Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum 2000-08-18"

Transkript

1 Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL521 Dnr 2000:13D Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ledarskap och organisation, fortsättningskurs, poäng Leadership and Organization, General Course, points Samhällsvetenskap Poängtal 20 Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte , tills vidare Kursen ingår på den lokala linjen för Ledarskap och organisation. Den kan också läsas som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i Arbetsledning och administration, 1-20 poäng, ATL 511/LOL 511, Ledarskap och organisation eller att man genomgått den distanskurs i Arbetsledning och administration 1-10 poäng som genomförts i samarbete med Vårdskolan i Växjö och Högskolan i Växjö och kursen i Arbetsledning och administration, poäng, AT 522 eller genomgången kurs i ledarskap och organisation (motsv) vid vårdhögskolorna i Karlskrona, Malmö och Växjö. Målet för kursen är att vidareutveckla kursdeltagarens egna resurser och kunskaper för ledningsfunktionen ge kursdeltagaren kunskaper i att utveckla och ta till vara på den egna personalens kompetens Innehåll Under kursen kommer följande moment att behandlas:

2 Delkurs 1. Arbetsledningssociologi, 5 poäng Fördjupade kunskaper i grupp- och socialpsykologi. Kursen behandlar även det senmoderna samhället och organisationens informella delar och processer. Speciell vikt fästs vid professionaliseringsbegreppet organisationens kultur, samt ledarskap och etik. Vidare betonas ett genusperspektiv. Delkurs 2a: Ekonomistyrning med personalekonomi, 5 poäng Ekonomistyrningsprocessen i privata och offentliga organisationer. Ekonomisk planering och uppföljning av hela verksamheter och dess beståndsdelar. Delegering och ekonomiskt ansvar i organisationer. Effektivitets- och produktivitetsbegreppen. Tillämpningar inom PAområdet. Miljöredovisning. Delkurs 2b: Tillämpning, 5 poäng Huvudsyftet med denna delkurs är att den studerande skall - med hjälp av utredningsmetodik - fördjupa sig i ett valfritt tema avseende ledarskap, organisation e d, dvs något som anknyter till kursen. De olika faserna i en utredning, dvs planering, materialinsamling, bearbetning såväl manuellt som med hjälp av dator, analys, redovisning och utvärdering behandlas. Delkurs 3: Arbets- och organisationsledning i ett samhälls- och organisationsperspektiv, 5 poäng Politisk ledning och tjänstemannaledning. Arbetsledning inom offentlig och privat sektor. Demokrati i offentliga organisationer och privata. Medinflytande. Ekonomins roll i organisationer av olika typ. Regelsystemens roll. EU-organisering, demokrati och EG-rätt.

3 Delkurs 4: Arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitet ur ett lednings- och förändringsperspektiv, 5 p Organisationer på såväl offentlig som privat sektor i förändring. Ledning i ett förändringsperspektiv. Arbetsmiljö - såväl fysisk som psykosocial - då organisationer genomgår effektiviseringar. Den yttre miljön; livscykelanalys och miljöledning. Kundorienterad verksamhetsutveckling och total quality management. Undervisningsformer Läromedel Examination Samlingstillfällena ägnas åt föreläsningar, grupparbeten, handledning, rollspel samt redovisning och examination. Läromedel redovisas i separat läromedelsförteckning. Bedömningen av de studerandes prestationer sker genom individuella muntliga och/eller skriftliga prov samt genom redovisningar av tilldelade uppgifter i samband med undervisningen. För studerande som ej blivit godkända vid ordinarie provtillfälle ordnas förnyat prov i nära anslutning till ordinarie prov. Betygsättning Övrigt Vid betygsättningen används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Efter genomgången kurs med godkänt resultat erhåller den studerande kursbevis. Delkurs 2b läses tills vidare endast av dem som genomgått kurser i ledarskap och organisation, 1-20 poäng, vid Vårdhögskolorna i Karlskrona och Växjö.

4 VÄXJÖ UNIVERSITET LÄROMEDELSFÖRTECKNING Dnr 1999:10D Institutionen för Samhällsvetenskap LÄROMEDELSFÖRTECKNING för Ledarskap och organisation poäng, LOL 521 Delkurs 1: Arbetsledningssociologi, 5 poäng Goffman, E Jaget och maskerna - en studie i 238 vardagslivets dramatik. Raben & Sjögren, 1988 Hochschild, A The managed heart. 200 Commersialization of human feeling. University of California Press, 1983 Lyttkens, L Den disciplinerade människan. 290 Sekretariatet för framtidsstudier. Liber. Richard, E I första linjen. Om arbetsledares mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer. Sociologiska inst. Lund, 1997 (valda delar) Sandberg, J & Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv 175 Targama, A på organisationer. Studentlitteratur, 1998 Delkurs 2a: Ekonomistyrning med personalekonomi, 5 p ca sid Gröjer, J-E Johansson, U Personalekonomisk redovisning och kalkylering. Arbetarskyddsnämnden, 1991 Kompendier (distribueras via Högskolan) Delkurs 2b: Tillämpning, 5 poäng Dahmström, K Från datainsamling till rapport. 150 Att göra en statistisk undersökning. Studentlitteratur, 1991 Halvorssen, K Samhällsvetenskaplig metod. 185 Studentlitteratur, 1992 Thurén, T Orientering i Källkritik Är det verkligen sant? Esselte Studium AB, 1986 Thurén, T Vetenskapsteorier 148 för nybörjare. Runa förlag AB Stockholm, 1991 Exempelsamling

5 2 Delkurs 3. Arbets- och organisationsledning i ett samhälls- och organisationsperspektiv, 5 poäng Borg, P Effektiv offentlig sektor, Konsultförlaget, 1996 Demokratirådets rapporter 1998 och Brulin, G Läran om arbetets ekonomi - om arbete och 180 Nilsson, T produktivitet i modern produktion Tiden, 1995 Hydén, H Arbetslivets reglering 100 Liber, 1985 (valda delar) distribuers genom inst. Nyström, B Rendahl, J m fl Eu och arbetsrätten (delar Publica 1999 Att förändra och leda morgondagens arbete Vis Strategi, 1996 En rikstidning under hela terminen Dokument från organisationen Artiklar och stenciler Delkurs 4. Arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitet ur ett lednings- och förändringsperspektiv, 5 p Gustavsson, B-O m fl Tjänstekvalitet Liber Ekonomi, 1997 Linnanen. L m fl Miljöledarskap och miljösökning. 235 Studentlitteratur 1995 Utdrag ur miljöbalken och EMAS förordningen Richard, E I första linjen. Om arbetsledares mellanställning, 400 kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer. Sociologiska institutionen, Lund, 1997 Referenslitteratur Artiklar och stenciler Dokument från egen organisation En rikstidning under kurstiden Günzel, M Arbetsmiljörätt och rehabilitering 100 Zanderin, L LT:s förlag, 1994

6

7 Läromedelsförteckning Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL521 Dnr 2000:14D Beslutsdatum Kursens benämning Ledarskap och organisation, poäng Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Delkurs 1: Goffman, E Hochschild, A Lyttkens, L Richard, E Sennet, R Delkurs 2a: Gröjer, J-E Johansson, U Arbetsledningssociologi, 5 poäng Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik Rabén & Sjögren, 1988 The managed heart Commersialization of human feeling. University of California Press, 1983 Den disciplinerade människan. Sekretariatet för framtidsstudier. Liber I första linjen. Om arbetsledares mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer. Sociologiska inst, Lund, 1997 (valda delar) När karaktären krackelerar. Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. Atlas 1999 Ekonomistyrning med personalekonomi, 5 p Personalekonomisk redovisning och kalkylering. Arbetarskyddsnämnden, 1991 Kompendier (distribueras via Universitetet)

8 Delkurs 2b: Asplund, J Dahmström, K Halvorssen, K Thurén, T Tillämpning, 5 poäng Om undran inför samhället. Argos. Från datainsamling till rapport. Att göra en statistisk undersökning. Studentlitteratur, 1991 Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, 1992 Orientering i Källkritik - Är det verkligen sant? Esselte Studium AB, Delkurs 3. Borg, P Brulin, G Nilsson, T Nilsson, T (Red.) Referenslitteratur Grimlund, B, m fl Nyström, B Rohde, K Arbets- och organisationsledning i ett samhälls- och organisationsperspektiv, 5 poäng Effektiv offentlig sektor, Konsultförlaget 1996 Demokratirådets rapporter 1997, 1998 och Läran om arbetets ekonomi - om arbete och produktivitet i modern produktion Tiden, 1995 Ständig förbättring om utveckling av arbete och kvalitet. Fakta från Arbetslivsinstitutet 1999 En rikstidning under hela terminen Dokument från organisationen Artiklar och stenciler (genom inst) Lagtexter Förvaltning i stat, kommun, landsting Rabén Prisma 1997 EU och arbetsrätten (delar ) Publica 1999 Inledning till associationsrätten Norstedts. Senaste upplagan

9 Delkurs 4. Gustavsson, B-O m fl Linnanen, L m fl Richard, E Wadell, B & Larsson, B Zanderin, L (red.) Referensliltteratur Günzel, M Zanderin, L Arbetsmiljö, yttre miljö och kvalitet ur ett ledningsoch förändringsperspektiv, 5 p Tjänstekvalitet Liber Ekonomi, 1997 Miljöledarskap och miljösökning. Studentlitteratur 1995 Utdrag ur miljöbalken och EMAS förordningen I första linjen. Om arbetsledares mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer. Sociologiska institutionen, Lund, 1997 Arbetsmiljö. En dold resurs Studentlitteratur 1998 Organisation. Ledning och miljö Stencil Artiklar och stenciler (genom inst) Utdrag ur miljöbalken och EMAS förordningen Dokument från egen organisation En rikstidning under kurstiden (t ex DN, Dagens Industri, GP, SvD, SDS) Arbetsmiljörätt och rehabilitering LT:s förlag,

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013.

Studiehandledning. Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013. Socionomprogrammet Linköpings universitet HT 2013 Studiehandledning Nya former för ledarskap i Socialt arbete 15 hp Kurskod: 745A32 Robert Jonsson, Sofia Nordmark & Maria Wolmesjö 2 Kontaktuppgifter kursansvarig:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012

Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 Linnéuniversitetet Programmet för Ledarskap och organisation, 120/180 högskolepoäng Distans Läsåret 2011-2012 ATT LÄSA LEDARSKAP OCH ORGANISATION PÅ DISTANS ett informationsmaterial till nyblivna kursdeltagare

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng

Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i Systemvetenskap - verksamhetsanalys och IT-design 180 högskolepoäng (Information Systems Analysis Programme) Utbildningsplan för antagna 2009 Syfte Utbildningen är en samhällsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1901 Utbildningsvetenskap, 20 poäng, (41-60 p) Education Sciencies, Advanced level 1, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY302 Kursplanen

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer