INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR INNEHÅLL...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR... 12 LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR... 13 LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR... 13 INNEHÅLL..."

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK

2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL INTRODUKTION Twig PC Tools Introduktion av gränssnittet INSTALLERA PROGRAMVARAN Systemkrav MASKINVARUKRAV MJUKVARUKRAV DATORANSLUTNINGSBARHET Installera Twig PC Tools ANSLUTNING Anslutningstyp Anslutningshanteraren ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filöverföring LADDA NER FILER LADDA UPP FILER RADERA EN FIL Datasynkronisering SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR Ljud REDIGERA LADDA UPP Bilder Hantera Telefonboken ALTERNATIVET NORMAL ALTERNATIVET HEM ALTERNATIVET ARBETE ALTERNATIVET ÖVRIGT LÄGG TILL ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN.15 RADERA ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN.. 16 Säkerhetskopiera och återställ data SÄKERHETSKOPIERA DATA ÅTERSTÄLLA DATA FRISKRIVNINGSKLAUSUL TEKNISK SUPPORT

3 INTRODUKTION Twig PC Tools-hjälper dig att ladda ner/ladda upp filer till mobiltelefonen och synkronisera data mellan mobiltelefonen och t.ex. programvaran Personal Information Management (PIM) i datorn. Den här handboken innehåller programvaruinstallationen för detta, datoroch mobiltelefonanslutningen liksom en användarhandbok för programvaruapplikationen. Ytterligare referenser finns i twig pc toolshjälpfilen. För att öppna Hjälp-filen klickar du på ikonen. INTRODUKTION Twig PC Tools Twig PC Tools sär ett hjälpverktyg för synkronisering mellan mobiltelefon och datorn. Med detta verktyg kan du ladda ner och ladda upp filer, synkronisera data mellan mobiltelefonen och datorn, redigera och ladda upp ljud och bilder, hantera namn i Telefonboken, men också säkerhetskopiera och återskapa mobiltelefondata. Funktioner är tillgängliga för kompatibla mobiltelefoner, men de kan variera för olika telefonmodeller. Introduktion av gränssnittet När programmet körs visas följande gränssnitt på displayen: (för att komma till olika applikationsfunktioner klickar du på motsvarande knappar i funktionsknappsområdet. 3

4 INTRODUKTION 4

5 INTRODUKTION Twig PC Tools huvudgränssnitt består av följande fyra delar: Systemets titelområde: verktygstitlar och systemknappar inklusive: Hjälp, Minimera, Stäng) Funktionsknappsområde: valknappar för olika applikationsfunktioner, inklusive: - Arkiv för nedladdning och uppladdning av filer mellan telefonen och datorn. - Synkronisering för datasynkronisering - Ljud för redigering av musik och nedladdning - Bilder för redigering av bilder och nedladdning - Telefonboken för redigering av namn som finns lagrade i telefonens telefonbok. - Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa data. Statusrad: Statusraden visar aktuell status för programmet liksom den aktuella applikationen och tipsinformation. Den består av följande delar: 1. Tips för speciella applikationsfunktioner och hjälpinformation. 2. Tipsområde för applikationsmoduler. Innehållet i detta område beror på applikationen och modulen. 3. Information om anslutningsstatus: informerar användaren om ifall datorn är ansluten till mobiltelefonen och typen av anslutning (USB, Bluetooth). Twig PC Tools innehåller följande moduler: Genom att klicka på varje knapp visas motsvarande applikationsgränssnitt på displayen. Funktionsområde: Området där applikationsgränssnitten visas på displayen. 5

6 INTRODUKTION Arkiv Ladda ner eller ladda upp filer mellan datorn och telefonen. Telefonboken Lägg till, modifiera eller radera namn i telefonboken från mobiltelefonen Synkronisering Datasynkronisering Säkerhetskopiera Säkerhetskopiera och återställ data Ljud Öppna och ladda upp ljudfiler till mobiltelefonen Bilder Öppna och ladda upp bilder till mobiltelefonen 6

7 INSTALLERA PROGRAMVARAN Systemkrav INSTALLERA PROGRAMVARAN Installera Twig PC Tools Kör setup.exe och följ instruktionerna. Installationen startar eventuellt automatiskt när du lägger i cd-skivan. MASKINVARUKRAV - Multimedia PC med Pentium-processor - Minst 64 MB minnesutrymme - Minst 30 MB ledigt minnesutrymme på hårddisken - Minst 16 bitars display MJUKVARUKRAV - Windows 2000/XP-operativsystem - Internet Explorer 5.0 eller senare DATORANSLUTNINGSBARHET Du behöver en av följande enheter för att koppla samman mobiltelefonen och datorn: - USB-anslutningskabel - En Bluetooth-enhet med tillhörande programvara 7

8 ANSLUTNING ANSLUTNING Anslutningstyp Du måste ansluta mobiltelefonen till datorn innan du kan överföra filer och synkronisera data. Via Anslutningshanteraren kan du upprätta en av följande anslutningar mellan telefonen och datorn: - Anslutning via USB-kabel - Anslutning via Bluetooth Genom att klicka på ikonen Anslutningshanteraren kan du när som helst kontrollera om anslutningen mellan telefonen och datorn har upprättats korrekt. Anslutningen upprättas automatiskt när du har kopplat samman telefonen och datorn. Anslutningshanteraren Klicka på ikonen Anslutningshanteraren nederst till höger på gränssnittet. Välj anslutningstyp i fönstret Anslutningshanteraren. När du har valt anslutningstyp väljer du Anslut. Programvaran hittar automatiskt de nödvändiga enheterna och upprättar anslutning samt talar om ifall anslutningen har upprättats eller ej. 8

9 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filöverföring I katalogområdet kan du bläddra bland filerna i både datorn och mobiltelefonen. I datorns arkivlista kan du t.ex. bläddra framåt eller bakåt och gå tillbaka till mappar i högre nivå. Medan du bläddrar, kan du välja om du önskar se filinformation som detaljerad lista eller med stora eller små ikoner. Du kan bläddra på samma sätt i mobiltelefonens fillista, uppdatera båda listorna och radera de filer som du önskar ta bort. LADDA NER FILER När du har kopplat samman datorn och telefonen kan du ladda ner filer från telefonen till datorn. Bläddra i mobiltelefonens fillista, välj önskad fil och välj därefter destinationsmapp i datorns arkivlista. Klicka på knappen Ladda ner för att ladda ner filen från telefonen till datorn. ANVÄNDA PROGRAMVARAN När du har valt fil, blir knappen Ladda ner färgsatt för att ange att funktionen är tillgänglig. LADDA UPP FILER När du har kopplat samman datorn och telefonen kan du ladda upp filer från datorn till telefonen. Bläddra i datorns Arkiv-lista och välj önskade filer för uppladdning. Du kan välja att överföra flera filer samtidigt. När du har valt filerna, välj destinationsmapp i mobiltelefonens fillista och klicka på knappen Ladda upp för att påbörja uppladdningen. När du har valt fil, blir knappen Ladda upp färgsatt för att ange att funktionen är tillgänglig. Innan du bekräftar uppladdningen, måste du kontrollera att du har valt korrekt destinationsmapp. Ljud och bilder lagras i egna mappar. 9

10 ANVÄNDA PROGRAMVARAN RADERA EN FIL Välj den fil i mobiltelefonens fillista som du önskar radera från telefonen. Klicka på ikonen Radera för att ta bort den markerade filen. Datasynkronisering Du kan synkronisera telefonen med följande Personal Information Management (PIM)-programvara i datorn. - Microsoft Outlook 2000/2002/ Microsoft Outlook Express (Windows adressbok) - Lotus Notes 5.0/6.x - Lotus Organizer 5.0/6.0 Innan du påbörjar synkronisering av data rekommenderas att du säkerhetskopierar de bearbetade data. Synkroniseringsapplikationen består av två alternativ: Synkronisera nu och Synkroniseringsegenskaper. Om du använder datasynkronisering för första gången avser båda dessa alternativ inställningarna för Synkroniseringsegenskaper. När du kommer till Synkroniseringsegenskaper väljer du först vilken programvara som ska synkroniseras. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. Du kan välja om du önskar synkronisera data automatiskt eller ej. De tillgängliga alternativen för synkronisering är följande: - Synkronisera inte automatiskt. - Synkronisera vid varje anslutning. - Synkronisera regelbundet vid anslutning. Om du väljer att synkronisera regelbundet, kan du välja synkroniseringsintervall. De tillgängliga intervallen är följande: 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter eller 1 timme. Standardintervallet är 15 minuter. Standardläget för synkronisering är icke-automatisk synkronisering. För att ställa in innehåll och riktning för synkroniseringen väljer du önskade alternativ i fälten Välj synkroniseringsdata och Välj synkroniseringsriktning. 10

11 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Du kan välja både Namnposter och Almanacksposter eller ett av dessa alternativ som synkroniseringsinnehåll. Som synkroniseringsriktning kan du välja Från telefon till dator, Från dator till telefon, eller Dubbelriktad synkronisering. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. Inga ytterligare inställningar behöver göras för Outlook eller Outlook Express. För Lotus Notes och Lotus Organizer måste du göra några inledande inställningar. Mer information finns i lotus notes-inställningar på sidan 13 och lotus organizer-inställningar på sidan 13. När inställningarna är klara klickar, du på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. I fältet Information om synkroniseringsinställning kan du ange om du önskar behålla datorn eller telefonen som bas för synkroniseringen ifall samma filer finns lagrade i båda. I fältet Grundläggande data för synkronisering väljer du Dator eller Telefon eller Lägg till nytt namn, om du önskar skapa ett nytt namn från den överlappande datan. I fältet Synkroniseringsinnehåll kan du välja vilken slags information du önskar synkronisera. Du kan välja att synkronisera Alla detaljer, Synkronisera namn och alla nummer eller Synkronisera namn och mobilnummer. Inne i fältet Synkroniseringsomfång kan du ange siffran för föregående dag/ vecka/månad/år till siffran för kommande dag/vecka/månad/år. När du är klar med inställningarna, klickar du på Slutför för att spara synkroniseringens inställningar och gå tillbaka till synkroniseringsområdet. Klicka på Synkronisera nu för att bekräfta synkroniseringen. Observera Jämfört med datorn finns det mycket mindre minnesutrymme i mobiltelefoner att spara telefonboksnamn och almanacksinformation i. Bearbetningsprocedurerna för Telefonboken och Almanackan i mobiltelefonen skiljer sig också från samma procedurer i datorn. Detta begränsar synkroniseringen något. Om antalet bokstäver i en post (som "Anteckning") i datorn överskrider mobiltelefonens begränsade minnesutrymme, sparas inte hela posten i telefonen. Om något av alternativen gråtonas anger detta att alternativet inte är tillgängligt. 11

12 ANVÄNDA PROGRAMVARAN SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR Klicka på Synkroniseringsegenskaper för att komma till sidan för Synkroniseringsegenskaper. Alternativen för synkroniseringsegenskaper är: Allmän/Automatisk/Riktning/Telefonboken/Almanackan/PIM-program. Du kan ändra synkroniseringsegenskaperna inom dessa alternativ, precis som när du synkroniserade egenskaper med programvaran första gången. Alternativet Allmän Alternativet Allmänt visar den PIM-programvara som valts för synkroniseringen. Du kan välja både Telefonboksdata och Almanacksdata eller ett av dessa som synkronisering. Du kan skapa en ny konfigurering för inställning av alla poster i Skapa ny konfiguration. Alternativet Automatisk Du kan välja om du önskar synkronisera data automatiskt eller ej. Synkroniseringsalternativen är följande: - Synkronisera inte automatiskt. - Synkronisera vid varje anslutning. - Synkronisera regelbundet vid anslutning. Se datasynkronisering på sidan 10. Alternativet Riktning I valrutan för synkroniseringsriktning kan du välja att uppdatera data från mobiltelefonen till datorn, från datorn till mobiltelefonen eller att uppdatera data i båda riktningarna. Alternativet Telefonboken Du kan välja om du önskar ha datorn eller telefonen som bas för synkroniseringen. Du kan också välja vilken information du önskar synkronisera. Alternativet Almanacka Alternativet för synkroniseringsomfång. 12

13 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Alternativet PIM-programvara Det här alternativet motsvarar den PIM (Personal Information Management)-programvara som du har valt. Du behöver inte göra någon inställning för Outlook eller Outlook Express. För Lotus Notes och Lotus Organizer måste du göra några inledande inställningar. Mer information finns i lotus notes-inställningar på sidan 13 och lotus organizer-inställningar på sidan 13. Observera: Vid Lotus Notes-synkronisering måste du eventuellt ange filnamn och lösenord. LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR Programvaran ger stöd åt projekt som har synkroniserats med Lotus Notes, inklusive Telefonboken och Almanackan. I varje grupp finns det en lista med server- och filnamn. Inställningar för synkronisering av Telefonboken Serverlistan visar alla hittade och tillgängliga servrar med lokal namnsynkronisering som standardinställning. Arkiv-listan visar alla Lotus Notes-filer som finns i den lokala mappen eller som hittats från vald server. Standardinställningen är namninformationsfilen (names.nsf) i den lokala Lotus Notes-mappen. Inställningar för synkronisering av Almanackan Alla tillgängliga servrar listas i Serverlista. Lotus Notes-filer som finns i lokal mapp eller hittats från servern är listade i Arkiv-listan. Anteckningar: När du har valt server (eller standardinställningen) för att synkronisera motsvarande telefonbok och almanacka måste du välja (öppna) motsvarande typ av Lotus Notes-filer. Om typen av fil inte är densamma som typen av telefonboks- eller almanacksfiler, kan inte filen öppnas eller data synkroniseras. LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR Vid synkronisering av Lotus Organizer-filer måste du känna till namnet och lösenordet för varje enskild fil. 13

14 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filnamn Skriv in namnet på den Lotus Organizer-fil som ska synkroniseras med mobiltelefonen. Klicka på Bläddra för att bläddra till önskad fil. Lösenord Skriv in lösenordet om Lotus Organizer-filen är skyddad. Ljud För att spela upp, göra paus, stoppa, spola fram eller bak ljudfiler som finns i datorn, kan du öppna dem med Ljudmodulen. Med Twig PC Tools kan du öppna och läsa in en fil med filformaten.wav,.amr-nb och.amr-wb till mobiltelefonen. REDIGERA Du kan redigera och klippa den för tillfället öppnade ljudfilen. Genom att ange Ställ in start och Ställ in stopp och klicka på Redigera ljud, kan du spara ljudfilen i ett av de godkända formaten och ladda upp den i telefonen. LADDA UPP Du kan ladda upp aktuell ljudfil till mobiltelefonen. När du har kopplat samman mobiltelefonen och datorn klickar du på Ladda upp för att starta uppladdningen av filen till telefonen. Bilder Du kan öppna och redigera bildfiler som finns i datorn. Redigeringsalternativen består av följande: öppna, zooma ut/in, rotera, justera ljusstyrka, kontrast och RGB-värde, urklippsstorlek, dra och återställ bilden. När du har sparat bilderna kan de laddas upp till telefonen. De tillgängliga formaten för att öppna och ladda upp bildfiler är.jpg,.gif,.bmp och.png. Hantera Telefonboken När du har kopplat samman telefonen och datorn, söker programvaran automatiskt efter lagrad telefonboksinformation i telefonen och visar den på displayen (Förnamn/Efternamn/Telefon/Mobil/E-post) i funktionsområdet. Du kan: 14

15 ANVÄNDA PROGRAMVARAN - Lägga till namninformation till telefonen - Redigera namninformation - Radera namn från telefonens namnlista Du kan klicka på knappen Uppdatera för att när som helst hålla den listade informationen synkroniserad med mobiltelefonen. Genom att klicka på Nytt namn kan du lägga till information om nytt namn i listan. Välj Redigera namn för att redigera befintlig information eller Radera namn om du önskar ta bort ett namn helt. Skriv in pesonens Efternamn och Förnamn. Det finns fyra alternativ, Normal/ Hem/ Arbete/ Övrigt, för det nya namnfältet i telefonboken. ALTERNATIVET NORMAL Med alternativet Normal kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, BP-nummer, postnummer, adress till hemsidan och ange födelsedag. ALTERNATIVET HEM Med alternativet Hem kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, familjens e- postadress och DTMF-nummer. ALTERNATIVET ARBETE Med alternativet Arbete kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, och e-postadress till kontoret, befattningstitel liksom namn, telefonnummer och adress till företaget. ALTERNATIVET ÖVRIGT Med alternativet Övrigt kan du lägga till faxnummer och anteckningar. Det finns en inmatningskolumn och en listkolumn för varje telefon- eller faxalternativ. LÄGG TILL ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN. Du kan skriva in telefon- eller faxnumret i inmatningskolumnen. Färgen på telefonens Lägg till-ikon blir grön vilket anger att funktionen är tillgänglig. Klicka på Lägg till för att lägga till ett nytt telefon- eller faxnummer i listkolumnen. 15

16 ANVÄNDA PROGRAMVARAN RADERA ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN. Du kan välja vilket telefon/fax-nummer som ska raderas i listkolumnen. När telefonens Radera-ikon har markerats blir den grön, vilket anger att funktionen är tillgänglig. Genom att klicka på Radera raderas det valda telefon/faxnumret från listkolumnen. Observera På grund av det begränsade minnesutrymmet i mobiltelefonen är det inte möjligt att spara ytterligare namninformation (t.ex. Övrigt/anteckningar) om antalet tecken överskrider i det tillgängliga minnesutrymmet i telefonen. Säkerhetskopiera och återställ data Applikationen Säkerhetskopiera och återställ kan väljas genom att trycka på ikonen Säkerhetskopiera. Välj önskad procedur och klicka på Nästa för att fortsätta. SÄKERHETSKOPIERA DATA Säkerhetskopiering av data innehåller följande alternativ: SMS (Short Message Service; kortmeddelande-tjänst), Telefonboken, Almanackan eller Övrig information. Skriv in namnet på önskad fil i textrutan Filnamn eller klicka på knappen Bläddra för att välja vilken fil som ska säkerhetskopiera. Lagra SMS-meddelanden, telefonboken, almanackan eller annan information i.bak-filen. ÅTERSTÄLLA DATA Skriv in namnet på den fil du önskar återskapa i textrutan Filnamn eller klicka på knappen Bläddra för att öppna säkerhetskopieringsfilen. Klicka på Öppna för att återställa information. En förloppsrad visas på displayen för att visa förloppstillståndet. Klicka på Avsluta för att avbryta proceduren. 16

17 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Twig PC Tools-programvaran levereras i befintligt skick och utan garantier med avseende på prestanda, säljbarhet eller andra såväl uttryckliga som underförstådda garantier. På grund av olika maskinvaru- och programvarumiljöer där Twig PC Tools-applikationen kan installeras, lämnar Benefon inga garantier för dess lämplighet för särskilda ändamål. Användaren ansvarar helt för användningen av programmet. Benefon utfärdar inga garantier avseende förlorade eller förstörda data p.g.a. felaktig installation, program- eller maskinvarufunktion, ej auktoriserad ändring eller annan intern eller extern orsak. Distributörens skyldighet begränsas uteslutande till utbyte av produkten eller återbetalning av inköpspriset. TEKNISK SUPPORT FRISKRIVNINGSKLAUSUL För teknisk support kontaktar du närmaste Benefon-återförsäljare eller går till för att få ytterligare information. 17

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N70-1

Ytterligare program. Nokia N70-1 Ytterligare program Nokia N70-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR DIN NOKIA N70 I det här säljpaketet hittar du en RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) med dubbel spänning som innehåller andra program

Läs mer

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor Mamut Home Med Mamut Home kan hela familjen få översikt över till exempel aktiviteter och kontrakt i samband med boende, bil och fritid. Fördelen med programmet begränsar sig inte till upplysningar om

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Användarhandbok Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665

Din manual SONY ERICSSON HAZEL http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON HAZEL. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tack för att du har köpt en Sony Ericsson T700. Kommunicera med stil. Visa vem du är. Mer innehåll till telefonen finns på www.sonyericsson.com/fun. Registrera dig nu och få tillgång till fler verktyg,

Läs mer