Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015"

Transkript

1 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet. Snart är det dags för föreningens årsmöte. Hoppas många kan vara med. Vi bjuder på mat under trevliga former. I nyhetsbrevet finner du kallelse, Verksamhetsberättelse 2014 och Verksamhetsplan Under våren planerar vi ett seminarium om barn som stammar då två logopedstudenter berättar om sitt besök på Michael Palin Center for Stammering Children i London. Det kommer mer information på hemsidan. Vi fortsätter att informera om stamning på skolor. Våra talträningskvällar fortsätter också. Årets talträningshelg blir på Heljarödsgården nära Ängelholm. Läs mer om detta sist i nyhetsbrevet och på hemsidan. Några aktiviteter februari Talträningskväll i Lund 24 februari Årsmöte i Lund 23 mars Talträningskväll i Lund 24 mars Styrelsemöte i Lund 20 april Talträningskväll i Lund 21 april Seminarium om barn som stammar (se hemsidan) maj Talträningshelg på Heljarödsgården i Farhult 5 7 juni Stamningsförbundets familjeläger i Västerås

2 Nya rutiner för nyhetsbrev! Framöver skickar vi troligen bara ut ett nyhetsbrev per år i pappersform. Å andra sidan blir det fler nyheter via epost och mer aktuell information på hemsidan. Vi har under året samlat in epostadresser till de flesta medlemmar. Om du byter mail eller inte får mail från oss på ett tag, skicka ett mail med din epostadress till så får du mer nyheter från föreningen. Informationen på webben utvecklas! Stamningsförbundets och Skånes Stamningsförenings hemsidor är nu mobilanpassade så att det är lättare att surfa med smartmobil och läsplatta. Stamningsförbundets hemsida genomgår också flera förändringar med nytt innehåll. Kolla gärna på och Följ oss på Facebook! Skånes stamningsförening har en egen grupp på Facebook. Här kan även du skriva inlägg. Det finns också en grupp för Stamningsförbundet och ytterligare en om Stamning. Sök på Stamning på Facebook så får du upp dessa och andra grupper och sidor om stamning. Intressant föredrag av Markus Lutteman I höstas hade föreningen ett intressant seminarium med journalisten, författaren och McGuireinstruktören Markus Lutteman, som stammade mycket som ung. Markus sade bland annat att han blivit det han är tack vare att han stammar. Läs Peter Johanssons artikel i tidningen Kommunikation nr 3, Sök resebidrag för aktiviteter Du som vill åka på en aktivitet utanför Skåne, till exempel ett barnläger, ungdomsläger eller talträningshelg, kan söka resebidrag på upp till 1000 kr per tillfälle. Skriv ett mail till Föreningen vill då gärna att du skriver några rader till vårt nyhetsbrev om dina upplevelser. Alla medlemmar kan som vanligt få reseersättning till och från våra medlemsaktiviteter i Skåne.

3 Kallelse till årsmöte 24 februari Föreningens årsmöte hålls tisdag den 24 februari, kl. 18:00 på Laurentiigatans dagcentral, Sankt Laurentiigatan 18 i Lund. Här följer förslag till dagordning, Verksamhetsberättelse 2014 och Verksamhetsplan Föreningen bjuder på mat under trevliga former. Ett årsmöte är viktigt och det är en chans för alla medlemmar att påverka vad föreningen ska arbeta med. Årsmötet är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra i föreningen. Hör gärna av dig om du kommer. Skicka ett mail till Välkommen! Förslag till dagordning för årsmötet 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Ekonomisk årsredovisning 7. Revisorernas berättelse 8. Styrelsens ansvarsfrihet 9. Fastställande av årets budget och verksamhetsplan 10. Fastställande av medlemsavgift för Val av ledamöter till styrelsen 12. Val av suppleanter till styrelsen 13. Val av två firmatecknare 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 15. Val av minst två personer till valberedning varav en sammankallande 16. Val av fyra ombud till förbundsmötet 17. Motioner 18. Övriga frågor

4 Verksamhetsberättelse 2014 Skånes Stamningsförening Föreningen fortsätter att växa och vi är nu uppe i 100 medlemmar! Bland årets aktiviteter kan nämnas att vi informerade om stamning på skolmässan i Malmö i samarbete med Stamningsförbundet. Under hösten hade vi även ett seminarium med författaren och journalisten Markus Lutteman. Föreningen har också informerat om stamning på en skola och ordnat flera talträningsaktiviteter. Styrelse/arbetsgrupp Johan Ascard (ordförande, talträning, webmaster, nyhetsbrev) Ann-Charlotte de Brugière (nyhetsbrev) Natasja Dahlmann (familjeverksamhet) Peter Johansson (sekreterare, julbord) Peter Winning (kassör) Jens Andersson (skolinformation, suppleant) Nicklas Bengtsson (skolinformation, suppleant) Malin Hemström (medlemskontakter, suppleant) Lennart Juhlin (suppleant) Meryem Saglamoglu (suppleant) Övriga aktiva Anders Olsson (talträning) Rikard Stymne och Jerry Österholm (revisorer) Anita Nilsson (revisorsuppleant, valberedning) Fler medlemmar mer medel till verksamhet Antalet medlemmar var vid årets slut 100, en ökning med 14 medlemmar sedan Föreningen sökte och fick från Region Skåne kr i verksamhetsbidrag för skolinformation, familjeträffar, seminarium och talträningsaktiviteter. Föreningen fick också kr i grund- och medlemsbidrag. Intäkterna av medlemsavgifter var kr. Föreningen hade fem styrelsemöten och ett årsmöte.

5 Verksamhetsberättelse 2014 (forts.) Aktiviteter Vi informerade om stamning på mässan Skoldagarna i Malmö oktober tillsammans med Stamningsförbundet. Fem personer från föreningen medverkade: Jens, Johan, Natasja, Nicklas och Meryem samt Gun Ahlm från Stamningsförbundet. Jens och Nicklas informerade lärare om stamning på en skola i Kristianstad. En ny inbjudan skickades ut till alla grundskolor i Skåne och flera skolor har nu anmält att de vill ha besök under Årets talträningshelg ordnades i samarbete med Stockholms stamningsförening på Värmdö den 29 maj 1 juni. Johan organiserade helgen i samarbete med tre personer från Stockholm. Totalt 19 personer deltog. Vi skrev om helgen i nyhetsbrevet och i Kommunikation. Åtta talträningskvällar genomfördes med 4 8 deltagare per gång. De som följer McGuire-programmet tränar separat första timmen och sedan har vi gemensam Speaking Circle. Författaren och journalisten Markus Lutteman, som stammat mycket när han var ung, höll föredrag på ett seminarium i Lund den 21 september. Nio medlemmar åt julbord tillsammans i Helsingborg den 14 november. En familjeträff med bowling fick ställas in på grund av sjukdom. Information Tre nyhetsbrev skickades ut till alla medlemmar, till alla stamningsföreningar i Sverige och till alla logopedmottagningar i Skåne. Vi har under året kompletterat medlemslistan med epost till de flesta medlemmarna så att vi nu kan skicka mer nyheter via epost. Hemsidan har under året mobilanpassats så att det är lättare att surfa med smarta mobiler och läsplattor. Hemsidan hade under året 667 besök, varav 457 unika besökare, vilket är 17 procent fler än Skåneföreningens motion till Stamningsförbundet beviljades, som gick ut på att förbundet annonserade om stamning på webben med Google AdWords. Vi annonserade därför inte i dagstidningar i år på den internationella stamningsdagen den 22 oktober.

6 Verksamhetsberättelse 2014 (fortsättning) Information (forts.) Johan besökte Michael Palin Centre för Stammering Children tillsammans med Andreas Knutsson och Jack Kruse från Stockholms stamningsförening. De skrev sedan en artikel om besöket och höll föredrag på Stamningsförbundets årsmöte. En ny bok Stamning hos barn recenserades av Johan i nyhetbrevet och i Kommunikation Aktiviteter inom Stamningsförbundet Tre ombud, Peter J., Malin och Meryem samt Johan, Peter W. och Natasja var med på Stamningsförbundets förbundsmöte i Stockholm den 5 april. Föreningen är aktiv i Stamningsförbundet genom Johan Ascard, som är förbundskassör och Natasja Dahlmann, som är suppleant i förbundsstyrelsen. Nicklas Bengtsson har hjälpt förbundet att annonsera på webben med Google Adwords. Natasja och hennes barn deltog på Stamningsförbundets familjedag i Enköping och skrev sedan om det i nyhetsbrevet. Freja Franzén var med på ELSA ungdomsläger i Nederländerna och skrev om sina upplevelser i nyhetbrevet och i Kommunikation. Freja, Johan, Meryem och Natasja var med på Stamningsförbundets medlemsmöte och ordförandemöte i Västerås i oktober. Freja, Peter W. och Johan var med på talträningshelgen Tala i Skaraborg i november, där Johan var en av handledarna. Verksamhetsplan 2015 Skolinformation Vi fortsätter informera skolpersonal om stamning och vi kontaktar fler skolor. Seminarium om behandling av barn som stammar Vi planerar en kvällsträff där två logopedstudenter berättar om sitt besök på Michael Palin Centre for Stammering Children i London.

7 Verksamhetsplan 2015 (forts.) Seminarium om stamning Under hösten planerar vi ett seminarium på temat Att stamma hinder eller möjlighet. Kursledaren stammar själv och arbetar som idrottspsykolog. Han ger oss råd och lär ut tekniker som idrottare använder för att övervinna rädsla och osäkerhet. Familjeträff för familjer med barn som stammar Vi planerar en träff för familjer med barn som stammar. Talträningskvällar Vi fortsätter med talträningskvällar där vi tränar på olika taltekniker och på att öka självförtroendet i talsituationer. Kvällarna är öppna för alla som vill träna sitt tal. De som tränar enligt McGuire-programmet kan träna separat första timmen och sedan kör vi Speaking Circle tillsammans. Vi planerar 8 träffar under året. Talträningsdag McGuire Flera medlemmar har blivit hjälpta av McGuire-programmet. Vi planerar därför en speciell träningsdag för dem som arbetar efter den metoden. Talträningshelg Vi ordnar i år en talträningshelg i Farhult i samarbete med logoped Marie Hallberg, då vi tränar på att använda rösten och talet bättre. Vi övar också på att använda träningstalet i verkliga talsituationer. Vi varvar med Speaking Circle, en beprövad metod att öka lusten att tala inför andra människor. Nyhetsbrev Vi planerar tre nyhetsbrev under året, varav ett i pappersform. Dessutom skickar vi ut nyheter via epost. Julbord Föreningen kommer som vanligt att bjuda in till julbord i december. Styrelsemöten/arbetsmöten Vi planerar fem styrelsemöten under året. Bidrag till andra aktiviteter Medlemmar kan söka bidrag från föreningen för att delta på aktiviteter i Sverige eller utomlands med anknytning till stamning, t.ex. läger och talträningshelger. Stamningsförbundet Vi deltar aktivt med fyra ombud på Stamningsförbundets förbundsmöte. Några medlemmar har även förtroendeuppdrag för Stamningsförbundet.

8 Välkommen på talträningshelg den maj! Skånes Stamningsförening bjuder in till en talträningshelg under Kristi himmelsfärdshelgen den maj, på Heljarödsgården nära Ängelholm. Detta är en helg för dig som vill utveckla din röst och ditt tal tillsammans med andra i en trevlig miljö. Logoped Marie Hallberg leder helgen tillsammans med Johan Ascard. Deltagaravgiften är 600 kronor för tre övernattningar i dubbelrum med helpension. Enkelrumstillägg 300 kr. Anmäl dig senast den 25 april. Läs mer på vår hemsida. Skånes Stamningsförening Box Lund Styrelse/arbetsgrupp: E-post: Hemsida: Medlemsavgift: 180 kr (inkl. KommUNIKation) 100 kr (inkl. nyhetsbrev) 50 kr (familjemedlem) Bankgiro: Jens Andersson Johan Ascard (ordförande) Nicklas Bengtsson Ann-Charlotte de Brugière Natasja Dahlmann Malin Hemström Peter Johansson Anders Olsson Meryem Saglamoglu Peter Winning (kassör)

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar!

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Kalendarium vintern/våren 2014. Hej medlemmar! Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2014 årgång 15 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året börjat bra! Och att ni alla har många roliga saker att se fram emot under 2014. Om några veckor håller

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2012 årgång 13 nr 2 Hej medlemmar! Våren verkar ha tagit några dagars semester för att ladda batterierna, men snart är den tillbaka och sparkar ut allt vad snö

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer.

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer. Medlemsblad mars-maj 2009 mars - maj 2009 Ny styrelse vid årsmötet 7 feb Club Alexis Premiär 20 mars Pride Sundsvall & Stockholm Utbildning Säkrare sex informatörer 2 Din förening Föreningslokal Besöksadress

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2013 nr 1, Årgång 32 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2013 Januari Måndag 7 Österländsk gymnastik startar, kl.18-19, Blästervägen

Läs mer

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari Ärade medlemmar, Välkomna till ett nytt spännande SAST-år! Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet. Kom och lyssna till berättelsen över året som gått

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer