INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR INNEHÅLL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Datasynkronisering...10 SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR... 12 LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR... 13 LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR... 13 INNEHÅLL..."

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK

2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL INTRODUKTION Twig PC Tools Introduktion av gränssnittet INSTALLERA PROGRAMVARAN Systemkrav MASKINVARUKRAV MJUKVARUKRAV DATORANSLUTNINGSBARHET Installera Twig PC Tools ANSLUTNING Anslutningstyp Anslutningshanteraren ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filöverföring LADDA NER FILER LADDA UPP FILER RADERA EN FIL Datasynkronisering SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR Ljud REDIGERA LADDA UPP Bilder Hantera Telefonboken ALTERNATIVET NORMAL ALTERNATIVET HEM ALTERNATIVET ARBETE ALTERNATIVET ÖVRIGT LÄGG TILL ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN.15 RADERA ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN.. 16 Säkerhetskopiera och återställ data SÄKERHETSKOPIERA DATA ÅTERSTÄLLA DATA FRISKRIVNINGSKLAUSUL TEKNISK SUPPORT

3 INTRODUKTION Twig PC Tools-hjälper dig att ladda ner/ladda upp filer till mobiltelefonen och synkronisera data mellan mobiltelefonen och t.ex. programvaran Personal Information Management (PIM) i datorn. Den här handboken innehåller programvaruinstallationen för detta, datoroch mobiltelefonanslutningen liksom en användarhandbok för programvaruapplikationen. Ytterligare referenser finns i twig pc toolshjälpfilen. För att öppna Hjälp-filen klickar du på ikonen. INTRODUKTION Twig PC Tools Twig PC Tools sär ett hjälpverktyg för synkronisering mellan mobiltelefon och datorn. Med detta verktyg kan du ladda ner och ladda upp filer, synkronisera data mellan mobiltelefonen och datorn, redigera och ladda upp ljud och bilder, hantera namn i Telefonboken, men också säkerhetskopiera och återskapa mobiltelefondata. Funktioner är tillgängliga för kompatibla mobiltelefoner, men de kan variera för olika telefonmodeller. Introduktion av gränssnittet När programmet körs visas följande gränssnitt på displayen: (för att komma till olika applikationsfunktioner klickar du på motsvarande knappar i funktionsknappsområdet. 3

4 INTRODUKTION 4

5 INTRODUKTION Twig PC Tools huvudgränssnitt består av följande fyra delar: Systemets titelområde: verktygstitlar och systemknappar inklusive: Hjälp, Minimera, Stäng) Funktionsknappsområde: valknappar för olika applikationsfunktioner, inklusive: - Arkiv för nedladdning och uppladdning av filer mellan telefonen och datorn. - Synkronisering för datasynkronisering - Ljud för redigering av musik och nedladdning - Bilder för redigering av bilder och nedladdning - Telefonboken för redigering av namn som finns lagrade i telefonens telefonbok. - Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa data. Statusrad: Statusraden visar aktuell status för programmet liksom den aktuella applikationen och tipsinformation. Den består av följande delar: 1. Tips för speciella applikationsfunktioner och hjälpinformation. 2. Tipsområde för applikationsmoduler. Innehållet i detta område beror på applikationen och modulen. 3. Information om anslutningsstatus: informerar användaren om ifall datorn är ansluten till mobiltelefonen och typen av anslutning (USB, Bluetooth). Twig PC Tools innehåller följande moduler: Genom att klicka på varje knapp visas motsvarande applikationsgränssnitt på displayen. Funktionsområde: Området där applikationsgränssnitten visas på displayen. 5

6 INTRODUKTION Arkiv Ladda ner eller ladda upp filer mellan datorn och telefonen. Telefonboken Lägg till, modifiera eller radera namn i telefonboken från mobiltelefonen Synkronisering Datasynkronisering Säkerhetskopiera Säkerhetskopiera och återställ data Ljud Öppna och ladda upp ljudfiler till mobiltelefonen Bilder Öppna och ladda upp bilder till mobiltelefonen 6

7 INSTALLERA PROGRAMVARAN Systemkrav INSTALLERA PROGRAMVARAN Installera Twig PC Tools Kör setup.exe och följ instruktionerna. Installationen startar eventuellt automatiskt när du lägger i cd-skivan. MASKINVARUKRAV - Multimedia PC med Pentium-processor - Minst 64 MB minnesutrymme - Minst 30 MB ledigt minnesutrymme på hårddisken - Minst 16 bitars display MJUKVARUKRAV - Windows 2000/XP-operativsystem - Internet Explorer 5.0 eller senare DATORANSLUTNINGSBARHET Du behöver en av följande enheter för att koppla samman mobiltelefonen och datorn: - USB-anslutningskabel - En Bluetooth-enhet med tillhörande programvara 7

8 ANSLUTNING ANSLUTNING Anslutningstyp Du måste ansluta mobiltelefonen till datorn innan du kan överföra filer och synkronisera data. Via Anslutningshanteraren kan du upprätta en av följande anslutningar mellan telefonen och datorn: - Anslutning via USB-kabel - Anslutning via Bluetooth Genom att klicka på ikonen Anslutningshanteraren kan du när som helst kontrollera om anslutningen mellan telefonen och datorn har upprättats korrekt. Anslutningen upprättas automatiskt när du har kopplat samman telefonen och datorn. Anslutningshanteraren Klicka på ikonen Anslutningshanteraren nederst till höger på gränssnittet. Välj anslutningstyp i fönstret Anslutningshanteraren. När du har valt anslutningstyp väljer du Anslut. Programvaran hittar automatiskt de nödvändiga enheterna och upprättar anslutning samt talar om ifall anslutningen har upprättats eller ej. 8

9 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filöverföring I katalogområdet kan du bläddra bland filerna i både datorn och mobiltelefonen. I datorns arkivlista kan du t.ex. bläddra framåt eller bakåt och gå tillbaka till mappar i högre nivå. Medan du bläddrar, kan du välja om du önskar se filinformation som detaljerad lista eller med stora eller små ikoner. Du kan bläddra på samma sätt i mobiltelefonens fillista, uppdatera båda listorna och radera de filer som du önskar ta bort. LADDA NER FILER När du har kopplat samman datorn och telefonen kan du ladda ner filer från telefonen till datorn. Bläddra i mobiltelefonens fillista, välj önskad fil och välj därefter destinationsmapp i datorns arkivlista. Klicka på knappen Ladda ner för att ladda ner filen från telefonen till datorn. ANVÄNDA PROGRAMVARAN När du har valt fil, blir knappen Ladda ner färgsatt för att ange att funktionen är tillgänglig. LADDA UPP FILER När du har kopplat samman datorn och telefonen kan du ladda upp filer från datorn till telefonen. Bläddra i datorns Arkiv-lista och välj önskade filer för uppladdning. Du kan välja att överföra flera filer samtidigt. När du har valt filerna, välj destinationsmapp i mobiltelefonens fillista och klicka på knappen Ladda upp för att påbörja uppladdningen. När du har valt fil, blir knappen Ladda upp färgsatt för att ange att funktionen är tillgänglig. Innan du bekräftar uppladdningen, måste du kontrollera att du har valt korrekt destinationsmapp. Ljud och bilder lagras i egna mappar. 9

10 ANVÄNDA PROGRAMVARAN RADERA EN FIL Välj den fil i mobiltelefonens fillista som du önskar radera från telefonen. Klicka på ikonen Radera för att ta bort den markerade filen. Datasynkronisering Du kan synkronisera telefonen med följande Personal Information Management (PIM)-programvara i datorn. - Microsoft Outlook 2000/2002/ Microsoft Outlook Express (Windows adressbok) - Lotus Notes 5.0/6.x - Lotus Organizer 5.0/6.0 Innan du påbörjar synkronisering av data rekommenderas att du säkerhetskopierar de bearbetade data. Synkroniseringsapplikationen består av två alternativ: Synkronisera nu och Synkroniseringsegenskaper. Om du använder datasynkronisering för första gången avser båda dessa alternativ inställningarna för Synkroniseringsegenskaper. När du kommer till Synkroniseringsegenskaper väljer du först vilken programvara som ska synkroniseras. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. Du kan välja om du önskar synkronisera data automatiskt eller ej. De tillgängliga alternativen för synkronisering är följande: - Synkronisera inte automatiskt. - Synkronisera vid varje anslutning. - Synkronisera regelbundet vid anslutning. Om du väljer att synkronisera regelbundet, kan du välja synkroniseringsintervall. De tillgängliga intervallen är följande: 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter eller 1 timme. Standardintervallet är 15 minuter. Standardläget för synkronisering är icke-automatisk synkronisering. För att ställa in innehåll och riktning för synkroniseringen väljer du önskade alternativ i fälten Välj synkroniseringsdata och Välj synkroniseringsriktning. 10

11 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Du kan välja både Namnposter och Almanacksposter eller ett av dessa alternativ som synkroniseringsinnehåll. Som synkroniseringsriktning kan du välja Från telefon till dator, Från dator till telefon, eller Dubbelriktad synkronisering. Klicka sedan på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. Inga ytterligare inställningar behöver göras för Outlook eller Outlook Express. För Lotus Notes och Lotus Organizer måste du göra några inledande inställningar. Mer information finns i lotus notes-inställningar på sidan 13 och lotus organizer-inställningar på sidan 13. När inställningarna är klara klickar, du på Nästa för att fortsätta eller på Avbryt för att avbryta proceduren. I fältet Information om synkroniseringsinställning kan du ange om du önskar behålla datorn eller telefonen som bas för synkroniseringen ifall samma filer finns lagrade i båda. I fältet Grundläggande data för synkronisering väljer du Dator eller Telefon eller Lägg till nytt namn, om du önskar skapa ett nytt namn från den överlappande datan. I fältet Synkroniseringsinnehåll kan du välja vilken slags information du önskar synkronisera. Du kan välja att synkronisera Alla detaljer, Synkronisera namn och alla nummer eller Synkronisera namn och mobilnummer. Inne i fältet Synkroniseringsomfång kan du ange siffran för föregående dag/ vecka/månad/år till siffran för kommande dag/vecka/månad/år. När du är klar med inställningarna, klickar du på Slutför för att spara synkroniseringens inställningar och gå tillbaka till synkroniseringsområdet. Klicka på Synkronisera nu för att bekräfta synkroniseringen. Observera Jämfört med datorn finns det mycket mindre minnesutrymme i mobiltelefoner att spara telefonboksnamn och almanacksinformation i. Bearbetningsprocedurerna för Telefonboken och Almanackan i mobiltelefonen skiljer sig också från samma procedurer i datorn. Detta begränsar synkroniseringen något. Om antalet bokstäver i en post (som "Anteckning") i datorn överskrider mobiltelefonens begränsade minnesutrymme, sparas inte hela posten i telefonen. Om något av alternativen gråtonas anger detta att alternativet inte är tillgängligt. 11

12 ANVÄNDA PROGRAMVARAN SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR Klicka på Synkroniseringsegenskaper för att komma till sidan för Synkroniseringsegenskaper. Alternativen för synkroniseringsegenskaper är: Allmän/Automatisk/Riktning/Telefonboken/Almanackan/PIM-program. Du kan ändra synkroniseringsegenskaperna inom dessa alternativ, precis som när du synkroniserade egenskaper med programvaran första gången. Alternativet Allmän Alternativet Allmänt visar den PIM-programvara som valts för synkroniseringen. Du kan välja både Telefonboksdata och Almanacksdata eller ett av dessa som synkronisering. Du kan skapa en ny konfigurering för inställning av alla poster i Skapa ny konfiguration. Alternativet Automatisk Du kan välja om du önskar synkronisera data automatiskt eller ej. Synkroniseringsalternativen är följande: - Synkronisera inte automatiskt. - Synkronisera vid varje anslutning. - Synkronisera regelbundet vid anslutning. Se datasynkronisering på sidan 10. Alternativet Riktning I valrutan för synkroniseringsriktning kan du välja att uppdatera data från mobiltelefonen till datorn, från datorn till mobiltelefonen eller att uppdatera data i båda riktningarna. Alternativet Telefonboken Du kan välja om du önskar ha datorn eller telefonen som bas för synkroniseringen. Du kan också välja vilken information du önskar synkronisera. Alternativet Almanacka Alternativet för synkroniseringsomfång. 12

13 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Alternativet PIM-programvara Det här alternativet motsvarar den PIM (Personal Information Management)-programvara som du har valt. Du behöver inte göra någon inställning för Outlook eller Outlook Express. För Lotus Notes och Lotus Organizer måste du göra några inledande inställningar. Mer information finns i lotus notes-inställningar på sidan 13 och lotus organizer-inställningar på sidan 13. Observera: Vid Lotus Notes-synkronisering måste du eventuellt ange filnamn och lösenord. LOTUS NOTES-INSTÄLLNINGAR Programvaran ger stöd åt projekt som har synkroniserats med Lotus Notes, inklusive Telefonboken och Almanackan. I varje grupp finns det en lista med server- och filnamn. Inställningar för synkronisering av Telefonboken Serverlistan visar alla hittade och tillgängliga servrar med lokal namnsynkronisering som standardinställning. Arkiv-listan visar alla Lotus Notes-filer som finns i den lokala mappen eller som hittats från vald server. Standardinställningen är namninformationsfilen (names.nsf) i den lokala Lotus Notes-mappen. Inställningar för synkronisering av Almanackan Alla tillgängliga servrar listas i Serverlista. Lotus Notes-filer som finns i lokal mapp eller hittats från servern är listade i Arkiv-listan. Anteckningar: När du har valt server (eller standardinställningen) för att synkronisera motsvarande telefonbok och almanacka måste du välja (öppna) motsvarande typ av Lotus Notes-filer. Om typen av fil inte är densamma som typen av telefonboks- eller almanacksfiler, kan inte filen öppnas eller data synkroniseras. LOTUS ORGANIZER-INSTÄLLNINGAR Vid synkronisering av Lotus Organizer-filer måste du känna till namnet och lösenordet för varje enskild fil. 13

14 ANVÄNDA PROGRAMVARAN Filnamn Skriv in namnet på den Lotus Organizer-fil som ska synkroniseras med mobiltelefonen. Klicka på Bläddra för att bläddra till önskad fil. Lösenord Skriv in lösenordet om Lotus Organizer-filen är skyddad. Ljud För att spela upp, göra paus, stoppa, spola fram eller bak ljudfiler som finns i datorn, kan du öppna dem med Ljudmodulen. Med Twig PC Tools kan du öppna och läsa in en fil med filformaten.wav,.amr-nb och.amr-wb till mobiltelefonen. REDIGERA Du kan redigera och klippa den för tillfället öppnade ljudfilen. Genom att ange Ställ in start och Ställ in stopp och klicka på Redigera ljud, kan du spara ljudfilen i ett av de godkända formaten och ladda upp den i telefonen. LADDA UPP Du kan ladda upp aktuell ljudfil till mobiltelefonen. När du har kopplat samman mobiltelefonen och datorn klickar du på Ladda upp för att starta uppladdningen av filen till telefonen. Bilder Du kan öppna och redigera bildfiler som finns i datorn. Redigeringsalternativen består av följande: öppna, zooma ut/in, rotera, justera ljusstyrka, kontrast och RGB-värde, urklippsstorlek, dra och återställ bilden. När du har sparat bilderna kan de laddas upp till telefonen. De tillgängliga formaten för att öppna och ladda upp bildfiler är.jpg,.gif,.bmp och.png. Hantera Telefonboken När du har kopplat samman telefonen och datorn, söker programvaran automatiskt efter lagrad telefonboksinformation i telefonen och visar den på displayen (Förnamn/Efternamn/Telefon/Mobil/E-post) i funktionsområdet. Du kan: 14

15 ANVÄNDA PROGRAMVARAN - Lägga till namninformation till telefonen - Redigera namninformation - Radera namn från telefonens namnlista Du kan klicka på knappen Uppdatera för att när som helst hålla den listade informationen synkroniserad med mobiltelefonen. Genom att klicka på Nytt namn kan du lägga till information om nytt namn i listan. Välj Redigera namn för att redigera befintlig information eller Radera namn om du önskar ta bort ett namn helt. Skriv in pesonens Efternamn och Förnamn. Det finns fyra alternativ, Normal/ Hem/ Arbete/ Övrigt, för det nya namnfältet i telefonboken. ALTERNATIVET NORMAL Med alternativet Normal kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, BP-nummer, postnummer, adress till hemsidan och ange födelsedag. ALTERNATIVET HEM Med alternativet Hem kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, familjens e- postadress och DTMF-nummer. ALTERNATIVET ARBETE Med alternativet Arbete kan du lägga till telefonnummer, mobiltelefonnummer, och e-postadress till kontoret, befattningstitel liksom namn, telefonnummer och adress till företaget. ALTERNATIVET ÖVRIGT Med alternativet Övrigt kan du lägga till faxnummer och anteckningar. Det finns en inmatningskolumn och en listkolumn för varje telefon- eller faxalternativ. LÄGG TILL ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN. Du kan skriva in telefon- eller faxnumret i inmatningskolumnen. Färgen på telefonens Lägg till-ikon blir grön vilket anger att funktionen är tillgänglig. Klicka på Lägg till för att lägga till ett nytt telefon- eller faxnummer i listkolumnen. 15

16 ANVÄNDA PROGRAMVARAN RADERA ETT TELEFON/FAX-NUMMER I LISTAN. Du kan välja vilket telefon/fax-nummer som ska raderas i listkolumnen. När telefonens Radera-ikon har markerats blir den grön, vilket anger att funktionen är tillgänglig. Genom att klicka på Radera raderas det valda telefon/faxnumret från listkolumnen. Observera På grund av det begränsade minnesutrymmet i mobiltelefonen är det inte möjligt att spara ytterligare namninformation (t.ex. Övrigt/anteckningar) om antalet tecken överskrider i det tillgängliga minnesutrymmet i telefonen. Säkerhetskopiera och återställ data Applikationen Säkerhetskopiera och återställ kan väljas genom att trycka på ikonen Säkerhetskopiera. Välj önskad procedur och klicka på Nästa för att fortsätta. SÄKERHETSKOPIERA DATA Säkerhetskopiering av data innehåller följande alternativ: SMS (Short Message Service; kortmeddelande-tjänst), Telefonboken, Almanackan eller Övrig information. Skriv in namnet på önskad fil i textrutan Filnamn eller klicka på knappen Bläddra för att välja vilken fil som ska säkerhetskopiera. Lagra SMS-meddelanden, telefonboken, almanackan eller annan information i.bak-filen. ÅTERSTÄLLA DATA Skriv in namnet på den fil du önskar återskapa i textrutan Filnamn eller klicka på knappen Bläddra för att öppna säkerhetskopieringsfilen. Klicka på Öppna för att återställa information. En förloppsrad visas på displayen för att visa förloppstillståndet. Klicka på Avsluta för att avbryta proceduren. 16

17 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Twig PC Tools-programvaran levereras i befintligt skick och utan garantier med avseende på prestanda, säljbarhet eller andra såväl uttryckliga som underförstådda garantier. På grund av olika maskinvaru- och programvarumiljöer där Twig PC Tools-applikationen kan installeras, lämnar Benefon inga garantier för dess lämplighet för särskilda ändamål. Användaren ansvarar helt för användningen av programmet. Benefon utfärdar inga garantier avseende förlorade eller förstörda data p.g.a. felaktig installation, program- eller maskinvarufunktion, ej auktoriserad ändring eller annan intern eller extern orsak. Distributörens skyldighet begränsas uteslutande till utbyte av produkten eller återbetalning av inköpspriset. TEKNISK SUPPORT FRISKRIVNINGSKLAUSUL För teknisk support kontaktar du närmaste Benefon-återförsäljare eller går till för att få ytterligare information. 17

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual

Sms&mms i datorn. Desktop. Användarmanual Sms&mms i datorn Desktop Användarmanual Introduktion...1 Installation...1 Skicka ett sms-meddelande...3 Mall eller signatur för meddelanden...4 Svar till e-post...5 Skicka ett mms-meddelande...5 Utkorgen...8

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual

Sms&mms i datorn. För Microsoft Outlook. Användarmanual Sms&mms i datorn För Microsoft Outlook Användarmanual Introduktion 1 Installation..1 Verktygsfältet i Outlook....2 Meddelandemappar..8 Sms-påminnelse...8 Klientuppdatering..8 Alternativ....9 Avinstallera..10

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2

Installationshandbok. PC Suite. SV 9354097 Issue 2 Installationshandbok för PC Suite Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) SV 9354097

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number: 467721-101 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personli t certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat till

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in till Skandias internettjänst behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM

POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM POLAR WEBSYNC FÖR ANVÄNDARE AV POLARGOFIT.COM Med programmet Polar WebSync 2.2 (eller senare) och dataöverföringsenheten Polar FlowLink kan du överföra data mellan Polar Active-aktivitetsmonitor och webbtjänsten

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto.

Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto. Uppstart av ipad och konfigurering av itunes konto. När det gäller konto och appar på kommunens ipads så gäller ett konto per ipad. Detta innebär att man inte får dela appar mellan verksamhetens ipads.

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer