Året som gått

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året som gått 2008-2009"

Transkript

1 Liten verksamhetsberättelse Året som gått Centrum för Hälsa & Byggande

2 Föreståndaren har ordet Forskning som undersöker förhållandet mellan teknik och hälsa, som prövar och tillämpar ny teknik i full skala under realistiska förhållanden och som utvecklar den tekniska fakultetens kompetens inom de områden som tekniken exponerar - detta är Centrum för Hälsa & Byggande. Tore J Larsson Föreståndare Centrum för Hälsa & Byggande Året i korthet några nyckelhändelser Invigning av CHB Centrum för hälsa och byggande invigdes den 8 maj Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg förrättade invigningen. Tal hölls av KTHs prorektor Tuula Teeri, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Gilbert de Wendel samt av professor Tore Larsson, KTH. Musikunderhållning med Salongsorkester ur KTHs akademiska kapell, under ledning av Director Musices, Gunnar Julin. Byggnation av fullskalelaboratorium Hösten 2008 kännetecknades av fysisk byggnation då två f.d. datasalar byggdes om till två fungerande lägenheter i full skala, en tvårumslägenhet och en trerumslägenhet. Ett mellanliggande rum iordningställdes som kontrollrum och konferensrum och togs i bruk för första gången den 8 dec 2008, då konferensen Teknik för livslångt boende hölls. Därefter vidtog tekniska installationer. Fullskalelaboratoriet invigdes den 29 maj 2009.

3 Disputation Elisabeth Ilskog disputerade den 13 juni 2008 med avhandlingen And then they lived sustainably ever after? Experiences from rural electrification in Tanzania, Zambia and Kenya Professorsinstallation Vid en ceremoni i Stockholms stadshus, installerades professor Tore Larsson den 21 november Detta är CHB Bakgrund CHB finansieras av fastighetsföretagen Fabege och Landic tillsammans med Haninge kommun och driver även projekt finansierade av SBUF, SLL, HI, AFA Försäkring och Formas, samt utvecklingsprojekt tillsammans med kommunerna i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Linköping. Syfte/ affärsidé Att driva forskning och utveckling samt påverka beslutsfattare till att bygga framtidens bostäder som: Friska hus med gott inomhusklimat, god god energi- och vattenhushållning och anpassade till en närmiljö med hållbar infrastruktur Bostäder och fastigheter för livslångt boende; flexibla boendelösningar i socialt och åldersmässigt integrerade stadsdelar. Bostaden som framtidens vårdbyggnad - utformad för hög tillgänglighet för vård och omsorg och med attraktiv design. Bostaden som funktionell arbetsplats för vård och omsorg med integrerade tekniklösningar och attraktiv bostadsutformning. Ger ökade kunskaper om det mångkulturella samhället där olika kulturer har olika syn på rollen för boendet respektive grannskapet. Unik roll Både standarden för svensk vård och omsorg och bostäders utformning har väckt internationell uppmärksamhet och respekt. CHB kommer att fungera som ett skyltfönster för svensk vårdteknologi och byggande internationellt, vilket kommer att hjälpa svenska företag att marknadsföra denna kunskap till de områden i världen där den kraftigaste expansionen just nu pågår.

4 CHB s fullskalelaboratorium är en del i introduktionskedjan för ny teknik för att hjälpa människor till ett självständigt liv trots funktionsnedsättningar. Funktioner och installationsmetoder prövas i laboratoriet innan de förs vidare till forskning i fält hos människor, eller till visningsmiljöer där människor kan hitta och prova produkter som ger dem det stöd de behöver. Verksamhetens inriktning CHB genomför, i samråd med den svenska byggsektorns företag, forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om... detaljer i bostadsutformning design som inkluderar alla åldrar och kategorier, barn, gamla, sjuka; definition av och designförutsättningar för hushållsnära tjänster - hemtjänst, service, omvårdnad, mötesplatser; utformning av sjukvård som lokal service tillgänglighet, ansvar, säkerhet, teknik och förvaltning; design av område och lokalsamhälle för livslångt boende interaktion, mötesplatser, delaktighet, tillgänglighet och transporter; upplåtelseformer, finansiering och förvaltning av integrerat livslångt boende Framtida utveckling CHB utvecklar och testar i fullskala:.hemmanätverk, sensornätverk, kommunikations- och beslutsstödssystem, övervakning och larm, system för kognitivt stöd, standardiserad bostadsanpassning, inbyggda ergonomiska hjälpmedel, vårdförvaltning av bostadsfastigheter

5 Verksamheten under året CHB projekt Ergonomi i hemtjänstarbete Det kognitiva köket Personlyft och förflyttning Teknik för kognitivt stöd i bostaden Webbaserad patientsäkerhetsutbildning Belysning för äldre Låssystem och tillgänglighet ITS i LSS-boende Utvärdering av äldrelots Utvärdering av anhörigstödsystem EU projekt Mon Ami, Fullskaleutvärdering av integrerat sensorsystem för bostaden. Projektkoordinator är Hjälpmedelsinstitutet. Kunskapslotsen, ett samverkansprojekt mellan KTH, KI, Stockholms Universitet, Konstfack och Södertörns högskola. Projektkoordinator är Stockholms Akademiska Forum. Doktorandprojekt Jenny Hjalmarson - Ergonomi och förflyttning i hygienutrymme Lena Almén - Safety management i byggprocessen Marianne Lagerstedt - Patientsäkerhet i hemsjukvården Eva Lindqvist Kognitiva stödsystem i bostaden Sonja Freitag Stresses on the spinal column in nursing professions Besök Verksamheten vid Centrum för Hälsa och Byggande har rönt stor uppmärksamhet. Vi får många förfrågningar om besök och visning av våra lablägenheter. Under perioden till hade vi 380 besökare. Konferenser och seminarier Teknik för livslångt boende, CHB 8 december 2008 Näringslivschefer i Stockholms län, CHB 28 jan 2009 Blomsterfonden, CHB 4 mars 2009 Mon Ami, internationellt seminarium EU, CHB 21 april 2009 Nacka kommun, CHB 29 april 2009 Bostaden- framtidens vårdbyggnad, Balingsholm 19 maj 2009 Mon Ami, internationellt seminarium EU, CHB 3-4 juni 2009

6 Emeritusgrupp ledamöter: Lena Borell, Kerstin Kärnekull, Pelle Kölhed, Johan Lund, Stefan Lundberg, Karin Nordh, Erik Wirén, Torgny Wännström och Tore J Larsson. Gruppen arbetar tvärvetenskapligt med frågor som Nya brukare och teknikvana hos äldre, segregation/integration och invandrargruppers preferenser för livslångt boende, bostadens användning och funktion. Besams I syfte att ytterligare stärka samarbetet mellan KTH och närliggande kommuner på Södertörn anordnar CHB, två gånger per år, ett gemensamt seminarium där vi inventerar och belyser olika områden för möjliga utvecklingsprojekt. Det första seminariet genomfördes med KTH och Haninge kommun den 22 januari 2009 och den 1 september 2009 hölls en ny sammankomst, denna gång med Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Läsesal- konferensrum CHB har initierat frågan om tillskapande av konferenslokaler i huset för seminarier, forskarkonferenser o. dyl. Arbetet har pågått under året och i augusti 2009 tas lokalerna i bruk. I f.d. läsesal och angränsande ytor finns nu två grupprum,för 6-8 personer, ett seminarierum för personer samt en stor sal som i biosittning rymmer ca 200 personer och vid bord ca 120 personer. Safety Science Monitor CHB har vid årsskiftet 2008/2009 tagit över det redaktionella ansvaret för SSM, vilket tidigare åvilade Monash University, Melbourne, Australien. Volume 13, Issue 1 och 2 har hittills publicerats under år Våra samarbetspartners Acreo AB AFA försäkringar Arjohuntleigh AB Fabege AB Fläktwoods AB Haninge kommun Hjälpmedelsinstitutet Huddinge kommun Huge AB Karolinska Institutet Landic Property AB Linköpings kommun LogiCO2, Luxemburg Micasa AB Newline, Italien Ostnor AB Riksförbundet för Trafik,- Olycksfallsoch Polioskadade SABO SIDA Stockholms läns landsting VVS-byrån AB

7 Styrelsens arbete Styrelsens ledamöter Martin Ragnar, utvecklingsdirektör Haninge kommun, ordförande Madeleine Sjöstrand, kommundirektör Haninge kommun, ordf. t.o.m Lars-Åke Brodin, dekan KTH Skolan för Teknik och Hälsa Inge Jovik, dekan KTH Skolan för Teknik och Hälsa, t.o.m Hans Lind, professor KTH ABE Lena Borell, professor, KI Jonas Wångenberg, asset manager Landic Property AB, t.o.m Stefan Albinsson, portfolio manager Aberdeen Property Investors AB Elisabeth Martin, VD Stockholms Byggmästareförening Ulrika Francke, VD Tyréns AB, t.o.m Anders Nordstrand, VD Micasa Fastigheter AB Ilija Batljan, kommunstyrelsens ordförande Nynäshamns kommun Styrelsemöten under året Arbetsordning för styrelse och föreståndare togs fram under våren 2008 och fastställdes vid styrelsemötet

8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förord StAFs verksamhetsår 2012 har nått sitt slut och vi kan blicka tillbaka på tolv händelserika månader med många förändringar. I den här verksamhetsberättelsen presenteras

Läs mer

INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011

INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011 HJÄLPMEDELSINSTITUTET Styrelsesammanträde Dir. o ledn. 2011-02-25 Eva Sagström Punkt 6. INFORMATION om genomförd verksamhet vid HI under tiden 26 november 2010 31 januari 2011 Arvsfonden Projektet IT-support

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013

Dokumentation. Badrum för äldre renovering och nytänkande. av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Bild: Ulrika Cedervall. Bild: Familjebostäder. Dokumentation av en konferens i Göteborg 12 april 2013 Badrum för äldre renovering och nytänkande Birgitta Branegård och Marianne Hermansson från Senior Göteborg

Läs mer

Hemma med IT Slutrapport

Hemma med IT Slutrapport Hemma med IT Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Bilder: Omslag Arash Atri/Bildarkivet.se, sid 15 Oskar Jonsson Ansvarig projektledare: Oskar Jonsson Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09310-pdf

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens

Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Bo bra på äldre dar - en framtidskonferens Söker du inspiration att fördjupa eller sätta igång arbetet med bostäder för äldre? Välkommen till en konferens om bostäder och boendemiljöer för framtidens äldre

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar

Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Nätverksarbetet inom regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Slutrapport från nodledarna Elin Blume Lisbeth Lindahl Leif Wikman Britt Östlund Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

Vård och omsorg i glesbygd

Vård och omsorg i glesbygd Vård och omsorg i glesbygd Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd Ett sätt att arbeta, ett sätt att leva, ett sätt att vara 1 Innehåll Sammanfattning sid

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008

Dagens Lokaler Nr 9 / September 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Kommunklimatet avgör valet Svenska kommuner är både bra och dåliga på att ta hand om företagsmiljön i kommunen. Sidan 4 Nyckeln

Läs mer

Projektredovisning Bo bra på äldre dar

Projektredovisning Bo bra på äldre dar Projektredovisning Bo bra på äldre dar i Mjölby kommun Marita Landh Peterson Omsorgs- och socialförvaltningen 1 Innehåll Innehåll...1 Innehåll...2 Sammanfattning/resultat...4 Summary/result...5 Bakgrund...7

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR DEN REGIONALA STADSKÄRNAN HANINGE

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR DEN REGIONALA STADSKÄRNAN HANINGE UTVECKLINGSPROGRAM FÖR DEN REGIONALA STADSKÄRNAN HANINGE Antaget av kommunfullmäktige 2011-02-07 Foto: Anders Lindström Innehåll Bakgrund 3 Vision 3 Inriktningsmål för den regionala stadskärnan 3 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm

NEXT GENERATION. 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm PROGRAM 2015 30 september 1 oktober Kistamässan, Stockholm NEXT GENERATION För fjärde året i rad samlas hela branschen till en unik konferens och mässa om hållbarhet inom byggande, fastighetsförvaltning,

Läs mer

Studentbostadsmässan Stockholm 2017. Projektplan. Beslutad 2013-05-21

Studentbostadsmässan Stockholm 2017. Projektplan. Beslutad 2013-05-21 Studentbostadsmässan Stockholm 2017 Projektplan Beslutad 2013-05-21 Innehåll 1 Projektets syfte och mål... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och avgränsning... 1 1.3 Projekt- och effektmål... 2 1.3.1 Projektmål...

Läs mer

FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna

FOKUS:FLEMINGSBERG. Samverkan över gränserna FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FORUM FLEMINGSBERG SEPTEMBER 2006 Entreprenörer på tillväxt. 6 Avaris forskar för framtidens medicin. 8 Mångvetenskap på schemat. 9 Samverkan över gränserna Ingela Josefson,

Läs mer

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Läs mer

Är du redo för den nya välfärdsteknologin?

Är du redo för den nya välfärdsteknologin? Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa Kistamässan den 21-22 januari 2015 officiell mässtidning Bilaga till Dagens Omsorg 3, 2014 Är du redo för den nya välfärdsteknologin? 12 sidor om MVT2015 IT inom

Läs mer

: F:?

:<EKILD ={I 8M8E:<I8; D<;@:@EJB J@DLC<I@E> F:? sägs vara ett tecken på hur hett ett område är för nya investeringar. Har du besökt Flemingsberg den senaste tiden så har du också sett tecknen i skyn. Nu har den omfattande förnyelsen av Flemingsbergs

Läs mer