Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3."

Transkript

1 Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte Innehåll Kursen ges som fristående kurs. Den ingår även som obligatorisk kurs för studerande som valt inriktning mot franska inom Programmet för internationell administration med språk, Grundskollärarutbildningen med inriktning mot årskurserna 4-9 eller Gymnasielärarutbildningen. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i franska avseende såväl höroch läsförståelse som förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Den skall vidare ge en grundläggande orientering om fransk kultur och franskt samhälle. Kursen består av fem delkurser: Delkurs 1. Frankrikekunskap (3 poäng) Kursen skall ge kännedom om Frankrikes geografi, historia, samhällsförhållanden och kulturella förhållanden. Den skall vidare ge kunskaper om det grundläggande ordförrådet inom ämnesområdet och träna förmågan att läsa fackspråkliga texter. Inom kursens ram läses sakprosatexter omfattande ca 400 sidor. Delkurs 2. Talad franska (4 poäng) Kursen skall utveckla de studerandes färdigheter vad gäller uttal och hörförståelse samt öva deras förmåga att göra muntliga framträdanden och föra samtal på franska. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om fransk fonetik och skapa insikt om skillnaderna mellan franska och svenska uttalsvanor. Delkurs 3. Skönlitteratur (4 poäng) Kursen skall ge en inblick i 1900-talets litteratur och litteraturhistoria. Textkursen omfattar ca 500 sidor och texterna studeras såväl ur språklig som innehållsmässig synpunkt. Delkurs 4. Grammatik och skrivande (4 poäng) Kursen skall ge kunskap om franskans syntax och morfologi och ge fördjupad förståelse för de strukturella skillnaderna mellan svenskan och franskan. Den skriftliga färdigheten tränas genom arbete med översättning och resuméskrivning. Kursen skall ge god färdighet i att använda lexikon och grammatikbok som hjälpmedel vid lösandet av olika skriftliga uppgifter.

2 Delkurs 5. a) Läskurs (5 poäng) Kursen skall ge utökad förtrogenhet med fransk litteratur och ett vidgat ordförråd. Inriktningen på läskursen kan variera från termin till termin. Läskursen omfattar ca 800 sidor text, varav en fjärdedel studeras med särskilt beaktande av ordförrådet. b) Sverigekunskap och fransk korrespondens (5 poäng) Kursen läses av studerande på programmet Internationell administration med språk. Kursen syftar till att ge de studerande förmåga att presentera olika aspekter av svenskt samhälle för en franskspråkig publik samt förmåga att muntligt och skriftligt meddela sig med franskspråkiga myndigheter, institutioner och befattningshavare. Kursen innehåller läsning av fackspråklig text och inhämtande av ett ordförråd med inriktning mot administration och ekonomi. Undervisningsformer Läromedel Examination Betygsättning Övrigt Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Eftersom undervisningen i stor utsträckning bygger på studenternas aktiva medverkan, rekommenderas närvaro vid samtliga lektioner och övningar. Läromedel redovisas i separat läromedelsförteckning. De kunskaper som inhämtats i de olika delkurserna redovisas i skriftliga och/eller muntliga prov vid delkursens slut. I flera av delkurserna ingår dessutom obligatoriska muntliga och skriftliga redovisningar under delkursens gång. För godkänt resultat på delkursen krävs således såväl godkänt skriftligt eller muntligt prov som godkända redovisningar. Vid betygsättningen används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla sammanfattningsbetyget Väl godkänd på hela kursen fordras att minst 12 poäng av den totala poängsumman åsatts betyget Väl godkänd. Kursbevis Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen som fristående kurs erhåller kursbevis. Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen inom ett utbildningsprogram kan på begäran erhålla kursbevis.

3 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum Kursens benämning Franska, allmän kurs Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Delkurs 1. Frankrikekunskap (3 p) Löthmarker, R. -Mézières, Parlons de la France! (Natur och Kultur, 1999) P. Mauchamp, N. La France de toujours (Ed. Clé International, 1998) Delkurs 2. Talad franska (4 p) Léon, M. Exercices systématiques de prononciation française (Coll. Le français dans le monde, Hachette/Larousse, 1997) Tegelberg, E. Franskt uttal i teori och praktik (Akademiförlaget, 1995) Delkurs 3. Skönlitteratur (4 p) Beauvoir, S. de Les Belles Images (Folio) Camus, A. L Étranger (Folio) Cotentin-Rey, G. Les Grandes Etapes de la civilisation française, XX:e siècle (Bordas, 1991) Ernaux, A. La Place (Folio) Delkurs 4. Grammatik och skrivande (4 p) Wall, K. et al. Wall, K. Hedman- Ekman, M. Bonniers franska grammatik (Bonnier Utbildning, 1999) Bonniers franska grammatik. Övningsbok (Bonnier Utbildning 2000) ca 50 (urval) Prismas stora franska ordbok: franska-svenska/ svenska-franska eller annan tvåspråkig ordbok av motsvarande format Le Robert Micro eller annan enspråkig ordbok av motsvarande format Övningsmaterial som tillhandahålles av institutionen

4 Delkurs 5 a) Läskurs (5 p) Se separat läromedelsförteckning. b) Sverigekunskap och fransk korrespondens (5 p) Agebjörn, A. et al. Suède information (Statens migrationsverk, 2000) 120 Feuillet de documentation sur la Suède ( L Institut suédois, 2001) Regeringens webbsida på franska (www.regeringen.se) Material som tillhandahålles av institutionen.

5 Läromedelsförteckning Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 03:45D Beslutsdatum Kursens benämning Franska, allmän kurs Poängtal 20 Författare/red. Titel, förlag och utgivningsår Sidor Delkurs 1. Introduktion (2 p) Malle, L. Au revoir les enfants (Folio) 161 Delkurs 2. Frankrikekunskap (3 p) Löthmarker, R. -Mézières, Parlons de la France! (Natur och Kultur, 1999) P. Mauchamp, N. La France de toujours (Ed. Clé International, 1998) Delkurs 3. Talad franska (3 p) Léon, M. Exercices systématiques de prononciation française (Coll. Le français dans le monde, Hachette/Larousse, 1997) Tegelberg, E. Franskt uttal i teori och praktik (Studentlitteratur, 1995) Ionesco, E. La Leçon (Folio Théâtre, 1998). ISBN : Delkurs 4. Skönlitteratur (4 p) Beauvoir, S. de Les Belles Images (Folio) Camus, A. L Étranger (Folio) Ernaux, A. La Place (Folio) Sabbah, H. Litterature 2de. Textes et méthode (Hatier) Delkurs 5. Grammatik och skrivande (3 p) Wall, K. et al. Wall, K. Hedman-Ekman, M. Bonniers franska grammatik (Bonnier Utbildning, 1999) Bonniers franska grammatik. Övningsbok (Bonnier Utbildning 2000) Prismas stora franska ordbok : franska-svenska/ svenskafranska eller annan tvåspråkig ordbok av motsvarande format Le Robert Micro eller annan enspråkig ordbok av motsvarande format Övningsmaterial som tillhandahålles av institutionen

6 Delkurs 6 a) Läskurs:Récits d'enfance célèbres, 5 poäng Bazin, H. Vipère au poing (Le Livre de Poche) Fournier, A. Les Petits Enfants du siècle (Le Livre de Poche) Rochefort, C. Le Grand Meaulnes (Le Livre de Poche) Sarraute, N. Enfance (Folio) b) Sverigekunskap och fransk korrespondens (5 p) Agebjörn, A. et al. Suède information (Statens migrationsverk, 2000) 120 Feuillets de documentation sur la Suède ( L Institut suédois, 2001) Regeringens webbsida på franska (www.regeringen.se) Material som tillhandahålles av institutionen.

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations

Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22. Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer. Social Psychology and Interpersonal Relations Kursplan Kurskod SPA 513 Dnr 2001:17 Beslutsdatum 2001-03-22 Engelsk benämning Ämne Social Psychology and Interpersonal Relations Socialpsykologi 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte

Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Föredragningslista 2015-02-25 Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för svenska språket Prefektens beslutsmöte Tid: kl. 08:15 Plats: Svea Ärende 7 Föregående mötes protokoll Ärende 8 2015/50-1.1

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av grundutbildningen och forskarutbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng. Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Page 1 of 26 Samlat dokument gällande Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits Innehåll: Utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1.

Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 1 av 18 Samlat dokument för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU1, 90 hp Utbildningsplan, terminsplanering och kursplaner för termin 1. Sida 2 av 18 1 (4) Sida 3 av 18 UTBILDNINGSPLAN Kompletterande

Läs mer