Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken"

Transkript

1 Bakgrund Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken CITES-listning kan vara enda sättet att förhindra utrotning Med 175 länder som skrivit under är Konventionen för internationell handel med utrotningshotade arter, CITES, ett av de internationella miljöavtalen som har bredast stöd. Den femtonde konferensen inom CITES den mars innebär en viktig möjlighet att införa ett kraftfullt skydd för vissa marina nyckelarter. En viktig punkt under årets möte är förslag 19, där Monaco går i bräschen för att lista blåfenad tonfisk från Atlanten under Appendix 1 i konventionen. Appendix 1 innebär det högsta skyddet inom CITES och används för de mest hotade arterna. Om en art står på Appendix 1 betyder det i praktiken ett tillfälligt stopp för försäljning av den arten på den internationella marknaden. För att ett förslag ska gå igenom krävs att det får stöd av en två tredjedelars majoritet. Krisen för den blåfenade tonfisken är ett av de tydligaste exemplen på vanskötseln av våra marina resurser de senaste åren. Den internationella kommissionen för bevarande av atlantisk tonfisk (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT) har misslyckats så kapitalt att arten är på gränsen till utrotning. Att listas under Appendix 1 kan vara dess enda chans. Blåfenad tonfisk helt utfiskad i svenska vatten Blåfenad tonfisk förekommer på båda sidor av Atlanten och i Medelhavet och var vanlig längs den svenska västkusten på och 50-talen och besökte på 1960-talet fortfarande Skagerrack och Kattegatt regelbundet under juli-september, men har under senare år försvunnit helt från våra svenska vatten. En tonfisk kan väga upp till 700 kg och bli tre meter lång. Den förflyttar sig tusentals kilometer under sin livstid och är mycket snabb. Den är ett av de högst stående rovdjuren i näringskedjan i Medelhavet och därför av avgörande betydelse för det känsliga ekosystemet. Fisket efter blåfenad tonfisk är en lukrativ affär och var en viktig kommersiell art i Medelhavet redan på romartiden. I dag är fisket värt 1 miljard amerikanska dollar per år. Det mesta exporteras till Japan

2 där köttet används i sushi och sashimi en enda fisk kan kosta upp till USD. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med tonfisk för att svara mot världens omättliga aptit gjorde Greenpeace mätningar som visade att beståndet av blåfenad tonfisk i Medelhavet hade sjunkit med 80 procent. Situationen har sedan dess bara förvärrats. ICCAT:s forskare konstaterade i oktober 2009 att den nuvarande biomassan av atlantisk blåfenad tonfisk sannolikt är mindre än 15% av vad den var när det industriella fisket inleddes. Expertpanel: ICCATs förvaltning "en internationell skamfläck" Medlemsländerna i ICCAT har totalt misslyckats skydda den blåfenade tonfisken. En oberoende expertpanel kallade 2008 skötseln av fisket för en internationell skamfläck. Panelen hade utsetts av ICCAT. Medlemmarna, speciellt de EU- och Medelhavsländer som fångar mest fisk, har under ett decennium upprepade gånger tillbakavisat vetenskapliga rekommendationer om att minska fångstkvoterna. Forskarna rekommenderade 2006 att fångstkvoterna inte skulle vara större än ton och att fisket helt skulle stoppas i vissa områden under lekperioden i maj och juni. Frankrike, Spanien och Italien inte bara avvisade dessa råd utan började också bygga större och mer effektiva fångstfartyg. ICCAT:s medlemsländer har också misslyckats med att hålla sig till kommissionens ytterst begränsade överenskommelser. Fortsatta höga nivåer av illegalt, orapporterat och oreglerat fiske, d v s svartfiske, har förvärrat krisen fiskade t.ex. Frankrike 53 procent över landets tillåtna kvot vilket betyder att var tredje fisk var olagligt fångad. Greenpeace har dokumenterat många illegala fiskfångster de senaste åren. [1] ICCAT:s misslyckanden: Den totala fångsten 2007 var ton dubbelt så mycket som den avtalade fångstgränsen och mer än fyra gånger över den rekommenderade nivån Återhämtningsplanen från 2008 tillät en laglig fångst på 47% över de vetenskapliga rekommendationerna 2009 års kvot på ton var fortfarande mer än en tredjedel över den tidigare rekommenderade gränsen. Bevarandeåtgärderna innebar inget skydd för lekande fiskbestånd och kortade bara snörpvadssäsongen (som står för majoriteten av de illegala fångsterna) med tio dagar. I november 2009 slog forskarna fast att den årliga fångsten borde stanna på 8000 ton, om tonfiskbeståndet skulle ha 50

3 procents chans att återhämta sig till Japan, EU och Medelhavsländerna genomdrev istället en fångst på ton. I februari 2010 medgav ICCAT:s sekreteriat att över hälften av fångstrapporterna från 2009 års fiskesäsong inte följer de nya regler som införts för att bekämpa det illegala fisket. Några få länder håller på att utrota tonfisken EU-länderna tar över 55 procent av fångsten av blåfenad tonfisk och EU-fiskare ligger bakom det mesta illegala fisket Orättvis fördelning av resurserna är mer regele än undantag vid exploatering av de marina resurserna. I-länderna tar det mesta av fisken, liksom av vinsten. För att u-länderna, som idag har små eller inga möjligheter att fiska tonfisk, ska kunna delta i fisket (som ofta sker i deras vatten) måste det finnas fisk kvar till dem. I-länderna har en skyldighet att rensa upp i sina egna led genom att skapa förutsättningar för ett hållbart, rättvist fiske och genom att rösta för att rädda den blåfenade tonfisken från utrotning. U-länderna måste stå upp mot industriländernas översitteri och rösta för en framtid där det finns ett fiske även för dem. CITES är det rätta organet för skydd av hotad tonfisk På senare år har medlemmarna i CITES börjat inse att kommersiella arter har rätt till samma skydd som ovanliga eller exotiska arter. Vissa regeringar envisas likväl med att fastställa en falsk gränsdragning mellan "kommersiella" arter och de som traditionellt värnats för att de är ovanliga eller "exotiska". Dessa länder underminerar försöken att skydda kommersiella arter som blåfenad tonfisk genom att hävda att det inte är CITES uppgift att skydda dessa. Konventionen omfattar naturligtvis alla hotade arter, oavsett om de betraktas som kommersiella eller inte. CITES förvaltar inte fiskbestånd Japan och flera andra länder gör allt för att fälla Monacos förslag och upprepar ständigt att det är ICCAT och inte CITES som är det rätta organet för att förvalta fisket. I sak håller Greenpeace med. Det är inte CITES uppgift att förvalta fisket, men de stater som skrivit under konventionen är skyldiga att skydda tonfisken, liksom andra arter som hotas av utrotning p.g.a.

4 den globala handeln, genom att stoppa internationell handel tills bestånden återhämtar sig. Monacos förslag medger att CITES och ICCAT har olika roller och att de två organisationerna måste samarbeta för att säkra ett långsiktigt hållbart fiske. Förslaget innehåller ett utkast till en resolution som innebär att arter tas bort från listan över handelsstoppade arter så snart de visar tecken på återhämtning och ICCAT kan visa att de klarar förvaltningen. Den blåfenade tonfisken är nu så utrotningshotad att den bör stå på Appendix 1-listan. Det finns förslag om ett Appendix 2. Detta får inte genomföras. Reglerna för CITES innebär att medlemsländerna inte blir bundna av vad som står i Appendix 2, vilket gör en sådan listning helt verkningslös. Listningen måste träda i kraft omedelbart Fiskenationer som Frankrike och Italien har fått EU att villkora sitt stöd för listningen, bland annat kräver de att handelsförbudet ska träda i kraft med 18-månaders fördröjning. Detta är oacceptabelt. ICCAT kan inte anförtros att förvalta fisket om man tillåter ytterligare en fiskesäsong, vilket sätter ytterligare press på tonfisken. En fördröjning skjuter bara upp det oundvikliga och ger länder fler möjligheter att underminera stoppet bakom stängda dörrar. Om fisket av den blåfenade tonfisken ska ha en framtid måste tonfisken upp på Appendix 1 omedelbart. Ett tillfälligt stopp skulle ge fisken tid och utrymme att återhämta sig och fisket skulle kunna hållas på hållbara nivåer. Dessa förhållanden avgörs av vetenskapliga rekommendationer om fångstkvoter med vidhängande nedskärningar av fiskekapacitet och skydd av tonfiskens lekplatser. Appendix 1-listning ger utrymme för anpassning Listningen skulle också göra olagligt fiske av tonfisk i princip omöjligt och bli ett viktigt verktyg för att stoppa det ständigt ökande svartfisket. ICCAT:s medlemmar kan använda tiden då listningen gäller till att förbättra sin övervakning och kontroll. De kan också anpassa sina flottor efter de minskade kvoter och fiskesäsonger som behövs för ett hållbart fiske. Marina reservat en del av lösningen Den blåfenade tonfisken är långt ifrån den enda kommersiella art som är hotad, även om det är det värsta exemplet på havererad fiskeförvaltning. Global fiskeförvaltning är en skandal, från

5 Nordsjötorsken till atlantisk ål. EUs gemensamma fiskepolitik hör till skräckexemplen. 88 procent av EUs kommersiella fiskbestånd är fullt utnyttjade, överutnyttjade eller redan kollapsade. Fiskbestånd världen över är i allvarlig knipa. Antalet förslag på CITES bord inför årets möte visar på hur långt det har gått. Det finns förslag om att skydda ett flera hajar, andra fiskarter och även koraller. Regeringar världen över har inte dragit lärdom av kollapsen av världens tidigare största torskbestånd på Grand banks utanför Kanada på 1990-talet. De vägrar lyssna till råden från sina egna experter och tillåter att fångstkvoterna överskrids och misslyckas med att stoppa det olagliga fisket. Dessa misslyckanden strider mot internationell lag, framförallt FN:s fiskeöverenskommelse, som ålägger parterna att skydda ekosystemen och tillämpa försiktighetsprincipen i fiskeförvaltningen. Det är inte för sent att rädda haven. Greenpeace arbetar för ett globalt nätverk av marina reservat - skyddade områden till havs som ska täcka 40 procent av världens hav. Reservaten ska vara stängda för alla destruktiva mänskliga aktiviteter, inklusive yrkesfiske med till exempel bottetrål. Den blåfenade tonfisken behöver ett marint reservat utanför de spanska öarna i Medelhavet, Balearerna, där den har sina lekområden.

Fult. Hur oreglerat fiske tillåts skövla Sveriges skyddade havsområden. www.greenpeace.se. Greenpeace Fult Fiske 1

Fult. Hur oreglerat fiske tillåts skövla Sveriges skyddade havsområden. www.greenpeace.se. Greenpeace Fult Fiske 1 Fult fiske Hur oreglerat fiske tillåts skövla Sveriges skyddade havsområden Greenpeace Fult Fiske 1 www.greenpeace.se 2 Greenpeace Fult Fiske Dykexpedition. Greenpeace fartyg Rainbow Warrior II dokumenterar

Läs mer

Fiskare som fuskar. www.greenpeace.se. En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag

Fiskare som fuskar. www.greenpeace.se. En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag Fiskare som fuskar En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet varje dag Greenpeace december 2012 www.greenpeace.se Greenpeace Fiskare som fuskar 1 2 Greenpeace Fiskare

Läs mer

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan

Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter. Sjunde upplagan fiskguide Fisk till middag? WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter Sjunde upplagan Fisk till middag? Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av

Läs mer

20 röster om hotet mot ålen

20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid - att bruka eller förbruka ekosystemtjänster / 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller förbruka ekosystemtjänster 20 röster om hotet mot ålen Ålens framtid att bruka eller

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

En guide till Köpenhamnsmötet

En guide till Köpenhamnsmötet En guide till Köpenhamnsmötet Daniel Engström m.fl. FORES Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm Tfn: 08 452 26 60 E-post: brev@fores.se www.fores.se Form, layout och illustrationer: Kalle Magnusson (k@studio1982.com)

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Havsfrågor och fiske. Skydda havens framtid för ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Havsfrågor och fiske Skydda havens framtid för ökat välstånd När vi förvaltar våra hav måste vi vara smartare än någonsin tidigare 2 I N S Y N I E U P O L I T I K E N INNEHÅLL En smart

Läs mer

Hur avvecklar man en bank i kris? *

Hur avvecklar man en bank i kris? * ANFÖRANDE DATUM: 2011-04-01 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) PLATS: Swedbank, Stockholm Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

FishBase Symposium 2008

FishBase Symposium 2008 FishBase Symposium 2008 Våra hotade fiskar 3 november 2008, Naturhistoriska riksmuseet Sammanfattning FishBase Sverige Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm fishbase@nrm.se 08-5195 40 00

Läs mer

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING

INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING FN-rapporter 2006 FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Ett sammandrag FN:s generalsekreterares rapport: INTERNATIONELL MIGRATION OCH UTVECKLING Redaktör: Berith Granath

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU

LÅT KOLET LIGGA. Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA Gröna förslag för ett kolfritt EU LÅT KOLET LIGGA. PM 2014-05-15 2 Sammanfattning Vi har just nu en unik möjlighet att rädda världen från en klimatkatastrof. FN:s klimatpanel visar att

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1224 SV 01.01.2014 001.002 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2009 av den 20 november

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI EN Rapport om konserverad tonfisk ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI Rapport om konserverad tonfisk Rapport om konserverad tonfisk Sammanfattning 4 Handeln med konserverad tonfisk 6 Konserveringsprocessen

Läs mer

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari 2009 1 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp. Kevin Anderson Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Kevin Anderson 2 Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp Denna artikel publiceras av Cogito,

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 Ett smalare men vassare EU Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 valplattform eu-valet 2014 ETT SMALARE MEN VASSARE EU Centerpartiet vill se ett långsiktigt hållbart EU. Det kräver att unionen

Läs mer

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång.

Vi Gröna ser mångfald som någonting positivt. Vi är inte rädda för samhällsförändringar, och vi stöder inkludering i form av dialog, inte tvång. Europa är en migrationskontinent Både den fria rörligheten och friheten att stanna på en plats är mänskliga rättigheter. Migranter har format kulturer och samhällen genom historien och kommer att fortsätta

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer