XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management Grundnivå 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av styrelsen för Institutionen för arbetsvetenskap Utbildningsområde: Kursen tillhör det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. 2. Inplacering Kursen ges som fristående kurs vid Institutionen för arbetsvetenskap 3. Förkunskaper Grundläggande behörighet 4. Kursens lärandemål Projekt är en arbetsform som fått stor utbredning i såväl den offentliga sektorn som inom näringslivet. Kursen syftar till att förmedla kunskap om projektet som arbetsform i dagens arbetsliv. Kursen vill även belysa hur ett projekt planeras, genomförs och leds samt hur man som projektledare kan förstå och hantera konflikter i projektgruppen. Kursens behandlar teorier om samhällsförändring, organisation, kommunikation, grupper, genus, ledarskap och konflikthantering. Särskild vikt läggs vid projektets roll i det moderna arbetslivet samt vid projektledning, gruppdynamik och konflikthantering. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Diskutera och problematisera de förändringar i samhälls- och arbetslivet som gjort projekt och nätverk som arbets- och organisationsform allt vanligare. Diskutera och problematisera de konsekvenser projektet som arbets- och organisationsform får för individen. Översiktligt redogöra för hur ett projekt planeras och genomförs.

2 Redogöra för och problematisera projektledarens olika uppgifter och roller. Relatera grundläggande gruppdynamiska modeller till projektledarskapet. Beskriva och analysera de grundläggande beståndsdelarna i en interpersonel konflikt. Redogöra för och analysera hur konflikter uppstår och eskalerar i projektgrupper Översiktligt redogöra för konflikthanteringsstrategier i projekt. 5. Innehåll Kursdel 1. Nätverkssamhälle och identitet (5 poäng) (Network Society and Identity) Momentet behandlar det så kallade nätverksamhället samt belyser de organisatoriska, sociala och individuella konsekvenserna av en allt mer internationaliserad ekonomisk utveckling. Momentet försöker utreda kopplingen mellan dessa förändringar och projektet som arbets- och organisationsform. Kursdel 2. Projektutveckling och projektledarskap (5 poäng) (Project Development and Project Leadership) Momentet behandlar projektteori och projektledarskap. Stor vikt läggs vid hur ett projekt planeras, genomförs samt hur projektledarrollen kan utvecklas och förstås. Momentet berör därmed ledarskapsteori samt grupputveckling och gruppdynamik. Kursdel 3. Konflikthantering i projekt (5 poäng) (Conflict Management in Projects) Momentet behandlar konflikter i arbetsgrupper. Tonvikten ligger på hur en konflikt uppkommer och eskalerar samt hur man som projektledare kan förebygga och hantera konflikter i projektgrupper. Momentet berör därmed teorier kring konflikt och konflikteskalering samt modeller och strategier för konflikthantering. 6. Litteratur Se separat litteraturlista. 7. Former för bedömning Examination sker i form av kontinuerlig bedömning av skriftliga rapporter enligt PBL-pedagogiken. Rapporterna bedöms med utgångspunkt från tre aspekter: 1. Teori och begrepp, d v s en bedömning av hur väl man tillägnat sig den teori man närmat sig, samt de begrepp som får anses vara centrala för förståelsen av de olika momenten under fallet. 2. Struktur, d v s hur väl hänger rapporten ihop. Finns det en koppling mellan problemformulering och avslutande analys e t c. 3. Analys, d v s har deltagarna använt teorin och via denna genomfört Studerande

3 som underkänts ges möjlighet till ny prövning. 8. Betyg Kursen bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. De tre examinationsgrundande uppgifterna vägs samman och det betyg som ges avser kursen som helhet. 9. Kursvärdering Kursen utvärderas i sin helhet vid kursslut genom att de studerande skriftligen får fylla i en enkät som rör innehåll och upplägg, föreläsare samt litteratur. Under den avslutande träffen genomför även en muntlig kursvärdering där kursansvarig lärare samt studenterna diskuterar kursens brister och fördelar. 10. Övrigt Kursen använder sig av problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod.

4 Litteraturlista Moment 1. Nätverkssamhälle och identitet Allvin/Aronsson/Hagström/Johansson/Lundberg (2006) Gränslöst arbete. socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber. (188 sid.) Castells, Manuell (Stencil utdelas) Informationsåldern Band 1-3 ( Nätverkssamhällets framväxt, Identitetens makt, Millenniets slut) (25 sid.) Lundqvist, Karin (2001) Perspektiv på nätverkssamhällets framväxt. Vinnova. (går att ladda ner via Vinnovas hemsida (132 sid.) Sennett, Richard (2000) När karaktären krackelerar. Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen. Atlas. (229 sid.) Totalt 574 sidor Moment 2. Projektutveckling och projektledarskap Brinner/Geddes/Hastings (1999) Projektledaren. Svenska Förlaget. (226 sid.) Eklund, Sven (2002) Arbeta i projekt en introduktion. Studentlitteratur. (111 sid.) Kjellqvist, Else-Britt (2004) Ledaren på inre scenen. Psykoanalytiska perspektiv på grupper och ledarskap. Carlsson. (192 sid.) Nilsson, Björn, (2005), Samspel i grupp, Studentlitteratur (184 sid.) Riccardi/Schaller (2005) Projektpsykologi en introduktion. Studentlitteratur. (185 sid.) Svensson/von Otter (2001) Projektarbete. Teori och praktik. Santérius Förlag. (255 sid.) Totalt 1146 sidor Moment 3. Konflikthantering Ekstam, Kjell (2004) Handbok i konflikthantering. Liber Ekonomi. (214 sid.) Glasl Friedrich (1999), Confronting Conflict. A first-aid kit for handling conflict, Hawthorne Press. (192 sid.) Jordan Thomas, (2006), Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen. Stockholm: Lärarförbundet. (86 sidor) Tillett, Gregory (2006), Resolving Conflict. A Practical Approach, Oxford UP. (342 sid.) Totalt 834 sidor

5 Moment 3

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN

LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN LOKAL UTBILDNINGSPLAN FÖR FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Fastställande Utbildningsplanen fastställd av Utbildningsrådet vid Fritidsledarutbildningen på Vimmerby folkhögskola. Gäller från 27 augusti 2012. Förkunskapskrav

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1896 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY 203 Kursplanen

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG

CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-533/2005 Sida 1 (8) CIVILEKONOMPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Administration and Economics, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Utbildningens namn Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 90 hp Målgrupp Målgrupp

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer