Certifiering av biogödsel och kompost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av biogödsel och kompost"

Transkript

1 Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr November 2014 Senaste nytt inom Certifierad återvinning Revidering av certifieringsreglerna och bilaga 1 Revideringar har skett av certifieringsreglerna SPCR120 och kommer att börja gälla från och med Ändringarna omfattar bland annat krav på årlig inrapportering i Avfall Web (kap 4.15) samt beskrivning över hur processen med att revidera certifieringsreglerna ska genomföras (kap 6.2). Bilaga 1 i SPCR120 har uppdaterades till version 05. Uppdateringen gäller från och med Följande förändring har skett i Bilaga 1: substratkategorin Livsmedelsrelaterad detaljhandel och grossistverksamhet heter numera Livsmedelsindustri, livsmedelsrelaterad detaljhandel och grossistverksamhet. Se till att ni alltid har aktuell och gällande version av certifieringsreglerna samt bilaga 1 till respektive regelverk - ni hittar dem på Avfall Sveriges hemsida för Certifierad återvinning. Se länk: certifieringsregler-och-bilaga-1/ Regelrevideringsprocessen Hur revideringen av certifieringsreglerna går till beskrivs i kapitel 6.2 i certifieringsreglerna. Här följer en kortfattad beskrivning. Reglerna revideras en gång om året. Förslag på ändringar av reglerna skickas på remiss i februari året innan ändringarna ska träda i kraft. Det vill säga, de ändringar som kommer att träda i kraft 2016 skickas ut på remiss i februari Remissen skickas till alla anläggningar med certifikat och till styrgruppen för Certifierad återvinning samt läggs ut på Avfall Sveriges hemsida. Remissen är även öppen för synpunkter från andra. Remisstiden pågår till och med april och styrgruppen fattar beslut om regeländringarna senast i september. De beslutade nya reglerna kommuniceras minst två månader innan de träder i kraft via direkt kontakt med certifierade anläggningar samt i nyhetsbrev och via Avfall Sveriges hemsida. Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 Svarta listan Livsmedelsverket har en s.k. Svarta listan som är en sammanställning över partier av varor som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande. Villkoret för försäljning beror på att varorna innehållit resthalter av bekämpningsmedel som överstigit gällande gränsvärde. Partierna måste därmed anmälas till Livsmedelsverket för undersökning innan de får saluföras. Vid förfrågningar om substrat på anläggningar, bör anläggningsrepresentant uppmärksamma orsaken till varför specifika partier kasserats som livsmedel. Certifierad återvinning rekommenderar anläggningsägare att prenumerera på informationen från Livsmedelsverket. Den som prenumererar på Svarta listan får automatiskt ett e-postmeddelande med de senaste uppdateringarna varje gång listan har förändrats. Information om Svarta listan finns på Livsmedelsverkets hemsida. Se länk: Konduktivitet i kompost Det har inkommit funderingar på varför det är konduktiviteten i kompost som ska analyseras och inte ledningstalet. Anledningen är att konduktivitet är en standardiserad mätmetod som används mer och mer frekvent internationellt och som det ser ut kommer det även att införlivas i förslagen till EU-direktiv för jordförbättringsmedel och odlingssubstrat. Styrgruppen har därför beslutat att konduktiviteten även fortsättningsvis ska mätas. Om ledningstal behövs för att få ett värde på jordens konduktivitet är det möjligt att begära tilläggsanalys på just ledningstal. Prata med ert laboratorium om detta. Godkända substrat och processhjälpmedel Det senaste processhjälpmedlet som godkänts är KemGuard5872 som tillverkas av Kemira. Medlet används för att motverka uppkomsten av struvit/vivianit i värmeväxlare och rörledningar. Självfinansierat system Som tidigare meddelats har Avfall Sverige beslutat att Certifierad återvinning ska vara ett självfinansierat system som succesivt införs från Den första årliga fakturan gick därmed ut under november till alla anläggningar som är med i Certifierad återvinning. Medel från Avfall Sveriges Utvecklingssatsning kommer att fortsätta delfinansiera Certifierad återvinning under åren Från och med 2017 ska systemet vara helt självfinansierat genom medel från deltagande anläggningar i Certifierad återvinning. Årsrapport 2013 för Certifierad återvinning, SPCR 120 Nu finns Årsrapporten 2013 för Certifierad återvinning publicerad på hemsidan. Årsrapporten är en del av Certifierad återvinnings arbete att kommunicera certifieringssystemets nytta och resultat. I denna årsrapport redovisas resultat från år 2013, med jämförelse mot de tre föregående åren 2010, 2011 och

3 Information om externt sekretariat Avfall Sverige har upphandlat tjänsten att driva sekretariatet för Certifierad återvinning. Från och med 1 oktober 2014 ansvarar BioMil AB för den dagliga verksamheten i sekretariatet. BioMil är ett privatägt konsultföretag inom biogas, miljö och avfall. Det arbetar tio konsulter vid bolagets kontor i Lund, Halmstad och Göteborg. Vi som i huvudsak kommer att arbeta i sekretariatet heter Alexandra Sandberg, Emelie Severinsen och Emelie Persson (föräldraledig till mars 2015). Mailadressen till sekretariatet för Certifierad återvinning är: Ny rådgivare på Avfall Sverige Angelika Blom slutade som rådgivare för biologisk återvinning på Avfall Sverige den 30 oktober Hennes efterträdare heter Caroline Steinwig och hon påbörjar sin anställning den 1 december ABP-relaterade frågor Extern rådgivningsresurs för frågor rörande animaliska biprodukter (ABP) Avfall Sverige har kontrakterat Hanna Hellström, Arbit Syd AB, som extern rådgivare till Avfall Sveriges medlemmar gällande ABP-frågor. Kontakta gärna Hanna med dina frågor. Ni når henne på telefon: och epost: Uppdaterad hemsida gällande ABP-frågor Avfall Sverige har reviderat sidorna som rör ABP. Under ett antal flikar finns information om ABP och under fliken FAQ har vi samlat de vanligaste frågorna. Se hemsidan: Rapporter och utvecklingsprojekt Nya rapporter Avfall Sverige Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporterna kostnadsfritt efter att ha loggat in på Avfall Sveriges medlemssida. Avfall Sveriges utvecklingssatsning för biologisk återvinning B 2014:03 Strategi för marknadsföring av biogödsel B 2014:04 Årsrapport certifierad återvinning Avfall Sveriges utvecklingssatsning U 2014:12 Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager 3

4 U 2014:13 Metod för bestämning av synliga föroreningar i biogödsel och förbehandlat matavfall U 2014:14 Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogödsel och biogas Utvecklingsprojekt Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Mer information om utlysningsperioden se länken: Det går även bra att löpande ansöka om medel från den biologiska utvecklingssatsningen. Kontakta rådgivaren för biologisk återvinning för mer information. Kurser och utbildningsverksamhet I Avfall Sveriges kursutbud finns återkommande kurser på både grund- och fördjupningsnivå. Det erbjuds också flera temadagar där aktuella frågor presenteras och analyseras. Nedan presenteras några av temadagarna och kurserna för våren Mer information finner du på: Temadag: HBK-verktyget, 29 januari 2015, Jönköping Temadag: ABP, 3 februari 2015, Jönköping Kurs: Driftoptimering biogas (steg 2), mars, Linköping Basfakta om Certifierad återvinning (SPCR 120, SPCR 152) Mer att läsa om certifieringssystemen Certifieringsreglerna för biogödsel och kompost (SPCR 120 och SPCR 152) kan laddas ner från Avfall Sveriges hemsida. Där finns även andra dokument om certifieringssystemen, bl.a. vägledning till certifieringsreglerna och en sammanställning över rapporter och utredningar kopplade till Certifierad återvinning, äldre nyhetsbrev, lista över certifierade anläggningar samt styrgruppens medlemmar och vanliga frågor om certifiering (FAQ). Avfall Sveriges certifieringshemsida uppdateras kontinuerligt med aktuell information. Om du saknar någon information eller har svårt att hitta det du söker på hemsidan kontakta sekretariatet för Certifierad återvinning så får du hjälp. Avfall Sveriges certifieringshemsida: 4

5 Certifierade anläggningar Vi gratulerar biogasanläggningarna i Lidköping och Örebro till sina respektive certifikat! I dagsläget har 17 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och 2 komposteringsanläggningar certifikat enligt SPCR 152 anläggningarna finns på följande platser: SPCR 120: Bjuv, Borås, Falkenberg, Skövde, Sävsjö, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Laholm, Lidköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Vänersborg, Västerås och Örebro. SPCR 152: Borlänge och Malmö (SYSAV) Styrgruppens medlemmar Ordförande: Ledamöter: Ola Palm (JTI) Angelika Blom (Avfall Sverige), Claes Bohlin (Hasselfors Garden), Sunita Hallgren (LRF), Pär-Johan Lööf (Lantmännen), Erik Norin (Sweco), Kjell Sjödahl Svensson (KRAV) och Mikael Pell (SLU) som även är vice ordförande för styrgruppen. Adjungerade: Anders Hedenstedt (SP), Christina Anderzén (SP), Bo von Bahr (SP), Gunilla Henriksson (SP), Johanna Björkman (SP), Tore Sigurdsson (Kristianstads Biogas AB), Per-Erik Persson (VafabMiljö), vakant (SJV) och Catarina Östlund (NV) samt Alexandra Sandberg och Emelie Severinsen (BioMil AB), som båda är handläggare vid sekretariatet för Certifierad Återvinning. Styrgruppens kommande möten Styrgruppen för Certifierad återvinning har kommande ordinarie styrgruppsmöte den: 18 december Kontakta sekretariatet för Certifierad Återvinning minst 10 dagar före mötet, om det är någon fråga som du vill att styrgruppen skall diskutera. Kontakt Önskar ni få mer information om Certifierad återvinning eller har du frågor och funderingar, kontakta oss på sekretariatet. Kontaktuppgifter till sekretariatet: Handläggare: Alexandra Sandberg, Handläggare: Emelie Severinsen, Vi önskar er en skön höst & vinter Alexandra Sandberg & Emelie Severinsen, sekretariatet för Certifierad Återvinning & Angelika Blom, Avfall Sverige 5

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nytt från styrgruppen Frågor som diskuterats sedan förra nyhetsbrevet Nyhetsbrev nr 1-10 juni 2010 Svämtäcke, eller inte? Ändringar i regelsystemet

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Hjälp oss göra våra regler bättre!

Hjälp oss göra våra regler bättre! Remiss, nya regler för slakt, kapitel 10, få ändringar i djurreglerna, kapitel 5 Svara senast 31 mars 2013 Svara till regler@krav.se Hjälp oss göra våra regler bättre! KRAVs styrka är en bred förankring

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Nyhetsbrev september 2015 till dig som är god man och förvaltare

Nyhetsbrev september 2015 till dig som är god man och förvaltare Detta nyhetsbrev är till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av överförmyndarnämnd. Granskning På vår hemsida publiceras löpande aktuella uppgifter om hur många årsräkningar

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare

November 2014. Så funkar kommunen. en guide för företagare November 2014 Så funkar kommunen en guide för företagare Innehåll 4 Så funkar kommunen 4 Kommunstyrelsen leder arbetet i din kommun 5 Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter 5 Kommunerna väljer

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång MBF NYTT Se pte mb er 2014 nummer 3 september Budget 2015 4 MBF erbjuder Pontus har ordet 5 3 MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång 2 September 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Februari Månadsblad 2014

Februari Månadsblad 2014 IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Februari Månadsblad 2014 Hej, Nu har vi landat i verksamheten. Full fart med aktiviteter i alla föreningar och förberedelser för alla föreningsårsmöten (FÅM) och

Läs mer