EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel"

Transkript

1 EIO Aktuellt För medlemsföretag i eio NR Resultatet av EIOs medlemsundersökning Jobba för att få ner allt "hemmapulande" med elinstallationer" "Bra att få information löpande vad som händer i branschen. Branschen går sakta mot ett modernare kollektivavtal Bli tuffare vid avtalsförhandlingarna. Man får hjälp när man behöver det. Även om svaren inte alltid är de man vill ha. Bra med möjlighet till delade turordningslistor. Mindre bra med slopandet av tidbanken Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart EIOs nya konjunkturrapport visar tydligt att det är bostadsbyggandet som är draglok i konjunkturuppgången. Marknaden för elinstallationer väntas öka på riksnivå. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel Byggnads har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper.

2 EIOs medlemsundersökning Resultatet är här VD HAR ORDET Jag vill börja med att tacka alla er som tog er tid till att svara på vår medlemsundersökning. Det betyder oerhört mycket för mig och för EIOs fortsatta arbete. Resultaten har kommit. Överlag är jag nöjd, men nu ska vi noggrant gå igenom alla svar och använda dem i vår planering. Läs mer om det längre fram i det här numret av EIO Aktuellt. Nyligen skrev jag, å EIOs vägnar, under ett brev till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och hela Arbetsförmedlingens styrelse där vi och flera andra arbetsgivarorganisationer och fack föreslår att en arbetsförmedling enbart för samhällsbyggnad inrättas. Det är, som ni alla vet, mycket viktigt för elteknikbranschens utveckling att vi säkrar rätt kompetens för framtiden. För att kunna rekrytera bra medarbetare tror vi att en sådan arbetsförmedling är viktig. Du kan läsa mer om detta på vår webbplats och längre fram i detta nummer av EIO Aktuellt. Vi har även nyligen haft det andra mötet inom elbehörighetsutredningens expertgrupp. Diskussionerna mellan de olika parterna är intensiva, kan jag rapportera, och vi har ett mycket bra utbyte med regeringens enmansutredare. Vad han säger och hur utredningen fortgår kan du läsa om i det här numret. Och så till tråkigheterna. Byggnads har varslat om strejk mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper, som träder i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april. Det är mycket beklagligt, eftersom en strejk kan få stora konsekvenser för elteknikbranschen, när till exempel arbetsplatser blockeras. Det är alltså mycket som händer just nu, många bra saker och någon lite sämre. Säkert är att vi kommer fortsätta att driva våra frågor och era budskap, och vi finns tillgängliga om ni har frågor om någonting av allt det som händer. Vi går mot ljusare tider, i dubbel bemärkelse, så jag passar på att önska er en fantastisk början på våren. Jan Siezing, vd EIO I förra numret av EIO-Aktuellt berättade vi att när ni, våra medlemsföretag, svarat på EIOs medlemsundersökning så blir resultatet ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med att anpassa verksamheten efter era behov och önskemål. Nu har det resultatet kommit. Och EIO har fått mycket betydelsefull information. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Jag är nöjd med resultatet, säger EIOs vd Jan Siezing. Men vi slår oss inte för bröstet på något sätt. Vi har ingående gått igenom svaren och ser nu tydligt hur vi ska fortsätta att arbeta. Så låt oss sammanfatta höjdpunkterna. Medlemsföretagens bild av EIO alltså EIOs image har stärkts från 2013 till procent känner till EIO mycket eller ganska väl och 85 procent anser att EIO bidrar till att skapa en positiv bild av elbranschen. 60 procent tycker att EIO blivit mer synligt och enligt resultatet är det uppenbart att ju högre kännedom medlemsföretagen har av EIO, desto mer positiv blir bilden av organisationen. Åtta av tio medlemsföretag är lojala mot EIO, vilket innebär, till exempel, att de skulle försvara EIO om någon kritiserar organisationen. Starkast position år 2014 har EIO bland kvinnor. Det är förstås fantastiskt roligt att de här siffrorna är höga. Vi känner oss stolta över det, och över det arbete vi utför för att synas mer och hårdare driva medlemsföretagens budskap, säger Jan Siezing. Så till det, kanske, viktigaste Siffrorna är något lägre, om än fortsatt positiva, när det gäller kollektivavtalen. Drygt hälften är nöjda med innehållet. Något fler är nöjda med tjänstemannaavtalet, 61 procent, än med installationsavtalet, 53 procent. Flera svarande är positiva till turordningslistorna, men de som är kritiska nämner ofta arbetstidsförkortningen. EIO har backat något i år när det gäller kännedomen bland svarande i positionerna vd och vice vd, även om lojaliteten är hög. Småföretagare är en annan grupp som inte skapat sig en komplett bild av EIO. EIO Aktuellt Produktion: Jenny Bäckström Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Webbadress: Vara mer synliga både lokalt och centralt För uppdatering av medlemsuppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på: Forts. sid 3 2 EIO AKTUELLT nr

3 Gör din röst hörd! "Utöka kunskapen mot beställare om säker installation" Och vad vill EIOs medlemsföretag att vi ska fokusera på? Lönsamheten hamnar på första plats här. Företagen vill att EIO ska skapa förutsättningar för dem att öka sin lönsamhet. Det här känner vi till, det är tydligt att vi ska arbeta med detta. Därför startar vi snart det vi kallar Guldpengen, eller Lönsamhetsprojektet, säger Jan Siezing. Hans Heldring, branschekonom på EIO, leder Lönsamhetsprojektet. Han förklarar att det övergripande uppdraget är att skapa förutsättningar för EIOs medlemsföretag att öka sin lönsamhet, till att få en tia över på varje såld hundralapp. Vi ska se till att medlemsföretagen har minst 10 procent nettomarginal. Guldpengens metoder och verktyg ska komma att användas naturligt i medlemmarnas dagliga verksamhet. Och vi vill att ni, medlemsföretagen, ska tycka att Guldpengen är det bästa EIO gjort, säger han. Under hösten 2014 kommer seminarier arrangeras i varje medlemsdistrikt. Därtill kan fördjupad utbildning komma att arrangeras av EUU. På frågan om i vilka sammanhang medlemsföretagen har sett EIO nämner en knapp femtedel elsäkerhetsrapporterna, en tredjedel att de har sett EIO delta i samhälldebatten och drygt hälften följer satsningen på ELRÄTT. Kännedomen om ELRÄTT har ökat, två tredjedelar anger nu att de har hög kännedom, och lika många som förra året, en tredjedel, upplever att satsningen har varit till stor nytta. Vi kommer att fortsätta att utveckla ELRÄTT under Det är ett projekt som helt klart bidrar till att stärka elektrikers och elinstallatörers status, säger Jan Siezing. EIOs medlemsföretag tycker också att det är avgörande att organisationens företagsrådgivare i de lokala distrikten är tillgänglig. Nästan tre av fyra är nöjda med tillgängligheten lokalt, men något färre, Svara på EIOs medlemsundersökning som finns i din mejlbox. Det gäller EIOs utveckling - hjälp oss bli ännu bättre i att stödja ditt företag! Läs mer om undersökningen på 64 procent, är nöjda med personalens tillgänglighet centralt. Det här är bara några av de resultat som vi sett av undersökningen, och resultaten av våra medlemsundersökningar kommer fortsätta att ligga till grund för vårt arbete. Jag vill innerligt tacka alla dem som tagit sig tid att svara, säger Jan Siezing. 634 personer svarade på årets medlemsundersökning. Nytt formulär ger trygghet Skriftliga avtal vid hantverkstjänster minskar risken för meningsskiljaktigheter. Därför lanserar Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier (BI) och Villaägarnas Riksförbund Hantverkarformuläret EIOs affärsjurist Hanna-Lotta Nielsen uppmanar nu medlemsföretagen att använda det. Statistik från kommunernas konsumentvägledningar och utredningar från Konsumentverket visar att tvister mellan hantverkare och konsumenter fortfarande är vanliga. Det största problemet är att arbeten i många fall inleds utan att konsumenten och hantverkaren har en gemensam bild av vad som ska göras. Lösningen, enligt Konsumentverket, är skriftliga avtal som reglerar vad som ska göras, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. I Konsumentrapporten 2013 visade det sig att hantverkstjänster tillhörde en av de grupper av tjänster där konsumenterna upplever mest problem och osäkerhet. Mycket av detta är enligt vår bedömning till följd av att parternas förväntningar inte stämmer överens och att det inte finns skriftlig dokumentation, säger Daniel Gustafsson, jurist på Konsumentverket. Han förklarar att förbättringarna omfattar punkter som är anpassade för ROTavdrag, fler möjligheter att avtala om pris och övriga ersättningskrav, ett separat avtal för tilläggstjänster samt att formuläret är anpassat för att fungera i surfplattor och i mobiltelefoner. Hanna-Lotta Nielsen, affärsjurist på EIO, säger att Hantverkarformuläret underlättar Hanna-Lotta Nielsen för EIOs medlemsföretag. Jag uppmanar alla våra medlemsföretag att använda det när avtal ingås med konsumenter. Hantverkarformuläret är nu ännu tydligare och flexiblare, och underlättar för företagen att genomföra en bra affär med konsumenter där risken för tvister minskar, säger hon. VILL du veta mer? kontakta Hanna-Lotta Nielsen, EIO AKTUELLT nr

4 Foto: COLOuRBOx påverka ekonomin i hela landet och särskilt på lokal nivå där jobben hotas. Strejken får även stora följdeffekter inom andra branscher som industri, handel och transportnäring, säger Mats Åkerlind. Jan Siezing, vd på EIO, håller med eftersom eventuella blockader av arbetsplatser slår mot elteknikbranschen. Byggnads hotar med strejk för att lösa ett problem trots att det redan finns en lösning som både fack och arbetsgivare är överens om. Det system som Byggnads föreslår skapar istället hinder för elteknikföretag att utvecklas. Det är en stridlystenhet som är beklaglig, säger han. Byggnads har varslat om strejk Byggnads har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper, som träder i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Byggnads agerande är oansvarigt, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på BI, och frågar sig vilken agenda Byggnads egentligen har. De fick ett utökat huvudentreprenörsansvar för en dryg månad sedan. Hela branschen jobbar för säkra arbetsplatser, arbetsmiljölagen skärps den 1 juli, finansdepartementet har lagt fram förslag på närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök, lägsta lönen inom Byggavtalet är kronor i månaden. Ändå säger Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder. En strejk som skulle Parterna är ense om att det behövs ordning och reda i byggbranschen, men inte hur det ska gå till. BI vill utveckla branschens gemensamma kontrollsystem ID06 och se regler och lagar som inkluderar alla företag i branschen. Byggnads vill däremot införa ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar i kollektivavtalet - som innebär att företag tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags anställda. Under ett års tid har BI och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan om att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor. Det arbetet avslutades i samförstånd, med att Byggnads fick ökat fackligt inflytande i hela kedjan samt att huvudentreprenören fick ökat ansvar. Men Byggnads sa ändå upp avtalet. Nu har Byggnads alltså varslat om stridsåtgärder från den 1 april. Kontakter kommer att tas med Medlingsinstitutet för att få hjälp med att återgå till förhandling. Fakta: Byggnads varsel i tre etapper Varsel 1, från och med tisdagen den 1 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 46 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Varsel 2, från och med tisdagen den 8 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 70 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Varsel 3, från och med tisdagen den 15 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 82 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. 4 EIO AKTUELLT nr

5 Hård kritik mot Byggnads varsel Foto: SVENSKt NäRINgSLIV Svenskt Näringsliv med flera går till hårt angrepp mot Byggnads efter organsationens varsel. Byggnads krav leder till att små företag slås ut och att medarbetare förlorar sina jobb, säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren. Att Byggnads ledning gång på gång hotar att dra ut i strejk skadar förbundets trovärdighet och den svenska modellen. Sverige behöver seriösa fackföreningar som är med och förhandlar fram kollektivavtal som är attraktiva för alla företag. Inte fackliga ledare som drivs av sin egen prestige eller en allt mer militant ideologi, säger Christer Ågren i en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida. Byggnads är ett av de mest konfliktbenägna fackförbunden, visar statistiken. Mellan åren varslade Byggnads om strejk sju gånger. Tre gånger bröt strejk ut. Konfliktbenägenheten är problematiskt, anser Nils Karlsson, forskare och vd på forskningsinstitutet. Detta eftersom byggbranschens utveckling hindras. Byggnads utnyttjar konfliktvapnet på ett sätt som andra fackliga organisationer aldrig gjort och som inte är förenligt med god sed på svensk arbetsmarknad, säger Nils Karlsson till Svenskt Näringsliv. Frågan är då om Byggnads tjänat på att så ofta ta till konfliktvapnet? Det är en bransch med obefintlig produktivitetsökning och en bransch som i decennier har tappat marknadsandelar till utländska företag. Det här är skadligt för både byggarbetarna och för branschen. Men det har varit framgångsrikt i den meningen att lönenivåerna för svenska byggnadsarbetare ligger högre än för löntagare i andra branscher, säger Nils Karlsson. Snittlönen för byggnadsarbetare är enligt SCB kronor. Det kan jämföras med till exempel en undersköterska som tjänar kronor i genomsnitt. Bakom konflikten mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads ligger ett solidaransvar som Byggnads felaktigt beskriver som ett huvudentreprenöransvar. Det är ett regelkrav som skulle strida mot bland annat medbestämmandelagen och snedvrida konkurrensen, enligt Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier. Förenklat innebär kravet att alla entreprenörer i en kedja på en arbetsplats ska ha ansvar för lön och ersättning till alla arbetstagare i kedjan, oavsett om företaget är arbetsgivare eller inte. Med andra ord ett juridiskt ansvar för andra företags anställda på arbetsplatsen. Om ett företag har uttömt möjligheten att överleva och inte ens kan betala ut löner ska man ta konsekvensen av detta och gå i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in och säkerställer att arbetstagarna får sin lön. Genom solidaransvaret skulle man skapa förutsättningar för att ett sådant företag att leva kvar genom att de får sina skulder betalda av ett annat företag, säger Mats Åkerlind och fortsätter: - Det företag som på detta sätt tvingas betala kan oförskyllt hamna i ekonomiska svårigheter som ytterst äventyrar den egna sysselsättningen. Sveriges Byggindustrier menar att ett solidaransvar är orimligt av flera skäl. Bland annat skulle det göra det svårt för nystartade företag att etablera sig om de är bundna av solidaransvar eftersom det innebär större risker för uppdragsgivare. Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv. Dessutom är det omöjligt att genomföra enligt medbestämmandelagen eftersom kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och dennes anställde, och inte mellan olika företag. Läs mer på eio.se Fakta: Medling i Byggkonflikten Medlingsinstitutet har utsett tre medlare i konflikten mellan Sveriges Byggindustriers (BI) och Byggnads. De tre är: Jan Sjölin: har tidigare bland annat varit avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Erland Olauson: har bland annat varit förste vice ordförande och avtalssekreterare i LO. Jan-Peter Duker: har varit vd i arbetsgivarorganisationen Arbio och därefter vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv. EIO AKTUELLT nr

6 EIOs konjunkturrapport 2014 Bostadsbyggande driver driver marknaden konjunkturrapport Mars 2014 marknaden uppåt igen. Sammantaget ser det ut som att elinstallationsmarknaden kommer att öka med 3 procent under det här året. För 2015 väntas den öka med 1 procent. Det är framför allt husbyggande och byggnadsunderhåll som driver den här utvecklingen, liksom en väntad högre aktivitet inom industrin. Den internationella finansiella återhämtningen och ganska gynnsamma förutsättningar för den inhemska konsumtionen, kombinerat med ökat lokalbyggande, väntas leda till växande marknad för industriinstallationer och tele, data och säkerhet i år och nästa år. När det gäller tele, data och säkerhet, gynnas den sektorn också av de ökade investeringarna i nyoch ombyggnad av flerbostadshus blev ett år då utvecklingen på elinstallationsmarknaden stod stilla. Det totala installationsvärdet under året uppgick till cirka 65 miljarder kronor, alltså samma siffra som för Utvecklingen var dock väldigt olika inom olika sektorer. text: l ars-göran hedin Tack vare att bostadsbyggandet ökade markant under året, förmådde installationsvolymerna där att balansera den negativa utvecklingen inom de flesta andra områden, visar EIOs konjunkturrapport för våren har börjat bättre. Bostadsbyggandet fortsätter att vara draglok, men flera andra sektorer hjälper nu till. För hela 2014 väntas en ökning av marknaden med 3 procent fortsätter det sakta uppåt, men då bara med någon enstaka procent. Under 2013 påbörjades byggandet av fler än lägenheter, varav fler än i flerbostadshus. Det innebar en kraftig volymtillväxt för bostadsbyggandet, med närmare 60 procent. Äntligen ser det ut som om nybyggnationen kommit igång på allvar bostadsbristen är stor i många delar av landet och särskilt då i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det mesta pekar på att bostadsbyggandet fortsätter att öka, men i lite lugnare takt. För elinstallationsmarknaden innebar utvecklingen inom bostadsbyggandet en ökning med mer än 55 procent inom den här sektorn. Industriinstallationer och investeringar i tele, data och säkerhet de två tyngsta sektorerna stod i princip stilla förra året, medan tillbakagångar noterades för nybyggnation inom industri och lager, kontor/handel och offentlig sektor. För ombyggnationer i flerbostadshus och byggnadsunderhåll ökade marknadsvolymen, om än i blygsam omfattning. Det mesta tyder nu på att elinstallationen bottnade förra året och nu vänder Eftersom vi i år har valår vilket traditionellt brukar leda till en ökad aktivitet inom den offentliga sektorn kan nästa år ge en svagare utveckling av det offentliga husbyggandet. En intressant iakttagelse, som framkommer i vårens konjunkturrapport är att elinstallationernas andel av investeringarna i nya byggnader tycks öka. Det byggdes 55 procent fler bostäder förra året i Sverige, men elinstallationerna i bostadsbyggena ökade med 60 procent, konstaterar EIOs branschekonom Hans Heldring. Han menar att den utvecklingen visar vilka möjligheter som finns för modern elteknik i ny- och ombyggnad av bostäder. Därför är det viktigt att hålla företaget uppdaterat på den nya eltekniken. Det gäller att ha kompetens inom områden som ny belysningsteknik, fastighetsautomation och energieffektivisering så att företaget kan erbjuda de nya och samtidigt mer kostnadskrävande funktioner som bostadsbyggarna efterfrågar. Här finns inspiration och kunskaper att hämta inom ramen för ELRÄTT-kampanjen, poängterar Hans Heldring. VILL du veta mer? Kontakta Hans Heldring, EIO AKTUELLT nr

7 Foto: REgERINgen Foto: ARBEtSFöRMEDLINgen BRANSCHEKONOMENS BÄSTA TIPS Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister. Mikael Sjöberg, nyutnämnd generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Förslag om ny arbetsförmedling Flera fack och arbetsgivarorganisationer, däribland EIO, har i ett brev till Arbetsförmedlingens styrelse och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson förslagit att en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad inrättas. Det behövs för att kunna säkra rekryteringen av kompetent arbetskraft, enligt organisationerna. För att underlätta för dig som medlemsföretag presenterar vi löpande tips och råd inom området företagsekonomi och de regler och förordningar som gäller. Vad är viktigt för dig när det gäller företagsekonomi? Ställ gärna en fråga till EIOs branschekonom Hans Heldring på e-post Återbetalning Fora Under föregående år betalade vi för höga premier till Fora (på grund av nästan halverad personalstyrka). Nu har vi fått en stor återbetalning som innebär att underlaget för särskild löneskatt i år blir negativt. Hur redovisas detta i inkomstdeklarationen? Svar: Om underlaget för särskild löneskatt är negativt redovisas det i ruta 1.5 istället för 1.4. Avsändarna är bland andra Jan Siezing, vd på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Jonas Wallin, Ordförande i Svenska Elektrikerförbundet, Mats Björs, vd på VVS Företagen, Johan Lindholm, Ordförande i Byggnads och Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Brevet är adresserat till Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Arbetsförmedlingens styrelsemedlemmar. Bransch- och fackorganisationerna, som alltså kommer från bygg- och installationsbranscherna, erbjuder sig att medverka i ett nationellt råd som stöd för denna verksamhet då samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av arbetsmarknaden med mer än förvärvsarbetande, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier. Arbetsförmedlingen kan fungera mer effektivt för behoven i samhällsbyggnadssektorn. Under den senaste tioårsperioden har våra branscher upplevt en varierande grad av ambition när det gäller branschkännedom och samverkan med arbetsgivare. För våra branscher är möjligheten att få tag i rätt matchad arbetskraft via bl.a. Arbetsförmedlingen avgörande. Många företag upplever idag att en platsannons hos Arbetsförmedlingen medför en stor extra belastning därför att så pass många individer som egentligen inte motsvarar kraven behöver hanteras i en rekryteringsprocess. Då förlitar man sig istället på andra lösningar eller låter bli att rekrytera, står det bland annat i brevet. Organisationerna vill att Arbetsförmedlingen koncentrerar resurser för att bättre kunna möta behoven i samhällsbyggnadssektorn. Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ges ett uppdrag att inom sig utveckla och stärka en nationell arbetsförmedling Samhällsbyggnad motsvarande de förmedlingar som redan finns inom bland annat kultur- och sjöfartsområdena, skriver de. ROT & RUT kvittas mot skatteskulder Från 30 oktober kvittar Skatteverket utbetalningar av ROT- och Rut-avdrag mot skulder på skattekontot eller återkrav hos utförarna innan utbetalningarna genomförs. Kvittningssystemet är dock inte helt nytt, sedan tidigare går pengarna automatiskt över till Kronofogden för dem som har skulder där. ROT-avdrag mot kapitalskatt Får ROT-avdrag utnyttjas mot skatt på kapitalinkomster, eller är det bara mot kommunal och statlig inkomstskatt på arbetsinkomster? Svar: Skattereduktionen för ROT- och Rut-arbete får nyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt samt fastighetsavgift. Eftersom skatten på kapitalinkomster är en statlig inkomstskatt får ROT-avdraget alltså utnyttjas även mot så kallad kapitalskatt. EIO AKTUELLT nr

8 Midroc motiverar anställda med individuella löner Foto: MIDROC ELECtRO behöver mycket information stöd för att detta ska fungera. Cheferna behöver också mycket tid att förbereda sig. Utan förberedelser är den har typen av medarbetarsamtal inte meningsfullt för vare sig chefer eller medarbetare, säger Camilla Nöjd. De fallgropar som man kan hamna i är främst att underskatta den tid som krävs i för- och efterarbete. Camilla Nöjd poängterar också att det är viktigt att få facken att vara delaktiga för att komma igång på ett bra sätt. Camilla Nöjd, HR chef på Midroc Electro. Förra årets avtalsrörelse innebar en lönesättningsmodell mer anpassad efter individuella mål och prestationer. För såväl chefer som medarbetare i elteknikbranschen innebär det att vårens medarbetarsamtal och löneförhandlingar kan se annorlunda ut. Midroc Electro ligger i framkant på området och kan dela med sig av sina erfarenheter. text: jesper mot t Camilla Nöjd är HR chef för Midroc Electro. Hon representerar ett företag inom elteknikbranschen som redan har omfattande erfarenheter av att arbeta med individuell lönesättning. Midroc Electro tror på idén att lönesättning kan vara ett verktyg i arbetet med att leda företaget mot önskade mål. Vi arbetar med individuell lönesättning sedan 2007, då vi kom överens om en modell för prestationsbedömning tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet, Ledarna och Unionen, berättar Camilla Nöjd. Syftet med individuell lönesättning är att varje person ska få en återkoppling på sitt arbetsresultat och känna till vad som är bra och vad som kräver förbättring. Det ger utrymme att premiera goda prestationer. De individuella målen är länkade till de övergripande målen för hela företaget och på så sätt blir lön och individuella ansträngningar direkt kopplat till hur företaget presterar. Camilla Nöjd betonar att det hela bygger på att det finns en klar överenskommelse mellan chef och medarbetare om vilka mål som gäller och att dessa är realistiska och mätbara i en prestationsbedömning. Detta är inget man genomför direkt utan det är en lång resa, som pågår fortfarande. När materialet för prestationsbedömning och återkoppling är på plats så innebär det bara en början. Alla behöver utbildning och lönesättande chefer Lönesättningsprocessen är cyklisk under året och den inleds med medarbetarsamtal under årets första kvartal. Där går parterna igenom resultat för året som gått och mål för det kommande året. Därefter kommer lönerevisionen under början av andra kvartalet. Mitt råd till chefer är att sprida ut medarbetar- och lönesamtalen så att alla inte sker i en klump. Det är naturligtvis också bra att ses under tredje och fjärde kvartalet för att följa upp och återkoppla utifrån målet, men det är svårt för många att hinna med det. För Midroc Electro har det tagit några år att få acceptans för materialet och processen. För alla företag handlar det om att ge chefer förutsättningar genom teoretisk utbildning och praktisk träning och mycket tid för att lyckas. Olika organisationer har olika mognad. Jag tror att framtida medarbetare och chefer snarare kommer att förvänta sig prestationsbedömningar och möjlighet att påverka sin lön. Det är något som de kommer att ha med sig redan från skolan. Fördelarna är uppenbara. För företagen innebär det ett verktyg och chans till bättre resultat. För de anställda innebär det en möjlighet att förstå sin egen roll i helheten och en chans bli skickligare. Det ger naturligtvis också en möjlighet att förbättra lönen. 8 EIO AKTUELLT nr

9 Foto: jesper MOtt Foto: jesper MOtt Tema rätt i tiden Temat under EIOs Teledagen, teknisk säkerhet, visade sig vara vältajmat. Frågorna om vad som nu gäller för olika verksamheter efter de många nya bestämmelserna föll tätt och det verkar viktigare än någonsin inom säkerhetsområdet att installatörerna förstår sina kunder. Och han har sett brister i installationer och stor förvirring kring regelverket. System med alltför sen detektion, oskyddade centralenheter, avsaknad av övervakad ledning eller sekundär överföring och otillräcklig belysning är några av dem. Många vet dessutom inte tillräckligt mycket om reglerna. Därför fyller Teledagen all typ av information ett viktigt syfte idag, säger Per Geijer. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Våra medlemmar är inte så insatta i regelverk och teknik, sa Per Geijer, säkerhetschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel under gårdagens Teledagen, och fortsatte: Det ska de inte heller behöva vara. Därför är det så viktigt att ni, installatörerna, förstår vår verklighet och våra behov. Han menade att den typiske handlaren inte är intresserad av att känna till tekniken eller hur ett system installeras. De vill se två resultat säkerhet och kostnadseffektivitet. Installatörerna å andra sidan, kan ofta ha inställningen att de mycket väl kan larmsystem och teleinstallationer. Vad de ibland missar, är vad systemen och installationerna ska användas till och vad deras syfte är. Kunskapen är ganska bra hos installatörerna i dag, måste jag säga. Men det blir allt viktigare att den kunskapen är uppdaterad. Och det är kanske en utmaning i dag när vi generellt ser en ökad känsla av otrygghet och ett större behov av säkerhetslösningar. Dessutom har en rad nya bestämmelser kommit det senaste året. Stockholm länsstyrelses Malin Ricknäs talade om den nya kameralagen som infördes i somras. Frågorna från deltagarna haglade. Nu ser vi hur viktiga evenemang som Teledagen är för att installatörerna ska ha rätt kunskap. Installatörerna bör och kan hjälpa sina kunder genom sin kunskap under, till exempel, ansökningsprocessen om tillstånd till oss på länsstyrelsen, sa Malin Ricknäs. Per Geijer berättade även om att Svensk Handel sett en ökning av tele- och säkerhetsinstallationer sedan den nya kameralagen infördes. Den är inte stor ännu, men vi förväntar oss att sådana installationer kommer fortsätta öka i antal. Stölder ökar, butiksrån ökar och blir allt brutalare, IDkapningar blir också fler. Installatörerna bör kunna övertyga sina kunder om att det lönar sig att installera säkerhetssystem. Bara det grundläggande, att de har koll på vad som händer, är mycket viktigt, sa han. Även de nya bestämmelserna för brandlarm och försäkringsbolagens allt mer specifika krav diskuterades. Årets Teledagen, som alltså ägde rum den 6 mars, inhyste också en mindre mässa. Elektroskandia, Nexans Sweden, Safetel AB, Adi-Alarmsystem Svenska AB, Multicom, (SBSC) och Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (EUU) var några av dem som visade sina senaste lösningar och program. Joakim Carlsson ansvarig för tele- och datafrågor på EIO och den som ligger bakom Teledagen, var mycket nöjd med årets upplaga. Vi märkte på det stora antalet frågor och de intensiva diskussionerna att den här dagen behövdes. Jag har redan fått signaler om att deltagarna är oerhört nöjda, säger han. VILL du veta mer? Kontakta Joakim Carlsson, Läs mer på eio.se EIO AKTUELLT nr

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport "Noll Koll"

EIO Aktuellt. Vinnare i Yrkes-SM. Elsäkerhetsverket agerar efter EIOs rapport Noll Koll EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 6 2014 Vinnare i Yrkes-SM "Att min insats räckte till guld är jättekul", sa en överlycklig Jonas Frölander när han vunnit grenen Telekommunikation i Yrkes- SM i

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011 En (H)ELRÄTT kampanj Annonskampanjen för ELRÄTT rullar nu för fullt i valda medier. Snart syns vi utomhus framför varje

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

EIO vill ha ett modernt avtal och

EIO vill ha ett modernt avtal och AKTUELLT FOTO: HENRIK NYGÅRD EIO vill ha ett modernt avtal och Den 26 januari växlade EIO och Svenska Elektrikerförbundet avtalskrav. På bilden Jonas Wallin, vd Elektrikerförbundet och Jan Siezing, vd

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 DEC 005 Foto: Leo Holmgren-Recht Med elsäkerheten som ledstjärna: Det är ofta slarv som leder till olyckor Ännu bättre medlemsservice

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

guidenvässa dina Sök i lönestatistiken tema: Lön

guidenvässa dina Sök i lönestatistiken tema: Lön guidenvässa dina argument Förbered ditt lönesamtal noga, kolla lönestatistiken och ange ditt lönekrav i ett exakt belopp. Var beredd på några vanliga argument från chefen som du inte har anledning att

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad

Läs mer