Nyhetsbrev för ÖSK-personal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev för ÖSK-personal"

Transkript

1 Nyhetsbrev för ÖSK-personal JUNI 2014 I det här brevet Meddelande från förbundschefen Ekonomi Invånare och Brukare Medarbetare Utveckling Meddelande från förbundschefen I det här nyhetsbrevet kan du läsa om resultatet av vår första ekonomiska uppföljning för året. Du kan också läsa om vilka som blir nya arbetsledare för gata/park i Hultsfred och våra nya ramavtal för hantverkartjänster. Under rubriken utveckling berättar vi om ett beslut om sparsam körning som direktionen nyligen har fattat. I brevet hittar du också information om vår planerade sommaraktivitet för all personal på ÖSK. Ekonomi Årets första prognos pekar på att vi inte kommer att uppfylla de ekonomiska målen för Prognostiserat resultat för Hultsfred är -20 tkr och för Högsby -980 tkr. I Hultsfred ör det bostadsanpassningarna som har blivit dyrare. I Högsby saknas det budget för fordon och maskiner. Det finns ett antal vidtagna åtgärder och förslag till åtgärder för att förbättra vårt resultat, bl.a. har vi äskat extra pengar till bostadsanpassningar och fordon och maskiner års budget för Hultsfreds kommun ska planenligt beslutas i kommunfullmäktige i juni månad. Högsby kommuns förslag till budget 2015 återremitterades däremot till budgetberedningen och beslut om budget kommer därför inte att fattas förrän i november. Vi vill att så många som möjligt svarar på vår kundenkät på hemsidan. ÖSK, Hultsfreds kommun, Högsby kommun och Hultsfreds Kommunala Industri AB har gemensamt gjort en upphandling på 10 olika ramavtal på hantverkartjänster inom områdena bygg, el, glas, golv, måleri, plåt, tak, ventilation, VVS samt sanering. Upphandlingen är gjord för tre olika geografiska områden, Hultsfred norr, Hultsfred söder samt Högsby. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning. Entreprenörerna är rangordnade från nr 1-. Vid avrop av respektive tjänst gäller att man först kontaktar nummer ett på avtalet. Kan denna inte hantera uppdraget, kontaktar man nummer två och kan inte denna kontaktas nummer tre. Entreprenör har inte rätt att tacka nej till uppdrag mer än två gånger per tre månaders intervall. Gör entreprenören det, så flyttas man ner till tredje platsen på avropslistan. En sammanställning över antagna entreprenörer per geografiskt område hittar du sist i detta nyhetsbrev. Frågor om upphandlingen och hur avtalen fungerar kan ställas till Enkäten finns på osk.hultsfred.se/enkat Invånare och brukare Nu finns vår kundenkät tillgänglig på ÖSK:s hemsida, För att få så många svar som möjligt skulle det vara bra om alla ni medarbetare kunde hjälpa till att uppmana folk i er omgivning att delta i undersökningen. Enkäten består av 15 frågor om kvalitet, service och bemötande. Som tack för hjälpen lottar vi ut 20 speedwaybiljetter bland de 500 första som har svarat. Biljetterna gäller för någon av Dackarnas hemmamatcher 2014.

2 SIDA 2 NYHETSBREV FÖR PERSONAL Medarbetare Efter MBL-förhandling idag kan jag meddela att nya arbetsledare för Gata/Park-avdelningen i Hultsfred är klara, Nicklas Torgnysson respektive Christer Wenell, tar ansvaret för södra resp. norra arbetsområdet i Hultsfred. Tillträde kommer att ske under hösten. Jag hoppas vi blir ett stort ÖSK-gäng på G & B Arena 1 juli! Projektet med e-medarbetaren rullar vidare. All ÖSK-personal har fått egna mailadresser nu och det är en förutsättning för att få tillgång till programmet för e-medarbetaren. En del personal fick snabbt tillgång till valideringen och utbildningen och är redan klara. Nu har vi fått meddelande från ITavdelningen att alla medarbetare ska ha fått programmet. Har du frågor om e-medarbetaren och hur du ska komma igång vänder du dig till din närmaste chef. Den 1 juli bjuds all personal in till en sommaraktivitet. Vi träffas på G & B Arena i Målilla och ser Dackarna möta Vargarna. Vi sitter tillsammans på läktarsektion A, direkt efter starten. ÖSK bjuder på entré och sittplatsbiljett. Samling sker utanför huvudentrén kl för utdelning av biljetter. Anmälan om deltagande gör du senast den 19 juni till din närmaste chef. Jag hoppas vi blir ett stort ÖSK-gäng och att vi får se en spännande match! Utveckling Förbundsdirektionen beslutade på sitt senaste möte att alla medarbetare ska genomföra en utbildning i sparsam körning under hösten Fastighetsavdelningen har utrett vad en utbildning i sparsam körning kan ge för resultat. Efter jämförelse med tidigare genomförd utbildning i Hultsfreds kommun bedöms besparingen på personbilar och lätta lastbilar bli minst 4,6 %. När det gäller arbetsfordon kan en minsta besparing, enligt olika trafikskolor, bli 15 %. Jag önskar alla en skön semester och hoppas att vi träffas 1 juli på G & B Arena i Målilla! Frågor om nyhetsbrevet eller tips på vad det ska innehålla kan du ställa till

3 1 (2) Information Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred - Högsby Nicklas Holmquist Ramavtal hantverkstjänster. Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfreds kommun, Högsby kommun och Hultsfreds kommunala industriaktiebolag har tecknat ramavtal för följande tjänster: Bygg, El, Glas, Golv, Måleri, Plåt, Tak, Ventilation, VVS, Sanering. Avtalen är uppdelade i tre geografiska områden, Hultsfred norr, Hultsfred söder och Högsby. De entreprenörer som är antagna som nummer ett, två och tre inom respektive hantverkstjänst och geografiskt område, finns redovisade i avtalskatalogen. Viktigt Denna information avseende ramavtalen är endast en översiktlig information, i avtalen regleras en stor mängd juridiska och praktiska frågeställningar, som i sin helhet kan delges den som önskar att ta del av detta. Avtalskatalogen Avtalskatalogen som bifogas detta dokument, är upprättad utifrån geografiskt område. Denna finns också i respektive kommuns avtalskatog (inom kort). Avtalstid. Upprättade ramavtal gäller mellan till med möjlighet till förlängning 1+1 år. Avtalstrohet Det är naturligtvis av största vikt att kommunerna och dess bolag/förbund, respekterar ingångna avtal. Det finns vissa typer av speciella uppdrag som är undantagna i ramavtalen, som kräver viss special kompetens, kontakta undertecknad vid frågor om detta. Avrop Vid avrop av respektive tjänst gäller att man först kontaktar nummer ett på avtalet, kan denna inte hantera uppdraget, kontaktar man nummer två och kan inte denna kontaktas nummer tre. Entreprenör har inte rätt att tacka nej till uppdrag mer än två gånger per tre månaders intervall, gör denna detta, så flyttas man ner till tredje platsen på avropslistan. Entreprenör ska inom tio arbetsdagar kunna tillhandahålla minst två yrkesarbetare samt arbetsledning för att utföra uppdrag. Vid akuta situationer ska entreprenör inom sex timmar kunna tillhandahålla minst en yrkesarbetare samt arbetsledning.

4 Information 2 (2) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred - Högsby Handläggare Beställningsbelopp Avrop från dessa ramavtal avser arbeten för kostnader mellan 0-15 prisbasbelopp per avrop. Uppföljning För att kunna följa upp entreprenörernas förmåga att följa dessa ramavtal, är undertecknad kontaktperson, vänligen kontakta mig vid problem, dokumentera och gärna fotografera. Information Kontakta gärna undertecknad för mer information i ärendet.

5 Avtalskatalog Datum: Hultsfred Norr Yrkeskategori Bygg 1 Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson vimpelgränd Hultsfred Allbygg i Hultsfred AB Björn Bergström Box HULTSFRED NCC Construction Sverige Aktiebolag Peter Gevsjö SOLNA Byggklason ab Pär Holmstrand södraindustrigatan vimmerby Yrkeskategori El 1 I.G. Elektriska Aktiebolag Jan Isaksson Fabriksgatan HULTSFRED Elajo El & Energiteknik AB Magnus Frank Box OSKARSHAMN Målilla El Joakim Karlsson Björkgatan Målilla Dahlbergs Elektriska i Vimmerby Aktiebolag Perry Löfvenius Rönnbergsgatan VIMMERBY el.se el.se Yrkeskategori Glas 1 JÖRGEN NELSON, Hultsfreds Glasmästeri Jörgen Nelson HAMMARSEBO HULTSFRED Yrkeskategori Golv 1 Virserums Golvservice AB Elias Löfquist Storgatan Virserum +46(0) Golvmästarna i Småland Robert Svensson Storgatan 52 A 5774 HULTSFRED Yrkeskategori Måleri 1 StenStures Måleri AB sten karlsson Kaptensgränd HULTSFRED Målilla Måleri Aktiebolag jari matinlassi Björkgatan Målilla Hartvigs Måleri & Färgbutik Aktiebolag Peter Hartvig Box HULTSFRED Yrkeskategori Plåt 1 O. Karlssons Plåtslageri Aktiebolag Lars Karlsson Storgatan HULTSFRED Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box OSKARSHAMN B&P Plåtslageri & Smide AB Bo Brandt Aspedalsgatan HULTSFRED Plåtnilsson i Målilla AB Andreas Nilsson Stockholmsvägen MÅLILLA Jockes tak & plåtslageri Joakim Blomberg stockholmsvägen Målilla AB Järnforsens Plåtslageri Per Erlandsson Årenavägen Järnforsen plat.se Yrkeskategori Sanering 1 Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson vimpelgränd Hultsfred Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör Aktiebolag Ulf Nilsson Oskargatan Hultsfred Yrkeskategori Tak 1 Allbygg i Hultsfred AB Björn Bergström Box HULTSFRED Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box OSKARSHAMN Tomas Tak & Bygg AB TOMAS LINDQUIST Basebovägen VENA Jockes tak & plåtslageri Yrkeskategori Ventilation 1 Sodexo Facilities Services AB Magnus Logg Box NORRKÖPING Elajo El & Energiteknik AB Magnus Frank Box OSKARSHAMN O. Karlssons Plåtslageri Aktiebolag Lars Karlsson Storgatan HULTSFRED Avent Drift & Innemiljö Nord AB Tobias Nilsson Karlstorpsvägen KALMAR B&P Plåtslageri & Smide AB Bo Brandt Aspedalsgatan HULTSFRED Plåtnilsson i Målilla AB Andreas Nilsson Stockholmsvägen MÅLILLA Jockes tak & plåtslageri Joakim Blomberg stockholmsvägen Målilla Caverion Sverige AB Joakim Blomqvist Box SOLNA AB Järnforsens Plåtslageri Per Erlandsson Årenavägen Järnforsen plat.se TOVENT AB Tommy Andersson Äleviksvägen FIGEHOLM Yrkeskategori VVS 1 Jonssons Rörfirma i Mörlunda AB Mikael Jonsson Hantverkarv Mörlunda Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör Aktiebolag Ulf Nilsson Oskargatan Hultsfred Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB Roger Axelsson Fjärilsgatan NORRKÖPING Caverion Sverige AB Joakim Blomqvist Box SOLNA

6 Avtalskatalog Datum: Hultsfred Söder Yrkeskategori Bygg Ranking Företagsnamn Organisationsnummer Kontaktperson Kontaktuppgifter mail Tel./Mobil. Hemsida 1 Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson Vimpelgränd 2, Hultsfred Allbygg i Hultsfred AB Björn Bergström Box 141, Hultsfred NCC Construction Sverige Aktiebolag Peter Gevsjö Vallgatan, Solna Byggklason AB Pär Holmstrand Södraindustrigatan 1, Vimmerby Bygg och entreprenad i Högsby AB Thomas Robertsson Husebyvägen 48, Högsby Yrkeskategori El 1I. G. Elektriska Aktiebolag Jan Isaksson Fabriksgatan 17, Hultsfred Målilla El Joakim Karlsson Björkgatan 7, Målilla El Montage i Oskarshamn AB Christer Hjalmarsson Box 501, Oskarshamn Elajo El & Energiteknik AB Magnus Frank Box 904, Oskarshamn Yrkeskategori Glas 1 Jörgen Nelson Jörgen Nelson Hammarsebo 12, Hultsfred Yrkeskategori Golv 1 Virserums Golvservice AB Elias Löfquist Storgatan 4, Virserum Golvmästarna i Småland Robert Svensson Storgatan 52 A, Hultsfred Yrkeskategori Måleri 1 Målilla Måleri Aktiebolag Jari Matinlassi Bäckvägen 2, Målilla Hartvigs Måleri & Färgbutik Aktiebolag Peter Hartvig Box 42, Hultsfred Yrkeskategori Plåt 1 Jockes tak & plåtslageri Joakim Blomberg Stockholmsvägen 1, Målilla Plåtnillson i Målilla AB Andreas Nilsson Stockholmsvägen 46, Målilla Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box 627, Oskarshamn O. Karlssons Plåtslageri Aktiebolag Lars Karlsson Storgatan 46, Hultsfred B&P Plåtslageri & Smide AB Bo Brandt Aspedalsgatan 6, Hultsfred Kronobergs Förenade Plastgalerier AB Andreas Ljung Bruksgatan 4, Fågelfors AB Järnforsens Plåtslageri Per Erlandsson Årenavägen 1, Järnforsen plat.se Yrkeskategori Sanering Hultsfreds Värme & Sanitet 1 Expertrör Aktiebolag Ulf Nilsson Oskarsgatan 66, Hultsfred Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson Vimpelgränd 2, Hultsfred Yrkeskategori Tak 1 Allbygg i Hultsfred AB Björn Bergström Box 141, Hultsfred Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box 627, Oskarshamn Tomas Tak & Bygg AB Tomas Lindquist Basebovägen 17, Vena Jockes tak & plåtslageri Joakim Blomberg Stockholmsvägen 1, Målilla Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB Andreas Ljung Bruksgatan 4, Fågelfors Yrkeskategori Ventilation 1 Elajo El & Energiteknik AB Magnus Frank Box 904, Oskarshamn Jockes tak & plåtslageri Joakim Blomberg Stockholmsvägen 1, Målilla Avent Drift & Innemiljö Nord AB Tobias Nilsson Karlsstorpsvägen 14, 92 9 Kalmar Plåtnilsson i Målilla AB Andreas Nilsson Stockholmsvägen 46, Målilla O. Karlssons Plåtslageri Aktiebolag Lars Karlsson Storgatan 46, Hultsfred B&P Plåtslageri & Smide AB Bo Brandt Aspedalsgatan 6, Hultsfred Caverion Sverige AB Joakim Blomqvist Box 1810, Solna AB Järnforsens Plåtslageri Per Erlandsson Årenavägen 1, Järnforsen plat.se Tovent AB Tommy Andersson Äleviksvägen 4, Figeholm Yrkeskategori VVS Hultsfreds Värme & Sanitet 1 Expertrör Aktiebolag Ulf Nilsson Oskarsgatan 66, Hultsfred Jonssons Rörfirma i Mörlunda AB Mikael Jonsson Hantverkarvägen 22, Mörlunda Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB Roger Axelsson Fjärilsgatan 7, Nörrköping Caverion Sverige AB Joakim Blomqvist Box 1810, Solna

7 Avtalskatalog Datum: Högsby Yrkeskategori Bygg 1 Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson Vimpelgränd 2, 577 6, Hultsfred Sandholms Färg & Golv AB Magnus Sandholm Smedmästarvägen, 579 2, Högsby NCC Construction Sverige Aktiebolag Peter Gevsjö Solna Yrkeskategori El 1 El Montage i Oskarshamn AB Christer Hjalmarsson Box 501, Oskarshamn elmontageoskarshamn.se 2 Elajo Energiteknik AB Mattias Karlsson Kolfallsgatan A, Linköping +46(0) I.G. Elektriska Aktiebolag Jan Isaksson Fabriksgatan 17, Hultsfred Yrkeskategori Glas 1 Gustafssons Glasmästeri i Oskarshamn Aktiebolag Anders Elgström Åsavägen 7, Oskarshamn JÖRGEN NELSON Jörgen Nelson HAMMARSEBO 12, Hultsfred Yrkeskategori Golv 1 Sandholms Färg & Golv AB Magnus Sandholm Smedmästarvägen, 579 2, Högsby Yrkeskategori Måleri 1 Sandholms Färg & Golv AB Magnus Sandholm Smedmästarvägen, 579 2, Högsby Målilla Måleri Aktiebolag Jari Matinlassi Bäckvägen 2, Målilla Lundblads Måleri Aktiebolag Anne Charlotte Klingström c/o Hagblomgruppen AB, Box 812, Kalmar Yrkeskategori Plåt 1 Gustafssons Glasmästeri i Oskarshamn Aktiebolag Anders Elgström Åsavägen 7, Oskarshamn Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box 627, Oskarshamn Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB Andreas Ljung Bruksgatan 4, Fågelfors Yrkeskategori Sanering 1 Arvidssons bygg och montage AB Thomas Arvidsson Vimpelgränd 2, 577 6, Hultsfred Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör Aktiebolag Ulf Nilsson Oskargatan 66, Hultsfred Yrkeskategori Tak 1 Ostkustens Tak i Oskarshamn AB Mikael Hällblad Box 627, Oskarshamn Tomas Tak & Bygg AB Tomas Lindquist Basebovägen 17, Vena Kronobergs Förenade Plåtslagerier AB Andreas Ljung Bruksgatan 4, Fågelfors Yrkeskategori Ventilation 1 Elajo El & Energiteknik AB Magnus Frank Box 904, Oskarshamn Avent Drift & Innemiljö Nord AB Tobias Nilsson Karlstorpsvägen 14, 92 9 Kalmar Plåtnilsson i Målilla AB Andreas Nilsson Stockholmsvägen 46, Målilla Yrkeskategori VVS 1 Jonssons Rörfirma i Mörlunda AB Mikael Jonsson Hantverkarv 22, Mörlunda LR INSTALLATION AB Mats Axelsson Box 972, Kalmar installation.se installation.se Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland AB Roger Axelsson Fjärilsgatan 7, Norrköping

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas.

NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011. Kundkontakten. Tips & Nyheter i: Entré. Bilanco. Bilglas & Planglas. NYHETER OCH INFORMATION FRÅN HANTVERKSDATA KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Kundkontakten Tips & Nyheter i: Entré Bilanco Bilglas & Planglas Målerikalkyl KUNDKONTAKTEN NR 02:2011 Årsskiftet närmar sig! Dags att

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev juni 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Hösten 2010 togs initiativ till denna förening. Det är bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt,

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Folk ska veta att vi finns!

Folk ska veta att vi finns! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 2 2014 www.ludvikahem.se Folk ska veta att vi finns! Intervju med s marknadskoordinator sidan 3 testar Solceller! sidan 8 Personalnytt sidan

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS.

ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: Ny vår för frånluftsvärmepumpar. Miljö kan vara affärs nytta LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS. ProffsNytt Nr. 1/2013 FRÅNLUFTSVÄRME: NIBE Dominerar test av nya frånluftsvärmepumpar Miljö kan vara affärs nytta Ny vår för frånluftsvärmepumpar när EU svänger LILJESTRANDS HAR KOLL PÅ DISTANS Proffsnytt

Läs mer

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m

Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Nyhetsbrev projekt ELOF djurskyddskontroller m m Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tar över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 1 2004

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 1 2004 3 Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB Nr 1 2004 2 3 4 5 6 Innehåll Kv Trädgården Den 1 juli är det inflyttningsdags. Lägenhet via Internet. Här hittar du lediga lägenheter. Område Norr Presentation

Läs mer

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 i Östersund En tidning från din hyresvärd Nr 1 2014 Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3 Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 Så fungerar vår felanmälan Sidan 7 Anita nöjd med nya badrummet Sidorna

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer