Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik..."

Transkript

1 ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången vi ber din grupp att besvara ett antal frågor inom den tid som projektet omfattar, d.v.s. fram t.o.m. den 30 september. Ert svar vill vi ha senast den 15 september då det skall bifogas Hela Sverige Ska Levas slutrapport till Tillväxtverket vilken skall insändas snarast möjligt efter projekttidens utgång. Försök ange svaren så kortfattat som möjligt. Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... Antal innevånare i vår bygd 169 (Blankaholm 2005) Allmänt om service För att nå närmaste kommersiella service, exempelvis lanthandel måste vi åka km För att göra ett personligt besök på vårt kommunhus måste vi åka km. För att få tillgång till kontantautomat måste vi åka 28,6 ankarsrum... km. För ett personligt besök hos Försäkringskassa eller Arbetsförmedling måste vi åka km. Om lokala projektorganisationen Den lokala projektgruppen har bestått av representanter för följande parter: Samhällsförening, Lanthandel, Förskola, (Skola, nu nedlagd), Folketshus, samt flera andra ideella personer och föreningar... Kommunen har medverkat i arbetet på följande sätt: 1

2 Att vid konkreta projektbeskrivningar komma med förslag på vinklingar för att underlätta framtida stöd... Vi har haft tillgång till en avlönad projektledare (ringa in) (ja) nej Projektledaren har varit finansierad på följande sätt. Ange om möjligt i kronor: 50% under 6 månader... Länsstyrelsen har medverkat praktiskt i vårt lokala arbete på följande sätt: Varit ett bra bollplank i dialogen inför kommande projekt... Inom projektarbetet har vi fått ekonomiskt stöd, förutom från Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva, även från följande parter. Ange belopp om möjligt: Framtiden Fyll i ett av alt A, B el C nedan A) Vi kommer att fortsätta projektarbetet efter den 30 september och har fått beslut om stöd från följande parter och ange gärna för hur lång tidsperiod: B) Vi avser att fortsätta med projektet och har sökt stöd för fortsatt arbete men ännu inte fått besked från följande parter... Vi förväntar oss ett besked under... månad 2011 C) Vi har ännu inte bestämt om vi skall fortsätta projektarbetet efter den 30 september. Om Ni väljer att fortsätta. Vad tror ni då ert tänkta projektarbete kommer att fokuseras mot? A) var svaret på detta fram tills för ett par veckor sedan, Lanthandelns ägare lägger ned sin verksamhet och dialog med eventuell efterträdare pågår i skrivande stund. Regionförbundet hade beviljat projektmedel för ombyggnation som skulle ligga till grund för servicepunkt i 2

3 butiken i Blankaholm. Så efter att blivande ägare står klar ser jag att dialogen om en servicepunkt likt de-tre-benen i Linköping vore önskvärt för bygden... Servicepunktens innehåll För oss i vårt fortsatta centrala arbete är det viktigt att få en bild över vad en servicepunkt bör innehålla. Nämn Era förslag inom följande områden: Offentlig service. Tillgång till och hjälp med att få kontakt med statliga myndigheter, kommunen, landstinget, etc. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka? Pappershjälp som: ROT/RUT, Bostadsbidrag till i första hand äldre, blanketter kring tex. Bygglovsansökningar. Men även aktivt driva frågan om en levandelandsbygd och rätt till sjuk- /tandvård på orten med hjälp av nytänkande lösningar. Nyttja modern teknik för att tillhandahålla en god servvice för landsbygdsboende, tex. Skype-möte med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Kommunal äldreomsorgsservice. Inom ett antal kommuner diskuteras möjligheten att på servicepunkten placera en eller flera personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter inom omsorgen. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka uppgifter? Matleverans till dörren men också möjlighet att ta med en person med tex stroke till affären för att handla, detta skulle skapa en avlastning för den andra peronen och en aktivitet för personen i behov av det.... Kommunala administrativa uppdrag. Några kommuner inventerar om det finns administrativa uppgifter som kan utgöra en del av servicepunktens innehåll. Finns den tanken? (ringa in) (Ja) Nej Om ja vilka uppgifter? I första hand vidarebefordra personer till rätt avdelning men även kunna upprätthålla en enklare blanketthantering... 3

4 Kommersiell service. ( ex. lanthandel, mm) Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka planer? Dialogen om servicepunkt i Blankaholm är starkt knutet till Lanthandeln.... Privata tjänster. Såsom att få kontakt eller hjälp med bankärenden. Köp av resor, m.m. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka planer? Att aktivt söka nya kommersiella lösningar är en förutsättning för att överleva på landsbygden med gäller snarare privata aktörer än serviceprojektet som vi ser på det.(tror jag)... Marknadsföring och försäljning av privata tjänster. Finns diskussioner inom detta område? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vad diskuteras? Lanthandeln har tidigare haft verksamheter inom RUT/ROT och de potentiellt nya entreprenörerna för butiken har det också. Men som tidigare nämnt tror jag vi ser detta som allmän företagsanda på landsbygd mer än som en del av projeket.... Föreningsservice. Finns planer på att servicepunkten skall kunna utföra administrativa, marknadsförande tjänster åt föreningsliv och andra organisationer? (ringa in) Ja (Nej) Om ja, vilka tjänster? Har Ni andra förslag på annat serviceinnehåll? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilket? Vilken hastighet och typ av Internet uppkoppling finns i området? 0,5-8 Mbit Varierar kraftigt och trådlöst usb-modem via 3G tror jag är vanligast.... Övriga frågor Hur har Ni upplevt att medverka i projektet Hållbara lokala servicelösningar och finns det saker som Hela Sverige skulle kunnat förbättra för att stödja Ert arbete? 4

5 Bra sett från ett marknadsföringsperspektiv både mot kommun, regionförbund, tillväxtverket och andra projektupphandlingar, även en fantastisk möjlighet att bygga ett kontaktnät kring projektvärlden regionalt och nationellt... För att även fortsättningsvis kunna diskutera med olika parter vill vi gärna ha uppgifter om följande. Den lokala gruppens kontaktperson: Kjell-Åke Larsson... Lokal projektledare har varit: Eric Hedman... Kommunal kontaktperson är: Bruno Nilsson... Länsstyrelsens kontaktperson heter Lillemor Jonsén... Jag som lämnat detta svar är: Namn:Eric Hedman... tel: E-post: Tack för din hjälp och för ett gott samarbete och ett STORT LYCKA TILL i fortsättningen! Bo Lönnqvist Bertil Degerlund Benny Jansson Bågsträngsgatan 10 Överstbyn 229 Torsö Mellomgården Borgholm Gunnarsbyn Torsö 5

6 ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången vi ber din grupp att besvara ett antal frågor inom den tid som projektet omfattar, d.v.s. fram t.o.m. den 30 september. Ert svar vill vi ha senast den 15 september då det skall bifogas Hela Sverige Ska Levas slutrapport till Tillväxtverket vilken skall insändas snarast möjligt efter projekttidens utgång. Försök ange svaren så kortfattat som möjligt. 1. Gruppens namn Servicegruppen i Byxelkrok... Arbetar inom orten Byxelkrok... Kommunen Borgholm... Antal innevånare i vår bygd ca Allmänt om service För att nå närmaste kommersiella service, exempelvis lanthandel måste vi åka 2... km För att göra ett personligt besök på vårt kommunhus måste vi åka km. För att få tillgång till kontantautomat måste vi åka km. För ett personligt besök hos Försäkringskassa eller Arbetsförmedling måste vi åka km. 3. Om lokala projektorganisationen Den lokala projektgruppen har bestått av representanter för följande parter: ICA, BAIK, Restaurang Marinan, Hamnen, fritidsboende, fast befolkning... 1

7 3.1 Kommunen har medverkat i arbetet på följande sätt: De har stöttat oss med skrivelser, medfinansiering, pengar till projektledare Vi har haft tillgång till en avlönad projektledare (ringa in) ja nej Projektledaren har varit finansierad på följande sätt. Ange om möjligt i kronor: Halvtid ett halvt år kr brutto/mån Länsstyrelsen har medverkat praktiskt i vårt lokala arbete på följande sätt: Stöttat oss med pengar från Landsbygsprogrammet (1:1) Inom projektarbetet har vi fått ekonomiskt stöd, förutom från Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva, även från följande parter. Ange belopp om möjligt: Intresseföreningen Ölands Norra kr kr... Borgholms kommun kr Framtiden Fyll i ett av alt A, B el C nedan 4. A) Vi kommer att fortsätta projektarbetet efter den 30 september och har fått beslut om stöd från följande parter och ange gärna för hur lång tidsperiod: 4. B) Vi avser att fortsätta med projektet och har sökt stöd för fortsatt arbete men ännu inte fått besked från följande parter Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva... Vi förväntar oss ett besked under sept/okt... månad

8 4. C) För er som ännu inte bestämt om ni ska fortsätta projektarbetet efter den 30 september. Om Ni väljer att fortsätta, vad tror ni då ert tänkta projektarbete kommer att fokuseras mot? 5. Servicepunktens innehåll För oss i vårt fortsatta centrala arbete är det viktigt att få en bild över vad en servicepunkt bör innehålla. Nämn Era förslag inom följande områden: 5.1 Offentlig service. Tillgång till och hjälp vid kontakt med statliga myndigheter, kommunen, landstinget, etc. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka? Under utredning Kommunal äldreomsorgsservice. Inom ett antal kommuner diskuteras möjligheten att på servicepunkten placera en eller flera personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter inom omsorgen. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka uppgifter? Inte än. Kanske på sikt Kommunala administrativa uppdrag. Några kommuner inventerar om det finns administrativa uppgifter som kan utgöra en del av servicepunktens innehåll. Finns den tanken? (ringa in) Ja Nej Om ja vilka uppgifter? Under utredning Kommersiell service. (försäljning av typ hantverksprodukter o dyl.) Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? Under utredning... 3

9 5.5 Privata tjänster. Som vid kontakt eller hjälp med bankärenden, köp av resor, m.m. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? Förmodligen via Internet Marknadsföring och försäljning av privata tjänster. Finns diskussioner inom detta område? (ringa in) Ja Nej Om ja, vad diskuteras? Att erbjuda just detta mot en hyra av lokalen Föreningsservice. Finns planer på att servicepunkten skall kunna utföra administrativa, marknadsförande tjänster åt föreningsliv och andra organisationer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka tjänster? Under utredning Har Ni andra förslag på annat serviceinnehåll? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilket? T ex biblioteksfilial Vilken hastighet och typ av Internet uppkoppling finns i området? ADSL Övriga frågor Hur har Ni upplevt att medverka i projektet och finns det saker som Hela Sverige skulle ha kunnat förbättra för att stödja Ert arbete? Vi har upplevt projektet mkt bra. HSSL kan mycket väl förbättra stödet, men det är en diskussion vi får föra.... 4

10 7. För att även fortsättningsvis kunna diskutera med olika parter vill vi gärna ha uppgifter om följande. Den lokala gruppens kontaktperson: Ulrick Nilsson... Lokal projektledare har varit: Ulrick Nilsson... Kommunal kontaktperson är: Lars Frick. Fr o m 1 jan 2012 Christina Madeling Länsstyrelsens kontaktperson heter Lillemor Jonsén Jag som lämnat detta svar är: Namn: Ulrick Nilsson... tel: E-post: Tack för din hjälp och för ett gott samarbete och ett STORT LYCKA TILL i fortsättningen! Bo Lönnqvist Bertil Degerlund Benny Jansson Bågsträngsgatan 10 Överstbyn 229 Torsö Mellomgården Borgholm Gunnarsbyn Torsö 5

11 ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången vi ber din grupp att besvara ett antal frågor inom den tid som projektet omfattar, d.v.s. fram t.o.m. den 30 september. Ert svar vill vi ha senast den 15 september då det skall bifogas Hela Sverige Ska Levas slutrapport till Tillväxtverket vilken skall insändas snarast möjligt efter projekttidens utgång. Försök ange svaren så kortfattat som möjligt. 1. Gruppens namn Karlslunda Byalag... Arbetar inom orten Påryd med omnejd... Kommunen Kalmar... Antal innevånare i vår bygd ca Allmänt om service För att nå närmaste kommersiella service, exempelvis lanthandel måste vi åka För att göra ett personligt besök på vårt kommunhus måste vi åka km km. För att få tillgång till kontantautomat måste vi åka 40 km. För ett personligt besök hos Försäkringskassa eller Arbetsförmedling måste vi åka km. 3. Om lokala projektorganisationen Den lokala projektgruppen har bestått av representanter för följande parter: 1

12 Byalag, skola, affär, idrottsföreningar, kommundelsförvaltning/nämnd, Hela Sverige ska leva, bibliotek Kommunen har medverkat i arbetet på följande sätt: Kommundelsförvaltning/nämnd sitter med i arbetsgruppen. Medverkat till LEADERansökningar Vi har haft tillgång till en avlönad projektledare (ringa in) ja nej Projektledaren har varit finansierad på följande sätt. Ange om möjligt i kronor:.kommundelsutvecklaren har lagt en del av sin arbetstid i projektet motsvarande ca kr Länsstyrelsen har medverkat praktiskt i vårt lokala arbete på följande sätt: Som observatör Inom projektarbetet har vi fått ekonomiskt stöd, förutom från Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva, även från följande parter. Ange belopp om möjligt: LEADER-ansökningar inlämnade. Ännu inget svar Framtiden Fyll i ett av alt A, B el C nedan 4. A) Vi kommer att fortsätta projektarbetet efter den 30 september och har fått beslut om stöd från följande parter och ange gärna för hur lång tidsperiod: 4. B) Vi avser att fortsätta med projektet och har sökt stöd för fortsatt arbete men ännu inte fått besked från följande parter LEADER... 2

13 Vi förväntar oss ett besked under oktober... månad C) För er som ännu inte bestämt om ni ska fortsätta projektarbetet efter den 30 september. Om Ni väljer att fortsätta, vad tror ni då ert tänkta projektarbete kommer att fokuseras mot? 5. Servicepunktens innehåll För oss i vårt fortsatta centrala arbete är det viktigt att få en bild över vad en servicepunkt bör innehålla. Nämn Era förslag inom följande områden: 5.1 Offentlig service. Tillgång till och hjälp vid kontakt med statliga myndigheter, kommunen, landstinget, etc. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka? Under utredning Kommunal äldreomsorgsservice. Inom ett antal kommuner diskuteras möjligheten att på servicepunkten placera en eller flera personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter inom omsorgen. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka uppgifter? 5.3 Kommunala administrativa uppdrag. Några kommuner inventerar om det finns administrativa uppgifter som kan utgöra en del av servicepunktens innehåll. Finns den tanken? (ringa in) Ja Nej Om ja vilka uppgifter? Under utredning Kommersiell service. (försäljning av typ hantverksprodukter o dyl.) Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? 3

14 Under utredning Privata tjänster. Som vid kontakt eller hjälp med bankärenden, köp av resor, m.m. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? Under utredning Marknadsföring och försäljning av privata tjänster. Finns diskussioner inom detta område? (ringa in) Ja Nej Om ja, vad diskuteras? Under utredning Föreningsservice. Finns planer på att servicepunkten skall kunna utföra administrativa, marknadsförande tjänster åt föreningsliv och andra organisationer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka tjänster? Under utredning Har Ni andra förslag på annat serviceinnehåll? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilket? 5.9 Vilken hastighet och typ av Internet uppkoppling finns i området? ADSL Övriga frågor Hur har Ni upplevt att medverka i projektet och finns det saker som Hela Sverige skulle ha kunnat förbättra för att stödja Ert arbete? 4

15 7. För att även fortsättningsvis kunna diskutera med olika parter vill vi gärna ha uppgifter om följande. Den lokala gruppens kontaktperson: Thomas Bergström, Lokal projektledare har varit: Thomas Bergström/Mattias Ask... Kommunal kontaktperson är: Mattias Ask... Länsstyrelsens kontaktperson heter Lillemor Jonsén Jag som lämnat detta svar är: Namn: Thomas Bergström... tel: E-post: Tack för din hjälp och för ett gott samarbete och ett STORT LYCKA TILL i fortsättningen! Bo Lönnqvist Bertil Degerlund Benny Jansson Bågsträngsgatan 10 Överstbyn 229 Torsö Mellomgården Borgholm Gunnarsbyn Torsö 5

16 ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången vi ber din grupp att besvara ett antal frågor inom den tid som projektet omfattar, d.v.s. fram t.o.m. den 30 september. Ert svar vill vi ha senast den 15 september då det skall bifogas Hela Sverige Ska Levas slutrapport till Tillväxtverket vilken skall insändas snarast möjligt efter projekttidens utgång. Försök ange svaren så kortfattat som möjligt. 1. Gruppens namn Stenbergas utvecklingsgrupp Arbetar inom orten Stenberga Kommunen Vetlanda Antal innevånare i vår bygd 170 st. 2. Allmänt om service För att nå närmaste kommersiella service, exempelvis lanthandel måste vi åka 0 km För att göra ett personligt besök på vårt kommunhus måste vi åka 27 km. För att få tillgång till kontantautomat måste vi åka 6 km. För ett personligt besök hos Försäkringskassa eller Arbetsförmedling måste vi åka 27 km. 3. Om lokala projektorganisationen Den lokala projektgruppen har bestått av representanter för följande parter: Stenbergabutiken (lokal lanthandel), Föreningen Näverlundadalen (sommarteater), Café Lovisen (sommarcafé), Skanska / Ekholmens gård (företag / lantbruk), Natur & Miljö 1

17 3.1 Kommunen har medverkat i arbetet på följande sätt: Peter Lundgren, Landsbygdsansvarig har deltagit på flertalet av mötena och bidragit med tips och idéer. 3.2 Vi har haft tillgång till en avlönad projektledare (ringa in) (ja) nej Projektledaren har varit finansierad på följande sätt. Ange om möjligt i kronor: Genom Mitt i Småland (Leader) & Länsstyrelsen i Jönköpings län kr (lön: kr) 3.3 Länsstyrelsen har medverkat praktiskt i vårt lokala arbete på följande sätt: Jan Enler, Länsstyrelsen i Jönköpings län har deltagit på flertalet av mötena och bidragit med tips och idéer. 3.4 Inom projektarbetet har vi fått ekonomiskt stöd, förutom från Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva, även från följande parter. Ange belopp om möjligt: Se punkten Framtiden Fyll i ett av alt A, B el C nedan 4. A) Vi kommer att fortsätta projektarbetet efter den 30 september och har fått beslut om stöd från följande parter och ange gärna för hur lång tidsperiod: 4. B) Vi avser att fortsätta med projektet och har sökt stöd för fortsatt arbete men ännu inte fått besked från följande parter: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Mitt i Småland (Leader) Vi förväntar oss ett besked under november månad C) För er som ännu inte bestämt om ni ska fortsätta projektarbetet efter den 30 september. Om Ni väljer att fortsätta, vad tror ni då ert tänkta projektarbete kommer att fokuseras mot? 2

18 5. Servicepunktens innehåll För oss i vårt fortsatta centrala arbete är det viktigt att få en bild över vad en servicepunkt bör innehålla. Nämn Era förslag inom följande områden: 5.1 Offentlig service. Tillgång till och hjälp vid kontakt med statliga myndigheter, kommunen, landstinget, etc. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka? Diskussioner pågår med Vetlanda Kommun ang olika servicealternativ. 5.2 Kommunal äldreomsorgsservice. Inom ett antal kommuner diskuteras möjligheten att på servicepunkten placera en eller flera personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter inom omsorgen. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka uppgifter? Det finns redan idag genom Näverbyns demensboende. 5.3 Kommunala administrativa uppdrag. Några kommuner inventerar om det finns administrativa uppgifter som kan utgöra en del av servicepunktens innehåll. Finns den tanken? (ringa in) (Ja) Nej Om ja vilka uppgifter? Diskussioner pågår med Vetlanda Kommun ang detta. 5.4 Kommersiell service. (försäljning av typ hantverksprodukter o dyl.) Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka planer? Finns idag genom våra lokala hantverkare men ska bli mer lättillgängligt genom samarbete med Stenbergabutiken. 5.5 Privata tjänster. Som vid kontakt eller hjälp med bankärenden, köp av resor, m.m. Finns sådana planer? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilka planer? I Stenbergas servicepunkt ska det finnas en dator och besökare ska kunna få hjälp med sina ärenden. Vi håller också på att undersöka ett samåkningssystem. 5.6 Marknadsföring och försäljning av privata tjänster. Finns diskussioner inom detta område? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vad diskuteras? Utveckling av hemsidan och övrig marknadsföring diskuteras. Försäljning av privata tjänster finns redan genom företag i Stenberga. 3

19 5.7 Föreningsservice. Finns planer på att servicepunkten skall kunna utföra administrativa, marknadsförande tjänster åt föreningsliv och andra organisationer? (ringa in) Ja (Nej) Om ja, vilka tjänster? 5.8 Har Ni andra förslag på annat serviceinnehåll? (ringa in) (Ja) Nej Om ja, vilket? Hjärtstartare, turistinformation, konferensmöjligheter, bastu & gym 5.9 Vilken hastighet och typ av Internet uppkoppling finns i området? Nedgrävd fiber med den hastighet man betalar för. 6. Övriga frågor Hur har Ni upplevt att medverka i projektet och finns det saker som Hela Sverige skulle ha kunnat förbättra för att stödja Ert arbete? Det har varit mycket bra och det har bidragit till en tydlig inventering och en vidareutveckling av byn. Vi har arbetat fram en tydlig utvecklingsplan som vi kan fortsätta arbeta med. Det är en djungel vad gäller bidragen och en tydlig översikt med konkreta exempel hade underlättat. 7. För att även fortsättningsvis kunna diskutera med olika parter vill vi gärna ha uppgifter om följande. Den lokala gruppens kontaktperson: Ulrica Segehem Lokal projektledare har varit: Ulrica Segehem Kommunal kontaktperson är: Peter Lundgren Länsstyrelsens kontaktperson heter Jan Enler 4

20 8. Jag som lämnat detta svar är: Namn: Ulrica Segehem tel: , E-post: Tack för din hjälp och för ett gott samarbete och ett STORT LYCKA TILL i fortsättningen! Bo Lönnqvist Bertil Degerlund Benny Jansson Bågsträngsgatan 10 Överstbyn 229 Torsö Mellomgården Borgholm Gunnarsbyn Torsö 5

21 ENKÄT TILL LOKALA PROJEKTGRUPPER Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista gången vi ber din grupp att besvara ett antal frågor inom den tid som projektet omfattar, d.v.s. fram t.o.m. den 30 september. Ert svar vill vi ha senast den 15 september då det skall bifogas Hela Sverige Ska Levas slutrapport till Tillväxtverket vilken skall insändas snarast möjligt efter projekttidens utgång. Försök ange svaren så kortfattat som möjligt. 1. Gruppens namn Örsjö byalag... Arbetar inom orten Örsjö... Kommunen Nybro... Antal innevånare i vår bygd ca Allmänt om service För att nå närmaste kommersiella service, exempelvis lanthandel måste vi åka För att göra ett personligt besök på vårt kommunhus måste vi åka För att få tillgång till kontantautomat måste vi åk km 200 km. 200 km. För ett personligt besök hos Försäkringskassa eller Arbetsförmedling måste vi åka km. 3. Om lokala projektorganisationen Den lokala projektgruppen har bestått av representanter för följande parter: Örsjö byalag, lokala föreningar, skolan... 1

22 3.1 Kommunen har medverkat i arbetet på följande sätt: De har stöttat oss med information och medfinansiering av serviceprojektet Vi har haft tillgång till en avlönad projektledare (ringa in) Ja nej Projektledaren har varit finansierad på följande sätt. Ange om möjligt i kronor: Länsbygderådet i Kalmar län, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, ca Länsstyrelsen har medverkat praktiskt i vårt lokala arbete på följande sätt: Med ett aktivt deltagande vid ett antal träffar, information och medfinansiering Inom projektarbetet har vi fått ekonomiskt stöd, förutom från Tillväxtverket och Hela Sverige ska leva, även från följande parter. Ange belopp om möjligt: Arbetsförmedlingen, kr. Länsstyrelsen, ca Framtiden Fyll i ett av alt A, B el C nedan 4. A) Vi kommer att fortsätta projektarbetet efter den 30 september och har fått beslut om stöd från följande parter och ange gärna för hur lång tidsperiod: 4. B) Vi avser att fortsätta med projektet och har sökt stöd för fortsatt arbete men ännu inte fått besked från följande parter Nybro kommun... Vi förväntar oss ett besked under /2012 2

23 4. C) För er som ännu inte bestämt om ni ska fortsätta projektarbetet efter den 30 september. Om Ni väljer att fortsätta, vad tror ni då ert tänkta projektarbete kommer att fokuseras mot? 5. Servicepunktens innehåll För oss i vårt fortsatta centrala arbete är det viktigt att få en bild över vad en servicepunkt bör innehålla. Nämn Era förslag inom följande områden: 5.1 Offentlig service. Tillgång till och hjälp vid kontakt med statliga myndigheter, kommunen, landstinget, etc. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka? Under utredning Kommunal äldreomsorgsservice. Inom ett antal kommuner diskuteras möjligheten att på servicepunkten placera en eller flera personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter inom omsorgen. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka uppgifter? 5.3 Kommunala administrativa uppdrag. Några kommuner inventerar om det finns administrativa uppgifter som kan utgöra en del av servicepunktens innehåll. Finns den tanken? (ringa in) Ja Nej Om ja vilka uppgifter? Under utredning Kommersiell service. (försäljning av typ hantverksprodukter o dyl.) Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? Utställning och försäljning av lokala produkter... 3

24 5.5 Privata tjänster. Som vid kontakt eller hjälp med bankärenden, köp av resor, m.m. Finns sådana planer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka planer? Under utredning Marknadsföring och försäljning av privata tjänster. Finns diskussioner inom detta område? (ringa in) Ja Nej Om ja, vad diskuteras? Utställning, marknadsföring och försäljning Föreningsservice. Finns planer på att servicepunkten skall kunna utföra administrativa, marknadsförande tjänster åt föreningsliv och andra organisationer? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilka tjänster? Under utredning Har Ni andra förslag på annat serviceinnehåll? (ringa in) Ja Nej Om ja, vilket? Dagligvarubutik, restaurang, drivmedel Vilken hastighet och typ av Internet uppkoppling finns i området? ADSL Övriga frågor Hur har Ni upplevt att medverka i projektet och finns det saker som Hela Sverige skulle ha kunnat förbättra för att stödja Ert arbete? Bra stöd och bra samarbete med Hela Sverige ska leva För att även fortsättningsvis kunna diskutera med olika parter vill vi gärna ha uppgifter om följande. 4

25 Den lokala gruppens kontaktperson: Roy Runmark... Lokal projektledare har varit: Elisbet Olsson/Stig Hellström... Kommunal kontaktperson är: Jan Lagerqvist... Länsstyrelsens kontaktperson heter Lillemor Jonsén Jag som lämnat detta svar är: Namn: Stig Hellström... tel: E-post: Tack för din hjälp och för ett gott samarbete och ett STORT LYCKA TILL i fortsättningen! Bo Lönnqvist Bertil Degerlund Benny Jansson Bågsträngsgatan 10 Överstbyn 229 Torsö Mellomgården Borgholm Gunnarsbyn Torsö 5

Lokala hållbara servicelösningar

Lokala hållbara servicelösningar Lokala hållbara servicelösningar om projektet lokala hållbara servicelösningar Syften att identifiera framgångs- och nyckelfaktorer i arbetet med att skapa livskraftig lokal service i landsbygd och glesbygd

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Våra prioriterade frågor inför valet 2010

Våra prioriterade frågor inför valet 2010 Våra prioriterade frågor inför valet 2010 www.helasverige.se Tillgång till bredband i varenda by Under 2009 lanserade regeringen en nationell bredbandsstrategi med målet: Sverige ska ha ett bredband i

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Utvärdering Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län

Läs mer

2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun

2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun 2013 Lokala servicelösningar Storumans kommun Jessica Bergfors Projektledare 2013-10-31 Innehållsförteckning 1. Inledning/sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 2. Syfte och mål en beskrivning av projektets

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT

PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT PROJEKT: LOKALT DRIVEN LANDSBYGDSUTVECKLING, LDL PROJEKT, METOD & RESULTAT 2014 1 INNEHÅLL: PROJEKT Projektbeskrivning för Lokalt driven landsbygdsutveckling 4-8 METOD Arbetssätt och metoder i projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer