Årsmöte Eskilstuna Ponnytravsällskap Sundbyholmstravet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte Eskilstuna Ponnytravsällskap Sundbyholmstravet 2014-02-23"

Transkript

1 Årsmöte Eskilstuna Ponnytravsällskap Sundbyholmstravet Närvaro: 15 röstberättigade medlemmar. Närvarolista redovisas i separat bilaga. 1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar Till mötesordförande valdes Torsten Jakobsson 2. Val protokollförare för dagens protokoll Till protokollförare valdes Beatrice Jakobsson 3. Val av två justerare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll Till justerare valdes Joakim Hedlund och Agneta Hecht 4. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes utan anmärkningar 5. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarnas Årsmöte EPS medlemmar ska kallas till allmänt ordinarie årsmöte senast två (2) månader efter avslutat verksamhetsår..kallelse till årsmötet utsändes senast en (1) månad före sammanträdesdagen. Årsmötet hålls en (1) månad och tjugotre (23) dagar efter avslutat verksamhetsår. Kallelsen till årsmötet var medlemmarna till handa senast Allt i enlighet med stadgarna. 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse Kort föredrag av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning framfördes. Verksamhetsberättelsen godkändes med korrigering att kassör Lena Sandgren ska stå som adjungerad. Den ekonomiska redivosningen godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning bifogas som separata bilagor. 7. Föredragning av revisorernas berättelse Revisionernas berättelse framfördes. Revisiorerna har ej kunnat påvisa några felaktigheter i redovisningen och yrkar därför på att EPS styrelse beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas som separat bilaga. 8. Fråga om ansvarsfrihet Årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet inför verksamhetsåret. 9. Val av ordförande på ett år Valberedningens förslag: Vakant Beatrice Jakobsson Till ordförande valdes Beatrice Jakobsson. 10. Val av övriga styrelseledamöter Valberedningens förslag: Joakim Hedlund Åsa Törnkvist Catrine Wallin Nog med förslag 2 år 2 år 2 år Omval Till styrelseledamöter valdes Joakim Hedlund, Åsa Törnkvist och Catrine Wallin Sida 1/3

2 11. Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa Årsmötet enades om antalet tre (3) styrelsesuppleanter Valberedningens förslag: Lena Sandgren Mats Ulriksson Vakant Mona Lamminen Till styrelsesuppleanter valdes Lena Sandgren, Mats Ulriksson och Mona Lamminen. 12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter Revisorer Valberedningens förslag: Cristina Andersson Omval Vakant Torsten Jakobsson Till revisorer valdes Cristina Andersson och Torsten Jakobsson Revisorssuppleanter VaLberedningens förslag: Rebeca Juliusson Sandra Eriksson Nog med förslag Till revisorssuppleanter valdes Rebeca Juliusson och Sandra Eriksson. 13. Val av valberedning inför nästa års ordinarie årsmöte Ewa Alpmark Omval Tomas Lamminen Agneta Hecht Till valberedning valdes Ewa Alpmark, Tomas Lamminen och Agneta Hecht, där Ewa Alpmark utsågs till sammankallande. 14. Val av ombud för SPTF's förbundsstämma jämte suppleanter för dessa Enligt info från SPTF har EPS två (2) röster till förbundsstämman. Ordinarie ombud Beatrice Jakobsson Joakim Hedlund Till ordinarie ombud valdes Beatrice Jakobsson och Joakim Hedlund. Suppleanter för ordinarie ombud Ewa Alpmark Åsa Törnkvist Till suppleanter för ordinarie ombud valdes Ewa Alpmark och Åsa Törnkvist 15. Val av ombud för SPTF's representantskap jämte suppleanter för dessa. Ordinarie ombud Beatrice Jakobsson Joakim Hedlund Till ordinarie ombud valdes Beatrice Jakobsson och Joakim Hedlund. Suppleanter för ordinarie ombud Ewa Alpmark Åsa Törnkvist Malena Nogerius Marianne Södergren Till suppleanter för ordinarie ombud valdes Ewa Alpmark, Åsa Törnkvist, Malena Nogerius och Marianne Södergren. Sida 2/3

3 16. Val av ombud för ungdomsting jämte suppleanter för dessa Ordinarie ombud Jesper Olsson Till ordinarie ombud valdes Jesper Olsson och Alva Törnkvist. Alva Törnkvist Suppleanter för ordinarie ombud Wilma Lamminen Ronja Lamminen Till suppleanter för ordinarie ombud valdes Wilma Lamminen och Ronja Lamminen. 17. Behandling av inkomna motioner Inga motioner har inkommit från EPS medlemmar till styrelsen. Behandling av motioner inkomna till SPTF's förbundsstämma hänskjutes till styrelsen. 18. Behandling av frågor väckta av styrelsen Inga frågor väckta av styrelsen. 19. Fastställande av årsavgifter. Årsavgifterna fastställdes till: Enskild medlem 250kr Familj 350kr Stödmedlem 100kr 20. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för pågående verksamhetsår Kort föredrag av förslag till verksamhetsplan framfördes. Verksamhetsplanen ska renskrivas och läggs sedan till handlingarna. Verksamhetsplan bifogas som separat bilaga. 21. Övriga frågor Inga övriga frågor framfördes. 22. Mötet avslutas EPS tackar för ett givande möte. Sundbyholmstravet, Eskilstuna Mötesordförande Torsten Jakobsson Mötessekreterare Beatrice Jakobsson Justerare Joakim Hedlund Justerare Agneta Hecht Sida 3/3

4 Bilaga nr.1 Närvarolista EPS årsmöte Ewa Alpmark 2. Beatrice Jakobsson 3. Torsten Jakobsson 4. Marianne Södergren 5. Jeanette Olsson 6. Joakim Hedlund 7. Jesper Olsson 8. Josefine Olsson 9. Ann Nogerius 10. Malena Nogerius 11. Agneta Hecht 12. Catrine Wallin 13. Anders Johansson 14. Åsa Törnkvist 15. Thomas Lamminen 16. Mona Lamminen

5 Bilaga nr.2 Verksamhetsberättelse 2013 Eskilstuna ponnytravsällskap EPS styrelse har under året bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ann Nogerius Joakim Hedlund Marianne Södergren 2015 Ord. Ledamöter: Malin Fagré Malena Nogerius Camilla Belsing Maria Riedl Suppleanter: Beatrice Jakobsson Thilda Södergren Linn Karlsson Lovisa Backman Adjungerande: Kassör Michael Wallin STS Lena Sandgren Styrelsen har haft 11 styrelsemöten varav möte nr 6 blev inställt, samt i detta ingår 1 konstituerande möte. Under 2013 har klubben 98 medlemmar varav tre hedersmedlemmar. Ombud på SPTF s representantsmöte och förbundsstämma mars 2013 var Marianne Södergren och Linn Karlsson och Ewa Alpmark. Ombud på SPTF s ungdomsting, Domarråd och representantskapsmöte, november 2013, var Thilda Södergren, Ann Nogerius och Marianne Södergren. Årets tävlingar EPS har under året arrangerat 2 träningstävlingar, 4 hela tävlingsdagar och 8 insprängda lopp varav 3st på en poänglördag. Vid påskhelgen kördes enligt tradition Påsksmällen i båda kategorierna tillsammans med stora travet. kat A vanns av Frans II med kusk Michelle Belsing och i kat B vann Sorn med kusk Elin Wetterholm. EPS dubbeltrav kördes helgen den juli. Fredagkvällen med 13 lopp och på söndagen 11 lopp och två kvallopp. Lördagen mitt emellan var en strålande dag med bl a drop-in tställning som lockade hela 52 shettisar och russ till visning. Kvällen avslutades med grillkväll med femkamp. Vi hade en riktigt fin helg med hela åtta segrar till EPS. Fyra Dopingprover genomfördes på tävlingsdagen 14 juli. Vi har även kört ICA Maxi rekordförsök vilket var ett uppskattat stortlopp för russeliten. Tanken är ett det ska återkomma på maxi-dagen framöver. Tröst SM och 6-årschamponatet kördes på tävlingsdagen i september. Sida 1/3

6 Storlopp Elitloppet kat A, Amanda Hoveklint med Imponera en 5:e placering Elitloppet kat B, Madelene Wetterholm med Ernst Ronaldo 2:a placering Guldstoet, Mikaela Sparrdal med Spice Girl en 5:e placering Svenskt Mästerskap på Skrubbs Visby, Madelene Wetterholm med Ernst Ronaldo 2:a placering Ponnychampionatet kat B, Elin Wetterholm med Sorn 2:a placering Lilla Åbergs på Jägersro, Madelene Wetterholm med Ernst Ronaldo en 4:e placering trots materialfel. Nordiska mästerskapet, kat A Amanda Hoveklint med Emmeros Bonnie 2:a placering kat B Mikaela Sparrdal med Spice Girl, oplacerad Guldstoet kat A, Amanda Hoveklint med Emmeros Imponera 2:a placering Mellansvenska Mästerskapet, Madelene Wetterholm med Sorn en 5:e placering 6-års championatet kat A, Amanda Hoveklint med Emmeros Bonnie en 3:e placering Tröst-SM för ponnyernas silverdivision kat B, Mikaela Sparrdal med Spice Girl 1:a och Jessica Oscarsson med Amazon på en 4:e placering Svenskt Mästerskap för kat A, Amanda Hoveklint med Emmeros Imponera en 3:e placering Monté SM kat B, Thilda Södergren med Montró, oplacerade Årsavslutning Årets 4-åring kat A Emmeros Bästa kat B Eragon Årets 5-åring kat A Solos Qalazpuff kat B Amazon Årets 6-åring kat A Emmeros Bonnie kat B Kålmans Maxxmira Årets travekipage kat A Emmeros Imponera kusk Amanda Hoveklint Årets travekipage kat B Douglas Leaf kusk Madelene Wetterholm Årets montéekipage kat A Emmeros Imponera ryttare Alva Törnkvist Årets montéekipage kat B Montró ryttare Thilda Södergren Årets stjärnskott Klöwer Nezzer Elin Wetterholm Solos Qalazpuff Sara Södergren Året rookie Wilma Lamminen Årets kämparglöd Andréa Jonsson, Rebecca Norlin, Elin Tigér Bohm, Towe Wallin, Josephine Tenz och Josephine Ridderstedt Årets debutanter Towe Wallin, Josephine Olsson, Rebecca Norlin, Wilma Lamminen och Emilia Siminski Shettispensionärer Tilde Eriksson, Sara Södergren, Elin Wetterholm och Josephine Ridderstedt Sida 2/3

7 Resultat Ponnyelitveckan 2013 Amanda Hoveklint 14 starter med fem segrar, två andraplaceringar och en 3:e placering EPS styrelse tackar klubbens medlemmar för 2013 års tävlingssäsong. Eskilstuna ponnytravsällskap Februari Ordförande Ann Nogerius Vice ordförande Joakim Hedlund sekreterare Marianne Södergren Sida 3/3

8 Bilaga nr.3

9 Bilaga nr.4

10

11 Bilaga nr.5

12 Bilaga nr.6 Verksamhetsplan Eskilstuna Ponnytravsällskap EPS fina samarbete med Sörmlands Travsällskap fortsätter även denna säsong. STS står fortfarande som tävlingsarrangörer men ponnyklubben och dess styrelse fyller ännu en viktig funktion. Dels som hjälp på tävlingsdagarna men framför allt i jakten på sponsorer! Inför säsongen planeras tre hela tävlingsdagar inklusive det populära dubbeltravet i juli. Vi siktar på att den populära drop in-utställningen ska komma att arrangeras i samband med dubbeltravet. Därtill planeras insprängda lopp i och med Påsksmällen och majkransen på våren och flera rubriklopp under sommaren och hösten. Bla det återkommande Ica Maxi's Rekordförsök kat B på Maxi-dagen. Vi hoppas även på att kunna införa ett motsvarande rekordförsök för kategori A. Nytt för i år är att det endast kommer att köras ett ponnylopp per tävlingsdag tillsammans med stora travet. Styrelsen har lämnat önkemål till ST att loppen ska fördelas jämt mellan kategorierna. Som storlopp planeras enligt EPS-tradition Tröst SM och 6-årschampionatet för båda kategorierna. Extra kvallopp kommer under våren att köras i samband med stora travets ordinarie tävlingar. EPS planerar även för två träningstävlingar på våren/sommaren och en med Klubbmästerskap på hösten. Vid efterfrågan så kan flera träningstävlingar/träningsdagar komma att arrangeras. Som vanligt uppdateras EPS hemsida ständigt och all matnyttig information finns att hitta både där och på klubbens Facebook-sida. Håll koll! EPS ser fram emot ett utökat samarbete med både Sundbyholms Travsällskap och Svensk Travsport för att utveckla ponnytravet ytterligare till det bättre. Budgetplan för verksamhetsåret redovisas i separat dokument. Eskilstuna Ponnytravsällskap Februari Ordförande Ann Nogerius Skribent Beatrice Jakobsson Sida 1/1

13 Bilaga nr.7 BUDGETFÖRSLAG EPS INTÄKTER: Medlemsavgifter Startavgifter Sponsring Lotteri, anmälan grillkväll Avslutningsfest Övriga intäkter Summa intäkter: :1 500:65 000:7 000:6 000:3 500:98 000:- UTGIFTER: Rosetter, priser Reseersättning SPTF-avgift Funktionärsluncher tävlingsdagar Porto Bankkostnader Stämomkostnader (SPTF) Avslutningsfest (inklusive priser) Summa utgifter: :1 500:8 200:4 000:500:600:2 600:15 000:97 400:-

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009

Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 1(3) Åhus 2009-02-01 ÅHUS RODDKLUBB Sekreteraren PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2009-02-01 Tid: 11.00-12.00 Plats: Klubbhuset Protokoll vid Åhus Roddklubbs årsmöte 2009 Närvarande: 29 medlemmar (bilaga 1) 1

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer