybriden kan köra en kortare sträcka på enbart el, vanligen 2 8 mil. Förbränningsmotorn användas då bara vid långfärder, dvs. när batterikapaciteten inte längre räcker till eller laddningsmöjlighet saknas. Den dagliga körsträckan för våra personbilar är ofta ganska kort. Man brukar säga att körsträckan är kortare än 5 mil % av den tid vi använder bilen. Det betyder att elbilens begränsade körsträcka troligen mer än väl räcker till i de flesta situationer. Vad kostar en elbil att köra per mil? Det beror på elpriset och var du laddar någonstans. Om du laddar hemma, så är priset per kwh beroende på elnätsavgift och det elhandelsavtal som du har med din elhandlare tillsammans med skatterna på elen. Priset per kwh i Sverige varierar över tiden och mellan olika avtal och elhandlare. Om man antar att det genomsnittliga elpriset per kwh (inklusive nätavgift) är cirka 1,50 kr/ kwh skulle kostnaden bli cirka 3 kr/mil för en eldriven som drar 2 kwh/mil. I framtiden kommer det att finnas offentliga laddstationer på en rad olika platser. Priset att ladda där kommer troligen att variera efter bland annat läge och kundernas betalningsvilja. Man kan också tänka sig att priset för laddning ingår i till exempel parkeringsavgiften. Snabbladdning av batteriet på kort tid kommer troligen att vara dyrare per mil än långsammare laddning. Hur lång tid tar det att ladda en elbil? En tumregel för normalladdning är cirka 1 2 mil per timme om bilen drar 2 kwh/mil. Det förutsätter en laddutrustning som tål belastningen under hela laddtiden, t.ex. en laddbox. Hur lång tid det tar i det enskilda fallet kommer beror på vilken laddutrustning som används och vilken effekt den kan ge. Snabbladdning i en snabbladdningsstation (50 kw) tar cirka 25 min för att ladda hela 10 mil körsträcka. Kommer det att finnas laddstationer i hela Sverige? För dem som bor i villa så rekommenderas att man installerar en laddstation (kallas ibland för laddbox) som lever upp till europeiskt standardutförande mode 3 typ 2. För de som saknar tillgång till garage eller egen parkeringsplats med laddmöjlighet, oftast i stadsmiljö, kan det bli fråga om att sätta upp laddstationer längs vissa gator eller på parkeringsplatser. I vissa fall kan det vara möjligt att ladda bilen medan man står parkerad på sin arbetsplatsparkering. (Det är troligt att sådan laddel måste förmånsbeskattas.) I Sverige finns inte idag (september 2014) några generella offentliga stöd för utbyggnad av laddstationer utan marknadsbehoven styr. En rimlig gissning är att vi kommer att ser mer av laddstationer till exempel i parkeringshus, längs vissa gator, infartsparkeringar och vid stormark- LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 13

14 nader. Redan idag finns det offentliga laddstationer som en del av demonstrationsprojekt. Fler aktörer, utöver elbolag, visar intresse för att bygga laddstationer. För så kallad snabbladdning finns det ännu inte allmän tillgång till laddstationer i hela landet, men på några platser i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg och till exempel i Jämtland har man varit tidigt ute och satt upp snabbladdningsstationer. Om alla personbilar gick på el, räcker elen i Sverige då? Hela transportsektorn använder cirka 100 TWh bränslen årligen, varav personbilarna cirka 45 TWh. Om alla personbilar i Sverige (cirka 4,4 miljoner) ersattes med laddhybrider och elbilar, så skulle det krävas cirka 13 TWh el, alltså en avsevärd energieffektivisering. Hela årliga svenska elanvändningen uppgår till cirka 140 TWh/år. Det är inte sannolikt att ett sådant massivt teknikskifte sker de närmaste åren. Utfasningen av den vanliga glödlampan spar cirka 2 TWh el årligen. Den elen räcker till ungefär elfordons årliga körning. (I räkneexemplet beräknas bilarna dra 2 kwh/mil och körs cirka mil/år.) Klarar elnätet en massintroduktion av elbilar? Ja, det svenska elnätet är i grunden mycket väl utbyggt. Vid större utbyggnader av laddmöjligheter kan man dock behöva förstärka elnäten lokalt. Med intelligent teknik kan på sikt också dygnsladdning styras att ske lite senare på kvällen och på natten när elanvändningen är lägre. På så vis kan överbelastning av elnätet i form av effekttoppar undvikas. Theresa d Errico, Strateg på Västerås stad, testar snabbladdning. 14 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

15 Vad ska jag tänka på om jag vill ladda hemma i garaget? Innan du till vardags hemma i garaget börjar ladda din elbil eller laddhybrid, så bör du låta en fackman se över anläggningen, ledningarna och säkringarna och installera en laddbox som lever upp till europeiskt standardutförandet mode 3 typ 2. När du köper en elbil eller laddhybrid bör du kontrollera med återförsäljaren om det följer med vissa krav på laddning av just din modell. Det blir allt vanligare att en så kallad laddbox rekommenderas vilken alltså bör installeras innan du börjar ladda hemma i garaget. Laddning ur vanliga jordade uttag rekommenderas inte. Vanligen används det jordade uttaget i garaget under relativt kort tid eller för låg effekt för att till exempel dammsuga eller borra men det är en annan sak att belasta det varje natt med laddning av sin elbil. Laddning med el och klimat- och miljöeffekter Hur många elbilar räcker ett vindkraftverk till? Det beror förstås på vindkraftsverkets storlek och bilarnas laddbehov. I exemplet nedan utgår vi från att en personbil körs cirka mil/år och drar 2 kwh/mil. Ett vindkraftverk på 2 MW (ett medelstort 1 ) levererar cirka 5 GWh/år. Ett vindkraftverk skulle därför kunna försörja cirka 2000 elbilar årliga laddbehov. Det betyder att elbilar skulle behöva cirka 360 medelstora vindkraftverk för sitt årliga laddbehov. Det går idag att bygga vindkraftverk på upp till 5 MW. Sexhundra stycken stora 5 MW havsbaserade vindkraftverk skulle i princip kunna försörja hel svenska personbilsflottan med el. Hur stor är skillnaden i minskade koldioxidutsläpp mellan en vanlig personbil och en elbil? All energiproduktion innebär koldioxidutsläpp sett ur ett livscykelperspektiv. Det finns emellertid stora skillnader mellan olika sätt att producera el och stora skillnader mellan olika länders elproduktion. På den nordiska elmarknaden är utsläppen av koldioxid i genomsnitt 100 g/kwh (d.v.s. 20 g/km), medan motsvarande utsläpp i EU som helhet är drygt 400 g/kwh (d.v.s. 80 g/km). Ny och effektivare teknik minskar successivt utsläppen från elproduktionen inom EU. Som elkund kan du teckna så kallade produktspecifika elavtal (ursprungsmärkt el) och på så vis försäkra sig om att de köper el från en önskvärd energikälla, till exempel förnybar el som innebär mycket låga utsläpp av koldioxid. De koldioxidutsläpp som refereras till för elbilar är de utsläpp som sker vid produktionen av elen, när man väl kör bilen blir det inga utsläpp. När man pratar om utsläpp hos bensin- och dieselbilar är det dock just utsläppen vid körning som man refererar till. Skillnaden i koldioxidutsläpp mellan en vanlig bensin- eller dieselbil och en bil som går på el varierar med andra ord. Med siffrorna ovan skulle utsläppen för eldrift landa mellan cirka g koldioxid/km om vi antar att elbilen drar 2 kwh/mil. Med ett elavtal med bara förnybar el blir det nära noll g/km. Samma gäller förstås för laddhybriden så länge du kör på el. 1 Lillgrunds vindkraftspark mellan Sverige och Danmark består av 48 vindkraftverk på 2,3 MW, de är 93 m höga och 115 till högsta vingspets. LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 15

16 Finns det andra positiva eller negativa miljö- eller klimateffekter av elbilar? 2 Elbilar ger inte upphov till samma partikelutsläpp lokalt som bensin- och dieselbilar. De andra ämnen som minskar vid en övergång till el från bensin eller diesel är utsläpp av till exempel kolväten och kväveoxider. Partiklar till följd av till exempel dubbdäck på asfalt eller sandning påverkas inte. Produktionen av batterier (litiumjonbatterier och andra typer) har givetvis en viss miljöpåverkan och det är viktigt att utvinningen kontrolleras så att det sker på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Elbilsbatterierna, som andra bildelar, måste självklart också återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Elfordon är också tystare vid framdrift vilket har stora fördelar. Vi kan därmed få tystare trafik och minskat buller både i våra städer och efter vägarna. Det gäller dock att samtidigt vara uppmärksam på att elfordon, särskilt i låga farter, är svåra att höra vilket kan skapa incidenter. Det kan därför paradoxalt nog bli nödvändigt att lägga in ljud i fordonen vid körning i låga farter. För att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn kommer även andra alternativ med lägre utsläpp av koldioxid att behövas, till exempel biogas, etanol, biodiesel, bränsleceller med mera. Interoperabilitet och elsäkerhet Standarder kan jag ladda min elbil i hela EU eller måste jag ha med mig många adaptrar? Många företag i EU med koppling till elfordonsladdning har kommit överens om ett gemensamt standardutförande för laddning av elfordon i publik miljö från Det rekommenderas också av EU-kommissionen och i ett EU-direktiv kommer att kräva att man följer detta för så kallad publik miljö. Under en övergångsperiod kommer det dock att finnas parallella lösningar även om vi i Sverige valt att brett rekommendera att man tillämpar detta utförande redan från Se mer under avsnittet Välj mode 3 typ 2. Elsäkerhet kan jag riskera att få en elektrisk stöt när jag laddar bilen om det regnar ute? Vi har mycket stränga krav på elsäkerhet i Sverige. Alla nya laddstationer och andra elinstallationer måste följa de gällande elsäkerhetskraven. Om vi använder installationerna som är avsedda för laddning är riskerna i princip obefintliga. Men det ställs också krav på oss själva att inte använda felaktig utrustning. Att till exempel låta en skarvsladd hänga ut genom fönstret och ner till elbilen, elcykeln eller elmopeden är självklart farligt. Man bör vara medveten om att elbilsladdning ofta belastar eluttag och ledningar under längre tid och med högre ström än vad som är vanligt med hushållsapparater. Om det råder någon osäkerhet ifall befintlig elinstallations klarar elbilsladdning bör detta kontrolleras av behörig elektriker. Läs mer om elsäkerhet och standarder i den tekniska bilagan. 2 UTKAST till Elforskrapport: El-hybridbilar från miljösynpunkt. Jämförelse med konventionella personbilar, Gunnar Hovsenius, Roger Westerholm, juni LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

17 TEKNISK BILAGA För eltekniker och andra som vill veta mer LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 17

18 1. REKOMMENDATIONER ANGÅENDE UTFÖRANDE AV LADDSTATIONER Det finns många frågor att ta hänsyn till när nya laddplatser ska uppföras för att få till stånd en väl fungerande och säker laddning. Nedan följer en sammanställning av rekommendationer från några aktörer med erfarenhet av att uppföra laddplatser. Eluttag och kopplingsdon Följande kontakter bör användas för ladduttaget: Typ 2 uttaget som är framtaget speciellt för elfordonsladdning och kommer att användas i hela Europa är förstahandsvalet. Uttaget är avsett för mode 3 laddning och kan användas både för enfas- och 3-fasladdning och stödjer kommunikation mellan bil och laddstation för laddningsstyrning. Om laddstationen förses med fast installerad kabel ska kopplingsdonet mot fordonet vara av typ 2. Om man vill kunna ladda äldre bilar med typ 1 intag krävs fast kabel med typ 1 don eller typ 2 uttag för lös kabel för att föraren ska kunna använda egen kabel. Om man av någon anledning frekvent avser ladda enligt mode 2 bör installationen vara kontrollerad och godkänd av elektriker och laddkontakten vara av god kvalitet, till exempel blå industrikontakt, 230V, 16A (IEC 60309) eller röd industrikontakt, trefas, 400V, 3x16A (IEC 60309). Åtkomst av spänningsförande delar För att undvika barnolycksfall ska uttag ha någon form av petskydd eller utföras så att risken begränsas. Vid mode 3 laddning uppfylld detta genom förregling så att eluttaget är spänningslöst om inte både kabel och bil är anslutna. Vid mode 1 och mode 2 laddning utan petskydd i uttaget till exempel av CEE/industrityp kan risken begränsas genom att uttaget: placeras minst 1,7 m över golv eller mark, eller är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning, är blockerade, eller är försedda med låsbart lock, eller är skyddade på annat sätt. Vid laddning med flera faser, vanligen 3-fas laddning, är krav på väg att jordfelsbrytaren ska vara av typ B alternativt att den är av typ A, kompletterad med en funktion som bryter strömmen om det skulle förekomma överlagrade DC-strömmar 6mA (på grund av fel på laddutrustningen i bilen. I dagsläget finns dock endast krav på typ A i EN-SS , Ed2). 18 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

19 Miljö Uttagen bör placeras i kapsling som skyddar mot besvärlig miljö och åverkan som kan medföra elsäkerhetsproblem eller funktionsstörningar, utsatthet för väderförhållanden, påkörning och vandalisering. Uppgradering En laddstation bör eventuellt förberedas för att kunna byta till eller kompletteras med andra uttagsttyper om behov skulle uppstå. (Har du valt mode 3 typ 2, så behövs troligen ingen uppgradering.) Om laddstationen planeras för 1-fasladdning bör man överväga att förbereda för att kunna uppgradera till trefasuttag genom matning med femledarkabel med erforderlig ledararea Bedöm om eventuella befintliga installatoner för bilvärmarcentraler kan utnyttjas för upprättande av laddstatoner, till exempel genom att utnyttja kabeldragningar och stolpar med mera. Kanske kan man konvertering till laddstation enligt mode 3 typ 2 göras genom att enbart byta uttagsenheten på bilvärmarcentralerna Användarvänlighet Laddstolpen bör vara användarvänlig. Det bör exempelvis vara enkelt att sätta in och dra ut kontakten i laddstationen, öppna/stänga lucka och hänga upp en mode 2 dosa (i förekommande fall) för att undvika påfrestning på uttaget. Laddstället bör, om platsen är offentlig, förses med skylt som anger att det är ett laddställe för elfordon. Placering Laddstället bör utformas och placeras så att det inte stör stads- eller landskapsbilden, renhållning, snöröjning, eller trafiken (inklusive gång- och cykeltrafik samt handikappsfordon). Underhåll och administration Det bör vara möjligt att enkelt felanmäla laddstolpen om den är ur funktion. Övervakning av laddstationens skick och funktion bör ske manuellt eller med tekniska hjälpmedel. För publika laddstationer kan det vara lämpligt att förbereda laddstolpen så att det är möjligt att installera elmätare och/eller ett administrativt system som kan låsa upp och koppla på spänningen i uttaget när någon ska ladda, samt för betalningsystem. Betalsystemet bör vara enkelt och allmänt etablerat för att inte låsa kunden till ett specifikt system för laddning. Vilka lösningar som bör väljas beror på vilken typ av laddställe det är, och måste avgöras från fall till fall. Brandrisk För laddstationer i garage eller annat slutet utrymme ska luftväxlingen uppfylla Boverkets byggregler, BFS 1998:38, krav för garage i 6:232. Dessa regler nämner dock inte Litiumjonbatterier eller Nickelmetallhybrid, som är de batterier som är aktuella för elbilar och laddhybrider. Det råder därför oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför rekommenderas kontakt med brandmyndighet eller räddningstjänst. LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON 19

20 2. VILKA SÄKERHETSKRAV FINNS OCH HUR UPPFYLLER JAG DEM? De säkerhetskrav du bör ställa på en laddstolpe har främst att göra med personsäkerheten vid kontakt med spänningsförande delar eller indirekt, till exempel på grund av kortslutning eller brand. Säkerhetskraven hittar du i: Lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter som du är skyldig att följa. Internationella och svenska standarder som fungerar som ett verktyg för att uppnå kraven i lagstiftningen. Vilka säkerhetskrav ska laddstolpen uppfylla enligt lag? Det finns ett antal lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter som rör laddstolpar för elfordon: Ellagen (1997:857) Starkströmsförordningen (2009:22) Elinstallatörsförordningen (1990:806) Förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning (ELSÄK-FS 2000:1) Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2006:1, 2008:1, 2008:2, 2008:3, 2008:4) Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) EMC-direktivet (2004/108/EG) Alla dessa innehåller övergripande regler för elsäkerhet. De kan därför vara svåra att tillämpa för den som vill bygga laddstolpar. För att säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls finns ett antal standarder framtagna som beskriver vilka säkerhetskrav laddstolpar för elfordon bör uppfylla. Vad behöver jag veta om standarder? Standarder fungerar som ett verktyg för att garantera funktion och att man tagit hänsyn till alla viktiga säkerhetsaspekter. En standard är dock inget lagstadgat krav, utan fungerar endast som en vägledning. Det finns i dagsläget ett antal standarder som rör elinstallationer som går att tillämpa för elfordonsladdning. Dessutom finns det specifika standarder som specifikt rör laddning av elfordon. Dessa standarder nämner inte i detalj hur utrustningen ska utformas, utan endast hur säkerhetskrav för laddstation och kabeln kan uppfyllas. Ibland finns flera ur säkerhetssynpunkt acceptabla lösningar beskrivna i standarden. Vilka produkter som kommer att användas bestäms av marknaden, men som alternativ till detta kan en viss lösning föreskrivas, nationellt eller på EU-nivå genom EU-direktiv vilket till exempel är av intresse för att utrustningen utformas så att man ska kunna ladda sin bil på valfri laddplats i olika europeiska länder. Att uppfylla relevanta i EU-direktiv godkända standarder är ett bekvämt sätt att veta att EU-direktiven uppfylls. För att laddning av elfordon ska bli så användarvänlig som möjligt är det önskvärt med ett gemensamt gränssnitt för exempelvis stickproppar och uttag som fungerar på EU-nivå. Man vill undvika den situation som idag råder för kontakter för hushållsbruk där i stort sett varje land har en egen lösning. 20 LADDINFRASTRUKTUR FÖR ELFORDON

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe tredje versionen Innehåll ALLMÄNNA AVSNITT... 4 1. Vilka olika typer av laddsystem finns det?... 5 2. Vilken typ

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar

Steg för steg-guide. som också ger möjlighet att ladda många bilar utan dyra investeringar i elnätet. Steg 6 Undersök intresse och förutsättningar Fixa laddplats Steg för steg-guide Allt fler bostadsrättsföreningar installerar laddplatser för elbilar. Den bästa l addplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats. Att ladda vid hemmet är enkelt och bekvämt.

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Laddinfrastrukturutredning

Laddinfrastrukturutredning Laddinfrastrukturutredning 2016 MILJÖKONTORET Innehåll Introduktion...3 Bakgrund...3 Kommunens egna mål...3 Laddstationen...4 Kontakter...4 Laddtyper...5 Fast eller lös kabel?...6 Laddbeteende...7 Laddning

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Uppladdning för framtidens fordon

Uppladdning för framtidens fordon EI R2010:20 Uppladdning för framtidens fordon Undantag från koncession för laddinfrastruktur Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:20 Författare: Erik

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer

LADDA DIN ELBIL. Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer LADDA DIN ELBIL Laddningsalternativ och leverantörer av hemmaladdare och publika laddstationer INNEHÅLL Vad kostar det att köra en elbil? s. 3 Laddningsalternativ s. 4-7 Leverantörer av laddare s. 8-9

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan

FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK. Fastighetsmässan FASTIGHETEN- FRAMTIDENS MACK Fastighetsmässan 2017-03-16 DAGENS SEMINARIUM Utvecklingen på marknaden Laddinfrastruktur Typ av laddare Viktigt att tänka på vid etablering Prismodeller Sammanfattning ANTALET

Läs mer

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad

Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon. Eva Sunnerstedt Stockholms Stad Ladda för framtiden - laddinfrastruktur för elfordon Eva Sunnerstedt Stockholms Stad eva.sunnerstedt@stockholm.se Antalet eldrivna bilar ökar i Sverige! 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N

Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N B E TA L N I N G S M O D E L L E R F Ö R E L- L A D D N I N G Betalningsmodeller för el-laddning FÖ R D I G S OM S K A TA B E TA LT FÖ R L A DDN I N G AV E L FO R DO N Sätt att ta betalt för publik el-laddning

Läs mer

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar.

Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. Elsäkerhet i... Småbåtshamnar. 2 Elsäkerhet i småbåtshamnar Ditt ansvar som innehavare DET ÄR MYCKET VIKTIGT att du som innehavare och ansvarig för en småbåtshamn utför kontroller av starkströmsanläggningen.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kim Reenaas Utkom från trycket den 6 oktober 2015 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk beslutade den

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Vi spände bågen det höll inte riktigt

Vi spände bågen det höll inte riktigt E.ON Elnät Mars 2016 Vi spände bågen det höll inte riktigt Jag vill passa på att tacka dig för det här året. Jul och nyår börjar närma sig och jag hoppas att du och dina nära får fina helgdagar. Jag tänker

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

Vem bär ansvaret för elnätet?

Vem bär ansvaret för elnätet? Vem bär ansvaret för elnätet? Roger Husblad, avdelningschef Energimarknadsinspektionen roger.husblad@ei.se www.ei.se Seminarium 2011-11-10 Vad är en nätkoncession? Nätkoncession: Tillstånd att bygga och

Läs mer

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer i Sverige för laddning av elfordon Elforsk rapport 10:59 Arbetsgrupp P5 Maj 2010 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening!

Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! www.cacharge.com Fixa laddplats till din bostadsrättsförening! CaCharge laddar många bilar till en mycket låg kostnad. Vår vision är att erbjuda kostnadseffektiv laddning åt alla för att möjliggöra en

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Tekniska verken/clever

Tekniska verken/clever Tekniska verken/clever Elbilsladdning Kunddag på MSE 8 november Tekniska verken Mikael Blom Key Account Manager CLEVER Sverige AB Affärsidé Skandinaviens ledande elbilsoperatör Grundades i Sverige 2015,

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius

RENAULT Snabbladdare med växelström. Fredrik Wigelius RENAULT Snabbladdare med växelström Fredrik Wigelius RENAULT EV FÖR ALLA BEHOV Mer än 30 000 elbilar på vägarna i Europa Stockholm Hamburg Flins LADDNING - VAD TALAR VI OM? Ström kw Snabbladdning Hastighet

Läs mer

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer?

En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? En elbilsnovis upptäcktsresa i laddjungeln! eller Hur tankar man el på offentliga laddstationer? Det talas mycket om elbilar och elektromobilitet i dagsläget. Det finns många olika elbilsmodeller på marknaden

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT!

PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! CHARGING MADE EASY PASSION FÖR ATT GÖRA LADDNING ENKELT! Vi på Charge Amps brinner för att göra elbilsladdning enklare och effektivare. Vi är nämligen övertygade om att den bästa vägen till en hållbar

Läs mer

Elinstallationer i badrum

Elinstallationer i badrum Elinstallationer i badrum SEK Svensk Elstandards kansli får många frågor om hur man kan använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus Jämtkraft Elnät Guide Elanslutning För villa och fritidshus Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! Den här guiden förklarar hur processen går till att ansluta el till din nybyggnation.

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet

Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard. Elinstallationsreglerna SS utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN SEK handbok om maskinsäkerhet Ingvar Eriksson SEK Svensk Elstandard Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 Ny utgåva av SS-EN 60204-1 SEK handbok om maskinsäkerhet Elinstallationsreglerna utgåva 3 Ingvar Eriksson Hur uppfattar

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport

Erfarenheter av stadens arbete med publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon under år 2014 2015. Lägesrapport Dnr M 2013-8217 T 2014-00526 Sida 1 (15) 2015-08-25 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Mats Fager Telefon: 08-508 26 298 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-09-22 Trafiknämnden 2015-09-24

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad

Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Laddinfrastruktur i Halland ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad Foto Stefan Nilsson, Miljöfordon Syd Version 1.0 2016-03-28 På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Rapporten

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

LADDSTATIONER K-L 13/05

LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER K-L 13/05 LADDSTATIONER MER ÄN ETT VANLIGT UTTAG Allt fler elfordon börjar synas på bilsalongerna och på våra vägar. En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10 12 mil, är ett bra val för

Läs mer

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget.

A C E. ACE gör att elbilar kan laddas snabbt och effektivt utan att riskera utlösta huvudsäkringar och maximerar energiuttaget. Energiförbrukningen i fastigheter förändras hela tiden. Ny elutrustning ersätter gammal samtidigt som allt fler apparater hamnar i våra hem. Köksutrustning som tidigare belastat flera faser ansluts numera

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland.

Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Laddinfrastruktur vid teknikparker, sjukhus och pendelparkeringar inom Västra Götaland. Förstudie inför framtida utbyggnad Stefan Svedhem, Innovatum AB Trollhättan, 2015-12-28 Studien är genomförd i samverkan

Läs mer

Vi laddar Sverige! 2

Vi laddar Sverige! 2 1 2 Vi laddar Sverige! Dagens seminarium Hur är statusen i Elbilssverige i dag? Trendspaning om framtiden Vad säger Elsäkerhetsverket Vi laddar Sverige Vad kan vi erbjuda GARO standards teknik Laddkoll

Läs mer

Svenska elbranschens förslag till styrmedel för en ökad eldrift i transportsektorn: - Laddstationer - Elfordon

Svenska elbranschens förslag till styrmedel för en ökad eldrift i transportsektorn: - Laddstationer - Elfordon SVENSK ENERGI Produktion Henrik Wingfors + 46 8 677 26 73, + 46 766-23 63 55 henrik.wingfors@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (8) Datum 2013-08-30 Professor Thomas B. Johansson FFF-utredningen Svenska elbranschens

Läs mer

PRISLISTA ELNÄT Gäller från

PRISLISTA ELNÄT Gäller från PRISLISTA ELNÄT Gäller från 2017-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät ABs huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå

Läs mer

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc

Fixa laddplats steg för steg. Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Fixa laddplats steg för steg Länk till filmen på youtube https://youtu.be/hhnotsxm8rc Varför fixa laddplats? Användandet av elbilar ökar, fler behöver ladda elbilen Ingen avancerad installation Statliga

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus Guide Elanslutning Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! 2 Den här guiden fungerar som Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag (BTEA) allmänna villkor och förklarar hur processen går till

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

BETALNINGSMODELLER FÖR EL-LADDNING. 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 5 goda exempel PÅ ELFORDONSLADDNING VID BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BRF Haga i Solna Bostadsrättsföreningen Haga i Solna har installerat laddstationer på åtta av sina 118 garageplatser. De har tagit hjälp av

Läs mer

Standardisering av laddningsteknik för eldrivna fordon

Standardisering av laddningsteknik för eldrivna fordon Standardisering av laddningsteknik för eldrivna fordon Lägesrapport 2009-04-06 Deluppdrag inom Elforsks program om Laddhybrider och elfordon, Del P8 Elforsk rapport 09:46 Peter Herbert Vattenfall Research

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige

Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Laddinfra Öst Laddinfrastruktur i Östra Mellansverige Gordon Strömfelt, Engineering Force Sweden AB e-post: gordon@e4s.se telefon: 0761-729950 2016-04-08 Inledning Denna rapport syftar till att beskriva

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström

LADDINFRASTRUKTUR. sundrive.se SKHF Peter Bäckström LADDINFRASTRUKTUR SKHF 2017-04-05 Peter Bäckström sundrive.se Vi levererar laddlösningar 25 års erfarenhet Produkter: SunDrive representerar flera av Europas ledande tillverkare av laddboxar och tillbehör

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT

INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT INFORMATION OM ANSLUTNING AV EL TILL NACKA ENERGI ELNÄT Nacka Energi svarar för elnätet inom kommundelarna med postadress Nacka, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjöbaden och Älta. Adress och telefonnummer Information

Läs mer

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Anslutningar till elnätet Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande bestämmelserna i Starkströmsförordningen (SFS 2007:215) och Svensk Standard

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2016-09-20 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1302-16 KLAGANDE 1. 2. Adress som 1. MOTPART Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ÖVERKLAGAT BESLUT Energimarknadsinspektionens

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven

Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven Spänningslösa mätsystem Ett projekt inom kundoffensiven SPÄNNINGSLÖSA MÄTSYSTEM ETT PROJEKT INOM KUNDOFFENSIVEN Svensk Energi - Swedenergy - AB Svensk Energi - Swedenergy - AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...

Läs mer