EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel"

Transkript

1 EIO Aktuellt För medlemsföretag i eio NR Resultatet av EIOs medlemsundersökning Jobba för att få ner allt "hemmapulande" med elinstallationer" "Bra att få information löpande vad som händer i branschen. Branschen går sakta mot ett modernare kollektivavtal Bli tuffare vid avtalsförhandlingarna. Man får hjälp när man behöver det. Även om svaren inte alltid är de man vill ha. Bra med möjlighet till delade turordningslistor. Mindre bra med slopandet av tidbanken Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart EIOs nya konjunkturrapport visar tydligt att det är bostadsbyggandet som är draglok i konjunkturuppgången. Marknaden för elinstallationer väntas öka på riksnivå. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel Byggnads har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper.

2 EIOs medlemsundersökning Resultatet är här VD HAR ORDET Jag vill börja med att tacka alla er som tog er tid till att svara på vår medlemsundersökning. Det betyder oerhört mycket för mig och för EIOs fortsatta arbete. Resultaten har kommit. Överlag är jag nöjd, men nu ska vi noggrant gå igenom alla svar och använda dem i vår planering. Läs mer om det längre fram i det här numret av EIO Aktuellt. Nyligen skrev jag, å EIOs vägnar, under ett brev till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och hela Arbetsförmedlingens styrelse där vi och flera andra arbetsgivarorganisationer och fack föreslår att en arbetsförmedling enbart för samhällsbyggnad inrättas. Det är, som ni alla vet, mycket viktigt för elteknikbranschens utveckling att vi säkrar rätt kompetens för framtiden. För att kunna rekrytera bra medarbetare tror vi att en sådan arbetsförmedling är viktig. Du kan läsa mer om detta på vår webbplats och längre fram i detta nummer av EIO Aktuellt. Vi har även nyligen haft det andra mötet inom elbehörighetsutredningens expertgrupp. Diskussionerna mellan de olika parterna är intensiva, kan jag rapportera, och vi har ett mycket bra utbyte med regeringens enmansutredare. Vad han säger och hur utredningen fortgår kan du läsa om i det här numret. Och så till tråkigheterna. Byggnads har varslat om strejk mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper, som träder i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april. Det är mycket beklagligt, eftersom en strejk kan få stora konsekvenser för elteknikbranschen, när till exempel arbetsplatser blockeras. Det är alltså mycket som händer just nu, många bra saker och någon lite sämre. Säkert är att vi kommer fortsätta att driva våra frågor och era budskap, och vi finns tillgängliga om ni har frågor om någonting av allt det som händer. Vi går mot ljusare tider, i dubbel bemärkelse, så jag passar på att önska er en fantastisk början på våren. Jan Siezing, vd EIO I förra numret av EIO-Aktuellt berättade vi att när ni, våra medlemsföretag, svarat på EIOs medlemsundersökning så blir resultatet ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med att anpassa verksamheten efter era behov och önskemål. Nu har det resultatet kommit. Och EIO har fått mycket betydelsefull information. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Jag är nöjd med resultatet, säger EIOs vd Jan Siezing. Men vi slår oss inte för bröstet på något sätt. Vi har ingående gått igenom svaren och ser nu tydligt hur vi ska fortsätta att arbeta. Så låt oss sammanfatta höjdpunkterna. Medlemsföretagens bild av EIO alltså EIOs image har stärkts från 2013 till procent känner till EIO mycket eller ganska väl och 85 procent anser att EIO bidrar till att skapa en positiv bild av elbranschen. 60 procent tycker att EIO blivit mer synligt och enligt resultatet är det uppenbart att ju högre kännedom medlemsföretagen har av EIO, desto mer positiv blir bilden av organisationen. Åtta av tio medlemsföretag är lojala mot EIO, vilket innebär, till exempel, att de skulle försvara EIO om någon kritiserar organisationen. Starkast position år 2014 har EIO bland kvinnor. Det är förstås fantastiskt roligt att de här siffrorna är höga. Vi känner oss stolta över det, och över det arbete vi utför för att synas mer och hårdare driva medlemsföretagens budskap, säger Jan Siezing. Så till det, kanske, viktigaste Siffrorna är något lägre, om än fortsatt positiva, när det gäller kollektivavtalen. Drygt hälften är nöjda med innehållet. Något fler är nöjda med tjänstemannaavtalet, 61 procent, än med installationsavtalet, 53 procent. Flera svarande är positiva till turordningslistorna, men de som är kritiska nämner ofta arbetstidsförkortningen. EIO har backat något i år när det gäller kännedomen bland svarande i positionerna vd och vice vd, även om lojaliteten är hög. Småföretagare är en annan grupp som inte skapat sig en komplett bild av EIO. EIO Aktuellt Produktion: Jenny Bäckström Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Webbadress: Vara mer synliga både lokalt och centralt För uppdatering av medlemsuppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Vi finns alltid på: Forts. sid 3 2 EIO AKTUELLT nr

3 Gör din röst hörd! "Utöka kunskapen mot beställare om säker installation" Och vad vill EIOs medlemsföretag att vi ska fokusera på? Lönsamheten hamnar på första plats här. Företagen vill att EIO ska skapa förutsättningar för dem att öka sin lönsamhet. Det här känner vi till, det är tydligt att vi ska arbeta med detta. Därför startar vi snart det vi kallar Guldpengen, eller Lönsamhetsprojektet, säger Jan Siezing. Hans Heldring, branschekonom på EIO, leder Lönsamhetsprojektet. Han förklarar att det övergripande uppdraget är att skapa förutsättningar för EIOs medlemsföretag att öka sin lönsamhet, till att få en tia över på varje såld hundralapp. Vi ska se till att medlemsföretagen har minst 10 procent nettomarginal. Guldpengens metoder och verktyg ska komma att användas naturligt i medlemmarnas dagliga verksamhet. Och vi vill att ni, medlemsföretagen, ska tycka att Guldpengen är det bästa EIO gjort, säger han. Under hösten 2014 kommer seminarier arrangeras i varje medlemsdistrikt. Därtill kan fördjupad utbildning komma att arrangeras av EUU. På frågan om i vilka sammanhang medlemsföretagen har sett EIO nämner en knapp femtedel elsäkerhetsrapporterna, en tredjedel att de har sett EIO delta i samhälldebatten och drygt hälften följer satsningen på ELRÄTT. Kännedomen om ELRÄTT har ökat, två tredjedelar anger nu att de har hög kännedom, och lika många som förra året, en tredjedel, upplever att satsningen har varit till stor nytta. Vi kommer att fortsätta att utveckla ELRÄTT under Det är ett projekt som helt klart bidrar till att stärka elektrikers och elinstallatörers status, säger Jan Siezing. EIOs medlemsföretag tycker också att det är avgörande att organisationens företagsrådgivare i de lokala distrikten är tillgänglig. Nästan tre av fyra är nöjda med tillgängligheten lokalt, men något färre, Svara på EIOs medlemsundersökning som finns i din mejlbox. Det gäller EIOs utveckling - hjälp oss bli ännu bättre i att stödja ditt företag! Läs mer om undersökningen på 64 procent, är nöjda med personalens tillgänglighet centralt. Det här är bara några av de resultat som vi sett av undersökningen, och resultaten av våra medlemsundersökningar kommer fortsätta att ligga till grund för vårt arbete. Jag vill innerligt tacka alla dem som tagit sig tid att svara, säger Jan Siezing. 634 personer svarade på årets medlemsundersökning. Nytt formulär ger trygghet Skriftliga avtal vid hantverkstjänster minskar risken för meningsskiljaktigheter. Därför lanserar Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier (BI) och Villaägarnas Riksförbund Hantverkarformuläret EIOs affärsjurist Hanna-Lotta Nielsen uppmanar nu medlemsföretagen att använda det. Statistik från kommunernas konsumentvägledningar och utredningar från Konsumentverket visar att tvister mellan hantverkare och konsumenter fortfarande är vanliga. Det största problemet är att arbeten i många fall inleds utan att konsumenten och hantverkaren har en gemensam bild av vad som ska göras. Lösningen, enligt Konsumentverket, är skriftliga avtal som reglerar vad som ska göras, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. I Konsumentrapporten 2013 visade det sig att hantverkstjänster tillhörde en av de grupper av tjänster där konsumenterna upplever mest problem och osäkerhet. Mycket av detta är enligt vår bedömning till följd av att parternas förväntningar inte stämmer överens och att det inte finns skriftlig dokumentation, säger Daniel Gustafsson, jurist på Konsumentverket. Han förklarar att förbättringarna omfattar punkter som är anpassade för ROTavdrag, fler möjligheter att avtala om pris och övriga ersättningskrav, ett separat avtal för tilläggstjänster samt att formuläret är anpassat för att fungera i surfplattor och i mobiltelefoner. Hanna-Lotta Nielsen, affärsjurist på EIO, säger att Hantverkarformuläret underlättar Hanna-Lotta Nielsen för EIOs medlemsföretag. Jag uppmanar alla våra medlemsföretag att använda det när avtal ingås med konsumenter. Hantverkarformuläret är nu ännu tydligare och flexiblare, och underlättar för företagen att genomföra en bra affär med konsumenter där risken för tvister minskar, säger hon. VILL du veta mer? kontakta Hanna-Lotta Nielsen, EIO AKTUELLT nr

4 Foto: COLOuRBOx påverka ekonomin i hela landet och särskilt på lokal nivå där jobben hotas. Strejken får även stora följdeffekter inom andra branscher som industri, handel och transportnäring, säger Mats Åkerlind. Jan Siezing, vd på EIO, håller med eftersom eventuella blockader av arbetsplatser slår mot elteknikbranschen. Byggnads hotar med strejk för att lösa ett problem trots att det redan finns en lösning som både fack och arbetsgivare är överens om. Det system som Byggnads föreslår skapar istället hinder för elteknikföretag att utvecklas. Det är en stridlystenhet som är beklaglig, säger han. Byggnads har varslat om strejk Byggnads har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper, som träder i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Byggnads agerande är oansvarigt, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på BI, och frågar sig vilken agenda Byggnads egentligen har. De fick ett utökat huvudentreprenörsansvar för en dryg månad sedan. Hela branschen jobbar för säkra arbetsplatser, arbetsmiljölagen skärps den 1 juli, finansdepartementet har lagt fram förslag på närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök, lägsta lönen inom Byggavtalet är kronor i månaden. Ändå säger Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder. En strejk som skulle Parterna är ense om att det behövs ordning och reda i byggbranschen, men inte hur det ska gå till. BI vill utveckla branschens gemensamma kontrollsystem ID06 och se regler och lagar som inkluderar alla företag i branschen. Byggnads vill däremot införa ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar i kollektivavtalet - som innebär att företag tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags anställda. Under ett års tid har BI och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan om att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor. Det arbetet avslutades i samförstånd, med att Byggnads fick ökat fackligt inflytande i hela kedjan samt att huvudentreprenören fick ökat ansvar. Men Byggnads sa ändå upp avtalet. Nu har Byggnads alltså varslat om stridsåtgärder från den 1 april. Kontakter kommer att tas med Medlingsinstitutet för att få hjälp med att återgå till förhandling. Fakta: Byggnads varsel i tre etapper Varsel 1, från och med tisdagen den 1 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 46 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Varsel 2, från och med tisdagen den 8 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 70 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Varsel 3, från och med tisdagen den 15 april 2014 kl Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 82 företag och/eller arbetsplatser i hela landet. Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. 4 EIO AKTUELLT nr

5 Hård kritik mot Byggnads varsel Foto: SVENSKt NäRINgSLIV Svenskt Näringsliv med flera går till hårt angrepp mot Byggnads efter organsationens varsel. Byggnads krav leder till att små företag slås ut och att medarbetare förlorar sina jobb, säger Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren. Att Byggnads ledning gång på gång hotar att dra ut i strejk skadar förbundets trovärdighet och den svenska modellen. Sverige behöver seriösa fackföreningar som är med och förhandlar fram kollektivavtal som är attraktiva för alla företag. Inte fackliga ledare som drivs av sin egen prestige eller en allt mer militant ideologi, säger Christer Ågren i en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida. Byggnads är ett av de mest konfliktbenägna fackförbunden, visar statistiken. Mellan åren varslade Byggnads om strejk sju gånger. Tre gånger bröt strejk ut. Konfliktbenägenheten är problematiskt, anser Nils Karlsson, forskare och vd på forskningsinstitutet. Detta eftersom byggbranschens utveckling hindras. Byggnads utnyttjar konfliktvapnet på ett sätt som andra fackliga organisationer aldrig gjort och som inte är förenligt med god sed på svensk arbetsmarknad, säger Nils Karlsson till Svenskt Näringsliv. Frågan är då om Byggnads tjänat på att så ofta ta till konfliktvapnet? Det är en bransch med obefintlig produktivitetsökning och en bransch som i decennier har tappat marknadsandelar till utländska företag. Det här är skadligt för både byggarbetarna och för branschen. Men det har varit framgångsrikt i den meningen att lönenivåerna för svenska byggnadsarbetare ligger högre än för löntagare i andra branscher, säger Nils Karlsson. Snittlönen för byggnadsarbetare är enligt SCB kronor. Det kan jämföras med till exempel en undersköterska som tjänar kronor i genomsnitt. Bakom konflikten mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads ligger ett solidaransvar som Byggnads felaktigt beskriver som ett huvudentreprenöransvar. Det är ett regelkrav som skulle strida mot bland annat medbestämmandelagen och snedvrida konkurrensen, enligt Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier. Förenklat innebär kravet att alla entreprenörer i en kedja på en arbetsplats ska ha ansvar för lön och ersättning till alla arbetstagare i kedjan, oavsett om företaget är arbetsgivare eller inte. Med andra ord ett juridiskt ansvar för andra företags anställda på arbetsplatsen. Om ett företag har uttömt möjligheten att överleva och inte ens kan betala ut löner ska man ta konsekvensen av detta och gå i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in och säkerställer att arbetstagarna får sin lön. Genom solidaransvaret skulle man skapa förutsättningar för att ett sådant företag att leva kvar genom att de får sina skulder betalda av ett annat företag, säger Mats Åkerlind och fortsätter: - Det företag som på detta sätt tvingas betala kan oförskyllt hamna i ekonomiska svårigheter som ytterst äventyrar den egna sysselsättningen. Sveriges Byggindustrier menar att ett solidaransvar är orimligt av flera skäl. Bland annat skulle det göra det svårt för nystartade företag att etablera sig om de är bundna av solidaransvar eftersom det innebär större risker för uppdragsgivare. Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv. Dessutom är det omöjligt att genomföra enligt medbestämmandelagen eftersom kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och dennes anställde, och inte mellan olika företag. Läs mer på eio.se Fakta: Medling i Byggkonflikten Medlingsinstitutet har utsett tre medlare i konflikten mellan Sveriges Byggindustriers (BI) och Byggnads. De tre är: Jan Sjölin: har tidigare bland annat varit avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet. Erland Olauson: har bland annat varit förste vice ordförande och avtalssekreterare i LO. Jan-Peter Duker: har varit vd i arbetsgivarorganisationen Arbio och därefter vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv. EIO AKTUELLT nr

6 EIOs konjunkturrapport 2014 Bostadsbyggande driver driver marknaden konjunkturrapport Mars 2014 marknaden uppåt igen. Sammantaget ser det ut som att elinstallationsmarknaden kommer att öka med 3 procent under det här året. För 2015 väntas den öka med 1 procent. Det är framför allt husbyggande och byggnadsunderhåll som driver den här utvecklingen, liksom en väntad högre aktivitet inom industrin. Den internationella finansiella återhämtningen och ganska gynnsamma förutsättningar för den inhemska konsumtionen, kombinerat med ökat lokalbyggande, väntas leda till växande marknad för industriinstallationer och tele, data och säkerhet i år och nästa år. När det gäller tele, data och säkerhet, gynnas den sektorn också av de ökade investeringarna i nyoch ombyggnad av flerbostadshus blev ett år då utvecklingen på elinstallationsmarknaden stod stilla. Det totala installationsvärdet under året uppgick till cirka 65 miljarder kronor, alltså samma siffra som för Utvecklingen var dock väldigt olika inom olika sektorer. text: l ars-göran hedin Tack vare att bostadsbyggandet ökade markant under året, förmådde installationsvolymerna där att balansera den negativa utvecklingen inom de flesta andra områden, visar EIOs konjunkturrapport för våren har börjat bättre. Bostadsbyggandet fortsätter att vara draglok, men flera andra sektorer hjälper nu till. För hela 2014 väntas en ökning av marknaden med 3 procent fortsätter det sakta uppåt, men då bara med någon enstaka procent. Under 2013 påbörjades byggandet av fler än lägenheter, varav fler än i flerbostadshus. Det innebar en kraftig volymtillväxt för bostadsbyggandet, med närmare 60 procent. Äntligen ser det ut som om nybyggnationen kommit igång på allvar bostadsbristen är stor i många delar av landet och särskilt då i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det mesta pekar på att bostadsbyggandet fortsätter att öka, men i lite lugnare takt. För elinstallationsmarknaden innebar utvecklingen inom bostadsbyggandet en ökning med mer än 55 procent inom den här sektorn. Industriinstallationer och investeringar i tele, data och säkerhet de två tyngsta sektorerna stod i princip stilla förra året, medan tillbakagångar noterades för nybyggnation inom industri och lager, kontor/handel och offentlig sektor. För ombyggnationer i flerbostadshus och byggnadsunderhåll ökade marknadsvolymen, om än i blygsam omfattning. Det mesta tyder nu på att elinstallationen bottnade förra året och nu vänder Eftersom vi i år har valår vilket traditionellt brukar leda till en ökad aktivitet inom den offentliga sektorn kan nästa år ge en svagare utveckling av det offentliga husbyggandet. En intressant iakttagelse, som framkommer i vårens konjunkturrapport är att elinstallationernas andel av investeringarna i nya byggnader tycks öka. Det byggdes 55 procent fler bostäder förra året i Sverige, men elinstallationerna i bostadsbyggena ökade med 60 procent, konstaterar EIOs branschekonom Hans Heldring. Han menar att den utvecklingen visar vilka möjligheter som finns för modern elteknik i ny- och ombyggnad av bostäder. Därför är det viktigt att hålla företaget uppdaterat på den nya eltekniken. Det gäller att ha kompetens inom områden som ny belysningsteknik, fastighetsautomation och energieffektivisering så att företaget kan erbjuda de nya och samtidigt mer kostnadskrävande funktioner som bostadsbyggarna efterfrågar. Här finns inspiration och kunskaper att hämta inom ramen för ELRÄTT-kampanjen, poängterar Hans Heldring. VILL du veta mer? Kontakta Hans Heldring, EIO AKTUELLT nr

7 Foto: REgERINgen Foto: ARBEtSFöRMEDLINgen BRANSCHEKONOMENS BÄSTA TIPS Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister. Mikael Sjöberg, nyutnämnd generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Förslag om ny arbetsförmedling Flera fack och arbetsgivarorganisationer, däribland EIO, har i ett brev till Arbetsförmedlingens styrelse och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson förslagit att en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad inrättas. Det behövs för att kunna säkra rekryteringen av kompetent arbetskraft, enligt organisationerna. För att underlätta för dig som medlemsföretag presenterar vi löpande tips och råd inom området företagsekonomi och de regler och förordningar som gäller. Vad är viktigt för dig när det gäller företagsekonomi? Ställ gärna en fråga till EIOs branschekonom Hans Heldring på e-post Återbetalning Fora Under föregående år betalade vi för höga premier till Fora (på grund av nästan halverad personalstyrka). Nu har vi fått en stor återbetalning som innebär att underlaget för särskild löneskatt i år blir negativt. Hur redovisas detta i inkomstdeklarationen? Svar: Om underlaget för särskild löneskatt är negativt redovisas det i ruta 1.5 istället för 1.4. Avsändarna är bland andra Jan Siezing, vd på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Jonas Wallin, Ordförande i Svenska Elektrikerförbundet, Mats Björs, vd på VVS Företagen, Johan Lindholm, Ordförande i Byggnads och Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier. Brevet är adresserat till Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Arbetsförmedlingens styrelsemedlemmar. Bransch- och fackorganisationerna, som alltså kommer från bygg- och installationsbranscherna, erbjuder sig att medverka i ett nationellt råd som stöd för denna verksamhet då samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av arbetsmarknaden med mer än förvärvsarbetande, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier. Arbetsförmedlingen kan fungera mer effektivt för behoven i samhällsbyggnadssektorn. Under den senaste tioårsperioden har våra branscher upplevt en varierande grad av ambition när det gäller branschkännedom och samverkan med arbetsgivare. För våra branscher är möjligheten att få tag i rätt matchad arbetskraft via bl.a. Arbetsförmedlingen avgörande. Många företag upplever idag att en platsannons hos Arbetsförmedlingen medför en stor extra belastning därför att så pass många individer som egentligen inte motsvarar kraven behöver hanteras i en rekryteringsprocess. Då förlitar man sig istället på andra lösningar eller låter bli att rekrytera, står det bland annat i brevet. Organisationerna vill att Arbetsförmedlingen koncentrerar resurser för att bättre kunna möta behoven i samhällsbyggnadssektorn. Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ges ett uppdrag att inom sig utveckla och stärka en nationell arbetsförmedling Samhällsbyggnad motsvarande de förmedlingar som redan finns inom bland annat kultur- och sjöfartsområdena, skriver de. ROT & RUT kvittas mot skatteskulder Från 30 oktober kvittar Skatteverket utbetalningar av ROT- och Rut-avdrag mot skulder på skattekontot eller återkrav hos utförarna innan utbetalningarna genomförs. Kvittningssystemet är dock inte helt nytt, sedan tidigare går pengarna automatiskt över till Kronofogden för dem som har skulder där. ROT-avdrag mot kapitalskatt Får ROT-avdrag utnyttjas mot skatt på kapitalinkomster, eller är det bara mot kommunal och statlig inkomstskatt på arbetsinkomster? Svar: Skattereduktionen för ROT- och Rut-arbete får nyttjas mot kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt samt fastighetsavgift. Eftersom skatten på kapitalinkomster är en statlig inkomstskatt får ROT-avdraget alltså utnyttjas även mot så kallad kapitalskatt. EIO AKTUELLT nr

8 Midroc motiverar anställda med individuella löner Foto: MIDROC ELECtRO behöver mycket information stöd för att detta ska fungera. Cheferna behöver också mycket tid att förbereda sig. Utan förberedelser är den har typen av medarbetarsamtal inte meningsfullt för vare sig chefer eller medarbetare, säger Camilla Nöjd. De fallgropar som man kan hamna i är främst att underskatta den tid som krävs i för- och efterarbete. Camilla Nöjd poängterar också att det är viktigt att få facken att vara delaktiga för att komma igång på ett bra sätt. Camilla Nöjd, HR chef på Midroc Electro. Förra årets avtalsrörelse innebar en lönesättningsmodell mer anpassad efter individuella mål och prestationer. För såväl chefer som medarbetare i elteknikbranschen innebär det att vårens medarbetarsamtal och löneförhandlingar kan se annorlunda ut. Midroc Electro ligger i framkant på området och kan dela med sig av sina erfarenheter. text: jesper mot t Camilla Nöjd är HR chef för Midroc Electro. Hon representerar ett företag inom elteknikbranschen som redan har omfattande erfarenheter av att arbeta med individuell lönesättning. Midroc Electro tror på idén att lönesättning kan vara ett verktyg i arbetet med att leda företaget mot önskade mål. Vi arbetar med individuell lönesättning sedan 2007, då vi kom överens om en modell för prestationsbedömning tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet, Ledarna och Unionen, berättar Camilla Nöjd. Syftet med individuell lönesättning är att varje person ska få en återkoppling på sitt arbetsresultat och känna till vad som är bra och vad som kräver förbättring. Det ger utrymme att premiera goda prestationer. De individuella målen är länkade till de övergripande målen för hela företaget och på så sätt blir lön och individuella ansträngningar direkt kopplat till hur företaget presterar. Camilla Nöjd betonar att det hela bygger på att det finns en klar överenskommelse mellan chef och medarbetare om vilka mål som gäller och att dessa är realistiska och mätbara i en prestationsbedömning. Detta är inget man genomför direkt utan det är en lång resa, som pågår fortfarande. När materialet för prestationsbedömning och återkoppling är på plats så innebär det bara en början. Alla behöver utbildning och lönesättande chefer Lönesättningsprocessen är cyklisk under året och den inleds med medarbetarsamtal under årets första kvartal. Där går parterna igenom resultat för året som gått och mål för det kommande året. Därefter kommer lönerevisionen under början av andra kvartalet. Mitt råd till chefer är att sprida ut medarbetar- och lönesamtalen så att alla inte sker i en klump. Det är naturligtvis också bra att ses under tredje och fjärde kvartalet för att följa upp och återkoppla utifrån målet, men det är svårt för många att hinna med det. För Midroc Electro har det tagit några år att få acceptans för materialet och processen. För alla företag handlar det om att ge chefer förutsättningar genom teoretisk utbildning och praktisk träning och mycket tid för att lyckas. Olika organisationer har olika mognad. Jag tror att framtida medarbetare och chefer snarare kommer att förvänta sig prestationsbedömningar och möjlighet att påverka sin lön. Det är något som de kommer att ha med sig redan från skolan. Fördelarna är uppenbara. För företagen innebär det ett verktyg och chans till bättre resultat. För de anställda innebär det en möjlighet att förstå sin egen roll i helheten och en chans bli skickligare. Det ger naturligtvis också en möjlighet att förbättra lönen. 8 EIO AKTUELLT nr

9 Foto: jesper MOtt Foto: jesper MOtt Tema rätt i tiden Temat under EIOs Teledagen, teknisk säkerhet, visade sig vara vältajmat. Frågorna om vad som nu gäller för olika verksamheter efter de många nya bestämmelserna föll tätt och det verkar viktigare än någonsin inom säkerhetsområdet att installatörerna förstår sina kunder. Och han har sett brister i installationer och stor förvirring kring regelverket. System med alltför sen detektion, oskyddade centralenheter, avsaknad av övervakad ledning eller sekundär överföring och otillräcklig belysning är några av dem. Många vet dessutom inte tillräckligt mycket om reglerna. Därför fyller Teledagen all typ av information ett viktigt syfte idag, säger Per Geijer. t e x t: s ta f fa n j thor s e l l Våra medlemmar är inte så insatta i regelverk och teknik, sa Per Geijer, säkerhetschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel under gårdagens Teledagen, och fortsatte: Det ska de inte heller behöva vara. Därför är det så viktigt att ni, installatörerna, förstår vår verklighet och våra behov. Han menade att den typiske handlaren inte är intresserad av att känna till tekniken eller hur ett system installeras. De vill se två resultat säkerhet och kostnadseffektivitet. Installatörerna å andra sidan, kan ofta ha inställningen att de mycket väl kan larmsystem och teleinstallationer. Vad de ibland missar, är vad systemen och installationerna ska användas till och vad deras syfte är. Kunskapen är ganska bra hos installatörerna i dag, måste jag säga. Men det blir allt viktigare att den kunskapen är uppdaterad. Och det är kanske en utmaning i dag när vi generellt ser en ökad känsla av otrygghet och ett större behov av säkerhetslösningar. Dessutom har en rad nya bestämmelser kommit det senaste året. Stockholm länsstyrelses Malin Ricknäs talade om den nya kameralagen som infördes i somras. Frågorna från deltagarna haglade. Nu ser vi hur viktiga evenemang som Teledagen är för att installatörerna ska ha rätt kunskap. Installatörerna bör och kan hjälpa sina kunder genom sin kunskap under, till exempel, ansökningsprocessen om tillstånd till oss på länsstyrelsen, sa Malin Ricknäs. Per Geijer berättade även om att Svensk Handel sett en ökning av tele- och säkerhetsinstallationer sedan den nya kameralagen infördes. Den är inte stor ännu, men vi förväntar oss att sådana installationer kommer fortsätta öka i antal. Stölder ökar, butiksrån ökar och blir allt brutalare, IDkapningar blir också fler. Installatörerna bör kunna övertyga sina kunder om att det lönar sig att installera säkerhetssystem. Bara det grundläggande, att de har koll på vad som händer, är mycket viktigt, sa han. Även de nya bestämmelserna för brandlarm och försäkringsbolagens allt mer specifika krav diskuterades. Årets Teledagen, som alltså ägde rum den 6 mars, inhyste också en mindre mässa. Elektroskandia, Nexans Sweden, Safetel AB, Adi-Alarmsystem Svenska AB, Multicom, (SBSC) och Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter (EUU) var några av dem som visade sina senaste lösningar och program. Joakim Carlsson ansvarig för tele- och datafrågor på EIO och den som ligger bakom Teledagen, var mycket nöjd med årets upplaga. Vi märkte på det stora antalet frågor och de intensiva diskussionerna att den här dagen behövdes. Jag har redan fått signaler om att deltagarna är oerhört nöjda, säger han. VILL du veta mer? Kontakta Joakim Carlsson, Läs mer på eio.se EIO AKTUELLT nr

10 Öppenhet och engagemang i behörighetsutredningen Elbehörighetsutredningen pågår för fullt och under expertgruppens andra möte, som ägde rum den 6 mars, diskuterades bland annat den kartläggning av yrkesmän inom elområdet som Elsäkerhetverket nyligen gjorde. Regeringens utredare Bo Diczfalusy rapporterar att han är nöjd med den öppenhet och vilja till erfarenhetsutbyte som hittills präglat utredningen. Vi har fått en mycket bra start på utredningen. De två möten vi haft har präglats av stor öppenhet och en vilja från samtliga att både dela med sig och att ta intryck av de andra i gruppen. För egen del kan jag konstatera att elteknikområdet är stort och komplicerat, och att det finns mycket att ta in och fundera på innan vi börjar diskutera eventuella förändringar av nuvarande system, säger Bo Diczfalusy. Yrkesgrupper inom elteknik har nyligen kartlagts av Elsäkerhetsverket, eftersom det i Sverige ofta saknas kunskap om var personer som arbetar med el är yrkesverksamma. Med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån har Elsäkerhetsverket skapat en bild av de branscher, företag och verksamheter där personer som arbetar med el finns. Nyheter från ELFÖRLAGET EIOs ramavtal med Telia upphör Rapporten visar att 38 procent av yrkesmännen, så som yrkesman definieras av Elsäkerhetsverket, finns inom elinstallationsföretag. 28 procent är verksamma inom områden som rörarbete, ventilation, värme, industri, och produktion och distribution av el. Runt fem procent av yrkesmännen inom elteknik arbetar i bemanningsbranschen, och 29 procent inom övriga branscher. Elsäkerhetsverket vill även påvisa att det nuvarande elbehörighetssystemet är omodernt med rötter i 1920-talet. Det gör det svårt för konsumenter som ska beställa elarbeten att förstå skillnader mellan flera olika behörighetstyper, och vad överinseende eller begreppet yrkesman innebär, säger Per Höjevik, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och projektledare för kartläggningen. Telia har sagt upp medlemsavtalet med EIO Medlemsservice AB. Telias skyldigheter och rättigheter enligt medlemsavtalet upphör att gälla från och med den Hans rapport ska alltså nu bistå regeringen i utredningen. Dessutom presenterade utredningens sekretariat under mötet ett första Bo Diczfalusy leder utredningen. utkast av innehållsförteckningen och några av de beskrivande kapitlen i det kommande betänkandet, kapitel som bland annat handlade om gällande regler och motsvarande förhållanden i vissa andra länder. Expertgruppen hade en bred, öppen och konstruktiv diskussion kring några av dessa huvudfrågor i utredningens direktiv, säger Bo Diczfalusy. Han har flera aktiviteter planerade även för de kommande veckorna, bland annat ett forum om framtidens elinstallatörer och elektriker och ett besök hos Standards Solutions Group (SSG) för att få erfarenheter från basindustrin. Vi ska så småningom även träffa Skolverkets programråd för El- och energiprogrammet, för diskussioner om utbildningsvägar och utbildningsbehov. Nästa möte i expertgruppen, där EIOs vd Jan Siezing är medlem, äger rum den 8 april. Bo Diczfalusy ska redovisa sina slutsatser senast den 31 december EIO RABatt Har du sett nya Enskilda avtal som en EIO-medlem har med Telia ska inte påverkas utan ska gälla avtalstiden ut, men i avtal som tecknas efter kan Telia ändra sin prissättning till EIOs medlemmar. EIO har ramavtal med operatören 3 och ska omförhandla avtalet med Tele2 för de som önskar byta operatör. Läs mer om EIOs rabattavtal inom Telefoni på eiorabatt.se. Använd samma inloggningsuppgifter som du har på eio.se. För mer information kontakta Kundtjänst på EIO RABAtt, tel eller e-post 10 EIO AKTUELLT nr

11 Snart dags för Telecup Mattias Fahlberg, Din Elkontakt i Kungälv. EIO Eltest leder till nya affärer Medlemsföretag vittnar om merförsäljning efter att ha utfört EIO Eltest. EIO Eltest är ett elbesiktningspaket som underlättar både marknadsföring och genomförande av själva besiktningen. - EIOs Eltest har inbringat väldigt mycket nytt jobb för oss på Din Elkontakt i Kungälv, säger Mattias Fahlberg, ägare av företaget, som i samband med EIOs Elrättkampanj gjorde ett utskick till 2000 villor/fritidshus i Kungälv med ett värdebevis för gratis elbesiktning under Hälften av alla som tackat ja till Din Elkontakts erbjudande ville efter elbesiktningen, som utfördes med hjälp av EIO Eltests protokoll, ha minst två dagars arbete utfört. Hela 30 procent beställde jobb som varade längre än 5-6 dagar. - Tidigare ringde inte så många om elbesiktning, nu ringer det nya kunder ganska ofta, säger Mattias Fahlberg. Att spendera extra tid och energi på att göra utskicken och sedan gratis besiktiga så många hus under en kort period var ingenting som Mattias Fahlberg ångrar. - Det var en plusaffär, säger han. Och känner man dessutom att man är i en svacka är det bättre att göra gratis besiktningar för då får man garanterat nya jobb. Dekaler med EIO Eltest-logotypen är uppsatta på Din Elkontakts företagsbilar för att visa att tjänsten erbjuds. Ett annat effektivt marknadsföringstips, enligt Mattias Fahlberg, är att ta med informationsbroschyrer och dekaler från Eltest-paketet till mässor. Eltestet kan endast utföras av EIOs medlemmar. Elbesiktningar räknas som konsultverksamhet, har du EIOs entreprenadförsäkring ingår försäkringsskydd om besiktningarna inte uppgår till mer än 20 procent av den totala verksamheten. I paketet ingår 25 tester, inkl: Instruktionsfolder som beskriver hur testet ska genomföras. Konsumentbroschyr Testprotokoll att gå igenom tillsammans med kunden under ett fysiskt möte, hellre än över telefonen eftersom ett riktigt möte ofta leder till merförsäljning. Dekal att sätta på elcentralen när allt är grönt. Dekal att sätta på bilar. Streamers. Paketet kostar kr och beställs enkelt via EIOs eget förlag: De medlemmar som har köpt EIO Eltest syns tydligt på se, och kan därmed hittas lättare av nya kunder. VILL du veta mer? Kontakta Johan Lysholm: , Den 22 och 29 april är det dags för årets Telecup. Det frivilliga provet, för elever som går sista året Elprogrammets teleinriktning, är ett utmärkt sätt att testa sina kunskaper, men även en möjlighet att bli uttaget till Yrkes-SM Provet är från början framtaget för yrkesverksamma installatörer. De elever som klarar det kan lämna skolan med ett av branschen framtaget kompetensbevis inom teleområdet. Deltagande är endast möjligt genom att ansvarig lärare anmäler sina elever. De 10 bästa eleverna får ett individuellt pris. Alla med över 70 procents rätt får dessutom möjlighet till ett personligt Telecertifikat TC1, som är Elbranschens telecertifiering och ett av SWEDAC ackrediterat kompetensbevis på yrkesskicklighet. Ett nytt pris från ETG i år är att läraren till elev med bästa resultat får kronor i värdebevis för egen kompetensutveckling hos EUU Så här går anmälan till: skicka ett mejl till senast den 31 mars, så får du som lärare ett mail tillbaka som förklarar hur du registrerar dina elever i systemet. Anmälan skall innehålla: kommun, skolans namn, ansvarig lärare, telefonnummer, e-postadress, uppskattat antal elever, vilket datum ni kommer att skriva, 22/4 el 29/4. Det här omfattar provet TeleCup består av 40 frågor inom följande områden och provtiden är 1 timme: Säkerhetssystem (Brand, inbrottslarm, CCTV och passersystem). Datanät och antennsystem (Koppar, fiber och koaxialkabelsystem). Telesignalsystem (enklare teleanläggningar och förståelse för telesignaler). Dokumentation (Registrering av telenät enligt ny och gammal standard samt symboler). Kännedom om regler och föreskrifter samt marknadens aktörer. Allmän installationsteknik och teleteknisk kompetens. EIO AKTUELLT nr

12 Vässa kompetensen med EIO Posttidning B B SVERIGE PORTO BETALT PORTO PAYÉ EIO Medlemsservice AB, Box 17537, SE Stockholm VäLKOMMEN till EIO! NYA MEDLEMSFöREtag MARS 2014 Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på Fler kurser hittar du även via EUU, Arbetsgivarkurser Läs mer, se inbjudningar och anmäl dig på medlemssidorna på under utbildning Installationsavtalet för chefer med flera, endagskurs Clarion Hotel Arlanda, 6/5 Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar kollektivavtalsfrågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t ex chefer/arbetsledare, personalhandläggare och lönehandläggare. Arbetsrätt för chefer med flera, endagskurs Clarion Hotel Arlanda, 5/5 Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, till exempel chefer/arbetsledare, personalhandläggare och lönehandläggare. För frågor, kontakta Ulf Nordström, ulf Kurs i ATL för projektledare, chefer och kalkylatorer, två dagar Stockholm, 21-22/10 Kursen behandlar ett (fiktivt) projekt. Vi erbjuder ett kurspaket inklusive övernattning. Antalet platser är begränsade. För frågor, kontakta Kenneth Andersson, För praktisk information om ovanstående arbetsgivarkurser, kontakta Gunnel Algotsdotter, gunnel Avtalskurs för löneadministratörer Arrangeras lokalt. Kontakta er lokala företagsrådgivare för mer information. EIO Q Ledningssystem Stockholm 6-7/5 Kursen ger en introduktion till enkelt och levande ledningssystem. Du får veta mer om EIO Q Ledningssystem och får kännedom om ISO Du får lära dig arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar. Med dig hem har du konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem. För bästa utbyte - gå kursen tillsammans med nyckelpersoner i företaget (exempelvis vd, projektledare, ekonomiansvarig). Läs mer och anmäl dig på Kurser via EUU Se för intressanta kurser, till exempel Entreprenadjuridik och Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U. REGION MELLAN EIO STOCKHOLM L Blomkvist Elteknik AB Leasab Consulting & Human Resource AB Master EL 08 AB TKM Elteknik AB EIO uppsala-västerås Järlåsa Elinstallationer AB EIO ÖREBRO-VÄRMLAND El och Automation i Nora AB EIO ÖStgötA-SÖRMLAND Elcompaniet i Mälardalen AB Enium AB, Filial Nyköping Stjernström Elinst. i Södermanland AB REGION norr Göran Söderholm Sundsvalls El och Larmservice AB MäSSOR OCH EVENt Skarpnäck Stockholm Södertälje Stenhamra järlåsa Nora Katrineholm Nyköping Eskilstuna Bjästa Sundsvall Här ser du några kommande aktiviteter i elteknikbranschen 30 mars-4 april Light + Building, Frankfurt Läs mer på light-building.messefrankfurt.com 1 april-4 april Nordbygg, Stockholmsmässan, Älvsjö Nordens största byggmässa. Läs mer på Nya cirkulär från eio Följande cirkulär har skickats ut sedan förra numret av EIO-Aktuellt. Cirkulären finns även på (logga in som medlem). Rubriken är klickbar i den digitala utgåvan Nya föreskrifter om behörig het för elinstallatörer - dokumentationskravet Avgifter för pensioner och försäkringar enligt lag och kollektivavtal Nationaldagen, tillämpning av avtalsbestämmelserna år Lönerevision 2014 Lageravtalet för anställda i EIOs medlemsföretag Lönerevision 2014 Butiksavtalet för anställda i EIOs medlemsföretag Varslad strejk inom byggsektorn (Byggnads) 22 och 29 april Tele Cup, prov i telekommunikation som arrangeras årligen av EIO. Provet är avsett för elever i gymnasieskolans tredje år på El och Energiprogrammet med fokus på teleområdet. Läs mer på eio.se/utbildning/tavlingar/telecup maj EIOs årsmöte 2014, Karlskrona Läs mer på VI FINNS ALLTID PÅ eio.se EIO AKTUELLT nr

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT

EIO Aktuellt. Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar. EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt. Litet företag som tänker stort inom ELRÄTT EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 11 2013 Ny rapport från EIO: Noll koll när byggvaruhus säljer elartiklar Foto: COLOURBOX EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade debatt EIO ELSÄKERHETSDAGEN skapade intensiv

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder

Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Datum 2012-04-13 Dnr Handläggare TJ/ML Ert datum Er beteckning VVS Företagen Box 47160 100 74 STOCKHOLM Avtalsuppsägning samt varsel om stridsåtgärder Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) å ena

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

AKTUELLT. i elteknikbranschen. Var med och påverka. io.se. Fler medlemsföretag blir ELRÄTT. Vi finns alltid på

AKTUELLT. i elteknikbranschen. Var med och påverka. io.se. Fler medlemsföretag blir ELRÄTT. Vi finns alltid på AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 10 12 2012 2011 Fler medlemsföretag blir ELRÄTT Ute på

Läs mer

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 9 2014 TEMA: LÖNSAMHET Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag EIO fokuserar på något som rör vartenda medlemsföretag lönsamhet och affärsmannaskap. Projektet

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik

Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Cirkulär 15-018 2015-05-06 Arbetsmarknad och Juridik Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ungdomar som fullgjort utbildning enligt ETGkonceptet Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-06-27)

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv!

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! Medlemmarna kom in med många hundratals avtalsförslag som

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet

Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet Klubbstöd - Avtal om lokal lönebildningen mellan IT & Telekomföretagen inom Almega ITavtalet och Unionen Kompletterande förhandlingsstöd till löneavtalet och de partsgemensamma tillämpningsanvisningarna

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Varsel om konflikt på Transportavtalet

Varsel om konflikt på Transportavtalet BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND BUSSARBETSGIVARNA MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND PETROLEUMBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND SVENSKA FLYGBRANSCHEN SVERIGES HAMNAR TRANSPORTINDUSTRIFÖRBUNDET

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

AVTALAT. Kommentarer till EIO

AVTALAT. Kommentarer till EIO AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Våra avtalskrav för ett modernt arbetsliv Först en garanterad reallöneökning.

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer